Аравійська інтеграція

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5
Глава 1 Особливості інтеграційних процесів на аравійському континенті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Початок інтеграційного співробітництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Еволюція інтеграційного об'єднання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
Глава 2 Основні напрями розвитку інтеграційного співробітництва аравійського континенту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .30
2.1 Військове співробітництво: наміри та реальність ... ... ... ... ... .... ... ... ... 30
2.2 Реалії та перспективи економічної інтеграції ... ... ... ... ... ... ... .... 37
2.3 Культурна інтеграція в сьогоденні і майбутньому ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 41
Висновок ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
Список використаних джерел та літератури ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. 57
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 60

Введення
В умовах перебудови цього світопорядку і перехід його до однополярності, існування одного центру сили багато в чому визначає політичну карту світу. Особливо піддаються впливу ззовні виявляються ті регіони, де сходяться інтереси різних держав. В умовах глобалізації світової економіки, коли міжнародний поділ праці будується по монотоварному принципом, все більше збільшується розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються. При цьому посилюється не лише економічна, а й політична залежність країн, що розвиваються від ринків розвинених країн. Одним з таких "життєво важливих" регіонів для світової економіки є Перська затока з його колосальними запасами енергоресурсів. Існування в регіоні різних центрів сили визначило його нестабільність на багато років. Перська затока представляє собою стратегічно важливий регіон для паливно-енергетичного забезпечення світової економіки. Зокрема арабські монархії Затоки опинилися в останні десятиліття в центрі не тільки регіональної, а й світової економіки і політики в контексті процесів глобалізації, транснаціоналізації економічних зв'язків, виникнення нових параметрів міжнародних відносин. Необхідно також відзначити, що значення регіону, що є районом найбагатших на Землі нафтових родовищ, постійно зростає у зв'язку із зростанням споживання в світі нафтових і газопродуктів. У стислі історичні строки багато країн цієї групи стали активними суб'єктами світової економіки, важливими фінансовими донорами західних країн, провідними імпортерами їх зброї і високих технологій, і продовжують залишатися провідними експортерами вуглеводнів, безпосередньо впливаючи на формування кон'юнктури і цін на світовому ринку нафти. Одночасно, регіон залишається одним з найбільш напружених у соціальному, економічному, політичному і військовому відношенні. Свідчення цьому - ірано-іракська війна (1980-1988 рр..), Ірако-кувейтська війна (1990-1991 рр..), Посилена гонка озброєнь, постійне і багатостороннє іноземне втручання у справи регіону (останнє тому підтвердження - вторгнення в Ірак США і Великобританії в березні 2003 року). Підвищена увага до Перської Затоки, де значною мірою формуються потоки нафти на міжнародні ринки, з боку західних держав (перш за все Сполучених Штатів Америки) обумовлюється необхідністю забезпечити безперебійні поставки на вигідних умовах.
Таким чином, між формуванням зовнішньої політики і міжнародними відносинами в регіоні, з одного боку, і боротьбою в області нафти, з іншого, існує прямий зв'язок, хоча іноді вона проявляється опосередковано. У зв'язку з цим актуальним в даній роботі є виявлення загальної складової зовнішньополітичного курсу монархій Перської затоки у нафтовій галузі, оскільки, незважаючи на властиві кожній державі особливості, фактори, що об'єднують їх, все ж таки переважають. Так, створення сприятливих зовнішніх умов для успішного функціонування їх нафтогазових комплексів, пошук ринків збуту та джерел інвестицій, забезпечення оптимальних світових цін на нафту (так звана енергетична дипломатія) займає центральне місце в числі пріоритетів зовнішньої політики.
Країни регіону, що входять у Раду співробітництва арабських держав Перської затоки, помітно впливають на політичну ситуацію на Близькому Сході: практично жодна проблема в регіоні не вирішується без участі Саудівської Аравії, самого впливового і багатого учасника альянсу. Держави - члени Ради співробітництва арабських держав Перської затоки також є важливою частиною мусульманського світу, особливо Саудівська Аравія по праву "берегині двох святинь". Важливу, роль в інтеграції арабських країн виконує нафтовий чинник. Під впливом нарощування обсягів видобутих країнами цього субрегіону вуглеводневих при сприятливій кон'юнктурі саме цей напрямок стане однією з найважливіших сфер спільної співпраці. Основними об'єктами дослідження серед країн регіону є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Оман, Бахрейн і Катар. Це обумовлено тим фактом, що з усіх держав Перської затоки дані країни мають найбільш схожими параметрами внутрішнього розвитку та сучасного стану, і відповідно мають загальну складову в зовнішній політиці. З іноземних держав були обрані США як провідна західна держава, незмінно включає Перська затока в зону своїх "життєвих інтересів", частково Європейський Союз, Японія і Російська Федерація. Дослідження охоплює період останніх трьох десятиліть XX століття по даний день. Такий часовий проміжок пояснюється тим, що саме в 1970-х роках аравійські держави остаточно здобули незалежність, і почався так званий нафтовий бум, який сприяв їх прискореного розвитку. У той же час аналіз безпосередньо зовнішньої політики і міжнародних відносин в регіоні в основному проводиться на основі періоду 1980-х, 1990-х років, оскільки даний відрізок часу найбільш близький до сучасності, що дозволяє об'єктивно оцінити події та, можливо, спрогнозувати їх подальший розвиток . При написанні роботи застосовувався принцип конкретно-історичного аналізу, що дозволяє простежити розвиток політичних і економічних явищ в їх причинно-наслідкового взаємозв'язку. Також були задіяні такі методологічні прийоми як проблемний, функціональний, порівняльний аналіз. Говорячи про аравійської інтеграції, слід відзначити, що ця тема є досить актуальною на сьогоднішній день, оскільки розглянутий регіон перебувати в зоні інтересів провідних світових держав. І щоб зберегти вплив в даному регіоні країнам, розташованим на аравійському континенті просто необхідно інтегруватися. А оскільки йде боротьба за вплив в економічній, зокрема це стосується нафтових родовищ, і військово-політичній сфері, то й інтеграція в основному повинна йти за цими двома напрямками. Тим самим ми обговорюємо коло розглянутих напрямків у рамках аравійської інтеграції.
Таким чином, необхідність теоретичного, методологічного і практичного осмислення досвіду інтеграції арабських країн та аналіз цього процесу на сучасному етапі набуває особливої ​​актуальності.
Практична і теоретична значущість послужили підставою для вибору теми дипломного дослідження.
Темою даного дослідження є: аравійська інтеграція: здобутки, проблеми і перспективи.
Мета дипломного проекту полягає у розкритті передумов, напрямків та закономірностей інтеграційних процесів у регіоні.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
1 аналіз основних параметрів інтеграції в рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки;
2 оцінити діяльність Ради співробітництва арабських держав Перської затоки на основі критеріїв міжнародної військово-політичної інтеграції;
3 визначити пріоритети і перспективні цілі регіональної економічної інтеграції країн аравійського континенту, виявити проблеми та труднощі, що перешкоджають їх досягнення і заходи для їх усунення;
4 охарактеризувати культурний розвиток розглянутого регіону
5 оцінка ролі і місця нафти в сучасних міжнародних відносинах та її значення для соціально-економічного розвитку "аравійської шістки";
6 проаналізувати проблеми інтеграційного об'єднання держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки;
7 виявити можливі перспективи аравійської інтеграції.
При розробці даної теми основними джерелами літератури послужила монографія Александрова І.О. «Монархії Перської Затоки: етап модернізації», яка присвячена проблемам соціально-економічного та політичного розвитку монархій Перської Затоки на етапі «наздоганяючої модернізації». Тут показана арабська точка зору до подій процесам у світі, проводитися комплексне дослідження з ключових проблем еволюції аравійських монархій і їх зовнішній політиці. Була використана монографія на арабською мовою Мадибулі Ас-Сагір «Рада Взаємодопомоги Затоки». Заслуговують на увагу робота У. З. Шаріпова "Перська затока: нафта - політика й війни" та монографія О. І. Яковлєва і М. Г. Закарія "Нафтові монархії Аравії на порозі XXI століття". Проблеми розвитку монархій Перської затоки і роль нафтового фактора розглядають монографія О. Г. Георгієва та В. В. Озолінга "Нафтові монархії Аравії". Зовнішньополітичної темі присвячена робота Є. С. Мелкумян "РСАДПЗ в глобальних і регіональних процесах". Корисні статті по тематиці дипломної роботи були знайдені в журналах "Світова економіка і міжнародні відносини", "Азія і Африка сьогодні". А також, розкриваючи проблематику дипломної роботи, були використані різні статті та матеріали інтернет-сайтів.

1 Інтеграційні процеси на аравійському континенті
1.1 Початок інтеграційного співробітництва
Специфічною рисою сучасного етапу зовнішньополітичного планування великих держав є нівелювання цілих сегментів світового політичного простору до рівня зон їх національних інтересів. Подібне твердження повною мірою стосується до Перської затоки, чия виняткова стратегічна значимість визначається наступними факторами. По-перше, вигідне географічне положення та виключне комунікаційне значення Аравійського півострова. По-друге, на частку країн Перської затоки припадає 57% (729 мільярдів барелів) розвіданих запасів сирої нафти і 45% (2, 462 трильйона кубічних метрів) світових запасів природного газу [1, с. 56]. По-третє, на території Аравійського півострова зосереджені головні мусульманські святині, що надає йому особливого духовне значення. Дана обставина істотно актуалізує роль ісламських країн Затоки на чолі з Королівством Саудівська Аравія у міжарабських відносинах і дозволяє зрозуміти специфіку взаємин цих країн і відносин їх із зовнішнім світом. По-четверте, зона Перської затоки використовується великими державами для проекції своєї сили в будь-яку точку простору Близького Сходу. Ідеї ​​інтеграції країн Аравійського півострова шляхом утворення регіонального угруповання зародилися в кінці 70-х - початку 80-х рр.. в період різкої дестабілізації обстановки в зоні Перської затоки. У 1979 р . в Ірані відбулася Ісламська революція, після якої ця держава стала відкрито заявляти про необхідність повалення аравійських монархічних режимів. У 1980 р . з початком ірано-іракської війни ситуація ще більше загострилася. Бачачи в революційно настроєному Ірані більшу загрозу, аравійські країни підтримали Ірак, хоча і побоювалися значного збільшення його військового потенціалу. Ці події викликали серйозну стурбованість аравійських монархій, поставивши їх перед необхідністю зміцнення взаємодії у сфері безпеки для захисту своїх інтересів. У цих умовах у 1981 р . шість аравійських монархій: Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія утворили свою інтеграційну організацію - Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Рада співробітництва арабських держав Перської затоки - регіональна організація, що об'єднує шість нафтовидобувних держав цього регіону, була утворена в 1981 року. Перша нарада у верхах відбулося 25-26 травня 1981 року в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі [1, с. 123]. Згідно зі Статутом, основна мета організації - взаємодія та інтеграція між державами-членами у всіх сферах діяльності в напрямку реалізації їх єдності. На початкових етапах акцент робився на економічних аспектах спільної діяльності: фінанси, торгівля, митна служба і комунікації. Політичне та військове співробітництво, забезпечення регіональної безпеки не згадувалися. Прийняття перших конкретних кроків з розвитку військового співробітництва йшло паралельно з виробленням концептуальних положень про основи єдиної системи безпеки країн-членів Ради співробітництва. При цьому Саудівська Аравія виступала за форсування процесів військової інтеграції і створення єдиних збройних сил, якнайшвидше підписання угоди про колективну безпеку. У той же час "малі" держави аравійської «шістки» виступали проти прискорення, а тим більш повної інтеграції у військовій області, тому що не хотіли посилення залежності від Ер-Ріяда.
До середини 80-х років ХХ століття країни Ради виробили концепцію колективної безпеки, яка базувалася на таких принципах як: збереження політико-економічного статус-кво в зоні Затоки, повагу склалося у регіоні балансу сил, існуючих режимів і успадкованих від попередніх поколінь кордонів, недопущення чийого -небудь диктату та внесення силою будь-яких змін географічного, політичного або ідеологічного характеру в сформувалася в регіоні реальність, мирне співіснування всіх розташованих тут держав, невтручання у внутрішні справи один одного, колективна відповідальність всіх країн регіону за забезпечення його безпеки.
Дана концепція несла в собі характер універсальності, виходила з балансів інтересів і колективної участі у вирішенні питань безпеки всіх розташованих у зоні Перської затоки держав, включаючи Іран і Ірак. Однак реалії життя і тривала ірано-іракська війна унеможливлювали її реалізацію в той період. Становлення Ради співробітництва здійснювалося під час ірано-іракської війни, радянського вторгнення в Афганістан, завершення ісламської революції в Ірані. Для членів цього об'єднання було важливо уникнути звинувачення у створенні військово-політичного угруповання, яка могла б загрожувати інтересам інших країн Близького Сходу. Його членами могли стати тільки увійшли до його складу шість арабських країн: Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оман і Саудівська Аравія. Розширення складу організації спочатку не передбачалося. Тому вона отримала в арабському світі назва «закритого клубу для багатих». Ємен став єдиною країною Аравійського півострова, яка не увійшла в цю організацію. З соціально-економічної точки зору, між Єменом і багатими заливними країнами лежала нездоланна прірва. Реакція на підставу Ради співробітництва з боку Ємену, що орієнтувалася у своїй політиці на СРСР, була досить прохолодною. Створення цієї організації розглядалося, як прагнення з боку прозахідних держав протидіяти зростанню національного руху. Існували й інші чинники, що перешкоджали залученню Ємену в інтеграційний процес. На момент утворення Ради співробітництва Ємен був роз'єднаної країною, яка з географічної точки зору, ділилася на Північ і Південь, а з політичної - на Схід і Захід. Неприязнь «сусідів по півострову» викликала прихильність південного Ємену марксистським ідеям. Подолавши протистояння Півночі і Півдня, після їх об'єднання в травні 1990 року в Єменської Республіки, Ємену довелося зіткнутися з регіональною ізоляцією через зайнятої під час кризи в Перській Затоці проіракской позиції. Протягом 10 років після кризи в Перській затоці, Єменської-кувейтські відносини були «полупрерваннимі». У 1999 році після візиту міністра закордонних справ А. Баджамаля в Аль-Кувейт дипломатичного представництва обох країн вдалося підвищити до рівня надзвичайних і повноважних послів. В останні роки йде постійний обмін протокольними посланнями і делегаціями. Один з останніх візитів відбувся в травні 2002 року. Після цього Ємен також увійшов у Раду співробітництва.
Специфічною рисою військової політики аравійських монархій Перської затоки є істотні витрати на конвенціональні види озброєнь. Найбільшим військовим бюджетом, станом на 2004 рік, володіє Саудівська Аравія (21, 56 млрд. доларів), також перевершує інших учасників Ради співробітництва з територіальною та демографічної точки зору [2, с. 231]. Міжнародне співробітництво відіграє ключову роль у забезпеченні субрегіональної безпеки. Партнерами країн-членів Ради співробітництва у військово-політичній сфері є:
1 За постачань озброєнь
Бахрейн - Великобританія, США, Швеція.
Катар - Великобританія, Йорданія, Італія, Оман, США, Франція, Швеція.
Кувейт - Австралія, Бангладеш, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Єгипет, Йорданія, Канада, Норвегія, Сирія, США, Швеція.
Об'єднані Арабські Емірати - Австралія, Великобританія, Німеччина, Йорданія, Іспанія, Італія, Лівія, Нідерланди, Пакистан, Росія, США, Румунія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Україна, Франція.
Оман - Великобританія, Йорданія, Іспанія, Італія, Канада, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, США, Туреччина, Франція, Швеція, Швейцарія.
Саудівська Аравія - Бельгія, Великобританія, Німеччина, Італія, Йорданія, Канада, Норвегія, Пакистан, США, Пакистан, Франція.
2 За військової співпраці та організації маневрів
Бахрейн - країни Ради Співробітництва, Єгипет, Йорданія, США. Катар - країни Ради Співробітництва, Великобританія, Італія, Ємен, США, Франція.
Кувейт - країни Ради Співробітництва, Великобританія, Німеччина, Єгипет, Йорданія, Іран, США, Франція, Чехія. Об'єднані Арабські Емірати - країни Ради Співробітництва, Єгипет, Йорданія, США, Туреччина, Франція.
Оман - країни Ради Співробітництва, Великобританія, Єгипет, Індія, Йорданія, Китай, Пакистан, США.
Саудівська Аравія - країни Ради Співробітництва, Великобританія, Єгипет, Йорданія, Пакистан, США, Франція.
3 За наявності договорів у галузі безпеки
Бахрейн - країни Ради Співробітництва, Великобританія, США.
Катар - Бахрейн, Іран, Італія, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія, США, Франція.
Кувейт - Білорусь, Великобританія, Іран, Італія, Росія, США, Франція.
Об'єднані Арабські Емірати - Німеччина, Індія, Словаччина, Франція. Оман - Індія, Іран, Ємен, США, Туреччина [3, с. 67].
Необхідно відзначити, що, незважаючи на досить широке коло партнерів Ради співробітництва у сфері військово-політичної взаємодії, більша їх частина - країни Західної Європи, крім того, - учасники НАТО. Ці держави займають проміжну ланку в структурі зовнішньої безпеки, яка виглядає наступним чином. Найбільше значення має взаємодія в рамках Ради співробітництва. При цьому міцну монополію у забезпеченні субрегіональної і частково національної безпеки країн-членів Ради здійснюють США. Взаємодія з ними побудовано на основі договорів про забезпечення безпеки, що на практиці означає розгортання на території країн Ради співробітництва військових баз різного профілю: сухопутних, військово-повітряних і військово-морських. Такими є: на території Бахрейну - «Шейх Іса»; Оману - «Сиб», «Масіра», «Марказі-Тамарід», «Ель-Хасіб»; Катару - «Ес-Салія» (звідси здійснювалося керівництво антиіракської кампанією в березні 2003 року), «Ель-Удейд»; Кувейту - «Алі ас-Салех», «Кемп Доха», «Аріфджан» [3, с. 89]. Паралельно здійснюється використання національної інфраструктури і спорудження необхідних комунікацій. Після США структурно слідують, як вже було зазначено, провідні країни Європейського Союзу, які на сьогоднішній день не здатні подолати монополію США, хоча, і володіють значними амбіціями. До речі слід зазначити, що малі країни, наприклад Оман, використовують диверсифікацію військово-політичних партнерів з метою подолати залежність в рамках Ради співробітництва від Саудівської Аравії, з якою асоціюються домінуючі позиції США в межах Перської затоки. З цієї причини деякими малими країнами Ради, зокрема Катаром, висувається ініціатива взаємодії з НАТО як централізованого механізму забезпечення колективної безпеки. У цьому знову ж таки простежується инструменталистский підхід тих країн, які прагнуть зберегти політичний баланс в рамках Ради співпраці, і, крім того, дозволяє значно скоротити витрати на озброєння та інші пов'язані з цим витрати. До слова сказати, Рада співробітництв, пропонуючи автентичний механізм спільної безпеки, сприйняв ряд концептуальних установок Північноатлантичного альянсу, і зокрема, принцип колективної оборони, відповідно до якого напад на одного або кількох країн-членів Ради співробітництва означає напад на всі сторони. Питаннями військової політики займається військово-координаційний комітет при Генеральному секретаріаті Ради співробітництва. Комітет виконує функції з координації в галузі військового будівництва, планування оперативної та бойової підготовки об'єднаних збройних сил та складання відповідних доповідей про напрямки розвитку військової організації. Зокрема, в рамках Ради співробітництва здійснюється реалізація спільних програм «Закрита зв'язок» і «Пояс співпраці». Країни-учасниці виділяють у щорічний бюджет організації суму, яка покриває витрати на свій військовий контингент. У 1995 році розроблялися плани реформування збройних сил та укомплектування за рахунок 20% національних збройних сил країн-учасниць Ради співпраці. Таким чином, кількісно об'єднані збройні сили повинні досягати 25 тисяч осіб [1, с. 274]. Військово-повітряний та військово-морської компоненти передбачалося створювати в надзвичайних умовах. Розміщення планувалося на території Саудівської Аравії (дві бази) та Об'єднаних Арабських Еміратів (одна база). У грудні 2001 року було прийнято рішення про доведення чисельності об'єднані збройні сили до 20 тис. чоловік, при дислокації 6,5 тис. [4, с. 123]. Необхідно відзначити, що чітко простежується тенденція до активного військового будівництва ускладнюється рядом обставин. Політичні протиріччя всередині Ради співробітництва між Саудівською Аравією і малими країнами-членами, брак людських ресурсів, фінансові труднощі, недостатня кількість оперативних і бойових заходів, різний рівень оснащення національних збройних сил озброєнням і технікою, а також слабо розвинена промислова база залишаються головними перешкодами на шляху досягнення поставленої мети [4, с. 126]. Договірно-правовий масив країн-членів Ради співробітництва в галузі військово-політичного співробітництва дозволяє ідентифікувати Індію та Пакистан - як позарегіональних стратегічних партнерів Ради співробітництва. Члени Ради співробітництва, за фактом належності до даної структурі, виступають в якості єдиного актора міжнародних відносин, виробляючи єдину зовнішню політику по відношенню до субрегіональних і регіональних центрів сили.
На сьогоднішній день структура субрегіональної безпеки Перської затоки являє собою складний конструкт, що визначає властивістю якого, в умовах політичної та економічної глобалізації, є полісуб єктність і наступне межуровневом взаємодія:
1 субнаціональний рівень, до складу етно-конфесійні спільноти арабських країн Затоки, що виступають як: а) чинника тиску на правлячі режими і впливають на їх зовнішню політику (персо-шиїтів громади, палестинські діаспори і так далі), б) чинника, слабко впливає на політику держав, але сприяє налагодженню політичного діалогу з країною результату (індійські діаспори).
2 рівень національних держав, який включає: а) арабські країни-члени Ради співробітництва - Бахрейн, Катар, Кувейт, Султанат Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Королівство Саудівська Аравія, б) арабські країни, що не входять у Раду співробітництва - Ірак, в) неарабські країни - Іран. Специфіка міжнародних відносин у зоні Перської затоки дозволяє відзначити роль Ємену, географічно не належить до «заливним» державам, але розглядається в якості потенційного члена Ради співробітництва. Крім того, даний рівень передбачає виділення ряду держав-лідерів, взаємини яких мають значний вплив на динаміку більшої частини процесів в Перській затоці - Ірак, Іран і Саудівська Аравія.
3 рівень інтеграції арабських держав Перської затоки, або інституційний рівень, який концентрується на Раді співпраці як ключовому механізмі субрегіональної системи безпеки.
4 рівень великих держав, що розглядають даний регіон як зону своїх національних інтересів і чинять серйозний вплив на які відбуваються в ньому військово-політичні та фінансово-економічні процеси.
5 рівень міжнародних організацій, до яких відносяться: а) міжурядові організації регіонального (ЄС, НАТО), трансрегіонального (ЛАГ, ОВК, ОПЕК, ОАПЕК) та універсального характеру (ООН), б) неурядові організації [1, с.354]. Якщо говорити про розвиток міжнародної економічної інтеграції в даний час, то воно є однією з найбільш яскраво виражених тенденцій еволюції світового господарства. Ця тенденція охоплює практично всі регіони світу. Отримавши первинне розвиток на європейському континенті, економічна інтеграція все більш широко поширюється в світі, що розвивається, у тому числі в країнах Арабського Сходу, де отримала своє втілення у створених регіональних та субрегіональних організаціях, таких, як Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, Союз арабського Магрибу, Рада арабського співробітництва та інших. За останні 30 років ці країни накопичили багатий і надзвичайно цінний досвід взаємного співробітництва. Оцінка можливостей та перспектив регіональної економічної інтеграції арабських країн представляє безумовний інтерес для розвитку і збагачення теорії міжнародної економічної інтеграції. З іншого боку, наукове осмислення розвитку інтеграційних тенденцій в цьому регіоні має і велику практичну значущість, перш за все для арабських країн. У той же час розуміння процесів, що відбуваються і можливих шляхів розвитку цієї групи держав являє собою важливу задачу і для світової спільноти, оскільки її значущість у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах дуже велика в контексті відбуваються глобалізаційних процесів, формування транснаціональних економічних взаємозв'язків.
1.2 Еволюція інтеграційного об'єднання
Арабські країни, в надрах яких залягають понад 40% світових доведених запасів нафти і більше 15% природного газу, перемістилися в останні десятиліття з регіональною периферії у фокус світової економіки, відіграють важливу роль у забезпеченні її стабільності і впливають на широку гаму актуальних міжнародних і регіональних проблем (Додаток А, Б). Необхідно також відзначити, що значення регіону, що є районом найбагатших на Землі нафтових родовищ, постійно зростає у зв'язку із зростанням споживання у світі нафти і газопродуктів. Причому є підстави вважати, що в міру скорочення світових запасів вуглеводневих важливість країн арабського світу у світовій економіці та політиці може зростати. Таким чином, між формуванням зовнішньої політики і міжнародними відносинами в регіоні, з одного боку, і боротьбою в області нафти, з іншого, існує прямий зв'язок, хоча іноді вона проявляється опосередковано. У зв'язку з цим актуальним в даній роботі є виявлення загальної складової зовнішньополітичного курсу монархій Перської затоки у нафтовій галузі, оскільки, незважаючи на властиві кожній державі особливості, що об'єднують їх чинники переважають. Так, створення сприятливих зовнішніх умов для успішного функціонування їх нафтогазових комплексів, пошук ринків збуту та джерел інвестицій, забезпечення оптимальних світових цін на нафту (так звана енергетична дипломатія) займає центральне місце в числі пріоритетів зовнішньої політики.
У стислі історичні строки багато країн цієї групи стали активним суб'єктом світової економіки, важливим фінансовим донором західних країн, провідним імпортером їх зброї і високих технологій, і продовжує залишатися провідним експортером вуглеводнів, безпосередньо впливаючи на формування кон'юнктури і цін на світовому ринку нафти.
На сьогоднішній день одним з найбільш важливих акторів субрегіональних відносин в зоні Перської затоки є Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Дане інтеграційне об'єднання виникло в 1981 році і є міжнародною неурядовою організацією, що охоплює території шести арабських держав Перської затоки - Бахрейну, Катару, Королівства Саудівська Аравія, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману. Його поява стала важливою віхою в розвитку арабського співтовариства Аравійського півострова. У цілому необхідно відзначити, що на момент виникнення Ради співробітництва сформували його держави вже мали певний досвід субрегіональної інтеграції. При розгляді економічних показників арабських країн та їх місця в міжнародному поділі праці особливу значущість має концептуальне розуміння ними власних національно-державних економічних інтересів, серед яких важливе місце посідає необхідність посилення регіональних економічних інтеграційних процесів. Розвиток інтеграційних процесів об'єктивно зміцнює їх становище у світі. Під впливом інтеграційного співробітництва відбувається модернізація даної групи держав, завдяки чому активно втягуючись в сучасний цивілізаційний потік, вони змушені долати відсталість, шукати оптимальну формулу розвитку, яка забезпечувала б раціональне поєднання досягнень науково-технічного прогресу з національною культурою, релігійною ідеологією, історичною пам'яттю. Важливу, але неоднозначну роль в інтеграції арабських країн виконує нафтовий чинник. Під впливом нарощування обсягів видобутих країнами цього субрегіону вуглеводневих при сприятливій кон'юнктурі саме цей напрямок стане однією з найважливіших сфер спільної співпраці. У стислі історичні строки дана група держав, що об'єдналася в рамках субрегіонального альянсу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, перетворилася на досить активний суб'єкт міжнародних відносин на субрегіональному, арабською та ісламському рівнях, важливого фінансового донора західних країн, провідного імпортера їх зброї і високих технологій. На тлі вимушеного відходу Іраку зі світового нафтового ринку та економічних труднощів Ірану в експлуатації своїх природних ресурсів, а також падіння видобутку нафти в Росії «аравійська шістка» зайняла лідируючі позиції в якості нафтоекспортера.
Суб'єктність монархій Затоки на світовий авансцені можна рельєфно простежити в енергетичній сфері, виходячи з того, що створення сприятливих зовнішніх умов для успішного функціонування їх нафтогазових комплексів є поряд із забезпеченням безпеки пріоритетною зовнішньополітичним завданням. Енергетична дипломатія продовжує пошук ринків збуту і потенційних інвесторів. Однак у міру глобалізації процесів, схоже, відбувається звуження можливостей для маневру в цій сфері. У епіцентр боротьби переміщається цінова політика на нафтовому ринку, що надає глибинне вплив на стан світової економіки. Аравійські нафтовидобувні країни змогли використати нафту як рушійну силу розвитку, і розробка цього викопного сировини справила виражене домінуючий вплив на їх господарське зростання і соціально-економічну модернізацію.
Можна констатувати кілька факторів, які в сукупності підняли економічне значення даного регіону в світі і його арабо-мусульманської частини. Це ускладнення нафтопостачання світової економіки до початку 70-х років ХХ століття, спалах енергетичної кризи, який супроводжувався стрибкоподібним підвищенням цін на нафту в 1973-1974 роках і 1979-1980 роках, набуттям країнами даного регіону можливості надавати фінансову допомогу арабо-мусульманського світу.
Збільшення нафтовидобутку з 48 млн. тонн в 1950 році до 705 млн. тонн в 1980 році і доходів від неї виявилося в країнах аравійської «шістки» настільки стрімким, що за якісь два-три десятки років пустельні господарські ландшафти цих країн зазнали масштабної модернізації . У ході цієї модернізації були створені сучасна нафтова і нафтохімічна промисловість, численні об'єкти енергетики, інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури. Все це супроводжувалося урбанізацією, що призвела до того, що вже в 90-ті роки ХХ століття в містах проживало 86% населення Садовської Аравії і 98% населення Кувейту [6, с. 81]. Все це говорить про те, що інтеграційні процеси на аравійському континенті за короткий період змогли значно підвищити рівень життя даного регіону.
Паралельно з військовим співробітництвом країни Ради розширювали господарські зв'язки. У 1982 р . було прийнято «Спільне економічну угоду», яка передбачала лібералізацію пересування всередині регіону робочої сили і капіталів, зняття митних бар'єрів, поглиблення технічного та валютно-фінансового співробітництва, координацію зовнішньої і внутрішньої інвестиційної політики. Підданим країн Затоки гарантувався широкий спектр прав в економічній сфері. Тим не менше, необхідну більшість питань співробітництва, «Спільне економічну угоду» не містило чітких формулювань і носило декларативний характер. Більш того, в ньому зазначалося, що «будь-яка з країн-учасниць може бути тимчасово звільнена від виконання умов угоди у разі, якщо того зажадає внутрішня ситуація або особливі обставини» [1, с. 435].
У 1983 р . в регіоні була створена зона вільної торгівлі, в рамках якої скасовувалися митні тарифи та інші платежі на національну продукцію країн-членів. Такою вважалася продукція, випущена підприємством, не менше 51% капіталу якого знаходилося у власності підданих країн Ради і на якому створювалося не менше 40% доданої вартості. Однак на практиці зона вільної торгівлі фактично не функціонувала через численні нетарифних бар'єрів і забюрократизована порядку отримання товарами сертифіката «національного походження», яке видавалося спеціальною комісією [1, с. 356]. У країнах Ради співробітництва була широко поширена дискримінаційна практика розподілу державних замовлень. У 1980-х роках всі аравійські країни при розміщенні держзамовлень віддавали перевагу вітчизняним товарам, незважаючи на їх дорожнечу або гіршу якість. Так, наприклад, уряд Кувейту, при виборі підрядників надавало 10-відсоткову фору в ціні своїм виробникам. У 1990-х роках ситуація дещо покращилася, але все ж вітчизняні виробники зберегли деякі преференції: у Кувейті, наприклад, національні компанії мали 10-відсоткове перевагу в ціні в порівнянні з іноземними фірмами та 5-відсоткове по відношенню до фірм інших країн Ради співробітництва [ 6, с. 76]. Це все свідчить про те, що, незважаючи на інтеграційні процеси, кожна з розглянутих країн намагалася виділитися із загального числа, що, звичайно ж, вело до дисбалансу всього об'єднання.
«Спільне економічну угоду» передбачала встановлення до 1987 р . граничних розмірів митних зборів на імпортовані в Раду співпраці товари. Вже в 1983 р . це завдання було виконано: мінімальна тарифна ставка була встановлена ​​в розмірі 4%, максимальна - 20%. Однак подальший процес уніфікації митних тарифів був заморожений у зв'язку з розбіжностями країн-членів щодо прийнятного рівня митного захисту, що було обумовлено відмінностями у стратегіях їх економічного розвитку. Так, наприклад, Саудівська Аравія використовувала торгову політику як важливий інструмент стимулювання процесу імпортозаміщення, надавала субсидії національним виробникам і захищала їх від конкуренції іноземних товарів. Виживання ряду галузей саудівської промисловості було можливо тільки при збереженні митного захисту на високому рівні. З іншого боку, Об'єднані Арабські Емірати історично проводили політику вільної торгівлі. Це дозволяло місцевим фірмам імпортувати іноземні товари для їх подальшого реекспорту своїм сусідам. Зокрема, на реекспорті іноземних товарів в інші члени Ради трималася економіка емірату Дубай [7, с. 167]. Це свідчить про те, що країни аравійського континенту дотримувалися писаних правил співпраці лише номінально. На ділі ж кожна країна намагалася діяти лише на догоду собі.
Починаючи з 90-х років ХХ століття, країни Ради співробітництва починають стикатися з такими проблемами як необхідність передати роль провідної сили економічного розвитку від державного сектора до приватного, залучити місцеві приватні та іноземні інвестиції на внутрішні потреби країн аравійського континенту. Не менш актуальна проблема інтеграції монархій Затоки в глобальну торговельно-економічну систему, яка уособлювала, перш за все, з СОТ. Входження в цю систему було необхідно як для сталого експорту аравійської продукції на ринку розвинених країн, так і для залучення зарубіжних інвестицій. Взагалі темпи економічного зростання країн «шістки» тісно залежать від кон'юнктури світових цін на нафту і газ, з якими пов'язане фінансування всієї економіки, у тому числі й обробної промисловості. Крім того коливання цін на нафту зумовлюють особливу мінливість частки видобувної промисловості у ВВП і звідси - усієї його структури. І якщо, наприклад, ВВП на душу населення і фінансове становище порівнянні з такими в розвинених країнах, то інші показники, такі як галузева структура, виробництво основних видів продукції на душу населення, та й сам уклад життя, все ще типові для світу, що розвивається [6 , с. 83]. У світлі викладених вище характеристик очевидно, що розглядаються країни поставлені перед необхідністю координувати економічну політику, щоб, по-перше, досягти взаємодоповнення господарських структур, по-друге, знизити конкуренцію між собою при здійсненні стратегії диверсифікації економіки і включення у світогосподарські зв'язки, узгоджено виступати у зовнішньоекономічній сфері.
Зіткнення протекціоністського і ліберального курсів призводило до конфліктів між законодавчими системами окремих країн Ради і загальним законодавством організації, гальмувало процес стандартизації товарів, породжувало численні нетарифні обмеження у взаємних торговельних відносинах. Це негативно відбивалося на розвитку внутрішньорегіональної торгівлі. За двадцять років існування Ради частка внутрирегионального товарообігу в загальному обсязі торгівлі країн Затоки зросла лише з 5% у 1981 р . до близько 7% у 2001 р . Цей показник значно нижче, ніж в інших інтеграційних угрупованнях (наприклад, в ЄС він перевищує 50%). Для виправлення ситуації країни Ради в 2001 р . замінили «Рада економічного Співробітництва" 1981 р . «Економічним угодою між країнами Ради співробітництва». У ньому встановлені принципи функціонування митного союзу, закладені основи спільного ринку, міститься положення про гармонізацію стандартів на продукцію. Підданим країн-членів Ради гарантуються рівні умови і права при найманні на роботу в державному і приватному секторі, веденні комерційної діяльності, у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування, соціальне і пенсійне страхування, передбачено порядок вирішення спорів, що виникають по ходу виконання угоди [7 , с. 87].
Прийняття нової угоди дозволило утворити у 2003 р . після 15 років переговорів митний союз Ради. При цьому передбачено трирічний перехідний період для завершення процесу гармонізації всіх митних норм і процедур. Уніфікований внешнетаможенний тариф встановлено в розмірі 5%. Імпорт окремих товарів заборонений з морально-етичних або медичних міркувань. Ввезення алкогольної продукції і свинини дозволений тільки через митні пункти тих країн, які дозволяють її імпорт. Митні платежі стягуються з кожної з країн-членів, щомісячно переводяться на загальний рахунок і на пропорційній основі розподіляються між членами союзу.
Незважаючи на те, що створення митного союзу усунуло головна перешкода розвитку взаємної торгівлі - правило «національного походження» товару та пов'язані з ним адміністративні бар'єри, окремі обмеження в торгівлі все ж таки залишаються. Одним з основних перешкод є відмінності в товарних стандартах країн Ради співробітництва. Усвідомлюючи серйозність даної проблеми, лідери країн Затоки заснували в 2001 р . Організацію Затоки по стандартизації та метрології (перш за цими питаннями займалася Організація за стандартами Саудівської Аравії). Однак, незважаючи на прийняття понад 1700 стандартів Ради співробітництва, в системі стандартизації зберігаються значні розбіжності, зокрема, щодо встановлених термінів придатності товарів.
Підводячи підсумки даної глави, і розкриваючи завдання дипломного дослідження такі як: аналіз основних параметрів інтеграції в рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, оцінити діяльність Ради співробітництва арабських держав Перської затоки на основі критеріїв міжнародної військово-політичної інтеграції, оцінка ролі і місця нафти в сучасних міжнародних відносинах та її значення для соціально-економічного розвитку "аравійської шістки", - ми прийшли до ряду висновків. По-перше, аналізуючи основні параметри інтеграції в рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, ми прийшли до того, що, оскільки розглянутий регіон перебувати в зоні інтересів провідних світових держав, країнам, розташованим на аравійському континенті просто необхідно інтегруватися, щоб зберегти вплив у даному регіоні. На території Аравії спостерігається, свого роду, боротьба за вплив в економічній і військово-політичній сфері, то й інтеграція в основному повинна йти за цими двома напрямками. По-друге, роблячи спробу оцінити діяльність Ради співробітництва арабських держав Перської затоки на основі критеріїв міжнародної військово-політичної інтеграції, необхідно сказати, що Перська затока представляє собою зону серйозних протиріч. Дія в даному регіоні розвивається в контексті зіткнення амбіцій регіональних лідерів - Ірану, Іраку і Саудівській Аравії. У даних умовах малі держави Затоки, складові друге коло акторів, відчувають істотний вплив з боку обох сил і змушені протидіяти посиленню будь-якого з полюсів і проводити більш гнучку зовнішню політику. Таким чином, позиція даних держав володіє певним політичним вагою в умовах протистояння провідних регіональних держав і здатна, з одного боку, посилити позиції одного з них (Саудівська Аравія), а з іншого - спровокувати негативну реакцію інших. Історичними проявами останньої є збройна інтервенція, територіальні суперечки, політичний тиск (в тому числі, за допомогою етно-конфесійного чинника) і так далі. Характерною рисою системи міжарабського взаємодії в Перській затоці є той факт, що етногеографічного специфіка лягла в основу інституційного аспекту системи субрегіональної безпеки, що проявилося в діяльності Ради співробітництва - організації, фактично замкнув на собі всі рівні безпеки, ставши свого роду універсальним регіональним механізмом її забезпечення. Перська затока представляє собою важливий стратегічний об'єкт для країн Заходу. Тому військово-політичний напрямок інтегрування в даному регіоні представляє для країн розглянутій області життєву необхідність. По-третє, роблячи спробу дати оцінку ролі і місця нафти в сучасних міжнародних відносинах та її значення для соціально-економічного розвитку "аравійської шістки", можна сказати, що з початком розвитку нафтової промисловості, даний регіон зміг за короткий період досить наростити темпи економічного зростання . А також розвиток нафтової галузі дозволила вийти на світові ринки, де, часом, країни, що розглядається регіону диктували ціни на нафту.

2 Основні напрями розвитку інтеграційного співробітництва аравійського континенту
2.1 Військове співробітництво: наміри та реальність
Аравійська інтеграція розвивається в умовах, які багато в чому не мають аналогів у світі, що не може не впливати на інтеграційний процес, який має нерівну динаміку, то, вповільнюючись, то прискорюючи, при цьому по ходу поступової еволюції організації відбувається зсув основних пріоритетів інтеграційної взаємодії . Характерною рисою сучасного етапу є форсована економічна інтеграція. З одного боку, це викликано усуненням основних зовнішніх загроз країнам Затоки, з іншого - їх прагненням до зміцнення свого економічного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності. Заявлені плани передбачають досягнення повної інтеграції, аж до утворення валютного союзу. Незважаючи на те, що інтеграційний процес періодично стикається з певними труднощами, країни Ради співробітництва усвідомлюють, що досягнення сталого самопідтримки зростання і зміцнення позицій на міжнародній арені безпосередньо залежать від розвитку між ними інтеграційних зв'язків. Аравійська інтеграція розвивається в умовах, які багато в чому не мають аналогів у світі, що не може не впливати на інтеграційний процес, який має нерівну динаміку, то, вповільнюючись, то, прискорюючи, при цьому по ходу поступової еволюції організації відбувається зсув основних пріоритетів інтеграційного взаємодії.
Говорячи про військово-політичної інтеграції на сьогоднішній день, її проблеми і перспективи, слід зазначити, що, ще на самому початку інтегрування, серед країн учасниць об'єднання не було узгодженості. Так, наприклад, прийняття перших конкретних кроків з розвитку військового співробітництва йшло паралельно з виробленням концептуальних положень про основи єдиної системи безпеки країн-членів Ради співробітництва. При цьому Саудівська Аравія виступала за форсування процесів військової інтеграції і створення єдиних збройних сил, якнайшвидше підписання угоди про колективну безпеку. У той же час "малі" держави аравійської "шістки" виступали проти прискорення, а тим більш повної інтеграції у військовій області, тому що не хотіли посилення залежності від Ер-Ріяда [9, с. 45].
Вступивши в ХХI століття, аравійські монархії проводили ряд реформ, створювали різні органи щодо забезпечення найбільшої безпеки у своєму регіоні, розуміючи його стратегічну значимість. Так, у жовтні 2002 року країни члени Ради співробітництва прийняли рішення про створення ще одного органу з координації діяльності в оборонній сфері - Вищого військового комітету із забезпечення колективної безпеки і підвищення обороноздатності. Проте цей крок навряд чи стане етапним у триваючому вже два десятиліття процесі військової інтеграції аравійських монархій [9, с. 189]. На найближчу перспективу країни «шістки» намітили завершити створення єдиної системи раннього радіолокаційного виявлення літаків і балістичних ракет, запустити (з іноземною допомогою) власний розвідувальний супутник, створити училище з підготовки військових льотчиків. Не знято з порядку денного і питання про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони.
І все ж, незважаючи на наявність великої кількості домовленостей, угод і прийнятих узгоджених рішень, справа військової інтеграції країн-членів Ради йде дуже повільно, а багато наявні проектів у цій області далекі від своєї практичної реалізації. До теперішнього часу немає помітних зрушень у нарощуванні чисельності та бойової потужності збройних сил «Щит півострова». На сьогоднішній день країни «шістки» так і не розробили конкретної всеосяжної доктрини забезпечення колективної безпеки, хоча основні підходи до вирішення даної проблеми були викладені в окремих офіційних документах Ради і виступах керівних діячів організації. Усе ще відсутні єдині підходи до питань фінансування контингентів збройних сил і різних військових програм. На вирішенні даної проблеми позначаються і виникли в останні роки у багатьох країн аравійської «шістки» фінансові труднощі.
Подальшому поглибленню військової інтеграції перешкоджають, перш за все, політичні протиріччя і відсутність повної довіри між країнами-членами Ради співробітництва, різне розуміння кожної з них зовнішніх загроз і джерел військової небезпеки. Все це обумовлює те, що кожна держава дбати в першу чергу про власну оборону, відсуваючи вирішення питань забезпечення колективної безпеки на другий план.
Таким чином, є достатньо підстав вважати, що інтеграція аравійських монархій в оборонній сфері як і раніше буде просуватися повільними темпами. Значною мірою її перспективи визначать наступні чинники: розвиток ситуації навколо Іраку, дії країн-членів Ради співпраці в період підготовки, під час і після передбачуваної військової операції США і їх союзників проти режиму Хусейна. А також подальший розвиток військово-політичної обстановки в регіоні Перської затоки, на Близькому і Середньому Сході в цілому, перш за все, подальші дії США в цьому районі світу. Стан міжнародних відносин у Перській затоці визначається наявністю трьох політичних центрів, внутрішній устрій, інтереси і устремління яких часто діаметрально протилежні. Національна безпека і стабільність країн Ради не може бути забезпечена без підтримки, головним чином, Сполучених Штатів, а також Великобританії і Франції. Ця підтримка базується на механізмі контрактів на постачання систем зброї і навчання місцевого персоналу, двосторонніх оборонних пактів і прямого військової присутності в Затоці. Ця військова складова підтримки відображає глибоку економічну інтеграцію аравійського континенту у світове господарство завдяки енергетичному та фінансовому секторах. Англійські та американські військові кораблі в Персидській затоці знаходяться не стільки тому, що того вимагають геополітичні міркування, скільки в силу прямої впливу стану стабільності цих країн на становище на Уолстріт або в Сіті [10, с. 278]. В силу своєї унікальності Перська затока є стратегічно важливим районом земної кулі. При існуванні біполярної системи міжнародних відносин в якості головної загрози для регіону розглядався СРСР. А США, як головна протиборче сила, безпосередньо інтегрована в тій чи іншій мірі в регіональну систему безпеки, взяли на себе роль "пильного і невсипущого сторожа", який присвоїв собі патроналістскіе функції по відношенню до держав регіону. У рамках біполярності це здавалося логічно обгрунтованим і цілком адекватним реальності явищем. Але на початку 1990-х рр.. ситуація різко змінилася. З геополітичної карти світу зникла одна з найбільших імперій - СРСР. Багато дослідників поспішили проголосити нову еру багатополярної системи міжнародних відносин. Користуючись сприятливими умовами, США вирішили переглянути деякі аспекти союзницьких зобов'язань щодо країн Перської затоки, проводячи лінію на утримання цієї зони в стані військово-політичної напруженості. Подібна політика США давала можливість розміщувати численні контингенти американських військовослужбовців в Саудівській Аравії та інших малих нафтовидобувних державах регіону. Правлячі кола США, які просувають американську домінанту в міжнародних справах, виходять з того, що зміна світового порядку у зв'язку з припиненням "холодної війни" не привело до девальвації геополітичної значимості субрегіону Перської затоки, який незмінно включається в зону "життєво важливих інтересів США" в усіх доктринальних документах з зовнішньополітичної тематики. Такий концептуальний підхід аргументується як визнанням його ключової ролі у забезпеченні стабільності світової економіки і благополуччя провідних країн Атлантичного альянсу, так і впливом на широку гаму актуальних міжнародних і регіональних проблем [11, с. 18]. Реально відсутність консенсусу з питань регіонального порядку після 1991 р . призвело до ситуації "нестабільної стабільності". З одного боку, всі основні гравці в Затоці принципово розходяться у своїх підходах, але, з іншого, - домінуюча роль США і їх союзників не дозволяла до останнього часу порушити "статус-кво". В даний час саме США в союзництво з Великобританією "перекроюють" систему регіональної безпеки у відповідності з їх баченням загроз своїй стабільності [9, с. 58]. З цього можна зробити висновок, що регіон Перської затоки, щоб не опинитися під владою Заходу в особі Америки, просто зобов'язаний розвивати військово-політичну інтеграцію. Безсумнівно, що роль країн Ради співробітництва в системі регіональної безпеки в основному визначається їх роллю в міжнародному поділі праці. Безпека самих країн та регіону в цілому безпосереднім чином впливає і на економічну безпеку розвинених країн, економіка яких багато в чому залежить від експорту енергоресурсів з зони Перської затоки. Таким чином, регіон не може бути ізольований від системи міжнародної безпеки та впливу позарегіональних сил. Специфічною рисою військової політики аравійських монархій Перської затоки є істотні витрати на конвенціональні види озброєнь. Найбільшим військовим бюджетом, станом на 2004 рік, володіє Саудівська Аравія (21,56 млрд. доларів) [12, с. 46]. Необхідно відзначити, що чітко простежується тенденція до активного військового будівництва ускладнюється рядом обставин. Політичні протиріччя всередині даного регіону між Саудівською Аравією і малими країнами-членами, брак людських ресурсів, фінансові труднощі, недостатня кількість оперативних і бойових заходів, різний рівень оснащення національних збройних сил озброєнням і технікою, а також слабо розвинена промислова база залишаються головними перешкодами на шляху досягнення поставленої мети.
Говорячи про перспективи аравійської військово-політичної інтеграції, слід відзначити, що стратегія країн континенту на стримування і відображення потенційних військових загроз містить у своїй основі два напрямки. Перше-побудові спільної системи безпеки, що включає спільну протиповітряну оборону, сили швидкого реагування Ради, координацію у сфері закупівель озброєнь і т.п. (Такі системи, однак, частково або повністю розробляються, впроваджуються і модернізуються за допомогою західних фахівців), а також забезпечення національної безпеки кожною державою-членом Ради співробітництва, що є невід'ємною частиною національного суверенітету будь-якої держави. Відзначимо, однак, що вироблення національних доктрин безпеки також нерідко грунтується на військово-технічне співробітництво з розвиненими країнами (в основному, зі США). Багато експертів стверджують, що в умовах зниження економічних показників названих держав в останні роки країни даного регіону можуть створити ефективну довгострокову систему безпеки тільки через прийняття колективної регіональної стратегії в області військової безпеки. Так, генерал-майор Збройних сил Оману Патрік Кордінг говорить про необхідність використання масових інвестицій країн Ради співробітництва в озброєння при спільному зобов'язанні в побудові системи колективної безпеки. Фонди окремих країн, які використовуються на військові потреби, більш доцільно було б використати на спільну закупівлю та виробництво озброєнь і необхідного супутнього обладнання [13, с. 27]. Побудова системи колективної безпеки в регіоні має явні переваги для зазначених країн (особливо малих, чиї матеріальні та територіальні ресурси можуть виявитися недостатніми в умовах зовнішньої агресії) з таких обставин:
1 зниження витрат на забезпечення національної безпеки за рахунок побудови колективної системи, що дозволяє вибирати технологічно найбільш досконалі озброєння і супутнє обладнання, в тому числі і для відбиття можливих загроз, породжуваних нетрадиційним зброєю та зброєю масового ураження;
2 уніфікація видів і джерел озброєння;
3 в разі зовнішньої агресії і блокади національної армії однієї з країн можливість застосовувати колективні сили для ведення бойових дій;
4 створення спільного військово-промислового комплексу зі спеціалізацією у виробництві легкого озброєння, спорядження і техніки (електроніки та електрообладнання), а також легких транспортних засобів з перспективою створення підприємств важкої військової промисловості;
5 підвищення довіри усередині організації за рахунок зобов'язання вирішувати всі спірні питання тільки дипломатичним шляхом, які б стимули не рухали країни-члени в даному спорі;
6 створення такого балансу сил у регіоні, де аравійські країни виступають єдиним блоком. Таким чином, малі країни як би збільшують свою вагу за рахунок колективної системи. Очевидно, що цей останній пункт є найбільш важливим в регіональному балансі сил і можливості стримування потенційного агресора [10, с. 37].
Однак, розбіжності всередині Ради з деяких актуальних питань регіональної безпеки можуть гальмувати процеси швидкого реагування спільних сил, а також інші інтегровані механізми оборони. Так, Катар до цих пір має розбіжності з Саудівською Аравією і Бахрейном з приводу немаркованих кордонів. Кувейт і Оман розглядають Іран як позитивну силу в регіональної безпеки, особливо в якості противаги Іраку. Однак цю думку не розділяють чотири інші члени Ради (зокрема, Об'єднані Арабські Емірати та Іран до цих пір не вирішили питання про спірних островах Абу Муса, Великий і Малий Томб в Перській затоці) [1, с. 67]. Все це говорить про те, що, незважаючи на наявність перспектив розвитку військово-політичного інтеграційного потенціалу, країнам даного регіону ще довго доведеться налагоджувати відносини один з одним, а вже потім будувати єдину систему безпеки в регіоні.
Підводячи підсумки даного параграфа, слід відзначити крайню необхідність розвитку військово-політичної інтеграції в даному регіоні, щоб не опинитися під владою Заходу в особі Америки, так як Перська Затока є стратегічно важливим районом земної кулі. Говорячи про досягнення в галузі військово-політичної інтеграції, необхідно відзначити той факт, що країнам регіону, перш ніж будувати довгострокові перспективи, необхідно врегулювати розбіжності між собою у сфері забезпечення безпеки.
2.2 Реалії та перспективи економічної інтеграції
У XXI столітті монархії Перської затоки продовжують зберігати свою значущість у системі міжнародних відносин. Найбагатші запаси нафти і газу, які існують у цих країнах, багато в чому визначають специфічне положення даного субрегіону у світовій економічній і політичній системі (Додаток В). Імовірно, така ситуація збережеться і в майбутньому, адже, незважаючи на появу альтернативних джерел енергії і розвиток енергозберігаючих технологій у світі, потреба у вуглеводневих ресурсах зберігається на високому рівні. Так, нещодавно опубліковані прогнози Американського Департаменту Енергетики та Міжнародного Енергетичного Агентства оцінюють зростання попиту на нафту в період до 2010 року на рівні 2-2,1% на рік. При цьому темпи зростання поточних запасів протягом останнього десятиліття випереджали цей рівень, що дозволяє говорити про те, що нафти на XXI століття вистачить. І значною мірою ці запаси формуються за рахунок ресурсів "аравійської шістки". Наприклад, основні поставки нафти Америки здійснюють країни Перської Затоки (Додаток Г). Крім свого міжнародного значення нафту з'явилася також базисним чинником соціально-економічного розвитку і модернізації в монархіях Аравійського півострова. У цілому, незважаючи на ряд витрат, досвід використання природних багатств аравійські монархії можна визнати досить ефективним і виправданим.
Якщо говорити про досягнення в галузі економічної інтеграції, то тут можна спостерігати суттєві зрушення. Для порівняння, на початковому етапі для розробки нафти аравійські монархії були змушені звернутися до іноземного капіталу; це було обумовлено відсутністю національного фонду нагромадження, відповідних технологій та інфраструктури і кваліфікованих кадрів. Широкомасштабна експлуатація нафтовими монополіями головного національного надбання цих країн протягом тривалого періоду часу була як би "скомпенсована" створенням сучасної нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості та розвинутої інфраструктури, появою національних кадрів. Підвищення диверсифікації в нафтовому промисловому секторі в 80-90-ті роки ХХ століття в дійсності розглядалося урядами монархій як пріоритетний напрямок господарської стратегії, і вони вкладали і продовжують вкладати великі кошти і зусилля у просування даного процесу. Однак цей процес відбувається складно і може придбати справді ринковий характер тільки за умови, що приватний сектор зможе самостійно управляти діяльністю різних виробництв, а підтримка держави зведеться до мінімуму. Якщо говорити про перспективні напрямки інтеграції і розглядати реформи, що стосуються нафтової сфери господарства, то, судячи із заяв і документів урядових органів, головним напрямком реформ з розширення використання ринкових механізмів має бути підвищення ролі приватного сектора в економічному розвитку таким чином, щоб цей сектор, у -перше, зміг функціонувати на базі в основному внутрішньо генерованого, самопідтримки зростання без підживлення з боку держави, по-друге, переніс центр ваги з активності в основному в невиробничих секторах господарства в виробничі. При цьому нафтохімічна промисловість, глибока переробка нафти при виробництві широкого асортименту продукції також в цілому розглядається як нафтова напрямок, на відміну від виробництва і поставок сирої і очищеної нафти. Характерною рисою сучасного етапу є форсована економічна інтеграція. З одного боку, це викликано усуненням основних зовнішніх загроз країнам Затоки, з іншого - їх прагненням до зміцнення свого економічного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності. Заявлені плани передбачають досягнення повної інтеграції, аж до утворення валютного союзу. Незважаючи на факт, зіткнення інтеграційного процесу з певними складнощами, країни Ради співробітництва усвідомлюють, що досягнення сталого самопідтримки зростання і зміцнення позицій на міжнародній арені безпосередньо залежать від розвитку між ними інтеграційних зв'язків. Разом з тим економіка аравійських країн залишається в переважної ступеня монокультурною, а процес диверсифікації промисловості до останнього часу здійснюється уповільненими темпами і сконцентрований у виробництвах, супутніх видобутку нафти. Що, звичайно, створює великі труднощі в розвитку економік. Хоча, не можна не відзначити прогресивних зрушень у галузевій структурі економіки аравійських держав, досягнутих за три останніх десятиліття, незважаючи на складні стартові умови розвитку. Так, наприклад, показники Саудівської Аравії на середину 2007 року такі: частка обробної промисловості у ВВП склала 8,6%, нафтогазової (в основному це видобуток нафти і газу) - 32,1, сільського господарства - 7,0, будівництва - 9 , 6%. Разом з тим частка невиробничої сфери була досить високою: оптової та роздрібної торгівлі - 7,4%, банків та інших кредитно-фінансових інститутів - 3,1, транспорту, комунікацій і складування - 6,8, ресторанів і готелів - 1,7, суспільних і соціальних послуг - 21% 6 (Додаток Д). При цьому висока частка в промисловості нафто-і газовидобутку разом з великою часткою невиробничих секторів економіки (які, по суті, залежать головним чином від перерозподілу частини нафтової ренти, що виділяються державою на асигнування у національне господарство) викликає істотні труднощі і проблеми. Ці аспекти сильно відчуваються при кожному погіршенні кон'юнктури світового ринку нафти, відразу ж манливому за собою спад темпів економічного зростання країни через скорочення доходів від нафтогазової галузі і передається на все господарство, а особливо на невиробничі його сектори, напруги і спаду ділової активності.
Говорячи про перспективи аравійської економічної інтеграції, слід відзначити, що країни розробляють цілу низку довгострокових проектів, реалізація яких планується на найближче майбутнє. Так у 2007-2008 роках планується оголосити про створення спільного ринку, де буде діяти принцип «чотирьох свобод» (вільний рух товарів, послуг, капіталів, робочої сили) [14, с. 49]. Це створить сприятливі умови для розвитку промислового виробництва, структурної перебудови національних господарств країн аравійського регіону, і допоможе знизити їх залежність від кон'юнктури світового ринку нафти.
У 2010 р . країни Ради співробітництва планують ввести єдину валюту - «динар Затоки» (назва, яку використовують в аравійської пресі, офіційної назви майбутня грошова одиниця поки не має). Освіта валютного союзу обіцяє принести їм значні дивіденди. По-перше, воно призведе до істотного зростання обсягів взаємної торгівлі. По-друге, введення єдиної валюти зробить позитивний вплив на розвиток регіонального ринку капіталів і залучить міжнародні інвестиції в цінні папери країн Ради. По-третє, дасть можливість країнам регіону отримувати емісійний дохід, який стане додатковим до нафти джерелом поповнення скарбниці [15, с. 149]. Деякі дослідники вважають, що аравійські країни стануть продавати в «динарах Затоки» свої енергоносії, відмовившись від використання американської валюти. Однак імовірність такого кроку не велика, оскільки він призведе до зламу системи розрахунків на світовому ринку енергоносіїв і викличе невдоволення США, головного військово-політичного союзника аравійських монархій, яким вигідна продаж нафти в доларах. Проте в перспективі «динар Затоки» може стати головною резервною валютою арабських і мусульманських країн, які на знак протесту проти політики США на Близькому Сході можуть істотно скоротити свої резерви в американській валюті, перевівши їх в «динар Затоки», якщо той буде відрізнятися достатньою надійністю . «Дінар Затоки» буде, мабуть, прив'язаний до корзини валют основних торгових партнерів Ради співробітництва. У ній поряд з доларом значну вагу матимуть євро і ієна, що стане віддзеркаленням зміцнюються торгових відносин Ради з Європою і Азією. Відмова від «одноосібної» прив'язки до долара допоможе знизити втрати від зниження курсу американської валюти, що негативно відбивається на торгових балансах аравійських країн, так як веде до подорожчання імпорту, що надходить переважно з Європи [16, с. 55]. Звичайно, ця далеко що йде перспектива зможе допомогти взяти країнам регіону економічну ситуацію під свій контроль, адже вже не буде залежності від американського долара. Але на сьогоднішній день ситуація складається зовсім по-іншому. У аравійських країнах посилюється приплив нафтових доходів викликає різке зростання обсягу грошової маси, що при зниженні процентних ставок може призвести до утворення фінансового «бульбашки». Таким чином, залежність від американської кредитно-грошової політики посилює циклічні тенденції в економіках аравійських країн. Та й взагалі утворення валютного союзу вимагає ретельної підготовки. Для проведення спільної кредитно-грошової політики економіки країн-членів валютного союзу повинні бути достатньо «синхронізовані». Освіта митного союзу і формування спільного ринку аравійського регіону є важливими кроками у цьому напрямі. Інші підготовчі заходи повинні включати:
1. створення центрального банку Ради. Спочатку створювати такий інститут не планувалося, а кредитно-грошову політику пропонувалося координувати на нарадах представників центральних банків. Однак від цієї ідеї відмовилися, вважаючи неможливим проведення узгодженої кредитно-грошової політики без спільного центрального банку;
2. визначення «критеріїв збіжності» - основних економічних показників обов'язкових для вступу країни у валютний союз (розмір державного боргу, бюджетного дефіциту, довгострокових процентних ставок, рівень інфляції). В ЄС ці показники, відомі як Маастріхські критерії, в цілому збігалися з показниками Німеччини, найбільшої економіки єврозони. Домінуючою економікою Ради співробітництва є Саудівська Аравія, на яку доводиться більше половини сукупного ВВП блоку;
3. взаємна фіксація валютних курсів. Валюти Ради завдяки прив'язці до американського долара мають достатню стійкість, що полегшує їх взаємну фіксацію;
4. підвищення рівня координації економічної політики, яка в країнах Ради поки ще дуже слабка. У результаті цього виникають ситуації, коли одночасно кілька країн інвестують у створення паралельних виробництв, між якими після утворення валютного союзу посилиться конкуренція. У зв'язку з цим необхідно узгодити плани економічного розвитку країн регіону з урахуванням порівняльних переваг всіх країн, щоб, наскільки можливо, уникнути дублювання виробничих потужностей;
5. стандартизація статистичних даних. Аналіз економічної ситуації в країнах Ради співробітництва ускладнює відсутність оперативної стандартизованої економічної інформації. Потреба в ній багато разів зросте для оцінки відповідності членів валютного союзу «критеріями збіжності»;
6. завчасна підготовка фірм (особливо малих та середніх) і громадян країн аравійського регіону до переходу на єдину валюту. У країнах Євросоюзу, наприклад, широкомасштабна інформаційна компанія, яка висвітлює всі аспекти переходу на єдину європейську валюту, почалася за три роки до введення євро.
Важливо відзначити, що країни регіону вже роблять кроки у здійсненні даної перспективи. Так, велика частина «критеріїв збіжності» Ради співробітництва вже узгоджена. А рівень держборгу повинен утримуватися в розмірі не більше 60% до ВВП (у країнах ЄС цей показник також не перевищує 60%). Запасів золотовалютних резервів повинно вистачати для оплати імпорту протягом, щонайменше, півроку. Максимально допустима інфляція не може перевищувати середній по Раді співробітництва рівень плюс два відсотки, процентна ставка - середній показник для трьох країн з найменшою інфляцією плюс два процентних пункти. Найбільш складним питанням опинилося встановлення рівня бюджетного дефіциту. У аравійських країнах розмір бюджетного дефіциту залежить від кон'юнктури нафтового ринку і при падінні цін на нафту іноді досягає 20% ВВП. Подібні коливання можуть підірвати стабільність валютного союзу. Наприклад, розмір бюджетного дефіциту країн ЄС не перевищує 3% ВВП. У грудні 2005 р . на саміті лідерів Ради співробітництва було вирішено встановити цей показник також на рівні 3%, однак при різких коливаннях нафтових доходів бюджету допускаються можливі відступи від цього правила [17, с. 58].
Позитивний внесок аравійських монархій в обстановку на Близькому Сході буде підтримуватися знаходженням в певній мірі взаємовигідного балансу між розвиненими країнами-споживачами нафти та країнами Аравії, при якому нафтовий чинник продовжить надавати сприятливий вплив на вигляд аравійських товариств і послужить перешкодою для деструктивних процесів, дозволяючи в той же час здійснювати продумане й ефективне в місцевих умовах впровадження в економіку ринкових принципів. Цього підходу дотримуються, в тому числі, і багато експертів з розвинених держав-імпортерів нафти. На цьому шляху може бути з успіхом продовжено і активну співпрацю в рамках відносин за типом Європейський Союз - Рада співробітництва, так як країни регіону очікують більш преференційного режиму поставок їх нафтохімічної продукції на ринки розвинених держав [16, с. 70].
Дослідження Консультаційної ради, міжнародної організації, яка займається дослідженнями в області економіки, показало, що Країни Перської затоки в найближчі дні увійдуть до числа лідерів за темпами економічного зростання. Згідно з дослідженням, члени Ради з партнерства країн Перської затоки, в яку входять Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати, зробили сукупний ВВП у розмірі 553 млрд. доларів в 2007 році. Враховуючи темпи зростання даних країн, вони в найближчі роки за показниками ВВП можуть наздогнати Бразилію, Індію, Росію і Китай. Якщо в 2002 році зростання сукупного ВВП країн Перської затоки склав 2%, то в 2006-2007 роках цей показник уже досяг 7%, що говорить про позитивну динаміку в їх економічному розвитку, вважають аналітики Консультаційної ради. Ця цифра сильно перевищує 3,5%, на які орієнтовно підвищується світова економіка. Збільшення темпів зростання ВВП країн Перської затоки пов'язано в першу чергу з зростанням цін на нафту. Для порівняння ВВП Бразилії в 2007 становив 794 млрд. доларів, Індії - 786 млрд. доларів, Російської Федерації - 764 млрд. доларів, Китаю - 2,2 трлн. доларів [18, с.90].
Підводячи підсумки даного параграфа, можна відзначити, що хоча і є значимі досягнення аравійських держав, які лише за кілька десятиліть змогли вийти на досить високий рівень розвитку, але в цілому цей прогрес стосується в основному область нафтової і газової промисловості. Але країни регіону не мають наміру зупинятися, на сьогоднішній день разрабротана програми економічного розвитку на найближчий час, які по суті своїй і правильності здійснення здатні вивести розглянутий регіон на вищий щабель розвитку. Причому в майбутньому планується звести вплив Заходу, в часності Америки, в даному регіоні до мінімуму, а можливо, навіть скласти противагу США всьому західному світові.
2.3 Культурна інтеграція в сьогоденні і майбутньому
За півтора десятиліття, що минули після установи 25 травня 1981 керівниками шести країн Аравійського півострова - Бахрейну, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Омана і Саудівської Аравії Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки, ця регіональна організація показала свою життєздатність і необхідність як для вирішення політичних, економічних і військово-стратегічних, так і культурних та духовно-етичних проблем. Простежити той факт, що культурна інтеграція розвивається досить високими темпами, можна простежити на прикладі розвитку книговидавничої справи в країнах Аравійського півострова Витрати на освіту і культуру, незмінно займали в бюджеті Саудівської Аравії друге, після коштів на оборону, місце, з 1992 року вийшли - на перше, що також стимулює розвиток книговидавничої і бібліотечної справи, служить зміцненню всебічного авторитету і міжнародних зв'язків цієї країни.
Національні бібліотеки країн Затоки перебувають у стадії становлення і показники їх роботи залишаються поки що досить скромними. Офіційно вони створені лише в двох державах в 1962 році в Катарі і 1963 році в Саудівській Аравії. Перша з них, по суті, є головною в централізованій бібліотечній системі країни і включає філії в містах Аль-Райана, Аль-Хансе, Аль-Хафе і Аль-Шамаль, що виникли після 1977 року. Їх сукупний фонд перевищує 330 тис. томів на арабській і 50 тис. томів на англійській мовах, майже 2000 рукописів, 520 назв періодики, 2600 мікрофіш [8, с. 65]. Бібліотека є одержувачем обов'язкового примірника друкованої продукції і центром її обліку, депозитарним сховищем, утримувачем видань ООН, Ліги арабських держав і Організації Ісламської Конференції та інших міжнародних і регіональних організацій, у тому числі РСАДПЗ, веде активний книгообмін з бібліотеками країн Затоки, різними арабськими та іноземними партнерами. Аналогічні функції виконує і друга бібліотека - в Саудівській Аравії. Для неї звела нову, чудово оздоблена та обладнане будівлю. У результаті тільки з 1980 року її зібрання потроїлися і перевищили 50 тис. томів. Бібліотека є центром книгообміну, отримує обов'язкові примірники друкованої продукції, видає органи національної бібліографії - з 1973 року під назвою "Муджіам аль-Матбуат аль Сауді", що відображає монографічні та офіційні публікації, і раз на два місяці готує перелік статей з періодики [8, с . 59]. В інших державах РСАДПЗ роль національних досі виконують різноманітні бібліотеки. Так, Центральна бібліотека столиці Бахрейну міста Манама за півстоліття своєї діяльності накопичила 130 тис. томів, 120 назв періодики, 1200 музичних записів. Вона отримує п'ять примірників друкованої продукції країни, здійснює книгообмін, має 15 філій, які, по-суті, є публічними бібліотеками на місцях і обслуговують не тільки дорослих, але й дітей. В Об'єднаних арабських еміратах з 1968 року діє бібліотека Центру документації та наукових досліджень, яка також постійно тримає в полі зору проблеми комплектування місцевих і регіональних видань, їх обліку та доведення до споживачів. Крім цього, в кожному з семи еміратів - Абу-Дабі, Аджмані, Аль-Фуджейрі, Дубаї, Рас аль-Хаймі, Умм аль-Кайване і Шарджі існують свої публічні бібліотеки, у фондах яких також зосереджується література локального характеру, в першу чергу, періодика [6, с. 43]. Мережа публічних бібліотек країн Затоки також знаходиться в стадії розширення, при цьому активно використовується нова електронна техніка пошуку та використання не лише друкованих джерел, а й таких як мікроносії, аудіовідеоматеріалів, записи, касети, диски і т.д. Так, у Східній провінції Саудівської Аравії, де зосереджені найважливіші центри нафтовидобутку і переробки, створена потужна індустріальна база, яка приваблює значну робочу силу, за останні роки розгорнулося велике житлове будівництво і нові публічні бібліотеки з'явилися в Даммаме, Катіф, Хафуфе, Хубар, інших містах і населених пунктах, де живуть вчорашні кочівники-бедуїни. Для доставки книг тут все ширше використовуються і бібліобуси. Найбільш сталою частиною бібліотечно-інформаційної системи країн Затоки, безсумнівно, є університетські бібліотеки. Перший університет в регіоні, що отримав ім'я Короля Сауда був відкритий в Ер-Ріад в 1957 році. Майже за 40 років своєї діяльності бібліотека стала найбільшою за масштабами роботи. У ній налічується понад 1 млн. томів, 12 тис. назв періодики, майже 15 тис. рукописів. Вона надає весь набір бібліографічних та інформаційних послуг, має виходи на міжнародні бази даних, активно закуповує необхідну іноземну літературу, веде широкий книгообмін не тільки з арабськими, а й іншими країнами [1, с. 387]. У Саудівській Аравії зараз функціонують сім університетів, у тому числі Нафти і мінералів у Дахрані, бібліотека якого володіє найбільшим в регіоні зборами технічної літератури. У решті п'яти державах Затоки існує по одному університету. Найстаршим серед них є університет в Кувейті, створений в 1966 році. У всіх державах РСАДПЗ існує також досить розгалужена мережа бібліотек, навчальних закладів - інститутів, коледжів, училищ підвищеного типу, зайнятих підготовкою фахівців для нафтової, газової, алюмінієвої та металургійної промисловості, будівельної індустрії, транспорту, зв'язку, експлуатації комп'ютерної техніки, економіки, торгівлі, а також з військової справи, освіти, культури, мистецтва, сільському господарству, зрошуваного землеробства, рибальства, опріснення морської води, ветеринарії, охорони здоров'я, юриспруденції, права, богослов'я і т.д. Так, на Бахрейні відкрито два педагогічних інституту (один - для чоловіків, інший для жінок), індустріальний інститут "Аль-Халідж", коледж мови та літератури з відповідно обладнаними бібліотеками. У всіх державах РСАДПЗ великий інтерес представляють також багатющі зібрання Інститутів арабських рукописів, Національних музеїв, Палат пам'яток мусульманської культури, Центрів національної спадщини, Бедуїнський асоціації та інших аналогічних установ, спілок і товариств, зайнятих пошуком, придбанням, зберіганням та реставрацією цінних манускриптів і рідкісних стародруків пам'яток арабської духовної культури, що збереглися до наших днів. При цьому, дуже часто ця робота ведеться за допомогою фахівців Організації з питань культури, освіти і науки Ліги Арабських держав - АЛЕКО [1, с.290]. Своєрідним і важливим джерелом поповнення фондів бібліотек, в більшості випадків безоплатно, є Видавничий комплекс імені Короля Фахда, зведений у 1983-1985 роках в Медині з метою публікації точних, вивірених екземплярів Корану. Тепер це ціле містечко, що вміщає на 200 тис. кв. м виробничі цехи, оснащені останніми досягненнями поліграфічної техніки і відтворення текстів. Тут же працюють найбільш авторитетні вчені - богослови і корановеди. За 10 років своєї діяльності комплекс випустив у світ приблизно 88 міліонів томів Корану, які стали надбанням мусульман в 107 країнах світу [8, с. 78]. Традиційно, багато років у столицях усіх держав Затоки функціонують бібліотеки Британської Ради, що мають досить значні фонди англійською мовою, який набуває все більшого поширення в цьому регіоні в міру розвитку його індустріального та енергетичного потенціалу. Поштовхом до розширення використання англомовної літератури послужило також успішне проведення спільно із західними союзниками воєнної операції "Буря в пустелі", зі звільнення Кувейту від іракської окупації 1990-1991 років, в ході якої були розграбовані і знищені десятки бібліотек. Рівень добробуту тих, кому пощастило народитися корінними жителями країн РСАДПЗ, підданими своїх монархів, відрізняється досить повним матеріальним достатком, відсутністю в ряді держав прибуткових податків, майже безоплатним житлом, безкоштовною освітою і охороною здоров'я. Це в свою чергу створює сприятливі для підвищення рівня їхньої культури, прилучення до книги і читання, вдосконалення мережі бібліотек, їх оснащення найсучаснішими засобами інформації, її пошуку і використання. Так, у багатьох бібліотеках, що мають нові будівлі з кондиціонерами і комп'ютерами не так багато читачів, але вони є, і створюються такі умови життєдіяльності, навчання та дозвілля людей, що, безумовно, їх буде все більше і більше. Так, в Кувейті вже 20 років існує "Фонд для майбутніх поколінь", якому відповідно до спеціального Закону відраховуються до десяти відсотків річних надходжень від продажу нафти, газу та продуктів їх переробки. До 2001 року його активи і відсотки на них не можуть витрачатися. Накопичені таким чином надлишки вільних коштів вже становлять 105 млрд. доларів, що є вагомою гарантією подальшого розвитку і благополуччя країни, піднесення освіти та культури її населення [6, с. 49].
Таким чином, аналізуючи вище написане і підводячи підсумки, можна сказати, що культурний розвиток аравійських країн розвивається досить високими темпами і цей напрямок є досить актуальним у сфері інтеграції аравійських держав. До того ж держави роблять упор на перспективу майбутнього, тобто всіляко намагаються по-перше зберегти, те що є з культурної спадщини для майбутнього покоління, по-друге, примножити рівень розвитку країни, в плані виділення коштів.
Підводячи підсумки даної глави, а також, вирішуючи завдання дипломного проекту, такі як: визначити пріоритети і перспективні цілі регіональної економічної інтеграції країн аравійського континенту, виявити проблеми та труднощі, що перешкоджають їх досягнення і заходи для їх усунення, проаналізувати проблеми інтеграційного об'єднання держав Ради співробітництва арабських держав персидської затоки, виявити можливі перспективи аравійської інтеграції. Результатом з'явилися наступні висновки. По-перше, слід відзначити крайню необхідність розвитку військово-політичної інтеграції в даному регіоні, щоб не опинитися під владою Заходу в особі Америки, так як Перська Затока є стратегічно важливим районом земної кулі. По-друге, говорячи про досягнення в галузі військово-політичної інтеграції, необхідно відзначити той факт, що країнам регіону, перш ніж будувати довгострокові перспективи, необхідно врегулювати розбіжності між собою у сфері забезпечення безпеки. По-третє, кажучи про економічну інтеграцію, можна сказати, що нафта стала потужним і ефективним знаряддям при проведенні зовнішньої політики нафтових монархій Перської затоки. Крім свого міжнародного значення нафту з'явилася також базисним чинником соціально-економічного розвитку і модернізації в монархіях Аравійського півострова. У цілому, незважаючи на ряд витрат, досвід використання природних багатств аравійські монархії можна визнати досить ефективним і виправданим. Нафтовий чинник у своїй сукупності дозволив їм зайняти особливе місце в світі і грати найважливішу роль в арабському і мусульманському співтоваристві. У той же час той же самий нафтовий чинник є приводом до розбрату і іноземного втручання у справи цих країн. Тому розумне використання дісталися аравійським монархіям природних багатств для внутрішнього розвитку і заняття гідного місця на міжнародній арені представляє найважливішу задачу для цих країн на сучасному етапі. По-четверте, говорячи про можливі перспективи розвитку аравійської інтеграції, ми прийшли до того, що на сьогоднішній день країни регіону ще в значній мірі залежать, як це не парадоксально, від Америки. А економіка самих країн в основному розвивається в однобоковом варіанті, тобто основним пріоритетом розвитку економіки є нафтова і газова промисловість. І хоча на сьогоднішній день від запасів нафти розглянутого регіону залежать багато розвинених країн, країни Аравії ще не настільки скоординували свої зусилля, щоб контролювати свій регіон.

Висновок
Арабські країни, в надрах яких залягають понад 40% світових доведених запасів нафти і більше 15% природного газу, перемістилися в останні десятиліття з регіональною периферії у фокус світової економіки, відіграють важливу роль у забезпеченні її стабільності і впливають на широку гаму актуальних міжнародних і регіональних проблем . Ідеї ​​інтеграції країн Аравійського півострова шляхом утворення регіонального угруповання зародилися в кінці 70-х - початку 80-х років ХХ століття в період різкої дестабілізації обстановки в зоні Перської затоки. У 1979 р . в Ірані відбулася Ісламська революція, після якої ця держава стала, відкрито заявляти про необхідність повалення аравійських монархічних режимів. У 1980 р . з початком ірано-іракської війни ситуація ще більше загострилася. Бачачи в революційно настроєному Ірані більшу загрозу, аравійські країни підтримали Ірак, хоча і побоювалися значного збільшення його військового потенціалу. Ці події викликали серйозну стурбованість аравійських монархій, поставивши їх перед необхідністю зміцнення взаємодії у сфері безпеки для захисту своїх інтересів. У цих умовах у 1981 р . шість аравійських монархій: Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія утворили свою інтеграційну організацію - Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Але і в XXI столітті монархії Перської затоки продовжують зберігати свою значущість у системі міжнародних відносин. Найбагатші запаси нафти, які існують у цих країнах, багато в чому визначають специфічне положення даного субрегіону у світовій економічній і політичній системі. Імовірно, така ситуація збережеться і в майбутньому, адже, незважаючи на появу альтернативних джерел енергії і розвиток енергозберігаючих технологій у світі, потреба у вуглеводневих ресурсах зберігається на високому рівні. Так, нещодавно опубліковані прогнози Американського Департаменту Енергетики та Міжнародного Енергетичного Агентства оцінюють зростання попиту на нафту в період до 2010 року на рівні 2-2,1% на рік. При цьому темпи зростання поточних запасів протягом останнього десятиліття випереджали цей рівень, що дозволяє говорити про те, що нафти на XXI століття вистачить. І значною мірою ці запаси формуються за рахунок ресурсів "аравійської шістки". Крім свого міжнародного значення нафту з'явилася також базисним чинником соціально-економічного розвитку і модернізації в монархіях Аравійського півострова. У цілому, незважаючи на ряд витрат, досвід використання природних багатств аравійські монархії можна визнати досить ефективним і виправданим. У стислі історичні строки розглянута група держав, що об'єдналася в рамках субрегіонального альянсу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, перетворилася на досить активний суб'єкт міжнародних відносин на субрегіональному, арабською та ісламському рівнях, важливого фінансового донора західних країн, провідного імпортера їх зброї і високих технологій. На тлі вимушеного відходу Іраку зі світового нафтового ринку та економічних труднощів Ірану в експлуатації своїх природних ресурсів, а також падіння видобутку нафти в Росії «аравійська шістка» зайняла лідируючі позиції в якості нафтоекспортера. Причому є підстави вважати, що в міру скорочення світових запасів вуглеводневих важливість країн РСАДПЗ у світовій економіці та політиці може зростати. Правлячі кола США, які просувають американську домінанту в міжнародних справах, виходять з того, що зміна світового порядку у зв'язку з припиненням «холодної війни» не призвело до девальвації геополітичної значимості субрегіону Перської затоки, який незмінно включається в зону «життєво важливих інтересів США» в усіх доктринальних документах з зовнішньополітичної тематики. Такий концептуальний підхід аргументується як визнанням його ключової ролі у забезпеченні стабільності світової економіки і благополуччя провідних країн Атлантичного альянсу, так і впливом на широку гаму актуальних міжнародних і регіональних проблем. При розгляді зовнішньополітичних параметрів країн РСАДПЗ особливу значимість має концептуальне розуміння ними власних національно-державних інтересів. Кожній державі, безсумнівно, властиві особливості, які спричиняють його поведінкову специфіку. «Аравійська шістка» реально впливає на політичну конфігурацію на Близькому Сході. Практично жодна значуща проблема не розглядається без участі Саудівської Аравії - найбільшого, багатого і впливового учасника монархічного альянсу. У силу консервативності режимів ця група держав традиційно розташовувалася на правому фланзі арабського співтовариства, намагаючись протягом десятиліть запобігти поширенню революційно-демократичних процесів. Історичний перелом, що стався в кінці століття, об'єктивно зміцнив їх положення в регіоні. Держави Ради співробітництва є не тільки частиною арабського співтовариства, але і важливим компонентом мусульманського світу, особливо Саудівська Аравія по праву «берегині двох святинь» і батьківщини ісламу. Без розуміння релігійної складової країн РСАДПЗ, зокрема, саудівського королівства, неможливо вийти на оптимальні параметри взаємин з ними. Існує й інший вимір «аравійської шістки», що представляє науковий і практичний інтерес - це процес модернізації даної групи держав. Втягуючись в сучасний цивілізаційний потік, вони прагнуть подолати стан відсталості, знайти на шляхи модернізації оптимальну формулу розвитку, яка б забезпечувала раціональне поєднання досягнень науково-технічного прогресу з національною культурою, релігійною ідеологією, історичною пам'яттю. Дослідження цієї теми важливо не тільки з точки зору поглибленого розуміння формується суспільно-державної моделі в країнах РСАДПЗ, але й можливого вичленування закономірностей поступального розвитку на етапі модернізації, їх екстраполяції на інші країни і регіони. Використовуючи досвід промислово розвинених країн, монархії Затоки намагаються долучитися до нових цивілізаційним стандартам з урахуванням своєї специфіки. В основі модернізації лежить індустріалізація «аравійської шістки», що стала можливою завдяки доходів, одержуваних від експорту нафти і газу. Однак оскільки вуглеводневі корисні копалини є непоновлюваними джерелами, їх використання обмежене природними тимчасовими рамками. Така перспектива об'єктивно висуває перед урядами країн РСАДПЗ жорсткі завдання перепрофілювання економіки на перспективу, щоб забезпечити поступальний розвиток. Універсальність модернізації проявляється в тому, що, відштовхуючись від матеріальної основи, вона поширюється також на соціальну, духовну, політичну сферу суспільства і держави, коригує психологію людини. Модернізація означає трансформацію в іншу якість, яка більшою мірою відповідає формується нових реалій.
Темою даного дослідження є: аравійська інтеграція: здобутки, проблеми і перспективи.
Мета дипломного проекту полягає у розкритті передумов, напрямків та закономірностей інтеграційних процесів у регіоні.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
1 аналіз основних параметрів інтеграції в рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки;
2 оцінити діяльність Ради співробітництва арабських держав Перської затоки на основі критеріїв міжнародної військово-політичної інтеграції;
3 визначити пріоритети і перспективні цілі регіональної економічної інтеграції країн аравійського континенту, виявити проблеми та труднощі, що перешкоджають їх досягнення і заходи для їх усунення;
4 охарактеризувати культурний розвиток розглянутого регіону
5 оцінка ролі і місця нафти в сучасних міжнародних відносинах та її значення для соціально-економічного розвитку "аравійської шістки";
6 проаналізувати проблеми інтеграційного об'єднання держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки;
7 виявити можливі перспективи аравійської інтеграції.
В рамках вирішення завдань дипломного дослідження ми прийшли до ряду висновків. По-перше, аналізуючи основні параметри інтеграції в рамках Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, ми прийшли до того, що, оскільки розглянутий регіон перебувати в зоні інтересів провідних світових держав, країнам, розташованим на аравійському континенті просто необхідно інтегруватися, щоб зберегти вплив у даному регіоні. На території Аравії спостерігається, свого роду, боротьба за вплив в економічній і військово-політичній сфері, то й інтеграція в основному повинна йти за цими двома напрямками. По-друге, роблячи спробу оцінити діяльність Ради співробітництва арабських держав Перської затоки на основі критеріїв міжнародної військово-політичної інтеграції, необхідно сказати, що Перська затока представляє собою зону серйозних протиріч. Дія в даному регіоні розвивається в контексті зіткнення амбіцій регіональних лідерів - Ірану, Іраку і Саудівській Аравії. У даних умовах малі держави Затоки, складові друге коло акторів, відчувають істотний вплив з боку обох сил і змушені протидіяти посиленню будь-якого з полюсів і проводити більш гнучку зовнішню політику. Таким чином, позиція даних держав володіє певним політичним вагою в умовах протистояння провідних регіональних держав і здатна, з одного боку, посилити позиції одного з них (Саудівська Аравія), а з іншого - спровокувати негативну реакцію інших. Історичними проявами останньої є збройна інтервенція, територіальні суперечки, політичний тиск (в тому числі, за допомогою етно-конфесійного чинника) і так далі. Характерною рисою системи міжарабського взаємодії в Перській затоці є той факт, що етногеографічного специфіка лягла в основу інституційного аспекту системи субрегіональної безпеки, що проявилося в діяльності Ради співробітництва - організації, фактично замкнув на собі всі рівні безпеки, ставши свого роду універсальним регіональним механізмом її забезпечення. Перська затока представляє собою важливий стратегічний об'єкт для країн Заходу. Тому військово-політичний напрямок інтегрування в даному регіоні представляє для країн розглянутій області життєву необхідність. По-третє, роблячи спробу дати оцінку ролі і місця нафти в сучасних міжнародних відносинах та її значення для соціально-економічного розвитку "аравійської шістки", можна сказати, що з початком розвитку нафтової промисловості, даний регіон зміг за короткий період досить наростити темпи економічного зростання . А також розвиток нафтової галузі дозволила вийти на світові ринки, де, часом, країни, що розглядається регіону диктували ціни на нафту. На початковому етапі для розробки нафти аравійські монархії були змушені звернутися до іноземного капіталу; це було обумовлено відсутністю національного фонду нагромадження, відповідних технологій та інфраструктури і кваліфікованих кадрів. Широкомасштабна експлуатація нафтовими монополіями головного національного надбання цих країн протягом тривалого періоду часу була як би "скомпенсована" створенням сучасної нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості та розвинутої інфраструктури, появою національних кадрів. Загальною закономірністю для даної групи держав стало поступове утвердження національної контролю над нафтовидобутком тільки після формування національного фонду нагромадження, відповідних державно-управлінських структур, технократичної прошарку. М'яка форма переходу власності шляхом поступового викупу урядом концесій виявилася в існували обставин економічно і політично виправданою. У підсумку всі уряди країн "аравійської шістки" включили нафтовидобуток і значну частину нафтопереробки в державний сектор економіки. Це дозволило владі здійснювати широкомасштабні соціальні програми і великі економічні проекти. За останню чверть XX століття в монархіях Аравії була проведена структурна перебудова економіки (у різній мірі в різних країнах). Усвідомлюючи потенційну небезпеку односторонньої спеціалізації, ці країни поставили в якості важливої ​​мети економічного розвитку диверсифікацію своїх економік. Ця мета була досягнута - частка нафтових доходів у бюджеті помітно скоротилася. Крім цього, в останні роки в державах Ради співробітництва здійснюється економічна лібералізація, що створює нові можливості для вкладення іноземних капіталів в їхню економіку та участі у різних проектах, в тому числі в нафтовому секторі.
Монархії Перської затоки представляють собою угруповання нефтеекспортірующіх держав, яка виступає з позицій підтримки досить помірних цін на нафту. Це угрупування менше інших арабських і мусульманських країн схилялася до будь-яких жорстких дій по відношенню до розвинених країн-імпортерів. Така нафтова політика в даний час видається досить продуманої, хоча не можна не врахувати, що таким країнам як Саудівська Аравія і Кувейт проводити настільки збалансовану лінію було набагато легше, ніж ряду інших арабських і мусульманських країн. Це пояснюється тим, що відносна величина нафтових резервів з низькими витратами розробки в аравійських монархіях в порівнянні з чисельністю населення була дуже високою, і загальна маса прибутку і його нагромаджуваний надлишки дозволяли амортизувати проблеми господарського і соціального розвитку. Ця група так званих помірних держав-нафтоекспортерів, лідером якої виступає Саудівська Аравія, в 1970-х роках стала надавати і, мабуть, буде і надалі надавати значний вплив на ОПЕК. Ведені Королівством Саудівської Аравії монархії Перської затоки мають дуже важливий центр формування нафтової політики Організації країн-експортерів нафти. Проте ефективність нафтової політики аравійських монархій багато в чому буде залежати від їх взаємодії і від поєднання їх стратегії з інтересами інших країн-нафтоекспортерів. Початок координації арабських країн у нафтовій сфері було покладено в 1968 році утворенням Організації арабських країн-експортерів нафти. Численні інструменти співробітництва в рамках цієї організації дозволяють країнам-членам здійснювати взаємодію на різних напрямках і рівнях нафтової промисловості. У цілому діяльність ОАПЕК в галузі нафтової політики мала позитивний результат для аравійських монархій, хоча держави-члени Організації найчастіше допускали порушення прийнятих їй рішень на користь власних повсякденних інтересів, що негативно позначалося на інших учасників нафтового картелю. До того ж серед монархій Перської затоки в ОАПЕК не вступив Оман, що також створює труднощі для координування політики арабських нафтоекспортерів. У свою чергу Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, не будучи спеціалізованою нафтової організацією, тим не менш, являє собою досить ефективний механізм для інтеграції в нафтовій сфері та координації енергетичної дипломатії "аравійської шістки".
Таким чином, нафта стала потужним і ефективним знаряддям при проведенні зовнішньої політики нафтових монархій Перської затоки. Нафтовий чинник у своїй сукупності дозволив їм зайняти особливе місце в світі і грати найважливішу роль в арабському і мусульманському співтоваристві. У той же час той же самий нафтовий чинник є приводом до розбрату і іноземного втручання у справи цих країн. Тому розумне використання дісталися аравійським монархіям природних багатств для внутрішнього розвитку і заняття гідного місця на міжнародній арені представляє найважливішу задачу для цих країн на сучасному етапі. Слід відзначити крайню необхідність розвитку військово-політичної інтеграції в даному регіоні, щоб не опинитися під владою Заходу в особі Америки, так як Перська Затока є стратегічно важливим районом земної кулі. Говорячи про досягнення в галузі військово-політичної інтеграції, необхідно відзначити той факт, що країнам регіону, перш ніж будувати довгострокові перспективи, необхідно врегулювати розбіжності між собою у сфері забезпечення безпеки. Розглядаючи економічну інтеграцію, можна сказати, що нафта стала потужним і ефективним знаряддям при проведенні зовнішньої політики нафтових монархій Перської затоки. У цілому, незважаючи на ряд витрат, досвід використання природних багатств аравійські монархії можна визнати досить ефективним і виправданим. Нафтовий чинник у своїй сукупності дозволив їм зайняти особливе місце в світі і грати найважливішу роль в арабському і мусульманському співтоваристві. У той же час той же самий нафтовий чинник є приводом до розбрату і іноземного втручання у справи цих країн. Тому розумне використання дісталися аравійським монархіям природних багатств для внутрішнього розвитку і заняття гідного місця на міжнародній арені представляє найважливішу задачу для цих країн на сучасному етапі. Розглядаючи можливі перспективи розвитку аравійської інтеграції, ми прийшли до того, що на сьогоднішній день країни регіону ще в значній мірі залежать, як це не парадоксально, від Америки.

Список використаних джерел та літератури
1. Александров І.А. Монархії Перської Затоки: етап модернізації / І.А. Александров, Москва, «Справа і Сервіс», 2000.
2. Мадибулі Ас-Сагір «Рада Взаємодопомоги Затоки» / Ас-Сагір Мадибулі, 2003.
3. Андреасян Р. М. "Нафта і арабські країни в 1973-1983 рр.." / Р. М. Андреасян, Москва, "Наука", 1990.
4. А. Г. Георгієв, В. В. Озолінг "Нафтові монархії Аравії" / Георгієв А. Г., Озолінг В. В., Москва, "Наука", 1983.
5. У. З. Шаріпов "Перська затока: нафта - політика й війни" / Шаріпов У. З., Москва, "ІВ РАН", 2000.
6. Є. С. Мелкумян "РСАДПЗ в глобальних і регіональних процесах" / Мелкумян Є. С., Москва, "ІІІіБВ", 1999.
7. М. Г. Закарія, А. І. Яковлєв "Нафтові монархії Аравії на порозі XXI століття" / Закарія М. Г., Яковлєв А. І., Москва, "ІІІіБВ", 1998.
8. Яковлєв А. "Аравійські монархії на порозі епохи глобалізації" / / "Світова економіка і міжнародні відносини", № 5, 2002.
9. Яковлєв А. "Модернізація по-саудівський" / / "Азія і Африка сьогодні", № 4, 2002.
10. Хасянов А. "Аравійський півострів. З метою зміцнення тронів "/ /" Азія і Африка сьогодні ", № 10, 2002 ..
11. Яковлєв А. "Саудівська Аравія: досягнення та протиріччя реформ" / / "Світова економіка і міжнародні відносини", № 1, 2001.
12. Мелкумян Є. "РСАДПЗ: підсумки політичного співробітництва" / / "Азія і Африка сьогодні", № 7, 2001.
13. Щенніков В. "Бахрейн. Перлина Перської затоки "/ /" Азія і Африка сьогодні ", № 7, 1999.
14. Актуальні проблеми Близького Сходу. - М.: ІІіБВ, 1998.
15. Афрін Д. Буря в ефірі / / "Експерт", - № 7, 24 лютого 2003.
16. Багдасаров С. Б., Чавушьян А. М. Військовий і військово-економічний потенціал країн Близького і Середнього Сходу (інформаційно-аналітичний довідник). - М.: ВП РАН, 1998.
17. . Бжезінський З. Велика шахівниця. - М.: "Міжнародні відносини", 1999.
18. Близькосхідне енергетичне огляд (анонс) / / "Росія. Нафта", 22.10.2002.
19. Єгорін А. З., Абдель-Хамід Х. А. Війна за близькосхідний мир. - М.: "Східна література", 1998.
20. Єрмаков С. М. Військові загрози безпеки у складній системі міжнародних відносин у XXI столітті / / Світова політика та міжнародні відносини на порозі третього тисячоліття / Під ред. М.М. Лебедєвої. М.: МОНФ, 2000.
21. Жізнін С. З. Енергетична дипломатія. - М.: Дипломатична академія МЗС, "Наукова книга", 1999.
22. Зімін М., Смирнов А. Витік нафти. Росія і США намацують нову мету у війні з міжнародним тероризмом. Нею після Іраку цілком може виявитися Саудівська Аравія / / Підсумки. - 3 грудня 2002 р .
23. Кальвакорессі П. Світова політика після 1945 р . - Т. 1. - М.: "Міжнародні відносини", 2000.
24. Катамідзе В. І. ірако-кувейтсвій конфлікт. - М.: АРІОС, - 2000.
25. Клименко А. Ф. Не так зрозумієш - ворогів наживеш. До питання про порівняльному аналізі військових доктрин / / Незалежне військовий огляд. 02.11.2002.
26. Кожушко Є. П. Сучасний тероризм: аналіз основних напрямів / Під загальною ред. Тараса Є. А. - Мінськ: Харвест ", - 2000.
27. Кокошин А. Ядерне стримування і національна безпека Росії / / Світова економіка і міжнародні відносини. - № 7, 1999.
28. Маліков Б. Рада з питань співробітництва Арабських Держав Затоки. - Ер-Ріяд: Дар-аль-Кімам, 1994.
29. . Світова політика та міжнародні відносини на порозі третього тисячоліття / Під ред. М.М. Лебедєвої. М.: МОНФ, 2000.
30. Панкратьєв В.П. Деякі проблеми безпеки на Близькому Сході / / http://vostok-ir.narod.ru/pank.htm
31. Пірумов BC Деякі аспекти методології дослідження проблем національної безпеки Росії в сучасних умовах / /
32. 36.Черкасскій Я. В. Регіональна безпека Перської затоки / / Білоруський журнал міжнародного права і міжнародних відносин, № 4, 2002. Юрченко В. П. Військова співпраця аравійських монархій: наміри та реальність / / http://www.yandex.ru/yandvft32?q "1967269332 & d" 2399871
33. В. Ю. Кукушкін "СНД, ОПЕК, арабські країни в енергосировинному господарстві сучасного світу" / / "Близький Схід і сучасність", № 2, 1996 р . www.middleesast.ru
34. В. І. Гусаров "Зростання ролі нафтового чинника у розвитку арабських країн" / / "Близький Схід і сучасність", № 3, 1997 р . www.iimes.ru
35. . Биков О. Ю "Роль нафти арабських держав у світовій економіці 80-90-х рр..", Дис. кан. ек. наук, М., 1999 р . www.mta.gov
36. Закарія М. Г. "Нафта і особливості соціально-економічного розвитку нафтовидобувних арабських країн Перської затоки", Діскау. ек. наук, М., 1997 р .
37. www.fundarabist.ru
38. www.arabicnews.com

Додаток А
Обсяг світових доведених запасів нафти


Арабські
країни-40%Всі інші
країни -60%

Додаток Б
Обсяг світових доведених запасів газу
Арабські країни-15%


Всі інші
країни -85%

Додаток В
Запаси природного газу країн Перської Затоки
Трлн. м3
20
11,15 11,32
10
6,54 6,00 6,06 5,78


0
На 2006 рік На 2007 рік
- Катар
-Саудівська Аравія
-Об'єднані Арабські Емірати

Додаток Г
Географічна структура імпорту нафти в США
(Травень 2007)
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Нігерія-6%
Мексика-14%
Інші країни-16%
Північне море-7%
Перська
Затока-25%
Венесуела-15%

Канада-17%
Америка
Радіальна діаграма

Додаток Д
Показники у галузевій структурі економіки Саудівської Аравії (2007 рік)
Частка у ВВП обробної промисловості
8,6%,
Частка у ВВП нафтогазової промисловості
32,1
Частка у ВВП сільського господарства
7,0
Частка у ВВП будівництва
9,6%.
Частка у ВВП оптової та роздрібної торгівлі
7,4%
Частка у ВВП банків та інших кредитно-фінансових інститутів
3,1%
Частка у ВВП транспорту, комунікацій і складування
6,8%
Частка у ВВП ресторанів і готелів
1,7%
Частка у ВВП громадських та соціальних послуг
21%
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
220.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Електоральна інтеграція
Економічна інтеграція
Інтеграція України до ЄС
Вертикальна інтеграція
Агропромислова інтеграція
Регіональна інтеграція в Європі
Інтеграція різнорідних мереж
Міжнародна економічна інтеграція
Міжнародна економічна інтеграція
© Усі права захищені
написати до нас