Інформаційні системи в економіці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Проаналізувати розділ посадової інструкції «Обов'язки». Виявити взаємини (за інформацією) даного працівника з іншими підрозділами, ознайомившись з відповідним розділом положення про відділ, в якому працює цей працівник.
1. Взаємовідносини працівника (спеціаліста з маркетингу) з іншими відділами зведені в таблицю:
Найменування взаємодіє підрозділи
Найменування документів, отриманих від підрозділу, зазначеного в графі 1
Найменування документів, що відправляються підрозділу, зазначеному в графі 1
Планово - економічний відділ
- Квартальні та місячні
плани збуту продукції; інформацію про зміни цін;
- Проекти цін на
нову продукцію, а також на нові види послуг;
- Методичні матеріали
з питань планування, аналіз інформації про собівартість
послуг, що надаються.
- Рекомендації для планування асортименту;
- Інформацію про вибір каналів розподілу; - план рекламної компанії відповідно до цілей і завдань підприємства.
Фінансовий відділ
- Затверджені основні поступки в ціні;
- Аналіз збутових витрат, витрат на проведення рекламної компанії
- План збуту;
- Кошторису витрат на рекламну діяльність для затвердження.
Виробничий відділ
- Технологічна інформація виробництві;
- Відомості про асортимент продукції, що випускається;
- Інформація про стан і прогнозах про попит на продукцію на ринку;
- Пропозиції щодо удосконалення якості продукції
Юридичний відділ
- Проекти наказів, розпоряджень та інших документів правового характеру або проекти
зазначених актів без візи, але з висновком про невідповідність
законодавству;
- Окремих положень із пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються.
- Проекти наказів, розпоряджень та інших
документів правового характеру для перевірки їх відповідності
вимогам законодавства та візування;
-Документи, довідки, розрахунки та інші відомості, необхідні для виконання покладених на
юридичну службу функцій.
Комп'ютерний відділ
- Витратні матеріали
(У міру вимоги).
- Аналітична інформація про стоянні споживчих переваг (через систему інтернет);
- Макети засобів реклами;
Канцелярія
- Вхідна інформація для відділу (по мірі надходження)
- Пакет документів, інформаційних рекламних матеріалів
Відділ кадрів
- Керівні
матеріали з організації оплати праці та матеріального заохочення,
дотримання трудового законодавства;
- Штатний розклад;
- Положення
про преміювання; колективний договір;
- Графік роботи підприємства;
рекомендації щодо добору і розстановки кадрів;
- Плани підготовки і
підвищення кваліфікації робітників, фахівців і службовців.
- Пропозиції щодо вдосконалення організації
праці, систем оплати праці та матеріального заохочення, проектам
штатних розкладів;
- Необхідні дані та матеріали для аналізу
стану організації праці та заробітної плати;
- Звітність з питань
руху, підбору, розстановки і виховання кадрів;
- Резерв на
висунення на керівні посади;
- Заявки на потребу в кадрах;
табелі або інші документи обліку робочого часу;
- Заявки на
підвищення кваліфікації працівників підприємства.

2. На підставі пункту (1) виділити перелік функцій управління і управлінських робіт, що підлягають автоматизації. Спроектувати перелік документів, які є вхідними і вихідними при виконанні кожної функції (роботи).
2. У якості першої менеджера з реклами, яка підлягає автоматизації, є розробка планів рекламних компаній по одному виду або групі товарів (послуг) і визначення витрат на їх проведення.
Необхідно від виробничого відділу отримати відомості про асортимент продукції, що випускається, інформацію про проекти цін на нову продукцію.
Вхідними документами для даної функції будуть:
- Квартальні та місячні плани збуту продукції;
- Відомості про постачальників продукції;
- Інформацію про ризики в питаннях доставки товарів, пов'язаних зі змінами зовнішніх умов і діяльністю конкурентів.
Вихідними документами будуть - інформація про стан і прогнозах про попит на продукцію на ринку; інформація про вибір каналів просування продукції; пропозиції з удосконалення якості продукції для виробничого відділу;
Наступною функцією фахівця менеджера з реклами, яка підлягає автоматизації, є функція аналізу мотивації і формування споживчого попиту на товари та послуги, виявлення найбільш ефективні ринки збуту.
Для реалізації даної функції необхідно отримання від планово-економічного відділу інформації про плановані обсяги виробництва.
Вхідними документами будуть щомісячні плани виробництва продукції; вихідними - інформація про стан товарного ринку; пропозиції щодо зміни цін на окремі види продукції у зв'язку зі зміною попиту.
Необхідно також отримання інформації від фінансового відділу про собівартість продукції і величиною очікуваного прибутку. Відповідно, тут вхідними документами будуть відомості про собівартість продукції та відомості про величину очікуваного прибутку.
Наступною функцією, яка підлягає автоматизації, є функція організації розробки рекламних текстів, плакатів, проспектів, каталогів, буклетів.
Для реалізації даної функції необхідна робота з таким працівником, як дизайнер, який забезпечує розробку необхідних макетів рекламних носіїв. Для реалізації даної функції необхідно отримання інформації про наявність відповідних видаткових матеріалів від комп'ютерного відділу, які є вхідними даними.
Вихідні дані:
- Аналітична інформація про стоянні споживчих переваг (через систему інтернет);
- Макети засобів реклами.
Також для більш повної автоматизації даної функції необхідно повне надання відповідної вхідної інформації від канцелярії. В якості вихідних даних в цьому випадку виступають пакети інформаційних аналітичних матеріалів.
3. Для кожної з вибраних функцій (робіт) виявити перелік вхідних та вихідних показників. Записати показники в таблицю, яка повинна містити такі стовпці:
- Найменування показника,
- Позначення показника на формалізованій мові,
- Номер функції управління (роботи),
- Ознака: «вхідний» або «вихідний» для даної функції.
3. Визначимо перелік вхідних та вихідних показників для виявлених у другому пункті управлінських функцій:
1) розробка планів рекламних компаній по одному виду або групі товарів (послуг) і визначення витрат на їх проведення.
Вхідними показниками для даної функції будуть:
- Обсяг реалізації (фактичний, плановий).
- Розмір партії (фактичний, плановий)
Вихідними показниками для даної функції будуть:
- Ціна продукції оптимальна;
- Обсяг реалізації оптимальний;
- Витрата коштів на проведення рекламної компанії.
2) Аналіз попиту та споживання, їх мотивацій споживачів, тенденцій їх розвитку.
Вхідними показниками для даної функції будуть:
- Обсяг реалізації (фактичний, плановий).
Вихідними показниками для даної функції будуть:
- Обсяг реалізації оптимальний.
3) Розробка рекламних текстів
- Трудомісткість (фактична, планова);
- Витрата матеріалу (фактичний, плановий);
- Час роботи (фактичне, планове);
Вихідні дані:
- Продуктивність (фактична, планова);
- Заробіток працюючого (фактичний)
Складемо таблицю вхідних і вихідних показників для певних функцій управління.

Найменування показника
Позначення показника
Номер функції управління
Ознака для даної функції
Розмір партії
- Фактичний
ф
1
вхідний
- Плановий
пл
1
вхідний
Ціна продукції
- Фактична
З ф
1
вхідний
- Планова
З пл
1
вхідний
- Оптимальна
З opt
1
вихідний
- Середня
С з
1
вхідний
Обсяг реалізації:
- Фактичний
Q ф
1,2
вхідний
- Плановий
Q пл
1,2
вхідний
- Оптимальний
Q opt
1,2
вихідний
Витрата грошових коштів
- Фактичний
d ф
1
вихідний
- Плановий
d пл
1
вихідний
Трудомісткість
- Фактична
t ф
3
вхідний
- Планова
t пл
3
вхідний
Витрата матеріалу
- Фактичний
d ф
3
вхідний
- Плановий
d пл
3
вхідний
Час роботи
- Фактичне
t ф
3
вхідний
- Планове
t пл
3
вхідний
Продуктивність
праці
- Фактична
Р ф
3
вихідний
- Планова
Р пл
3
вихідний
Заробіток працюючого
- Фактичний
З ф
3
вихідний

Список використовуваної літератури:
1. Балдін К.В., Інформаційні системи в економіці: Підручник - 4-е вид. перераб. і доп. / К.В. Балдін .- М.: «Дашков і К », 2007 .- 395с.
2. Балдін К.В., Уткін В.Б., Інформаційні системи в економіці: Підручник .- 5-е вид. перераб. і доп. / К.В. Балдін, В.Б. Уткін .- М.: «Дашков і К », 2008 .- 395с.
3. Барановська Т.П., Лойко В.І., Інформаційні системи і технології в економіці / Т.П. Барановська, В.І. Лойко .- М.: Фінанси і статистика, 2005 .- 416с.
4. Інформаційні системи в економіці / Під ред. Г А. Титаренко .- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008 .- 463с.
5. Фріонова Л.Р., Документаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства / Л.Р. Фріонова .- Видавництво Пензенського державного університету, 2003 .- 178с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Контрольна робота
62.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційні системи в економіці 5
Інформаційні системи в економіці 6
Інформаційні системи в економіці 4
Інформаційні системи в економіці 3
Автоматизовані інформаційні системи в економіці
Автоматизовані інформаційні системи в економіці 2
Інформаційні системи в економіці 2 лютого
Інформаційні системи в економіці 2 березня
© Усі права захищені
написати до нас