Безпека дорожнього руху в ПМР

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство Внутрішніх Справ

Придністровської Молдавської Республіки

Тираспольський Юридичний Інститут

ім. М.І. Кутузова

Кафедра Адміністративного права та адміністративної діяльності

Курсова робота

Тема: Безпека дорожнього руху в ПМР

м. Тирасполь 2010р

Введення

Формування правової держави, зміцнення законності і правопорядку вимагає підвищення ефективності роботи всіх правових органів, в тому числі й органів внутрішніх справ. На виконання завдань і функцій, покладених на органи внутрішніх справ значна роль належить адміністративної діяльності, здійснюваної адміністративно-правовими засобами. В обстановці, що характеризується високою інтенсивністю дорожнього руху, в якій залучені величезні маси людей і колосальна кількість транспортних засобів, діяльність з попередження ДТП і зниження тяжкості їх наслідків є дуже багатоплановою і різноманітною. Особливої ​​актуальності набуває питання про виявлення системи в цій діяльності, в якій знайшли б своє певне місце кожне відомство організація, підприємство, посадова особа і кожна людина, що має відношення до забезпечення безпеки дорожнього руху. Проблема забезпечення безпеки дорожнього руху виникла ще до появи автомобіля, але тільки з його народженням постала перед суспільством з усією гостротою. Разом з позитивним значенням автомобілізації зростала і загроза збільшення людських і матеріальних втрат, пов'язаних з аварійністю на дорогах. У цих умовах особливого значення брала діяльність щодо попередження загибелі людей і отримання ними каліцтва в результаті ДТП. Особлива роль у цьому належить Державтоінспекції.

Днем народження Державтоінспекції вважається 3 липня 1936 року - дата виходу Постанови Ради Народних Комісарів № 1182. 1

Наказом начальника РУВС ПМР № 54 від 24.02.1992 року у складі апарату УВС ПМР був утворений відділ ДАІ. Першим начальником ВДАІ РУВС ПМР був призначений Костюк Василь Петрович. (Наказ начальника РУВС ПМР № 101 від 10.04.1992 року). Служба ДАІ була сформована 29 травня 1992. Організовано 7 відділень ДАІ в Тирасполі, Бендерах, Слободзеї, Григоріополі, Дубоссарах, Рибниці і Кам'янці і 4 міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних підрозділи, які розташовані в Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах і Рибниці.

У серпні 1994 року начальником ВДАІ МВС ПМР призначений підполковник міліції Едрашко Микола Степанович. (Наказ Міністра внутрішніх справ № 163 л / с від 15.08.1994 року).

У 2001 році з метою видалення великої уваги дотриманню водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху на автошляхах республіканського і міждержавного значення при відділі ДАІ було створено відділення ДПС спеціального призначення. (Наказ Міністра внутрішніх справ № 167 від 13.06.2001 року)

У 2002 році відділ ДАІ МВС ПМР був перейменований в Управління ДАІ МВС ПМР. (Наказ Міністра внутрішніх справ № 69 від 27.03.2002 року).

При УДАІ МВС ПМР були створені ескортних відділення і рота дорожньо-патрульної служби. (Наказ Міністра внутрішніх справ № 120 від 29.04.2002 року). У лютому 2003 року був створений Республіканський реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ МВС ПМР, який вийшов з підпорядкування УДАІ МВС ПМР. (Наказ Міністра внутрішніх справ № 47 від 11.02.2003 року).

У березні 2003 року УДАІ МВС ПМР було перейменовано у відділ ДАІ УМОБ МВС ПМР, який увійшов до складу Управління міліції громадської безпеки МВС ПМР. (Указ Президента ПМР № 001265 від 03.03.2003 року). У квітні 2003 року виконуючим обов'язки начальника ВДАІ УМОБ МВС ПМР призначений підполковник міліції Рогут Андрій Семенович. (Наказ Міністра внутрішніх справ № 43 л / с від 08.04.2003 року). З липня 2003 року Рогут Андрій Семенович призначений начальником відділу ДАІ УМОБ МВС ПМР. (Наказ № 78 л / с від 03.07.2003 року).

З січня 2005 року відділ ДАІ МВС ПМР був виведений з підпорядкування УМОБ МВС ПМР.С прийняттям зазначеної Постанови з'явилася організаційно-правова основа діяльності ДАІ, утворився окремий орган державного управління, призначений для боротьби з аварійністю на автомобільному транспорті, визначено місце ДАІ у загальнодержавній системі забезпечення безпеки дорожнього руху. Я вибрав цю тему для написання своєї курсової роботи, у зв'язку з тим, що вважаю її дуже актуальною і злободенною на даний момент часу. Вона недостатньо широко висвітлена в джерелах літератури і тим самим представляє для мене певний інтерес.

1. Правове положення, завдання, функції і структура ДАІ МВС ПМР

Державна автомобільна інспекція створюється і функціонує у складі міліції Республіканського Управління внутрішніх справ, забезпечує безпеку та екологію у сфері дорожнього руху, а також приминає участь в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Основним напрямком діяльності Державної автомобільної інспекції є здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог нормативних актів, що відносяться до забезпечення безпеки та екології в сфері дорожнього руху.

Діяльність Державної автомобільної інспекції грунтується на найсуворішому дотриманні законності: 2 її посадові особи при вирішенні службових питань керуються Законами Придністровської Молдавської Республіки, постановами і розпорядженнями Уряду Республіки, рішеннями органів місцевої влади, нормативними актами Управління внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки.

Державна автомобільна інспекція вирішує покладені на неї завдання у взаємодії з іншими службами органів внутрішніх справ, державними органами, органами державної влади на місцях, адміністрацією підприємств, установ і організацій, Військової автомобільною інспекцією, а також з добровільними народними дружинами та іншими громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху та охороною навколишнього середовища від шкідливого впливу експлуатованого автотранспорту.

Загальне керівництво діяльністю Державної автомобільної інспекції здійснюється керівництвом Управління внутрішніх лід Придністровської Молдавської Республіки.

Функції Державної автомобільної інспекції

Державна автомобільна інспекція здійснює: Розробку спільно із зацікавленими відомствами, організаціями та установами пропозицій щодо підвищення безпеки і вдосконалення правового регулювання у сфері дорожнього руху.

Розробку (узгодження) проектів Правил дорожнього руху та інших нормативних актів, що встановлюють права та обов'язки учасників дорожнього руху.

Регулювання руху транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах загального користування, виявлення і припинення порушень Правил огрядного руху, їх облік і аналіз, надання у відповідних випадках допомоги учасникам руху, в тому числі і долікарської, потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах.

Перевірку наявності та стану матеріально-технічної бази в навчальних закладах (організаціях) з підготовки та перепідготовки (підвищення кваліфікації) водіїв автомототранспортних засобів, тролейбусів та реєстрацію таких закладів у встановленому порядку.

Прийом іспитів з Правил дорожнього руху та навичок практичного водіння транспортних засобів усіх категорій та видачу водійських посвідчень.

Реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, видачу на них державних нормативних знаків, технічних паспортів та інших реєстраційних документів.

Проведення державних періодичних технічних оглядів, перевірок технічного стану транспортних засобів на автотранспортних підприємствах, у тому числі при виїзді на лінії і при поверненні в парк, а також проведенням вибіркових перевірок на лінії.

Узгодження маршрутів регулярного руху громадського транспорту, а також маршрутів прямування транспортних засобів з цінними, небезпечними, великоваговими або негабаритними вантажами.

Невідкладні дії на місцях дорожньо-транспортних пригод, проведення спільно з іншими службами органів внутрішніх справ розшуку водіїв, що зникли з місць дорожньо-транспортних пригод, викрадених і викрадених транспортних засобів, припинення і розкриття злочинів та інших протиправних проявів, пов'язаних з використанням автомототранспорту.

Роз'яснення та пропаганду законодавства з безпеки руху, використовуючи для цього можливості радіо, друку видавництв та інших засобів масової інформації.

Веде облік дорожньо-тренспортних пригод, проведення дізнання по них, а також щодо порушень Правил дорожнього руху, що містять у собі ознаки кримінального злочину, аналізує причини та умови їх виникнення, вживає заходів до усунення цих причин і умов; розробляє рекомендації щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху, вносить їх у встановленому порядку в державні органи і громадські організації та сприяє їх реалізації. 3

Контроль за діяльністю підприємств, організацій та установ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та зниження шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище, в тому числі за виконанням:

Правила дорожнього руху та інших нормативних актів, встановлених правил та обов'язки учасників дорожнього руху.

Правил, нормативів і стандартів при проектуванні, будівництві, реконструкції, експлуатації та утримання автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, ліній міського електричного транспорту.

Правил, нормативів і стандартів з встановлення та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Нормативів і стандартів, що встановлюють технічне надбання знаходяться в експлуатації механічних транспортних засобів.

Правил і нормативів з охорони навколишнього середовища у сфері дорожнього руху. Нормативів і стандартів, що відносяться до активної і пасивної безпеки транспортних засобів, а також захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу автотранспортних засобів.

За розробкою та проведенням у встановлені терміни підприємствами, організаціями та установами заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

За підготовкою водіїв механічних транспортних засобів, а також дотриманням вимог, що висуваються з відбору, кваліфікації і стану здоров'я водіїв.

Права Державної автомобільної інспекції

Державна автомобільна інспекція має права:

Відвідувати і перевіряти в межах своєї компетенції роботу підприємств, організацій та установ.

Вимагати та отримувати від підприємств, організацій та установ нормативні документи, відомості та матеріали з питань, пов'язаних зі станом автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, організацій дорожнього руху та використання технічних засобів регулювання, експлуатацією автомототранспортних засобів, організацією профілактичної роботи серед учасників дорожнього руху, здійснення заходів з охорони навколишнього середовища від середнього впливу автомототранспорту.

Вносити з питань, що входять до її компетенції, у відповідні відомства, виконавчі комітети Рад народних депутатів, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи з профілактики аварійності, а також в установи, організації та підприємства обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків у роботі з забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспорту з встановленням терміну подання інформації про вжиті заходи.

Брати участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, ліній міського електричного транспорту. 4

Вимагати від громадян, що беруть участь у дорожньому русі, дотримання законодавчих та інших нормативних актів, що встановлюють їх обов'язки в процесі дорожнього руху.

Обмежувати або у невідкладних випадках забороняти дорожній рух на окремих ділянках автомобільних доріг і вулиць, коли користування ними загрожує безпеці дорожнього руху.

Забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт на автомобільних дорогах і вулицях, здійснюваних з порушенням встановлених правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Залучати за погодженням з відповідними відомствами, підприємствами, установами та організаціями кваліфікованих фахівців для участі в перевірці організації роботи із забезпечення безпеки руху здійснення експертиз та консультацій з цих питань, проведення державних технічних оглядів.

Забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо конструкцію або технічний стан їх не відповідає вимогам діючих правил, нормативів і стандартів, шляхом зняття в необхідних випадках номерних знаків (при цьому факт зняття номерних знаків на державному транспорті фіксується у дорожньому листі).

Зупиняти транспортні засоби, в тому числі і в примусовому порядку (із застосуванням технічних засобів), у разі невиконання вимог про обстановку, перевіряти у водіїв наявність посвідчень на право керування транспортним засобом відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб і документи на вантаж, що перевозиться, шляховий (маршрутний) лист, довіреність направо розпорядження транспортним засобом (при відсутності власника) або свідоцтво про право спільної власності на транспортний засіб.

Відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, або не мають прав на управління даним видом транспортного засобу, а також перебувають у хворобливому, втомленому стані або під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції або увагу, якщо загрожує безпеці дорожнього руху.

Використовувати в установленому порядку технічні засоби нагляду за дорожнім рухом, виявлення порушень учасниками дорожнього руху, визначення стану алкогольного сп'яніння водіїв, примусової транспортування транспортних засобів, що порушили правила зупинки чи стоянки.

Здійснювати в установленому законодавством порядку адміністративне затримання громадян, які вчинили порушення законодавчих та інших нормативних актів у сфері дорожнього руху, особистий огляд і огляд транспортних засобів, вилучати водійські документи, реєстраційні документи на транспортний коштів, документи на вантаж, що перевозиться, виявлення при затриманні, особистого огляду або огляді транспортного засобу.

Викликати посадових осіб і громадян для з'ясування обставин, які підлягають встановленню за фактами дорожньо-транспортних пригод або порушень законодавчих чи інших нормативних актів у сфері дорожнього руху і вимагати від них письмових або усних пояснень.

Розглядати адміністративні матеріали та накладати у межах наданої компетенції стягнення на посадових осіб та громадян, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про дорожній рух.

Перевіряти у необхідних випадках знання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху, наявність постачальних навичок керування транспортним засобом, а також направляти водіїв на медичний огляд для встановлення їх придатності до керування транспортними кошти. 5

Використовувати в разі необхідності без оплати транспортні засоби для виконання невідкладного службового завдання або виконання заходів з ліквідації наслідків стихійних лих, доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують екстреної медичної допомоги, транспортування пошкоджених при дорожньо-транспортних пригодах або несправних транспортних засобів.

Затримувати у встановленому порядку посвідчення на право керування транспортними засобами, інші водійські документи в осіб, що надійшли порушення законодавчих та інших нормативних актів у сфері дорожнього руху, до винесення рішення по справі, а також у разі сумнівів в їх достовірності.

Що стосується транспортних засобів міністерства оборони, військових частин, державної безпеки і внутрішніх справ Державна автомобільна інспекція здійснює свої повноваження тільки в частині нагляду за дотриманням водіями правил дорожнього руху, при цьому реєстраційні та інші документи (крім документа, що засвідчує приналежність до даної категорії водіїв і водійського посвідчення) на зазначені транспортні засоби не перевіряються.

Державна автомобільна інспекція щодо транспортних засобів, що знаходяться на території Придністровської Молдавської Республіки і належать дипломатичним і консульським представництвам іноземних держав та їх співробітникам, а також іншим іноземним представництвам, міжнародним організаціям та їх співробітникам, які за чинним законодавством користуються імунітетом, діє в порядку, що встановлюється Управлінням внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки за погодженням з іншими зацікавленими організаціями.

У систему Державної автомобільної інспекції входять:

Відділ Державної автомобільної інспекції УВС Придністровської Молдавської Республіки.

Відділення Державної автомобільної інспекції в структурі відділів внутрішніх справ виконкомів адміністративно-територіальних Рад народних депутатів Придністровської Молдавської Республіки.

Стройові підрозділи дорожньо-патрульної служби, що створюються в структурі відділень Державної автомобільної інспекції відділів внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки.

Реєстраційно-екзаменаційний відділення при Управлінні внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки, міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні підрозділи.

Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні та інші підрозділи, діагностичні станції для проведення технічних оглядів автотранспортних засобів.

Державна автомобільна інспекція адміністративно-територіальних утворень республіки діє під керівництвом місцевих і вищестоящих органів внутрішніх справ, а також відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів.

Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні підрозділи підпорядковуються безпосередньо відділу Державної автомобільної інспекції УВС Придністровської Молдавської Республіки, спеціалізовані монтажно-експлуатаційні та інші підрозділи, діагностичні станції для проведення технічних оглядів автотранспортних засобів - відповідним територіальним підрозділам Державної автомобільної інспекції і місцевим Радам народних депутатів.

Штатна чисельність і структура відділу Державної автомобільної інспекції, територіальних та міжтериторіальних підрозділів визначається Управлінням внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіки.

Штатна чисельність і структура підрозділів Державної автомобільної інспекції, що входять до складу муніципальної міліції, з урахуванням реальної оперативної обстановки може бути переглянута Управлінням справ Придністровської Молдавської Республіки з пропозиціями органів місцевої влади.

2. Основні напрямки роботи ДАІ

Державна автомобільна інспекція здійснює:

Розробку спільно із зацікавленими відомствами, організаціями та установами пропозицій щодо підвищення безпеки і вдосконалення правового регулювання у сфері дорожнього руху.

Регулювання руху транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах загального користування, виявлення і припинення порушень Правил дорожнього руху, їх облік і аналіз, надання у відповідних випадках допомоги учасникам руху, в тому числі і долікарської, потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах.

Проведення Державних технічних оглядів, 6 перевірок технічного стану транспортних засобів на автотранспортних підприємствах, у тому числі при виїзді на лінію і при поверненні в парк, а також проведенням вибіркових перевірок на лінії.

Узгодження маршрутів регулярного руху громадського транспорту, а також маршрутів прямування транспортних засобів з цінними, небезпечними, важкими і негабаритними вантажами.

Невідкладні дії на місцях дорожньо-транспортних пригод, проведення спільно з іншими службами органів внутрішніх справ розшуку водіїв, що зникли з місць дорожньо-транспортних пригод, викрадених і викрадених транспортних засобів, припинення і розкриття злочинів та інших протиправних проявів, пов'язаних з використанням автомототранспорту.

Роз'яснення та пропаганду законодавства з безпеки руху, використовуючи для цього можливості телебачення, радіо, пресі, видавництв та інших засобів масової інформації.

За зведеннями ДАІ МВС ПМР

З 12-го по 18-е квітня 2010 року співробітниками Державтоінспекції виявлено 1630 порушень Правил дорожнього руху. 61 водій затримані за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. 30 чоловік позбавлені права керування транспортними засобами. На дорогах республіки сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких 1 людина загинула а 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. 7

Облік дорожньо-транспортних пригод, проведення дізнання по них, а також щодо порушень Правил дорожнього руху, що містять у собі ознаки кримінального злочину, аналізує причини та умови їх виникнення, вживає заходів до усунення цих причин і умов.

Розробляє рекомендації щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху, вносить їх у встановленому порядку в державні органи і громадські організації та сприяє їх реалізації.

Контроль за діяльністю підприємств, організацій та установ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та зниження шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище.

Створено Республіканська картотека транспортних засобів.

Технічний огляд транспорту проводиться на спеціалізованих станціях технічного огляду з використанням сучасних приладів і обладнання.

Технічному огляду підлягають:

- Стоять на балансі підприємств легкові, вантажні та спеціальні автомобілі, мотоцикли (включаючи моторолери), причепи та напівпричепи - один раз на рік;

- Стоять на балансі підприємств пасажирські транспортні засоби (автобуси, тролейбуси, легкові автомобілі - таксі та вантажні автомобілі, обладнані для систематичної перевезення людей) і спеціалізовані автомобілі для перевезення небезпечних вантажів - два рази на рік;

- Що належать індивідуальним власникам автомобілі, автобуси, мотоцикли (включаючи моторолери) та причепи - один раз на рік;

- Що належать індивідуальним власникам автомобілі, автобуси, мотоцикли (включаючи моторолери) та причепи, що використовуються в порядку кооперативної та індивідуальної трудової діяльності для транспортного обслуговування громадян - один раз на рік;

-Що належать іноземним юридичним особам, представництвам автомобілі, автобуси, мотоцикли (включаючи моторолери), причепи та напівпричепи (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв, які користуються привілеями та імунітетами відповідно до норм міжнародного права, а також співробітників цих представництв та членів їх сімей) - один раз на рік.

3. Взаємодія ДАІ МВС ПМР з іншими підрозділами міліції

Основними напрямами взаємодії є спільні інструктажі, об'єднані навчально-тренувальні та практичні заняття, інформування про стан оперативної обстановки, надання взаємної допомоги у вирішенні службових завдань, спільне проведення оперативно-профілактичних заходів та обмін досвідом роботи.

Найважливішою умовою успішного вирішення завдань, покладених на патрульно-постову службу, є підтримання тісного зв'язку з населенням та взаємодія з громадськими формуваннями, які беруть участь в охороні громадського порядку. З цією метою патрульні і постові встановлюють ділові контакти з місцевими жителями, адміністрацією, посадовими особами та працівниками житлових органів, які можуть надати реальну допомогу і необхідне сприяння в охороні громадського порядку. Наряди несуть службу в тісній взаємодії з добровільними народними дружинами та надають їм. 8 А також позаштатним співробітникам міліції та іншим представникам громадськості необхідну допомогу у випадках, коли окремі громадяни допускають порушення громадського порядку і не підкоряються їх законним вимогам. Патрульні і постові при спільному несенні служби зобов'язані передавати дружинникам досвід і навички боротьби з найбільш поширеними видами правопорушень, знайомити з особливостями обстановки на території маршруту або поста, звертати увагу на місця найбільш ймовірного вчинення правопорушень.

4. Попередження правопорушень підрозділами ДАІ МВС ПМР

Важливою функцією патрульно-постової служби міліції є профілактика правопорушень. Слід мати на увазі, що в переважній більшості випадків вже сам факт знаходження в громадському місць працівника міліції у встановленій формі одягу робить стримуючий вплив на порушників громадського порядку, сприяючи попередженню порушень, і вселяє в громадян впевненість у безпеці і надійного захисту їх прав і особистої гідності . Проте для повної реалізації профілактичної функції цього недостатньо. Тому наряди патрульно-постової служби міліції з метою запобігання правопорушень зобов'язані здійснювати активне спостереження за місцями можливої ​​появи та укриття злочинців, своєчасно застерігати громадян від вчинення протиправних дій, роз'яснювати їм неприпустимість антигромадської поведінки; виявляти обставини, що сприяють вчиненню правопорушень, і вживати заходів до їх усунення .

Функція боротьби з правопорушеннями здійснюється нарядами, що розглядається служби в процесі прийняття заходів, що забезпечують припинення і розкриття злочинів, надання дієвої допомоги оперативними апаратів міліції. 9 Працівники патрульно-постової служби ведуть рішучу боротьбу з дрібним хуліганством та іншими правопорушеннями, вживають заходів до вилучення з вулиць і інших громадським місць осіб, що перебувають у п'яному вигляді, який ображає людську гідність і громадську мораль.

Отримавши відомості про підготовку, що здійснюється або вчинений злочин, наряди повинні негайно повідомити про це черговому по органу внутрішніх справ, використовуючи для цього кошти радіо-і телефонного зв'язку або інші способи через дружинників, двірників, сторожів та інших осіб. Одночасно вживаються необхідні заходи до запобігання і перетинанню злочину, затримання злочинців, надання допомоги постраждалим, виявлення свідків, до збереження слідів, знарядь злочину та інших речових доказів. Для збереження обстановки на місці скоєння злочину наряди міліції видаляють з місця події усіх громадян, в тому числі і потерпілих, а при необхідності оточують його. На місці події патрульні і постові знаходяться до прибуття оперативно-слідчої групи або до отримання розпорядження чергового по органу.

Реалізуючи функцію охорони власності, наряди ДАІ ведуть спостережень за розташованими на території маршрутів і постів промисловими, торговими та іншими підприємствами, де є цінності; вживають необхідних заходів до запобігання розкрадань з об'єктів і посилення їх охорони; виявляють розкрадачів, порушників правил валютних операцій, інших осіб , що роблять замах на власність, і приймають негайних заходів до припинення їх протиправних дій; не допускають псування зеленних насаджень, історичних пам'яток, засобів наочної агітації, реклами, телефонних будок тощо

Спостерігаючи за розташованими на території маршруту, поста з об'єктами власності, наряди ДАІ запобігають винос товарно-матеріальних цінностей через запасні виходи, проломи в огорожі, викидання їх з вікон або через паркани. При виникненні підозр у скоєнні крадіжки, розкрадання наряди здійснюють перевірку громадян, запідозрених у скоєнні цих діянь. У необхідних випадках у водія транспортного засобу, що вивозить вантаж з об'єкту, перевіряється наявність і правильність заповнення шляхових листів, товарних документів, звіряється фактична кількість вантажу з документальними даними.

Наряди ДАІ зобов'язані припиняти порушення учасниками дорожнього руху встановлених правил і залежно від характеру вчиненого порушення приймати до порушників відповідні заходи.

Співробітники ДАІ затримують водіїв, які скоїли дорожньо-транспортна пригода; виявляють очевидців та надають необхідну допомогу постраждалим; вживають відповідних заходів до збереження обстановки місця події, слідів і речових доказів, до недопущення затримок у русі транспорту та пішоходів. Наряди доповідають рапортом про водіїв, які порушили Правила дорожнього руху і не зупиняються на їх вимогу.

Найважливішою умовою успішного вирішення завдань, покладених на патрульно-постову службу, є підтримання тісного зв'язку з населенням та взаємодія з громадськими формуваннями, які беруть участь в охороні громадського порядку. З цією метою патрульні і постові встановлюють ділові контакти з місцевими жителями, адміністрацією, посадовими особами та працівниками житлових органів, які можуть надати реальну допомогу і необхідне сприяння в охороні громадського порядку. Наряди несуть службу в тісній взаємодії з добровільними народними дружинами та надають їм. А також позаштатним співробітникам міліції та іншим представникам громадськості необхідну допомогу у випадках, коли окремі громадяни допускають порушення громадського порядку і не підкоряються їх законним вимогам. Патрульні і постові при спільному несенні служби зобов'язані передавати дружинникам досвід і навички боротьби з найбільш поширеними видами правопорушень, знайомити з особливостями обстановки на території маршруту або поста, звертати увагу на місця найбільш ймовірного вчинення правопорушень.

Стройові підрозділи служби ДАІ повинні використовуватися тільки за своїм призначенням. Залучення їх до вирішення завдань, не пов'язаних з охороною громадського порядку, категорично забороняється.

Для успішного здійснення покладених на них завдань сили служби ДАІ забезпечуються різними технічними засобами і службовими тваринами. До числа широко вживаних технічних засобів належать: патрульні автомашини, бронемашини, мотоцикли, катери, автотранспорт для перевезення службових нарядів, спеціальні автомобілі. Наряди міліції забезпечуються необхідним табельною озброєнням, спорядженням і спеціальними засобами. Висока ефективність патрульно-постової служби досягається шляхом застосування засобів телебачення, радіо та дротового зв'язку, сигналізації, спеціальної апаратури і т.п. Використання технічних засобів сприяє належному взаємодії між нарядами, підвищує їх мобільність і наступальність.

Висновок

Підводячи підсумок вищевикладеного мені хотілося б обмет, що Державна інспекція безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Придністровської Молдавської Республіці-це орган державного нагляду за дотриманням правил, норм, стандартів у сфері дорожнього руху, який здійснює спеціальні контрольні, наглядові та дозвільні функції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Державна інспекція здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ ПМР, з військовою автомобільною інспекцією, юридичними особами та іншими організаціями, із засобами масової інформації, громадськими формуваннями а також співпрацює в установленому порядку з правоохоронними органами інших держав.

Список використаної літератури

 1. Конституція ПМР від 24 грудня 1995 р. (із змінами на 2000р.)

 2. Адміністративна діяльність ОВС (Загальна частина) Коренєва О.П. МЮИ МВС РФ 1999р.

 3. «Навчальний посібник Адміністративна діяльність ОВС» (Особлива частина) 1987 р.

 4. Наказ МВС ПМР № 267 від 8 жовтня 1999 р. «Про затвердження настанови з ДПС ДАІ МВС ПМР»

 5. Наказ МВС ПМР № 255от 20.07.03г. «Про затвердження положення про управління МОБ МВС ПМР, його структури, внутрішньої підпорядкованості та функціонально-посадових обов'язків співробітників».

 6. КпАП ПМР від 22.07.02г

 7. Кримінальний кодекс ПМР від 22.07.02г.

 8. Указ Президента ПМР № 744 «про затвердження правил дорожнього руху ПМР» від 22.10.09г.

 9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Частина Особлива. Видання третє, виправлене і доповнене. Підручник / За ред. докт. юрид. наук, проф., академіка РАПН А.П. Коренева. - М.: Московська академія МВС Росії, Центр юридичної літератури «Щит», 2001.

 10. Коментар до закону Російської Федерації «Про міліцію». М.: Проспект, 2000.

 11. Російське адміністративне право: Підручник для вузів. М.: Норма-ИНФРА. - М., 1998. - 622 с.

 12. Російський Б. Правопорушення у сфері дорожнього руху / / Закон., 2002. № 7.

 13. Габричидзе Б.М., Єлісєєв Б.П. Російське адміністративне право: Підручник для вузів. М.: Норма-ИНФРА. - М., 1998. - 622 с.

1 Історична довідка розміщена на http://www.ugai-pmr.org

2 Повчання по ДПС Глава 1 п 2.2 від 8 жовтня 1999р.

3 Положення про Державну автомобільну інспекцію

Республіканського Управління внутрішніх справ ст.2

4 Адміністративна діяльність ОВС (Загальна частина) Коренєва О.П. МЮИ МВС РФ 1999р.

5 ПОЛОЖЕНИЕ О Государственной автомобильной инспекции

Республиканского Управления внутренних дел

6 Указ Президента ПМР №358 от 18.09.96г. «Об утверждении ПДД»

7 Данные по сводкам ГАИ МВД ПМР С 12-го по 18-е апреля 2010 года

8 Приказ МВД ПМР № 255 «Об утверждении положения о МОБ»

9 Положение о Государственной автомобильной инспекции

Республиканского Управления внутренних дел ст 3

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
81.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Безпека дорожнього руху 2
Безпека дорожнього руху
Безпека дорожнього руху
Правила дорожнього руху
Методи дослідження дорожнього руху
Психологія забезпечення безпеки дорожнього руху
Навчання школярів правилам дорожнього руху
Психологія забезпечення безпеки дорожнього руху 2
Державна інспекція безпеки дорожнього руху
© Усі права захищені
написати до нас