Аналіз економічної діяльності ВАТ МДМ-Банк

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
У період з 1.09.2010 р. по 1.10.2010 р. я проходила переддипломну практику в додатковому офісі ВАТ «МДМ-банк» (Єкатеринбурзький філія) у м. Краснотурьинске.
У процесі проходження переддипломної практики треба було зібрати необхідний матеріал для написання звіту, зробити необхідні виписки зі службової документації підприємства, провести економічний, організаційний, управлінський і нормативно-правовий аналіз діяльності підприємства.
Були вивчені документи, що характеризують діяльність ВАТ «МДМ-банк» у фінансово-господарському та організаційно-правовому плані:
ü Статуту ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про правління ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про раду директорів ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про ревізійну комісію ВАТ «МДМ-банк»
ü Річний звіт ВАТ «МДМ-банк» за 2009 р.
МДМ Банк - один з найбільших російських приватних банків за обсягом роздрібних і корпоративних депозитів і кредитів, третім за сукупними активами і другим за обсягом капіталу [1].
Мережа МДМ Банку є однією з найбільших в Росії і нараховує більше 350 офісів в 163 містах Росії. Також представництва банку відкриті в Лондоні, Пекіні, Празі та Алмати.

1. Загальна інформація про банк
ВАТ «МДМ-банк» веде свою історію з вересня 1993 року, коли на базі вже існуючої мережі валютно-обмінних пунктів була створена Фінансово-кредитна компанія «Банківська установа - Бюро МДМ». Але офіційною датою заснування «МДМ-банк» прийнято вважати 17 грудня 1993 року - саме тоді він отримав свою першу банківську ліцензію і свою назву «Московський Діловий Світ». Прийнята в 2006 році стратегія визначила на наступні кілька років головні принципи розвитку «МДМ Банк»: універсальність, впізнаваність, розширення філіальної мережі та оптимізація інфраструктури. Стратегія передбачає подальший розвиток банку як універсальної кредитної організації, істотне посилення його позицій у Москві і в регіонах, а також зосередження ресурсів на пріоритетних для банку сегментах ринку - роздрібних клієнтів і підприємствах малого бізнесу, за умови оптимізації витрат і бізнес-процесів.
Основне завдання ВАТ «МДМ-банк» - стати провідним російським приватним кредитною установою, що виступають як кращого фінансового партнера для своєї клієнтської аудиторії. Для досягнення цієї мети в банку є все необхідне - компетентне керівництво, кваліфікований персонал, високі стандарти корпоративного управління, розвинена мережа точок продажів, широкий спектр послуг, якісний сервіс, репутація стабільного і надійного фінансового інституту.
3 грудня 2008 найбільші акціонери ВАТ «МДМ-банк» і ВАТ «УРСА-банк» оголосили про рішення об'єднати свої долі в банківський холдинг. У результаті ринкового, дружнього і рівноправного злиття при повній підтримці акціонерів буде створений провідний приватний універсальний банк Росії, вигідно відрізняється від конкурентів за розміром капіталу, масштабами бізнесу і широкому присутності в регіонах.
Дане злиття не мало аналогів у Росії за масштабом та значенням і забезпечило дуже сильну позицію на ринку: після об'єднання універсальний системоутворюючий банк з активами в розмірі 523 млрд. рублів і капіталом у розмірі 72 млрд. рублів став одним з лідируючих фінансових інститутів Росії.
До складу акціонерів ВАТ «МДМ-банк» входять іноземні інвестори. 17,58% акцій банку належать Європейському банку реконструкції та розвитку, 6,37% - німецької корпорації, 4,25% управляється швейцарським інвестиційним банком.
ü ВАТ «МДМ-банк» є універсальним банком, активно розвивали як роботу з роздрібними клієнтами, так і послуги для корпоративного сектора. Банк має право здійснювати такі банківські операції:
ü залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк);
ü розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок;
ü відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
ü здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків - кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
ü інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
ü купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
ü залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів;
ü здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів).
ü видача поручительств за третіх осіб, що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі;
ü придбання (відступлення) прав вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі;
ü довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами;
ü здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства Російської Федерації;
ü надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і цінностей;
ü лізингові операції;
ü надання консультаційних та інформаційних послуг.
Згідно ліцензії НБУ на здійснення банківських операцій ВАТ «МДМ-банк» має право здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, що виконують функції платіжного документа, з цінними паперами, що підтверджують залучення грошових коштів у внески і на банківські рахунки, з іншими цінними паперами, здійснення операцій з якими не вимагає отримання спеціальної ліцензії відповідно до федеральних законів, а також має право здійснювати довірче управління зазначеними цінними паперами за договором з фізичними та юридичними особами.
Банк має право здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів відповідно до федеральних законів. Чисельність працівників у додатковому офісі ВАТ «МДМ-банк» (Єкатеринбурзький філія) у г.Краснотурьінске становить 67 осіб. На малюнку 1 представлена ​​організаційна структура управління додаткового офісу (ДН) банку в Краснотурьинске.


Рис.1 - Організаційна структура управління додатковим офісом ВАТ «МДМ-банк» у Краснотурьинске
Керівництво додатковим офісом банку здійснюється керуючим, який має у своєму підпорядкуванні заступника та головного бухгалтера додаткового офісу банку.
Розглянемо основні функції структурних відділів банку.
Юридичний відділ:
1. Правове забезпечення діяльності додаткового офісу банку
2. Захист прав та інтересів ДО банку
3. Юридична експертиза розпорядчих і нормативних документів, договорів, кредитних заявок.
Кредитний відділ:
1. Оцінка кредитоспроможності позичальників
2. Формування кредитних заявок
3. Моніторинг фінансового стану позичальників і дотримання позичальниками умов укладених кредитних договорів
4. Здійснення кредитних операцій (комерційне кредитування)
5. Супровід кредитного ризику
6. Ведення кредитних справ, робота з заставами
7. Документарні операції.
Відділ фінансового аналізу та планування:
1. Розробка фінансових планів та підготовка звітів про їх виконання
2. Розробка бізнес-планів, ТЕО, розрахунків окупності проектів
3. Здійснення поточного контролю виконання затверджених фінансових планів
4. Планування бюджетних показників
5. Аналіз діяльності ДН та розробка заходів щодо підвищення ефективності його роботи
6. Підготовка інформації за МСФЗ
7. Методологічна робота по вдосконаленню управлінського обліку.
Відділ обліку та звітності:
1. Ведення внутрішнього обліку, оформлення, супровід і контроль банківських операцій (здійснення функцій бек-офісу)
2. Формування бухгалтерської, фінансової та податкової звітності.
Відділ касових операцій:
1. Здійснення касових операцій.
Відділ валютних операцій:
1. Супровід валютних контрактів
2. Виконання функцій агента валютного контролю
3. Забезпечення філії готівковою іноземною валютою
4. Операції з дорогоцінними металами.
Операційний відділ:
1. Розрахункове обслуговування юридичних осіб
2. Ведення рахунків Лоро і Ностро
3. Розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб
4. Вкладні операції та ведення рахунків клієнтів - фізичних осіб
5. Надання в оренду сейфових осередків.

2. Аналіз економічного становища ВАТ «МДМ-Банк»
Оцінка капіталу здійснюється за результатами оцінок показників достатності власних коштів (капіталу), загальною достатності капіталу та оцінки якості капіталу (далі - група показників оцінки капіталу) банку.
Оцінка економічного становища банку збільшилася за рахунок нерозподіленого прибутку звітного періоду (1.609.584), субординованого кредиту (533.733) і фактично сформованого резерву (165.385).
Показник загальної достатності капіталу (ОДК) визначається як процентне відношення власних коштів (капіталу) до активів банку, в обсяг яких не включаються активи, що мають нульовий коефіцієнт ризику, за наступною формулою:
ОДК = * 100%, (1)
де:
К - власні кошти (капітал) банку.
А - активи. Являє собою значення показника «Усього активів» форми 0409806 «Бухгалтерський баланс».
А ризик - сукупна величина активів, що мають нульовий коефіцієнт ризику. Являє собою значення показника А ризик форми 0409135, розраховане відповідно до Інструкції Банку Росії № 110-І.
ОДК = * 100% = (35.850.211 / 313.510.868) * 100% = 11,43

Показник оцінки якості капіталу (ОКК) визначається як процентне відношення додаткового капіталу до основного капіталу за такою формулою:
ОКК = * 100%, (2)
де:
До доп - додатковий капітал банку, визначений відповідно до Положення Банку Росії № 215-П. Являє собою значення показника «Додатковий капітал, разом» форми 0409134;
До осн - основний капітал банку, визначений відповідно до Положення Банку Росії № 215-П. Являє собою значення показника «Основний капітал, разом» форми 0409134.
Показник прибутковості активів (ПА) визначається як процентне відношення (у відсотках річних) фінансового результату за мінусом чистих доходів від разових операцій до середньої величини активів за такою формулою:
ПА = * 100%, (3)
де:
ФР - фінансовий результат банку, який представляє собою показник «Прибуток до оподаткування» (символ 01000) або «Збиток до оподаткування» (символ 02000) форми 0409102 «Звіт про прибутки та збитки кредитної організації» (далі - форма 0409102). Для цілей оцінки показників групи показників оцінки прибутковості Комітет банківського нагляду Банку Росії на підставі клопотання територіального установи Банку Росії, підготовленого на підставі відповідного звернення банку, має право прийняти рішення про визначення фінансового результату банку (ФР) без урахування:
- Витрат (збитків), обумовлених розвитком бізнесу;
- Витрат (збитків), які стали причиною для виникнення підстав (одного з підстав) для здійснення заходів з фінансового оздоровлення банку;
ЧД раз - чисті доходи від разових операцій. Представляють собою різницю між доходами і витратами від разових операцій банку.
До доходів від разових операцій відносяться інші доходи (підсумок розділу 7 глави I форми 0409102), за винятком штрафів, пені, неустойок за операціями залучення та надання (розміщення) грошових коштів (символ 17101 форми 0409102), інших доходів, що відносяться до інших (символ 17306 форми 0409102) та доходів минулих років, виявлених у звітному році (підсумок підрозділу 2 розділу 7 глави I форми 0409102), а також інші операційні доходи від вибуття (реалізації) майна (символ 16302 форми 0409102).
До витрат від разових операцій відносяться витрати банку з вибуття (реалізації) майна (символ 26307 форми 0409102), судові та арбітражні витрати (символ 26407 форми 0409102), штрафи, пені, неустойки за іншими банківськими операціями та угодами (символ 27102 форми 0409102), іншим (господарським) операціями (символ 27103 форми 0409102), платежі до відшкодування заподіяних збитків (символ 27301 форми 0409102), від списання нестач матеріальних цінностей (символ 27302 форми 0409102), готівки, сум за фальшивими грошовим квитках і монетам (символ 27303 форми 0409102), а також витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (символ 27307 форми 0409102);
А сер - середня величина активів. Розраховується за формулою середньої хронологічної (за даними звітності за станом на перше число місяця, наступного за звітним, за всі місяці, починаючи зі звітності за станом на 1 січня і закінчуючи звітністю на дату, на яку розраховується чисельник) для показника А.
ПА = * 100% = 4.672.433 - 281.380 / 313.510.868 * 100% = 1,4
Показник структури витрат (СР) визначається як процентне відношення адміністративно-управлінських витрат до чистих доходів (витрат) за такою формулою:
СР = * 100%, (4)
де:
Р ау - адміністративно-управлінські витрати. Представляють собою підсумок розділу 6 розділу II форми 0409102, за винятком судових та арбітражних витрат (символ 26407 форми 0409102), податків і зборів, що відносяться на витрати відповідно до законодавства Російської Федерації (символ 26411 форми 0409102), та витрат з вибуття (реалізації) майна (символ 26307 форми 0409102);
ЧД - значення показника «Чисті доходи (витрати)» форми 0409807.
СР = * 100% = 11.009.853 / 17.666.045 * 100% = 62,3
Показник чистої процентної маржі (ЧПМ) визначається як процентне відношення (у відсотках річних) чистих процентних та аналогічних доходів до середньої величини активів за такою формулою:

ЧПМ = * 100%, (5)
де:
ЧД п - чисті процентні та аналогічні доходи. Представляють собою різницю між процентними доходами і процентними витратами (Р п). Процентні доходи являють собою суму значення показника процентних доходів по позиках і процентних доходів від вкладень у цінні папери
ЧПМ = * 100% = 17.666.045 / (13.009.303 + 219.823.057 + 5.925.966 + 880.583 + 1.181) * 100% = 7,37
Показник структури залучених коштів (УПС) визначається як процентне відношення зобов'язань (пасивів) до запитання і залучених коштів за наступною формулою:
СПС = * 100%, (6)
де:
Про вм - зобов'язання (пасиви) до запитання. Представляють собою значення показника Про вм форми 0409135, розраховане відповідно до Інструкції Банку Росії № 110-І;
ПС - залучені кошти.
СПС = * 100% = 135.102.854 - 29.921.230 / 273.188.132 - 1.590.069 - 4.577.603 = 39,4

Показник ризику власних вексельних зобов'язань (РСВО) визначається як процентне відношення суми випущених банком векселів і банківських акцептів до власних коштів (капіталу) за такою формулою:
РСВО = * 100%, (7)
де:
О в - випущені банком векселі та банківські акцепти.
РСВО = * 100% = 6.064.262 / 35.850.211 * 100% = 16,9
Показник небанківських позик (НБС) визначається як процентне відношення позик, наданих клієнтам - некредитні організації, і залишків коштів на рахунках клієнтів - некредитних організацій за такою формулою:
НБС = * 100%, (7)
де:
СЗ нб - позики, надані клієнтам - некредитні організації (включаючи позики, надані фізичним особам);
ПС нб - показник "Кошти клієнтів (некредитних організацій)" форми 0409806;
ПС до - показник "Випущені боргові зобов'язання" форми 0409806.

НБС = * 100% = 219.823.057 + 5.925.966 / 135.102.857 + 6.064.262 * 100% = 160
3. Дослідження правових регламентів і статутних норм ВАТ «МДМ-Банк»
ВАТ «МДМ-банк» є юридичною особою і діє відповідно до законодавства РФ на підставі наступних локальних нормативно-правових актів:
ü Статуту ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про правління ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про раду директорів ВАТ «МДМ-банк»
ü Положення про ревізійну комісію ВАТ «МДМ-банк»
У Статуті ВАТ «МДМ-банк» прописані основні моменти створення банку, позначено місце розташування філій банку як на території Росії, так і за її межами, охарактеризовано основні види банківських операцій. Також в Статуті дана характеристика статутного капіталу банку, цінних паперів, емітованих ВАТ «МДМ-банк», структури управління банком. Визначені права акціонерів, наведено порядок розподілу прибутку банку і порядок відчуження акцій акціонерами досліджуваного банку.
Згідно ст.14 Статуту ВАТ «МДМ-банк» органами управління банку є:
ü загальні збори акціонерів банку;
ü рада директорів банку;
ü колегіальний виконавчий орган - правління банку;
ü одноосібний виконавчий орган - генеральний директор банку.
Рада директорів обирається загальними зборами акціонерів, а одноосібний виконавчий орган утворюється радою директорів і затверджується загальними зборами акціонерів підприємства. В даний час одноосібним виконавчим органом (генеральним директором банку) є Тимофєєв С.А.
Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «МДМ-банк» складається з 14 розділів. Даний документ розкриває наступну інформацію:
ü компетенція загальних зборів акціонерів банку
ü види і форми проведення загальних зборів акціонерів
ü порядок внесення пропозицій до порядку денного і вимог про скликання загальних зборів акціонерів
ü право на участь у загальних зборах акціонерів
ü підготовка до проведення і інформація про проведення загальних зборів акціонерів
ü порядок реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів, кворум загальних зборів акціонерів банку
ü порядок проведення та голосування на загальних зборах акціонерів
Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «МДМ-банк» затверджується загальними зборами акціонерів банку.
На малюнку 2 представлена ​​структура акціонерів банку.

Рис.2 - Склад акціонерів ВАТ «МДМ-банк»

Положення про раду директорів ВАТ «МДМ-банк», що складається з 16 розділів, розкриває наступну інформацію:
ü компетенція ради директорів і його голови, склад ради директорів і термін повноважень його членів
ü порядок формування ради директорів банку
ü порядок роботи ради директорів банку,
ü права та обов'язки членів ради директорів банку.
Положення про раду директорів затверджується рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «МДМ-банк».
Згідно з главою № 3 Положення про раду директорів ВАТ «МДМ-банк» до складу ради директорів входять сім членів. Членом ради директорів може бути тільки фізична особа, яка може не бути акціонером підприємства. Члени ради директорів обираються загальними зборами акціонерів строком на один рік, причому їх повноваження можуть бути припинені достроково за рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «МДМ-банк».
Згідно з главою № 7 Положення про раду директорів банку засідання ради директорів проводяться не менше шести разів на рік, як правило, не рідше одного разу на два місяці.
На малюнку 3 представлений діючий склад ради директорів ВАТ «МДМ-банк».


Рис.3 - Склад ради директорів ВАТ «МДМ-банк»
Положення про правління ВАТ «МДМ-банк» складається з 8 розділів. У даному документи прописані наступні факти:
ü компетенція правління банку, його склад
ü порядок утворення правління та припинення повноважень членів правління банку
ü порядок прийняття рішень правлінням банку
ü права, обов'язки та відповідальність членів правління ВАТ «МДМ-банк»
Згідно з главою № 3 Положення про правління ВАТ «МДМ-банк» до складу правління входить генеральний директор і можуть входити заступники генерального директора, у тому числі перші заступники генерального директора, якщо рішення про обрання відповідних осіб до складу правління буде ухвалене радою директорів в установленому статутом Банку порядку. Як член Правління можуть бути обрані керівники структурних підрозділів Банку, які володіють необхідними професійними навичками і кваліфікацією.
На малюнку 4 представлено склад правління ВАТ «МДМ-банк» на поточний момент.

Рис.4 - Склад правління ВАТ «МДМ-банк»
Положення про правління ВАТ «МДМ-банк» затверджується загальними зборами акціонерів банку.
Положення про ревізійну комісію ВАТ «МДМ-банк», що включає в себе 7 розділів, розкриває наступну інформацію:
ü обрання членів ревізійної комісії, їх права та обов'язки,
ü компетенція ревізійної комісії,
ü порядок роботи ревізійної комісії банку
Згідно з главою № 2 Положення про ревізійну комісію банку даний орган
ü проводить перевірку фінансово-господарської діяльності банку за підсумками діяльності банку за рік і подає свій висновок загальним зборам акціонерів;
ü проводить у всяке час перевірки (ревізії) всіх або окремих аспектів фінансово-господарської діяльності банку на вимогу загальних зборів акціонерів, акціонера (акціонерів), що володіє в сукупності не менш ніж 10% голосуючих акцій, ради директорів або за власною ініціативою;
ü підтверджує достовірність даних, що містяться в річному звіті та річної бухгалтерської звітності банку.
Членом ревізійної комісії може бути будь-яка фізична особа за винятком члена ради директорів та інших органів управління банком, що має вищу освіту в галузі фінансів, економіки та (або) права; володіє стажем роботи за фахом не менше трьох років; займає відповідну посаду (керівника, бухгалтера , економіста, юриста, аудитора, менеджера, експерта). Дана норма прописана у розділі № 4 Положення про ревізійну комісію ВАТ «МДМ-банк».
Ревізійна комісія обирається на загальних зборах акціонерів банку.
Положення про ревізійну комісію ВАТ «МДМ-банк» затверджується загальними зборами акціонерів банку.
Таким чином, проаналізувавши правові регламенти ВАТ «МДМ-банк» можна зробити висновок про те, що банк функціонує не тільки в рамках законодавства РФ, але і має достатньо значну базу внутрішніх нормативно-правових актів.

Висновок
У даному звіті викладено основні аспекти діяльності ВАТ «МДМ-банк» як в економічному, так і організаційно-правовому плані. Джерелами інформації для складання звіту про переддипломної практики служили первинні документи, статистичні та звітні дані досліджуваного банку.
ВАТ «МДМ-банк» є одним з найбільших банків Росії, він має одну з найбільших, які успішно працюють мереж на території Росії. МДМ Банк - це надійність, відкритість і висока ефективність об'єднаного банку визнані на міжнародному рівні. МДМ Банк є універсальним банком, активно розвиває роботу з роздрібними клієнтами та послугами корпоративного сектора. Банк активно розвиває свої відносини з іншими банками, укладає ряд угод і здійснює різні операції.
За даними на 2009 рік капітал банку склав понад 40 мільйонів рублів. Міжнародне агентство Moody's Investors Service присвоїло банку рейтинг Ba2/NP по депозитах в іноземній валюті і рейтинг фінансової стійкості D, прогноз «стабільний». Згідно з міжнародним агентству Fitch Ratings, банк має довгостроковим рейтингом ВВ, короткостроковим В, має рівень за національною шкалою AА-, що демонструє його стабільний розвиток. У 2008 році журнал Euromoney оголосив банк лідером в області управління корпоративним та інвестиційним бізнесом в країнах Центральної та Східної Європи. У 2009 році тижневик «Підсумки» спільно з Fitch Ratings назвав «Подією року» об'єднання ВАТ «МДМ-банк» і ВАТ «УРСА-Банк» в одну фінансову установу. Також у 2009 році впливовий журнал The Banker, що належить групі Financial Times, оголосив банк лауреатом премії «Банк року в Росії». Ця проходить щорічно премія The Banker є однією з найпрестижніших у фінансовій індустрії. Крім цих досягнень, у 2009 році ВАТ «МДМ-банк» був оголошений переможцем національного конкурсу «Дилер року» в області міжбанківського кредитування за версією ММВА. У 2010 році журнал Global Finance назвав банк кращим банком Росії на розвиваються європейських ринках.
В даний час банк пропонує своїм клієнтам традиційний комплекс фінансових послуг, серед яких - вклади, кредити, платежі, обслуговування банківських карток, розрахунково-касове обслуговування, еквайринг і т.д. У спектр послуг банку входить сервіс Private Banking, призначений для індивідуального консультування найуспішніших людей у ​​сфері управління капіталом. Крім основної діяльності, ВАТ «МДМ-банк» бере активну участь в галузі благодійництва та реалізує спеціальні програми для підтримки російської культури та освіти.

Список використаних джерел
1. Статуту ВАТ «МДМ-банк»
2. Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «МДМ-банк»
3. Положення про правління ВАТ «МДМ-банк»
4. Положення про раду директорів ВАТ «МДМ-банк»
5. Положення про ревізійну комісію ВАТ «МДМ-банк»
6. www.mdm.ru - офіційний сайт ВАТ «МДМ-банк»
7. www.finmarket.ru / z / bw / rankings.asp - статистичний огляд «Інтерфакс-100»


[1] Згідно з даними «Інтерфакс-100" станом на 31 грудня 2009
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Звіт з практики
53.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Удосконалення діяльності комерційного банку на ринку пластикових карт на прикладі ВАТ МДМ Банк
Комплексний аналіз діяльності ВАТ АФ Банк
Аналіз діяльності ВАТ СКБ-банк
Аналіз діяльності банку ВАТ Райффайзен Банк Аваль
Аналіз діяльності банку ВАТ Райффайзен Банк Аваль
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ Міжнародний комерційний банк
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ Міжнародний комерційний банк
Аналіз і вдосконалення діяльності комерційного банку на прикладі ВАТ АК БАРС Банк
МДМ-Банк
© Усі права захищені
написати до нас