Акредитивна форма розрахунків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реєстраційний № _________ від _________
Факультет соціально-економічний
Відділення заочне
Контрольна робота
з дисципліни Облік, аналіз і аудит внешеторговой економічної діяльності
на тему «Акредитивна форма розрахунків»
Виконала:
студентка V курсу
заочного відділення
соціально-економічного
факультету
2008 р

Зміст
Введення
Поняття і види акредитива
Форма і етапи роботи з акредитивом
Висновок
Використана література

Введення
Зовнішньоекономічна діяльність - істотна складова, найважливіший напрям ринкової економіки.
Зовнішньоекономічна діяльність, як і будь-яка фінансово-господарська діяльність, передбачає здійснення розрахунків з іноземними організаціями (компаніями, фірмами).
Міжнародна практика торгових відносин виробила кілька форм розрахунків залежно від ступеня довіри торгових партнерів, а також від ролі, яку покликані у кожному конкретному випадку грати банки в розрахунках між продавцем і покупцем.
Банки можуть проводити розрахунки в формі акредитива, інкасо, банківського переказу й в інших формах, що застосовуються в міжнародній банківській практиці.
У контрольній роботі буде вивчена акредитивна форма розрахунків.
Метою контрольної роботи є вивчення особливостей здійснення розрахунків акредитивом, його види.

Поняття і види акредитива
Акредитив - це угода, з якого банк (банк-емітент), діючи на прохання і на підставі інструкцій клієнта (наказодавця) або від свого імені:
-Повинен здійснити платіж третій особі (бенефіціару) або його наказу або оплатити або акцептувати переказні векселі (тратти), виставлені бенефіціаром, або
-Дає повноваження іншому банку здійснити такий платіж, оплатити або акцептувати переказні векселі (тратти), або
-Дає повноваження іншому банку здійснити негоціацію проти передбачених документів, якщо дотримані всі умови акредитива.
Основні принципи здійснення операцій з акредитивами закладені в «Уніфікованих правилах і звичаях для документарних акредитивів», розроблених міжнародною торговельною палатою, (діюча редакція - публікація № 500,1993 р.), які представляють собою звід правил, вироблених світовою практикою проведення документарних розрахунків.
Види акредитивів.
1. Відзивний акредитив може бути змінений або анульований наказодавцем в будь-який момент. Безвідкличний акредитив може бути змінений або анульований за заявою наказодавця тільки за згодою бенефіціара, а також за згодою підтверджує і виконуючого банків. В даний час основна маса відкритих акредитивів - безвідкличний.
2. Підтверджений акредитив - це акредитив, за яким на додаток до зобов'язання банку-емітента інший банк також зобов'язується здійснити платіж або акцепт (негоціацію) тратт відповідно до умов акредитива. Якщо таке додаткове зобов'язання другого банку відсутня, акредитив є непідтвердженими. Підтвердження акредитиву - платна послуга банку, величина комісії залежить як від банку-емітента, так і від терміну та суми підтверджуваного акредитива.
3. Покритий акредитив - це акредитив, при відкритті якого банк-емітент формує покриття (депозит у грошовій формі) на повну суму акредитива; якщо відповідний депозит відсутня, акредитив є непокритим.
Важлива сторона покритих акредитивів - це те, за чий рахунок було сформовано покриття і в якому банку. Можливе часткове покриття акредитива: депозит формується не в повній сумі акредитива, а на певну його частину.
4. Подільний акредитив - акредитив, за яким можливі часткові виплати в межах загальної суми акредитива. Якщо за умовами акредитива оплата здійснюється одноразово у повній сумі, акредитив є неподільним.
5. Револьверний (поновлюваний) акредитив - акредитив, що передбачає кілька виплат, сума якого встановлена ​​в розмірі разової виплати (траншу); сума акредитива відновлюється після здійснення платежу, при цьому обумовлюється загальна сума, яка може бути виплачена за всіма відвантаженнях за даним акредитивом. Револьверні акредитиви бувають кумулятивні (невикористана сума траншу додається до наступного траншу) і некумулятивні (невикористана сума траншу в подальшому не може бути використана).
6. Резервний акредитив - акредитив, платіж за яким проводиться проти простої вимоги без подання документів. Резервний акредитив фактично являє собою аналог банківської гарантії і використовується зазвичай в країнах з англо-американським типом права, де банківські гарантії як такі не застосовуються.
7. Трансферабельний (перекладний) акредитив передбачає можливість переведення частини акредитива бенефіціаром своєму постачальнику (другому бенефіціару) або декільком постачальникам. При роботі з трансферабельного акредитиву бенефіціар, який планує перевести частину акредитивів другий бенефіціарам, стикається з низкою труднощів, у тому числі:
- Опис товарів у першому і другому (переведених) акредитиви повинне відповідати, тобто товар, оплату якого гарантує даний акредитив, повинен бути однорідним,
- Складність у формуванні та поданні документів: якщо документи, надані по других акредитивами, представлені на першу (наприклад, транспортні), то постачальникам стає очевидним найменування покупця, а в деяких випадках - і ціна товару, що може суперечити інтересам першого бенефіціара.
- Складність формулювання умов перекладеного акредитива; так, наприклад мають бути чітко проставлені строки подання документів з переведеним акредитивами, інакше термін подання за першим акредитивом може минути до закінчення дії другого і т.п.
8. Компенсаційний акредитив - акредитив, заснований на іншому акредитиві, але ці акредитиви єдині тільки в економічному сенсі: в правовому відношенні вони незалежні один від одного, по кожному з акредитивів банк приймає на себе самостійні зобов'язання, не залежать від виконання другого акредитива. У цьому випадку виникають додаткові ризики: він повинен платити за другим акредитивом незалежно від виконання першого.
При роботі з акредитивом можлива також операція з переуступки виручки - цесія - це операція, при якій цедент (бенефіціар по акредитиву) дає безумовне зобов'язання по акредитиву цессионарию в тому, що належна йому частина виручки буде відступлена через посередництво авізуючого (підтверджуючого) банку. Цессія не передбачає переуступки права працювати по самому акредитиву. Цессія є умовним забезпеченням: виплата здійснюється після надання документів та їх оплати по акредитиву, зазвичай застосовується у разі, якщо акредитив є складовою ланкою в структурі фінансування підприємства або окремого проекту банком.
Форма і етапи роботи з акредитивом
Основні параметри акредитиву:
1) Заявник (наказодавець) і бенефіціар;
2) Вид акредитива;
3) Дата відкриття і термін дії акредитива, місце закінчення строку дії акредитива;
4) Валюта і сума акредитива;
5) Банк-емітент, а також при необхідності авізуючий, що підтверджує, виконуючий банки;
6) найменування товару (зазвичай вказується номер контракту, умови поставки);
7) Перелік документів, проти яких здійснюється платіж, і їх параметри (кількість копій або оригіналів, мова документів, найменування вантажоодержувача та вантажовідправника, місце відвантаження та доставки товару, специфічні параметри - наприклад, чистий коносамент або страховий поліс, що покриває всі ризики; період відвантаження , термін подання документів з моменту відвантаження і т.д.);
8) рамбурсні інструкції - умови платежу (платіж проти пред'явлення документів або після закінчення певного періоду з дати подання документів; акцепт або негоціація тратт, змішаний платіж і т.д.);
9) Інші умови (чи дозволені приватні відвантаження та перевантаження по акредитиву, вказівку за чий рахунок комісії; посилання на Уніфіковані правила).
Види акредитива за умовами оплати:
- Акредитив з платежем проти пред'явлення документів: у цьому випадку банк, що отримав повний комплект документів по акредитиву, перевіряє ці документи за зовнішніми ознаками в термін, що не перевищує семи робочих днів, після чого приймає рішення про оплату або про відмову в оплаті документів;
- Акредитив, що передбачає акцепт тратт (термін платежу відповідає терміну оплати векселя): різновидом даного виду акредитива є акредитив з негоціацією тратт, відмінність полягає в тому, що негоціацію може зробити будь-який банк, і банк зобов'язаний вексель негайно врахувати;
- Акредитив з розстрочкою платежу: банк перевіривши документи за зовнішніми ознаками і прийнявши рішення про їх оплату, здійснює платіж по акредитиву в зазначений термін - після закінчення певного періоду після подання документів (через місяць, три місяці, півроку, і т.д.) або в визначену в акредитиві дату;
- Акредитив з «червоною застереженням» передбачає виплату авансу.
Основні етапи роботи з акредитивом:
1. Виставлення акредитива. За заявою наказодавця і відповідно до нього банк-емітент виставляє акредитив, тобто передає його у підтверджуючий / авізуючий банк, використовуючи систему кореспондентських рахунків. При необхідності банк-емітент звертається з проханням до іншого банку підтвердити акредитив.
2. Внесення змін до акредитиву. При необхідності в умови акредитива можуть бути внесені зміни: змінено перелік документів, продовжено термін дії акредитива і т.д.
3. Подання та оплата документів. Бенефіціар формує комплект документів. Документи повинні бути представлені у виконуючий банк в місці закінчення терміну дії акредитива до закінчення цього терміну. Банк перевіряє документи за зовнішніми ознаками. Якщо представлені документи, не обумовлені в акредитиві, банк їх не розглядає. При відсутності розбіжностей у поданих документах з умовами акредитива, документи оплачуються відповідно до умов, обговореними в акредитиві. Якщо при перевірці документів банком виявлені розбіжності, запитується банк-емітент, який у свою чергу, запрошує наказодавця про допустимість оплати документів з розбіжностями; в цьому випадку оплата можлива з дозволу наказодавця.
Оплачені документи направляються приказодателю.
Позитивні сторони акредитива полягають в першу чергу в тому, що він дає гарантію сторонам за контрактом (гарантія оплати поставки для бенефіціара, з одного боку; гарантія для наказодавця, що грошові кошти підуть тільки після відвантаження - з іншого). Використання акредитиву в схемах фінансування дозволяє оптимізувати вартість і структуру позикових коштів для підприємств; оскільки існує зобов'язання банку оплатити товар, постачальник може надати покупцеві товарний кредит, обумовлений в акредитиві як розстрочення або відстрочення платежу. До негативних сторін акредитива відносять складність і відносну тривалість розрахунків, високу вартість у порівнянні з іншими формами розрахунків.
Акредитивна форма широко поширена за кордоном.
Акредитив на користь іноземних постачальників виставляється банками з валютних рахунків фірми.
Якщо акредитив виставляє російське підприємство при розрахунках з іноземним постачальником, то його облік ведеться на рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках». Це активний рахунок, сальдо його показує суму на яку відкриті не оплачені ще акредитиви.
У розвиток рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» слід ввести такі субрахунки:
55-1/1 «Акредитиви всередині країни»
55-1/2 «Акредитиви за кордоном»
55-2 «Чекові книжки».
Кореспонденція рахунків при використанні акредитивної форми розрахунку може бути наступною:
Дебет 55-1/1 «Акредитиви всередині країни» Кредит рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» - відкриття акредитива з рублевого або валютного рахунків або за рахунок отримання кредитів банків.
Дебет рахунків 60-3 «Расчтеи з постачальниками і підрядниками за авансами, виданими у валюті, 60-4« Розрахунки з постачальниками і підрядниками у валюті Кредит рахунку 55-1/2 «Акредитиви за кордоном» - використання акредитива при оплаті заборгованості российкие або іноземним постачальникам.
Дебет рахунку 55-1/2 «Акредитиви за кордоном» Кредит рахунку 91-3 «Курсові різниці» - позитивна курсова різниця, що виникла на субрахунку 55-1/1 «Акредитиви всередині країни».
Дебет рахунку 91-3 «Курсові різниці» Кредит 55-1/2 «Акредитиви за кордоном» - оотріцатедльная курсова різниця, що виникає при збільшенні курсу іноземної валюти.
Дебет рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 55-1 «Акредитиви» - повернення невикористаної суми при закритті акредитива.
Аналітичний облік розрахунків по акредитиву необхідно організувати в розрізі виставлених акредитивів.

Висновок
Зовнішньоекономічна діяльність відіграє величезну роль в економіці країни. Особлива увага приділяється здійсненню розрахунків між країнами. Тут величезне значення має форма здійснення розрахунків.
У контрольній роботі була вивчена акредитивна форма розрахунків, розглянуто види акредитива, форми і порядок проведення розрахунків за нього. Також були розглянуті переваги і недоліки здійснення розрахунків за акредитивами.
Таким чином, акредитивна форма розрахунку передбачає на підставі інструкцій клієнта зробити банку-емітенту необхідні операції з третьою особою (бенефіціаром).
Позитивною стороною акредитива є гарантія сторін за контрактом (гарантія оплати поставки для бенефіціара, з одного боку; гарантія для наказодавця, що грошові кошти підуть тільки після відвантаження - з іншого). До негативних сторін акредитива відносять складність і відносну тривалість розрахунків, високу вартість у порівнянні з іншими формами розрахунків.

Використана література
1. Бабченко Т.Н. «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 352 с.
2. Матвєєва О.П. «Організація і технологія зовнішньоторговельних операцій»: Навчальний посібник. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2000. - 160 с.
3. Прокушев Є.Ф. «Зовнішньоекономічна діяльність»: Підручник. - Практичний посібник. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1999. - 208 с.
4. Стровский Л.Є., Казанцев С.К., Паршина О.А. та ін «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.Є. Стровский. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 823 с.
5. Стровский Л.Є. та ін «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»: Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями / Под ред. Стровский Л.Є. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 799с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
30.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Акредитивна форма розрахунків та її види
Акредитивна форма розрахунків за екпортно-імпортними операціями
Акредитивна форма розрахунків за екпортно-імпортними операціями
Вексель - форма міжнародних розрахунків
Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах
Облік розрахунків при довірчому управлінні розрахунків з дочірніми і залежними організаціями
Облік розрахунків при довірчому управлінні розрахунків з дочірніми і з
© Усі права захищені
написати до нас