Історія економічних вчень 7

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

«Історія економічних вчень»
Джон Мейнард Кейнс народився 5 червня 1883 року в Кембриджі в родині відомого англійського економіста. Він здобув освіту в Ітоні та Кембриджі. Предметом його інтересу спочатку була математика, зокрема розділ «Теорія ймовірностей», потім він зайнявся економікою.
Кейнс був не тільки економістом, він був головним представником Британського казначейства на Паризькій мирній конференції під час Першої світової війни, заступником канцлера казначейства, членом Ради директорів Англійського банку, членом опікунської ради Національної галереї, головою Ради з підтримки музики і мистецтв, скарбником у Королівському коледжі , редактором кембриджського «Економічного журналу», очолював журнали «Нейшн» та «Нью Стейтсмен», а також національне товариство по страхуванню життя. Він був керуючим інвестиційною компанією. Кейнс нажив особистий статок в 2 млн. доларів грою на фондовій і товарній біржах.
Кейнс був дуже різнобічним ученим. Його magnum opus - «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», що вийшла в 1936 році. Сам Кейнс під час роботи над «Загальною теорією» писав про неї Джорджу Бернарду Шоу так: «мені здається, я пишу книгу з економічної теорії, яка зробить революцію у підходах до економічних проблем». Він не помилився. Спочатку «Загальну теорію» сприйняли в багнети, оскільки вона йшла врозріз із загальноприйнятими економічними положеннями, зокрема, з твердженням про те, що в капіталістичній системі є автоматичні регулятори, які підтримують економіку на рівні повної зайнятості. Так, наприклад, відомий економіст Джон Кеннет Гелбрейт писав про «Загальної теорії» наступне: «Вона абсолютно незрозуміла, погано написана та передчасно опублікована».
Однак написана й опублікована вона була як раз вчасно, бо рекомендації, викладені саме в цій книзі і прийняті на озброєння урядами провідних капіталістичних держав, що зіткнулися з жорстоким кризою, допомогли цим країнам вибратися з економічної депресії. І до цих пір, незважаючи на велику кількість критики і наявність багатьох альтернативних економічних вчень (таких як монетаризм, гіпотеза природного рівня, теорія економіки пропозиції і т. д.) кейнсіанський інструментарій все-таки переважає в економічній політиці західних країн.
Найбільш яскраво кейнсіанська концепція проявила себе в США в другій половині 30-х - 40-х років, у так званої політики «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта й до 70-х років була домінуючою в умах економістів і в урядових колах не тільки США, а й інших найбільш потужних, економічно розвинених західних країн. Виняток тут склали лише Франція і ФРН, оскільки економіка цих країн в перші повоєнні роки перебувала у вкрай важкому становищі. Чим же пояснюється така стійка популярність кейнсіанської теорії зайнятості? Ймовірно перш за все тим, що ця теорія на практиці довела свою працездатність. Дійсно, після прийняття та здійснення урядами провідних західних країн кейнсіанських рекомендацій, спадів в економіці, подібних «Великої депресії» 1929 - 1939 рр.. більше не спостерігалося. Навіть стагфляція початку 60-х - кінця 70-х років не може за своїми негативних наслідків зрівнятися з кризою 30-х років. Отже, познайомимося ближче з основними рекомендаціями «Загальної теорії зайнятості, відсотка і грошей».
До «Великої депресії» в Америці вважалося, що ринкова система здатна забезпечити повне використання ресурсів в економіці. Визнавалося, що можуть виникнути обставини (війни, політичні перевороти, засуха, біржові крахи тощо), які ведуть економіку з рівня повної зайнятості, але при цьому стверджувалося, що притаманне ринковій системі автоматичне саморегулювання відновить в економіці рівень виробництва при повній зайнятості . В основі цієї економічної теорії, яку тепер прийнято називати класичною, лежать два основних поняття.
1. Стверджується, що ситуація, при якій рівень витрат буде недостатній для купівлі продукції, виробленої при повній зайнятості, навряд чи можлива.
2. Якщо ж така ситуація, в зв'язку з перерахованими вище явищами, і виникає, то швидко включаються такі важелі регулювання, як ціна і заробітна плата, в результаті чого, зниження загальних витрат не тягне за собою скорочення реального обсягу виробництва.
Для того щоб краще зрозуміти точку зору економістів-класиків, необхідно познайомитися з ще одним їхнім аргументом, який пояснює ці два твердження. Мова йде про так званому «Законі Сея» (приписується французькому економісту Жану Батісту Сею - XIX століття). Закон Сея - це дуже проста ідея про те, що сам процес виробництва товарів створює доход, у точності рівний вартості вироблених товарів. За відповідності номенклатури ринку запитам споживачів всі ринки звільняються від продукції. Але в цьому розумінні Закону Сея є недолік. Хоча факт, що виробництво продукції забезпечує відповідну суму грошового доходу і загальновизнаний, немає гарантії, що одержувачі доходу витратять його повністю. Тобто Закон Сея не враховує заощадження, не знаходять відображення в сукупному попиті і є порушеннями в потоках доходів-витрат. У результаті - непродані товари, скорочення виробництва, безробіття і т. д.
Але економісти-класики стверджують, що заощадження не призводять до недостатності попиту, так як кожен збережений долар (або інша грошова одиниця) буде інвестовано підприємцями. Дійсно, фірми і не мають наміру продавати всю свою продукцію споживачам, а схильні робити значну частину продукції у вигляді засобів виробництва, продаючи їх один одному. Таким чином, інвестиції заповнюють «прогалина» в потоках доходів-витрат, викликаний заощадженнями. Отже, якщо підприємці інвестують стільки ж, скільки домогосподарства зберігають, то Закон Сея діє. Але чи мають намір підприємці інвестувати суму, рівну розміру заощаджень? Економісти-класики стверджують, що за цим стежитиме ставка відсотка (ціна використання грошей). Чим вище ставка відсотка, тим більше доларів буде зберігатися, а за використання заощаджень будуть платити інвестори - власники підприємств, які бажають оновити або розширити власне виробництво.

Наведений графік зовні схожий на криві попиту та пропозиції і, дійсно, чим вище ставка відсотка, тим більше домогосподарства захочуть зберегти, і тим менше підприємства захочуть скористатися цими грошима. Таким чином, з точки зору класиків, визначається рівноважна ставка відсотка, при якій домогосподарства захочуть зберегти певну кількість грошей, а підприємці захочуть скористатися цією кількістю грошей. Але виникає питання: що буде, якщо з яких-небудь причин, не пов'язаних з відсотковою ставкою, відбудеться «посилення ощадливості»? Як показано на наступному

малюнку, це призведе до зсуву кривої заощаджень S вправо в S '. Точка рівноваги тепер буде знаходитися в K', якій відповідає ставка відсотка r ', більш низька, ніж r. При цій, більш низькою, ставкою підприємці захочуть більше інвестувати. Таким чином, ринок заощаджень та інвестицій знову знайде рівноважний стан, хоча в короткостроковому періоді це викличе тимчасовий спад і безробіття.
Економісти-класики додатково обгрунтовували свій висновок про те, що повна зайнятість є нормою для капіталізму ще й іншим аргументом. Конкуренція між продавцями забезпечує еластичність цін. Оскільки зниження попиту на продукцію стає загальним, конкуруючі виробники знижують ціни, щоб позбавитися від накопичуються надлишків продукції. А більш низькі ціни збільшують реальний дохід населення, тобто заощадження призводять не до скорочення виробництва і зайнятості, а до зниження цін. Але виникає питання - якщо підприємці і можуть зберегти обсяг продажів шляхом зниження цін на продукцію, то чи не буде це для них збитковим? Оскільки 70% витрат підприємств складає заробітна плата, то не ігнорується чи при цьому ринок праці? Економісти-класики відповідали, що ставки заробітної плати повинні і будуть знижуватися. Але чи будуть робочі працювати за зниженими ставками? На думку економістів-класиків, конкуренція з боку безробітних змушує їх до цього. Безробітні будуть сприяти зниженню ставок заробітної плати до тих пір, поки ставки не стануть настільки низькими, що підприємці наймуть всіх наявних робочих. Таким чином, конкуренція на ринку праці виключає вимушену безробіття.
Отже, з точки зору класиків, такі важелі ринкового регулювання, як коливання ставки відсотка з одного боку, і еластичність співвідношення цін і заробітної плати - з іншого, здатні підтримувати повну зайнятість в капіталістичній економіці. Тобто капіталізм, на їхню думку, є саморегулююча економіка, в якій повна зайнятість вважається нормою. Капіталізм здатний розвиватися сам по собі. Логіка класичної теорії підводила до висновку, що кращою економічною політикою держави є політика невтручання. Допомога держави у функціонуванні економіки розглядалася не тільки зайвою, а й шкідливою.
Положенням класичної теорії зайнятості завзято суперечив один істотний факт - криза у світовій економіці і дуже значний рівень безробіття в провідних західних країнах, що триває досить тривалий час. В Америці, в роки «Великої депресії», рівень безробіття сягав 28%, тобто майже третина працездатного і бажає працювати населення не могло знайти собі гідного застосування. Причому, ця криза не можна було пояснити війнами, політичними переворотами і іншими зовнішніми (інтернальним) причинами. У зв'язку з цим багато економістів стали критикувати як теоретичні постулати, так і основні принципи класичної економічної теорії. Найкраще це вдалося Д. М. Кейнсом. Основний висновок кейнсіанської теорії зайнятості полягає в тому, що при капіталізмі не існує ніякого механізму, що гарантує повну зайнятість. Стверджується, що економіка може бути стійкою і при значному рівні безробіття, і при істотній інфляції. Повна зайнятість скоріше випадкова, а не закономірна. Кейнсіанська теорія заперечує сам механізм, на якому заснована класична платформа - автоматичне регулювання ставки відсотка і еластичність співвідношення цін і заробітної плати.
Кейнсіанська теорія відкидає Закон Сея, ставлячи під сумнів положення про те, що ставка відсотка здатна привести у відповідність заощадження домогосподарств з інвестиційними планами підприємців. Кейнсіанці вважають неспроможними твердження класиків про те, що фірми будуть більше інвестувати, якщо домогосподарства будуть більше заощаджувати. Справді, чи не означає збільшення заощаджень зменшення споживання? І чи можна очікувати, що підприємства будуть розширювати виробництво в умовах сокращающегося попиту? У цілому кейнсіанці думають, що суб'єкти заощаджень і інвестори ставляться до різних груп і розробляють плани заощаджень і інвестицій на різних підставах. Це відмінність була б не настільки фатальним для класичної теорії, якби їхні рішення мотивувалися і приводилися б у відповідність тим самим фактором, таким, як ставка відсотка. Але кейнсіанці затверджують, що це не так. Зокрема, рівень заощаджень слабко залежить від ставки відсотка. Деякі домогосподарства зберігають, щоб зробити покупки, розмір яких перевищує розмір зарплати, інші домогосподарства зберігають, щоб забезпечити вихід на пенсію голові родини, або для навчання дітей у коледжі, треті - можуть відкладати грошові кошти на «чорний день», тримаючи їх, що називається «в панчосі». Очевидно, що у всіх цих випадках рішення про заощадження слабо залежить, або взагалі не залежить від ставки відсотка. Навпаки, можна легко уявити ситуацію, за якої заощадження знаходяться в зворотній залежності від ставки відсотка: якщо родина має намір забезпечити собі річний дохід в 6000 $, то, при ставці 6% на рік, їй необхідно буде накопичити 100 000 $, і лише 50 000 $ необхідно накопичити сім'ї при ставці 12% на рік.
Основним же фактором, що визначає як заощадження, так і споживання є не ставка відсотка, а рівень національного доходу. А от для інвестицій головним чинником, що визначає їх розмір, дійсно є ставка відсотка і очікувана норма чистого прибутку.
Кейнсіанська теорія зайнятості наголошує, що уявлення класиків про те, що всі заощадження виявляться на грошовому ринку, невірно. Дуже часто населення зберігає гроші на руках, і, у міру їх надходження на грошовий ринок, там може утворитися їх надлишок, тобто заощадження, пропоновані для інвестування, будуть перевищувати попит на них. Крім того, кредитні установи, в момент видачі позичок, також збільшують грошову пропозицію. Це означає, що процентна ставка не може привести у відповідність заощадження з інвестиціями, а значить, Закон Сея не діє і рівні виробництва, зайнятості і цін можуть коливатися. Пропозиція грошей може і відставати від попиту на них, якщо: 1) домогосподарства залишають частину заощаджень на руках, або 2) поточні заощадження використовуються для погашення банківської заборгованості. Це зайвий раз підтверджує неспроможність тверджень класиків про те, що інвестиції та заощадження автоматично регулюються ставкою відсотка.
Кейнсіанська теорія зайнятості спростовує також затвердження класиків про те, що регулювання цін і заробітної плати в напрямку їхнього зниження усуває вплив безробіття на загальні витрати. Кейнсіанці стверджують, що еластичності цін і заробітної плати не існує в тій мірі, яка необхідна для відновлення повної зайнятості при зниженні сукупного попиту. Ціни не можуть знижуватися, тому що ринкова система ніколи не була зовсім конкурентною, крім того, відповідно до «ефекту храповика», у монополістів-виробників є і можливість, і бажання протистояти зниженню цін на продукцію в умовах падіння попиту. Але навіть якщо б скорочення загальних витрат і супроводжувалося зниженням цін і ставок заробітної плати, вельми сумнівно, що це призвело б до зниження безробіття, оскільки більш низькі ціни і заробітна плата ведуть до більш низьких грошових доходів, які, у свою чергу, викликають подальше скорочення загальних витрат. У результаті ймовірні невеликі, чи взагалі нульові зміни в знизився, рівні виробництва і зайнятості. Кейнсіанці підкреслюють, що класики заплуталися у своїх обгрунтуваннях через помилковість теоретичних побудов.
Розглянемо тепер, яким є співвідношення сукупного попиту та сукупної пропозиції з точки зору класиків і Кейнса.
У поданні економістів-класиків крива сукупної пропозиції має вигляд вертикальної лінії і визначає лише рівень реального обсягу виробництва. Така ситуація в силу вищезгаданих причин: Закону Сея, гнучких ставок відсотка, еластичності цін і заробітної плати.

Цей малюнок ілюструє класичний погляд на сукупну пропозицію, відповідно до якого сукупна пропозиція визначає рівень реального обсягу виробництва при повній зайнятості, а сукупний попит - рівень цін. Сукупний попит звичайно стабільний, але якщо він знижується з AD1 до AD2, то тимчасово виникає безробіття з рівнем виробництва Qf ', але еластичність цін і заробітної плати знижують рівень цін з P1 до P2 і економіка знову повертається до стану повної зайнятості в точці C.
Основою для стабільного положення кривої попиту, на думку економістів-класиків, є контроль з боку фінансових органів за грошовою пропозицією в країні. Якщо пропозиція грошей збільшується, то збільшується сукупний попит, крива сукупного попиту зрушується вправо, зростає рівень цін і в економіці спостерігається інфляція попиту (саме на цій точці зору засновано сучасне економічне вчення - монетаризм). Навпаки, при зниженні грошової маси крива сукупного попиту зрушується вліво, значить має місце дефляція.
У кейнсіанської економічної теорії, у зв'язку з тим, що ціни на продукцію і заробітну плату нееластичні, крива сукупної пропозиції являє собою горизонтальну лінію. Крім того, сукупний попит під впливом таких факторів, як: 1) споживчі витрати, 2) інвестиції, 3) державні закупівлі, 4) чистий експорт, також піддається періодичним коливанням.

У даному малюнку відображена кейнсіанська концепція співвідношення сукупної пропозиції і сукупного попиту. Падіння сукупного попиту з AD1 до AD2 не робить впливу на рівень цін, зате супроводжується зниженням обсягу виробництва з Qf до Qu. З підвищенням обсягу виробництва, як тільки досягається рівень повної зайнятості, крива сукупної пропозиції перетворюється на вертикальну лінію.
Відмінність від класичної точки зору, очевидно. Для економістів-класиків сукупний попит є стабільним, поки не відбувається змін у пропозиції грошей, а всі тимчасові відхилення автоматично відновлюються, вбудована стабільність призводять економіку до рівня повної зайнятості, тому макроекономічна політика держави видається зайвою і неефективною. Для кейнсіанців мінливість сукупного попиту і нееластичність цін і заробітної плати в напрямку зниження означають, що безробіття може збільшуватися і зберігатися протягом тривалого часу. Щоб уникнути великих втрат від спадів і криз необхідне втручання держави в економіку, а саме - активне регулювання сукупного попиту. З цієї причини останньому кейнсіанці приділяють особливу увагу, докладно розглядаючи у своїй теорії нецінові фактори сукупного попиту: споживання, інвестиції, державні закупівлі, чистий експорт (чотири компоненти ВНП).
Мабуть, найвидатнішим моментом «Загальної теорії зайнятості, відсотка і грошей» є спостереження про те, що частки споживання і заощаджень залишаються постійними в одержуваному доході незалежно від того, чи має місце приріст або скорочення доходу. Саме з цього спостереження випливають поняття середньої і граничної схильності до споживання і заощаджень і що випливає вже з цього поняття мультиплікатора.

Даний графік наочно показує вищевикладену кейнсіанську концепцію. Пунктирною лінією зображено бісектриса, що поділяє прямий кут, утворений осями координат, навпіл і відповідає рівню доходу після сплати податків. Суцільною лінією, позначеної латинської С, показано рівень споживання. З графіка видно, що домогосподарства споживають велику частину доходу, але все ж не всю його частина, бо інакше лінія З співпадала б з бісектрисою. Та величина, на яку лінія С відстає від бісектриси, є величина, що показує розмір заощаджень домогосподарств.
Частка загального доходу, яка йде на споживання, називається середньою схильністю до споживання (APC).
APC = EQ \ F (Споживання; Дохід)
Частка загального доходу, що йде на заощадження, називається середньою схильністю до заощадження (APS).
APS = EQ \ F (Заощадження; Дохід)
APC + APC = EQ \ F (Споживання; Дохід) + EQ \ F (Заощадження; Дохід) = EQ \ F (Споживання + Заощадження; Дохід) = 1
Те, що домогосподарства споживають певну частку цього загального доходу, ще не гарантує того, що вони будуть споживати ту ж частку при зміні доходу. Ставлення змін у величині споживання до зміни у величині доходу називається граничною схильністю до споживання (MPC)
MPC = EQ \ F (Зміни в споживанні; Зміни в доході)
Ставлення змін у величині заощаджень до зміни у величині доходу називається граничною схильністю до заощадження (MPS).
MPS = EQ \ F (Зміни в заощадженні; Зміни в доході)
Приріст доходу може йти або на споживання, або на заощадження; та частка будь-якої зміни у величині доходу, яка споживається, по суті, йде на заощадження. Тому спожита частка (MPC) і збережена частка (MPS) повинні бути рівні загальному приросту доходу. Тобто:
MPC + MPS = 1
Не всі економісти повністю згодні з такою точкою зору, але статистичні дані багатьох країн кажуть, що залежність MPS і MPC в кейнсіанської теорії зайнятості представлена ​​правильно.
Розглянемо тепер, яким же чином у кейнсіанської моделі досягається рівноважний обсяг виробництва. Вже говорилося, що економіка може бути стійкою і при наявності високого рівня безробіття, і при істотній інфляції. Проаналізуємо тепер, в силу якихось причин економіка займає те, чи інше стійке положення.
Цілком очевидно, що рівень виробництва буде стабільним, якщо населення готове купити саме ту кількість товарів, яку готові запропонувати підприємці. Якщо кількість товарів, яку хочуть купити покупці буде перевищувати (або виявиться менше) та кількість товарів, яке пропонують підприємці, то виробництво буде збільшуватися або скорочуватися, тобто воно не буде стійким. Сукупні витрати в кейнсіанській моделі визначаються як споживання (C) + інвестиції (In) + державні витрати (G) + чистий експорт (Xn). Якщо C + In + G + Xn = ЧНП, то даний рівень виробництва є рівноважним. Можна рівноважний обсяг виробництва визначити і по-іншому: оскільки відомо, що заощадження викликають порушення в потоках доходів-витрат, а інвестиції насправді не відновлюють це втрачену рівновагу, то рівноважний обсяг виробництва досягається, коли інвестиції (In) дорівнюють заощадженням (S) . Якщо вилучення коштів на заощадження перевищує ін'єкцію інвестицій, то C + In + G + Xn <ЧНП, отже, даний рівень виробництва занадто високий, щоб бути стабільним. Якщо ж ін'єкції інвестицій більше вилучень на заощадження, то C + In + G + Xn> ЧНП, на ринку відчувається брак товарів і підприємці збільшують виробництво.

Так виглядає рівноважний обсяг виробництва в кейнсіанській моделі графічно. Лінія сукупних витрат перевищує лінію споживання (C) на величину In + G + Xn, і, там де вона перетинається з бісектрисою і буде рівноважний обсяг виробництва (Q).

Зіставлення ін'єкцій від інвестицій і вилучень на заощадження дає той же результат. У тому місці, де крива заощаджень перетинає криву інвестицій і буде рівноважний обсяг виробництва. Хоча інвестиції мають деяку тенденцію до зростання з зростанням ЧНП, будемо для простоти вважати, що вони постійні, це не порушить загальної картини.
Оскільки суб'єкти заощаджень і інвестори представляють собою різні групи, то величини заощаджень та інвестицій різняться, що викликає зміни в рівні виробництва, а точніше в збільшенні або зменшенні товарно-матеріальних запасів підприємств. Однак відомо, що приріст або скорочення товарно-матеріальних запасів теж є інвестиціями. Таким чином, заощадження та інвестиції завжди дорівнюють. Це протиріччя вирішується, якщо ввести розмежування на заплановані інвестиції і заощадження (які не рівні один одному при всіх рівнях виробництва, крім рівноважного) і фактичні інвестиції і заощадження (тобто інвестиції, які враховують зміни у товарно-матеріальних запасах, і які завжди дорівнюють заощадженням) . Підіб'ємо підсумок:
1. Різниця між заощадженнями та запланованими інвестиціями призводить до різниці між планами з виробництва та планами по видатках в економіці в цілому.
2. Різниця між планами сукупного виробництва і планами витрат викликає непередбачені інвестиції (або їх скорочення) у товарно-матеріальні запаси підприємств.
3. Збільшення товарно-матеріальних запасів веде до скорочення виробництва, зменшення цих запасів веде до зростання виробництва.
4. Тільки коли заплановані інвестиції і заощадження рівні (тобто заплановані інвестиції дорівнюють фактичним інвестицій, а незаплановані інвестиції дорівнюють нулю), рівень виробництва буде рівноважним, стабільним.
5. Цьому рівноважного рівня виробництва може супроводжувати як значний рівень безробіття, так і інфляція і, лише випадково (без втручання держави) рівноважний обсяг виробництва може збігтися з рівнем повної зайнятості.
Спробуємо тепер відповісти на запитання, чому і як коливається рівноважний ЧНП. Рівноважний ЧНП може змінюватися відповідно до змін у величині будь-якої складової компоненти сукупних витрат. Для того, щоб спростити аналіз, на короткий час приймемо припущення, що ми маємо справу із закритою економікою, в якій відсутній експорт та імпорт (чистий експорт Xn), а також не будемо враховувати вплив держави на економіку. Тобто сукупні витрати складаються із споживання C і інвестицій In.

З цього графіка, дані для якого взяті з гіпотетичної економіки, видно, що збільшення сукупних витрат на 5 млрд. дол. ((C + In) 0 ® (C + In) 1), викликане збільшенням інвестицій з-за сприятливих змін в очікуваній нормі чистого прибутку або зниження ставки відсотка (або і того, й іншого одночасно) призводить до збільшення рівноважного ЧНП з 470 млрд. дол. до 490 млрд. дол. При зниженні сукупних витрат на 5 млрд. дол. ((C + In) 0 ® (C + In) 2), викликане зниженням інвестицій, рівноважний ЧНП знижується з 470 млрд. дол. до 450 млрд. дол. У цьому прикладі впадає в очі одна особливість: зміна інвестиційних витрат на 5 млрд. дол. призводить до зміни обсягу виробництва на 20 млрд. дол. в тому ж напрямку. Цей результат називається ефектом мультиплікатора або просто мультиплікатором (мультиплікатор - множник).
Мультиплікатор = EQ \ F (Зміни в реальному ЧНП; Початкові зміни в інвестиційних витратах)
У даному випадку мультиплікатор дорівнює 4; (EQ \ F (20; 5)). Знаючи розмір мультиплікатора для даної економіки, з даної формули можна одержати величину зміни ЧНП, внаслідок зміни інвестиційних витрат:
Зміни в ЧНП = Мультиплікатор * Початкові зміни в інвестиціях.
Слід зауважити, що мультиплікатор - це «двосічний меч», що діє в обох напрямках. Тобто збільшення інвестицій дає багаторазове збільшення обсягу виробництва, скорочення інвестиційних витрат приводить до набагато більшого падіння обсягу виробництва.
Зрозуміти дію мультиплікатора з графіка легко, спробуємо тепер пояснити дію мультиплікатора логічно. Для цього припустимо, що MPC в даній економіці дорівнює EQ \ F (3, 4), а MPS = 1 - MPC = EQ \ F (1, 4). Початкові зміни в інвестиціях на 5 млрд. дол. є витрати однієї категорії населення, ці ж 5 млрд. дол. Тобто доходи іншої категорії населення, оскільки це дві сторони однієї і тієї ж операції. З цих 5 млрд. дол. частина йде на споживання, а частина на заощадження:
MPC = EQ \ F (Зміни в споживанні; Зміни в доході) = EQ \ F (DC; DD) = EQ \ F (3, 4), тобто EQ \ F (3, 4) = EQ \ F ( DC; 5); DC = EQ \ F (3 * 5, 4) = 3,75 млрд. дол.
MPS = EQ \ F (Зміни в заощадженні; Зміни в доході) = EQ \ F (DS; DD) = EQ \ F (1, 4), тобто EQ \ F (1, 4) = EQ \ F ( DS; 5); DS = EQ \ F (1 * 5, 4) = 1,25 млрд. дол.
Тобто в першому циклі зміни в доході на 5 млрд. дол. призвели до збільшення споживання на 3,75 млрд. дол., і до збільшення заощаджень на 1,25 млрд. дол. Оскільки споживання в 3,75 млрд. дол. одних, є дохід на цю ж величину інших, то цей дохід спричинить за собою подальше збільшення споживання та заощаджень, а саме (у другому циклі):
MPC = EQ \ F (DC; DD); EQ \ F (3, 4) = EQ \ F (DC; 3; 75); DC = EQ \ F (3 * 3; 75; 4) »2810000000 . дол.
MPS = EQ \ F (DS; DD); EQ \ F (1, 4) = EQ \ F (DS; 3; 75); DS = EQ \ F (1 * 3; 75; 4) »0940000000 . дол.
І так до останнього долара. Зберемо всі дані в одну таблицю:
Зміни в доході
Зміни в споживанні (MPC = EQ \ F (3; 4))
Зміни в заощадженнях (MPS = EQ \ F (1; 4))
Передбачуване збільшення інвестицій
5,00
3,75
1,25
Перший цикл
3,75
2,81
0,94
Другий цикл
2,81
2,11
0,70
Третій цикл
2,11
1,58
0,53
Четвертий цикл
1,58
1,19
0,39
Усі наступні цикли
4,75
3,56
1,19
Разом
20,00
15,00
5,00
Звернемо увагу, що сумарна величина заощаджень, викликана первинним зміною в інвестиціях, в точності дорівнює цим початковим змін в інвестиціях. Це не випадково. Саме так компенсується викликане зростанням інвестицій нерівновага. Ми пам'ятаємо, що при рівноважному обсязі виробництва інвестиції дорівнюють заощадженням, а оскільки домогосподарства зберігають четверту частину доходу, то для того, щоб заощадження компенсували зміни в інвестиціях, дохід має зрости на 20 млрд. дол.
З вищесказаного напрошується висновок, що мультиплікатор і гранична схильність до заощаджень (MPS) взаємопов'язані. І справді:
Мультиплікатор = EQ \ F (1; MPS), а оскільки MPC + MPS = 1, то мультиплікатор = EQ \ F (1; 1 - MPC).
Значення мультиплікатора полягає в наступному: відносно невелика зміна в інвестиційних планах підприємців або планів заощаджень домогосподарств може викликати набагато більші зміни в рівноважному рівні ЧНП. Мультиплікатор посилює коливання підприємницької діяльності, викликані змінами у витратах. Звернемо також увагу на те, що чим більше MPC, тим більше мультиплікатор, і чим більше MPS, тим менше мультиплікатор. Це означає, що чим більшу частку отриманого доходу суспільство схильне споживати, а не зберігати, тим більше рівноважний обсяг виробництва зазнає змін внаслідок первинних змін у витратах. Потрібно також зауважити, що чим стабільніше економічна ситуація в суспільстві, тим більше суспільство схильне споживати, а не зберігати.
Необхідно додати, що розглянутий мультиплікатор називається також простим мультиплікатором, оскільки не враховує ні оподаткування, ні чистий експорт (у зв'язку з прийнятим раніше допущенням). Щоб отримати більш реалістичний - складний мультиплікатор, треба у формулі EQ \ F (1; MPS), замість MPS у знаменнику підставити: «частка змін в доході, яка не витрачається на виробництво продукції усередині країни».
Вищенаведений аналіз мультиплікатора наводить на думку про існування так званого «парадокса бережливості», суть якого полягає в тому, що спроби суспільства більше зберігати можуть фактично привести до того ж, або навіть ще меншого об'єму заощаджень.

На даному малюнку спроба більше зберігати відображена у переміщенні кривої заощаджень S1 вгору на 5 млрд. дол. в положення S2. У цьому випадку ефект мультиплікатора призведе до того, що незначний приріст заощаджень виразиться в набагато більшому зниженні ЧНП, в даному прикладі на 20 млрд. дол. (= 5 * 4). І при новому рівноважному ЧНП домогосподарства будуть зберігати ту ж суму, що й раніше. Звідси випливає висновок, що ощадливість, завжди вважається чеснотою, коли мова йде про індивідуумі, в макроекономічному масштабі такою не є. У даному випадку прагнення до великих заощаджень перетворює очікуваний спад виробництва в реальність. Однак, якщо прагнення більше зберігати виявляється в той момент, коли економіка переживає інфляцію попиту, то це йде на благо, тому що знижує величину сукупних витрат і, як наслідок, темп інфляції. Але, за іронією долі, населенню не властиво збільшення обсягів заощаджень, коли в економіці спостерігається підйом, навпаки, значні стимули більше зберігати з'являються у домогосподарств під час спаду виробництва, тобто саме тоді, коли зростання заощаджень є найменш відповідним і економічно небажаним.
Отже, ми бачимо, що споживчі, інвестиційні та зовнішньоторговельні рішення підприємців грунтуються на приватному інтересі і підсумкова результуюча цих рішень може призвести й до спаду, і до інфляції. Уряд же, є інструментом суспільства в цілому (у всякому разі повинно бути таким), тому урядові рішення щодо видатків та справляння податків повинні бути скориговані так, щоб згладити циклічні коливання. Одна з найважливіших завдань уряду - стабілізація економіки - частково реалізується засобами фіскальної політики. Згідно кейнсіанської економічної теорії уряд - через маніпулювання державним бюджетом - має створювати стимули для збільшення обсягу виробництва в періоди спадів і стримувати економіку в періоди ажіотажного підйому.
Розглянемо, як уряд, через державні витрати і оподаткування може регулювати економіку. Припустимо, що уряд приймає рішення здійснити закупівлі товарів і послуг на суму 20 млрд. дол. незалежно від того, яка величина ЧНП.

З цього малюнка видно, що збільшення державних витрат, як і зростання приватних витрат, призводить до зростання рівноважного ЧНП. Оскільки мультиплікатор у нашому прикладі дорівнює 4, то рівноважний ЧНП збільшується на 80 млрд. дол. (= 20 * 4), тобто з 470 млрд. дол. до 550 млрд. дол. Тепер припустимо, що величина податків становить також 20 млрд. дол. Природно припустити, що це викличе зниження рівноважного ЧНП.

Так і відбувається насправді, але треба звернути увагу на те, що вилучення у вигляді податків тієї ж величини, що і початкове збільшення в державних видатках призводить до зниження ЧНП не до початкового рівня (470 млрд. дол.), А до рівня в 490 млрд. дол. в нашому прикладі. Це відбувається тому, що зміна урядових витрат має пряме і безпосереднє вплив на сукупні витрати. А оскільки збільшення податків призводить до зниження не тільки споживання, але і заощаджень, які і так є вилученням в потоках доходи-видатки, то ефект від збільшення податків частково змащується зменшенням заощаджень. У даному прикладі зниження споживання на 15 млрд. дол призводить до зниження ЧНП на 60 млрд. дол (= 15 * 4). Звернемо увагу на наступне: збільшення рівноважного ЧНП одно початкового приросту державних витрат і податків. Цей ефект отримав назву мультиплікатора збалансованого бюджету.
Виходячи з вищевикладеного неважко зробити висновок про те, якою має бути державна антициклічна політика. Так, наприклад, якщо рівноважного ЧНП в 470 млрд. дол. відповідає занадто високий рівень безробіття, то уряд за допомогою державних витрат і податків може підняти обсяг виробництва до 490 млрд. дол. Якщо ж рівень сукупних витрат занадто високий при ЧНП, рівному 550 млрд. дол., Якому відповідає значний темп інфляції, то уряд, збільшивши податки, може знизити споживчу активність, зменшивши розмір ЧНП (у нашому прикладі до 490 млрд. дол.). Узагальнимо щойно сказане.
У період спаду фіскальна політика має бути стимулюючою. Вона може включати в себе:
1. Збільшення державних витрат.
2. Зниження податків.
3. Поєднання обох пунктів.
Іншими словами, в періоди спаду і депресії результатом фіскальної політики повинен бути дефіцит бюджету.
У періоди надлишкового попиту, що тягне за собою інфляцію, фіскальна політика повинна бути стримує. Вона може включати в себе:
1. Зниження державних витрат.
2. Збільшення податків.
3. Поєднання обох пунктів.
Тобто, фіскальна політика на стримування економіки повинна бути орієнтована на позитивне сальдо бюджету.
Необхідно відзначити, що ефективність стимулюючої фіскальної політики залежить також від абсолютного розміру бюджету. Якщо він невеликий, то уряд стикається з проблемою: необхідно поповнити бюджет, але досягається це методами прямо протилежними необхідним в даний момент.
Розглянемо методи фінансування дефіциту бюджету та способи позбавлення від надлишків. Існує два способи фінансування дефіциту бюджету:
1. Запозичення.
Тобто продаж державою цінних паперів населенню. Таким чином, держава збільшує свої витрати по процентних платежах за цими паперами. Але тут існує одна складність: випускаючи цінні папери, уряд вступає в конкуренцію з приватними кредитно-фінансовими установами, що призводить до зростання процентної ставки. Зростання процентної ставки викликає зниження інвестиційних витрат, що негативно впливає на економіку в період спаду. Цей побічний ефект отримав назву ефект витіснення і є серйозним аргументом у суперечці між кейнсіанською теорією зайнятості та монетаризмом.
2. Створення грошей.
Уряд може збільшити грошову пропозицію в державі. У цьому випадку процентна ставка навпаки, знижується, а значить збільшуються державні закупівлі, не надаючи несприятливого впливу на інвестиції. Можна сказати, що збільшення грошової пропозиції є більш стимулюючим заходом. Але, на жаль, користуватися даною заходом у нашій країні необхідно вкрай обережно. Оскільки реальний сектор економіки в нашій країні дуже слабкий, то велика частина додаткової грошової емісії потрапляє не у виробництво, а на валютний ринок, ослаблюючи і без того слабку позицію національної валюти, що в умовах негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу вкрай негативно позначається саме на виробничому секторі, так як більшість основних засобів та комплектуючих до них мають імпортне походження. Падіння вартості національної валюти призводить до подорожчання виробничого фонду і до збільшення витрат на його утримання, збільшуючи вартість своєї продукції, тобто до інфляції, викликаної зростанням витрат, і до подальшого спаду у виробництві.
Існують також два способи використання бюджетних надлишків для ліквідації інфляції попиту.
1. Погашення боргу.
Повернення державних позик населенню. Але в цьому випадку уряд повертає на ринок додаткові грошові кошти, сприяючи зниженню процентної ставки і збільшення обсягів інвестицій, що небажано в період інфляції.
2. Зменшення грошової пропозиції.
Тобто вилучення з обігу частини грошової маси. Цей захід є більш стримує, ніж використання цих коштів для погашення боргу.
Отже, ми розглянули фіскальну регулюючу політику держави з точки зору кейнсіанської теорії зайнятості. Однак крім фіскальної, існує ще й кредитно-грошова політика, яка в поєднанні з фіскальною політикою також може використовуватися для регулювання економіки. Розглянемо кейнсіанську точку зору на кредитно-грошову політику.
За здійснення кредитно-грошової політики в будь-якій розвиненій ринковій країні відповідає Центральний Банк (або безліч Центральних Банків - Федеральна резервна система в США). Центробанк не повинен керуватися прагненням до прибутку. Його головним завданням є проведення заходів в області кредитно-грошової політики, спрямованих на досягнення в економіці повної зайнятості та низького рівня інфляції. Кредитно-грошова політика полягає у зміні грошової пропозиції з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва, зайнятості і рівня цін. Більш конкретно: кредитно-грошова політика викликає збільшення грошової пропозиції під час спаду для заохочення витрат, і зменшує грошову пропозицію під час «перегріву» економіки для обмеження витрат. Перш, ніж перейти до аналізу, необхідно сказати, що комерційні банки, видаючи позику, збільшують грошову пропозицію в країні. Крім того, кожен комерційний банк зобов'язаний тримати певний відсоток від загальної кількості депозитних вкладів у Центральному Банку. Цей відсоток називається обов'язкової резервної нормою. Якщо комерційний банк поміщає в Центральний Банк суму, більшу обов'язкової резервної норми, то цей надлишок називається надлишковим резервом комерційного банку. Це важливо, оскільки саме на величину надлишкових резервів комерційний банк може видати позичку. Звідси ясно, що Центральний Банк, маніпулюючи обов'язкової резервної нормою, може змінювати здатності банків до кредитування, і, отже, змінювати величину грошової пропозиції в країні.
Існують три основні засоби кредитно-грошового контролю:
1. Операції на відкритому ринку.
Це найбільш важливий засіб контролю грошової пропозиції. Під операціями на відкритому ринку мають на увазі купівлю і продаж цінних паперів (облігацій) комерційним банкам і населенню в цілому. Незалежно від того, купує чи Центробанк цінні папери у населення або в комерційних банків, резерви комерційних банків збільшуються. Якщо Центробанк купує цінні папери у комерційних банків, то відбувається наступне:
а) Комерційні банки передають частину своїх цінних паперів Центробанку.
б) Центробанк оплачує ці цінні папери шляхом збільшення резервів комерційних банків.
Якщо Центробанк купує цінні папери у населення, то відбувається наступне:
а) Компанія (чи приватна особа), що володіє цінними паперами, передає їх Центробанку, на сплату отримує чек.
б) Компанія вкладає цей чек на будь-який комерційний банк.
в) Комерційний банк пред'являє цей чек до оплати Центробанку, отримуючи натомість збільшення резервів.
При продажу цінних паперів відбувається зворотний процес, тобто резерви комерційних банків зменшуються.
2. Зміна резервної норми.
Неважко здогадатися, що зменшуючи розмір обов'язкової резервної норми, Центробанк збільшує величину надлишкових резервів комерційних банків, тобто збільшує їх здатності до кредитування. І навпаки, збільшуючи розмір обов'язкової резервної норми, Центробанк зменшує величину надлишкових резервів комерційних банків, тобто зменшує їх здатність до кредитування.
3. Зміна облікової ставки.
Комерційні банки можуть збільшити розміри своїх резервів шляхом отримання позики у Центробанку. Процентна ставка, яку в разі отримання такого кредиту повинен виплачувати комерційний банк, називається обліковою ставкою Центробанку. Очевидно, що зменшуючи величину облікової ставки, Центральний Банк робить більш привабливим для комерційних банків збільшення своїх резервів шляхом кредитування в Центробанку.
Отже, припустимо, що економіка зіткнулася з безробіттям. Керівні кредитно-грошові установи приймають рішення про збільшення грошової пропозиції для стимулювання сукупних витрат. Тобто ухвалюється рішення про збільшення надлишкових резервів комерційних банків. До цього призведуть такі заходи:
1. Купівля цінних паперів на відкритому ринку.
2. Зниження резервної норми комерційних банків.
3. Зниження облікової ставки.
Такий набір політичних рішень прийнято називати політикою дешевих грошей.
Тепер припустимо, що економіка підходить до такого етапу, коли збільшення сукупних витрат не супроводжується зростанням реального ВНП, а тягне за собою зростання цін. У цьому випадку керівні кредитно-грошові установи повинні прийняти рішення про обмеження сукупного попиту. Це досягається такими заходами:
1. Продаж цінних паперів на відкритому ринку
2. Збільшення резервної норми комерційних банків.
3. Збільшення облікової ставки.
Цей набір політичних рішень прийнято називати політикою дорогих грошей.
Для кращого розуміння принципу роботи кредитно-грошової політики на досягнення повної зайнятості та цінової стабільності, розберемо наступний приклад.

На першому малюнку зображено грошовий ринок, де перетинаються криві попиту на гроші і пропозиції грошей утворюють рівноважну 6-ти відсоткову ставку. Пропозиція грошей (Sm) представлено вертикальною лінією, оскільки передбачається, що грошова пропозиція підтримується на постійному рівні. Ця 6-ти відсоткова ставка визначає попит на інвестиції (на другому малюнку). При цій ставці підприємствам вигідно інвестувати 20 млрд. дол. Капіталовкладень буде більше, при ставці менше 6%, і буде менше, при ставці більше 6%. Інвестиції обсягом у 20 млрд. дол. відповідають рівноважного ЧНП в 470 млрд. дол. (На третьому малюнку).
Якщо рівноважного ЧНП в 470 млрд. дол. відповідає значна безробіття і недовикористання виробничих потужностей, то Центральному Банку варто вдатися до політики дешевих грошей, у результаті якої збільшиться грошова пропозиція в країні. Це призведе (див. малюнок 1) до зниження процентної ставки, зростання інвестицій (рис. 2), і до зростання рівноважного ЧНП (рисунок 3). Величина, на яку зросте ЧНП, залежить від ступеня зростання інвестицій і розміру мультиплікатора доходу.
Якщо обсягом сукупних витрат у 470 млрд. дол. відповідає високий темп інфляції, то Центробанк повинен вдатися до політики дорогих грошей. У результаті грошова пропозиція в країні скорочується, процентна ставка збільшується, витісняючи певний обсяг інвестицій, і, як наслідок, відбувається зниження рівноважного ЧНП. Уявімо кейнсіанську кредитно-грошову політику в таблиці:
Політика дешевих грошей
Політика дорогих грошей
Проблема: безробіття і спад
Проблема: інфляція
Центробанк купує облігації, знижує резервну норму, знижує облікову ставку.
Центробанк продає облігації, підвищує резервну норму, підвищує облікову ставку.
Грошова пропозиція зростає
Грошова пропозиція скорочується
Процентна ставка падає
Процентна ставка зростає
Інвестиції зростають
Інвестиції скорочуються
Реальний ЧНП зростає
Інфляція слабшає
Наступний малюнок являє собою велику картину », що зображає кейнсіанську теорію зайнятості і стабілізаційну політику. Ми пам'ятаємо, що рівні виробництва, зайнятості, доходів і цін залежать від сукупних витрат. Щоб зрозуміти, що визначає цей рівень, потрібно вивчити чотири його основні складові: C + In + Xn + G. На малюнку кожен з цих факторів розкладений на складові, причому, фактори, які є об'єктом державної політики, виділені курсивом.


Список використаної літератури.
1. К. Макконнелл, С. Брю. «Економікс».
2. П. Самуельсон. «Економіка».
3. А. Г. Худокормов. «Історія економічних вчень».
4. Http://www/rbc.ru/
5. http://www/yahoo.com/
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
103.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія економічних вчень
Історія економічних вчень 5
Історія економічних вчень 6
Історія економічних вчень 4
Історія економічних вчень 2
Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень
Історія економічних вчень Давид Рікардо про ціноутворення
Лекції з історії економічних вчень
Історія політичних вчень
© Усі права захищені
написати до нас