Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП СантаБремор ТОВ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
На тему:
«АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СП« Санта-Бремор »ТОВ»
МІНСЬК, 2009

Загальні відомості про підприємство та історія його розвитку
Відкрилося навесні 1993 року спільне білорусько-німецьке підприємство "Санта Імпекс Брест" в якості основних напрямків своєї діяльності визначив переробку морепродуктів, а також оптову та роздрібну торгівлю рибою і рибопродукції. З метою розширення виробництва, впровадження нових прогресивних технологій, СП "Санта Імпекс Брест" ТОВ створено дочірнє підприємство спільне підприємство «Санта Бремор» товариство з обмеженою відповідальністю.
Білорусько-німецьке спільне підприємство «Санта Бремор» товариство з обмеженою відповідальністю (далі по тексту - СП «Санта Бремор» ТОВ) утворено відповідно до Установчим Договором від 12 січня 1998 р. і зареєстровано розпорядженням Адміністрації вільної економічної зони «БРЕСТ» від 23.03. 1998 р. № 22-р в Реєстрі загальнореспубліканської реєстрації за № 10. У зв'язку з введенням неодноразових доповнень до першої редакції розпорядженням № 25-р від 30 березня 1998 р. зареєстровано в якості резидента СЕЗ''Брест''в Реєстрі № 1 реєстрації резидентів вільної економічної зони''Брест''за № 23.; Розпорядженням № 70-р від 17 грудня 2001 р. зареєстровано також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців за № 200856098.
Засновниками Підприємства є:
1. Білоруський Учасник - СП «Санта Імпекс Брест» ТОВ, розташоване за адресою: Республіка Білорусь, 224032, м. Брест, вул. Радянської Конституції, буд.26 / 1.
2. Іноземний Учасник - «АЛЬФА MAP СІАФУД ІМПОРТ ЕКСПОРТ» ГмбХ, м. Бремерхавен, Німеччина. Номер в торговому реєстрі - HRB2641.
Підприємство створюється з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку, для задоволення соціальних і економічних інтересів учасників СП "Санта Імпекс Брест" ТОВ і його працівників. Предметом діяльності підприємства є:
- Переробка та консервування риби та рибних продуктів;
- Виробництво морозива;
- Переробка та консервування фруктів і овочів, крім картоплі;
- Виробництво пластмасових виробів для пакування;
- Виробництво прянощів;
- Оптова торгівля іншими харчовими продуктами, включаючи рибу і морепродукти;
- Готелі та мотелі без ресторанів;
- Бари;
- Зберігання і складування;
- Будівництво завершених споруд або їх частин; цивільне будівництво;
- Обладнання будівель;
- Завершення будівництва;
- Антисептування деревини;
- Діяльність у галузі архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з цивільним будівництвом;
- Виробництво макаронів, локшини і аналогічних борошняних виробів.
Підприємство СП «Санта Бремор» ТОВ є юридичною особою за законодавством Республіки Білорусь, правове становище підприємства визначається міждержавними або міжурядовими договорами країн учасників, законодавством Республіки Білорусь, установчим договором і статутом підприємства, затвердженого зборами учасників 24.03.2000г. У своїй діяльності підприємство керується законодавством про іноземні інвестиції, законодавством про вільно-економічну зону, загальними законодавчими актами Республіки Білорусь. СП «Санта Бремор» ТОВ для досягнення встановлених цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді і третейському суді.
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. У разі економічної неспроможності (банкрутства) СП «Санта Бремор» ТОВ, з вини учасників або інших осіб, які мають право давати обов'язкові для підприємства вказівки або іншим чином визначати його дії на таких осіб, у разі недостатності майна підприємства за рішенням господарського суду може покладатися субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями. Підприємство має право відкривати поточний, валютний та інші рахунки в банках. Офіційними мовами підприємства є білоруська, російська, німецька та англійська, а робочою мовою - російську.
Місце знаходження підприємства: Республіка Білорусь, 224025, Брестська обл., М. Брест, Катин Бор, д.106.
Для забезпечення діяльності підприємства за рахунок вкладів Учасників створено статутний фонд у розмірі 200 000 доларів США, про що є свідоцтво, видане Адміністрацією СЕЗ «Брест». Учасники визначили наступні розміри частки кожного Учасника (табл.1).
Таблиця 1 Статутний фонд СП «Санта Бремор» ТОВ
Найменування
учасника
Розмір внеску, у.о. Вид
вкладу
Частка в статутному фонді
«Альфа березня сіафуд імпорт експорт» ГмбХ 100 000 Грошовий 50%
СП «Санта Імпекс
Брест »ТОВ
100 000 Грошовий 50%

Розмір статутного фонду за рішенням зборів учасників підприємства СП «Санта Бремор» ТОВ може змінюватися. Статутний фонд після внесення учасниками часток у повному обсязі може бути збільшуватися шляхом:
- Додаткових внесків учасників; в цьому випадку додаткові внески до статутного фонду СП «Санта Бремор» ТОВ мають бути внесені учасниками розмірах, пропорційних їх частці у статутному фонді. В іншому випадку відбувається перерозподіл часток. Термін внесення додаткового вкладу - 30 днів з моменту прийняття рішення зборів учасників;
- Залучення третіх осіб до участі в підприємстві та внесення ними частки в статутний фонд СП «Санта Бремор» ТОВ.
Кожен учасник має право за письмовою згодою інших учасників та відповідно до законодавства Республіки Білорусь повністю або частково передавати третім особам свою частку в статутному фонді. При цьому він повинен заздалегідь сповістити інших учасників про особи потенційного покупця і про ціну, запропонованої ним. Решта учасники мають переважне право на придбання переданої частки за ціною не нижче, тієї, яка була запропонована третьою особою.
Підприємство СП «Санта Бремор» ТОВ має 2 представництва в м. Москві, Російська Федерація, розташоване за адресою: Російська Федерація (м. Москва) і в Україну (м. Київ).
Активна господарська діяльність підприємства почата в липні 1999р. З цієї дати почалося будівництво рибопереробного комплексу на території СЕЗ «Брест», резидентом якої є СП «Санта Бремор» ТОВ. З вересня 1999 р. почалася підготовка до введення в експлуатацію першого етапу цеху з виробництва морозива. Випуск першої продукції даним цехом розпочато з червня 2000 р. З серпня 2002 р. було введено в дію другий рибопереробний цех за адресою м. Брест, вул. Московська, буд 204, на території ВАТ «Брестський електроламповий завод». З цією метою підприємством була відкрита кредитна лінія у ВАТ «Пріорбанк» для реалізації проекту «Будівництво рибопереробного комплексу». З урахуванням максимального завантаження чотирьох ліній, в тому числі і лінії з закатку Склобанки, продуктивність цеху перевищує 40 т рибопродукції на добу.
Паралельно з будівництвом рибопереробного комплексу, СП «Санта Бремор» ТОВ здійснило введення в експлуатацію першої черги цеху з виробництва морозива. СП «Санта Бремор» ТОВ прийнято рішення про реалізацію даного проекту з виробництва морозива відразу з кількох причин:
1. Перш за все, слід було врахувати відносну сезонність продажу рибних пресервів. Літній період менше вдалий з точки зору збуту рибопродукції, що об'єктивно може призвести до зниження грошових потоків і рентабельності при незмінних постійних витратах (обслуговування виробництва та адміністративно-управлінські витрати).
2. Виходячи з досить значних податкових і митних преференцій, СП «Санта Бремор» ТОВ як резидент СЕЗ «Брест», змогло повною мірою мінімізувати змінні витрати з виробництва морозива і зробити дане виробництво високорентабельним.
3. У виробництві морозива, як і у виробництві рибних пресервів, використовуються аналогічні механізми та обладнання: холодильні камери великої ємності, компресора, різне пневмообладнання. Крім того, обидва ці виробництва є споживачами значної кількості води (мийка), що допустимо при наявності власної свердловини і очисних споруд.
На сьогоднішній день асортимент морозива складає більше 76 найменувань: морозиво у вафельному стаканчику, морозиво низькокалорійне, цукеркова серія, морозиво на паличці, морозиво в брикетах, вагове морозиво (див. дод. 3).
Враховуючи нестабільний попит на морозиво в холодний період року, підприємство освоїло випуск так званого «сімейного» і «святкового» видів морозива. Дане високоякісне морозиво, призначене для вживання в домашніх умовах, до цього практично не було представлено на вітчизняному ринку і відразу знайшло коло своїх споживачів. Цей крок допоміг згладити труднощі, зумовлені сезонністю попиту. Також необхідно відзначити те, що морозиво з наповнювачами в даний час, виходячи з технічних можливостей і зносу основних фондів, реально може робити тільки обмежене коло підприємств Республіки Білорусь.
Таким чином у структуру СП «Санта Бремор» ТОВ входять цех морозива та два цехи з переробки риби і морепродуктів.
Загальна площа земельної ділянки підприємства складає 3,5 га. Підприємство є великою виробничою базою з переробки рибної продукції. Продуктивність цеху з переробки риби, розташований на території СП «Санта Бремор» ТОВ. Площа рибопереробного цеху становить 6198 м. кв., З них:
- Основне виробництво-1041 м. кв.;
- Складські приміщення 362 м. кв.;
- Побутові приміщення 745 м. кв.
У червні 2000-го р., як зазначалося вище, на підприємстві розпочав свою роботу цех з випуску морозива. Площа цеху з виробництва морозива-970.2 м. кв., Побутові приміщення 258.6 м. кв. У виробничих цехах встановлено сучасне обладнання з Німеччини, Голландії, Італії, Польщі, Литви.
Основний вид діяльності підприємства СП «Санта Бремор» ТОВ - це переробка риби і морепродуктів, виробництво рибних пресервів в пластиці і склобанку, рибних паштетів і закуски лососевою, копченостей до пива і морської капусти, виробництво рибних консервів і салатів з морепродуктів, копченої риби, рулетів з філе оселедця та ікри мойви, форшмак і «Фішпікніков», Ролада і рольмопси. На сьогоднішній день асортиментний перелік продукції двох рибних цехів складає більше 100 найменування, з них:
- Близько 25 найменувань - пресерви в склобанку;
- Більше 35 найменувань - пресерви в поліетиленовій упаковці;
- Близько 30 найменувань - пресерви в полістирольних і алюмінієвих банках;
- Близько 10 найменувань - вагова продукція (див. дод. 2).
Для виробництва рибної продукції СП «Санта Бремор» ТОВ активно впроваджує та використовує нові, сучасні технології, виробничі цехи оснащені новітнім обладнанням, відповідним світовим стандартам. У цеху з випуску філе оселедця делікатесного «Матіас» і «Морячок» встановлено 4 німецькі лінії «POWERPAK» для вакуумного пакування пресервів. Вся продукція підприємства виробляється з високоякісної риби 15-19-відсоткової жирності. За рахунок вакуумної упаковки і заливки натуральним рослинним маслом забезпечується тривалий термін зберігання продукту.

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
Використання у виробництві технологічних «ноу-хау» дозволяє продукції власного виробництва СП «Санта Бремор» ТОВ бути конкурентоспроможною до продукції провідних європейських виробників продуктів харчування. На підприємство запрошуються досвідчені іноземні технологи для розробки рецептур нових видів продукції, вдосконалення вже наявних смаків з залученням останніх досягнень світової харчової промисловості.
Таблиця 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності СП «Санта-Бремор» ТОВ за 2006-2008 рр.. і січень-лютий 2009 р.
Найменування показників 2006 2007 2008 Січень-лютий 2009 р.
1 2 3 4 5
Виробництво товарів: млн. р.
млн. у. е.
207 580
97,0
287 394
134,3
386 058
180,4
61 675
28,8
в тоннах 33 480 42 807 52 902 8 111
в т.ч.: рибне виробництво, тонн 24 614 30 867 38 232 6 478
Морозиво, тонн 6 570 7 953 7 816 502
Салати, тонн 1 096 1 596 2 507 454
Пельмені, тонн 1 200 2 391 4 346 675
Вода і напої, тис. л. 10 989 1061
Реалізація товарів, млн. р..
млн. у. е.
200 300
93,6
272 873
127,5
362 105
169,2
57 575
26,9
в т.ч. на внутрішньому ринку 111 740
52,2
144 050
67,3
193 433
90,4
25 307
11,8
на експорт 88 560
41,4
128 823
60,2
168 672
78,8
32 268
15,1
Реалізація товарів, т 26 015 42 710 63 118 9 114
в т.ч. на внутрішньому ринку 14 580 26 337 42 691 5 151
на експорт 11 435 16 373 20 427 3 963
С / з виробленої продукції 124 548 143 697 193 029 37 005
Прибуток (всього), млн. р.. 25 890 42 642 21 836 -5 175
в тому числі від виробництва 24 740 42 385 19 863 -3 403
Виручка від реалізації,
млн. р..
150 438 186 339 214 865 31 830
Рентабельність виробництва,% 21 30 11 -14
Рентабельність реалізації,% 20 29 11 -14
Середньооблікова чисельність працюючих (чол.) 1 863 2359 2804 2894
Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого 335 720 457 330 551 663 665 273
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (форма 6ф) 29 235 58 581 120 638 94 727
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (форма 6ф) 28 839 58 513 94 269 88 241
Сплачені податки, збори, мита 17 220 22 978 29 280 2 871
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,7 2,38 1,63
Коефіцієнт забезпеченості власної. оборотними засобами 0,41 0,58 0,39
Підприємство значно збільшує обсяг виробництва, чому сприяє розширення ринку збуту як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому, а саме збільшується рибне виробництво, пельмені, салати. Це наочно видно на рис. 1.

Рис. 2.1 Виробництво товарів за видами продукції за 2006-2008 рр.., Тонн

У 2008 р. спостерігається значне зниження прибутку, це обумовлено тим, що організація інвестувала виробництво пельменів, води та напоїв, діяльність яких знаходилася в збитку.
Незважаючи на зниження деяких показників, можна зробити висновок, що підприємство СП «Санта Бремор» ТОВ протягом аналізованого періоду перебуває в досить стабільному фінансовому стані, знаходитися в безризикової зоні, фінансово незалежно, платоспроможне.
Мобільність і відкритість підприємства, завойоване визнання і схвалення стилю роботи підприємства європейськими постачальниками призвели до того, що фірма не тільки привернула іноземні інвестиції у вигляді позик, а й має робочу кредиторську заборгованість перед зарубіжними країнами. Наявність постійного безвідсоткового товарного кредиту є додатковим джерелом формування оборотного капіталу.

Аналіз роботи підприємства з розробки економічної стратегії
Аналіз сфери менеджменту на підприємстві
Вищим органом управління СП «Санта Бремор» ТОВ є збори учасників підприємства:
1. Білоруський учасник - СП «Санта Імпекс Брест» ТОВ, який має у зборах 50% голосів.
2. Іноземний учасник - «АЛЬФА MAP СІАФУД ІМПОРТ ЕКСПОРТ» ТОВ, який має 50% голосів.
Збори учасників підприємства обирає зі свого складу голову строком на 3 роки, який керує роботою зборів учасників, головує на засіданнях зборів учасників, скликає засідання зборів учасників і контролює виконання його рішень, підписує протоколи засідань зборів.
Виконавчим органом СП «Санта Бремор» ТОВ є дирекція підприємства. Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства. Членами дирекції є директор, його заступники, а також головний бухгалтер СП «Санта Бремор» ТОВ. Директор, його заступники призначаються на п'ятирічний термін з можливістю призначення на новий термін на контрактній основі. Директор підзвітний зборам учасників СП «Санта Бремор» ТОВ і несе перед ним відповідальність за здійснення діяльності підприємства та виконання покладених на нього завдань і функцій. Директор підприємства СП «Санта Бремор» ТОВ здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства, забезпечує виконання рішень засновника, несе відповідальність за діяльність підприємства; представляє його інтереси на всіх підприємствах, установах і організаціях, розпоряджається майном і коштами в межах, встановлених засновником, укладає договори, в тому числі трудові, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки, приймає на роботу і звільняє працівників, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма підлеглими йому працівниками. Персонал підприємства СП «Санта Бремор» ТОВ комплектується з білоруських та іноземних громадян.
Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму та звільнення, умови оплати праці, режим роботи та відпочинку, що працюють на підприємстві білоруських громадян, їх соціальне забезпечення і страхування регулюються як колективним договором, так і індивідуальними договорами та чинним законодавством РБ. Іноземні фахівці залучаються для роботи на підприємстві на основі договорів, укладених з кожним окремим спеціалістом або фірмою відповідно до законодавства РБ. Державне соціальне страхування іноземних учасників здійснюється в установленому порядку.
Згідно зі штатним розкладом спискова чисельність працівників підприємства СП «Санта Бремор» ТОВ на даний момент становить 3 110 чол. У виборі організаційної структури СП «Санта Бремор» ТОВ за основу взята лінійно-функціональна структура управління. У даному випадку функціональні підрозділи діють на правах штабу при лінійних керівниках, допомагаючи їм у вирішенні окремих управлінських задач. Основу лінійно-функціональної структури СП «Санта Бремор» ТОВ складає "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського персоналу по функціональних підсистемах організації. По кожній підсистемі формуються "ієрархія" служб ("шахта"), що пронизує всю організацію від верху до низу. Результати роботи будь-якої служби апарату управління оцінюються показниками, що характеризують реалізацію ними своїх цілей і завдань. Таким чином, на СП «Санта Бремор» ТОВ функціональне управління існує поряд з лінійним, що створює подвійне підпорядкування для виконавців, дозволяє розосередити адміністративно-управлінську роботу і доручити її найбільш кваліфікованим кадрам. Також за допомогою твердої системи зв'язків забезпечується чітка робота кожної підсистеми і підприємства в цілому. Однак це призводить до необхідності складних узгоджень між функціональними службами при підготовці важливого документа, знижує оперативність роботи, подовжує терміни прийняття рішень.
Апарат управління СП «Санта Бремор» ТОВ використовує поєднання таких методів керівництва:
- Економічні методи, які містять питання планування, економічного аналізу, організації праці, фінансування і кредитування;
- Організаційно-розпорядчі методи, що включають положення, інструкції та інші службові документи, що визначають функції, права та персональну відповідальність посадових осіб і виробничих колективів;
- Соціально-психологічні, що містять методи переконання, морального і етичного впливу на психологію людей.
На підприємстві постійно ведеться робота з персоналом. Перш за все, потрібно відзначити роботу з підбору кадрів на будь-яку вакансію. СП «Санта Бремор» ТОВ сьогодні - це більше 3110 чол., Від генерального директора до робітника на виробництві. І якщо на перших порах, коли про престижність роботи у фірмі не йшла мова, туди приймали всіх бажаючих, то тепер в основному на конкурсній основі. В даний час прийом на роботу здійснюється на конкурсній основі, за контрактом. У працюючих фахівців обов'язковим є наявність вищої освіти (за фахом). Постійно відбувається підвищення рівня фахівців на курсах підвищення кваліфікації, на тематичних семінарах, проведених Національним Прес-центром та Білоруським недержавним інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
На підприємстві створена локальна комп'ютерна мережа. Встановлено власний сервер з виходом до світової мережі Інтернет, що дозволяє швидко і якісно переробляти інформацію.
Всі види продукції, що випускаються СП «Санта Бремор» ТОВ, виробляються відповідно до розроблених технічних умов, а також відповідають ГОСТам.
У штатному розкладі підприємства введені одиниці технологів за якістю на вхідному контролі сировини в цехах - по продукції власного виробництва, ведення документації згідно з нормативними документами.
Керівництво проводить активну роботу так, щоб кожен працівник віддавав собі звіт, наскільки великий його особистий внесок в боротьбу за якість і, в кінцевому рахунку, в боротьбу за покупця.
Продукція випускається у міру надходження замовлень. Для забезпечення безперервного процесу виробництва підприємства відділ маркетингу займається складанням пакету замовлень, на основі яких формується виробнича програма.
У формуванні виробничої програми також беруть участь відділ зовнішньо-економічної діяльності, відділи оптової і роздрібної торгівлі, виробничі цехи.
Формування пакета замовлень здійснюється на основі отримання попередніх заявок від споживачів і даних вже укладених договорів та угод, тобто на підставі ринкового попиту на продукцію. Інформація про замовлення надається у виробничі цехи, спираючись на ці дані, формується план виробництва (табл. 3).

Таблиця 3 Взаємодія відділу маркетингу з іншими підрозділами
Наїм-ня структ-го підрозділ-ня Отримання інформації Періодичність Надання інформації Періодичність
1 2 3 4 5
1.Економіческое відділ Прейскурант відпускних цін. Фінансово-економічний аналіз. В міру змін в прейскуранті.
У міру необхідності.
План виробництва. Щомісяця.
2. Митний відділ Оформлення експортних угод.
Оформлення вивезення готової продукції з території СП «Санта-Бремор» ТОВ.
По мірі надходження заявок.
Щодня, крім вихідних днів.
Дані, необхідні для оформлення експортних операцій.
Дані про вивозяться з території СП «Санта-Бремор» ТОВ обсягах готової продукції.
По мірі надходження заявок.
Щодня, крім вихідних днів.
3. Відділ постачання Залишки по складу сировини і матеріалів Щомісяця. План виробництва. Щомісяця.
4. Відділ якості Документація з сертифікації.
Оформлена документація за новими видами продукції.
У міру готовності.
У міру готовності.
Заявки на сертифікацію.
Заявки на оформлення виведення нових видів продукції.
За
необхідності.
У міру появи нових видів продукції.
5. Цех Звіт про вироблення готової продукції. Щодня. План виробництва.
План виробництва.
Щомісяця.
Щодня.
6. Відділ маркетингових комунікацій План проведення рекламних заходів.
План виведення нових видів готової продукції.
У міру його розробки.
У міру його складання.
Аналіз реалізації готової продукції. За
необхідності.
7. Транспортний відділ Заявки на перевезення вантажів. У міру надходження заявок на готову продукцію.
8. Відділ кадрів Заяви про прийом, переведення, звільнення.
Заяви про трудовий відпустці.
Графіки відпусток.
У день прийому, переведення, звільнення.
Вдень подачі заяви.
Не пізніше 5-го січня поточного року.
9. Юридичний відділ Висновки патентного бюро, свідоцтва про реєстрацію товарного знаку. У міру їх готовності. Заявка на реєстрацію товарних знаків За
необхідності.

СП «Санта Бремор» є лідером не тільки з обсягів і виробленої продукції, але і за її асортименту. СП «Санта Бремор» активно проводить маркетингові дослідження ринків збуту, працює над розширенням і оновленням асортименту продукції, впровадженням нової сучасної упаковки.

Маркетингова стратегія СП «Санта Бремор» ТОВ базується на трьох основних принципах:
- Висока якість продукції та обслуговування клієнтів;
- Створення додаткових вигод для клієнтів;
- Високий обсяг реалізації продукції за цінами нижче ринкових.
Підприємство як покупець шукає постачальників не тільки на внутрішньому ринку, але й на світових, намагається працювати зі строго певною групою постачальників, що відповідають основним критеріям відбору (відділ зовнішньоекономічних зв'язків). У зв'язку з цим чітко планується робота і ведеться аналіз всіх фінансово - торговельних операцій, своєчасно опрацьовуються всі вступники рахунку - фактури і накладні (планово-фінансовий відділ). На підприємстві практикується попереднє дослідження і аналіз діяльності потенційних фірм - постачальників. Фахівці фірми відвідують виставки новітнього технологічного обладнання як в Республіці, так і за кордоном, ведеться база даних постачальників, враховується якість сировини. Не секрет, що ефективність роботи підприємства визначається професіоналізмом працівників: рівнем особистих контактів, знанням технічних характеристик товарів, що поставляються.
Аналіз маркетингової політики підприємства
Розглянемо сферу маркетингу підприємства за схемою складових маркетингового комплексу:
1. Аналіз товарної політики.
2. Аналіз цінової політики.
3. Аналіз збутової політики.
4. Способи та засоби просування продукції.
Товари. Продукція СП «Санта Бремор» ТОВ належать до групи споживчих товарів. Метою асортиментної концепції СП «Санта Бремор» ТОВ є орієнтація підприємства на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і розмаїтості попиту покупців. Фірма СП «Санта Бремор» ТОВ завжди бачила своє завдання в тому, щоб виробляти корисні для здоров'я продукти повсякденного харчування з натуральної сировини. Продукція підприємства випускається за оригінальною технологією, яка була розроблена спільно з Харчовим інститутом в Німеччині. Результатом досліджень, що тривали чотири місяці, а також найважливішим, по суті, досягненням фірми став продукт, смакові якості якого найкращим чином відповідають вимогам найвибагливішого споживача.
У цехах по виробництву високоякісної рибної продукції безперервно проводиться робота зі створення перспективних зразків продукції. Кращі зразки піддаються випробуванням, проходять повну добровільну сертифікацію і запускаються у виробництво.
Також слід зазначити сезонні коливання попиту на продукцію СП «Санта Бремор» ТОВ на протязі року, що відображено на рис. 3. Не збіг точок максимального і мінімального попиту на морозиво і рибопродукцію дозволяє СП «Санта Бремор» ТОВ отримувати достатньо стабільний розмір прибутку протягом року і згладити падіння попиту на один товар за рахунок зростання продажів іншого.

Рис. 3. Коливання попиту на продукцію СП «Санта Бремор» ТОВ протягом року
Обсяги продажів рибної продукції СП «Санта Бремор» ТОВ за 2008 р. у процентному вираженні представлені на рис. 4.


Рис. 4. Обсяг продажів рибної продукції за 2008 р.
Обсяги продажу морозива СП «Санта Бремор» ТОВ за 2008 р. у процентному вираженні представлені на рис. 5.

Рис. 5. Обсяги продажу морозива за 2008 р.
Сильною стороною СП «Санта Бремор» ТОВ є висока якість продукції і, як наслідок, заслужену довіру покупців до торгової марки. Завдяки якості сировини, сучасним технологіям виробництва, досвіду висококваліфікованих фахівців кінцевий продукт володіє досконалим смаком і зовнішнім виглядом. На підприємстві особливу увагу приділяється виробничої санітарії та гігієни. Впроваджена комплексна система управління якістю продукції, яка включає безперервний контроль сировини, допоміжних матеріалів, технологічного процесу, якості готової продукції, умов зберігання і реалізації. У власній лабораторії підприємства здійснюється не тільки відбір проб та контроль якості, а й випробування нових видів продукції. В офісі постійно проходять дегустації нових видів продукції, якісні та смакові характеристики яких піддаються уважному вивченню та оцінці з боку дегустаційної комісії у складі 10 чол.
Двічі на тиждень проходять апаратні наради із запрошенням технологів за якістю, один раз на тиждень директори магазинів надають звіти за якістю реалізовували продукцію, незважаючи на те, що фірмові магазини обладнані сучасним холодильним обладнанням, дотримуються режими і терміни зберігання продукції.
З метою забезпечення якості продукції, що випускається СП «Санта Бремор» ТОВ уклав ряд договорів з атестованими лабораторіями і спеціалізованими службами, що займаються контролем якість це:
- Брестський Центр стандартизації та метрології;
- Брестський обласний центр гігієни та епідеміології;
- Брестський відділкові центр гігієни та епідеміології залізниці;
- Виробнича лабораторія концерну «Мясомолпром»;
- Брестське відділення Білоруської торгово-промислової палати;
- Брестський міський центр гігієни та епідеміології.
Тому й не викликає здивування, що робота СП «Санта Бремор» ТОВ відзначена нагородами.
Життєвий цикл товару. Під життєвим циклом продукту в маркетингу розуміються особливості його реалізації і просування на ринку з моменту надходження на ринок виробу або послуги до їх зняття з виробництва або реалізації. Аналіз життєвого циклу продукту дозволяє спрогнозувати можливу динаміку конкурентоспроможності продукту.
Діяльність СП «Санта Бремор» ТОВ побудована таким чином, що різні види продукції знаходяться на різних етапах життєвого циклу, що дозволяє раціонально витрачати кошти на маркетингову діяльність.
Наприклад, за асортиментом морозива «ТОП-18» - «ТОП-22» знаходяться на етапах розробки і близькі до впровадження на ринок. На етапі зростання перебувають морозиво «Цукеркова серія», «МОН АМІ», «Удар», «БІГ ТОП», «Цезар», «Зимова казка». «Магія», «ТОП-1» - «ТОП-17»-розташовані в області зрілості. Щодо рибопродукції, то на етапі впровадження знаходиться ікра мойви делікатесна під торговою маркою ІКРА № 1. Над темою "ікра мойви" працювали 2 роки Була задумка зробити альтернативу дорогою червоної та чорної ікри лососевих риб. Ролади, рольмопси, «Фішпікнікі», форшмаки, салати з філе оселедця знаходяться на етапі зростання, «Матіас», «Морячок», закуски і паштети рибні - на етапі зрілості.
Марочне назва (товарний знак). Торгову марку можна визначити як власне ім'я, емблему або дизайн, або частіше їх поєднання, які є розпізнавальним знаком постачальника. Основні торгові марки роблять покупцям привабливі пропозиції. СП «Санта Бремор» ТОВ домагається конкурентної переваги, доповнюючи основний продукт іншими виробами та послугами, що веде до розширення всього купівельного і користувальницького досвіду споживачів. Компанія прагне не тільки задовольнити, але й передбачити очікування споживачів. Сильна торгова марка забезпечує СП «Санта-Бремор» ТОВ купівельну лояльність, перешкоджає реалізації агресивних задумів конкурентів. Але оскільки в сучасних умовах копіювання будь-якого товару не представляє особливих проблем, підприємству необхідно вміло диференціювати його на ринку, постійно збільшувати пропоновану споживачам цінність. Торгова марка тільки тоді реалізує свій потенціал, коли цільова аудиторія непохитно впевнена в її якості і неповторності.
Упаковка. Упаковка є не лише засобом забезпечення схоронності товару при його транспортуванні, зберіганні та споживанні, а й засобом просування товару на ринок. Раніше виробники пресервів пропонували продукцію тільки в круглих пластикових банках з кришкою. Але все це упаковувати, не герметично. Це значить, що продукція могла зіпсуватися в будь-який момент. На СП «Санта Бремор» ТОВ стали працювати за німецькою технологією, піддаючи продукцію вакуумізаціі. За рахунок «вакууму» підвищилися терміни зберігання. Якщо в пластиковій банці продукція може зберігатися місяць, то термін зберігання пресервів у вакуумі 4-6 місяців. Новий напрямок СП «Санта Бремор» ТОВ - Ролади з чорносливом, упаковані в скляну банку з кришкою twist off, плюс до цієї продукції додалася новинка «Фішпікнікі» - порізане на шматочки філе оселедця з маслинами, грибочками в різних соусах на піддоні. СП «Санта Бремор» ТОВ стала акцентувати і приділяти величезну увагу дизайну упаковки.
У якості упаковки для морозива застосовують етикетки з:
- Плівки поліпропіленової з технічної документації;
- Плівки поліетиленової харчових марок за ГОСТ 10354, за ТУ
6-19-353;
- Фольги алюмінієвої за ГОСТ 745;
- Фольги кешованої та інших пакувальних матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров'я РБ для контакту з молочними продуктами.
На кожну одиницю продукту в споживчій тарі або на етикетці у вигляді квадрата, прямокутника або інші форми типографським способом незмивною фарбою наносять позначення: найменування підприємства-виробника, товарний знак, його місцезнаходження; найменування морозива; обсяг, мл; склад продукту; харчова і енергетична цінність, умови зберігання та термін придатності; дату виготовлення; позначення справжніх ТУ; інформацію про сертифікацію.
Сервіс. Виходячи зі специфіки продукції СП «Санта Бремор» ТОВ використовує тільки передпродажний сервіс, зокрема подача споживачам повної інформації, консультацію про товар - дана функція покладена на продавців роздрібної мережі магазинів. Використання гарантійного та післягарантійного сервісу неможливо.
2. Розробка цінової політики. Успішне просування товару на відібрані сегменти багато в чому залежить і від цінової політики, що проводиться фірмою. Розробка цінової політики підприємства СП «Санта Бремор» ТОВ передбачає:
- Визначення механізму ціноутворення, відповідного специфіці її господарської діяльності (типу продукту, структурі витрат виробництва і т. п.);
- Вибір цінової стратегії для просування свого продукту на ринку (у відповідності з обраним сегментом ринку, умовами конкуренції, профілем споживача і т. д.).
СП «Санта Бремор» ТОВ використовує поєднання витратного методу ціноутворення з безвитратними методами. Ціноутворення на підприємстві проводиться з урахуванням якості продукції, її корисності, значущості та купівельної спроможності споживачів і цін конкурентів. Зокрема, для встановлення ціни на морозиво, СП «Санта Бремор» ТОВ застосовується метод проходження за лідером, тому що у галузі існує ряд сильних конкурентів. Виходячи з займаної частки СП «Санта Бремор» ТОВ застосовує ціни рівні або незначно нижче, ніж у конкурентів. Щодо встановлення цін на рибопродукцію підприємство використовує головним чином витратний метод ціноутворення.
Цінова стратегія будь-якого підприємства повинна забезпечити довгострокове задоволення потреб споживачів, шляхом оптимального поєднання внутрішньої стратегії розвитку підприємства та параметрів зовнішнього середовища в рамках довгострокової маркетингової стратегії. Основним завданням стратегії ціноутворення СП «Санта Бремор» ТОВ є отримання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. На фірмі дотримуються принципу виробництва продукції високої якості за цінами трохи вище середнього, що дозволяє підприємству завойовувати все нових споживачів та успішно конкурувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
Ціни на реалізовану продукцію формуються з урахуванням курсів валют, що діяли в даний період часу. У зв'язку з різкими стрибками курсу долара на міжбанківській валютній біржі РБ СП «Санта Бремор» зазнає збитків, втрачаючи власні оборотні кошти. Тому підприємство прагне працювати на зовнішніх ринках за тверду валюту, оскільки практично вся сировина закуповується за імпортом. Ціна на ринку Росії практично в 2 рази вище. Цілі підприємства носять довгостроковий характер, і тому СП «Санта Бремор» ТОВ зміцнює свої позиції на національному ринку РБ, забезпечуючи населення таким важливим, особливо для нас, в умовах радіації продуктом за цінами з мінімальною націнкою.
СП «Санта Бремор» ТОВ на зовнішньому (в основному російському) ринку орієнтується на високий обсяг реалізації або збільшення своєї частки продажів у порівнянні з конкурентами. Це обгрунтовано трьома причинами:
- По-перше, підприємство зацікавлене в насиченні ринку і зростанні збуту як важливому кроці на шляху до контролю над ринками і стабільним доходам;
- По-друге, прагнення максимізувати обсяг збуту і готовність піти на зниження прибутку з одиниці виробу для отримання більшої сукупної прибутку;
- По-третє, більший обсяг реалізації дозволяє знизити розмір відносних витрат.
Для збільшення обсягу реалізації на нових ринках фірма часто застосовує цінову стратегію проникнення. Ціна проникнення - це низька ціна, призначена для захоплення масового ринку для товару чи послуги. Ця стратегія правильна у тих випадках, коли споживачі чутливі до ціни, низькі ціни відштовхують існуючих або потенційних конкурентів, існує економія від масштабу виробництва (відносні витрати виробництва та збуту скорочуються в міру зростання реалізації) і існує значний споживчий ринок. У рамках цього підходу усвідомлюється, що висока ціна може зробити товар вразливим для конкурентів. На білоруському ринку ця стратегія виправдала себе, проте на російському ринку існує набагато більше конкурентів, що володіють великим потенціалом. Тому на російському ринку фірма тримає середні ціни, зрідка вдаючись до низьких цін на початковому етапі, а добивається переваги за рахунок високої якості продукції та її унікальності. Дана стратегія була застосована і при виході на ринок України.
Крім того, фірма використовує у своїй стратегії і престижні ціни, що представляють собою високі ціни, призначені для залучення ринкового сегмента, який більше стурбований якістю товару, його унікальністю або статусом, ніж ціною. Дана стратегія застосована в барі «Санта», де в асортименті є велика кількість дорогих екзотичних страв з риби і рибопродуктів, проте в асортименті є і страви за невисокими цінами, а також при продажу рибних делікатесів.
У рамках загальної політики ціноутворення рішення по цінах ув'язуються з цільовим ринком. На фірмі в залежності від регіону встановлюються різні ціни. На ціну також впливають цілі, які стоять перед фірмою в даний момент на даному ринку, а також положення фірми на ринку. Вона передбачає скоординовану сукупність дій, стабільний образ і стратегію, що включає короткострокові та довгострокові цілі.
Цінова стратегія може базуватися на витратах, попиті або конкуренції. У випадку стратегії, заснованої на витратах, маркетолог визначає ціни, розраховуючи витрати виробництва, обслуговування і накладні витрати, а потім додає бажаний прибуток на ці цифри. Попит не вивчається.
На СП «Санта-Бремор» ТОВ переважно використовується стратегія ціноутворення, заснована на конкуренції, ціни можуть бути нижчими від ринкових, на рівні ринкових або вище їх - це залежить від регіону (лояльність споживачів, образ товару, створений на даному ринку, реальні або передбачувані відмінності між товарами або магазинами і конкурентним середовищем). Такий тип ціноутворення використовується тому, що СП стикається з конкурентами, які продають аналогічну продукцію, а також товари субститути. Тому постійно потрібна свіжа інформація про ціни на ринку, курс валют і т. д., щоб швидко приймати рішення про рівень ціни. Для цього фірма використовує свій сервер для виходу в Інтернет і постійно веде дослідження ринку, конкурентів, аналізує стан валютного ринку.
Всі три підходи розглядаються при визначенні цінової стратегії на конкретному ринку, тому що вони не діють незалежно один від одного.
На підприємстві при реалізації цінової стратегії (фірма визначає, які ціни їй встановлювати: стандартні ціни або мінливі, єдині або гнучкі в залежності від споживачів, враховується зв'язок між ціною і якістю) встановлюються гнучкі в залежності від регіону і покупця ціни.
Виходячи з досить значних податкових та митних преференцій СП «Санта Бремор» ТОВ, як резидент СЕЗ «Брест», змогло повною мірою мінімізувати змінні витрати і зробити дане виробництво високорентабельним. Відсутність митних зборів на ввезення імпортних сировини і матеріалів дозволяє економити до 20% їх вартості. При імпортних операціях не сплачується ПДВ, ставка якого в залежності від виду товару для резидентів РБ становила б 10% або 20%. Крім того, СП «Санта Бремор» ТОВ має пільги з податку на прибуток, податку на нерухомість, надзвичайному податку та інші, що в кінцевому підсумку вигідно відрізняє підприємство від підприємств-резидентів РБ і дозволяє проводити гнучку цінову політику.
На підприємстві існує певна система знижок, націнок, компенсацій. Різного роду знижки використовуються для того, щоб схилити покупця продукції до певних дій, наприклад, до якнайшвидшої оплати товару, придбання більш великої партії або просто для залучення покупця до продукції даного продавця. У залежності від того, як здійснюється оплата (термін, валюта, надійність), в облік також береться досвід попередньої співпраці.
3. Збутова політика СП «Санта Бремор» ТОВ. У зв'язку з обов'язковим митним оформленням всіх товарно-матеріальних цінностей випускаються у вільний обіг з ВЕЗ «Брест», реалізацію продукції СП «Санта Бремор» ТОВ здійснює і планує здійснювати надалі по двох каналах:
1. На внутрішній ринок - через дистриб'юторську мережу СП «Санта Імпекс Брест» ТОВ у відповідності з генеральним договором купівлі-продажу.
2. На зовнішні ринки (Росія, Україна) - шляхом укладання прямих договорів з оптовими покупцями.
3. Сучасна ситуація на білоруському ринку така: насиченість попиту і висока конкуренція.
У цих умовах вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності організації та її продукції на ринку є екстенсивне зростання і використання переваг широкомасштабної діяльності, що дає економію на умовно-постійних витратах (витратах, які не ростуть прямо пропорційно обсягу продажів). Така економія призводить до різкого зростання маси прибутку, служить основою для розвитку інвестиційної діяльності та поступового витіснення менш динамічно розвиваються конкурентів.
Найбільш економічним шляхом початкового розширення продажів продукту під маркою «Санта» при насиченості попиту і високої конкуренції є експансія на неохоплені конкурентами ринки збуту.
Основною метою рекламно-інформаційної компанії «Санта Бремор» є збільшення прибутку за рахунок досягнення планованого рівня збуту продукції. Збільшення збуту досягається усім комплексом маркетингу.
СП «Санта Бремор» ТОВ дотримується наступних принципів роботи зі своїми численними партнерами:
- Задоволення вимог покупця в якісній продукції;
- Індивідуальний підхід до кожного;
- Безперебійна доставка продукції в будь-якій кількості незалежно від сезону;
- Рекламна підтримка у засобах масової інформації;
- Допомога у просуванні продукції в місцях продажу;
- Інформаційна та консультаційна підтримка;
- Забезпечення рекламними матеріалами.
Завдяки такому підходу підприємству вдається постійно збільшувати кількість ділових партнерів. За час свого існування «Санта» придбала широку популярність не тільки на території РБ, а й у країнах СНД, Балтії, на європейському ринку. Підприємство здійснює поставки в США, Ізраїль, Ліван, Німеччину, Чехію, Болгарію, Канаду, Румунію та Нідерланди.
Налагоджені міцні зв'язки з багатьма фірмами Норвегії, Голландії, Німеччини, Польщі, Росії, Латвії, Литви та іншими країнами ближнього і далекого зарубіжжя. Постачання риби, в основному, здійснюються безпосередньо від виробників, що дозволяє тримати конкурентоспроможний рівень цін. Високий рівень попиту на продукцію фірми гарантує дистриб'юторам фірми стабільну і прибуткову торгівлю.
На рис. 5 відображена схема каналів розподілу продукції СП «Санта Бремор» ТОВ.

Рис. 5. Схема руху товару продукції СП «Санта Бремор» ТОВ
Якщо розглядати структуру дистриб'юторської мережі СП «Санта Імпекс Брест» ТОВ, то її принцип заснований на наявності представництв в населених пунктах з населенням понад 200 000 чол.
Для нормального функціонування дана дистриб'юторська мережа оснащена:
- Шістьма морозильними контейнерами об'ємом по 40 м / куб. кожен;
- Холодильними прилавками, які розміщені в торговельних точках населених пунктів;
- Є морозильні камери на 175 т власного зберігання і на 1000 м / куб. орендованого зберігання (м. Мінськ, Гомель, Могильов, Вітебськ);
- Для доставки морозива на орендовані склади використовуються шість вантажних автомобілів вантажопідйомністю по 4 т;
- Для розвезення морозива по території республік використовуються десять рефрижераторів обсягом по 20 м / куб. кожен.
Створена система дистрибуції дозволяє повною мірою реалізувати митні та податкові пільги, надані СП «Санта Бремор» ТОВ як резиденту СЕЗ «Брест».
4. Способи просування продукції. Комунікаційна стратегія пропонує чотири стратегічні напрямки по просуванню продукції «Санта Бремор»:
1. Реклама (газети, журнали, телебачення, радіо, пряма поштова розсилка, зовнішня реклама, реклама на транспорті, каталоги, метро).
2. Пропаганда (прес-реліз, тематичні статті у періодичних виданнях, доповіді, прес-конференції, інтерв'ю - ТБ).
3. Програма стимулювання збуту (купони, премії, пробні зразки, конкурси та лотереї, знижки, кооперативна реклама, плакати, листівки, буклети та ін)
4. Особистий продаж (виставки, прийоми, переговори, презентації).
Успішне просування торгової марки в умовах сьогоднішнього ринку неможливо без чітко організованої роботи з маркетингу. На підприємстві цим займається спеціальний відділ маркетингу. Підприємство тісно співпрацює з кращими розробниками сучасної реклами та упаковки.
Загальні цілі, за допомогою яких втілюється в життя маркетингова політика СП «Санта Бремор» ТОВ, наступні:
- Довести до відома потенційного покупця, що існує такий-то товар, така-то марка, що даний товар має такі-то характеристики, що його можна знайти в такому-то місці, за такою-то ціною і т. д.;
- Змусити думати про придбання цього товару, наводячи аргументи на користь такого придбання (раціональна реклама);
- Змусити бажати цей товар (асоціативна реклама).
СП «Санта Бремор» ТОВ активно використовує телевізійну рекламу (акція від «юки», рекламні ролики продукції під торговими марками «Ікра № 1», «Матіас», мінеральної води «Санта»). Найближчим часом планується запуск рекламного ролика для морозива-новинки під торговою маркою «Сокко». Підприємством також активно використовується реклама на радіо, зовнішня реклама (на транспорті), друкована реклама (буклети, фланера, плакати, стрілки-покажчики, які полегшують пошук продукції в магазині). Публікуються тематичні статті в газетах і галузевих журналах, практикується спонсорство культурних і спортивних заходів, проводяться різні конкурси та лотереї.
З метою освоєння нових ринків збуту СП «Санта Бремор» ТОВ активно бере участь у виставках, націлюючи свої погляди на іноземних споживачів. У рамках виставок, як правило, проводяться прес-конференції, семінари, дегустаційні конкурси, що відкриває широкі можливості для знайомства з фахівцями в цікавлять СП галузях.
З метою врахування вимог споживача на підприємстві організований багатоступінчастий механізм зв'язку зі споживачем:
- Дегустація продукції дегустаційною комісією;
- Постійна участь у регіональних та міжнародних виставках з одночасною дегустацією продукції. При цьому збираються і систематизуються відгуки про смакові якості продукції, раціональності упаковки. Враховуються побажання щодо введення нових рецептів, смаків, видами продукції з метою врахування цієї інформації при розширенні асортименту;
- Дегустації проводяться також у місцях реалізації продукції.

Система обліку та аналізу рекламацій, що надходять організована таким чином. При наявності рекламації на поставлену нашим підприємством продукцію передбачені такі заходи:

1. Складання акта прийому-передачі товару, в якому відображаються недоліки поставленої продукції (якщо такі є);
2. На адресу підприємства повинна спрямовуватися рекламація, в якій повністю наводиться опис недоліків продукції;
3. Створення комісії, в яку входять представники торгового відділу, відділу ВЕС, технолог за якістю. Проводиться аналіз поставки, визначаються причини виникнення зазначених недоліків. Якщо споживачем були дотримані всі умови транспортування, складування, то проводиться заміна неякісної продукції і внутрішнє розслідування з метою виключення в подальшому недоліків, що призводять в рекламації.
За таким механізмом здійснюється зворотний зв'язок зі споживачем, аналізуються негативні моменти роботи підприємства з точки зору споживача, приймаються відповідні заходи щодо усунення причин, що викликають невдоволення споживачів.
Найкращим способом представлення продукції і демонстрації своїх досягнень є участь у виставках, адже будь-яка виставка, особливо спеціалізована, є тим поштовхом, який дозволяє знайти контакти з оптовиками, розширити дистриб'юторську мережу. З метою освоєння нових ринків збуту СП «Санта Бремор» ТОВ активно бере участь у виставках, націлюючи свої погляди на іноземних споживачів. У рамках виставок, як правило, проводяться прес-конференції, семінари, дегустаційні конкурси, що відкриває широкі можливості для знайомства з фахівцями в цікавлять СП галузях.

ЛІТЕРАТУРА
1. Афітов, Е. А. Планування на підприємстві: навч. посібник для студ. екон. вузів. - Минск: «Вишейшая школа», 2001.
2. Борисевич, В. І. Прогнозування і планування економіки: навч. посібник для студ. екон. вузів. - Мінськ ТОВ «Інтерпрессервіс», 2001.
3. Брас, А. А. Менеджмент: основні поняття, види, функції. Учеб. посібник для студ. екон. вузів. - Мінськ: ТОВ «Місанта», 2002. - С. 167-173.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
132.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ ліктор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ Відеомакс
Аналіз производственнохозяйственной діяльності бурової організації ТОВ Буркан
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП Фребор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності УП НІЇЕВМ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності підприємства Технікс
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор 2
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ВАТ Горизонт
Аналіз производственнохозяйственной діяльності РУП МАЗ
© Усі права захищені
написати до нас