Адміністративні стягнення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Білоруський Національний Технічний Університет
Міжнародний Інститут Дистанційного Навчання
Контрольна робота
на уроках:
«Адміністративне право»
на тему

Адміністративні стягнення

Виконав: студент

за спеціальністю 15.01.07
Шрифт 997533/2с
Маринин А.С.
Перевірила: Розанова Ю.Ю.

МІНСЬК 2008


ЗМІСТ:

ВСТУП 3

1. Поняття і система адміністративних стягнень 4
2. Види адміністративних стягнень 6
3. Накладення адміністративних стягнень 10

ВИСНОВОК 11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 12

ВСТУП
У теорії права юридична відповідальність розуміється як реалізація правової санкції у разі правопорушення, як застосування стягнення до правопорушника. При цьому покарання - загальноправова категорія, присутня і в догану за порушення трудової дисципліни, і в адміністративній штраф, і в позбавленні волі, призначеному за вироком суду, і у стягненні цивільно-правової неустойки. Яка ж сутність адміністративного стягнення, мети його застосування, система і види, порядок накладення?
Мета даної роботи - розкриття сутнісних характеристик адміністративних стягнень.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі найважливіші завдання:
· Розкрити поняття та систему адміністративних стягнень;
· Привести і охарактеризувати види адміністративних стягнень;
· Показати порядок накладення адміністративних стягнень.
На закінчення представляється можливим зробити ряд висновків з поставленої теми.

1. Поняття і система адміністративних стягнень
Адміністративне стягнення є міру відповідальності за адміністративне правопорушення. Застосовується для виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі дотримання законів і поваги до правопорядку; попередження вчинення ним нових правопорушень; попередження скоєння правопорушень іншими особами (ст. 22 КпАП Республіки Білорусь).
Адміністративні стягнення виконують функцію попередження злочинів, мають схожість і відмінність із заходами адміністративного припинення. Їх об'єднує спільність підстав застосування (адміністративне правопорушення), а також цільове призначення - попередження правопорушень.
Проте заходи адміністративного припинення не є заходами адміністративної відповідальності. Вони спрямовані на припинення правопорушення та притягнення порушника до відповідальності у відповідності з характером вчиненого ним правопорушення [[1]].
Запобіжні заходи можуть передувати застосуванню адміністративних стягнень і не впливають на їх вибір органом (посадовою особою), вирішальним справу. За наявності обставин, зазначених у законі, заходи адміністративного припинення можуть передувати застосуванню кримінально-процесуальних заходів, якщо в дії (бездіяльності) буде встановлено ознаку злочину.
Адміністративні стягнення виражаються або в моральному, якому матеріальному впливі на правопорушника або поєднують в собі одночасно і моральний осуд, і моральний вплив, і тимчасове обмеження прав порушника.
Адміністративні стягнення утворюють струнку систему, яка визначається спільністю природи, підстав і цілей їх застосування, можливістю їх взаємозамінності. У ст. 23 КпАП Республіки Білорусь закріплені такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортним засобом, права полювання); виправні роботи; адміністративний арешт.
Законодавством Республіки Білорусь можуть бути встановлені й інші, крім зазначених, адміністративні стягнення.
Закон поділяє адміністративні стягнення на основні, основні та додаткові. Оплатне вилучення та конфіскація предметів, а також стягнення вартості товарів і транспортних засобів можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; адміністративні стягнення, зазначені у частині першій ст. 23 КпАП - тільки в якості основних; адміністративні стягнення, які б з'явилися лише додатковими, чинним правом не передбачені [[2]].
За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення (у редакції Закону від 9 липня 1999 р. [[3]]
Законодавчими актами Республіки Білорусь передбачено адміністративне видворення за межі Республіки Білорусь іноземних громадян та осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

2. Види адміністративних стягнень
Попередження (ст. 25 КпАП) представляє собою стягнення морального характеру. Виноситься в письмовій формі або оформляється іншим способом. Усне попередження не є адміністративним стягненням. Попередження тягне за собою такі ж юридичні наслідки, як і всі інші основні адміністративні стягнення, зокрема, воно може мати значення для визначення правопорушення повторним, що тягне відповідні наслідки.
Штраф (ст. 26 КпАП) є грошове стягнення, що накладається за адміністративне правопорушення у випадках і межах, передбачених законодавством; він є найбільш поширеним стягненням, передбаченим майже за всі види адміністративних правопорушень. Це пояснюється можливістю його оперативного і гнучкого використання в якості засобу впливу на матеріальні інтереси порушника.
Штраф, що накладається на громадян за адміністративні правопорушення, не може перевищувати трехсоткратного, а на посадових осіб - пятісоткратного розміру мінімальної заробітної плати.
Штраф, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення, не може бути менше 0,1 мінімальної заробітної плати (у редакції Закону від 29 грудня 1997 р. [[4]])
Оплатне вилучення (ст. 27 КпАП) - примусове вилучення предмета, який був знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом скоєного правопорушення. Вилучений предмет реалізується з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по його реалізації.
Оплатне вилучення зброї і боєприпасів не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.
Чинним законодавством передбачені наступні варіанти застосування возмездного вилучення:
· Основне стягнення (оплатне вилучення) - ст. 174 КпАП (порушення правил зберігання або перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів);
· Додаткова міра (штраф) - ст. 107 КпАП (порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на повітряному транспорті) та ст. 176 (ухилення від реалізації вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів).
Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст. 28 КпАП), полягає у примусовому безоплатному зверненні цього предмета у власність держави. Конфіскований може бути лише предмет, що знаходиться в особистій власності порушника, якщо інше не передбачено законодавчими актами. У разі конфіскації продуктів харчування або інших предметів, подальша реалізація яких неможлива, орган чи посадова особа, оскільки воно пов'язане адміністративне стягнення, мають право прийняти рішення про повернення конфіскованого правопорушника зі стягненням з нього вартості предметів.
Конфіскація вогнепальної зброї та боєприпасів, інших знарядь полювання не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.
Конфіскація речей, які є безпосередніми об'єктами адміністративних митних правопорушень, проводиться незалежно від того, чи знаходяться вони в особистій власності особи, яка вчинила адміністративне митне правопорушення. Якщо особа не встановлена, речі за рішенням суду підлягають поверненню у власність держави.
Порядок конфіскації, перелік предметів, що не підлягають конфіскації, встановлюються законодавством Республіки Білорусь, цим Кодексом та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь (Закони від 25 листопада 1992 р. і 3 лютого 1993 [[5]]
Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (ст. 29 КпАП) - права керування транспортними засобами, права полювання - застосовується за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом. Термін позбавлення такого права - до 5 років, але не менше 15 днів, якщо інше не встановлено законодавчими актами Республіки Білорусь.
Позбавлення права керування засобами транспорту не може застосовуватися до осіб, які користуються цими засобами в зв'язку з інвалідністю, за винятком випадків керування в стані сп'яніння.
Позбавлення права полювання не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.
Стягнення вартості товарів і транспортних засобів, що з'явилися безпосередніми об'єктами адміністративного правопорушення, полягає у примусовому вилученні та обіг у власність держави грошової суми, що становить вартість цих товарів і транспортних засобів, під якою розуміється регульована ціна, якщо така на ці предмети встановлена, а в інших випадках - вільна ціна на день виявлення правопорушення. При неможливості визначити вартість товарів і транспортних засобів вдаються до висновок експерта. Перерахунок іноземної валюти в грошові одиниці РБ проводиться за діючим на день виявлення адміністративного правопорушення курсом Національного банку Республіки Білорусь (ст. 29-1 введена Законом від 9 липня 1999 р. [[6]]
Виправні роботи (ст. 30 КпАП) застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з утриманням до 20% заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються районним (міським) народним судом (народним суддею). Термін - менше 15 днів, якщо інше не встановлено законодавчими актами Республіки Білорусь.
Адміністративний арешт (ст. 31 КпАП) установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб; адміністративний арешт призначається районним (міським) народним судом (народним суддею).
Адміністративний арешт не може застосовуватися до:
· Особам, які не досягли 18-річного віку;
· Вагітним жінкам;
· Жінкам та одиноким чоловікам, які мають дітей у віці до 14 років або дітей-інвалідів;
· Інвалідам I і II групи;
· Особам, які мають на утриманні інвалідів I групи;
· Військовослужбовцям та іншим особам, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів (в редакції Закону від 16 липня 2001р. [[7]])

3. Накладення адміністративних стягнень
Адміністративне стягнення накладається в межах, встановлених актом, що передбачають відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення.
Загальними правилами (принципами) карального впливу є: законність, доцільність, гуманізм, своєчасність, оперативність впливу, індивідуалізація відповідальності [[8]].
Стягнення може застосовуватися лише до особи, його вчинила, в межах санкції, передбаченої за дане правопорушення. Не допускається застосування стягнення нижче нижчої межі.
Стягнення за адміністративні правопорушення мають накладатися з урахуванням: характеру вчиненого правопорушення, визначається об'єктом посягання; його наслідками; поширеністю даного виду правопорушень і станом боротьби з ними; особи порушника і ступеня його вини (попередня поведінка на роботі і в побуті); умисне або необережне порушення і т.д.; майнового стану, з тим щоб при застосуванні стягнень, що тягнуть несприятливі для порушника наслідки (штрафу, виправних робіт, позбавлення спеціальних прав), не були ущемлені інтереси малозабезпеченої сім'ї.
Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне порушення. У цьому випадку до основного стягнення може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених злочинів.

ВИСНОВОК
Отже, адміністративне стягнення - це міра відповідальності за адміністративне правопорушення.
У законодавстві Республіки Білорусь закріплені такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортним засобом, права полювання); виправні роботи; адміністративний арешт.
Законодавством Республіки Білорусь можуть бути встановлені й інші, крім зазначених, адміністративні стягнення.
Закон поділяє адміністративні стягнення на основні, основні та додаткові.
Адміністративне стягнення накладається в межах, встановлених актом, що передбачають відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бачило А.Л. Порівняльне адміністративне право: Крат. курс лекцій. / А.Л. Бачило, Н.Є. Сокіл. - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2003. - С. 121-126.
2. Болотников В.Т. Адміністративне право (в схемах, дефініціях, коментарях і висновках) / В.Т. Болотников, Н.Є. Сокіл. - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2002. - С. 79-87.
3. Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь. 1992 р. № 33. Ст. 527.
4. Відомості Національних зборів Республіки Білорусь. 1998 р. № 2. ст. 5.
5. Гавриленко Д.А. Адміністративне право: Учеб. посібник / Д.А. Гавриленко, С.Д. Гавриленко; Під ред. д-ра юрид. наук, проф. Д.А. Гавриленко. - Мн.: Амалфея, 2002. - С. 279-293.
6. Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 р. № 57. 2 / 65.
7. Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2001 р. № 67. 2 / 790.


[1] Гавриленко Д.А. Адміністративне право: Учеб. посібник / Д.А. Гавриленко, С.Д. Гавриленко; Під ред. д-ра юрид. наук, проф. Д.А. Гавриленко. - Мн.: Амалфея, 2002. - С. 279.
[2] Бачило А.Л. Порівняльне адміністративне право: Крат. курс лекцій. / А.Л. Бачило, Н.Є. Сокіл. - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2003. - С.
[3] Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 р. № 57. 2 / 65.
[4] Відомості Національних зборів Республіки Білорусь. 1998 р. № 2. ст. 5.
[5] Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь. 1992 р. № 33. Ст. 527.
[6] Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 1999 р. № 57. 2 / 65.
[7] Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2001 р. № 67. 2 / 790.
[8] Гавриленко Д.А. Адміністративне право. - С. 287.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
30.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Адміністративні стягнення та їх види
Стягнення податкових санкцій давність їх стягнення
Адміністративні правопорушення та адміністративні покарання
Стягнення
Стягнення податків
Адміністративне стягнення
Організація стягнення податкового боргу
Заохочення за працю і дисциплінарні стягнення
© Усі права захищені
написати до нас