АПК Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти РФ
Середня загальноосвітня школа № 55
Екзаменаційний реферат з географії на тему:
"Агропромисловий Комплекс Росії"
Роботу виконала
учениця 9-А класу ЗОШ № 55
Шелепова Ірина Євгенівна
Керівник
вчитель географії
Хромова Н.А.
СТ. Старонижестебліївська
2006

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...... 3
1. Історія АПК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 6
2. Сучасний стан АПК Росії ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10
    2.1 Реформування агропромислової галузі господарства РФ ... ... ... 10
2.2 Можливі шляхи вдосконалення механізму реформування агропромислового комплексу РФ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
3.АПК Краснодарського краю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
3.1 Рослинництво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
3.2 Тваринництво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
4. Висновок. Перспективи агропромислового реформування в РФ ... ... ... ... ... ... ... .. 25
4.1 Заходи щодо фінансового оздоровлення сільгосп підприємств ... ... ... .. 25
4.2 Податкове реформування в сфері АПК ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 27
4.3 Перспективні зміни в митній політиці держав ... .... 28
4.4 Розвиток земельної реформи в XXI столітті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
4.5 Російське аграрний рух - перспективи розвитку та співробітництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 32
4.6 Перспективи інвестицій в АПК. Напрями інвестицій ... ... .. ... .. 34
5. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 36
Введення
Розвиток агропромислової інтеграції в Росії почалося в кінці 1920-х років з формування агроіндустріальних комбінатів, які виробляють, переробних і реалізують сільськогосподарську продукцію. Однак слабка матеріально-економічна база, несприятлива екологічна ситуація не сприяли подальшому розвитку інтеграції, яка лише на початку 70-х років отримала новий імпульс.
В АПК входять регіональні комплекси (республіканські, крайові, обласні і д.р.) і мікрокомплекси, агропромислові формування (агрохолдинги, агрофірми, агропромислові підприємства і т. д.). Виробничо-економічна система АПК підрозділяється на три основних сфер:
 • Перша сфера включає галузі промисловості, що забезпечують АПК засобами виробництва: тракторне і сільськогосподарське машинобудування, машинобудування для харчової та легкої промисловості, виробництво мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, ремонт обладнання та техніки, сільськогосподарське будівництво. Ця сфера, по суті, визначає індустріалізацію та інтенсифікацію виробництво, як у сільському господарстві, так і в інших галузях АПК. На її частку припадає близько 15% основних виробничих фондів, 20% чисельності працівників.
 • Друга сфера представлена ​​сільським господарством і є центральною ланкою АПК. Сільське господарство отримує виробничі ресурси від 80 галузей і поставляє продукцію в 60 галузей. Кожен працівник сільськогосподарського виробництва забезпечує за його межами зайнятість ще п'яти чоловік. У даній сфері виробляється майже 50% кінцевого продукту, зосереджено близько 65% основних виробничих фондів і 60% чисельності працівників АПК.
 • Третя сфера включає сукупність галузей і підприємств, що забезпечують заготівлю, транспортування, зберігання, переробку сільськогосподарської сировини, а також реалізацію кінцевої продукції. Вона охоплює харчову (харчосмакову, молочну та м'ясну) і комбікормову промисловості. На частку цієї сфери припадає 40% загального обсягу кінцевої продукції, 20% всіх основних виробничих і чисельності працівників АПК.
Одного з головних умов динамічного розвитку АПК - пропорційність, збалансованість всіх трьох сфер. За вкладом у вартість кінцевого продукту створюється в третій сфері (наприклад, в США вона дає до 80% різної вартості продукції).
Найбільша частка кінцевої продукції створюється в продовольчому комплексі АПК, що складається з 8 підкомплексів: зернопродуктовий, картофельнопродуктовий, бурякоцукровий, м'ясна, молочна, олійно-жирової. Ведучі - зернопродуктовий, м'ясної і молочний, на їх частку доводиться більше 75% виробництва всієї продукції сільського господарства, близько 85% основних виробничих працівників.
Сільське господарство.
Сільське господарство покликане задовольняти потреби населення в продовольстві, а промисловості - в сировині. Його найважливіша особливість в тому, що ведення сільськогосподарського виробництва пов'язане з використанням землі та природної сфери; земля - ​​головний засіб виробництва. Сільське господарство засноване на використанні біологічних факторів - рослин і тварин. Ритм виробництва багато в чому регуліруетсяестественно-біологічними законами. Природно-економічні умови по зонах країни мають значні відмінності, велика територіальна розосередженість виробництва. У сільському господарстві в більшій мірі, ніж в інших галузях, фонди відтворення формуються за рахунок власної продукції (насіння, корми).
В якості сировини: легка, харчова, комбікормова та інші галузі використовують більше 50% вироблених сільським господарством продукцій. У свою чергу частка споживання промислової продукції в структурі витрат сільського господарства досягає 40%. Питома вага цієї галузі в російській економіці див табл. 1
Таблиця 1. Питома вага сільського господарства,%
1990
1995
2000
2002
У валовому внутрішньому продукті
16,4
7,0
6,5
6,0
У чисельності зайнятого населення
12,9
14,7
13,0
11,7
У інвестиціях в основний капітал
15,9
3,5
2,7
2,7
В основних фондах
11,4
13,9
7,1
6,0
1. Історія АПК
Скасування в 1861 році кріпосного права вплинула на зростання виробництва сільськогосподарської продукції. До 1990-х років Росія стала великим екс-портнером зерна на світовому ринку. За 50 років після скасування кріпосного права обсяг експорту зерна зріс у 7 разів. З початком 20 століття до 1913 року виробництво зерна збільшилося майже на 1 / 3, а експорт - на 48%. Сільське господарство в 1913году давало більше половини національного доходу (51.4%).
Однак через відсталою технології, переважання трипільної системи землеробства, неупорядкованого землеустрою та фактичної знеособлення при загальній власності на землю врожаї були низькими. У середньому за 1909-1913г.г. зернових зібрано по 45 пудів з десятини (близько 7 ц. / га), тоді як у Франції - 90, у Німеччині - 152, в Данії - 195 пудів з десятини.
У 1907 році розпочато аграрна реформа П.А. Столипіна. Підсумок реформи - створення шару підприємливих самостійних селян. Стали інтенсивніше розвиватися сільська кооперація і банківська система, зросли обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції, будувалися переробні підприємства, розширювався внутрішній ринок.
Надзвичайні заходи після Жовтневої революціі1917 року сприяли переміщенню із сільського господарства в промисловість засобів, необхідних для проведення прискореної індустріалізації країни. У селян вилучали не тільки надлишки, але й частина необхідного продовольства, найчастіше - і насіння. Хлібороба обтяжували податки, високі ціни на продукцію промисловості. Тупик політики військового комунізму (1918 - 1921) змусило керівництво країни перейти до введення продподатку (1921 - 1923) і до НЕПу (до кінця 1929). У роки НЕПу середньорічні темпи зростання виробництва сільськогосподарської продукції перевищували 10%, що було досить високим показником. Кустарне і дрібне виробництво розвивалося у формі, як приватних, так і кооперативних підприємств. До кінця 1929года в сільгосп кооперацію було залучено 26.8% дорослого населення і 68.4 селянських господарств.
НЕП оздоровив сільське господарство, але найпростіша політична боротьба привела в начале1930 року до його згортання. У 1930 і 1931 було прийнято дві постанови ЦК ВКП (б) про посилення колективізації в країні. Темпи колективізації характеризувалися залученням селян у колгоспи: 0,8% у 1927 році; 1,7% в 1928 році, 3,9% у 1929 році; 23,6% у 1930 році; 52,7% в 1931 році; 61, 5% в 1932 році; 71,4% в 1934 році; 83,2% в 1935 році; 90,5% в 1936 році; 93,6% в 1937 році; 96,8% в 1940 році.
У ході Великої Вітчизняної війни тягові ресурси в колгоспах і машинно-тракторних станціях скоротилися на 32%, чисельність автомашин - на 89%, трудові ресурси колгоспів тилових районів - на 30%. Відбулося значне падіння виробництва.
За 1946-1952 село вийшло з військової розрухи. Вересневий пленум ЦК КПРС (1953 р.) накреслив шляхи підвищення матеріальної зацікавленості працівників у розвитку виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства, закріплення кадрів на селі, впорядкування управління виробництвом.
У результаті освоєння цілинних земель з 1954 року була створена зернова база на сході країни, в короткі терміни поліна істотна надбавка у зборі зерна. На території РФ було освоєно 19,6 млн. га цілинних земель.
За 1960-1980-ті роки матеріально-технічна база сільського господарства отримала значний розвиток. У травні 1982 року була прийнята Продовольча програма СРСР до 1990 року. З 1985 року почалася перебудова народного господарства, була зроблена спроба прискорити науково-технічний прогрес, в аграрному секторі проводився пошук нових форм організації виробництва та оплати праці в колгоспах і радгоспах. Проте в аграрному секторі почали розвиватися кризові процеси. Динамік виробництва продукції сільського господарства до розпаду СРСР представлена ​​в таблиці 2-4.
Таблиця 2. Валове виробництво продукції сільського господарства в селі категоріями господарства за 1913-1990г.г. порівнянних цінах 1983року, млрд. руб.)
рік
млрд. руб.
1913
54,9
1917
41,0
1919
35,7
1920
36,8
1925
61,5
1930
64,2
1935
65,3
1940
76,7
1945
47,2
1950
75,6
1955
92,2
1960
122,1
1965
136,8
1970
167,9
1975
174,3
1980
187,8
1985
208,6
1990
218,7
Таблиця 3. Виробництво продукції сільського господарства всіма категоріями господарств за 1913-1990г.г.
Обсяг виробництва, млн. т.
1913
1940
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1986-1990 до 1913%
 1. Зерно
50,5
55,6
73,2
95,1
96,7
106,0
92,0
104,3
206,5
 1. Цукрові буряки
2,0
3,2
18,5
25,5
20,8
25,4
25,
33,2
В16, 6р
 1. Соняшник (насіння)
0,7
1,4
2,37
3,09
2,81
2,49
2,32
3,12
445,7
 1. Картопля
16,1
36,4
45,2
51,5
47,1
40,9
38,4
35,9
222,9
 1. Овочі
-
6,4
8,3
9,1
10,1
10,4
12,1
11,2
-
 1. М'ясо (у забійній масі)
2,4
2,4
4,8
9,89
7,1
7,36
8,1
9,7
404,2
 1. Молоко
 1. Яйця, млрд.шт.
7,1
6,6
16,45
20,75
29,93
36,68
43,05
47,8
673,2
 1. Шерсть, тис. т.
94,0
98,0
177,1
194,8
218,6
221,5
220,9
225,3
239,7
Таблиця 4. Динаміка виробництва сільського господарства до рівня 1913 року.
Виробництво продукції,%
рік
посівні площі, млн.га.
в тому числі
всього
рослинництво
тваринництво
1913
69,8
100
100
100
1917
-
88
81
100
1921
51,8
60
55
67
1930
-
117
126
100
1940
92,1
141
155
114
1945
69,0
86
93
72
1950
113,0
140
151
118
1960
120,7
224
226
219
1970
121,9
309
313
302
1980
124,9
342
371
346
1991
121,8
401
418
367
2. Сучасний стан АПК Росії.
Агропромисловий комплекс є самим великим і включає в себе 3 сфери, пов'язаних між собою галузей: саме сільське господарство, технічні засоби сільського господарства та переробну промисловість. Крім цього в АПК нашої країни також входять рибне (з недавнього часу передане у ведення Міністерства) і лісове господарство, видобуток мінеральних вод та ін
На частку АПК припадає 30% працівників галузей матеріального виробництва і близько 25% основних фондів.
Від того, наскільки розвинене сільське господарство, залежить рівень життя.
Однак, аграрне виробництво не в повній мірі вписується в сучасну ринкову економіку, що пов'язано, з одного боку, з унікальністю аграрної праці та її продукту, а з іншого, з тим, що спостерігається тенденція відставання сільськогосподарських цін і доходів аграріїв від цін і доходів у економіці країни в цілому, і це веде до зниження мотивації підприємницької діяльності у цій сфері.
2.1 Реформування агропромислової галузі господарства в РФ
Починаючи з 1992 р., в АПК нашої країни здійснюється реформування сільськогосподарських підприємств, удосконалення їх внутрішньогосподарських відносин, активізація межфермерскіх кооперацій і поява агрофірм.
Аграрне перетворення у країні проходило за такими напрямами та дало наступні результати:
1. Реформування АПК, включаючи земельну реформу, реорганізацію колгоспів, приватизацію підприємств галузей, що поставляють сільському господарству засоби виробництва і послуги, переробних і доводять до споживачів його продукцію.
У результаті в країні формуються нові земельні відносини, основу яких становить приватне землеволодіння.
2. Роздержавлення системи закупівель і реалізації продукції.
У результаті різко скоротилися закупівлі сільськогосподарської продукції державними заготівельними підприємствами, стали з'являтися нові канали реалізації, в тому числі біржі та оптові ринки.
3. Починає формуватися адекватна ринку фінансово-кредитна система, що включає цінові дотації і компенсації, грошовий кредит, що виділяється на пільгових умовах, лізинг на постачання техніки і обладнання, добровільне страхування сільськогосподарської діяльності, надаються пільги з оподаткування.
4. Спроба звільнити сільськогосподарські організації від функцій з утримання об'єктів комунального господарства та соціальної інфраструктури шляхом передачі останніх у відання сільських муніципалітетів, сформувати систему захисту безробітних та стимулювання зайнятості в сільському господарстві.
Взагалі аграрне виробництво не в повній мірі вписується в сучасну ринкову економіку. Це пов'язано, з одного боку, з унікальністю аграрного праці (його сезонністю), а з іншого - спостерігається тенденція відставання сільськогосподарських цін і доходів аграріїв від цін і доходів в економіці країни в цілому (причому ця ситуація складається практично у всіх країнах з ринковою економікою) . Все це веде до зниження підприємницької діяльності у цій сфері.
 
2.2 Можливі шляхи вдосконалення механізму реформування агропромислового комплексу РФ.
Стабілізація та подальший розвиток АПК Росії неможливі без посилення ролі держави та підтримки цієї галузі.
Створювана в країні система держрегулювання покликана створити сприятливі умови для російського сільського господарства і буде зорієнтована на вирішення таких першочергових завдань:
- Прискорення соціального розвитку села;
- Стимулювання зростання виробництва сільськогосподарської продукції на користь самозабезпечення країни продуктами харчування;
- Стимулювання розвитку конкуренції та бізнесу на аграрному ринку;
- Створення спеціальних фондів підтримки і розвитку сільськогосподарських виробництв;
- Посилення державної підтримки на федеральному і регіональному рівнях впровадження сучасних технологій в сільському господарстві;
- Створення єдиної інформаційної та консультаційної системи в АПК, що дозволяє мати оперативні відомості про стан аграрного сектора, проведення сільськогосподарських виставок, розвиток рекламної діяльності, що висвітлює передовий досвід в АПК;
- Сприяння розвитку агропромислової інтеграції та сільськогосподарської кооперації у сфері переробки, зберігання і збуту продукції;
- Розширення наукових досліджень проблем ринку, створення ринкових моделей ефективного правління в ринкових умовах, маркетингу.
Особлива увага повинна приділятися державою розвитку та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, створенню більш досконалого механізму захисту вітчизняних товаровиробників на внутрішньому продовольчому ринку від імпорту продукції і одночасно створення благо приємних умов для експорту сільськогосподарської продукції та продовольства.
У процесі вступу Росії до Світової Організації Торгівлі необхідно забезпечити економічні інтереси вітчизняного агропромислового комплексу, особливо в частині залучення іноземних інвестицій у розвиток аграрного сектора.
Таким чином, приєднання Росії до СОТ, яка регулює 96% світового ринку, це крок вперед по інтеграції Росії в світову економіку повинне зіграти прогресивну роль у створенні ємного внутрішнього аграрного ринку та підвищення конкурентоспроможності всього вітчизняного агропромислового комплексу.
Стратегічний план інтеграції України у світове господарство має включати федеральну програму підтримки російського експорту, систему підготовки кадрів фахівців із зовнішньоекономічної діяльності, створення особливих (вільних) економічних зон, організація спільних підприємств за участю іноземних інвесторів.
Необхідність створення в Росії ефективного економічного механізму і державного регулювання аграрного виробництва, що включає в себе комплекс заходів держави в галузі фінансово-кредитних відносин, сьогодні підкреслюється неодноразово і випливає з місця сільського господарства в ринковій економіці та особливостей переходу до ринку в Росії.
Основними завдання російської системи державної підтримки аграрного виробника повинні стати: допомога в адаптації до нових умов ринку, запобігання небажаних міграційних процесів, підтримка і захист внутрішнього ринку продовольства і сировини, забезпечення і підтримка продовольчої безпеки на належному рівні. Остання все більше і більше хвилює світове співтовариство і Росію в тому числі. Необхідна розробка програми продовольчої безпеки, але в умовах, в яких зараз перебуває наше сільське господарство, це не буде мати великого практичного сенсу.
Необхідно враховувати також і бюджетні проблеми і створювати більш гнучкі механізми, ніж, наприклад, у багатьох зарубіжних країнах, однак, безсумнівно, використовувати їх досвід у посиленні ролі держави в регулюванні відносин в АПК країни.
- Підтримку загального рівня прибутковості в галузі через надання бюджетної підтримки села і стимулювання платоспроможного попиту;
- Антимонопольне регулювання пропорцій усередині - і міжгалузевого обміну, підвищення конкурентного потенціалу галузі;
- Сприяння розвитку ринкової інфраструктури;
- Підтримка стабільної сприятливої ​​кон'юнктури на ринку агропродовольчої продукції;
- Регулювання у зв'язку з дією природних рентообразующих факторів;
- Проведення політики розумного протекціонізму та забезпечення вітчизняним товаровиробникам умов для нормальної конкуренції із зовнішнім ринком.
Необхідно підкреслити, що до цих пір в Росії застосовували лише окремі елементи цілісної системи такої підтримки. Великим кроком у цьому напрямку було прийняття закону РФ «Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб», який законодавчо закріплював взаємини держави та сільськогосподарських товаровиробників у процесі формування державних продовольчих фондів. Однак, закон не охоплює всього комплексу проблем і виконується незадовільно. Так, введені у відповідності з ним гарантовані закупівельні ціни за відсутності державного фінансування є скоріше індикативними, а обов'язкова скупка надлишків продукції (тобто інтервенція) з тієї ж причини не здійснюється.
Загальний висновок зводиться до того, що неефективними виявляються не самі форми підтримки, а їх застосування в умовах невирішеності багатьох інших проблем. Існуюча система державної підтримки не носить системного характеру. Численні її елементи законодавчо не оформлені, а тому не можуть служити товаровиробникам чіткими орієнтирами на майбутнє. Суперечки на даний момент йдуть не лише про обсяги фінансування за статтями, але і про існування самих статей. До того ж заходи бюджетної підтримки застосовуються у відриві від інших форм державного регулювання (антимонопольних, наприклад), і основний ефект від їх застосування дістається часто не селу, а суміжних з ним монополізованим галузям (дотації на мінеральні добрива, товарні кредити і т.д. ). Недоліки бюджетного фінансування сільського господарства доповнюються недоліками його кредитування.
Сільськогосподарські організації вже багато років функціонують в умовах фінансової кризи. Мабуть, він досяг найвищої точки. Майже 85% сільськогосподарських підприємств мають прострочені борги перед кредиторами, а їх сума перевищує грошову виручку від продажу продукції і послуг. Половина сільськогосподарських підприємств збиткова. Для подолання кризи такого масштабу потрібні надзвичайні заходи у поєднанні з сприятливими для села природними факторами. Перший фактор: потрібно продовжити реструктуризацію накопичених боргів перед бюджетом і позабюджетними фондами, відклавши їх виплату хоча б на 4 - 5 років. Процес цей йде. На початок 2002 р. в податкові органи подали заяву про надання їм права на реструктуризацію простроченої кредиторської заборгованості майже 13 тис. господарств, тобто 60% від загального числа мають заборгованість до бюджету або до позабюджетних фондів господарств. У ході кампанії з фінансового оздоровлення багато підприємств змінювали власника, розділялися, а частина з них піддалася банкрутства або готується до нього. Все це, на жаль, супроводжувалося розкраданням вцілілого майна, падінням виробництва та іншими негативними явищами.
Федеральний закон «Про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників» № 83-ФЗ від 9 липня 2002 р. дає можливість продовжити розпочату процедуру щодо фінансового оздоровлення, виправивши, з одного боку, допущені помилки, і, застосувавши більш ефективні механізми та засоби, з іншого боку. Закон не передбачає масової реорганізації підприємств. У ньому містяться давно очікувані положення про списання пені та штрафів з учасників програми. Багато чого тепер залежить від змісту нормативних актів, які будуть прийняті з метою реалізації завдань, поставлених у федеральному законі.
Процес реструктуризації боргів виправданий з усіх точок зору. По суті він є формою часткової компенсації втрат, понесених сільським господарством в результаті проведеної державою економічної політики.
Другий фактор: інфляційний. Реструктуризація боргів дає сільськогосподарському товаровиробнику перспективу полегшення боргового тягаря у зв'язку з інфляцією. Припустимо, щорічний темп інфляції складе 10 або 15%. Це означає, що за 5 років інфляція знецінить борги відповідно в 1,6 та в 2 рази.
Третій фактор: ціновий. Позитивні для сільського господарства зміни у співвідношеннях цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію і на придбані сільським господарством промислові засоби виробництва і послуги після фінансової кризи серпня 1998 р. - це безперечний факт. Якщо взяти за базу ціни серпня 1998 р., то до липня 2002 р. на реалізовану сільськогосподарську продукцію вони виросли в 4,5 рази, а на придбані промислові продукти та послуги - в 3,9 рази. Співвідношення індексів склало 1,17 на користь сільського господарства.
Надалі така тенденція може зберегтися. За 7 місяців поточного року ціни товаровиробників на реалізовану сільськогосподарську продукцію в порівнянні з відповідним періодом 2001 р. зросли на 8%, а ціни на промислову продукцію - на 2,1%. Зміцнення економіки Росії призведе до зростання платоспроможного попиту населення. Остання обставина стане чинником зростання цін на продовольство, сільськогосподарську сировину та продукцію сільського господарства.
Наближені розрахунки показують, що якщо паритетне співвідношення (відношення індексу цін на сільськогосподарську продукцію до індексу цін на придбані селом промислові продукти і послуги) змінюється на 1 пункт на користь сільського господарства, то це приносить йому 1 млрд. прибутку.
Четвертий фактор: агропродовольча політика держави. Вона коригується. У ній робиться акцент на розвиток ринку при активному захисті державою вітчизняних товаровиробників від демпінгового імпорту, на розвиток інтервенційного механізму, дія якого має поширитися на товаровиробників, на підтримку кредитування комерційними банками, розвиток лізингу.
П'ятий фактор: зростаючий інтерес у товаровиробників до розвитку конкурентоспроможного виробництва. Вони більше не сподіваються на допомогу держави і багато чому навчилися за минулі роки: продавати або обмінювати продукцію, раціональніше використовувати ресурси і т. п. Кожна сільськогосподарська організація змушена шукати резерви, розробляти стратегію і тактику поведінки на місцевому ринку.
Визріли передумови для змін в управлінні економікою. Очікується зростання інтересу до фінансового менеджменту. Поки що в сільськогосподарських підприємствах ця робота практично відсутня. Якщо всі наведені фактори будуть мати місце, галузь може вийти з фінансової безвиході.
3.АПК Краснодарського краю
Основними передумовами розвитку сільського господарства в краї є його агрокліматичні ресурси, різноманітність грунтового покриву, переважно рівнинний характер території, наявність трудових ресурсів, можливості технічного оснащення сільського господарства. Наукова база, створена за останні десятиліття, дозволила підняти сільське господарство на досить високий рівень. Вчені вивели багато нових високоврожайних сортів рослин. В даний час край займає провідне місце з виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції. Так, 75% всього вирощуваного в Росії рису припадає на частку нашого краю. По винограду, фабричного цукрового буряку частка Кубані становить 55% і 23% відповідно. В2001 році найвищі показники в крайовому обсязі сільськогосподарської продукції мали Канівський район (5,5%), Тимашевський (4,4%), Новокубанський (4,3%), а також Виселківський, Красноармійський і Павловський. А за обсягом продукції сільського господарства на душу населення лідирували Щербинівський, Виселківський, Єйський райони. Для сучасного етапу розвитку сільського господарства характерне існування підприємств різних форм власності: державних підприємств, товариств, кооперативів, акціонерних товариств. Значне місце в агропромисловому комплексі краю займають селянські (фермерські) господарства (более23 тисяч). Розроблена та здійснюється програма їх розвитку, допомогу в облаштуванні фермерських садиб дорогами, у забезпеченні їх електроенергією, водопостачанням і зв'язком.
3.1Растеніеводство.
В даний час у валовому обсязі сільськогосподарського виробництва переважає продукція рослинництва (64%), а на частку тваринництва припадає 36%. Рослинництво краю спеціалізується на посівах зернових культур, серед них пшениця, ячмінь, кукурудза, рис, овес, зернобобові. З технічних культур вирощують буряк, соняшник. Для потреб тваринництва висаджують кормові культури. Посіви картоплі та овоче-баштанних невеликі.
Овочівництво. Сприятливі агрокліматичні умови зумовили розвиток овочівництва. Основні овочеві культури: томати, зелений горошок, капуста, баклажани, огірки, кабачки, картопля, перець, гарбуз і інші. На їх обробітку спеціалізуються центральні, західні і південні райони краю. Переробляють їх в Кримській, Абінська, Єйську та інших населених пунктах. Картопля дає хороший урожай переважно у передгірній зоні. Останнім часом посівні площі під цю культуру стали збільшуватися. Врожайність картоплі в краї не велика (60 - 80 ц / га) у порівнянні з урожайністю в центральних районах Росії, де більш сприятливі для цієї культури клімат та грунтові умови.
Баштанництво. Баштанні культури вирощуються переважно в західних, а також у Белоглінского, Кущевську та Усть-Лабінському районах. Кавуни та дині вимагають для вирощування великої кількості тепла. Вони дають хороший урожай на супіщаних і піщаних грунтах, а дині - і на суглинистих грунтах. Гарбуз є найбільш холодостійкою культурою. Для проростання її насіння досить середньодобової температури + 13 °.
Виноградарство. Розвинене на більшій частині території краю. У залежності від грунтових і кліматичних умов, кількості опадів у різних районах вирощують різні сорти винограду. Найбільш сприятливими умовами відрізняється чорноморська зона. У північно-західній її частині, на Тамані та районі Анапи, вирощують столові сорти винограду, сорти, що йдуть на виробництво марочних, шампанських вин і виноградних соків: рислінг, аліготе, мускат, піно, Трамінер, ркацителі ... У загальній складності понад п'ятдесят сортів винограду . Колись звідси поставлялися бочки марочного рислінгу до столу англійської королеви.
Багато сортів вин, виготовлені кубанськими виноробами, удостоєні нагород різних виставок і користуються великим успіхом на світовому ринку. Далеко за межами Росії відомий завод шампанських вин в Абрау-Дюрсо.
Основні підприємства краю з переробки винограду знаходяться в Анапском, Темрюкському, Єйському, Геленджікской, Кримському, Новокубанському, Гулькевицького та інших районах. В даний час на частку краю припадає понад 50% виробленого в країні винограду. Врожайність у середньому складає від 40 до 50 ц / га.
Садівництво. Основні райони садівництва розташовані в західній і південній частині Азово-Кубанської низовини і на Чорноморському узбережжі. Сади на Кубані займають близько 90 тис. га. Валовий збір врожаю - більше 250 тис. тонн при середній врожайності 40ц/га. У наших садах вирощують південні теплолюбні культури: яблуні, груші, сливи, вишню, черешню, айву, персик, аличу, абрикос, - а на Чорноморському узбережжі - і субтропічні культури. Найбільш великі садівничі господарства краю: "Сад-Гігант" в Слов'янському районі, "Новомихайлівське" в Туапсинському районі, "Передгір'я Кавказу" в Сіверському районі. У Краснодарі працює Північно-Кавказький НДІ садівництва і виноградарства, де вчені виводять нові високоврожайні сорти плодів і ягід, а також займаються проблемами впровадження інтенсивних технологій виробництва плодів і ягід. На полях НДІ збирають високий урожай різних плодово-ягідних культур.
Субтропічні культури. Субтропіки краю за своїм географічним положенням є самими північними. Вони займають смугу, що протягнулася більш ніж на 150 км від околиць Туапсе (на півночі) до річки Псоу (на півдні) між Головним Кавказьким хребтом і Чорним морем.
Широку смугу тропіків і субтропіків між 10 ° північної широти і 10 ° південної широти прийнято називати "чайним поясом". Однак промислові плантації чаю можна зустріти набагато північніше. Краснодарський край є самим північним "форпостом" світового обробітку чаю.
У 1895 - 96 р.р в Росію з Китаю були завезені насіння чаю. Батьківщиною російського чаю є село Солохаул, розташоване на березі річки Шаху на висоті 400 м над рівнем моря. У 1901 р. селянин І.А. Кошман посадив 800 кущів чаю, а в 1905 р. був отриманий перший російський чай. Чайний кущ - вічнозелена рослина. У тропіках він досягає у висоту до 10 - 15 м, у нас не більше 3 - 4 м.
Останнім часом площі під чайні плантації в краї зменшилися, різко впала врожайність. У зв'язку з цим на рівні Міністерства сільського господарства РФ ухвалено рішення про відродження чаївництва (вересень 2002р.)
Продукція чаївницького господарств переробляється на підприємствах, що входять до складу АТ "Краснодарський чай". Основними районами вирощування чаю є Хостінскій, Мацестінскіе, Догомисскій, Адлерський.
3.2 Тваринництво.
Розвитку тваринництва на Кубані сприяють наступні чинники: сприятливий клімат, природна кормова база на степових рівнинах і в передгір'ях, інтенсивний розвиток сільського господарства з розвиненим рослинництвом, потреба 5-мільйонним населенням краю в продукції тваринництва. На частку тваринництва в краї припадає близько 33% валового обсягу сільгосппродукції. Ринок Кубані насичується продуктами місцевих виробників.
Основа тваринництва - корми, одержувані з природних кормових угідь. Північно-східна частина передгірної зони, представлена ​​луговий рослинністю, використовується для випасу і збору трав для заготівлі сіна. Високогірні пасовища займають порівняно невелику площу. В даний час випасання худоби там різко обмежений, тому що інтенсивне використання їх в 70 - 80-х роках минулого століття призвело до значних ерозійним процесам, негативно позначитися на кормових ресурсах. Основна маса кормів вирощується на орних землях. Кормова база поповнюється за рахунок відходів рибної, молочної та м'ясної промисловості, а також мінералізованих добавок та ін
З галузей тваринництва в нашому краї представлені: скотарство, птахівництво, вівчарство. Деякі сільськогосподарські підприємства займаються конярством, бджільництвом, хутрового звірівництва, рибальством, кролівництво і навіть страусівництво. Частка краю в загальноукраїнському обсязі м'ясної продукції невелика.
Скотарство. У вартісному вираженні продукції тваринництва провідне місце належить розведення великої рогатої худоби, переважно молочно-м'ясного напряму. Широке поширення одержали наступні породи корів: червона степова, швіцька, чорно - строката. Край є постачальником племінної худоби в країни СНД.
Молочне скотарство - найважливіша галузь тваринництва. До 1990р. в колгоспах краю на його частку припадало понад 39% усіх виробничих витрат. Тут був зайнятий 41% працівників галузі. Найбільш високі показники щільності поголів'я молочної худоби характерні для південних районів краю. У 2001 році надій молока на одну корову склав більше 4000кг.
Сприятливі умови районів південно - передгірної зони сприяють розвитку скотарства м'ясного напряму.
Свинарство. Поширена у районах розвинутого зернового господарства: 80% поголів'я свиней зосереджено в центрі і на півночі краю. Найбільш високий показник чисельності поголів'я свиней у господарствах відзначений у 1980р. - 3078 тис. голів. У 2002 році він склав 1677 тис. голів. Основна порода свиней - велика біла. Її питома вага складає 95% у загальному поголів'ї свиней. Найбільший свиновідгодівельний комплекс в краї знаходиться в Тимашевського району. На його частку припадає 10% краєвого виробництва свинини.
Птахівництво. Розвинена галузь тваринництва, орієнтована на споживача (великі населені пункти, міста). У поголів'я птахів переважають кури. Птахівничі господарства виробляють м'ясо та яйця. За період з 1950р. по 1990р. виробництво м'яса птиці в господарствах всіх категорій неухильно зростала.
В даний час продукція птахофабрик конкурентоздатна і затребувана. Після кількох років кризи показники в птахівництві поліпшуються. Виробництво яєць становить 607 млн. шт., А м'яса - 21,7 тис. т. на рік. Основна частина птахівничих господарств розташована в північній і центральній частині краю. Відомо своєю продукцією ВАТ Компанія «Кубаньптіцепром». У її складі 38 птахівницьких підприємств. На Краснодарській птахофабриці розводять унікальні племінні породи гусей - італійські білі і кубанські сірі (24 тис. голів), які покривають потребу регіону в племінному молодняку. Виробництво гусячого м'яса збитково через високу собівартість, зате високо цінуються гусячий пух і гусяча печінка. У Краснодарі гусей обскубують тільки при забої, а робити це треба три рази на рік. Не вистачає коштів, фахівців, щоб зайнятися виробництвом пуху (з якого роблять куртки, перини) і виготовленням делікатесів з гусячої печінки.
Цікавий досвід невеликого стаусоводческого господарства під Краснодаром, яке виживає поки тільки завдяки ентузіазмові керівників. Розведення страусів - це практично безвідходне виробництво. М'ясо цінно за своїми смаковими якостями. Дорогі пір'я страуса використовують для прикраси одягу. Яєчнею з одного страус іншого яйця можна нагодувати 6 осіб, а шкаралупа - прекрасний матеріал для народних умільців.
Вівчарство. Вівчарство на Кубані - традиційна галузь, основна її продукція - шерсть і м'ясо.
Серед тонкорунних порід відомі радянський меринос, кавказький меринос. З полугрубошерстних - каракульської, осетинська, цигайська. Грубошерстних (кавказькі) переважали в основному в гірських районах. Вовна перероблялася не тільки на підприємствах краю, але й далеко за його межами. Овчина і в даний час має попит на фабриках шкіряних та хутряних виробів. Частина її продається за кордон. Основна маса вівчарських господарств зосереджена в північній частині краю, де переважає тонкорунне вівчарство. У південно - передгірній зоні з більш вологим кліматом розводять овець мясошерстного напрямки та напівтонкорунних.
У причорноморської зоні, Сіверському, Горячеключевском районах прекрасні природні умови для козівництва.
Конярство. Степова зона і Закубання здавна використовувалися як пасовища для коней. У північній частині краю успішно розводили чорноморську породу коней, яка славилася своєю витривалістю, невибагливістю, «тямучістю». У передгірській же смузі, в основному, розводили кабардинский породу: її цінували за витривалість у гірських переходах. В даний час конярство становить незначну частку в тваринництві. Разом з тим в Абінськ, Червоноармійському і Новокубанському районах розводять породистих коней і навіть продають їх за кордон. Особливо відомий гнідий кінь Анілін (вирощений на кінному заводі «Схід»), який виграв 22 скачки і залишив цінне потомство - 168 лошат.
Бджільництво. Бджільництво - високоприбуткова галузь. Є відомості, що ще стародавні греки вивозили з Кубані мед і віск.
Бджоли-запилювачі відіграють особливу роль у підвищенні врожайності сільгоспкультур. Продуктивність однієї бджолосім'ї становить від 35 до 45 кг на рік.
Рослинність краю, квітуча з ранньою весною і до пізньої осені, забезпечує бджільництво прекрасної кормовою базою. В даний час ця галузь поступово відроджується, набуваючи все більшого значення в приватних селянських господарствах. Кубанський мед відрізняється високими смаковими якостями, а віск використовується в медицині, парфумерії та в деяких галузях промисловості.
Серед інших галузей тваринництва виділяється звірівництво. Розводять кроликів, нутрій, норок. Відомі своєю хутряною продукцією Северинське звірогосподарство Тбіліського району та «Ладозьке» Усть-Лабінський району.
Важливе значення для краю має рибальство, яке задовольняє потребам кубанців в рибних продуктах. Край багатий різноманітними водними об'єктами, які можна використовувати для рибальства (численні річки, озера, лимани, ставки).
Видовий склад риби в нашому краї досить різноманітний і включає в себе багато цінних порід. Серед них осетер, севрюга, шемая, стерлядь, білуга, білий і чорний амур, тарань, оселедець. Але до початку XX століття кількість риби у водоймах сильно зменшилося. Причиною стало її хижацьке винищення навіть у період нересту. У 1950 - 70-і роки рибне господарство Кубані розвивалося швидкими темпами. Було створено багато риболовецьких господарств. У місцях ікрометання окремих видів риб були засновані заказники, станції по риборозведення.
Наприкінці XX століття рибна галузь переживає черговий спад. Результатом хижацького лову стало різке скорочення рибних запасів. Річний видобуток осетра з Азовського моря скоротилася ос 1000т до 12 - 15т. У 2000 році було введено заборону на промисловий лов осетрових на 10 років. Щоб збільшити стадо осетрових, рибоводні заводи застосовують оригінальну методику: за допомогою спеціального надрізу у самок забирають ікру, використовуючи її для подальшого вирощування молоді (потім самку відпускають, попередньо зашивши надріз). Виживають на 4 з 5 самок і через 2 роки знову віддають ікру. Осетер живе кілька десятків років і тільки до 12 років обзаводиться потомством.
Природні нерестовища постраждали від господарської діяльності людини, і тому відтворення риби стало цілою галуззю. Одне час зменшився вилов з Азова тюльки, так як у неї з'явився ворог - медуза-гребневик.
У Чорному морі виловлюють кільку, що йде на виготовлення консервів (шпрот). Протягом 20 років ведуться роботи по зариблення Чорного моря сталеголового лососем. Деякі види риб йдуть на експорт. Німеччина і Голландія закуповують філе судака.
Великими рибальськими районами є Темрюцький, Приморсько-Ахтарський. У гирлі річки Протоки знаходяться Ачуевскіе рибальські угіддя. Велике значення має і Чорноморський басейн.
Вирощуванням мідій займаються в Утрішінском господарстві в околицях Анапи, в с. Бетте (район Геленджика) і Адлерском районі м. Сочі. Розведення ускладнене тим, що у мідій є природний хижак - рапан, випадково завезений у Чорне море. Розвиток марикультури в Азово-Чорноморському басейні, у порівнянні з розвитком її в таких країнах, як Китай і Японія, незначно.
4. Висновок. Перспективи агропромислового реформування в Російській Федерації.

4.1 Заходи щодо фінансового оздоровлення с.-г. підприємств.
Те, про що так довго говорили в колах російського Агропромислового комплексу, збудеться в 2003 році. Мова йде про Постанову уряду РФ «Про реалізацію Федерального закону« про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників », прийнятому 30 січня 2003
Жорсткі строки не ставляться, але є розрахунок на те, що всі учасники цієї програми в поточному році підпишуть угоди з кредиторами.
Відповідно до постанови уряду всі сільгосппідприємства будуть розділені на п'ять груп залежно від їх фінансового стану. Для кожної групи передбачається свій варіант реструктуризації заборгованості, причому мінімальний термін відстрочки платежів складе 5 років плюс наступні 4 роки розстрочки.
Кредиторська заборгованість сільгосппідприємств в даний час складає 340 млрд. руб. і за останній рік вона зросла на 20% (половина кредиторської заборгованості припадає на борги державі). З цієї суми 170 млрд. руб. - Це прострочені борги. Саме на цю суму нараховуються пені і штрафи, які не дозволяють сільгоспвиробникам розвиватися. За підрахунками близько 80% сільгоспвиробників в Російській Федерації мають прострочену кредиторську заборгованість.
Керувати реструктуризацією заборгованості АПК будуть спеціальні регіональні комісії, які очолюють заступники голів адміністрацій регіонів, а в ряді випадків і самі голови адміністрацій. Ці комісії будуть бути свого роду клубами кредиторів. Крім того, вже створена і федеральна комісія.
Програмою фінансового оздоровлення реально можуть скористатися 80% сільгоспвиробників. У відношенні решти 20% стануть вживати інших заходів допомоги, оскільки ці господарства будуть розглядатися не як економічні суб'єкти. Для них, вважають у міністерстві сільського господарства, потрібні особливі соціальні програми.
Розробка системи страхування сільгоспризиків вважається пріоритетним завданням. В даний час в Росії застраховано не більше 5% посівних площ.
У найближчому майбутньому Мінсільгосп готується запропонувати Уряду або, можливо, Федеральних зборів прийняти програму, яка б охоплювала всі аспекти, пов'язані з питаннями страхування врожаю. Передбачається ряд принципів, які повинні бути закладені в програму. Перш за все, система повинна носити федеральний характер, і в ній має брати участь держава. Загальнонаціональний характер страхового захисту сільгоспризиків, широка залученість в програму страхувальників дозволять знизити рівень страхових тарифів. Саме рівень вартості страхування робить в даний час послуги страховиків недоступними для сільгоспвиробників.
Визнається необхідним умова створення загальноросійської системи перестрахування сільгоспризиків на випадок посухи і в інших надзвичайних ситуаціях. Система перестрахування дозволила б страховикам спокійно працювати і зберігати бізнес, незважаючи на надзвичайні ситуацій або події. Поки мова йде про страхування ризиків російських сільгоспвиробників. Однак у перспективі створена система може бути поширена й на Білорусію.
І, якщо держава буде підтримувати сільгоспвиробників, створювати відповідні транспортні схеми з урахуванням віддаленості від ринків збуту, потужності з глибокої переробки продукції, а також якщо будуть задіяні ті, що вибули в останні роки з обороту близько 20 млн., га землі, то Росія в найближчі роки зможе збільшити збір зерна майже на 30 млн. тонн і довести його виробництво до 100-110 млн. тонн на рік, а також збільшити збір інших видів продукції сільського господарства.
4.2 Податкове реформування в сфері АПК.
  Податкове реформування щодо сільгоспвиробників мало і має велике значення в справі відновлення галузі 'сільське господарство' і всього АПК в цілому.
Спільно із зацікавленими відомствами та депутатами російський уряд розглядає два варіанти реформування системи єдиного сільськогосподарського податку. Мається на увазі створення загального режиму для всіх сільгоспвиробників, незалежно від форми бізнесу, або створення спеціального податкового режиму тільки для підприємств малого бізнесу.
Перший варіант припускає, що універсальний податок замінить ряд інших податків: на прибуток, на майно, транспортний податок і єдиний соціальний податок. При цьому податок на землю збережеться. Варіант, при якому спеціальний податковий режим конструюється тільки для малого бізнесу, передбачає, що середні та великі підприємства сільського господарства поступово, протягом 10-15 років, будуть виходити на загальний режим оподаткування.
Кожен з цих варіантів має свої плюси і мінуси. Зокрема, якщо всі сільгосппідприємства будуть виведені з-під режиму єдиного соціального податку, то це буде означати великі фінансові втрати і проблеми з пенсійним забезпеченням сільгоспробітників. У Міністерстві фінансів РФ вважають, що більше перспектив має той варіант, при якому для підприємств малого бізнесу розробляється окремий режим за єдиним сільськогосподарським податком.
Зараз поки рано говорити про можливі розміри ставок податку. У той же час перехід сільськогосподарських підприємств у майбутньому на іншу систему єдиного сільськогосподарського податку буде, швидше за все, добровільним.
Мінекономрозвитку РФ підготувало зміни до Податкового кодексу за єдиним сільгоспподатку. Пропонується обчислювати базу єдиного сільгоспподатку як доходи, зменшені на витрати. Мінекономрозвитку вважає, що ставка не повинна перевищувати 6 відсотків. Мінімальна ставка податку повинна становити 0,1% від обороту. Її запропоновано стягувати, коли сума податку, що сплачується менше суми обчисленого. Дозволяти перехід на єдиний сільгоспподаток сільськогосподарським виробникам пропонується, виходячи з середньооблікової чисельності працівників. На думку фахівців Мінекономрозвитку, обмеження за чисельністю має становити 500 осіб. За пропозицією ж Мінсільгоспу - не більше 100 чоловік.
Податковий період має становити рік (зараз квартал). Пропонується добровільна сплата ПДВ сільгоспвиробниками, які перейшли на єдиний сільгоспподаток.
Глава 26.1 Податкового кодексу РФ «Система оподаткування для сільськогосподарських виробників (єдиний сільськогосподарський податок)» діє з 2002 року, але досвід впровадження податку показав необхідність зміни голови.
Єдиний сільгоспподаток був введений для спрощення оподаткування сільгоспвиробників. Він замінює сплату податку на прибуток, на доходи від капіталу, прибутковий податок, єдиний соціальний податок, збір за право користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами, податок на майно організації, на нерухомість, податок з продажів, податок на рекламу, земельний, транспортний , дорожній, лісовий, водний та екологічний податки.
Відповідно до чинного закону, сільгоспвиробники переводяться на сплату єдиного сільгоспподатку за умови, що за минулий календарний рік частка виручки від реалізації сільгосппродукції та продуктів її переробки становить не менше 70% від загальної виручки. Ставка податку встановлюється законодавчими органами суб'єктів Російської Федерації з 1 гектара кадастрової вартості сільгоспугідь, розташованих на їх територіях.
Робота над новою редакцією єдиного сільгоспподатку вже ведеться Мінекономрозвитку спільно з Мінфіном і Мінсільгоспом РФ.
4.3 Перспективні зміни в митній політиці держави.
Держава, нарешті, вирішив втрутитись в імпорт продовольства в нашу країну з метою захисту вітчизняного виробника і частково - забезпечення продовольчої безпеки.
Росія вводить обмеження на постачання імпортного м'яса птиці, свинини та яловичини. Таке рішення прийнято урядовою комісією із захисних заходів у зовнішній торгівлі і митно-тарифній політиці.
Обмеження на імпорт м'яса - міра вимушена, вона розцінюється в галузі як перша перемога в захисті вітчизняного ринку продовольства від недобросовісної конкуренції. В останні роки він все більше блокується імпортом. І сьогодні в загальному балансі споживання м'яса в країні ввозиться продукція становить близько 30 відсотків. Тобто ми перейшли допустиму межу продовольчої незалежності. Приміром, тільки імпорт м'яса птиці збільшився за останні три роки майже у 6 разів, і його частка на російському ринку зросла з 23 до 58 відсотків. Притому, що вітчизняні птахофабрики, а також тваринницькі комплекси і ферми не можуть вільно розвиватися, хоча і збільшують обсяги виробництва.
Це блеф, що в країнах-імпортерах собівартість продовольства і ціна реалізації низькі. У країнах, які поставляють у Росію курячі стегенця, м'ясо птиці коштує близько 3 доларів США, а до нас ці країни завозять м'ясо за демпінговими цінами - по 51 центу (менше 17 рублів) за кілограм. Вітчизняний виробник не може собі дозволити продавати м'ясо за такими цінами і, природно, несе чималі втрати. При обмеженні поставок м'яса з-за кордону ситуація має покращитися.
Передбачається, що ринок спокійно відреагує на введення квот. Стрибка у зростанні роздрібних цін не відбудеться тому, що імпорт коштує дешево тільки при перетині кордону, а всередині російського ринку, в тому числі і в роздрібній торгівлі, різниця між вітчизняною та імпортною продукцією мінімальна. Зрівнюючи ціни, посередники і переробники мають надприбуток.
Приблизно така ж нездорова конкуренція і на ринку молочної продукції, яка надходить до нас з-за кордону також за демпінговими цінами, а якість відстає у порівнянні з вітчизняними продуктами. Збалансувати умови конкуренції, сподіваюся, допоможе очікуване збільшення митних зборів на ввезення молочної продукції. Це також важливо для послаблення пресингу вітчизняних сільськогосподарських виробників на ринку продовольства. І означає створення більш вигідних умов для зростання виробництва тваринницької продукції, а головне - його ефективності.
4.4 Розвиток земельної реформи в ХХI столітті.
Закон, якого так чекали, - закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - прийнятий і вступає в силу з 24 січня 2003
Новий закон не переглядає результати приватизації земель, він повністю зберігає всі права, які мали власники земельних ділянок та земельних часток до прийняття закону. Але, по-перше, необхідно було законодавчо відрегулювати земельні відносини. По-друге, зняти невиправдані обмеження на оренду, іпотеку, купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. По-третє, чітко розділити повноваження федеральних і регіональних органів влади.
Закон поширюється лише на землі сільськогосподарського призначення, але не на всі.
Дії цього закону не поширюються на землі сільськогосподарського призначення, на яких розташовані забудови, дороги, особисті підсобні господарства, індивідуальні та колективні садівництва і городництва, ліси, інші землі. Їх оборот регулюється відповідно до Земельного кодексу РФ. У загальній складності з дій цього закону виключені близько 160 млн. га земель сільськогосподарського призначення.
Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення і земельний кодекс суттєво змінили правила приватизації земель. Тепер безкоштовно отримати землі сільгосп призначення у власність не можна. Земля надається тільки за плату. З цього правила немає винятків. Винятки можуть бути встановлені Федеральним законодавством і законами суб'єктів РФ. У Земельному кодексі вже встановлено два винятки: громадяни, які мають землю в безстрокове користування або успадковане володіння, можуть один раз приватизувати її безкоштовно.
Федеральне законодавство встановлює єдині для всієї країни правила приватизації земель сільськогосподарського призначення. Проте з якого моменту можна буде приватизувати конкретну ділянку землі сільгосп призначення - це питання вирішується законами суб'єктів РФ.
Земельним кодексом і законом про обіг передбачений наступний порядок приватизації ділянки землі сільськогосподарського призначення:
• суб'єкт РФ або муніципалітет повинні прийняти рішення про приватизацію ділянки і опублікувати умови і порядок приватизації;
• по землях сільськогосподарського призначення порядок приватизації обов'язково повинен передбачати проведення торгів, аукціонів або конкурсів;
• зацікавлені в придбанні ділянки особи зобов'язані надати організаторам торгів необхідні документи і брати участь у торгах, аукціоні, конкурсі. Інші способи приватизації сільгосп земель повністю виключені? Можна державну чи муніципальну землю взяти в оренду, використовувати її ефективно протягом трьох років, а потім подати заяву на викуп орендованого ділянки.

Довідка

У Російській Федерації:
землі - 1,7 млрд. га;
землі сільгосппризначення - 406 млн. га (24%);
сільгоспугідь -221 млн. га.
Вводяться два типи обмежень:
• на мінімальний розмір земельної ділянки сільгосппризначення;
• на максимальну загальну площу земельних ділянок сільгосппризначення, розташованих на території одного району і належать на праві власності одній особі чи афільованим особам.
Обмеження на розмір земельної ділянки встановлюють суб'єкти РФ.
Граничний розмір земельних ділянок не може бути менше 10% площі земель сільгосппризначення в районі.
Якщо у кого-то виявляться "надлишки" землі, необхідно продати, подарувати чи іншим чином позбавитися від зайвої землі.
Якщо покупці не знайшлися, її зобов'язаний купити суб'єкт РФ або, за його дорученням, орган місцевого самоврядування за початковою ціною торгів.
Згідно з новим законом, кожен власник землі має право продати свою земельну ділянку.
Державні і муніципальні землі сільгосппризначення можуть бути продані тільки на торгах (конкурсах, аукціонах).
4.5 Російське аграрний рух - перспективи розвитку та співробітництва.
Як наголошується, ідея створення Російського аграрного руху давно вже хвилювала аграрну громадськість, але визріла вона і опинилася реалізованої лише влітку 2002 р. Голова Російського аграрного руху - міністр сільського господарства Російської Федерації.
Необхідно відзначити, що основою зароджуються відносин Російського аграрного руху (РАД) з владними структурами стає не протистояння, а професійне й творче взаємодія, спільне осмислення не лише нинішнього стану російського села, а головним чином, його майбутнього. Це значно складніше завдання, ніж організація протестних виступів і постійне підштовхування мас до конфронтації із законною владою. Не секрет, що прихильники такої політики хотіли б і РАД використовувати для цих цілей.
Історики та економісти, соціологи і політики часто аналізували і демонстрували своє бачення взаємовідносин держави та сільської спільноти Росії. Вважали, що століттями правлячий клас Росії вирішував державні проблеми країни за рахунок села, незмінно ставлячи інтереси міста вище інтересів села.
Десятиліттями в поданні городян село було «зоною лиха». Причому влада закликала «вибирати село на проживання», але недостатньо робила для того, щоб привести до ладу дороги, електрифікувати сільські території, не кажучи вже про створення таких необхідних умови побуту, як газифікація, нормальні комунікації (телефон, телевізор, регулярна пошта) і об'єкти інфраструктури (магазини, лікарні, школи, будинки культури, спортивні споруди).
Вже в пору пострадянських економічних реформ влада, з одного боку, щедрою рукою роздавала землю всім бажаючим, з іншого, вважаючи сільське господарство другорядним сектором економіки, породила умови, за яких на землі наважувалися працювати лише воістину мужні, готові до реальних небезпек і труднощів люди.
Нинішня ситуація досить неординарна хоча, б у тому, що президент і уряд Росії хочуть змінити звично сумовитий для росіян уклад російського села, але далеко не всі політичні сили та представники великого бізнесу готові зрозуміти істинне значення агарного сектору в житті країни.
Суспільство не зуміло піднятися до рівня розуміння ролі аграрного сектору в житті держави.
Адже відродження села, селянського способу життя сільських територій - це в тому числі і реалізацію національної ідеї. У відродженні села - найважливіша геополітична завдання країни. Адже саме сільські території у всі часи забезпечували єдність і територіальну цілісність Росії.
Село і село - невичерпне джерело людських ресурсів для державних потреб - будь то військова або мирна служба. Будь-демограф скаже, що за останні два десятки років населення міст, якщо і збільшувалося, то тільки за рахунок села.
Селяни і «сільські городяни» мимоволі складають мобілізаційний резерв російської економіки, оскільки швидше за інших готові знятися з місця.
Росія навіть у XXI столітті залишається аграрною, точніше агропромислової країною з властивим їй мисленням, довготерпінням, громадськими традиціями.
Більше того, майже 40 мільйонів громадян Росії, які живуть у сільській місцевості або зайнятих в АПК країни, виявилися єдиною соціально-професійною групою населення, явно недостатньо представленої в Державній Думі.
Як показує досвід останніх трьох років, агропромисловий сектор країни при всіх труднощах і проблемах знаходиться на підйомі. Нам чимало вдалося зробити: намітилося зростання продуктивного потенціалу російського села, як, втім, експортного і податкового.
4.6 Перспективи інвестицій в АПК країни. Напрями інвестицій.
  За даними Держкомстату Російської Федерації, пожвавлення сільськогосподарського виробництва, поліпшення фінансового стану сільгосп товаровиробників сприяли в останні два роки притоку інвестицій в сільське господарство Російської Федерації.
Основними джерелами фінансування інвестицій в галузь «Сільське господарство» є власні кошти підприємств та організацій. У 2001 р. на їх частку доводилося 74,9%.
Частка іноземних інвестицій організацій сільського господарства в загальному обсязі іноземних інвестицій а 2001 р. склала 0,4% (у 1996 р. - 0,1%).
Загальний обсяг іноземних інвестицій в сільське господарство в 2001р. збільшився в порівнянні з 2000 р. на 30,7%, у тому числі прямих - на 53%; у тваринництво, відповідно, - в 3,5 рази і в 4,2 рази; а рослинництво - на 0,4% і 1,1%.
У 2002р. інвестиції в сільське господарство Росії надійшли з 22 країн.
У складі основних фондів великих і середніх організацій галузі значну частину до початку 2002 р. становили будівлі, споруди, машини та обладнання. За період з 1996 р. по 2002 р. а видовий структурі основних фондів знизилася частка будівель і споруд при збільшенні частки машин і устаткування, транспортних засобів.
В останні роки пожвавлення ділової активності в сільському господарстві, поліпшення фінансового стану виробників сільгосппродукції, розширення сфери застосування лізингових операцій позитивно відбилися на діяльності вітчизняних виробників техніки для сільського господарства. Якщо до 1999р. для тракторного і сільськогосподарського машинобудування був характерний значний спад, то в період після дефолту спостерігалося зростання виробництва: за 1999-2002 рр.. воно зросло в 3,5 рази. При цьому 2002р. в порівнянні з попереднім роком випуск продукції галузі збільшився на 29,1%.
У 1999-2002 рр.. відзначалося зростання виробництва більшості основних видів сільськогосподарської техніки: зернозбиральних комбайнів - в 8,7 рази, тракторних сівалок - в 4,9 рази, кормозбиральних комбайнів - в 3,9 рази, дробарок кормів і тракторних плугів - в 2,4 і 2,3 рази.
Наявні виробничі потужності вітчизняних заводів сільськогосподарського машинобудування використовувалися як і раніше на низькому рівні. Оснащеність сільськогосподарських організацій тракторами та комбайнами продовжувала знижуватися, їх парк у 2001р. склав 90-94% від наявності в 2000р.
Оснащеність сільськогосподарською технікою в розрахунку на 100 га посівної площі в Росії у 12 - 15 разів нижче, ніж у західноєвропейських країнах.
Все це вимагає нових і нових інвестицій, причому як з боку самих виробників, так і з боку держави, яке має вкладати у розвиток комплексу власний засоби і залучати іноземні інвестиції шляхом забезпечення сприятливого клімату в країні, що стосується Росії - забезпечення інвестиційної безпеки.

5. Список використаної літератури
1.в. Білий - Російський ринковий землеоборот: міф чи реальність?
2. Є. Сєрова - Особливості економічної поведінки колективного
підприємства
3. Є. Сєрова, Р. Янбих - Державні програми підтримки
сільськогосподарського кредиту в перехідних економіках
4. Є. Лядов - Велика Російська Енциклопедія
5. І. Терська, А. Терський, Д. Терський - Географія Краснодарського краю. Природа. Економіка.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Реферат
194кб. | скачати


Схожі роботи:
Ситуація в АПК Росії
Напрямок реформування АПК Росії
Роль АПК в економіці Росії
Інвестиції в АПК на прикладі АПК Ростовської області
Управління АПК
Аналіз АПК
АПК України
Екологія АПК
АПК Северного Кавказу
© Усі права захищені
написати до нас