Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ Відеомакс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

БІЛОРУСЬКИЙ ГСОУДАРСТВЕННИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОМАРТІКІ І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


Кафедра менеджменту


РЕФЕРАТ

На тему:


«АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОВ« ВІДЕОМАКС »»


МІНСЬК, 2009

Аналіз випущеної і реалізованої продукції


Основний вид діяльності компанії - виробництво і реалізація VHS (відео-касети) і DVD-дисків. У табл. 1 показані відповідно оптові ціни продукції в асортименті (з ПДВ, без надбавки) і обсяги продажів продукції за період 2006-2008 рр..


Таблиця 1

Гуртові ціни продукту в асортименті, р.


2006 2007 2008

VHS DVD VHS DVD VHS DVD
CTHE (Категорія А)

7 128

19 008

6 480

9 504

6 004

9 504
CTHE (Категорія В)
17 792
8 208
8 208

Buena (Категорія А)


21 300


16 200


14 688

Buena (Категорія В)


20 160


15 336


13 608

Крупний план


-
-

15 552

Середня ціна
19 584
12 204
11 880

Як видно і табл. 1, за період 2006-2008 рр.. оптова ціна на продукцію знижується: VHS - на 15,8%, DVD - у середньому на 39,3%. Це пов'язано як зі зниженням закупівельної вартості DVD, так і зі зниженням витрат на виробництво.


Таблиця 2

Розподіл обсягів продажів за період 2006-2008 рр..

2006 2007 2008
VHS DVD VHS DVD VHS DVD
У вартісному показнику, р.

89 3620

2 029 792

2 699 623

848 759

44 681

1 319 320

710 472

863 879

1 835 744

У кількісному показнику, шт.
121 355 261 814 298 408
119 074 2 281 203 598 58 216 143 884 154 524

Як видно з табл. 2, основний грошовий оборот компанії в 2007 р. становила виробництво і продаж VHS-продукції (95%) і лише 5% DVD реалізувалося у загальному грошовому обсязі. Це було пов'язано з високими цінами на ліцензійні диски в порівнянні VHS. Різниця складала від 2,5 до 2,8 разів.


Рис. 1. Обсяги продажів у кількісному вираженні за 2006-2008 рр..


Рис. 2. Обсяги продажів у вартісному виразі за 2006-2008 рр..


У 2007 р. ситуація змінилася у зв'язку з вирішенням деяких зарубіжних компаній-виробників знизити закупівельні ціни на DVD диски. Зокрема, Columbia Tristar Pictures для країн СНД та Білорусі регламентувало зниження ціни рівно в два рази, що безпосередньо позначилося на роздрібну ціну товару і стала поштовхом для просування ліцензійних дисків на ринку мультимедійної продукції. Так, в 2007 р. на частку 22,2% проданих дисків у кількісному вираженні обсяг продажів DVD склав 35% від загального. У цьому році так само збільшилися продажі DVD-апаратури і роздрібний споживач готовий був купити ліцензійний диск з-за високих характеристик, компактності і довгого терміну служби.

У 2008 р. різниця в ціні між касетами та дисками склала вже в середньому 1,5-1,9 рази, на частку 51,8% реалізованих дисків припав оборот в 68% від усього обсягу.


Рис. 3. Динаміка зміни обсягу реалізованої продукції в 2006-2008 рр..


Як видно з рис. 3, обсяг реалізованої продукції постійно збільшується. Це пов'язано з тим, що ціна реалізації DVD більше, ніж VHS. Якщо в 2007 р. обсяг продажів базувався 95% на касетах, вартість яких змінюється від 6004 р. до 7128 р., то в 2008 р. 68% обсягу продажів становила реалізація DVD-дисків, вартість яких становить від 8208 р. до 15 552 р.


Аналіз собівартості продукції


Собівартість продукції - один з найважливіших економічних показників діяльності промислових підприємств і об'єднань, що виражає в грошовій формі всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції.

Собівартість показує, у що обходиться підприємству виходить їм продукція. У собівартість включаються перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів) і витрати на оплату праці працівників підприємства (заробітна плата).

Для аналізу рівня та динаміки зміни вартості продукції використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції.

Розглянемо у табл. 3 розподіл витрат між постійними і змінними за період 2006-2008 рр..


Таблиця 3

Розподіл витрат між постійними і змінними

Елементи

витрат

2007 2007 2008

всього млн. р.. уд. вага в с / с,% всього млн. р.. уд. вага в с / с,% всього млн. р.. уд. вага в с / с,%
Собівартість товарної продукції, в тому числі: 647 219 100,0 1 632 270 100,0 2 173 490 100,0
1. Матеріальних-ні витрати 127 502 19,7

285 647

17,5

349 932

16,1
1.1. Сировина і матеріали 127 502 19,7

285 647

17,5

349 932

16,1
2. Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби 255 652 39,5

670 863

41,1

919 386

42,3

3. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

20 711

3,2

52 233

3,2

69 552

3,2

4. Інші витрати

243 354

37,6

623 527

38,2

834 620

38,4

Постійні витрати

264 065

40,8

675 760

41,4

904 172

41,6

Змінні витрати

383 154

59,2

956 510

58,6

1 269 318

58,4

У собівартості реалізованої продукції головний питому вагу займають матеріальні витрати (витрати на сировину та матеріали) та інші витрати (послуги банку, послуги зв'язку, оренда та експлуатаційні витрати, витрати щодо імпорту та роялті). Роялті - це постійний платіж за надання виключних прав на певну продукцію, що розповсюджується компанією СТОВ «ВІДЕОМАКС» на території РБ. Ця константа регламентується зарубіжним правовласником і становить, як правило, 26-31% від всієї собівартості продукту (вартість Роялті прописується в кожному контракті). Що вкрай безпосереднім чином впливає на кінцеву роздрібну ціну товару. Структура виробничих витрат компанії (роялті виділено окремо) в 2008 р. зображена на рис. 4.


Рис. 4. Структура собівартості продукції СТОВ «ВІДЕОМАКС» у 2008 р.


Згідно з даними, собівартість товарної продукції в 2006-2008 рр.. збільшується в середньому на 42,6%. На це вплинуло збільшення всіх перелічених вище елементів витрат:

 • збільшення матеріальних витрат на 36,9% у зв'язку з переходом на більш якісні матеріали (бокси під відео і DVD, плівка високої якості);

 • збільшення витрат на оплату праці, відрахування на соціальні потреби на 45,5% у зв'язку зі збільшення заробітної плати працівників;

 • збільшення інших витрат на 43,2% у зв'язку зі збільшення витрат по імпорту продукції, збільшення обсягів рекламної продукції (банери, ростові фігури, плакати вищої якості різних форматів);

 • частка амортизація залишається незмінною.

Далі, у табл. 4-7 проведемо пофакторного аналізу впливу різних факторів на зміну загального кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції, а так само на зміну витрат на карбованець виробленої продукції.

Таким чином, з перерахованих вище розрахунків (табл. 4-5 «Вплив факторів на зміну загального кошторису виробництва та реалізацію виробленої продукції в 2006-2008 рр..") Можна зробити наступні висновки: при зміні обсягів продажів в 2007 р. в порівнянні з 2006 р ., загальний кошторис витрат на виробництво і реалізацію виробленої продукції збільшилися на 2,5 рази. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення: обсягів продажів на 831 385 млн. р.; Суми постійних витрат на 412 584 млн. р. і ставки змінних витрат на одиницю виробленої продукції відповідно на 117 816 млн. р. Загальний кошторис витрат на виробництво і реалізацію виробленої продукції за цей період зменшилася за рахунок зміни структури виробленої продукції на 386 734 млн. р..

А при зміні обсягів продажів в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. на 33% загальний кошторис витрат на виробництво і реалізацію виробленої продукції збільшилися на 30%. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення обсягів виробленої продукції, ставки змінних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат відповідно на 489 681 млн. р., 179 045 млн. р., 229 496 млн. р. За рахунок зміни структури виробленої продукції загальний кошторис витрат зменшилася на 357 022 млн. р.

Витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції - найбільш відомий на практиці узагальнюючий показник, який відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні знеособлено, без розмежування її по конкретних видах. Він широко використовується при аналізі зниження собівартості і дозволяє, зокрема, характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості.

Він розраховується як відношення повної собівартості продукції до вартості цієї продукції у відпускних цінах виробника. Як видно з табл. 6-7 вище проведеного розрахунку, за період 2006-2008 рр.. даний показник перебувати на рівні 0,57-1,07. Можна судити про особливий вплив на зміну собівартості продукції наступних факторів: обсягу виробленої продукції, структури виробленої продукції і суми постійних витрат.

Надалі, необхідно вивчити ринок можливих зарубіжних компаній виробників, тому що незначні зміни у величині роялті позначається на собівартості виробленої продукції.


Аналіз прибутку компанії


Прибуток - це найважливіша категорія ринкової економіки. Прибуток, точніше її максимізація, виступає безпосередньою ціллю виробництва в будь-якій галузі національної економіки. Категорія прибутку є об'єктом економічної теорії не одне століття і нерозривно пов'язана з категоріями доходу, капіталу, відсотка, його ставки, стриманості, очікування і багатьма іншими.

У табл. 3.8 представлені доходи і витрати CООО «ВІДЕОМАКС» за видами діяльності за період 2006-2008 рр.. (За даними дод. 2, 4, 6):

  1. Доходи і витрати за видами діяльності (прибуток від реалізації).

  1. Операційні доходи і витрати:

 • відсотки, отримані і виплачені за облігаціями, депозитами, державними цінними паперами та за надання та сплату кредиту;

 • доходи від участі в інших організаціях;

 • витрати з утримання законсервованих об'єктів і виробничих потужностей та анулювання виробничих замовлень (договорів);

 • витрати, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів: оплата консультаційних та депозитарних послуг;

 • прибуток від продажу ТМЦ, а також реалізації основних фондів і нематеріальних активів.

  1. Позареалізаційні доходи і витрати:

 • прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному періоді;

 • прибуток від здачі в оренду основних засобів;

 • отримані і виплачені пені, штрафи, неустойки;

 • збитки від стихійних лих;

 • доходи і збитки за валютними операціями;

 • прибуток або збитки від надходження і списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якій минули строки позовної давності.

 1. Балансова прибуток. Показник характеризує кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства і розраховується за наступною формулою:

(1)

де - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства, р.;

ОФР - операційні результати, р.;

ВФР - позареалізаційні результати, р.

 1. Податки і збори, платежі з прибутку.

 2. Прибуток до розподілу (чистий прибуток). Це прибуток підприємства за вирахуванням податків, що сплачуються з прибутку, тобто за вирахуванням податків на нерухомість і на прибуток, а також транспортного збору, який є місцевим збором, спрямовується у місцевий бюджет і призначений для фінансування розвитку міського громадського транспорту.

П ч = П б - ТЗ, (2)

де П б - балансовий прибуток, млн. р..;

- Податок на прибуток, млн. р..;

ТЗ - транспортний збір, млн. р..

Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні підприємства. Вона служить джерелом фінансової відповідальності підприємства за своїми зобов'язаннями, використовується ним для розвитку і вдосконалення виробництва, для матеріального заохочення працівників, а також для задоволення особистих потреб власника підприємства.


Таблиця 8

Доходи і витрати СТОВ «ВІДЕОМАКС»

Доходи і витрати за видами діяльності
1 2 3 4

Показник, млн.р.

2006

2007

2008

Виручка від реалізації товарів, послуг

900 777,0

2 159 642,0

2 802 473,0

Податки, що включаються до виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 153 979,0 350 019,0 441736,0

Собівартість реалізованої продукції

647 219,0

1 632 270,0

2 173 490,0

Витрати на реалізацію 87 309,0 169 449,0 182 331,0

Прибуток від реалізації

12 270,0

7 904,0

4 916,0

Операційні доходи і витрати
Показники, млн. р.. 2006 2007 2008

Операційні доходи

788,0 29,0 90,0

Податки, що включаються в операційні доходи

- - 3,0

Операційні доходи (за мінусом ПДВ, інших аналогічних платежів)

788,0 29,0 87,0

Операційні витрати

671,0 - 13,0
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат 117,0 29,0 74,0
Позареалізаційні доходи і витрати
Показники, млн. р.. 2006 2007 2008

Позареалізаційні доходи

-

1 264,0

7 536,0

Податки, включені у позареалізаційні доходи - - -
Позареалізаційні доходи за мінусом ПДВ - 1 264,0 7 536,0
Позареалізаційні витрати 706,0 1 198,0 1 84,0

Сума джерел власних коштів, що направляються на покриття збитків


-


-


-

Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат -706,0 66,0 7 352,0
Балансова прибуток

11 681

7 999

12 342,0

Податки і збори, платежі з прибутку

9 735,0

6 800,0

5 154,0

Прибуток до розподілу (читаючи прибуток) 1 946,0 1 199,0 7 188,0

Не дивлячись на те, що виручка від реалізації товарів і послуг збільшується, загальний прибуток від реалізації зменшується в 2,5 рази, причиною цього є збільшення собівартості продукції, витрат на реалізацію та податків, що включаються до виручки від реалізації товарів і послуг. Надалі компанії необхідно звернути особливу увагу на зниження величини цих показників, оскільки головним чином від цього залежить результат діяльності.

Прибуток від операційних доходів і витрат зменшується незначно і в кінцевому результаті майже не впливає на чистий прибуток.

Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат збільшується на більшу величину, в цю суму входять отримані і виплачені пені, штрафи і неустойки у судових справах. Так як компанія активно бере участь у судових процесах, пов'язаних з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності.

Балансова прибуток повинен був поступово зменшуватися, оскільки прибуток від реалізації відповідно зменшується, але у зв'язку зі збільшенням в 2008 р. позареалізаційних доходів, балансовий прибуток вийшла на показник по 2006 р. зі збільшенням у 5,4%.

Як підсумок, чистий прибуток компанії знижується в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. на 38,3%, а в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. збільшується майже в 6 разів. І цьому сприяє так само факт зниження податків і зборів, що виплачуються з прибутку на 47%.

Проведемо аналіз зміни балансового прибутку в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. за рахунок факторів 1-го порядку: прибутку від реалізації продукції, операційних фінансових результатів і позареалізаційних фінансових результатів. Розрахунок наведемо у формі табл. 9.


Таблиця 9

Аналіз зміни балансового прибутку в 2007 р.

Фактори зміни обсягу виробниц-тва продукцiї Алгоритм розрахунку Цифровий розрахунок Результат розрахунку

1.Результатівний показник 2006 р.

= 12270,0 +117,0-706,0

11 681,0

2.Первий умовний результативний по-казник (перша підстановка).

= 7904,0 +117,0-706,0

7 315,0


3.Второй умовний результативний по-казник (друга підстановка).

= 7904,0 +29,0-706,0

7 227,0

4.Результатівний показник 2007 р.

= 7904,0 +29,0 +66,0

7 999,0

5.Общее (абсолют-ное) відхилення ре-зультатівного по-казника.

= 7999,0-11681,0

-3 682,0

6.Общее абсолют-не відхилення ре-зультатівного по-казника за рахунок з-трансформаційних змін факторів, ОФР, ВФР.

= 7315,0-11681,0

-4 366,0


= 7227,0-7315,0

-88,0

= 7999,0-7227,0

+772,0

7. Алгебраїчна сума впливу факторів.

=- 4366-88 +772

-3 682,0


Таким чином, можна зробити висновок про те, що зниження балансового прибутку в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. на 3 682,0 млн. р.. відбулося за рахунок зниження прибутку від реалізації продукції на 4 366,0 млн. р.., за рахунок зниження операційних фінансових результатів на 88,0 млн. р.. Збільшення балансового прибутку на 722,0 млн. р.. відбулося за рахунок збільшення позареалізаційних фінансових результатів.

Аналогічним чином в табл. 10 проаналізуємо зміна балансового прибутку в 2008 р. в порівнянні з 2007 р.


Таблиця 10

Аналіз зміни балансового прибутку в 2008 р.

Фактори зміни обсягу виробництва продукції Алгоритм розрахунку Цифровий розрахунок Результат розрахунку

1.Результатівний показник 2007 р.

= 7904,0 +29,0 +66,0

7 999,0

2.Первий умовний результативний по-казник (перша підстановка).

= 4916,0 +29,0 +66,0

5 011,0

3.Второй умовний результативний по-казник (друга підстановка).

= 4916,0 +74,0 +66,0

5 056,0

4.Результатівний показник 2008 р.

= 4916,0 +74,0 +7352,0

12 342,0

5.Общее (абсолют-ное) відхилення ре-зультатівного по-казника.

= 12342,0-7999,0

+4 343,0

6.Общее абсолют-не відхилення ре-зультатівного по-казника за рахунок з-трансформаційних змін факторів, ОФР, ВФР.

= 5011,0-7999,0

-2 988,0


= 5056,0-5011,0

+45,0

= 12342,0-5056,0

+7 286,0


7. Алгебраїчна сума впливу факторів.

=- 988,0 +45,0 +7286,0

+4 343,0


Збільшення балансового прибутку на 4 343,0 млн. р.. в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. відбулося за рахунок збільшення операційних фінансових результатів на 45,0 млн. р.., за рахунок збільшення позареалізаційних фінансових результатів на 7 286,0 млн. р.. Зменшення балансового прибутку на 2 988,0 млн. р.. відбулося за рахунок зменшення прибутку від реалізації продукції.

З вищенаведених розрахунків можна судити про зменшення балансового прибутку компанії в 2007 р. в першу чергу за рахунок зменшення прибутку від реалізації. Однак у 2008 р. приріст балансового прибутку склав +4 343,0 млн. р.. за рахунок прибутку від позареалізаційної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Афітов, Е. А. Планування на підприємстві: навч. посібник / Е.А. Афітов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: Вишейшая школа, 2005.

 2. Баканов М. І. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 1995. - 284 с.

 3. Статзвітність підприємства за 2006-2008 роки.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
43.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ ліктор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП СантаБремор ТОВ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності бурової організації ТОВ Буркан
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП Фребор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності УП НІЇЕВМ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності підприємства Технікс
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ВАТ Горизонт
Аналіз производственнохозяйственной діяльності РУП МАЗ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор
© Усі права захищені
написати до нас