Історія автоматизованих систем управління підприємствами АСУП

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Пугачів Є. Н.

Завдання планування і управління промисловими підприємствами - одна з основних областей застосування універсальних цифрових обчислювальних машин. Саме виходячи з потреби вирішення таких завдань для потреб народного господарства визначалося, скільки машин треба випускати, які повинні бути архітектура та програмне забезпечення ЕОМ (щоб ефективно програмувати алгоритми обробки даних в цьому класі задач).

Перш ніж відновлювати історію створення та впровадження АСУП в Росії (колишньому СРСР), необхідно уточнити, про що йде мова з точки зору сучасних понять про інформатику та інформаційних технологіях. Інакше неможливий осмислений і систематизований відбір фактів і значних подій з моря доступних, а частіше важкодоступних історичних матеріалів. Адже історичні матеріали - це, в кращому випадку, свідчення учасників і очевидців подій, що відбувалися, у яких природно були ті погляди та оцінки, які відносяться до того часу, а в гіршому випадку перекази з чужих слів з неминучими спотвореннями в оцінках. Колись поширений термін "АСУП - автоматизована система управління підприємством" зараз майже не вживається. Справа тут в тому, що зміст поняття "автоматизована система управління", що передбачала неодмінна присутність людини як ланки системи управління (на відміну від поняття "автоматична система управління") було втрачено. Багаторазове "забалакування" поняття АСУП призвело до того, що, кажучи АСУП, перестали помічати міститься в ньому протиріччя. Насправді саме функція управління підприємством ніколи не була реалізована в АСУП, які лише надавали інформацію особам, які брали рішення з управління підприємством, але перебували поза системою.

У рамках напрямку, претензійно називався тоді "економічною кібернетикою" не була створена цілісна теорія, яка дозволяла б розглядати підприємство в цілому як систему управління.

Вдалося розробити набір методів рішення задач збору і обробки даних, обліку, оптимізації оперативно-календарного планування та інших практично важливих алгоритмів, що знайшли широке застосування при створенні АСУП.

Роботи зі створення АСУП на базі вітчизняних універсальних цифрових обчислювальних машин були розпочаті з ініціативи академіка В. М. Глушкова в Інституті кібернетики АН СРСР у 1963-1964 рр..

Першою в СРСР системою для підприємства з крупносерійним характером виробництва була АСУП "Львів", впроваджена на Львівському телевізійному заводі "Електрон". Її розробка була проведена в 1965-1967 рр.. колективом фахівців Інституту кібернетики АН СРСР спільно з співробітниками СКБ заводу. А в 1970 р., коли система вже успішно експлуатувалася, її творці - В. М. Глушков, В. І. Скуріхін, А. А. Морозов, Т. П. Подчасова, В. К. Кузнєцов, В. В. Шкурба та ін - були нагороджені Державною премією України. Рішення задачі, поставленої В. М. Глушковим, - створити не індивідуальну для даного підприємства, а типову для машино-та приладобудівних підприємств систему, призвело до методів побудови прикладних програм, що використовують параметричну налаштування на особливості конкретного підприємства при прив'язці, налагодження та впровадження типової системи . Ці методи максимального використання параметрів, а не числових значень при побудові прикладних програм, розроблені ще при створенні першої АСУП, стали з часом широко поширеними і використовуються до цих пір в інтегрованих інформаційних системах планування ресурсів підприємства.

Ще в 1965 р. В. М. Глушковим було висунуто поняття спеціалізованої операційної системи, призначеної для систем з регулярним потоком задач. Універсальні операційні системи для вирішення випадкових потоків задач у пакетному режимі в обчислювальних центрах, наприклад OS/360 фірми IBM для сімейства 360, не дозволяли використовувати переваги, які могла уявити знання регулярного потоку задач в АСУП. Тому в складі програмного забезпечення АСУП "Львів і Кунцево" на базі вітчизняних машин другого покоління серій "Мінськ" і "Урал" були розроблені програмні засоби управління розкладом завдань, попередньою підготовкою інформації та мультипрограмному режимами виконання прикладних програм. Хоча до штатних операційних систем машин "Мінськ" і "Урал" такі рішення не були доведені.

В кінці 60-х - початку 70-х років після завершення робіт з АСУП "Львів" під керівництвом В. М. Глушкова була створена типова система "Кунцево", запроваджена на Кунцевському радіозаводі. Завдяки ініціативі, наполегливості і авторитету В. М. Глушкова були прийняті рішення про те, щоб 600 систем, що розроблялися для машинобудівних і приладобудівних підприємств дев'яти оборонних міністерств СРСР (зокрема, підприємств міністерств машинобудування, промисловості засобів зв'язку, радіопромисловості) були побудовані на основі типової АСУП "Кунцево".

Створення великих АСУП зажадало використання та розвитку методів оптимізації. Роботи в цій області проводилися в Інституті кібернетики АН УРСР під керівництвом В. С. Михалевича. Вони привели до створення української школи методів оптимізації (В. С. Михалевич, Ю. М. Єрмольєв, Б. Н. Пшеничний, І. В. Сергієнко, В. В. Шкурба, Н. З. Шор), роботи якої отримали визнання не тільки в СРСР, але і за кордоном. У 1960-1962 рр.. була запропонована загальна алгоритмічна схема послідовного аналізу варіантів, що включала в себе як окремий випадок обчислювальні методи динамічного програмування (В. С. Михалевич, Н. З. Шор). Ця схема була застосована при вирішенні задач проектування автомобільних доріг і залізниць, електричних та газових мереж. В.В. Шкурба розвинув цю схему разом з методами імітаційного моделювання для вирішення задач упорядкування, зокрема в теорії розкладів і календарному плануванні. Ці результати послужили математичною основою систем "Львів" і "Кунцево".

У 1981 р. група вчених Інституту кібернетики АН УРСР (В. С. Михалевич, А. А. Бакаєв, Ю. М. Єрмольєв, Т. М. Мар'янович, І. В. Сергієнко, В. Л. Волкович, Б. Н. . Пшеничний, В. В. Шкурба, Н. З. Шор) за розробку комплексу методів оптимізації отримала Державну премію України.

Новий етап у розвитку АСУП припав на другу половину 70-х років і 80-і роки. Це були комплексні АСУП, в яких органічно інтегрувалися в єдине ціле задачі автоматизованого проектування нових виробів (САПР), технологічної підготовки виробництва (АСПП), автоматизації випробувань готових виробів і автоматизації організаційного управління підприємством (АСУП в колишньому, функціональному розумінні). Технічну базу нового покоління АСУП складали, як правило, моделі ЄС ЕОМ, СМ ЕОМ. Комплексні АСУП були розроблені і впроваджені на Ульяновському авіаційному заводі та інших підприємствах оборонного комплексу під керівництвом В. І. Скурихіна, А. А. Морозова.

Одночасно комплексні АСУП створювалися науково-дослідними інститутами Всесоюзного об'єднання "Союзсістемпром" МIНПРИЛАДу СРСР: ЦНІІТУ, м. Мінськ; Гнип ВТ, м. Казань; НІІУМС, м. Перм і ін для промислових підприємств народно-господарської сфери (Мінський тракторний завод і ін .).

В даний час замість поняття АСУП використовується більш точне поняття "інтегровані системи планування ресурсів підприємства" (Enterprize Resource Planning Systems - ERP-системи). Під ними розуміють системи, в яких функціонально об'єднуються існували раніше як автономні ("острівці автоматизації") системи для вирішення завдань автоматизації обліку та управління виробництвом, фінансами, постачанням та збутом, кадрами та інформаційними ресурсами. Технічну базу сучасних ERP-систем, що використовують переважно розподілену архітектуру клієнт-сервер, складають сервери і робочі місця користувачів, об'єднані локальними мережами.

На ринку інформаційних технологій на території України діють розробники ERP-систем і системні інтегратори, що пропонують як власні розробки ("Галактика", "Парус", "1С", "Цефей" та ін), так і рішення світових постачальників ERP-систем (SAPR / 3, Baan, Scala).

Серйозне розвиток отримали методологія і інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів сучасних підприємств, що функціонують в умовах ринкової економіки, реінжинірингу бізнес-процесів, процесно-орієнтованих методів аналізу і проектування систем.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Доповідь
17.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація автоматизованих систем управління
Стандарти автоматизованих систем управління в банку
Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
Методика створення програмного забезпечення для систем управління підприємствами з використанням типових
Розробка проекту заходів щодо впровадження автоматизованих систем управління бізнесом в ресторані
Проектування автоматизованих інформаційних систем
Технічне забезпечення автоматизованих інформаційних систем
Технічні засоби автоматизованих складських систем АСС
Типові структури автоматизованих систем бухгалтерського обліку
© Усі права захищені
написати до нас