Агротуризм

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

ВСТУП

Глава 1.

1.1. ПОНЯТТЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ

1.2. ВПЛИВ агротуризму на ПРИРОДУ

Глава 2.

2.1. Агротуризм В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

2.2. Поняття «агротуризм»

2.3. Види екологічного туризму

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Туризм грає одну з головних ролей у світовій економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового національного продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш важливим її сектором.

В останні роки туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Він використовує приблизно 7% світового капіталу, а річний дохід від міжнародного туризму в 2000 році за оцінками Всесвітньої туристської організації, склав 600 млрд. доларів при 660 млн. скоєних міжнародних подорожей.

На початку 90-х років частка туризму навіть склала більше 10% світової торгівлі товарами і послугами, що дозволили йому зайняти 3 місце після експорту нафти і автомобілів, а до 2005 року туризм повинен вийти на перше місце.

Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної валюти і робить вплив на платіжний баланс країни. Крім впливу на економіку багатьох країн міжнародний туризм впливає на їх соціальне і культурне середовище, екологію. А останні, у свою чергу, впливають на туристів.

Однак зростання міжнародного туризму викликає певні негативні наслідки, наприклад інфляція, руйнування навколишнього середовища і порушення традицій місцевого населення. Це особливо наочно проявляється у країнах, де туристи з багатих індустріальних країн своєю присутністю нав'язують властивий їм спосіб життя і рівень споживання. Отже, своєчасна та всебічна оцінка наслідків міжнародного туризму є дуже важливим фактором для складання такої економічної та туристської політики, яка дозволяла б отримувати максимальну вигоду і попереджати руйнівний вплив туризму.

З початку 80-х років нашого століття намітився зсув в пріоритетах мандрівників. Замість жаркого сонця все частіше перевага віддається тінистим лісам, а замість міських громад - поселенням традиційних народностей. Це змушує говорити про феномен так званого агротуризму, особливого сектора туристської області, який, за деякими оцінками, вже охоплює більше 10% туристичного ринку.

Глава 1.

1.1. ПОНЯТТЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ

Туризм перебуває в тісному зв'язку з новою галуззю географії - рекреаційної географією, що вивчає природно-географічні, культурно-історичні та інші умови, що сприяють розвитку агротуризму.

Рекреація - це сукупність явищ і відносин, що виникають в процесі використання вільного часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної та культурно-розважальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що знаходяться поза населеним пунктом, що є місцем їхнього постійного проживання.

Рекреацію за її тривалості можна розділити на короткотривалу з поверненням на нічліг в місця постійного проживання і тривалу з нічлігом поза місцем постійного проживання. Територіально короткочасна рекреація обмежується приміською зоною в радіусі одно-двогодинний пішохідній або транспортної доступності, а здійснення тривалої рекреації територіально практичності не обмежена. За своїм змістом тривала рекреація збігається з таким ємним поняттям, як туризм. У сучасній науковій літературі під туризмом прийнято розуміти сукупність відносин і явищ, що виникають в процесі подорожі та перебування людей поза свого постійного місця проживання, якщо перебування не перетворюється на тривале чи у тимчасове заняття заради заробітку.

Туризм (від латинського - поїздка), подорож у вільний час, один з видів активного відпочинку. Здійснюється, як правило, через туристичні організації по туристичних маршрутах (у формі організованого чи самодіяльного туризму). Є одним з найбільш ефективних засобів задоволення рекреаційних потреб населення, так як поєднує оздоровлення, пізнання, спілкування і т.д. Подорожі в межах своєї країни об'єднуються поняттям внутрішній (національний) туризм, за її межами - іноземний (міжнародний) туризм. Широко поширений екскурсійний туризм. У залежності від цілей подорожей, туризм підрозділяється на пізнавальний, спортивний, природний, аматорський, туризм з соціальними цілями, ділової (ярмарки, конгреси), релігійний і т.д. В. міжнародній статистиці прийнято вважати туристичними поїздки на курорти і в дачні місцевості, а також масові короткострокові виїзди колективів, окремих груп та осіб у спеціальні зони відпочинку. Залежно від засобів пересування та використання техніки чи інших видів транспорту розрізняють: водний, пішохідний, лижний, кінний, ж / д, вело, мото, авто і авиатуризм, форма гірського туризму - альпінізм.

1.2. ВПЛИВ агротуризму на ПРИРОДУ

У процесі агротурістской діяльності неминуче відбувається зміна навколишнього середовища. В даний час проблема охорони навколишнього середовища і її поліпшення займають важливе місце в багатьох дослідженнях. Раніше дослідженням щодо аналізу агротурістской діяльності приділялося мало уваги,

Вплив агротуризму на навколишнє середовище може бути прямим, непрямим і спонукальним, а також позитивним і негативним. Агротуризм не може розвиватися без взаємодії з навколишнім середовищем, проте за допомогою управління розвитком агротуризму і чіткого планування, можливо, зменшити негативний вплив і збільшити позитивний.

Позитивний вплив білоруського агротуризму включає: охорону і реставрацію історичних пам'ятників, створення національних парків і заповідників, захист берегів і рифів, збереження лісів і т.д.

Однак у багатьох країнах не вживають ніяких кроків для захисту і збереження природи через відсутність необхідних фінансових коштів, а отримані від агротуризму доходи перекачували в інші, пріоритетні сфери вважалися економічно більш вигідними.

При оцінки впливу агротуризму на природу важливо також, з кокою точки зору вона ведеться: адже те, що вважається позитивним з точки зору туристів, може виявитися негативною з точки зору місцевих жителів. Наприклад, збереження парків може бути причиною скорочення пасовищ для худоби і, отже, причиною спаду виробництва харчових продуктів.

Негативні вплив агротуризму, на жаль, часто беруть верх над позитивними. Зокрема, цей вплив на якість води в річках, морях, озерах і на якість повітря через застосування транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння на масляному паливі; шум від діяльності різних розважальних закладів; знищення місцевої і дикої фауни туристами; руйнування історичних пам'ятників вандалами , здійснюючи на них написи, і т.д. Це лише незначних ушкоджень, заподіяних навколишньому середовищу.

Політика будівництва нових готельних комплексів та інфраструктур вздовж узбережжя, особливо в 70-і роки, негативно вплинула на навколишнє середовище, в останні роки стала неактуальна. У деяких країнах застосовуються обмеження на будівництво будинків на безпосередній близькості до моря, наприклад в Індії.

Так як в туристській сфері вживається продукція багатьох інших галузей, прямо не виробляють туристських продуктів, вплив їх на навколишнє середовище також слід враховувати.

Політика по захисту навколишнього середовища повинна бути націлена на довгостроковий період для забезпечення тривалості туристської діяльності. Проте багато хто, особливо країнам ігнорують це, воліючи комерційну та фінансову миттєву вигоду.

Для оцінки впливу на навколишнє природне середовище прийняті різні моделі. У деяких туристських місцях слабо діють нормативних актів, а природоохоронні служби немає. Однак відсутність нормативної бази, що забезпечує захист навколишнього середовища, не повинно зупиняти процес планування розвитку. Фахівці в цій галузі повинні провести власну оцінку впливу на навколишнє середовище. Слід зазначити, що захист навколишнього середовища є більш простою і дешевою мірою, ніж виправлення завданої шкоди в майбутньому.

Політика розвитку агротуризму з урахуванням екологічного впливу стає все більш актуальною, і всесвітня туристична організація пропонує багато програм з охорони навколишнього середовища.

Охорона і перетворення рекреаційних територій включає в себе визначення норм навантажень на природні комплекси, виділення зелених зон і курортних лісів, охорону рекреаційних земель, лісовпорядні заходи, охорону підземних вод та мінеральних ресурсів і джерел, збереження чистоти повітряного басейну і д.р.

Агротурістская діяльність може призвести до негативних наслідків: до небажаних змін природи відходами тощо Розвиток рекреаційної діяльності обертається велелюддям, різким збільшенням числа автотуристів. Агротуризм, як правило, виступає фактором, який стимулює виявлення, охорону і раціональне використання природних ресурсів. В даний час більшість країн Європи провели паспортизацію природних та історичних цінностей, що дозволило намітити правильні шляхи розвитку туризму та охорони національних багатств. Прийняття в останні роки в ряді країн суворих заходів, спрямованих на охорону природи, створення нових національних парків та заповідників, спроби наукового визначення допустимих навантажень на природу тощо - Все це в значній мірі відобразило прагнення гранично нейтралізувати негативні сторони бурхливо розвивається міжнародного туризму і одночасно створити для нього найбільш сприятливу обстановку, зберегти й поліпшити природно-географічну обстановку, зберегти й поліпшити природно-географіскую середу. Озеленення міст, боротьба проти шуму і наведення чистоти теж певною мірою результат вимог розвитку туризму.

Негативний вплив агротуризму, позначається, насамперед, на природних багатствах країн або районів масового відпочинку і подорожей. Особливу привабливість для туристів мають незаймані лісові ландшафти. Звичайно, лісові пожежі, пов'язані з розпалюванням багать, в основному відносяться до явищ, що характеризує внутрішній туризм, а не міжнародний, оскільки комфортабельно обставлені маршрути іноземних туристів, як правило, не супроводжуються приготуванням їжі на вогнищах. Однак вирубка лісів, викликана створенням туристських комплексів, які вимагають розчищення майданчиків для будівництва, стала супроводжувати розвитку міжнародного туризму.

Заповідник - один їх найбільш привабливих об'єктів для туристів. Так, у Білорусії відвідуваність заповідників сягає 5000 тис своїх та іноземних туристів на рік. І як би бажано не ставилися до природи організатори поїздок і відвідувачі, все ж таки через надмірне числа людей на обмежених площах національних парків відбувається распугіваніе тварин і витоптування рослинності. Удосконалення комунікацій, створення торгової мережі і готелів на заповідних територіях, що викликається прагненням створити для туристів сервіс і отримати підвищений прибуток, також не сприяє збереженню первозданних ландшафтів.

Масовий розвиток агротуризму, в тому числі іноземного, таїть чималу небезпеку і для тваринного світу, оскільки багато туристів не задовольняються оглядом, кінофотос'емкамі представників фауни, а намагаються взяти участь в полюванні, мало замислюючись над тим, чи не завдає відстріл тварин шкоди природі. Незважаючи на заходи, прийняті в багатьох країнах, браконьєрство іноземців залишається і зараз ще частим явищем в деяких районах Африки, Азії і Латинської Америки.

Отже, надмірне «наступ» на природу, що проводиться з метою розвитку агротуризму, не служить ні збереження природних багатств, ні поліпшенню відпочинку туристів.

Вирішення цієї найважливішої і далеко не простої проблеми повинно йти по лінії підвищення загальної культури туризму, в тому числі і міжнародного, посилення законодавчих і охоронних заходів, виробки з наукових позицій норм навантаження на кожен туристичний об'єкт, розвитку екологічного туризму.

Охорона природних багатств вимагає створення і спеціальних технічних засобів. Це стосується, по-перше, впровадження в курортну справу різного виду машин для очищення пляжів, припливних вод і вод морів, озер і водосховищ, по-друге, більш широкого використання техніки для спостереження за станом природи і поведінкою відпочиваючих, по-третє, забезпечення туристів новими видами транспорту, спорядження та обладнання, використання яких виключило б нанесення шкоди природі.

Глава 2.

2.1. Агротуризм В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

За останнє десятиліття мало яке закордонне видання, присвячене туризму, обходиться без згадки екологічного туризму. У вітчизняній географічній науці проблеми екологічного туризму розглядаються в роботах Н.С. Мироненко, А.В. Дроздова, І.М. Панова та ін новий вид туризму протиставляється туризму традиційному. Відмінність туризму екологічного - в пріоритетах туристів, які прагнуть у першу чергу до спілкування з природою, пізнання її об'єктів і явищ, активному відпочинку на природі. Традиційні розваги та побутовий комфорт відходять на другий план. Це робить охорону природи економічно вигідною. Розвиток агротуризму грунтується на прагнення звести до мінімуму зміна навколишнього середовища. Через меншого обсягу необхідної туристичної інфраструктури (готелів, ресторанів та інших розважальних закладів), з розрахунку на одного туриста і на кожен долар прибутку, даний вид туризму характеризується меншою ресурсомісткість.

Невіддільне від екологічного туризму та екологічну просвіту. Пізнаючи природу, туристи переймаються необхідністю дбайливого до неї ставлення. Внесок екологічного туризму у формування екологічної культури воістину неоціненний.

Агротуризм - подорожі, здійснювані з метою екологічного виховання та освіти туристів. Однак сучасність вимагає вкладати в поняття агротуризму інший, більш широкий зміст, не обмежуючись цілями екологічної освіти. Акцентування уваги на екологічному вихованні та освіті створює спокусу відносити до агротуризму всі подорожі з природоведческими цілями. З цієї причини відвідування музеїв природи практично завжди прирівнюють до форми екологічного туризму. Але справжніх агротуристов навряд чи захопить опудала тварин або мисливські трофеї. Головна мета агротуристов - не природознавче освіту, а споживання екологічних ресурсів, в т.ч. та інформаційних. Екологічні ресурси - це властивості природного балансу компонентів природного середовища (тварин, рослинності, грунтів, клімату, рельєфу і т.д.), який формувався без активного впливу людської діяльності. Головною цінністю екологічних ресурсів є природна природність. Саме вона притягує туристів з міст, де люди постійно відчувають негативний вплив забруднених повітря і води, шуму і соціальних конфліктів. Споживаючи екологічні ресурси, відпочиваючі отримують оздоровчий та пізнавальний ефект.

Друга особливість екологічного туризму - його стійкість. Агротуризм на всіх рівнях управління туристським комплексом сприймається так само, як і простим споживачем, - занадто спрощено. Сьогодні зупини будь-якого перехожого і запитай, що таке агротуризм, він відповість, що це - подорож на природу, в національний парк або відвідування музею природи. І в Законі "Про туризм" при визначенні поняття "агротуризм" використано саме такий, обивательський, підхід, який прийнятний для бесід на кухні, але не годиться для регулювання відносин між виробниками туристських послуг. Більш того, вузьке і вже узаконене тлумачення агротуризму не дає шансів для існування альтернативного розуміння агротуризму як явища. Однак з даного питання вже були деякі напрацювання, які в законі чомусь не знайшли відображення. Так, в рамках проекту "Охорона біорізноманіття лісів Біловезької пущі" у 1997р. був виданий Російсько-англійський словник-глосарій, де вказувалося, що агротуризм - це sustainable tourism, тобто стійкий. На цьому ознаці агротуризму особливу увагу акцентують дослідники з Росії, країни, яка володіє найбільшим агротурістскім потенціалом у світі, і з Німеччини, держави, де найбільшими темпами зростає агротурістскій попит. Що ж означає поняття стійкості? По-перше, вона має на увазі збереження в цілості екологічних ресурсів, а по-друге, традиційного способу життя населення в місці організації агротуризму. Така позиція з одного боку виключає з агротурістскіх занять промислові види (полювання, риболовля та збирання грибів і ягід з метою заготівлі), тому що вилучення у великій кількості природних компонентів веде до порушення природного балансу і суперечить мотивами агротуристов, а з іншого - передбачає створення інфраструктури, націленої не на задоволення вимог комфортабельного відпочинку, а на збереження природного середовища. При цьому рекреаційна функція агротурістской інфраструктури є додатковою. Це означає, що екологічні стежки створюються, перш за все, для того, щоб керувати пересуванням туристів, а вже потім для того, щоб зручно було гуляти; обладнання вогнищ і заготівля для туристів дров потрібні в першу чергу для того, щоб відпочиваючі не палили вогнищ, де доведеться, і не вирубували дерева, і тільки в другу чергу - для зручності відпочинку; пляжі обладнуються для створення привабливих місць відпочинку з метою відволікання уваги туристів від заповідних узбереж, а не для залучення більшого числа туристів, і т.п.

Разом з тим агротуризм має сприяти відновленню та збереженню традиційного способу життя місцевого населення, його культури та етнографічних особливостей, розвиток стійкого агротуризму можливе лише зі створенням в місцевостях, що прилягають до природоохоронних територій, спеціальних агротурістскіх (ландшафтних) парків, де діяльність місцевих жителів з ​​реалізації туристам послуг з прийому та продуктів домашнього господарства мала б пільги і стимули. Що стосується білоруських національних парків, то за таких умов вони звільнилися б від важкої ноші витрат з організації туристського розміщення та харчування і змогли б переорієнтувати свої мізерні кошти лише на розвиток спеціалізованого обслуговування туристів: екскурсійні послуги, екологічні семінари, прокат туристського спорядження, організація походів з метою ознайомлення з унікальними природними місцями, продаж туристам дров і т.п. Це більшою мірою відповідало б цілям і завданням національних парків. Схожі методи організації туристичного обслуговування давно використовуються в Польщі. Так, наприклад, в польській частині Біловезької пущі приватний сектор обслуговує більше 80% обсягу проживання туристів. При цьому на служби національних парків покладаються функції з підтримки в належному стані дорожньо-тропіночной мережі, з організації масових заходів, з контролю за рекреаційної навантаженням на природні комплекси. Така схема функціонування національних парків характерна для всіх цивілізованих країн. Саме вона здатна створити економічні умови для збереження етнічного колориту периферійних регіонів країни через зменшення відпливу сільського населення з них, їх соціально-економічного розвитку за рахунок туризму.

Таким чином, для того, щоб агротуризм міг реально надавати позитивний вплив на господарство і соціальну сферу країни, а також бути реальним пріоритетним напрямком туризму, його поняття має вбирати три основних аспекти:

1) орієнтація туристів на споживання екологічних ресурсів,

2) збереження природного середовища,

3) підтримання традиційного способу життя населення периферійних регіонів. Тому що є в Законі "Про туризм" визначення агротуризму має бути розширене. Це можливо в рамках спеціальної програми з розвитку екологічного туризму. Із зарубіжних аналогів найбільш відомим є австралійська "National ecotourism Strategy", прийнята в 1994р.

І ще хотілося б звернути увагу на один момент. У російській мові є прикметник "екологічний", що по відношенню до туризму означає його орієнтацію на екологічні ресурси, і є слово "екологічний", тобто екологічно безпечний, або стійкий.

2.2. Поняття «агротуризм»

Термін «агротуризм» і більш поширена його коротка форма «агротуризм» представляють собою буквальний переклад англійських «ecological tourism» і «ecotourism». Епітет екологічний - не єдиний, який застосовується в англійській мові і відповідно в американської, канадської, англійської, австралійській літературі і в літературі багатьох інших країн для позначення нових напрямків у туризмі, сформованих в останнє десятиліття в результаті впливу ідей «зеленого руху» та розвитку екологічного світогляду . Зустрічається, наприклад, термін «зелений туризм». Звичайний також термін «природний туризм». Останній поруч із великим спектром інших поширений і в німецькомовних країнах, де прикметник «екологічний» вживається взагалі дуже рідко, а в визначеннях «зелених» галузей туризму практично не використовується. Там найбільш широке ходіння отримав термін «Sanfter Tourismus», який можна перекласти на російську мову як «м'який туризм».

Зазвичай «м'який» туризм протиставляється «жорстокому», головною метою якого є максимізація прибутку, у той час як для «м'якого» туризму пріоритетні не тільки успішний бізнес, а й турбота про культурне благополуччя туристських регіонів, щадному використання і відтворення їх ресурсів, мінімізації збитків навколишньому середовищу. Слід, однак, мати на увазі, що нерідко під «м'яким» туризмом розуміють туризм «спартанського» типу в умовах максимально тісного контакту з дикою природою.

Різноманіттю термінів відповідають широта змісту і множинність конкретних форм діяльності у тій новій великої області індустрії туризму, яку ми узагальнено називаємо екологічним туризмом. Існує чимало і різних визначень агротуризму, кожне з яких виявляє ті чи інші важливі аспекти останнього. У сукупності ці визначення досить повно описують і різноманітність, і еволюцію уявлень про цілі і завдання нової туристської галузі.

Відповідно до визначення Й. Криппендорф, головна мета нової політики туризму, спочатку названого цим автором тихим, чи спокійним, туризмом, полягає в тому, щоб «довготривало забезпечувати фізичний і духовний відпочинок можливо більшій кількості людей в безпосередньому контакті з ландшафтом, а також у відповідають ландшафту і потреб відпочиваючих формам поселень з урахуванням довгострокових інтересів місцевих жителів ». Рекомендовані види занять, адекватні тихому туризму, згодом отримав назву «м'який туризм», це спокійні, не технізовані заняття, тобто прогулянки пішки, на велосипедах або верхи, плавання, лижні прогулянки і т.п. Це визначення і пояснення до нього Криппендорф формулював в основному через характеристики, що представляють собою альтернативи особливостям жорстокого туризму. Одним із лейтмотивів політики, запропонованої цим автором, служив мотив гуманізації туризму. / 4, с.92 /

У визначенні використовуваному П. Хасслахером, названі чотири «стратегічних» компоненту, наявність і взаємодія яких характеризує м'який туризм: «нетехнізірованний туризм, самостійне регіональний розвиток, соціальна відповідальність, культурна відповідальність». Всі ці компоненти автор вважає рівнозначними, проте на практиці, пропонуючи перелік територій в Австрії, де, на його думку, слід розвивати м'який туризм, він віддає перевагу районам, які ще не охоплені інтенсивним, технізірованном туризмом. Таким чином, у визначенні Хасслахера пріоритетним критерієм м'якого туризму служить його нетехнізірованность. Крім того, за Хасслахеру, м'який туризм не може розвиватися у всіх туристських регіонах. / 4, с.92 /

Схоже за структурою, але інше за змістом визначення запропонував К.Х. Рохлітц. Згідно з цим авторові, м'який туризм являє собою систему. Що складається також з чотирьох взаємодіючих елементів: оптимального відпочинку гостей, «інтактного» ландшафту, тобто такого, з яким гості стикаються безпосередньо, інтактною місцевої соціокультурної сфери і прибутку від туристичної діяльності. Самовизначення формулюється наступним чином: «М'який туризм - це кількісно помірний туризм, який завдяки дистанційованої інтеграції створює для місцевих жителів економічні вигоди і забезпечує взаєморозуміння між гостями і місцевими жителями, а також не завдає шкоди ні ландшафту, ні місцевої соціокультурному середовищі». Важливим поясненням автора до цього визначення служить вказівка ​​на такий характер взаємодії елементів у системі «м'який туризм». Який забезпечується в значній мірі за рахунок спрямування частини прибутку на усунення до деякої міри неминучого порушення природного ландшафту. / 4, с.93 /

Істотне доповнення до викладеним вище визначень і концепціям м'якого туризму зробив Д. Крамер. На його думку, гуманізація туризму, реформування та перетворення жорстокого туризму в м'який більш продуктивні не на індивідуальному рівні, тобто не через зміну індивідуальної поведінки туристів або конкретних політиків і керівників туристського бізнесу, а через цілеспрямований вплив громадських організацій на політику великих турфірм. Такими організаціями цей автор вважає, перш за все, альпійські спілки, а також природоохоронні суспільства, члени яких готові поступиться комфортом, і проводити свою відпустку в порівняно суворих умовах, в безлічі купуючи у великих фірм «м'які» тури. Таким чином, за Крамеру, в системі «м'який туризм» найважливішим компонентом є не просто турист, а свідомий, підготовлений турист. / 4, с.93 /

На думку А.В. Дроздова з охарактеризованими вище німецькомовними визначеннями м'якого туризму і більш суворим термінологічним позначенням цього напряму в туризмі («екологічно і соціально відповідальний туризм») у багатьох відносинах подібні визначення агротуризму, існуючі в англомовній літературі. Можна тільки відзначити їх порівняльний лаконізм і широке використання терміну стійкість. Ще однією їх помітною рисою є прагнення пов'язати агротуризм переважно з природними, непошкодженими чи мало порушеними і охоронюваними ландшафтами. / 4, с.93 /

Разом з тим у деяких з цих визначень є і такі властивості агротуризму, як турбота про соціальному, культурному і економічному добробуті місцевого населення.

Як характерний приклад можна навести визначення, вироблене урядовими та громадськими туристськими і природоохоронними організаціями Австралії і використовується в документі «Національна стратегія агротуризму». Визначення говорить: «Агротуризм - це екологічно сталий туризм, мають своєю підставою природу, що включає ознайомлення з навколишнім природним середовищем та його пояснення».

Можна виділити п'ять критеріїв, яким повинен відповідати агротуризм. Агротуризм повинен бути:

1) зверненим до природи і заснованим на використанні переважно природних ресурсів;

2) не завдає збитків або мінімізують шкоду середовищі нашого проживання, тобто екологічно стійким;

3) націленим на екологічна освіта і просвіта, на формування відносин рівноправного партнерства з природою;

4) дбає про збереження місцевої соціокультурної сфери;

5) економічно ефективним і забезпечують сталий розвиток тих районів, де він здійснюється.

Відповідно до цих критеріїв навіть плавання на лайнері по Амазонці можна порахувати екологічним туром за умови, що з позиції технології цей лайнер буде досконалий, що туристи будуть часто покидати судно для човнових піших або верхових маршрутів, що вони ознайомляться з місцевою природою, аборигенної культурою і екологічними проблемами регіону та внесуть певний внесок у їх вирішення, нехай навіть найпростішим способом - пожертвами на природоохоронні проекти.

Разом з тим наведений приклад показує, що доцільно розрізняти два трактування агротуризму: вузьку (класичну) і широку. Даний приклад, очевидно, відноситься до екотурів в їх широкому розумінні. Вузька трактування агротуризму панує в країнах, що володіють великими територіями - Канаді, США, Австралії. Таке трактування підтримують і розвивають, перш за все, представники «зеленого» руху. Широкій трактування дотримуються експерти з туризму і його дослідники з країн Західної Європи, яка має дуже обмеженими ресурсами «дикої природи».

Отже, агротуризм є широке і розвивається, в індустрії туризму, він не завжди однаково розуміється в різних країнах, його форми динамічні, він проникає в колись далекі від екологічної орієнтації області туристської діяльності та обмежувати його занадто суворими рамками і одним єдино вірним визначенням навряд чи розумно.

2.3. Види екологічного туризму

У літературі зустрічаються кілька термінів, що відносяться до сфери агротуризму.

Біотурізм - туризм, об'єктом якого є будь-які прояви живої природи, будь то окремі види або біоценози.

Природний туризм - туризм, об'єктом якого є будь-яка природа, як жива, так і нежива (наприклад, печери, гори, водойми тощо) природний туризм включає в себе біотурізм як одне з тематичних напрямків.

Об'єктами власне агротуризму - можуть бути як природні, так і культурні пам'ятки, природні та природно-антропогенні ландшафти, де традиційна культура становить єдине ціле з навколишнім природним середовищем.

Всесвітня туристична організація використовує термін пригодницький туризм в якості ще більш широкого поняття, що включає в себе агротуризм. Однак агротуризм, хоча і має пригодницьким елементом, не завжди передбачає пригоди в чистому вигляді. Тому справедливо вважати, що поняття «пригодницький туризм», і «агротуризм» багато в чому перетинаються, але перше не поглинає друге.

Класифікація агротуризму за видами транспорту має свої особливості.

Розрізняють екологічно водний туризм (на байдарках, на плотах, каное, вітрильники та інші), пішохідний, лижний, кінний, велосипедний, автомобільний (електромобілі), авіаційний (планери, аеростати).

Дедалі більшого поширення набуває агротуризм, або агроагротурізм. Це туризм в сільській місцевості, при якому туристи під час свого відпочинку ведуть сільський спосіб життя на фермах і хуторах. Розвиток такого виду туризму найбільш актуально для країн Західної Європи (і почасти США) з невеликим відсотком природних ландшафтів і високим рівнем сільськогосподарської освоєності території.

Агротуризм в Білорусі може розвиватися в національних парках. Система національних парків знаходиться на карті / рис. 1. /

В широкому побуті знаходяться також синонімічні терміни стійкий, чи підтримуючий, туризм і «зелений» туризм. Вони розуміють туризм із застосуванням технологій, що надають мінімальний вплив на навколишнє середовище. Але не всякий сталий туризм можна вважати екологічним, тому що екологічні технології можуть бути використані і в організації пляжного туризму, і в готельній справі у великих містах, і навіть в авіаперевезеннях.

Зазвичай в подорожі турист сподівається, з одного боку, отримати певний обсяг знань, а з іншого - відпочити на природі. За домінуванням тієї чи іншої мети можна виділити науковий, пізнавальний і рекреаційний види агротуризму.

Чисто науковим агротуризмом зайнята відносно невелика частина туристів. Проте цей вид є джерелом інформації про віддалені і маловивчених районах, необхідної як для науки, так і для грамотного планування розвитку самого агротуризму. Останнім часом у наукових польових досліджень, не потребують високої кваліфікації, все частіше стала використовувати допомогу звичайних туристів-добровольців. Багато з них із задоволенням поєднують відпочинок на природі з такими екзотичними заняттями, як збір страусиних яєць на птахофермах у Брестській області або облік чисельності копитних в заповідниках Білорусі.

Практично кожне екопутешествіе переслідує пізнавальні цілі. Об'єктами пізнавального, як і наукового, агротуризму стають окремі найбільш цікаві з точки зору спостереження біологічні види, так звані star species, такі як, наприклад зубра та інших великих видів хижаків і копитних на території Білорусі.

Часто агротуристов приваблюють особливі пам'ятки неживої природи, геоморфологічні, гідрологічні та інші об'єкти (озера річки). Тут крім пізнавального, реалізується рекреаційний елемент агротуризму, який включає спортивний туризм, водні походи і інші види активного і пасивного відпочинку.

Об'єктом агротуризму можуть стати екзотичні рослинні угруповання, або біоценози, наприклад, ліси, парки. Але частіше туристів приваблюють унікальні ландшафти в цілому. Нарешті, в більшості випадків до числа об'єктів пізнавального агротуризму потрапляють культурні, історичні чи етнографічні особливості, невіддільні від природного оточення.

Найбільш популярними видами діяльності агротуристов є піші походи, спостереження за птахами, кіно-і фотозйомка, проживання в наметових містечках, риболовля водний туризм, ботанічні екскурсії, археологічний і палеонтологічний туризм, спостереження за метеликами.

За умови грамотного розвитку агротуризм може зіграти свою роль у вирішенні сучасного соціально-екологічної кризи. Він сприяє охороні природи і традиційних культур. Зростаючий попит у цьому секторі туризму приводить до створення нових особливо охоронюваних природних територій, в першу чергу національних та природних парків. Агротуризм приносить істотний дохід у державний бюджет. Особливо це стосується країн, що розвиваються. Для їх слабкої економіки кілька мільярдів доларів, які приносить агротуризм в скарбницю всіх країн, що розвиваються, - великі гроші. На багатьох територіях агротуризм може стати, галуззю спеціалізації, представляючи конкурентоспроможну альтернативу руйнує природу господарської діяльності.

Наша країна володіє обширними територіями з незайманою природою. На жаль, до останнього часу розвиток агротуризму в Білорусі йшло переважно на самодіяльному рівні. Зараз ми виходимо на багато світових ринків, в тому числі і на ринок туризму. Розвиток екологічного туризму може зберегти природну красу унікальних територій.

Датою народження агротуризму прийнято вважати 5 грудня 1985р., Коли в країні був прийнятий федеральний закон про розвиток цього сектора національної економіки. Серед областей Білорусі першими нововведення оцінили області Полісся, Гродненської області.

За минулі 16 років популярність сільського відпочинку в країні значно збільшилася. Якщо в 1990р. Білорусь брала всего16 тис. агротуристов, то в минулому році цей показник досяг позначки 51 тис. чол. і, за прогнозами Національної асоціації агротуризму і навколишнього середовища Білорусі, до кінця 2010р. переступить 100 тис. кордон. Частка закордонних гостей за той же період зросла з 10 до 18%. Фінансовий оборот в галузі порівняно з серединою 1990-х рр.. збільшився в 7 разів - з 1,5 млн. до 10,5 млн. білоруських рублів). Особливу увагу влада приділяє розвитку інфраструктури агротуризму в економічно менш розвинених районах, де надзвичайно гостро стоїть проблема зайнятості сільського населення.

За даними БДУ статистики, до кінця 1998 року в Білорусі було зареєстровано 1200 господарства, що надають сільський відпочинок, що на 14,7% більше, ніж у 1997 році. 45% цих господарств знаходяться на південно-сході Білорусі, в основному, в областях м. Брета (27,6%). У центральних районах Білорусі зосереджено 24% об'єктів для сільського туризму, велика частина яких сконцентрована в Мінській області (15%). Найменше поширений сільський туризм на півночі Білорусі.

В даний час число селянських дворів у Білорусі, обладнаних для прийому туристів наближається до 1 тис. - це близько 900 ліжко-місць.

Так само, як і в інших країнах, призначені для прийому туристів білоруські сільські двори мають єдину систему класифікації, що позначає "квітками" рівень надаваних послуг. Більшість агрогосподарств в країні (85%) відносяться до категорії 2-3 "квітки". Вартість проживання в них варіюється від 25 до 200 тис. бел.рублей ($ 12 - $ 90). Вартість проживання в сільських будинках також залежить від сезону. Кожне агрогосподарство, в залежності від попиту, виділяє кілька періодів: від "А", коли діють базові ціни, до "D" - піки сезону. Тривалість цих періодів та ціни розміщення значно варіюються залежно від району країни., Наприклад, базові ціни на проживання, як правило, діють з кінця лютого до початку квітня, і з кінця жовтня до середини грудня. Період "В" тут припадає на початок квітня - середину травня і середину вересня - кінець жовтня. Ціни в період "В" складають близько 125% від базових. Період "С" триває з кінця травня до кінця вересня (140%), а найбільший попит на послуги агрогосподарств в Бресті спостерігається в кінці грудня - початку січня - в ​​періоди різдвяних і новорічних свят (155%). На півночі країни ситуація трохи інша. Притому, що базові ціни на проживання тут на 7-10% нижче, ніж у Західно Білорусі, часто виділяють тільки два періоди - "А" (середина січня - початок квітня, середина квітня - початок травня і початок жовтня - середина грудня) і " В ", коли ціни зростають на 10-15%.

Крім того, в кожному агрогосподарстві існує власна система знижок для дітей та молоді.

Розвиток агротуризму в Білорусі

Рекреаційному ресурсом для екологічного туризму також є національні парки. / 6. /

На території Білорусі знаходиться 5 національних парків (загальною площею 272 тис. га), більше 150 повних резерватів і заказників (ландшафтні, зоологічні, ботанічні, біогенетичні і т. п.) загальною площею 103,5 тис. га.

ВИСНОВОК

Як показав аналіз літературних і картографічних джерел, агротуризм є найбільш динамічною галуззю туризму. Географія агротуризму формується. Найбільш поширеним видом є агроагротурізм і агротуризм національних парків. Країнами, де агротуризм отримав найбільший розвиток, є: Білорусь, Італія, Кенія, Еквадор, Коста-Ріка, Непал, а також Австралія, Нова Зеландія і ПАР.

Практична значимість роботи полягає в тому, що її матеріал може використовуватися при розробки екотурів і вчителями географії при вивченні тем взаємини людини і природи в різних курсах шкільної географії та в позакласній роботі.

Проблема екологічного туризму багатоаспектна і вимагає подальшого вивчення.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

 1. Ананьєв М. Міжнародний туризм і його розвиток після другої світової війни, М. 1996р.

 2. Балабанов І. Т., Балабанов А. І. Економіка туризму. М.: Фінанси і статистика, 1999.

 3. Борисов В.А., Білоусова Л.С., Винокуров А.А., Охоронювані природні території світу. Національні парки, заповідники, резерватори: Довідник. - М.: Агропромиздат, 1985. - 310 с.

 4. Герасименко В. Г. Основи туристичного бізнесу. Одеса: Чорномор'я, 1997.

 5. Горбильова З. М. Економіка туризму. Мн.: БГЕУ, 1999.

 6. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності, М. 1996р.

 7. Дмітлевскій Ю.Д. Туристичні райони світу. - М.: Туристичні райони світу. - Смоленськ: СГУ, 2000. - 224 с.

 8. Дроздов А.В. Екологічний імператив та рекреаційна географія. / / Известия РАН. Серія географічна. - 1998. - № 4 с.92-94

 9. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризмі, Мн. 1998р.

 10. Зачіняев П.М., Фалькович Н.С. Географії міжнародного туризму. - М.: Думка, 1972. с.35-63

 11. Исмаев Д.К. Основи стратегії і планування маркетингу в іноземному туризмі, М. 1994.

 12. Кабушкин Н. І. Менеджмент туризму, Мн. БГЕУ 1999р.

 13. Котляров О.О. Географія відпочинку і туризму. Формування і розвиток територіальних рекреаційних комплексів. - М.: Думка, 1978. - 238 с.

 14. Мироненко Н.С., Твердохлєбов І.Т. Рекреаційна географія. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1981. - 207 с.

 15. Національна програма розвитку туризму Республіки Білорусь на 2001-2005 роки. Мн., 2001.

 16. Панов І.М. Агротуризм. / / Географія. - 1997. - № 45. - С. 11.

 17. Папирян Г.А. Економіка туризму. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 209 с.

 18. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: економіка туризму, М. 1998р.

 19. Пиріжник І.І. Міжнародний туризм в світовому господарстві, Мн. 1996р.

 20. Решетніков Д. Г. Фактори формування конкурентоспроможного туристичного комплексу Білорусі / / Білоруський економічний журнал. 2002. № 2.

 21. Тарасьонок А. Види екологічного туризму. / / Туризм і відпочинок. - 2000. - № 21

 22. Шаршавіцкій В.М. Невідкладні завдання вдосконалення галузевого управління туристським сектором Республіки Білорусь в умовах сучасних інтеграційних процесів / / Розвиток туризму в умовах сучасних інтеграційних процесів: Тези доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. М.: РМАТ, 1997.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Курсова
103.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Агротуризм в Білорусі
© Усі права захищені
написати до нас