АРМ Розрахунок заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Фінансова академія при Уряді РФ

кафедра "Автоматизовані інформаційні технології"

Курсова робота на тему:

"Розрахунок заробітної плати"

Виконала студентка
групи ф-46 Жданова Л.М.

Науковий керівник:

Антонов С.В.

Москва 1997

Зміст

Введення

Постановка завдання

Визначення імені

Основна частина

Складання особового рахунку.

Розрахунково-платіжна відомість

Створення діаграм

Діаграма "Нарахування зарплати"

Діаграма "Нарахування прибуткового податку"

Діаграма "Виплати та утримання"

Діаграма "Розподіл виплат в сукупному річному доході"

Захист інформації

Список літератури

Програми

Введення

Табличний процесор Excel 5.0 є одним з найбільш популярних пакетів

Введення

Табличний процесор Excel 5.0 є одним з найбільш популяр

вих пакетів програм, призначених для створення табличних документів. Запропоновані ним засоби дозволяють вирішувати різноманітні задачі від розрахунку величини прибуткового податку до складання фінансового звіту великої компанії. Система володіє потужними обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, запровадження баз даних.

Робота з табличним процесором Excel дозволяє:

- Використовувати для збереження взаємозалежних таблиць робочу книгу, що складається з окремих листів, які можна в процесі роботи видаляти, перейменовувати, переставляти місцями, копіювати і приховувати;

- Застосовувати зручні засоби коригування даних у таблиці, використовувати широкий спектр можливостей роботи з фрагментами;

- Для розрахунків крім написання формул використовувати великий набір вбудованих функцій, для завдання яких може застосовуватися Майстер функцій;

- Застосовувати імена для посилання;

- Здійснювати належне оформлення таблиць - застосовувати різноманітні шрифти, способи вирівнювання тексту і чисел, зміни ширини стовпців і висоти рядків, затемнення й обрамлення осередків;

- Застосовувати різноманітні формати відображення числових даних;

- Для графічного представлення даних робітника листа застосовувати широкий набір діаграм; належним чином оформляти їх і друкувати;

- Виконувати звід даних з декількох таблиць шляхом їхньої консолідації;

- Автоматично розраховувати проміжні підсумки, створювати зведені таблиці;

Постановка завдання

Вхідна інформація

ППредпріятіе "Луч" з чисельністю співробітників - 10 чоловік.

Форма оплати праці - погодинна з щоквартальним нарахуванням премій

Мінімальна місячна оплата праці: 01.01.96 р. - 31.03.96 р. - 63250 рублів, 01.04.96 р. -31.12.96 р. - 75900 рублів.

Працівник підприємства Волков В.К. має стаж роботи 6 років.

У нього на утриманні знаходяться 2 дітей-школярів, 8 і 14 років.

Оклад у січні-квітні - 640000 рублів, травень-серпень - 725 700 рублів

Преміальні виплати: січень - 550000 рублів, квітень - 792 300 рублів, липень - 790000 рублів, жовтень - 862 700 рублів

Дотації на харчування: січень-липень - за 120000 рублів щомісячно, серпень-грудень - за 134 500 рублів щомісяця

Матеріальна допомога (листопад) - 890 400 рублів

Подарунок (грудень) - 500000 рублів

Мета роботи - розрахунок заробітної плати, яка видається на руки працівникові.

Визначення імені

Ім'я - це легко запам'ятовується індіфікатор, який можна використовувати для посилання на комірку, групу комірок, значення або формулу.

Для визначенні імені необхідно:

- Виділити діапазон, якому потрібно присвоїти ім'я, або окрему клітинку;

- Задати команду ІМ'Я з меню ВСТАВКА, вказати пункт ВИЗНАЧИТИ.

Були присвоєні такі імена:

Ставка (ставки прибуткового податку)

Лікарняний (відсотки оплати за лікарняним листком)

(Див. Додаток 1)

Для вставки імен у формули слід встановити курсор у потрібне місце рядка формул. Далі поставити пункт ВСТАВИТИ в команді ІМ'Я меню ВСТАВКА, вибрати потрібне для вставки ім'я і натиснути ОК.

Основна частина


Складання особового рахунку.

Бухгалтерія підприємства на підставі первинних документів відкриває на кожного працівника особовий рахунок, який містить наступні дані:

Стаж роботи

Кількість неоподатковуваних мінімумів

МОП

Оклад

Кількість днів

Заробітна плата

При погодинній формі оплати праці працівнику встановлюється посадовий оклад, який виплачується йому повністю, якщо він відпрацював усі робочі дні в даному місяці, а якщо не всі робочі дні, то за фактично відпрацьований час.

Нарахована заробітна плата = Оклад / кількість днів в періоді * кількість відпрацьованих днів

Премії

Допомога з тимчасової непрацездатності

Згідно з трудовим законодавством робітникам і службовцям оплачується і опрацьованим час. Допомога з тимчасової непрацездатності особливий вид оплати непроработанное часу. Розмір допомоги залежить від середнього заробітку за два попередні хвороби місяці (на деяких фірмах для розрахунку береться оклад), кількості днів хвороби, безперервного стажу роботи. При безперервному стажі роботи до 5 років встановлено розмір допомоги - 60% заробітку, до 8 років - 80%, більше 8 років - 100% заробітку.

Допомога з тимчасової непрацездатності = ОкладОклад / кількість днів в періоді * кількість днів хвороби * 60% (80%, 100%)

При розрахунку допомоги використовувалася функція ВПР

Для завдання функції використовують кнопку МАЙСТЕР ФУНКЦІЙ на стандартній панелі. Далі слід вибрати категорію функції і саму функцію.

ВПР (lookup_value; інфо_табліца; номер_столбца; інтервальний_просмотр)

Ця функція переглядає лервий стовпець масиву в пошуках певного значення та повертає значення з вказаної комірки.

Іскомое_значеніе - це значення, яке має бути знайдено в першому стовпці масиву. Іскомое_значеніе може бути значенням, посиланням або текстовим рядком.

Інфо_табліца - це таблиця з інформацією, у якій шукаються дані. Можна використовувати посилання на інтервал або ім'я інтервалу

Номер_столбца - це номер стовпця в масиві інфо_табліца, в якому повинно бути знайдено відповідне значення. Якщо номер_столбца дорівнює 1, то повертається значення з першого стовпця аргументу інфо_табліца; якщо номер_столбца дорівнює 2, то повертається значення із другого стовпця аргументу інфо_табліца і так далі.

Якщо ВВР не може знайти lookup_value, то ВВР повертає значення помилки # N / Д.

Матеріальна допомога

Вартість подарунків

Інші (дотації на харчування)

Всього нараховано у звітному періоді - представляє собою суму всіх нарахованих виплат.

Для розрахунку слід клацнути мишею по кнопці Автосуммирование на стандартній панелі - при цьому на рядку формул з'явиться написана функція підсумовування із зазначенням передбачуваного діапазону комірок, дані якого підлягають підсумовування. Якщо виявиться, що діапазон зазначений правильно, то натиснути кнопку <Enter>. В іншому випадку спочатку треба ввести виправлення в зазначений діапазон (клацнути для цього по рядку формул і ввести нові адреси осередків), а потім вже натиснути клавішу <Enter>

Прибутковий податок

І

счисляется і утримується підприємством після закінчення кожного місяця

. Податок обчислюється наростаючому підсумком з початку року з сукупного оподатковуваного доходу і встановлених ставок податку з заліком раніше утриманих в попередні місяці сум податку.

До сукупного доходу включаються всі отримувані від підприємства доходи, зокрема:

заробітна плата, премії

допомога по тимчасовій непрацездатності

матеріальна допомога

вартість подарунків

дотації на харчування

Сукупний дохід з початку року = Всього нараховано у звітному періоді + Усього нараховано за попередній період

З сукупного доходу щомісячно виключаються:

- Встановлений законом розмір мінімальної місячної оплати праці та суми витрат на утримання дітей та утриманців

Неоподатковуваний МОП = Разом МОП з початку року * на кількість МОП

- Відрахування до Пенсійного фонду

- Суми матеріальної допомоги в межах до двенадцатикратного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці на рік включно

Розмір допомоги, не включається до оподатковуваного сукупний дохід, визначається іcходя з розміру МОП в рік, розрахованої на основі діяли з початку року розмірів, і того розміру, який діє на дату нарахування матеріальної допомоги, з подальшим перерахунком за фактично склався розміру такої оплати праці у цілому за рік при обчисленні податку за сукупним річним доходом

- Вартість подарунків, отриманих від підприємства, що не перевищує суму двенадцатикратного встановленого законом розміру МОП

Визначення вартості подарунків, включаються до сукупного оподатковуваного доходу, проводиться аналогічно матеріальної допомоги.

Неоподатковувана сума доходу = Неоподатковуваний МОП + Відрахування до ПФ з початку року + Розмір матеріальної допомоги з початку року (якщо не перевищує 12 МОП, інакше 12 МОП) + вартість подарунків з початку року (якщо не перевищує 12МОТ, інакше 12 МОП)

При визначенні розміру матеріальної допомоги та вартості подарунків, не включаються в оподатковуваний дохід використовувалася функція ЯКЩО.

Ця функція повертає одне значення, якщо лог_вираз при обчисленні дає значення ИСТИНА, і інше значення, якщо ЛОЖЬ.

Функція IF використовується для перевірки значень формул і організації переходів в залежності від результатів цієї перевірки. Результат перевірки визначає значення, що повертається функцією ЯКЩО.

ЯКЩО (лог_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

Лог_вираз - це будь-яке значення або вираз, що при обчисленні дає значення TRUE або FALSE.

Значення_якщо_істина - це значення, яке повертається, якщо лог_вираз має значення ІСТИНА. Якщо лог_вираз має значення ІСТИНА і значення_якщо_істина опущено, то повертається значення ІСТИНА.

Значення_якщо_хибність - це значення, яке повертається, якщо лог_вираз має значення FALSE. Якщо лог_вираз має значення FALSE і значення_якщо_хибність пропущено, то повертається значення FALSE.

Оподатковувана сума доходу = Сукупний дохід з початку року - неоподатковувана сума доходу

Прибутковий податок (Підлягає утриманню з початку) = Постійна мінлива + перевищення оподатковуваного доходу над мінімальним рівнем в даному інтервалі доходів * ставка податку

При розрахунку використовувалася функція ВПР (див. опис вище)

До утриманню у звітному місяці = Підлягає утриманню з початку року - Утримано з початку року (підлягає утриманню з початку року за минулий період)

Податок обчислюється в цілих рублях. Для округлення була задана функція ОКРУГЛ. Функція округлює число до вказаної кількості десяткових розрядів.

ОКРУГЛ (число; Число_разрядов)

Число - це округляемое число.

Число_разрядов - це кількість десяткових розрядів, до якого потрібно округлити число.

Якщо Число_разрядов більше 0, то число округляється до зазначеної кількості десяткових розрядів праворуч від десяткової коми.

Якщо Число_разрядов дорівнює 0, то число округляється до найближчого цілого.

Пенсійний фонд

Утримання до Пенсійного фонду = (Всього нараховано - Допомога з тимчасової непрацездатності)

Всього утримано у звітному періоді - сума всіх утримань

Сума до видачі в звітному місяці

Сума до видачі = Всього нараховано - Всього утримано

(Див. додаток 2,3)

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунки з працівниками за місяць оформляються шляхом складання розрахунково-платіжних відомостей. Розрахунково-платіжна відомість має наступні показники:

Номер по порядку

П.І.Б. працівника

Зарплата нарахована

Премія

Допомога з тимчасової непрацездатності

Інші виплати

Кількість мінімумів

Прибутковий податок

Утримання до Пенсійного фонду

Розрахунок показників аналогічний розрахунками по особовому рахунку

Внизу ставиться сума прописом.

Відомість підписується керівником підприємства і головним бухгалтером.

(Див. Додаток 4)


Створення діаграм

Для створення діаграм необхідно:

Виділити діапазон комірок, що містять дані для побудови діаграми, в тому числі мітки, які повинні бути використані в діаграмі. Дані, що використовуються можуть бути і несуміжні (виділення несуміжних клітинок проводитися за допомогою клавіші Ctrl)

Клацнути по кнопці МАЙСТЕР ДІАГРАМ стандартної панелі

Перевести покажчик миші в точку, де повинен розташовуватися кут діаграми і протягнути миша до тих пір, поки створюється для діаграми прямокутник не досягне потрібного розміру.

Підтвердити або перевизначити діапазон комірок, обраний для побудови діаграми і натиснути кнопку <Крок>

Вибрати тип діаграми і натиснути кнопку <Крок>

Для даного типу вибрати формат побудови діаграми і натиснути кнопку <Крок>

Далі за допомогою параметра ЛАВИ ДАНИХ можна поміняти місцями колонки і рядки. За допомогою параметра Відвести стовпців для міток ОСІ X можна визначити назви для осі Х, а за допомогою параметра Відвести СТРОК для міток ОСІ Y можна налаштувати мітки осі Y. Після заповнення цих трьох параметрів натиснути кнопку <Крок>

В останньому діалоговому вікні можна визначити, чи виводити на екран текст легенд, задати загальний заголовок для діаграми, а також заголовки для осей і натиснути кнопку ЗАКІНЧИТИ.

Діаграма "Нарахування зарплати"

Діапазон клітинок: $ A $ 8: $ B $ 20; $ F $ 8: $ F $ 20 (місяць; оклад; зарплата)

Тип діаграми - графік

Формат діаграми 2 - звичайні лінії

Перемикач ЛАВИ ДАНИХ - в положенні "у стовпцях", тому що дані для побудови діаграми знаходяться у стовпцях

У полях "Відвести ... рядків "і" Відвести ... шпальт "- цифра 1. це означає, що у вихідні дані включені одна додаткова рядок (заголовки стовпців) для тексту легенди і один додатковий стовпець (місяці) для міток на осі X

Дана діаграма показує нарахування зарплати по місяцях. При погодинній формі оплати праці розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованих днів і встановленого окладу. Це можна простежити на графіку. З підвищенням окладу (у квітні місяці) зростає і заробітна плата. У травні зараплата не збігається з окладом, тому що цього місяця працівником фактично було відпрацьовано 12 днів із 20 робітників.

Діаграма "Нарахування прибуткового податку"

Діапазон клітинок: $ A $ 8: $ A $ 8: $ Q8: $ Q $ 20; $ Z $ 8: $ Z $ 20 (місяць; всього нараховано у звітному місяці; сума прибуткового податку до утримання у звітному місяці)

Тип діаграми - змішана

Формат діаграми 2

ЛАВИ ДАНИХ - у стовпцях

"Відвести 1 стовпець" для міток на осі Х

"Відвести 1 терміну" для тексту легенди

Ця діаграма показує утримані протягом року суми прибуткового податку. На графіку видно залежність нарахованих сум прибуткового податку нарахованих доходів: чим вище отриманий дохід, тим більша сума податку. Однак певні доходи включаються в оподатковуваний дохід не в повному розмірі (матеріальна допомога, вартість подарунків). Тому, наприклад, в листопаді, коли була надана матеріальна допомога, сума податку незначна, незважаючи на високий дохід

Діаграма "Виплати та утримання"

Діапазон клітинок: $ A $ 8: $ A $ 20; $ Q $ 8: $ Q $ 20; $ AB $ 8: $ AB $ 20 (місяць; всього нараховано у звітному місяці; всього утримано в звітному місяці; сума до видачі у звітному місяці)

Тип діаграми - гістограма

Формат діаграми 6

ЛАВИ ДАНИХ - у стовпцях

"Відвести 1 стовпець" для міток на осі Х

"Відвести 1 терміну" для тексту легенди

Діаграма демонструє виплати й утримання протягом року, а також фактично отримані працівником доходи протягом місяця з відрахуванням утриманих сум прибуткового податку і 1% у Пенсійний фонд. Завдяки діаграмі можна простежити в які місяці працівником було отримано найбільший дохід: січень, квітень, липень, жовтень (щоквартальна виплата премій), листопад (матеріальна допомога).

Діаграма "Розподіл виплат в сукупному річному доході"

Діапазон клітинок: $ I $ 8: $ P $ 8; $ I $ 21: $ P $ 21 (назви і значення виплат)

Тип діаграми - кругова

Формат діаграми 8

ЛАВИ ДАНИХ - у рядках

Відведено один рядок для міток сегментів

Діаграма дає наочне уявлення про розподіл виплат в сукупному річному доході. З діаграми видно, що основним доходом працівника є заробітна плата. Вона складає більше половини його доходів (56%). Значну питому вагу займають премії (21%) і дотації на харчування (11%). Інші доходи носять разовий характер, їх питома вага не значний.

Захист інформації

Для того щоб уникнути випадкових змін можна захистити дані, що знаходяться в таблиці. У даній роботі були захищені клітинки з формулами і заголовками.

Блокування осередків діє тільки після захисту робочого аркуша.

Для захисту робочого аркуша в меню "Сервіс" необхідно вибрати пункт "Захист", а в ньому - "Захистити лист". При цьому можна встановити пароль.

(Для зняття захисту - вибрати команду "Зняти захист аркуша"

Якщо при установці захисту був призначений пароль, то для зняття захисту необхідно ввести той самий пароль)

Далі необхідно виділити комірки, з яких ми хочемо зняти захист.

У меню "Формат вибрати пункт" Осередки ", потім вкладку" Захист "

Для зняття захисту - вимкнути перемикач "Заблоковано"

Список літератури

Волкова Т.С., Степанова Н.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ для роботи за темою Табличний процесор EXCEL 5.0. Москва - 1995 р.

Дьомін І.С. Система Microsoft Excel 5.0 і її застосування у вирішенні економічних завдань (навчально-методичний посібник для студентів IV курсу).

Москва - 1996 р.

Козлова Е.П., Парашутін Н.В., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. Бухгалтерський облік. Москва "Фінанси і статистика" 1995 р.

Луговий В.А. Облік операцій з оплати праці / / Бухгалтерський облік № 11-1996 р.

РФ ДПС. Інструкція № 35 від 29.06.95 р. щодо застосування Закону РФ "Про прибутковий податок з фізичних осіб"


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
36.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок заробітної плати
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
Розрахунок середньорічної заробітної плати
Розрахунок заробітної плати на підприємстві
Розрахунок заробітної плати Нарахування зарплати
Формування конкурсної маси підприємства розрахунок заробітної плати
Уч т заробітної плати
Регулювання заробітної плати
Уч т відрахувань із заробітної плати
© Усі права захищені
написати до нас