Аналіз наявності та використання трудових ресурсів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
До У Р З Про У А Р О Б О Т А
з дісціпліні "Аналіз ГОСПОДАРСЬКЕ - ФІНАНСОВОЇ діяльності"
на тему: Аналіз наявності та використання трудових ресурсів
6.050201
"01"
МО
____________
спеціальність
Шифр кафедри
Факультет, група

залікової книжки
Порядковий номер документу
Студент: _
Викладач: ______________
КИЇВ - 2006
ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.1. Коротка характеристика підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.3. Економічна ефективність роботи підприємства ... ... ... ... ... ... .. 9
2. Аналіз наявності та використання трудових ресурсів ... ... ... ... ... ... .. 12
2.1. Загальний аналіз трудових ресурсів підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.2. Аналіз факторів, що впливають на зміну чисельності плавскладу на вантажних перевезеннях ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
2.3. Резерви поліпшення трудових ресурсів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
Висновки і пропозиції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

ВСТУП
У цій роботі проводиться аналіз наявності та використання трудових ресурсів АСК «Укррічфлот». Достатня забезпеченість компанії потрібними трудовим ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для обсягів надання послуг та підвищення ефективності роботи компанії. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, і, як результат обсяг надання послуг (перевезень), собівартість перевезень, прибуток і ряд інших економічних показників.
При проведенні аналізу в роботі використовуються такі методи, як деталізація, узагальнення, аналіз динаміки. Факторний аналіз методом ланцюгових підстановок дозволяє глибоко проаналізувати вплив елементів технологічного процесу судна на рівень собівартості перевезень.
У ході роботи використовуються звітні та статистичні матеріали компанії, які були відібрані спеціально для цілей.


1 Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи підприємства
1.1 Коротка характеристика підприємства
Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот" була створена наказом фонду державного майна України № 477 від 10 листопада 1992 р. в результаті структурної перебудови МГО «Укррічфлот». Компанія заснована на базі майна транзитного флоту, головного підприємства, 20 підприємств і структурних підрозділів МГО «Укррічфлот» шляхом випуску акцій на повну вартість його майна.
Головний офіс компанії знаходиться в м. Києві. До складу компанії входять 2 ССРЗ (Запорізький і Херсонський), 3 судноремонтні бази флоту (Дніпропетровська, Чернігівська та Вилківська) і Запорізький річковий порт. Дочірні АТ, агентства та представництва територіально розташовані в 10 областях України.
Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот" займається організацією внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів річковим, морським і змішаним "річка - море" транспортом. Цей вид діяльності є основним (його частка у всій діяльності складає близько 90%).
Крім того, предметом діяльності компанії є:
* Туристична та екскурсійна діяльність (круїзи по Дніпру, Чорному морю, Дунаю);
* Агентування і фрахтування морського і річкового вантажного і
пасажирського флоту;
* Робота з акціями та цінними паперами;
* Брокерська і страхова діяльність;
* Інші види діяльності відповідно до Статуту компанії.
Діяльність компанії спрямована на подальший її розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал, задоволення соціально-економічних потреб акціонерів і членів трудового колективу компанії.
Мета діяльності компанії:
> Забезпечення регулярного судноплавства і ефективного
використання вантажного і пасажирського флоту;
> Створення умов для розвитку конкуренції та забезпечення
управління економічними методами;
> Збереження наявних соціальних гарантій для
працівників компанії.
Традиційно АСК «Укррічфлот» здійснює перевезення вантажів на трьох головних для неї ринках:
> Чорноморсько-Середземноморському;
> На р. Дунай;
> На р. Дніпро (внутрібассейновие перевезення).
Крім того, в даний час з'явилися і мають тенденцію до зростання перевезення вантажів новозбудованими суднами типу «Десна», закріпленими за компанією «Укршіпгашг-1», у напрямку портів Атлантичного узбережжя Франції, Великобританії, Голландії, Скандинавських країн і країн Балтії.
Згідно з концепцією розвитку АСК «Укррічфлот» основні стратегічні завдання компанії полягають у підвищенні прибутковості і рентабельності її основної діяльності - вантажних і туристичних перевезень, а також у поліпшенні корпоративної керованості компанії. Реалізація вказаних основних завдань передбачається за такими напрямками діяльності:
> Поліпшення використання флоту;
> Максимальному зниженню витрат на перевезення;
> Зміцненню ринкових позицій компанії за рахунок
> Вдосконалення її структури (кожна структурна одиниця
компанії перейде на свій бюджет);
> Залучення інвестицій для будівництва нового флоту;
> Пошуку власних коштів для будівництва нового флоту за
рахунок реалізації зайвих активів.
1.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів
У таблиці 1 наведена динаміка вантажо-і пасажирообороту за роками (з 2003 по 2005 рр..), А також визначені базисні темпи зростання вантажо-та пасажирообороту (2005 р. порівнюється з 2003 р.).
Таблиця 1 - Динаміка вантажо-і пасажирообороту
Показники
2003
2004
2005
Базисний темп зростання
Вантажооборот, тис. т-км
413801
475788
474481
1,15
Пасажирооборот, тис. пас-км
3692
3210
2816
0,76
Розрахунок величин, представлених у таблиці 1, зроблений на основі даних про обсяги перевезень вантажів і пасажирів, наведених у таблиці 2. Також на основі середньої дальності перевезень, яка склала приблизно 550, 500 і 450 км для вантажних ліній і приблизно по 1300 км для пасажирських туристичних ліній відповідно по роках, представленим у таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, вантажообіг у 2005 р. збільшився на 15% в порівнянні з 2003 р. Це пояснюється збільшенням обсягів перевезень вантажів у 2005 р. в порівнянні з 2003 р. (див. табл. 2), незважаючи на зниження середньої дальності перевезень.
Пасажирооборот скоротився за минулий час на 24%, що при однаковій середній дальності перевезень свідчить про скорочення обсягів перевезень пасажирів (див. табл. 2).
У таблиці 2 наведена структура вантажів і пасажирів для трьох послідовних років роботи компанії (з 2003 по 2005 рр..).
Таблиця 2 - Структура перевезених вантажів і пасажирів
Найменування вантажу
2003
2004
2005
н.ед.
%
н.ед.
%
н.ед.
%
Наливні
3
0,02
1
0,02
1
0,02
Сипучі
3472
69,65
3825
70,75
3306
65,79
Вугілля
224
4,49
207
3,83
229
4,56
Кокс
44
0,88
26
0,48
108
2,15
Руда
1661
33,32
1683
31,13
1175
23,38
Будівельні
1069
21,44
1212
22,42
1306
25,99
Добрива
70
1,40
95
1,76
72
1,43
Цукор
1
0,02
6
0,11
4
0,08
Хлібні
328
6,58
426
7,88
259
5,15
Інші
75
1,52
170
3,14
153
3,04
Тарно-штучні
1409
28,30
1511
27,95
1712
34,10
Обладнання
1
0,02
1
0,02
1
0,02
Деревина
35
0,70
21
0,39
8
0,16
Чорні метали
1208
24,27
1207
22,33
1302
25,91
Кольорові метали
1
0,02
2
0,04
3
0,06
Папір
7
0,14
5
0,09
8
0,16
Бавовна
7
0,14
0
0,00
0
0,00
Добрива
39
0,78
77
1,42
51
1,01
Промтовари
1
0,02
9
0,17
0
0,00
Продтовари
5
0,10
17
0,31
8
0,16
Інші
105
2,11
172
3,18
331
6,59
Вантажі в контейнерах
101
2,03
69
1,28
6
0,12
Перевезено вантажів всього, тис. т
4985
100
5406
100
5025
100
Каботаж
847
16,99
1220
22,57
1360
27,06
Загранперевозках
4138
83,01
4186
77,43
3665
72,94
У т.ч. між іно-
7226
29,63
7323
31,61
1272
До 77
охоронними портами
Перевезено пас.-рів, тис. пас.
2613
100
2454
100
2166
100
У таблиці 3 розраховані ланцюгові темпи зростання обсягів перевезень вантажів за основними номенклатурним групам і за напрямами перевезень, а також і ланцюгові темпи зростання обсягів перевезень пасажирів.
Таблиці 2 і 3 призначені для спільного аналізу динаміки та структури перевезень.
Таблиця 3 - Динаміка перевезених вантажів і пасажирів
Найменування вантажу
Ланцюговий темп зростання (2004 р. по ср з 2003 р.)
Ланцюговий темп зростання (2005р. по ср з 2004р.)
Наливні
0,33
1,00
Сипучі
1,10
0,86
Тарно-штучні
1,07
1,13
Вантажі в контейнерах
0,68
0,09
Перевезено вантажів всього
1,08
0,93
Каботаж
1,44
1,11
Загранперевозках
1,01
0,88
У т.ч. між іноземними портами
1,08
0,96
Перевезено пасажирів
0,94
0,88
У таблиці 4 представлена ​​інформація про склад флоту компанії. Таблиця 4 - Склад флоту
Показники
2003
2004
2005
Самохідний вантажний флот
Кількість одиниць
112
113
101
Загальна вантажопідйомність, т.
261328
263661
235662
Пасажирський флот
Кількість одиниць
5
5
5
Загальна пассажіровместі-тість, пас.
2250
2250
2250
Як видно з таблиці 4, скоротилося число вантажних судів на 10% в порівнянні з 2003 роком при незмінному за останні три роки числі пасажирських суден. Загальна вантажопідйомність теж скоротилася на 10%, що говорить про вибуття судів, типових по вантажопідйомності для компанії.
Середня вантажопідйомність суден компанії в даний час складає близько 2333 т. З урахуванням вищесказаного очевидно, що середня вантажопідйомність суден компанії не змінилася.
1.3 Економічна ефективність роботи підприємстві
Основні фінансові показники роботи компанії наведені в таблиці 5. У таблиці 6 розраховані показники динаміки цих показників.
Таблиця 5 - Основні фінансові показники роботи компанії
Показники
2003
2004
2005
Доходи всього, тис. дол
44598
46378
42037
в т.ч.
від перевезень вантажів
41436
43376
39403
від перевезень пасажирів
2613
2454
2166
інші
549
488
462
Витрати всього, тис. дол
32397
30570
26363
в т.ч.
на перевезення вантажів
30236
28356
24536
на перевезення пасажирів
1794
1682
1473
інші
367
352
354
Прибуток всього, тис. дол
72207
75928
75668
У т.ч.
від перевезень вантажів
11200
15020
14867
від перевезень пасажирів
819
772
693
інша
182
136
108

10
Таблиця 6 - Динаміка основних фінансових показників роботи компанії
Показники
Ланцюговий темп зростання (2004 р. по ср з 2003 р.)
Ланцюговий темп зростання (2005 р. по ср з 2004 р.)
Доходи всього
7,04
0,97
в т.ч.
від перевезень вантажів
1,05
0,91
від перевезень пасажирів
0,94
0,88
інші
0,89
0,95
Витрати всього
0,94
0,86
в т.ч.
на перевезення вантажів
0,94
0,87
на перевезення пасажирів
0,94
0,88
інші
0,96
1,01
Прибуток всього
1,31
0,98
в т.ч.
від перевезень вантажів
1,34
0,99
від перевезень пасажирів
0,94
0,90
інша
0,75
0,79
Аналіз таблиць 2 і 3
Як видно, в структурі перевезених вантажів переважають сипучі вантажі (це в основному руда та будівельні вантажі), які становлять близько 2 / 3 від усього обсягу перевезень. Близько 1 / 3 від усього обсягу - це тарно-штучні вантажі. За розглянутий період структура обсягу перевезень змістилася у бік тарно-штучних вантажів, що слід оцінити позитивно, тому що тарно-штучні вантажі є високотарифний. Серед тарно-штучних вантажів переважають чорні метали. Незначні перевезення нафтовантажів. Компанії варто було б серйозно зайнятися роботою в цьому напрямку, тому що перевезення нафти і нафтопродуктів приносять зараз великі доходи. Контейнерні перевезення мають теж незначну питому вагу в структуру обсягу перевезень вантажів суднами компанії, до того ж їх обсяги скоротилися за аналізований період більш ніж у 15 разів (1 / (0,68 x0, 09)).
Розглядаючи структуру обсягу перевезень за напрямками, відзначимо, що вона значно змінилася за аналізований період: збільшилася частка каботажних і зменшилася частка закордонних перевезень. Цей факт є негативним, оскільки свідчить про те, що компанія не витримує конкуренції на зовнішніх фрахтових ринках (інакше не пояснити таку зміну, тому що фрахтові ставки на загранперевозках набагато вище). У складі загранперевозок зросла частка перевезень між іноземними портами. Остання зміна не дуже значне і тому не заслуговує на особливу увагу дослідника.
Загальний обсяг перевезень вантажів є досить стабільним (на рівні 5000 тис. т на рік). Зміни тут не дуже значні. Постійно скорочуються перевезення пасажирів на увазі свою невисоку рентабельність. Це слід оцінити позитивно, оскільки компанії необхідно зосередити всі свої ресурси на своїй основній діяльності - перевезення вантажів і завойовувати на світовому фрахтовому ринку нові позиції.
Аналіз таблиць 5 і 6
Як видно, за аналізований період доходи практично не змінилися, витрати знизилися, що дозволило компанії підвищити свій прибуток. Це відбулося в основному за рахунок зростання прибутку від вантажних перевезень. Відзначимо зусилля компанії по скороченню витрат на вантажні перевезення (причому темп зниження витрат зростає по роках). Уміння знайти способи скоротити витрати слід оцінити позитивно. Це буде мати велике значення для підвищення рівня конкурентоспроможності компанії при реалізації планів закріплення на світовому фрахтовому ринку, про що вже говорилося вище. Відзначимо зменшення і доходів, і витрат, та прибутку від пасажирських перевезень та інших видів діяльності. Це ще раз свідчить про те, що компанія напрямком свого розвитку обрала концентрацію на вантажному сегменті ринку.

12
2 Аналіз наявності та використання трудових ресурсів
2.1 Загальний аналіз трудових ресурсів підприємства
Аналіз наявності та складу трудових ресурсів передбачає дослідження динаміки середньооблікової чисельності в цілому по підприємству, по структурних підрозділах, по окремим групам і категоріям персоналу, за професіями, а також аналіз структури чисельності працюючих за підрозділами. Після цього визначається надлишок або недолік персоналу, розраховується відносне вивільнення (залучення) працюючих, тобто проводиться аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
Загалом, оцінити динаміку чисельності працюючих можна за допомогою табл. 7. У ній наведено дані по середньооблікової чисельності працівників АСК «Укррічфлот» за період з 2000 по 2005 роки.
Як видно, компанія проводить політику скорочення чисельності робочих місць. За рахунок цього заощаджується фонд оплати праці, частина якого йде на підвищення зарплати залишилися працівникам. Компанії дозволяють скорочувати штати наступні чинники: підвищення продуктивності праці, вдосконалення організаційної структури. Введення в експлуатацію 5 нових судів з чисельністю екіпажу 8 людей і вибраний компанією курс на оновлення флоту (до кінця 2006 року передбачається ввести в експлуатацію ще 7 суден нового століття) значно скорочують потребу в судновому персоналі, але в той же час вимагають від плавскладу більш високої кваліфікації.
З таблиці 7 видно, що за шість останніх років чисельність працівників компанії скоротилася на (1-3915/5517) х 100% = 29% (за рахунок скорочення чисельності плавскладу на (3074/3915) х (3915/5517) -4249/5517 = 0,21 (або 21%) та за рахунок скорочення чисельності берегових працівників на (841/3915) х (3915/5517) - 1268/5517 = 0,08 (або 8%)). Ці дані ми отримали, аналізуючи структурні зрушення за чисельністю персоналу.

Табл. 7. Рух чисельності працівників Компанії за 1998-2003 р.р. (Осіб)
Підприємства
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ВСЬОГО
5517
5126
4879
4311
4315
3915
плавсклад
4249
3320
3592
3372
3579
3074
берег
1268
1306
1287
939
996
841
Чернігівська РЕБФ
35
32
39
40
49
41
плавсклад
29
26
33
37
46
55
берег
6
6
6
3
3
3
Банківська РЕБФ
22
24
26
39
57
82
Київська БТОРФ
1305
1093
1003
939
737
626
плавсклад
1243
/ 025
952
597
707
592
берег
62
68
51
42
36
34
Пр-во в м.Дніпропетровську
727
662
606
562
646
641
плавсклад
684
636
553
570
555
534
берег
43
26
23
52
61
107
Пр-во в м Запоріжжя
1041
1061
1004
956
988
978
плавсклад
987
957
597
555
555
905
берег
54
ПЗ
107
101
100
70
Пр-во в м. Херсоні
1332
1217
1225
1205
1235
1063
плавсклад
1284
1158
1101
1034
1042
920
берег
48
59
124
171
193
143
Агентство в г.Днепроп.
22
22
21
Агентство в м. Херсоні
15
20
19
18
19
17
Агентство в м.Запоріжжя
13
11
Дунай - Днепротранс
29
12
30
31
30
25
АУП Компанії
455
442
528
521
554
442
ПКБ
50
50
ПТУ зв'язку
402
410
378
Речснаб
69
70
Рух чисельності (осіб)

Структура чисельності працівників трохи змістилася на користь плавскладу (питома вага зросла з 77 до 78,5%).
Представництва компанії в містах Дніпропетровськ, Запоріжжя і Херсон зберегли за минулі шість років у середньому більше 85% початкової чисельності працюючих. Таке незначне скорочення можна пояснити, мабуть, підвищенням продуктивності праці працівників, обумовленим інтенсифікацією праці, а також продажем компанією непотрібного флоту, приписаного до цих представництвам. Дніпропетровськ, Запоріжжя і Херсон, як і раніше є районами інтенсивного судноплавства, важливими для роботи компанії. Очевидно, тому тут ми маємо справу лише з незначними змінами в чисельності трудових ресурсів. Аналізуючи структурні зрушення, можна зробити висновок, що зменшення чисельності працюючих, приписаних до вищеперелічених представництвам, зменшило загальну чисельність працівників компанії на: ((641 +978 +1063) 73915) х (3915/5517) - (727 +1041 + 1332) 75517 = 0,08 (або 8%).
Навпаки, великі зміни відбулися в цьому плані на Вилківська РЕБФ, де внаслідок підвищення значущості для компанії Дунайських перевезень чисельність працюючих збільшилася в 3,7 рази.
Більше, ніж вдвічі скоротилася чисельність працюючих на Київській базі ремонту флоту, оскільки зараз Дніпро вище (за течією річки) Запоріжжя не є зоною активного судноплавства. Каботажні перевезення зважаючи на спад промислового виробництва в Україні значно скоротилися. (Те ж стосується і перевезень на р. Десна і у верхів'я Дніпра в Білорусі, тому чисельність працюючих на Чернігівській РЕБФ невелике; шість років тому воно теж було незначним.) Згідно з результатами аналізу структурних зрушень, описане зміна зменшило загальну чисельність працюючих на:
(626/3915) х (391575517) -1305/5517 = 0,12 (або 12%).
За рахунок організаційних перетворень в компанії були ліквідовані як самостійні підрозділи агентства в містах

Дніпропетровськ і Запоріжжя, проектно-конструкторського бюро (ПКБ), ПТУ зв'язку та Речснаб. Багато працівників були звільнені через непотрібність, а решта увійшли до складу нових структурних підрозділів компанії і тепер виконують аналогічні функції. Саме цим пояснюється нехарактерний стрибок в 2002 р. для тимчасового ряду, що відображає зміни чисельності адміністративно-управлінського персоналу (АУП). Взагалі кажучи, описані зміни є великим кроком вперед в управлінні компанією. Їх можна оцінювати як адаптація роботи компанії до вимог ринку (існування мінімально можливої ​​кількості зв'язків між підрозділами, прискорення процесу передачі інформації від одних підрозділів до інших). Таке удосконалення дозволило скоротити загальну чисельність персоналу на: (0 / 3915) х (3915/5517) - (21 + 11 +50 +378 +70) / 5517 = 0,1 (або 10%).
Решта не розраховані вище зміни у сумі збільшили чисельність працівників на (8 + 12 +10) -29 = 1%.
Відзначимо, що АУП компанії скоротився за минулі шість років на 3% (це з урахуванням того, що в 2002 р. він поповнився працівниками ліквідованих підприємств, про що вже згадувалося вище). Якщо не враховувати цю зміну, то АУП головного офісу компанії скоротився приблизно на 20%. Це вражає. У планах компанії - і надалі проводити вдосконалення організації її управління, тим самим залишаючи у своєму штаті висококваліфікованих працівників і підвищуючи їм зарплату за рахунок отриманої економії фонду оплати праці від скорочення чисельності персоналу.
Для продовження аналізу скористаємося таблицею 8.

Таблиця 8 - Динаміка чисельності працівників за категоріями
Категорія працівників
План на 2005 р.
Звіт 2005
Відхилення (+ р)
Плавсклад - всього
2935
2721
-214
У тому числі на флоті:
Вантажному
2705
19
-186
Пасажирському
140
119
-21
Службово-допоміжному
90
83
-7
Суднові команди на зимовому відстої
200
187
-13
Суднові команди на навігаційному відстої
25
31
+6
Берег складу
393
357
-36
Працівники в підсумованому відгулі
З
135
+22
Разом працівників, зайнятих на перевезеннях
3666
3431
-235
АУЛ компанії + персонал в агентствах компанії
603
484
-119
Загальна чисельність працівників компанії
4269
3915
-354
Проаналізуємо забезпеченість АСК «Укррічфлот» трудовими ресурсами. Забезпеченість трудовими ресурсами визначається шляхом зіставлення фактичної чисельності з розрахункової, яка необхідна для виконання заданого обсягу виробництва. Потім розрахуємо відносне вивільнення (залучення) трудових ресурсів.
Зробимо розрахунки для вантажного та пасажирського флоту.
Оскільки плановий вантажообіг на 2005 р. дорівнює 490200 тис. т / км (згідно зі статистичними даними), а фактичний вантажообіг склав 474481 тис. т-км (див. табл. 1), то план виконаний на 96,79%. Звідси перерахована планова чисельність працівників на вантажних перевезеннях складе 2705 х 96,79 / 100 = 2618 чол. Отже, відносне вивільнення працівників становить 2618-2519 = 99 чол., Що свідчить про певний підвищенні продуктивності праці.
На пасажирських перевезеннях при плановому пасажирообігу в 3000 тис. пас-км (згідно зі статистичними даними) маємо фактичний пасажирооборот в 2816 тис. пас-км (див. табл. 1), що говорить про виконання плану на 93,87%. Звідси перерахована планова чисельність працівників на пасажирських перевезеннях складе 140 х 93,78 / 100 = 132 чол. Отже, відносне вивільнення працівників становить 132-119 = 13 чол., Що свідчить про певний підвищенні продуктивності праці.
Отже, фактична продуктивність праці більше планового і на вантажних (ПТ Ф = 4744817 (2519x260) - 724 т-км/чел-сут і
ПТпл = 490200 / (2705x260) = 697 т-км/чел-сут), і на пасажирських перевезеннях (ПТ Ф = 28 16 / (1 ​​19x260) = 91 пасс-км/чел-сут і
ПТпл = 3000 / (140x260) = 82 пасс-км/чел-сут). Отже, робимо висновок про надлишок трудових ресурсів.
У таблиці 9 наведені структура трудових ресурсів за кваліфікаційним рівнем і її зміна в 2005 р. в порівнянні з 2004 р. (взято дані тільки з вантажних перевезень).
Таблиця 9 - Структура трудових ресурсів за кваліфікаційним рівнем на вантажних перевезеннях
Кваліфікація
2004р.
2005
Чол.
%
Чол.
%
Капітани
162
5,9
156
6,2
помічники капітанів
412
15,0
387
15,4
Штурмани
389
14,1
365
14,5
Фахівці з експлуатації
695
25,2
573
22,7
Рульова
268
9,7
237
9,4
Матроси
828
30,1
801
31,8
ВСЬОГО
2754
100
2519
100

Як видно з таблиці 9, за минулий рік трохи збільшилася питома вага висококваліфікованих членів вищого командного складу суден. Ця тенденція відповідає стратегічному напрямку розвитку компанії. Але підвищення рівня кваліфікації має здійснюватися більш швидкими темпами. Додатково слід зазначити, що кращі кадри йдуть на більш високооплачувані місця роботи - на судна під прапором інших держав. Отже, необхідно вживати заходів щодо запобігання великої плинності кадрів. Це можуть бути підвищення зарплати, надання додаткових соціальних гарантій, підвищення якості медичного обслуговування плавскладу. Точних даних по плинності кадрів знайти не вдалося, але очевидно, що цей процес є значною загрозою виробничої діяльності компанії.
2.2 Аналіз факторів, що впливають на зміну чисельності плавскладу на вантажних перевезеннях
У попередньому розділі було визначено, що відносне вивільнення працівників на вантажних перевезеннях в 2005 р. фактично у порівнянні з плановою величиною становить 99 чол. Ми також відзначали, що це сталося внаслідок підвищення рівня продуктивності праці. Досліджуємо більш докладно, за рахунок чого саме ми отримали таку величину, тобто визначимо, які фактори вплинули на підвищення продуктивності праці, а, отже, і на скорочення необхідної кількості працівників, і визначимо ступінь цього впливу.
Основними факторами, від яких залежить потрібну кількість трудових ресурсів на вантажних перевезеннях, є:
> Продуктивність роботи флоту;
> Структура перевезень за типами суден;
> Оснащеність праці плавскладу.

19
Вплив продуктивності роботи флоту визначається наступним чином:
ΔZ Р = ± Σ (До отгО х (I гр - I тс) х К ОТГ),
де ΔZ Р - зміна чисельності плавскладу через зміни продуктивності роботи флоту;
Z О - планова чисельність плавскладу;
I гр - I тс - приватні індекси зміни вантажообігу і тоннажі-діб;
До ОТГ - коефіцієнт плавскладу в відгулах, До ОТГ = 1 + К ОТГ + ΣZ ОТГ / ΣZ 1 (кількість працівників, фактично перебували в відгулі ділиться на планову чисельність плавскладу).
Кількість працівників, фактично перебували в відгулі для морських, дунайських та дніпровських судів склало відповідно 55, 50 і 30 чол.
Розрахунок за цією формулою проведений в таблиці 10.
Таблиця 10 - Розрахунок впливу зміни продуктивності праці на зміну чисельності плавскладу *
Типи суден
Z o
Вантажообіг, млн т-км
Тоннажі-добу, тис.
+, -
План
Отч.
I гр
План
Отч.
I тс
Морські
117
220
204
0,927
9220
10874
1,179
-311
Дунайські
1267
230
243
1,057
14127
15475
1,095
-50
Дніпровські
261
40,2
27,5
0,684
2237
1876
0,839
-45
РАЗОМ
2705
490,2
474,5
0,968
25584
28225
1,104
-406
* Тут і далі в останньому стовпці таблиці знак «+» означає вивільнення, а знак «-» - збільшення контингенту плавскладу.
Тут на зростання чисельності плавскладу надають такі фактори більш низького порядку: структура флоту за його типам, тобто склад флоту за вантажопідйомністю, дальність перевезень, питома вага перевезень в порожньому

напрямі, завантаження тоннажу, питома вага стоянок флоту під вантажно-розвантажувальними операціями, а також під операціями з комплексного обслуговування.
Наступним чинником, що обумовлює зміну чисельності плавскладу, є зміна структури перевезень. Воно визначається за формулою:
ΔZ стр = ± Σ (Z Про х (I заг - I гр) х К ОТГ),
де ΔZ стр - зміна чисельності плавскладу через зміни структури перевезень;
I заг - індекс зміни загального вантажообігу, I заг = ΣGL ф / ΣL пл Розрахунок за цією формулою проведений у таблиці 11.
Таблиця 11 - Розрахунок впливу зміни структури перевезень на зміну чисельності плавскладу
Типи суден
Z 0
I заг
I гр
+, -
Морські
1177
0,968
0,927
+51
Дунайські
1267
0,968
1,057
-117
Дніпровські
261
0,968
0,684
+83
РАЗОМ
2705
0,968
0,968
+17
З таблиці. 11 видно, що загальна чисельність плавскладу зменшилася на 17 чол. Основний вплив на таке вивільнення плавскладу справила сприятливе зміна структури вантажообігу, в даному випадку по менш трудомістким перевезень в судах Дніпровської групи.
Наступним чинником, що впливає на відхилення чисельності плавскладу, є зміна оснащеності праці плавскладу або штатного вимірювача. Таке відхилення визначається наступним чином:
ΔZ шт = ± Σ (Z Про х (I тс-Z 1) х К ОТГ),
де ΔZ шт - зміна чисельності плавскладу через зміни ступеня оснащеності праці плавскладу;
Z 1 - фактична чисельність плавскладу. Розрахунок за цією формулою проведений в таблиці 12.
Таблиця 12 - Розрахунок впливу зміни ступеня оснащеності праці плавскладу на зміну його чисельності
Типи суден
Z 0
Z 1
I тс
+, -
Морські
1177
1070
1,179
+332
Дунайські
1267
1167
1,095
+227
Дніпровські
261
282
0,839
-71
РАЗОМ
2705
2579
1,104
+488
У результаті одержуємо, що відносне вивільнення працівників становила -406 +17 +488 = -99, що відповідає величині, отриманої раніше.
На зміну чисельності плавскладу при зміні штатних вимірників може надати: впровадження передових методів праці (суміщення професій палубного і машинного складу, організація роботи флоту з безвахтенним обслуговуванням машинного відділення), впорядкування штатів у зв'язку з поліпшенням організації праці, комплексна механізація та автоматизація процесу на флоті. Основним заходом, що зменшують штатні вимірювачі, є будівництво досконалого флоту підвищеної вантажопідйомності, з комплексною механізацією і автоматизацією управління головними і допоміжними машинами і механізмами.
2.3 Резерви поліпшення використання трудових ресурсів
У результаті аналізу встановлено, що підвищення озброєності праці плавскладу (зниження штатних вимірювачів) істотно вплинуло на зростання продуктивності праці. Однак через зниження валової продуктивності роботи флоту зростання продуктивності праці був значно знижений. При розробці заходів та планових розрахунків необхідно детально дослідити вплив цього фактора і передбачити реалізацію резервів зростання продуктивності праці в плановому періоді. Для більш повного аналізу ефективності використання праці необхідно розглянути витрати фонду заробітної плати і встановити відповідність темпів зростання продуктивності праці з темпами росту середньої зарплати.
Основними резервами підвищення ефективності використання трудових ресурсів є підвищення продуктивності роботи флоту (скорочення порожніх пробігів, часу обслуговування судна в портах), модернізація флоту (дозволить зменшити чисельність плавскладу), поліпшення організації технології перевезень, а також вдосконалення організаційної структури компанії. Остання дозволити знизити величину накладних витрат, а також підвищить рівень конкуренції між працівниками компанії аналогічної кваліфікації за робочі місця, а, отже, призведе до підвищення продуктивності їхньої праці. Необхідно також передбачити надання додаткових соціальних гарантій працівником (надання пільгових путівок тощо). Цей захід також може підвищити продуктивність праці працівників на тлі їх душевного комфорту.

Висновки і пропозиції
У ході роботи був проведений аналіз трудових ресурсів АСК «Укррічфлот». Були розроблені наступні пропозиції.
Слід реалізувати наступні заходи підвищення продуктивності роботи флоту (скорочення порожніх пробігів, часу обслуговування судна в портах), модернізація флоту (дозволить зменшити чисельність плавскладу), поліпшення організації технології перевезень, а також вдосконалення організаційної структури компанії. Останнє дозволить знизити величину накладних витрат, а також підвищить рівень конкуренції між працівниками компанії аналогічної кваліфікації за робочі місця, а, отже, призведе до підвищення продуктивності їхньої праці. Необхідно також передбачити надання додаткових соціальних гарантій працівником (надання пільгових путівок тощо). Цей захід також може підвищити продуктивність праці працівників на тлі їх душевного комфорту.
Особливу увагу потрібно звернути на підвищення ефективності праці управлінського персоналу шляхом ефективної організації інформаційних потоків у компанії.

Список використаної літератури
1. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства,
ТОВ «Нове знання», Мінськ-1999.
2. Легостаєв В. А. Аналіз господарської діяльності річкового
транспорту, «Транспорт», М.-1976.
3. Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з
дисципліни «Аналіз господарсько-фінансової діяльності".
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
348.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз наявності та використання трудових ресурсів 2
Статистико економічний аналіз наявності складу і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах
Аналіз використання трудових ресурсів
Аналіз використання трудових ресурсів
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві 2
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
Аналіз результатів використання трудових ресурсів цеху
Аналіз використання трудових ресурсів РСПУП Гомельська птахофабрика
© Усі права захищені
написати до нас