Історія Татарстану в XIX столітті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Середня школа № 17

Реферат
на тему:

«Історія Татарстану в XIX столітті»

Виконала:

Учениця 10а класу
Шарова М.А.

Перевірила:

Маркіна Є.М.

Чистополь 2001


Зміст

ВВЕДАНІЕ 3

Татарстан 3

Татарський народ в XIX столітті 4

Етногенез в XIX столітті 4

Основне заняття населення в XIX столітті 5

Поселення в XIX столітті 5

Одяг в XIX столітті 7

Основа живлення 8

Демографічна ситуація 8

Територія народонаселення 9

Громадський устрій 9

Народні свята 10

Освіта вXIX столітті 10

Початкові школи. 11

Підготовка вчителів для початкової школи 11

Казанський Університет 12

Великі міста в XIX столітті 12

Висновок 13

ВВЕДАНІЕ

Татарстан

Самоназва татар. Основне населення Татарстану. Чисельність в Росії 5522 тис. осіб. Проживають також в Узбекистані, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Азербайджані, Туркменії, на Україну, Білорусії, Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії, Туреччини. Загальна чисельність понад 7 мл. осіб. Кажуть татарською мовою тюркської групи алтайської сім'ї. Віруючі - мусульмани - суніти. Діляться на досить велику кількість субетнічних груп, які входять до числа трьох етнотериторіальних:

волго-уральські, сибірські, астраханські. Найчисленніші волго-уральські, що включають в себе казанських, касимовские, мішар, кряшен. Серед сибірських виділяються тобольские, Тарський, барабинські, бухарські, тюменські. Серед астраханських - юртовських, кундровскіе і Карагаш.

Народно-розмовна тат. яз. кипчацької групи тюрк. яз. ділиться на три діалекти: зап. (Мішарський), середній (казанському-татарський) і східний (сибірсько-татарський). Астраханські т. по мовним особливостям зберігають певну специфіку. Тюрк. яз. литовські т. перестали існувати ще в 16 ст. (Литовські т. перейшли на білоруську яз., А до середини 19 ст. Частина інтелігенції почала використовувати польський і рос. Яз.). Наїб. давня писемність - тюрк. Руніком. Писемність з 10 ст. по 1927 - на основі араб. графіки, з 1928 по 1939 - лат. (Яналіф), з 1939 - 40 - вимушено російська кирилиця (абсолютно не відповідає особливостям мови). Віруючі т., за винятком невеликої групи кряшен (в т.ч. нагайбаків), к-які були звернені в 16-18 ст. в православ'я, мусульмани-суніти. У минулому у всіх етнотерр. груп т. були й локальні етноніми: у волго-уральських - меселман, казанли, болгар, мішер, тіптер, керешен, пагайбек, кечім та ін; у астраханських - лякай, Карагаш, юрт татарлари та ін; у сибірських - себер татарлари (себерек), тоболлик, турали, Барабой, бохарли і т.д.; в литовських-меслім, литва (ліпка), татарлари.

Вперше цей етнонім "Татар" з'явився серед монг. і тюрк. племен у 6-9 ст., в 2-й пол. 19 - поч. 20 ст. він закріпився як загальний етнонім Т. У 13 ст. у складі монголів, створили Золоту Орду, перебували підкорені ними племена (в т.ч. тюркські), що називалися "Т.". У 13-14 ст. в результаті складних етніч. процесів, що відбувалися в Золотій Орді, чисельно переважали кипчаки асимілювали інші тюрко-монг. племена, але засвоїли етнонім "Татар".

Європ. народи, російські та деякі азіат. народи називали "Татар" населення Золотої Орди. У татарських ханствах, що утворилися після розпаду Золотої Орди, Татарами іменували себе знатні шари, військово-служиві групи і чиновницьке стан, що складалися в основному з золотоординських татар кипчацько-ногайського походження. Саме вони зіграли значну роль в поширенні етноніму "Татар". Після падіння ханств термін був перенесений і в середу простолюду. Цьому сприяли і уявлення російських, іменували всіх жителів тат. ханств "Т.". В умовах формування етносу (у 2-й пол. 19-поч. 20 ст.) У т. розпочався процес зростання нац. самосвідомості та усвідомлення своєї єдності. На час перепису 1926 більшість Т. називали себе татарами.

Етнічну основу волго-уральських татар склали тюркомовні племена болгар, що створили в Середньому Поволжі (не пізніше поч. 10 ст.) Одна з ранніх д-в Сх. Європи - Волзько-Камську Болгарію, що проіснувала як самостійно. гос-во до 1236. У складі Волзько-камської Болгарії з мн. плем. і постплем. формувань складалася болгарська народність, в предмонг. час переживала процес консолідації. Включення її територій до складу Золотої Орди призвело до істотних етнополітичних змін. На місці колишнього незалежної держави було утворено одне з десяти адм. ділень (іклім) Золотої Орди з головним центром у м. Булгар. У 14-15 ст. цього тер. відомі отд. князівства з центрами в Наровчате (Мукша), Булгар, Джукетау і Казані. У 14-15 ст. в етніч. середу населення цього регіону проникли кипчакізірованние, в т.ч. ногайські, групи. У 14 - сер. 16 вв. відбувалося оформлення етніч. спільностей казанських, касимовские Т. і мішар.

Казанському-тат. народність склалася в Казанському ханстві (1438-1552), який був одним з значить. політ, центрів Сх. Європи. Етніч. вигляд мішар і касимовские Т. сформувався у залежному від Московської Русі з сер. 15 в. Касимовському ханстві (проіснувало в сильно зміненому вигляді до 80-х рр.. 17 ст.). Мішарі до сер. 16 в. переживали процес становлення самостійної етносу. Касимовские Т., що мали нек-риє етніч. особливості, були фактично соціальної верхівкою Касимівського ханства і в етніч. відношенні утворили групу, перехідну між казанськими Т. і мішарями. У 2-й пол. 16-18 ст. в результаті масових міграцій Т. в Волго-Уральському регіоні сталося подальше зближення казанських, касимовские Т. і мішар, що призвело до складання етносу волго-уральських Т. Астраханські Т. є нащадками золотоординських груп (але, можливо, і деяких більш ранніх компонентів хазарського і кипчакского походження). У 15-17 ст. це нас., що жило в Астраханському ханстві (1459 - 1556), частково в Ногайської Орді і отд. ногайських князівствах (Великі і Малі Нога та ін), зазнало сильний вплив ногайців. Серед астраханських Т. є та ін компоненти (отатаренние тати, індійці, срсднеазіат. Тюрки). З 18 ст. посилилося етніч. взаємодія астраханських Т. з волго-уральськими. У отд. групах астраханських Т. - в юртовських Т. і Карагаш - помітні етніч. групи середньовічного ногайського та золотоординських-тюркського етносів. Литовські Т. почали формуватися в кінці 14 ст. на тер. Великого князівства Литовського за рахунок вихідців із Золотої Орди, пізніше з Великої і ногайських орд. Сиб. Т. склалися в осн. з етніч. груп кипчакского і ногайсько-кипчакского походження, які включили до свого складу і асимільованих ними угрів. У 18 - поч. 20 ст. посилилися етніч. контакти Сиб. Т. з волго-уральськими.

Татарський народ в XIX столітті

Етногенез в XIX столітті

У 2-й пол. 19 - поч. 20 ст. в результаті етнокультурних і демографич. процесів (раннє входження до складу Укр. гос-ва, близькість етніч. територій, міграція волго-уральських Т. в р-ни Астрахані і Зх. Сибіру, ​​мовна та культурно-побутове зближення па основі етніч. змішання) відбувалася консолідація волго-уральських , астраханських і Сиб. Т. в єдиний етнос. Одним з виражень цього процесу є засвоєння всіма групами "общетатарского" самосвідомості. Серед частини Сиб. Т. побутував етнонім "бухарці", астраханських - "ногайці", "Карагаш", у волго-уральських Т. за переписом 1926 Т. себе вважали 88% тат. нас. Європ. частини СРСР. Решта мали ін етноніми (мішар, кряшен, у т.ч. частина з них - нагайбаки, тептярі). Збереження локальних найменувань вказує на незавершеність консолідаційних процесів серед Т., к-які є цілком сформованим етносом, хоча частина Сиб. Т., нагайбаків та деякі ін групи продовжують виділяти себе з складу інших Татар.

Основне заняття населення в XIX столітті

Традиц. заняття - орне землеробство і скотарство. Вирощували пшеницю, жито, овес, ячмінь, горох, сочевицю, просо, полбу, льон і коноплі. Розводили кр. і дрібний ріг. худобу і коней, Т.-кряшен - свиней. У степовій зоні стада були значними, а у Т.-оренбурзьких козаків і астраханських Т. тваринництво за значенням не поступалося землеробства. Для Т. характерна особлива любов до коня - спадщина кочового минулого. Розводили домашню птицю-курей, гусей, качок, останнім часом-індичок. Другорядну роль відігравало городництво. Осн. городнім рослиною для більшості селян була картопля. У Пд. Приуралля і Астраханському краї важливе значення мало баштанництво. Традиц. для волго-уральських Т. було бджільництво: перш бортевое, в 19-20 ст. пасічне. Полювання в недавньому минулому як промисел існувала лише у приуральських мішар. Рибальство носило скоріше аматорський характер, а на р.. Урал, і особливо в астраханських Т., мало промислове значення, у барабін. Т. велику роль відігравало озерне рибальство, у півн. груп тоболо-Іртиш-ських і барабін. Т. - річкове рибальство і полювання. Поряд з с / г-вом здавна важливе значення мали разл. промисли і ремесла. Розрізнялися види приробітків: відхожі промисли - на жнива і на фабрики, заводи, копальні, на лісові казенні дачі, лісопильний та ін; візництво. Традиц., Особливо для казан. Т., були разл. ремесла: лесохіміч. і деревообробні (Рогізне-кулеткацкій, бондарний, екіпажний, теслярський, столярний і т.п.). Мали високою майстерністю в обробці шкіри ("казанський сап'ян", "болгарська юхта"), овчини, вовни. На базі цих промислів у заказаних с в 18-19 ст. виникли валяльно-повстяні, кушнірські, ткацькі, ічіжние, золотошвейні мануфактури, в 19 ст. - Шкіряні, суконні і ін заводи. Відомі були також слюсарний, ювелірний, цегельний і ін кустарні промисли. Мн. селяни ремеслом займалися в отходнічсской формі (кравці, шерстобіти, фарбарі, теслі). Споконвічними для Т. були торгівля і торгово-посреднич. діяльність. Т. практично монополізували в краї дріб'язкову торгівлю; більшість Прасолов-заготівельників також були Т. З 18 ст. кр. торговці у Т. панували в операціях зі СР Азією і Казахстаном.

Поселення в XIX столітті

У Т. існували гір. і сіл. поселення. Села (аул) в осн. розташовувалися вздовж річкової мережі, чимало було їх при ключах, трактах, озерах. Для Т. Предкамье, частини Приуралля характерні були селища малої та середньої величини, розташовані в низинах, на схилах пагорбів; в лісостепових і степових ареалах переважали кр., Розкинуті вшир аули на рівній місцевості. Старі селища Т. Предкамье, засновані ще за часів Казанського ханства, аж до кін. 19 - поч. 20 ст. зберігали купчасті, гніздову форми розселення, безладну планування, відрізнялися тіснотою забудови, нерівністю і заплутаністю вулиць, часто закінчувались несподіваними тупиками. Нерідко спостерігалося зосередження садиб родинними групами, іноді наявність в одній садибі кількох споріднених родин. Зберігалася давня традиція розташування жител в глибині двору, суцільна лінія глухих вуличних огорож і т.д. У ареалах з лісостеповим та степовим ландшафтом селища здебільшого мали осередкову форму розселення у вигляді розрідженої мережі одиночних відокремлених поселень. Вони характеризувалися многодворностью, лінійної, квартальної, впорядкованої вуличної забудовою, розташуванням помешкань на лінії вулиці і т.д. У центрі аулів були зосереджені садиби заможних селян, духовенства, торговців, тут же розташовувалися мечеть, лавки, магазини, громадські хлібні комори. У моноетнічні селищах могло бути декілька. мечетей, а в поліетнічній крім них споруджувалися і церкви. На околиці селища розташовувалися лазні наземного або напівземлянкових типу, млини. У лісових ареалх, як правило, околиці селищ відводилися під вигони, обносилися огорожею, а на кінцях вулиць ставилися польові ворота (басу скринька з). Кр. поселення найчастіше були волосними центрами. У них проводилися базари, ярмарки, були всі необхідні для адм. функціонування будівлі. Садиби поділялися па дві частини: передня - чистий двір, де розташовувалися житло, сховища, скотні приміщення, задня - город з току. Тут знаходилися струм, овіпшіш, мякіннік, іноді лазня. Рідше зустрічалися однодворние садиби, а у багатих селян садиби, в яких середній двір цілком відводився під тваринницькі будівлі. Осн. будує, матеріал - дерево. Переважала зрубна техніка ср-ва. Наголошувалося і зведення житлових будівель із глини, цегли, каменю, саману, тину. Хати були наземні або на фундаменті, подклети. Переважав двокамерний тип - хата - сіни, місцями побутували п'ятистінками, хати з прирубом. Заможні хрест, сім'ї будували трикамерні хати зі зв'язком (хата - семи - хата). У лісових р-нах переважали хати, з'єднані через сіни з кліттю, житла хрестоподібного плану, "круглі" вдома, хрестовика і зрідка побудовані за гір. зразкам багатокамерні будинки. Волго-уральськими Т. було освоєно і буд-во жител вертик. розвитку, також в осн. відзначаються в лісовій зоні. До них належали будинки з напівпідвальним житловим поверхом, двох-, зрідка триповерхові. Останні, побудовані за традиц. хрестоподібний план, з мезоніном, дівочими кімнатами (айваном) представляли специфіку сіл. зодчества казан. Т. Заможні селяни ставили житлові зруби на кам'яні, цегляні комори, розміщували в нижньому поверсі крамниці, магазини. Покрівля кроквяної конструкції, двосхилим, місцями чотирьохскатним форм. При бесстропільной конструкції в лісових р-нах застосовувалася самцовая, а в стінних - покриття накатом з колод, жердин. Тер. відмінності спостерігалися і в матеріалі покриття покрівлі: в лісовій зоні - тес, іноді застосовувалася дранка, в лісостеповій - солома, луб, степовий-глина, очерет. Внутр. планування північно-среднерус. типу. У отд. р-нах лісової і степової зон іноді - сх. варіант южнорус. плану, зрідка зустрічався план зі зворотним па-правлінням гирла печі (до входу) і рідко у Т.-мішар Окського бас .- западнорус. планування. Традиц. риси інтер'єру хати - вільне розташування печі біля входу, почесного місця "тур" в сер. нар (секе), поставлених уздовж передньої стіни. Лише у Т.-кряшен "тур" містився по діагоналі від печі в передньому кутку. Площа хати по лінії печі поділялася перегородкою або занавіскою на дружин .- кухонну та чол.-гостьову половини. Опалення здійснювалося піччю з топкою "по-білому" і лише в рідкісних хатах Т.-мішар збереглися печі без труб. Хлібопекарські печі зводилися глинобитними і з цегли, розрізнялися відсутністю або наявністю котла, способом його зміцнення - підвісним (у окр. Груп Т.-мішар Окського басі.), Умурованому і т.д. Інтер'єр житла представлений довгими нарами, що були універсальної меблями: на них відпочивали, їли, працювали. У півн. ареалах і особливо у Т.-мішар застосовувалися укорочені нари, що поєднувалися з лавками, столами. Стіни, простінки, кути, навершшя і т.д. декорувалися матер'яними прикрасами з яскравим колірним колоритом, тканими і вишитими рушниками, серветками, молитовниками. Спальні місця огороджувалися занавіскою, пологом. Уздовж матиці, по верхньому периметру стін навішувалися облямівки. Наряд хати доповнювався приліплений на перегородку або полиці святкової одягом, настелений на нари і на підлозі повстяними і безворсовими килимами, доріжками і т.д. Архіт. декоративне оформлення жител збереглося по селах, казан. Т. р-нів заказаних: старовинні будівлі, двох-і триповерхові байських будинку, прикрашені різьбленим і накладним орнаментом, колонками з ордерами, пілястрами, стрілчастими і кілевіднимі фронтонними нішами, легкими верандами, галереями, балкончиками, оформленими фігурними стовпчиками, гратами. Різьбленням оформлялися наличники, площину фронтону, карниза, прічеліни, а також деталі ганку, полотнища і стовпи воріт, верхня решітка глухих парканів перед будинком. Мотиви різьблення: рослинний і геом. орнаменти, а також стилізоване зображення птахів, голів тварин. Різьблена декорировка архіт. частин поєднувалася з поліхромної розфарбуванням контрастних кольорів: біло-блакитний, зелено-блакитний і т.д. Нею ж покривалися обшиті площині стін, кутів. Накладна профільна різьблення більше використовувалася у пн. р-нах Окського басі. Тут же отримав розвиток оформлення навершя покрівлі, пічних труб, водостоків візерунками просечного заліза. Найбільш простий зовн. вигляд мали хати Т. суміжних, почасти і південних місцевостей лісостепової зони: обмазані стіни покривали побілкою і на чистій поверхні стін виділялись невеликі отвори вікон без наличників, але здебільшого забезпечені віконницями.

Одяг в XIX столітті

Чоловік. і дружин. натільний одяг - сорочка туникообразна крою і широкі вільного крою штани (т.зв. "штани з широким кроком"). Жін. сорочка прикрашалася воланами і дрібними складками, нагрудна частина дугоподібно оформлялася аплікацією, рюшами або спец. нагрудним прикрасою изу (особливо у казан. Т.). В оформленні чоловік. і дружин. сорочок крім аплікації нерідко використовувалася тамбурних вишивка (цветочно-рас-тіт. орнамент) та художнє ткацтво (геом. орнамент). Верх. одяг Т. була орної із суцільною приталеною спинкою. Поверх сорочки одягали безрукавний (або з короткими рукавами) камзол. Жін. камзоли шили з кольорового, частіше однотонного оксамиту і прикрашали по бортах і низу позументної тасьмою, хутром. Поверх камзола чоловіки носили довгий просторий халат з невеликим шалевим коміром. У холодну пору року носили бешмети, чікмені, дублені шуби. Головний убір чоловіків (крім кря-шен) - четирехклініая, напівсферичної форми тюбетейка (тубетей) або у вигляді усіченого конуса (келепуш). Святкова оксамитова позументна тюбетейка вишивалися тамбурному, гладьс-вої (частіше золотом) вишивкою. Поверх тюбетейки (а жінки - покривала) в холодний час надягали напів-сферіческуго або циліндричну хутряну або просто стьобану шапку (бурек), а влітку повстяну з опущеними полями капелюха. Жін. шапочка - калфак - вишиваю перлами, дрібної позолоченою монетою, золотом гладдю та ін, була поширена у всіх груп Т., крім кря-шен. Жінки і дівчата заплітали волосся у дві коси, гладко, на прямий проділ, тільки кряшенкі прибирали їх короною навколо голови, на зразок рос. жінок. Численні дружин. прикраси - великі мигдалеподібні сережки, підвіски до кіс, комірні застібки з підвісками, перев'язь, ефектні широкі браслети та ін, при виготовленні яких брало ювеліри застосовували скань (плоску і "татарську" горбкуваті), зерні-ня, карбування, лиття, гравірування , Чорніння, інкрустацію дорогоцінним камінням і самоцвітами. У сіл. місцевості при виготовленні прикрас широко використовувалися срібні монети. Традиц. взуття - шкіряні ичиги і черевики з м'якою і твердою підошвою, нерідко зшиті з кольорової шкіри. Святкові дружин. ичиги і черевички були орнаментовані в стилі багатобарвної шкіряної мозаїки, т.зв. "Казанські чобітки". Робочої взуттям служили постоли тат. зразка (татар чабата): з прямо-плетеної головкою і низькими бортиками. Їх одягали з білими сукняними панчохами.

Основа харчування

Основу піан становила м'ясо-молоч. і ростить, їжа - супи, заправлені шматочками тіста (чумар, токмач), кати, хліб з кислого тесту, коржі (кабартма), млинці (коймак). Нац. страва - белеш з різноманітною начинкою, частіше з м'яса, нарізаного шматочками і змішаного з пшоном, рисом або картоплею, у нек-яких груп - у вигляді страви, що готується в горщику; здоба з прісного тіста широко представлена ​​у вигляді бавир-сака, кіш тілі , чек-чек (весільне страва). З конини (улюблене м'ясо мн. Груп) готували в'ялену ковбасу (кази-лик). Ласощами вважався в'ялений гусак. Молоч. продукти - катик (особливий вид кислого молока), сметана (сет есте, каймак), сезме, еремчек, корт (різновиди сиру) і ін

Нек-риє групи готували різновиди сиру. Напої-чай, айран - суміш катик з водою (літній напій). Під час весілля подавали шірбет - напій з фруктів і розчиненого у воді меду. Збереглися нек-риє ритуальні страви - елбе (смажена солодка мука), мед, змішаний з маслом (бал-травень), - весільна страва та ін

Демографічна ситуація

Переважала мала сім'я, хоча в глухих лісових р-нах до поч. 20 в. існували і великі сім'ї з 3-4 поколінь. Сім'я була заснована на патріархальних засадах, існувало уникнення жінками чоловіків, нек-риє елементи дружин. самітництва.

Шлюби відбувалися в осн. по сватанню, хоча були шлюби тікаючи і траплялися викрадення дівчат. У весільних обрядах, незважаючи на локальні відмінності, були загальні моменти, складові специфіку тат. весілля. У передвесільний період, під час сватання, змови, заручин сторони домовлялися про кількість і якість дарів, к-римі сторона нареченого повинна була обдаровувати бік нареченої, тобто про калим; кількість приданого нареченої особливо не обмовлялося. Осі. весільні обряди, в т.ч. реліг. обряд одруження, супроводжуваний особливим застіллям, але без участі молодих, проводилися в будинку нареченої. Молода залишалася тут до сплати калиму (у вигляді грошей і одягу для дівчини, продуктів для проведення весілля). У цей час молодий відвідував свою дружину по четвергах раз на тиждень. Переїзд молодої в дім чоловіка іноді затягувався до народження дитини і обставлялся безліччю обрядів. Специфічний. Особливості весільного застілля казан. Т. було роздільне їх проведення для чоловіків і жінок (іноді в різних приміщеннях). В ін груп Т. цей поділ було не таким суворим, а у кряшен взагалі було відсутнє. У кряшен і мішар побутували спец. весіль, пісні, у мішар існувало весіль, голосіння нареченої. У мн. р-нах весілля проходило або взагалі без спиртних напоїв, кондоми вказує на їх етногепетіч. зв'язок з шорських племенами.

Територія народонаселення

Поступово стабілізувалися етніч. тер. Тобто, хоча окремі їх переміщення спостерігалися в коп. 19-20 ст. Незважаючи на виникнення у них територіальної роз'єднаності в складі Рос. гос-ва, існувала взаємопов'язаність тоболо-іртишських, барабін-ських і Томськ-обских тюркомовних груп, до-раю створювала можливість для розвитку консолідаційних процесів Тобто У кол. СРСР етпіч. структура Тобто мало змінилася. У барабінцев зникло уявлення про поділ їх на групи і племена, лише в отд. селищах зберігаються знання про тугумах - генеалогічних групах. У тоболо-іртишських і томських татар ослабнули, але повністю не зникли подання про поділ на субетніч. групи. На думку одних вчених, Т.С.-самостоят. народ, ін вчені вказують на незавершеність їх консолідації в єдиний етнос, вважаючи, що вони представляють собою швидше за все не цілком сформувалася етніч. спільність. Сиб. бухарці остаточно увійшли до складу Тобто до сірий. 20 в. У 1960-80-і рр.. мали місце активні процеси зближення і часткового змішування Тобто з волго-уральськими татарами.

Громадський устрій

У період Сиб. ханства існувала сусідська тер. громада, за наявності у барабінцев, ясколбінцев та ін традицій родо-плем. відносин, зниклих з приєднанням Сибіру до Рос. д-ву. Осн. масу тат. нас. Зап. Сибіру до реформи М. Сперанського, здійсненої в кінці 1-ї чверті 19 ст., Становили ясачние - рядові общинники. Крім них серед Тобто були групи служилих татар-козаків, захра-бетних (залежних) татар, оброчних чу-валиціков (платили подати з чувала-печі), а також категорії дворян, купців, мусульманських духовних осіб та ін За "Статутом про інородців" 1822 майже всі Тобто і Сиб. бухарці були переведені в категорію осілих інородців. Осн. формою сім'ї у Тобто у 18 - поч. 20 ст. була мала сім'я (в середньому по 5-6 чол.). В останні десятиліття сім'я складається з двох (рідше з трьох) поколінь і налічує 3-5 чол. Свої селища називали ауламі або юртами, серед томських татар до революції збереглися терміни улус і аймак. Для сіл Тобто характерні прирічні і приозерні типи поселень. Зі спорудженням доріг з'явилися прітракто-ші селища. В кінці 19 - поч. 20 ст. для більшості їхніх поселень характерною була правильна прямолінійна планування вулиць. У ІЕК-яких пунктах простежувалися і ін риси - кривизна вулиць, повороти, закутки, деяка розкиданість помешкань і т.п. Будинки ставили по обидва боки вулиці, рідко зустрічалася у прибережних селищах одностороння забудова. У 17 ст. побутували в якості жител землянки і напівземлянки. Але здавна Тобто відомі були наземні зрубні споруди, а також глинобитні, дернові та цегляні житла. Зрубні юрти в 17-18 ст. були низькі, мали невеликі двері (пролазили в них навпочіпки), без вікон, денне світло проникав через отвір в плоскій земляний даху. Пізніше будували будинки за зразком російських, нек-риє мали двоповерхові зрубні будинки, а в містах заможні купці і промисловці - кам'яні будинки. В інтер'єрі будинків Тобто в кожній групі були свої особливості, але центральне місце в обстановці більшості осель займали нари, вкриті килимами, повстю, заставлені по краях скринями і постільними речами. Нари замінювали всі необхідні меблі. У будинках були ще столики на дуже низьких ніжках, полиці для посуду. Лише у багатих татар зустрічалася ін меблі-шафи, стільці і т.п. Опалювалися будинки печами - чуваламі з відкритим вогнищем, але недо-рис татари користувалися і рос. печами. Лише деякі будинки прикрашалися візерунками, розташованими на наличниках вікон, карнизах, воротах садиб. В основному це був геометрії, орнамент, але іноді у візерунках простежувалися зображення тварин, птахів і людей, що заборонялося ісламом. Найчастіше візерунками прикрашали одяг, головні убори та взуття.

Народні свята

З нар. свят щорічно відзначають сабантуй. З ісламських свят найбільш широке поширення мають Ураза (рамазан) і Курбан байрам. У нек-яких селах Тобто ще в 2-й пол. 19 в. діяли служителі древніх язичницьких культів. Серед частини барабинских і томських татар аж до 1920-х рр.. зустрічалися шамани (ками), к-які лікували хворих та камлали під час жертвоприношень. З домусульманских вірувань зберігалися культ предків, культ тварин, тотемізм, віра в духів - хазяїв явищ природи, жител, садиб, астрально-міфологич. уявлення, віра в духів-ідолів (покровителів сім'ї, громади, особистих покровителів).

Освіта вXIX столітті

У пореформений роки розвитку народної освіти в Казані відбулися помітні зрушення. Затвердження капіталістичного господарства, розвиток промисловості і торгівлі настійно вимагали підвищення освітнього рівня міського населення, збільшували попит дипломованих фахівців, грамотних і навчених робітників. У пореформені роки збільшилося число міських навчальних закладів та кількість учнів. Якщо в 1882 р. в Казані було 59 російських навчальних закладів усіх форм і типів, в яких навчалося 7843 учнів, то в 1904 р. - 102 навчальних заклади з 14330 учнями. Таким чином, за 22 роки кількість навчальних закладів і учнів у них збільшилася майже в два рази. Іншими словами, вся система народної освіти в Казані в середньому щороку поповнювалася 2-ма навчальними закладами та 313 учнями. Такий темп зростання для Казані - великого промислово-торгового центру - був явно недостатній і далеко не всі діти могли отримати навіть початкову освіту. Сама система народної освіти, що склалася після буржуазних реформ 60-х років XIX століття, була досить складною. В кінці минулого - на початку нашого століття вона виглядала наступним чином. У місті функціонували початкові школи (училища) кількох типів: 27 наземних трикласне училищ (серед них 12 чоловічих, 10 жіночих і 5 змішаних), 3 парафіяльних двокласних училища, одне чотирикласне, 3 земські початкові школи, 15 церковно-парафіяльних шкіл, кілька училищ при дитячих притулках, 5 російсько-татарських шкіл, ряд татарських мектебе, медресе і новометодних шкіл. Крім цих шкіл, існували приватні початкові школи, в завдання яких входила підготовка для вступу в молодші класи середніх навчальних закладів та репетиторство молодших класів середніх шкіл.

Початкові школи.

У початкових російських школах (училищах) викладали закон Божий (короткий катехізис і священна історія), читання по книгах цивільної та церковної друку, лист, перші чотири дії арифметики. Таким чином, школи не давали учням необхідних знань. Вони не передбачали викладання таких важливих предметів як природознавство, географія, історія. Звідси різке невідповідність між шкільними програмами та вимогами до життя. Незважаючи на збільшення числа шкіл, більшість дітей робітників та інших працівників виявлялися поза школою. У 1898 році, наприклад, в Казані дітей шкільного віку (від 8 до 14 років) нараховувалася трохи більше 15 тисяч чоловік, а навчалося в початкових міських школах менше 3-х тисяч. Великий був і відсів учнів. Причини цього полягали у важких матеріальних і побутових умов життя трудящих.

Міська влада не виявляли великої турботи про стан та подальший розвиток початкових шкіл. У 1898 році, наприклад, на їх утримання було витрачено всього лише 7.3% від загального міського бюджету. У Казані перші новометодну школи з'явилися в кінці 80-х років. Об'єктивно вони зіграли позитивну роль у справі світського освіти татар, хоча в багатьох таких школах і продовжували переважати теологічні дисципліни.

Підготовка вчителів для початкової школи

Підготовка вчителів для початкової школи проводилася в Казані у кількох навчальних закладах: учительському інституті, учительському семінарії, хрещені-татарської вчительської школи, татарської вчительської школи. Відкриття учительського інституту відбулося в 1876 році. Казанська вчительська семінарія була відкрита в 1872 році з ініціативи місіонера Н.І. Ільмінского. Вона ставила своїм головним завданням підготовку вчителів російської мови з неросійського населення для неросійських шкіл з «виховно-місіонерськими» цілями. З 1872 року школа перебувала у віданні директора учительської семінарії. Вона готувала вчителів для початкових татарських шкіл головним чином в сільських регіонах Середнього Поволжя і Приуралля. У перші чотири десятиліття свого існування в школі навчалося в цілому 3390 хлопчиків і 1415 дівчаток. Закінчило ж курс зі званням вчителя 486 осіб, вчительок 186 осіб.

Буржуазні реформи 60-х років знищили становий характер школи. Гімназії були офіційно оголошені загальноосвітньої середньої школою. У неї міг вчинити будь-який, що витримав вступний іспит і вніс плату за навчання. Проте до Жовтневої революції в країні не існувало єдиної середньої школи. Так, у Казані в кінці минулого століття функціонували три казенних чоловічі гімназії, одна чоловіча приватна Мануїлова, три жіночі приватні гімназії (Маріїнська, Ксешінская і Котової) і одне реальне училище у складі семи класів. Поряд із загальноосвітніми середніми навчальними закладами в Казані було кілька спеціальних середніх навчальних закладів. Промислове технічне училище (з трьома нижчими технічними училищами при ньому: механічним, будівельним і хімічним), приватна музична школа Гуммерта, художня школа, а так само юнкерське піхотне училище.

Уряд прагнуло усіма заходами охороняти середні навчальні заклади від представників демократичної частини населення і з допомогою детально продуманої системи строго класичного сприйняття не допустити проникнення в розум учнів «крамольних» ідей. Не випадково головна увага в казенних чоловічих гімназіях і реальних училищах приділялася вивченню «закону божа», грецької і латинської мов як предметів «дисциплінуючих розум».

Програми були вкрай перевантажені, їх вивчення грунтувалося головним чином на зубріння і заучуванні окремих фактів без спроби їх узагальнення. Твори великих російських письменників XIX і початку XX століть - Некрасова, Салтикова-Щедріна, Толстого, Чехова - в гімназіях не вивчалися. Викладання точних наук приділялася зовсім незначна увага, хоча в програмі і стояли такі предмети як арифметика, алгебра, геометрія, географія та фізика.

Казанський Університет

Провідним вищим навчальним закладам у місті був університет, який грав велику роль у розвитку демократичної культури та науки. У пореформені роки в ньому функціонувало чотири факультети: фізико-математичний, історико-філологічний, медичний і юридичний. Він залучав молодь Поволжя, Уралу та Сибіру. Серед кращої частини його студентів широке поширення отримали прогресивні ідеї свого часу. Багато випускників університету, працюючи згодом викладачами гімназій, семінарій, училищ, сільських шкіл прагнули донести ці ідеї до своїх учнів, до народу. На початку 80-х років в Казанському університеті навчалося 847 студентів (за кількістю студентів він посідав шосте місце з семи університетів країни. Університет висунув ряд чудових учених, які зробили великий внесок у розвиток російської та світової науки.

Великі міста в XIX столітті

N п / п Найменування населеного пункту Рік заснування (утворення)
1. м. Казань Заснована в домонгольское час. У XIII-XIV ст. - Центр князівства, з 1438 р. столиця Казанського ханства. У 1552 р. Казань завойована Іваном IV і приєднана до Російської держави. У 1708-1920 рр.. - Губернське місто (у 1781-1796 - центр Казанського намісництва). З 27.05.1920 р. столиця ТАССР, з 30.08.1990 р. - ТССР, з 7.02.1992 р. - Республіки Татарстан.
2. р. Біляр

(С. Білярськ)
Місто Біляр заснований у Х ст. У 1236 р. зруйнований монголами. У 1654-1665 рр.. зміцнення колишнього болгарського міста (Білярскій городище) були включені в систему оборонної лінії першої Закамская риси, і тут був поставлений стрілецький острог під ім'ям передмістя Білярськ, пізніше переріс у с. Білярськ.
3. р. Болгар

(С. Болгари)
Заснований у Х ст. і проіснував до ХV ст. Відродився після спустошення в XVII ст. як д. Чертиковская Млинова. У XVIII ст. - Монастирська Слобода, потім с. Успенське, з кінця XIX ст. - С. Болгари.
4. м. Бугульма Відома як татарська село з 1736 р. З 1781 повітове місто.
5. р. Буїнському Перші поселення на місці сучасного Буїнському виникли в сер. XVII ст. З 1780 повітове місто.
6. м. Єлабуга

(Алабуга)
Виникла на межі X-XI ст. З 2-ї пол. XVI ст. відоме як палацове село Трехсвятское, з 1780 р. - повітове місто. На південно-східній околиці міста розташовано Елабужском (Чортове) городище XI-XII ст.
7. с.м.т. Лаїша Відомий з періоду Казанського ханства як лаешь, з 1557 р. як російська місто-фортеця Лаїша. З 1781 повітове місто Казанського намісництва.
8. р. Мамадиш Заснований в кін. XIV - поч. XV ст., C поч. XVII ст. відомий як с. Троїцьке. З 1781 повітове місто.
9. р. Менделеевск Заснований у XVIII ст. як с. Бондюга. У 1928-1967 рр.. р.п. Бондюжского (Бондюжского завод).
10. р. Мензелінськ Заснований в 1584-1586 рр.. З 1781 повітове місто.
11. с. Свіяжск Заснований в 1551 р. як місто-фортеця і опорна база російських військ у боротьбі з Казанським ханством. З середини XVIII ст. повітове місто.
12. р. Тетюши Заснований в 1574-1578 р. (за іншими відомостями в 1555-1557 рр..) Як Тетюшського застава. З 1781 повітове місто.
13. м. Чистополь Село Чисте поле (Архангельська слобода) засновано на поч. XVIII ст., В 1781 р. отримало статус повітового міста Казанського намісництва (з 1796 р. - губернії) і сучасну назву. На захід від міста розташований комплекс "Джукетау" X-XV ст.

Висновок

Республіка Татарстан має багату історію. Першою державою в регіоні стала Волзька Булгарія, створена тюркськими племенами, предки яких вже мали досвід державності в рамках Тюркського каганату та гунської держави, приблизно в VIII - IX століттях. У 922 році вона приймає як офіційної релігії іслам, що означало її міжнародне визнання і потрапляння під вплив Арабського халіфату. Булгарія була найбільш розвиненим в політичному і економічному відношенні державою регіону і відігравала велику роль у житті народів краю. Країна першою в Європі стала виплавляти чавун. Крім металургії були розвинені ювелірне мистецтво, шкіряна промисловість, культура, наука і освіта, Єдність країни, наявність регулярних збройних сил і добре поставленою розвідки дозволили їй протистояти монгольським загарбникам. Лише з четвертої спроби в 1236 році переважаючими силами їм вдалося зломити опір булгар, але і після цього монголам потрібно утримувати величезний гарнізон, щоб приборкувати непокірний край.

Булгарія стає улусом у складі Золотої Орди, причому при владі, як і в російських князівствах, залишається місцева династія. Але починають проявлятися відцентрові тенденції: країна розпадається на напівнезалежні емірати, серед яких і Казань, і фактично виходить зі складу Орди. Вихід був закріплений у 1438 році з утворенням Казанського Ханства. Відносини Казанського Ханства з Москвою були досить непростими. Постійні війни, набіги розбійників, і втручання з боку російського сусіда послаблювали країну. Зміцніле Російське держава змогла захопити в 1552 році Казань, хоча щоб зломити опір народу знадобився не один десяток років. Казань стає одним з найважливіших міст Росії, а в 1708 році центром величезної губернії (пізніше її територія урізується). Після Жовтневої революції в 1920 році, відповідно до нової державної національною політикою, створюється Татарська Автономна Радянська Соціалістична Республіка.

Складна внутрішня ситуація в Радянському Союзі і що почалися процеси змін безпосередньо вплинули на становище республіки. 30 серпня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет Республіки Татарстан. 12 червня 1991 обирається перший президент Татарстану - М.Ш. Шаймієв. 6 листопада 1992 Верховна Рада РТ за результатами референдуму приймає Конституцію Республіки Татарстан, що проголосила її суверенною державою, асоційованим з Російською Федерацією на основі Договору про розмежування предметів ведення й взаємному делегуванні повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади Республіки Татарстан. 15 лютого 1994 в Москві підписується Договір "Про розмежування предметів ведення й взаємному делегуванні повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади Республіки Татарстан", що став важливою віхою на шляху будівництва нової демократичної федерації.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
76.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія Російської культури в XIX столітті
Історія Татарстану
Колористика сірий в контексті книги АН Бенуа Історія російського живопису в XIX столітті
До питання про жанрово-стильової кваліфікації книги АН Бенуа Історія російського живопису в XIX столітті
Про значення і значимості слова рожевий в книзі АН Бенуа Історія російського живопису в XIX столітті
Японія в XIX столітті
Росія в XIX столітті
Анархізм в XIX столітті
Освіта в XIX столітті
© Усі права захищені
написати до нас