Аналіз товарообігу і основних засобів торговельного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
  Введення. 3
1 Характеристика торгового підприємства. 4
2 Аналіз товарообігу. 6
2.1 Аналіз роздрібного товарообігу магазину «Колорит». 6
2.2 Товарообіг підприємства в поквартальному розрізі. 7
2.3 Факторний аналіз товарообігу фірми .. 12
2.4 Аналіз товарного забезпечення по магазину. 13
3 Аналіз товарних запасів. 18
3.1 Аналіз товарних запасів у розрізі товарних груп. 22
3.2 Планування товарних запасів. 23
4 Аналіз валового доходу. 25
4.1 Факторний аналіз валового доходу. 27
4.2 Аналіз валового доходу за товарними групами. 28
5 Аналіз витрат обігу. 29
5.1 Аналіз витрат обігу в розрізі статей. 32
6 Аналіз показників по праці. 34
6.1 План по праці. 37
7 Аналіз стану та ефективності використання основних фондів і оборотних коштів підприємства. 38
7. 1 Динаміка показників оборотності основних фондів. 38
7. 2 Динаміка показників оборотності оборотних коштів. 40
8 Аналіз прибутку та рентабельності. 42
9 Загальні висновки з аналізу. 44
Висновок. 47
Список використаної літератури .. 48


Введення

Одна з головних вимог до підготовки фахівців вищої кваліфікації - її зв'язок з практикою, знання конкретних завдань, особливостей майбутньої практичної діяльності. Важливою ланкою зв'язку з цим є виробнича практика.
Цілі і завдання виробничо-професійної практики - це систематизація, закріплення і поглиблення знання спеціальних дисциплін на основі вивчення економічної та бухгалтерської звітності діяльності підприємства галузі; набуття практичних навичок самостійної роботи з аналізу та планування господарської діяльності підприємства.
Основною метою цієї виробничої практики є фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства та розробка на його основі пропозицій щодо вдосконалення діяльності.
Аналізований об'єкт - ІП «Деревяшкіна Т.О.», магазин «Колорит».
Аналізований період: 2005 - 2006 рр..
Аналізовані показники:
1. аналіз товарообігу за обсягом, складу, структурі, факторний аналіз;
2. аналіз товарних запасів по підприємству і в розрізі товарних груп, факторний аналіз;
3. аналіз товарного забезпечення в цілому і за товарними групами;
4. аналіз валового прибутку по підприємству і за товарними групами, факторний аналіз;
5. аналіз показників плану по праці, факторний аналіз;
6. аналіз стану та ефективності використання основних фондів і оборотних коштів підприємства;
7. аналіз прибутку і рентабельності, факторний аналіз.
У ході аналізу необхідно виявити динаміку, закономірності зміни показників, провести факторний аналіз та запропонувати заходи щодо поліпшення роботи підприємства.

1 Характеристика торгового підприємства

Об'єктом даного аналізу є торговельне підприємство - ІП «Деревяшкіна Т.А.» меблевий магазин «Колорит». Організаційно-правова форма магазину - індивідуальне підприємство. Магазин розташований у п. Чкалова, вул. Західна 10а.
Торговельне підприємство розпочало свою діяльність січня 2004року. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля непродовольчими товарами, спеціалізується на продажу меблів. Основною метою підприємства є отримання прибутку, а також задоволення запитів споживачів.
Магазин «Колорит» розташовується на орендованих площах колишнього продуктового магазину, в якому після ремонту та переобладнання він почав діяльність. Загальна площа торгового підприємства складає 680 кв. м. Площа торгового залу магазину складає 457 кв. м. У торговому залі виставлені зразки меблів.
Магазин розташований у самому віддаленому районі міста, що не дуже зручно для інших жителів міста. Однак у цьому районі це єдиний меблевий магазин. Перед магазином передбачена невелика автомобільна парковка, що дуже зручно для покупців. Магазин працює з 10-00 до 19-00, без перерви, у вихідні магазин працює: у суботу з 10-00 до 18-00, а в неділю - з 10-00 до 16-00. Режим роботи магазину дозволяє охопити досить широкий сегмент споживачів.
Так як магазин знаходиться не в престижній зоні Каменськ-Уральського, плата за землю нижче, витрати з обслуговування нижче. Три роки підприємство існує і досить впевнено. У перспективі передбачається реконструкція відповідно з розширенням асортименту і збільшенням пропускної здатності торгового залу.
Поставки здійснюються з різних міст Росії: Єкатеринбург, Новосибірськ, Бірськ, Агідель, Воронеж. Поставки за угодами здійснюються прямим призначенням силами магазину і постачальників. Це дає можливість знизити продажну ціну від 10 до 15%, що робить цей магазин більш привабливим.
Чисельність працюючих 14 чоловік: 1 - директор, 1 - заст. директора, 1 - бухгалтер, 2 - експедитора, 4 - продавців-касирів, 4 - вантажника (вони ж є збирачами меблів), 1 - технічний персонал.
Підприємство майже не користується кредитами. Товари беруть за умовами договорів на реалізацію. Заборгованості перед бюджетом, позабюджетними органами немає, заробітна плата видається вчасно.
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій. Облік руху майна і зобов'язань ведеться із застосуванням робочого Плану рахунків, форм бухгалтерської звітності, методів оцінки майна та зобов'язань, форм звітності. ІП «Деревяшкіна Т.А.» застосовує спрощену систему обліку господарських операцій. Рух в цілому документів невелике. Винятком є ​​прийом і оформлення вступників товарів, і щоденна здача виручки продавцями в касу.
Організаційна структура підприємства показана на малюнку 1.

Малюнок 1 - Організаційна структура підприємства

ІП «Деревяшкіна Т.А.»

Директор
2 експедитора
Заст. директора
Бухгалтер
4 Продавця-касира
4 Складальник меблів і тих. персонал
 

2 Аналіз товарообігу

Роздрібний товарообіг є одним з основних показників, за яким оцінюється господарська діяльність підприємств торгівлі. Роздрібний товарообіг повинен вивчатися й оцінюватися в діючих (продажних), так і в порівнянних цінах. Для визначення роздрібного товарообігу в порівнянних цінах необхідно фактичний його обсяг за період, з якого змінилися ціни, розділити на індекс роздрібних цін на товари. Проводячи аналіз, слід встановити, як розвивається роздрібний товарообіг, як задовольняється попит на товари, як торгівельне підприємство покращує структуру товарообігу, забезпечує підвищення в ньому частки високоякісних товарів, активно впливає на формування потреб, естетичних смаків людей, їхній добробут.

2.1 Аналіз роздрібного товарообігу магазину «Колорит»

Таблиця 1 - Динаміка роздрібного товарообігу магазину «Колорит» за 2004-2006 р.р.
Рік
Фактичний Товарообіг (грн.)
Ланцюговий темп зростання,%
Базисний темп зростання,%
У діючих цінах
У порівнянних цінах
У діючих цінах
У порівнянних цінах
У діючих цінах
У порівнянних цінах
2004
67353
67353
100,00
100,00
100,00
100,00
2005
81728
69852,991
121,343
103,712
121,343
103,712
2006
101032
91847,27273
123,6198
131,4865
150,004
136,36701
При аналізі динаміки товарообігу необхідно визначити і вивчити середньорічний темп його зростання. Середньорічний темп збільшення товарообігу та інших показників господарської діяльності може бути обчислений за допомогою логарифмів за формулою середньої геометричної:

Де Тф - фактичний товарообіг;
Тб - базовий товарообіг;
п - кількість аналізованих періодів.
% (У діючих цінах)
% (У порівнянних цінах)
З таблиці видно, що за останні три роки роздрібний товарообіг збільшився на 33679 тис. крб., Що становить 50% до фактичного товарообігу 2004року. Цей приріст відбувся за рахунок збільшення кількості реалізованих товарів (фізичного обсягу роздрібного товарообігу) на 39,0%, що склало 24494,27273 тис. руб. (91847,27273-67353), і у зв'язку зі збільшенням роздрібних цін на товари - на 7366,7 тис. руб. (101032-93665,3).
Роздрібний товарообіг фірми за 2006 рік у порівнянних цінах склав 91847,27273 тис. руб., А темп росту стосовно 2004році склав всього 36%. Отже, за рахунок цінового фактора (підвищення роздрібних цін на товари) збільшився товарообіг підприємства. Кількість реалізованих товарів збільшилася у 2005 році на 21,343%, в 2006 році на 23,6198%. Темпи росту фізичного обсягу товарообігу (кількості товарів) відзначаються досить високі.

2.2 Товарообіг підприємства в поквартальному розрізі

Визначимо питому вагу кожного кварталу в річному товарообороті.

Таблиця 2 - Товарообіг в поквартальному розрізі у діючих цінах за 2005 - 2006 рік
Квартали
2005
2006
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення,
(%)
Сума,
руб.
Питома вага,%
Сума,
руб.
Питома вага,%
I квартал
18993
23,239
24360
24,111173
+5367
128,2578
II квартал
21917
26,817
22014
21,789136
+97
100,4426
III квартал
20198
24,7137
26328
26,05907
+6130
130,3495
IV квартал
20620
25,23
28330
28,040621
+7710
137,3909
Разом
81728
100,00
101032
100,00
19304
123,6198
Товарообіг магазину за звітний рік зріс на 23,6198%, абсолютний приріст склав 19304 тис. руб. У поквартальному розрізі спостерігається наступне: тварооборот магазину «Колорит» розподіляється по кварталах нерівномірно. Найбільш напруженим був другий квартал, найменш напруженим - четвертий.
У I кварталі звітного року товарообіг значно збільшився, відносний приріст склав 28,2578%, а абсолютне збільшення склало 5367 тис. руб. У II кварталі товарообіг у порівнянні з плановим роком збільшився всього на 0,4426%, прибуток склав 97 тис. руб .. У III кварталі товарообіг у порівнянні з 2005 роком виріс на 30,3495%, абсолютне відхилення склало 6130рублей. У IV кварталі спостерігається зростання: відносний - 23,6198%, а абсолютне відхилення склало 7710 тис. руб ..
Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що збільшилася питома вага I кварталу (з 23,239% до 24,111173%). Питома вага II, III, IV кварталу збільшився в порівнянні з плановим роком. Але товарообіг по кварталах у 2005 році розподілився більш рівномірно, ніж в 2006 році.
Для визначення рівномірності розвитку роздрібного товарообігу доцільно також розрахувати і проаналізувати середнє квадратичне відхилення (QUOTE ) І коефіцієнт варіації, або нерівномірності (ν) за наступними формулами:
Середнє квадратичне відхилення:

- Відсоток виконання плану або темп зміни в динаміці по досліджуваному показнику за кожен місяць або квартал;
- Відсоток виконання плану або темп підвищення (зниження) в динаміці по анализируемому показнику за рік;
- Число місяців (кварталів) досліджуваного періоду.
Середнє квадратичне відхилення визначає діапазон коливання реалізації товарів, тобто максимальний та мінімальний обсяг товарообігу підприємства в середньому за період дослідження. Коефіцієнт варіації оцінює рівномірність реалізації товарів протягом періоду, який досліджується, тобто відносний (у%) розмір відхилення обсягу товарообігу від середнього розміру.
Коефіцієнт варіації:

Де - Середнє квадратичне відхилення;
- Темп відхилення товарообігу за квартал.
За коефіцієнтом варіації (нерівномірності) можна проаналізувати нерівномірність розвитку досліджуваного показника.
Коефіцієнт ритмічності:

- Коефіцієнт варіації.
Для розрахунку цих показників виконується наступна таблиця:
Таблиця 3 - Розрахунки, необхідні для визначення коефіцієнта ритмічності за 2005 - 2006 роки
Квартал
Темп відхилення (%)
Х-Хсреднее
(Х-Хсреднее) ^ 2
I квартал
128,2578
+4,1476
17,2026
II квартал
100,4426
-23,6676
560,1553
III квартал
130,3495
+6,2393
38,9289
IV квартал
137,3909
+13,2807
176,3770
Xсреднее
124,1102
-
15403,3417Отже, коливання в розвитку товарообігу складає 62,055%. Виконання плану товарообігу за звітний рік було рівномірним тільки на 50,0001%. Чим ближче до 100% коефіцієнт ритмічності, тим ритмічніше змінюється товарообіг.
На основі квартальних змін за ряд років необхідно визначити коефіцієнт сезонності, який використовується при плануванні товарообороту по кварталах року. Коефіцієнт сезонності показує, на скільки відсотків відхиляється товарообіг даного кварталу від среднеквартальной величини в той чи інший бік під впливом чинників сезонного характеру.

Таблиця 4 - Визначення сезонності продажу товарів по кварталах року за 2004 -2006 роки.
Квар-тал
2004
Сума, руб.
2005
Сума, руб.
2006
Сума, руб
разом за три роки
Сума, руб.
середній за три роки
Сума, руб.
Коефіцієнт сезонно-сті,%
I
14867
18993
24360
58220
19406,667
93,10915
II
14307
21917
22014
58238
19412,667
93,138702
III
15678
20198
26328
62204
20734,667
99,481435
IV
22501
20620
28330
71451
23817
114,26995
Разом за рік
67353
81728
101032
250113
83371
400
Сред.кварт.т / від
16838,25
20432
25258
62528,25
20842,75
-
За даними таблиці можна зробити висновок, що найбільший попит на продукцію в IV кварталі (114%), а найменший у I кварталі (93%). Це необхідно враховувати, при плануванні по кварталах 2007 року.
Проведемо аналіз структури товарообігу. Під структурою товарообігу розуміється питома вага окремих груп товарів у загальному обсязі товарообігу.
Питома вага групи товарів визначається за наступною формулою:

Де ТГР - товарообіг групи товарів;
То - товарообіг загальний.
Аналіз асортименту і структури проводиться по товарах, згрупованих у 7 товарних груп. Динаміку роздрібної реалізації за окремими товарними групами вивчаємо шляхом складання таблиці.

Таблиця 5 - Аналіз структури товарообігу магазину «Колорит»
Товарні групи
2005рік
2006року
Зміни в динаміці структури товарообігу,%
Темп відхилення (%)
Сума, руб.
Питома вага,%
У діючих цінах
У порівнянних цінах
У діючих цінах
У порівнянних цінах
Сума, руб.
Питома вага,%
М'які меблі
12365
15,12945
15963
15,79994
14511,82
0,670491
129,098261
117,362056
Меблі для кухні
6523
7,981353
8512
8,425053
7738,182
0,443701
130,492105
118,629186
Вітальні
15698
19,20762
20145
19,93923
18313,64
0,731612
128,32845
116,66223
Передпокої
10289
12,58932
13279
13,14336
12071,82
0,55404
129,06016
117,32742
Спальні
13947
17,06514
16845
16,67294
15313,64
-0,39221
120,77866
109,79878
Дитячі
13697
16,75925
14250
14,10444
12954,55
-2,65481
104,03738
94,579437
Офісні меблі
9209
11,26786
12038
11,91504
10943,64
0,647173
130,71995
118,83632
разом
81728
100
101032
100
91847,27
-
123,61981
112,38165
Роздрібна реалізація всіх товарів у діючих цінах в динаміці зростає високими темпами, що спричинене в основному підвищенням роздрібних цін. У порівняної оцінці продаж меблів для дитячих кімнат знизилася, у зв'язку з чим втрати в товарообігу склали 2,65481 тис. руб.
Нерівномірність розвитку роздрібного товарообігу в асортиментному розрізі у динаміці призвела до зміни його структури, яка характеризується питомою вагою окремих товарних груп у загальному обсязі товарообігу.
Дані аналізу показали, що більш високими темпами зросли продажі меблів для кухні та офісних меблів (на 30,49% і 30,72% відповідно). Збільшилася частка м'яких меблів і передпокоїв в загальному товарообігу (29,098% і 29,06% відповідно). Продаж меблів для вітальні збільшилася на 28,33%. Продаж спальних меблів виросла на 20,78%, але при цьому питома вага в загальному товарообігу знизився на 0,39%. Зросла питома вага меблів для дитячої кімнати на 4,04%, питома вага в загальному товарообігу знизився на 2,65%. Середнє зростання товарообігу у всіх товарних групах склав 23,62%. Роздрібний товарообіг в діючих цінах зріс за всіма товарними трупам. Особливо значне зростання досягнуто по реалізації кухонних і офісних меблів.

2.3 Факторний аналіз товарообігу фірми

Товарообіг змінився під дією наступних факторів: вплив цін, забезпеченість трудовими ресурсами і ефективність праці торгових працівників; стан та ефективність використання матеріально - технічної бази підприємства.
Для розрахунку впливу цін на обсяг товарообігу розраховується зіставний товарообіг у цінах минулого року
Тс = Тф / Јцен
Де Тс - товарообіг у порівнянних цінах
Тф - товарообіг у фактичних цінах;
Јцен - індекс цін
Јцен в 2006р. = 1,1
Тс = 101032 / 1,1 = 91847,2727
Вплив зміни цін = 101032 - 91847,2727 = 9184,727273 тис. руб.
За рахунок збільшення ресурсів - екстенсивний шлях розвитку, а за рахунок ресурсоотдачи - інтенсивний.
У тому числі за рахунок зміни фізичного обсягу товарообігу:
91847,2727 - 81728 = 10119,27273 тис. руб.
разом: 9184,727273 + 10119,27273 = 19304 тис. руб.
Для визначення впливу трудових ресурсів використовуємо метод різниць:
ПТ = Т / Ч
Де ПТ - продуктивність праці;
Ч - чисельність робочих
ПТ (планова) = 81728/12 = 6810,66667 тис. руб.
ПТ (фактична) = 101032/14 = 7216,571429 тис. руб.
Вплив чисельності працівників:
(ЧФ-Чпл) * ПТпл
Де ЧФ - чисельність фактична;
Чпл - чісленнсоть планова;
ПТпл - продуктивність праці планова.
Вплив продуктивності праці:
(ВТФ-ПТпл) * ЧФ
Де ВТФ - продуктивність праці фактична;
ПТпл - продуктивність праці планова;
ЧФ - чисельність фактична.
Таблиця 6 - Вплив трудових ресурсів на динаміку товарообігу
Фактор
Вплив на динаміку товарообігу
Сума, руб.
Вплив чисельності працівників
(14-12) * 6810,66667
13621,3333
Вплив продуктивності праці
(+7216,571429 - 6810,66667) * 14
5682,66667
Разом
-
19304
Таким чином, за рахунок зростання чисельності працівників товарообіг збільшився на 1362,33 тис. руб., А за рахунок збільшення продуктивності праці товарообіг знизився на 5682,66 тис. руб. Загалом, за рахунок трудових ресурсів товарообіг збільшився на 19304рублей.
2.4 Аналіз товарного забезпечення по магазину
Головний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість і раціональність використання товарних ресурсів. Проводячи аналіз, перш за все перевіряють, як товарні ресурси забезпечували успішне виконання плану і динаміку розвитку роздрібного товарообігу, задоволення попиту покупців на окремі товари. Роздрібний товарообіг залежить від надходження товарів і стану товарних запасів. На його обсяг впливає інше вибуття товарів. Ця залежність може бути виражена формулою товарного балансу:
Зн + П = Р + В + Зк
Де Зн - запаси товарів на початок звітного періоду;
П - надходження товарів;
Р - роздрібний товарообіг;
В - інше вибуття товарів;
Зк - запаси товарів на кінець звітного періоду.
Таблиця 7 - Товарний баланс роздрібного товарообігу за 2005 і 2006 рік
Показник
2005
2006
Відхилення в сумі
(+,-)
Вплив на динаміку товарообігу
Запаси товарів на початок року
1019
921
-98
90,3827
Надходження товарів
82278
102099
+19821
124,0903
Інше вибуття товарів
419
393
-26
93,7947
Запаси товарів на кінець року
1150
1595
+445
138,69565
Роздрібна реалізація товарів (т / від)
81728
101032
+19304
123,6198
баланс
83297
103020
+19723
90,3827
1. Зн пл. + ППЛ - ВПЛ. - Зк пл. = 1019 + 82278 - 419 - 1150 = +81728
2. Зн ф. + ППЛ. - ВПЛ. - Зк. пл. = 921 + 82 279 - 419 - 1150 = 81630
3. Зн ф. + Пф - ВПЛ. - Зк. пл. = 921 + 102 099 - 419 - 1150 = сто одна тисяча чотиреста п'ятьдесят одна
4. Зн ф. + Пф - ВФ. - Зк. пл. = 921 + 102 099 - 393 - 1150 = 101 477
5. Зн ф. + Пф - ВФ. - Зк. ф. = 921 + 102 099 - 393 - 1595 = 101032
81630 - 81728 = -98
101451 - 81630 = 19821
101477 - сто одна тисяча чотиреста п'ятьдесят-одна = 26
101032 - 101 477 = -445
Разом: -98 + 19 821 + 26 - 445 = 19 304
Роздрібний товарообіг підприємства зріс в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 19723 тис. руб. Це відбулося не за рахунок завищених товарних запасів, а за рахунок зростання надходження товарів в магазин (19821 тис. крб.). Збільшення іншого вибуття товарів знизило товарообіг на 26. Можливості зростання товарообігу в динаміці зменшилися в результаті збільшення товарних запасів на кінець року (19 304 тис. руб.). Недоліком використання що у підприємство товарних ресурсів є їх неповне залучення в товарообіг, що стало наслідком завезення в магазин товарів, що мають високу ціну, що знижувало попит покупців на них, порушенням ритмічності відвантаження товарів постачальниками, пов'язаними з магазином договірними зобов'язаннями. Частина товарів, що надійшли в магазин в зайвій кількості і в кінці року, осіло на залишках товарів у магазині, що може привести до уповільнення оборотності оборотних коштів, вкладених у товарні запаси, і виникненню втрат. На підприємстві в 2006 році інше вибуття товарів підвищилося в порівнянні з 2005 роком на 26.
Режим роботи і торговельна площа магазина не змінилися в порівнянні зі звітним роком. Отже, матеріально-технічна база не вплинула на товарообіг.
2.4 Планування товарообігу
Планування роздрібного товарообігу торговельного підприємства доцільно починати з визначення мінімального обсягу товарообігу, який забезпечить йому беззбиткову роботу. Такий обсяг товарообігу прийнято називати критичним. Усі з визначення цього обсягу зводяться до визначення точки беззбитковості підприємства.
Таблиця 8 - Дані для розрахунку критичного товарообігу
Показники
Т / від
Сума ВД
УВС
Сума ІВ
Сума ІВ Пере.
Сума ІВ пост.
УДО
УДО Пере.
УДО пост.
2006
101032
24635
24,36
19623,6
11344
8279,6
19,42
11,23
8,195
Розрахунок мінімально необхідного товарообігу можна виконати, розклавши товарообіг на складові його елементи. Роздрібний товарообіг становить суму роздрібних цін проданих або запланованих до продажу товарів. У свою чергу, роздрібна ціна складається з покупної для торгового підприємства ціни товару та торговельної надбавки. Сума купівельних цін являє собою товарообіг торговельного підприємства за великим цінами. Торговельні надбавки призначені для покриття витрат обігу та отримання торговим підприємством прибутку. Таким чином, маємо:
Товарообіг критичний:

Запас фінансової міцності:

Таким чином, 63033,52 тис. крб. - Це товарообіг, необхідний, щоб підприємство могло покрити свої витрати, але прибутку воно не отримає. А запас фінансової міцності становить 41,2%. Це оптимальний показник, тому що якщо він буде нижче 40%, то підприємство може стати банкрутом.
Зобразимо отримані дані у вигляді графіка, де А - точка беззбитковості підприємства
Малюнок 2 - Мінімальний обсяг товарообігу, необхідного для забезпечення беззбиткової роботи торгового підприємства
А

Одним з методів розрахунку загального обсягу роздрібного товарообігу торговельного підприємства є економіко-статистичний метод, заснований на згладжуванні даних про приріст товарообігу за ряд років, що передують планованому році. Розглянемо приклад такого розрахунку (таблиця 9)
А
Таблиця 9 - Вихідні дані для згладжування приросту обсягу товарообігу
Рік
Фактичний товарообіг
Середньорічна темп зростання (К)
2004
67353
100
2005
81728
121,3428
2006
101032
150,0037
g = = * 100 = 122.476%
Тобто в середньому кожен рік товарообіг збільшується на 22,476%.
Т / т план. = = = 123740 тис.руб.
Таким чином, в планованому році порівняно із звітним роком товарообіг торговельного підприємства повинен збільшуватися в діючих цінах на 22707,95 тис. крб.

3 Аналіз товарних запасів

Товарні запаси утворюються на всіх стадіях руху товару: на складах виробничих підприємств, в дорозі, на складах оптових і роздрібних торгових підприємств. Необхідність освіти товарних запасів обумовлена ​​наступними чинниками:
1. час, необхідний для транспортування товарів від місця виробництва до місця продажу, включаючи час на вантажно-розвантажувальні роботи;
2. сезонні коливання у виробництві та споживанні товарів;
3. невідповідність між виробничим і торговельним асортиментом товарів, що вимагає підсортування, пакування та підробки;
4. особливості територіального розміщення виробництва;
5. умови транспортування товарів, відстань між постачальником і магазином;
6. звенность товароруху;
7. можливості для зберігання товару та ін
Розмір товарних запасів визначається обсягом і структурою товарообігу торговельного підприємства. Підтримка оптимальної пропорції між величиною товарообігу і розмірами товарних запасів - одна з важливих завдань торгових підприємств. При недостатній запасів виникають складності з товарним забезпеченням товарообігу підприємства; зайві запаси викликають додаткові втрати, збільшення потреби в кредитах і зростання витрат з виплати відсотків по них, збільшення витрат по зберіганню запасів, що в сукупності погіршує загальний фінансовий стан торговельних підприємств.
Товарні запаси аналізуються, плануються і враховуються в абсолютних і відносних показниках.
Абсолютні показники являють собою вартісні (грошові) і натуральні одиниці, зручні і використовуються при проведенні інвентаризацій в торгових підприємствах. Головний недолік абсолютних показників - неможливість з їхньою допомогою визначити ступінь відповідності величини товарного запасу потребам розвитку товарообігу. Тому більш широке поширення отримали відносні показники, що дозволяють зіставляти величину товарного запасу з товарообігом торговельного підприємства.
Проведемо аналіз середніх товарних запасів магазину «Колорит» за 2005-2006р.р. при визначенні середніх товарних запасів необхідно залучати якомога більшу кількість даних, що забезпечує репрезентативність розрахунків. Планові середньорічні товарні запаси (Зср) можуть розраховуватися за формулою середньої хронологічної наступним чином:

Де: З1, З2 ... Зn - запаси товарів на окремі дати досліджуваного періоду;
n - число дат, за які взяті дані.
При використанні формули середньої хронологічної планові середньорічні запаси розраховують таким чином: до ½ нормативу товарних запасів четвертого кварталу минулого року додають повні їх норматив на перший, другий, третій квартали і ½ нормативу четвертого кварталу звітного року і отриманий підсумок ділять на чотири.
Отже, розрахуємо планові середньорічні товарні запаси по ІП «Деревяшкіна Т. А.» за формулою середньої арифметичної. Для цього складемо таблицю 10.

Таблиця 10 - Запаси магазину «Колорит» в поквартальному розрізі на 2005-2006г.г.г
дата
2005рік (сума, тис. руб.)
2006року (сума, тис. грн.)
1.01.
836,3
658,2
1.04.
1561,5
1798,9
.107.
1556,2
1888,1
1.10.
1516
1806,8
31.12.
658,2
898,5
Таким чином, середні запаси за 2005 рік:

І середні запаси за 2006 рік:

Таким чином, фактичні середньорічні товарні запаси більше планових на 222,8 тис. руб. (1568-1345,2). Їх розмір залежить від двох чинників:
1. від зміни обсягу товарообігу;
2. від прискорення або уповільнення товарооборачиваемости.
Наше торговельне підприємство перевиконало план товарообороту на 23,62% і за рахунок цього середні товарні запаси зросли на 317,736 тис. руб. (1345,2 * 23,62 / 100).
Таблиця 11 - Аналіз товарних запасів магазину «Колорит» за 2005 - 2006р.
Показник
2005
2006
Відхилення
(-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг, руб.
81728
101032
19304
123,6198121
Середні запаси, руб.
1345,2
1568
222,8
116,5626
Товарооборачиваемости
в днях обороту
5,925411
5,587141
-0,33827
94,29119
в числі оборотів
60,75528
64,43367
3,678395
106,0544
Запасоотдача
60,75528
64,43367
3,678395
106,0544
Запасоемкость
0,016459
0,01552
-0,00094
94,29119
Першим відносним показником, що застосовуються при аналізі, є рівень товарних запасів, який вимірюється в днях товарообігу за наступними формулами:
або
Де У тз - рівень товарних запасів в днях товарообігу;
ТЗ - товарний запас (тис. крб.);
Т одн - одноденний товарообіг (тис. крб.);
Т - обсяг товарообороту (тис. крб.);
Д - кількість днів.


Рівень товарних запасів характеризує забезпеченість торгового підприємства запасами на певну дату і показує на яке число днів торгівлі (при сформованому товарообігу) вистачить цього запасу.
Швидкість товарного обігу, або товарооборачиваемости в числі оборотів, розраховується за наступною формулою:

Де Про р - товарооборачиваемости в числі оборотів;
Т - товарообіг за певний період (грн.);
ТЗ - Середній товарний запас за той же період (грн.)


Товарооборачиваемости в числі обертів показує кількість оборотів середнього товарного запасу за аналізований період.
Тим часом і швидкістю товарного обігу існує стійка обернено пропорційна залежність. Зменшення часу та збільшення швидкості товарного обігу дозволяють здійснити більший обсяг товарообігу при менших розмірах товарного запасу, що сприяє зниженню товарних втрат, зменшення витрат по зберіганню товарів.
Застосовуються різні методи планування і нормування товарних запасів: статистичний, техніко-економічний, нормативний, економіко-математичний, причому найбільш застосовні перший і другий методи.
Сутність статистичного методу планування та нормування товарних запасів - аналіз товарооборачиваемости і фактичних товарних запасів поточного зберігання, що склалися за останні 3-4 роки. Величина товарних запасів береться в днях товарообігу. Аналіз і виявлення тенденцій, що склалися проводиться як по підприємству в цілому, так і за товарними групами. Виявлені при аналізі тенденції екстраполюють на плановий період з урахуванням можливої ​​дії об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Статистичний метод планування та нормування товарних запасів, хоча і простий, але недостатньо досконалий. Основний його недолік в тому, що сформовані за ряд років тенденції переносяться в майбутнє з усіма притаманними їм недоліками.
Найбільш часто в торгівлі застосовують метод техніко-економічних розрахунків, також цей метод застосовується і на підприємстві ВП «Деревяшкіна Т.А.». Суть методу техніко-економічних розрахунків полягає в наступному: вся маса товарних запасів розбивається на окремі елементи, відповідні стадіям шляху товарів з моменту надходження до торгове підприємство до їх реалізації кінцевим споживачем. Плануються і нормуються ці елементи окремо. Потім визначається норматив товарних запасів як сума окремих елементів.
Дані таблиці свідчать про переважне зростання товарообігу над зростанням обсягу товарних запасів (123,6198121% і 116,5626% відповідно). У результаті правильного співвідношення ресурсів і результатів відбулося підвищення швидкості реалізації. Товарооборачиваемости в числі оборотів збільшилася з 60,75528 тис. руб. до 64,43367 тис. руб., тобто на 3,678395 тис. руб. обороту. Запасоотдача показує величину товарообігу на середні запаси. Абсолютне збільшення цього показника склало 3,678395 тис. руб. Це означає, що товарообіг на кожний рубль запасу підвищився на 3,678395 тис. руб. Запасоемкость зворотна величина запасоотдаче, і вона показує, скільки припадає запасу на рубль товарообігу. Запасоемкость зменшилася на -0,00094%.
Таким чином, збільшення запасоотдачі і скорочення запасоемкості свідчить про ефективне формування запасів.

3.1 Аналіз товарних запасів у розрізі товарних груп

Аналіз товарних запасів проводять також у розрізі окремих товарних груп. Динаміка товарних запасів у розрізі товарних груп і товарів по торговому підприємству характеризуються даними таблиці 12
Таблиця 12 - Аналіз товарних запасів магазину «Колорит» за 2005-2006 р.р. за товарними групами
Товарні групи
2005рік
Сума, руб.
2006року
Сума, руб.
відхилення
Темп відхилення
м'які меблі
182,2
230,5
48,3
126,50933
меблі для кухні
122
158
36
129,5082
вітальні
312
365
53
116,9872
передпокої
159
173
14
108,805
спальні
214
249
35
116,3551
дитячі
257
280,5
23,5
109,144
офісні меблі
99
112
13
113,1313
разом
1345,2
1568
222,8
116,5626
Дані аналізу показали, що більш високими темпами зросли запаси меблів для кухні (29,5082%) і м'яких меблів - на 26,50933%. Запаси меблів для віталень збільшилися на 53 тис. руб., Що становить 16,9872% і спальних кімнат (з 214 тис. руб. До 249тис. Руб., Що становить 16,3551%). Збільшилася частка запасів меблів для передпокоїв, дитячих кімнат і офісних меблів (на 8,805%, 9,144% і 13,1313% відповідно).
За всіма групами товарів фактичні товарні запаси в сумі за звітний рік значно зросли на 116,5626%. На дане явище незначно вплинуло поліпшення роботи підприємства, це збільшення пов'язане в основному з підвищенням роздрібних цін на товари.
Отже, зростання роздрібного товарообігу забезпечив прискорення оборотності по всіх товарних групах. Збільшення середніх запасів призвело до уповільнення товарооборачиваемости. У магазині «Колорит» відбулося уповільнення товарооборачиваемости, що потребувало додаткового залучення оборотних коштів.
Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости в торговельній організації проводять по кожному підприємству, а всередині їх - в розрізі структурних підрозділів. З'ясовують, як товарні запаси забезпечують розвиток торгівлі, задоволення попиту покупців і які є резерви їх оптимізації, прискорення часу обігу товарів.
Для виявлення резервів нормалізації товарних запасів, прискорення товарооборачиваемости і насамперед на наявність залежаних і неходових товарів. Для цього залучають інформацію про уцінку та розпродажі товарів, оптової реалізації излишествуют товарів, бартерних угодах і т. п. за даними актів переоцінки товарів та інформації про їх розпродажі можна вивчити доцільність і ефективність переоцінки. Необхідно також проаналізувати правильність розміщення товарних запасів в магазині. Знизити товарні запаси до оптимальних розмірів можна за рахунок рівномірного і частого завозу товарів, вдосконалення організації торгівлі, реклами, проведення купівельних конференцій і виставок-продажів.

3.2 Планування товарних запасів

Планування товарних запасів здійснюється як у днях обороту, так і в грошовому вираженні. При цьому між даними показниками існує прямий взаємозв'язок:
; ,
Де Nтз.дн. - Норма товарних запасів в днях обороту;
ТЗпл. - Планова сума товарних запасів, руб.
Розрахунок норми товарних запасів в днях являє собою процес нормування товарних запасів, в той час як розрахунок планової суми товарних запасів отримав назву планування товарних запасів.
Зробимо планування товарних запасів методом питомих збільшень, в основі якого лежить співвідношення в темпах приросту товарних запасів і роздрібного товарообігу. Це співвідношення можна назвати коефіцієнтом еластичності, який показує, як зміниться товарний запас за умови зміни роздрібного товарообігу на 1%.
,
де L - коефіцієнт співвідношень товарного запасу та роздрібного товарообігу.
Перетворивши цю формулу, отримаємо:


Таблиця 13 - Розрахунок нормативу товарного запасу на кінець 2007 року
Рік
Товарообіг
Тов. запас
Коеф. Lе
2004
67353
1456,2
31,49
2005
81728
1345,2
22,14
2006
101032
1568
24,34
Базисний темп зміни коефіцієнта L,% 77,29
Середньорічний темп зміни коефіцієнта L,% 87,92
2007
123739,954
1627,1
21,39
На основі таблиці 13 коефіцієнт L на планований рік складе:
Lпл. = 24,34 * 87,92 / 100 = 21,39
ТЗпл. = = 1627,1 тис. руб.
Таким чином, в планованому році порівняно із звітним роком товарні запаси торгового підприємства повинні збільшитися на 59,1 тис. руб., Що становить 3,8% від суми товарних запасів 2006 року.

4 Аналіз валового доходу

Основним джерелами прибутку від реалізації є валовий дохід від реалізації товарів.
Валовий дохід дорівнює сумі торговельних надбавок.
Валовий дохід - це виручка від реалізації товарів і послуг (товарообіг) за вирахуванням витрат на оплату вартості отриманих від постачальників товарів.
Валовий дохід складається з суми грошових коштів, отриманих від реалізації товарів, за рахунок різниці між ціною продажу товарів (товарообігом) і ціною їх придбання. Ця частина валового доходу представляє собою торговельну надбавку.
До найважливіших факторів, що формують обсяг і рівень валового доходу, відносяться:
- Обсяг, склад і асортиментна структура товарообігу;
- Умови поставки товарів;
- Економічна обгрунтованість торговельної надбавки;
- Кількість і якість додаткових послуг.
Збільшення обсягу товарообігу означає ріст маси валового доходу: чим більше продано товарів, тим більше сукупна маса коштів, отриманих від торговельної надбавки.
Ринкова модель економіки дозволяє торговельним підприємствам самостійно встановлювати надбавки за більшістю товарних груп. Важливо тільки знайти певну межу, щоб, з одного боку, не допустити втрат в обсязі доходу, а з іншого - зберегти конкурентоспроможні ціни.
Торгова надбавка є джерелом отримання прибутку, покриттям витрат підприємства і базою для сплати податків.
По ряду соціально значущих товарів держава регулює розміри цих надбавок (хліб, хлібобулочні вироби, молочні продукти, дитячі товари та ін)
Якісним показником валового доходу від реалізації є рівень валового доходу:
Сума валового доходу = сумі торговельних надбавок
УВС = (Сума ВД / Те) * 100%
Рівень валового доходу показує розмір доходів на один рубль товарообігу.
У таблиці 14 наведено розрахунок валового доходу магазину «Колорит».
Таблиця 14 - Динаміка показників за валовим доходом магазину
Показник
2005
2006
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг
81728
101032
19304
123,61981
Σ валового доходу
19589
24635
5046
125,75935
Рівень валового доходу (%)
23,96852976
24,383364
0,4148339
101,73074
Товарообіг на 1 рубль валового доходу
4,172137424
4,1011569
-0,0709805
98,298701
Σ валового доходу на 1 рубль т / та
0,239685298
0,2438336
0,0041483
101,73074
Рівень валового доходу розраховується за формулою:
=
=
Т / від на 1 рубль ВД = = 81728 / 19589 = 4,1721
Т / від на 1 рубль ВД = = 101032 / 24635 = 4,1012
ΣВД на 1 рубль Т / та = = 19589 / 81728 = 0,2397
ΣВД на 1 рубль Т / та = = 24635 / 101032 = 0,2438
У зв'язку зі збільшенням товарообігу на 23,62% сума валового доходу зросла на 5046 тис. руб. Дані таблиці свідчать про зростання суми валового доходу над товарообігом: 125,75935% і 123,61981% відповідно. У результаті такого співвідношення збільшився рівень валового доходу, який показує частку валового доходу у товарообігу. Його частка підвищилася з 23,96852976% до 24,383364%. Відносне збільшення цього показника склало 0,4148339%, а темп підвищення склав 101,73074%. Показником ефективності формування валового доходу є величина товарообігу на 1 рубль валового доходу. Цей показник збільшився з 3,78563 тис. руб. до 4,2735925 тис. руб. Абсолютний зростання цього показника склало 0,4879609 тис. руб., Тобто на кожен карбованець валового доходу обсяг товарообігу збільшився на 0,4879609 тис. руб .. Сума валового доходу на 1 рубль товарообігу також збільшилася, так як це зворотний показник попереднього.
Розрахунки показали, що на кожен карбованець товарообігу сума валового підвищилася на 1,73074%. Таким чином, підвищилася ресурсоотдачи, що говорить про ефективне формування валового доходу.

4.1 Факторний аналіз валового доходу

На валовий дохід впливають такі фактори:
· Зміна цін;
· Зміна обсягу товарообігу;
· Середній рівень валового доходу.
Для вивчення впливу факторів на суму валового доходу становлять такі розрахунки (таблиця 15).

Таблиця 15 - Розрахунок впливу факторів на суму валового доходу
Фактор
Розрахунок
Вплив на динаміку товарообігу
Вплив товарообігу
(Тф - Тпл) * УВДпл/100
(101032-81728) * 23,96852976 / 100
4626,884984
за рахунок зміни цін
(Тф - Тс) * УВДпл/100
(101032-91847,27273) * 23,96852976 / 100
2201,444089
за рахунок зміни фізичного обсягу товарообігу
(Тс - Тпл) * УВДпл/100
(91847,27273-101032) * 23,96852976 / 100
2425,440895
Зміна рівня валового доходу
(УВДф - УВДпл) * Тф/100
(24,383364-23,9685297) * 101032/100
419,1150157
Разом
5046
Таким чином, за рахунок загального товарообігу сума валового доходу зросла на 4626,885 тис. руб. У тому числі за рахунок зміни цін валовий дохід зріс на 2201,444 тис. руб., За рахунок зміни фізичного обсягу товарообігу - підвищився на 2425,4409 тис. руб. Зміна рівня валового доходу збільшило суму валового доходу на 419,115 тис. руб.
Загалом, сума валового доходу за рахунок впливу встановлених чинників зросла на 5046 тис. руб.

4.2 Аналіз валового доходу за товарними групами

Проведемо також аналіз валового доходу за товарними групами. Для цього складемо таблицю (таблиця 16).
Таблиця 16 - Аналіз валового доходу за товарними групами
Товарні групи
2005рік
2006року
відхилення
Темп відхилення (%)
Сума, руб.
Питома вага,%
Сума, руб.
Питома вага,%
м'які меблі
3382,2
17,26581
4230,5
17,17272
848,3
125,08131
меблі для кухні
2199,6
11,22875
3112
12,63243
912,4
141,4803
вітальні
3312,2
16,90847
4365,3
17,71991
1053,1
131,7946
передпокої
3173
16,19787
3365
13,65943
192
106,0511
спальні
2143
10,93981
3057
12,40917
914
142,6505
дитячі
3122
15,93752
3347,2
13,58717
225,2
107,2133
офісні меблі
2257
11,52177
3158
12,81916
901
139,92025
разом
19589
100
24635
87,18084
5046
125,7594
Дані аналізу показали, що більш високими темпами зріс валовий дохід меблів для спалень (42,6505%) і для кухні - на 41,4803%. Запаси офісних меблів збільшилися на 901 тис. руб., Що становить 39,92025% і віталень (з 3312,2 тис. руб. До 4365,3 тис. крб., Що становить 31,7946%). Збільшилася частка валового доходу м'яких меблів - 25,08131%. Найнижчі темпи зростання валового доходу були у дитячих меблів і меблів для передпокоїв (7,2133% і 6,0511% відповідно).
За всіма групами товарів фактичні товарні запаси в сумі за звітний рік значно зросли на 25,7594%.
У даному випадку значний вплив на валовий дохід надає зміна структури роздрібного товарообігу. Збільшення в товарообігу частки товарів з більш високими розмірами торговельних надбавок веде до підвищення середнього рівня валового доходу. Тобто, в основному, збільшення валового доходу підприємства, у т. ч. і за товарними групами відбулося за рахунок підвищення цін. Тому особлива увага повинна приділятися виявленню та мобілізації можливостей і резервів зростання валового доходу за рахунок збільшення обсягу роздрібного товарообігу, поліпшення його структури, вдосконалення звенности товароруху, скорочення і попередження товарних втрат.

5 Аналіз витрат обігу

Витрати з доведення товарів від виробництва до споживачів (покупців), виражені в грошовій формі називаються витратами обігу. До них належать витрати на транспортування, підробіток, упаковку, зберігання і реалізацію товарів, а також адміністративно - управлінські витрати торговельних підприємств. Склад витрат обігу регламентується «Основними положеннями по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт і послуг)». Витрати обігу являють собою вартісну оцінку матеріальних, трудових та інших витрат (спожиту частина ресурсів і витрат на господарську діяльність). Докладна характеристика і склад витрат визначається відповідно до положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, що включаються до собівартості продукції, та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженим постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992 р. № 552 та подальшими змінами та доповненнями.
У методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку витрат, що включаються у витрати обігу і виробництва дана докладна характеристика складу витрат по кожній статті.
Метою витрачання коштів, використання різних ресурсів є досягнення високих кінцевих результатів - певного обсягу товарообігу і необхідного прибутку. Тому ознакою всі витрати обігу ділять на дві групи: постійні та змінні.
Постійні витрати обігу являють собою витрати, які в кожен даний момент не залежать безпосередньо від величини і структури товарообігу. Ці витрати обігу є постійними тільки в короткому періоді діяльності, у міру зростання обсягу товарообігу вони мають тенденцію до зниження.
Змінними називаються витрати обігу, величина яких знаходитися в безпосередній залежності від обсягу і структури товарообігу. Сутність цих витрат можна виразити і так: до змінних відносяться витрати, пов'язані з використанням виробничих факторів, величина яких визначається змінами реалізації товарів (послуг).
Постійні і змінні витрати становлять загальну величину витрат обігу.
Метою аналізу витрат обігу є їх оцінка з позиції раціональності та виявлення можливостей щодо їх економії в поточному та майбутніх періодах. Раціональним є таке використання витрат, що сприяє покращенню кінцевих результатів - безперервного росту товарообігу і збільшення прибутку.
Для досягнення зазначеної мети торговельним підприємствам необхідно:
1. Оцінити величину витрат обігу підприємства в сумі і у відсотках до товарообігу за звітний період
2. Вивчити видатки за окремими статтями в сумі і у відсотках до товарообігу, встановити їх частку в сукупних витратах обігу за звітний період і тенденції зміни цієї частки в динаміці
3. Дослідити вплив факторів на зміну витрат обігу звітного періоду в динаміці і оцінити вплив витрат на кінцеві результати
4. Виявити резерви економії по окремих статтях видатків і визначити заходи щодо їх використання у поточній діяльності і майбутньому періоді.
Аналіз витрат обігу буде проведений за даними бухгалтерської та статистичної звітності, матеріалами поточного їх обліку, первинних і зведених документів. Вихідна інформація про витрати обігу по торговому підприємству ІП «Деревяшкіна Т.А.» представлена ​​в Таблиці 17
Таблиця 17 - Аналіз витрат обігу магазину «Колорит» за даними 2005-2006 року
Показник
2005
2006
Відхилення
(-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг у діючих цінах
81728
101032
19304
123,6198121
в порівняних цінах
81728
93665,3
11937,3
114,6061325
Σ витрат обігу
16840,5
19623,6
2783,1
116,5262314
Рівень витрат обігу (%) у діючих цінах
20,60554522
19,42315306
-1,182392163
94,26177687
в порівняних цінах
20,60554522
20,95076832
0,345223098
101,6753893
Затратоотдача в діючих цінах
4,853062558
5,14849467
0,295432112
106,0875397
в порівняних цінах
4,853062558
4,773094641
-0,079967916
98,35221748
Затратоемкую
0,206055452
0,194231531
-0,011823922
94,26177687
Σ валового доходу
19589
24635
5046
125,7593547
Питома вага витрат обігу у валовому доході
85,96916637
79,65739801
-6,311768358
92,65810217
У діючих цінах план товарообігу підприємством перевиконано на 23,6198%, а сума витрат обігу скоротилася в порівнянні з планом на 5,7382% (100% - 94,2618%). У порівнянних цінах ж товарообіг збільшився на 14,6061%, а сума витрат обігу також збільшився на 1,6754%. Це говорить про те, що витрати збільшуються повільніше, ніж товарообіг. Рівень витрат обігу знизився на 5,7382% (100-94,26177687). А в порівнянних цінах цей показник збільшився на 1,6753893%. Отже, управління витратами в магазині не цілком ефективно.
На практиці за розміром зниження (підвищення) рівня витрат обігу визначають суму їх відносної економії або перевитрати і дають оцінку дотримання кошторису торгових витрат:
Е (П) = Δ УДО * Т/100%, де
Е (П) - сума відносної економії (перевитрати);
Δ УДО - відхилення за рівнем витрат обігу за звітний період;
Т - товарообіг за 2006 рік.
Е (П) = -1,182392163 * 101032/100% = -1194,59 тис. руб.
Таким чином, відносна економія в діючих цінах склав 1194,59 тис. руб.
Для оцінки витрат обігу може застосовуватися показник затратоотдачі, який визначається відношенням товарообігу до суми витрат обігу. По магазину він склав:
У діючих цінах за 2005 рік: 81728 / 16840,5 = 4,8531 тис. крб.
У діючих цінах за 2006 рік: 101 032 / 19623,6 = 5,1485 тис. крб.
У порівнянних цінах за 2006 рік: 93665,3 / 19623,6 = 4,7731 тис. крб.
З таблиці видно, що в діючих за звітний період збільшилася затратоотдача на 6,0875397%. Збільшення затратоотдачі є позитивною тенденцією, оскільки збільшується сума товарообігу, а значить і сума прибутку підприємства. Однак, великий вплив на затратоотдачу надає зміна роздрібних цін. При підвищенні роздрібних цін зростає товарообіг, а отже, і затратоотдача. Для вимірювання впливу цього чинника за затратоотдачу ми визначили її розмір за звітний рік у порівнянних цінах, вона склала 4,7731 тис. крб. Таким чином, підвищення роздрібних цін на товари призвело до зростання затратоотдачі всього на 0,3754 тис. крб. (5,1485-4,7731).

5.1 Аналіз витрат обігу в розрізі статей

Перейдемо до аналізу складу і структури витрат обігу окремих статей витрат. Таке постатейне ознайомлення покаже, на які статті витрат обігу слід звернути особливу увагу. За анализируемому торговельному підприємству витрати обігу в розрізі окремих статей склалися таким чином (таблиця 18).
Таблиця 18 - аналіз витрат обігу в розрізі статей
Стаття витрат обігу
2005
2006
Відхилення
Темп відхилення (сума),%
Сума
% До Т / ту
% До підсумку
Сума
% До Т / ту
% До підсумку
Сума
% До Т / ту
% До підсумку
Расх.на оплату праці
1986
2,43001
11,793
2860
2,8308
14,5743
874
0,40077
2,781289
144,00806
Прямі витрати
365,4
0,4471
2,1698
395,7
0,3917
2,0164
30,3
-0,0554
-0,15332
108,29228
Офісні витрати
135
0,16518
0,8016
193
0,191
0,9835
58
0,0258
0,181871
142,96296
Трансп. Витрати
5421
6,632978
32,190
5982
5,9209
30,4837
561
-0,712
-1,7066
110,34864
Складські витрати
1362
1,6665
8,0876
1903,3
1,8839
9,699036
541,3
0,217355
1,61139
139,74302
Накладні витрати
325,5
0,39827
1,9328
375
0,3712
1,91096
49,5
-0,0271
-0,0219
115,20737
Соц.фонди і податки
2668
3,264487
15,843
2956,5
2,9263
15,06604
288,5
-0,3382
-0,7767
110,81334
Інші витрати
4577,6
5,60102
27,182
4958,1
4,9075
25,266
380,5
-0,6933
-1,9161
108,31222
Всього витрат
16840,5
20,60555
100
19624
19,423
100
2783,1
-1,1824
-
116,52623
т / від
81728
100
0
101032
100
0
19304
0
-
123,6198
За одними статтями витрат обігу ІП «Деревяшкіна Т.А.» досягло відносного їх зниження, за іншими - допустила відносний перевитрата.
У порівнянні з планом стався відносне зростання витрат на оплату праці на 404,9105 тис. руб. (101032 * 0,4008 / 100 * 1000), офісних витрат - на 26,1133 тис. руб. (101032 * 0,0258 / 100) і складських витрат - на 219,5982 тис. руб. (31032 * 0,2173 / 100). Всього відносний перевитрату по окремих статтях витрат склав 651 тис. руб. (404,9105 +26,1133 +219,5982).
Відносне зниження витрат відбулося: за прямими видатками - на 56,001 тис. руб.; З транспортних витратах - на 719,43 тис. руб.; За накладними витратами - на 27,3825 тис. руб.; За видатками на соціальний фонд і по податках - 341,6766 тис. руб.; по іншим витратам - на 700,72 тис. руб. Всього відносна економія по окремих статтях витрат склала 1845,2164 тис. руб. (56,001 +719,43 +27,3825 +341,6766 +700,72).
У процесі подальшого аналізу слід встановити причини виявлених відхилень шляхом факторного аналізу витрат обігу.
5.2 Факторний аналіз витрат обігу
Розрахуємо вплив факторів:
1. За рахунок збільшення обсягу товарообігу
(Т / від ф - Т / від пл.) * УДО пл. / 100
(101032 - 81728) * 20,6555) / 100 = 3977,694 тис.руб.
2. За рахунок зростання рівня витрат обігу
(УДО ф. - УДО пл.) * Т / від ф. / 100
(19,4232 - 20,6555) * 101032) / 100 = -1194,59 тис.руб.
Разом: 3977,694 + (-1194,59) = 2783,1
Таким чином, обидва чинники зробили вплив на зростання суми витрат обігу на 2783,1 тис. руб.

6 Аналіз показників по праці

Одним з факторів успішного розвитку роздрібного товарообігу є забезпеченість трудовими ресурсами, правильність встановлення режиму праці, ефективність використання робочого часу, зростання продуктивності праці. Аналіз впливу трудових ресурсів на торговельну діяльність зазвичай починають з вивчення забезпеченості ними роздрібного підприємства, укомплектованості штатів продавців, касирів, контролерів, інших працівників та ефективності використання робочого часу.
Таблиця 19 - Аналіз з праці за даними за 2005-2006 рік
Показник
2005рік
2006року
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг
81728
101032
19304
123,6198121
Чисельність
12
14
2
116,6666667
Продуктивність праці
6810,666667
7216,571429
405,9047619
105,9598389
Фонд заробітної плати
1952
2460
508
126,0245902
Рівень Фонду заробітної плати
2,388410337
2,43487212
0,046461783
101,9453015
Зарплатоотдача
41,86885246
41,0699187
-0,79893376
98,09181835
Зарплатоемкость
0,023884103
0,024348721
0,000464618
101,9453015
Середня зарплата 1 працівника за рік
162,6666667
175,7142857
13,04761905
108,0210773
Таким чином, в магазині підвищилася продуктивність праці на 5,9598%. Товарообіг зростає повільніше, ніж фонд заробітної плати, підвищився рівень фонду заробітної плати на 26,0246%. Підвищення рівня фонду заробітної плати дало магазину відносний перевитрата 513242,6 тис. руб. (0,046461783 * 101032/100).
У магазині знизилася зарплатоотдача, тобто на кожен карбованець фонду заробітної плати скоротився розмір товарообігу на 0,79893376 тис. руб.
На підприємстві забезпечено неправильне співвідношення між зростанням фонду заробітної плати і зростанням товарообігу.
Середня заробітна плата одного працівника збільшилася на 13,048 тис. руб. Загалом рівень фонду заробітної плати всіх працівників по відношенню до товарообігу збільшився на 5,96%.
Таблиця 20 - Факторний аналіз фонду заробітної плати
Фактор
Розрахунок
Вплив на Фонд заробітної плати
Вплив чисельності
(ЧФ - Чпл) * ЗПЛ
325,3333333
Вплив середньої заробітної плати
(Зф - ЗПЛ) * ЧФ
182,6666667
разом
508
Таким чином, вплив чисельності працівників на фонд заробітної плати складає 325,33 тис. руб., а вплив середньої заробітної плати на фонд заробітної плати складає 182,67 тис. руб. У сумі ці два показники дорівнюють відхиленню по фонду заробітної плати.
Таблиця 21 - Факторний аналіз показників з праці
Показник
2005
2006
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг, руб.
у діючих цінах
81728
101032
19304
123,6198121
в порівняних цінах
81728
93665,3
11937,3
114,6061325
Середньооблікова чисельність, чол.
12
14
2
116,6666667
в т.ч. продавців
3
4
1
133,3333333
Уд. вага продавців в загальній чисельності працівників,%
25
28,57142857
3,571428571
114,2857143
Продуктивність праці 1 торгового працівника, крб.
у діючих цінах
6810,666667
7216,571429
405,9047619
105,9598389
У порівнянних цінах
6810,666667
6690,378571
-120,288095
98,23382789
Продуктивність праці 1 продавця, руб.
у діючих цінах
27242,66667
25258
-1984,66667
92,71485904
У зіставлення на. цінах
27242,66667
23416,325
-3826,34167
85,9545994
Вироблення працівників торгівлі у вартісному вираженні в чому залежить від зміни цін на товари. При підвищенні роздрібних цін зростає товарообіг, а отже, і продуктивність праці торгових працівників у вартісному вираженні. Для вимірювання впливу цінового чинника на вироблення торгових працівників необхідно її розрахувати до товарообігу в діючих і порівнянних цінах і порівняти отримані результати. У зв'язку з підвищенням роздрібних цін на товари середньорічне вироблення на одного торгівельно-оперативного працівника зросла на 405,9048 тис. руб. (5,9598%), а в порівнянних цінах цей показник скоротився на 120,288 тис. руб. (1,7662%). Тому в даному випадку підвищення продуктивності праці відбулося тільки лише за рахунок підвищення рівня цін, що не зовсім добре характеризує роботу даного підприємства.
Для оцінки впливу зміни чисельності та продуктивності на зростання товарообігу висловимо товарообіг через взаємозв'язок цих показників:
Товарообіг = чисельність * продуктивність
Чисельність планова * Продуктивність планова = Т 1 =
12 * 6810,667 = 81728;
Чисельність фактична * Продуктивність планова = Т 2 = 14 * 6810,667 = 81728;
Чисельність фактична * Продуктивність фактична = Т 3 = 14 * 7216 = 101032;
Вплив чисельності = Т 1 - Т 2 = 81728-81728 = 0;
Вплив продуктивності = Т 3-Т 2 = сто один тисячі тридцять дві - 81 728 = 19 304
У зв'язку зі збільшенням продуктивності на 405,905 тис.руб. товарообіг збільшився на 19304 тис.руб.
Сукупний вплив чинників +19304 тис.руб.
Порівняємо цей результат з відхиленням фактичного товарообігу від планового, результат збігається, значить, розрахунок виконано, вірно.

6.1 План по праці

Планування чисельності штату співробітників починається з чисельності основних категорій працівників. При плануванні співробітників розраховується явочна і середньоспискова чисельність.
Явочна чисельність - кількість продавців, які повинно постійно перебувати на робочих місцях при даному штаті роботи підприємства:
Чя = (РМ * (Тр + ТПЗ)) / Тм,
Де чя - явочна чисельність працівників, чол.;
Рм - умовна кількість робочих місць, од.;
Тр - час роботи магазину на тиждень, год;
ТПЗ - час заключної-підготовчих операцій, год;
Тм - планова тривалість робочого тижня одного працівника, ч.
Чя = (4 * (59 + 2,2)) / 41 = 6 осіб.
Середньооблікова чисельність передбачає додаткову кількість продавців на випадок неявки з поважних причин, в тому числі у випадку хвороби:
ЧСС = чя * ТНФ / ТПФ,
Де ЧСС - спискова чисельність працівників, чол,;
Чя - явочна чисельність працівників, чол.;
ТНФ - повне число робочих днів на одного працівника в рік (номінальний фонд);
ТПФ - плановий корисний фонд робочого часу на одного працівника в рік.
ЧСС = 6 * 251 / 222 = 7 осіб
Розрахована середньооблікова чисельність продавців може бути зменшена з урахуванням того, що частина їх роботи може виконуватися завідувачами відділами, їх заступниками. Чисельність працівників фірми визначається з урахуванням режиму їх роботи.

7 Аналіз стану та ефективності використання основних фондів і оборотних коштів підприємства

7. 1 Динаміка показників оборотності основних фондів

Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його, і його необоротних активів.
Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі.
Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування. До них відносяться: будівлі, споруди, різні машини і устаткування, прилади та інструменти, виробничий і господарський інвентар, земельні ділянки перебувають у власності підприємства, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби.
Класифікація основних фондів наведена на рисунку 3

Рисунок 3 - класифікація основних засобів (фондів)
Роль основних фондів у процесі праці торгових працівників визначається тим, що у своїй сукупності вони утворюють матеріально-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства.
Строк корисного використання основних засобів торгових підприємства визначається виходячи з технічних умов їх експлуатації і установлень органів державного управління в цій сфері. Якщо такі встановлення відсутні, то строк корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням їх продуктивності і потужності, а також реальних умов експлуатації на підприємстві.
Таблиця 22 - Аналіз стану і використання основних фондів
Показник
2005рік
2006року
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг, руб
81728
101032
19304
123,6198121
Чисельність
12
14
2
116,6666667
Продуктивність праці
6810,666667
7216,571429
-36209,67
97,4344
Вартість ОФ, в т.ч.
15489
17456
1967
112,699335
активної частини
9632
10236
604
106,2707641
Фондовіддача
5,27651882
5,787809349
0,511290529
109,6899215
Фондомісткість
0,189518892
0,172776942
-0,01674195
91,16607859
Фондоозброєність
802,6666667
1246,857143
444,1904762
155,339345
Фондооснащенность
1,414252153
1,41840209
0,004149937
100,2934368
Інтегральний показник ефективності
1,16
Ефективність використання основних фондів оцінюється з допомогою системи вартісних і натуральних показників.


Вплив фондовіддачі: (Фо ф. - Фо пл.) *
(5,787809349-5,27651882) * (101032 / 5,787809349) = 8925,087
Вплив основних фондів: (ОФ ф. - ОФ пл.) * Фо пл.
(17456 - 15489) * 5,27651882 = 10378,9125
Разом: 8925,087 + 10378,9125 = 19304
Фондоозброєність - визначається відношенням активної частини основних фондів до чисельності працівників. За даними таблиці фондоозброєність магазину збільшилася на 55%. Ця величина повинна безперервно збільшуватися, тому що від неї залежить технічна озброєність, а, отже, і продуктивність праці.
Фондовіддача - цей показник є узагальнюючим для оцінки ефективності використання основних фондів. Він визначається відношенням обсягу реалізації товарів до середньої вартості основних фондів.
Фондомісткість - величина обернена фондовіддачі. Показує частку вартості основних фондів, що припадають на кожен рубль реалізованих товарів. Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження. Визначається відношенням середньорічної вартості основних фондів до чисельності працівників. Фондовіддача зросла на 9,6899215%, при цьому знизилася фондомісткість на 8,833921412%, що свідчить про позитивну динаміку розвитку магазину.
Дані таблиці показують, що зросла вартість основних фондів на 12,699335%, абсолютне відхилення составіло1967 тис. руб. Активна частина теж збільшилася на 6,2707641%.

7. 2 Динаміка показників оборотності оборотних коштів

У своєму обороті фонди послідовно приймають грошову, продуктивну і товарну форми, що веде до їх поділу на виробничі фонди і фонди обігу. Речовим носієм виробничих фондів є засоби виробництва, засоби праці, предмети праці. Готова продукція разом з грошовими коштами в розрахунках утворює фонди обігу.
До оборотних виробничих фондів промислових підприємств відносять частину засобів виробництва, речовинні елементи яких у процесі праці на відміну від основних виробничих фондів витрачаються в кожному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукт праці цілком і відразу. Речові елементи оборотних фондів у процесі праці перетерплюють зміни своєї натуральної форми і фізико-хімічних засобів. Вони втрачають свою споживчу вартість у міру їх виробничого споживання. Оборотні виробничі фонди складаються з трьох частин: виробничі запаси, незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.
Фонди обігу обслуговують сферу виробництва. Вони включають готову продукцію на складі, товари в дорозі, грошові кошти і кошти в розрахунках зі споживачами продукції, зокрема, дебіторську заборгованість.
Оборотні кошти виступають насамперед як вартісна категорія: на практиці вони не є матеріальними цінностями, бо з нього не можна робити готову продукцію. Будучи вартістю в грошовій формі, оборотні кошти вже в процесі кругообігу приймають форму виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції. Оборотні кошти не витрачаються, не затрачуються, не споживаються, а авансуються (відмітна риса соб. Коштів) з тим, щоб повернутися після одного кругообігу і вступити в іншій. оборотні фонди безпосередньо беруть участь у створенні нової вартості, а оборотні кошти - побічно, через оборотні фонди. У процесі кругообігу оборотні кошти утілюють свою вартість в оборотних фондах і тому за допомогою останніх функціонують у процесі виробництва, беруть участь у формуванні витрат виробництва.
Отже, оборотні кошти - це авансується в грошовій формі вартість, що приймає в процесі планомірного кругообігу засобів форму оборотних фондів і фондів обігу, необхідна для підтримки безперервності кругообігу і повертається у вихідну форму після його завершення.
Таблиця 23 - Аналіз стану і використання оборотних коштів
Показник
2005рік
2006року
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг за собівартістю, руб.
61296
78514
17218
128,0899243
Оборотні кошти (ОС)
17254
19154
1900
111,0119393
Оборотність ОС
в днях обороту
101,3351605
87,82433706
-13,51082347
86,66719093
в числі оборотів
3,552567521
4,099091574
0,546524053
115,3839174
Товарообіг на 1 рубль ОС
3,552567521
4,099091574
0,546524053
115,3839174
ОС на 1 рубль товарообігу
0,281486557
0,243956492
-0,037530065
86,66719093
За даними таблиці, можна зробити висновок, що товарообіг за собівартістю через збільшення товарообігу в роздрібних цінах збільшився 17218 рублів.
У результаті збільшення оборотних коштів та збільшення товарообігу за собівартістю оборотність оборотних коштів в днях обороту скоротилася на 13,5 днів. Це дозволило вивільнити додаткові грошові кошти з товарообігу.
Товарообіг на 1 карбованець оборотних коштів зріс на 0,55 тис. руб., що говорить про ефективне управління оборотними активами магазину.
Оборотність оборотних коштів в числі оборотів збільшилася на 0,55 що говорить про прискорення поновлення оборотних коштів.

8 Аналіз прибутку і рентабельності

Прибуток і рентабельність відносяться до найважливіших показників, які характеризують ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства.
Більш ніж будь-який інший показник прибуток відображає результати всіх сторін діяльності підприємства. На її величину впливає обсяг продукції, її асортимент, якість, рівень собівартості, штрафи, неустойки та інші фактори.
Прибуток впливає на такий узагальнюючий показник, як рентабельність, стан власних оборотних коштів, платоспроможність і розміри заохочувальних фондів. Виявлення резервів зростання і рентабельності може бути встановлено через систему взаємопов'язаних напрямків економічного аналізу.
Таблиця 24 - Аналіз прибутку рентабельності
Показник
2005рік
2006року
Відхилення (-), (+)
Темп відхилення (%)
Товарообіг
81728
101032
19304
123,6198
Сума валового доходу
19589
24635
5046
125,7594
Рівень валового доходу
23,96853
24,38336
0,414834
101,7307
Сума витрат обігу
16840,5
19623,6
2783,1
116,5262
Рівень витрат обігу
20,60555
19,42315
-1,18239
94,26178
Позареалізаційні доходи
123
145
22
117,8862
Прибуток від реалізації
2748,5
5011,4
2262,9
182,3322
Позареалізаційні витрати
448
513
65
114,5089
Рентабельність від реалізації
3,362985
4,960211
1,597226
147,4943
Прибуток балансова
2423,5
4643,4
2219,9
191,5989
Податок
581,64
1114,416
532,776
191,5989
Прибуток чистий
1841,86
3528,984
1687,124
191,5989
Рентабельність чиста
2,253646
3,492937
1,239291
154,9905
Аналіз балансового прибутку в порівнянні з минулим роком показує вплив вартості сировини, матеріалів, палива та ін матеріально-технічних ресурсів, зміна цін на реалізацію продукції та методологія розрахунку прибутку. Для того щоб цей вплив виключити, необхідно привести у порівнянні умови суму прибутку.
Дані таблиці показують, що в 2005 році балансовий прибуток перевищувала прибуток від реалізації на 325тис. руб.; в 2006 році прибуток від реалізації була більшою за балансову на 368 тис.руб. Такі зміни відбулися в результаті доходів і збитків отриманих від позареалізаційної діяльності. У 2005 році ці доходи склали 123 тис. руб., А в 2006 році 145 тис. руб., В той же час збитки в 2006 році склали 513тис. руб., а в попередньому році 448 тис. руб.
Рентабельність - основний показник ефективності роботи підприємства. У магазині «Колорит» рентабельність у 2006 році в порівнянні з 2005 підвищилася на 1,239291 тис. руб. У результаті перевищення доходів над витратами, у підприємства збільшилась рентабельність з 2,253646 до 3,492937.
На розмір прибутку впливають такі фактори:
1. Обсяг товарообігу
2. Рівень валового доходу
3. Рівень витрат обігу
1. Вплив товарообігу
(Тф. - Тпл.) * Рот реаліз.пл. / 100
(101032 - 81728) * 3,362985 / 100 = +649,1905345%
2. Вплив рівня валового доходу
(Увдф - Увдпл.) * Тф / 100
(24,38336 - 23,96853) * 101032 / 100 = +419,115%
3. Вплив рівня витрат обігу
(Уіоф. - Уіопл.) * Тф / 100
(20,60555-19,45315) * 101032 / 100 = +1194,59%
4. Позареалізаційні доходи = +22 тис. руб.
5. Позареалізаційні витрати = +65 тис. руб.
Разом: 649,1905345 + 419,115 + 1194,59 + 22 + 65 = 2219,9 тис. руб.
За рахунок збільшення товарообігу на 19304 тис. руб. прибуток зріс на 5046 тис. руб. За рахунок збільшення рівня валового доходу підвищився розмір прибутку на 2219,9 тис. руб.
Таким чином, на підприємстві дотримано «Золоте правило підприємницької діяльності», при якому індексний ланцюжок показників має вигляд: Јn> Јт / об> Јіо, тобто 1,915989> 1,236198> 1,165262.

Основний вплив на прибуток мають такі фактори, як товарообіг, рівень валового доходу, і витрати обігу. Причому різке зміна одного фактора може змінити всю картину в цілому. Сукупний вплив чинників викликало збільшення прибутку на 2219 тисяч рублів.

Найбільший вплив на зростання прибутку зробило зниження співвідношення витрати / товарообіг: відносна економія склала 1194,59 тис. руб. Динаміка самого товарообігу вплинула на зростання прибутку незначно (+649,1905345 тис.руб.). Під впливом зміни частки валового доходу в товарообігу прибуток виріс на 419,115 тис. руб., Таке зростання було досягнуто за рахунок ефективного управління торговельною надбавкою як основним елементом валового доходу

9 Загальні висновки з аналізу

Проведений на основі отриманих даних аналіз основних показників фінансово_хозяйственной діяльності ІП «Деревяшкіна Т. А.», дозволяє зробити наступні висновки:
1. роздрібний товарообіг підприємства з року в рік збільшується, темпи зростання його прийнятні в даних умовах, 23,6198%;
2. досягнуто зростання товарообігу практично по всіх товарних групах якими торгує підприємство;
3. приріст товарообігу, в основному, досягнуто в основному за рахунок впливу цін, а також за рахунок ефективного використання всіх видів ресурсів: товарних, трудових та інших
4. середні запаси магазину збільшилися на 16,56%. Найбільше збільшення запасів відбулося за кухонних меблів - на 29%;
5. відбулося збільшення суми витрат обігу підприємства в порівнянні з 2005 роком на 2783,1 тис. руб. найбільше збільшення відбулося по витратах на оплату праці та за складськими витратам (на 44% і 39% відповідно);
6. в магазині збільшилася продуктивність праці працівників на 6%;
7. збільшилася вартість основних фондів і оборотних коштів;
8. підприємство в 2006 році активно вело роботу з додаткову закупівлю товарів у виробників та інших постачальників;
9. За 2006 рік показники загальної рентабельності продукції і рентабельність продажів по чистому прибутку збільшилися, у порівнянні з 2005 роком;
10. збільшилася сума валового доходу підприємства на5046 тис. руб., це було досягнуто в основному за рахунок збільшення товарообігу.
Збільшити прибуток підприємства можливо, зробивши ряд певних заходів. За результатами аналізу можна зробити наступні пропозиції:
1. По-перше, для отримання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати знаходяться в його розпорядженні ресурси. З цією метою проводити закупівлі товарів безпосередньо у виробників, значно розширити закупівлю і реалізацію супутніх товарів, що є в достатній кількості у виробників та інших постачальників, більше уваги приділяти висновку договорів з постачальниками.
2. По-друге, домогтися зростання ефективності праці торгових працівників. З цією метою залучати на роботу осіб на неповний робочий день, зробити установку сучасних касових апаратів, домогтися від постачальників збільшення частки фасованих товарів у загальному обсязі поставок, здійснювати суміщення професій, посад, вести роботу з попередження прогулів та скорочення втрат робочого часу через хворобу і інших причин.
3. економічній службі підприємства розробляти прогнози розвитку роздрібного товарообігу на майбутній період і вести оперативний контроль за ходом реалізації прогнозів. Це дозволить керівництву підприємства і його службам оперативно вирішувати питання забезпечення та ефективності використання всіх видів ресурсів, домогтися ритмічного і рівномірного розвитку роздрібного товарообігу за періодами року і по відділах підприємства.
4. Вдосконалювати систему матеріального стимулювання праці працівників підприємства (збільшення кількості реалізованих товарів, обслуговування найбільшої кількості покупців, отримання доходів від реалізації товарів та ін.)

Висновок

Магазин «Колорит» на сьогоднішній день, з моєї точки зору, можна віднести до стабільних підприємствам міста. Високий рівень заробітної плати, відсутність плинності кадрів, високий купівельний попит.
Підприємство успішно конкурує з іншими меблевими магазинами нашого міста. Основне завдання підприємства - задоволення запитів споживачів, що має на увазі постійне оновлення асортименту, утримання стабільної порівняно невисокої ціни.
Раціональна організація оплати праці на підприємстві дозволяє стимулювати результати праці і діяльність його працівників, забезпечувати конкурентноздатність на ринку праці і готової продукції, необхідну рентабельність і прибутковість продукції.
Для підвищення ефективності роботи підприємства першорядне значення має виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості продукції, зростання прибутку.
Таким чином, в даний час спостерігається тенденція підвищення ефективності діяльності підприємства.

Список використаної літератури

1. Абрютина М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. 2-е вид., Испр. М.: "Річ навіть і Сервіс", 2000. 256 с.
2. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу: Уч. посібник. М.: "ИНФРА-М", 2001.222 с.
3. Ільїн А.І. Планування на підприємстві. Тактичне планування: Уч. Посібник М.: "Нове знання", 2000.416 с.
4. Кравченко Л. І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Підручник / Л.І. Кравченко. - 6-е вид., Перераб. - М.: Нове видання, 2003. - 526с. - (Економічна освіта)
5. Морозова Т.Г., Пікулькіна А.В. Прогнозування та планування в умовах ринку: Уч. посібник для вузів. М.: "ЮНИТИ-ДАНА", 2003.318 с.
6. Прикін Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. М.: "ЮНИТИ-ДАНА", 2000.360 с.
7. Раицкий К.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. 2-е вид. М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000.696 с.
8. Соломатина А. Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник – 2-е изд., перераб. І доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 292 с. - (Серія «Вища освіта»).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Практична робота
464.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз і облік товарообігу торговельного підприємства ТОВ Волгаконтракт
Аналіз основних засобів підприємства
Економічний аналіз основних засобів підприємства
Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства
Облік аналіз і аудит основних засобів підприємства
Аналіз основних засобів підприємства ТОВ Імперія Меблів
Облік і аналіз основних засобів підприємства МПП Жілтрест
Бухгалтерський облік аналіз і аудит основних засобів підприємства
Облік і аналіз основних засобів підприємства ТОВ Казахстан 2008
© Усі права захищені
написати до нас