Аналіз ефективності управління роздрібним торговельним підприємством

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1.Теоретические основи управління в роздрібною торгівлею

1.1 Економічна сутність, функції управління в роздрібній торгівлі

1.2 Види та класифікація роздрібних торговельних підприємств

1.3 Зміст технологічних процесів роздрібної торгівлі

Глава 2. Аналіз ефективності управління роздрібною торгівлею Новозадонского споживчого товариства

2.1 Організаційно - економічна характеристика Новозадонского споживчого товариства

2.2 Аналіз товарообігу роздрібного торговельного підприємства

2.3 Оцінка ефективності використання товарних ресурсів, персоналу та основних фондів роздрібного торговельного підприємства

Глава 3. Удосконалення організації та управління роздрібними торговельними підприємствами

3.1 Удосконалення управління процесом обслуговування покупців Новозадонского споживчого товариства

3.2 Загальні принципи організації управління персоналом роздрібного торговельного підприємства

3.3 Дослідження окремих елементів маркетингу. Цілі та ефективність використання їх на підприємстві

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Торгівля - широка область підприємницької діяльності і сфера праці - одержала в останні роки нові імпульси свого розвитку, істотно розширивши "поле і правила гри" в економіці перехідного періоду. У неї влилося багато нових заповзятливих людей, у ряді випадків докорінно поміняли професію і життєві орієнтири.

Від рядових спекулятивних торговельних операцій і "човниково-наметового бізнесу" багато підприємців перейшли вже до більш високої стадії торговельної діяльності, організувавши індивідуальні або колективні підприємства. Менеджерам таких підприємств приходиться щодня зіштовхуватися з безліччю проблем організаційного, економічного та фінансового характеру, які доводиться вирішувати інтуїтивно, методом "проб і помилок", здобуваючи поступово практичний досвід. І багато хто з тих, хто «небагато« покрутився »у торгівлі, вважають себе достатніми фахівцями в цій сфері діяльності.

Однак уміння грамотне, а головне, ефективно торгувати це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів торговельної діяльності.

Переучуватися необхідно і багатьом працівникам торгівлі з великим стажем, які після приватизації підприємств залишилися наодинці з ринком, без опіки фахівців своїх колишніх торговельних об'єднань і інших управлінських структур. Багато отримані ними «ще в тій економіці» знання і практичних навичок вступили в протиріччя із сучасною ринковою практикою, не відповідають новим умовам господарювання і комерційних можливостей, і, отже, вимагають істотної зміни. У зв'язку з цим тема дипломної роботи є актуальною.

Метою даної дипломної роботи є вивчення системи управління роздрібним торговельним підприємством.

Об'єктом дослідження виступає Новозадонское споживче товариство.

Предметом дослідження є процес управління роздрібним торговельним підприємством.

В роботі слід вирішити наступні завдання:

викласти економічну сутність, функції управління в роздрібній торгівлі;

розглянути види та класифікацію роздрібних торговельних підприємств;

вивчити технологічні процеси роздрібної торгівлі;

провести оцінку ефективності управління роздрібною торгівлею Новозадонского ПЗ;

проаналізувати товарообіг та асортимент товарів;

провести оцінку ефективності використання товарних ресурсів, персоналу та основних фондів роздрібного торговельного підприємства;

викласти особливості управління процесом обслуговування покупців;

розглянути загальні принципи організації управління персоналом роздрібного торговельного предпрития;

провести дослідження окремих елементів маркетингу.

Теоретичною та методологічною базою дослідження слугують праці провідних вчених і фахівців у галузі менеджменту, соціально-економічних відносин і соціального партнерства, роботи сучасних вчених-економістів, зарубіжних дослідників. У роботі використовувалися бухгалтерська і фінансова звітність Новозадонского ПЗ за 2005-2007 р.

Робота містить 81 сторінок машинописного тексту, 15 таблиць, 8 рисунків та 3 додатки.

Глава 1.Теоретические основи управління в роздрібною торгівлею

1.1 Економічна сутність, функції управління в роздрібній торгівлі

У процесі комерціалізації російської економіки особливу значимість набуває така важлива форма реалізації товарів як, роздрібна торгівля.

Роздрібна торгівля - це завершальна форма продажу товарів кінцевому споживачеві в невеликих обсягах через магазини, павільйони, лотки, намети та інші пункти мережі роздрібної торгівлі. Комерційна робота з продажу в роздрібних торгових підприємствах на відміну від оптових підприємств має свої особливості. Роздрібні торгові підприємства реалізують товари безпосередньо населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи свої, специфічні способи і методи роздрібного продажу, остаточно завершують звернення від виробника продукції.

Торговельне обслуговування населення передбачає наявність спеціально влаштованих і обладнаних приміщень, пристосованих для найкращого обслуговування покупців, підбору і формування торгового асортименту і можливості його оперативної зміни відповідно до змінених попитом населення, постійного вивчення та врахування споживчих запитів покупців, вміння запропонувати і продати товар кожному конкретній людині [5, с. 25].

Розвиток роздрібної торгівлі потребує створення спеціальних служб з вивчення і прогнозування споживчого попиту, формування оптимального асортименту товарів, аналізу та визначення прогресивних форм і методів роздрібної торгівлі на рівні регіону, краю, області, району при неухильної підтримки державних і муніципальних органів влади з метою контролю за ходом роздрібної торгівлі, розробки нових видів виробів і товарів.

Правильна організація комерційної роботи в рамках роздрібної торгівлі сприяє зростанню товарообігу, досить повному задоволенню сукупного попиту населення й одержання комерційного успіху. Серед нових методів продажу, включають сукупність прийомів і способів реалізації товарів, на перший план виступають самообслуговування, обслуговування через прилавок, за зразками з відкритою викладкою і за попередніми замовленнями.

Торгова мережа забезпечує можливість швидко, зручно, з мінімальною затратою сил і часом набувати потрібні товари і послуги в умовах вільного вибору і широкого асортименту, недалеко від місця роботи і житла в зручному і потрібній кількості.

Роздрібна торгівля - будь-яка діяльність з продажу товарів або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Найбільші роздрібні фірми - це, передусім мережі універмагів зі змішаним асортиментом і мережі універсамів.

Якщо це продаж одного з громадських класів чи масовому ринку, з плином років роздрібні торговці засвоїли думка про те, що вони діють в умовах стрімко змінюваного середовища. Вчорашні формули роздрібу можуть спрацювати сьогодні і вже напевно не спрацюють завтра.

Сучасному роздрібному торговцю необхідно уважно стежити за ознаками змін і бути готовим до переориентировке своєї стратегії - і краще раніше, ніж пізніше. Проте прийняте рішення про зміну стратегії не так-то легко виконати.

Великий роздрібний торговець нерідко прив'язаний до власних політичних установок, які керівництво вважає «звичайним здоровим глуздом». І, крім того, він прив'язаний до свого громадському образу, який зберігається у свідомості споживачів ще довго після того, як сам магазин вже змінився [16, с. 124].

У роздробі і маленьких «сімейних» магазинчиків. Заклади дрібних роздрібних торговців відіграють важливу роль у силу декількох причин:

в них часто з'являються нові форми роздрібної торгівлі, які згодом переймають і великі магазини;

вони більш зручні для споживача, оскільки зустрічаються практично скрізь;

нерідко вони відрізняються більшою мірою пристосовуваності надають споживачеві більш індивідуалізовані послуги;

вони дають покупцям можливість відчути себе господарями становища.

У процесі товароруху від виготовлювачів до споживачів кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських зв'язків, є роздрібна торгівля. При роздрібній торгівлі матеріальні ресурси переходять із сфери обігу в сферу колективного, індивідуального, особистого споживання, тобто стають власністю споживачів [24, с. 89].

Роздрібна торгівля включає продаж товарів населенню для особистого споживання, організаціям, підприємствам, установам для колективного споживання чи господарських потреб.

Роздрібна торгівля здійснює ряд функцій:

досліджує кон'юнктуру, що склалася на товарному ринку;

визначає попит і пропозиція на конкретні види товарів;

здійснює пошук товарів, необхідних для роздрібної торгівлі;

проводить відбір товарів, їх сортування при складанні необхідного асортименту;

здійснює оплату товарів, прийнятих від постачальників;

проводить операції з приймання, зберігання, маркуванню товарів, встановлює на них ціни;

надає постачальникам, споживачам транспортно-експедиційні, консультаційні, рекламні, інформаційні та інші послуги.

Роздрібна торгівля з урахуванням специфіки обслуговування споживачів підрозділяється на стаціонарну, пересувну, посилочну.

Стаціонарна торгова мережа - найпоширеніша, включає в себе як великі сучасні, технічно обладнані магазини, так і ларьки, намети, кіоски, торгові автомати.

Створюються магазини, що торгують товарами по каталогах. Подібна торгівля заснована на попередньому відборі товару. Чималі потенційні можливості має організація продажу товарів через торгові автомати. Вони зручні тим, що можуть працювати цілодобово, без торгового персоналу.

Пересувна торгова мережа сприяє наближенню товару до покупця і оперативному його обслуговуванню. Ця торгівля може бути развозной з використанням автоматів, вагонолавок, а також розносної з застосуванням лотків і інших нескладних пристроїв [12, с. 45].

Посилкової торгівля займається забезпеченням населення, підприємств, організацій книжковою продукцією, канцтоварами, аудіо-і відеозаписами, радіо-і телеапаратурою, лікарськими засобами.

У структурі роздрібної торгівлі враховується асортиментний ознака. Товари зазвичай об'єднуються у відповідні групи (підгрупи) за ознакою виробничого походження або споживчого призначення. У роздрібній торгівлі у зв'язку з цим функціонують різні види магазинів.

Основною метою управління торговим підприємством є забезпечення високих темпів розвитку в стратегічній перспективі і зростання його конкурентної позиції на споживчому ринку.

Виходячи з цієї головної мети, управління роздрібним торговельним підприємством вирішувати такі основні завдання (рис. 1).

Ефективне управління торговим підприємством, в повній мірі реалізує свою основну мету і завдання, дозволяє забезпечити високий рівень обслуговування покупців, необхідні темпи економічного розвитку торговельного підприємства в стратегічній перспективі, зміцнення його фінансового стану і зростання ринкової вартості, формування конкурентної переваги торгового підприємства на споживчому ринку.

У найбільш загальному вигляді функції будь-якої керуючої системи зводяться до наступного алгоритму: аналіз, планування, організація виконання, контроль виконання.

Рис. 1. Зміст основних завдань управління роздрібним торговельним підприємством

Разом з тим, кожна керуюча система, в тому числі і торговий менеджмент, має свої конкретні об'єкти управління і конкретні завдання.

З урахуванням розглянутої раніше кола завдань управління в торгівлі складу основних функцій може бути визначений наступним чином (рис. 2).

1. Вибір найбільш ефективних організаційних форм функціонування торговельного підприємства та його структурних одиниць. У процесі реалізації цієї початкової функції торгового менеджменту на стадії створення нового торгового підприємства або в процесі його розширення обгрунтовується найбільш прийнятна з точки зору його засновників організаційно-правова форма діяльності (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство відкритого типу тощо); з урахуванням виявленої ринкової ніші визначається асортиментний профіль (форма спеціалізації) магазину (або окремих магазинів, якщо торговельне підприємство складається з ряду структурних одиниць); формується тип магазину за основним визначальним його характеристикам.

2. Управління технологічними процесами. Реалізація цієї функції пов'язана насамперед з вибором визначальною технологічної схеми руху товару і відповідної їй технологічного планування магазина; формуванням необхідного парку технологічного обладнання; розробкою організаційних засад товаропостачання, приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу; визначенням систем розміщення і викладення товарів у торговельному залі.

3. Управління процесом обслуговування покупців. Реалізація цієї функції прямо пов'язана з місією торгового підприємства і є визначальною умовою формування його високої конкурентної позиції на споживчому ринку. Управління процесом обслуговування покупців передбачає перш за все забезпечення можливостей найбільш повного задоволення їх попиту в межах обраного підприємством сегмента споживчого ринку, що визначає необхідність обгрунтування і проведення відповідної асортиментної політики торговельного підприємства.

4. Управління персоналом. Реалізація цієї функції представляє певну складність, тому що застосовуються в цій області управлінські рішення безпосередньо пов'язані з інтересами працівників і суттєво впливають на рівень торговельного обслуговування покупців та фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

5. Управління товарообігом. Реалізація цієї функції забезпечує економічну основу всієї діяльності торгового підприємства, так як товарообіг характеризує основний об'ємний показник цієї діяльності і досягнуті маркетингові позиції. Ця функція є найбільш масовою і вимагає постійної розробки управлінських рішень на всіх рівнях діяльності торгового підприємства. У процесі реалізації цієї функції проводяться аналіз і прогнозування торгової кон'юнктури, здійснюється планування обсягу і складу товарообігу, нормування і планування товарних запасів, планування обсягу і складу закупівлі та надходження товарів.

6. Управління доходами. Реалізація цієї функції пов'язана з формуванням власної фінансової бази розвитку торговельного підприємства, здійсненням його діяльності на принципах самофінансування (або щонайменше - на принципах самоокупності).

7. Управління витратами обігу. Реалізація цієї функції пов'язана з формуванням умов постійного зниження рівня поточних витрат (у торгівлі вони визначаються терміном «витрати поводження») по відношенню до обсягу товарообігу. При цьому зниження рівня витрат обігу не повинно призводити до зниження якості торговельного обслуговування покупців, а здійснюватися за рахунок інших напрямків їх економії. У процесі реалізації цієї функції визначається необхідний обсяг поточних витрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на здійснення торговельної діяльності, розглядаються можливі резерви економії цих витрат і здійснюється планування витрат обігу в розрізі окремих статей витрачання коштів [19, с. 211].

8. Управління прибутком. Реалізація цієї функції забезпечує основну умову самофінансування діяльності торгового підприємства і можливості зростання його ринкової вартості. Управління прибутком торговельного підприємства включає два основних аспекти: управління формуванням прибутку і управління її використанням.

9. Управління активами. Реалізація цієї функції безпосередньо пов'язана з формуванням та забезпеченням ефективного використання виробничого потенціалу торговельного підприємства.

10. Управління капіталом. У процесі реалізації цієї функції визначається загальна потреба в капіталі для реалізації стратегії розвитку підприємства; формується оптимальна його структура; вишукуються можливості формування фінансових ресурсів за рахунок власних джерел; визначається необхідний обсяг залучення позикових коштів на короткостроковій і довгостроковій основі; оптимізуються форми і джерела залучення позикових коштів .

11. Управління інвестиціями. Реалізація цієї функції пов'язана із забезпеченням розвитку торговельного підприємства в стратегічній перспективі і зростання його ринкової вартості.

12. Управління господарськими ризиками. Ця функція є однією з найбільш складних і тому її реалізація покладається на висококваліфікованих фахівців торговельного підприємства.

13. Управління фінансовим станом. Реалізація цієї функції пов'язана із забезпеченням взаємоув'язки всіх напрямків фінансової діяльності торговельного підприємства і їх взаємоспрямованих на досягнення високих кінцевих результатів цієї діяльності.

У процесі реалізації цієї функції здійснюється комплексна оцінка фінансового стану торговельного підприємства і вишукуються резерви його зміцнення; здійснюється комплексне планування фінансової діяльності підприємства в розрізі найважливіших показників; організується моніторинг поточної фінансової діяльності торговельного підприємства, що забезпечує дієвий контроль за реалізацією намічених планів.

Вище були розглянуті лише основні функції управління роздрібним торговельним підприємством, характерні для торговельних підприємств усіх типів, форм власності та організаційно-правових форм діяльності. Конкретизація функцій управління торгівлею в значній мірі визначається формами їх товарної спеціалізації і розмірами, а також конкретними організаційно-правовими формами діяльності.

Так, відмінності форм спеціалізації і розмірів торговельних підприємств визначають відповідні особливості організації і технології торговельних процесів, форм і методів торговельного обслуговування покупців, функціонального поділу праці персоналу, тривалості циклів товарного і грошового оборотів, капіталомісткості торговельної діяльності, структури активів, складу господарських ризиків і т. п. [45, с. 69].

Організаційно-правові форми діяльності торговельних підприємств викликають суттєві відмінності в обсязі використовуваного капіталу, джерела його формування, а відповідно і його структури; порядку розподілу прибутку; формах управління і контролю за господарською діяльністю і т.п. У зв'язку з цим на конкретних торгових підприємствах функції торгового менеджменту можуть бути уточнені як за складом, так і за змістом.

1.2 Види та класифікація роздрібних торговельних підприємств

По всьому світу нараховуються мільйони роздрібних торгових точок самих різних розмірів і форм. Оскільки різним споживачам подобаються різні форми торгівлі, можливо одночасне існування й успіх підприємств з різними рівнями послуг для споживачів. У таблиці 1 представлено чотири рівня обслуговування і зазначені торговельні заклади, зазвичай практикуючі ці рівні.

Роздрібні торгові підприємства. Сьогодні послугами роздрібних магазинів самообслуговування користуються представники всіх верств суспільства, особливо при придбанні товарів повсякденного попиту і деяких товарів попереднього вибору [32, с. 189].

Самообслуговування є основою будь-якої торгівлі зі знижкою. Заради економії багато споживачів готові самостійно займатися пошуком, порівнянням і вибором товару.

Роздрібні торговельні підприємства з вільним добором товарів мають продавців, до яких при бажанні можна звернутися за сприянням. Клієнт завершує операцію, підходячи до продавця і розраховуючись з нею за покупку. Накладні витрати в магазинів з вільним добором товарів дещо вище, ніж у магазинів самообслуговування, у зв'язку з необхідністю утримання додаткового персоналу.

Таблиця 1

Класифікація роздрібних торговців за показниками обсягу послуг для споживачів


Скорочення числа послуг


Зростання числа

послуг


Самообслуговування

Вільний відбір товарів

Обмежене обслуговування

Повне обслуговування

Відмінні риси

1.Мінімальное число послуг, що надаються

2.Прівлекательность цін

3.Торговля основними товарами постійного попиту

4.Торговля товарами повсякденного попиту

1.Ограніченное число послуг, що надаються

2.Прівлекательность цін

3.Торговля основними товарами постійного попиту

4.Торговля товарами повсякденного попиту

1.Небольшой різноманітність послуг

2.Торговля товарами попереднього вибору

1.Шірокое різноманітність послуг

2.Торговля модними товарами

3.Торговля товарами особливого попиту

Приклади

1.Рознічние магазини-склади

2.Бакалейно-гастрономічні магазини

3.Магазин знижених цін

4.Предпріятія Посилторг

5.Торговие автомати

1.Магазіни знижених цін

2.Галантерейние магазини

3.Предпріятія Посилторг


1.Торговля рознос

2.Універмагі

3.Продажа по телефону, пошти, Інтернету

4.Галантерейние магазини

1.Спеціалізірованние магазини

2.Універмагі

Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням забезпечують покупцеві більш високий рівень допомоги з боку торгового персоналу, оскільки в таких магазинах продають більше товарів попереднього вибору і покупцям потрібно більше інформації. Крім того, в цих магазинах споживачам пропонують послуги у вигляді продажу в кредит і прийому тому куплених товарів, зазвичай відсутні в магазинах з обмеженим рівнем обслуговування. Так що експлуатаційні витрати у цих магазинів вище [12, с. 72].

Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням, такі, як фешенебельні універмаги, мають продавців, готових особисто допомогти покупцю всіх етапах процесу пошуку, порівняння і вибору товару. Споживачі, які бажають, щоб їх «обслуговували», віддають перевагу саме такі магазини. Великі витрати на утримання обслуговуючого персоналу, більш високий відсоток у їх номенклатурі товарів особливого попиту і товарів уповільненої збуту (модні вироби, ювелірні вироби, кінокамери), більш ліберальний підхід до практики повернення куплених товарів, використання різних схем кредитування, забезпечення безкоштовної доставки покупок, технічне обслуговування товарів тривалого користування вдома і надання покупцям додаткових зручностей у вигляді кімнат відпочинку і ресторанів - все це обертається для магазинів високими накладними витратами. При описі типів роздрібних підприємств ми будемо класифікувати їх на основі кількох вихідних параметрів: запропонований товарний асортимент, відносне увагу цін, характер торгового обслуговування, приналежність магазину і різновид концентрації магазинів. Типи роздрібних торгових підприємств перераховані в додатку 6.

Пропонований товарний асортимент. Першим параметром класифікації роздрібних торгових закладів є пропонований ними товарний асортимент. Існують бакалійні, гастрономічні, винні, меблеві магазини і т.д. У більш широкому сенсі ми можемо говорити про широті і насиченості асортименту, виділяючи за цими ознаками основні типи магазинів. Найбільш важливими є спеціалізовані магазини, універмаги, універсами, магазини товарів повсякденного попиту і універсами широкого профілю [32, с. 111].

Спеціалізовані магазини. Спеціалізований магазин пропонує вузький асортимент товарів значної насиченості. Прикладами спеціалізованих роздрібних підприємств можуть бути магазини одягу, спорттоварів, меблеві, квіткові і книжкові магазини. Спеціалізовані магазини можна додатково поділити за ступенем вузькості запропонованого асортименту. Магазини одягу - це магазин відокремленого повного асортименту, магазин чоловічого одягу - це магазин з обмеженим асортиментом, а магазин, що торгує чоловічими сорочками, які зшиті на замовлення, - це вузькоспеціалізований магазин. Останнім часом поширення спеціалізованих магазинів пов'язане з бумом торгових центрів, зазвичай складаються з однієї - двох універмагів і багатьох спеціалізованих магазинчиків. На частку цих магазинчиків нерідко доводиться 60-70% всієї площі торгового центру. Більшість спеціалізованих магазинів до цих пір належить незалежним торговцям, проте швидко зростає і число спеціалізованих магазинних мереж. Найбільш процвітаючі спеціалізовані магазини концентрують свої зусилля на повне задоволення потреб конкретних цільових ринків

Проте спеціалізований магазин може опинитися в неприємному становищі, якщо товари його асортименту втратять популярність.

Універмаги. Універмаг пропонує кілька асортиментних груп товарів - зазвичай одяг, предмети домашнього побуту, господарські товари. Кожній асортиментною групою займається спеціальний відділ універмагу на чолі зі своїми закупівельниками або торговцями.

Деякі фахівці вважають, що універмаг виріс на фундаменті магазину змішаних товарів (оскільки в ньому торгують товарами, кількох асортиментних груп). На думку інших, універмаг - спадкоємець магазину текстильних товарів (оскільки багато засновники універмагів до цього були власниками магазинів текстильних товарів). Першим в історії універмагом вважається «Бон марші», заснований у Парижі в 1852 р.

Універсами. Універсам - це порівняно велике підприємство самообслуговування з низьким рівнем витрат, невисоким ступенем питомої прибутковості і великим обсягом продажів, «розраховане на повне задоволення потреб споживача продукти харчування, прально-мийних засобах і товарах по догляду за будинком». Універсам може знаходитися і в приватному володінні, хоча більшість їх входить до складу мереж.

Сьогодні частка універсамів торгувати бакалійному-гастрономічними товарами становить близько 70%.

Масове поширення особистих автомобілів відсунуло проблему відстаней на другий план і сприяло поширенню звички здійснювати купівлі разів на тиждень, що послабило потребу в послугах маленьких місцевих магазинчиків [15, с. 145].

Для подальшого нарощування обсягів збуту універсами зробили кроки у кількох напрямках. Магазини стали більш і мають нині торгові площі близько 1700 кв. м. Нині більшість мереж складаються з меншого числа, але зате більш великих магазинів. В універсамах продають безліч найрізноманітніших товарів. У 1946 р. типовий універсам пропонував 300 різних товарів, а сьогодні - близько 15000. Найбільше зросла кількість товарів нехарчового призначення - ліків, що відпускаються без рецепта, косметичних засобів, господарського приладдя, журналів, книг, іграшок, на частку яких припадає в наші дні 15% загального обороту універсамів. «Асортиментне нагромадження» продовжується, і багато універсами починають торгувати ліками, що відпускаються за рецептами, електропобутовими товарами, компакт-дисками, спортивними товарами, залізними виробами, садово-городнім інвентарем і навіть камерами, прагнучи відшукати високоприбуткові товари для підвищення своєї рентабельності. Крім того, універсами покращують свої можливості за рахунок вибору більш престижних місць розташування, будівництва більш містких автостоянок, більш продуманого архітектурного рішення та оформлення інтер'єрів, подовження часу роботи і роботи по неділях, а також за рахунок пропозиції широкого асортименту послуг для покупців, таких, як інкасування чеків, пристрій кімнат відпочинку, трансляція музичних програм. Загострилася і взаємна конкуренція універсамів у сфері пропагандистської діяльності за рахунок проведення інтенсивної реклами, випуску залікових талонів, пристрої азартних ігор. А для того, щоб менше залежати від загальнонаціональних марок і збільшити свою частку прибутку, універсами переключилися в основному на продаж товарів під приватними марками.

Магазини товарів повсякденного попиту. Продовольчий магазин товарів повсякденного попиту невеликий за розмірами, знаходиться в безпосередній близькості від житлового району, відкритий допізна всі сім днів на тиждень і пропонує обмежений асортимент ходових товарів повсякденного попиту з високою оборотністю. Тривалість роботи цих магазинів і їх споживачами в основному для здійснення покупок з метою «затикання дірок» роблять їх закладами з порівняно високими цінами. Але вони задовольняють одну з істотних споживчих потреб, і люди, здається, готові платити за створюване для них зручність.

Комбіновані універсами, універсами широкого профілю та торговельні комплекси. На іншому кінці спектру роздрібних торгових підприємств розташовується три типи магазинів, перевищують своїми розмірами звичайний універсам. Комбінований універсам - це різновид універсаму з асортиментом, розширеним за рахунок включення до нього ліків вільного продажу і ліків, що відпускаються за рецептами. Комбінований універсам і аптека мають загальну торговельну площу в середньому близько 5100 кв. м. Використовуються три основні схеми побудови подібних підприємств. Простіше мати магазин під одним дахом - з ліками в одному кінці і продовольчими товарами й інші, завдяки чому полегшується доступ до товарів і створюють додаткові зручності для споживачів, а заодно, ймовірно, досягається і вищий сумарний торговий ефект, ніж при розташуванні «пліч-о- пліч »[22, с. 81].

За розмірами торгової площі універсам широкого профілю перевищує звичайний універсам (близько 2800 кв. М замість звичних 1700 кв. М) і прагне повністю задовольнити потреби споживача в звичайно закуповуються харчових і нехарчових товарах. Універсами широкого профілю нерідко пропонують такі послуги, як пральня, хімчистка, ремонт взуття, стягнення чеків, оплата рахунків, дешевий буфет. В універсамах широкого профілю саме через розширеного асортименту ціни найчастіше на 5-6% вище, ніж у звичайних універсамах. Концепцію універсаму широкого профілю починають сприймати багато провідних магазинні мережі.

Торговий комплекс перевищує своїми розмірами навіть універсами широкого профілю, займаючи торгову площу від 7500 до 19500 кв. м. Торговий комплекс включає в себе універсам, магазин знижених цін, і роздрібний склад-магазин. Його асортимент виходить за межі зазвичай купуються товарів і включає в себе меблі, важкі і легкі електропобутові прилади, одяг і безліч інших виробів. У порівнянні з рівнем цін, звичайних для універсамів широкого профілю, торговельні комплекси практикують ціни зі знижкою. Багато товари надходять в торговий комплекс в тому ж вигляді, як і склад, прямо від виробників - упакованими в дротові «кошика», і викладаються на п'ятиярусний металеві стелажі штабелями висотою 3,5-4,5 м. Поповнення запасів здійснюється за допомогою виделкових навантажувачів, які їздять по широких проходах торгового залу прямо в години його роботи. Основний принцип - масова викладка товару навалом з мінімальними зусиллями з боку торгового персоналу комплексу.

Роздрібні підприємства послуг. Зупинимося коротенько на комерційних підприємствах, «товарний асортимент» яких складається не з виробів, а з послуг. Роздрібні підприємства послуг - це готелі, мотелі, банки, авіакомпанії, вузи, лікарні, кінотеатри, тенісні клуби, кегельбани, ресторани, ремонтні служби та різні заклади з надання особистих послуг, такі, як перукарські та косметичні салони, хімчистки і т.д. Банки шукають шляхів ефективного поширення своїх послуг, включаючи використання автоматичних «касирів» й організацію згодом оплати рахунків по телефону. Організації охорони здоров'я докорінно переглядають методи отримання та оплати медичного обслуговування.

Відносне увагу цін. Класифікацію роздрібних магазинів можна робити і на основі їх цінового образу. Більшість магазинів пропонують товари за середніми цінами та звичайний рівень послуг для споживачів. Ряд магазинів пропонують товари та послуги підвищеної якості і за більш високими цінами. І навпаки, магазини знижених цін продають свої товари за цінами нижчими від звичайних, оскільки організують свою діяльність з мінімальними витратами і пропонують менше послуг і менш високої якості [36, с. 115].

Магазини знижених цін. Магазин знижених цін торгує стандартними товарами за нижчими цінами за рахунок зниження норми прибутку, і збільшення обсягів збуту. Просте використання час від часу цін зі знижкою і пристрій розпродажів ще не роблять торгове підприємство магазином знижених цін. Не роблять його таким і торгівля товарами низької якості за дешево, Справжньому магазину знижених цін властиві п'ять особливостей:

він постійно торгує за нижчими від тих, що переважають у закладах з високими націнками і невисокою оборотністю товарних запасів;

він робить акцент на марочних товарах загальнонаціонального розповсюдження, так що низькі ціни зовсім не припускають низької якості виробів;

він функціонує за методом самообслуговування за мінімумом зручностей;

він міститься у районі з низьким рівнем орендної плати і приваблює покупців з порівняно віддалених місць;

у ньому встановлено просте і функціональне торгове обладнання.

Крім магазинів зі змішаним товарним асортиментом, роздрібна торгівля за зниженими цінами охопила і спеціалізовані магазини. З'явилися магазини знижених цін, які торгують спортивними товарами, стереоаппаратурой, книгами. Однією з найбільш цікавих тенденцій стала поява продовольчих магазинів знижених цін.

Склади-магазини. Склад-магазин - це позбавлене будь-яких надмірностей торгове підприємство знижених цін з обмеженим обсягом послуг, мета якого - продаж великих обсягів товарів за низькими цінами. У широкому сенсі сюди відносяться і торговельні комплекси, і продовольчі магазини знижених цін, що виставляють товари прямо в контейнерах. Одна з найбільш цікавих форм - меблеві склади-магазини.

Магазини-демзалов, які торгують по каталогах. Магазин-демзал, що торгує по каталогу, використовує принципи торгівлі за каталогами плюс принципи торгівлі за зниженими цінами для збуту широкого асортименту ходових марочних товарів, які продаються звичайно з високою націнкою. Серед них ювелірні вироби, механічний інструмент, валізи, камери і фотообладнання. Такі магазини з'явилися в кінці 60-х років і стали однією з найбільш модних новинок роздробу, представляючи певну загрозу навіть для традиційних підприємств знижених цін [15, с. 96].

Характер торгового приміщення. Хоча переважна більшість товарів і послуг досі продають у магазинах, за темпами зростання поза магазинна роздрібна торгівля набагато обганяє магазинну. Розглянемо чотири форми позамагазинної роздрібної торгівлі: роздрібна торгівля з замовленням товару поштою або телефоном, торгові автомати, служби замовлень із знижкою, а також торгівля на рознос і продаж на дому в ході «торгових зустрічей».

Роздрібна торгівля із замовленням товару поштою (звичайною чи електронною), по телефону і інтернету. Під роздрібною торгівлею із замовленням товару поштою або по телефону розуміють будь-яку діяльність зі збуту з використанням поштових каналів, телефонних ліній, або всесвітньої мережі інтернет для збору замовлень і / або сприяння в доставці проданих товарів. Система Посилторг виникла в часи, коли клієнти почали забирати свої замовлення виробникам або торговцям поштою.

Торгові автомати. Особливо швидкими темпами зростала повоєнні роки торгівля через автомати. Продаж через торгові автомати - справа не нова. В одному дослідженні наводиться посилання на книгу, датовану 215 р. до н.е., в якій дається опис єгипетського монетного устрою, відпускав жертовну воду. Торгові автомати розташовуються на заводах, в установах, у великих магазинах, на бензозаправних станціях і навіть у залізничних вагонах-ресторанах. Належать вони, як правило, особливим фірмам, які орендують площі в найбільш сприятливих місцях і займаються обслуговуванням автоматів.

Служба замовлень із знижкою. Служба замовлень із знижкою сприяє відокремленим групам клієнтів - зазвичай робітникам і службовцям великих організацій, таких, як школи, лікарні, союзи та державні установи, які виробляють закупівлі за цінами зі знижкою в ряді вибраних для цієї мети роздрібних торговців. Споживач, який бажає придбати відеомагнітофон, отримує від служби замовлень спеціальний бланк, з яким йде до якогось роздрібному торговцеві і купує товар зі знижкою. Після цього роздрібний торговець зазвичай виплачує службі замовлень невелику комісію. Наприклад, для навчальних закладів програмне забезпечення для комп'ютерів поставляється за цінами нижче звичайних до 70%.

Торгівля на рознос. Ця форма торгівлі, започаткована ще багато століть тому поклали мандрівні коробейники.

Торгівля на рознос задовольняє потреби людей з точки зору зручності і прояву уваги до їхньої особистості, притаманних купівлі вдома. Ціни й таким чином товарів не можна назвати низькими, оскільки торгівля на рознос - підприємство дороге саме по собі (комісія комівояжера становить від 20 до 50% суми продажу), не рахуючи витрат за наймом, організації роботи та мотивування торгового персоналу. Майбутнє цієї форми роздрібної торгівлі досить невизначено. З урахуванням того, що нині більшість домогосподарств є сім'ї, з одного-двох чоловік (причому обидва зайняті цілий день на роботі), знижується ймовірність застати когось будинку в денний час.

Належність магазину. Роздрібні торговельні заклади класифікувати за ознакою їх приналежності. Близько 80% магазинів є незалежними, і на їх частку припадає дві третини всього роздрібного товарообігу. Трапляється низку інших форм власності: корпоративні мережі, добровільні мережі і кооперативи роздрібних торговців, споживчі кооперативи, організації власників привілеїв і роздрібні конгломерати.

Корпоративна мережа. Мережі магазинів - одне з найбільш важливих і значних феноменів роздрібної торгівлі в XX ст. Мережа магазинів - це два або більше торгових заклади, що знаходяться під загальним володінням та контролем, що продають товари аналогічного асортименту, що мають спільну службу закупівель і збуту, а можливо, і аналогічне архітектурне оформлення.

Спільність володіння і контролю - основний відмітний ознака корпоративної мережі. Магазини мережі торгують товарами аналогічного асортименту. Штаб-квартира грає вирішальну роль у визначенні товарного асортименту магазинів, при видачі великих замовлень для отримання знижок за кількість, при розподілі товарів щодо окремих магазинах, при розробці політики цін, стимулювання та інші, обов'язкових для всіх магазинів торгових установок. І, нарешті, щоб надати кожному зі своїх магазинів отличительного і впізнаваного образу мережі нерідко оформлюють їх в єдиному архітектурному стилі [38, с. 123].

Успіх корпоративних мереж грунтується на їх здатності домагатися цінових переваг над незалежними торговцями завдяки збільшенню обсягу продажу та зниження розмірів націнок. Поряд з корпоративними є також добровільні мережі, які становлять сукупність незалежних роздрібних торговців під егідою оптовика, і кооперативи роздрібних торговців, тобто групи незалежних роздрібних торговців, що об'єднали свої зусилля.

Споживчі кооперативи. Це будь-яка фірма роздрібної торгівлі, які перебувають у володінні власних споживачів. Споживчі кооперативи виникають, коли тій чи іншої громади приходять до висновку, що або вони не отримують належного обслуговування з боку місцевих роздрібних торговців, або торговці ці запитують занадто високі ціни, або пропонують товари низької якості. У цьому випадку жителі збирають гроші на відкриття власного магазина, спільно визначають засади його діяльності і вибирають членів правління. Магазин може або встановлювати низькі ціни, або торгувати за цінами, виплачуючи членам кооперативу дивіденди в залежності від обсягу здійснюваних ними покупок. Чимало успішних кооперативи сформовані за ідеологічною ознакою, існують кооперативи у студентських громадах.

Організації власників привілеїв. Така організація - це договірне об'єднання між власником привілеї (це може бути виробник, оптовий торговець або організація послуг) і власниками привілеїв (це незалежні підприємці, купуючи володіння однією або поруч точок системи, що функціонує на основі цього привілею). Договір передбачає порядок фінансових взаємин, а також обов'язки власника привілеї і його власників. Основна відмінність організацій власників привілеїв від інших договірних об'єднань (добровільні мережі і кооперативи роздрібних торговців) полягає в тому, що в основі подібних організацій зазвичай лежить якийсь унікальний товар, унікальна послуга, метод підприємницької діяльності, торгова назва, репутація або патент власника привілеїв.

Роздрібні конгломерати. Роздрібний конгломерат - це корпорація вільної форми, що об'єднує кілька підприємств різнорідних напрямів і форм роздрібної торгівлі під єдиним володінням з частковою інтеграцією функцій розподілу і управління [12, с. 57].

Різновид концентрації магазинів. Останній принцип класифікації роздрібних торгових закладів - кількість магазинів, з яким стикається споживач, - з одним або з групою з декількох. Сьогодні більшість магазинів концентрується у районах як через розпоряджень місцевих органів зонування сфер діяльності, так і через прагнення створити споживачеві більше можливостей зробити всі необхідні покупки «за заїзд». Сконцентровані в одному місці магазини вирішують ту ж завдання, що і універсами, універмаги, що заощаджують час і сили споживача при пошуках потрібних йому товарів. Зустрічаються концентрації чотирьох основних типів: центральний діловий район, регіональний торговий центр, районний торговий центр і торговий центр мікрорайону.

Як бачимо в даний час діють безліч роздрібних торгових підприємств від дрібних продовольчих кіосків до гіпермаркетів з величезним асортиментом товарів. При цьому залежно від місця і специфіки кожен вид роздрібного підприємства на сьогоднішній день затребувані. Це створює значну конкуренцію та сприяє зниженню цін та підвищенню якості обслуговування покупців.

1.3 Зміст технологічних процесів роздрібної торгівлі

Технологічний процес в магазині являє собою сукупність взаємопов'язаних і послідовних операцій, що забезпечують доведення товарів до кінцевих споживачів з повним якості при найменших затратах праці і високому рівні торгового обслуговування. Операцією називається частина технологічного процесу, виконувана працівниками за допомогою сукупності способів і прийомів.

Під технологічними процесами розуміється сукупність послідовних взаємопов'язаних операцій, виконуваних персоналом магазину, спрямованих на доведення товарів до покупців з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Торгово-технологічні процеси, здійснювані в магазинах, умовно поділяють на основні та допоміжні.

До основних торговельно-технологічних процесів відносяться продаж товарів та обслуговування покупців, що включають організацію купівельних потоків в торговому залі; викладення товарів на обладнанні, що забезпечує покупцям оптимальні умови їх огляду та відбору; організацію розрахунків за відібрані покупцями товари; надання покупцям додаткових торговельних послуг та інші подібні їм технологічні операції.

До допоміжних торгово-технологічних процесів відносяться приймання товарів від постачальників; доставка їх на місця зберігання, забезпечення необхідних умов зберігання товарів; підготовка товарів до продажу; їх транспортування в торговий зал; організація зберігання та здачі тари.

Зміст основних і допоміжних торгово-технологічних процесів магазинів різних типів має певні особливості, викликані формою їх товарної спеціалізації, використовуваними методами продажу товарів, а також розмірами. Ці особливості визначають специфіку окремих технологічних операцій, здійснюваних у рамках основних і допоміжних торгово-технологічних процесів в магазині. Для прикладу розглянемо структуру і послідовність операцій торгово-технологічного процесу в магазинах самообслуговування [44, с. 94].

Відповідно до характеру торгово-технологічних процесів формується структура приміщень магазину і організовується їх технологічна планування. Склад конкретних приміщень магазину і їх розміри визначаються її типом і істотно диференціюються залежно від асортименту реалізованих товарів, методів їх продажу і видів додаткових торговельних послуг, що надаються покупцям. Тим не менш, в кожному магазині можуть бути виділені наступні групи приміщень, що забезпечують здійснення торговельно-технологічних процесів:

торгові приміщення;

приміщення для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу;

підсобні приміщення;

адміністративно-побутові приміщення;

технічні приміщення.

Розглянемо більш детально склад цих груп приміщень магазину.

Торговельні приміщення призначені для здійснення основних торговельно-технологічних процесів і займають центральне місце в складі приміщень магазинів. Сукупний розмір цих приміщень характеризує величину торгової площі магазину, в яку входить площа торгового залу і площа для організації додаткових послуг покупцям. Показник розміру торгової площі є однією з найважливіших характеристик пропускної здатності і потенційного обсягу діяльності магазину.

Приміщення для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу призначені для здійснення переважної частини допоміжних торгово-технологічних процесів. У загальному складі цих приміщень можуть бути виділені приміщення для розвантаження товарів, приймальні, комори, охолоджувані камери, фасувальні, приміщення для комплектування замовлень покупців і деякі інші.

Підсобні приміщення також забезпечують здійснення окремих операцій допоміжних торгово-технологічних процесів в магазині, в першу чергу, пов'язаних з рухом тари і доставкою товарів додому покупцям. У складі цих приміщень можуть бути виділені приміщення для зберігання і ремонту тари, а також для зберігання і ремонту контейнерів; експедиції для доставки товарів покупцям; приміщення для зберігання та ремонту обладнання, приймання та зберігання склотари, зберігання пакувальних матеріалів і інвентарю та деякі інші аналогічні приміщення .

Адміністративно-побутові приміщення включають кабінет директора; конторські приміщення для фахівців окремих функціональних служб; кімнати для відпочинку та прийому їжі, гардеробні, особистої гігієни та деякі інші. Питома вага площі магазину, що відводиться під ці приміщення, не перевищує звичайно 5%.

Технічні приміщення включають котельню, машинне відділення холодильних установок, телефонний комутатор, електрощитову і аналогічні їм приміщення. Питома вага площі магазину, що відводиться під ці приміщення, складає зазвичай 1-2% [38, с.117].

У складі функцій управління технологічними процесами значна увага має бути приділена забезпеченню раціональної технологічної планування торгового залу магазина. Раціональна технологічна планування торгового залу передбачає таке його зонування та розміщення обладнання, яке дозволяє забезпечити максимальні зручності покупцям при русі, огляді та виборі ними товарів, не допускати черг у місцях вибору товарів та розрахунку за них; раціонально використовувати торговельну площу; створити сприятливі умови праці для торгово-оперативного персоналу.

Основу допоміжних торгово-технологічних процесів в магазині становлять процеси приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу. Пов'язані з ними операції суттєво впливають як на рівень торговельного обслуговування покупців, так і на економічні показники роботи магазину. Частота та обсяг цих операцій визначаються обсягом товарообігу, ритмічністю товаропостачання, періодом оборотності товарних запасів та фізико-хімічними особливостями реалізованих товарів. Персонал магазину, на який покладається здійснення цих процесів, повинен добре знати якісні ознаки товарів відповідних груп, основні ознаки їх шлюбу, правила зберігання окремих груп товарів, вимоги до підготовки їх до продажу.

Приймання товарів є початковим процесом, пов'язаним з рухом товарів в магазині і моментом виникнення матеріальної відповідальності. На першому етапі цього процесу перевіряється повнота і правильність складання всіх необхідних супровідних документів на що надійшов в магазин товар. До числа основних з цих документів належать: товарно-транспортна накладна: рахунок-фактура; прибутково-видаткова накладна; свідоцтво про якість товару; сертифікат відповідності державній системі сертифікації або завірена постачальником копія сертифіката відповідності на товар, що підлягає обов'язковій сертифікації [44, с. 135].

Відповідно до діючих нормативних вимог всі товари, що надійшли в магазин по імпорту і підлягають обов'язковій сертифікації, дозволяється приймати тільки за наявності у постачальника сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката у державній системі сертифікації.

На другому етапі процесу приймання здійснюється кількісна перевірка надійшла в магазин партії товарів. Основными технологическими операциями по количественной приемке продовольственных товаров является взвешивание, проверка заполненности тарных единиц, подсчет штучных товаров. Товары в таре, доставляемые в контейнерах, принимаются по количеству мест или массе брутто в момент вскрытия контейнера. При количественной приемке непродовольственных товаров ведется подсчет числа товарных единиц. Операции количественной приемки товаров совмещаются обычно с операциями разгрузки транспортных средств.

На третьем этапе процесса приемки осуществляется проверка качества поступивших товаров. Она осуществляется обычно в две стадии. На предварительной стадии проверка качества осуществляется по результатам внешнего осмотра поступивших товаров, в процессе которого определяется наличие явных дефектов, соответствие маркировки товаров требованиям нормативной документации и данным, указанным в сопроводительных документах. На последующей стадии проводится более углубленное определение качества товаров с целью обнаружения скрытых дефектов, несоответствия поступившей продукции указанным срокам годности или гарантийным срокам эксплуатации. По большинству продовольственных товаров и непродовольственным товарам простого ассортимента проводят выморочную проверку качества с распространением ее результатов на всю партию. Качество непродовольственных товаров сложного ассортимента подлежит сплошной проверке.

В случае обнаружения несоответствия фактического количества или качества товаров показателям сопроводительных документов или требованиям соответствующей нормативно-технической документации составляется акт об установлении расхождения в количестве или несоответствии по качеству за подписью лиц, принимавших участие в приемке, который передается поставщику (один экземпляр этого акта остается в магазине).

Хранение товаров в магазине связано с осуществлением следующих технологических операций: перемещением товаров в помещения кладовых (охлаждаемых камер) и укладкой их на хранение; текущим наблюдением за состоянием товаров в процессе их хранения; обеспечением бесперебойной и качественной работы холодильных установок; поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий в помещениях, предназначенных для хранения.

Основной задачей торгового менеджмента в процессе осуществления хранения товаров является обеспечение сохранности товаров по количеству и качеству. Это достигается путем создания в помещениях для хранения необходимых влаго-температурных режимов, соответствующих физико-химическим особенностям отдельных групп товаров; правильным размещением товаров в помещениях для хранения с учетом требований товарного соседства и очередности реализации; соответствующими способами размещения товаров на оборудовании, обеспечивающими сохранность их качества.

Подготовка товаров к продаже состоит из следующих технологических операций: проверки целостности упаковки, распаковки товаров из внешней тары, проверки наличия маркировочных данных и качества после хранения. По технически сложным изделиям осуществляется также проверка наличия инструкций по эксплуатации, технических паспортов, гарантийных талонов, комплектности изделий и проверка работы в действии, а по швейным изделиям - чистка и глажка [49, с.140].

В управлении технологическими процессами важная роль отводится организации размещения товаров в торговом зале, распределению установочной и демонстрационной площади между отдельными группами товаров. При этом необходимо учитывать ряд факторов, основными из которых являются: чистота приобретения товаров отдельных групп, габариты этих товаров, затраты времени покупателей на осмотр и отбор, а также количество разновидностей товаров, предлагаемых покупателям в рамках отдельных групп.

Определяющим фактором при распределении установочной и демонстрационной площади торгового зала между отдельными группами товаров является частота их приобретения. Чем выше частота приобретения товаров отдельных групп, тем большая установочная и демонстрационная площадь (а соответственно и площадь торгового зала) необходима для их размещения. Такой принцип размещения товаров позволяет более равномерно пополнять товарные запасы в торговом зале и более рационально использовать торговую площадь. Поэтому в рамках товарной специализации магазина, избранной торговым предприятием для осуществления своей деятельности, должна быть определена частота приобретения товаров отдельных групп с учетом сезонных особенностей спроса.

Глава 2. Анализ эффективности управления розничной торговлей Новозадонского потребительского общества

2.1 Организационно - экономическая характеристика Новозадонского потребительского общества

Новозадонское потребительское общество, зарегистрировано регистрационным отделом администрации города Задонска 24.10.2000 года, свидетельство № 858, которое дает ему право осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом предприятия в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Место нахождения общества: РФ, 399200, Липецкая область, г.Задонск, ул. Советская дом 27.

Потребительское общество - некоммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число паев, удостоверяющих обязательственные права участников общества (пайщиков) по отношению к обществу.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих пайщиков.

Новозадонское потребительское общество является ведущей организованной торговой структурой в районе и обслуживает из общей численности населения района 37,2 тыс. человек. 6794 человек из общей численности населения района являются пайщиками, которые объединены в районное потребительское общество с целью удовлетворения их и всего населения района в товарах и услугах.

Для выполнения этой цели и согласно Устава потребительское общество осуществляет следующие виды деятельности:

торговую (розничная торговля, общепит, оптовая торговля)

заготовительную (закупка продукции подсобных хозяйств)

производственную;

посредническую (рынок);

транспортную;

и другие вспомогательные виды деятельности.

В 2007 году основными видами деятельности являлись торговая и закупочная деятельность. Основная отрасль деятельности - розничная торговля осуществляется через 98 розничных торговых предприятий.

Рис.2. Организационная структура управления Новозадонского ПО

Форма собственности - смешанная. Уставный капитал Общества составляется из паевых взносов пайщиков Уставный капитал Общества составляет 539800 (пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) рублей в масштабе цен, принятом с 01.01.1998 года.

Новозадонское потребительское общество как общественно-хозяйственная структура имеет следующее организационное строение (рис.2).

Правление потребительского общества организует работу и осуществляет управление отраслевыми подразделениями через службы, которые между собой работают в тесном контакте.

Численность работников потребительского общества в 2007 г. составила 403 чел., в том числе по отраслям деятельности: торговля - 279 чел.; общепит-51 чел.; заготовки- 14 чел.; производство - 6 чел.; рынок - 15 чел.; транспорт - 44 чел.; услуги - 2 чел..

Все это работники на постоянной работе. Кроме этого, привлечено 13 совместителей - это водители Задонского хлебозавода в качестве экспедиторов по хлебу и другие категории работников (сторожа).

Из общей численности административно-управленческий персонал составляет 66 чел., или 14,5%. В Новозадонском ПО работников с высшим образование – 24%; со средне-специальным - 31 чел.; со средне профессиональным – 22%; со средним – 23%.

В настоящее время «учетная политика является одним из главных элементов документооборота любой организации». Под учетной политикой организации, согласно ПБУ 1/98, понимается «принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности».

При грамотном подходе к составлению учетной политики можно добиться весьма существенного повышения эффективности производственной или торговой деятельности, оптимизировать налогообложение, рационально распределить функциональные обязанности между структурными подразделениями и исполнителями организации.

Разработка учетной политики на отчетный год - наиболее важная задача бухгалтерской и финансовой служб организации. От того, насколько правильно определен каждый ее элемент, зависят финансовые показатели предприятия.

На основании данных бухгалтерского учета, сформированных на базе положений учетной политики, разрабатываются и принимаются различные управленческие решения, основной целью которых является повышение прибыльности и эффективности производственной или торговой деятельности. Поэтому основным адресатом учетной политики являются те заинтересованные пользователи бухгалтерской информации, от которых зависит принятие управленческих решений, непосредственно направленных на повышение эффективности производства или торговли - руководители организаций, советы директоров, общие собрания акционеров, деловые партнеры.

Налоговый учет ведется согласно гл.25 Налогового Кодекса «Налог на прибыль организации» от 29.05.2003 г. № 57-ФЗ

Затраты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью включаются в расходы по продаже, себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они относятся, не зависимо от времени оплаты.

Доходы от реализации определяются в порядке установленном ст.249 Налогового Кодекса. Для торговых организаций доходами от реализации товаров является выручка (товарооборот).

Для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств не позднее 1 декабря. Проведение инвентаризации обязательно, так же при смене материально-ответственных лиц, при передаче имущества в аренду, выкупе или продаже имущества, а так же при установлении фактов хищений, порчи имущества или злоупотреблений.

За 2007 год Новозадонское ПО продало населению товаров на 216 млн.руб., что характеризуется следующими показателями (таблица 2).

Оборот мелкой розницы за 2007 г. (киоски, ларьки) составил 19082 руб., аптек 4835 тыс.руб., за 2006 г.- киоски -19579 тыс.руб., аптеки 4160 тыс.руб.

Потребительское общество не обеспечило выполнение прогноза розничного товарооборота, оборот торговой сети выполнен на 93% , рост товарооборота в действующих ценах составил 108,5%, в сопоставимых ценах 100%. Несколько сократилась доля продовольственных товаров 81,12 % при 82,97 % за 2006 год. За год в физическом объеме сократилась продажа мяса, рыботоваров, яйца, сахара, хлеба, соли, кондитерских изделий. Оптовый оборот за отчетный период составил 10873тыс. руб.

Таблиця 2

Динамика товарооборота Новозадонского ПО за 2006-2007 г.

Найменування

Роки

Отклонение, (+,-)

Темп роста, (%)


2005

2006

2007

2005г. к 2006 г.

2006г. к 2007г.

2005г. к 2006 г.

2006г. к 2007г.

Весь товарооборот тыс.руб.

171457

200578

216965

29121

16387

117,0

108,2

в т.ч. торговой сети тыс.руб.

155977

183458

199097

27481

15639

117,6

108,5

Продано на 1 чел.руб.

5872

6845

7805

973

960

116,6

114,0

Увеличилась доля промышленных товаров. Удельный вес их в товарообороте составил 18,88%, при 17,03 % в 2006г. За отчетный период продано промышленных товаров на 41,1 млн. руб. при продаже за 2006г. на 34,2 млн. руб. (рост продажи непродовольственных товаров 120% при общем росте товарооборота 108,5 %.

Товарные запасы на 1 января 2008 г. составили 15832 тыс.руб. и увеличились по сравнению с января 2007 г. на 2397 тыс.руб., про этом товарооборачиваемость за отчетный период составила 23 дня и сохранилась на уровне за 2006 г., в том числе по продтоварам она составила 19 дней, по промтоварам 43 дня, тогда как в 2006 г. 18 и 46 дня соответственно.

Рассмотрим в таблице 3 структуры собственных ресурсов Новозадонского ПО. В поступлении товаров просматривается снижение доли товаров собственного производства, однако по абсолютной сумме имеет место рост на 0,5%.

Увеличилось поступление товаров с опта ОПС на 16 млн.руб. по сравнению с прошлым годом. Уменьшилась сумма поступления производства ОПС.

Таблиця 3

Структура собственных товарных ресурсов

Поставщики

Роки

Питома вага,%

Откло-нение, (+,-)


2005

2006

2007

2005

2006

2007


Собственные ресурсы

24634

26728

27665

13,7

12,4

11,9

-0,5

У тому числі:0

Общественное питание

12748

14012

13736

7,1

6,4

5,9

-0,5

Заготовки

11886

12717

13930

6,6

6

6

0

Промышленность ОПС (Казинка)

5511

5178

3390

3

2,4

1,4

-1

Опт. ОПС (Продхозторг)

35333

36568

52600

19,3

17

22,6

5,6

Через предприятия общественного питания за 2007 года продано товаров на 17,8 млн.руб. (таблица 4). Выработано и реализовано продукции собственного производства на 13,7 млн.руб., но прогноз объема розничного товарооборота выполнен на 94 % , собственной продукции на 90 %. Рост объемов деятельности в действующих ценах составляет 104 % в сопоставимых ценах составляет 96 %.

Таблиця 4

Анализ финансовой деятельности Новозадонского ПО за 2005-2007 г.

Найменування

Роки

2007

Отклонение, (%)


2005

2006

План

Факт

% выполнения

2005г. к 2006 г.

2006г. к 2007г.

Оборот общепита тыс.руб.

15479

17120

19000

17868

94

110,6

104,4

У т.ч. собственная продукция, тыс.руб.

12748

14012

15300

13736

90

109,9

98,0

Отпуск в розницу, тыс.руб.

4174

4600

4800

3766

78

110,2

81,9

Валовой оборот, тыс.руб.

19653

21720

23800

21634

91

110,5

99,6

Уд. вес собств. продукции, %

65

64,5

64,5

63,5

-

99,2

98,4

Уд. вес отпуска в розницу

32,7

32,8

31,4

27,4


100,3

83,5

Покупные товары, тыс.руб.

6905

7708

8500

7898

93

111,6

102,5

Доля собственной продукции 63,5 % и снизилась против уровня прошлого года на 1%. Удельный вес отпуска в розницу составил 27,4%

За год не обеспечен рост выработки всех видов собственной продукции, кроме кулинарных изделий, не выполнены задания программы по кондитерским, хлебу, полуфабрикатам.

За отчетный период закуплено сельхозпродукции и сырья на 19252 тыс. руб. при прогнозе 20334 тыс.руб. Если рост к 2006 г. в действующих 109 % и в сопоставимых ценах составил 100 %. Из 8 планируемых видов прогноз не выполнен по крупному кожсырью, мясу, молоку, яйцу, плодам.

За год оказано услуг на 1915 тыс.руб. при прогнозе 1964 тыс.руб., в том числе на рынке 1736 тыс. руб. Разовые сборы составили 294 тыс.руб. Всего от деятельности рынка получено 2030 т. руб. доходов, что на 7 % ниже уровня 2006 г. За 2007 год работникам предприятия (среднесписочная численность - 407 чел.) выплачено 24179 тыс.руб. всех видов заработной платы, в т.ч. работникам списочного состава 23323 тыс.руб.. Средняя заработная плата 1 работника составила 4823 руб. Кроме того, выплачено работникам не списочного состава 554 тыс.руб. совместителям 302 тыс.руб.. Рассмотрим в таблице 6 основные показатели деятельности Новозадонского ПО за последние 3 года.

Таблиця 5

Основные финансово-экономические показатели деятельности Новозадонского

ПО в 2005-2007 гг. тис. руб.

Показник

Роки

Відхилення


2005

2006

2007

(+,-)

(%)

1.Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

186966

222523

232911

10388

104,6

2.Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

150710

179853

187537

7684

104,2

3. Прибуток

453

1030

603

-427

58,5

4. Запасы, всего

11870

12188

15243

3055

125,0

5. Дебиторская задолженность, всего

1989

2194

2281

87

103,9

6. Кредиторская задолженность, всего

13843

14468

18766

4298

129,7

8. Валюта баланса

33651

34306

39737

5431

115,8

Показатели использованные в таблице 5 имеют тенденции к увеличению. Так выручка от реализации увеличилась за два года на 10388 тыс.руб., рост за 2007 год составил 4,66 %. При этом себестоимость растет такими же темпами (в 2007 г. 4,273%). В связи с этим бала получена прибыль, которая ниже чем в 2006 году на 427 тыс.руб. и составила 603 тыс.руб., что на уровне 58 % прошлого года. Годовой бухгалтерский отчет Новозадонского ПО составлен в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете в РФ», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства финансов РФ, учетной политикой общества. Все статьи баланса подтверждены инвентаризациями в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Бухгалтерская отчетность организаций потребительской кооперации имеет специфику, обусловленную следующими факторами: организации потребительской кооперации являются некоммерческими в соответствии с законодательством РФ; организации потребительской кооперации осуществляют предпринимательскую деятельность в целях их удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков; потребительские общества имеют уставный капитал - паевой фонд, сформированный за счет паевых взносов пайщиков; потребительские общества имеют право часть доходов (прибыли) направлять на кооперативные выплаты; организации потребительской кооперации могут создавать фонды (фонд развития потребительской кооперации, резервный фонд, неделимый фонд и другие) в соответствии с уставными документами. Стратегическая линия в управлении финансами Новозадонского потребительского общества - переход от стратегии финансовой стабилизации к устойчивому экономическому росту, необходимому для реализации социальной миссии.

По итогам приведенной организационно-экономической характеристики Новозадонское ПО является одним из самых крупных розничных торговых предприятий района. При этом его деятельность характеризуется ростом товарооборота и положительными финансовыми результатами.

2.2 Анализ товарооборота розничного торгового предприятия

Розничный товарооборот является конечной стадией движения товаров от производства до потребителя. Розничная торговля завершает процесс обращения товаров: товар из сферы обращения переходит в сферу потребления.

Анализ розничного товарооборота служит предпосылкой для его прогнозирования на предстоящий период и определения рентабельности организации и ее финансового состояния. От полноты и глубины анализа, от правильности сделанных выводов о работе зависит точность, экономическая обоснованность последующих прогнозных расчетов. Необходимость всестороннего анализа розничного товарооборота обусловливается тем, что он является одним из основных показателей работы торговых организаций и характеризует объем их деятельности. Объем продажи товаров влияет почти на все количественные и качественные показатели деятельности торговой организации.

Рис.3. Динамика выполнения плана товарооборота за 2005-2007 г.Так, увеличение объема розничного товарооборота способствует снижению уровня издержек обращения, росту прибыли, устойчивости финансового состояния торговой организации. На рисунке 5 видим что, в 2007 году запланированный объем товарооборота не был достигнут, выполнение плана составило 92 %. При этом процент выполнения плана колеблется в пределах 86-92 %.

При этом товарооборот по Новозадонскому ПО имеет общую тенденцию к росту, который за 2 года составил 25,6 % (в 2007 году 8,1%).

Для выявления отклонений в выполнении плана объема товарооборота рассмотрим выполнение плана товарооборота по основным подразделениям Новозадонского ПО (Табл.6).

Таблиця 6

Анализ выполнения розничного товарооборота за 2007 год

п\п

Найменування

2007

Отклонение, (+,-)

Темп роста, (%)план

факт1

Тешевское РТП

17150

16262

-888

94,82

2

Хмелинецкое РТП

27800

25693

-2107

92,42

3

Донское РТП

36300

33186

-3114

91,42

4

Центральное РТП

53875

51644

-2231

95,86

5

Каменское РТП

17450

16014

-1436

91,77

6

Ольшанское РТП

28730

26956

-1774

93,83

7

Автомагазины РТП

5675

5457

-218

96,16

8

Маг.Юбилейный РТП

20850

19609

-1241

94,05

9

Разом

211400

199096

-12304

94,18

10

Громадське харчування

19000

17869

-1131

94,05

11

Итого по райпо

230400

216965

-13435

94,17

Данные таблицы говорят о том, что снижение товарооборота по сравнению с планом проходило фактически по всем подразделениям. Наибольшее отклонение произошло по Донскому РТП 3114 тыс.руб. или 91 % от плана, по Центральному РТП 2231 тыс.руб. и Хмелинецкому РТП в сумме 2107 тыс.руб..

В связи с этим достаточно нелогичным представляется значительное завышение плана по данным подразделениям. По общепиту в 2007 году имело место также выполнение плана на 94,05 %, отклонение составило 1131 тыс.руб.

Исходя из этого руководству организации следует уделять внимание анализу факторов снижающих товарооборот и соответственно более точно осуществлять планирование, так как завышение плана приводит к образованию излишних остатков на складах и повышает риск получения убытков.

Рассмотрим изменения в структуре товарооборота по подразделениям за последние 2 года (табл. 7).

Таблиця 7

Анализ структуры товарооборота по подразделениям Новозадонского ПО за 2005-2007 гг.

(%)

п\п

Найменування

Роки

Отклонение, (+,-)2005

2006

2007

2005г. к 2006 г.

2006г. к 2007г.

1

Тешевское РТП

6,63

7,09

7,65

0,46

0,56

2

Хмелинецкое РТП

13,21

12,51

12,08

-0,70

-0,43

3

Донское РТП

17,36

16,20

15,60

-1,16

-0,59

4

Центральное РТП

21,17

23,48

24,28

2,31

0,80

5

Каменское РТП

8,31

7,99

7,53

-0,32

-0,46

6

Ольшанское РТП

13,22

12,59

12,67

-0,63

0,08

7

Автомагазины РТП

2,29

2,37

2,57

0,08

0,19

8

Маг.Юбилейныйм РТП

8,01

9,08

9,22

1,07

0,14

9

Разом

90,2

91,30

91,60

1,10

0,30

10

Громадське харчування

9,8

8,70

8,40

-1,10

-0,30

11

Итого по райпо

100

100

100

-

-

По данным таблицы наибольший удельный вес в структуре оборота занимает Центральное РТП 23,48 %, по Донскому РТП 15,6 %, в сельской местности объем по двум подразделениям Новозадонского ПО почти равный, в структуре Хмелинецкое и Ольшанское РТП занимают по 12 %. На долю самого крупного магазина «Юбилейный» выделенного в отдельное РТП приходиться 9,22 % структуры товарооборота.

Общественное питание составляет 8,4 % в структуре, при этом в 2007 году снизилась на 0,3 %.

Структура оборота розничной торговли фактически осталась без изменения – имели место незначительные отклонения 0,08-059 %, как в сторону уменьшения, так и роста. Таким образом, влияние изменений в структуре товарооборота по подразделением на объем товарооборота незначителен. Перейдем к рассмотрению динамики и состава ассортимента товарооборота (таблица 9). Так прирост товарооборота в общем произошел за счет роста в объеме продовольственных товаров на сумму 13115 тыс.руб. или на 7,4%., по непродовольственным на 3001 тыс.руб. или на 12,6 %, что в итоге привело приросту товарооборота на 8,1 %.

Таблиця 8

Динамика товарооборота Новозадонского ПО по ассортименту за 2006 -2007 гг.

(тыс.руб.)

Найменування

Роки

Отклонение, (+,-)

Темп роста, (%)


2005

2006

2007

2005г.

до

2006

2006г. к 2007г.

2005г. до

2006г.

2006г. к 2007г.

Хлебобулочные изделия

21603

28096,8

32839,7

6493,5

4742,9

130,1

116,9

Ликеро-водочные изделия

23971

27213,2

27334,8

3242,5

121,6

113,5

100,4

Мясо-колбасные изделия

19088

23679,0

23728,1

4591,2

49,1

124,1

100,2

Кондитерські вироби

12429

14490,2

17653,7

2060,9

3163,6

116,6

121,8

Молочные продукты

9174

12192,9

14806,3

3019,0

2613,4

132,9

121,4

Бакалейные изделия

16720

21558,5

25436,5

4838,2

3878,0

128,9

118,0

Овощи-фрукты

7546

11839,5

9870,9

4293,2

-1968,6

156,9

83,4

Інші

37436

37639,1

38154,8

203,3

515,7

100,5

101,4

Итого продовольственные

147967

176709,2

189824,8

28741,8

13115,6

119,4

107,4

Будівельні матеріали

3876

4391,9

4648,5

516,1

256,7

113,3

105,8

Бытовая техника

4205

3246,2

4111,1

-958,5

865,0

77,2

126,6

Мебель и посуда

4299

4797,6

5669,6

499,0

872,0

111,6

118,2

Хозтовары и инструмент

3195

3198,4

3546,9

3,8

348,4

100,1

110,9

Одежда и обувь

3336

3795,1

3546,9

459,6

-248,3

113,8

93,5

Інші

4580

4439,6

5347,2

-140,9

907,6

96,9

120,4

Итого непродовольст-венные

23490

23868,8

26870,2

379,2

3001,4

101,6

112,6

Наибольший прирост отмечается по таким товарным группам как хлебобулочные изделия (4742 тыс.руб.или 16,9%), кондитерские изделия (3163,6 тыс.руб. или 21,85 %), молочные продукты (2613 тыс.руб. или 21 %)

Отрицательно на товарооборот оказали влияние следующие статьи – по овощам и фруктам (-1968 тыс.руб.). По непродовольственным товарам наибольший прирост бытовой технике (4111 тыс.руб. или 26 %) и по мебели и посуде (872 тыс.руб. или 18,2%). Отрицательно повлияло снижение объемов реализации по одежде и обуви (-248,3 тыс.руб.).

Теперь перейдем к рассмотрению структуры товарооборота по ассортименту в таблице 9. Данные представлены в структуре отдельно по продовольственным и непродовольственным, так как доля продовольственных товаров составляет 87,6 %, поэтому данные являются более детальными.

Таблиця 9

Структура товарооборота Новозадонскому ПО по ассортименту за 2005-2007 г.

(%)

Найменування

Роки

Отклонение, (+,-)


2005

2006

2007

2005г.

к 2006 г.

2006г. к 2007г.

Хлебобулочные изделия

14,6

15,9

17,3

1,3

1,4

Ликеро-водочные изделия

16,2

15,4

14,4

-0,8

-1

Мясо-колбасные изделия

12,9

13,4

12,5

0,5

-0,9

Кондитерські вироби

8,4

8,2

9,3

-0,2

1,1

Молочные продукты

6,2

6,9

7,8

0,7

0,9

Бакалейные изделия

11,3

12,2

13,4

0,9

1,2

Овощи-фрукты

5,1

6,7

5,2

1,6

-1,5

Інші

25,3

21,3

20,1

-4

-1,2

Итого продовольственные

100

100

100

-

-

Будівельні матеріали

16,5

18,4

17,3

1,9

-1,1

Бытовая техника

17,9

13,6

15,3

-4,3

1,7

Мебель и посуда

18,3

20,1

21,1

1,8

1

Хозтовары и инструмент

13,6

13,4

13,2

-0,2

-0,2

Одежда и обувь

14,2

15,9

13,2

1,7

-2,7

Інші

19,5

18,6

19,9

-0,9

1,3

Итого непродовольственные

100

100

100

-

-

Рассмотрим подробнее структуру продовольственных товаров. Так наибольший удельный вес занимает хлеб и хлебобулочные изделия – 17,3 %, а так же ликероводочная – 14,4%, мясоколбасные изделия составляют 12,5 %.

В структуре значительных изменений не произошло, по хлебобулочным отмечен прирост 1,4 %, а по овощам и фруктам снижение на 1,5 %.

Теперь рассмотрим непродовольственные товары. Так наибольший удельный вес в структуре занимают мебель и посуда – 21,1 %, стройматериалы 17,3%. Одежда и обувь 13,2 %. Изменения произошли по бытовой технике прирост 1,7 %, по одежде и обуви снижение 2,7 %, стройматериалам снижение 1,1 %. Другими словами значительных изменений в структуре товарооборота в 2006 году не произошло.

Отметим общую тенденцию в структуре товарооборота - фактически осталась прежней с некоторым смещением в сторону непродовольственных товаров. Подводя итог вышесказанному товарооборот Новозадонского ПО имеет тенденцию к росту, но при этом система планирования не является достаточно эффективной имеются значительные отклонения плановых показателей от фактических. В данном случае завышение планов ведет к дополнительному использованию оборотных средств, что снижает эффективность деятельности торгового предприятия.

Перейдем к рассмотрению факторов оказывающих на товарооборот влияние.

2.3 Оценка эффективности использования товарных ресурсов, персонала и основных фондов розничного торгового предприятия

На эффективность деятельности розничного торгового предприятия оказывают влияние следующие факторы:

1) факторы, связанные с товарными ресурсами;

2) факторы, связанные с трудовыми ресурсами;

3) факторы, выражающие количество и эффективность использования торгового оборудования и основных средств.

Первая группа факторов. Влияние первой группы факторов, связанных с товарными ресурсами, проявляется через поступление товаров, остаток товаров на начало периода, остаток товаров на конец периода, прочее выбытие. Под прочим выбытием понимают выбытие товаров помимо реализации: естественная убыль, уценка, товарные потери. Изменение каждого из этих факторов оказывает влияние на размер товарооборота.

Основным фактором влияющим на эффективность деятельности торгового предприятия является скорость оборота товаров. Данный аспект можно рассмотреть с двух точек зрения – по структурным подразделениям и по ассортименту товаров.

Таблиця 10

Товарооборачиваемость по основным подразделениям Новозадонского ПО за 2006-2007 г.

п\п

Найменування

Товарные запасы, тыс.руб.

Товарооборачиваемость, оборотовна

01.01.2007 г.

на

01.01.2008 г.

2006

2007

1

Тешевское РТП

1005,2

1360,8

13,9

12,0

2

Хмелинецкое РТП

1301,4

1450,7

18,9

17,7

3

Донское РТП

1961,8

2387,4

16,2

13,9

4

Центральное РТП

3738,2

4356,9

12,4

11,9

5

Каменское РТП

1034,7

1020,9

15,2

15,7

6

Ольшанское РТП

1343,6

1408,6

18,4

19,1

7

Автомагазины РТП

77,3

92,2

60,5

59,2

8

Маг.Юбилейныйм РТП

873,0

1065,9

20,5

18,4

9

Разом

11335,2

15201

15,8

12,8

В таблице 10 видим, что самая высокая товарооборачиваемость отмечается по автомагазинам 59,2, в Ольшанском РТП – 19,1, по Каменскому РТП 15,7, по Хмелинецкому РТП 17,7. Всего по розничной торговле – 12,2 оборота.

В целом товарооборачиваемость упала по райпо на 3 оборота (15,8 - 2006 г.) и составила в общем итоге 12,8 оборота.

Ускорение отмечено только по Каменскому РТП (+0,7) и Ольшанскогму РТП (+0,5). Перейдем к рассмотрению товарооборачиваемости по группам товаров для выявления степени изменений и их влияния на товарооборот по торговому предприятия.

По данным таблицы 11 видим, что по продовольственным товарам произошел незначительный прирост товарооборачиваемости – 1,41 оборота, а по непродовольственным снижение на (-1,52) оборота.

Таблиця 11

Товарооборачиваемость по группам товаров Новозадонского ПО за 2006-2007 гг.

Найменування

Остатки товаров

Товарооборот, тыс.руб.

Товарооборачиваемость


2006

2007

2006

2007

2006

2007

Отклонение,

(+,-)

Хлебобулочные изделия

193,9

174,6

28097

32840

144,9

188,0

43,17

Ликероводочные изделия

1989,9

2183,5

27213

27335

13,7

12,5

-1,16

Мясоколбасные изделия

435,1

457,0

23679

23728

54,4

51,9

-2,50

Кондитерські вироби

950,6

811,4

14490

17654

15,2

21,8

6,51

Молочные продукты

170,5

182,5

12193

14806

71,5

81,1

9,59

Бакалейные изделия

1068,9

1100,9

21559

25437

20,2

23,1

2,94

Овощи-фрукты

168,7

200,4

11840

9871

70,2

49,2

-20,95

Інші

1888,0

1882,1

37639

38155

19,9

20,3

0,34

Итого продовольственные

6865,6

6992,4

176709

189825

25,7

27,1

1,41

Будівельні матеріали

551,4

532,6

4392

4649

8,0

8,7

0,76

Бытовая техника

707,6

1004,4

3246

4111

4,6

4,1

-0,49

Мебель и посуда

1506,4

1790,0

4798

5670

3,2

3,2

-0,02

Хозтовары и инструмент

1366,6

2087,5

3198

3547

2,3

1,7

-0,64

Одежда и обувь

989,5

1481,4

3795

3547

3,8

2,4

-1,44

Інші

726,8

1312,6

4440

5347

6,1

4,1

-2,03

Итого непродовольственные

5848,4

8208,6

23869

26870

4,1

3,3

-0,81

Разом

12714

15201,0

200578

216695

15,8

14,3

-1,52

Оборачиваемость по продовольственным составляет 27,1, изменения произошли по хлебобулочным изделиям – отклонение составило (+42,17), по молочным (+9,59), отрицательно сказались – овощи-фрукты (-20,95), мясоколбасные изделия (-2,5).

По непродовольственным оборачиваемость составила 14,3 оборота. Изменения произошли по одежде и обуви (-1,4), стройматериалам (+0,76), по остальным изменения не существенны. Общая оборачиваемость по райпо составила 14,4 оборота, что на 1,52 пункта ниже показателя прошлого года.

Вторая группа факторов. Как было сказано, ко второй группе относят трудовые факторы. В их числе количество торговых работников, рабочих мест, производительность труда, показатели рабочего времени и др. Может быть принята общая численность торговых работников либо численность оперативных работников продавцов. В таблице 12 рассмотрим основные тенденции в трудовых ресурсах Новозадонского ПО.

Таблиця 12

Анализ трудовых ресурсов Новозадонского ПО

п\п

Найменування

Численность продавцов

Средняя нагрузка на продавца

Среднемесячная зарплата, руб.2006

2007

2006

2007

2006

2007

1

Тешевское РТП

17

15,7

820

1036

2887

4501

2

Хмелинецкое РТП

20

17,7

1231

1452

3224

4544

3

Донское РТП

34,3

29,8

929

1114

3135

4529

4

Центральное РТП

43,7

40,3

1057

1281

3772

5325

5

Каменское РТП

19

16,1

827

995

30,64,5

4372

6

Ольшанское РТП

16

15,7

1548

1717

3538

5137

7

Автомагазины РТП

3

2,8

1558

1949

3157

5141

8

Маг.Юбилейныйм РТП

7,3

6,8

2447

2884

5808

6694

9

Разом

160,3

144,9

1121

1345

3445

4112

По данным таблицы 12 видим, что по наиболее крупным подразделениям наблюдается большая нагрузка на продавца, при этом растет производительность, и не смотря на то что заработная плата выше, но при этом обеспечивается значительный прирост товарооборота за счет активности продавцов. Наиболее высокая нагрузка по Магазину «Юбилейный» (2884 тыс.руб. на 1 продавца). При этом нагрузка обеспечивается и более высоким уровнем заработной платы, так по тому же «Юбилейному» она составила 6694 тыс.руб., при средней по райпо 4112 тыс.руб.

Третья группа факторов. В составе третьей группы факторов рассматривают влияние на товарооборот показателей, связанных с наличием и эффективностью использования основных средств и хозяйственного инвентаря. Эти факторы отражают состояние развития и использование материально-технической базы торговли. Они оказывают существенное влияние на интенсивность и качество торгового обслуживания, на условия хранения товаров, рациональность товародвижения, автоматизацию и оптимизацию учета и расчетов на товарооборот.

На структуру товарооборота значительное влияние оказывают различные факторы. В первую очередь в данном случае особое внимание заслуживают сроки хранения и реализации продукции, а также требования к торговому оборудованию, соответственно это определяет степень риска.

Таблиця 13

Особенности товарных групп и оценка степени риска потерь

п / п

Товарні групи

Сроки хранения

Необходимое оборудование

Степень риска

Структура, (%)

1

Кондитерські вироби

7 днів

Холодильник

висока

2,03

2

Хлебобулочные изделия

2 дня

немає

висока

2,18

3

Молочная продукция

5-14 дней

Холодильник

висока

3,59

4

Ликероводочная продукция

1 год и более

немає

низкая

22,45

5

Пиво

3-6 месяцев

немає

низкая

27,28

6

Мясоколбасная продукция

14 днів

Холодильник

висока

24,63

7

Консерви

1 год и более

немає

низкая

4,75

8

Морепродукты и рыба

30 дней и более

Морозильник

висока

3,82

9

Газированные напитки и соки

1 год и более

немає

низкая

9,28

В таблице 13 можем видеть, что наиболее требовательными к хранению являются молочная продукция и морепродукты, небольшой срок хранения сочетается в обеспечении холодильным оборудованием. Сравнивая структуру товаров видим, что в данной организации преобладают товары с низкой степенью риска, что указывает на грамотное управление составом запасов. Здесь можно отметить, что например товарная группа «пиво» имеет значительный срок хранения, пользуется постоянным спросом и не требует дополнительного оборудования для хранения, однако для ускорения реализации и увеличения объемов реализации напитки, как пиво, так и газированные напитки должны быть обязательно охлажденными.

Перейдем к рассмотрению эффективности использования основных фондов. Задачами анализа эффективности использования основных средств являются установление обеспеченности предприятия основными фондами, их использования, выявление резервов роста фондоотдачи.

Эффективность использования основных средств предприятия определяется при помощи показателя фондоотдачи и фондоемкости.

Интенсивность использования основных фондов повышается путем увеличения фондоотдачи за счет следующих факторов:

механизация и автоматизация производства, использование прогрессивных технологий, модернизация действующего оборудования;

увеличение времени работы оборудования и повышение интенсивности его работы путем обеспечения соответствия качества материалов требованиям технологического процесса и повышения квалификации работников;

увеличение удельного веса активной части основных фондов, увеличение доли действующих машин, механизмов и оборудования.

Эффективность использования основных фондов Новозадонского ПО, представлена в таблице 14.

По данным таблицы видим, что производительность труда на 1 работника снизилась, а также снизилась и фондовооруженность труда на 9 %, фондорентабельность снизилась на 10,8 %, при этом фондоотдача товарооборота выросла на 6,6 % и составила 12,93 руб. на 1 руб. среднегодовых производственных фондов.

Таблиця 14

Показатели эффективности использования основных средств Новозадонского ПО

п / п

Показники

Роки

Отклонение, (+,-)

Темп роста, (%)2005

2006

2007

2005г. до

2006г.

2006г. к 2007г.

2005г. до

2006

2006г. к 2007г.

1.

Объем товарооборота (тыс. руб.)

171547

200578

216965

29031

16387

116,9

108,2

2.

Среднегодовая стоимость основных средств (тыс. руб.)

14414

16535

16783

2121

248

114,7

101,5

3.

в т.ч. их активная часть (тыс. руб.)

4137

6007

6717

1870

710

145,2

111,8

4.

Среднесписочная численность работников (чел.)

436

398

444

-38

46

91,3

111,6

5.

Производительность труда 1-го работника

393,5

504

488,7

110,5

-15,3

128,1

97,0

6.

Удельный вес активной части

29

36

40

7

4

124,1

111,1

7.

Фондоотдача товарооборота

11,9

12,13

12,93

0,2

0,8

101,9

106,6

8.

Фондоотдача активной части основных средств

41,47

33,39

32,3

-8,1

-1,1

80,5

96,7

9.

Фондовооруженность труда на предприятии

33,1

41,5

37,8

8,4

-3,7

125,4

91,1

10.

Фондорентабельность, %

17,6

19

17

1,4

-2,0

108,0

89,5

Таким образом, не смотря на снижение эффективности использования основных фондов она находиться на высоком уровне. Тоже можно сказать и об обеспеченности фондами, которая находиться на высоком уровне, что говорит о потенциальных возможностях по увеличению объемов деятельности Новозадонского ПО.

Проведенное исследование показало, что Новозадонское ПО ежегодно наращивает объемы товарооборота, при этом расширяя ассортимент товаров. Новозадонское ПО эффективно использует как трудовые, так и товарные ресурсы и имеет в наличии основные фонды необходимые не только для ведения текущей торговой деятельности, но для дальнейшего ее развития.

Глава 3. Совершенствование организации и управления розничными торговыми предприятиями

3.1 Совершенствование управления процессом обслуживания покупателей Новозадонского потребительского общества

В комплексе функций торгового менеджмента одно из ведущих мест занимает управление процессом обслуживания покупателей в магазине. Реализации этой функции должно уделяться большое внимание в силу ее высокой значимости в обеспечении развития торгового предприятия и повышении эффективности его деятельности.

Прежде всего, обеспечение высокого уровня торгового обслуживания покупателей в магазинах является одной из действенных форм участия торгового предприятия в конкуренции на потребительском рынке, формирования его конкурентного преимущества. Управление процессом обслуживания покупателей рассматривается как сложная совокупность решений, вырабатываемых руководителями с учетом конкурентной позиции торгового предприятия на потребительском рынке, стадии его жизненного цикла, имеющегося потенциала трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Эта совокупность управленческих решений является одним из основных механизмов освоения торговым предприятием избранной рыночной ниши. Кроме того, управление процессом обслуживания покупателей неразрывно связано с управлением важнейшими экономическими показателями деятельности торгового предприятия, существенно влияющими на его финансовое состояние. Эффективность этого управления прямо влияет на объем товарооборота, а следовательно и на возможности финансового обеспечения его предстоящего развития.

Наконец, следует учесть и то, что обеспечение соответствующего уровня обслуживания покупателей в магазине является не только проявлением доброй воли менеджеров торгового предприятия, направленной на обеспечение высоких конечных результатов хозяйственной деятельности, но и прямой их обязанностью, вытекающей из требований законодательных и других нормативных актов, связанных с обеспечением прав покупателей в процессе их торгового обслуживания. Высокая значимость функции управления процессом обслуживания покупателей возводит ее в ранг стратегических функций торгового менеджмента, которая должна быть обеспечена на предприятиях торговли разработкой стратегических целей в этой области и мероприятий по их реализации. Хотя понятие «уровень обслуживания покупателей в магазине» носит обобщенный характер, оно определяется рядом конкретных элементов, которые играют различную роль в обеспечении этого уровня. По мнению покупателей и торговых экспертов, выявленному в процессе проведения исследования, так наиболее важными являются (рисунок 4 и приложение 1):

1. Наличие в магазине широкого и устойчивого ассортимента товаров, обеспечивающего удовлетворение спроса обслуживаемых контингентов покупателей. Основное намерение покупателей, связанное с посещением магазина, состоит в удовлетворении спроса на товары конкретных групп, определяемых рамками соответствующей формы товарной специализации данного магазина. Обеспечение широкого выбора товаров, учитывающих специфику потребностей обслуживаемых контингентов покупателей, является важным условием удовлетворения их спроса и рассматривается ими как основное условие высокого уровня их обслуживания. Для постоянных покупателей данного магазина важную роль играет также устойчивость ассортимента, гарантирующая постоянную возможность совершения покупки. Наличие широкого и устойчивого ассортимента товаров в магазине следует рассматривать как приоритетный элемент обеспечения высокого уровня обслуживания покупателей.

Рис. 4. Основные элементы, определяющие уровень обслуживания покупателей в магазине

2. Применение в магазине прогрессивных методов продажи товаров, обеспечивающих наибольшие удобства и минимизацию затрат времени на совершение покупок. При наличии в продаже необходимых товаров сущность основных требований покупателей к уровню торгового обслуживания состоит в том, чтобы с наибольшими удобствами и минимальными затратами времени совершить их покупку. Организуя процесс обслуживания, следует знать важнейшую психологическую особенность поведения покупателя - он может потратить довольно продолжительное время на осмотр и выбор товаров (и в этом его не следует ограничивать), но его раздражают даже небольшие потери времени в очередях в ожидании осмотра товаров, их выбора, расчетов за покупку и ее получения. Широкое применение в магазине прогрессивных методов продажи товаров, соответствующих их специфике, позволяет минимизировать затраты времени покупателей на совершение покупок. Этот элемент должен рассматриваться как важнейший в системе обеспечения высокого уровня обслуживания покупателей.

3. Предоставление покупателям дополнительных торговых услуг, связанных со спецификой реализуемых товаров. Формирование системы таких услуг, сопровождающих процесс покупки товаров, а также послепродажное обслуживание покупателей, обеспечивает удовлетворение их спроса на услуги в комплексе со спросом на товары. Это является важным условием формирования высокого уровня торгового сервиса и соответствующих предпочтений покупателей.

4. Широкое использование средств внутримагазинной рекламы и информации. Эти средства повышают информированность покупателей, способствуют формированию новых направлений их спроса на товары и торговые услуги и позволяют экономить время на приобретение товаров.

5. Высокая профессиональная квалификация персонала, непосредственно осуществляющего процесс обслуживания покупателей в торговом зале. Практически ни одна покупка товаров в магазине (за исключением случаев использования торговых автоматов) не осуществляется без непосредственного контакта покупателя с персоналом. Общение покупателя с персоналом магазина (в первую очередь, с продавцами, кассирами, контролерами-кассирами, администраторами торгового зала) происходит в процессе выбора товаров, расчетов за них, упаковки покупки и т.п. Высокий профессионализм персонала, его внимательное и вежливое обращение с покупателями, опрятный внешний вид являются важными условиями реализации намерений покупателей и создания благоприятного психологического климата в процессе торгового обслуживания.

6. Полное соблюдение установленных правил продажи товаров и порядка осуществления торговли в магазине. Законодательно обеспечиваемая государством защита прав покупателей получает свое отражение в нормативных требованиях, утвержденных государственными органами правил продажи товаров и порядка осуществления торговой деятельности. Полное соблюдение требований этих нормативных документов формирует гарантированно необходимый уровень обслуживания покупателей в магазине, т.е. рассматривается как минимальный стандарт этого обслуживания. Нарушение указанных нормативных требований недопустимо для торгового предприятия, заботящегося о своем имидже.

Каждый из элементов, характеризующих уровень обслуживания покупателей в магазине, имеет конкретные характеризующие его показатели, которые при необходимости могут быть выражены количественно. Это создает предпосылки для количественной оценки как отдельных элементов, характеризующих уровень торгового обслуживания покупателей в магазине, так и для агрегированной оценки этого показателя. В таблице 15 приведен перечень реакции продавца на поведение покупателя.

Таблиця 15

Реакции продавца на поведение покупателя

Манеры, присущие покупателю

Адекватные действия продавца

Нетерпеливый и неспокойный

Оставаться приветливым, сохранять уверенность, проявлять деловитость и быть решительным

Резкий и импульсивный

Отвечать сдержанно, выражать чувство одобрения к покупке, реагировать и действовать спокойно

Высокомерный и надменный

Быть доброжелательным, стараться понять возможности и запросы покупателя

Многословный

Проявлять терпение, сохранять вежливость, перейти к деловому общению

Тихий и застенчивый

Целенаправленно задавать вопросы, давать время на размышление, способствовать диалогу о покупке

Медлительный

Установить доверительные отношения, приводить убедительные аргументы в пользу совершения покупки

Неуверенный и нерешительный

Взять на себя инициативу и не торопить, задавать вопросы по существу

Рассмотренная система показателей, характеризующая отдельные элементы уровня обслуживания покупателей в магазине, является примерной. В зависимости от специфики деятельности магазина (или торгового предприятия в целом) система этих показателей может быть сокращена или дополнена. Количественная оценка отдельных показателей требует периодического обследования работы магазинов менеджерами торгового предприятия. Такое обследование рекомендуется осуществлять один раз в квартал. С учетом значимости отдельных показателей и элементов, определяемой самим торговым предприятием исходя из задач его развития и условий деятельности, формируется агрегированная оценка уровня обслуживания покупателей в отдельных магазинах. Результаты этой оценки используются для дополнительного стимулирования персонала магазинов, обеспечивших высокие показатели уровня обслуживания покупателей, а также для поиска резервов, направленных на дальнейшее развитие торгового предприятия и повышение его конкурентоспособности. Предлагая широкий ассортимент товаров, продавец обслуживает каждого покупателя индивидуально. Функции продавцов, стимулирующие к покупке товара, охватывают ряд последовательно выполняемых операций. Установление контакта с покупателем: продавец не должен заставлять посетителя ждать, его необходимо вежливо приветствовать и приступить к диалогу, связанному с намерениями покупателя.

Выявление желания покупателя: если у покупателя имеется определенный настрой на покупку, то нужно помочь ее совершить, если у покупателя неясное представление о покупке, которую он хотел бы приобрести, то продавцу следует дать исчерпывающую консультацию о товаре.

Аргументация в пользу покупки товара: необходимо подчеркнуть преимущественные признаки товара: для продовольственных товаров - составляющие компоненты, пищевая ценность, экологичность, срок годности, цена; для непродовольственных - технические характеристики, параметры, надежность, цена, изготовитель, послепродажный сервис.

Аргументация, относящаяся к покупателю: включает спрос, предрасположенность к товару, покупательские возможности. Принятие решения о совершении покупки: общение и переговоры продавца с покупателем должны устранить препятствующие моменты и расположить покупателя к принятию решения о покупке товара. Совершение покупки: на завершающей стадии осуществляются расчеты с покупателем и выдача приобретенной покупки. При продаже товара с гарантийным сроком службы делается соответствующая отметка в паспорте, прилагаемому к изделию. Покупателю присущи определенные характер и манера поведения, которые сопровождаются эмоциональными признаками. С психологической точки зрения задача продавца - определить характер поведения покупателя, сориентироваться и принять адекватные меры. Рекомендуемые действия продавца на различное поведение покупателя приведены в табл. 8.

Рассмотренная организация и приемы обслуживания покупателей направлены на повышение конкурентоспособности розничного торгового предприятия в условиях формирующегося рынка товаров.

3.2 Общие принципы организации управления персоналом розничного торгового предприятия

Одной из важных функций торгового менеджмента является управление персоналом. Специфика реализации этой функции во многом определяется отраслевыми особенностями деятельности торговых предприятий.

Отличительной особенностью предприятий этой отрасли является высокий объем трудовых операций, непосредственно связанных с обслуживанием покупателей и требующих прямого контакта с ними. А эти операции с трудом поддаются механизации и автоматизации, что определяет высокую долю затрат живого труда на предприятиях отрасли (в общей сумме издержек обращения розничных торговых предприятий затраты на содержание персонала составляют 40 - 50%).

Необходимость приближения к покупателям пунктов продажи товаров массового спроса (а они составляют преимущественную часть продовольственных товаров и значительную часть непродовольственных товаров) затрудняет возможности их концентрации. Поэтому основу розничной торговой сети составляют небольшие магазины с численностью работников до 15 человек. В таких магазинах существенно ограничены возможности узкого профессионального и технологического разделения труда, что вызывает соответственно высокую долю совмещения трудовых функций работниками.

Эффективность труда персонала магазинов, занятого непосредственным обслуживанием покупателей, во многом зависит от интенсивности покупательских потоков. А этот показатель имеет высокую степень аритмии на протяжении рабочего дня и в отдельные дни недели, что определяет неравномерность загрузки работников, большую долю вынужденных перерывов в их работе. Такое положение отрицательно сказывается на производительности труда персонала магазина.

Все эти специфические особенности деятельности торговых предприятий определяют сложность и большой объем функций, связанных с управлением персоналом.

Понятие персонала торгового предприятия характеризуется численностью и составом занятых на нем работников.

В целях эффективного управления процессом формирования и использования персонала на предприятиях торговли применяется классификация работников по следующим основным признакам (приложение 2).

С учетом изложенной классификации строится процесс управления персоналом торгового предприятия.

Главная цель управления персоналом состоит в формировании численности и состава работников, отвечающих специфике деятельности данного торгового предприятия и способных обеспечивать основные задачи его развития в предстоящем периоде.

Процесс управления персоналом торгового предприятия базируется на следующих основных принципах (рис. 5).

1. Система формирования и использования персонала торгового предприятия должна быть подчинена общей стратегии его развития.

Управление персоналом должно быть интегрировано со стратегией управления товарооборотом и торговыми услугами, развития материально-технической базы, финансового развития торгового предприятия.

2. В процессе управления персоналом должна преследоваться цель стабилизации состава работников.

С экономических позиций высокая текучесть персонала на предприятиях торговли обходится очень дорого даже по отношению к рабочим специальностям, а опытных, высококвалифицированных специалистов и менеджеров заменить очень сложно (лишь первоначальная их подготовка в системе высшего образования обходится торговому предприятию в сумму, эквивалентную 10-25 тыс. долларов США).

3. В процессе управления персоналом небольших магазинов (до 15 человек) следует отказываться от жесткой классификации работ. Наибольшая эффективность использования персонала таких магазинов достигается при совмещении профессий работников для обеспечения выполнения необходимого объема разных видов работ.

Рис.5. Основные принципы управления персоналом торгового предприятия

4. Отбор работников, на которых намечено распространить гарантию занятости в фиксированном периоде, должен осуществляться на конкурсной основе. В первую очередь этот принцип относится к наемным работникам - главным менеджерам и специалистам торговых предприятий, но может быть распространен и на квалифицированных продавцов по реализации товаров наиболее сложного ассортимента.

В процессе конкурсного отбора предпочтение должно отдаваться работникам, которые обладают не только высокой квалификацией, но и способностью к индивидуальному поиску, адаптации к высокодинамичной конъюнктуре потребительского рынка.

5. В процессе формирования и использования персонала необходимо учитывать трудовую мотивацию основных работников и стремиться к ее реализации в рамках возможностей торгового предприятия. Формирование трудовой мотивации отражает изменения ценностных приоритетов работников в условиях перехода к рыночной экономике, желание наемных работников к сотрудничеству и партнерству с владельцами предприятия на долгосрочной основе.

6. В процессе управления персоналом торгового предприятия должны обязательно учитываться правовые нормы государственного регулирования занятости и оплаты труда.

Это относится к порядку приема работников на работу, обеспечению соответствующих режимов и условий их труда, соблюдению минимальной границы заработной платы, обеспечению соответствующих социальных выплат и другим установленным правовым нормам в этой сфере.

С учетом изложенных основных принципов формируется система управления персоналом на конкретном торговом предприятии, дифференцируются функции этого управления.

Таким образом, управление персоналом торгового предприятия, является сложной задачей, которой необходимо уделить особое внимание.

3.3 Исследование отдельных элементов маркетинга. Цели и эффективность использования их на предприятии

Коммерческая деятельность торгового предприятия должна базироваться на исследованиях рынков товаров: анализ рыночных процессов, изучение спроса и предложения на товары, причинно-следственных связей, характера и предпосылок развития целевых рынков. Первая задача - оценка рыночного окружения: состояние реальной конъюнктуры рынков, конкурентная стратегия и коммерческие условия, вторая - выявление структуры спроса и предложения, их сочетания и сбалансированность, третья - выработка альтернативных решений по обследуемым объектам и их использование в прогнозируемом периоде.

Обязательным условием исследования рынка является рабочая гипотеза. Она представляет собой обоснованное предположение путей решения поставленных задач на основе закономерностей и тенденций развития рынка. По существу, смысл исследования заключается в проверке рабочей гипотезы. Такой подход ориентирует на получение вероятностной информации, подтверждающей выдвинутую гипотезу.

В США товарно-рыночное исследование регулярно проводят около 90% компаний и фирм, в Германии и Англии – 75-80%. Чем крупнее предприятие, тем больше оно уделяет внимание изучению рынка. В зарубежных странах существуют специализированные исследовательские организации, которые выполняют комплексные обследования рынка по методикам маркетинга.

Рынок как сфера обмена рассматривается в совокупности: производство, распределение, потребление. Производство ориентировано на конкретный рынок товаров. Важное значение имеет количественная оценка сформированного предложения товара. Структура предложения подвержена изменениям как в результате увеличения выпуска уже освоенных товаров, так и за счет вновь созданных товаров. Распределение формируется под влиянием товарно-материальных потоков, предназначенных к реализации на рынке. Источниками доведения товаров от производителя до потребителя служат каналы распределения. В зависимости от контингента потребителей и запросов на товары каналы распределения имеют различное предназначение и целевое использование. Потребление определяется, прежде всего, спросом населения: покупательские возможности и потребности, мотивы покупки, потребительские свойства товаров. Рынок устанавливает и пропорции потребления исходя из конкретно предлагаемых товаров и цен. Таким образом, потребительский рынок, регулируется спросом и предложением товаров, потребностями и возможностями покупателей.

Модель развития рынка непосредственно связана с прогнозными явлениями. Прогноз - это предвидение экономического развития рынка и спроса потребителей при определенных стимулирующих условиях. Предметом вероятного прогнозирования спроса являются факторы, оказывающие воздействие на его структуру и объем, динамику в прошлом, настоящем и определенном будущем. Такая постановка вопроса связана со всей цепочкой комплексного изучения рыночного спроса, направленного на более полное удовлетворение запросов потребителей. Следует отметить, что потребительские требования - главное условие в определении как качественных, так и количественных изменений в реализуемых товарах. Именно оценка покупателями потребительских параметров товара становится фактором, влияющим на его выпуск.

При комплексном исследовании спроса и потребительских требований целесообразно использовать маркетинг, ориентированный на усредненного потребителя, или «концентрированный» маркетинг, рассчитанный на различные группы населения. Требования маркетинга распространяются на структуру товарного предложения, с одной стороны, и на повышение избирательности спроса и его развитие, с другой. Следовательно, маркетинг призван согласовать производство и потребление товаров, обеспечивая сбалансированность спроса и предложения.

Американские маркетологи считают, что интересы и покупательские требования обусловлены социально-экономическим положением населения. Иными словами, спрос и потребности человека формируются под влиянием характерных признаков общественных классов и типологии личностных факторов. Опыт зарубежных фирм показывает, что многие из них преуспевают в коммерческом деле благодаря использованию целенаправленного маркетингового исследования рынка товаров (рис.6). Эта возможность реализуется на основе отработанной методологии маркетинга.

Рис. 6. Структура маркетингового исследования

Состояние рынка товаров определяется его конъюнктурой. Конъюнктура - это сложившаяся на рынке экономическая ситуация, которая играет существенную роль в коммерческом деле. Предметами конъюнктуры являются участники рынка, структура и объем движения товаров на рынке, спрос и потребление товаров, динамика цен, политика конкурентов, коммерческие условия реализации продукции. На целевых рынках эти элементы действуют с неодинаковой интенсивностью и длительностью. Причем один и тот же элемент может влиять по-разному в различное время.

Постоянное изучение и прогнозирование конъюнктуры - необходимое условие для успешной торговли. Знание конъюнктуры позволяет рационально маневрировать и использовать ресурсы, продавать товар по выгодным ценам, в соответствии с ожидаемой обстановкой на рынке расширять или сокращать производство товаров.

В зарубежной практике существует множество методов прогнозирования конъюнктуры рынка, отличающихся инструментарием, областью применения и обоснованностью. Наиболее часто используются методы: экстраполяции, экспертных оценок, математического моделирования. Метод экстраполяции предполагает проведение анализа конъюнктуры рынка за предшествующий период и установление тенденций его развития в ближайшей перспективе. Метод экспертных оценок основан на изучении и сопоставлении экспертами конъюнктурных показателей в настоящем и будущем в целях принятия прогнозных решений. Метод математического моделирования связан с определением функциональной зависимости между отдельными конъюнктурными показателями.

В качестве исходной информации о состоянии рынка и формировании спроса в исследуемый период и на перспективу могут служить следующие источники:

официальная государственная статистика, которая содержит экономические, социальные, демографические, этнические и другие материалы, отражающие динамику рынка, и используемые для его изучения на уровне региона, республики, страны;

отраслевая и ведомственная статистика - сведения, содержащиеся в официальной отраслевой и ведомственной статистике. Такая информация выполняет основную или вспомогательную функцию;

панельные обследования, или систематически повторяющиеся опросы одной и той же группы потребителей, осуществляемые в форме личной беседы. На основе периодического опрашивания потребителей устанавливаются динамика их потребностей и возможности, связанные с приобретением товаров;

опросы потребителей - ответы респондентов на определенно поставленные вопросы в ходе обследования. Путем интервьюирования или анкетирования изучаются мотивы, предпочтения и намерения потребителей, а также их оценки используемых и обновляемых товаров;

машиносчитывающие данные о движении товара, полученные с помощью считывающих устройств компьютеров. Они позволяют фиксировать повседневное движение товаров, темпы их потребления и вести учет. Количественный учет реализации товаров отражает складывающийся спрос по каждой товарной позиции. Автоматизированная технология товародвижения все больше применяется в фирменных (специализированных) магазинах и складском хозяйстве;

экспертные оценки - аргументированная точка зрения высококвалифированных специалистов по существу изучаемых явлений, т. е. компетентные оценки тех или иных объектов, процессов, товаров;

тестирование - метод социально-психологического изучения поведения потребителей, посредством которого фиксируется их отношение к тому или иному явлению, связанному с покупкой товара;

эксперимент, дающий наиболее точные результаты исследования конкретного объекта. Примером могут служить данные опроса покупателей до и после проведения рекламы реализуемого товара.

Маркетинг как механизм организационного действия направлен на организацию торговой деятельности в переходный период. Задача состоит в том, чтобы отойти от традиционно сложившейся системы организации торговли и перевести ее в режим, обусловленный рынком. В качестве основных целей маркетинга в торговле выступают: повышение объема спроса и предложения, доли предприятия на рынке, совершенствование процесса закупки и реализации товаров, их обновление, развитие предпринимательства и коммерции.

Маркетинг широко используется за рубежом, потому что позволяет решать рыночные проблемы наиболее рациональным путем, максимально реализовать предпринимателям хозяйственную деятельность и возможности рынка с учетом предполагаемой перспективы его развития. Маркетинг вызывает усиленный интерес благодаря тому, что впитал в себя последние достижения мировой практики, информатики, кибернетики, не говоря уже об управленческой и экономической науке. Мировой потребительский рынок характеризуется высокой динамичностью и все больше подвержен насыщению современными товарами. Японские промышленники считают, что если от выдвижения идеи нового изделия до создания образца проходит больше года, то нет вероятности его рыночного успеха. Товар, обладающий рыночной новизной, не редко вызывает заметные изменения в потребностях покупателей. Это приводит к тому, что хорошо реализуемый в течение определенного времени товар вдруг становится не нужным. И главное - он теряет покупателей. С помощью маркетинга можно определять их требования и прогнозировать настоящие и будущие позиции товара на рынке.

Задача маркетинга состоит в том, чтобы все технические, коммерческие и сбытовые мероприятия, связанные с доведением товара до потребителя, рассматривались комплексно, в полной увязке собственных хозяйственных возможностей с внешней деятельностью. Опираясь на отлаженную прямую и обратную связь между предприятием и покупателями, маркетинг позволяет объективно определять требуемый ассортимент товаров, необходимые изменения в его структуре и запросы в новых товарах.

Следует еще раз подчеркнуть, что успех в торговле может быть достигнут, если она будет базироваться на выявленных вероятных потребностях и возможностях покупателей. В этом ведущая роль принадлежит маркетингу.

Продавая товар крупным оптовым предприятиям, производитель, по сути, контролирует определенную долю рынка и снижает свои сбытовые расходы.

Под доведением товара до потребителя в маркетинге подразумевается обеспечение его физического перемещения от места производства к месту потребления с учетом удовлетворения спроса. При этом необходимо учитывать:

стабильность и надежность выполнения заказов на поставку товаров;

гарантию доставки партий товаров и их отгрузки;

поддержание и регулирование уровня товарных запасов;

стоимость товара, воздействующую на его приобретение;

готовность принять обратно поставленный товар при обнаружении дефектов.

Стратегия маркетинга направлена на развитие торгового предприятия в соответствии с новыми условиями хозяйствования. Составляющими стратегии являются:

достижение устойчивых конкурентных позиций;

поиск и выход на новые целевые рынки (сегменты);

концентрация и распределение товаров по каналам реализации;

исключение из торговой номенклатуры товаров, не пользующихся спросом;

развитие хозяйственной деятельности на коммерческой основе.

Помимо стратегии наступательного характера применяется и оборонительная стратегия. В одном случае торговое предприятие удовлетворено своей рыночной долей, в другом - оно не может ее увеличить по тем или иным причинам, тогда приходится прибегать к оборонительной стратегии, суть которой заключается в противостоянии позициям конкурентов. Вариантом такой стратегии может быть оставление одних рынков товаров, прежде всего убыточных, и переключение на другие рынки с предполагаемой эффективностью.

Тактика маркетинга направлена на осуществление стратегических целей торгового предприятия. В условиях непрерывно изменяющейся рыночной среды она должна способствовать адаптации предприятия, сохранению или увеличению рыночной ниши.

В Новозадонском ПО также проводятся маркетинговые исследования, основные направления отражены в стратегии маркетинга. Данная стратегия является частью ежегодно составляемого бизнес-плана Новозадонского потребительского общества.

Рассмотрим уровень конкуренции и проведем оценку рынка розничной торговли, а также маркетинговую стратегию на 2008 год.

Основными потребителями товара являются пайщики потребительского общества и жители района. Частично в районе имеет место инорайонный спрос. Через район проходит трасса Москва-Ростов.

Анализ развития розничного товарооборота в 1 и 2 полугодии 2007 г. предопределяет планируемые объёмы розничного товарооборота. Розничный товарооборот торговой сети района 2007 г. 848,2 млн. руб., оборот потребительского общества 216,9 млн. руб., доля в товарообороте 25,57%

Розничный товарооборот района неуклонно растет, но 41,6 % товарооборота занимают предприятия других организационно-правовых форм, 32,8 % оборот рынков.

Данные конкуренты осуществляют торговлю в зоне деятельности потребительского общества. При закупке товаров они используют такие преимущества, как наличный расчёт предполагающий более низкую отпускную цену. Торговля ограниченным числом групп товаров (специализация) позволяет иметь более широкий внутригрупповой ассортимент товаров.

Торговля быстрореализуемыми товарами и отсутствия расчетно-кассового обслуживания даёт возможность отпуска товаров в долг, кредит (киоски, частные предприниматели).

Создание новых предприятий предполагает эстетическое современное оформление магазинов, внутренний дизайн, наличие всех видов нового современного оборудования (технологического, холодильного, весового, кассового). Кроме того розничной торговлей занимается 550 предпринимателей.

Стратегия маркетинга потребительского общества строится исходя из задач потребительской кооперации по обслуживанию населения в условиях современного рынка и конкуренции. Основные направления стратегии маркетинга:

расширение торговой сети;

более полный охват населения услугами потребительской кооперации (выездная торговля, ярмарки, базары);

широкое внедрение рекламы (рекламные щиты в населенных пунктах, автотрассах, реклама в магазинах и местах наибольшего скопления потенциальных покупателей, радио, печать;

не традиционные методы привлечения покупателей в магазин чайный стол, наличие материалов работы потребительской кооперации района, мини библиотеки;

развитие сети услуг в магазинах, аптечных и ветеринарных киосках, установка телефонов, междугороднего телефона-автомата в магазине №21;

гибкий режим работы магазинов (круглосуточная работа, продление часов работы, работа без перерыва на обед);

в сельской местности с 1 продавцом работа в режиме разорванного дня, утром и вечером;

культура обслуживания покупателей;

имидж розничного торгового предприятия;

современный дизайн и интерьер, зеленый уголок, технологическое, холодильное, весовое оборудование, качество и ассортимент товаров;

наличие продукции собственного производства потребительской кооперации (общепит, заготовки, промышленность);

отсутствие перебоев в продаже товаров;

гибкое ценообразование, высокое качество - высокая цена, цена в зависимости от цен конкретно низкие издержки - низкая цена,

торговля товарами длительного пользования по заказам покупателей

возможность доставки крупногабаритных товаров по заказам покупателей на дом (мебель, электротовары, строительные материалы);

продажа товаров в кредит;

коммерческая работа с поставщиками на твердой договорной основе;

организация и техника товародвижения;

розничная продажа населению, а также оптовый отпуск товаров предприятиям социальной сферы, оптовый отпуск товаров прочим покупателям, отпуск товаров в качестве сырья для дальнейшей выработки продукции (общепит, производство);

организация после продажного обслуживания, соблюдение гарантийных условий, прием (в порядке возврата) некачественной продукции;

формирование общественного мнения населения о потребительской кооперации, как ведущей организованной торговой системы райпо, через местную печать, органы местного самоуправления.

Таким образом, реализация данных направлений приведет к росту товарооборота. Так плановый объем продаж в розничной торговле потребительской кооперации увеличиться в первом полугодии на 11%, а во втором на 20% по сравнению с 2007 годом. Учитывая индекс роста цен ноября 2007 года 1,08 и предполагаемого коэффициента дефляции на 2008 г.-108% и ассортиментную политику направленную на рост доля промышленных товаров до 25 % прогнозируемый объем розничного товарооборота составит 252,5 млн.руб., с ростом 116,4%.

Следовательно, тактика маркетинга является инструментом, позволяющим торговому предприятию достичь желаемого результата.

Висновок

При написании дипломной работы стояла цель дать углубленное представление о управлении розничной торговлей и проанализировать основные аспекты путем изучения вопросов теории, нормативных документов в тесной увязке с практикой. За объект исследования взято Новозадонское ПО - современное предприятие, занимающееся закупкой и реализацией продовольственных и не продовольственных товаров.

Основным показателем эффективности розничного торгового предприятия является объем и структура товарооборота, так в 2007 году запланированный объем товарооборота не был достигнут, выполнение плана составило 92 %. При этом процент выполнения плана колеблется за 2005-2006 г. в пределах 86-92 %. При этом товарооборот по Новозадонскому ПО имеет общую тенденцию к росту, который за 2 года составил 25,6 % (в 2007 году 8,1%)

Снижение товарооборота по сравнению с планом проходило фактически по всем подразделениям. Наибольшее отклонение произошло по Донскому РТП 3114 тыс.руб. или 91 % от плана, по Центральному РТП 2231 тыс.руб. и Хмелинецкому РТП в сумме 2107 тыс.руб.. В связи с этим достаточно нелогичным представляется значительное завышение плана по данным подразделениям. По общепиту в 2007 году имело место также выполнение плана на 94,05 %, отклонение составило 1131 тыс.руб. Исходя из этого руководству организации следует уделять внимание анализу факторов снижающих товарооборот и соответственно более точно осуществлять планирование, так как завышение плана приводит к образованию излишних остатков на складах и повышает риск получения убытков.

Наибольший удельный вес в структуре оборота занимает Центральное РТП 23,48 %, по Донскому РТП 15,6 %, в сельской местности объем по двум подразделениям Новозадонского ПО почти равный, в структуре Хмелинецкое и Ольшанское РТП занимают по 12 %. На долю самого крупного магазина «Юбилейный» выделенного в отдельное РТП приходиться 9,22 % структуры товарооборота. Общественное питание составляет 8,4 % в структуре, при этом в 2007 году снизилась на 0,3 %.

Структура оборота розничной торговли фактически осталась без изменения – имели место незначительные отклонения 0,08-059 %, как в сторону уменьшения, так и роста. Таким образом, влияние изменений в структуре товарооборота по подразделением на объем товарооборота незначителен.

Прирост товарооборота в общем произошел за счет роста в объеме продовольственных товаров на сумму 13115 тыс.руб. или на 7,4%., по непродовольственным на 3001 тыс.руб. или на 12,6 %, что в итоге привело приросту товарооборота на 8,1 %. Наибольший прирост отмечается по таким товарным группам как хлебобулочные изделия (4742 тыс.руб.или 16,9%), кондитерские изделия (3163,6 тыс.руб. или 21,85 %), молочные продукты (2613 тыс.руб. или 21 %) Отрицательно на товарооборот оказали влияние следующие статьи – по овощам и фруктам (-1968 тыс.руб.).

По непродовольственным товарам наибольший прирост бытовой технике (4111 тыс.руб. или 26 %) и по мебели и посуде (872 тыс.руб. или 18,2%). Отрицательно повлияло снижение объемов реализации по одежде и обуви (-248,3 тыс.руб.).

Наибольший удельный вес в структуре продовольственных товаров занимает хлеб и хлебобулочные изделия – 17,3 %, а так же ликероводочная – 14,4%, мясоколбасные изделия составляют 12,5 %. В структуре значительных изменений не произошло, по хлебобулочным отмечен прирост 1,4 %, а по овощам и фруктам снижение на 1,5 %.

В структуре непродовольственных товаров наибольший удельный вес занимают мебель и посуда – 21,1 %, стройматериалы 17,3%. Одежда и обувь 13,2 %. Изменения произошли по бытовой технике прирост 1,7 %, по одежде и обуви снижение 2,7 %, стройматериалам снижение 1,1 %. Другими словами значительных изменений в структуре товарооборота в 2006 году не произошло. Отметим общую тенденцию в структуре товарооборота - фактически осталась прежней с некоторым смещением в сторону непродовольственных товаров. Подводя итог вышесказанному товарооборот Новозадонского ПО имеет тенденцию к росту, но при этом система планирования не является достаточно эффективной имеются значительные отклонения плановых показателей от фактических. В данном случае завышение планов ведет к дополнительному использованию оборотных средств, что снижает эффективность деятельности розничного торгового предприятия.

Основными факторами влияющими на эффективность деятельности розничного торгового предприятия является факторы, связанные с товарными ресурсами; факторы, связанные с трудовыми ресурсами; факторы, выражающие эффективность использования оборудования и основных средств.

Эффективность использование товарных ресурсов оценивается по скорости оборота товаров. Данный аспект можно рассмотреть с двух точек зрения – по структурным подразделениям и по ассортименту товаров. Самая высокая товарооборачиваемость отмечается по автомагазинам 59,2, в Ольшанском РТП – 19,1, по Каменскому РТП 15,7, по Хмелинецкому РТП 17,7. Всего по розничной торговле – 12,2 оборота. В целом товарооборачиваемость упала по райпо на 3 оборота (15,8 - 2006 г.) и составила в общем итоге 12,8 оборота. Ускорение отмечено только по Каменскому РТП (+0,7) и Ольшанскогму РТП (+0,5).

По продовольственным товарам произошел незначительный прирост товарооборачиваемости – 1,41 оборота, а по непродовольственным снижение на (-1,52) оборота. Оборачиваемость по продовольственным составляет 27,1, изменения произошли по хлебобулочным изделиям – отклонение составило (+42,17), по молочным (+9,59), отрицательно сказались – овощи-фрукты (-20,95), мясоколбасные изделия (-2,5).

По непродовольственным оборачиваемость составила 14,3 оборота. Изменения произошли по одежде и обуви (-1,4), стройматериалам (+0,76), по остальным изменения не существенны. Общая оборачиваемость по райпо составила 14,4 оборота, что на 1,52 пункта ниже показателя прошлого года.

Ко второй группе относят трудовые факторы. В их числе количество торговых работников, рабочих мест, производительность труда, показатели рабочего времени и др. Может быть принята общая численность торговых работников либо численность оперативных работников продавцов. По наиболее крупным подразделениям наблюдается большая нагрузка на продавца, при этом растет производительность, и не смотря на то что заработная плата выше, но при этом обеспечивается значительный прирост товарооборота за счет активности продавцов. Наиболее высокая нагрузка по Магазину «Юбилейный» (2884 тыс.руб. на 1 продавца). При этом нагрузка обеспечивается и более высоким уровнем заработной платы, так по тому же «Юбилейному» она составила 6694 тыс.руб., при средней по райпо 4112 тыс.руб.

В составе третьей группы факторов рассматривают влияние на эффективность показателей, связанных с наличием и эффективностью использования основных средств и хозяйственного инвентаря. Эти факторы отражают состояние развития и использование материально-технической базы торговли. Они оказывают существенное влияние на интенсивность и качество торгового обслуживания, на условия хранения товаров, рациональность товародвижения, автоматизацию и оптимизацию учета и расчетов на товарооборот.

Наиболее требовательными к хранению являются молочная продукция и морепродукты, небольшой срок хранения сочетается в обеспечении холодильным оборудованием. Сравнивая структуру товаров видим, что в данной организации преобладают товары с низкой степенью риска, что указывает на грамотное управление составом запасов. Здесь можно отметить, что например товарная группа «пиво» имеет значительный срок хранения, пользуется постоянным спросом и не требует дополнительного оборудования для хранения, однако для ускорения реализации и увеличения объемов реализации напитки, как пиво, так и газированные напитки должны быть обязательно охлажденными.

Торговое предприятие старается снижать до минимума риск потерь и тем самым повышает уровень эффективности деятельности. Состояние основных производственных фондов можно оценить как удовлетворительное, коэффициент годности в 2007 году составляет 69,53 % что несомненно сказывается положительно на объеме товарооборота. Производительность труда на 1 работника снизилась, а также снизилась и фондовооруженность труда на 9 %, фондорентабельность снизилась на 10,8 %, при этом фондоотдача товарооборота выросла на 6,6 % и составила 12,93 руб. на 1 руб. среднегодовых производственных фондов. Таким образом, не смотря на снижение эффективности использования основных фондов она находиться на высоком уровне. Тоже можно сказать и об обеспеченности фондами, которая находиться на высоком уровне, что говорит о потенциальных возможностях по увеличению объемов деятельности Новозадонского ПО.

Для улучшения деятельности предприятия необходимо улучшать качество своей продукции, расширять ассортимент товаров, модернизировать оборудование. Увеличение объёма продаж ожидается из-за расширения рынка и предполагаемого более широкого ассортимента товаров. Необходимо большее внимание уделять вопросам выездной торговли, торговле в киосках, уличной торговле, проведение праздничных ярмарок, освоение и выпуск новых видов собственной продукции. В целях удешевления стоимости товаров и конкурентности на рынке, изыскивать и налаживать долгосрочные партнёрские отношения с заводами - изготовителями. Проводить целенаправленную работу по ускорению товарооборачиваемости.

В Новозадонском ПО также проводятся маркетинговые исследования, основные направления отражены в стратегии маркетинга. Данная стратегия является частью ежегодно составляемого бизнес-плана Новозадонского потребительского общества.

Оценка уровня конкуренции и рынка розничной торговли показала, что основными потребителями товара являются пайщики потребительского общества и жители района. Частично в районе имеет место инорайонный спрос. Через район проходит трасса Москва-Ростов. Анализ развития розничного товарооборота в 1 и 2 полугодии 2007 г. предопределяет планируемые объёмы розничного товарооборота. Розничный товарооборот торговой сети района 2007 г. 848,2 млн. руб., оборот потребительского общества 216,9 млн. руб., доля в товарообороте 25,57%

Данные конкуренты осуществляют торговлю в зоне деятельности потребительского общества. При закупке товаров они используют такие преимущества, как наличный расчёт предполагающий более низкую отпускную цену. Торговля ограниченным числом групп товаров (специализация) позволяет иметь более широкий внутригрупповой ассортимент товаров.

Стратегия маркетинга Новозадонского ПО на 2008 год строится исходя из задач потребительской кооперации по обслуживанию населения в условиях современного рынка и конкуренции. Реализация маркетинговой стратегии предполагает привести к росту товарооборота. Так плановый объем продаж в розничной торговле потребительской кооперации увеличиться в первом полугодии на 11%, а во втором на 20% по сравнению с 2007 годом. Учитывая индекс роста цен ноября 2007 года 1,08 и предполагаемого коэффициента дефляции на 2008 г.-108% и ассортиментную политику направленную на рост доля промышленных товаров до 25 % прогнозируемый объем розничного товарооборота составит 252,5 млн.руб., с ростом 116,4%. Тактика маркетинга является инструментом, позволяющим торговому предприятию достичь желаемого результата.

Кроме того, товароведам предприятия рекомендуется, с целью изучения покупательского спроса, проводить социологические исследования и на их основе осуществлять формирование оптимального ассортимента товаров на предприятии. Это позволит обеспечить удовлетворение покупательского спроса и приведет к повышению экономической эффективности организации.

Список використаних джерел

 1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – М.:ИКФ Омега-Л, 2002

 2. Гражданский Кодекс РФ. Части первая, вторая и третья. Официальный текст. – М.: ИКФ Омега-Л, 2002

 3. Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

 4. Закон РФ «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями на 15 сентября 2005 года. – М: Эксмо – Пресс, 2005 г.

 5. Алексеев, Н.С. и др Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров: Учебное пособие для студентов ВУЗов. - М.: Экономика, 2005, 295с.

 6. Ален, П. Учимся торговать. Мн.: Амалфея, 2003. - 127с.

 7. Бланк, И.А. Управление торговым предприятием. - М.: ЭКМОС, 2005, 41с,

 8. Бусыгин, А.В.. Эффективный менеджмент: Учебник. -М.:Финпресс, 2004. - 674с.

 9. Быкардов, Л.В., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия: Практическое пособие. - М. Издательство ПРИОР, 2005. - 254с.

 10. Бузукова, Е.А. Ассортимент розничного магазина: методы анализа и практические советы. – Питер.: Деловая литература, 2007 - 280с.

 11. Валевич, Р.П., Давыдова Г. А. Экономика торгового предприятия: Учеб. посібник. Мн.: Выш. шк., 2005. – 346с.

 12. Вершигора, Е.Е. Менеджмент.-М: ИНФРА-М , 2004. - 282 с.

 13. Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: учебное пособие. -М: Проспект, 2007 .- 174 с.

 14. Виханский, О.С, Наумов, А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация процесса: Учебник / О.С. Виханский, А.І. Наумов. —М.: "Фирма Гардарим", 2006. – 186 с.

 15. Горячко, В. И. Анализ и планирование показателей розничного товарооборота: Текст лекции для студентов всех специальностей и слушателей ИПК. ГКИ, 2005. – 451с.

 16. Гребнев, А.И., Баженов Ю.К. Економіка торговельного підприємства. М.: Экономика, 2004. – 322с.

 17. Годин, В.В., Корнеев, И.К.. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М.: Высшая школа; Мастерство, 2005. - 239с.

 18. Гольдштейн, Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 234с.

 19. Дашков, Л.П., Памбукчиянц, В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. М.: Маркетинг, 2004

 20. Десслер, Г. Управление персоналом / Перевод с англ. / Г. Десслер. - М.: "Издательство 2БИНОМ", 2005. – 252 с.

 21. Дорф, Р., Бишоп, Р. Современные системы управления. – М.: Лаб. Базовых Знаний: Юнимедстайл, 2005. – 832 с.

 22. Иванов, М.Н. и др. Товароведение обувных товаров. - М.: Экономика, 2005, 363 с.

 23. Котлер, Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер: Перевод с английского. М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 325с.

 24. Кравченко, Л.И. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. М.: Экономика, 2004. – 322с.

 25. Лебедев,а О.А., Лыгина, Н.И. Маркетинговые исследования рынка. М.: Маркетинг, 2005. – 191с.

 26. Лебедева, С.Н., Мисникова, Л.В. Совершенствование анализа производительности труда работников торговли потребительской кооперации: Текст лекции. ГКИ, 2004. – 531с.

 27. Лифиц, И.П. Показатели ассортимента товаров, как характеристики сбалансированности спроса и предложения.// Маркетинг, 2004, №4, с.52.

 28. Менеджмент /Под ред. Виханский О.С., Наумов А.І. .-М: Экономистъ , 2006 .- 284 с.

 29. Менеджмент /Под ред. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. .-М: Академия , 2006.- 280 с.

 30. Менеджмент для студентов вузов. / Под ред. Ермаков В. П., Мякишев З. Г. .-М: Феникс , 2007 .- 184 с.

 31. Менеджмент организации: Современные технологии. / Под ред. Кузнецова Н.Г., Солдатова И.Ю., ред. .-М: Феникс, 2004.- 480 с.

 32. Менеджмент персонала предприятия / Под ред. Травин В.В., Дятлов В.А. -М: Дело, 2004.- 270 с.

 33. Моргун, А. Ф. Технология торговых процессов. М.: Экономика, 2004.-283с.

 34. Николаева, Т.И. Менеджмент в торговле.-М: КноРус , 2006 .- 318 с.

 35. Панкратов, Ф.Г., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2004. - 220 с.

 36. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Комерційна діяльність. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2005.- 328с.

 37. Платонов, В.Н. Организация торговли: Учеб. посібник. Мн.: БГЭУ, 2004. - 127 с.

 38. Пугачев, В.П. Руководство персоналом организации. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 279 с.

 39. Пятенко, С.В. 9 основ менеджмента. - СПб.: Питер, 2005. - 608с.

 40. Проурзин, Л.Ю. Держать в руках или управлять: искусство современного менеджмента. - М: Кинофорум , 2005 .- 202 с.

 41. Пугачев, В.П. Руководство персоналом организации. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 279 с.

 42. Разработка управленческого решения: Учебное пособие / В.Б.Ременников. - М. .-ЮНИТИ-ДАНА, 2004 . -144с.

 43. Ременников, В.В. Разработка управленческого решения: Учеб. посібник для вузів. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 237с.

 44. Селезнев, Ю.И. Информационное обеспечение управленческого решения

 45. Селиверстова А.В. Совершенствование механизма отбора информации для принятия управленческих решений. / Автореферат – Челябинск, 2004. 3-8с.

 46. Смирнов, Э. А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 162с.

 47. Степанова, Е.Е. Хмелевская Н.В. "Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебное пособие". - М.: Инфра-М, 2005. 138с.

 48. Судас, Л.Г., Юрасова, М.В. Маркетинговые исследования в социальной сфере. М.: Маркетинг, 2005. – 256с.

 49. Цветаев, В.М. Кадровый менеджмент. -М: Проспект , 2004.- 159 с.

 50. Экономическая эффективность торгового предприятия. Н. П. Писаренко, Л. В. Мисникова, Е. Е. Шишкова, С. Н. Лебедева, А., М.: Экономика, 2004. – 455с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
  459.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз та оцінка ефективності управління підприємством ТОВ СБС Монтажстрой
  Використання економічних методів в управлінні торговельним підприємством
  Корпоративна культура як фактор ефективності управління сучасним підприємством
  Стан проблеми підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах
  Заходи щодо підвищення ефективності управління підприємством ВАТ Птахофабрика медновсько 2
  Заходи щодо підвищення ефективності управління підприємством ВАТ Птахофабрика медновсько
  Управління торговельним підприємствам
  Аналіз стартегічного управління підприємством
  Аналіз управління підприємством на прикладі кондитерської фабрики
© Усі права захищені
написати до нас