База даних комп`ютерної фірми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Інформаційна система комп'ютерної фірми

1.1 Опис предметної області

1.2 Модель системи

2. База даних

2.1 Постановка завдання

2.2 Перелік об'єктів бази даних

2.3 Инфологическая модель

2.4 Датологіческая модель

2.5 Фізичне моделювання

Введення

Метою даної роботи є створення дієвого функціональної моделі руху матеріальних та інформаційних ресурсів всередині організації з метою виявлення недоліків при роботі організації, виявлення непотрібних та дублюються робіт. Передумовою для створення функціональної моделі діяльності організації, є необхідність створення інформаційної системи для цієї організації. Причому побудована модель повинна бути адекватна предметної області, тобто містити в собі знання всіх учасників бізнес процесу.

Дана функціональна модель дозволить уникнути помилок при побудові інформаційної системи і при її роботі.

Модель будується з точки зору стороннього спостерігача.

 1. Інформаційна система комп'ютерної фірми 1. Опис предметної області

Призначенням даної функціональної моделі є опис процесу діяльності організації. Предметна область функціональної моделі - продаж товару комп'ютерним салоном. Об'єктом моделювання функціональної моделі є комп'ютерна фірма, що займається такими аспектами торговельної діяльності:

  1. Прийом замовлення на певний товар від споживача і його пошук серед наявних товарів.

  2. Зв'язок з партнерами по доставці ексклюзивного товару.

  3. Видача товару.

Метою побудови даної функціональної моделі є опис конкретних процесів протікають в організації, і взаємозв'язок між ними. Функціональна модель повинна продемонструвати процес використання та обробки ресурсів комп'ютерної фірми. Побудована функціональна модель буде моделлю "AS-IS", тобто "як є". Надалі ця модель повинна бути проаналізована, з метою пошуку слабких і вразливих місць діяльності організації. Після аналізу та редагування моделі "AS-IS", на її основі повинна бути побудована модель "TO-BE", яка, в кінцевому рахунку, призведе до створення корпоративної інформаційної системи для організації, що займається торгівельною діяльністю.

Основна мета функціонування описуваної нами організації - виконання замовлення комп'ютерним салоном. Для досягнення цієї мети, при побудові функціональної моделі, можна виділити наступні завдання:

 1. Пошук товару з певними технічними характеристиками і ціною серед наявних товарів.

 2. Можливість оформлення замовлення на ексклюзивний товар у постачальника цієї продукції.

 3. Фізичне виконання замовлення, тобто доставка і видача товару з оформленням гарантійних талонів і т.д.

Для правильного функціонування описуваної нами організації, в масштабах побудованої функціональної моделі, необхідне виконання наступних умов:

 1. Наявність замовлень від споживача на певну продукцію, при цьому споживачем може бути як фізична особа, так і будь-яка організація.

 2. У разі замовлення ексклюзивного товару наявність гарантії з боку клієнта, що даний товар буде затребуваний ним після доставки.

 3. Наявність певних вимог технічних характеристик, висунутих клієнтом.

 4. Наявність товару, на етапі його видачі споживачеві.

Отримана модель побудована з єдиної точки зору розробника моделі.

1.2 Модель системи

Діаграма декомпозиції процесу "Виконання замовлення"

2. База даних  1. Постановка завдання

Тема: Створити базу даних комп'ютерної фірми.

Мета створення бази даних: ведення систематизованого обліку діяльності комп'ютерної фірми, а також обліку даних про товар, послуги, співробітників, клієнтів і постачальників.

Вимоги до бази даних:

 1. Структурування зберігання інформації про товар, послуги, співробітників, клієнтів і постачальників.

 2. Забезпечення цілісності даних.

 3. Можливість додавання, видалення та модифікації даних.

 4. Складання замовлень на певну продукцію.

 5. Наявність перевірки вводу даних шляхом контролю в момент введення інформації.

 6. Доступ до об'єктів бази даних через програмний інтерфейс.

 7. Можливості пошуку даних за реквізитами.

 8. Можливість формування звітів по запитах користувача.

 9. Можливість використання бази даних у многопользовательском режимі з розмежуванням прав доступу.

 10. Захист від збоїв і помилок в програмному забезпеченні.

 11. Створення резервних копій баз даних з можливістю відновлення.

  1. Перелік таблиць бази даних

Прихід товару. Сутність є слабкою і містить інформацію про всі надходження на склад і про витрачені кошти.

Атрибут

Тип даних

Обмеження

Код товару

Лічильник

5 знаків

Найменування

Текст

Char (255)

Вид товару

Ціле число

> 0

Кількість

Ціле число

> 0

Ціна закуп.

Грошовий

> = 0

Ціна роздрібн.

Грошовий

> = 0

Постачальник

Ціле число

> 0

Дата

Дата

Формат дд.мм.рррр

Час

Час


Сума

Грошовий

> = 0

Товар. Сутність є слабкою і містить відомості про товари, що є на складі.

Атрибут

Тип

Обмеження

Код товару

Ціле число

> 0

Найменування

Текст

Char (255)

Вид товару

Ціле число

> 0

Кількість

Ціле число

> 0

Ціна продажу

Грошовий

> = 0

Продаж. Сутність є слабкою і містить дані про всі продані товари і про виручених коштах.

Атрибут

Тип даних

Обмеження

Код товару

Ціле число

> 0

Найменування

Текст

Char (255)

Вид товару

Ціле число

> 0

Кількість

Ціле число

> 0

Ціна без ПДВ

Грошовий

> = 0

Ціна з ПДВ

Грошовий

> = 0

Клієнт

Ціле число

> 0

Дата

Дата

Формат дд.мм.рррр

Час

Час


Сума

Грошовий

> = 0

Витрати. Сутність є слабкою і містить інформацію про всі витрати організації.

Атрибут

Тип

Обмеження

Номер витрати

Лічильник


Вид витрати

Ціле число

> 0

Дата

Дата

Формат дд.мм.рррр

Сума

Грошовий

> = 0

Виручка. Сутність є слабкою і містить інформацію про всі доходи організації.

Атрибут

Тип

Обмеження

Номер доходу

Лічильник


Вид доходу

Ціле число

> 0

Дата

Дата

Формат дд.мм.рррр

Сума

Грошовий

> = 0

Послуги. Сутність є сильною і містить інформацію про всі послуги, що надаються.

Атрибут

Тип

Обмеження

Номер послуги

Лічильник


Вид послуги

Текст

Сhar (50)

Вартість

Грошовий

> = 0

Надані послуги. Сутність є слабкою і містить інформацію про всі надані послуги і про доходи-видатки на ці послуги.

Атрибут

Тип

Обмеження

Порядковий номер

Лічильник


Вид послуги

Ціле число

> 0

Дата

Дата

Формат дд.мм.рррр

Час початку робіт

Час


Час закінчено. робіт

Час


Співробітник

Ціле число

> 0

Відділ

Ціле число

> 0

Виручка

Грошовий

> = 0

Посади. Сутність є сильною і містить інформацію про посади співробітників фірми.

Атрибут

Тип

Обмеження

Номер посади

Лічильник


Назва

Текст

Сhar (50)

Зарплата

Грошовий

> = 0

Відділ

Ціле число

> 0

Відділи. Сутність є сильною і містить інформацію про всі наявні відділах.

Атрибут

Тип

Обмеження

Номер відділу

Лічильник


Назва

Текст

Char (50)

Видана зарплата. Сутність є сильною і містить інформацію про видану зарплаті.

Атрибут

Тип

Обмеження

Порядковий номер

Лічильник


Дата

Дата

Формат дд.мм.рррр

співробітника

Ціле число

> 0

ПІБ співробітника

Ціле число

> 0

Сума

Грошовий

> = 0

Трудові дані. Сутність є слабкою і містить інформацію про трудові даних співробітників.

Атрибут

Тип

Обмеження

договору

Ціле число

> 0

ПІБ

Ціле число

> 0

Дата закл. дог.

Дата

Формат дд.мм.рррр

Посада

Ціле число

> 0

Зарплата

Грошовий

> = 0

Відділ

Ціле число

> 0

Особисті дані. Сутність є сильною і містить інформацію про особисті дані співробітників.

Атрибут

Тип

Обмеження

договору

Ціле число

> 0

ІПН

Текст

Сhar (10)

працю. книжки

Текст

Сhar (10)

Пенс. свід-во

Текст

Сhar (10)

паспорта

Текст

Char (10)

ПІБ

Текст

Char (255)

Дата народж.

Дата

Формат дд.мм.рррр

Дата закл. дог.

Дата

Формат дд.мм.рррр

Види товару. Сутність є сильною і містить інформацію про види товару.

Атрибут

Тип

Обмеження

Номер

Лічильник


Назва

Текст

Char (50)

Постачальники. Сутність є сильною і містить інформацію про постачальників.

Атрибут

Тип

Обмеження

п / п

Лічильник


ПІБ

Текст

Char (255)

Адреса

Текст

Char (255)

Телефон

Текст

Char (10)

E-mail

Текст

Char (50)

Клієнти. Сутність є сильною і містить інформацію про клієнтів.

Атрибут

Тип

Обмеження

п / п

Лічильник


ПІБ

Текст

Char (255)

Адреса

Текст

Char (255)

Телефон

Текст

Char (10)

E-mail

Текст

Char (50)

Вид доходу. Сутність є сильною і містить інформацію про можливі види доходу.

Атрибут

Тип

Обмеження

п / п

Лічильник


Назва

Текст

Char (50)

Вид витрати. Сутність є сильною і містить інформацію про можливі види витрат.

Атрибут

Тип

Обмеження

п / п

Лічильник


Назва

Текст

Char (50)

2.3 Инфологическая модель  1. Датологіческая модель


Датологіческая модель бази даних представлена ​​на малюнку 3.

Малюнок 3 - Датологіческая модель бази даних  1. Фізичне моделювання   1. Форми

База даних в рамках курсової роботи реалізована з використанням СУБД Microsoft Access XP, а програмний інтерфейс користувача реалізований у середовищі візуального програмування Borland Delphi 7. Доступ до таблиць бази даних реалізується з використанням технології ADO.

Основна форма представлена ​​на малюнку 2. Вона відображає всі таблиці бази даних, поля для введення.

Рисунок 2 - Основна формаФорма для оформлення продажу представлена ​​на малюнку 2. Служить для швидкого оформлення продажу.Рисунок 3 - Форма оформлення продажу   1. Запити

Запит на вибірку товару певної категорії:

SELECT Товар. Найменування, Від_товара. Назва, Товар. Кількість, Товар. Цена_продажі

FROM Від_товара INNER JOIN Товар ON Від_товара. [№ п / п] = Товар.Від_товара

WHERE Від_товара.Названіе LIKE: Type;

Запит на пошук товару за схожим словами:

SELECT Товар. Найменування, Від_товара. Назва, Товар.Колічество, Товар. Цена_продажі

FROM Від_товара INNER JOIN Товар ON Від_товара. [№ п / п] = Товар. Від_товара

WHERE Товар. Найменування LIKE: Name;

Запит на вибірку товару заданої ціни:

SELECT Товар. Найменування, Від_товара. Назва, Товар. Кількість, Товар. Цена_продажі

FROM Від_товара INNER JOIN Товар ON Від_товара. [№ п / п] = Товар. Від_товара

WHERE Товар. Цена_продажі BETWEEN: Min AND: Max;

   1. Звіти

Малюнок 4 - Звіт про товар певної категорії

Малюнок 5 - Звіт про щойно проданому товарі

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
76.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит в умовах комп`ютерної обробки даних КОД
База даних комп`ютерного магазину 2
Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об єктів комп ютерної томографії
Комп ютерна технологія графогеометричного моделювання Взаємозвязок 2D 3D комп ютерної графіки
Комп ютерна технологія графогеометричного моделювання Взаємозвязок 2D 3D комп ютерної графіки
Злочини у сфері комп`ютерної інформації 2 Комп`ютерна злочинність
База даних 14
База даних Співробітники 2
База даних DVDфільмов
© Усі права захищені
написати до нас