Афінська демократична республіка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота зроблена на замовлення Логвіновій Т.М.

(М.Харків, УКРАЇНА)

Введення

Територію Аттики (область Греції, де згодом виникла Афінська держава) населяло наприкінці II тисячоліття до н.е. чотири племена, кожне з яких мало свої народні збори, рада старійшин і виборного вождя - базилевса. Перехід до виробляючого економіці з індивідуалізацією праці привів до розділу общинної землі на ділянки зі спадкоємним сімейним володінням, до розвитку майнової диференціації і поступовому виділенню родової верхівки і зубожінню маси вільних общинників, багато хто з який перетворювалися у фетів - чи батраків за борги попадали в рабство. Ці процеси прискорювалися завдяки розвитку ремесла і торгівлі, чому сприяло приморське положення Афін. Багаті родини стали і першими власниками рабів, у яких звертали військовополонених. До початку I тисячоліття до н.е. рабовласництво було розповсюдженим явищем, хоча експлуатація рабської праці ще не стала основою суспільного виробництва. Раби були зайняті головним чином у домашньому господарстві, ремеслі, рідше на польових роботах. Поряд з ними трудилися і їхні хазяїни, хоча раби виконували найбільш важкі роботи. Тільки згодом рабська праця стане переважати, а рабовласники, насамперед великі, перестануть брати участь у продуктивній праці. Родоплемінна організація влади починає пристосовуватися до забезпечення інтересів не тільки її членів, а й верхівки, що багатіє, вільних, до експлуатації рабів. У народних зборах зростає вплив знатних пологів, з їхніх представників формується рада старійшин і обираються базилевси. Первісне суспільство перетворюється в політичне суспільство, часто називане військовою демократією. Але і воно, зберігаючи традиції родоплемінної організації влади, не було здатне дозволити чи хоча б стримати розвинені в суспільстві антагонізми - між складаються класами рабів і вільних, між рядовими общинниками і родоплемінною верхівкою. Важливу роль зіграли і зовнішні фактори його існування.

Географічні умови, що вимагали пристосування ведення господарства до умов навколишнього природного середовища, виснаження локальних природних ресурсів, що підсилилося з переходом до виробляючого економіці, розвиток обміну і зв'язана з ним інтенсифікація міжплемінних контактів і, як наслідок, ослаблення кровноспоріднених зв'язків і асиміляція пологів і племен, необхідність врегулювання й усунення виникаючих конфліктів, що вийшли за племінні рамки, стали передумовами для об'єднання племен Аттики під єдиною владою.

Наслідком цього й одночасно важливим етапом у тривалому процесі утворення держави в Афінах були реформи, що зв'язуються за традицією з ім'ям легендарного героя Тесея. Приписувані йому реформи - результат поступових змін, що відбувалися протягом ряду століть і завершилися до VIII ст. до н.е. Однією з таких реформ було об'єднання (синойкізм) племен, що населяли Аттику, у єдиний афінський народ. У результаті синойкизма в Афінах була створена Рада, що управляв справами всіх чотирьох племен. За старою родоплемінної організації був нанесений перший удар.

Афінський поліс стає територіальною формою політичної організації суспільства.

Територіальна організація суспільства настійно вимагала однакового (незалежного від племінних розходжень) і, отже, централізованого керування суспільними справами, набагато більш активного регулювання розвиваються соціальних відносин. Раніше досить монолітне родоплемінне суспільство виявилося в складному становищі. Ще зберігалися міжродові і міжплемінні звади. Але уже виникали нові гострі конфлікти в зв'язку з посилюється майновою диференціацією в Аттиці. Ці конфлікти, найбільш виразно проявилися в поглиблюються протиріччях між вільними афінянами і різними групами неповноправних і залежного населення (фети, іноземці, раби і т. д.), створювали грунт для формування нових механізмів влади. Виникла необхідність у політичній (державної) влади, що стоїть над суспільством і здатної стати, з одного боку, засобом угоди і примирення, з іншого - силою підпорядкування і поневолення. Початок цьому було покладено закріпленням не тільки соціального, а й політичної нерівності між вільними, їхнім поділом (також приписуваним Тесеєві) на евпатрідів - шляхетних, геоморов - хліборобів і деміургів • - ремісників.

До евпатрідів, родоплемінної верхівки, перейшло виключне право на заняття суспільних посад, що вело до подальшого відділення публічної влади від населення. Геомори і деміурги разом з торговцями і бідняками, що складали більшість вільних, поступово усувалися від безпосереднього активного керування суспільними справами. За ними збереглося лише право брати участь у народних зборах, роль якого в цей час значно впала. Разом з тим положення дрібних землевласників ставало усе більш важким. Вони розорялися і змушені були закладати за борги землі. Поряд із заставою землі виникала і боргова кабала, за умовами якої несправний боржник міг бути проданий в рабство за граніцу.1 0

Архонти і ареопаг

Евпатрідів, спираючись на своє багатство і виключне право на заняття суспільних посад, поступово обмежують владу Базилєв-са, пов'язану з традиціями родової демократії. Його функції переходять до нових, виборним з евпатрідів посадовим особам - архонтам. Спочатку посаду архонта була довічна, потім її обмежили десятирічним строком. З VII ст. до н.е. стали обиратися дев'ять архонтів строком на один рік. Колегія архонтів не тільки сприйняла військові, жрецькі і судові функції базилевса, але і з часом взяла в свої руки все керівництво країною.

Тоді ж, у VIII ст. до н.е., виник ще один новий орган публічного управління - ареопаг. Замінивши рада старійшин, ареопаг обирав і контролював архонтів, а також народні збори, і здійснював вищу судову владу. До складу ареопагу входили всі колишні і діючі архонти, тобто знову ж таки представники евпатрідів.

Аттическое суспільство перетворюється в політичне суспільство - суспільство, що знаходиться під владою, яка виділяється з нього і що стоїть над ним. Колишньому синкретизму / нерозчленованій) суспільства і влади приходить кінець.

Одночасно продовжує розвиватися й інший процес, характерний для виникнення держави, - територіальний розподіл населення. У VII ст. до н.е. країна була розділена на округи - навкрарій, жителі яких, незалежно від племінної приналежності, були зобов'язані на свої кошти побудувати і спорядити військовий корабель, а також поставити для нього екіпаж.

Реформи Солона

До VI ст. до н.е. в Афінах складається вкрай складна обстановка. Розвиток товарно-грошових відносин привело до подальшого соціального розшарування вільного населення. У середовищі евпатрідів і геоморов виділяються багаті землевласники, деяка частина евпатрідів бідніє, а геоморов - перетворюється на наймитів, обробних чужу землю, отримуючи за це 1 / 6 частина врожаю, або потрапляє в боргову кабалу, втрачає свободу і продається в рабство за кордон. Зростає економічна роль багатої торгово-ремісничої верхівки городян, як і відстороненою від влади. Зростає і кількість бідняків-фетів. Всі нестійкіший стає положення середніх і дрібних землевласників і ремісників. У результаті в середовищі вільних виникає цілий комплекс протиріч - між багатими і збіднілими евпатрідів, все ще утримують владу, і багачами з землевласників, торговців і ремісників, що прагнуть до влади використовуючи невдоволення бідноти і середніх і дрібних власників. Ці протиріччя кристалізувалися як протиріччя між багатою родовою аристократією і народом (демосом), очолюваним багатіями.

Для пом'якшення цих протиріч і зімкнення усіх вільних у єдиний панівний клас були потрібні глибокі соціальні і політичні перетворення. Початок їм поклав Солон, обраний архонтом у 594 році до н.е. Хоча Солон був евпатрідів, він розбагатів на торгівлі і користувався довірою серед широких верств населення. Головною Метою реформ Солона було примирення інтересів різноманіт-йих ворогуючих угруповань вільних. Тому вони носили компромісний, половинчастий характер.1

Реформи Солона з'явилися важливим етапом в утворенні держави в Афінах, і їхні результати можна порівняти з політичною революцією. Перш за все Солон провів сисахфию - боргову реформу, яка означала пряме втручання у відносини власності. Заборгованість бідняків була анульована. Афіняни, хто у рабство за борги, звільнялися, а продані за борги за кордон, - викуповувалися. Боргове рабство в Афінах надалі скасовувалося.

Сісахфія зазіхала на інтереси родової знаті і було поступкою демосу. У той же час Солон не виконав важливого вимоги бідноти - не зробив переділу землі, хоч і встановив максимальний розмір земельного володіння. Але дозволивши в інтересах багатих афінян вільну купівлю-продаж землі та роздрібнення земельних володінь, він зробив неминучим подальше обезземелення бедноти.5

З ім'ям Солона пов'язана також цензовая реформа, яка була спрямована на знищення спадкових привілеїв знаті, заміну привілеїв походження привілеями багатства. Солон закріпив розподіл громадян на чотири розряди за майновою ознакою.

Найбагатші громадяни були віднесені до першого розряду, менш багаті - до другого і т. д. Кожен розряд мав певні політичні права: громадські посади могли займати тільки громадяни-перше трьох розрядів, а посаду архонта (і, отже, члена ареопагу) тільки громадяни першого розряду. Бідняки, що входили в нижчий, четвертий розряд, цього права, як і раніше були позбавлені. Але вони могли брати участь у народних зборах, роль якого збільшується. Збори стало виробляти закони, обирати посадових осіб і приймати від них звіти.

Одночасно Солон зробив поступки і бідноті, і евпатрідів, інтереси перших отримали відображення у створенні нового судового органу - геліеі, у якому міг бути обраний будь-який афінський громадянин незалежно від його майнового стану. В інтересах других був заснований новий орган управління - Рада чотирьохсот, що обирався з громадян перших трьох розрядів по 100 чоловік від кожного племені, де ще зберігалися родові традиції і вплив евпатрідів.

Реформи завдали удару по родовій організації влади і привілеїв родоплемінної аристократії. Вони були одним етапом формування політичної організації дфінах. Але компромісний характер реформ завадив вирішенню гострих протиріч. Реформи викликали невдоволення родової аристократії і не задовольнили повністю демос. Боротьба між ними продовжувалася і привела через деякий час до встановлення тиранії Пісістрата а потім його синів (560-527 рр.. До н.е.), які закріпили успіхи демосу в боротьбі з аристократією і зміцнили політичний устрій, створений Солоном.

Тиранія Пісістрата.

Пісістрат (близько 600, Афіни весна 527 до н. Е.., Там же), правитель (тиран) Афін.

Походив з аристократичної сім'ї і був пов'язаний родинними узами з найвпливовішими особами в державі (зокрема, зі знаменитим законодавцем Солоном). Він висунувся в ході чергової війни, яку Афіни вели з сусідніми Мегарами за острів Саламін (близько 570). Йому вдалося захопити Нісею гавань мегарцев, зарекомендувати себе хоробрим воїном і майстерним полководцем. Слава, придбана на полі бою, допомогла Пісістрат стати популярним серед народу політиком.

Тоді в Афінській державі боролися за владу дві головні «партії», пов'язані з населенням різних районів Аттики. Мешканців узбережжя очолював Мегакл з роду Алкмеонідов, рівнинних жителів Лікург, син Арістолаіда. Пісістрат встав на чолі третьої «партії» «горян» (мешканців внутрішніх гористих місцевостей).

Розігравши замах на своє життя, він незабаром добився від народних зборів надання йому спеціальної особистої охорони, озброєної киями. За допомогою цих дубинників захопив Акрополь і підпорядкував собі Афіни (560) .1 1

У 555 був вигнаний супротивниками з міста, але через шість років з «допомогою» самої богині Афіни (її роль в розіграну Писистратом виставі зіграла якась Фтія) з тріумфом повернувся до Афін.

Ще через сім років нове загострення внутрішньополітичної боротьби вдруге приводить до його вигнання (542). Лише після десяти років вимушеної відсутності Пісістрат остаточно встановив своє панування в Афінах (532). Він дожив до старості і, вмираючи, передав владу своїм синам.

Афінська держава за правління Пісістрата переживало економічний і культурний розквіт. Формально як і продовжувало діяти у повному обсязі законодавство Солона, і сам тиран старанно демонстрував прихильність цим державним принципам. Його власні нововведення були спрямовані насамперед на підтримку найбіднішого селянства та іншого незаможного люду, що складали більшість афінських громадян.

При Писистрате широко практикувалося пільгове кредитування хліборобів, селяни змогли отримувати тяглових тварин, сільськогосподарський інвентар, насіннєвий матеріал. В якості податку вони сплачували десятину від отриманого до кінця року доходу. В особливих випадках на самих неродючих земельних ділянках державний оброк міг бути повністю знято.

Щоб селянин якомога менше відволікався від робіт на землі, були введені роз'їзні суди, що розбирали дрібні позови на місці. Пісістрат сам часто їздив по всій Аттиці, особисто сприяючи дотримання правопорядку та своєчасному залагодженню майнових суперечок. Ті, хто отримав каліцтва на війні, стали отримувати зміст від держави.

В Афінах Пісістрат розгорнув широкомасштабну будівельну діяльність. Акрополь прикрасився чудовими храмами, був реконструйований міський ринок агора, влаштована система централізованого водопостачання, продовжилося обладнання гавані в Піреї, урочисто справлялися загальнодержавні релігійні свята, що супроводжувалися пишними ходами і театральними виставами. За розпорядженням Пісистрата були записані і відредаговані гомерівські поеми.

Важливе значення надавав Пісістрат розширенню зовнішніх економічних зв'язків. Розробка Пангейских рудників (на північному узбережжі Егейського моря) забезпечила надходження до Афін дорогоцінних металів, а встановлення контролю над Геллеспонтом (нині Дарданелли) дозволило налагодити вкрай вигідну торгівлю з Причорномор'ям. Тим самим були закладені міцні основи майбутнього могутності Афінської держави.

Реформи Клісфена

Однак ці заходи вимагали всі зростаючих коштів, поповнення яких покладалося на багатих афінян, що врешті-решт викликало їхнє невдоволення. За підтримки Спарти, опасавшейся посилення Афін, тиранія була скинута. Розпочата за цим спроба аристократії влади закінчилася невдачею. Спираючись на бідноту, багата торгово-реміснича верхівка афінських рабовласників, очолена Клисфеном, вигнала спартиатов і закріпила свою перемогу новими Реформами. Реформи Клісфена, проведені в 509 році до н.е., ліквідували в Афінах останні залишки родового ладу. Вони знищили старе розподіл населення на чотири племена.

Аттика була розділена на 10 територіальних філ, Кожна з яких включала три знаходяться в різних Місцях території (триттии) - міську, прибережну і землеробську. Вони ділилися в свою чергу на деми, така структура фил підривала політичні позиції Хмільний аристократії, тому що на перших двох територіях переважали торгово-ремісничі шари рабовласників. Селянство було звільнено від впливу древніх родових традицій, на яких грунтувався авторитет знаті, доступ до участі в політичній позиції отримали до ті, хто не входив у місцеву племінну організацію. На зміну кровнородственному прийшов територіальний принцип розподілу населення.

Клісфен скасував Рада чотирьохсот і на основі знову створеної територіальної організації населення заснував Раду п'ятисот, що формувався з представників 10 філ по 50 осіб від кожної. Рада керував політичним життям Афін у період між скликаннями народних зборів і здійснював виконання його рішень. Був створений ще один орган - колегія десяти стратегів, що також комплектувалася з урахуванням територіальної організації населення: по одному представнику від кожної філи. Спочатку стратеги мали лише військові функції, але пізніше вони відтіснили на другий план архонтів і стали вищими посадовими особами Афінської держави.

З метою запобігти спроби аристократії реставрувати старі порядки при Клісфеном в практику народних зборів була введена особлива процедура, що одержала назву остракізму. Щорічно скликаються народні збори, що визначало голосуванням, чи немає серед співгромадян таких осіб, які є небезпечними для держави. Якщо такі особи називалися, збори скликались удруге, і кожен його учасник писав на остраконе (глиняному черепку) ім'я того, хто, на його думку, був небезпечний. Засуджений більшістю голосів віддалявся за межі Аттики терміном на 10 років. Остракізм, спрямований спочатку проти родової аристократії, використовувався згодом у політичній боротьбі між різними угрупованнями, що існували в афінському суспільстві.

Реформи Клісфена завершили тривалий процес становлення держави в Древніх Афінах.

Молода після Тесея диференціація владних функцій призводить до організації органів їх здійснення. У результаті поступово виникає спеціальний і постійно діючий апарат здійснення політичної влади. Паралельно йде процес придбання цим апаратом монополії на владу над суспільством. Монополізація права на здійснення владних функцій стає легітимним правом на використання примусу-

Політична влада починає здійснюватися у формі державної влади, стає державною владою апарат її здійснення - державним апаратом.

Так, слідом за розтягнулася на століття революцією в економічних відносинах відбувалася соціальна революція, а потім і революція політична, завершилася виникненням держави. Всі вони не були одноразовими актами. Виникнення держави в Афінах супроводжувалося запеклою боротьбою між родовою аристократією і демосом, що завершилася перемогою демосу. У результаті цієї перемоги в Афінах виникло рабовласницьке держава у формі демократичної республіки.

Афінська держава у V-IV ст. до н.е.

У першу половину V ст. до н.е. Афіни перетворюються на одне з провідних держав грецького світу. Цьому сприяли перемога грецьких держав у греко-перських війнах, інтенсивний економічний розвиток Афін і зміцнення в них демократичного ладу. Утворений в ході греко-перських воєн союз грецьких держав був спочатку очолений Спартою. До 70-х років, коли військові дії були перенесені на морі, керівництво союзом перейшло до Афін. У 478 році до н.е. був утворений Делоський морський союз (симмахия), очолюваний Афінами. До спілки входило 140-160 грецьких держав, споряджали військові кораблі і робили внески (Форос) у союзну скарбницю. Командування флотом було доручено Афінам.

З часом будівля флоту перейшла до Афін, туди ж була переведена з Делоса скарбниця союзу, а Форос перетворився на податок, що збирається за союзників і знаходився у безконтрольному розпорядженні Афін. Невдоволення союзників придушувалося силою, на їх території стали створюватися афінські поселення (клерухии), що перетворилися практично у військові гарнізони, в багато союзні держави спрямовувалися афінські посадові особи, до фінських судам перейшло розгляд деяких справ громадян союзних держав, а Рада п'ятисот став вирішувати • Целі союзу .

Гегемонія Афін в союзі перетворила його на могутню Афінську архе - державу, нещадно експлуатували союзників, збагачуються за їх рахунок і силою утримувала їх у союзі.

Зміна зовнішньополітичного становища Афін, їх збагачення спричинили за собою зміни в соціально-політичних відносинах. Ефіальт майже повністю позбавило ареопаг політичної влади, передавши його основні функції народного зібрання, Раді п'ятисот і геліее. За ареопагом збереглися лише деякі судові і релігійні функції.

З ім'ям Перікла пов'язаний розквіт афінської демократії. При ньому втратила значення цензовая реформа Солона, оскільки можливість заміщення державних посад була визнана за всіма повноправними громадянами. Для залучення до активного політичного життя малозабезпечених громадян вводилося винагороду за виконання державних посад.

Відходить у минуле патріархальне рабство. На зміну йому йде класичне, античне рабовласництво. Раби, які починають розглядатися як прості знаряддя праці, перетворюються поступово в основну продуктивну силу. 'Державні раби експлуатуються переважно в рудниках і каменоломнях, приватні раби - на полях і в ремісничих майстерень або здаються в оренду. Чисельність рабів значно зросла і приблизно в чотири рази перевищувала кількість вільних афінян. Протиріччя між безправними рабами і рабовласниками перетворилося в основне антагоністичне протиріччя афінського суспільства. Загострилися і протиріччя між афінськими громадянами і метеками (поселилися в Афінах іноземцями), число яких зростало і досягло половини чисельності афінян. Метеки, які займалися торгівлею і ремеслом, були істотно обмежені в майнових правах, повністю позбавлені права брати участь у політичному жізні.9

Афінська демократія вступила в період свого розквіту. Важливу роль в цьому зіграли проведені в середині V ст. до н.е. реформи Ефіальт і Перікла.

Але й після цих реформ істотну роль в історії Афін грали нараставшие протиріччя між різними соціальними групами вільних афінян. Дедалі більше поглиблюється майнова диференціація розділила вільних громадян на дві нерівні і фактично нерівноправні групи - невелику групу багатих рабовласників (землевласники, торговці, судновласники, лихварі, господарі ремісничих майстерень) і основну масу вільної бідноти (землероби, ремісники, моряки) та позбавлених власних засобів існування люмпенів, які жили за рахунок подачок держави і багатіїв.

Афінська демократія в період свого розквіту перетворилася на політичну форму спільного панування вільних (рабовласників, бідноти, люмпенів) над рабами. Разом з тим вона була і формою панування рабовласників над незаможними співгромадянами. Вона стала і формою, в якій розвивалися протиріччя між вільними - рабовласниками, з одного боку, і дрібними виробниками та люмпенами - з іншого. Ці характерні риси афінської демократії відбилися на її державному ладі.

Рабовласницька демократія в Афінах в V ст. до н.е.

За своєю сутністю Афінське держава було політичною організацією вільних громадян, які забезпечують захист їхніх інтересів та послух маси рабів. За формою правління воно являло собою демократичну республіку, в якій афінські громадяни користувалися рівними правами і могли брати активну участь у політичному житті. Вона остаточно склалася в V ст. до н.е. і проіснувала (з деякими перервами) до тридцятих років IV в. до н.е.

Основними органами Афінської держави були: народні збори, Рада п'ятисот, геліея. Вони направляли й контролювали діяльність посадових осіб.

Народні збори - верховний орган влади Афін. Воно збиралося спочатку десять, а пізніше сорок разів на рік. При особливих обставинах (несподіваний напад ворога, стихійне лихо) може бути скликано надзвичайне "збори жаху і сум'яття". Компетенція народних зборів була великою: воно приймало закони, видавало постанови з окремих питань (псефізми), обирало посадових осіб і справляла перевірку їх діяльності, вирішувало питання війни і миру, обговорювало продовольче становище країни і т. д. Спеціальні зборів присвячувалися розгляду прохань громадян і вирішення питання про вигнання окремих осіб у порядку остракізму за межі держави.

У роботі народних зборів могли брати участь тільки повноправні афінські громадяни, які досягли 20-річного віку. Жінки і метеки в народні збори не допускалися. Як правило, рідко брали участь у його діяльності селяни, зайняті в своїх господарствах, хоча починаючи з IV ст. до н.е., за відвідування зборів належало, винагороду. Для вирішення навіть найбільш важливих питань вимагалося присутність всього 6000 чоловік, тобто приблизно 1 / 5 всіх повноправних афінян.

Порядок денний кожного зборів визначалася заздалегідь Один із зборів кожного місяця вважалося головним. Воно перевіряло діяльність посадових осіб, обговорювало продовольче положення та ін Головне збори шостого місяця, крім того, вирішувало питання про остракізму, звинуваченнях посадових осіб. На трьох інших зборах місяці розглядалися скарги громадян, релігійні, адміністративні та інші питання. Виступати у народних зборах і вносити проекти нових законів формально міг кожен учасник. Практично ж з промовами виступали переважно професійні оратори - демагоги захищали інтереси окремих груп вільних. Законопроекти попередньо вивішувалися для загального огляду і надходили на обговорення народних зборів після їх розгляду в Раді п'ятисот, який по кожному законопроекту давав висновок. Голосування по законопроекту вироблялося підняттям руки.

Важливим засобом, використовувалися з метою забезпечення стабільності законодавства, було право будь-якого учасника зборів, пославшись на незаконність запропонованого законопроекту, зажадати зняття його з обговорення або голосування під загрозою залучення до суду. Крім того, голова народних зборів міг не ставити на голосування ті пропозиції, які, з його. точки зору, були незаконними.

Прийнятий народними зборами законопроект стає законом тільки в тому випадку, якщо він не відхилявся потім геліеей.

До Ради п'ятисот (буле) входило по 50 осіб від кожної з десяти територіальних філ. Члени ради (булевти) обиралися за жеребом на один рік з громадян досягли 30 років. До компетенції Ради ставилися питання управління: здійснення дипломатичних зносин з іншими державами, управління фінансами. нагляд за арсеналами, доками, флотом, регулювання торгівлі, контроль за посадовими особами. Останні мали право виступати в Раді і вносити на її розгляд свої пропозиції. Найважливішою функцією Ради було попереднє обговорення питань, що надійшли на розгляд народних зборів, що дозволяло Раді спрямовувати діяльність останнього.

Для ведення поточних справ Рада був розділений на 10 комісій (пританий), які з 50 представників однієї філи. Комісії по черзі виконували обов'язки Ради, щодня обираючи за жеребом нового голови Ради, який під час роботи народних зборів був і його головою. У IV ст. до н.е. цей порядок був змінений: голова став обиратися перед кожним засіданням Ради (зборів). Після закінчення терміну служби всі члени Ради п'ятисот звітував у своїй діяльності і бути притягнутий до відповідальності.

Геліея була вищим судовим органом держави і складалася з 5000 суддів і 1000 запасних: по 600 чоловік від кожної з 10 територіальних філ. Члени геліеі обиралися за жеребом на один рік з громадян, які досягли 30 років. У складі геліеі функціонували 10 колегій, в кожній з яких було по 500 суддів і 100 запасних. З метою запобігання можливих зловживань колегіям було невідомо, коли їх покличуть до виконання обов'язків. Це вирішувалося жеребкуванням в день суду.

Геліея була судом першої інстанції у справах про державні злочини і про зловживання посадових осіб та апеляційної інстанцією по справах, розглянутих іншими судами. Вона також здійснювала деякі контрольні функції і мала важливим правом відкидати законопроекти, прийняті народними зборами.

Таким чином, законодавчий процес Стародавніх Афін мав наступні стадії:

а) внесення законопроекту в народні збори в порядку законодавчої ініціативи, якою володів кожен повноправний афінський громадянин;

б) розгляд законопроекту сортом п'ятисот і дача у нього ув'язнення для народних зборів;

в) прийняття законопроекту народними зборами;

г) прийнятий законопроект міг бути відкинутий геліеей. Важливу роль в управлінні Афінським державою грали посадові особи. Основні принципи заміщення посад - виборність, терміновість, возмездность, підзвітність і колегіальність.

Вибори посадових осіб. Здійснювалися щорічно або відкритим голосуванням у народних зборах, або за жеребом. Перед вступом на посаду всі обрані піддавалися особливої ​​перевірці - докімасіі, під час якої з'ясовувалися їх право на зайняття посади, політична благонадійність і необхідні особисті якості можна було займати посаду (крім військових) двічі чи дві посади одночасно. Виконання посад оплачувалося (виняток становили лише стратеги). Після закінчення терміну посадові особи подавали звіти про свою діяльність Раді п'ятисот і геліее. У період розквіту Афінської держави переважна більшість посад було колегіальним.

Головними посадовими особами в Афінах були стратеги і архонти.

Колегія стратегів складалася з десяти членів, обраних народним зборами з числа одружених і мали нерухомість громадян. Стратеги до V ст. до н.е. отримали важливі повноваження. Вони стали розпоряджатися коштами, відпущеними на утримання армії і флоту, організовувати збір надзвичайних військових податків, керувати доставкою продовольства в Афіни (у мирний час громадяни не платили постійних податків, останні збиралися тільки з метеков). До них перейшли і деякі повноваження в галузі дипломатичних зносин: вони приймали капітуляцію супротивника, укладали перемир'я. Крім того, вони вели слідство і головували в судах у справах про військові злочини. Нарешті, стратеги мали право вимагати скликання позачергових засідань Ради п'ятисот чи народних зборів і прийняття невідкладних заходів. Іноді зі стратегів виділявся автократор, який командував армією, а в надзвичайних обставин одержавши всю владу в державі.

Зі зростанням повноважень стратегів падало політичне значення архонтів. Після реформ Солона дев'ять архонтів стали обиратися жеребом з кандидатів, запропонованих територіальними филами. Єдиної колегією діяли рідко - при вирішенні народним зборами питання про остракізму і при перевірці посадових осіб. Першим архонтом вважався архонт-епонім, за яким з розквітом Деінской демократії збереглися лише судові функції у сімейних справах і справах про спадщину. Другим архонтом був архонт-базилевс. Він відав питаннями релігійного культу і розглядав в суді справи про кримінальні злочини. Далі йшов архонт-полемарх, що втратив були в нього раніше функції військового командування і займався в основному справами, пов'язаними з метеками та іншими іноземцями (ксенами). Решта шість архонтів-фесмофетов керували відправленням правосуддя в афінських судах.

Спеціальні посадові особи (лише у Афінах їх було близько 700) управляли державним майном, відали державною скарбницею, спостерігали за порядком на вулицях і моральністю громадян, за торгівлею на ринку, виховували і навчали молодь, що проходила військову підготовку і т. д. Свої посадові особи були в филах і демах.

Суд. Вищим судовим органом Афін, як зазначалося, була геліея. Деякі судові функції зберіг ареопаг. Під головуванням архонта-базилевса він розглядав справи про навмисне вбивство. За дорученням народних зборів ареопаг міг проводити розслідування справ про державні злочини. Справи про ненавмисних вбивствах розглядалися судом ефетов. Розбій, крадіжка та інші майнові злочини - колегією одинадцяти. Цивільно-правові спори про майно підлягали ведення третейського суду діететов і (у незначних справах) колегії сорока. З часу Перікла були створені суди за демам. Іноді, коли мова йшла про особливо тяжкий злочин, як суду виступала сама народні збори.

Афінська армія формувалася на основі загального ополчення вільних громадян у віці від 18 до 50 років. Підлягають мобілізації віку визначалися народними зборами. Під час війни кожна філа мала висунути загін тяжкоозброєних воїнів (гоплітів), ряд легкоозброєних і певне число вершників, Затиснувши, втім, у пішому строю. У мирний час не афінські громадяни від 18 до 20 років зобов'язані були пройти генне навчання. Їх нерідко залучали до несення патрульної служби на кордонах. З другої половини V ст. до н'3-Для охорони державних кордонів стали залучати постійні наймані війська. З часу Пелопоннеської війни вони стали використовуватися і у військових діях. R IV ст. до н.е. в армії і на флоті з'явилися найманці. Поліцейські функції здійснювали раби - токсоти (близько 200 осіб). Покладання поліцейських функцій на рабів говорило про гостроту суперечностей між ворогуючими угрупованнями панівного класу, не доверявшими один одному. Важливу роль відігравало і те, що виконання поліцейських функцій уявлялося вільному афінянину неправомірним по відношенню до співгромадян.

Висновок

Формальне рівноправність афінських громадян поєднувалася з їх майновою нерівністю, яке різко зросло до кінця V ст. до н.е. Поряд з процвітанням невеликої групи великих (за масштабами Афін) землевласників і торгово-ремісничих багатіїв значно погіршилося становище основної маси громадян - дрібних землеробів, ремісників і люмпенів. Виросли суперечності і між афінянами і обмеженими в правах метеками. Все це призвело афінську демократію до гострої кризи.

Кризова ситуація різко загострилася в результаті почалася в 431 році до н.е. Пелопоннеської війни між Афінами і фактично підвладними їм державами Афінського морського союзу, з одного боку, і Спартою, що стояла на чолі Пелопоннесского союзу. Поразка у війні, що призвело до великих матеріальних і людських втрат, розпаду морського союзу і, отже, до втрати можливості користуватися ресурсами входили до нього держав, мало своїм наслідком олігархічний переворот великих рабовласників, тяготившихся демократичними порядками і особливо возлагавшимися на них фінансовими обов'язками по відношенню до бідноті і державі. Правда, незабаром демократія була відновлена, але після капітуляції Афін у війні в 404 році до н.е. послідував новий олігархічний переворот. Його успіх також виявився недовговічним. Демократичний лад був відновлений, але від колишньої величі Афін не залишилося і сліду. Країна була розорена, державна скарбниця спорожніла, торгівля прийшла в занепад, морська гегемонія пішла в минуле. Селяни розорялися, продавали свою землю і поповнювали ряди міської бідноти, що не одержувала достатньої допомоги від державної скарбниці. Невдоволення охопило і багатих рабовласників, вимушених тепер тільки зі своїх коштів підтримувати вільну бідноту - єдиного; союзника перед лицем пригноблених рабов.7

Роздирається внутрішніми протиріччями, ослаблена загальним невдоволенням, афінська демократія виявилася безсилою чинити опір піднісся до IV ст. до н.е. Македонії. У 338 році до н.е. фаланги Філіппа Македонського розгромили грецькі війська, а в 336 році до н.е. Афіни разом з усією Грецією були включені його сином Олександром в склад Македонської монархії, а потім одного з держав, що утворилися після її розпаду. У II ст. до н.е. після вторгнення римських легіонів Афіни, як і вся Греція, перетворилися на одну з провінцій римської держави.

Список літератури

Плутарх. Порівняльні життєписи. Т. 1. Біографія Солона.М., 1961.

Знамениті греки. Л., 1961.

Історія Стародавньої Греції. М., 1972.

Геродот. Історія. Л., 1972.

Діоген Лаертський. Про життя, навчаннях і висловах знаменитих філософів. М., 1979. Біографія Солона.

Аристотель. Політика. Твори. М., 1984. Т. 4.

Аристотель. Афінська політика. М., 1996.

Плутарх. Порівняльні життєписи. М., 1961. Т. 1. (Біографія Солона).

Геродот. Історія. Л., 1972; Аристотель. Афінська політія (Антична демократія в свідоцтвах сучасників). М., 1996.

Колобова К. М. Виникнення і розвиток Афінської держави. Л., 1988.

Фролов Е. Д. Грецькі тирани. Л., 1972.

Плутарх. Порівняльні життєписи. М., 1961. Т. 1.

10 Колобова К. М. Виникнення і розвиток Афінської держави. Л., 1988.

1 Плутарх. Порівняльні життєписи. Т. 1. Біографія Солона.М., 1961.

5 Діоген Лаертський. Про життя, навчаннях і висловах знаменитих філософів. М., 1979. Біографія Солона.

11 Фролов Е. Д. Грецькі тирани. Л., 1972.

9 Геродот. Історія. Л., 1972; Аристотель. Афінська політія (Антична демократія в свідоцтвах сучасників). М., 1996.

7 Аристотель. Афінська політика. М., 1996.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
71.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Афінська демократична рабовласницька республіка
Федеративна республіка Німеччина і Німецька Демократична Республіка
Афінська рабовласницька республіка
Сомалійська Демократична Республіка в міжнародних економічних відносинах
Федеративна республіка Німеччина і Німецька Демократична Респ
Афінська зірка Микола Гнєдич
Афінська культура освіта і виховання
Афінська симмахия і Пелопоннеський союз
Афінська рабовласницька демократія при Периклі
© Усі права захищені
написати до нас