Автоматизовані системи управління ВМТП ЗАТ Завод мінеральних вод

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП
Цей документ містить "Технічне завдання" по розробці автоматизованої системи управління відділу матеріально-технічного постачання (АСУ ВМТП I) ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод».
Підставою для розробки АСУ ВМТП I є договір між Донецьким державним інститутом штучного інтелекту і ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод».

ЗМІСТ
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ.
1.1. Об'єкт управління.
1.2. Існуюча схема функціонування
1.2.1. Схема оприбуткування сировини та основних матеріалів ....
1.2.2. Схема відпуску сировини й основних матеріалів.
1.2.3. Види звітності.
2. ПРИЗНАЧЕННЯ АСУ ВМТП I.
2.1 «Уточнення цілей створення АСУ.
2.2. Загальна структура системи управління.
2.3. Склад автоматизуються функцій.
3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ АСУ ОМТС.
3.1. Вимоги до якості виконання функцій підсистеми "Облік надходження товарів і облік оплати".
3.2. Вимоги до якості виконання функцій підсистеми "Облік і організація витрат сировини і матеріалів".
3.3. Вимоги до якості виконання функцій підсистеми "Нормування звітної документації".
4. Вимоги до видів забезпечення СИСТЕМИ.
4.1. Вимоги до технічного забезпечення.
4.2. Вимоги до інформаційного забезпечення.
4.3. Вимоги до програмного забезпечення.
4.4. Вимоги до організаційного забезпечення.
5. Вимоги до складу та змісту робіт з підготовки ОБ'ЄКТА до введення системи АСУ ОМТС.
6. СТАДІЇ СТВОРЕННЯ «ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ АСУ ОМГС

I. ХАРАКТЕРИСТИКА. ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ
1.1 Об'єкт управління
Об'єктом управління розробляється системи управління АСУ ВМТП є відділ матеріально-технічного постачання, склад сировини (хімічні препарати, артезіанський джерело, препарати повної мінералізації), склад основних матеріалів виробничої діяльності. Розробка завдань з обліку руху матеріалів повинна вирішуватися з урахуванням взаємозв'язку перерахованих вище підрозділів з бухгалтерією.
Надходження продукції на склади сировини та основних матеріалів характеризується великими обсягами надходжень, нерівномірністю їх розподілу за часом, недосконалою схемою оприбуткування сировини і частини матеріалів (затримки при транспортних перевезеннях, копіювання інформації по декількох документах), труднощами, пов'язаними з розміщенням, зберіганням сировини і матеріалів, Все це обумовлює актуальність розроблюваної АСУ ОМТС.
Створювана система управління може бути підсистемою заводський АСУ і по відношенню до останньої є системою нижнього рівня.
1.2.Существующая схема функціонування ВМТП
Реалізує облік, оприбуткування та розподіл сировини і матеріалів.
Розглянемо загальну структуру ВМТП,
Відділ ВМТП містить наступні штатні одиниці:
1) начальник відділу ВМТП;
2) заст. начальника відділу;
3) відповідальний за сировину;
4) відповідальний за хімічні препарати і мінералізацію;
1.2.1 Схема опріходиванія сировини та основних матеріалів
Матеріали, які проходять через службу МТС надходять на 3 складу (див. рис 1)
На підставі договору, укладеного між Дон ГІІІ і і ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» АСУ передбачає автоматизацію функцій обліку "Складу сировини" основними користувачами якої є:
- Начальник відділу МТС;
- Заступник начальника відділу;
- Відповідальний за сировину.
До сировини належать такі матеріали: кальцій, магній, натрій, сульфат, хлорид, фторид, HCO3, мінералізовані речовини.
Сировина надходить від постачальників трьома видами транспорту: залізничним, автомобільним і канальним шляхом.
Вода з артезіанського джерела надходить по канальних шляхах, хімічні препарати надходять автомобільним шляхом, мінералізовані речовини надходять залізничним шляхом.
Кожна партія сировини надходить з "Товарно-транспортної накладної", в якій вказується організація-постачальник, через кого доставлений вантаж, найменування товару, одиниці виміру, ціна і кількість (вага).
Товарно-транспортна накладна оформляється постачальником, передається в транспортний відділ (на підставі чого перевіряється відповідність фактичних параметрів, вказаними в накладній) і потім передається комірнику на склад сировини.
Щодня, по мірі надходження сировини разом з товарно-транспортної накладної, комірник складає "Прибутковий ордер" і веде "Книгу прибуття сировини". «Прибутковий ордер» складається в 3-х екз. комірником на складі і передається наступним чином: один екз .- залишається на складі, один - передається в ВМТП відповідальному за сировину, один - передається в бухгалтерію бухгалтеру відповідальному за надходження сировини.
На складі комірником надійшло сировину реєструється в "Книзі прибуття сировини" Зразок структури запису "Книги прибуття сировини".
У разі невідповідності фактичних параметрів, зазначених у накладній комірник відображає цю інформацію в "Прибутковий ордер". На підставі фактичних параметрів, зазначених у "Прибутковий ордер" інженером, відповідальним за сировину, передаються відомості бухгалтеру, відповідальній за оприбуткування сировини або про відмову оплати за недостачу, або про додаткову виписці рахунку на оплату за надлишки сировини, що надійшла.
Комірником на складі на підставі "Товарно-транспортної накладної" ведеться "Картка складського обліку" на кожен вид сировини.
Внаслідок великого обсягу сировини, що надходить і з метою зменшення вантажно-розвантажувальних робіт сировину розвантажують у хіміко-зберігаючі баки, а також у водо-зберігаючі баки У ВМТП співробітник, відповідальний за сировину, фіксує надходження сировини в "Книзі обліку та надходження сировини з розбивкою по постачальнику "для обліку та управління сировиною.
Структура запису цієї книги являє собою вибірку з "Книги прибуття сировини" за винятком граф "Розпис зав. Складом".
"Приймально-здавальний акт по воді, хімічним і мінералізованих препаратам" складається постачальником і передається в Транспортний відділ. Надалі оприбуткування сировини оформляється вищевказаними документами.
До основних матеріалів належать матеріали необхідні для повного технологічного процесу основних виробництв заводу. Їх специфікація відображена в "Книзі обліку основних матеріалів", яка знаходиться на складі сировини.
Основні матеріали надходять на завод в основному канальним і автомобільним шляхом і фіксуються на складі сировини. Схема їх оприбуткування аналогічна схемі оприбуткування сировини, з тією лише різницею, що по них не ведеться журнал в ВМТП щодо постачальників.
1.2.2 Схема відпуску сировини і основних матеріалів
Сировина і матеріали можуть відпускатися зі складу на заводські потреби, тобто відпуск сировини і матеріалів усередині заводу і на сторону оформляється такими документами:
- "Вимога";
- "Накладна на відпуск матеріалів на сторону". "Вимога" складається матеріально - відповідальною особою з цеху-споживача в 5 екз. і передається відповідальному за сировину і в ВМТП, який підтверджує в "Вимозі" рядок "затребувано", коли сировина є на складі в достатній кількості. В іншому випадку "Вимога" не реєструється і ліквідується або вважається недійсним. Дійсне "Вимога" з ВМТП передається відповідальним за сировину і на склад комірнику, який заповнює рядки "відпущено" і "ціна". І потім 5 екз. "Вимоги" розподіляються наступним чином:
2 екз. передаються комірником в бухгалтерію, де проставляється рядок "сума"; I прим. залишається на складі, на підставі якого заповнюється "Картка складського обліку" (колонка - "витрата"); I прим. залишається в цеху споживачів; I прим. передається в ВМТП для оперативного обліку реалізації вимог щодо перебігу місяця.

1.2.3. Види звітності

Щодня в ВМТП повинні надходити відомості з бухгалтерії про оплату сировини постачальникам. ВМТП виробляє звірку прибуткового ордера з рахунком про оплату за наступними реквізитами:
-Найменування постачальника;
-Номер товарно-транспортної накладної;
-Найменування сировини;
-Кількість;
-Ціна.
Щомісяця комірники складів згідно "Карток складського обліку" подають в ВМТП відомості про залишки сировини і матеріалів на складі у вигляді документа.
На підставі форми співробітник ВМТП відповідальний за сировину і основні матеріали готує щокварталу необхідні матеріали для форми "Звіт про залишки, надходження і витрати сировини та матеріалів у виробничо - експлуатаційної діяльності". Після видачі необхідної інформації за іншими матеріалами, що здійснюється іншими співробітниками ВМТП, заст. начальника відділу складається повна форма звіту.
Співробітниками ВМТП аналогічно готується піврічна та річна форми. Використовуючи ці матеріали, Бухгалтерія видає річну "збиральну відомість" по кожному складу.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ АСУ ВМТП I
2.1.Уточненіе цілей створення АСУ
Основні цілі створення АСУ (ЮС):
- Скорочення виробничих витрат на фіксування інформації у численних документах;
- Підвищення ефективності та оперативності служб відділу МТС;
- Автоматизація пошуку та видачі супровідної документації;
- Поліпшення якості обліку і контролю фінансових операцій за рахунок створення зв'язку ВМТП - Бухгалтерія;
- Підвищення культури виробництва за рахунок скорочення частки ручної праці.
Критеріями оцінки досягнення цілей створення АСУ є рівень автоматизації, час безаварійної роботи системи та час отримання оперативних рішень, скорочення втрат сировини та основних матеріалів за рахунок своєчасного обліку та оприбуткування на складах і в бухгалтерії.
2.2. Загальна структура системи управління
Виходячи з розділу I "Характеристика об'єкта управління" в АСУ ВМТП I виділено три підсистеми:
- П. / с "Облік надходження товарів і облік оплати";
- П. / с "Облік і організація витрат сировини і матеріалів";
- П. / с "Формування звітної документації".
2.2.1. п. / с "Облік надходження" призначена для автоматизації оприбуткування сировини і матеріалів, оперативної звірці надходжень з бухгалтерськими рахунками, підготовці інформації для п. / с "Облік і реалізація вимог".
2.2.2. Підсистема "Облік і організація витрат сировини і матеріалів" призначена для автоматизації щоденного обліку руху матеріалів всередині заводу і відпуску матеріалів на сторону, своєчасного оформлення поточної документації та формування необхідної інформації для бухгалтерії.
2.2.3. Підсистема "Формування звітної документації" призначена для виконання інформаційної функції пошуку і видачі інформації по базах даних АСУ ВМТП 1.
2.3. Склад автоматизуються функцій
Для досягнення цілей створення АСУ ВМТП I, перерахованих в п.2.1 виділені наступні основні функції:
2.3.1. Підсистема "Облік надходження товарів і облік оплати"
2.3.1.1. Організація ведення інформаційної бази з вступником матеріалами.
2.3.1.2. Облік оплати матеріалів, що надійшли з банківськими рахунками.
2.3.1.3. Формування "Прибутковий ордер".
2.3.2. Підсистема "Облік і організація витрат сировини і матеріалів"
2.3.2.1. Облік внутрішньозаводського руху сировини і матеріалів.
2.3.2.2. Облік руху сировини і матеріалів "на сторону".

2.3.3. Підсистема "Формування звітної документації"
2.3.3.1. Формування "Протоколу добових надходжень".
2.3.3.2. Формування "Протоколу надходження за інтервал часу за найменуванням матеріалу".
2.3.3.3. Формування "Протоколу надходження матеріалу по постачальнику за період".
2.3.3.4. Формування форми М-19 (Місячних залишків сировини на складі).
2.3.3.5. Формування документа на основі форми 3-СМ (квартальна звітність).
2.3.3.6. Формування документа на основі форми 15-СМ (річна звітність).
На рис.2.2. представлено склад автоматизуються функцій з розбивкою по підсистемах.

3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ АСУ ВМТП I
3.1. Вимоги до якості виконання функцій підсистеми "Облік надходження товарів і облік оплати"
3.1.1. Реалізація функції "Введення інформаційної бази" з надходження матеріалу повинна здійснюватися користувачем у міру надходження матеріалу на склад заводу
Фіксування інформації про надходження матеріалу і його оплаті проводиться в режимі реального часу, тому функція "Введення інформаційної бази з надходження матеріалу" повинна бути реалізована в режимі реального часу. Введена інформація повинна проходити логічний контроль з метою підвищення достовірності інформації, що вводиться і використовувати довідники постачальників і найменувань матеріалів з їх марками, ГОСТами та ТУ. Занесення інформації з довідників повинно бути реалізовано в режимі ієрархічних меню в цілях скорочення часу пошуку, введення і сприяє уніфікації та підвищення надійності роботи підсистеми.
Функціональна структура підсистеми дозволяє наочно уявити взаємозв'язок між функціями підсистеми і використовуваними для їх реалізації інформаційними масивами.
3.1.2. Виконання функції "Облік оплати матеріалів, що надійшли і рахунків" реалізується користувачем щодня на початку робочого дня або за запитом дня фіксування інформації про надійшли рахунках
Функція "Облік оплати матеріалів, що надійшли і рахунків" реалізується в режимі запиту через БД бухгалтерії. Тому для її реалізації в мережі КТС АСУ ВМТП I повинен бути відпрацьований міжмашинна обмін інформацією.
3.1.3. Функція "Формування" Прибутковий ордер "виконується користувачем після введення інформації про надійшов матеріалі
Функція "Формування" Прибутковий ордер "повинна реалізувати виведення документа на друк і накопичення інформації про нього на вінчестері. Необхідно відпрацювати передачу цієї інформації в БД бухгалтерії і реалізувати її зв'язок по ключових полях з інформацією БД бухгалтерії.
Всі основні інформаційні масиви повинні бути розміщені на жорстких дисках в цілях швидкого обігу та пошуку. З урахуванням коефіцієнта надійності технічних засобів підсистеми необхідно виробляти своєчасне створення архівних копій інформації.
3.2. Вимоги до якості виконання функцій підсистеми "Облік і організація витрат сировини і матеріалів"
Функції підсистеми повинні реалізовуватися в реальному часі і базуються на завданні "Інформування про наявність матеріалу". Реалізація цієї функції дозволяє реалізувати функції з обліку руху матеріалу як усередині заводу, так і при відпуску матеріалів на сторону. Вхідний інформацією для підсистеми є інформація з підсистеми "Облік надходження товарів і облік оплати", а також документи "Вимога" або "Накладна на відпуск матеріалів на сторону".
Для реалізації функцій підсистеми необхідні міжмашинна зв'язок між ЕОМ відділу МТС і автоматизуються складами.
Документи "Вимога" і "Накладна на відпуск матеріалу на сторону" мають видаватися на паперовий носій і заноситися в внутримашинное БД, яка по мережі ХТО повинна буде передаватися в АСУ бухгалтерії.
При виконанні функцій підсистеми необхідно передбачити завдання підтверджують режимів при відпрацюванні задач прийняття рішень, щоб уникнути коректувань інформаційних масивів при випадкових помилках.
Завдання з виконання функцій підсистеми необхідно запускати через вкладене меню підсистеми. Меню має відображати лаконічні інформацію по кожній з можливих завдань.
3.3. Вимоги до якості виконання функцій підсистеми "Формування звітної документації"
Результати виконання функцій підсистеми потрібно виводити на друк при формуванні документів на підставі форм I-HD, 3-HC, I6-CH
Результати виконання функцій з формування протоколів повинні мати альтернативні можливості виведення на друкувальний пристрій і екран дисплея.
Час пошуку необхідної інформації в БД системи АСУ ВМТП I залежить від кількості накопиченої інформації і в деякій мірі впливає на тривалість відпрацювання алгоритмів.
Документація типу протоколів може бути видана в будь-який момент часу по запиту користувача і обумовлюється специфікою прийнятої технології.
Документацію типи форм, як правило, передбачається виводити в регламентовані моменти часу: місяць, квартал, півріччя, рік; відповідно до призначення вихідних форм.
Детальне опрацювання структури вихідних документів буде здійснена на етапі технічного проектування.
Інформаційна структура підсистеми представлена ​​на рис.

3.3.1. Поточні протоколи видаються в будь-який момент часу при зверненні до відповідної програми в реальному масштабі часу як на паперовий носій, так і на екран.
3.3.2. Форма I-HD є щомісячним звітом, тому виводиться вона раз на місяць по запиту користувача при зверненні до відповідної програмі. Форма 3-HC - квартальний звіт, тому відпрацювання її здійснюється на кінець поточного кварталу за запитом користувача за допомогою звернення до відповідної програмі. Форми I6-CH - відбивають підсумкову інформацію за період 1 рік. Формуються і видаються 1 раз на кінець поточного року на вимогу користувача.

4. ВИМОГИ ДО ВІДДМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АСУ ВМТП I
4.1. Вимога до технічного забезпечення
Система повинна бути побудована на базі засобів обчислювальної техніки архітектурної лінії РС 1ВМ сумісних комп'ютерів з міжмашинному обміну інформацією. Необхідною вимогою до кожної персональної ЕОМ є задоволення наступних показників:
тактова частота не менше 80 МГц,
вінчестер не менше 80 Гб,
принтер з широкою кареткою Е6А, монітор 17'',
процесор 2,4 Ггц і більш пізніх моделей
накопичувач на магнітному диску на 1,44 Мб не менше одного.
Для функціонування системи передбачається розміщення ПЕОМ в ВМТП і Бухгалтерії, які повинні бути об'єднані в мережу коаксіальним кабелем опором 50 Ом «
Максимальна відстань між ПЕОМ не повинна становити більше 600м., Якщо не використовуються модеми. Відстань між ВМТП і Бухгалтерії менше цього обмеження, тому модеми не потрібні. Інформація зі складу "Сировини" і складу № I заноситься комірниками в ПЕОМ, розташовану в ВМТП кур'єрським способом. По складу № I в день надходить приблизно 10 надходжень, тому доцільно занесення інформації в БД ЕОМ два рази на добу. Такий же регламент повинен виконуватися і по коригування та занесенню інформації та за складом "сировини".
4.2. Вимоги до інформаційного забезпечення
Інформаційне забезпечення системи повинно бути достатнім для виконання всіх функцій системи, забезпечувати інформаційну сумісність підсистем із суміжними.
Сукупність інформаційних масивів повинна входити в базу даних всієї системи та розміщуватися на "вінчестері" персональної машини. Це пов'язано зі значними обсягами інформації та з метою збільшення швидкодії роботи, а також з тривалими термінами зберігання.
У системі повинні бути передбачені заходи з контролю і оновленню даних в інформаційних масивах і відновлення масивів при збоях технічних пристроїв.
У системі повинен бути передбачений зручний і швидкий доступ до необхідної інформації »
Форми вихідних документів як друкованих, так і екранних повинні відрізнятися наочністю з метою полегшення сприйняття інформації персоналом.
Повинні бути забезпечені інформаційна сумісність підсистем з суміжними та іншими залежними АСУ, наприклад АСУ бухгалтерії, за системою кодування, змістом, і ключових полях інформації, одержуваної і видаваної системою.
Для реалізації інформаційних рішень повинна використовуватися ідеологія СУБД "Карат" мережевої версії, що дозволяє забезпечити, зазначені вище вимоги.
4.3. Вимоги до програмного забезпечення
Програмне забезпечення має бути достатнім для виконання всіх функцій системи, що реалізуються із застосуванням засобів обчислювальної техніки.
Програмне забезпечення має бути достатнім, і мати такими властивостями - надійністю, модульність побудови, зручністю експлуатації.
Програмне забезпечення повинно допускати завантаження і перевірку по частинах і дозволяти проводити заміну одних програм без коригування інших.
Програмне забезпечення повинно бути побудовано таким чином, щоб відсутність окремих даних не позначалося на виконанні функцій АСУ, при реалізації яких ці дані не використовуються *
У програмному забезпеченні АСУ повинні бути реалізовані заходи по захисту від помилок при введенні і обробці інформації, щоб забезпечити задану якість виконання функцій АСУ.
Драйвери мають забезпечувати умови зв'язку межмашинного обміну інформацією відповідно прийнятим розміщенням комплексу технічних засобів ».
Документація по експлуатації програмного забезпечення системи повинна відповідати стандартам ЕСЦЦ і містити всі відомості, необхідні для персоналу системи щодо його використання, первинного завантаження в завантаження внутримашинное інформаційних баз, запуску програм системи. Програмне забезпечення системи АСУ ВМТП I повинно функціонувати під управлінням операційної системи МС-ДОС і використовувати СУБД "Карат".
4.3. Вимоги до організаційного забезпечення
Організаційне забезпечення системи повинно містити сукупність правил і приписів, що забезпечують необхідну взаємодію оперативного персоналу з комплексами технічних засобів і між собою під час роботи.
Зміна функцій персоналу, викликане впровадженням АСУ повинно бути зафіксовано у відповідних посадових інструкціях.
Комірники складу "сировини" зобов'язані своєчасно заносити в БД ПЕОМ ВМТП відомості про які надійшли на склад матеріалів, вміти здійснювати пошук в БД "Карток складського обліку" і коригувати її, видавати "Прибутковий ордер" та супровідні документи з відпуску сировини і матеріалів.
Співробітник ВМТП відповідальний за сировину і матеріали і заст начальника ВМТП зобов'язані вміти виводити на екран дисплея і печатку протоколу добових надходжень. Надходжень за заданих період часу і по заданому постачальнику здійснювати пошук в БД системи для прийняття оперативних рішень і запускати завдання виведення регламентованих вихідних форм, вміти перевіряти акцептації, що надійшли, стежити і контролювати за цілісністю інформації та своєчасне заповнення БД, в тому числі і масивів необхідних для роботи Бухгалтерії.
Начальник ВМТП повинен знати всі можливості АСУ ВМТП I і вміти ефективно їх використовувати через співробітників свого відділу, вміти працювати з роздруківками і вихідними формами, використовувати систему для підвищення продуктивності праці і обгрунтованості прийнятих рішень.

5. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА УТРИМАННЯ РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТА до введення системи АСУ ВМТП I
5.1. До початку монтажних робіт повинно бути закінчено будівництво технологічних приміщень, де розміщуються технічні засоби та оперативний персонал АСУ ВМТП 1.
5.2. ОЦМ м. Миргорода виділяє і обладнає приміщення для установки персональних комп'ютерів типу РС IВМ, повинна бути завершена прокладка кабелю максимальних зв'язків для реалізації мережі ЕОМ, обладнаний диспетчерсько-технологічний пункт ОМТС.
5.3. ОЦМ м. Миргорода повинен передбачити способи накопичення інформації при аварійному відключенні електромережі.
5.4. Підприємство-замовник повинен забезпечити до моменту впровадження системи навчання обслуговуючого, керуючого і оперативно-технологічного персоналу; забезпечити систему персоналом, призначеним для її експлуатації. Зазначений персонал повинен до початку дослідної експлуатації системи пройти курс навчання правилам технічної експлуатації та ремонту застосовуються для побудови системи засобів обчислювальної техніки.
.5. Приміщення, в яких будуть розміщені ПЕОМ повинні бути обладнані сигналізацією та мати засоби пожежогасіння та пожежної сигналізації,
5.6. Для живлення мережі ЕОМ необхідно використовувати змінну напругу 220 в частоти 50 Гц, до якої не приєднано потужнострумової обладнання типу зварювальних машин і т.пп

6. СТАДІЇ СТВОРЕННЯ, ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ АСУ ВМТП I
6.1. Стадії, етапи і склад робіт по створенню системи та терміни їх виконання наведені в таблиці I
Зазначений план-графік складено відповідно до затверджених термінами монтажу основного комплексу технічних засобів.
6.2. При введенні системи в дію необхідно провести попередні та приймальні випробування.
6.3. Приймальним випробуванням системи повинна передувати її досвідчена експлуатація на об'єкті »
6.4. Випробування системи проводять у відповідності з документом "Програма випробувань" »який готує розробник системи. Вимоги до змісту програми випробувань - за ГОСТом.
6.5. Попередні випробування системи.
6.5.1. "Програма випробувань" для попередніх випробувань системи затверджується замовником.
6.5.2. В "Протоколі випробувань", складеному за результатами попередніх випробувань системи, призводять висновок про можливість приймання системи в дослідну експлуатацію, а також перелік необхідних доробок і рекомендовані строки їх виконання.
6.6. Дослідна експлуатація системи
6.6.1. Результат приймання системи в дослідну експлуатацію оформлюють "Актом приймання в дослідну експлуатацію", складеного на підставі "Протоколу випробувань" комісією, що проводила попередні випробування системи.

Висновки
Дана система управління завжди зможе стежити за здоров'ям і працездатністю людини, тому що постійно стежить за рівнем освітленості в кімнаті, забезпечує підсвічування необхідних блоків кімнати. Система допомагає економити електроенергію. До недоліків СУ можна віднести дороге, спеціалізоване обладнання.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
53.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Хімічний склад мінеральних вод
Ресурси мінеральних вод Львівської області
Управління персоналом підприємства ЗАТ КК Смоленський машинобудівний завод
Управління персоналом підприємства ЗАТ КК Курський машинобудівний завод
Автоматизовані системи управління
Бальнеологічні властивості мінеральних вод басейну р. Наличево
Організація функціонального управління на прикладі ЗАТ Рівненський ливарний завод
Автоматизовані системи управління підприємством
© Усі права захищені
написати до нас