Аналіз фінансово економічного стану підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Аналіз ресурсного потенціалу організації
2. Аналіз виробництва і обсягу продажів
3. Аналіз витрат і собівартості продукції
4. Аналіз фінансових результатів діяльності організації
5. Аналіз фінансового положення організації
6. Комплексна оцінка діяльності організації
Список літератури

1. Аналіз ресурсного потенціалу організації
Таблиця 1. Аналіз ступеня впливу на обсяг продажів окремих факторів з використанням трудових ресурсів
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Динаміка показника,%
Різниця у відсотках (+;-)
Розрахунок впливу фактора
Чинник, що вплинув на виявлене зміна
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Чисельність робітників (N), чол.
9750
11214
115%
+15
10854.60
1464
2
Число відпрацьованих людино-днів (ЧД), дн.
2340000
2747430
117%
+2
1447.28
5.00
3
Число відпрацьованих людино-годин (Чс), ч.
19188000
21979440
115%
- 2
1447.28
2.00
4
Обсяг продажів (без ПДВ) (V), тис руб.
7236400
8243819
114%
- 1
Фактором, що вплинув на зміну є той показник, зміна якого залишиться, якщо відняти попередній. Так для показника число відпрацьованих людино-днів вилучити чисельність робітників, то залишиться число днів відпрацьованих одним робітником, а зміна складе:
Зміна числа днів відпрацьованих одним робітником = 245 - 240 = 5 днів.
Для показника число відпрацьованих людино-годин - цим чинником буде показник - тривалість однієї зміни. Її зміна складе:
Зміна тривалості однієї зміни = 8,0 - 8,2 = - 0,2 ч.
Таким чином, в середньому показники, що вплинули на обсяг продажів збільшилися в звітному році на 14 -17%, при цьому найбільше значення надав показник - чисельність робітників.
Таблиця 2. Аналіз ступеня впливу на обсяг продажів окремих факторів, пов'язаних з використанням матеріалів
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Зміна (+;-)
1
2
3
4
5
1
Обсяг продажів (без ПДВ) (V), тис. руб.
7236400
8243819
1007419
2
Вартість матеріалів у собівартості продажів, (Мз), тис. руб.
4211700
4756160
544460
3
Коефіцієнт матеріаловіддачі (Мо) проданої продукції
1.72
1.73
0.02
4
Вплив на зміну обсягу продажів (V) таких чинників:
-
-
-
а) зміна вартості матеріалів у собівартість продажів (ΔМз), тис. руб.
-
-
7960.04
б) зміни матеріаловіддачі проданої продукції (ΔМо), тис. руб.
-
-
6295.67
Коефіцієнт матеріаловіддачі проданої продукції = виручка / вартість матеріалів у собівартості продажів. Вплив на зміну обсягу продажів розраховується аналогічно таблиці 1.
Таким чином, на обсяг продажів найбільший вплив справила зміна вартості матеріалів у собівартості продажів. Помітно підвищення у звітному році в порівнянні з минулим окремих факторів, пов'язаних з використанням матеріалів.

Таблиця 3. Аналіз ступеня впливу на обсяг продажів окремих факторів, пов'язаних з використанням основних засобів
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Зміна (+;-)
1
2
3
4
5
1
Обсяг продажів (без ПДВ) (V), тис. руб.
7236400
8243819
1007419
2
Середньорічна первісна вартість активної частини виробничих основних засобів (ΔОс пр), тис. руб.
1654880
1721459
66579
3
Кількість днів у році, протягом яких активна частина виробничих основних засобів перебувала в робочому стані, (Рд), дн.
240
245
5
4
Коефіцієнт змінності роботи обладнання (КСМ)
1.30
1.50
0.2
5
Середня тривалість зміни (ПСМ), ч.
8.20
8.00
-0.2
6
Обсяг продажів, що приходиться на 1 тис. руб. вартості активної частини основних засобів за 1 машино-годину роботи обладнання (Вч), тис. руб.
2.22
2.44
0.22
7
Вплив на зміну обсягу продажів (ΔV) наступних факторів:
-
-
-
а) зміна початкової вартості активної частини виробничих основних засобів (ΔОс пр), тис. руб.
-
-
2749.83
б) зміни кількості днів у році, протягом яких активна частина виробничих основних засобів перебувала в робочому стані, (ΔРд), дн.
-
-
1447.28
в) зміни коефіцієнта змінності (ΔКсм), тис. руб.
-
-
9407.32
г) зміни середньої тривалості зміни (ΔПсм), тис. руб.
-
-
1809.10
д) зміни обсягу продажів, що припадає на 1 тис. руб. вартості активної частини основних засобів за 1 машино-годину роботи обладнання (ΔВч), тис. руб.
-
-
6874.58
Таким чином, найбільший вплив на обсяг продажів справила зміна коефіцієнта змінності, у зв'язку з цим зменшився машино - година роботи обладнання, що вплинуло на зміну обсягу продажів, що припадає на 1 тис. руб. активної частини основних засобів.

Таблиця 4. Характеристика співвідношення екстенсивності та інтенсивності використання ресурсів у процесі виробництва
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Темп приросту,%
Приріст ресурсу на 1% приросту виручки від продажів (Кекст.i)
Коефіцієнти впливу на приріст виручки від продажів
екстенсивності використання ресурсу
інтенсивності використання ресурсу
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Чисельність робітників (N), чол.
9750
11214
15.02
1.08
107.86
-7.86
2
Середньорічна вартість активної частини виробничих фондів, тис. руб.
1654880
1721459
4.02
0.29
28.90
71.10
3
Вартість матеріалів, використаних при виробництві готової продукції, тис. руб.
4211700
4756160
12.93
0.93
92.86
7.14
4
Виручка від продажу продукції, тис. руб.
7236400
8243819
13.92
-
-
-
5
Алгоритм розрахунку показника, що характеризує комплексне використання ресурсів
-
-
-
6
Показники, що характеризують комплексне використання ресурсів
-
-
-
0.77
76.54
23.46
Таким чином, на 1% приросту виручки найбільший приріст у показника чисельності робітників, що було підтверджено в попередніх розрахунках. Коефіцієнт екстенсивності використання ресурсів перевищує коефіцієнт інтенсивності у 3,26 разів.
Таблиця 5. Комплексний резерв збільшення обсягу продажів продукції за рахунок внутрішніх резервів використання ресурсів
№ п / п
Показник
Резерв збільшення обсягу продажів, виявлених у процесі аналізу
Резерв збільшення обсягу продажів при комплексному використанні наявних резервів поліпшення використання ресурсів
1
2
3
4
1
Збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання трудових ресурсів
1464
1500
2
Збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів
14255
16000
3
Збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання основних виробничих засобів
22288
25000
4
Разом комплектний ресурс
-
42500
Таким чином, комплектний резерв збільшення обсягу продажу за рахунок використання ресурсного потенціалу складає 42500 тис. руб. При цьому збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання трудових ресурсів планується за рахунок збільшення чисельність робітників, а збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів - через скорочення витрат на виробництво виробів, тобто витрат.
Так найбільший вплив на обсяг продажів надав коефіцієнт змінності, то планується збільшити робочий день і ставити його на рівні минулого року
2. Аналіз виробництва і обсягу продажів
Кількість проданої продукції в звітному році збільшилася в 1,2 рази, що в свою чергу вплинуло на размет виручки і викликало її збільшення в 1,14 разів. Динаміка цін трьох виробів неоднорідна, відбувається і зниження і збільшення. Зберігши ціни минулого року у разі зміни кількості виробів підприємство отримало б більше виручки в 1,088 разів.
Таблиця 6. Вплив на приріст обсягу продажів зміни кількості проданої продукції, її структури і цін на неї

п / п
Показу-
тель
Виріб А
Виріб В
Виріб З
Разом
Прош-
лий рік
Звіт
ний рік
Прош-
лий рік
Звіт-
ний рік
Прош-лий рік
Звіт-
ний рік
Прош-
лий рік
Звіт-
ний рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Кількість, шт.
11500
11680
5880
5600
7000
11976
24380
29256
2
Ціна, тис. крб.
256
302.3
305
264.64
357
269.89
-
-
3
Виручка, тис. руб.
2944000
3530864
1793400
1480752
2499000
3232203
7236400
8243819
4
Розрахунковий показник виручки за звітний рік при структурі і цінах минулого року, тис. руб.
-
2944000
-
1793400
-
2499000
-
7236400
5
Розрахунковий показник виручки за звітний рік при цінах минулого року, тис. руб.
-
2990080
-
1708000
-
4275432
-
8973512
Складемо допоміжну таблицю 7.
Таблиця 7. Вихідні дані для складання бізнес-плану на майбутній звітний період
№ п / п
Показник
Виріб А
Виріб В
Виріб З
Виріб D
Виріб E
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Попит на виріб, шт.
12000
4500
4500
2500
6000
29500
2
Ціна виробу на майбутній період, тис. руб.
320
310
750
590
980
-
3
Собівартість одиниці продукції, можливої ​​у випуску в наступному звітному році, тис. руб.
294
269
695
570
-
-
4
Обсяг продажів виходячи з попиту і можливості її випуску, який може бути включений в бізнес - план, тис. руб.
3840000
1395000
3375000
1475000
5880000
15965000
5
Собівартість обсягу продажів, включено в бізнес - план, тис. руб.
3528000
1210500
3127500
1425000
0
9291000
6
Прибуток від продажів на планований період, тис. руб.
312000
184500
247500
50000
0
794000
7
Коефіцієнт рентабельності вироби виходячи з відношення прибутку до обсягу продажів
8.13
13.23
7.33
3.39
0
-
8
Віднесення продукції до певної групи в залежності від рівня її рентабельності, тис. руб.
1
2
1
1
-
-
Виділимо 2 групи продукції залежно від рівня їх рентабельності:
Нижче 10% - група № 1.
10 - 25% - група № 2.
Таким чином, до першої групи віднесені 3 вироби А, С і D. До другої групи відноситься виріб В. Чим вище рентабельність, тим вищий прибуток підприємства, тому в наступному році в першу чергу необхідно випускати виріб В, потім А і С. Низька рентабельність вироби З свідчить про його недоробці, тому необхідна коригування розрахункових показників даного вироби.
Таблиця 8. Критичний обсяг продажів за звітний рік і на планований обсяг продажів, забезпечений попитом
№ п / п
Показник
За звітний рік
На планований період, забезпечений попитом
1
2
3
4
1
Виручка від продажу, тис. руб.
7236400
8243819
2
Змінні витрати, тис. руб.
4426831
5197725
3
Постійні витрати, тис. руб.
2910208
2798775
4
Прибуток від продажу, тис. руб.
721824
906780
5
Маржинальний дохід у складі виручки від продажу, тис. руб.
2809569
3046094
6
Частка маржинального доходу у складі виручки від продажів
0.39
0.37
7
«Критична точка» обсягу продажів, тис. руб.
1.04
0.92
8
Запас фінансової міцності, тис. руб.
47036.60
53584.82
9
Рівень запасу фінансової міцності в обсязі продажів, тис. руб.
65%
72%
Таким чином, для даного підприємства склалася ситуація безпечна, про що говорить рівень запасу фінансової міцності в обсязі продажів, що знаходиться на рівні 65% - у минулому році і 75% - у звітному році.

3. Аналіз витрат і собівартості продукції
Таблиця 9. Витрати по звичайних видах діяльності в поелементному розрізі за звітний і минулий роки
№ п / п
Елемент витрат по звичайних видах діяльності
За звітний рік
За минулий рік
Зміна (+;-)
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%
1
Матеріальні витрати
4756160
113
4211700
100
544460
13
2
Витрати на оплату праці
1540978
118
1302925
100
238053
18
3
Відрахування на соціальні потреби
400602
118
338758
100
61844
18
4
Амортизація
474025
95
497621
100
-23596
-5
5
Інші витрати
165274
101
163572
100
1702
1
6
Разом
7337039
6514576
100
822463
Таким чином, за всіма елементами витрат по звичайних видах діяльності, крім амортизації відбулося збільшення за звітний період. Найбільшому відхиленню піддалися витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби (на 18%). Відбулося зниження амортизації на 5%.
На основі представлених даних можна говорити про динаміку зростання собівартість продукції в звітному році в порівнянні з минулим. Найбільше збільшення дало виріб С. Це пов'язано з підвищенням в 1,7 разів кількості одиниць виробів. Для інших видів виробів характерне досить низьке збільшення або ж невелике зниження. За всіма видами виробів, крім виробу А помітне зменшення ціни. Так ціна виробу В знизилася на 15%, а вироби з - на 32%.
Собівартість обсягу продажів звітного року при собівартості одиниці продукції минулого року для виробу А = 253,99 * 11 680 = 2966603,2 тис. руб.
Собівартість обсягу продажів звітного року при собівартості одиниці продукції минулого року для виробу В = 231,41 * 5600 = 1296896 тис. крб.
Собівартість обсягу продажів звітного року при собівартості одиниці продукції минулого року для вироби З = 319 * 11 976 = 3820344 тис. крб.
За умови даних розрахунків собівартість вироби З перевищила собівартість у звітному році на 966942 тис. руб. По іншим виробам даний показник нижче розрахункових даних.
Вартість продажу звітного року за цінами минулого року вироби А = 11680 * 256 = 2990080 тис. крб.
Вартість продажу звітного року за цінами минулого року вироби У = 5600 * 305 = 1708000 тис. крб.
Вартість продажу звітного року за цінами минулого року вироби З = 11976 * 357 = 4275432 тис. крб.
Зберігши на даному підприємстві ціни минулого року, вартість виробів В і С буде збільшена, на виріб А навпаки знизиться.
Розрахунок впливу матеріалу (X, Y, Z, W) = різниця у відсотках фактора (X, Y, Z, W) * торішню вартість усіх матеріалів / 100
Розрахунок впливу матеріалу (X) = 0,23 * 4211700 / 100 = 9686,91 тис. руб.
Розрахунок впливу матеріалу (Y) = - 0,16 * 4211700 / 100 = - 6738,72 тис. руб.
Розрахунок впливу матеріалу (Z) = 0,12 * 4211700 / 100 = 11371,59 тис. крб.
Розрахунок впливу матеріалу (W) = 0,08 * 4211700 / 100 = 3369,36 тис. руб.
Виходячи з наведених розрахунків, на вартість основних видів використовуваних у виробництві матеріалів найбільший вплив чинить використання матеріалу Z. Аналогічно відбувається розрахунок по кожному що впливає фактору.
Розрахунок впливу кількості матеріалів = 0,07 * 4211700 / 100 = 2948,19 тис. руб.
Розрахунок впливу ціни матеріалів = 0,02 * 4211700/100 = 842,34 тис. руб.
Як видно з розрахунку найбільший вплив робить зміна кількості матеріалів, ніж зміна їх ціни.
Резерви зниження вартість матеріалів можна отримати шляхом зниження ціни матеріалів або зменшення використання кількості.
На оплату праці впливають такі фактори:
- Середньорічна чисельність робітників;
- Середньогодинна зароблена плата;
- Кількість відпрацьованих днів у році.
Таблиця 10. Склад, структура і динаміка доходів і витрат
№ п / п
Елемент витрат по звичайних видах діяльності
Звітний рік
Минулий рік
Зміна (+;-)
Сума, тис. руб.
% До підсумку
Сума, тис. руб.
% До підсумку
Сума, тис. руб.
% До підсумку
1
Виручка (нетто)
8243819
0.9939
7236400
0.9927
1007419
1.0026
2
Відсотки до отримання
24890
0.0030
27676
0.0038
-2786
-0.0028
3
Інші доходи
25960
0.0031
25824
0.0035
136
0.0001
4
Усього доходів
8294669
1
7289900
1
1004769
1
5
Собівартість продукції
5409150
0.6761
4801575
0.6847
607575
0.6153
6
Комерційні витрати
759877
0.0950
674452
0.0962
85425
0.0865
Управлінські витрати
1168012
0.1460
1038549
0.1481
129463
0.1311
Відсотки до сплати
285035
0.0356
165522
0.0236
119513
0.1210
Інші витрати
378349
0.0473
332924
0.0475
45425
0.0460
Всього витрат
8000423
1
7013022
1
987401
1
Перевищення доходів над витратами
294246
276878
17368
Як видно з таблиці 10, спостерігається перевищення доходів над витратами на 17368 тис. руб. або на 6,27%. Це пов'язано із збільшенням доходів і витрат. Відсотки до отримання в звітному році знизилися на 11% в порівнянні з минулим роком.
4. Аналіз фінансових результатів діяльності організації
У таблиці 11. наведені показники, що характеризують взаємозв'язок прибутку і рентабельності.
Таблиця 11. Показники, що характеризують прибуток і рентабельність
Показник
Умовні позначення
Прибуток
P = NS
Витрати на 1 руб. продукції
Z = S / N
Рентабельність продукції
P (n) =
= P * 100 / N
Рентабельність активів за прибутком до оподаткування (%)
[Рядок 140 форми № 2 / (0,5 * (рядок 300н г + 300К г) балансу)] * 100%
Рентабельність активів за чистим прибутком (%)
[Рядок 190 форми № 2 / (0,5 * (рядок 300н г + 300К г) балансу)] * 100%
Рентабельність оборотних активів по прибутку до оподаткування (%)
[Рядок 140 форми № 2 / (0,5 * (рядок 290н г + 290к г) балансу)] * 100%
Рентабельність оборотних активів по чистому прибутку (%)
[Рядок 190 форми № 2 / (0,5 * (рядок 290н г + 290к г) балансу)] * 100%
Рентабельність продажів по прибутку до оподаткування (%)
(Рядок 140 форми № 2 / рядок 010 форми № 2) * 100%
Рентабельність продажів по прибутку від продажів (%)
(Рядок 050 форми № 2 / рядок 010 форми № 2) * 100%
Рентабельність витрат по звичайних видах діяльності з прибутку від продажів (%)
(Рядок 050 форми № 2 / сума рядків 020, 030, 040 форми № 2) * 100%
Рентабельність витрат з чистого прибутку (%)
(Рядок 190 форми № 2 / сума рядків 020, 030, 040, 070, 100, 130, 150 форми № 2) * 100%
Рентабельність власного капіталу за прибутком до оподаткування (уточнений варіант) (%)
[Рядок 140 форми № 2 / (0,5 * (сума рядків 490, 640 п.р. + сума рядків 490, 640 к.г.) балансу)] * 100%
Рентабельність власного капіталу за прибутком до оподаткування (спрощений варіант) (%)
[Рядок 140 форми № 2 / (0,5 * (рядок 490 п.р. + рядок 490 к.г.) балансу)] * 100%
Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку (спрощений варіант) (%)
[Рядок 190 форми № 2 / (0,5 * (рядок 490 п.р. + рядок 490 к.г.) балансу)] * 100%
Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку (уточнений варіант) (%)
[Рядок 190 форми № 2 / (0,5 * (сума рядків 490, 640 п.р. + сума рядків 490, 640 к.г.) балансу)] * 100%
Таблиця 12. Аналіз показників прибутку і факторів, що вплинули на чистий прибуток
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Зміна (+;-)
1
2
3
4
5
1
Валовий прибуток
2434825
2834669
399844
2
Прибуток від продажів
721824
906780
184956
3
Прибуток (збиток) за іншими операціями
0
4
Прибуток (збиток) до оподаткування
276878
294246
17368
5
Податок на прибуток
39960
38296
-1664
6
Чистий прибуток (збиток)
236918
255950
19032
7
Зміна чистого прибутку звітного періоду за рахунок:
-
-
-
а) зміни прибутку до оподаткування
-
-
27.58
б) зміни суми податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів
-
-
22.71
Таким чином, прибуток формується за рахунок валового прибутку, а податок на прибуток до чистого прибутку співвідноситься як 1:6. Найбільше зміна чистого прибутку звітного періоду пов'язане зі зміною прибутку до оподаткування, хоча зміни суми податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів також істотно впливає.

Таблиця 13. Аналіз факторів, що вплинули на зміну прибутку від продажів
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік при торішніх цінах і собівартості
Звітний рік
1
2
3
4
5
1
Виручка від продажів
7236400
8973512
8243819
2
Собівартість проданих товарів
6514576
8082843
7337039
3
Комерційні витрати
674452
759877
4
Управлінські витрати
1038549
1168012
5
Прибуток від продажів
721824
890668.8
906780
Як видно з таблиці 13., Прибуток від продажів у звітному при цінах і собівартості минулого року нижче, ніж у звітному році при існуючих параметрах. Собівартість у звітному році зросла на 12,6%, а при цінах і собівартості минулого року можливе зростання склав би 24%. Аналогічно збільшилася б виручка від продажів.
Коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності = Прибуток від продажів / Виручка
Коефіцієнт експлуатаційних витрат = 1 - Коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності
Таблиця 14. Розрахунок коефіцієнтів виробничої діяльності
№ п / п
Показник
Минулий рік
Звітний рік
1
Коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності
9%
10%
2
Коефіцієнт експлуатаційних витрат
91%
90%

Коефіцієнт рентабельності у звітному році виріс на 1%, що спричинило за собою зниження коефіцієнта експлуатаційних витрат, так як вони є взаємодоповнюючими.
Таблиця 15. Аналіз рентабельності виробничої діяльності
№ п / п
Показники
Звітний рік
Минулий рік
Зміна (+;-)
1
2
3
4
5
1
Виручка (нетто), тис. руб.
8243819
7236400
1007419
2
Змінні витрати, тис. руб.
5197725
4426831
770894
3
Маржинальний прибуток, тис. руб.
3046094
2809569
236525
4
Коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності
0.10
0.09
0.01
5
Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності виробничої діяльності наступних факторів:
-
-
-
а) зміни доходу від продажів, що припадає на 1 рубль змінних витрат
-
-
- 0.004
б) зміни коефіцієнта рентабельності продажів, розрахованої на підставі маржинальної прибутку
-
-
- 0.0018
Таким чином, на зміну коефіцієнта рентабельності виробничої діяльності в більшій мірі впливає зміна доходу від продажів, що припадає на 1 рубль змінних витрат.
Пояснювальна записка:
Як шляхів підвищення рентабельності виробничої діяльності можна виділити зниження витрат, що припадають на 1 руб. продукції або збільшити зростання виробництва.

Таблиця 16. Аналіз рентабельності активів та факторів, що впливають на неї
№ п / п
Показники
Звітний рік
Минулий рік
Зміна (+;-)
1
2
3
4
5
1
Прибуток до оподаткування, тис. руб.
294246
276878
17368
2
Активи, тис. руб.
3269400
3146340
123060
3
Рентабельність активів, коеф.
0.0917
0.0863
0.0054
4
Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності активів наступних факторів:
-
-
-
а) зміни виручки від продажів на 1 руб. доходів
-
-
0.1726
б) зміни доходів на 1 руб. активів
-
-
0.0002
в) зміни прибутку до оподаткування на 1 руб. виручки від продажів
-
-
- 0.0025
Таким чином, на а зміна коефіцієнта рентабельності активів надає більшою мірою зміни виручки від продажів на 1 руб. доходів, а також зниження зміни прибутку до оподаткування на 1 руб. виручки від продажів на 0,0025.
Таблиця 17. Аналіз рентабельності власного капіталу
№ п / п
Показники
Звітний рік
Минулий рік
Зміна (+;-)
1
2
3
4
5
1
Чистий прибуток, тис. руб.
255950
236918
19032
2
Власний капітал, тис. руб.
945791
833409
112382
3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
0.2877
0.2663
0.0214
4
Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу наступних факторів:
-
-
-
а) зміни фінансового важеля
-
-
0.0080
б) зміна коефіцієнта поточної ліквідності
-
-
- 0.0084
в) зміна коефіцієнта оборотності
-
-
0.3009
г) зміни коефіцієнта рентабельності продажів
-
-
0.0027
Найбільший вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу надає зміна коефіцієнта оборотності, при цьому негативне значення має зміна коефіцієнта поточної ліквідності.
Дані чинники дійсно впливають на рентабельності власного капіталу, так вони всі взаємопов'язані і зміна одного фактора тягне за собою зміну іншого.
5. Аналіз фінансового положення організації
Таблиця 18. Економічний ефект операційного та фінансових важелів
№ п / п
Показник
Алгоритм розрахунку
Минулий рік
Звітний рік
Зміна (+;-)
1
Коефіцієнт фінансової активності (фінансовий важіль, фінансовий леверидж)
Сума рядків 590, 690 балансу / рядок 490 балансу
0.62
0.65
0.03
2
Ефект операційного важеля
Темп зміни валового доходу / Темп зміни виручки
1.23
1.23
0

Як видно з таблиці 18., Зміни відбулися в коефіцієнті фінансового важеля, а саме збільшення у звітному році на 0,03.
Таблиця 19. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності
№ п / п
Найменування
Алгоритм розрахунок
Звітний рік
Минулий рік
Зміна (+;-)
1
Коефіцієнт загальної ліквідності
290 / (610 +620 +630 +660)
1.828
1.8545
-0.026
2
Коефіцієнт поточної ліквідності
(290-220-230) / (610 +620 +630 +660)
1.69
1.73
-0.04
3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
260 / (610 +620 +630 +660)
0.0883
0.0887
-0.0003
4
Коефіцієнт термінової ліквідності
(250 +260) / (610 +620 +630 +660)
0.1536
0.1607
-0.0077
5
Коефіцієнт проміжної ліквідності
(290-220-230) / (610 +620 +630 +660)
1.69
1.73
-0.04
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності показує, що коефіцієнт загальної ліквідності відповідає встановленим нормам і знаходиться в діапазоні від 1,5 до 2. Також і коефіцієнт поточної ліквідності має нормативне значення, распложенной від 1 до 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності значно вище встановленого нормативу, а коефіцієнт термінової ліквідності навпаки нижче встановленого значення.
На кінець звітного періоду відбулося збільшення як дебіторської заборгованості, так і кредиторської. При цьому кредиторська заборгованість більш ніж у 2 рази вище дебіторської. Близько 80% дебіторської заборгованості складають розрахунки з покупцями і замовниками. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду зросла за рахунок збільшення заборгованість перед постачальниками і підрядниками.
1) Загальна сума майна підприємства зросла в 1,7 рази. У структурі активів найбільшими темпами зросли матеріально-виробничі запаси (що обумовлено специфікою виробництва і необхідністю наявності постійного запасу сировини та матеріалів для забезпечення безперервності виробничого процесу) Найбільш ліквідна частина активів дебіторська заборгованість і грошові засоби зросли у 2 рази. У структурі пасивів відбувається збільшення частки власного капіталу підприємства в 1,7 разів. При цьому в структурі власного капіталу підприємства безперервно зростає частка нерозподіленого прибутку. Недолік оборотних коштів для розширеного виробництва підприємство поповнює за рахунок взяття кредитів, причому ділова репутація ТОВ «Агат» дозволяє їм брати кредити з терміном погашення більше року. Основний позитивний момент зміни структури балансу - це збільшення власних оборотних коштів.
2) Аналіз ліквідності показав, що в результаті збільшення частки власного оборотного капіталу відбувається поліпшення всіх показників ліквідності та платоспроможності. Підприємство має в цілому ліквідний баланс і платоспроможне за своїми боргами, але грошових коштів структурі активів недостатньо.
3) Аналіз динаміки показників фінансової стійкості дозволив нам віднести ТОВ «Агат» до підприємства зі стійким фінансовим станом, сума власних оборотних коштів підприємства достатня для формування необхідних для виробничого процесу запасів і витрат без залучення позикових коштів.

6. Комплексна оцінка діяльності організації
Таблиця 20. Підготовка стандартизованих показників для комплексної оцінки результатів діяльності ТОВ
№ п / п
Стандартизований комплексний показник
ТОВ
Найбільше значення показника
«Алмаз»
«Рубін»
«Агат»
1
2
3
4
5
6
1
Коефіцієнт рентабельності продажів
0.092
0.094
0.110
0.110
2
Коефіцієнт рентабельності активів
0.046
0.047
0.086
0.086
3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
0.059
0.063
0.266
0.063
4
Коефіцієнт рентабельності доходів
0.026
0.027
0.034
0.034
5
Коефіцієнт рентабельності витрат
0.024
0.025
0.032
0.032
6
Коефіцієнт фінансової незалежності
0.618
0.611
0.605
0.618
Таблиця 21. Матриця стандартизованих показників для комплексної оцінки результатів діяльності ТОВ
№ п / п
Стандартизований комплексний показник
ТОВ
Коефіцієнт значимості показника
«Алмаз»
«Рубін»
«Агат»
1
2
3
4
5
6
1
Коефіцієнт рентабельності продажів
0.915
0.924
1.000
1.8
2
Коефіцієнт рентабельності активів
0.731
0.739
1.000
1.4
3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
0.968
1.000
2.055
2.0
4
Коефіцієнт рентабельності доходів
0.874
0.891
1.000
1.6
5
Коефіцієнт рентабельності витрат
0.868
0.886
1.000
1.5
6
Коефіцієнт фінансової незалежності
1.000
0.994
0.990
1.7
7
Разом
5.356
5.435
7.045
10.000
8
Рейтингова оцінка з урахуванням ступеня значимості показника
53.564
54.353
70.446
9
Ранжування місць ТОВ
3
2
1
Проведений аналіз фінансово-економічного стану в динаміці дозволяє зробити ряд наступних висновків про основні позитивні моменти розвитку підприємства і про його проблеми:
1) Аналіз ділової активності показав, що темпи зростання прибутку відстають від темпів зростання виручки а активів. Динаміка зміни відносних показників ділової активності позитивна. Продуктивність праці і фондовіддача ростуть, оборотність активів не тільки відповідає рекомендованим для підприємств значенням, але і значно прискорюється.
2) Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції показав, що останні виросли в результаті збільшення товарного випуску в 2 рази. Основним недоліком і чинником, що визначає недоотримання прибутків підприємством і значне зниження рентабельності діяльності стало значне збільшення частки матеріальних витрат у структурі собівартості. Це спричинило збільшення собівартості випущеної і реалізованої продукції.
3) Аналіз прибутку і рентабельності наочно показав, що хоча підприємство значно нарощує обсяги випуску і реалізації - майже в 2 разів, збільшення витрат на 1 карбованець реалізації позначилося на зниженні суми отриманого чистого прибутку та зменшення рентабельності діяльності.
4) Проведений аналіз показав, що ТОВ «Агат» - підприємство досить сильне і стабільне за всіма показниками, але для покращення ефективності діяльності необхідно особливу увагу приділити саме пошуку шляхів зниження собівартості продукції, що випускається, особливо за рахунок зниження вартості сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів.

Список літератури
1. Аналіз фінансової звітності: підручник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. 5 - вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007. - 368 с.
2. Аналіз фінансової звітності: підручник / Б.Т. Жарилгасова, А.Є. Суглобов. - М.: КНОРУС, 2006. - 312 с.
3. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник для вузів / Ю.В. Радченко. - 2 - ге вид., Доп. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007. - 192 с.
4. Бондаренко М.Л. Практичні рекомендації. Економічний аналіз. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 278 с.
5. Камишанов П.І. Практичний посібник з бухгалтерського обліку: - 3-е видання перероб. і доп. - М.: ТОВ «МЕДпресс»; - Еліста.: АПП «Джангар», 2008. - 389 с.
6. Організація виробництва / За ред. Туровця О.Г.М.: Вид - во КНОРУС, 2003. - 390 с.
7. Прохоров С.А. Економіка підприємства. - М.: Наука, 2001. - 290 с.
8. Савицька Г.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 170 с.
9. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 205 с.
10. Сівкова А.І., Фрадкіна Є.К. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 2001. - 167 с.
11. Економічний аналіз фінансово - господарської діяльності. Підручник для СР проф. освіти / За заг. ред. М.В. Мельник; Фінансова Академія при Уряді РФ. - М.: Економіст, 2004. - 320 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
371.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Діагностика фінансово економічного стану підприємства
Діагностика фінансово економічного стану підприємства 2
Аналіз фінансово економічного стану ЗАТ АВК
Удосконалення фінансово економічного стану підприємства в сфері підвищення якості житлово
РУДГАП АТП 15 його характеристика та аналіз фінансово економічного стану
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово економічного стану ТОВ Альфа
Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
© Усі права захищені
написати до нас