Автоматизовані системи управління обробки інформації в торгівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

з дисципліни

Інформаційні системи

Тема:

Автоматизовані системи обробки інформації в торгівліЗміст

Введення

1. Необхідність впровадження АСУ на підприємствах торгівлі

2. Системи та програми автоматизації на підприємствах торгівлі

2.1 ERP - системи автоматизації торгівлі

2.2 Інформаційну технологію NOVA ERP класу

2.3 Програмні продукти фірми «1С»

2.4 SM Complex Retail як система управління торговим підприємством

2.5 SET Retail Pro

2.6 Профі-Т 5.0

3. Електронне торгове обладнання

4. Торговельні підприємства у всесвітній комп'ютерній мережі

4.1 Електронна комерція

4.2 Концепція Business Engine

5. Ефективність впровадження АСУ на підприємствах торгівлі

Висновок

Список використаних джерелВведення

Стрімкий розвиток товарних і фінансових ринків у Росії стало потужним поштовхом до інтенсивного наростання процесів інформатизації у всіх сферах життя суспільства. Змінилися підходи до оцінки ролі інформації та інформаційного обслуговування виробничо-господарської, управлінської діяльності та різних категорій користувачів.

Сучасне суспільство живе в період, що характеризується небувалим збільшенням інформаційних потоків. Найбільше зростання обсягу інформації спостерігається в промисловості, торгівлі, фінансово-банківській сфері.

Ринкові відносини пред'являють підвищені вимоги до своєчасності, достовірності, повноти інформації, без якої немислима ефективна маркетингова, фінансово-кредитна, торговельна діяльність. Роль інформації в суспільному житті істотно змінюється. Інформація набуває перетворюючий, визначальний характер. Якісно нове обслуговування інформаційних процесів людської діяльності пов'язано з використанням сучасної персональної електронно-обчислювальної техніки, систем телекомунікацій, створенням мереж ЕОМ.

Актуальність питань інформатизації всіх сфер суспільно-економічного життя цілком очевидна. Потреба у розробці та застосуванні ефективних і адекватних реальної дійсності комп'ютерних програм і технологій сьогодні зростає.

Автоматизація в загальному вигляді являє собою комплекс дій та заходів технічного, організаційного та економічного характеру, який дозволяє знизити ступінь участі або повністю виключити безпосередню участь людини у здійсненні тієї чи іншої функції виробничого процесу, процесу управління.

Таким чином, АСОІ можна розглядати як людино-машинну систему з автоматизованою технологією одержання результатної інформації, необхідної для інформаційного обслуговування фахівців та оптимізації процесу управління в різних сферах людської діяльності, в тому числі і в торгівлі.1. Необхідність впровадження АСУ на підприємствах торгівлі

Впровадження системи автоматизації на підприємствах торгівлі, як і будь-яке серйозне перетворення на підприємстві, є складним і часто болючим процесом. Тим не менш, деякі проблеми, що виникають при впровадженні системи, досить добре вивчені, формалізовані і мають ефективні методології рішення. Завчасне вивчення цих проблем і підготовка до них значно полегшують процес впровадження і підвищують ефективність подальшого використання системи.

Метою автоматизації торгівлі є підвищення ефективності управління підприємством, і як наслідок збільшення обсягу продажів і зростання прибутковості. Такий ефект досягається з одного боку за рахунок оперативного обліку та безперервного контролю за рухом ТМЦ, а з іншого - за рахунок впровадження CRM-технологій, що дозволяють залучити покупця і суттєво підвищити конкурентоспроможність підприємства.

Далі наведені основні проблеми і завдання, що у більшості випадків при впровадженні систем автоматизації та рекомендації щодо їх вирішення.

Основні проблеми та завдання, що вимагають особливої ​​уваги при їх вирішенні:

1) відсутність постановки завдання менеджменту на підприємстві;

2) необхідність у частковій або повній реорганізації структури підприємства;

3) необхідність зміни технології бізнесу в різних аспектах;

Таким чином, під автоматизацією торгівлі розуміється комплекс заходів, спрямованих на впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах торгівлі. Такими заходами є:

Оснащення торгового підприємства необхідними технічними засобами (комп'ютерами, мережевим обладнанням, електронним торговим обладнанням, що включає сканери штрих-коду, фіскальні реєстратори, принтери чеків і етикеток, термінали збору даних тощо),

Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи, що автоматизує торговельну діяльність.

Таким чином, автоматизована система обробки інформації допомагає людині здійснювати його діяльність, надаючи набір функцій, реалізованих кінцевими автоматами. Набір кінцевих автоматів може бути зібраний в автоматизовану систему, яка налаштовується людиною на виконання певної послідовності дій для досягнення потрібного результату.2. Системи та програми автоматизації на підприємствах торгівлі

2.1 ERP - системи автоматизації торгівлі

Стабільне зростання доходів підприємств торгівлі, про який сьогодні говорять багато аналітиків, викликає природне пожвавлення, як серед компаній, традиційно працюють в області автоматизації торгівлі, так і серед тих, хто володіє універсальними рішеннями. Серед останніх необхідно особливо виділити компанії, що займаються впровадженням інформаційних систем класу ERP.

ERP-система (Enterprise-wide Resource Planning) - інтегрована інформаційна система управління, яка дозволяє створити єдине середовище для автоматизації планування, обліку, контролю, управління і аналізу всіх основних господарських процесів підприємства, що реалізує концепцію ERP.

До складу класичної ERP-системи може входити наступний набір підсистем:

- Виробництво;

- Постачання і збут;

- Управління запасами;

- Техобслуговування обладнання;

- Післяпродажне обслуговування виробленої продукції;

- Кадри;

- Наукові дослідження і конструкторські розробки;

- Фінанси.

У тому чи іншому вигляді всі функції, що підлягають автоматизації, присутні на будь-якому торговому підприємстві, будь це міні-маркет або національна торговельна мережа з кількох сотень великих магазинів.

На різних етапах життєвого циклу підприємства автоматизація цих функцій має різний пріоритет. У міру того, як підприємство розвивається і набирає обертів, все нові функції вимагають пильної уваги і контролю. Кошти на автоматизацію виділяються лише в той момент, коли її відсутність починає приносити реальні збитки. Пріоритетними параметрами при виборі ПЗ і впроваджує організації є, відповідно, не функціональність і кваліфікація, а ціна і вартість впровадження.

У результаті, коли підприємство (наприклад, за підсумками вельми успішної діяльності або сприятливої ​​ринкової ситуації) стрімко переходить до розряду крупних, його інформаційна система виявляється до цього катастрофічно не підготовлена.

Коли ж керівництво, нарешті, усвідомлює необхідність саме комплексної інформаційної системи, її доводиться впроваджувати «під тиском» і в гранично стислі терміни. Така практика, безумовно, позначається і на вартості, і на якості впровадження.

Історично перші ERP-системи розроблялися для великих і дуже великих підприємств, перш за все - виробничих та дистриб'юторських.

ERP - це не стільки програмний комплекс, скільки методологія ефективного планування. Успіх впровадження прямо залежить від того, наскільки ця методологія може бути реалізована в рамках існуючої структури підприємства.

Одна з основних причин, що спонукають західні підприємства використовувати ERP-системи, - це можливість отримати додаткову перевагу перед конкурентами за рахунок зниження витрат, прискорення виконання замовлень і підвищення керованості бізнесу в цілому.

Ускладнення і витрати, пов'язані з впровадженням ERP-систем, пояснюють, чому більшість компаній схильні відтягувати впровадження комплексної інформаційної системи. Це повною мірою відноситься і до підприємств торгівлі.

Оптовики першими серед російських торговельних підприємств відчули потребу в системах класу ERP. Одним з перших в Росії, в 1995 році, до впровадження SAP R / 3 приступило ВАТ «Фармімекс», що займається оптовою торгівлею лікарськими препаратами. Основна причина для старту досить дорогого проекту - «неможливість прийняття своєчасних управлінських рішень внаслідок помилкової інформації у звітах, розбіжностей в обліку і звітності, затримок при введенні і отриманні інформації».

Що стосується підприємств оптово-роздрібної торгівлі та роздрібних торговельних мереж - для них ключовим у відношенні впровадження ERP став 2000 рік. Він узагалі був дуже вдалий для російських рітейлерів, і зрозуміло, що їх ріст істотно прискорився. Тоді ж стартував проект впровадження SAP Retail в найбільшій мережі торгівлі електронікою «Ельдорадо». У січні 2001 р. почалося впровадження Axapta в «Техносиле».

Варто підкреслити, що майже всі згадані компанії раніше використовували інформаційні системи більш низького класу, однак на момент початку проектів ці системи стали для них просто-напросто малі. Слідом за «першими ластівками» проекти з впровадження цих систем запустили ще кілька підприємств, що зіткнулися з тими ж труднощами: необхідністю отримання актуальної звітності, затримками в оформленні замовлень, простоями через кепського планування, викликаного відсутністю необхідної інформації, і неможливістю вирішення всіх цих проблем за допомогою наявних програм. Але отримання конкурентних переваг, схоже, не увійшло до списку першочергових завдань.

У той же час рентабельність російських торговельних підприємств досить висока, що дає їм можливість розвиватися більшою мірою по екстенсивному шляху, коли підвищення продуктивності праці та зниження витрат не є головним завданням.

Майже всі вітчизняні компанії, що лідирують на ринку роздрібної торгівлі, або вже запустили проекти впровадження ERP, або мають такі проекти в планах на найближче майбутнє.

Таким чином, з усіх можливостей, що надаються ERP, найбільш привабливою для лідерів російського ринку торгівлі була і залишається можливість швидко приймати управлінські рішення.

Але, окрім лідерів, існує безліч підприємств менше (але за російськими мірками - досить великих), які або користуються інформаційними системами іншого класу, або взагалі обходяться набором спеціалізованих програм для автоматизації окремих ділянок роботи. Планів на впровадження ERP або немає, або вони належать досить віддаленого майбутнього. 66% не планують впроваджувати ERP цілком зрозуміло - ця абревіатура у багатьох компаній міцно асоціюється зі словами «дорого» і «довго».

У той же час компанії цієї групи, на відміну від «верхівки», готові витрачати гроші саме для того, щоб отримати конкурентну перевагу. І це рішення має бути галузевим, тобто враховувати особливості торгівлі: великий і швидко оновлюваний асортимент; необхідність взаємодії з торговельно-касовим обладнанням (або інтеграція з ПЗ, яке їм управляє); іноді - специфіку формату і спеціалізації компанії.

Подібні рішення на російському ринку існують. Можна назвати, наприклад, Borlas TradeX або IBS Trade house. Ці програми містять лише ті функції ERP, які дійсно необхідні торговельному підприємству, і мають непогані перспективи.

Цілком успішно продаються SAP Business One, Oracle Small Business Suite (NetSuite), MS Business Solutions Navision (колишня Navision Attain); Але поки ні одне рішення, крім MSBS Navision, не користується особливою популярністю в Росії. Можливо, через свою недостатньо активної маркетингової політики і тому, що поняття «середній і малий бізнес» у нас дещо відрізняється від західних, і частка цих підприємств у ВВП суттєво менше, так само як і кошти, які вони можуть витратити на автоматизацію.

Незважаючи на неоднозначне ставлення, в останні роки на ринку ERP-рішень для торгівельних організацій панує пожвавлення. З'явилися довгоочікувані галузеві рішення - SAP Retail і Axapta Retail, локалізовані для Росії.

Однак на сьогоднішній день не відомо ні одного повного впровадження ERP-системи на підприємствах торгівлі. У той же час ключовою перевагою таких систем є можливість отримати комплексну картину бізнесу, але, якщо ознайомитися з описами проектів впровадження, то стає ясно, що більшість компаній не поспішає відразу використовувати всю гаму можливостей ERP I.

Останнім часом ряд авторів (у тому числі фахівці компанії Gartner Group) говорить про виникнення нової концепції корпоративної інформаційної системи - ERP II (від англ. Enterprise Resource and Relationship Processing - управління корпоративними ресурсами і зовнішніми зв'язками). Основна ідея цієї концепції - вихід за рамки завдань автоматизації та оптимізації тільки внутрішніх бізнес-процесів підприємства, співробітництво покупців і продавців, спільне створення продуктів та послуг, тобто вирішення зазначених вище проблем ERP-систем.

Підприємства, які віддають перевагу західні системи, користуються фактично тим же усіченим набором функцій, які могли б надати і «бюджетні» програми. Середній термін впровадження навіть для такої «усіченої» конфігурації, за даними постачальників, - близько шести місяців. У той же час песимістична (але дуже близька до реальності) оцінка дає набагато більший термін. Справа в тому, що підприємство постійно змінюється - як структурно, так і функціонально. Змінюються і вимоги користувачів до системи, у міру того, як вони починають краще розуміти її можливості. А також проекти впровадження ERP-систем вважаються найбільш складними і ризикованими у сфері ІТ.

Але відставання від західного ринку, як це не парадоксально, має одна перевага. Завдяки йому ми іноді можемо зазирнути в майбутнє. Як відомо, на початку 90-х років починався ERP-бум, і Gartner Group вперше стала використовувати цю «магічну абревіатуру». До кінця десятиліття він пішов на спад, і та ж Gartner Group проголосила: «ERP мертвий». Правда, тут же додала: «Хай живе ERP II!».

Були названі відмітні якості нового «класу» систем, засоби для створення веб-порталів. Виробники ERP терміново скуповували компанії, що мали готові SCM-і CRM-рішення. Власники ERP-систем обзаводилися відповідними пакетами. Фактично, почався новий виток автоматизації - тільки вже за участю ERP. До цієї тенденції додалася вже згадуваний розквіт ERP-рішень для малого та середнього бізнесу.

Дійсно, чи є сенс говорити про те, що «ERP мертвий», коли відсоток підприємств, які успішно використовують ці системи, і так мізерно малий?

Потреби наших торгових підприємств, як правило, тільки-тільки дісталися до точки, за якою ERP перестає бути розкішшю. Проблеми автоматизації ланцюжка поставок, а також електронної комерції, для них набагато менш нагальною, ніж наведення порядку у фінансах, на складах і розподільних центрах, в управлінні перевезеннями. Можна сказати, що ERP-системи та інтернет-комерція взаємно доповнюють один одного, що й зумовило значний ефект від їх інтеграції.

2.2 Інформаційну технологію NOVA ERP класу

Інформаційна технологія NOVA ERP класу призначена для автоматизації управління підприємством, автоматизації торгівлі, автоматизації бізнесу.

Розглянемо цю технологію як засіб автоматизації торговельної діяльності. Історично NOVA розроблена для автоматизації оптової торгівлі, перші проекти були реалізовані в торговельних компаніях. Добре розуміючи проблеми автоматизації бізнесу в області оптової торгівлі, розробники передбачили архітектуру, що дозволяє без особливих труднощів адаптувати систему під виникають зовнішні впливи і зміни, що важливо в російських умовах, особливо при автоматизації торгівлі. Це забезпечено відповідним функціоналом, наприклад, описом структури і видів торгівлі, видів цін, варіантів взаємовідносин з покупцями, описом клієнтських пакетів документів і т.д., всі ці описи можна оперативно змінювати без залучення розробників.

Пропоноване рішення є відкритою системою автоматизації торгівлі, можливість інтеграції якої з іншими продуктами доведена на досвіді спільного використання з програмами бухгалтерського обліку «1C», «Комтех», програмами касових терміналів «Супермаг-УКМ» і «ТСЦ-Каса».

Перша версія комплексу програм була розроблена в 1994 році. Протягом 8 років свого існування програми постійно вдосконалювалися, a в 2002 році технологія була повністю перероблена з урахуванням всього накопиченого досвіду і зараз NOVA представляє собою простий, гнучкий і потужний інструмент управлінського обліку та управління для виробничих, оптових і роздрібних торгових компаній, заснований на використанні сучасних СУБД Oracle, світового лідера у виробництві та просуванні серверів баз даних, серверів додатків та інших системних продуктів інформаційних технологій.

Розглянемо особливості цієї інформаційної технології автоматизації торгівлі:

- Розвинена система забезпечення конфіденційності та захисту інформації, забезпечує управління повноваженнями з доступу користувачів не тільки до функціонала і різним аналітичним звітам, але і по доступу до даних в БД;

- Власна система протоколювання;

- Простий інтерфейс;

- Надійність та швидкість реакції, клієнти здійснюють проводки, наприклад, оплата від клієнта за час - менше хвилини;

- Можливість управляти своєю системою автоматизації бізнесу без залучення розробників;

Завдяки архітектурі системи, самої сучасної інструментальної базі та реалізованих ідей, користувач отримує рішення для автоматизації бізнесу, автоматизації управління підприємством, автоматизації торгівлі, що дозволяють бути впевненим у тому, що інформаційна технологія здатна вирішити не тільки його сьогоднішні завдання, а й наступні, що виникають у зв'язку з перспективами зростання компанії.

2.3 Програмні продукти фірми «1С»

Системи автоматизації торгово-закупівельної діяльності - найбільш поширене і саме перевірене досвідом рішення в сімействі програмних продуктів фірми «1С». Сотні тисяч російських підприємств вже експлуатують програмні комплекси на основі продуктів «1С: Торгівля і Склад 7.7» і «1С: Управління торгівлею 8.0». Інформаційна система для підприємств торгівлі дозволяє вести облік будь-яких видів торгових операцій, від ведення довідників і введення первинних документів до отримання аналітичних звітів і різноманітних відомостей, до неї можна підключати ККМ, сканери штрих-кодів, принтери етикеток, POS-термінали, термінали збору даних, ваги та інше торгове обладнання.

Конфігурація «Управління торгівлею» системи програм «1С: Підприємство 8.0» є тиражним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання управління торгівлею сучасного підприємства: оперативний і управлінський облік, аналіз і планування торгових операцій. Ключовим напрямком розвитку даного рішення є реалізація потужної функціональності, призначеної для аналізу та управління ефективністю торговельної діяльності: управління продажами, постачаннями, складськими запасами; планування продажів і закупівель; аналіз цін і управління ціновою політикою; моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності.

Універсальність програм сімейства «1С» полягає в тому, що ми набуваємо якийсь бухгалтерський конструктор («1С: Бухгалтерія», «Інотек», «Quiken» тощо), тобто систему з розширеними інструментальними можливостями. Первинні можливості даного програмного продукту досить обмежені. Наприклад, виконання в рамках бухгалтерського конструктора таких операцій, як розрахунок зносу основних засобів, розрахунок заробітної плати тощо, практично неможливо здійснити без відповідних установок. Проте, опанувавши спеціальним мовою, користувач може самостійно навчити програму виконувати будь-які розрахунки, створювати звіти і т.п.

Універсальність програм сімейства «1С» дозволяє їм краще адаптуватися до швидких змін законодавства в нашій країні. Однак вона не рятує систему від недоліків. Програми сімейства "1С" виходять на ринок досить сирими. Оскільки виробник хоче встигнути завоювати ринок, випередивши своїх конкурентів. А їх сьогодні достатньо. Сама програма протестована і не містить грубих помилок, але іноді невеликі недоліки тягнуть за собою цілий список небажаних наслідків.

Прикладом універсальної бухгалтерської програми є «1С: Бухгалтерія». Вона в даний час найпоширеніша (за даними «Фінансової газети», газети «Софт-Маркет» та ін) бухгалтерська програма в Росії.

«1С: Бухгалтерія» може бути настроєна самим бухгалтером на особливості бухгалтерського обліку на своєму підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. «1С: Бухгалтерія» успішно використовується на малих підприємствах, в торгівлі, в бюджетних організаціях, в СП, на заводах і т. д. Для запобігання можливості незаконного тиражування «1С: Бухгалтерія» надається користувачам в захищеному від копіювання вигляді (ключова дискета, апаратний ключ і ін.)

Крім описаного продукту, існують такі автоматизовані системи: "АУБИ", Супер Менеджер, ІНФО-бухгалтер, ФОЛІО, Инфин - Бухгалтерія, БОС, БЕСТ, АКОРД.

2.4 SM Complex Retail як система управління торговим підприємством

SM Complex Retail - програмне рішення для автоматизації підприємств провідних оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Торговельна система SM COMPLEX Retail відповідає всім вимогам торгового менеджменту, забезпечуючи контроль і управління всіма функціями підприємства торгівлі: продажами, закупками, складом, персоналом, відносинами з клієнтами. Система акумулювала в собі сучасні західні технології управління з урахуванням російської специфіки.

Система управління підприємством SM Complex Retail відповідає потребам як окремих магазинів, так і торговельних мереж з різною структурою управління, орієнтована на підприємства різних галузей і форматів: модний одяг і аксесуари, продукти, магазини господарських товарів та ін. При автоматизації роботи роздрібної мережі можлива реалізація різних схем управління: від жорсткої централізації до повної децентралізації. Архітектура системи спочатку спланована для роботи з розподіленими базами даних.2.5 SET Retail Pro

Конфігурація SET Retail 5 Pro призначена для управління магазином - як поодиноким, так і входять до складу мережі. Її функціональність охоплює всі бізнес-процеси, включаючи:

- Управління запасами

- Управління лояльністю покупця

- Обслуговування покупця в процесі вибору товару

- Розрахунок з покупцем.

У рамках конфігурації пропонуються наступні категорії робочих місць:

- Робоче місце касира

- Робоче місце товарознавця

- Робоче місце продавця-консультанта

Всі ці робочі місця можуть використовуватися як в стаціонарному (зі звичайного ПК), так і в мобільному режимі (з терміналу збору даних).

Також у системі SET Retail 5 передбачений модуль управління інформаційним кіоском, який дозволяє використовувати його як для верифікації ціни, так і для більш складних завдань по підбору та просуванню окремих категорій товарів.

Захист SET Retail 5 від несанкціонованого використання здійснюється за допомогою апаратного електронного HASP-ключа.

HASP-ключ SET Retail Pro містить інформацію про дозволений для користувача кількості робочих місць (а також модулів для управління інфокіосків).

2.6 Профі-Т 5.0

Профі-Т є однією з найбільш популярних у Росії програм управління POS-терміналами. Програмний комплекс Профі-Т пройшов більше 10 000 інсталяцій і відмінно себе зарекомендував безперебійною роботою як у зарубіжних ритейлерів, так і у російських торгових операторів.

Основними перевагами програмного комплексу Профі-Т версії 5.0 є:

Невимогливість до апаратних ресурсів;

Зниження вартості володіння системою за рахунок використання сервера, захист інвестицій;

Підвищення керованості системи;

Розширення корисної функціональності за рахунок використання модулів без зниження надійності системи;

Можливість поетапного розвитку системи за допомогою підключення необхідних модулів - зниження витрат на придбання;

Єдина точка підключення додаткових модулів (відео-спостереження, дисконтний сервер, інфокіоск);

Зручний графічний інтерфейс і розвинені можливості централізованого адміністрування великої кількості POS-терміналів;

Перевірена стабільність і надійність - велика інсталяційна база;

Стійкість за рахунок надійної незалежної роботи локальної версії;

Гнучка схема ліцензування;

Простота в установці і обслуговуванні;

Можливість отримання статистики (звітів) за операціями на всій касової лінійці;

Модернізація касової програми не вимагає переучування касирів;

Маcштабіруемость рішення;

3. Електронне торгове обладнання

Торговельне обладнання призначене для вирішення завдань автоматизації торгівлі будь-якого масштабу.

Розглянемо основні види електронного торгового обладнання, яке використовується на підприємствах торгівлі.

1) Стаціонарні та портативні касові апарати ККМ:

ККМ (контрольно-касова машини) - один з найбільш універсальних елементів торгового обладнання. Контрольно-касові апарати служать для обліку приходу готівкової виручки на торговельних підприємствах. Класифікація ККМ, як правило, проводиться за двома головними критеріями. По-перше - область застосування (послуги, торгівля, готелі, заклади громадського харчування, інше). По-друге - функціональна складова ККМ.

Касові апарати за функціональним можливостям діляться на чотири категорії:

- Фіскальний реєстратор

- Автономні касові апарати

- Активні системні - pos-термінали

- Пасивні системні касові машини

Класом ККМ, що працюють з комп'ютером, найбільш поширеними є: активні (POS-термінали) та пасивні системні ККМ. Деякі моделі таких касових апаратів підтримують роботу з "1С Підприємство 8", що залежить від комплектації або використовуваного програмного забезпечення.

2) Сканер штрих-кодів.

Сканер штрих-коду - інструмент, без якого в сферах торгівлі та логістики, що не терплять помилок в обліку і контролі, не обійтися. Сканери штрих-кодів - від ручних до стаціонарних - розраховані на різні режими роботи. Також при виборі сканера слід враховувати формат і специфіку підприємства.

3) Електронні ваги

Електронні ваги з друком етикеток - сьогодні це досить важливе доповнення до обладнання торгового залу. Вагове устаткування служить для роботи з широким асортиментом товарів. Електронні ваги дають можливість підсумувати вага товару; визначати вартість в залежності від ваги, ціни продукту; друкувати етикетки з найменуванням товару та штрих-кодом.4. Торговельні підприємства у всесвітній комп'ютерній мережі

4.1 Електронна комерція

Багато торгових підприємств займаються електронною комерцією. Бізнес в галузі електронної комерції не менш вимогливий, ніж будь-який інший вид бізнесу, але він і багато в чому відрізняється від них.

Покупці повинні мати можливість вибору режиму платежу, а програмне забезпечення повинно перевіряти їх кредитоспроможність. Цей процес може мати на увазі участь кредитних карт, електронних грошей або безпосередньо обраних замовлень. Спеціалізоване програмне забезпечення на зразок CyberCash, CommercePOINT eTill і Microsoft Wallet здатне проконтролювати і дії покупця і процес покупки.

Пакети програм для електронної комерції повинні також працювати з технологіями Secure Socket Layer (SSL) або Secure Electronic Transfer (SET) для криптографічного захисту переданих даних. Чим більше з перерахованих способів захисту підтримує програмний пакет, тим краще. Більшість рішення для електронних платежів вимагає відкриття спеціального банківського рахунку для обслуговування онлайнових транзакцій.

Незалежно від того, чи тільки переглядає відвідувач інформацію про товари або хоче щось купити, з точки зору споживчих перспектив онлайновий каталог є найбільш важливою частиною електронної комерції. За своєю структурою він схожий на звичний каталог для замовлення товарів поштою: у ньому також представлені продукти, ілюстрації до них і ціни.

Онлайновий каталог може бути і повністю інтерактивним, включаючи при цьому відео, звук і багато чого іншого. Більшість програмних продуктів можуть, крім того, розбивати каталог по групах товарів (відділи, секції).

Коли покупці роблять покупки в онлайновому магазині, обрані позиції каталогу поміщаються в "кошик покупця". Відібрані товари потім зберігаються в базі даних таким чином, щоб покупець міг побачити, що саме було вибрано, до настання моменту оформлення замовлення. І знову ми бачимо, що це не дуже відрізняється від замовлення в звичайному магазині, просто тут можуть бути свої особливості.

У питаннях доставки вибраної продукції і розрахунку необхідних податків може виникнути безліч різних деталей, тому шукайте програмне забезпечення, що підтримує модулі доставки третьої сторони (наприклад, Tandata компанії Tandata Corporation) і пакети розрахунку податків (наприклад, Taxware, розроблене фірмою Taxware International).

З замовленнями пов'язано і безліч інших розрахунків - дисконти, купони, оптові знижки та ін Більшість електронно-комерційних програм в змозі виконати більшу частину таких розрахунків. Крім того, існує безліч способів зв'язку з системами обліку (accounting systems). Деякі програмні продукти - такі, як Dynamic NT компанії INEX - поставляються з повним пакетом бухгалтерського та інвентаризаційного програмного забезпечення.

Одним із варіантів комплексного рішення є розробка свого власного програмного забезпечення. Цей підхід вимагає участі безлічі фахівців в області Інтернет і спеціалізованим мов програмування (HTML, Java та ін) і дуже дорого коштує.

Більшість компаній радше воліють вкладати кошти в комерційний програмний продукт. Сьогодні на ринку є десятки продуктів, що варіюються за ціною від кількох сотень до кількох сотень тисяч доларів. Такі компанії, як IBM і Microsoft і безліч більш дрібних компаній-розробників - наприклад, iCat і Vision Factory створюють електронно-комерційні програми для підприємств будь-якої структури і будь-якого розміру.

Сьогоднішнє «недосконале» програмне забезпечення є ознакою того, що дана область бізнесу виникла відносно недавно. На ринку з'явилися якісні рішення: одні з них більш потужні, інші легко масштабуються.

Але жодне з них не може бути встановлено, налаштоване, запущено і оновлено без доповнень. Продукти для електронної комерції розміщуються і функціонують під управлінням іншого складного програмного забезпечення (операційних систем, інших серверів). Взаємовідносини між компонентами двох видів ПО дуже важливо, і час від часу це викликає проблеми.

Управління інформацією про клієнта представляє собою серйозну частину електронної комерції. Більш складні пакети обробляють значну частину даних про клієнтів, включаючи напрямки їх переміщення по сайту, і представляє цю інформацію у формі аналітичних звітів. Чудовим властивістю електронно-комерційних пакетів є можливість використання інформації про клієнтів для настройки сторінок відповідно до смаків відвідувачів.

Але, навіть враховуючи всі проблеми, які потребують вирішення, простіше і дешевше працювати з комерційним програмним забезпеченням, ніж самим створювати електронно-комерційні програми «з нуля».

4.2 Концепція Business Engine

Всім відомо, що торгівля, на відміну від виробництва, не створює матеріальні цінності, а виступає в якості посередника між виробником і споживачем, доставляючи товари покупцям і повертаючи виробничому підприємству гроші за товар. Будучи посередником, воно пропускає через себе фінансові та товарні потоки, залишаючи собі відсоток за послуги.

Підприємство, що спеціалізується на наданні послуг, не потребує посередників і тому працює безпосередньо зі споживачем. Розглянемо, як функціонує торговельне підприємство і яку роль у ньому займатиме програма управління, побудована на базі Business Engine.

Business Engine функціонує щодо підрозділів підприємства за схемою клієнт - операція - товар. Клієнти, взаємодіючи між собою, ініціюють початок операцій, які призводять до переміщення товарів і грошей або тільки грошей. Кожна операція складається з декількох підоперації (транзакцій), які мають свій набір і послідовність (наприклад отримав товар, перерахував гроші, відправив товар і т. д.). У свою чергу кожна транзакція ініціює переміщення грошей за рахунками і товарів по складах. В економічних відносинах кожен клієнт має одну або декілька ролей, які додають йому можливості здійснення різного роду операцій.

У даній моделі виділяють чотири ролі (покупець, продавець, фінансовий посередник або платіжна система, товарний посередник або пошта). Кожен клієнт може заводити рахунки і склади у будь-якого іншого клієнта, якщо для них визначена відповідна роль. Також клієнт має за замовчуванням один рахунок і один склад, який вони заводять самі у себе для можливості розрахунків готівкою (каса) і передача товару з рук в руки. Для наочного зображення можна подивитися рис.3. Рахунок відкривається в одному з типів валют. У Business Engine представлені всі основні види валют, при потребі можна задати будь-яку валюту. Щоб переводити гроші з одного рахунку на інший, вони повинні бути одного типу або використовувати посередника має потрібний тип рахунку. Для операцій зі складами характерно теж саме.

Вся міць Business Engine полягає в тому, що він представляє собою програмно реалізовану економічну модель з необхідними для всіх торговельних підприємств операціями. А ось на базі якого типу торгівлі, товару або структури підрозділів підприємства реалізувати це програмне рішення - вирішує саме підприємство торгівлі.

Головна особливість такого підходу в тому, що можна швидко надати підприємству програмне рішення саме по конкретній бізнес-схемі. Усі програми, реалізовані на Business Engine, дозволяють виробляти:

1) управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);

2) управління поставками;

3) планування продажів і закупівель;

4) моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності;

5) управління складськими запасами;

6) управління замовленнями покупців;

7) управління відносинами з клієнтами;

8) аналіз товарообігу підприємства;

9) валютно-обмінні операції;

10) платежі та переклади;

11) аналіз цін і управління ціновою Business Engine політикою.

На сьогоднішній день на базі Business Engine розроблена програма для ведення торгівлі в інтернет і на інтернет-аукціонах - Ecommerce Navigator.5. Ефективність АСУ на підприємствах торгівлі

Ефективне управління торговим підприємством в сучасних умовах неможливе без використання комп'ютерних технологій. Російські підприємства в галузі застосування цих технологій значно поступаються зарубіжним конкурентам.

Іноземні підприємства, як правило, мають досвід модернізації та впровадження не одного покоління ІС. У розвинених західних країнах відбувається зміна вже четвертого покоління ІС. На російських підприємствах найчастіше використовують системи першого або другого покоління.

Керівники багатьох російських підприємств мають слабке уявлення про сучасні комп'ютерні інтегрованих системах і вважають за краще утримувати великий штат власних програмістів, які розробляють індивідуальні програми для вирішення стандартних управлінських задач.

Процедура прийняття рішення про вибір найбільш ефективної комп'ютерної системи управління нова для більшості вітчизняних керівників, а її наслідки багато в чому будуть мати значний вплив на підприємство протягом декількох років.

Оскільки застосування інтегрованої ІС, яка відповідала б вимогам підприємства (масштабом, специфіці бізнесу і т.д.), дозволила б керівнику мінімізувати витрати і підвищити оперативність управління підприємством у цілому.

Автоматизованої інформаційної системою (АІС) обробки інформації називається комплекс, що включає обчислювальне і комунікаційне обладнання, програмне забезпечення, лінгвістичні засоби, інформаційні ресурси, а також персонал забезпечує підтримку динамічної інформаційної моделі предметної області для задоволення інформаційних потреб користувачів.

В автоматизованих ІС частину функцій управління і обробки даних виконується комп'ютерами, а частина людиною.

Оцінка ефективності впровадження інформаційної системи на підприємстві дозволяє не тільки оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує ІС, але і може служити повноцінним інструментом управління проектом впровадження системи на підприємстві. Застосування різних підходів дозволяє оцінити ефективність використання окремих функцій і всієї системи в цілому вже на ранніх стадіях проекту, контролювати відхилення реальних показників від запланованих. Проте оцінити ефективність впровадження інформаційної системи підприємства нелегко.

Висновок

Використовуючи систему автоматизації торгівлі можна отримати різноманітні звіти для контролю персоналу - отримання зведених звітів по групі терміналів, фіксація всіх даних про роботу магазину, багаторівнева система розмежування прав доступу.

Крім цього, впровадження системи автоматизації дозволяє підвищити прибуток за рахунок непрямих причин:

підвищення продуктивності праці персоналу завдяки спрощенню роботи: всі операції лінійного персоналу, від касира до адміністратора торгового залу автоматизовані. Ваші співробітники працюють під об'єктивним контролем, без помилок і з максимальною віддачею;

виключення помилок касирів;

зниження рівня зловживань з боку персоналу (наприклад, неможливість торгівлі "лівим" товаром, злодійство і т.д.);

здешевлення сервісного обслуговування касових місць (автоматичний збір і передача даних про результати продажів, зручний інтерфейс для роботи з програмою, використання обладнання різних виробників вимагають меншого залучення додатково оплачуваних послуг сторонніх фахівців);

зниження збитків при втраті якості товарів (автоматичне відстежування термінів придатності, оптимізація кількості та швидкості руху товарів).

Таким чином, кожному підприємству торгівлі необхідна АСОІ. Однак, впровадження АСУ на підприємствах є нелегким процесом. Але впровадження автоматизованої системи обробки інформації підвищує ефективність управління таким підприємством, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення обсягу продажів і зростання прибутковості.

Для ефективної роботи будь-якого торгового підприємства необхідно оснащення його технічними засобами - комп'ютерами, мережевим обладнанням, електронним торговим обладнанням, що включає сканери штрих-коду, фіскальні реєстратори, принтери чеків і етикеток, термінали збору даних). Ці технічні засоби повинні підтримувати роботу з упроваджуваними програмними засобами. У результаті повинна вийти комплексна інформаційна система, що автоматизує торговельну діяльність.

Існують як універсальні програми, так і більш складні, рідко впроваджувані на російських підприємствах. У даній роботі розглянуті основні системи і програми, які використовують як російські, так і зарубіжні підприємства торгівлі.

Очевидно, що ні в Росії, ні в світі ще не існує абсолютно досконалої технології і повністю функціональної системи для автоматизації управління підприємств торгівлі. Однак не потрібно чекати дива: з тими програмами, які вже є, можна і потрібно працювати, так як це все одно ефективніше ручного обліку. Вибір системи - дійсно складна і неоднозначна завдання.

Список використаних джерел

1. Сорокіна Н.В. Менеджмент в торгівлі, навч. посібник, - СПб: Ізд.дом «Бізнес-преса», 2004, - 480с.

2. Інформаційні технології в процесі проектування систем: Матеріали науково-методичного семінару. - Тюмень: Видавництво Тюменського державного університету, 2002. - 188 с.

3. Гаспаріан М.С. Інформаційні системи. Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ, 2001. - 33 с.

4. Балдін К.В., Уткін В.Б. Інформаційні системи в економіці. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2005.

5. Банк В.Р., Звєрєв В.С. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Учеб. / АГТУ. - Астрахань: Вид-во АГТУ, 2000.-260 с.

6. матеріали сайту http://www.ed.vseved.ru/

7. матеріали сайту http://www.seminars.ru/

8. матеріали сайту http://www.gaisoft.ru/solution/atorg.htm

9. матеріали сайту http://www.crystalset.ru

10. матеріали сайту http://kassainfo.com

Посилання (links):
 • http://www.ed.vseved.ru/
 • http://www.seminars.ru/
 • http://www.gaisoft.ru/solution/atorg.htm
 • http://www.crystalset.ru/
 • http://kassainfo.com/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
  108.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Автоматизовані системи обробки інформації та управління
  Автоматизовані системи обробки інформації
  Автоматизовані системи обробки економічної інформації
  Автоматизовані системи захисту інформації
  Геоінформаційні технології Автоматизовані системи збору та зберігання і аналізу інформації
  Геоінформаційні технології Автоматизовані системи збору та зберігання і аналізу інформації Основи
  Автоматизовані системи управління
  Автоматизовані системи управління підприємством
  Автоматизовані системи управління підприємством 2
  © Усі права захищені
  написати до нас