База даних приймальної комісії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

КОМІТЕТ З ОСВІТИ Мінміськвиконкому

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

МІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРОНІКИ

Спеціальність

гр.

Допущений до захисту

зам.директора з УПР

_________А.І. Пугач

"______"__________ 200_р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розробка бази даних "Приймальна комісія"

КП79ТП.015207.081 ПЗ

Автор проекту (Мальцев Д.І.)

Керівник проекту (Шавейко А.А.)

Мінськ 2006

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

КОМІТЕТ З ОСВІТИ Мінміськвиконкому

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

МІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРОНІКИ

Спеціальність

гр.

ЗАТВЕРДЖУЮ

заст. директора з УПР

ЗАВДАННЯ

на курсове проектування

Учневі ______________________________________________

Тема курсового проекту ________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Термін здачі студентом закінченої работи________________________

Вихідні дані ____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Склад курсового проекту:

а) розрахунково-пояснювальна записка (перелік які підлягають розробці

питань зі спеціальною частиною )______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Календарний графік роботи ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Голова комісії Керівник курсового проекту

Дата видачі задания__________________________________________

Завдання прийняв до виконання, дата______________________________

Підпис учащегося___________________________________________

ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

1.1 Опис предметної області

1.2 Модель даних (реляційна)

1.4 Середовище розробки

1.5 Вимоги до програми

2. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВДАННЯ

2.1 Організація даних

2.2 Функції системи

2.3 Алгоритм роботи

2.4 Вихідні документи

2.5 Тести на використання

3. ЗАСТОСУВАННЯ

3.1 Призначення програми

3.2 Інструкції користувачеві

3.3 Інсталяція

ВИСНОВОК

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

Список використаних джерел

ВСТУП

У наш час в будь-якій сфері діяльності застосовуються інформаційні технології. Переді мною була поставлена ​​задача, створити базу даних приймальної комісії.

Середовище програмування - Borland Delphi 7. Це універсальна мова загального призначення, який застосовується в багатьох галузях програмування. У Delphi успішно проектуються багато додатків. Реалізація Delphi здійснена для машин в діапазоні від найпростіших персональних комп'ютерів до найпотужніших суперкомп'ютерів і для всіх операційних систем.

1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

1.1 Опис предметної області

У даному курсовому проекті поставлено завдання щодо створення бази даних приймальної комісії. Розроблена програма повинна мати здатність замінити паперовий аналог цієї сфери діяльності. Також програма повинна здійснювати вивід наступних звітів:

- Всі абітурієнти;

- Абітурієнти, які не здали документи;

- Абітурієнти з середнім балом більше восьми;

- Інформація про іспити;

- Інформація про спеціальності;

- Абітурієнти, які відвідують курси;

- Іногородні абітурієнти;

- Надійшли;

У програмі всі звіти повинні бути побудовані на основі запитів, написаних у режимі SQL.

Програма повинна мати можливість легко, для користувача-непрофесіонала, змінювати, додавати і видаляти дані.

1.2 Модель даних (реляційна)

Реляційна база даних - це сукупність відносин, що містять всю інформацію, яка повинна зберігатися в БД. Проте користувачі можуть сприймати таку базу даних як сукупність таблиць.

В кінці 60-х років з'явилися роботи, в яких обговорювалися можливості застосування різних табличних даталогіческіх моделей даних, тобто можливості використання звичних і природних способів подання даних. Найбільш значною з них була стаття співробітника фірми IBM д-ра Е. Кодда (Codd E. F., A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. CACM 13: 6, June 1970), де, ймовірно, вперше був застосований термін "реляційна модель даних".

Будучи математиком за освітою Е. Кодд запропонував використовувати для обробки даних апарат теорії множин (об'єднання, перетин, різниця, декартово твір). Він показав, що будь-яке представлення даних зводиться до сукупності двовимірних таблиць особливого виду, відомого в математиці як відношення - relation (англ.).

Найменша одиниця даних реляційної моделі - це окреме атомарну (нерозкладне) для даної моделі значення даних. Так, в одній предметної області прізвище, ім'я та по батькові можуть розглядатися як єдине значення, а в іншій - як три різних значення.

Доменом називається безліч атомарних значень одного і того ж типу. Сенс доменів полягає в наступному. Якщо значення двох атрибутів беруться з одного і того ж домена, то, ймовірно, мають сенс порівняння, використовують ці два атрибути (наприклад, для організації транзитного рейсу можна дати запит "Видати рейси, у яких час вильоту з Москви до Сочі більше часу прибуття з Архангельська до Москви "). Якщо ж значення двох атрибутів беруться з різних доменів, то їх порівняння, ймовірно, позбавлене сенсу: чи варто порівнювати номер рейсу з вартістю квитка?

Ступінь відносини - це число його атрибутів. Ставлення ступеня один називають унарним, ступеня два - бінарним, ступені три - тернарні, а ступеня n - n-арним.

Кожне відношення має хоча б одним можливим ключем, оскільки щонайменше комбінація всіх його атрибутів задовольняє умові унікальності. Один з можливих ключів (вибраний довільним чином) приймається за його первинний ключ. Інші можливі ключі, якщо вони є, називаються альтернативними ключами.

Вищезазначені та деякі інші математичні поняття з'явилися теоретичною базою для створення реляційних СУБД, розробки відповідних мовних засобів і програмних систем, що забезпечують їх високу продуктивність, і створення основ теорії проектування баз даних. Однак для масового користувача реляційних СУБД можна з успіхом використовувати неформальні еквіваленти цих понять:

Ставлення - Таблиця (іноді Файл),

Кортеж - Рядок (іноді Запис),

Атрибут - Стовпець, Поле.

При цьому приймається, що "запис" означає "примірник запису", а "поле" означає "ім'я і тип поля".

1.4 Середовище розробки

Курсовий проект був виконаний на мові програмування Borland Delphi 7.0. Таблиці розроблялися в додатку Database Desktop. Для більш зрозумілого і зручного інтерфейсу використовувалися такі компоненти як DBGrid, DBNavigator, Splitter. Запити створювалися за допомогою компонента Query. А звіти на основі запитів за допомогою компонентів RvQueryConnection і RvProject в додатку Rave Designer.

1.5 Вимоги до програми

Програма сумісна з усіма операційними системами Windows. Для роботи даної програми необхідний ПК, який має такі системні вимоги:

- Операційна Windows будь-якої версії;

- Процесор 200 MHz і вище;

- Ємкість ОЗУ не нижче 32 Мб;

- Дисковод 3,5 "або CD-ROM;

- 16 Мбайт вільного місця на жорсткому диску;

  1. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВДАННЯ

2.1 Організація даних

У курсовому проекті використовується база даних складається з чотирьох таблиць. Структури таблиць наведені в таблицях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

- Abitur (Дані про абітурієнтах);

- Spec (Дані про спеціальності);

- Ekzam (Дані про іспити);

- Kurs (Дані про абітурієнтах, які відвідують курси);

Таблиця 1.1 - Структура таблиці Abitur.

Ім'я поля

Тип даних

Опис

Num

Avtoincrement

Лічильник

Fam

Alpha

Текст

Otch

Alpha

Текст

Mesto uch

Alpha

Текст

Adress

Alpha

Текст

Tel

Alpha

Текст

City

Alpha

Текст

Ekz1

Alpha

Текст

Ekz2

Alpha

Текст

Ekz3

Alpha

Текст

Spec

Alpha

Текст

Postup

Logical

Логічний

Att

Logical

Логічний

Med

Logical

Логічний

Spravka

Logical

Логічний

Foto

Logical

Логічний

RusYaz

Short

Коротке числове

RusLit

Short

Коротке числове

BelYaz

Short

Коротке числове

BelLit

Short

Коротке числове

Matem

Short

Коротке числове

Inform

Short

Коротке числове

CHOG

Short

Коротке числове

InYaz

Short

Коротке числове

Geogr

Short

Коротке числове

Him

Short

Коротке числове

Fizkult

Short

Коротке числове

IstBel

Short

Коротке числове

VsemirIst

Short

Коротке числове

Таблиця 1.2 - Структура таблиці Spec.

Ім'я поля

Тип даних

Опис

Predmet

Alpha

Текст

Data

Data

Дата

Time

Time

Час

Auditor

Alpha

Текст

Komis

Alpha

Текст

Таблиця 1.3 - Структура таблиці Ekzam.

Ім'я поля

Тип даних

Опис

Nazvanie

Alpha

Текст

Bal

Short

Коротке числове

Kolvo

Short

Коротке числове

Таблиця 1.4 - Структура таблиці Kurs.

Ім'я поля

Тип даних

Опис

KFam

Alpha

Текст

KName

Alpha

Текст

KOtch

Alpha

Текст

KSpec

Alpha

Текст

Pred 1

Alpha

Текст

Pred1

Alpha

Текст

Pred1

Alpha

Текст

Зв'язки таблиць показані на малюнку 2.1.

Рис. 2.1 Зв'язки таблиць.

Поле Nazvanie в таблиці Abitur ключове. У ньому зберігаються дані про назви спеціальностей. У полі Spec в таблиці Abitur зберігаються дані про спеціальність, на яку надходить конкретний абітурієнт.

2.2 Функції системи

У цій базі даних на основі запитів складені всі звіти. Запити написані в режимі SQL.

Звіт для виведення всіх абітурієнтів складено на наступному запиті:

select *

from abitur.db

Звіт для виведення абітурієнтів не здали документи складено на наступному запиті:

select *

from abitur.db

WHERE (att = false) or (med = false) or (spravka = false) or (foto = false)

Звіт для виведення абітурієнтів з з / б більше 8 складено на наступному запиті:

select *

from abitur.db

where ([RusYaz] + [RusLit] + [BelYaz] + [BelLit] + [Matem] + [Inform] + [CHOG] + [InYaz] + [Geogr] + [Him] + [Fizkult] + [IstBel] + [Vsemirst]) / 13)> 8

Звіт для виведення інформації про іспити складено на наступному запиті:

select *

from ekzam.db

Звіт для виведення інформації про спеціальності складено на наступному запиті:

select *

from spec.db

Звіт для виведення абітурієнтів відвідують курси складено на наступному запиті:

select *

from kurs.db

Звіт для виведення іногородніх абітурієнтів складено на наступному запиті:

select *

from abitur.db

where City Not Like "Мінськ"

Звіт для виведення абітурієнтів складено на наступному запиті:

select *

from abitur.db

where postup = true

order by spec

2.3 Алгоритм роботи


2.4 Вихідні документи

Вихідними документами в даній програмі є звіти, побудовані на основі запитів. Передбачені у програмі звіти наведені в додатку 2.

2.5 Тести на використання

Тести на використання програми показали, що для коректної роботи програми необхідно вводити дані згідно нижче наведених інструкцій.

При використанні програми у поля з числовими значеннями (оцінки абітурієнтів) необхідно вводити тільки цифри, інша інформація не вводиться. У поля з логічними даними (відмітка про надходження і подані документи) потрібно вводити тільки слова "True" або "False", при введенні іншої інформації програма видає повідомлення про помилку і її необхідно перезапустити.

  1. ЗАСТОСУВАННЯ

    1. Призначення програми

Програма призначена для обліку абітурієнтів у середніх спеціальних навчальних закладах з трьома вступними іспитами і загальноприйнятим набором прийому документів (атестат (диплом), мед. Довідка, довідка про сімейний стан, фото).

Також призначенням програми є вивід наступних звітів:

- Всі абітурієнти;

- Абітурієнти, які не здали документи;

- Абітурієнти з середнім балом більше восьми;

- Інформація про іспити;

- Інформація про спеціальності;

- Абітурієнти, які відвідують курси;

- Іногородні абітурієнти;

- Надійшли;

    1. Інструкції користувачеві

Для запуску програми необхідно запустити файл Abitur. Exe, який знаходиться в каталозі програми. При запуску програми з'явиться вікно, наведене на малюнку 3.1.

Рис. 3.1 Вікно програми під час запуску

Щоб додати записів необхідно натиснути кнопку додати запис (всі кнопки мають підказки при наведенні на них курсору), для видалення записів, необхідно натиснути на кнопку видалити запис. Для зміни даних потрібно зробити подвійне клацання лівої кнопки миші на необхідній клітинці, вписати нові дані та натиснути клавішу введення на клавіатурі.

При натисканні на кнопку звіти з'являється вікно програми «Звіти» (Рис 3.2), призначене для виведення звітів.

Рис 3.2 Вікно програми «Звіти»

У вікні програми «Звіти» потрібно вибрати потрібний звіт, натиснути кнопку висновок, і в який з'явився вікні натиснути кнопку OK.

Для виходу з програми можна натиснути кнопку Close або меню файл -> вихід або закрити як стандартне вікно Windo w s.

Для коректної роботи програми в осередку з числовими даними потрібно вводити тільки числові значення.

Для виведення довідки в програмі натисніть F 1.

У програмі замість логічних «Так» і «Ні» використовуються "True" і "False" відповідно.

    1. Інсталяція

Для установки програми на комп'ютер, необхідно скопіювати весь вміст каталогу з програмою.

ВИСНОВОК

У ході виконання роботи були закріплені знання щодо створення і проектування баз даних в середовищі Borland Delphi 7, а також придбані практичні навички у створенні програмних додатків на даній мові програмування.

Результатом виконаної роботи є база даних «Приймальна комісія», що виконує всі необхідні завдання даного курсового проекту.

ДОДАТОК 1

Лістинг програми

Файл fmAbiturU:

unit fmAbiturU;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, DBCtrls, Grids, DBGrids, Menus;

type

TfmAbitur = class (TForm)

Panel1: TPanel;

Panel2: TPanel;

Splitter1: TSplitter;

Panel3: TPanel;

DBGrid1: TDBGrid;

DBGrid2: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

BitBtn1: TBitBtn;

Button1: TButton;

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

procedure Button1Click (Sender: TObject);

procedure N2Click (Sender: TObject);

procedure N4Click (Sender: TObject);

procedure N5Click (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

var

fmAbitur: TfmAbitur;

implementation

uses dmAbiturU, Unit1, Unit2, Unit3;

{$ R *. dfm}

procedure TfmAbitur.Button1Click (Sender: TObject);

begin

Otch.Visible: = true;

Otch.Enabled: = true;

end;

procedure TfmAbitur.N2Click (Sender: TObject);

begin

fmAbitur.Close;

end;

procedure TfmAbitur.N4Click (Sender: TObject);

begin

Form2.Visible: = true;

Form2.Enabled: = true;

end;

procedure TfmAbitur.N5Click (Sender: TObject);

begin

Form3.Visible: = true;

Form3.Enabled: = true;

end;

end.

Файл dmAbiturU:

unit dmAbiturU;

interface

uses

SysUtils, Classes, DB, DBTables;

type

TDM = class (TDataModule)

Database1: TDatabase;

Spec: TTable;

DataSource1: TDataSource;

Abitur: TTable;

DataSource2: TDataSource;

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

var

DM: TDM;

implementation

uses fmAbiturU;

{$ R *. dfm}

end.

Файл Unit1:

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, RpCon, RpConDS, RpConBDE, RpDefine, RpRave, DB,

DBTables, Buttons;

type

TOtch = class (TForm)

Query1: TQuery;

RvProject1: TRvProject;

RvQueryConnection1: TRvQueryConnection;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Query2: TQuery;

RvProject2: TRvProject;

RvQueryConnection2: TRvQueryConnection;

Button3: TButton;

Label3: TLabel;

Button4: TButton;

Query3: TQuery;

RvProject3: TRvProject;

RvQueryConnection3: TRvQueryConnection;

Label4: TLabel;

Button5: TButton;

Query4: TQuery;

RvProject4: TRvProject;

RvQueryConnection4: TRvQueryConnection;

Label5: TLabel;

Button6: TButton;

Query5: TQuery;

RvProject5: TRvProject;

RvQueryConnection5: TRvQueryConnection;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Button7: ​​TButton;

Query6: TQuery;

RvProject6: TRvProject;

RvQueryConnection6: TRvQueryConnection;

Label8: TLabel;

Button8: TButton;

Query7: TQuery;

RvProject7: TRvProject;

RvQueryConnection7: TRvQueryConnection;

Label9: TLabel;

Button9: TButton;

Query8: TQuery;

RvProject8: TRvProject;

RvQueryConnection8: TRvQueryConnection;

procedure Button1Click (Sender: TObject);

procedure Button2Click (Sender: TObject);

procedure FormClose (Sender: TObject);

procedure Button3Click (Sender: TObject);

procedure Button4Click (Sender: TObject);

procedure Button5Click (Sender: TObject);

procedure Button6Click (Sender: TObject);

procedure Button7Click (Sender: TObject);

procedure Button8Click (Sender: TObject);

procedure Button9Click (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

var

Otch: TOtch;

implementation

uses fmAbiturU;

{$ R *. dfm}

procedure TOtch.Button1Click (Sender: TObject);

begin

RvProject1.Execute;

end;

procedure TOtch.Button2Click (Sender: TObject);

begin

Otch.close;

end;

procedure TOtch.FormClose (Sender: TObject);

begin

fmAbitur.enabled: = true;

end;

procedure TOtch.Button3Click (Sender: TObject);

begin

RvProject2.Execute;

end;

procedure TOtch.Button4Click (Sender: TObject);

begin

RvProject3.Execute;

end;

procedure TOtch.Button5Click (Sender: TObject);

begin

RvProject4.Execute;

end;

procedure TOtch.Button6Click (Sender: TObject);

begin

RvProject5.Execute;

end;

procedure TOtch.Button7Click (Sender: TObject);

begin

RvProject6.Execute;

end;

procedure TOtch.Button8Click (Sender: TObject);

begin

RvProject7.Execute;

end;

procedure TOtch.Button9Click (Sender: TObject);

begin

RvProject8.Execute;

end;

end.

Файл Unit2:

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Buttons;

type

TForm2 = class (TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

BitBtn1: TBitBtn;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

var

Form2: TForm2;

implementation

{$ R *. dfm}

end.

Файл Unit3:

unit Unit3;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Buttons;

type

TForm3 = class (TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

BitBtn1: TBitBtn;

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

var

Form3: TForm3;

implementation

{$ R *. dfm}

end.

Список використаних джерел

1. Культін Н. Б. Delphi у завданнях і прикладах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 288 с.: Іл.

2. Шкриль А.А. Розробка клієнт-серверних додатків в Delphi. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

3. Www.delphikingdom.com

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Диплом
89.9кб. | скачати


Схожі роботи:
База даних при мною комісії
База даних 14
База даних DVDфільмов
База даних Співробітники 2
База даних студентів
База даних підприємства
База даних MS Access
База даних MS Access 2
База даних атестаційних відомостей
© Усі права захищені
написати до нас