Банкрутство юридичної особи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра правового регулювання економіки
РЕФЕРАТ
По курсу: "Цивільне право"
На тему: "Банкрутство юридичної особи"
Повірила: Виконав:
Викладач студент 3 курсу 3 групи
Славінська К.Н. факультету ЕП
Рубан А.Є.
ХАРКІВ 2004

Зміст
  Введення
1. Основні поняття
2. Заходи щодо попередження банкрутства суб'єктів підприємництва (досудова санація)
3. Судове рішення справи про банкрутство
4. Особливості банкрутства деяких видів підприємств
Висновок
Література


Введення

Банкрутство, як одна з юридичних причин ліквідації підприємств, регулюється Господарським кодексом України (Глава 23 "Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом").
Порядок і умови визнання суб'єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задовольнити претензії кредиторів регулює спеціальний Закон України "про банкрутство" від 14 травня 1992 року, який нині діє в редакції від 30 червня 1999 року і називається.
Цей Закон ставить умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

1. Основні поняття

Неспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх оплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.
Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом умови кредиторів інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.
Банкрут (боржник) - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі, зобов'язання з виплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом 3 місяців після настання встановленого строку їх виплати.
Їм не можуть бути визнані казенні підприємства, а також філії, представництва, відділення та ін
Боржником відповідний суб'єкт вважається на всіх стадіях діловодства про банкрутство, а банкрутом тільки після того, як господарський суд прийме постанову про визнання боржника банкрутом.
Кредиторами неплатоспроможного боржника є суб'єкти, які мають підтверджені відповідно до законодавства умови до боржника стосовно грошових зобов'язань, включаючи кредиторів, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою.
Правами кредиторів щодо неплатоспроможних боржників користуються так само визначені законом органи.
Санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження справи про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Ліквідація - це припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.
Розпорядження майном боржника - це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового стану.
Мирова угода - домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочення платежів або припинення зобов'язання за угодою сторін (прощення боргів).

2. Заходи щодо попередження банкрутства суб'єктів підприємництва (досудова санація)

Відповідно до ст.211 Господарського кодексу України, та Законом України "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", засновники (учасники) суб'єкта підприємництва, власник майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, у межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів щодо запобігання банкрутства суб'єкта підприємництва.
Власники майна державного (комунального) або приватного підприємства, засновники (учасники) суб'єкта підприємництва, який виявився неплатоспроможним боржником, кредитори та інші особи в межах заходів щодо запобігання банкрутству вказаного суб'єкта можуть надати йому фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення його зобов'язань перед кредиторами, включаючи зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), та відновлення платоспроможності цього суб'єкта (досудова санація).
Надання фінансової допомоги боржнику передбачає його обов'язок взяти на себе відповідні зобов'язання перед особами, які надали допомогу, в порядку, встановленому законом.
Досудова санація державних підприємств здійснюється за рахунок бюджетних коштів, обсяг яких встановлюється законом про Державний бюджет України.
Умови проведення досудової санації державних підприємств за рахунок інших джерел фінансування погоджуються з органом, наділеним господарською компетенцією щодо боржника, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Судове рішення справи про банкрутство

Підставою для порушення справи про банкрутство може бути лише письмова заява до господарського суду, яке називається "Заява про порушення справи про банкрутство". З такою заявою до господарського суду можуть звернутися:
Кредитор. Кредитори мають право об'єднати свої умови боржника і звернутися до суду з однією заявою, що підписується всіма кредиторами, що об'єднали вимоги;
Боржник. При наявності майна, достатнього для покриття судових витрат;
Відповідно до ст.8 Закону України "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суддя господарського суду відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо:
боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;
подано заяву про порушення справи про банкрутство ліквідованої або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення) юридичної особи;
стосовно боржника юридичної чи фізичної особи-суб'єкта
підприємницької діяльності вже порушено справу про банкрутство;
вимоги кредиторів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство, в сумі складають менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено Законом;
вимоги кредиторів повністю забезпечені заставою.
Боржник зобов'язаний у місячний термін звернутися до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство, якщо:
задоволення умов одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника перед іншими кредиторами в повному обсязі;
орган боржника, уповноважений приймати рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення до господарського суду з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;
при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено нездатність боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;
в інших випадках, передбачених законом.
На підготовчому засіданні суду, яке має відбутися не пізніше 30 днів з моменту порушення справи про банкрутство, вирішується, загальної або спрощеної буде процедура банкрутства, з'ясовуються обставини, які можуть перешкодити переходу до наступного етапу процедури банкрутства - публікації в офіційному друкованому виданні повідомлення про порушення справи про банкрутство.
Такими обставинами можуть бути: погашення вимог боржником, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. Якщо таких обставин немає, то суд виносить постанову, в якому визначається розмір вимог кредиторів, дата складання розпорядником реєстру вимог кредиторів, який повинен бути складений не пізніше 2 місяців 10 днів з дати проведення підготовчого засідання суду; дата попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 3 місяців після дати підготовчого засідання суду; дата скликання перших загальних зборів кредиторів, які мають відбутися не пізніше 3 місяців і 10 днів після дати підготовчого засідання суду; дата засідання суду, на якому буде винесено рішення з цього питання, яке має відбутися не пізніше 6 місяців після дати підготовчого засідання суду.
На попередньому засіданні господарського суду розглядаються заяви всіх кредиторів і виноситься рішення, в якому визначається розмір визначених судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів і визначається дата проведення зборів кредиторів.
Заключним етапом процедури є засідання суду, на якому приймається рішення про введення процедури санації або відкриття ліквідаційної процедури.
Якщо до початку засідання суду було підписано мирову угоду або був погашений борг перед кредиторами, то провадження справи про банкрутство припиняється.

4. Особливості банкрутства деяких видів підприємств

Ми розглянемо особливості банкрутства містоутворюючих підприємств, а крім них подібні особливості банкрутства є у особливо небезпечних підприємств, сільськогосподарських компаній, страхових компаній, власників цінних паперів (ст.43 - 46 Закону України "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").
Відповідно до статті 42 Закону України "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", містоутворюючих підприємств визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає не менше половини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, в якій розташоване таке юридична особа .
Положення цієї статті застосовуються також до підприємств, кількість працівників яких перевищує п'ять тисяч осіб.
При розгляді діловодства про банкрутство містоутворюючих підприємств учасником його визнається орган місцевого самоврядування відповідної територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці.
Учасниками діловодства про банкрутство містоутворюючих підприємств можуть бути визнані також центральні органи виконавчої влади.
Докази, що підтверджують приналежність боржника до містоутворюючих підприємств, господарському суду надає боржник.
Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію боржника, господарський суд може винести ухвалу про санацію боржника за клопотанням органу місцевого самоврядування або відповідного центрального органу виконавчої влади, які є учасниками діловодства про банкрутство, за умови укладення ними з кредиторами договору-поруки за зобов'язаннями боржника.
Договір-порука за зобов'язаннями боржника полягає і підписується уповноваженими особами органів місцевого самоврядування або центральних органів виконавчої влади.
Орган місцевого самоврядування або центральний орган виконавчої влади, які поручилися за зобов'язаннями боржника, мають право запропонувати господарському суду кандидатуру керуючого санацією, інвестора.
У разі невиконання зобов'язання боржником поручителі несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями боржника перед його кредиторами.
Процедура санації містоутворюючих підприємств за клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена господарським судом на один рік.
Підставою для продовження процедури санації містоутворюючих підприємств на 1 рік є план фінансового оздоровлення містоутворюючих підприємств.
План фінансового оздоровлення містоутворюючих підприємств може передбачати внесення інвестицій, працевлаштування його працівників, створення нових робочих місць та інші способи відновлення платоспроможності боржника.
За клопотанням органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками діловодства про банкрутство, за умови укладення ними договору-поруки за зобов'язаннями боржника, строк процедури санації містоутворюючих підприємств може бути продовжений господарським судом до десяти років.
Боржник і його поручитель у цьому разі зобов'язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років.
Невиконання вимог цієї частини закону є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Кабінет Міністрів України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації розрахуватися з усіма кредиторами в порядку, передбаченому Законом.
З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу або частини його майна відповідно до законодавства.
За наявності клопотання органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками діловодства про банкрутство, продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу ведеться шляхом проведення конкурсу.
Обов'язковою умовою конкурсу є збереження робочих місць для не менш, ніж 70 відсотків працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу та обов'язкова зайнятість і перепідготовка інших працівників підприємства.
Інші умови конкурсу можуть встановлюватися виключно в рамках угоди комітету кредиторів у порядку, передбаченому статтею 19 Закону України "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Якщо майно боржника як цілісний майновий комплекс не було продано на конкурсі, майно боржника підлягає продажу на аукціоні.

Висновок

З економічної точки зору, банкрутство є окремим випадком неплатоспроможності юридичної особи, а з правової точки зору банкрутство - це неплатоспроможність, встановлена ​​господарським судом.
При діловодстві про банкрутство підприємства необхідно враховувати і соціальні фактори, як то працевлаштування звільнених робітників, їх перекваліфікація при необхідності і ін
У сучасних умовах на Україну дуже часто застосовується процедура банкрутства, так як більшість підприємств після кризи, що охопила економіку України в 1991 році, не може розплатитися зі своїми кредиторами.
Я вважаю, що такі процеси ще будуть проводитися на Україну, тому що до повного виходу економіки з кризи ще дуже далеко.

Література

1. Цивільний кодекс України;
2. Господарський кодекс України;
3. Закон України "Про Відновлення платоспроможності боржника або визнання Його банкрутом" від 14 травня 1992 р.. (У ред. Від 30 червня 1999 р.) / / "Відомості Верховної Ради України". - 1999. - № 42 - 43. - Ст. .378;
4. Понікаров В.Д., Андрійченко Ж.О. "Господарське законодавство: Навчальний посібник для самостійного Вивчення дісціпліні" - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 124 с.;
5. Щербина В.С. "Господарське право України: Навч. Посібник." - К: "Юрінком Інтер", 2002. - 384 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
31.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Неспроможність банкрутство юридичної особи
Банкрутство юридичної особи як спосіб його ліквідації
Банкрутство юридичної особи як підстава припинення його діячі
Банкрутство юридичної особи як підстава припинення його діяльності
Банкрутство юридичної особи як спосіб його ліквідації Поняття і
Банкрутство юридичної особи як спосіб припинення його діяльності
Банкрутство юридичної особи як спосіб його ліквідації Вивчення природи
Сутність юридичної особи
Поняття юридичної особи
© Усі права захищені
написати до нас