Аудиторська перевірка ВАТ Ростовоблгаз

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОУ ВПО Вінницький державний

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "РІНХ"

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АУДИТУ

ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ З АУДИТУ
(На матеріалах ВАТ "Ростовоблгаз" м. Ростов-на-Дону)
Виконала: Зайцева С.П.
Група: 451
Керівник переддипломної практики,
к.е.н. Агаджанов Г.Ю.
Ростов-на-Дону
2010

Зміст
1. Попереднє планування
2. Інформація про діяльність клієнта
3. Опис системи бухгалтерського обліку
4. Оцінка ступеня надійності контрольної середовища
5. Опис і оцінка засобів внутрішнього контролю
6. Оцінка загального аудиторського ризику
7. Визначення рівня суттєвості
8. Загальний план аудиту
9. Програма аудиту

1. Попереднє планування
ЛИСТ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУВАННЯ
РД № 1
організація ВАТ "Ростовоблгаз"
період, що перевірявся:
з 1.01.2009 по 31.12.2009
1. Відповідальні особи та реквізити організації
1
Найменування організації
Відкрите акціонерне товариство "Ростовоблгаз"
2
Керівник організації
Узденов Алі Муссаевіч
3
Головний бухгалтер
Кегярікова Лідія Баваевна
4
Адреса організації
м.Ростов-на-Дону, пр.Кіровскій 40а. (344022)
5
Контактні телефони
(863) 263-53-39
2. Загальна інформація
1
Дата створення організації
02.03.1994
2
Організаційно-правова форма, наявність іноземного капіталу
Відкрите акціонерне товариство
3
Дочірні або залежні організації
ВАТ "Шахтимежрайгаз"
4
Кількість співробітників
Всього
3033 людини
Адміністрація
7 осіб
Бухгалтерія
13 людини
5
Оплата праці
Форми оплати праці персоналу
Почасово-преміальна за годинними тарифними ставками і окладами
6
Структура капіталу
Акції організації (Вказати їх наявність, номінальну вартість та курс)
- Привілейовані акції у кількості 21862 штуки,
- Звичайні акції в кількості 120246 штуки
загальна кількість акцій становить 142108 штук номінальною вартістю 2000 рублів кожна
7
Показники рентабельності продажів і оборотного капіталу за звітний період
+27%
+0,686%
8
Основні види діяльності організації, в т.ч. ліцензовані
Основними вид діяльності Товариства є:
- Транспортування газу безпосередньо його споживачам на території Ростовської області.
Додатковий:
- Технічний нагляд за будівництвом;
- Підключення (врізання) до діючих газопроводів закінчених будівництвом газопроводів і газифікованих об'єктів при введенні їх в експлуатацію;
- Пусконалагоджувальні роботи;
-Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція з підтримки працездатності або справності виробу (технічного пристрою) при використанні за призначенням, в режимі очікування при зберіганні і транспортуванні;
- Ремонти (поточний і капітальний) - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів (газопроводів і споруд) та відновлення ресурсів виробів або їх складових частин;
- Реконструкція підземних газопроводів - комплекс робіт і організаційно-технічних заходів по перебудові існуючих об'єктів газорозподільних систем, в т.ч. зі зміною основних технічних характеристик з метою підвищення їх технічного рівня або умов експлуатації;
- Аварійне обслуговування - комплекс робіт з локалізації і (або) ліквідації аварій та інцидентів для усунення безпосередньої загрози здоров'ю та життю людей, виконуваних аварійно-диспетчерською службою МРВ (аварійної газової службою експлуатаційної організації) на підставі заявок фізичних або юридичних осіб;;
- Аварійно-відновлювальні роботи - комплекс робіт з відновлення працездатності об'єктів газорозподільних систем після ліквідації аварій;
- Включення і відключення газовикористовуючого обладнання, що працює сезонно;
- Відключення та демонтаж недіючих газопроводів та газовикористовуючого обладнання;
- Технічне діагностування - комплекс робіт і організаційно-технічних заходів для визначення технічного стану газопроводів та інших об'єктів газорозподільних систем у процесі експлуатації або після закінчення терміну служби;
- Ведення експлуатаційної технічної документації.
9
Технологічні особливості виробництва продукції
10
Форма бухгалтерського обліку
Журнально-ордерна
Меморіально-ордерна
Спрощена
Комбінована (вказати конкретно)
Автоматизована (вказати програмний продукт)
1 С бухгалтерія 7.7
11
Кваліфікація керівника бухгалтерії (Вказати стаж роботи)
3роки
12
Аудиторський висновок останньої аудиторської перевірки
До теперішнього моменту аудиторські перевірки не проводилися
Беззастережно позитивне
Х
Позитивне із застереженнями
Негативне
Відмова від видачі
3. Грошові кошти
1
Обсяг операцій з рублевої касі (Вказати кількість аркушів касової книги в місяць)
22
2
Призначення операцій по касі
Видача заробітної плати, одиничні випадки видачі коштів під звіт
-
Значні підзвітні операції
Х
Велика кількість операцій з надходження готівкової виручки
-
3
Наявність валютної каси
Валютна каса відсутня
Х
Валютна каса використовується для видачі коштів на відрядження
-
Валютна каса використовується для надходження торговельної виручки
-
4
Обсяг операцій по розрахункових рахунках (Вказати середню кількість банківських виписок в місяць)
123
5
Середня кількість операцій в одній виписці
5
4. Необоротні та оборотні активи, розрахунки
1
Приблизна кількість інвентарних об'єктів основних засобів
3450
2
Приблизна кількість номенклатурних позицій сировини, матеріалів, запасних частин
6200
3
Приблизна кількість номенклатурних позицій готової продукції / товарів
-
4
Приблизна кількість дебіторів і кредиторів (крім розрахунків з бюджетом, операцій з підзвітними особами тощо)
150; 50
5
Обсяг експортно-імпортних (митних) операцій (Вказати кількість транзакцій за місяць)
-
5. Звітні показники
Показники
Попередній період / на початок періоду, тис. руб.
Звітний період / на кінець періоду, тис. грн.
Прибуток (збиток) до оподаткування
465156
731227
Виручка від продажу
2282976
2757503
Капітал і резерви
2426307
2946308
Сума активів
3773983
4396262
6. Рекомендації за результатами обстеження
1
Оцінка обсягу робіт
Кількість осіб
Кількість осіб-днів
Погодинна
ставка
Сума
Керівник аудиторської перевірки
1
10
3500
280000
Аудитор
1
9
3000
216000
Асистенти
1
10
2500
200000
Юрисконсульти
1
2
1500
24000
Всього
4
720000
2
Перевага терміни роботи з точки зору клієнта
з "08" лютого 2010 р. по "24" лютого 2010р.
3
Максимальна кількість співробітників, які можуть одночасно працювати в організації клієнта (можливості приміщення, специфіка ведення документації і т. п.)
4
4
Рекомендації щодо залучення до роботи сторонніх експертів в будь-яких областях
(Врахувати інформацію про технологічні особливості виробництва продукції)
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
_________________/ Асистент /
"3" лютого 2010
Перевірив
(Посада, підпис, П.І.Б.)
_____________ / Рук-ль аудиторської перевірки /
"3" лютого 2010
Відкрите акціонерне товариство "Ростовоблгаз", іменоване надалі "Товариство", створено 2 березня 1994 Відповідно до Указів Президента РФ "Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств в акціонерні товариства" та "Про приватизацію державних підприємств газового господарства РФ" обласна газорозподільна організація була перетворені у Відкрите акціонерне товариство "Ростовоблгаз". Розташоване за адресою: 344022 м. Ростов-на-Дону, пр.Кіровскій 40а.
Товариство є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі Статуту та діючого законодавства Російської Федерації. Товариство має залежне суспільство-ВАТ "Шахтимежрайгаз". Чисельність працюючих на 01.01.10 р. - 3033 осіб, з них 7 осіб - адміністрація та 13 осіб - бухгалтерія: Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера -2 чол., Бухгалтера-9 чол.
Основним видом діяльності ВАТ "Ростовоблгаз" є транспортування природного газу, яка здійснюється по газорозподільних мережах. Для здійснення цього процесу потрібно виконання певних робіт з технічної експлуатації газопроводів.
За технічної експлуатації об'єктів газорозподільних систем виконуються наступні види робіт:
- Технічний нагляд за будівництвом;
- Підключення (врізання) до діючих газопроводів закінчених будівництвом газопроводів і газифікованих об'єктів при введенні їх в експлуатацію;
- Пусконалагоджувальні роботи;
- Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція з підтримки працездатності або справності виробу (технічного пристрою) при використанні за призначенням, в режимі очікування при зберіганні і транспортуванні;
- Ремонти (поточний і капітальний) - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів (газопроводів і споруд) та відновлення ресурсів виробів або їх складових частин;
- Реконструкція підземних газопроводів - комплекс робіт і організаційно-технічних заходів по перебудові існуючих об'єктів газорозподільних систем, в т.ч. зі зміною основних технічних характеристик з метою підвищення їх технічного рівня або умов експлуатації;
- Аварійне обслуговування - комплекс робіт з локалізації і (або) ліквідації аварій та інцидентів для усунення безпосередньої загрози здоров'ю та життю людей, виконуваних аварійно-диспетчерською службою МРВ (аварійної газової службою експлуатаційної організації) на підставі заявок фізичних або юридичних осіб;;
- Аварійно-відновлювальні роботи - комплекс робіт з відновлення працездатності об'єктів газорозподільних систем після ліквідації аварій;
- Включення і відключення газовикористовуючого обладнання, що працює сезонно;
- Відключення та демонтаж недіючих газопроводів та газовикористовуючого обладнання;
- Технічне діагностування - комплекс робіт і організаційно-технічних заходів для визначення технічного стану газопроводів та інших об'єктів газорозподільних систем у процесі експлуатації або після закінчення терміну служби;
- Ведення експлуатаційної технічної документації.
Відповідно до облікової політикою, для ведення бухгалтерського обліку в Товаристві використовується програмний продукт "1С: Підприємство", який дозволяє автоматизувати ведення всіх розділів бухгалтерського обліку, виконувати введення, зберігання і друк будь-яких первинних документів, а також формування необхідної фінансової звітності підприємства.
За підсумками бесід з Головним бухгалтером, було встановлено що безперервний стаж роботи на даній посаді на аудируемом підприємстві становить 3 роки. Це говорить про високу компетенції Головного бухгалтера в області бухгалтерського обліку.
За звітний період прибуток від продажів склала 744546 тис. крб., Що обумовлено збільшенням тарифу на транспортування газу (необхідної виручки на рік) на 474527 тис. руб. за регульованим виду діяльності "транспортування природного газу", затвердженого на 2009 р. Прибуток до оподаткування склав 731227 тис.руб. У зв'язку з цим прибуток продажів у звітному періоді склала +27%, прибутковість оборотного капіталу +0,686%.
Враховуючи обсяги операцій за грошовими коштами (середня кількість банківських виписок - 123, середня кількість операцій в одній виписці - 5), з оборотним і позаоборотних активів (кількість інвентарних об'єктів основних засобів і номенклатурних позицій сировини, запасних частин - 3440 і 6200 відповідно, дебіторів - 150, кредиторів - 50), необхідно створити групу з 4 осіб: керівник аудиторської перевірки, аудитор, асистент, юрисконсульт. З огляду на кількість осіб-днів і погодинну ставку фахівців підсумкова сума перевірки складе 720000 рублів.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА
РД №
2
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВАТ "Ростовоблгаз"
період, що перевірявся: З 1.01.2009 по 31.12.2009
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основний вид діяльності:
Транспортування природного газу
Інші види діяльності:
Виробництво інших будівельних робіт, що вимагають спеціальної кваліфікації, виробництво санітарно-технічних робіт, виробництво загальнобудівельних робіт з прокладання місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та ліній електропередачі, включаючи взаємопов'язані допоміжні роботи, навчання в освітніх установи додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації) спеціалістів, які мають середню професійну освіту.
БУДІВЛІ ТА ІНШІ ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
Місцезнаходження
Будинки
Г. Ростов-на-Дону, вул. Кіровський, 40 А
Офіс
Г. Ростов-на-Дону, вул. Кіровський, 40 А
Інше
Виробничі об'єкти - по всьому місту і області
ОСНОВНІ постачальника або підрядника
Найменування Види продукції (товарів) або послуг
ТОВ "Ростоврегіонгаз" транспортування природного газу 100%
ОСНОВНІ ПОКУПЦІ АБО КЛІЄНТИ
Найменування
Види продукції (товарів) або послуг
ТОВ "Ростоврегіонгаз" 43%
ВАТ "Азовмежрайгаз"
ВАТ "Волгодонскмежрайгаз"
ВАТ "Ростовгоргаз"
ВАТ "Таганрогмежрайгаз"
_ ВАТ "Новочеркасскгоргаз" ______ Транспортування природного газу
__ОАО "Шахтимежрайгаз
___ МУПС "Тацінскрайгаз" ______________________________________
ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Економічні умови (рівень кризовості в галузі, скорочення або розширення виробництва, наявність серйозної цінової конкуренції, насиченість ринку, тривалість виробничого циклу, сезонність, градообразующая організація та ін)
ВАТ "Ростовоблгаз" є газорозподільної організацією. До основних ризиків відносяться чинники, пов'язані із загальною тенденцією розвитку газопостачання в РФ, з проведенням державної цінової політики на послуги з транспортування газу, сезонними погодними умовами.
Економіка Росії не захищена від ринкових спадів і уповільнення економічного розвитку в інших країнах світу, про що свідчать останні події, пов'язані зі світовою фінансовою кризою. Російська економіка особливо вразлива перед змінами світових цін на природний газ і нафту, а падіння ціни на природний газ і нафту може уповільнити або похитнути розвиток російської економіки.
Ціни на послуги транспортування природного газу регулюються органом держави-Федеральною службою по тарифах РФ, яка вводить обмеження на тарифи, внаслідок розмір виручки, що включається в розрахунок тарифу на транспортування газу по газорозподільних мережах, може не в повній мірі покривати об'єктивні витрати Товариства.
Одна з проблем є відсутність можливості технічного контролю достовірності свідчення вузлів обліку газу.
Ще одна проблема випливає з похідним-технічних факторів:
- Експлуатація небезпечних виробничих об'єктів, що створює потенційну загрозу виникнення аварій та НС. З метою їх недопущення суспільством виконується весь комплекс виробничо-експлуатаційних робіт.
- Виконання робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою для працівників (газонебезпечні, вибухо-пожежо роботи). Для зведення до мінімуму цього фактора ризику проводиться постійна профілактична робота щодо забезпечення безпечних умов праці.
Положення даної організації у своїй галузі і на ринку (монополіст, у десятці найбільших, серединне положення, відстає і ін)
ВАТ "Ростовоблгаз" у зв'язку з встановленням ФСТ РФ єдиного тарифу на транспортування природного газу для споживачів РВ, конкурентів не має
Основні конкуренти
1 )_______________ нет__________________________________________
Середа зовнішнього регулювання (урядові та / або контрольні органи, які впливають на діяльність організації)
Регіональна служба по тарифах по Ростовській області.
ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Особливості реалізації (коротко описати продукцію, вироблену організацією чи надані послуги, зазначивши всі важливі чинники, наприклад, особливі ринки збуту чи політику ціноутворення).
Собівартість послуги з транспортування природного газу - тариф, встановлений щорічно Регіональної службою по тарифах по Ростовській області на основі методики "Витрати +". Це передбачає, що тариф повинен покривати витрати компанії, а також включати в себе рівень прибутку необхідний для підтримки в нормальному стані виробничих фондів та їх оновлення. Проте на практиці рішення часто приймаються не на користь підприємства. У результаті на даний рівень тарифів дозволяє покривати в кращому випадку операційні витрати, залишаючи за бортом витрати на заміну зношеного обладнання.
Особливості виробництва (коротко описати процес виробництва, відзначаючи наявність територіально відокремлених виробництв і складів)
Забезпечення працездатності і надійності газовогооборудованія і мереж з метою безперебійної поставки природного газу до споживача.
Територіально газорозподільні станції, та інші об'єкти розташовані в різних районах міста і області.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Наказ № 773 від 29.12.2008г.
Об'єкт обліку
Прийняті способи ведення обліку
Основні засоби
Малоцінні основні засоби вартістю не більше 20000 рублів за одиницю відображаються в бухгалтерському обліку та звітності у складі МПЗ, їх вартість включається до складу матеріальних витрат у повній сумі. Амортизація нараховується лінійним способом. Нарахування амортизації після реконструкції, коли залишкова вартість дорівнює нулю передбачає встановлення нового строку корисного використання. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.
Первісною вартістю основних засобів придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.
Нематеріальні активи
Амортизація проводиться лінійним способом. Строк корисного використання визначається на момент прийняття НМА до бухгалтерського обліку комісією, затвердженої наказом директора. Якщо неможливо визначити термін корисного використання, то норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років.
Фінансові вкладення
Аналітичний облік ведеться окремо за видами фінансових вкладень та об'єктам, у яких здійснено ці вкладення. Оцінка фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість, при реалізації та іншому вибутті визначається способом списання за первісною вартістю кожної одиниці.
Матеріально-виробничі запаси
Облік матеріально-виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку ведеться без застосування рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і без застосування рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей",
вартість погашається лінійним способом виходячи з термінів корисного використання спеціального одягу за нормами, розробленими на підприємстві.
Витрати майбутніх періодів
До витрат майбутніх періодів відносяться такі витрати: витрати, пов'язані з придбанням ліцензій; платежі з добровільного страхування майна та працівників; витрати з придбання програмних продуктів і т.д.; інші витрати пов'язані з майбутнім розрахунковим періодів. Списуються рівномірно. Бух. облік ведеться за їх видами.
Витрати на виробництво
Товариство веде окремий облік витрат за регульованим та інших видів діяльності.
Фінансові результати
Облік ведеться окремо за такими видами діяльності: транспортування природного газу; інші види діяльності. Доходи від звичайних видів діяльності: виручка від спеціальної надбавки до тарифу на транспортування газу; виручка закладена в тариф на транспортування газу на погашення кредиту, реалізація скрапленого газу. Доходи, що не відносяться до доходів за звичайними видами діяльності, обліковуються на рахунку 91-1 "Інші доходи". Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з отриманням доходів за звичайними видами діяльності. Витрати, не пов'язані з витратами по звичайних видах діяльності враховуються на рахунку 91-2 "Інші витрати".
Події після звітної дати
Відображаються в бухгалтерському обліку шляхом уточнення даних про відповідні активах, зобов'язаннях, капіталі, доходи та витрати шляхом розкриття відповідної інформації у пояснювальній записці. Для оцінки в грошовому вираженні наслідків подій після звітної дати складається відповідний розрахунок і забезпечується підтвердження такого розрахунку. Розрахунок складається службою, до якої, відповідно до виконуваних функцій, відноситься подія.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА (див. Додаток 1)
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (на кінець періоду, що перевіряється)
Сума
(Тис.руб.)
% До підсумку
Власні джерела
2961400
67,7
Кредити банків та інші позикові кошти
1059820
24,1
Кредиторська заборгованість та кошти цільового фінансування
359215
8,2
РАЗОМ:
9375
100,0
Рівень невід'ємного ризику (вибрати і помітити один з рівнів)
ВИСОКИЙ
СЕРЕДНІЙ
НИЗЬКИЙ
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
____________________ / Асистент /
"27" лютого 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
________________ / Рук-ль аудиторської перевірки /
"27" лютого 2010
ВАТ "Ростовоблгаз" здійснює наступні види діяльності:
- Транспортування природного газу
- Виробництво інших будівельних робіт, що вимагають спеціальної кваліфікації, виробництво санітарно-технічних робіт, виробництво загальнобудівельних робіт з прокладання місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та ліній електропередачі, включаючи взаємопов'язані допоміжні роботи, навчання в освітніх установи додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації) для фахівців, що мають середню професійну освіту.
Взагалі газова галузь - майже стратегічна галузь, тому що від її ефективності, зокрема, залежить і ефективність економіки в цілому. В даний час у галузі існує низка проблем:
· Зберігається проблема неплатежів (як з боку споживачів, так і самих газових компаній);
· Неефективна тарифна політика, яка веде як до заниження фінансових показників (ціноутворення за принципом "витрати плюс"), так і до реальної збитковості низки компаній.
ВАТ "Ростовоблгаз" включений до реєстру природних монополій, в газорозподільному комплексі. Тарифи на послуги з транспортування природного газу встановлюються Регіональної службою по тарифах в Ростовській області.
Облік всіх господарських операцій та складання бухгалтерської звітності здійснює бухгалтерія. Організація облікових робіт здійснюється відповідно до вимог російського законодавства, нормативних актів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Відповідно до загальних принципів облікової політики, затвердженої 29.12.2008 р. Наказом № 773, основні засоби обліковуються за первісною вартістю. По всіх об'єктах основних засобів амортизація нараховується лінійним способом. Нарахування амортизації після реконструкції, коли залишкова вартість дорівнює нулю передбачає встановлення нового строку корисного використання. Аналітичний облік фінансових вкладень ведеться окремо за видами вкладень та об'єктам, у яких здійснено ці вкладення. Матеріально-виробничі запаси (інвентар, інструмент, господарські речі, спецодяг з терміном служби менше 12 місяців) обліковуються у складі МПЗ на рахунку 10 "Матеріали", їх вартість включається у витрати повністю у міру відпуску у виробництво, враховується в позабалансовому обліку. Спеціальний одяг з терміном експлуатації більше 12 місяців враховується в складі МПЗ на рахунку 10-11, вартість погашається лінійним способом виходячи з термінів корисного використання спеціального одягу за нормами, розробленими на підприємстві. Облік ведеться окремо за такими видами діяльності: транспортування природного газу; інші види діяльності. Доходи від звичайних видів діяльності: виручка від спеціальної надбавки до тарифу на транспортування газу; виручка закладена в тариф на транспортування газу на погашення кредиту, реалізація скрапленого газу.
З основних джерел фінансування припадати більше половини (67,7%) припадає на власні джерела, інша частина представлена ​​позиковими засобами (кредити банків 24,1%, кредиторська заборгованість 8,2%).
У результаті вивчення діяльності клієнта можна зробити висновок про низький рівень невід'ємного ризику.

3. ОПИС СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

опис системи БУХГАЛТЕРСЬКОГО обліку

РД № 3

ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ "Ростовоблгаз"
період, що перевірявся:
з 1.01.2009 по 31.12.2009

Розділ бухгалтерського обліку

Організація і стан
бухгалтерського обліку та звітності
Питання
Коментарі
склад бухгалтерії
13 осіб: Головний бухгалтер, заст. Головного бухгалтера-2чол., Бухгалтер - 9чел.
наявність облікової політики
Наказ № 773 від 29.12.2008
наявність посадових інструкцій, фактичні обов'язки працівників бухгалтерії та їх повноваження
Є посадові інструкції на кожного працівника Товариства, з повним переліком фактичних обов'язків і повноважень відповідно до займаної ним посадою.
наявність робочого плану рахунків та його особливості
Робочий план рахунків складений відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та з урахуванням функціональності програмного забезпечення 1С: Підприємства 7.7.
наявність затвердженого графіка документообігу та здійснення контролю його виконання
Затверджено Наказом керівника
форма бухгалтерського обліку;
автоматизована
застосування в обліку і управлінні комп'ютерних програм
1С бухгалтерія 7.7
наявність затвердженої внутрішньої звітності та здійснення контролю її складання і надання
Затверджена Обліковою політикою
наявність форм первинних облікових документів, відмінних від типових
Розрахункова відомість, список перераховується в банк зарплати, шляховий лист, акт введення в експлуатацію основних засобів, картка обліку видачі господарського інвентарю, картка обліку інструменту і спеціальних пристосувань, акт приймання-передачі об'єкта НМА, акт на списання об'єкта нематеріального, журнал обліку виданих довіреностей, акт на списання представницьких витрат.
Наявність положення про порядок проведення інвентаризації (затвердження комісії з проведення інвентаризації, наявність протоколів засідань комісії)
Затверджено наказом керівника
система зберігання облікових документів
Відповідає законодавству
Розділ бухгалтерського обліку
Основні засоби
Питання
Коментарі
Ø основні джерела надходження основних засобів, структурні підрозділи / відділи, які здійснюють закупівлі / створення об'єктів основних засобів;
Оренда, внесок до статутного капіталу, придбання
Ø документообіг з обліку основних засобів;
Уніфіковані форми первинної облікової документації, облікові регістри, акт введення в експлуатацію основних засобів
Ø прийняті методи нарахування амортизації по об'єктах основних засобів;
Лінійний спосіб.
Ø використовувані методи переоцінки основних засобів;
-
Ø процедури поточного контролю наявності та використання основних засобів;
Проведення інвентаризацій, аналіз стану основних засобів.
Розділ бухгалтерського обліку
Довгострокові інвестиції
Питання
Коментарі
Ø господарські операції, що відображаються на рахунку "Вкладення у необоротні активи";
Придбання об'єктів основних засобів
Будівництво об'єктів основних засобів
Оренда основних засобів
Ø документообіг по рахунку "Вкладення у необоротні активи" по різних об'єктах капітальних вкладень:
- З будівництва об'єктів основних засобів;
- З придбання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів;
Акти, що підтверджують створення основних засобів; акти приймання основних засобів, що підтверджують їх оприбуткування; документи; підтверджують розмір витрат, зроблених при створенні основних засобів. - Договори, довідки
Ø процедури поточного контролю формування інвентарної вартості об'єктів довгострокових інвестицій;
Порівняння записів у регістрах бухгалтерського обліку з договорами, які підтверджують передачу прав власності
Розділ бухгалтерського обліку
Матеріально-виробничі запаси
Питання
Коментарі
Ø основні види виробничих запасів, наявність нормативів запасів;
Інвентар, інструмент, господарські речі, спецодяг з терміном служби більше 12 місяців.
Ø методи оцінки виробничих запасів;
За фактичною собівартістю з використанням рахунку 10 "Матеріали" і відповідних субрахунків.
Ø документообіг з руху сировини і матеріалів, починаючи зі складу до списання на виробництво;
Уніфіковані форми первинних облікових документів, акти про оприбуткування матеріальних цінностей.
Ø процедури поточного контролю наявності виробничих запасів і правильності їх списання на виробництво;
Інвентаризація, метод документального оформлення і контролю.
Розділ бухгалтерського обліку
Грошові кошти
Питання
Коментарі

Каса

Ø структурні підрозділи, які здійснюють касові операції;
Бухгалтерія, каса.
Ø види касових операцій та їх періодичність;
Видача значних сум підзвіт, повернення підзвітних сум.
Ø наявність в касі грошових документів;
Ні
Ø надходження в касу готівкової виручки;
Ні
Ø ліміт касової готівки;
50000 руб
Ø документообіг по касі;
Договір про матеріальну відповідальність з касиром, уніфіковані форми первинної облікової документації, облікові регістри за рахунком 50.
Ø особливості у веденні касової книги;
-
Ø процедури поточного контролю правильності ведення касових операцій і касової готівки;
Інвентаризація, перевірка документального оформлення операцій з касовою готівкою, банківські перевірки ведення касової дисципліни.
Ø процедури поточного контролю правильності кореспонденції за рахунками;
Перевірка відповідності записів у касовій книзі, первинних облікових документах і облікових регістрах
Розрахункові рахунки
Ø перелік розрахункових рахунків в організації;
20 розрахункових рахунок у банках: Південний Торговий банк, Газенергопромбанк, Газпромбанк, Південно-Західний банк РБ РФ.
Ø структурні підрозділи / відділи, які здійснюють операції з розрахунковим / поточними рахунками;
Бухгалтерія
Ø основні види операцій по розрахункових рахунках;
Оплата постачальнику, отримання готівки з банку, надходження від покупців, виплата зарплати, платежі до бюджету, здача готівки в банк.
Ø документообіг по розрахункових рахунках;
Виписки банку, видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, платіжні доручення, вимоги
Ø процедури поточного контролю правильності ведення операцій по розрахункових рахунках;
Аналіз виписок та платіжних документів.
Ø процедури поточного контролю правильності кореспонденції за рахунками;
Звірка залишків на рахунках за виписками банку і за обліковими регістрами, а також обороти і залишки по рахунках в облікових регістрах і Головній книзі

Фінансові вкладення

види фінансових вкладень;
Короткострокові фінансові вкладення, довгострокові фінансові вкладення
структурні підрозділи / відділи, що займаються фінансовими вкладеннями;
КПС, Бухгалтерія, Фінансовий відділ
документи, що обгрунтовують прийняття до обліку різних видів фінансових вкладень;
Договір позики
документообіг з обліку фінансових вкладень;
Платіжні доручення, виписки банку, прибуткові та видаткові касові ордери
процедури поточного контролю ефективності фінансових вкладень;
Інвентаризація, перевірка документів
Розділ бухгалтерського обліку
Розрахунки
Питання
Коментарі
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
Структурні підрозділи / відділи, що відповідають за роботу з постачальниками та підрядниками;
Бухгалтерія, юрисконсульт, відділ з договірної роботи
Ø документообіг за розрахунками з постачальниками та підрядниками;
Договори, розрахунково-грошові документи (рахунки, рахунки-фактури), документи, що свідчать про факт звершення угоди (товарно-транспортні накладні, приймальні акти, акти про виконання робіт і послуг тощо)
Ø процедури поточного контролю правильності розрахунків з постачальниками і підрядниками та стану кредиторської заборгованості;
Інвентаризація, аналітичний облік ведеться по кожному постачальнику і кожному пред'явленому рахунку. Щомісячні звірки розрахунків з постачальниками.

Розрахунки з покупцями і замовниками

структурні підрозділи / відділи, що відповідають за роботу з покупцями і замовниками;
Бухгалтерія, юрисконсульт, фінансовий відділ
документообіг за розрахунками з покупцями і замовниками;
Договори, розрахунково-грошові документи (рахунки, рахунки-фактури), документи, що свідчать про факт звершення угоди (товарно-транспортні накладні, приймальні акти, акти про виконання робіт і послуг тощо)
процедури поточного контролю правильності розрахунків з покупцями і замовниками та стану дебіторської заборгованості;
Інвентаризація, аналітичний облік ведеться по кожному виставленому рахунку, звірки розрахунків.

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

Ø структурні підрозділи / відділи, які взаємодіють з дебіторами і кредиторами, розрахунки з якими здійснюються з використанням рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";
Бухгалтерія, юрисконсульт
Ø документообіг за розрахунками з різними дебіторами і кредиторами;
Первинні документи, облікові регістри за рахунком 76
Ø процедури поточного контролю правильності розрахунків з різними дебіторами і кредиторами та стану дебіторської і кредиторської заборгованості;
Інвентаризація. Перевірка відповідності записів у облікових регістрах і первинних облікових документах.

Розрахунки з підзвітними особами

документи, що визначають коло осіб, які можуть отримувати гроші під звіт, та порядок звіту за витраченим сумам;
Накази керівника.
Авансові звіти
документообіг за розрахунками з підзвітними особами;
Накази, що визначають коло осіб, які можуть отримувати гроші під звіт; наказ про направлення працівника у відрядження; авансові звіти з додатком первинних облікових документів; прибуткові та видаткові касові ордери.
процедури поточного контролю правильності розрахунків з підзвітними особами та стану заборгованості за підзвітними сумами;
Підзвітні суми видаються за умови повного розрахунку за раніше виданим авансом; контроль за цілеспрямованістю і обгрунтованістю витрачання вьщанних в підзвіт коштів; перевірка доданих до авансового звіту первинних облікових документів.

Розрахунки по податках і зборам

Розрахунки з податку на прибуток
Ø структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки з податку на прибуток;
Бухгалтерія
Ø процедури поточного контролю правильності розрахунків з податку на прибуток;
Перевірка відповідності даних облікових регістрів і податкової звітності.
Ø чи були у звітному періоді перевірки податкових органів розрахунків з податку на прибуток та їх результати.
Ні
Розрахунки з податку на додану вартість
структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки з податку на додану вартість;
Бухгалтерія
процедури поточного контролю правильності розрахунків з податку на додану вартість;
Перевірка відповідності даних облікових регістрів і податкової звітності. Контроль за дотриманням умов, що пред'являються до можливого відшкодування ПДВ, по кожному оплаченому рахунку.
чи були у звітному періоді перевірки податковими органами розрахунків з податку на додану вартість та їх результати.
Ні
Розрахунки за іншими податками і зборами (ЄСП, ПФР, ФСС)
Ø структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки за іншими податками, внесками, зборів, акцизів, мита і т.п., не пов'язаним з реалізацією;
Бухгалтерія
Ø процедури поточного контролю правильності розрахунків за іншими податками, внесками, зборів, акцизів, мита і т.п., не пов'язаним з реалізацією;
Перевірка відповідності даних облікових регістрів і податкової звітності.
Ø чи були у звітному періоді перевірки податковими органами розрахунків за іншими податками, внесками, зборів, акцизів, мита і т.п. і їх результати.
Ні
Розрахунки за кредитами
види кредитів, отриманих організацією, мета отримання кредиту й термін кредитування, банк, що надав кредит;
Довгострокові кредити на фінансування діяльності.
ТОВ "Міжрегіонгаз" - випуск векселів строком до 14.10.10г., МІНФІН РФ - бюджетний кредит строком до 01.12.12г., Ростовське відділення № 5221 РБ РФ-ком. кредит строком до 26.12.13г., ВАТ "Газпромбанк" - ком.кредіт строком до 31.12.13г.
Прострочень за кредитами немає
документи, що підтверджують отримання та погашення кредитів;
Кредитні договори
процедури поточного контролю доцільності отримання кредитів, їх використання та погашення;
Перевірка правильності документування кредитів і позик, визначення сум відсотків та відповідності записів з обліку позикових коштів у Головній книзі і бухгалтерської звітності

Заробітна плата та пов'язані з нею виплати

Ø документи, що встановлюють порядок розрахунку / нарахування заробітної плати;
Штатний розклад, табель робочого часу, колективний договір, положення про преміювання
Ø порядок розрахунку / нарахування заробітної плати;
Почасово-преміальна за годинними тарифними ставками і окладами
Ø документообіг з обліку заробітної плати, утримань і нарахувань;
Табель обліку робочого часу, видаткові ордери, розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки, особові рахунки.
Ø чи були у звітному періоді зовнішні перевірки розрахунків по заробітній платі, утримань та нарахувань і їх результати;
Ні
Розділ бухгалтерського обліку
Витрати
Питання
Коментарі

Витрати на виробництво

структурні підрозділи / відділи, які здійснюють планування і розрахунок собівартості продукції, робіт, послуг;
Собівартість встановлюється з урахуванням тарифу
застосовуваний варіант обліку витрат на виробництво:
Облік ведеться за видами субконто по фактичної собівартості
наявність калькуляції по видах продукції, робіт, послуг;
Калькуляція за видами продукції
процедури поточного контролю величини витрат на виробництво;
Порівняння планових показників з фактичними

Витрати майбутніх періодів

Ø документи, що встановлюють терміни і порядок списання витрат майбутніх періодів;
Облікова політика, бухгалтерські довідки-розрахунки, квитанції
Ø застосовуваний порядок обліку витрат майбутніх періодів і їх списання на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
Списуються рівномірно протягом періоду до якого відносяться. Тривалість такого періоду визначається в момент прийняття до бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться за їх видами на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".
Ø процедури поточного контролю формування витрат майбутніх періодів і обгрунтованості їх списання;
звірка даних первинної облікової документації, облікових регістрів і звітності

Управлінські витрати

Ø склад управлінських витрат;
Заробітна плата апарату управління; витрати управлінського персоналу; представницькі витрати; інші витрати на управління підприємством
Ø застосовувана база для розподілу управлінських витрат при формуванні собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
Включаються до собівартості виробленої продукції при розрахунку тарифу РСТ РВ
Ø процедури поточного контролю формування і розміру управлінських витрат;
Порівняння запланованих витрат з фактично зробленими

Витрати по звичайних видах діяльності

склад витрат по звичайних видах діяльності;
Матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація
Витрати, пов'язані з вибуттям основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів; витрати з оплати послуг кредитним організаціям;
процедури поточного контролю величини витрат по звичайних видах діяльності;
Арифметичний контроль, контроль за обгрунтованістю проведених витрат; перевірка документального оформлення

Інші витрати

Ø складу інших витрат;
Штрафи, пені та неустойки за порушення умов договору; збитки минулих років, виявлені у звітному році, суми дебіторської заборгованості за якими минув термін позовної давності; суми уцінки активів
Ø процедури поточного контролю величини інших витрат;
Арифметичний контроль, контроль за обгрунтованістю проведених витрат; перевірка документального оформлення
Розділ бухгалтерського обліку
Доходи
Питання
Коментарі

Випуск і реалізація продукції, робіт, послуг

структурні підрозділи / відділи, які здійснюють випуск готової продукції, виконання робіт і надання послуг;
Розподільні пункти та підстанції
документообіг з випуску готової продукції (робіт, послуг);
Облікові регістри, бухгалтерські довідки-розрахунки
процедури поточного контролю правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з випуском готової продукції (робіт, послуг).
Перевірка точності за обсягами переданого природного газу згідно з тарифами.

Доходи від звичайних видів діяльності

складу доходів від звичайних видів діяльності;
Виручка за транспортування природного газу; виручка від спеціальної надбавки до тарифу на транспортування газ; виручка закладена в тариф на транспортування газу на погашення кредиту, реалізація скрапленого газу.
процедури поточного контролю формування операційних доходів;

Інші доходи

Ø складу інших доходів;
Доходи, що не відносяться до доходів за звичайними видами діяльності відносяться до інших доходів
Ø процедури поточного контролю величини інших доходів;
Перевірка документів, що підтверджують отримання економічних вигод; перевірка арифметичної точності записів
Розділ бухгалтерського обліку

Власний капітал

Питання
Коментарі
види капіталу і резервів, створених в організації та джерела їх утворення;
Статутний капітал (внески засновників); додатковий капітал; резервний капітал
документи, відповідно до яких створюються резерви;
На підставі Облікової політики
основні види операцій з руху капіталу і резервів;
Збільшення вартості резервного капіталу, зменшення додаткового капіталу
документи, що обгрунтовують формування і використання резервів протягом звітного періоду;
Облікова політика
процедури поточного контролю формування та використання капіталу і резервів;
-
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
______________________/ Асистент /
"27" березня 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
____________ / Рук-ль аудиторської перевірки /
"30" березня 2010
У результаті оцінки системи бухгалтерського обліки були зроблені наступні висновки: бухгалтерія підприємства є самостійним структурним підрозділом і складається з 13 осіб: Головного бухгалтера, двох його заступників і 9 бухгалтерів. Чисельність бухгалтерії задовольняє обсягами діяльності підприємства. Діяльність працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджені наказами керівника. Робочий план рахунків складений відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та з урахуванням функціональності програмного забезпечення 1С: Підприємства 7.7. Також затверджено графік документообігу, в наявності є форми первинних облікових документів, відмінних від типових:
· Розрахункова відомість;
· Список перераховується в банк зарплати;
· Подорожній лист;
· Акт введення в експлуатацію основних засобів;
· Картка обліку видачі засобів захисту;
· Картка обліку видачі господарського інвентарю;
· Картка обліку інструменту і спеціальних пристосувань;
· Відомість на витрату бланків суворої звітності
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється відповідно до облікової політики (Наказ № 733 від 29.12.2008). Робочий план рахунків складений відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказів МФ РФ від 31.12.2000 р. № 94н і з урахуванням функціональності програмного забезпечення "1С: Підприємство" Версія 7.7. і затверджений облікова політика. Він містить перелік рахунків і субрахунків, які необхідні для ведення обліку.
У документообіг по основним засобам включені уніфіковані форми первинної облікової документації, облікові регістри, а також форма первинного облікового документа, розробленого підприємством самостійно - акт введення в експлуатацію основних засобів. Контроль за збереженням основних засобів проводиться за допомогою інвентаризацій і аналіз стану основних засобів. Надходження МПЗ оформляється відповідними документами, контроль за збереженням здійснюється проведенням інвентаризацій, періодичність яких встановлюється наказом керівника. При оцінці системи обліку грошових коштів необхідно зазначити ефективні процедури контролю за правильністю ведення касових операцій і операцій на розрахункових рахунках. Розрахункові операції ведуться по кожному постачальнику і покупцеві, Крім того, договори за розрахунковими операціями готує юрисконсульт. Також слід зазначити ефективні процедури контролю розрахунків з податків і зборів. Облік витрат можна також оцінити на високому рівні, тому що проводяться досить ефективні процедури поточного контролю.
4. ОЦІНКА ступеня надійності КОНТРОЛЬНОЇ СЕРЕДОВИЩА
ОЦІНКА ступеня надійності КОНТРОЛЬНОЇ СЕРЕДОВИЩА
РД № 4
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВАТ "Ростовоблгаз"
період, що перевірявся:
з 1.01.2009 по 31.12.2009
ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОЇ СЕРЕДОВИЩА
ФАКТОР
НИЗЬКА
СЕРЕДНЯ
ВИСОКА
Коментарі та пояснення
1. СТИЛЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
1.1
Розподіл обов'язків і повноважень
Одноосібне керівництво
Помірне поділ відповідальності і повноважень
Широке поділ відповідальності і повноважень
1.2
Наявність стратегічних цілей розвитку організації
Стратегія відсутня
Стратегічні цілі встановлені частково
Стратегія затверджена у документальному вигляді
1.3
Зв'язок стратегічних цілей і повсякденної діяльності
Не пов'язані
Чи пов'язані частково
Пов'язані на постійній основі в рамках поточних планів
1.4
Відношення керівництва до підприємницьких ризиків
Схильність до ризику
Помірна обережність
Не схильність до ризику
1.5
Відношення керівництва до внутрішнього контролю
Керівництво не вважає за необхідне внутрішній контроль
Керівництво розуміє необхідність внутрішнього контролю
Керівництво приділяє велику увагу питанням, пов'язаним з внутрішнім контролем
1.6
Ступінь пріоритетності системи внутрішнього контролю в організації
Низька
Проміжна
Висока
1.7
Процедури з метою контролю за бухгалтерськими записами
Відсутні
Часткова організація необхідних процедур
Добре організована система процедур і ретельно розроблена стратегія контролю
1.8
Розуміння керівництвом клієнта значення бухгалтерської звітності
Недостатнє
Середня ступінь розуміння
Керівництво приділяє велику увагу питанням, пов'язаним з бухгалтерською звітністю
1.9
Звернення до аудиторів за консультаціями з питань бухгалтерського обліку
Випадки звернення відсутні
Керівництво інколи звертається за консультаціями до аудиторами
Широке використання практики проведення консультацій
1.10
Сприйняття та виконання аудиторських рекомендацій
Керівництво не вживає жодних дій у напрямку виконання рекомендацій
Часткове виконання рекомендацій
Керівництво розуміє необхідність внесення коригувань і здійснює необхідні дії в цьому напрямку
2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
2.1
Відповідність організаційної структури розміром і ступеня складності діяльності клієнта
Погане
Середнє
Гарне
2.2
Напрями відповідальності і повноважень
Неясне
Визначено частково
Є ясні напрямки підзвітності по всіх основних сфер діяльності
2.4
Дотримання стратегічним підходам та процедур схвалення операцій
Погане
Середнє
Гарне
2.5
Спостереження і контроль за проведенням нетипових операцій
Погані
Середні
Хороші
2.6
Участь вищого керівництва в контролі за обробкою даних
Недостатнє
Помірне
Активне
2.7
Взаємодія між керівництвом підрозділів, які відповідають за бухгалтерський облік, і підрозділів, що відповідають за обробку (підготовку) даних
Погане
Середнє
Гарне
2.8
Спостереження і контроль за бухгалтерським обліком нетипових операцій
Погані
Середні
Хороші
2.9
Спостереження і контроль за обробкою даних, пов'язаних з нетиповими операціями
Погані
Середні
Хороші
2.10
Організаційне закріплення функцій внутрішнього контролю / аудиту
Відсутній
Окремі функції внутрішнього контролю закріплені за окремими підрозділами / співробітниками
В організації є спеціальне контрольне підрозділ
2.11
При наявності в організації підрозділи спеціального контрольного підрозділу
а) підзвітність
Керівникам перевірених підрозділів
Виконавчому директору або фінансовому директору
Власнику (ам) або особі, що не входить до складу виконавчого органу
б) кількість, підготовка і досвід персоналу
Недостатнє
Знаходиться на межі
Достатні з урахуванням ступеня відповідальності
в) наявність інструкцій щодо виконання контрольних функцій
Відсутні
Відсутні, є непостійне розподіл контрольних функцій
Документально оформлене розподіл контрольних функцій
г) наявність можливостей і повноважень для виконання контрольних обов'язків
Недостатнє
Знаходиться на межі
Достатня
д) документальне оформлення планування та виконання контрольних процедур
Погане або відсутній
Містить обмежену інформацію
Детальне
е) складання звітів за виявленими порушеннями і висновків за результатами
Не складаються
Складаються нерегулярно або частково
Готуються детальні письмові звіти
ж) дії керівництва щодо виправлення виявлених недоліків
Не проводяться
Виробляються почасти
Виробляються всі необхідні дії
з) характер взаємодії із зовнішніми аудиторами
Відсутній
Непрямий
Безпосередній
3. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ПОВНОВАЖЕНЬ
3.1
Розробка посадових інструкцій
Не розроблено
Розроблено частково
Розроблені для всіх посад. Затверджені у документальному вигляді
3.2
Розробка заходів щодо попередження конфлікту інтересів
Не розроблено
Розробляються нерегулярно або частково
Розроблено на постійній основі, існують у документальному вигляді
Необхідно розробити
3.3
Встановлення відповідальності і повноважень щодо виявлення протизаконних, сумнівних і неетичних дій
Не встановлюються
Встановлюються нерегулярно або в обмеженій формі
Встановлено на постійній основі в цілому по організації
3.4
Встановлення відповідальності службовців (включаючи особливі обов'язки і підзвітність)
Не встановлюються
Встановлюються і документуються частково
Детально встановлені в документальному вигляді
4. КАДРОВА ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА
4.1
Встановлення кадрової політики
Не встановлюється
Встановлюється частково
Встановлюється детальним чином
4.2
Наявність тестів / процедур з підбору кадрів
Відсутні
Є частково
Встановлено детальним чином
4.3
Підбір персоналу для ведення обліку
Випадковий
Підбір персоналу, який відповідає певним вимогам
Підбір персоналу у відповідності зі стратегічними цілями і поділом відповідальності і повноважень
4.4
Освіта, досвід, кваліфікація і компетенція персоналу підприємства
а) всього персоналу
Низькі
Середні
Хороші
б) персоналу, зайнятого в обліку
Низькі
Середні
Хороші
4.5
Чесність персоналу клієнта
а) всього персоналу
Погана
Середня
Хороша
б) персоналу, зайнятого в обліку
Погана
Середня
Хороша
4.6
Розуміння персоналом своїх обов'язків і виконуваної роботи
а) всього персоналу
Погане
Середнє
Гарне
б) персоналу, зайнятого в обліку
Погане
Середнє
Гарне
4.7
Спостереження за персоналом
Погане
Середнє
Гарне
4.8
Навчання персоналу
а) всього персоналу
Відсутній
Має обмежений характер
Має детальний характер
б) персоналу, зайнятого в обліку
Відсутній
Має обмежений характер
Має детальний характер
4.9
Плинність кадрів, зайнятих в обліку
Висока
Помірна
Низька
4.10
Завантаженість персоналу, зайнятого в обліку
Надмірна
Середня
Розумна
5. ПІДГОТОВКА бухгалтерської звітності
5.1
Дотримання графіка підготовки звітності
Звітність здається з запізненням
Графік підготовки звітності не дотримується. Звітність здається в останній день
Графік підготовки звітності дотримується. Звітність здається не менш, ніж за 2 дні до встановленого терміну
5.2
Підготовка робочого плану рахунків і інструкцій по веденню обліку
Робочий план рахунків відсутній
Робочий план рахунків складений формально і не відповідає особливостям організації
Робочий план рахунків відповідає встановленим вимогам і особливостям організації
5.3
Реакція на зміни в порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності
Погана
Середня
Відстежуються зміни та оперативно вживаються необхідні заходи
5.4
Звірка зовнішньої бухгалтерської звітності з даними управлінського обліку
Не проводиться
Проводиться епізодично
Звірка проводиться регулярно. Відхилення оперативно виявляються і пояснюються
5.5
Встановлення заходів щодо захисту від несанкціонованого доступу або знищення документів, даних обліку, активів
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
5.6
Встановлення заходів з розвитку і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
Необхідно встановити на постійній основі
5.7
Встановлення заходів з контролю за доступом до програм обробки даних і файлів
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
5.8
Контроль за виконанням заходів, встановлених п. п.5.5, 5.6 та 5.7.
Поганий
Середній
Хороший
6. ПІДГОТОВКА ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ
6.1
Встановлення та підтримка системи підготовки внутрішніх звітів для цілей управління, відповідної розмірами і складності організації
Звіти готуються епізодично за запитом керівництва
Встановлена ​​внутрішня звітність не узгоджена з цілями управління
Встановлено детальна система внутрішньої звітності, працездатність якої належним чином підтримується
6.2
Кошторисні показники, інші фінансові та виробничі показники
встановлення
Не встановлюються
Встановлюються нерегулярно або обмежено
Встановлюються на постійній основі
взаємозв'язок
Не взаємопов'язані
Взаємопов'язані нерегулярно або частково
Взаємозв'язані на постійній основі
контроль
Контроль не здійснюється
Контроль здійснюється нерегулярно або частково
Контроль здійснюється на постійній основі
6.3
Виявлення відхилень від запланованого ходу діяльності
Відхилення не виявляються
Виявляються нерегулярно або частково
Виявляються на постійній основі
Слід виявляти на постійній основі
6.4
Повідомлення про зазначені відхиленнях керівництву
Не повідомляють
Повідомляють випадковим чином або частково
На постійній основі повідомляють керівництву відповідного рівня
6.5
Аналіз причин відхилень
Причини не аналізуються
Причини аналізуються нерегулярно або частково
Причини аналізуються на постійній основі. За результатами аналізу розбіжностей приймаються своєчасні та ефективні заходи
ПОГОДЖЕННЯ до вимог, встановлених ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ І зовнішніх регулюючих ОРГАНАМИ
7.1
Там, де це можливо, вкажіть наявність заходів, що гарантують узгодженість з:
а) вимогами нормативно-правових актів, що регулюють бухгалтерський облік і звітність
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
б) вимогами податкового законодавства
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
в) вимог митного законодавства
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
г) вимогами валютного законодавства
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
д) вимогами банків та інших кредитних організацій
Не встановлені
Встановлено нерегулярно або частково
Встановлено на постійній основі
7.2
Перевірка заходів, описаних у п. 7.1
Погана
Середня
Хороша
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ОКРЕМИХ НАПРЯМКІВ КОНТРОЛЬНОЇ СЕРЕДОВИЩА (Обведіть вірну відповідь)
№ №
Напрямок
Оцінка
Коментарі та
пояснення
1)
Стиль і основні принципи управління
Низька
Середня
Висока
2)
Організаційна структура
Низька
Середня
Висока
3)
Розподіл відповідальності і повноважень
Низька
Середня
Висока
4)
Кадрова політика і практика
Низька
Середня
Висока
5)
Порядок підготовки бухгалтерської звітності
Низька
Середня
Висока
6)
Порядок підготовки внутрішньої звітності для цілей управління
Низька
Середня
Висока
7)
Узгодження з вимогами, встановленими чинним законодавством, зовнішніми регулюючими органами
Низька
Середня
Висока
Підсумкова оцінка надійності контрольної середовища
Низька
Середня
Висока
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
_____________________ / Асистент /
"27" березня 2010р.
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
_____________________ / Аудитор /
"30" березня 2010
Характеризуючи стиль і основні принципи управління, слід відзначити той факт, що цей розділ оцінюється на високому рівні. Що стосується ставлення управлінського апарату до внутрішнього контролю, можна зробити висновок про те, що керівництво розуміє необхідність внутрішнього контролю, і приділяє належну увагу організації всіх необхідних процедур. Також необхідно відзначити факт повного виконання аудиторських рекомендацій.
Організаційну структуру в цілому оцінюється на високому рівні. Слід лише відзначити факт, що документальне оформлення планування та виконання контрольних процедур містить обмежену інформацію.
Решта 5 компонентів також оцінюються на високому рівні. Є деякі недоліки в розділі "Розподіл відповідальності і повноважень": не розробляються заходи щодо попередження конфлікту інтересів та відповідальність по виявленню протизаконних і неетичних дій встановлюється нерегулярно. У кадровій політиці розроблені процедури з підбору кадрів, а також навчання персоналу проходить на високому рівні. У підготовці бухгалтерської звітності регулярно встановлюються заходи щодо розвитку та удосконалення системи бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю. Таким чином, надійність контрольної середовища має високу оцінку.
5. ОПИС І ОЦІНКА ЗАСОБІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

ОПИС І ОЦІНКА ЗАСОБІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

РД № 5
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВАТ "РОСТОВОБЛГАЗ"
період, що перевірявся:
з 01.01.2009р. По 31.12.2009р.
АУДИТОРСЬКИЙ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
№ п / п
Опис засобів внутрішнього контролю
КАТЕГОРІЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
1
Збільшення вартості нематеріальних активів є обгрунтованим
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
Вартісна оцінка
1
2
3
Зменшення вартості нематеріальних у звітному році пов'язане нарахуванням амортизації. Дані операції засновані облікової політики організації, угодах та наказах керівників.
2
Наявні в організації нематеріальні активи періодично порівнюються з даними бухгалтерського обліку
ІСНУВАННЯ І ПОЛНОТАПРАВА
1
2
3
За такої операції задіяні картки обліку НМА і ін, облікові регістри за рахунками 04,05, 91, 94.
Результати інвентаризації відображаються інвентаризаційного опису, порівнювальної відомості, протоколі інвентаризації
3.
Вибуття нематеріальних активів затверджується керівництвом і відповідним чином відображені в бухгалтерському обліку
ІСНУВАННЯ
ПОВНОТА
1
2
3
За звітний період ліквідацій і вибуття не проводилося
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
4.
Збільшення вартості основних засобів є обгрунтованим
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
Вартісна оцінка
1
2
3
Збільшення вартості основних засобів у звітному році пов'язане з придбанням основних засобів. Дані операції засновані на договорах, угодах та наказах керівників. Оформляються актами приймання-передачі основних засобів (ОЗ-1), акт приймання устаткування (ОС-14). Відображаються дані операції в облікових регістрах за рахунками 01, 02, 08, 20, 001 і бухгалтерської звітності (ф № 1, 3,5)
5.
Наявні в організації основні кошти періодично порівнюються з даними бухгалтерського обліку
ІСНУВАННЯ ПОВНОТА ПРАВА
1
2
3
За такої операції задіяні картки обліку ОЗ,
Головна книга, акти приймання-передачі ОЗ та ін,
облікові регістри по рахунках 01, 02, 91, 94, 73.
Результати інвентаризації відображаються інвентаризаційного опису, порівнювальної відомості, протоколі інвентаризації
6.
Ліквідація та інше вибуття основних засобів затверджується керівництвом і відповідним чином відображені в бухгалтерському обліку
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
1
2
3
За звітний період ліквідація не проводилася, частина ОС була передана в оренду
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВО / Незавершені капітальні вкладення
7.
Збільшення вартості устаткування до установки є обгрунтованим
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
Вартісна оцінка
1
2
3
На кінець звітного періоду відбулося збільшення вартості незавершеного будівництва. Сальдо за рахунком 08 "Вкладення у необоротні активи" відображає величину вкладень організації у незавершене будівництво. Інформація на даній операції може відображатися у Головній книзі, формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
8.
Наявні в організації обладнання до установки періодично порівнюється з даними бухгалтерського обліку
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА ПРАВА
1
2
3
Порівняння відбувається за допомогою інвентаризації. За такої операції задіяні наказ, бухгалтерська довідка, регістри до рахунку 07, інвентаризаційний опис, сличительная відомість, Головна книга, рахунки 07, 94, 91. Результати інвентаризації відображаються інвентаризаційного опису, порівнювальної відомості, протоколі інвентаризації
9.
Передача устаткування у монтаж та інше вибуття обладнання затверджується керівництвом і відповідним чином відображені в бухгалтерському обліку
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
1
2
3
За такої операції задіяні картки обліку устаткування, акти прийому-передачі обладнання в монтаж (форма № ОЗ-15), рахунки 07, 08. Аналітичний облік обладнання ведеться за видами і окремих елементах, найменувань та місць зберігання устаткування. Синтетичний облік ведуть в регістрах до рахунків 07, 08. Інформація на даній операції може відображатися у Головній книзі, формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ
10.
Фінансові вкладення затверджуються керівництвом і оформляються належним чином
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
1
2
3
Всі операції прийняття до обліку фінансових вкладень враховані відповідно до обліковим періодом, у бухгалтерському обліку відображені всі фактично видані позики. Для оформлення використовують договори позики, видаткові касові ордери, виписки банку. Дані операції відображаються в облікових регістрах за рахунками 58, 76, 91, у Головній книзі, формах № 1-5.
11.
Припинення фінансових вкладень затверджується керівництвом і оформляється належним чином
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
1
2
3
Припинення фінансових вкладень здійснюється на основі даних договору позики, розпоряджень керівництва. Аналітичний облік ведеться за видами фінансових вкладень. Синтетичний облік ведуть в регістрах до рахунку 58. Інформація на даній операції може відображатися у Головній книзі, формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
12.
Наявні фінансові вкладення регулярно вивіряються з даними аналітичного обліку
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА ПРАВА
1
2
3
Всі фінансові вкладення враховані в бухгалтерському обліку, відображені всі наявні позики. Звірка проводиться регулярно.
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
ЗАПАСИ / ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ
13.
Вчинення закупівель ТМЦ підтверджується первинними документами
ІСНУВАННЯ
1
2
Бухгалтерія встановлює порядок приймання, реєстрації, перевірки розрахункових документів на матеріали, що надходять з урахуванням умов постачання, транспортування. Для отримання матеріалів видаються документи і доручення. Використовуються такі первинні документи: платіжні вимоги-доручення, рахунки, ТТН, супровідні документи, приймальний акт.
14.
Придбані товарно-матеріальні цінності оформляються належним чином на додаток до вже наявним запасам
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА Вартісна оцінка
1
2
3
При прийманні матеріали підлягають ретельній перевірці. Приймання та оприбуткування придбаних ТМЦ оформляються складськими працівниками шляхом складання на кожне найменування прибуткових ордерів.
15.
Витрата на потреби виробництва сировини і матеріалів санкціонується належним чином і правильно відображається в обліку
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
1
2
3
Якщо в інтересах виробництва доцільно направити матеріали минаючи склад, у прибуткових документах підрозділу робиться відмітка про те, що матеріали отримані від постачальника і видані підрозділу без завезення на склад. Безпосередньо витрата на потреби виробництва оформляється видатковим ордером, накладної на передачу у виробництво, лімітно-забірної картою. Усе це фіксується в журналі обліку витрати ТМЦ. В кінці місяця лімітно-забірні карти здаються в бухгалтерію.
16.
Дані бухгалтерського обліку, пов'язані з готової продукції змінюються в міру її появи з виробництва
ІСНУВАННЯ
1
2
17.
Вибуття ТМЦ (крім продажу і використання на виробничі потреби) оформляється належним чином
ІСНУВАННЯ
1
2
Вибуття може здійснюватися в наступних випадках: непридатність після закінчення строків зберігання; моральне старіння; виявлення нестач, крадіжок, псування. Підготовка необхідної інформації для прийняття керівництвом підприємства рішення про списання ТМЦ здійснюється спеціальною комісією за участю МОЛ. Акт затверджується керівником організації. Списані ТМЦ використання яких можливе в господарських цілях або підлягають здачі у вигляді відходів оприбутковуються на склад на підставі акту на списання та накладної на внутрішнє переміщення.
18.
Дані бухгалтерського обліку в частині запасів регулярно оновлюються по мірі відвантаження ТМЦ
ІСНУВАННЯ
1
2
У міру відвантаження ТМЦ працівник складу на кожен вид відкриває картки обліку. В кінці кожного місяця до бухгалтерії передаються прибуткові ордери з первинними обліковими документами і звітом про рух матеріальних цінностей на складі. Використовуються картки обліку ТМЦ, акти приймання матеріалів, прибуткові ордери, лімітно-забірна карта, вимога-накладна, обліковий реєстр по рахунку 10. Аналітичний облік ведеться за видами ТМЦ. Синтетичний облік ведуть в регістрах до рахунку 10, журналі-ордері № 10. Інформація на даній операції може відображатися у Головній книзі, формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
19.
Регулярно проводяться інвентаризації ТМЦ та звірки з даними бухгалтерського обліку
ІСНУВАННЯ
1
2
Для проведення комплексу робіт з виявлення фактичної наявності матеріалів, співставлення фактичного їх наявності з даними бухгалтерського обліку, документального оформлення фактів невідповідності кількості, якості вступників запасів показниками, передбаченими в договорах поставки, купівлі-продажу на підприємстві створена інвентаризаційна комісія. Регулярність проведення інвентаризацій визначається наказом директора, результати оформляються інвентаризаційними актами.
20.
Оцінка ТМЦ при їх списанні на виробництво відповідає затвердженій обліковій політиці
Вартісна оцінка
1
2
3
Відповідно до облікової політикою, при відпуску у виробництво оцінка проводиться за фактичною собівартістю. У даному випадку задіяні накладна на внутрішнє переміщення матеріалів, Головна книга, облікові регістри за рахунками 10, 20 і т.д.
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
ПДВ по придбаних цінностях
21.
Податки на додану вартість у необхідних випадках розраховуються належним чином і відображаються в бухгалтерському обліку
ПОВНОТА
1
2
ПДВ включено у вартість продукції. При розрахунку ПДВ задіяні рахунки-фактури, Книга реєстрації рахунків-фактур, Книга покупок, Декларація з ПДВ, рахунки 68, 19. Аналітичний облік ведеться за видами придбаних цінностей. Синтетичний облік ведуть в регістрах до рахунку 19, 68. Інформація на даній операції може відображатися у Головній книзі, формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
22.
ПДВ по придбаних цінностях і по реалізованим відображається у бухгалтерському обліку відповідно до діючого порядку
ІСНУВАННЯ
1
2
Відображення в обліку здійснюється шляхом реєстрації рахунків-фактур у книзі покупок, книзі продажів. У даному випадку задіяні рахунки-фактури, Книга реєстрації рахунків-фактур, Книга покупок, Книга продаж, облікові регістри за рахунками 68, 19. Аналітичний облік ведеться за видами придбаних або реалізованих цінностей. Синтетичний облік ведуть в регістрах до рахунку 19, 68. Інформація на даній операції може відображатися у Головній книзі, формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
23.
Необхідні податкові звіти та декларації готуються і подаються вчасно
ПОВНОТА
1
2
Податкові декларації та звіти готує головний бухгалтер, підписується директором. Використовується книга реєстрації рахунків-фактур, книга покупок, Головна книга. Відображається в податкових деклараціях з ПДВ, форма № 1 "Бухгалтерський баланс", форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки".
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
ГРОШОВІ ЗАСОБИ
24.
Керівництво регулярно контролює звірку операцій по рахунках в банках і за даними бухгалтерського обліку
ПОВНОТА
1
2
Звірку операцій по рахунках в банках і за даними бухгалтерського обліку здійснює бухгалтер-касир. Задіяні такі первинні документи: виписки банку, Касова книга, платіжні доручення
25.
Регулярно проводяться інвентаризації каси та звірки з даними бухгалтерського обліку
ІСНУВАННЯ
1
2
Регулярність проведення інвентаризацій визначається наказом директора. Результати оформляються актом інвентаризації.
26.
Рух готівкових грошових коштів санкціонується керівництвом і відповідним чином відображені в бухгалтерському обліку
ІСНУВАННЯ І ПОВНОТА
1
2
3
Надходження коштів у касу оформляється прибутковим касовим ордером, що підписується головним бухгалтером і касиром. Видача грошових коштів здійснюється тільки підзвіт і оформляється видатковим касовим ордером, де зазначається підстава і підписується директором, головним бухгалтером і касиром.
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
Виручки від реалізації та дебіторської заборгованості покупців і ЗАМОВНИКІВ
27.
За всі відвантажені товари чи надані послуги виставляються рахунки
ПОВНОТА
(Виручка від реалізації)
1
2
За надані послуги виставляються рахунки. За такої операції задіяні договори, рахунки, рахунки-фактури, книга продажів, журнал реєстрації рахунків, акти приймання-передачі, облікові регістри по рахунках 20, 51, 62, 90 та інших Аналітичний облік ведуть по кожному рахунку, або покупцеві. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 11. Інформація про виручку відбивається також у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 2 "Звіт про прибутки і збитки".
28.
Всі рахунки фіксуються в обліку
ПОВНОТА
(Виручка від реалізації)
1
2
Всі рахунки фіксуються бухгалтерією в обліку в повному обсязі. При цьому задіяні договори на надання послуг, рахунки, рахунки-фактури, книга продажів, журнал реєстрації рахунків, акти приймання-передачі електроенергії, рахунки 20, 51, 62, 90 та інших Аналітичний облік ведуть по кожному рахунку, або покупцеві. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 11. Інформація про виручку відбивається також у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 2 "Звіт про прибутки і збитки".
29.
Рахунки виставлені в правильних сумах
ПОВНОТА
(Виручка від реалізації)
1
2
Використовується журнал реєстрації рахунків. Аналітичний облік ведуть по кожному рахунку, або покупцеві. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 11. Інформація про виручку відбивається також у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 2 "Звіт про прибутки і збитки".
30.
Списання дебіторської заборгованості затверджується керівництвом і оформляється належним чином
Вартісна оцінка (ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)
1
2
У даному випадку задіяні договору, рішення Ради директорів, накази керівника, регістри до рахунку 62, рахунки 62, 91.
Аналітичний облік ведуть за кожним дебітором. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері 11. Інформація по дебіторській заборгованості відображається у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
31.
Реалізація не відображається, поки не проведено відвантаження товарів (надання послуг)
ІСНУВАННЯ
(ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)
1
2
Реалізація відбивається на момент, як був куплений товар (згідно з угодою), що підтверджується звіркою з даними технічних служб.
При цьому задіяні договори, рахунки, рахунки-фактури, шляхові листи (транспортні послуги), книга продажів, журнал реєстрації рахунків, акти приймання-передачі, рахунки 20, 51, 62, 90 та інших
Аналітичний облік ведуть по кожному рахунку, або покупцеві. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 11. Інформація про виручку відбивається також у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
32.
Суми в погашення заборгованості надходять повністю і належним чином проводяться по кредиту рахунків
ІСНУВАННЯ
(ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)
1
2
Надходження виручки від реалізації товарів роблять або після надання послуг, або як авансові платежі (якщо обумовлено умовами договору). При цьому заборгованість покупця списується з Кт рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в кореспонденції з Дт рахунку 51 "Розрахункові рахунки"
33.
Дані аналітичного обліку по дебіторській заборгованості (розрахунки з покупцями) регулярно вивіряються
ІСНУВАННЯ
(ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)
1
2
Щомісяця проводиться звірки взаємних розрахунків з покупцями, на основі чого складається Акт звірки взаємних розрахунків.
34.
Керівництво регулярно перевіряє і контролює дані з дебіторської заборгованості
ОЦІНКА
(ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)
1
2
Здійснюється звірка оборотів за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" з даними інших регістрів по кореспондуючих рахунках.
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
КРЕДИТОРСЬКА заборгованості постачальникам і підрядчикам
35
Зобов'язання постачальникам відображаються в обліку тільки за наявності підтвердження отримання матеріальних цінностей або користування послугами
ІСНУВАННЯ
1
2
Підставами для прийняття до обліку кредиторської заборгованості перед постачальниками є договори поставки, рахунки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти про виконання робіт та послуг та ін
Аналітичний облік ведеться по кожному постачальнику. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 6 і регістрах до рахунку 60. Інформація про зобов'язання постачальникам відбивається в також у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
36.
Зобов'язання постачальникам проводяться в бухгалтерському обліку належним чином
ПОВНОТА
1
2
Належне проведення в обліку обязате6льств контролюється бухгалтерією. Використовую рахунки, рахунки-фактури і т.д. Аналітичний облік ведеться по кожному постачальнику. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері № 6 і регістрах до рахунку 60. Інформація про зобов'язання постачальникам відбивається в також у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
37.
Відомості про заборгованість, одержані від постачальників, регулярно звіряються з даними обліку та за результатами отриманої інформації приймаються належні заходи
ПОВНОТА
1
2
Щомісяця проводиться звірки взаємних розрахунків з покупцями, на основі чого складається Акт звірки взаємних розрахунків.
38.
Дані аналітичного обліку по кредиторської заборгованості (розрахунки з постачальниками) регулярно вивіряються
ПОВНОТА
1
23
Здійснюється звірка даних аналітичного обліку з первинною документацією.
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
39.
Всі витрати з оплати праці є обгрунтованими
ІСНУВАННЯ
1
2
Витрати з оплати праці обгрунтовано штатним розкладом, положеннями, наказами, розпорядженнями директора, табелями обліку робочого часу, розрахунковими та платіжними відомостями.
40.
Керівництво стверджує ставки (розцінки, оклади) оплати
ІСНУВАННЯ
1
2
Всі ставки та оклади співробітників затверджені становищем
та наказом директора. Премії також виплачуються на
підставі Наказу директора. Затвердження ставок
(Окладів) оплати виробляється на основі положення по
оплаті праці, положення про преміювання, положення про
виплати доходу за рік і т. д. Інформація про розрахунки з
персоналом відображається у формі № 1 "Бухгалтерський
баланс ", формі № 5" Додаток до бухгалтерського
балансу ".
41.
Підстави за якими розраховується оплата праці є обгрунтованими
ІСНУВАННЯ
1
2
Підстави за якими розраховується оплата праці є обгрунтованими, тому що вони не суперечать законодавству і затверджені керівництвом. Розрахунок оплати праці автоматизований, заснований на наказах, положеннях про оплату праці та розрахункової відомості.
Аналітичний облік ведеться за кожним, по кожному працівнику. Інформація про розрахунки з персоналом відображається у формі № 1 "Бухгалтерський баланс", формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу".
42.
Податки і платежі, утримувані з заробітної плати належним чином розраховуються й відображаються в бухгалтерському обліку
ІСНУВАННЯ
1
2
Розрахунок і відображення в обліку податків і платежів, утримуваних із заробітної плати перевіряються бухгалтерією. При розрахунку використовуються розрахункові відомості по заробітній платі, облікові регістри за рахунками 70, 68, 69. Аналітичний облік ведеться по кожному виду податків і з кожного працівника. Інформація про розрахунки відображаються у формах № 1, 5.
43.
Витрати на оплату праці правильним чином розраховуються
ІСНУВАННЯ
1
2
При розрахунку оплати праці враховується фактична кількість відпрацьованих працівником днів.
44.
Витрати на оплату праці належним чином проводяться з бухгалтерського обліку
ІСНУВАННЯ
1
2
Витрати на оплату праці належним чином проводяться
з бухгалтерського обліку, що перевіряється бухгалтерією
самостійно.
Оцінка ефективності засобів внутрішнього контролю по сегменту висока
Підсумкова оцінка ефективності системи внутрішнього контролю
Елементи системи внутрішнього контролю
Рівень ефективності (обведіть вірну відповідь)
Посилання на РД
1.Система бухгалтерського обліку
2.Контрольная середу
3.Средства внутрішнього контролю
Високий
Високий
Високий
Середній
Середній
Середній
Низький
Низький
Низький
РД № 3
РД № 4
РД № 5
Оцінка ризику засобів контролю (обведіть вірну відповідь)
високий
середній
низький
Підготував (Посада, підпис, П.І.Б.)
____________ / Асистент
"30" березня 2010
Перевірив
(Посада, підпис, П.І.Б.)
_____________ / Аудитор /
"31" березня 2010р.
Оцінюючи засоби внутрішнього контролю слід відзначити той факт, що всі сегменти отримали високу оцінку, тобто операції здійснюються за дозволом керівництва, в обліку відображається в точних суми, на належних рахунках і в належні звітні періоди, регулярно зіставляються враховані дані з даними, що є в наявності і вживають належних заходів щодо будь-яких розбіжностей. Таким чином, враховуючи, що система бухгалтерського обліку, контрольне середовище і система внутрішнього контролю має високий рівень ефективності, то ризик засобів контролю можна оцінити на низькому рівні.

6. ОЦІНКА СПІЛЬНОГО АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ
ОЦІНКА СПІЛЬНОГО АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ

РД № 6

ОРГАНІЗАЦІЯОАО "Ростовоблгаз"
ПЕРЕВІРЯЄ період:
з 01.01.2009 по 31.12.2009
1. Оцінка аудиторського ризику організації
Компоненти аудиторського ризику
Оцінка аудиторського ризику
Посилання на робочий документ
Невід'ємний ризик
середній
РД № 2
Ризик засобів контролю
низький
РД № 5
Ризик невиявлення
Більш низький
Загальний аудиторський ризик
низький
2. Довідкова таблиця залежності між компонентами аудиторського ризику
Аудиторська оцінка ризику коштів контролю
Висока
Середня
Низька
Аудиторська оцінка невід'ємного ризику
Висока
Найнижча
Більш низька
Середня
Середня
Більш низька
Середня
Більш висока
Низька
Середня
Більш висока
Найвища
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
__________________/ Асистент /
"30" березня 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
_________________ / Аудитор /
"31" березня 2010
Використовуючи довідкову таблицю 2 РД № 6 був оцінений ризик невиявлення. Враховуючи, що існує зворотна залежність між ризиком невиявлення, з одного боку, і сукупним рівнем невід'ємного ризику і ризику засобів контролю, з іншого боку, рівень ризик невиявлення був оцінений як більш низький. Оскільки невід'ємний ризик знаходиться на середньому рівні, необхідно розробити процедури перевірки по суті таким чином, щоб отримати більше доказів або більш переконливі докази стосовно передумови підготовки бухгалтерської звітності.

7. Визначення рівня суттєвості
Визначення рівня суттєвості
РД № 7
ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ "Ростовоблгаз"
Період, що перевірявся
С: 1.01.2009 ПЗ: 31.12.2009
1. Визначення єдиного рівня суттєвості та рівня точності
Найменування базового показника бухгалтерської звітності
Значення базового показника,
тис. руб.
Частка від базового показника%
Значення для розрахунку єдиного рівня суттєвості тис. руб.
На початок року
На кінець
року
Середнє за рік
1
2
3
4
5
6
Прибуток (збиток) до оподаткування
Виручка від продажу (без ПДВ)
3. Сума активів
4. Капітал і резерви
465156
2282976
3773983
2426307
731227
2757503
4396262
2946308
598191,5
2520239,5
4085122,5
2686307,5
5
2
2
10
29910
50405
81702
268631
На підставі даних графи 6.
- Середнє значення рівня суттєвості (тис. крб.)
- Відмінність найбільшого значення від середнього (%)
- Відмінність найменшого значення від середнього (%)
- Середнє значення рівня суттєвості на основі залишилися показників (тис. крб.)
- Округлення значення (тис. крб.)
107662 = (29910 +50405 +81702 +268631) / 4
149,5 = (268631-107662) / 107662
70 = (29910-107662) / 107662
66053,5 = (50405 +81702) / 2
66054
Єдиний рівень суттєвості (тис. крб.)
66054
Рівень точності (75% від рівня суттєвості), (тис. крб.)
49541 = 66054 * 75%
2. Визначення рівня суттєвості значущих статей бухгалтерського балансу
Значимі статті балансу
Сума, тис. руб.
Частка статті у валюті балансу,%
Рівень суттєвості, розподілений за статтями, тис. руб.
На 01.01.
2009р.
На 01.01.
2010р.
На 01.01.
2009р.
На 01.01.
2010р.
На 01.01.
2009р.
На 01.01.
2010р.
1
2
3
4
5
6
7
Статті активу
Основні засоби
2098073
2680664
55,6
60,9
36726
40226,9
Незавершене будівництво
598904
600320
16
13,7
10568,6
9049,4
Дебіторська заборгованість
381327
445119
10,1
10,1
6671,5
6671,5
Запаси
93201
131588
2,5
3
1651,35
1981,6
Грошові кошти
339265
337113
8,9
7,7
5878,8
5086,2
Валюта балансу
3773983
4396262
Статті пасиву
Статутний капітал
284216
284216
7,5
6,7
4954,1
4425,6
Додатковий капітал
1604477
1601966
42,5
36,4
28073
24043,7
Довгострокові позики і кредити
954139
1059820
25,3
24,1
16712
15919
Кредиторська заборгованість
314224
359215
8,3
8,2
5482,4
5416,4
Валюта балансу
3773983
4396262
100,0
100,0
3. Визначення рівня суттєвості показників звіту про прибутки та збитки
Показники звіту про прибутки та збитки за 2009 рік
Сума, тис. руб.
Частка показника у виручці від продажу,%
Рівень суттєвості, розподілений за показниками, тис. руб.
За попередній рік
За звітний рік
За попе-щий рік
За звіт-ний рік
За попередній рік
За звітний рік
Виручка від продажу
2282976
2757503
100,0
100,0
Прибуток (збиток) від продажу
506558
744546
22,2
27
14664
17835
Собівартість проданих послуг
1776418
2012957
77,8
73
51390
48219

Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
__________ / Асистент /
"1" березня 2010р.
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
_______ / Рук-ль аудиторської перевірки /
"2" березня 2010

Рівень суттєвості визначається з метою оцінки впливу допущених помилок на показники звітності. Для цього були обрані найбільш значимі статті звітності, між якими розподілили, розрахований рівень суттєвості.
Найбільше і найменше значення рівня суттєвості значно відрізняються від середнього, тому ними можна знехтувати, тоді значення рівня суттєвості одно 66053 тис. руб.
Єдиним рівнем суттєвості на - ВАТ "Ростовоблгаз" за даними бухгалтерської звітності за 2008-2009 рр.. визнається 66053 тис. руб., з рівнем точності (75%) - 49541 тис. руб.
8. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН АУДИТУ


№ № п / п
Плановані види робіт
Період проведення
Виконавець
1
Аудит основних засобів
6.03.10.
Аудитор
2
Аудит довгострокових інвестицій
7.03.10.
Асистент
3
Аудит МПЗ
9.03.10 - 10.03.10
Аудитор, асистент
4
Аудит грошових коштів
11.03.10
Аудитор, асистент
5
Аудит розрахунків
12.03.10 - 15.03.10
Аудитор, асистент, юрисконсульт
6
Аудит витрат
16.03.10
Аудитор, асистент, юрисконсульт
7
Аудит доходів
17.03.10
Аудитор, асистент
7
Аудит власного капіталу
18.03.10
Асистент
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
________________ / Асистент /
"1" березня 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
________ / Рук-ль аудиторської перевірки /
"2" березня 2010
У загальному плані аудиту представлені розділи обліку, які мають найбільшу важливість для ВАТ "Ростовоблгаз". Бухгалтерські рахунки та операції, які відсутні або є, несуттєвими для аудиту не включені. Зокрема до таких розділів бухгалтерського обліку можна віднести - нематеріальні активи.
При розробці загального плану аудиту, включаючи інформацію про особливості діяльності, про застосовуваний комп'ютерному обладнанні та програмах, системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю - використовувалася інформація, представлена ​​в робочих документах: РД № 1-РД № 5, РД № 7.

9. ПРОГРАМА АУДИТУ
ПРОГРАМА АУДИТУ

РД № 9

ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ "Ростовоблгаз"
ПЕРЕВІРЯЄ період:
з 1.01.2009 по 31.12.2009
сегмент АУДИТУ: Основні засоби
Передумови підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності
Напрямки аудиту
Джерела отримання аудиторських доказів
Методи отримання аудиторських доказів
Планую-емое час на проведення процедури
Виконай-тель
1.Существова-ня
Переконатися в тому, що основні кошти реально існують на дату складання бухгалтерської звітності; залишки основних засобів підтверджені результатами інвентаризації
Договору купівлі-продажу основних засобів; акт приймання-передачі основних засобів; акт на списання основних засобів; накладні; рахунки-фактури
Інспектування, огляд, перерахунок
6.03.10
Аудитор
2.Права та обов'язки
Переконатися в тому, що підприємство має права на дані основні засоби, всі операції з основними засобами документально підтверджені, документи відповідають уніфікованим формам і не мають виправлень
Договору купівлі-продажу основних засобів; акт приймання-передачі, накладні; рахунки-фактури, інвентарні картки.
Інспектування, запит, підтверджена ня,
6.03.10
Аудитор
3. Виникнення
Переконатися в тому, що всі операції з обліку основних засобів враховані у відповідному періоді
Головна книга, баланс, Додаток до бухгалтерського балансу, облікові регістри за рахунками 01, 02, 08, 20, 91, 001.
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
6.03.10
Аудитор
4. Повнота
Переконатися в тому, що відсутні невраховані операції за рахунками 01, 02, 001, обороти і сальдо за рахунком правильно перенесені У Головну книгу і бухгалтерську звітність.
Головна книга, баланс, Додаток до бухгалтерського балансу, облікові регістри за рахунками 01, 02, 08, 20, 91, 001.
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
6.03.10
Аудитор
5. Вартісна оцінка
Переконатися в тому, що основні засоби представлені в бухгалтерській звітності у валюті РФ.
Головна книга, баланс, Додаток до бухгалтерського балансу
Перерахунок, аналітичні процедури
6.03.10
Аудитор
6.Точное вимір
Переконатися в тому, що операції з основними засобами зафіксовані у первинних облікових документах і точно перенесені в регістри синтетичного обліку і бухгалтерську звітність
акт приймання-передачі основних засобів; акт на списання основних засобів; накладні; рахунки-фактури, облікові регістри за рахунками 01, 02, 08, 20, 91, 001.
Перерахунок, Інспектування
6.03.10
Аудитор
7. Представлення і розкриття
Переконатися в тому, що основні кошти та їх рух представлені і розкриті в бухгалтерській звітності
Головна книга, баланс, Додаток до бухгалтерського балансу
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
6.03.10
Аудитор
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
______________________ / Аудитор /
"28" лютого 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
___________/ Рук-ль аудиторської перевірки /
"28" лютого 2010
сегмент АУДИТУ: Статутний капітал
Передумови підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності
Напрямки аудиту
Джерела отримання аудиторських доказів
Методи отримання аудиторських доказів
Планований час на проведення процедури
Виконавець
1.Существованіе
Переконатися в тому, що статутний капітал реально існують на дату складання бухгалтерської звітності; повністю оплачений
Статут, форми звітності 1, 3.
Усний та письмовий опитування засновників, перевірка внутрішніх документів, інспектування, перерахунок
12.03.10
Асистент
2. Права та обов'язки (зобов'язання)
Переконатися в тому, що підприємство має права на даний статутний капітал, всі операції зі статутним капіталом документально підтверджені.
Статут, форми звітності 1, 3. Протоколи установчих зборів, облікові регістри за рахунком 80
Інспектування, запит, підтвердження,
12.03.10
Асистент
3. Виникнення
Переконатися в тому, що всі операції по статутному капіталу враховані у відповідному періоді
Головна книга, баланс, обліковий реєстр по рахунку 80.
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
12.03.10
Асистент
4. Повнота
Переконатися в тому, що відсутні невраховані операції по рахунку 80, обороти і сальдо за рахунком правильно перенесені У Головну книгу і бухгалтерську звітність.
Головна книга, обліковий реєстр по рахунку 80.
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
12.03.10
Асистент
5. Вартісна оцінка
Переконатися в тому, що статутний капітал представлені в бухгалтерській звітності у валюті РФ.
Головна книга, баланс, протокол установчих зборів
Перерахунок, аналітичні процедури
12.03.10
Асистент
6.Точное вимір
Переконатися в тому, що операції зі статутним капіталом точно перенесені в регістри синтетичного обліку і бухгалтерську звітність
Головна книга, баланс, протокол установчих зборів обліковий реєстр по рахунку 80
Перерахунок, Інспектірова-ня
12.03.10
Асистент
7. Представлення і розкриття
Переконатися в тому, що статутний капітал і його рух представлені і розкриті в бухгалтерській звітності
Головна книга, баланс, звіт про зміни капіталу.
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
12.03.10
Асистент
Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
_________________ / Аудитор /
"28" лютого 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
____________/ Рук-ль аудиторської перевірки /
"28" лютого 2010

сегмент АУДИТУ: Виручка від продажу послуг
Передумови підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності
Напрямки аудиту
Джерела отримання аудиторських доказів
Методи отримання аудиторських доказів
Планований час на проведення процедури
Виконавець
1.Существованіе
Переконатися в тому що, виручка повністю відображена у звітності підприємства, неврахованих доходів немає.
Уніфіковані документи, що служать підставою для відображення в обліку операцій з надання послуг, виписки банків, облікові регістри по рахунках 51, 76. 90. 91, 99 Бухгалтерська звітність
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
16.03.10
Аудитор, асистент
2. Права та обов'язки (зобов'язання)
Переконатися в тому, що підприємство має права на виручку, всі операції з отриманням виручки документально-ни
Уніфіковані документи, що служать підставою для відображення в обліку операцій з надання послуг, виписки банків, облікові регістри по рахунках 51, 76. 90. 91, 99
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
16.03.10
Аудитор, асистент
3. Виникнення
Переконатися в тому, що виручка, відображена у звітності дійсно отримана підприєм-ием
Уніфіковані документи, що служать підставою для відображення в обліку операцій з надання послуг, виписки банків, облікові регістри по рахунках 51, 76. 90. 91, 99 Бухгалтерська звітність
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
16.03.10
Аудитор, асистент
4. Повнота
Переконатися в тому, що виручка, відображена в звітності відноситься до звітного, а не до наступного періоду
Облікова політика
Уніфіковані документи, що служать підставою для відображення в обліку операцій з надання послуг, виписки банків, облікові регістри по рахунках 51, 76. 90. 91, 99 Бухгалтерська звітність
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
16.03.10
Аудитор, асистент
5. Вартісна оцінка
Переконатися в тому, що виторг у звітному періоді відображена в правильній оцінці.
облікові регістри по рахунках 51, 76. 90. 91, 99 Бухгалтерська звітність
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
16.03.10
Аудитор, асистент
6. Представлення і розкриття
Переконатися в тому що, вся суттєва інформація про виручку повністю і адекватно розкрита в звітності
облікові регістри по рахунках 51, 76. 90. 91, 99 Бухгалтерська звітність
Інспектування, перерахунок, аналітичні процедури
16.03.10
Аудитор, асистент

Підготував
(Посада, підпис, П.І.Б.)
______________________ / Аудитор /
"1" березня 2010
Перевірив (Посада, підпис, П.І.Б.)
____________/ Рук-ль аудиторської перевірки /
"1" березня 2010
Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту.
Програма аудиту складена за такими основними напрямками обліку: - Основні засоби;
- Матеріально-виробничі запаси;
- Грошові кошти: каса, розрахункові і валютні рахунки;
- Фінансові вкладення;
- Випуск, відвантаження та реалізація продукції;
- Оплата праці та розрахунки з персоналом;
- Фінансовий результат і використання прибутку.
Найбільш часто використовувані джерела інформації при проведенні - аудиту: облікова політика, договору, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, Головна книга, бухгалтерська звітність, податкова звітність. Аудиторські докази отримують: у результаті проведення комплексу тестів засобів внутрішнього контролю і процедур перевірки по суті. У деяких ситуаціях докази можуть бути отримані виключно шляхом проведення процедур перевірки по суті.
Найбільш важливим аспектом обліку за впливом на достовірність фінансової звітності ВАТ "Ростовоблгаз" визнається - фінансовий результат і використання прибутку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
694.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз ВАТ Ростовоблгаз
Аудиторська перевірка 2
Аудиторська перевірка 3
Аудиторська перевірка
Аудиторська перевірка 4
Аудиторська перевірка бюджетування
Аудиторська перевірка АТ Ретро АТ Манеж
Аудиторська перевірка кредитних операцій
Аудиторська перевірка нематеріальних активів
© Усі права захищені
написати до нас