Аналіз прибутку продуктивності праці та заробітної плати ВАТ Горизонт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
На тему:
«Аналіз прибутку, продуктивності праці та заробітної плати ВАТ« Горизонт »»
МІНСЬК, 2009

Аналіз прибутку підприємства
Прибуток - одна з форм чистого доходу. Прибуток є найважливішим показником діяльності підприємства, джерелом його розвитку і стимулюванням праці працівників.
У господарській практиці розрізняють такі види прибутку: балансовий (П б), оподатковуваний (П но), прибуток, що залишається у підприємства після виплати податків на прибуток і доходи (П пр), чистий прибуток (П ч).
Балансова прибуток вивчається при аналізі фінансових результатів, а інші види прибутку при аналізі формування та розподілу прибутку. Балансова прибуток характеризує кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства і розраховується за наступною формулою
(1)
де - Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства;
ОФР, ВФР - відповідно, операційні і позареалізаційні результати.
У табл. 1 розглянемо динаміку зміни балансового прибутку ВАТ «Горизонт» за період 2006-2008 рр..
Таблиця 1
Динаміка зміни балансового прибутку ВАТ «Горизонт»
Показник, млн.р.
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг підприємства)
12188
6469
1609
Операційні фінансові результати
-2561
-316
-457
Позареалізаційні фінансові результати
+168
-2187
-2553
Балансова прибуток
+9795
+3966
-1401
Як видно з табл. 2.11 за період 2006-2008 рр.. спостерігається тенденція зниження балансового прибутку підприємства. У першу чергу це відбувається за рахунок зниження прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). У 2007 р . відбулося зниження прибутку від реалізації на 46,9% в порівнянні з 2006 р ., А в 2008 р . зниження склало 75% до підсумку 2007 р . і показник балансової приймає негативне значення. Також спостерігається негативне значення показника операційних фінансових результатів протягом усього періоду і позареалізаційних фінансових результатів протягом 2-х останніх років.
У табл. 2-3 проведено пофакторного аналізу зміни балансового прибутку за період 2006-2008 рр..
Таблиця 2
Аналіз зміни балансового прибутку в 2007 р .
Фактори зміни обсягу виробництва продукції
Алгоритм розрахунку
Цифровий розрахунок
Результат розрахунку
1
2
3
4
1. Результативний показник 2006 р .


9795
2. Перший умовний результативний показник (перша підстановка).


+4076
3. Другий умовний результативний показник (друга підстановка).


+6321
4. Результативний показник 2007 р .


+3966
5. Загальна (абсолютна) відхилення результативного показника.


-5829
6. Загальне абсолютне відхилення результативного показника за рахунок зміни факторів , ОФР, ВФР.


-5719


+2245


-2355
7. Алгебраїчна сума впливу факторів.


-5829

Таблиця 3
Аналіз зміни балансового прибутку в 2008 р .
Фактори зміни
Алгоритм розрахунку
Цифровий розрахунок
Результат розрахунку
1
2
3
4
1. Результативний показник 2007 р .


3966
1
2
3
4
2. Перший умовний результативний показник (перша підстановка).


-894
3. Другий умовний результативний показник (друга підстановка).


-1035
4. Результативний показник 2008 р .


-1401
5. Загальна (абсолютна) відхилення результативного показника.


-5367
6. Загальне абсолютне відхилення результативного показника за рахунок зміни факторів , ОФР, ВФР.


-4860


-141


-366
7. Алгебраїчна сума впливу факторів.


-5367
З наведених вище розрахунків можна зробити висновок про те, що в 2007 р . зменшення балансового прибутку підприємства на 59,5% відбулося на 98% за рахунок зниження прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), на 40% за рахунок збитку від позареалізаційних фінансових результатів, збільшення ж балансового прибутку на 38% відбулося за рахунок прибутку від операційних фінансових результатів.
У 2008 р . зниження балансового прибутку на 75% до підсумку 2007 р . відбулося за рахунок зниження: прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) на 87%, збитку від операційних фінансових результатів на 3% і збитку від позареалізаційних фінансових результатів на 7%.
Балансова прибуток характеризує кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства і в нашому випадку свідчить про негативні фінансові результати діяльності досліджуваного підприємства.
Далі спробуємо окремо розглянути всі складові балансового прибутку.
У табл. 4 представлені дані по доходах і видатках ВАТ «Горизонт» за видами діяльності за період 2006-2008 рр..
Таблиця 4
Розрахунок прибутку від реалізації
Показник, млн. р..
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Виручка від реалізації товарів, послуг
163948
263381
203086
Податки, що включаються до виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
-
32453
30243
Собівартість реалізованої продукції
150154
220720
166066
Витрати на реалізацію
1606
3739
5168
Прибуток від реалізації
12188
6469
1609
І так, як вже зазначалося раніше, при зростанні виручки від реалізації товарів на 60% у 2007 р ., Собівартість збільшилася на 47%, при цьому витрати на реалізацію збільшилися в 2,32 рази. При зменшенні виручки від реалізації в 2008 р . на 23% до підсумку 2007 р ., Собівартість зменшилась лише на 25%, податки, що включаються до виручки від реалізації товарів на 6,8%, зате витрати на реалізацію збільшилися ще більше і склали до підсумку 2007 р . 138%. Таким чином, зменшення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, відбувається в першу чергу за рахунок швидких темпів зростання собівартості реалізованої продукції, значної частки податків, що включаються до виручки від реалізації і значних темпів зростання витрат на реалізацію.
Далі в табл. 5 розглянемо дані позареалізаційних доходів та витрат ВАТ «Горизонт» за період 2006-2008 рр..

Таблиця 5
Позареалізаційні доходи і витрати
Показники, млн. р..
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Позареалізаційні доходи
826
366
719
Податки, включені у позареалізаційні доходи
-
-
-
Позареалізаційні доходи за мінусом ПДВ
826
366
719
Позареалізаційні витрати
658
3071
4403
Сума джерел власних коштів, що направляються на покриття збитків
-
518
1131
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат
+168
-2187
-2553
За підсумками табл. 5 можна зробити висновок про те, що в 2007 р . спостерігалося зниження позареалізаційних доходів до підсумку 2006 р . на 55,7%, та збільшення на 96,44% в 2008 р . Однак при всьому цьому позареалізаційні витрати збільшилися в 2007 р . на 466,7% в порівнянні з 2006 р . і на 43,4% в 2008 р . в порівнянні з підсумком 2007 р .
В якості розшифровки окремих позареалізаційних доходів і витрат наведемо дані табл. 6.
Таблиця 6
Розшифровка позареалізаційних доходів і витрат 2008 р .
Найменування показників, млн. р..
На кінець звітного періоду
Доходи
Витрати
Витрати на утримання обслуговуючих виробництв і господарств
-
1014
Штрафи, пені, неустойки за виконання господарських договорів
105
78
Списана дебіторська та кредиторська заборгованість
112
22
Курсові та сумові різниці
48
366
Благодійна допомога
1
Інші доходи і витрати
454
2922
Разом
719
4403
Таким чином, за підсумком табл. 6 можна зробити висновок про те, що витрати на утримання обслуговуючих виробництв і господарств займають 23% всіх позареалізаційних витрат підприємства, є так само штрафи, пені, неустойки за виконання господарських договорів як отримані, так і сплачені, списана дебіторська і кредиторська заборгованості, курсові та сумові різниці, але благодійна допомога, але все ж більшу частину позареалізаційних витрат займають інші витрати - 66%. На покриття збитків від позареалізаційних діяльності пішли суми джерел власних коштів.
Далі розглянемо в табл. 7 розглянемо операційні доходи і витрати ВАТ «Горизонт» за період 2006-2008 рр..
Таблиця 7
Операційні доходи і витрати
Показники, млн. р..
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Операційні доходи
114348
97680
78308
Податки, що включаються в операційні доходи
-
-
56
Операційні доходи (за мінусом ПДВ, інших аналогічних платежів)
114348
97680
78252
Операційні витрати
116909
97996
78709
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат
-2 561
-316
-457
Так само спостерігається тенденція зниження операційних доходів у 2007 р . на 14,6%, а в 2008 р . на 19,8% до підсумку попереднього року. Разом з тим спостерігається деяке зниження операційних витрат з року в рік, однак це не впливає на загальний негативний результат.
Можна судити про наявність на підприємстві відсотків, виплачених по облігаціях, депозитах, державних цінних паперів і за надання та сплату кредиту і т.д., витрат з утримання законсервованих об'єктів і виробничих потужностей та анулювання виробничих замовлень (договорів), витрати, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів: оплата консультаційних та депозитарних послуг і т.д.
Далі в табл. 8 розглянемо динаміку зміни чистого прибутку підприємства ВАТ «Горизонт» за період 2006-2206 рр..

Таблиця 8
Показники чистого прибутку підприємства 2006-2008 рр..
Показник, млн. р..
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Прибуток за звітний період від реалізації
12188
6469
1609
Прибуток від операційних доходів і витрат
-2 561
-316
-457
Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат
+168
-2187
-2553
Податки і збори, платежі з прибутку
1517
3795
2408
Прибуток до розподілу
8278
171
-3809

За підсумками табл. 8 можна судити про те, що за 2007 р . значно знизилася, а в 2008 р . прийняла негативне значення чистий прибуток підприємства, що підлягає до розподілу. Збиток до кінця 2008 р . склав 3809 млн. р.., що відбулося за рахунок значного зниження прибутку від реалізації, збитків від операційної та позареалізаційної діяльності, так само можна судити про високий значення податків і зборів, платежів з прибутку, в 2007 р . вони склали 58,7%, а в 2008 р . - 150% від балансового прибутку.
Аналіз продуктивності праці та заробітної плати
На ВАТ «Горизонт» і заснованих ним унітарних підприємствах вдосконалення організації праці та заробітної плати будується на основі перебудови діючої тарифної системи, впровадження прогресивних форм оплати праці, підвищення якості нормування праці, посилення зв'язку доплат і надбавок з конкретними досягненнями в праці. Намічені заходи вдосконалення системи організації та оплати праці органічно ув'язані з впровадженням нових методів господарювання та управління, передовий організацією праці та виробництва, впровадженням прогресивних технологій і конструкцій, що випускається.
Діюча система організації нормування та оплати праці включає в себе основні принципи:
1. Створення необхідних умов для послідовного і повсюдного встановлення суворої залежності заробітної плати від кількості і якості праці, від кінцевих виробничих результатів, посилення контролю за мірою праці і мірою споживання.
2. Розширення прав і підвищення відповідальності підприємств і підрозділів, що входять до складу підприємства, в стимулюванні ефективності праці, в нових умовах господарювання, вдосконалення управління, поглиблення господарського розрахунку і перехід на принципи самофінансування на основі широкого впровадження стабільних економічних нормативів.
3. Орієнтація системи морального і матеріального стимулювання на корінне підвищення якості продукції телевізійного напрямку та інших виконуваних робіт, професійну підготовку персоналу підприємства, зростання і вдосконалення заробітної плати в межах зароблених колективами коштів за рахунок підвищення ефективності виробництва, раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів.
4. Посилення зацікавленості працівників підприємства у мобілізації наявних резервів виробництва, підвищення відповідальності за упущення в роботі, порушення трудової і виробничої дисципліни.
Показники продуктивності праці в цілому залежать від зміни випуску продукції і середньоспискової чисельності ППП.
Найважливішим показником ефективності роботи підприємства є зростання продуктивності праці. Тому аналіз трудових показників на підприємстві починається з вивчення досягнутого рівня продуктивності праці. Потім встановлюється частка приросту продукції, отримана внаслідок підвищення продуктивності праці і чисельності працівників.
Далі проводиться поглиблений аналіз впливу окремих факторів на показник зростання продуктивності праці в звітному періоді і не використані резерви для її подальшого зростання в наступні періоди.
Підвищення продуктивності праці оптимізує весь комплекс результатів фінансово-господарської діяльності: збільшення обсягів виробництва продукції і розширення її номенклатури, зниження витрат, підвищення конкурентоспроможності продукції, зростання прибутку, збільшення заробітної плати та інші. В організації підвищення продуктивності праці проявляється у вигляді:
- Збільшення обсягу продукції, створюваної в одиницю часу за незмінної якості;
- Підвищення якості продукції при незмінному обсязі, створюваної в одиницю часу;
- Скорочення витрат праці на одиницю виробленої продукції;
- Зменшення частки витрат праці в собівартості продукції, скорочення часу виробництва і обігу товарів;
- Збільшення маси та норми прибутку.
Динаміка зміни продуктивності праці в порівнянних цінах по кварталах і з наростаючим підсумком наведена в табл. 9.
Таблиця 9
Динаміка зміни продуктивності праці
Показник
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Обсяг товарної продукції, млн. р..
195648
215317
226200
Середньооблікова чисельність ППП, чол.
3629
3788
3410
Продуктивність праці, млн. р..
53,91
56,84
66,33
З наведених показників у таблиці видно, що на підприємстві проводиться робота по збільшенню обсягу виробництва продукції, оптимізації чисельності ППП та зростання продуктивності праці.
Продуктивність праці в порівнянних цінах у 2008 р . склала 66,33 млн. р.. Вона в першу чергу забезпечувалася за рахунок:
1. Впровадження прогресивної технології, поставки на потік принципово нових моделей телевізорів з поліпшеними технічними і економічними показниками, а також нових видів продукції.
2. Введення нової організаційної структури управління, виключення паралелізму і дублювання в роботі, створення нових передумов для творчого творчої праці, ліквідації зайвих ланок управління.
3. Більш раціонального використання робочого часу, виключення непродуктивного використання робочого часу.
Подальша тенденція зростання продуктивності праці в 2007 р . буде будуватися на основі впровадження конструкцій нових виробів з використанням засобів обчислювальної техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, вдосконалення структури управління.
Так, в 2007 р ., При темпах зростання обсягу виробництва 108,3% темпи зростання продуктивності праці складуть 113,0%. Це буде досягнуто за рахунок вдосконалення структури управління, реалізації плану технічного переозброєння. Частка приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці складе 11,5%.
Надалі зростання продуктивності праці буде забезпечуватися в першу чергу за рахунок розширення асортименту продукції, що випускається з більш низькими трудовими і матеріальними витратами, розширення сфери послуг, що надаються населенню, виходу підприємства на міжнародні рейки за рахунок удосконалення маркетингу та інших напрямків діяльності.
Для підвищення ефективності виробництва, в тому числі, підвищення продуктивності праці на ВАТ «Горизонт» і заснованим ним унітарних підприємствах, щорічно розробляється план організаційно-технічних заходів (план - ОТМ).
Забезпечення підприємства кадрами - необхідна умова безперебійного процесу виробництва, безумовного виконання прийнятого плану по випуску продукції. Успіх діяльності підприємства значною мірою залежить від кількісного і якісного забезпечення його робочими кадрами, раціональності їх використання, розстановки по робочих місцях відповідно до кваліфікації і спеціальністю, організації праці та повноти використання робочого часу.
Тому, найважливіше значення на підприємстві надається всебічному аналізу виконання плану по чисельності і складу кадрів, їх використанню у виробничому процесі.
Відомості про чисельність працівників наведені в табл. 10.
Таблиця 10
Відомості про чисельність працівників
Показник
2006 р .
2007 р .
2008 р .
Середньооблікова чисельність всього персоналу, чол.
5251
5074
5063
У тому числі: ППП
3982
3788
3760
З чисельності ППП:
робочі
3250
2750
2740
управлінський персонал
628
549
537
інший персонал
(Конструкторсько-технологічний та ін)
491
489
483
За рахунок впровадження комп'ютерної техніки, раціонального використання і підбору кадрів частка керівників, фахівців і службовців у загальній чисельності передбачена до зниження. Вивільняються чисельність передбачається працевлаштовувати на новостворюваних робочих місцях і у фірмах, які орендують виробничі площі підприємства згідно з договорами оренди.
Взятий курс на виробництво складної побутової техніки передбачає проведення автоматизації і механізації виробничих процесів, комп'ютеризації управлінської праці. У зв'язку з чим з'являється попит на нові спеціальності високої кваліфікації і зниження частки малокваліфікованої ручної праці.
Автоматизація та впровадження нових прогресивних технологічних процесів приведуть до ліквідації ряду професій і одночасно з'явиться попит на кваліфіковану працю за новими спеціальностями. Створення багатопозиційних верстатів-автоматів, автоматичних ліній і ін приведуть до появи нових фахівців з електронного обладнання, а також до зростання кваліфікованого персоналу, зайнятого ремонтом.
Зміна структури кадрів буде в основному відбуватися за рахунок вибуття працівників, що досягли пенсійного віку і неможливості подальшого використання їх праці на створюваних нових робочих місцях.
У системі аналізу господарської діяльності підприємства важливе місце займають використання коштів на оплату праці, структура заробітної плати, ефективність застосування важелів матеріального і морального впливу на кінцеві результати праці, виявлення непродуктивних виплат і розробка конкретних організаційно-технічних заходів на їх усунення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник / Г. В. Савицька. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2001.
2. Старова, Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з курсів "Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства» та «Аналіз господарської діяльності підприємства у 2ч.
Ч.1. - Мінськ.: БДУІР, 1999.
Ч.2. - Мінськ.: БДУІР, 2001.
3. Звіт про ПХД підприємства ВАТ «Горизонт» 2006-2008рр.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
128.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз прибутку продуктивності праці та заробітної плати ВАТ Горизонт 2
Аналіз фонду праці та заробітної плати
Аналіз показників по праці та заробітної плати
Аналіз використання фонду заробітної плати ВАТ Свiтанак 2
Аналіз використання фонду заробітної плати ВАТ Свiтанак 3
Аналіз використання фонду заробітної плати ВАТ Свiтанак
Аналіз праці і заробітної плати на прикладі ЗАТ Кубанський
Аналіз праці і заробітної плати в установах охорони здоров`я
Аналіз використання фонду заробітної плати на ВАТ Ашинський металургійний завод
© Усі права захищені
написати до нас