Аудит валютних операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Курсова робота

Тема: Аудит валютних операцій

Зміст

Введення

Глава 1 Особливості обліку валютних операцій

1.1 Поняття «валютні операції»

1.2 Особливості обліку валютних операцій

Глава 2 Теоретичні аспекти аудиту валютних операцій

2.1 Поняття і організація аудиторської вибірки

2.2 Аудит валютних операцій

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Валютний ринок - це особливий інституціональний механізм, опосередковує систему стійких відносин, пов'язаних із здійсненням операцій купівлі-продажу іноземної валюти. На ньому здійснюють операції різні господарські суб'єкти - банки, торгово-промислові та фінансові компанії, центральні і місцеві органи влади, міжнародні та регіональні організації, приватні особи. Вихід на валютний ринок може переслідувати різноманітні цілі: здійснення міжнародних розрахунків, зміну структури валютних резервів, вилучення спекулятивного прибутку з різниці курсів окремих валют, захист від валютних та кредитних ризиків.

Валютні ринки в даний час знаходяться під більшим чи меншим контролем держави, яке через центральний банк визначає норми продажу та купівлі валют, регулює кредити в іноземній валюті та здійснює інші види втручання в валютні операції банків.

Міжнародні відносини - економічні, політичні та культурні - породжують грошові вимоги і зобов'язання юридичних осіб та громадян різних країн. Специфіка міжнародних розрахунків полягає в тому, що в якості валюти ціни і платежу використовуються зазвичай іноземні валюти, так як поки що відсутні загальновизнані світові кредитні гроші, обов'язкові для прийому у всіх країнах. Між тим у кожному суверенній державі в якості законного платіжного засобу використовується її національна валюта. Тому необхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послуг, кредитів, інвестицій, міждержавних платежів є обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі або продажу іноземної валюти платником або одержувачем.

Актуальність. Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, і серед них одне з провідних місць має належати інституту аудиторства, головна мета якого - забезпечити контроль за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській (фінансової) та податкової звітності . Дані по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій та інвестицій у юридичних об'єктів можуть бути об'єктивно підтверджені незалежним аудитом.

Зовнішньоторговельна діяльність російських підприємств пов'язана з розрахунками в іноземній валюті і регулюється валютним законодавством, дотримання якого є необхідною умовою для правового забезпечення ведення бухгалтерського обліку валютних операцій.

Об'єкт дослідження - валютний ринок.

Предмет дослідження - аудит валютних операцій.

Мета дослідження - вивчити особливості аудиту валютних операцій.

Завдання дослідження:

1. Розглянути поняття «валютні операції».

2. Розглянути особливості обліку валютних операцій.

3. Розглянути поняття та організацію аудиторської вибірки.

4. Проаналізувати аудит валютних операцій.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Теоретичною основою даної роботи послужили праці таких авторів, як: Бабченко Т.Н., Глушков І.Є., Носкова І.Я., Бровкіна Н.Д., Кочін Ю.Ю., Подільський В.І., Савін А. А., Сотникова Л. В. та інших.

Глава 1 Поняття та особливості обліку валютних операцій

1.1 Поняття «валютні операції»

Валютні операції - це розрахунки за товари і послуги із застосуванням різних видів іноземної валюти. Саме наявність зовнішньоекономічної діяльності зумовлює появу валютних операцій. У законодавчих актах та відомчих інструкціях по валютних та зовнішньоекономічних питань визначено:

1) основні принципи здійснення валютних операцій в Україні;

2) види валют і валютних цінностей, що застосовуються Російською Федерацією;

3) права та обов'язки резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування і розпорядження валютами і валютними цінностями на території Росії;

4) повноваження і функції російських органів валютного регулювання і валютного контролю.

5) порядок ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що діють на території РФ. 1

Валюта - це грошовий еквівалент товару будь-якої країни. Існує поняття національна валюта, резервна валюта, вільно-конвертована валюта.

Національна валюта - це валюта конкретної країни.

Резервна валюта - це валюта інших країн з числа найбільш стійких в економіці. До таких валют відносяться: американський долар, англійський фунт стерлінгів, німецька марка, швейцарський франк, японська ієна.

Вільно-конвертована валюта - це валюта, яка вільно і необмежено обмінюється на інші види іноземних валют. На території Росії в оплату за товари і послуги приймається наступна вільно-конвертована валюта:

1) англійський фунт стерлінгів - датська крона - кувейтська динара - французький франк

2) австралійський долар - долар США - лівійський фунт - фінська марка

3) австрійський шилінг - ірландський фунт - німецька марка - турецька ліра

4) бельгійський франк - іспанська песета - норвезька крона - шведська крона

5) голландський гульден - італійська ліра - сінгапурський долар - швейцарський франк

6) грецька драхма - канадський долар - ісландська крона - японська єна

На території РФ офіційною грошовою одиницею є російський рубль, з використанням якого здійснюються всі розрахунки, за винятком випадків, передбачених законом. Випуск та використання на території Росії грошових сурогатів заборонені. Золотий вміст рубля не встановлюється, його курс до іноземних валют визначає Центральний банк Росії.

Валютними операціями вважаються: 2

1) операції, пов'язані з переходом права власності та інших прав на валютні цінності, в тому числі операції, коли в якості засобу платежу використовуються іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті;

2) ввезення та пересилання у Росії і назад валютних цінностей;

3) здійснення міжнародних грошових переказів.

Російською Федерацією застосовуються такі види валют і валютних цінностей:

1) валюта Російської Федерації:

- Знаходяться в обігу банківські квитки ЦБ Росії і монети;

- Кошти в рублях на рахунках у банках та інших кредитних установах України;

- Кошти в рублях на рахунках у банках та інших кредитних установах в інших державах, з якими укладено відповідні угоди.

2) цінні папери, виражені в рублях:

- Платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви, та інші);

- Фондові цінності (акції, облігації) та інші боргові зобов'язання.

3) іноземна валюта:

- Грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет інших держав, що знаходяться в обігу на території Росії;

- Кошти на рахунках у банках Росії в грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях (СДР, ЕКЮ та інші).

4) валютні цінності:

- Іноземна валюта;

- Цінні папери в іноземній валюті - платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви, тощо), фондові цінності (акції, облігації) та інші боргові зобов'язання в іноземній валюті;

- Дорогоцінні метали - золото, срібло, платина, паладій, іридій, родій, рутеній, осмій - в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних та інших побутових виробів, а також лому таких виробів;

- Природні дорогоцінні камені - алмази, рубіни, смарагди, сапфіри, александріти, перлів у сирому та обробленому вигляді, за винятком ювелірних та інших побутових виробів із цих каменів, а також лому таких виробів.

Валютні цінності можуть перебувати у власності, як резидентів, так і нерезидентів, і це право гарантується державою.

1.2 Особливості обліку валютних операцій

При обліку валютних операцій використовують такі нормативні документи:

Федеральний Закон «Про валютне регулювання та валютний контроль» № 173-ФЗ від 10.12.2003 р. 3

Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 03.11.2006 р. 4

Якщо організація здійснює діяльність з іноземними партнерами, то обов'язково потрібно буде проводити операції з валютою: купувати, продавати і реєструвати операції в іноземній валюті.

Згідно з п. 3 ст. 1. Закону «Про валютне регулювання та валютний контроль», іноземна валюта - це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монети, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі.

Курс іноземної валюти по відношенню до рубля являє собою виражену в рублях ціну цієї валюти. Згідно з п. 2 ст. 11 Закону «Про бухгалтерський облік», бухгалтерський облік по валютних рахунках і операціях в іноземній валюті ведеться у гривнях на підставі перерахунку іноземної валюти за курсом Центрального банку Російської Федерації на дату здійснення операції. У більшості випадків цю дату визначити досить просто: за виписками банку з валютного рахунку, звіту касира валютної каси і т. п. В решті випадків вона обумовлюється в нормативних документах або встановлюється виходячи зі змісту операції.

При здійсненні валютних операцій іноземна валюта перераховується в рублі.

Деякі активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, повинні відображатися в бухгалтерській звітності в рублях шляхом перерахунку іноземних валют за курсом Центрального банку РФ, що діє на звітну дату, тобто на останнє число звітного періоду. До цих активів належать:

1) залишки валютних коштів на валютних рахунках організації;

2) інші грошові кошти (включаючи грошові документи);

3) короткострокові цінні папери;

4) дебіторська та кредиторська заборгованості, в тому числі кредити і позики.

Величина інших активів і пасивів (основних засобів, нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, статутного (складеного) капіталу і т.д.), вираженої раніше в іноземній валюті, показується в бухгалтерській звітності в рублях за курсом Центрального банку, що діяв на дату здійснення операції в іноземній валюті.

Після прийняття цих активів і пасивів до бухгалтерського обліку їх вартість у зв'язку зі зміною курсу іноземних валют по відношенню до рубля не перераховується. 5

Перерахунок вартості грошових знаків у касі організації та коштів на рахунках у кредитних організаціях, вираженої в іноземній валюті, може виконуватися не тільки на дату складання бухгалтерської звітності, а й кожен раз по мірі зміни курсів іноземних валют.

Усі розрахункові операції з валютного рахунку в банку відображаються в бухгалтерському обліку на активному рахунку 52 «Валютні рахунки». Обробка виписок з валютних рахунків здійснюється в порядку, аналогічним виписок з розрахункового рахунку.

Рахунок 52 «Валютні рахунки» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті на території країни і за кордоном. До нього можуть бути відкриті такі субрахунки:

52.1 «Транзитний валютний рахунок»

52.2 «Поточний валютний рахунок»

52.3 «Валютні рахунки за кордоном»

52.4 «Спеціальний транзитний валютний рахунок».

Організація може відкрити дані субрахунка або за видами валют, що використовуються для розрахунків (долари США, євро і т. д.), або для основної іноземної валюти платежу (наприклад, долар США). У першому випадку організація отримує в банку виписки з валютного рахунку за кожним видом валют, а в другому - тільки за основним рахунку. Вступники або вироблені платежі в інших валютах банк у цьому випадку самостійно конвертує в основну валюту. 6

Транзитний валютний рахунок відкривається для здійснення обов'язкового продажу валютної виручки, перерахованої організації юридичними або фізичними особами, які не є резидентами Російської Федерації, в оплату експорту товарів, робіт, послуг, інтелектуальної власності. Після продажу решта валюти перераховується банком з транзитного рахунку на поточний валютний рахунок організації. На сьогоднішній момент у законодавстві РФ відсутнє положення про обов'язковий продаж валюти, тому використання цього рахунку в обліку обмежена.

За валютними коштами, що знаходяться на транзитному валютному рахунку, відсотки (доходи) банком не нараховуються.

На поточний валютний рахунок організації можуть бути зараховані валютні кошти, що надійшли в оплату експортних товарів, робіт і послуг у частині, що залишилася після обов'язкового продажу валюти, а також в інших випадках, встановлених МФ РФ або ЦБ РФ.

З поточного валютного рахунку організація може оплатити такі витрати:

1) за переказу валюти за кордон за імпортними операціями;

2) за переказу валюти на рахунки зовнішньоторговельних та інших зовнішньоекономічних організація для подальшого переказу її за кордон в оплату імпортних товарів;

3) на оплату заборгованості банку по кредиту, банківської комісії, а струм ж поштово-телеграфних і витрат на відрядження згідно з відповідними правилами;

4) на оплату посередницьких операцій банку з обміну валют;

5) на інші цілі з дозволу МФ РФ або ЦБ РФ та уповноваженого банку.

За валютними коштами, що знаходяться на поточному рахунку організації, банк нараховує, виплачує відсотки, у разі якщо це передбачено договором на відкриття та обслуговування цього рахунку.

Згідно з п. 10 ст. 1 Закону РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль», відкриття валютних рахунків за кордоном відноситься до валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Відповідно до п. 2 ст. 5 цього ж Закону резиденти можуть мати рахунки в іноземній валюті в банках за межами Російської Федерації у випадках, встановлюваних Центральним банком РФ.

Спеціальний транзитний валютний рахунок - це рахунок, що відкривається уповноваженим банком без участі резидента з метою обліку скоєних резидентом операцій купівлі іноземної валюти за рублі на валютному ринку та її зворотного продажу, а так само для обліку зазначених операцій.

Організація може здійснювати по спеціальному транзитному рахунку поточні валютні операції, пов'язані з рухом капіталу (за наявності ліцензії (дозволу), виданої ЦБ РФ). Винятки становлять:

1) розміщення купленої валюти та депозит;

2) купівля цінних паперів;

3) купівля однієї іноземної валюти за іншу;

4) передача іноземної валюти в довірче управління уповноваженому банку.

Організація так само спалить знімати валюту зі спеціального транзитного рахунку для оплати витрат на відрядження (відповідно до Положення ЦБ РФ № 62 від 25 червня 1997 р. «Про порядок купівлі та видачі іноземної валюти для оплати витрат на відрядження»).

За дебетом рахунка 52 «Валютні рахунки" відображається надходження грошових коштів на валютні рахунки, а за кредитом цього рахунку - їх списання.

На рахунку 52 «Валютні рахунки» операції відображаються безпосередньо у валюті і його рублевому еквіваленті на дату здійснення операції. Банки надають виписки з валютних рахунків на свій розсуд. У деяких випадках - безпосередньо у валюті без рублевого еквівалента, тоді організація самостійно перераховує валютні операції за курсом котирування ЦБ РФ на день здійснення операції. Переважно для клієнта, коли банк відображає у виписці операції одночасно у валюті і в рублевому еквіваленті.

Найбільшу складність в операціях з валютними коштами являє собою облік так званих курсових різниць.

Курсова різниця виникає внаслідок того, що одні й ті ж активи, одні й ті ж зобов'язання можуть перераховуватися в рублі на різні дати, а курси валют, що котируються ЦБ РФ, що постійно змінюються. Інакше кажучи, курсова різниця - це різниця між ціною валюти в різні моменти часу. Звідси випливає, що валюта, що знаходиться у розпорядженні організації, підлягає переоцінці в моменти складання звітності та погашення зобов'язань. 7

Курсові різниці можуть бути позитивними (збільшують прибуток) і негативними (зменшують прибуток), а відносити їх слід як позареалізаційні доходи або, відповідно, витрати на рахунок 91 «Інші доходи і витрати».

Позитивна курсова різниця утворюється в тому випадку, якщо курс рубля по відношенню до іноземної валюти падає (при перерахуванні сальдо активного рахунку) і якщо курс рубля зростає (при перерахуванні сальдо пасивного рахунку).

Негативна курсова різниця утворюється в тому випадку, якщо курс рубля по відношенню до іноземної валюти зростає (при перерахуванні сальдо активного рахунку) і якщо курс рубля падає (при перерахуванні сальдо пасивного рахунку). 8

Глава 2 Теоретичні аспекти аудиту валютних операцій

2.1 Поняття і організація аудиторської вибірки

Грошові кошти є найбільш рухомими активами організації, тому операції з грошовими коштами носять масовий характер, зачіпають практично всі сфери фінансово-господарської діяльності найбільш вразливі з точки зору порушень і зловживань.

У зв'язку з цим слід періодично проводити аудиторські перевірки.

Аудит - вид підприємницької діяльності по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог, господарюючих та економічних суб'єктів, а також з надання інших аудиторських послуг.

Аудитор (від латинського auditor - слухач, учень, послідовник) - особа, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності підприємства за певний період.

Відомий американський фахівець в області теорії і практики аудита професор ДЖ. Робертсон підкреслює, що аудит - це діяльність, спрямована на зменшення підприємницького ризику. І далі робить висновок, що аудит сприяє зменшенню до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів. 9

Мета перевірки аудиту операцій з грошовими коштами - формування думки про достовірність показників у фінансовій звітності, що характеризують грошові кошти, і відповідно ведення бухгалтерського обліку цих операцій вимогам законодавства Російської Федерації.

Джерелами інформації, що використовується при аудиті операцій з грошовими коштами є:

- Державні нормативні акти;

- Внутріфірмові положення з планування, обліку і контролю операцій з грошовими коштами, прийняті і затверджені керівництвом аудируемого особи;

- Договірна документація, первинні облікові документи, облікові регістри, фінансова звітність;

- Заяви і роз'яснення керівництва аудируемого особи, висновки експертів, результати перевірок контролюючих організацій, робочі документи аудитора при повторюваному аудиті, аудиторський висновок попереднього аудитора при первісному аудиті.

При аудиті операцій з грошовими коштами перевіряються бухгалтерські рахунки:

- По яких безпосередньо відображаються операції з грошовими коштами, - 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках»;

- Перевіряються передумови, зроблені керівництвом аудируемого особи у фінансовій звітності, - 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,

68 «Розрахунки з податків і зборів», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами», 91 «Інші доходи і витрати »та ін

Для проведення аудиту операцій з грошовими коштами необхідно підготувати план і програму.

При розробці загального плану аудитор повинен брати до уваги:

- Діяльність аудируемого особи та її вплив на системи бухгалтерського та внутрішнього контролю в цілому і зокрема щодо операцій з грошовими коштами;

- Ризик і суттєвість;

- Характер, часові рамки, обсяг аудиторських процедур;

- Значимість операцій з грошовими коштами для проведення аудиту;

- Вплив КОД на організацію і ведення їх обліку;

- Наявність внутрішнього аудиту та його функції щодо цих

операцій;

- Необхідність координації напрямки, поточного контролю

роботи аудиторського персоналу;

- Форму і терміни надання аудиторського висновку.

Програма може бути підготовлена ​​у формі тестів засобів контролю операцій з грошовими коштами, тестів груп однотипних операцій, залишків на бухгалтерських рахунках.

Тести засобів контролю для оцінки організації та функціонування системи внутрішнього контролю аудируемого особи щодо операцій з грошовими коштами проводяться щодо:

1) структурних підрозділів та осіб, уповноважених здійснювати операції з грошовими коштами;

2) переліку відкритих аудіруемим особою розрахункових, валютних та інших рахунків;

3) основних видів операцій з грошовими коштами;

4) правильності рублевої оцінки операцій і залишків за валютними рахунками;

5) системи документообігу з обліку операцій з грошовими коштами;

6) процедур поточного контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації за операціями з грошовими коштами, веденням їх обліку;

7) наявності наказу про прийняття на посаду касира, договору про повну матеріальну відповідальність;

8) проведення інвентаризацій в касі у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації;

9) наявності реєстрації касових ордерів у журналі, дотримання вимог щодо їх оформлення;

10) дотримання ліміту касової готівки, узгодженого з кредитною установою;

11) періодичності надання звіту касира в бухгалтерію;

12) застосування комп'ютерної техніки в обробці касових операцій, операцій з грошовими коштами;

13) дотримання вимог щодо обмеження розміру готівки між юридичними особами по одній угоді.

Касові операції носять масовий характер, тому цей етап аудиторської перевірки є досить трудомістким. У той же час касові операції відрізняються одноманітністю, а методи їх перевірки простотою.

У першу чергу аудитор повинен проаналізувати стан внутрішнього контролю, дати попередню оцінку дотримання касової дисципліни, визначити найбільш уразливі місця, в яких можливі порушення. 10

Ознаками недостатності або повної відсутності системи внутрішнього контролю за рухом готівкових грошових коштів в касі є:

1) відсутність наказу, що встановлює періодичність раптових перевірок каси з повним полістний перерахунком готівки, а також інших цінностей, які можуть зберігатися в касі;

2) призначення в комісії з проведення перевірки одних і тих же осіб, відсутність доданих до акта записів про поаркушно перерахунку банкнот, тобто наявність ознак формального проведення перевірки каси;

3) надання права підпису касових документів іншим особам крім керівника і головного бухгалтера, не відбите в наказі;

4) відсутність договору про повну матеріальну відповідальність з касиром; відсутність у штатному розкладі касира і виконання його обов'язків іншим працівником без наказу або письмового розпорядження керівника.

Наявність одного або декількох з цих ознак свідчить про те, що ймовірність порушень при веденні касових операцій є дуже високою.

Основними аудиторськими процедурами, використовуваними при перевірці касових операцій, є:

1) інвентаризація каси;

2) обстеження приміщення каси;

3) опитування;

4) перевірка дотримання встановлених правил здійснення деяких операцій;

5) перевірка і порівняння документів.

На практиці найбільш часто мають місце такі види порушень касової дисципліни:

1) неоприбуткування і привласнення грошових сум з банку (виявляється шляхом застосування методу перевірки документів, підготовлених аудіруемим особою, і методу перевірки документів, отриманих від третіх осіб);

2) неоприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах (для виявлення такого роду фактів необхідно отримати письмові підтвердження від третьої сторони, тобто від тих сторін і осіб, за якими числиться непогашена заборгованість, а також провести усне опитування співробітників, за якими також значиться непогашена заборгованість: готівкові гроші під звіт видаються за умови повного розрахунку за раніше виданим авансом);

3) пряме нічим не замасковане вилучення грошових коштів (виявляється методом інвентаризації касової готівки);

4) нестача грошових коштів, маскована розписками посадових осіб, працівників бухгалтерії та інших співробітників (виявляють шляхом перевірки документів, підготовлених аудіруемим особою);

5) повторне використання одних і тих самих документів для списання грошей по касі (слід перевірити, чи не пред'явлений чи касиром вже проведений по касі в минулі звітні періоди видатковий документ;

6) у результаті цієї операції в касі утворюється надлишок, який присвоюється касиром;

7) таке порушення зазвичай супроводжується підчищенням номерів, дат і сум);

8) зайве списання грошей але касі шляхом неправильного підрахунку підсумків в касових документах і касових звітах (виявляють методом арифметичних розрахунків);

9) зайве списання грошей по касі без підстав або за підробленими документами (виявляють шляхом перевірки обгрунтованості включення осіб в розрахунково-платіжні відомості);

10) присвоєння депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих за іншими підставами (виявляють шляхом звіряння даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки по депонентам»: звертаючи особливу увагу на ті операції, які списані, минаючи рахунки розрахунків, на виробничі витрати або витрати на продаж, а також шляхом перевірки відповідності записів у касовій книзі записам у журналі-ордері № 1 і відомості № 1 по рахунку «Каса» і Головній книзі). 11

При проведенні суцільної перевірки необхідно переконатися, чи відповідає прийнятий на підприємстві порядок обліку грошових коштів порядку, встановленому нормативними документами. Порядок зберігання, витрачання та обліку грошових коштів в касі встановлений зазначенням Банку Росії від 14 листопада 2001 р. № 1050-У «Про встановлення граничного розміру розрахунків готівкою в Російській Федерації між юридичними особами по одній угоді».

Під час перевірки слід встановити, чи дотримується підприємство встановлений ліміт зберігання готівкових грошей, бо в касі можна зберігати лише незначні грошові суми для видачі авансів на відрядження, для оплати дрібних господарських витрат та інших невеликих платежів. Припустимо, що фірма зберігає в касі гроші понад установлений ліміт, чи що за одним договором вона розплатилася готівкою з юридичною особою, і сума цього платежу перевищила 60 000 руб. У статті 15.1 КоАП РФ передбачено, що зазначені порушення тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу:

1) на посадових осіб - у розмірі від 40 до 50 МРОТ;

2) на юридичних осіб - у розмірі від 400 до 500 МРОТ.

Адміністративна відповідальність за перевищення ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами поширюється як на організацію, яка здійснила платіж, так і на організацію, яка цей платіж отримала.

За бажанням аудитора або директора підприємства можна провести інвентаризацію. Інвентаризація повинна проходити в присутності касира і головного бухгалтера. Касир повинен скласти касовий звіт. При інвентаризації каси необхідно перевірити:

1) чи є наказ про призначення касира; чи укладений з касиром договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність встановленої форми;

2) чи відповідає приміщення каси рекомендаціям щодо забезпечення збереження грошових коштів, з технічної оснащеності засобами охоронно-пожежної сигналізації.

Після інвентаризації каси аудитору необхідно перевірити:

1) чи створені умови, необхідні для забезпечення збереження грошових коштів при доставці їх з банку і при здачі в банк;

2) повноту і своєчасність оприбуткування грошей, отриманих за чеками;

3) правильність оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів, касової книги, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

4) чи є підписи в отриманні грошей (для цього треба вибірково перевірити на відповідність підпису у видаткових ордерах і відомостях);

5) правильність ведення касової книги і залишків грошей за нею;

6) наявність або відсутність штампів на касових документах («Отримано», «Оплачено»);

7) відповідність прізвищ у платіжних відомостях прізвищами в інших документах;

8) чи дотримується ліміт зберігання готівки в касі, правильність видачі грошей за дорученнями;

9) чи дотриманий порядок реєстрації контрольно-касових машин у податкових органах;

10) наявність в організації діючої системи проведення ревізії каси.

У касі можуть зберігатися грошові документи. До них відносяться путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поштові марки, проїзні квитки, вексельні марки, оплачені авіаквитки та інші документи.

Як вже було сказано, облік грошових документів ведеться на субрахунку 50-3 «Грошові документи», при цьому аналітичний облік ведеться за кожним видом грошових документів.

Аудитору необхідно перевірити:

1) правильність обліку грошових документів (надходження і списання грошових документів оформлюється касовими прибутковими та видатковими документами і відображається у книзі по руху грошових документів;

2) касир складає звіт по руху грошових документів і здає його головному бухгалтеру);

3) правильність складання бухгалтерських проводок за рахунком 50-3 «Грошові документи» і записів у книзі з обліку і руху грошових документів.

На практиці часто створюється ситуація, коли касиром-операціоністом магазину був помилково пробитий чек на одну і ту ж суму двічі. Виникає питання про те, як виправити цю помилку і які дії треба зробити. У разі здійснення помилки при введенні суми і неможливості погашення чека протягом зміни невикористаний чек актируйте в кінці зміни. Таку вимогу встановлено п. 4.3 Типових правил експлуатації контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням, затверджених листом Мінфіну Росії від 30 серпня 1993 р. № 104. У розділі 4 «Робота касира протягом зміни» зазначених Типових правил визначено, що в разі помилки касира-операціоніста та неможливості погашення чека протягом зміни чек актируйте в кінці зміни (складається акт за формою № 54, затвердженої наказом Мінстату України від 25.12.98 № 132 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку торговельних операцій»). 12

Помилково пробиті касові чеки погашаються, наклеюються на аркуш паперу і прикладаються до здаються в бухгалтерію актам.

На суми, помилково пробиті з контрольно-касовій машині, по яких оформлені акти за формою № 54 і є в наявності підтверджуючі документи (чеки), організація має право зменшити фактично отриману за поточний робочий день (зміну) виручку.

Дані суми відображаються за графою 15 журналу касира-операціоніста, графі 8 довідки-звіту касира-операціоніста та рядку «видано покупцям (клієнтам) за повернутих їм чеками (помилково пробитих чеках)» відомостей про показання лічильників ККМ і виручці організації.

Особливу увагу слід приділити перевірці правильності відображення сум самостійно виявлених нестач в операційній касі магазинів.

На практиці іноді виникає ситуація, коли потрібно повернути гроші покупцеві з операційної каси. У таких випадках слід вимагати чек. Директор повинен поставити на ньому свій підпис.

Після цього на суму повернення оформляють акт за формою № КМ-3.

Повернений касовий чек і акт за формою № КМ-3 наклеюють на аркуш паперу і здають в бухгалтерію магазину. Бухгалтер прикладає цей лист до того прибуткового касового ордеру, яким оформляє одержання виручки магазину за день. Через те, що гроші покупцеві повертають не з головної, а з операційної каси підприємства, в обліку виручка за день відбивається за мінусом виданих покупцеві грошей.

Суми, виплачені покупцям по невикористаних касових чеків, касир вписує у графу 15 журналу касира-операціоніста.

Суму виявленої недостачі бухгалтерія повинна відобразити в акті про перевірку готівкових грошових коштів каси уніфікованої форми М КМ-9.

Слід зазначити, що в журналі касира-операціоніста відсутні графи і рядки для зазначення суми нестачі. Однак для того щоб відобразити нестачу грошей в операційній касі, можна ввести в журнал додаткову графу або рядок.

Основна інформація по розрахунковому рахунку міститься в банківських виписках та доданих до них первинних документах. Аудитор повинен перевірити, підтверджена чи кожна операція, відображена у виписці, відповідними первинними документами.

При аудиті операцій по розрахунковому рахунку необхідно звернути увагу на наступне:

1) відповідність сум у виписках банку сумам, зазначеним у доданих до них первинних документах;

2) правильність і повнота зарахування грошей, зданих в банк готівкою;

3) правильність відображення конвертації рубля;

4) наявність штампа банку на первинних документах, доданих до виписок (у разі виявлення документів без штампа банку проводиться зустрічна перевірка в банку);

5) обгрунтованість перерахування грошових коштів акцептованими платіжними дорученнями через поштові відділення зв'язку, а також достовірність поштових адрес одержувачів (депоновані заробітні плати, аліменти тощо);

6) повнота і достовірність банківських виписок і документів до них (залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці);

7) правильність складання бухгалтерських проводок за операціями в банку (особливу увагу слід приділити тим операціям, які списуються відразу, минаючи рахунки розрахунків, на виробничі витрати або витрати на продаж);

8) відповідність записів у виписках банку записам у журналі-ордері № 2, відомості № 2 по рахунку 51 «Розрахункові рахунки» і в Головній книзі.

Якщо у виписці буде встановлено факт підчистки і не обумовлених у письмовому вигляді виправлень, потрібно провести зустрічну перевірку в установах банку.

Особливої ​​уваги заслуговують в ході аудиту операції безтоварних рахунків. До безтоварним належать розрахунки з науково-дослідними організаціями, комунальними та соціальними установами,

При перевірці слід встановити:

1) не допускається чи неправомірне перерахування авансів і платежів за безтоварними рахунками;

2) повноту і правильність розрахунків із співробітниками організації але виданими позиками, обгрунтованість видачі таких позик і правильність оформлення документів на їх видачу, звертаючи при цьому особливу увагу на повноту і своєчасність їх погашення;

3) правильність розрахунків із квартиронаймачами та особами, що проживають у гуртожитках, відомчих готелях;

4) повноту нарахування і надходження внесків батьків за утримання дітей у дитячих дошкільних установах; законність, повноту і своєчасність перерахування грошових коштів навчальним закладам;

5) правильність ведення аналітичного обліку за рахунками 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»;

6) правильність складання бухгалтерських проводок.

2.2 Аудит валютних операцій

При аудиті операцій з валютними рахунками потрібно звернути увагу на те, що транзитний валютний рахунок виконує в основному функції рахунку, який акумулює надходять на користь організації кошти в іноземній валюті і контролюючого ці надходження в частині здійснення організацією обов'язкового продажу валютної виручки. Функції рахунку розрахунків транзитний валютний рахунок виконує дуже обмежено. Резиденти можуть мати рахунки в іноземній валюті в банках за межами Російської Федерації. Рух коштів по цих рахунках відображається за рахунком 52, субрахунок «Валютні рахунки за кордоном».

Аудитору необхідно звернути увагу на наступне:

1) Як зараховувалася валютна виручка від реалізації та інших валютних операцій при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

2) законність відкриття валютних рахунків;

3) відповідність сум за виписками банку сумам, відображеним у первинних документах;

4) чи правильно застосовувалися форми розрахунків при зовнішньоекономічній діяльності;

5) своєчасно чи надаються платіжні доручення на продаж виручки, якщо зарахування валютної виручки пройшло по транзитному рахунку;

6) чи правильно сплачено комісійну винагороду за відкриття валютних рахунків;

7) чи правильно відображені в обліку операції з купівлі та продажу валюти;

8) чи правильно розраховані і віднесені курсові різниці;

9) чи правильно перераховані аванси за імпортну продукцію.

Слід також звернути увагу на особливості операцій з готівковою валютою. За російським законодавством операції з готівковою валютою за розрахунками з юридичними і фізичними особами заборонені. Однак при відрядження співробітників організації за кордон ці операції допускаються. Відповідальність за порушення валютного законодавства встановлено ст. 15.25 КоАП РФ про адміністративні правопорушення.

Якщо в організації ведуться операції по іншим рахункам в банках, то аудитору необхідно перевірити:

1) правильність і законність застосування акредитивної форми розрахунків;

2) правильність документального оформлення операцій, оплачених чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок;

3) наявність депозитних сертифікатів,

4) придбаних у банку;

5) повноту і правильність документального оформлення операцій по руху коштів цільового фінансування, що надійшли на утримання соціальних установ (дитячого саду, ясел і т.д.) від батьків та інших джерел;

6) надані чи баланси та інші необхідні документи від структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс;

7) правильність складання бухгалтерських проводок.

Якщо на спеціальному рахунку враховується іноземна валюта, то операції по ній здійснюються в такому ж порядку, як і по валютному рахунку. Відповідність записів в виписках банку по операціях рахунку 55 звіряється з Головною книгою і журналом-ордером № 3.

При аудиті обліку коштів у дорозі аудитору необхідно перевірити:

1) наявність первинних документів;

2) правильність складання бухгалтерських проводок за операціями з коштами в дорозі;

3) правильність ведення аналітичного обліку за рахунком 57 «Переклади в дорозі».

Аудитору слід також перевірити:

1) правильність обліку грошових документів;

2) з яких джерел вони купуються;

3) правильність складання бухгалтерських проводок;

4) ведення аналітичного обліку руху грошових документів за їх видами. 13

Тести груп однотипних операцій залишків на бухгалтерських рахунках обліку грошових коштів за передумовам, зробленим керівництвом аудируемого особи у фінансовій звітності, включають в себе розгляд наступних питань.

1. Існування і виникнення:

залишки коштів, відображені в бухгалтерському балансі, характеризують реальні суми, що знаходяться в розпорядженні аудируемого особи;

залишки на рахунках обліку грошових коштів підтверджені результатами інвентаризації;

відображені в бухгалтерському обліку операції, пов'язані з погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості, дійсно здійснені у звітному періоді, підтверджені документально;

всі операції з погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, надходженню і виплаті грошових коштів відображені в обліку;

операції з грошовими коштами, що мали місце у аудируемого особи у відповідному періоді, відносяться до його діяльності.

2. Права та обов'язки:

грошові кошти, відображені у фінансовій звітності, належать аудируемом особі на законних підставах;

рух грошових коштів здійснювалося на законних підставах, відповідно до договірної документацією, всі операції підтверджені належним чином оформленими документами;

рух грошових коштів в іноземній валюті здійснюється з дотриманням вимог валютного законодавства;

операції з грошовими коштами санкціоновані уповноваженими особами в установленому порядку;

розрахунки з фізичними особами ведуться із застосуванням контрольно-касової техніки, зареєстрованої в установленому порядку;

ведення касових операцій організовано з дотриманням Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації.

3. Вартісна оцінка:

грошові кошти представлені у фінансовій звітності в правильній оцінці;

операції, пов'язані з погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості, відображені у фінансовій звітності в правильній оцінці;

рублева оцінка грошових коштів в іноземній валюті визначена відповідно до законодавства Російської Федерації.

4. Повнота:

всі первинні документи по руху грошових коштів прийняті до обліку;

відсутні невчені операції з грошовими коштами;

при підготовці фінансової отчетностісоблюдается тотожність аналітичного, синтетичного обліку, Головної книги.

5. Точне вимірювання:

дотримується арифметична точність при складанні первинних облікових документів, облікових регістрів, формування показників у фінансовій звітності;

при визначенні рублевої оцінки грошових коштів, виражених в іноземній валюті, застосовується правильний курс іноземної валюти;

доходи та витрати за операціями з грошовими коштами відносяться до відповідного періоду.

6. Представлення і розкриття:

у фінансовій звітності грошові кошти класифіковані правильно;

відповідним чином розкрита інформація по руху грошових коштів.

План і програма повинні бути оформлені документально, в ході аудиту можуть вноситися зміни.

В обліку операцій з грошовими коштами зустрічаються такі типові помилки і порушення.

1. Розрахункові рахунки:

невідповідність бухгалтерського проведення змісту операції, зазначеної у платіжному дорученні;

відсутність договору на розрахунково-касове обслуговування;

відсутність банківських відміток на платіжних дорученнях, банківських виписок, платіжних документів;

неправильне відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, у тому числі доходів, витрат, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням (у бухгалтерському обліку - як операційні доходи і витрати, в податковому обліку - позареалізаційні доходи і витрати);

перерахування грошових коштів за безтоварними рахунками;

невідповідність даних у платіжних документах даними банківської виписки.

2. Валютні рахунки:

- Відсутність класифікації валютних операцій в обліку на поточні та пов'язані з рухом капіталу;

- Відсутність ведення окремого обліку на транзитному рахунку (де має бути відображено зарахування валютної виручки, обов'язковий продаж її частини), зарахування з транзитного рахунку на поточний валютний рахунок, купівля іноземної валюти повинна відбиватися на спеціальному валютному рахунку, в тому числі для відряджень, валютні рахунки за кордоном;

- Неправильне визначення рублевої оцінки залишку на валютному рахунку;

- Тексти платіжних документів, на підставі яких проведена оплата з валютного рахунку, не переведені на російську мову;

- Порушення термінів виконання зобов'язань за контрактами,

за якими проводяться поточні валютні операції;

- Некоректна кореспонденція рахунків з обліку валютних операцій.

3. Акредитиви, чекові книжки:

- Розрахунок акредитивом не передбачено в договорі між постачальником і покупцем;

- Недотримання плану рахунків при відображенні акредитивної форми розрахунків;

- Відсутність аналітичного обліку за видами акредитивів, чековими книжками;

- Відсутність офіційно затвердженого особи, яка користується правом здійснювати розрахунки чековою книжкою.

4. Касові операції:

- Порушення вимог щодо оформлення касової книги - не пронумерована, не прошнурована;

- Наявність кількох касових книг, що заборонено;

- Відсутність журналу реєстрації касових ордерів, загальна нумерація прибуткових і витратних ордерів (повинна бути роздільна);

- Недотримання процедури оформлення касових документів;

- В касових ордерах заповнені не всі реквізити, допущені виправлення, що заборонено;

- Порушення вимог по роботі з готівковими коштами (недотримання ліміту касової готівки, який повинен бути узгоджений з одним з кредитних установ, в якому відкрито розрахунковий рахунок, неоприбуткування коштів, розрахунки готівкою між юридичними особами по одній угоді перевищують встановлену суму);

- Недотримання вимог щодо обладнання приміщення каси;

- Зберігання грошових коштів, майна, яке не належить організації, в касі, що заборонено;

- Відсутність укладеного договору про повну матеріальну відповідальність з касиром;

- Непроведення інвентаризації каси перед річним звітом, при зміні касира, в інших випадках, встановлених законодавством Російської Федерації, а також дублікатів ключів - не рідше ніж один раз на квартал;

- Неправильне оформлення та закриття платіжних відомостей, відсутність реєстру депонованої заробітної плати, книги обліку депонованої заробітної плати;

- Прийняття грошових коштів по відкритій відомості, відсутність контрольно-касової техніки;

- Несвоєчасне відображення касових ордерів у касовій книзі (повинні бути відображені в той же день, коли оформлені);

- Некоректне відображення касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

- Порушення вимог щодо зберігання, заповнення чекової книжки на отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку.

Істотні недоліки, виявлені за результатами перевірки операцій з грошовими коштами, повинні бути відображені в робочих документах аудитора і представлені керівникові аудируемого особи.

Аудитору необхідно оцінити їх вплив на достовірність фінансової звітності. 14

Висновок

Фінансова діяльність - одна з найважливіших, але в той же час і найбільш складних областей сучасного життя. Бухгалтерський і податковий облік, валютні операції, інвестиції і аудит - все це вимагає високого професіоналізму, глибоких знань і великого досвіду.

Але навіть досвідченим фахівцям необхідно удосконалювати свої знання. А людям, які не є професіоналами у галузі бухгалтерії та фінансів, але чия діяльність, тим не менш, безпосередньо пов'язана з фінансами - наприклад, бізнесменам і менеджерам - треба постійно бути в курсі відповідних проблем, питань і тенденцій.

В даний час велика кількість організацій виходить на міжнародні ринки, тому велике значення набуває вміння бухгалтера правильно і своєчасно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з іноземною валютою. Організації можуть отримувати при окремих операціях виручку від реалізації продукції в іноземній валюті. У цьому випадку їм можуть відкриватися в установах банку валютні рахунки.

Грошові кошти є найбільш рухомими активами організації, тому операції з грошовими коштами носять масовий характер, зачіпають практично всі сфери фінансово-господарської діяльності найбільш вразливі з точки зору порушень і зловживань.

У зв'язку з цим слід періодично проводити аудиторські перевірки.

Грошові розрахунки здійснюються організацією або готівкою, або у формі безготівкових платежів.

Зовнішньоторговельна діяльність російських підприємств пов'язана з розрахунками в іноземній валюті і регулюється валютним законодавством, дотримання якого є необхідною умовою для правового забезпечення ведення бухгалтерського обліку валютних операцій.

Список використаної літератури

Законодавчо-правові акти

 1. Федеральний Закон «Про валютне регулювання та валютний контроль» № 173-ФЗ від 10.12.2003 р.

 2. Федеральний закон про аудиторську діяльність № 119-ФЗ від 07.08.2001 р.

 3. Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 03.11.2006 р.

Навчальна література

 1. Бабченко Т.Н. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності. - М.: Главбух, 2007.

 2. Бровкіна Н.Д. Практичний аудит. - М.: Инфра-М, 2006.

 3. Глушков І.Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві. - М.: КНОРУС, 2006.

 4. Єрофєєва В.А., Піскунов В.А., Бітюкова Т.А. Аудит. - М.: Вища освіта, 2005.

 5. Кочине Ю.Ю. Аудит / За ред. Ю.Ю. Кочінева. - СПб: Питер, 2005.

 6. Носкова І.Я. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навчальний посібник. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005.

 7. Юдіна Г.А., Черних М.М. Основи аудиту. - М.: КНОРУС, 2006.

 8. Пипко В.А. Грошові кошти: облік, аналіз, аудит. - М.: Фінанси і статистика, 2007.

 9. Подільський В.І., Савін А.А., Сотникова Л. В. Аудит: Підручник для вузів / перероб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

 10. C углобов А.Є. Бухгалтерський облік і аудит: навчальний посібник / За ред. А.Є. Суглобово, Б.Т. Жарилгасова. - 2-е вид., Стер. - М.: КНОРУС, 2007.

 11. Шеремет А.Д. Аудит: підручник / Под ред. А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - М.: ИНФРА-М, 2006.

1 C углобов А.Є. Бухгалтерський облік і аудит: навчальний посібник / За ред. А.Є. Суглобово, Б.Т. Жарилгасова. - 2-е вид., Стер. - М.: КНОРУС, 2007.-С.31.

2 Бабченко Т.Н. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності. - М.: Главбух, 2007.-С.62.

3 Федеральний Закон «Про валютне регулювання та валютний контроль» № 173-ФЗ від 10.12.2003 р.

4 Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 03.11.2006 р.

5 Глушков І.Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві. - М.: КНОРУС, 2006.-С.84.

6 Носкова І.Я. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навчальний посібник. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005.-С.78.

7 Пипко В.А. Грошові кошти: облік, аналіз, аудит. - М.: Фінанси і статистика, 2007.-С.57.

8 Носкова І.Я. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навчальний посібник. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005.-С.124.

9 Шеремет А.Д. Аудит: підручник / Под ред. А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - М.: ИНФРА-М, 2006.-С.46.

10 Подільський В.І., Савін А.А., Сотникова Л. В. Аудит: Підручник для вузів / перероб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-С.64.

11 Бровкіна Н.Д. Практичний аудит. - М.: Инфра-М, 2006.-С.84.

12 Єрофєєва В.А., Піскунов В.А., Бітюкова Т.А. Аудит. - М.: Вища освіта, 2005.-С.52.

13 Кочине Ю.Ю. Аудит / За ред. Ю.Ю. Кочінева. - СПб: Питер, 2005. -С.96-98.

14 Юдіна Г.А., Черних М.М. Основи аудиту. - М.: КНОРУС, 2006.-С.162-165.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
158.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит валютних коштів і валютних операцій
Облік і аудит валютних операцій в Республіці Казахстан
Аудит обліку операцій на валютних рахунках організації руху коштів обов`язкового продажу експортної
Бухгалтерський уч т валютних операцій
Розрахунок валютних операцій
Облік валютних операцій 2
Облік валютних операцій
Автоматизація валютних операцій
Облік валютних операцій 2
© Усі права захищені
написати до нас