Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2 Аналіз структури

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Аналіз структури активу і пасиву балансу

2. Оцінка структури балансу і платоспроможності підприємства

3. Аналіз показників ліквідності підприємства

4. Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

5. Розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства

6. Динаміка показників рентабельності

Список використаних джерел

1. Аналіз структури активу і пасиву балансу

Товариство з додатковою відповідальністю «Лебур-ХантФіш» створено відповідно до Цивільного Кодексу Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь «Про акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю» та іншим чинним законодавством Республіки Білорусь.

Юридична адреса:

м. Мінськ, проспект Пушкіна, 15а;

тел.: (+375 17) 210-24-38; тел. / факс: (+375 17) 252-30-23;

Моб. тел.: (+375 29) 690-76-15

E - mail: shkatulo@tut.by

Статутний фонд ТДВ «Лебур-ХантФіш» сформований у рівних частках двома засновниками.

ТДВ «Лебур-ХантФіш» зареєстровано рішенням № 101 від 16.04.2002 р. Мінським міським виконавчим комітетом. Державний реєстраційний номер - ЄДР № 190346091.

Види діяльності ТДВ «Лебур-ХантФіш»: оптова та роздрібна торгівля товарами для туризму, спорту, полювання та рибальства. На всі види діяльності є ліцензії.

Метою діяльності ТДВ «Лебур-ХантФіш» є реалізація конкурентноздатної продукції відповідно до потреб ринку для отримання високого прибутку, підтримання рентабельності підприємства, забезпечення фінансової ліквідності, розвиток колективу, задоволення соціальних та економічних інтересів співробітників компанії.

Структурними підрозділами ТДВ «Лебур-ХантФіш» (без фінансової самостійності) є: магазин роздрібної торгівлі та склад оптової торгівлі, розміщені в орендованому приміщенні.

Печінка товарів, представлених на продаж у магазині:

1) мисливські карабіни: "Browning Ваг-2" 30-06, 308Win; 300Win мод, SAKO 75 к. 30-06, "Лось" -7 к. 7,62 x51, "Тигр" к. 7,62 x54, 9, 3x64; "Коршун", "Соболь", "Сайга" -5,6 мм;

2) мисливські рушниці: "Browning", "Benelli", "Beretta", ІЖ -27. ІЖ -43, ІЖ -39, ІЖ -18, МР -153, Сайга кал. 12,16,410,20; 308Win;

3) пневматична зброя;

4) спортивні пістолети: "Марго", "Вальтер" к. 5,6 мм;

5) комісійну зброю, мисливські патрони: "Clever" Італія, "Seller & Bellot" Чехія, "Рекорд", "Тайга", Барнаул, калібри: 12, 16, 20, 28, ЗООWin, 30-06, 308Win. 7.62x51, 5,6, 223, 243; 9,3 x64 SP;

6) газові патрони (7.62мм.8мм.9мм);

7) сейфи збройові; ложі; ложезаготовкі; дріб; порох; капсуль "Жевело";

8) мисливська та туристичне спорядження фірм "ХСН", "Хольстер";

9) рибальські снасті "SPRO", "SHIMANO", блешня "Mepps"; гачки "Gamakatsu"; аксесуари "STONFO";

10) поплавці, котушки, волосінь, блешня; живі наживки: опариш, хробак, мотиль.

При магазині працює майстерня з ремонту мисливської зброї. Магазин має зручні під'їзні шляхи та місце для паркування автомобілів. Обслуговуваний контингент - жителі та гості міста Мінська. У магазині використовуються активні методи продажу, завдяки яким створюються такі умови, щоб у покупців з'явився інтерес і бажання купити товар.

Основні фінансові показники господарської діяльності ТДВ «Лебур-ХантФіш» представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники господарської діяльності за 2005-2006 рр..

Показники

Од. ізм.

2005р.

2006р.

Зміна (+,-)

2006р. у% до 2005р.

1

2

3

4

5

6

Роздрібний товарообіг


- В діючих цінах

тис. руб.

144750

188078

+43328

129,9

- У порівнянних цінах

тис. руб.

144750

175119

+30369

121,0

Дохід від реалізації


- Сума

тис. руб.

32806,4

29459,5

-3346,9

89,0

- У% до обороту

%

22,7

15,7

-7,0

-

Податки та інші обов'язкові платежі, що стягуються за рахунок доходу від реалізації


- Сума

тис. руб.

951,4

610,5

-340,9

64,2

-У% до обороту

%

3,13

0,32

-2,81

-

Дохід від реалізації без податків і відрахувань


- Сума

тис. руб.

31855

28849

-3006

9 0, 6

- У% до обороту

%

2 2, 0

15, 34

- 6, 66

-

Витрати на виробництво та обіг


-Сума

тис. руб.

26330

28249

+1919

107,3

- У% до обороту

%

18,19

15,02

-3,17

-

Прибуток від реалізації товарів


- Сума

тис. руб.

5525

600

-4925

10,9

- У% до обороту

%

3,8

0,32

-3,48

-

Інші доходи

тис. руб.

2172

4568

+2394

210,2

Доходи від позареалізаційних операцій

тис. руб.

-

401

+401

-

Разом прибуток звітного періоду


- Сума

тис. руб.

7697

5569

-2128

72,4

- У% до обороту

%

5,3

3,0

-2,3

-

Податки і збори, вироблені з прибутку

тис. руб.

1847

1337

-510

72,4

Витрати та платежі з прибутку

тис. руб.

3284

1856

-1428

56,5

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

тис. руб.

2566

2376

-190

92,6

Середньооблікова чисельність

чол.

18

14

-4

77,8

Середній оборот 1-го працівника


-В діючих цінах

тис. руб.

8041,7

13434,1

+4408,3

167,1

- У порівнянних цінах

тис. руб.

8041,7

12508,5

+4466,8

155,6

Торгова площа

м 2

43,8

43,8

-

100,0

Товарообіг на 1 метр торгової площі у фактичних цінах

тис. руб.

2620

4294

+1674

163,9

Товарообіг на 1 метр торговельної площі в порівнянних цінах

тис. руб.

2620

3998,2

+1378,2

152,6

Як видно з даних таблиці 1, загальний обсяг товарообігу за 2005 рік склав 144750 тис. руб., Загальний обсяг товарообігу за 2006 року - 188078 тис. руб. Темп росту товарообігу в діючих цінах дорівнює 129,9%. У порівнянних цінах до 2005 року товарообіг склав 175119 тис. руб. Темп росту в порівнянних цінах дорівнює 121,0%. Це відбулося за рахунок використання розумної цінової політики, збільшення числа покупців. У порівнянні з минулим роком у діючих цінах спостерігається зростання роздрібного товарообігу на 21% у порівнянних цінах і на 29,9% у діючих цінах.

Дохід від реалізації знизився на 3006 тис. руб. в порівнянні з 2005 р. Рівень доходу від реалізації знизився на 6,66% до обороту. У динаміці на суму доходу від реалізації позитивно вплинули збільшення обсягу товарообігу і негативно - зниження рівня реалізованих торговельних надбавок (у% до обороту).

Витрати на виробництво та обіг збільшилися на 1919 тис. руб. і склали за 2006 рік 28249 тис. руб. Темп приросту товарообігу склав 29,9   %, А сума витрат на виробництво та реалізації продукції зросла на 7,3   %, Що й зумовило зменшення їх рівня на 3,17% до обороту. Темп зменшення витрат виробництва і реалізації продукції склав 17,43% (3,17 / 18,19 × 100). Така ситуація свідчить про підвищення ефективності використання поточних витрат. У результаті зменшення рівня витрат на виробництво та обіг продукції сума відносної економії склала 5962,1 тис. руб. (-3,17 × 188 078 / 100).

Прибуток від реалізації в звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 4925 тис. руб. Прибуток звітного періоду зменшилася на 2128 тис. крб., Або на 27,6%. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, зменшилася на 190 тис. руб. і за 2006 рік склала 2376 тис. руб.

Середньооблікова чисельність працівників ТДВ «Лебур-ХантФіш» у порівнянні з 2005 роком зменшилася на 4 особи, але зв'язку з тим, що темп зростання товарообігу перевищив темп зміни чисельності працівників, товарообіг на одного працівника збільшився на 4408,3 тис. руб. у діючих цінах і на 4466,8 тис. руб. в порівняних цінах.

Торгова площа ТДВ «Лебур-ХантФіш» у порівнянні з 2005 роком не змінилася і склала 43,8 м 2. Товарообіг на 1 м 2 торгової площі у фактичних цінах збільшився на 1674 тис. крб., А в порівнянних цінах - на 1378,2 тис. руб.

Зробимо аналіз фінансового стану за 2005-2006 рр.. на підставі бухгалтерських балансів ТДВ «Лебур-ХантФіш». Аналіз фінансового стану почнемо з вивчення складу і структури майна (таблиця 2).

Таблиця 2. Аналіз активів підприємства станом на 1 січня 2007   р.

Найменування статей

На 01.01.2006 р.

На 01.01.2007 р.

Зміни (+ / -)

Темп зміни,%


сума, тис. руб.

уд. вага

сума, тис. руб.

уд. вага

сума, тис. руб.

уд. вага


1

2

3

4

5

6

7

8

Усього активів

92356

100%

90191

100%

-2165

-

97,7

1.Внеоборотние активи

2763

3

2551

2,8

-212

-0,2

95,2

1.1.основние кошти

2680

2,9

2471

2,7

-209

-0,2

92,2

1.2.нематер. активи

83

0,1

80

0,1

-3

-

96,4

1.3.незаверш. капітальні вкладення

-

-

-

-

-

-

-

1.4.долгосрочние фінансові вкладення

-

-

-

-

-

-

-

2.Оборотние активи

89593

97

87640

97.2

-1953

+0.2

97,8

2.1.запаси

1820

2

1621

1,8

-199

-0,2

89,1

2.1.1.сирье, матеріали

1820

2

1621

1,8

-199

-0,2

89,1

2.1.2.МБП

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3.затрати у незавершеному виробництві

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.готовая продукція

69120

74,8

67721

75,1

-1399

+0,3

98

2.1.5.товари відвантажені

-

-

-

-

-

-

-

2.1.6.расходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

2.2.налогі по придбаних цінностей

15630

16,9

15297

17

-333

+0,1

97,7

2.3.дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються більш як 12 міс.)

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1.дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 міс.)

1009

1,1

1002

1,1

-7

-

99,3

2.4.денежние кошти

2014

2,2

1999

2,2

-15

-

99,3

2.5.прочіе оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

Аналізуючи структуру активу балансу (таблиця 2) видно, що на кінець звітного періоду загальна вартість майна становила 90191 тис. руб. і по відношенню до 2005 р. становить 97,7%. Основну частку в загальній сумі активів займають оборотні активи. Сума їх на 01.01.2006 р. становила 89593 тис. руб., На 01.01.2007 р. склала 87640 тис. руб., Питома вага на кінець звітного періоду збільшився на 0,2% (з 97% до 97,2%) . Відбулося зменшення питомої ваги необоротних активів. Їх сума на кінець звітного періоду склала 2551 тис. руб. Питома вага на кінець звітного періоду знизився на 0,2% (з 3% до 2,8%). Основне місце займають основні засоби, питома вага яких знизився на 0,2% (з 2,9% до 2,7%). Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців) знизилася з 1009 тис. руб. до 1002 тис. руб. (Або на 7 тис. руб.), Питома вага в загальній сумі активів при цьому залишився незмінним.

Структура джерел формування капіталу наведена у таблиці 3.

Таблиць 3. Структура джерел формування капіталу

Найменування статей

На 01.01.2006 р.

На 01.01.2007 р.

Зміни (+ / -)

Темп зміни,%


сума, тис. руб.

уд. вага

сума, тис. руб.

уд. вага

сума, тис. руб.

уд. вага


Сума капіталу (стр.890)

92356

100%

90191

100%

-2165

-

97,7

1.Власне капітал

в тому числі:

12574

13,6

12574

13,9

-

+0,3

-

статутний фонд

9800

10, 6

9800

10,8

-

+0,2

100,0

резервний фонд

508

0,5

508

0,5

-

-

100,0

додатковий фонд

12096

13,1

12096

13,4

-

+0,3

100,0

нерозподілений прибуток

-

-

-

-

-

-

-

непокритий збиток

-9830

-10,6

-9830

-10,8

-

-0,2

100,0

цільове фінансування

-

-

-

-

-

-

-

2.Доходи і витрати

-

-

-

-

-

-

-

3.Прівлеченний капітал,

в тому числі:

79782

79,4

77617

86,1

-2165

+6,7

97,3

короткострокові кредити і позики

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові кредити та позики

-

-

-

-

-

-

-

кредиторська заборгованість

79782

79,4

77617

86,1

-2165

+6,7

97,3

інші види зобов'язань

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз структури пасивів ТДВ «Лебур-ХантФіш» свідчить про те, що джерелом формування фінансових ресурсів є залучений капітал, який представлений кредиторською заборгованістю, сума якої в порівнянні з 2005 р. зменшилася на 2165 тис. руб. Власний капітал на 01.01.2006 р. і на 01.01.2007 р. склав 12574 тис. руб., В його структурі змін за аналізований період не відбулося.

2. Оцінка структури балансу і платоспроможності підприємства

Для оцінки структури балансу і платоспроможності розглянемо такі коефіцієнти.

Таблиця 4. Коефіцієнти поточної ліквідності та забезпеченості власними оборотними засобами ТДВ «Лебур-ХантФіш»

Найменування показника

На 01.01.2006 р.

На 01.01.2007 р.

Норматив

Коефіцієнт поточної ліквідності

К1 = стр.290 / (стр.790-стр.720)

1,123

1,129

К1 ³ 1,0

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

К2 = (стр.590 + стр.690-стр.190) / стр.290

0,11

0,114

К2 ³ 0,1

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами

К3 = стр.790/стр.390 або стр.890

0,864

0,861

К3 £ 0,85

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

До абс = (стр.260 + стор.270 балансу) /

/ (Стр.790-стр.720 балансу)

0,025

0,026

До абс ³ 0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності:

На 01.01.2006 р.: 89593 / 79782 = 1,123

На 01.01.2007 р.: 87640 / 77617 = 1,129

Малюнок 1. Коефіцієнт поточної ліквідності, До 1

Коефіцієнт поточної ліквідності на початок і кінець звітного періодів має значення вище нормативного, це свідчить про те, що ТДВ «Лебур-ХантФіш» забезпечено власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами:

На 01.01.2006 р.: (12574-2763) / 89 593 = 0,11

На 01.01.2007 р.: (12574-2551) / 87 640 = 0,114

Малюнок 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, К 2

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на початок і кінець звітного періодів має значення вище нормативного, це свідчить про те, у ТДВ «Лебур-ХантФіш» достатньо власних оборотних коштів для ведення господарської діяльності та забезпечення фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами:

На 01.01.2006 р.: 79782 / 92356 = 0,864

На 01.01.2007 р.: 77617 / 90191 = 0,861

Значення даного коефіцієнта вище нормативного, тобто ТДВ «Лебур-ХантФіш» здатне розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації активів.

Малюнок 3. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами, К 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

На 01.01.2006 р.: 2014 / 79782 = 0,025

На 01.01.2007 р.: 1999 / 77617 = 0,026

Малюнок 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, К абс.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності на початок і кінець звітного періодів нижче нормативу.

Фінансовий стан ТДВ «Лебур-ХантФіш» на 01.01.2007р. можна охарактеризувати як нестійкий, оскільки не всі коефіцієнти відповідають нормативу. Підприємство забезпечено власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності, своєчасного погашення термінових зобов'язань.

3. Аналіз показників ліквідності підприємства

Таблиця 5. Аналіз показників ліквідності ТДВ «Лебур-ХантФіш»

Найменування показника

На 01.01.2006 р.

На 01.01.2007 р.

Норматив

Коефіцієнт поточної ліквідності

стр.290 / (стр.790-стр.720)

1,123

1,129

К1 ³ 1,0

Проміжний коефіцієнт покриття

(Стр.240 + стр.230 + стр.260 + стор.270) /
/ (Стр.710 + стр.730)

0,892

0,898

Не менше 0,5 - 0,7

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Стр.260 + стор.270 балансу) /

/ (Стр.790-стр.720 балансу)

0,025

0,026

До абс ³ 0,2

Проміжний коефіцієнт покриття:

На 01.01.2006 р.: (69120 + 2014) / 79782 = 0, 892

На 01.01.2007 р.: (67721 + 199 9) / 77 617 = 0, 898

Проміжний коефіцієнт ліквідності відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Значення даного коефіцієнта відповідають нормативу.

4. Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Таблиця 6. Розрахунок відносних показників, що характеризують фінансову стійкість ТДВ «Лебур-ХантФіш»

Показники

Розрахунок

Значення

Гранично допустиме значення01.01.2006 р.

01.01.2007 р.


1. Чистий оборотний капітал

Стр.290-стр.790-стр.720

9811

10023

Негативне значення свідчить про дефіцит оборотних коштів

2. Коефіцієнт автономії

Стр.590 / стор 390

0,136

0,139

Не менш 0,3-0,6

3. Частка позикового капіталу у власному капіталі

Стр.790 / стр.590

6,345

6,173

Не більше 0,5-0,7

1. Чистий оборотний капітал:

На 01.01.2006 р.: 89593 - 79782 = 9811 тис. руб.

На 01.01.2007 р.: 87640 - 77617 = 10023 тис. руб.

2. Коефіцієнт автономії:

На 01.01.2006 р.: 12574 / 92356 = 0,136

На 01.01.2007 р.: 12574 / 90191 = 0,139

3. Частка позикового капіталу у власному капіталі:

На 01.01.2006 р.: 79782 / 12574 = 6,345

На 01.01.2007 р.: 77617 / 12574 = 6,173

Наведені вище розрахунок свідчать про те, що у підприємства немає дефіциту оборотних коштів. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про те, що підприємству необхідно залучати менше позикові кошти. Про поліпшення становища ТДВ «Лебур-ХантФіш» свідчить лише той факт, що частка позикового капіталу у власному капіталі підприємства знизилася, однаок нормативу так і не відповідає.

5. Розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства

Таблиця 6. Розрахунок середньорічної вартості активів ТДВ «Лебур-ХантФіш», тис. руб.

Показник

На 01.01.2006 р.

На 01.01.2007 р.

Середньорічна вартість активів підприємства
(Стр.390, ф.1)

92356

90191

Середньорічна вартість оборотних засобів
(Стр.290, ф.1)

89593

87640

Середньорічна вартість матеріальних запасів
(Стор.210, ф.1)

1820

1621

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості
(Стор.250, ф.1)

1009

1002

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості
(Стр.730)

79782

77617

Середньорічна вартість грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень
(Стор. 270 + стр.260)

2014

1999

Середньорічна вартість власного капіталу
(Стр.590, ф.1)

12574

12574

Середньорічна вартість основних засобів
(Стор.110, ф.1)

2680

2471

Середньорічна вартість нематеріальних активів
(Стор.120, ф.1)

83

80

Таблиця 7. Розрахунок показників, що характеризують ділову активність ТДВ «Лебур-ХантФіш»

Показник

Величина показника в аналізованому періоді

Величина показника за попередній період

Зміна (+, -)

1

2

3

4

Коефіцієнт оборотності майна

1,67

2,06

+0,39

Тривалість одного обороту майна

215,57

174,76

-40,81

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

1,73

2,12

+0,39

Тривалість одного обороту оборотних коштів, днів

208,09

169,81

-38,28

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

91,47

109,32

+17,85

Тривалість одного обороту матеріальних запасів, днів

3,94

3,29

-0,65

Коефіцієнт оборотності грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень

86,94

93,73

+6,79

Тривалість одного обороту грошових коштів і короткострокових фінансових, днів

4,14

3,84

-0,3

Оборотність власного капіталу

11,76

14,96

+3,2

Тривалість одного обороту власного капіталу, днів

30,61

24,06

-6,55

Оборотність основних засобів і нематеріальних активів

47,47

70,79

-23,32

Тривалість одного обороту основних засобів та нематеріальних активів

7,58

5,08

-2,5

Оборотність дебіторської заборгованості

208,12

187,05

-21,07

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів

1,73

1,92

+0,19

Оборотність кредиторської заборгованості

1,99

2,39

+0,4

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів

180,91

150,63

-30,28

Коефіцієнт оборотності майна підприємства:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(81400 + 92356) / 2] = 1, 67

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(92356 + 90191) / 2] = 2,06

Тривалість одного обороту майна (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 1,67 = 215,57

На 01.01.2007 р.: 360 / 2,06 = 174,76

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(78065 + 89593) / 2] = 1,73

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(89593 + 87640) / 2] = 2,12

Тривалість одного обороту оборотних засобів (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 1,73 = 208,09

На 01.01.2007 р.: 360 / 2,12 = 169,81

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(1345 + 1820) / 2] = 91,47

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(1820 + 1621) / 2] = 109,32

Оборотність матеріальних запасів (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 91,47 = 3,94

На 01.01.2007 р.: 360 / 109,32 = 3,29

Коефіцієнт оборотності грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(1316 + 2014) / 2] = 86,94

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(2014 + 1999) / 2] = 93,73

Оборотність грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 86,94 = 4,14

На 01.01.2007 р.: 360 / 93,73 = 3,84

Коефіцієнт оборотності власного капіталу:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(12040 + 12574) / 2] = 11,76

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(12574 + 12574) / 2] = 14,96

Оборотність власного капіталу (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 11,76 = 30,61

На 01.01.2007 р.: 360 / 14,96 = 24,06

Оборотність основних засобів і нематеріальних активів:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(3240 + 2680) / 2 + (95 + 83) / 2] = 47,47

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(2680 + 2471) / 2 + (83 + 80) / 2] = 70,79

Оборотність основних засобів і нематеріальних активів (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 47,47 = 7,58

На 01.01.2007 р.: 360 / 70,79 = 5,08

Оборотність дебіторської заборгованості:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(382 + 1009) / 2] = 208,12

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(1009 + 1002) / 2] = 187,05

Оборотність дебіторської заборгованості (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 208,12 = 1,73

На 01.01.2007 р.: 360 / 187,05 = 1,92

Оборотність кредиторської заборгованості:

На 01.01.2006 р.: 144750 / [(65801 + 79782) / 2] = 1,99

На 01.01.2007 р.: 188078 / [(79782 + 77617) / 2] = 2,39

Оборотність кредиторської заборгованості (дн.):

На 01.01.2006 р.: 360 / 1,99 = 180,91

На 01.01.2007 р.: 360 / 2,39 = 150,63

Наведені вище розрахунки свідчать про поліпшення діяльності організації, оскільки багато коефіцієнти оборотності збільшилися в2006 р. в порівнянні з 2005 р. і скоротилася кількість днів обороту коштів організації, тобто це говорить про прискорення оборотності.

6. Динаміка показників рентабельності

Таблиця 8. Динаміка показників рентабельності

Показник

Величина показника в аналізованому періоді

Величина показника в попередньому періоді

Зміна (+,-)

Рентабельність сукупного капіталу, обчислена

з чистого прибутку

за балансовою прибутку

з прибутку від реалізації2,95

8,86

6,362,6

6,1

0,66-0,35

-2,76

-5,7

Рентабельність власного капіталу, обчислена

з чистого прибутку

за балансовою прибутку

з прибутку від реалізації20,85

62,54

44,8918,9

44,29

4,77-1,95

-18,25

-40,12

Рентабельність продажів, обчислена

з чистого прибутку

за балансовою прибутку

з прибутку від реалізації1,77

5,32

3,821,26

2,96

0,32-0,51

-2,36

-3,5

Рентабельність сукупного капіталу, обчислена:

1) по чистому прибутку:

На 01.01.2006 р.: 2566 / [(81400 + 92356) / 2] = 2,95%

На 01.01.2007 р.: 2376 / [(92356 + 90191) / 2] = 2,6%

2) за балансовою прибутку:

На 01.01.2006 р.: 7697 / [(81400 + 92356) / 2] = 8,86%

На 01.01.2007 р.: 5569 / [(92356 + 90191) / 2] = 6,1%

3) з прибутку від реалізації:

На 01.01.2006 р.: 5525 / [(81400 + 92356) / 2] = 6,36%

На 01.01.2007 р.: 600 / [(92356 + 90191) / 2] = 0,66%

Рентабельність сукупного капіталу характеризує ефективність використання всього майна підприємства. Даний показник знизився в 2006 р. в порівнянні з 2005 р., це свідчить про падаючому попиті на продукцію ТДВ «Лебур-ХантФіш» і про перенакоплении активів.

Рентабельність власного капіталу, обчислена:

1) по чистому прибутку:

На 01.01.2006 р.: 2566 / [(12040 + 12574) / 2] = 20,85%

На 01.01.2007 р.: 2376 / [(12574 + 12574) / 2] = 18,9%

2) за балансовою прибутку:

На 01.01.2006 р.: 7697 / [(12040 + 12574) / 2] = 62,54%

На 01.01.2007 р.: 5569 / [(12574 + 12574) / 2] = 44,29%

3) з прибутку від реалізації:

На 01.01.2006 р.: 5525 / [(12040 + 12574) / 2] = 44,89%

На 01.01.2007 р.: 600 / [(12574 + 12574) / 2] = 4,77%

Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу. У 2006 році рентабельності власного капіталу знизилася в порівнянні з 2005 р., це пов'язано зі зниженням прибутку ТДВ «Лебур-ХантФіш» і свідчить про погіршення діяльності організації.

Рентабельність продажів, обчислена:

1) по чистому прибутку:

На 01.01.2006 р.: 2566 / 144750 = 1,77%

На 01.01.2007 р.: 2376 / 188078 = 1,26%

2) за балансовою прибутку:

На 01.01.2006 р.: 7697 / 144750 = 5,32%

На 01.01.2007 р.: 5569 / 188078 = 2,96%

3) з прибутку від реалізації:

На 01.01.2006 р.: 5525 / 144750 = 3,82%

На 01.01.2007 р.: 600 / 188 078 = 0,32%

Результати розрахунків свідчать про зниження рентабельності продажів ОДО «Лебур-ХантФіш» у 2006 р. в порівнянні з 2005 р. Аналізуючи показник рентабельності продажів, слід зазначити, що відсоток прибутку в товарообігу ТДВ «Лебур-ХантФіш» знизився по відношенню до 2005 р., це пов'язано з тим, що товарообіг організації з кожним роком збільшувався, а для прибутку дана тенденція не характерна, у 2006 році вона знизилася і була нижчою від рівня 2005

На рентабельність виробничих фондів (економічну рентабельність) впливає зміна балансового прибутку, фондовіддачі основних засобів, коефіцієнт оборотності оборотних коштів. Економічна рентабельність визначається за формулою:

де - Економічна рентабельність виробничих фондів;

- Балансовий прибуток у відсотках до товарообороту;

- Фондовіддача по основних фондах;

- Коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Фондовіддача ( ) Розраховується за формулою:

,

де - Товарообіг;

- Середньорічна вартість основних фондів.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів ( ) Розраховується за формулою:

,

де - Середньорічна вартість оборотних коштів.

Враховуючи вищенаведені формули, економічну рентабельність визначимо наступним чином:

,

де - Прибуток.

На 01.01.2005 р.:

На 01.01.2006 р.:

На 01.01.2007 р.:

Визначимо вплив прибутку, основних фондів і оборотних коштів на економічну рентабельність:

Таким чином, у 2006 році за рахунок зниження прибутку економічна рентабельність знизилася на 2,3%, зниження середньорічної вартості основних фондів призвело до зростання економічної рентабельності на 0,01%, а зниження вартості оборотних коштів призвело до зростання економічної рентабельності на 0,15   %.

Загальне відхилення економічної рентабельності склало 2,14%
(-2,3% + 0,01% + 0,15%).

Список використаних джерел

  1. Анікеєв І.М., Анікєєва І.С. Основи фінансового аудиту. - Мн.: Белмаркет, 1995. - 80 с.

  2. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях: Підручник / А. А. Чернюк. - Мн.: Вишейшая школа, 2004. - 496 с.

3. Міжнародні фінанси: Учеб. посібник / За заг. ред. І. М. Жук. - Мн.: БГЕУ, 2001. - 149 с.

  1. Податки та оподаткування. Підручник / Н. Є. Заєць, Т. Є. Бондар, Т. І. Василевська та ін; Під загальною радакціей Н. Є. Заєць. - Мн. Обчислюємо. шк., 2004. - 303 с.

  2. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 1997р.

  3. Савицька Г. В. Економічний аналіз: Учеб. - 10-е изд., Испр. - М.: Нове знання, 2004. - 640 с.

  4. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією А.І. Руденко. Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 1995р.

23


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
172.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 11
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 15
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 10
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 16
© Усі права захищені
написати до нас