Анімація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення
1. Анімація як метод і форма соціальної активності особистості
2. Взаємозв'язок типології напрямів соціальної анімації та способу життя
3. Анімаційний спортивно-оздоровчий свято «Будемо спортом займатися!»
Висновки
Список використаної літератури


ВСТУП

Розвиток цивілізації тісно пов'язане зі збільшенням тривалості дозвілля і зміною його змісту. У сучасному технократичному світі з характерними для нього зростанням інтенсифікації праці, прискоренням ритму життя, погіршенням екологічної обстановки в людини все частіше спостерігаються емоційні зриви, фізичні і психічні розлади. Ось чому зростає значення анімаційної діяльності як сфери відновлення та відтворення живих (фізичних і духовних) сил людини, в т.ч. через досуговую зайнятість. Дана тенденція проявляється все більш явно.
Духовно-моральна та матеріальна ефективність діяльного дозвілля можлива при відповідній спрямованості дозвільної роботи, високому рівні мотивації і творчому її виконанні. Діяльний дозвілля дозволяє оптимізувати рішення професійних та сімейних питань, зміцнює віру в себе, стимулює життєвий оптимізм, сприяє успішному взаємодії людини з суспільством і природою.
Анімація як чинник соціальної активності людини виступає в якості форми і методу вивчення сформованої практики, що вимагає професійно підготовлених фахівців даного напряму суспільної діяльності.

1. АНІМАЦІЯ ЯК МЕТОД І ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Анімаційна (від лат. Апіта - душа; animatus - одухотворення), або досуговая, діяльність людини перш за все пов'язана з рекреацією (від англ, recreation - відновлення сил). У тлумачному словнику туристських термінів поняття "рекреація" визначається як "розширене відтворення сил людини (фізичних, інтелектуальних та емоційних)" [1,188]. Енциклопедія туриста визначає рекреацію як "відновлення і розвиток фізичних і духовних сил людини у вигляді відпочинку, в тому числі занять туризмом" [2,101].
Повноцінний відпочинок дійсно відіграє величезну роль у такому відтворенні, оскільки створює в житті людини необхідний баланс та гармонію, допомагає отримати новий заряд енергії. Саме тому в сучасному суспільстві виникає гостра потреба в правильній організації дозвілля, так як вільний час людини є важливою соціальною сферою, що вимагає державної підтримки. Від організації дозвілля населення залежить морально-психологічний клімат у суспільстві, його культурний рівень, фізичне і моральне здоров'я.
Аналіз оцінок експертів-психологів показує, що працівники, які добре провели відпустку, рідше хворіють, менше конфліктують, мають більшу працездатністю та ін Невипадково в США, Канаді, Японії та інших розвинених країнах майже всі провідні корпорації піклуються про організацію повноцінного відпочинку своїх службовців.
При вивченні проблеми індустрії відпочинку, обмінів і пересувань за кордоном цікаво познайомитися з точкою зору Джона Уокера - автора підручника "Вступ до гостинність" [3,309], який надає відпочинку величезне значення. Джон Уокер кваліфікує відпочинок як процес, спрямований на створення середовища, що сприяє відкриттю та розвитку в собі рис, які роблять людину щасливою, і вважає, що до вибору виду відпочинку потрібно підходити з такою ж серйозністю, як до будь-якої справи, так як повноцінний відпочинок дозволяє підвищити якість життя в цілому. У США та багатьох інших розвинених країнах індустрії відпочинку виявляється потужна урядова підтримка. Гроші, які виділяються з податкових коштів на відпочинок і обміни, йдуть на розвиток національних парків (у США їх 367), будівництво плавальних басейнів, стадіонів, розважальних центрів і центрів сімейного відпочинку, атракціонів, клубів, а також на реалізацію спортивних, розважальних програм і програм поїздок та обмінів, для здійснення яких готують кваліфіковані кадри. Переконатися в цьому можна на прикладі тієї ж Америки. Індустрія відпочинку і пересувань зміцніла в Америці ще в 20-30-і роки, а, починаючи з 50-х років, у коледжах і університетах стали готувати висококваліфіковані управлінські кадри для державних і комерційних підприємств, які організовують дозвілля.
В Україні в 90-ті роки також почала складатися система клубного відпочинку і занять. Існують міські (професійні, елітарні і т.п.) і заміські клуби. Крім того, створюються всілякі комерційні та некомерційні організації, що займаються організацією дозвілля. Причому турбота про повноцінний відпочинок і пересуваннях проявляється у відношенні не тільки працездатного населення, але й дітей, підлітків, студентів, а в останні роки велика увага приділяється розробці програм відпочинку та поїздок з метою обміну та спілкування для спеціалізованих груп населення.
Не так давно більшість з нас чітко проводило кордон між працею і відпочинком, не піклувався про організацію сімейного дозвілля, покладаючись на цільову діяльність громадських інститутів, закладів культури. Дозвілля і пересування (далі - дозвілля) розглядалися як відпочинок від роботи, засіб відновлення фізичних і духовних сил для подальшого продуктивного професійної праці.
У книзі Р.А. Браймер "Основи управління в індустрії гостинності" знаходимо визначення Уобстером поняття відпочинку (рекреації): "будь-яка гра, розвага і т.п., використані для відновлення фізичних сил і розумових здібностей" [4,23], тобто практично поняття відпочинку, дозвілля та рекреації не розділяються, а є тотожними.
Здається, що необхідно дотримуватися іншої точки зору. Для цього познайомимося з поняттями дозвілля та відпочинку, даними в довідкових виданнях.
Радянський енциклопедичний словник дає таке визначення: "Дозвілля (вільний час) - частина внерабочего часу (в межах доби, тижня, року), що залишається у людини (групи, суспільства) за вирахуванням непорушних, необхідних витрат. У структурі вільного часу виділяють активну творчу ( у тому числі суспільну) діяльність; навчання, самоосвіта; культурне (духовне) споживання (читання газет, книг, відвідування кіно і т. д.); спорт; аматорські заняття, ігри з дітьми; спілкування з іншими людьми "[5,1180] .
Там же знаходимо визначення відпочинку: "Відпочинок - стан спокою чи такого роду діяльність, яка знімає стомлення і сприяє відновленню працездатності" [5,949].
Отже, спробуємо систематизувати дані поняття.
Рекреація - це відновлення сил людини.
Відпочинок - це засіб, за допомогою якого відбувається відновлення (рекреація) сил і працездатності людини (причому найбільш продуктивним відпочинком Медична енциклопедія називає сон).
Дозвілля можна визначити теж як засіб відновлення сил людини у процесі його діяльності (наприклад, аматорських занять); тобто дозвілля є частиною відпочинку, оскільки не включає в себе час на сон і інші непорушні витрати, які ми могли б назвати відпочинком (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Рекреація
У цій схемі інтерес представляє її ядро ​​- дозвілля: організований, діяльний, культурний.
У загальноприйнятому, або побутовому, розумінні культура сьогодні розглядається як живий творчий процес: вільний вибір культурних занять, художня творчість, прилучення до кращих зразків мистецтва, самоорганізація дозвілля і т.д. Відбувається переосмислення функцій культури в суспільстві: тепер це не ідеологічне виховання і культурне обслуговування, а створення умов для розвитку культури і людини. Змінює свій зміст і культурне дозвілля, зберігаючи і вдосконалюючи сервісну функцію.
Думка вчених про сутність дозвілля неоднозначно. Одні вважають, що дозвілля - це час, не зайняте роботою, вільне для розваг, особистих занять, хобі і т.д. Інші визначають дозвілля як соціальну організацію вільного часу саме у формі дозвіллєвих занять і пересувань. Психологи звертають увагу на необхідність спеціальних дозвільних потреб, установок і цінностей. Соціологи нерідко пов'язують з дозвіллям відчуття свободи, можливості індивідуального вибору. У кожній точці зору є своя частка істини.
Звернемо увагу на одну принципову обставину: переважна більшість учених відносить дозвілля до сфери вільного, нерегламентованої поведінки людини. З цим можна погодитися, але не повністю, оскільки таке визначення має відношення, скоріше, до філософського розуміння дозвілля. Механічне перенесення його в полі культурно-дозвільної практики сприяє поширенню помилкових уявлень про дозвілля як балаганному, блазнівському типі діяльності. Розуміння дозвілля як якогось відстороненого від культури явища завдає великої шкоди суспільству. Можливо, тому наше суспільство і культура перебувають сьогодні в кризовому стані. Культурне дозвілля є не тільки засобом подолання подібних уявлень, але й формує в суспільстві гідне середовище, звичайно, за умови стабілізації соціально-економічного життя в країні. Але й елітарні, і доступні для всіх верств населення клуби, центри і турбази потребують організаторів дозвілля, які повинні вміти спілкуватися з людьми. Подумаємо, яким чином в сучасних соціально-економічних умовах можна навчитися організовувати дозвільної діяльності.
Є глибока потреба в організації якісно нового дозвілля, так як його колишні форми втрачені, а нові не визначені. Невипадково тому повсюдне виникнення неформальних об'єднань і різних розважальних закладів із сумнівною репутацією. Розвиток масових форм спілкування та обміну у туризмі могло б істотно допомогти у вирішенні даної проблеми.
Якщо говорити про пріоритети в організації та змісті дозвілля дітей та підлітків, то, перш за все, необхідно назвати налагодження взаємин сімейної та офіційної систем виховання, на стику яких можливі знахідки кращих варіантів зайнятості дітей та підлітків. Тут відбувається інтеграція сімейних та дозвіллєвих форм діяльності, залучення до цінностей культури як вічним джерел збереження та розвитку духовності народу.
Є багато прикладів використання різних форм сімейної художньої, спортивної і туристичної діяльності. Важко переоцінити виховну значущість співтворчості батьків та дітей. Воно зміцнює морально-психологічні підвалини сім'ї, сприяє збагаченню емоційного світу дітей, формування їх естетичної зрілості.
Досліджуючи значення організації дозвільної діяльності, слід визначити саме поняття "анімація" та з'ясувати роль і завдання аніматора.
Анімація розглядається як діяльність з розробки та подання спеціальних програм проведення вільного часу. Анімаційні програми включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, хоббі, заняття, що входять до сфери духовних інтересів і т.п. [6,248].
Отже, аніматор - фахівець, що займається розробкою індивідуальних і колективних програм проведення дозвілля, що орієнтує людину в різноманітті видів дозвілля, організуючий повноцінне дозвілля.
Повноцінним вважається так званий культурне дозвілля, який відновлює фізичні та духовні сили людини. Слід зауважити, що, незважаючи на те, що поняття це нове, сама індустрія розваг, має тісний зв'язок з індустрією гостинності, бере свій початок у Стародавній Греції і Стародавньому Римі.
Сучасний аніматор перш за все повинен допомогти людині зорієнтуватися у різноманітті видів дозвілля, здійснити інтенсивний пошук "дозвіллєвого справи" з урахуванням його особистісних потреб.
У завдання аніматора входить уміння організувати культурний відпочинок, який є засобом не тільки позбавлення від втоми, але і нейтралізації негативних впливів повсякденному житті. При організації такого відпочинку необхідно продумати програму розваг, здатних відвернути людину від її повсякденних проблем. Відпочинок, поєднується з розвагами, завжди активний, відрізняється високим рівнем емоційності і тому дає психологічну розрядку. Важливо тільки правильно його планувати, наповнювати яскравими видовищними заходами, обмінами, поїздками, походами, змаганнями, жартами, іграми.
В Україні та за кордоном в поняття культурного дозвілля вкладається різний зміст. У нашій країні традиційно дозвілля складався не тільки як "чистий" відпочинок, а носив виховний і пізнавальний характер. Хочеться, щоб ця традиція збереглася, особливо при організації дитячого та юнацького дозвілля.
Таким чином, одна з актуальних проблем, пов'язана з моральним оздоровленням суспільства і його майбутнім, - пошук оптимальних варіантів, а також визначення пріоритетів в організації та змісті дозвілля.
Передбачається, що вже в найближчому майбутньому стане життєво необхідним створення спеціальних анімаційних інформаційно-методичних центрів з організації діяльного дозвілля, сприяє вирішенню життєво важливих для людини проблем морально-етичного, соціального і матеріального характеру.
Для підготовки кваліфікованих фахівців у галузі анімації необхідно використовувати вже накопичений досвід, впроваджувати нові досягнення.
У 1986 р. Центральна рада з туризму й екскурсій ВЦРПС випустив книгу "Принципи планування відпочинку батьків з дітьми в туристських господарствах", в якій містяться методичні рекомендації з організації сімейного дозвілля, перш за все за його планування, без чого не вийде цікавою, комплексної програми відпочинку .
Програма відпочинку - Це об'єднаний спільною метою чи задумом план проведення туристських, фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових, пізнавальних та аматорських занять.
Аналіз спеціальної літератури, знайомство з досвідом дозволили виділити два види програм відпочинку.
1. Типова програма відпочинку, яка виступає в якості цільового показника, що орієнтує практичних працівників в організації відпочинку туристів, що фіксує набір і послідовність занять під час всього циклу відпочинку і протягом дня, забезпечуючи при цьому отримання оздоровчого і виховного ефекту.
2. Конкретна програма відпочинку, яка відповідає за структурою типової, але прив'язана до умов місця відпочинку і враховує інтереси певної туристської групи.
Структуру типової програми відпочинку можна представити як сукупність спеціалізованих (за видами діяльності) програм:
• програми послідовних фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованої на виховання спритності, швидкості, витривалості та інших якостей;
• програми культурно-масової діяльності, що передбачає заняття з розвитку творчих здібностей людини (хореографічних, вокальних, акторських тощо) і спілкування в процесі відпочинку;
• програми пізнавальних заходів, які передбачають різні форми пізнання (екскурсії, лекції, бесіди, диспути тощо) і спрямована на вивчення краю, в якому проводиться відпочинок, з метою виховання патріотизму;
• програми аматорської діяльності, яка передбачає певну послідовність у поглибленому вивченні та освоєнні видів занять, які цікавлять учасників відпочинку.
Цільове захід основної програми (спартакіада, фестиваль і т.п.) визначає набір супутніх, їх взаємопов'язаність і послідовність. Практичний досвід показав, що застосування науково обгрунтованих (на базі соціологічних, педагогічних і медичних досліджень) програм в туристичних закладах підвищує задоволеність туристів дозвіллям, а також посилює його оздоровчий і виховний ефект.
Для відповідної категорії працівників туристського установи типова програма відпочинку може стати також методичним інструментом у комплексному плануванні та організації спільного дозвілля дорослих і дітей, наприклад для розробки інструкторами туристських установ конкретних програм, в яких враховується специфіка місця, часу відпочинку і вік відпочиваючих.
Особлива увага в дослідженні приділяється питанням вдосконалення оздоровчого режиму, що розуміється як певна сукупність різних видів туристської, фізкультурно-оздоровчої діяльності та форм їх організації, що реалізуються в туристських установах з цілями підвищення оздоровчого ефекту відпочинку (як дорослих, так і дітей), прищеплення туристам навичок оздоровчої діяльності, придатних для самостійних занять.
Велике значення в оздоровчому режимі має туристська робота як специфічний вид діяльності, що виділяє в системі відпочинку населення саме туристські комплекси, бази, готелі.
Доцільно звертати більше уваги на організацію ігрової діяльності під час відпочинку, сприятимуть широкому впровадженню рухливих ігор у виховну, оздоровчу та освітню роботу. Рухливі ігри мають велике значення для розвитку і виховання цілого комплексу фізичних якостей (швидкості, спритності, витривалості, гнучкості, сили). Більшість ігор, маючи колективний характер, розвиває почуття товариства, солідарності, відповідальності, а дотримання правил гри сприяє вихованню дисциплінованості, витримки, чесності. Дитячі ігри розвивають творчу уяву, здатність логічно мислити.
Слід також виділити бажані види оздоровчої діяльності в туристських установах з урахуванням вікових особливостей, зразкові програми роботи секцій з туризму, а також різні туристські змагання. Сучасне поняття анімаційних програм має включати не тільки програми, що розробляються для туркомплексів і готелів, а й групові та індивідуальні програми, пропоновані туроператорами на ринку туристичних послуг.
Професійна майстерність аніматора характеризується рівнем його професійних умінь і навичок у процесі складання анімаційних програм та їх реалізації. Під анімаційним майстерністю розуміється вміння аніматора:
• складати цікаву анімаційну програму, що відповідає потребам і запитам споживача;
• привертати увагу до анімаційної програмі, зацікавлювати споживача;
• враховувати вікові, психологічні, етнічні, релігійні та інші особливості споживача і на основі цього забезпечувати індивідуальний диференційований підхід;
• будувати свої взаємини зі співробітниками та споживачем на гуманної, демократичній основі;
• не губитися в найважчих і несподіваних ситуаціях;
• поєднувати теоретичну і практичну діяльність;
• грамотно використовувати накопичений у даній сфері досвід і новітні досягнення педагогіки, психології та інших наук;
• урізноманітнити анімаційні програми та заняття, уникаючи шаблонності в їх організації.

2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТИПОЛОГІЇ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНОЇ АНІМАЦІЇ І СПОСОБУ ЖИТТЯ

Програмне анімаційне вплив на людину під час його дозвілля в комплексі вирішує проблему становлення, розвитку, збереження і відновлення його здоров'я: соматичного, фізичного, психічного і морального. Саме ці види здоров'я визначають типологію напрямків соціальної анімації (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Типологія напрямів соціальної анімації

У кожному з перерахованих вище типах анімаційних програм можна використовувати різні форми анімаційної діяльності (табл. 2.2).
Зупинимося докладніше на проблемі фізичного виховання як один з напрямків соціальної анімації. Розвиток і зміцнення фізичних ресурсів людини під час дозвілля є незамінною складовою частиною розвитку особистості.
Цілями фізичного виховання підлітків при реалізації анімаційних програм повинні бути:
а) гармонічне фізичний і функціональний розвиток;
б) удосконалення та поглиблення основних рухових умінь і навичок;
в) зміцнення і розширення знань з питань фізичної культури;
г) вироблення і зміцнення позитивного ставлення до фізичної культури через зміцнення навичок до регулярної рухової діяльності, диференціювання спортивних інтересів з тим, щоб вони стали складовою частиною повсякденного способу життя;
д) зміцнення світоглядних поглядів підлітків; розвиток смаку до рухової діяльності, красі рухів; розвиток творчих здібностей;
е) загартовування організму, зміцнення гігієнічних навичок здорового способу життя, для роз'яснення підліткам шкідливості куріння, вживання наркотиків та вживання спиртних напоїв.
Таблиця 2.2
Типологія анімаційних занять

Зокрема, процес фізичного виховання підлітків під час шкільних канікул (наприклад, в туркомплексах) повинен бути нерозривно пов'язаний з основами фізичного виховання в школі. При цьому підлітки вдосконалюють свої вміння і навички шляхом зміцнення здоров'я, розвитку фізичних здібностей і формування позитивних якостей. Таке виховання дає підліткам знання, вибрані з багатої історії фізичної культури та інших галузей суспільної свідомості і практики, які максимально ефективні з точки зору цілей фізичного виховання, відповідають здібностям і вже накопиченому досвіду підлітків, реальних умов навчання в школі і можливостям використання ефективних методів і форм навчання.

3. АНІМАЦІЙНИХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ СВЯТО «БУДЕМО СПОРТОМ ЗАЙМАТИСЯ!»

Мета фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!».
Основною метою спортивний дитячого фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!» Є - розвиток у дітей швидкості, гнучкості, спритності, рівноваги, реакції, окоміру, координації руху, почуття ритму, слухового сприйняття. Організований спортивне свято являє собою один з етапів виховання у дитини самостійності, сміливості, наполегливості, сили волі, терпіння, уважності, спортивного поваги та дружності до суперника, почуття колективізму (гра в команді на один результат).
Час проведення: липень, серпень.
Місце проведення: проводиться на лісовій галявині, у лісопарку, дитячому спортивному майданчику, стадіоні, який прикрашений різнокольоровими прапорцями, повітряними кульками, спортивної символікою. На лавках сидять глядачі, гості.
Кількість учасників: від шістнадцяти до тридцять двох людей дошкільного віку (4,5 - 5,5 років).
Ведучий - фізкультурний інструктор, форма одягу - спортивна.
Музичний супровід забезпечує музичний керівник: баян, фортепіано (у музичному залі), а також музичний центр, магнітофон і т.п.
Сценарій фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!»
Відкриття спортивного свята
Під звуки урочистого маршу ( «Фізкульт-Ура!» Музика Ю. Чичикова) учасники спортивного свята обходять поляну (майданчик) і шикуються в шеренгу (див. рис. 3.1).
Діти одягнені у літній фізкультурної формі або спортивних костюмах, в руках прапорці.

Малюнок 3.1. Схема побудови
ВЕДУЧИЙ: Починаємо наш річний фізкультурний свято. Давайте перетворимо цю зелену галявину в наш веселий стадіон «Пограй-ка!». Я прорахувати до трьох, ви всі голосно скажіть: «Пограй-ка!» (Ведуча відмахується рукою кожний рахунок, щоб діти сказали разом).
Лету, льоту червоному,
Небу, небу ясному
Сонечку, що всіх хлопців
Перетворює в шоколад,
Крикнемо голосно, дітвора
Наш фізкульт ...
(Н. Єрмак)
ДІТИ: ... Ура!
Гра з перестроюваннями в три ланки
ВЕДУЧИЙ: Ось перше завдання: «На нашу лісового стадіону один за одним кроком руш!»
Діти обходять галявину один раз, після чого слід команда Ведучого.
ВЕДУЧИЙ: Через середину трійками марш! Діти шикуються в три ланки (рис.3.2.)Рисунок 3.2 Схема побудови в три ланки
ВЕДУЧИЙ: Запам'ятайте свої місця в ланках і своїх ланкових. Зараз під музику підете по галявині (стадіону) врозтіч (рис.3.3), а коли змовкне музика, потрібно швидко стати на свої місця. Подивимося - чиє ланка швидше побудується.
Звучить швидка енергійна мелодія ( ).

Малюнок 3.3. Переміщення дітей в розсипну.
Музика різко переривається і діти швидко займають свої початкові місця у трьох ланках (рис.3.2). Гра «Чиє ланка швидше побудується» повторюється три рази, при цьому ходьбу змінюють на подскокі, потім на легкий біг при відповідному музичному супроводі.
ВЕДУЧИЙ: Молодці, хлопці, всі вміють швидко і правильно знаходити своє місце, але краще за всіх виконало це завдання перше (друге, третє) ланка ... Тому зараз ми пограємо в гру, яку назвуть хлопці цієї ланки.
Два-три рази програється гра, запропонована дітьми.
Вправи «Прапорці»
Провідна запрошує дітей виконати раніше вивчену пісню і вправи «прапорці» ( пісня «Прапорці», музика Ю. Чичикова, слова З. Петрової):
1. Ми з яскравими прапорцями
Йдемо на свято наше.
Крокує разом з нами
Веселий дзвінкий марш!
Приспів: Раз, два! Раз, два!
Всіх кличемо з собою.
Раз, два! Раз, два!
Пісню з нами співай!
2. Нам сонечко сяє
І дивиться на прапорці,
Як ніби запалює
Кольорові вогники.
Приспів: Раз, два! Раз, два!
Всіх кличемо з собою.
Раз, два! Раз, два!
Пісню з нами співай!
Вправи (всі учасники тримають в руках прапорці):
Вступ: діти будуються в чотири колони обличчям до глядачів. Руки з прапорцями опущені вниз.
Такт 1: Змахом відводять праву руку в сторону.
Такт 2: Змахом відводять ліву руку.
Такт 3: Піднімають вгору обидві руки.
Такт 4: Опускають руки вниз.
Такти 5-8: Повторюють руху 1-4 тактів.
Такти 9-16: Марширують на місці.
Такт 1: Злегка вдаряють паличками прапорців про підняте вгору коліно правої ноги (прапорці ставлять вертикально).
Такт 2: Повертаються у вихідне положення.
Такт 3: Злегка вдаряють паличками прапорців про підняте вгору коліно лівої ноги (прапорці ставлять вертикально).
Такт 4: Повертаються у вихідне положення.
Такти 5-8: Повторюють руху 1-4 тактів.
Такти 9-16: Марширують на місці.
Такт 1: Змахом відводять праву руку в сторону.
Такт 2: Змахом відводять ліву руку.
Такт 3: Піднімають обидві руки вгору.
Такт 4: Опускають руки вниз.
Такти 5-8: Повторюють руху 1-4 тактів.
Такти 9-15: Марширують на місці.
Такти 16: Зупиняються і піднімають прапорці вгору.
Гра «Хто швидше пов'яже хустку»
На поляну (стадіон) виноситься картонний шафа-телевізор.
ВЕДУЧИЙ: Ось так телевізор! У ньому ви побачите тих, хто переможе в наших змаганнях. «Хто швидше пов'яже хустку» - так називається перше змагання. Треба добігти до хустки, взяти його і пов'язати на голову. Хто хоче показати свою спритність?
Грають по двоє дітей, гра повторюється три рази. Кожен переможець у хусточці показується по телевізору під оплески глядачів. Команду: «Раз, два, три - біжи!" - Подають всі діти з ведучим. Під час руху змагаються дітей звучить швидка, енергійна музика ( ).
Схема пересування дітей у грі «Хто швидше пов'яже хустку» представлена ​​на рис. 3.4.

Малюнок 3.4. Схема пересування в грі «Хто швидше пов'яже хустку»
Гра «добігаючи до прапорця»
Друге змагання полягає в тому, щоб швидше добігти до прапорця, пролазячи через обручі (викладаються обручі по три в ряд).
Ведучий показує, що треба робити. Грають по двоє осіб, які починають біг по спільній команді: «Раз, два, три - біжи!». Під час руху змагаються дітей звучить швидка, енергійна музика ( ). Гра повторюється два-три рази.
Переможці показуються по телевізору. Схема пересування дітей у грі з обручами представлена ​​на рис.3.5.

Малюнок 3.5. Схема пересування в грі з обручами

«Ведмідь» - фізкультурник
З-за кущів з'являється фігура в балахоні.
ВЕДУЧИЙ: Хто це? Хто в гості до нас прийшов?
Грубий голос з-під балахона: Вгадайте!
Я господар лісу суворий,
Спати люблю взимку в барлозі,
І всю зиму безперервно
Сниться мені запашний мед
Страшно я можу ревіти,
Хто ж я, скажи? (А. Пассова)
ДІТИ: Ведмідь!
Після відгадки провідний знімає з фігури балахон, під ним показується ведмідь (хто-небудь з дорослих у костюмі ведмедя).
ВЕДУЧИЙ: Здрастуй, ведмедик-ведмідь! Будь гостем на нашому фізкультурному святі. Дуже нам сподобалася твоя загадка. Ти, напевно, і грати вмієш?
ВЕДМІДЬ: (хвалькувато) А як же, звичайно, вмію. Я хороший фізкультурник: і бігати вмію - кого хочеш наздожену, і на дерево залізу, і перекидатися можу, і по-ведмежому ходити ... ВЕДУЧИЙ: Ну-ка, покажи нам свої вміння.
Ведмідь під музику перекидається, ходить на четвереньках, намагається зловити ведучого.
ВЕДУЧИЙ: Молодець, Мишко, хороший ти фізкультурник, поплескаємо йому
діти. Діти аплодують, а ведмідь розкланюється.
Гра «Ведмідь і бджоли».
ВЕДУЧИЙ: А тепер ми тобі загадку загадає. Якщо відгадаєш, значить дізнаєшся, в яку гру запрошують тебе хлопці пограти.
Бджоли ганятися за Мишком,
Жу-жу-жу, не будь злодюжкою!
Меду нашого не чіпай,
Іди своєю дорогою!
Мишка мчить повним ходом,
Чи не поласував медом,
Замість меду будуть шишки,
На носі злодюжки-ведмедика.
ВЕДМІДЬ: (зніяковіло) Ні не знаю такої гри.
ВЕДУЧИЙ: Підкажіть, діти, Ведмедику, як називається ця гра.
ДІТИ: «Ведмідь і бджоли»!
ВЕДМІДЬ: Ох-ох!
ВЕДУЧИЙ: Ось тут, Мишко, твій дім, біля пенька. А там (показує) бджоли живуть. Не лізь у вулика, коли там бджоли, а коли вони полетять на луг, спробуй дістати мед, тільки швидко тікай, коли я скажу: «Бджоли!». Зрозумів?
Проводиться два рази «Ведмідь і бджоли». Останній раз ведмідь (охаючи) тікає в кущі.
Вправа «Обручі»
Провідна запрошує дітей виконати раніше вивчену пісню і вправи «обручі» ( пісня «Обручі», музика Ю. Чичикова, слова 3. Петрової):
1. Для занять, як відомо,
Обруч нам необхідний.
І красиво, і корисно
Вправи робити з ним.
Приспів: Котиться обруч навколо
Обруч - веселий помічник і друг.
2. Хочеш червоний, хочеш білий.
Хочеш синій вибирай.
Разом з нами, разом з нами
Всі рухи повторюй.
Приспів: Котиться обруч навколо
Обруч - веселий помічник і друг.
Вправи (всі учасники 8 дівчаток і 8 хлопчиків - тримають у руках обруч):
Вступ: діти вибігають на середину поляни (площадки) і будуються в чотири колони обличчям до глядачів. Початкове положення: п'яти разом, ноги нарізно. Руки зігнуті в ліктях. Обруч притиснутий до грудей. Схема побудови наведена на рис. 3.6

Малюнок 3.6. Схема вихідного побудови вправи «Обручі».
Такти 1 - 2: Роблять напівприсідання, витягаючи руки з обручем вперед.
Такти 3-4: випрямляються.
Такти 5-8: Повторюють руху 1 - 2 тактів.
Такти 9-10: Двома руками піднімають обруч вперед-вгору, одночасно відставляючи праву ногу назад, на носок (прогинання).
Такти 11-12: Повертаються у вихідне положення.
Такти 13 - 14: Повторюють руху 9 - 10 тактів.
Такти 15-16: Повертаються у вихідне положення.
Такти 17 - 32: Діти легко біжать вправо, перебудовуючись в чотири кола (рис.3.7).
Такти 1-16: Рухи перших 16 тактів повторюються в чотирьох колах Такти 17-36: Діти легко біжать вправо, перебудовуючись в один великий круг. Такти 1-16: Рухи перших 16 тактів повторюються у великому колі.
Такти 17-31: Дівчата біжать до центру і стають у коло (спиною).
Хлопчики підбігають до них, утворюючи зовнішнє коло (мал. 3.8)

Малюнок 3.7. Схема перестроювання у чотири кола вправи «Обручі».

Малюнок 3.8. Схема перестроювання у два кола вправи «Обручі».
Такти 32 - 34: Дівчата розуміють обручі вгору (вертикально), хлопчики на праве коліно і також піднімають обручі вгору.
Зарядка «Доктора Айболить»
За лісовій дорозі на велосипеді їде доктор Айболить. Він наспівує свою пісеньку (уривки з пісні Айболита, сл. Чуковського, муз. Богуславської).
АЙБОЛИТ: Приходь до мене лікуватися
І корова і вовчиха,
І жучок, і черв'ячок,
І зайчик і щеня.
Я вправив спритно плічко
Зеленому коника,
Я вилікував животики
Нещасним бегемотика.
У кого болить, від чого болить,
Чому болить і давно ль болить -
Усіх вилікує, зцілить
Добрий лікар Айболить.
Я не дарма, я не дарма
Добрий лікар Айболить.
Під'їхавши, ставить у дерева велосипед (питаючи):
Я приїхав до Петі,
Я приїхав до Колі,
Здрастуйте, діти!
Хто у вас хворий? (В. Маяковський)
ВЕДУЧИЙ: Здрастуй, добрий лікар Айболить! Спасибі тобі за турботу. Але у нас немає хворих.
АЙБОЛИТ: Не може бути.
ВЕДУЧИЙ (до дітей): Хлопці, хіба хто-небудь у вас хворий? АЙБОЛИТ: Я повинен це перевірити.
Доктор Айболить розкриває свій медичний саквояж, розкладає ліки, починає «обхід».
АЙБОЛИТ: Зараз подивлюся з окулярів на кінчики язичків ...
У кого болить живіт? ...
А чи є у вас дівчинки замурзані? ...
А хто мила боїться? ...
А уколів боїтеся? ... Ах, які сміливі!
Подивіться всі на мене, зараз я дізнаюся, хто не любить зарядку робити?
ВЕДУЧИЙ: Доктор, зарядку всі наші хлопці щодня роблять, люблять її.
Хлопці, давайте скажемо доктору Айболіту, як ми любимо зарядку. Діти разом з ведучим: Ми зарядку любимо дуже
Кожен бути здоровим хоче! (Слова знайомі дітям з ранкової гімнастики).
АЙБОЛИТ: Дуже, дуже добре. Але я сам хочу це бачити! Швидко встаньте!
Сідайте! Потягніться! Нахиліться! Раз, два, три, чотири, вище ноги, груди вперед! ...
Всі дихайте!
Не дихайте!
Все в порядку.
Відпочиньте!
Разом руки підніміть!
Чудово!
Опустіть!
Нахиліться!
Розігніть!
Встаньте прямо!
Посміхніться!
Айболить показує три-чотири вправи, діти повторюють.
АЙБОЛИТ (провідною):
Так, оглядом я задоволений
З хлопців ніхто не хворий,
Кожен веселий і здоровий
І до занять готовий!
АЙБОЛИТ (дітям): Молодці хлопці! Тепер я знаю, що всі ви здорові, фізкультуру любите, а сонце, повітря і вода - наші кращі друзі! Значить, я можу спокійно їхати у свою лісову лікарню!
З-за дерев (охаючи) виходить ведмідь з перев'язаною щокою.
АЙБОЛИТ: О-о! А ось і хворий ... Що з тобою, ведмедик-ведмідь?
ВЕДМІДЬ: Мене бджоли покусали. Ой-ой-ой! ...
АЙБОЛИТ: А-а-а, ти напевно у вулик за медом лазив?
ВЕДМІДЬ (не рішуче): Н-ні ... (А головою робить ствердну жест, продовжуючи охати).
АЙБОЛИТ: Ну, значить, сам винен. Дай я тобі укол зроблю і все минеться.
ВЕДМІДЬ (злякано): Укол?
АЙБОЛИТ: Ну, так. Чого ж ти злякався? Сідай на пеньок.
Ведмідь вмощується на пеньок, злякано озираючись, продовжуючи охати, тепер вже від страху перед уколом. Айболить, виконавши відповідну пропозицію, підходить до нього з ватою. Ведмідь злякано схоплюється.
АЙБОЛИТ: Як тобі не соромно, такий великий, а боїшся. Ніхто з наших хлопців (жест у бік дітей) не боїться уколів. Вірно, хлопці? Ну, ось, чув? Сідай ...
Ведмідь сідає, злякано озираючись.
АЙБОЛИТ: Ой, який ти не неспокійний! Доведеться тебе прив'язувати, а то ти мені голку зламаєш. Айболить бере мотузку і прив'язує ведмедя до бутафорними дереву або до табуретці, на якій сидить ведмідь.
АЙБОЛИТ: Ну, от. Зараз ти будеш здоровий!
Айболить бере шприц, повертається до ведмедя, а той з гучним ревінням разом з прив'язаним до нього деревом тікає в ліс ...
«Веселий» футбол
АЙБОЛИТ (слідом ведмедю): Стривай, куди ж ти? ... Не тікай, на тобі вітамін!
АЙБОЛИТ (до дітей): Не захотів вітаміну. Хочете, діти, я пригощу вас? Тільки вітамін мій не простий, а чарівний.
Знаю я секрет один
Є чарівний вітамін,
Не їдять його, не п'ють,
А ногами сильно б'ють.
Той, хто спритним хоче бути,
Буде з ним завжди дружити.
Всі, хто сміливим хоче стати,
Виходь зі мною грати!
(С. Гомозові)
Айболить дістає з валізи м'яч і робить першим по ньому удару. Діти 1-2 хвилини ганяють по галявині (стадіону, спортивному майданчику) м'яч.
Вибравши момент, Айболить сильним ударом посилає м'яч у кущі. Діти біжать за м'ячем, але з кущів назустріч вивалюється кавун.
АЙБОЛИТ: Що таке сталося?
Що з м'ячем моїм сталося?
Був він товстим і пузатим,
Але зовсім не смугастим!
Перетворився він в кавун!
Що, спробуємо на смак?
(С. Гомозові)
Діти миють руки, Айболить - кавун, який потім урочисто розрізається на блюдце під оплески учасників свята. Якщо використовується справжній кавун, він повинен бути досить великий, щоб стародення вистачило на всіх, в іншому випадку необхідно мати кілька кавунів.
Якщо кавун бутафорський, Айболить бере його в руки, оглядає і слухає вухом, потім каже:
А кавун-то не простий,
І всередині він непорожній ...
І стукає він і дзвенить ...
Подивитися, що в ньому лежить?
У кавуні можуть перебувати невеликі пам'ятні сувеніри для всіх учасників дитячого спортивного свята.

Закриття дитячого спортивного свята
Ведучий дякує всім учасникам дитячого спортивного свята «Будемо спортом займатися!», А також глядачів і гостей за теплу підтримку змагаються, потім оголошує про закриття заходу. Звучать аплодисменти.
Під звуки урочистого маршу ( ) Діти покидають зал.
Обладнання та спортивний інвентар для проведення дитячого фізкультурного свята
a) Спортивний інвентар:
прапорці, обручі, м'яч, велосипед, хустки. Мається на увазі, що весь спортивний інвентар для проведення свята вже знаходиться у фонді дитячої установи або ж купується за рахунок коштів дитячого закладу, спонсорів, батьківського комітету (відповідальний - голова батьківського комітету).
б) Музичний супровід забезпечує музичний керівник:
баян, фортепіано (у музичному залі), а також музичний центр, магнітофон і т.п.
в) Костюми: костюм і театральна маска «Ведмедя» - з фонду костюмерній дитячої установи або ж береться в оренду (на прокат) в «Театрі юного глядача», «Будинку дитячої творчості» і т.п.;
г) костюм «Доктора« Айболить »- білий медичний халат, ковпак, медичний саквояж, медичний інструмент, медичний інвентар та приладдя - з медичного пункту дитячого закладу; окуляри, парик, накладна борода (або маска) - з фонду костюмерній даного дитячого закладу.
д) Додаткові реквізити і приналежності: мотузка, тарілка (піднос), ніж, табурет, лави для гостей і глядачів.
е) виготовляються приналежності й устаткування: кавун бутафорський, картонний шафа-телевізор, прикраса спортивного майданчика (малюнки і плакати зі спортивної символікою) - виготовлення проводиться силами батьківського комітету на замовлення організаторів спортивного свята.
ж) Подарунки: (невеликі пам'ятні подарунки для учасників дитячого спортивного свята), три справжніх кавуна, повітряні кулі.
Кошторис витрат
Кошторис витрат на проведення фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!» Приведена в табл. 3.1. і становить 874,68 грн. з урахуванням ПДВ. При складанні кошторису витрат умовно прийнято, що в проведенні заходу бере участь 32 дитини.
Джерелом фінансування можуть бути:
• фонд дитячої установи;
• фонд батьківського комітету;
• спонсори.
Таблиця 3.1.
Кошторис витрат на проведення фізкультурного свята
№ п / п
Найменування
Одиниця виміру
Кількість
Ціна за од.,
грн
Сума грн. без ПДВ
1
Подарунки
шт.
32
10,00
320,00
2
Кавун
кг
15
1,50
22,50
3
Картон
набір
10
5,20
52,00
4
Клей
банку
2
3,10
6,20
5
Фарби
набір
2
4,80
9,60
6
Ножиці
шт.
1
7,00
7,00
7
Повітряні кулі
шт.
50
0,50
25,00
8
Ватман формат А1
лист
10
5,00
50,00
9
Прапорці
шт.
32
3,20
102,40
10
Обручі
шт.
16
6,80
108,80
11
М'яч
шт.
1
10,50
10,50
12
Хустки
шт.
2
1,20
2,40
13
Оренда костюма «Ведмідь»
добу
1
12,50
12,50
Разом
728,90
ПДВ 20%
145,78
Всього з ПДВ
874,68
План підготовки до проведення заходу
План підготовки до проведення фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!» Складається після детальної розробки сценарію і затвердження його завідувачки дитячого закладу. План підготовки до проведення фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!» Презентовано в табл.3.2.
Таблиця 3.2.
План підготовки до проведення фізкультурного свята «Будемо спортом займатися!»
№ п / п
Найменування заходу
Термін виконання
Контроль
1
Проведення зборів серед
15.07
Завідуюча
організаторів спортивного свята:
дитячим закладом
• ухвалення рішення про необхідність проведення даного заходу;
• затвердження сценарію та кошторису витрат;
• визначення місця проведення;
• розподіл ролей серед учасників
заходи
2
Переговори зі спонсором
16.07-18.07
Завідуюча дитячим
установою
3
Виховна робота з підготовки
15.07-01.08
Вихователі у
дітей до свята, вивчення слів до пісень
групах
4
Підбір музичної фонограми
16.07-20.07
Музруков.
5
Постановка спортивних танців:
01.08-15.08
Музруков,
• вивчення танцювальних рухів
фізінструктор
з дітьми;
• відпрацювання почуття ритму і координації;
• відпрацювання рухів у групах
6
Виготовлення декорацій, малюнків і
20.07-05.08
Батьківський
плакатів зі спортивної символікою
комітет
7
Закупівля всього необхідного
20.07-10.08
Завідуюча
спортивного інвентарю і
дитячим
приладдя
установою
8
Репетиції з дорослими учасниками
01.08-15.08
Музруков,
спортивного свята - ролі «Ведучого»,
фізінструктор
«Ведмедя», «Доктора Айболить»
9
Підготовка костюмів, їх реставрація
01.08-18.08
Музруков, фізінструктор,
вихователі
10
Розсилка запрошень гостям
15.08:
Завідуюча
(Батькам, спонсорам) і оповіщення
дитячим
у вигляді афіші про дату і час початку
установою,
спортивного свята
вихователі
11
Генеральна репетиція
18.08
Музруков, фізінструктор
12
Прикраса спортивного майданчика
19.08
Вихователі,
13
Спортивне свято «Будемо
20.08.
спортом займатися! »

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
· Анімація - вид діяльність з розробки та подання спеціальних програм проведення вільного часу. Анімаційні програми включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, хоббі, заняття, що входять до сфери духовних інтересів і т.п.
· Завдання аніматора (укладача програм відпочинку та організатора їх реалізації) - зробити дозвілля цікавим і змістовним. Є безліч способів досягнення цього. Саме в дозвільної діяльності (художньої, гуманітарної, екологічної тощо) стає можливим вільне творчість, завдяки чому оптимально востребуются інтелектуальні та емоційні, духовні і фізичні ресурси людини, що надає психологічну стабільність його життя у всьому її різноманітті.
· Анімація як чинник соціальної активності людини виступає в якості форми і методу вивчення сформованої практики, що вимагає професійно підготовлених фахівців даного напряму суспільної діяльності. У зв'язку з цим в суспільних і туристських організаціях необхідно створення відділів, служб та центрів анімації, завдання яких повинна полягати в розробці цікавих програм дозвілля і спілкування (туристських, спортивно-оздоровчих, видовищно-розважальних, навчальних та ін) і для роботи в яких необхідні кваліфіковані фахівці, що володіють знаннями в області психології, педагогіки, валеології і т.д.
У ході даної роботи на прикладі сценарію дитячого спортивного свята в дошкільному закладі була вивчена і опрацьована схема підготовки та проведення масових спортивних заходів.
Однією з первинних завдань при розробці таких сценаріїв є визначення цілей, завдань, актуальності проведення спортивних заходів, а також виявлення сектора глядачів, на який буде орієнтований свято. Слід також зазначити, що позитивний ефект від проведення спортивного заходу залежить від того, як на початковому етапі розробки сценарію будуть вирішені наступні питання: місце, час проведення і цілісність лінії сюжету.
Багато в чому видовищність масового заходу буде заздрість від таких факторів як: кількість учасників, їх підбір і комплектація по групах, ступінь професіоналізму команди організаторів, підібрана фонограма і поставлена ​​хореографія, реклама, декорації і костюми, спеціальні ефекти і піротехніка.
Важливо пам'ятати, що перед проведенням як невеликого, так і масштабного спортивного заходу необхідно провести економічні розрахунки: скласти кошторис витрат, визначити джерела фінансування, терміни і план надходження грошових коштів, а іноді потрібно визначити економічний ефект, рентабельність, точку беззбитковості і графік окупності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зорін І.В., Квартальнов В.А. Тлумачний словник туристських термінів. - М., 1994. - 290 с.
2. Енциклопедія туриста. Велика російська енциклопедія. - М., 1999. - 310 с.
3. Уокер Дж. Введення в гостинність. - М., 1999. - 340 с.
4. Браймер Р.А. Основи управління в індустрії гостинності. - М., 1995. - 370 с.
5. Радянський енциклопедичний словник. - М., 1986. - 1200 с.
6. Квартальнов В.А., Солодухин І.Д. Методика і педагогіка професійного навчання та підготовки фахівців для цілей туризму. - М., 1998. - 378 с.
7. Квартальнов В.А. Біосфера і туризм. - М., 2002. - 296 с.
8. Бекина С. Будемо спортом займатися. Пісні, вірші, ігри для дітей молодшого віку. - М., 1977. - 47с.
9. Вільчковський В.М. Методика фізичного виховання. - М., 2004. - 290 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Контрольна робота
174.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Графіка та анімація
3D графіка і анімація
Анімація в туризмі
Анімація в Delphi 7 0
3D моделювання анімація віртуальні світи
Бондаж садомазохізм і сексуальність в японській мальованої порнографії комікси та анімація
© Усі права захищені
написати до нас