Адресна книга на мові Visual Basic

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Аналіз вихідних даних

1.1 Заснування та призначення розробки

Програма адресна книга ZiBook написана на мови Visual Basic, метою написання даної програми, було створення багатофункціональної адресної книги з можливістю додавання, зміни, редагування і пошуку інформації, так само в програмі є можливість дозвону модемом за номером абонента.

1.2 Мінімальні вимоги до складу і параметрів технічних засобів: ЕОМ, зовнішні пристрої

Для того, щоб використовувати ZiBook, Вам потрібен комп'ютер з наступним апаратним і програмним забезпеченням:

 • Процесор Pentium (або аналогічний) *

 • Звукова карта **

 • Мікрофон і динаміки (краще навушники - для усунення луни)

 • Модем

 • Microsoft Windows 95-98

* Може бути використаний також швидкий процесор i486, проте успішний результат у цьому випадку не гарантований.

** Для найкращого результату, звукова карта повинна підтримувати звуковий формат 8000 Гц (8 кГц) / 16 біт і працювати в режимі повного дуплексу (тобто дозволяти одночасні запис і відтворення звуку).

1.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

 • Операційна система MS Windows 95-98-Me

 • Підтримка операційною системою кирилиці

 • Для роботи програми на комп'ютері повинні бути встановлений Scripting Host (Сервер сценаріїв) (WSCRIPT.SHELL)

 • 16Мб оперативної пам'яті

 • 10 Мб на жорсткому диску

 • Відеоадаптер SVGA

 • SVGA монітор

1.4 Вимоги до функціональних характеристик

Постановка завдання. Програма повинна виконувати наступні функції:

 • Висновок форми, яка містить всю адресну книгу

 • Висновок форми, для внесення та редагування адресної книги

 • Висновок форми, для налаштування параметрів модему (тоновий \ імпульсний, номер СОМ порту)

 • Висновок форми пошуку.

1.5 Вибір та обгрунтування системи програмування і використовуваних програмних засобів

При розробці програмних продуктів, обов'язково виникає питання вибору програмних засобів для оптимального рішення, поставленого завдання. Але, кожен пакет має свої особливості, рішенням яких приділено більшу увагу. У даному випадку оптимальним вибором став Visual Basic 6.0. Так як, Visual Basic 6.0 є дуже гнучким мовою, що дозволяє в короткі строки створювати програмне забезпечення досить високого ступеня складності. Крім того, Visual Basic популярна мова програмування, як наслідок, наявність досить повної довідкової інформації.

1.6 Розробка математичної моделі задачі, вибір алгоритму реалізації і його обгрунтування

В основі програми лежить робота з текстовими файлами, відкриття його для запису, пошук потрібних елементів.

2. Зовнішня специфікація

2.1 Вхідні дані

Вхідними даними є:

 • Ім'я

 • По батькові

 • Прізвище

 • Адреса

 • Будинок

 • Квартира

 • Телефон

 • Коментарі

2.2 Вихідні дані

Вихідними даними для даної програми є список адресатів.

2.3 Загальний опис алгоритмів і внутрішніх даних

Внутрішні дані зберігаються в локальних і в глобальних змінних, а також у властивостях елементів управління.

Загальний опис алгоритмів. Програма заснована на подієвої моделі. Коли відбувається будь-яка подія (натискання клавіші на клавіатурі або кнопку миші), програма його обробляє (виконує певний код).

2.4 Основний алгоритм програми

Основний алгоритм програми полягає в організації роботи користувача з БД адресної книги. Внесення даних відбувається у файл data.dat, після того, як всі дані введені, і номер телефону перевірений на коректність, дані записуються в нього.

3. Керівництво користувача

  1. Призначення програми

Програма адресна книга ZiBook призначена для зберігання даних про ваших знайомих, колег і друзів.

3.2 Опис інтерфейсу. Вимоги до вхідних даних

Після запуску програми на екрані з'являється головне вікно. Як видно, програма має дуже приємний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Натискаючи на відповідні кнопки користувач може:

Додавати \ змінювати елементи.

Пошук по БД. Заповнюємо необхідні поля і натискаємо Ok.

Ніяких особливих вимоги програма не пред'являє користувачеві. У полі «телефон» поставлено перевірка на символи, що вводяться - програма просто не дасть Вам ввести туди нічого крім цифр. В інші поля, можете вводити що завгодно, використовувати будь-які символи, але врахуйте що при пошуку слова «Іванов» і «иванов» будуть враховуватися як різні, тому що програма чутлива в регістру букв.

Результати пошуку виводяться в тому ж вікні, де і основна БД. Але в цей момент основна БД адресної книги буде невидима для зручності користувача.

Щоб переглянути, знайдені елементи, натискаємо кнопку «Змінити»

Щоб, завантажити всю базу, натискаємо на кнопку «Вся книга»

Вибір параметрів дозвону - тоновий чи імпульсний, номер порту «Параметри»

За всіма питаннями, користувач завжди може звернутися в службу підтримки по електронній пошті: admin@zigmynd.tk або ICQ UIN 907700

4. Керівництво програміста

4.1 Опис типів даних користувача

У програмі користувацькі типи даних не використовується, застосовуються стандартні типи даних: Single, Long, Integer, String, Boolean. Для зберігання БД використовується файл data.dat. Результати пошуку тимчасово зберігаються у файлі search.dat

4.2 Організація введення даних в програму і виведення результатів

Дані в програму вводиться за допомогою клавіатури, всі дані зберігаються у файлі data.dat

4.3 Блок схема


ні так
4.4 Структура програми. Опис процедур і їх параметрів

У програмі використовувалася чотири форми:

FrmMain

Ця форма містить основну форму програми.

 • SaveData () процедура зберігає дані в файл data.dat

 • butAbout_Click () процедура викликає меню About

 • butAdd_Click () процедура инициализирующая додавання елементів в адресну книгу.

 • butDelete_Click () процедура видаляє обрані елементи з адресної книги.

 • butDial_Click () процедура инициализирующая дозвон

 • butEdit_Click () процедура инициализирующая редагування елементів

 • butOptions_Click () процедура, инициализирующая запуск меню налаштувань модему

 • Command1_Click () процедура, инициализирующая пошук

 • Command2_Click () процедура, завантажувати всю адресну книгу у вікно

FrmEdit

Ця форма містить мене для редагування БД. Ця ж форма виводиться при введенні параметрів пошуку.

 • txtPhone_KeyPress (KeyAscii As Integer) - процедура перевіряє правильність введення номера телефону. Дає вводити тільки цифри.

F rmAbout

Ця форма виводить вікно «About» c коротким описом програми.

FrmOptions

Ця форма використовується для налаштування параметрів модему.

 • butOk_Click () - процедура зберігає параметри дозвону, які вибирає користувач.

 • txtPort_KeyPress (KeyAscii As Integer) - процедура перевіряє правильність введення номера порту. Дає вводити тільки цифри.

Всі процедури можна форми можна розділити на наступні групи:

 1. процедури завантаження

 2. процедури, що обробляють дані на конкретних кроках

 3. процедури обробки та введення даних.

4.5 Налаштування програми

Дана програма не містить складних налаштувань. Все що користувач може налаштувати - це параметри модеми - порт з'єднання і тип дзвінка (тоновий або імпульсний в залежності від струму який дзвінок підтримує АТС) Детальний опис програми знаходиться у файлі readme.txt

5. Контрольний приклад

В якості прикладу розглянемо питання про внесення нового користувача в БД.

 1. Для додавання елемента заповнимо наступні поля:

 • Ім'я

 • По батькові

 • Прізвище

 • Адреса

 • Будинок

 • Квартира

 • Телефон

Далі називаємо кнопку «Додати» і якщо все було вірно зроблено, в БД занесеться новий елемент.

 1. Для того щоб перевірити, виділяємо цікавий для нас елемент і тиснемо кнопку «Змінити»

Додаток

FrmMain

Rem Автор програми ZIGMyND <admin@zigmynd.tk>

Option Explicit

Public Sub SaveData ()

Dim Index As Long

Dim strText As String

SetAttr Path & "data.dat", vbNormal

On Error Resume Next

Open Path & "data.dat" For Output As # 1

For Index = 0 To UBound (User)

If Not (User (Index). StrKvartira = vbNullString Or User (Index). StrDoma = vbNullString Or User (Index). StrFamilia = vbNullString Or User (Index). StrOtchectvo = vbNullString Or User (Index). StrAdress = vbNullString Or User ( Index). strComment = vbNullString Or User (Index). strName = vbNullString Or User (Index). strPhone = vbNullString) Then

Print # 1, User (Index). StrName

Print # 1, User (Index). StrOtchectvo

Print # 1, User (Index). StrFamilia

Print # 1, User (Index). StrAdress

Print # 1, User (Index). StrDoma

Print # 1, User (Index). StrKvartira

Print # 1, User (Index). StrPhone

Print # 1, User (Index). StrComment

End If

Next

Close

End Sub

Private Sub butAbout_Click ()

Load frmAbout

frmAbout.Show vbModal

End Sub

Private Sub butAdd_Click ()

ReDim Preserve User (UBound (User) + 1)

lngIndex = UBound (User)

Load frmEdit

frmEdit.Show vbModal

End Sub

Private Sub butDelete_Click ()

On Error Resume Next

If lstMain.GetSelected> lstMain.GetAll Then Exit Sub

With User (lstMain.GetSelected)

. StrName = vbNullString

. StrOtchectvo = vbNullString

. StrFamilia = vbNullString

. StrAdress = vbNullString

. StrKvartira = vbNullString

. StrDoma = vbNullString

. StrComment = vbNullString

. StrPhone = vbNullString

End With

SaveData

GetData

End Sub

Private Sub butDial_Click ()

If User (lstMain.GetSelected). StrPhone = vbNullString Then Exit Sub

If blnDial = False Then

Open "COM" & Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Port") For Output As # 1

If Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ DialMode") = 0 Then

Print # 1, "ATDT" & User (lstMain.GetSelected). StrPhone

Else

Print # 1, "ATDP" & User (lstMain.GetSelected). StrPhone

End If

Close

blnDial = True

Else

Open "COM" & Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Port") For Output As # 1

Print # 1, "CLOSE"

Close

blnDial = False

End If

End Sub

Private Sub butEdit_Click ()

lngIndex = lstMain.GetSelected

Load frmEdit

frmEdit.txtName = User (lstMain.GetSelected). strName

frmEdit.txtOtchectvo = User (lstMain.GetSelected). strOtchectvo

frmEdit.txtFamilia = User (lstMain.GetSelected). strFamilia

frmEdit.txtAdress = User (lstMain.GetSelected). strAdress

frmEdit.txtdoma = User (lstMain.GetSelected). strDoma

frmEdit.txtkvartira = User (lstMain.GetSelected). strKvartira

frmEdit.txtPhone = User (lstMain.GetSelected). strPhone

frmEdit.txtComment = User (lstMain.GetSelected). strComment

frmEdit.Show vbModal

End Sub

Private Sub butExit_Click ()

Unload Me

End Sub

Private Sub butOptions_Click ()

Load frmOptions

frmOptions.Show vbModal

End Sub

Private Sub Command1_Click ()

bPoisk = True

If Dir (Path & "search.dat") <> "" Then Kill (Path & "search.dat")

butAdd.Visible = False

butEdit.Visible = True

butDelete.Visible = False

butAbout.Visible = False

butDial.Visible = False

butOptions.Visible = False

frmEdit.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click ()

bPoisk = False

butAdd.Visible = True

butEdit.Visible = True

butDelete.Visible = True

butAbout.Visible = True

'ButDial.Visible = True

butOptions.Visible = True

GetData

End Sub

Private Sub Form_DblClick ()

WindowState = vbMinimized

End Sub

Private Sub Form_Load ()

On Error Resume Next

GetData

SetWindowText hWnd, App.ProductName

Dim lngTop As Long, lngLeft As Long, lngWidth As Long, lngHeight As Long

lngTop = Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Top")

lngLeft = Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Left")

lngHeight = Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Height")

lngWidth = Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Width")

If lngHeight <3510 Then lngHeight = 3510

If lngWidth <6630 Then lngWidth = 6630

Move lngLeft, lngTop, lngWidth, lngHeight

If Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ OnTop") = True Then SetTop hWnd, True

End Sub

Public Sub GetData ()

On Error Resume Next

Dim Cnt As Long

lstMain.ItemClear

If bPoisk Then

If Not Exist (Path & "search.dat") Then Exit Sub

Open Path & "search.dat" For Input As # 1

Else

If Not Exist (Path & "data.dat") Then Exit Sub

Open Path & "data.dat" For Input As # 1

End If

Open Path & "data.dat" For Input As # 1

While Not EOF (1)

ReDim Preserve User (Cnt)

Line Input # 1, User (Cnt). StrName

Line Input # 1, User (Cnt). StrOtchectvo

Line Input # 1, User (Cnt). StrFamilia

Line Input # 1, User (Cnt). StrAdress

Line Input # 1, User (Cnt). StrDoma

Line Input # 1, User (Cnt). StrKvartira

Line Input # 1, User (Cnt). StrPhone

Line Input # 1, User (Cnt). StrComment

lstMain.ItemAdd User (Cnt). strPhone & String (6, "") & User (Cnt). strName

Cnt = Cnt + 1

Wend

Close

Slider.SetMax lstMain.GetMax

End Sub

Private Sub Form_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

If Not Button = vbLeftButton Then Exit Sub

Dim lngY As Long

Dim lngX As Long

Dim lngHeight As Long

Dim lngWidth As Long

lngY = (Y \ 13) + 1

lngX = (X \ 13) + 1

lngHeight = (lngY * 13) * Screen.TwipsPerPixelY

lngWidth = (lngX * 13) * Screen.TwipsPerPixelX

If lngHeight <= 3510 Then

lngHeight = 3510

End If

If lngWidth <= 6630 Then

lngWidth = 6630

End If

Height = lngHeight

Width = lngWidth

End Sub

Private Sub Form_Resize ()

PosControls

lstMain.SetValue Slider.Value

Cls

Line (ScaleWidth - 14, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 14), vbWhite

Line (ScaleWidth - 13, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 13), vb3DShadow

Line (ScaleWidth - 12, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 12), vb3DShadow

Line (ScaleWidth - 10, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 10), vbWhite

Line (ScaleWidth - 9, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 9), vb3DShadow

Line (ScaleWidth - 8, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 8), vb3DShadow

Line (ScaleWidth - 6, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 6), vbWhite

Line (ScaleWidth - 5, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 5), vb3DShadow

Line (ScaleWidth - 4, ScaleHeight) - (ScaleWidth, ScaleHeight - 4), vb3DShadow

Line (lstMain.Left - 1, lstMain.Top - 1) - (lstMain.Left + lstMain.Width + 1, lstMain.Top - 1), vb3DShadow

Line - (lstMain.Left + lstMain.Width + 1, lstMain.Top + lstMain.Height + 1), vb3DLight

Line - (lstMain.Left - 1, lstMain.Top + lstMain.Height + 1), vb3DLight

Line - (lstMain.Left - 1, lstMain.Top - 1), vb3DShadow

End Sub

Private Sub Form_Unload (Cancel As Integer)

'SaveData

If blnDial Then butDial_Click

On Error Resume Next

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ Top", Top

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ Left", Left

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ Height", Height

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ Width", Width

Set Reg = Nothing

End Sub

Private Sub lstMain_Click (Button As Integer)

If Not Button = vbRightButton Then Exit Sub

PopupMenu mnuMain

End Sub

Private Sub mnuAdd_Click ()

butAdd_Click

End Sub

Private Sub mnuDelete_Click ()

butDelete_Click

End Sub

Private Sub mnuDial_Click ()

butDial_Click

End Sub

Private Sub mnuEdit_Click ()

butEdit_Click

End Sub

Private Sub mnuMain_Click ()

If bPoisk Then

mnuAdd.Enabled = False

mnuDelete.Enabled = False

mnuEdit.Enabled = False

Else

mnuAdd.Enabled = True

mnuDelete.Enabled = True

mnuEdit.Enabled = True

End If

End Sub

Private Sub Slider_Change ()

lstMain.SetValue Slider.Value

End Sub

Private Sub PosControls ()

lstMain.Height = ScaleHeight - lstMain.Top

Slider.Height = lstMain.Height

Slider.SetMax lstMain.GetMax

Panel.Left = ScaleWidth - Panel.Width - 11

butExit.Left = Panel.Left

Slider.Left = Panel.Left - Slider.Width - 8

lstMain.Width = Slider.Left - lstMain.Left - 8

butExit.Top = lstMain.Height

End Sub

FrmEdit

Option Explicit

Private Sub butCancel_Click ()

Unload Me

End Sub

Private Sub butOk_Click ()

Dim sLine As String, sInfo As String, bInform As Boolean, arrRecord (7) As String

Dim iCount As Integer, iCountLine As Integer, iFileNum As Integer

If bPoisk Then

If Dir (Path & "data.dat") <> "" Then

iCount = 1: iCountLine = 0: bInform = False

Open Path & "data.dat" For Input As # 1

'Прочитуємо іформацію з файлу і перевіряємо її на збіг

Do While Not EOF (1)

Line Input # 1, sInfo

Select Case iCount

'Ім'я

Case 1

If InStr (Trim (txtName.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Очество

Case 2

If InStr (Trim (txtOtchectvo.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Прізвище

Case 3

If InStr (Trim (txtFamilia.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Адреса

Case 4

If InStr (Trim (txtAdress.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Будинок

Case 5

If InStr (Trim (txtdoma.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Квартира

Case 6

If InStr (Trim (txtkvartira.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Телефон

Case 7

If InStr (Trim (txtPhone.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

'Коментар

Case 8

If InStr (Trim (txtComment.Text), sInfo) <> 0 Then

bInform = True

iCount = 0

Else

iCount = iCount + 1

End If

End Select

'Якщо є хоч один збіг, то записуємо всю інфу в файл "search.dat"

arrRecord (iCountLine) = sInfo

iCountLine = iCountLine + 1

If iCountLine = 8 Then

If bInform Then

iFileNum = FreeFile

Open Path & "search.dat" For Append As # iFileNum

For iCountLine = 0 To UBound (arrRecord)

Print # iFileNum, arrRecord (iCountLine)

Next

Close # iFileNum

End If

Erase arrRecord

bInform = False

iCountLine = 0

iCount = 1

End If

Loop

Close

'Показуємо результат пошуку

frmMain.GetData

'BPoisk = False

Else

MsgBox "Дані не знайдені.", VbExclamation

Unload Me

Exit Sub

End If

Else

With User (lngIndex)

. StrName = txtName

. StrOtchectvo = txtOtchectvo

. StrFamilia = txtFamilia

. StrAdress = txtAdress

. StrDoma = txtdoma

. StrKvartira = txtkvartira

. StrPhone = txtPhone

. StrComment = txtComment

End With

frmMain.SaveData

frmMain.GetData

End If

Unload Me

End Sub

Private Sub txtPhone_KeyPress (KeyAscii As Integer)

If Not IsNumeric (Chr (KeyAscii)) And Not KeyAscii = 8 Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Sub Form_Load ()

If Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ OnTop") = True Then SetTop hWnd, True

End Sub

FrmOptions

Option Explicit

Private Sub butCancel_Click ()

Unload Me

End Sub

Private Sub butOk_Click ()

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ Port", txtPort

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ OnTop", chkOnTop.Value

If optDialMode (0). Value = True Then

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ DialMode", 0

Else

Reg.RegWrite "HKCU \ Book \ DialMode", 1

End If

If chkOnTop.Value = 1 Then

SetTop frmMain.hWnd, True

Else

SetTop frmMain.hWnd, False

End If

Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load ()

On Error Resume Next

txtPort = Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ Port")

chkOnTop.Value = Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ OnTop")

optDialMode (Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ DialMode")). Value = True

If Reg.RegRead ("HKCU \ Book \ OnTop") = True Then SetTop hWnd, True

End Sub

Private Sub Form_Unload (Cancel As Integer)

If Not IsNumeric (txtPort) Then

MsgBox "Поле номера порту модему повинно бути цифровим"

Cancel = True

End If

End Sub

Private Sub txtPort_KeyPress (KeyAscii As Integer)

If Not IsNumeric (Chr (KeyAscii)) And Not KeyAscii = 8 Then KeyAscii = 0

End Sub

FrmAbout

Option Explicit

Private Sub butOk_Click ()

Unload Me

End Sub

ModMain

Option Explicit

Public Declare Function DrawEdge Lib "user32" (ByVal hdc As Long, qrc As Rect, ByVal edge As Long, ByVal grfFlags As Long) As Long

Public Declare Function SystemParametersInfoA Lib "user32" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByRef lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long

Public Declare Function GetClientRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpRect As Rect) As Long

Public Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias ​​"SetWindowTextA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As String) As Long

Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Public Type Rect

Left As Long

Top As Long

Right As Long

Bottom As Long

End Type

Public Type UserInfo

strName As String

strOtchectvo As String

strFamilia As String

strAdress As String

strDoma As String

strKvartira As String

strPhone As String

strComment As String

End Type

Public User () As UserInfo

Public lngIndex As Long

Public Reg As Object

Public blnDial As Boolean

Public Const Square As Long = & H1 Or & H2 Or & H4 Or & H8

'Для пошуку

Public bPoisk As Boolean

Sub Main ()

Set Reg = CreateObject ("WSCRIPT.SHELL")

If App.PrevInstance = True Then

MsgBox "Програма вже запущена ..."

Else

Load frmMain

frmMain.Show

End If

End Sub

Public Sub SetTop (hWnd As Long, Top As Boolean)

Select Case Top

Case True

SetWindowPos hWnd, -1, 0, 0, 0, 0, 1 Or 2 Or 16

Case False

SetWindowPos hWnd, -2, 0, 0, 0, 0, 1 Or 2 Or 16

End Select

End Sub

Public Function Path () As String

If Right (App.Path, 1) = "\" Then Path = App.Path Else Path = App.Path & "\"

End Function

Public Function Exist (strFileName As String) As Boolean

If Dir (strFileName) = vbNullString Then Exist = False Else Exist = True

End Function

Використані джерела та література

 1. Програма допомоги VB

 2. Матеріали сайту http://azbukavb.narod.ru/

 3. Матеріали сайту http://void.ru

 4. Матеріали сайту www.FileArea.co.il

Посилання (links):
 • http://azbukavb.narod.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
  122.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Створення програмного продукту на мові програмування Visual Basic for Applications
  Адресна книга
  Потоки в Visual Basic
  Основи Visual Basic 50
  Програмування на Visual Basic
  Завдання з програмування на Visual Basic
  Створення тесту на Visual Basic
  Робота в середовищі Visual Basic
  Електронний довідник з вивчення Visual Basic
  © Усі права захищені
  написати до нас