Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра Менеджменту
ЗВІТ з практики
На ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт»
Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів
Підписи членів комісії:
Дата Захисту:
Новосибірськ 2006.

Зміст.
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Загальна інформація про ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» ... ... ... ... ... .... ... ... .. 4
2. Структура бухгалтерського апарату ТОВ «ЗЗБВ-Стандарт» ... ... ... .9
3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» ... ... .13
4. Аналіз ринкових коефіцієнтів фінансової стійкості ... ... ... 15
5. Проблеми та шляхи їх зниження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

Введення.
Для проходження практики вибрано підприємство ТОВ "ЗЗБВ - Стандарт". Видом основної діяльності є виробництво залізобетонних виробів. До нього відносяться: плити, перемички, фундаментні блоки, кільця, кришки, плити паркану, стовпчики, бордюри та ін
Цілями проходження практики є:
· Систематизація, зміцнення і розширення знань і практичних навичок з менеджменту;
· Розвиток ініціативи та творчих здібностей для самостійних рішень конкретних завдань;
· Придбання професійного досвіду.
Для досягнення поставлених цілей необхідно виконати наступні завдання:
· Аналіз внутрішнього середовища організації;
· Аналіз зовнішнього середовища;
· Збір інформації для підготовки звіту з практики.

1. Загальна інформація про ТОВ «ЗЗБВ-Стандарт»
Залізобетону більше сотні років і все-таки це - вічно юний будівельний матеріал, який робить життя людини комфортнішим і красивішим.
Залізобетон - це житлові будинки та виробничі корпуси, готелі та школи, дороги й очисні споруди, театри і дитячі сади. Залізобетон - це життя, це музика, втілена в штучному камені, створеному генієм людини.
Виробнича практика була пройдена на ТОВ «ЗЗБВ-Стандарт». Даний завод знаходиться в місті Об. Завод, відповідно до облікової політики, має право займатися виробництвом залізобетонних виробів (плити, перемички, фундаментні блоки, кільця, кришки, плити паркану, стовпчики, бордюри та ін) та їх продажем, як за готівковий, так і безготівковий розрахунок. «ЗЗБВ-Стандарт» виробляє наступні види продукції:
· Плити перекриття залізобетонні багатопустотні;
· Пристінні панелі багатопустотні (серія ІІ-04);
· Панелі ребристі (санітарно-технічні) (серія ІІ-04);
· Колони перерізом 40 * 40 см., збірно-монолітні безригельного каркаса КУБ-2, 5;
· Бетони;
· Розчини;
· Перемички брускові;
· Опорні плити прогонів;
· Плити залізобетонні для стрічкових фундаментів;
· Камені бетонні та залізобетонні бортові (бордюр);
Підприємство виробляє бетон і розчин і здійснює доставку цієї продукції на будівельні об'єкти автобетоновози. Освоєно виробництво декількох типів плит дорожнього покриття, у тому числі - попередньо напружених для використання та районах Півночі. На основі цих плит розроблено елементи огороджень як постійних, так і тимчасових, які згодом можуть бути використані в якості дорожнього покриття. Завод може виконати практично будь-яке замовлення, як приватника, так і великої будівельної організації.
Підприємство відноситься до числа середніх за чисельністю, його середня чисельність становить приблизно 60 осіб.
На заводі існують такі підрозділи: бухгалтерія, виробництво, яке складається з двох відділів БЗЦ (бетонозмішувальний цех) та формувального цеху, відділ постачання, відділ головного механіка, відділ технічного контролю, відділ головного енергетика. Також є підрозділи, що складаються з однієї людини - це кадри - секретар - кадровик та економічний відділ - головний економіст.
Відповідальність за роботу всього підприємства і за всі організаційні питання несе генеральний директор, він же є головним акціонером підприємства. У його руках зосереджено більше 80% всіх акцій підприємств.
За роботу виробничого відділу та БЗЦ, і формувального цеху відповідає головний інженер. На кожному з цих ділянок є свій начальник, який відповідає за сам процес виготовлення виробів або напівфабрикатів. На БЗЦ - це начальник БЗЦ, загальна чисельність тут налічує 6 осіб (5 - робітники - бетонщики); у формувальному цеху - це начальник цеху, загальна чисельність тут налічує 22 особи (слюсар - 3 людини, зварювальники - 4 людини, формувальники - 13 осіб , комірник - 1).
Відділ постачання налічує 2 людини - це начальник постачання і постачальник. Відділ головного механіка налічує 5 чоловік це головний механік, шофер - 3 людини, механік цеху 1 людина. Відділ головного механіка відповідає за роботу обладнання у виробництві і роботу транспортних засобів.
Відділ технічного контролю (ВТК) відповідає за якість виробів, що випускаються із залізобетону і бетону, який виготовляється в БЗЦ і йде потім з формувальний цех. Він складається з головного лаборанта і лаборанта.
Відділ головного енергетика складається з 6 чоловік - це головний енергетик та 5 електриків. Даний відділ займається контролем використання електроенергії на підприємстві і стежить за безперебійною роботою обладнання. Також стежить за подачею тепла і пари в будинок контори і цехи в зимовий час.
Бухгалтерія складається з 4 чоловік. За ведення бухгалтерського обліку відповідає головний бухгалтер, також до складу бухгалтерії входять бухгалтерматеріальної групи, бухгалтер розрахункової групи, бухгалтер реалізації.
Облікова політика ТОВ «ЗЗБВ-Стандарт»
Згідно облікову політику облік матеріалів на підприємстві ведеться по фактичній вартості, списання ведеться за середньозваженою вартістю. Для виготовлення продукції існують норми списання матеріалів, які встановлені стандартом. Щомісяця інертні матеріали списуються за нормою згідно з обсягом випущеної продукції.
Всі операції, що здійснюються на підприємстві, оформляються відповідними первинними документами. Потім інформація з первинних документів переноситься в оборотно-сальдову відомість за відповідними рахунками. Далі складаються журнали ордера. Після цього інформація потрапляє в головну книгу і в баланс.
Правильна організація документообігу - невід'ємна умова успішної роботи будь-якої бухгалтерії.
Первинні та зведені облікові документи можна складати на паперових та машинних носіях інформації. В останньому випадку організація повинна виготовляти за свій рахунок копії таких документів на паперових носіях для інших учасників господарських операцій, а також для працівників органів, що здійснюють контроль відповідно до законодавства РФ, суду і прокуратури.
Усі первинні облікові документи повинні бути складені за формами, що містяться в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, не передбачені у таких альбомах, повинні містити перелік обов'язкових реквізитів.
Регістри бухгалтерського обліку використовуються для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, для відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності.
Заключним етапом руху документів є їх здача в архів.
Поряд з уніфікованими формами первинних документів на підприємстві використовуються форми, які розроблені самостійно. До них відносяться:
- Заявка на отримання матеріалів;
- Заявка на отримання ПММ;
- Вироблення за день;
- Вироблення за місяць;
- Реалізація за місяць;
- Акт на списання ПММ.
Заявка на отримання матеріалів складається начальником цеху, головним інженером або головним механіком. Потім вона подається на затвердження головному інженеру. Даний документ складається з метою отримання дозволу для бухгалтера скласти вимога на матеріали.
Заявка на отримання ПММ складається начальником цеху або головним механіком з метою отримання дозволу на видачу комірником ПММ зі складу. Вона підписується головним інженером.
Вироблення за день складається начальником цеху. Вона складається з метою оповіщення адміністрації про денного виробітку продукції. Цей документ є основоположним для бухгалтера реалізації, так як за допомогою його реалізується робота з клієнтами.
Вироблення за місяць містить зведені дані про випущеної продукції. Даний документ складається бухгалтером реалізації.
Реалізація за місяць містить зведені дані про реалізованої продукції за місяць. Даний документ складається бухгалтером реалізації.
В акті на списання ПММ міститься інформація про отриманий паливі зі складу. Цей акт складає головний механік в кінці місяця, до нього додаються всі заявки на ПММ. Підписується цей документ генеральним директором.
2. Структура бухгалтерського апарату ТОВ «ЗЗБВ-Стандарт»
Ефективна система бухгалтерського обліку повинна забезпечувати:
- Відображення в обліку всіх без винятку факторів господарської діяльності;
- Однозначну ідентифікацію господарських операцій та фактів господарської діяльності в первинних документах таким чином, щоб не було розбіжностей у їх тлумаченні;
- Правильність оцінки вартості активів, зобов'язань і господарських операцій в грошовому вираженні;
- Віднесення фактів господарської діяльності до тих періодів, в яких вони мали місце, і визначення точного часу здійснення господарських операцій;
- Своєчасне, правильне і оперативне формування зовнішньої та внутрішньої звітності.
Документи, що формуються системою бухгалтерського обліку, дають третім сторонам, управлінському ланці і співробітникам підприємства інформацію про здійснені господарські операції.
У системі бухгалтерського обліку використовуються два основних типи даних: нормативно-довідкова інформація і дані по господарських операціях.
Нормативно-довідкова інформація має постійний або майже постійний характер. Помилки в такій інформації мають більш серйозні наслідки у порівнянні з помилками в даних по господарських операціях, оскільки вплинуть на ці дані перш, ніж будуть виправлені.
Дані за господарськими операціями носять в кожному конкретному випадку індивідуальний характер.
Концептуально система бухгалтерського обліку відособлена від контрольних процедур, що утворюють третій елемент системи контролю. Однак на практики такого поділу між системою бухгалтерського обліку, що використовуються для досягнень цілей контролю, і процедурами контролю господарських операцій, реєструється системою бухгалтерського обліку, не існує. Саме з цього склад і зміст контрольних процедур залежить від елементів системи бухгалтерського обліку.
Загальна чисельність апарату бухгалтерії складає 4 людини - це головний бухгалтер, бухгалтер матеріальної групи, бухгалтер розрахункової групи, бухгалтер реалізації.
Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку несе головний бухгалтер. Він же складає усі форми звітності, за винятком звітності стосується НДФЛ і ЕСН. Ці форми становить бухгалтер розрахункової групи, і після перевірки їх головний бухгалтером здає у відповідні органи.
Для розрахунку ПДВ складається книга покупок і книга продажів. Книгу покупок становить бухгалтерматеріальної групи, а книгу продажів бухгалтер реалізації.
Згідно посадової інструкції головний бухгалтер несе відповідальність за обробку наступних документів: всі документи, що стосуються обліку, надходження, списання основних засобів, відомість розподілу комунальних послуг по цехах і підрозділах, угоди про заліки, виписки банків, платіжні доручення та інші документи банку, головна книга та звітність.
Бухгалтер розрахункової групи нараховує заробітну плату і здійснює всі розрахунки, пов'язані з нею. Спільно з секретарем-кадровиком подають відомості до пенсійного фонду, соц. страх і податкову інспекцію, що стосуються ЕСН і ПДФО. За сумісництвом бухгалтер розрахункової групи веде касу і займається прийомом і видачею готівки з каси.
Первинними документами, які обробляє бухгалтер розрахункової групи, є: табель обліку робочого часу, лікарняні листи, відпускні записки, записки про переведення, накази про прийом і звільнення, накази про преміювання, наряди, відомість на утримання матеріальних благ і послуг в рахунок заробітної плати, прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга та ін
Бухгалтер матеріальної групи враховує постачання, зберігання і витрата матеріалів веде контроль розрахунків з постачальниками і раз на пів року складає акти звірки з постачальниками матеріалів. Також бухгалтер матеріальної групи перевіряє звіти, що здаються начальниками відповідних підрозділів та комірника про витрату матеріалів за місяць, виписує довіреності на купівлю матеріалів працівникам відділу постачання, перевіряє авансові звіти.
Первинними документами, за які несе відповідальність, бухгалтер матеріальної групи є: прибуткові ордери, рахунок-фактури постачальників, договори на надходження матеріалів, вимога на відпуск матеріалів та ін
Бухгалтер реалізації здійснює продаж продукції і виписує відповідні документи. Також він веде відомість по рахунку 62, перевіряє з начальниками цехів вироблення продукції та її відпуск зі складу, раз на пів року складає акти звірки з покупцями, з якими укладено договори на тривалий термін.
Головний бухгалтер відповідає за правильне ведення всього обліку. У коло його обов'язків входить: складання всіх форм звітності, зведення всіх рахунків, заповнення головної книги, а також здійснює контроль за кредиторської та дебіторської заборгованостей.
Всі працівники бухгалтерії вносять відомості, що стосуються їх груп у комп'ютер. Відомості про відповідність інформації подається головному бухгалтеру щомісяця не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем.
Працівники бухгалтерії виконують наступні функції:
-Введення первинних документів в єдину базу, що стосуються їх галузі обліку;
-Контроль введеної інформації (звірення з первинними документами);
-Формування журналів-ордерів, відомостей, карточок рахунків, звітів, відповідей на оперативні запити за своїми напрямками обліку.

3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт»
Для розробки стратегії необхідний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації.
Для успішного функціонування в довгостроковій перспективі організація повинна прогнозувати, які труднощі можуть виникнути в майбутньому і які можливості можуть відкритися.
Проведемо аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища досліджуваної фірми методами SWOT-аналізу (табл. 1), PEST-аналізу (табл. 2).
SWOT - аналіз ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт»
Таблиця 1
Можливості:
1. Підвищення попиту на продукцію;
2. Вихід на нові регіональні ринки;
3. Поява нових постачальників;
4. Збільшення частки на ринку;
5. Отримання кредиту.
Загрози:
1. Посилення конкуренції;
2. Втрата постійних клієнтів;
3. Поява нових фірм на ринку;
4. Зростання темпів інфляції;
5. Скорочення частки ринку.
Сильні сторони:
1. Висококваліфікований персонал;
2. Хороша мотивація персоналу;
3. Налагоджена збутова мережа;
4. Високий контроль якості;
5. Зростання оборотних коштів.
Сів:
1. Вихід на нові ринки можливий внаслідок зростання обігових коштів та наявності висококваліфікованого персоналу;
2. Достатня популярність буде сприяти виходу на нові ринки;
3. Кваліфікація персоналу, контроль якості, невдале поводження конкурентів і розвиток рекламних технологій дадуть можливість встигнути за зростанням ринку.
Сіу:
1. Посилення конкуренції, інфляція і зростання податків вплинуть на проведення стратегії;
2. Поява конкурентів викличе додаткові витрати фінансових ресурсів;
3. Налагоджена збутова мережа допоможе утримати постійних клієнтів
Слабкі сторони:
1. Збої в постачанні;
2. Недоліки в рекламній політиці;
3. Відсутність власних торговельних і складських площ (орендуються);
4. Відсутність на підприємстві
комерційної служби;
СлВ:
1. Погана рекламна політика створить утруднення при виході на нові ринки;
2. Залежність від основного постачальника призведе до недогляду вигідних пропозицій з боку нових постачальників;
3. Отримавши кредит, підприємство зможе купити торгові площі.
Слу:
1. Поява нових конкурентів, збої в постачанні, відсутність комерційної служби погіршить конкурентну позицію;
2. Непродумана рекламна політика не втримає покупців при посиленні конкуренції і появи нових фірм;
Висновок: У підприємства є можливість розширити свою діяльність (за рахунок виходу на нові ринки), тільки для цього необхідно користуватися сильними сторонами і усувати слабкі, а також уважно стежити за змінами зовнішнього середовища.
PEST - аналіз ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт»
Таблиця 2
Середа
Політико-правова
Економічна
Соціально-культурна і демографічна
Технологічна
1. Нестабільна політична ситуація;
2. Нейтральне ставлення держави до ділової активності фірми;
3. Прийнятне втручання держави в діяльність організації;
4. Наявність державного антимонопольного регулювання;
5. Постійні законодавства в області сплати податків та бухгалтерського обліку.
1. Нестабільність курсу долара;
2. Високий рівень безробіття;
3. Підвищення середнього рівня заробітної плати;
4. Вступ економіки в піднімальну фазу ділового циклу;
5. Незначні темпи інфляції.
1. Наявність висококваліфікованих кадрів на ринку праці;
2. Підвищення рівня життя населення;
3. Зміни звичок і запитів споживачів;
4. Прагнення населення до ділової активності та самостійності.
1. Поява нових розробок в галузях діяльності підприємства;
2. Наявність джерела фінансування для придбання нової технології;
3. Повсюдна механізація і автоматизація виробництва;
4. Проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в областях діяльності підприємства;
Висновок: Фірма повинна уважно стежити за змінами факторів непрямого впливу і у випадки їх зміни підлаштовувати свою діяльність до нових умов роботи.

4. Аналіз ринкових коефіцієнтів фінансової стійкості.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Так, багато бізнесменів, включаючи представників державного сектора економіки, вважають за краще вкладати в справу мінімум власних коштів, а фінансувати його за рахунок грошей, узятих у борг. Однак, якщо структура «власний капітал - позиковий капітал» має значний перекіс у бік боргів, підприємство може збанкрутувати, якщо кілька кредиторів одночасно вимагатимуть свої гроші назад в «незручне» час.
Стійкий фінансовий стан формується в процесі виробничо - господарської діяльності підприємства. Визначення його на ту або іншу дату відповідає на питання, наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом звітного періоду. Однак партнерів та акціонерів даного підприємстві цікавить не процес, а результат, тобто саме самі показники і оцінка фінансового стану, які можна визначити на базі даних офіційної публічної звітності.
Дуже важливо правильно оцінити рівень і динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості на конкретному підприємстві. Розглянемо це на прикладі ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт». Вид діяльності нашого підприємства - виробництво. Розрахуємо за даними бухгалтерської звітності за 1 квартал 2006 року повний набір коефіцієнтів фінансової стійкості.
За даними фінансової звітності ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» визначили відносну фінансову стійкість. (Таблиця 3)
Таблиця 3
Показники фінансової стійкості ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» за 1 квартал 2006 року.
Показники
За 1 квартал 2006р.
Рекомендований критерій.
1
2
3
1) Коефіцієнт фінансового ризику
0,8
<0.7
2) Коефіцієнт боргу
0,51
<0.4
3) Коефіцієнт фінансової стійкості
0,55
0,8-0,9
4) Коефіцієнт маневреності
0,56
0,5
5) Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами
0,01
> 0.1
З таблиці 3 видно, що досліджуване підприємство на кінець звітного періоду нестійка. Так як коефіцієнт боргу становить 0,51 і перевищує нормативне значення рівне 0,4, що робить ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» менш привабливим для ділових партнерів.
Коефіцієнт незалежності важливий як для інвесторів, так і для кредиторів підприємства, оскільки він характеризує частку коштів, вкладених власниками в загальну вартість майна підприємства.
За 1 квартал ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» має рівень коефіцієнта фінансової стійкості нижче теоретично рекомендованого (рекомендоване значення 0,8-0,9; значення за 1 квартал 2006 року - 0,55).
На підприємстві коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами фінансування менше нормативу, це свідчить про незабезпеченість підприємства власними оборотними коштами на кінець звітного періоду.
У цілому поліпшення стану оборотних коштів залежить від випереджаючого зростання суми власних оборотних коштів у порівнянні із зростанням матеріальних запасів. Збільшити власні обігові кошти можна за допомогою довгострокового запозичення, якщо довгострокових кредитів у структурі пасивів відносно небагато, то можна спробувати отримати додатковий довгостроковий кредит або наростити власний капітал шляхом збільшення статутного капіталу, підйом рентабельності за допомогою контролю витрат.
5. Проблеми та шляхи їх зниження.
Аналіз діяльності підприємства показав, що у ТОВ "ЗЗБВ - Стандарт" є можливість подальшого розвитку. Необхідно проводити маркетингові дослідження, шукати нові ринки збуту, застосовувати в роботі нові інформаційні технології. І, звичайно, кожен менеджер, працюючи з конкретним клієнтом повинен прислухатися до потреб, пропозицій або, навпаки, скаргами, і керівництву пропонувати свої ідеї, щодо удосконалення всієї діяльності виходячи з побажань клієнта.
На даному етапі розвитку підприємства, організаційна структура є цілком оптимальною. У зв'язку з подальшим зростанням, виникне необхідність перегляду існуючої організаційної структури. А саме, бачаться наступні напрямки її зміни:
- На даному етапі заступник директора вирішує питання комерційного характеру. При розширенні мережі, необхідно буде створити комерційний відділ, який буде займатися поставками продукції клієнтам, питаннями маркетингу (створення сприятливого іміджу компанії, рекламою, вивченням попиту, аналіз конкурентів і т.д.).
- У зв'язку з подальшим розширенням асортименту необхідно розробити спеціалізацію кожного менеджера по групах продукції.
- Пошук і найом кваліфікованого персоналу у зв'язку з розширенням бізнесу фірми.
Важливо звернути уваги на важливий інструмент управління - мотивація персоналу; створити для них комфортні умови роботи, заохочувати матеріально (сплачувати відсоток від продажів), оплачувати відпустку в санаторії і т.д.
Висновок.
Аналіз діяльності підприємства показав, що у ТОВ «ЗЗБВ - Стандарт» є можливість подальшого розвитку. Необхідно проводити маркетингові дослідження, шукати нові ринки збуту, застосовувати в роботі нові інформаційні технології. І, звичайно, кожен менеджер, працюючи з конкретним клієнтам повинен прислухатися до потреб, пропозицій або, навпаки, скаргами, і керівництву пропонувати свої ідеї, щодо удосконалення всієї діяльності виходячи з побажань клієнта.
Важливо звернути уваги на важливий інструмент управління - мотивація персоналу; створити для них комфортні умови роботи, заохочувати матеріально (сплачувати відсоток від продажів), оплачувати відпустку в санаторії і т.д.
Будь-яка діяльність фірми будується на основі організаційної структури, яка у свою чергу відображає всі зв'язки і посадові обов'язки співробітників. Тому необхідно відстежувати зміни у зовнішній і внутрішньому середовищі, і мінятися в слідстві діях цих факторів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Звіт з практики
61.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз діяльності підприємства з виробництва соків ВАТ Бінго
Аналіз діяльності підприємства з виробництва соків ВАТ Бінго 2
Проект підприємства з виробництва кондитерських виробів
Контроль якості у виробництві збірних залізобетонних виробів
Організація роботи підприємства з виробництва ковбасних виробів
Породи деревини Технологія теплоізоляційних матеріалів пластмас залізобетонних виробів
Діяльність Нефтекамськ заводу залізобетонних виробів ТОВ трест Башнефтепромстрой
Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект мясопереробного підприємства
Організація діяльності підприємства з виробництва паркету
© Усі права захищені
написати до нас