Інформаційна політика газети Ставропольські губернські відомості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення
Глава I Типологічні особливості газети «Ставропольські губернські відомості» за 2006-2007 рр..
1.1. Тіпоформірующіе ознаки газети «Ставропольські губернські відомості»
1.2. Побічні і формальні ознаки газети «Київських губернських відомостей»
Глава II Специфіка інформаційної політики газети «Ставропольські губернські відомості» у зв'язку зі зміною періодичності
2.1. Специфіка інформаційної політики газети «Ставропольські губернські відомості» у зв'язку зі зміною періодичності
2.2. Особливості жанрової системи «Київських губернських відомостей»
Висновок
Список літератури
Додаток

ВСТУП
Актуальність дослідження зумовлена ​​інформаційними, суспільно-політичними і економічними процесами, що протікають в сучасній Росії. У країні зазнає реформування політична, економічна, соціальна сфери, однак, в процесі реалізації реформ накопичуються проблеми, виникають протиріччя на різних рівнях (як між самими органами влади, так і між органами влади та суспільством). Особливо актуальними ці питання стають на місцевому рівні, де реформи реалізуються безпосередньо. Успіх реформи багато в чому залежить від того, як вона сприйнята на місцях, наскільки ефективною буде політика місцевих органів влади. Виникаючі в ході соціально-політичних перетворень проблеми і протиріччя знаходять відображення на сторінках суспільно-політичних видань, а, отже, підходи видання до висвітлення цих проблем обумовлюють інформаційну політику газети.
Джерельною базою дослідження є газета «Ставропольські губернські відомості» за 2006 - початок 2007 рр..
Хронологічні рамки дослідження: 2006 - початок 2007 рр..
Об'єктом дослідження виступає сучасна суспільно-політична регіональна преса.
Предметом дослідження: особливості інформаційної політики і жанрової системи газети «Ставропольські губернські відомості» за 2006 - початок 2007 рр..
Метою даної роботи: виявити пріоритетні аспекти реалізації інформаційної політики видання.
Для досягнення поставленої мети ми вважаємо за доцільне в процесі дослідження вирішити такі завдання:
ü виявити типологічні особливості газети «Ставропольські губернські відомості» за 2006 - початок 2007 р.;
ü визначити ступінь впливу зміни періодичності на інформаційну політику;
ü проаналізувати відображення редакційної позиції в жанровій структурі газети.
Методи дослідження: контент-аналіз, порівняльний, описовий.
Практична значимість: робота може бути застосовуватися при вивченні навчальних курсів «Інформаційна політика», «Основи творчої діяльності журналіста» і «Типологія періодичної преси». Результати дослідження можуть використовуватися редакціями при виробленні власної концепції політики видання, а також журналістами-практиками при визначенні підходів у висвітленні тієї чи іншої тематики.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому проаналізовано інформаційна політика суспільно-політичної газети «Ставропольські губернські відомості» за 2006 - 2007 рр.., Тобто виявлено основні тенденції побудови інформаційної політики цього видання на сучасному етапі.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури з 29 найменувань.

РОЗДІЛ 1. Типологічні особливості газети «Ставропольські
губернські відомості »за 2006-2007 рр..
1.1. Тіпоформірующіе ознаки «Київських губернських
ведомостей »як суспільно-політичного видання.
Газета «Ставропольські губернські відомості» заснована в 1850 році як офіційне видання губернатора Ставропольської губернії. Є першим друкованим органом на Північному Кавказі. У 1917 р. вона була закрита більшовиками. Вихід відновлений в 1992 році.
За словами головного редактора А.А. Ємцов, «газета не дотується державою, крайової і муніципальною владою, живе на зароблені кошти».
Теоретик журналістики Є.П. Прохоровим вказував на те, що «певне редакцією напрямок і заснована на ньому інформаційна політика реалізується через формування особи видання» [1]. Тобто через формування системи зовнішніх ознак, внутрішнього змісту, творчих форм вираження його типологічних характеристик. До цього твердження можна також додати, що чітко вивірена типологія газети «може допомогти у визначенні концепції та побудові редакційно-видавничої моделі ЗМІ» [2]. У зв'язку з цим для визначення інформаційної політики видання ми вважали за потрібне спочатку виявити його типологічні особливості.
Серед кількох вивчених методів типологічного аналізу (О. М. Алексєєв, М.В Шкондін, Є. П. Прохоров, А. Г. Бочаров [3]) нам найбільше підійшла модель аналізу, розроблена А.І. Акопова і представлена ​​у навчально-методичному посібнику «Періодичні видання» [4]. Але, щоб аналіз виглядав найбільш повно, по деяких питаннях ми будемо звертатися до типологічним підходам О.М. Алексєєва.
У першу чергу визначимо тіпоформірующіе ознаки, який є «основним видом типологічних ознак, які безпосередньо впливають на виникнення, розвиток і трансформацію типу видання» [5]. До них відносяться видавець, цілі та завдання, читацька аудиторія.
Засновник і видавець - ЗАТ «Преса». Головний редактор - А.А. Ємцов.
На офіційному сайті видання представлено оголошення: «Ставропольські губернські відомості» - газета суспільно-політичного характеру, об'єктивно дає оцінку політичній та економічній ситуації в краї. Її читає керівний склад СК, керівники сільського господарства, керівники провідних підприємств краю, а також громадські та політичні обличчя краю, з якими ми працюємо ». Виходячи з цієї заяви і спираючись на газетні публікації, постараємося виявити основні цілі та завдання видання.
У газеті об'ємні аналітичні матеріали поєднуються з новинними блоками і журналістськими коментарями. Сукупність усіх матеріалів створює детальну картину того, що відбувається в краї та Росії. Отже, можна говорити про інформування аудиторії, як про одну з основних цілей аналізованого періодичного видання. Але, так як щотижнева періодичність «Київських губернських відомостей» не дозволяє оперативно реагувати на події, ключовою метою залишається аналіз того, що відбувається.
Велика кількість матеріалів у газеті присвячено політичній, економічній і духовного життя суспільства. Це повністю віддзеркалює суспільно-політичний тип видання. Редакцією зачіпаються проблеми освіти: «Школам - особливу увагу» (СГВ. - 2006. - № 119), «У освіта увіллються мільйони» (СГВ. - 2006. - № 120), «Нова школа в селищі» (СГВ. - 2006 . - № 123); ЖКГ: «Пенсіонер« поставив »газовиків на лічильник» (СГВ. - 2006. - № 118), «Не платиш - ризикуєш залишитися без світла» (СГВ. - 2006. - № 120), «Житловий кодекс - робота над помилками »(СГВ. - 2006. - № 120),« Доступне житло в нашому краї »(СГВ. - 2006. - № 121),« Як будемо платити за тепло? (СГВ. - 2006. - № 135); охорони здоров'я: «Щоб був здоровий народ» (СГВ. - 2006. - № 114 - 115), «Здоров'я на вагах медСТРАХА» (СГВ. - 2006. - № 120), « На порядку денному - здоров'я городян »(СГВ. - 2006. - № 121),« Ну-с, будемо лікувати? »(СГВ. - 2006. - № 127),« Як справи з «Здоров'ям»? »(СГВ. - 2006. - № 127); проблеми сільського господарства: «Збиральна кампанія стартувала» (СГВ. - 2006. - № 114 - 115), «Великим чи буде коровай?» (СГВ. - 2006. - № 116), «Зібрано врожай - працювати продовжуй »(СГВ. - 2006. - № 118),« Яким вийшов фермерський коровай »(СГВ. - 2006. - № 121),« Від відродження господарства до процвітання села »(СГВ. - 2006. - № 131) . Багато уваги приділяється питанням законодавства і судочинства. Про це свідчить велика кількість тематичних рубрик: «З прокуратури», «Кримінал», «НП», «Суд та діло», «Злочин і кара», «Права людини», «Феміда». Таким чином, до цілей і завдань видання можна віднести аналіз злободенних подій різної тематики.
Редакція газети ставить перед собою ще одне завдання - просвітництво читачів. У «Київських губернських відомостях» регулярно публікуються матеріали про досягнення в галузі науки, техніки і культури. Особливо увага приділяється подіям культурного життя краю: концерти, театральні постановки, фестивалі, презентації. Протягом двох років виходили матеріали з рукопису краєзнавця Германа Бєлікова про володаря, Кавказу (рубрика «Сторінки історії»).
Чи правомірно буде твердження, що «Ставропольські губернські відомості» виконують і ідеологічну функцію. Про це свідчать рубрика «Мала батьківщина» і регулярні публікації патріотичної тематики: «Пам'ятаємо захисників Ставрополя» (СГВ. - 2006. - № 108 - 109), «Вартові Вітчизни» (СГВ. - 2006. - № 116), «Ставрополь увійшов до когорти найкращих міст євроазіатського континенту »(СГВ. - 2006. - № 131).
Ще одна мета, без якої не може існувати видання, - отримання прибутку. Її «Ставропольським губернським відомостям» приносять в першу чергу рекламні тексти та модулі.
Так як А.І. Акопов у своїй класифікації не виділяє такий важливий типологічна ознака, як функції видання, то ми вважали за необхідне звернутися до досліджень О.М. Алексєєва.
«Це завдання (ідентифікація соціально-інформаційних функцій) в емпіричних дослідженнях« світу преси », наскільки нам відомо, поки не ставилася. Тут зроблений підхід до її вирішення, особливо з урахуванням особливої ​​важливості цього параметра саме для типологічного аналізу »[6].
Алексєєв виділяє кілька типів соціально-інформаційних функцій видання. Стосовно до нашого видання, отримуємо наступний результат (див. діаграму 1.).
\ S Діаграма 1.Соціально-інформаційні функції газети «Ставропольські губернські відомості».
«Для більш точної функціональної характеристики періодичного видання в признаковом анкеті було введено розмежування пріоритетних (ведучих) і, так би мовити, другорядних (підлеглих) функцій для будь-якого окремо взятого друкованого ЗМІ» [7]. З діаграми видно, що переважаючими (провідними) функціями для «Київських губернських відомостей) є аналітична (27%), рекламна (19%), оглядова (14%) та просвітницька (13%).
Аудиторія «Київських губернських відомостей» досить різноманітна. Хоча нам говорити про те, що її справді читають усі віку складно. Ми постараємося пояснити цю тезу по ходу нашого аналізу. А.І. Акопов зазначає, що «читацьку аудиторію слід визначати з:
- Матеріалів читацьких конференцій (якщо такі проводилися);
- Редакційних звітів і передових статей;
- За листами читачів і їх оглядам;
- За характером матеріалів »[8].
Застосувавши дані рекомендації, ми проаналізували газету і змогли зробити певні висновки. По-перше, звернемося до листів читачів (так як даних за першими двома пунктами нами виявлено не було). Наведемо приклади: Н.І. Зацепина пише, що вона - бабуся одного з новобранців. І дякує командирів за гарне ставлення до онука у частині («Спасибі командирів». - СГВ. - 2006. - № 118). Інша читачка з м. Рясного пише: «Отримала черговий номер« Ведомостей ». Спасибі вам за цю газету, прочитала її від і до. Мені вже 81 рік. »(« Бабусині накази ». - СГВ. - 2006. - № 130). Ще в одних матеріалах читаємо: «Днями до редакції« Відомостей »потрапив лист жителя села Новоселицького, ветерана ВВВ А.С. Осипова »(Вода, футбол і червона сорочка / / СГВ. - 2006. - № 120) або« До редакції «Відомостей», за допомогою звернулися пенсіонери Парасотченко із села Степового »(Справжнє свинство / / СГВ. - 2007. - № 8 ). А в № 9 за 7 - 14 березня 2007 листів пенсіонерів відведена ціла смуга під назвою «Глас народу»: «Шановна редакціє! Вирішила звернутися до вас від імені всіх жителів села Московське, від імені всіх пенсіонерів »(Нам залишається тільки живцем поховати себе / / СГВ. - 2007. - № 9),« Пише вам пенсіонер з хутора Беловского Кочубєєвського району Луценка Микола Васильович. Я вважаю, що ваша газета найнезалежніша в Ставропольському краї, тому ви ріжете правду-матку всім панам, незважаючи на їх чини та ранги »(Наші хутори розграбували прибульці / / СГВ. - 2007. - № 9).
Після наведених листів ми можемо виправдано говорити, що певну частину аудиторії газети становлять люди похилого віку, що проживають на території всього краю.
Тепер звернемося до ще одного джерела інформації (за А. І. Акопова) для з'ясування аудиторії «Київських губернських відомостей» - характером матеріалів. Тут ми не будемо детально зупинятися на аналізі текстів, а позначимо їх загальну тематику. Досить велика кількість текстів повідомляє про політичне, економічне і духовного життя всього краю і крайового центру, присутні матеріали пізнавально-розважального характеру з Росії та світу. Це повністю віддзеркалює суспільно-політичний тип видання і свідчить про облік інформаційних запитів та інтересів аудиторії, особливостей її складу і структури. Отже, ми можемо говорити, що ще одна частина аудиторії - це представники уряду краю, місцеві чиновники, населення 30 і більше років - досить освічені люди, стурбовані проблемами регіону.
Варто відзначити, що в газеті за перше півріччя 2006 року помітно мало уваги приділяється текстам, орієнтованим на молодих людей. Ні постійних рубрик на дану тему. А інформаційними приводами одиничних матеріалів, в основному, є фестивалі, конкурси, конференції. У другому півріччі матеріали молодіжної тематики з'являються у кожному номері: «Лауреатство за виставу« Едіт Піаф »(СГВ. - 2006. - № 114-115),« Студенти СГУ підкорили Італії »(СГВ. - 2006. - № 125),« Студенти СГУ вміють все: і вчитися, і співати, і танцювати »(СГВ. - 2006. - № 141),« Підсумки минулого року підвело молодь »(СГВ. - 2007. - № 1).
Дитяча аудиторія також не охоплена. Якщо і зустрічаються які-небудь матеріали, то вони спрямовані більше на батьків, а не на дітей, так як дають рекомендації з виховання, освіти дітей: «Цей день діти запам'ятають надовго» (СГВ. - 2006. - № 124), «Щоб не було помилок »(СГВ. - 2006. - № 127),« Спортивний куточок своїми руками »(СГВ. - 2006. - № 132).
Якщо ж аналізувати читацьку аудиторію грунтуючись на гендерному факторі, то «Ставропольські губернські відомості» призначені як для чоловіків, так і для жінок. Крім загальних статей, є і спеціалізовані смуги. Так спеціально для чоловіків призначена постійна смуга «Автоклуб», для жінок - «Стиль життя».
За підсумками дослідження, можна зробити висновок, що провідним тіпоформірующім ознакою для даного видання ми можемо назвати цілі і завдання. Саме вони зумовлюють тематику і спрямованість матеріалів. У той же час не менш важливу роль грає і аудиторний фактор, тобто інтереси і запити читачів.
1.2. Вторинні і формальні ознаки газети «Ставропольські
губернські відомості »
Інформаційна політика видання залежить, в тому числі і від вторинних типологічних ознак. Дослідник типології друку Акопов А.І. визначає вторинні (залежні) типологічні ознаки як «вид ознак, які характеризують тип видання в залежності від тіпоформірующіх ознак і обумовлених їм (типом)» [9]. До них відносяться авторський склад, внутрішня структура, оформлення та жанри. Для розгляду останнього із перелічених ознак нами виділено окремий параграф.
У «Київських губернських відомостях» працює 30 чоловік. З них 17 - творчі співробітники, 12 - працівники рекламного відділу і 11 - технічного.
Головний редактор громадсько-політичної газети «Ставропольські губернські відомості» Олександр Олександрович Ємцов. Він не тільки вирішує юридичні питання, а й сам пише про злободенні теми, під його керівництвом також проходить економічно-матеріальна організація діяльності редакції.
Практично у всіх публікаціях у «Київських губернських відомостях» зазначено авторство. Постійні авторами газетних публікацій є А. Ємцов, А. Фішкін, І. Постовий, Г. Сергушина, Н. Аладіна, В. Пересипкіна, Г. Ткаченко, Н. Макагонова та ін Автори матеріалів довідкових та розважальних відділів не вказуються.
Кожен творчий працівник редакції має тему, на якій він спеціалізується. Наприклад, І. Постова розповідає про події і судових розглядах (міліцейська начальника «замовила» дружина / / СГВ. - 2007. - № 6; Не ображайте сироту - прокурор покарає! / / СГВ. - 2007. - № 6; Крав все, що під руку потрапляло / / СГВ. - 2006. - № 110; Любителі алмазів «сіли» на три роки / / СГВ. - 2006. - № 140). М. Євтушенко, Г. Ткаченко, А. Фішкін, В. Івановський спеціалізуються з проблемних тем суспільного характеру (Як тобі живеться, ветеран? / / СГВ. - 2007. - № 4; Втрачені квартири / / СГВ. - 2007. - № 4; Почому нині життя людське? / / СГВ. - 2006. - № 140; Показуха, як спосіб управління / / СГВ. - 2007. - № 6).
Іноді за конкретним автором закріплена окрема рубрика. Так, матеріали (рецензії, замальовки) про знаменитостей належать В. Пересипкіна (рубрика «Кур'єр культури»). Г. Ткаченко відповідає за рубрику «Автоклуб», Н. Макагонова - за «Стиль життя». Всі перераховані рубрики є постійними.
Один з вторинних типологічних ознак - структура видання. «Важливий чинник, що визначає структуру номери, - змістовно-тематична модель видання. Його загальна довгострокова модель, яка фіксує сталі характеристики, конкретизується в моделях окремих номерів, пов'язаних з певним періодом »[10]. Досліджуване видання має чітко витриману внутрішню структуру. До середини 2006 року перша смуга традиційно відводилася під інформаційні жанри. Тут розміщувалася постійна рубрика «Хроніка дня», що включає офіційні повідомлення органів влади, міська і крайова новини, актуальну інформацію про події в Росії і за кордоном. Обов'язковим елементом першої смуги була малюнок, що ілюструє першу новину.
Другу смугу в 2006 р. займала рубрика «Події / Коментарі», яка ділилася на підрубрики «Події», «НП», «Ситуації». Якщо перша смуга - місце для нотаток (в основному подієвих), то друга - для інформаційних кореспонденцій і звітів.
Постійними рубриками на третій і четвертій смугах є «У країні» і «Світ» відповідно. Як випливає з посилань газети, в них публікуються передруку з відомих видань (наприклад «The Times», «The Sun") і повідомлення інформаційних агентств (наприклад, РІА-Новини, Associated Press, Fox News).
Після зміни періодичності зі щоденною на щотижневу, перша смуга перестала бути місцем публікації матеріалів. Тепер на ній позначаються основні теми номера. А центральне місце займає не оперативна інформація з фотоілюстраціями, а назва проблемного матеріалу (представленого всередині номери) супроводжується ілюстрацією (найчастіше це карикатурні малюнки, а не фотографії).
Проведений нами контент-аналіз «Київських губернських відомостей» показав, що 19% публікацій в газеті займають матеріали, розміщені у рубриках, присвячених судової тематики («З прокуратури», «Кримінал», «НП», «Суд та діло», «Злочин і кара »,« Права людини »,« Феміда »).
Для газети характерно стабільне жанрове наповнення рубрик, тобто в кожній рубриці з номера в номер публікуються матеріали тільки одного жанру. Наприклад, у рубриці «Обличчя» публікувалися аналітичні інтерв'ю з різними діячами науки, політики, мистецтва. Виняток становлять дві рубрики («Вернісаж» і «Виставка»), в яких крім кореспонденцій, іноді розміщуються репортажі.
Всі аналітичні та художньо-публіцистичні матеріали мають ілюстрацію. 75% - фотографії, 13% - комікси, 7% - таблиці, 2% - карти, 3% - діаграми. Із загальної сукупності фотографій 67% складають портретні знімки.
Газета оформляється трьома кольорами: червоним, чорним і білим. У новорічному випуску червоний змінюється на зелений.
Основний шрифт газети - 8 кегль. Використовується три види лінійок: тонка 1-пунктова, 2-х, 4-пунктова для розбивки матеріалів на смузі.
Заголовки написані прописними літерами, курсивом виділяються цитати інтерв'юйованих.
Рубрики написані чорним шрифтом на сірій підкладці, підрубрики - білим шрифтом на чорній. Матеріали окремих підрубрику укладені в рамку. Текст на смузі організовується за допомогою абзаців, заголовків, лидов, врізок.
«Формальні типологічні ознаки - це ознаки, що характеризують тип видання за допомогою вимірюваних параметрів, що залежать від типу видання, тіпоформірующіх і вторинних типологічних ознак» [11]. За формальними ознаками «Ставропольські губернські відомості» можна охарактеризувати наступним чином. Обсяг - 8-16 смуг (перша півріччя 2006 р.), потім - 24. Наклад - 10 тис. прим. Періодичність - щоденна (у першому півріччі 2006 р.), потім - щотижнева.

РОЗДІЛ II. СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ГАЗЕТИ «Ставропольський Губернські відомості» У
ЗВ'ЯЗКУ З ЗМІНОЮ ПЕРІОДИЧНОСТІ
2.1. Специфіка інформаційної політики газети
«Ставропольські губернські відомості» у зв'язку зі зміною
періодичності
У «Київських губернських відомостях» від 29 червня (№ 114 - 115) на першій смузі, під рубрикою «Хроніка дня» було надрукованій оголошення про те, що «Наступний номер« Ведомостей »(тижневик) вийде в середу 5 липня). З тих пір видання змінило свою періодичність і стало виходити один раз на тиждень (по середах).
Головний редактор А. Ємцов зміну періодичності прокоментував так: «Мета будь-якого підприємства - отримання прибутку. Щоденне видання в цьому відношенні дуже невигідно: на наступний день номер стає неактуальним, і купувати його ніхто не стане. До того ж «Ведомости» почали втрачати абонентів ».
Одночасно з періодичністю змінився видавець (замість ЗАТ «Преса» видавцем стало ТОВ «Ставропольські губернські відомості»). Збільшився обсяг видання з 8 - 16 до 24 смуг. Зменшилася кількість творчих співробітників на 4 особи.
Змінилися і способи реалізації інформаційної політики. Спираючись на визначення інформаційної політики, дане дослідником теорії журналістики Є.П. Прохоровим («Інформаційна політика - це ідейно-творча концепція ведуться проблемно-тематичних ліній, напрям даного ЗМІ, характер розробки якого визначається соціальною позицією і втілюється в сукупності прийнятих форм реалізації програми» [12]), ми простежили такі зміни в газеті «Ставропольські губернські відомості »в даній області.
По-перше, як показав аналіз, інформаційні матеріали поступилися місцем аналітичним і художньо-публіцистичним. Контент-аналіз річної підшивки видання дозволив виявити наступне процентне співвідношення матеріалів даних жанрових форм по півріччях:
1 півріччя (періодичність - щоденна): інформаційні - 46%, аналітичні - 34%, художньо-публіцистичні - 20%;
2 півріччя (періодичність - щотижнева): інформаційні - 31%, аналітичні - 49%, художньо-публіцистичні - 20%.
Незначно змінилася в порівнянні з першим півріччям 2006 р. представленість різних видів тематики на сторінках газети «Ставропольські губернські відомості». Процентне співвідношення різних тим, що зустрічаються у виданні у першому півріччі 2006 р. і в другому півріччі 2006 - початку 2007 рр.. представлено в діаграмі 2 і діаграмі 3 відповідно.
\ S Діаграма 2. Тематичне розмаїття на сторінках газети «Ставропольські губернські відомості» в першій половині 2006 р.
\ S Діаграма 2. Тематичне розмаїття на сторінках газети «Ставропольські губернські відомості» в другій половині 2006 р. - початку 2007 р .
Як видно з представлених вище діаграм, в другому півріччі в поле зору газети потрапляють всі ті ж теми, що і в першому. Тим часом відбувається певний перерозподіл ступеня інформаційного інтересу видання до них. Наприклад, кількість публікацій, присвячених економіці, зростає на 6,5%, кількість публікацій, присвячених політиці та культурі - на 2%, побутовим історіям - на 14, 4%. На початку 2007 р . спостерігається сплеск публікацій, присвячених політичній тематиці, що, на наш погляд, обумовлено стартувала на той момент в краї передвиборної кампанії.
У цілому, на сторінках «Київських губернських відомостей» представлений найширший коло хвилюючих суспільство тем.
Серед тем, які є, за словами головного редактора А.А. Ємцов, принциповими для інформаційної політики видання - діяльність Державної Думи СК, а особливо діяльність губернатора Ставропольського краю. Цій темі часто присвячувалися передові статті газети. Крім того, розвиток цієї теми у виданні зумовило і розвиток нового для газети художньо-публіцистичного жанру - листи. Про поточні події в Думі повідомлялося в рубриках «У Держдумі краю» та «У ЮФО».
Цілком обгрунтовано аналізу піддаються дії політиків та політичних партій, проблем і новацій у сфері бізнесу, ситуації на загальноукраїнському ринку.
Можна погодитися з дослідником журналістської творчості Г. В. Лазутіна [13], що розділяє проблеми на вічні, які дозволяються і виникають знову, на новому рівні (скажімо проблеми збереження життя, протистояння війні, боротьби зі злом); і ті, які породжуються певним часом і обставинами. Газета «Ставропольські губернські відомості» намагається висвітлювати весь спектр можливих проблем.
2.2. Особливості жанрової системи «Київських губернських відомостей»
За визначенням А.А. Тертичного, під журналістськими жанрами слід розуміти «стійкі групи публікацій, об'єднані вихідними змістовно-формальними ознаками». [14] Залежно від цих ознак, тобто жанрообразующих факторів, до яких відносяться предмет відображення, цільова установка і метод відображення, жанри поділяються на три великі групи, а саме: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні.
За підсумками проведеного контент-аналізу, було виявлено, що у зв'язку переходом видання з щоденної на щотижневу періодичність відбулася зміна пріоритетів в жанрових формах. Цю тенденцію ми відобразили в наступних діаграмах (див. Діаграма 4 і Діаграма 5).
\ S
Діаграма 4. Співвідношення жанрових форм на сторінках газети «Ставропольські губернські відомості» з січня по липень 2006 року.
На початку 2006 року переважати були інформаційні жанри. Це обумовлено бажанням редакції відповідати запитам аудиторії, адже сучасний читач зацікавлений у максимальній інформативності газети. Тому новини часто є найважливішою складовою інформаційного продукту.
Різноманітністю відрізняються і аналітичні жанри. За кількісним співвідношенням вони займають друге місце. У той же час, матеріали, написані в художньо-публіцистичних жанрах, з'являються у кожному номері (рубрики «Кур'єр культури», «Дата», «Листи губернатору», «Веселуха»).
\ S Діаграма 5. Співвідношення жанрових форм на сторінках газети «Ставропольські губернські відомості» з липня 2006 по березень 2007 р.
З липня 2007 року газета стала виходити один раз на тиждень. Видання переорієнтувалося з інформаційної спрямованості на аналітичну. Внаслідок цього на перше місце виходять аналітичні жанри журналістики. Відсоток інформаційних жанрів падає з 46% до 31%. Художньо-публіцистичні (20%) матеріали залишилися на тому ж рівні.
До інформаційних жанрів А.А. Тертичний відносить замітку, інформаційну кореспонденцію, інформаційний звіт, інформаційне інтерв'ю, Бліцопрос, питання-відповідь, репортаж і некролог. З усіх перерахованих жанрів в аналізованому виданні у першому півріччі 2006 року переважають такі, як: замітка (31%), інформаційна кореспонденція (27%), інформаційний звіт (19%), репортаж (9%).
Для інформаційних жанрів у газеті відведені смуга «Події. Коментарі »і рубрики« Хроніка дня »,« У країні »,« У Південному Федеральному окрузі »,« НП »та інші. В основному, публікації представлені подійними нотатками, що містять фактологіческое опис якого-небудь події. Наприклад: «У районі військового госпіталю по вулиці Матросова якийсь житель міста, що знаходився в той момент у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по молодих людях, прогулюватися в цьому районі» (З воздушки по перехожих / / Ставропольські губернські відомості. - 2006. - № 90 - 91).
Популярні на сторінках «Київських губернських відомостей» судові звіти. У них стисло викладається суть злочину, переважно скандального і тому сенсаційного, передається зміст захисту та звинувачення: «З матеріалів справи випливає, що засуджені - колишні міліціонери охоронно-конвойної служби конвойного взводу ІТТ УВС м. П'ятигорська. Перебуваючи в палаті травматологічного відділення <...> вони вчинили дії, що явно виходять за межі їх повноважень і спричинили порушення охоронюваних законом інтересів суспільства і держави »(Тепер будуть знати, з ким пити / / Ставропольські губернські відомості. - 2006. - № 139).
На сторінках видання можна зустріти репортажі. В основному вони відносяться до рубрики «Кур'єр культури» і повідомляють про театральні постановки, презентаціях, концертах. Наприклад, «Гра в кохання» (Гра в кохання / / Ставропольські губернські відомості. - 2007. - № 1, див. Додаток 1.). Колорит події (прем'єри спектаклю) створюється завдяки тому, що журналіст фіксує враження, репліки, мовні епізоди. Автор не тільки наочно описує подію, але й викликає співпереживання читача. Це виражається через співпереживання автора, викликане його знайомством з подією (виставою).
Аналітичні жанри у газеті «Ставропольські губернські відомості» представлені таким співвідношенням: стаття - 21%, аналітичне інтерв'ю - 17%, аналітична кореспонденція - 13%, аналітичний звіт - 11%, рецензія - 7%, лист - 7%, коментар - 5% , журналістське розслідування - 5%, огляд ЗМІ - 5%, есе - 3%, соціологічне резюме - 3%, бесіда - 2%, огляд - 2%.
Загальна завдання цих публікацій - роз'яснювати суть різних суспільних подій, феноменів, показувати тенденції їх розвитку, їх значимість; аналізувати та поширювати передовий досвід вирішення різних завдань; критикувати неефективні або шкідливі шляхи, способи, засоби досягнення тих чи інших цілей, виступати проти помилкових установок.
Як приклад, проаналізуємо кілька матеріалів.
Жанр аналітичного інтерв'ю можна продемонструвати публікацією «Справедлива» і «Єдина» повинні були домовитися, а не бути в протистоянні »(СГВ. - 2007. - № 8). Тут співрозмовник журналіста (Гендиректор ВАТ «Шпаковскрайгаз» Аркадій Дранец ») викладає свої знання, уявлення, думки про протиборство двох партій. Завдяки цьому виносяться певні оцінки того, що відбувається.
Рецензією є матеріал Валерії Пересипкіна «Крок до розкриття таємниці загибелі Марини Цвєтаєвої» (Ставропольські губернські відомості. - 2006. - № 139, див. Додаток 3). Його основу складає відгук про підготовлювану книзі «Через летейской води ...». Примітно, що журналіст зосереджує свою увагу не тільки на зміст книги, але і на роботі автора, його творчих підходах.
З художньо-публіцистичних жанрів у газеті можна виділити нарис (21%), життєву історію (25%), епітафію (13%) і такі сатиричні матеріали як памфлет (17%), фейлетон (12%), сатиричний коментар (8%) , пародія (4%).
«Портретний нарис виникає в результаті художнього аналізу особистості героя, що спирається на дослідження різних її сторін (моральної, інтелектуальної, творчої), тобто в результаті виявлення характеру героя» [15]. Приклад - портретний нарису присвячений оперній співачці Любові Казарновської (Єдина і неповторна / / Ставропольські губернські відомості. - 2007. - № 6, див. Додаток 4).
В якості пародії можна розглянути матеріал «Полювання на ведмедя» (Ставропольські губернські відомості. - 2006. - № 136, див. Додаток 5). Він парадують російську народну казку. Прим це враховуються всі нюанси пародіруемого явища: зачин («Справа була взимку в урядом забутої селі»), герої (мужики). В якості основних методів автор використовує гіперболу та іронію.
Сатиричні матеріали «Київських губернських відомостях» по об'єкту сатири можна розділити на дві групи: сатира «на обличчя» (об'єктом є депутати, політичні та державні діячі) і сатира на суспільне зло, людські пороки. Тим не менше, що б не вибиралося в якості об'єкта, сатиричні матеріали мають переважно політично підтекст. Редактор «Київських губернських відомостей» це явище пояснив так: «Давно відомо, що над політиками всього світу сміються. Те шаржі на них малюють, то ляльками представляють, то цілі мультяшні серіали про них ставлять. Мабуть, є в цьому сорті людей щось таке, що не дозволяє говорити з ними серйозно. Серйозно говорити, зрозуміло, ніхто з ними не забороняє, але ефекту, як показує життя, від цього ніякого. Проймає політиків, змушує їх мінятися тільки гумор, а краще - сатира ».
Особливу роль у цьому контексті відіграє постійна рубрика газети «Листи губернатору». У 2006 році була навіть випущена книга з однойменною назвою, до якої увійшли 40 листів. Автором цих матеріалів є редактор видання Олександр Ємцов. «Що таке мої« Листи »- гумор чи сатира, - я не беруся судити. Знаю одне: тут моє і багатьох моїх читачів особисте ставлення до губернатора Ставропольського краю А. Черногорова. До його вчинків, поведінки, тим чи іншим висловлювань »- зазначає А. Ємцов в передмові до книги. Всі листи містять елементи художньо-публіцистичних жанрів: фейлетону, памфлету, пародії.
Таким чином, ми можемо виявити такі тенденції розвитку жанрової системи в суспільно-політичній газеті «Ставропольські губернські відомості»:
по-перше, у зв'язку зі зміною періодичності, в газеті помінялися пріоритети жанрових форм: інформаційні жанри поступилися місцем аналітичним, знизивши свою кількість на 15%.
по-друге, аналітичні матеріали завжди були невід'ємною частиною кожного номера. Загальна завдання цих публікацій - роз'яснювати суть різних суспільних подій, феноменів, показувати тенденції їх розвитку, їх значимість; аналізувати та поширювати передовий досвід вирішення різних завдань.
по-третє, художньо-публіцистичні жанри представлені не всіма відомими в журналістики жанрами. Так, на сторінка «Київських губернських відомостей» ми не знаходимо легенди, епіграфа, ігри;
по-четверте, для «Київських губернських відомостей» характерний особливий вид матеріалів сатиричної спрямованості, які друкуються під рубрикою «Листи губернатору». Ці публікації можна навіть назвати «візитною карткою» даного видання.

Висновок
«Ставропольські губернські відомості» - суспільно-політична газета, не дотуються держава, і складова якусь опозицію правлячої влади. Основними соціально-інформаційними функціями для неї є: аналітична, оглядова, рекламна, просвітницька, розважальна, довідкова, консультативна.
Основними цілями і завданнями газети є інформування аудиторії про події, що відбуваються в Ставропольському краї та Росії, аналіз політичних і соціально-економічних подій і процесів суспільного життя. Журналісти звертаються до опису та коментування явищ сучасної дійсності. Сукупність усіх матеріалів являє собою осмислення явищ місцевого, загальноросійського, іноді світового масштабу, які редакція вважає найбільш значущими й актуальними для читача. У якості однієї з основних, можна відзначити і функцію всебічного освіти аудиторії.
Зміна періодичності видання вплинула як на типологічні ознаки видання (видавець, обсяг, авторський склад, структура), так і на предметно-тематичну спрямованість матеріалів. Відбулося деяке перерозподіл ступеня інформаційного інтересу видання до звичних тем. Так, зростає кількість публікацій, присвячених економіці (на 6,5%), політиці і культурі (на 2%), побутових історій (14, 4%). На початку 2007 р . спостерігається сплеск публікацій, присвячених політичній тематиці, що, на наш погляд, обумовлено стартувала на той момент в краї передвиборної кампанії.
Серед тем, які є, за словами головного редактора А.А. Ємцов, принциповими для інформаційної політики видання - діяльність Державної Думи СК, а особливо діяльність губернатора Ставропольського краю. Цій темі часто присвячувалися передові статті газети. Крім того, розвиток цієї теми у виданні зумовило і розвиток нового для газети художньо-публіцистичного жанру - листи.
У «Київських губернських відомостях існує свій підхід до організації матеріалів, до способу подачі журналістських текстів, у виданні журналіст по-своєму підходить до реалізації поняття структури інформації. У газеті існує чітко витримана внутрішня структура. Характерно також стабільний жанрове наповнення рубрик, тобто в кожній рубриці з номера в номер публікуються матеріали тільки одного жанру. Основна частина публікацій супроводжується ілюстраціями. Тому газета по-своєму оригінальна і пізнавана.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Акопов А.І. Періодичні видання. - Ростов-на-Дону, 1999.
2. Алексєєв О.М. Газетний світ пострадянської Росії: підхід до побудови типології. Вісник Московського університету. Серія 10. Журналістика. - 1998. № 3.
3. Ахмадулін Є.В. Короткий курс теорії журналістики. - М. - Ростов-на-Дону, - 2006.
4. Богданов Н.Г. Вяземський Б.А. Довідник журналіста. - Л., 1971.
5. Ворошилов В.В. Журналістика. - СПб., 2002.
6. Георгієв Д. Режисура газети. - М., 1979.
7. Грабельников А.А. Робота журналіста у пресі. - М., 2001.
8. Гуревич С.М. Номер газети. - М., 2002
9. Засурский Я.М., Алексєєва М.І., Болотова Л.Д. та ін Система засобів масової інформації Росії. - М., 2003.
10. Звягінцев А.В. Соціологія і психологія в журналістиці. - Ставрополь, - 2000.
11. Кім М.Н. Жанри сучасної журналістики. СПб., 2004.
12. Кім М.Н. Журналістика: Методологія професійної творчості. - СПб, 2004.
13. Кім. М.М. Новинна журналістика. - СПб., 2005.
14. Кім М.Н. Технологія створення журналістського твору. - СПб., 2001.
15. Ковалевський К.А. Татаринова В.Т. Газетні жанри. - М., 1955.
16. Коновалова О.В. Основи журналіста. - М. - Ростов - на - Дону, 2005.
17. Корконосенко С.Г. Основи журналістики. - М., 2002.
18. Корконосенко С.Г. Основи творчої діяльності журналіста. - СПб., 2000.
19. Лазутіна Г.В. Основи творчої діяльності журналіста. - М., 2004.
20. Мельник Г. С. Тепляшина А. М. Основи творчої діяльності журналіста. - СПб., 2004.
21. Прохоров Е.П. Введення в теорію журналістики. - М., 2002.
22. Тертичний О. А. Аналітична журналістика: пізнавально-психологічний підхід. - М., 1998.
23. Тертичний А.О. Жанри періодичної преси. - М., 2002.
24. Шостак М.І. Журналіст і його твір. - М., 1998.
25. I-формат. Журналістика провінції: Науково-публіцистичний альманах. - Випуск 1. - Ставрополь, 2005.
26. I-формат. Журналістика провінції: Науково-публіцистичний альманах. - Випуск 2. - Ставрополь, 2006.
27. http://www/media/utmn/ru/library, 17.01.2007
28. http://www.glossary.ru
29. http://www.guberniya.ru
Джерельна база:
1. Ставропольські губернські відомості за 2006 - початок 2007 р.


[1] Прохоров Е.П. Введення в теорію журналтістікі. - М., 2202. - С. 252.
[2] Акопов А.І. Періодичні видання. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 33.
[3] Алексєєв О.М. Газетний світ пострадянської Росії: підхід до побудови типології. Вісник Московського університету. Серія 10. Журналістика. - 1998. № 3. - С. 19.
[4] Акопов А.І. Періодичні видання. - Ростов-на-Дону, 1999.
[5] там-таки. - С. 52.
[6] Алексєєв О.М. Газетний світ пострадянської Росії: підхід до побудови типології. Вісник Московського університету. Серія 10. Журналістика. - 1998. № 3. - С. 21.
[7] Алексєєв О.М. Газетний світ пострадянської Росії: підхід до побудови типології. Вісник Московського університету. Серія 10. Журналістика. - 1998. № 3. - С. 21.
[8] Акопов А.І. Періодичні видання. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 31.
[9] Акопов А.І. Періодичні видання. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 53.
[10] Гуревич С.М. Номер газети. - М., 2002. - С. 112.
[11] Акопов А.І. Періодичні видання. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 54.
[12] Прохоров Е.П. Введення в теорію журналістики. - М., 2002. - С. 245.
[13] Лазутіна Г. В. Основи творчої діяльності журналіста. - М., 2000. - С. 77
[14] Тертичний А.О. Аналітична журналістика: пізнавально-психологічний підхід. - М., 1998. - С. 200.
[15] Тертичний А.О. Жанри періодичної преси. - М., 2002. - С. 262.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Курсова
81.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Інформаційна політика газети Ставропольські губернські відомості 20062007 рр.
Державна інформаційна політика в РФ
Інформаційна політика України
Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські
Репортаж на сторінках газети
З історії газети Правда
Аналітика на сторінках газети
Історія газети Правда Півночі
Оцінка типу якісної газети
© Усі права захищені
написати до нас