Інститут омбудсмена в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Інститут омбудсмена в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина

Інститут омбудсмена в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. (Тези) Уповноважений Верховної Ради з прав людини - це новий інститут для національної правової системи України, де з часу здобуття незалежності відбувається формування механізму захисту прав людини, необхідного для побудови демократичної соціальної правової держави. Визначення місця інституту омбудсмена в системі механізму захисту прав людини в Україні має важливе теоретичне і практичне значення.

Інститут омбудсмена є субсидиарно застосовним в правовому механізмі захисту прав людини і громадянина в Україні. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини доповнює існуючі способи захисту прав і свобод людини і громадянина, не скасовуючи і не переглядаючи компетенції державних органів, що забезпечують захист і відновлення порушених прав і свобод.

Омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від інших органів держави та посадових осіб. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звітує перед Верховною Радою про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні та про виявлені недоліки в законодавстві про захист прав людини і громадянина. Втручання в діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини забороняється.

До предмета відання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини віднесені управлінські відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не розглядає звернення, які розглядаються судами і припиняє розпочатий розгляд, якщо зацікавлена ​​особа звернулася за захистом своїх прав до суду, отже, судової юрисдикції, як основного способу захисту і відновлення порушених прав і свобод, віддається пріоритет у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина.

Характерною рисою інституту є те, що ефективність його роботи прямо залежить від органічного взаємодії і співпраці з іншими органами держави, що здійснюють захист прав людини і громадянина в Україні. Це досягається, насамперед, зобов'язання органів держави і місцевого самоврядування, так само як і об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій співпрацювати з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і надавати йому необхідну допомогу; наданням омбудсмену таких прав як невідкладного прийому посадовими особами, безперешкодного відвідування органів публічної влади, присутність на їх засіданнях, звернення до Конституційного Суду України, напрямок актів реагування у відповідні органи і т.д. При цьому вагомим умовою ефективності інституту виступають також особисті і професійні якості омбудсмена, насамперед, такі як моральний вигляд і досвід правозахисної діяльності. Таким чином, без "повнокровного" функціонування в Україну основних органів, що утворюють механізм захисту прав людини і громадянина, діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не призведе до досягнення будь-яких помітних результатів.

Слід сказати, що виробництво при розгляді справ омбудсменом має ряд переваг завдяки тому, що він не в такій мірі пов'язаний правовими рамками, як суди та інші органи держави і керується міркуваннями не тільки законності, а й справедливості, сумлінності, ефективності, доцільності. Крім того, розгляд звернень носить найчастіше більш неупереджений характер, ніж, наприклад, при розгляді в порядку підлеглості. Це дозволяє Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини також вирішувати скарги, які через їх незначність можуть бути залишені без уваги органами виконавчої влади, парламентом, судами.

Омбудсмен має ширші можливості щодо використання у правозахисній діяльності не тільки актів внутрішньодержавного законодавства, а й міжнародних стандартів у галузі прав людини.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, будучи суб'єктом права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом вправі звертатися, зокрема, з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, актів Президента Україна, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на підставі конкретних жолоб громадян, іноземців та осіб без громадянства. Це дає додаткові гарантії для захисту і відновлення порушених прав громадян, іноземців та осіб без громадянства, які не є суб'єктами права на конституційне подання про визнання нормативного акта неконституційним.

Значення ролі омбудсмена в механізмі захисту прав людини зростає у зв'язку з втратою прокуратурою функції загального нагляду при реалізації Розділу ХV Перехідні положення Конституції України.

Підводячи підсумки можна сказати, що установа інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини викликано не стільки кризою публічної адміністрації та механізму захисту прав людини і громадянина в Україну, скільки прагненням законодавця гарантувати більш якісний захист цих прав і усунути деякі прогалини в юридичному контролі над органами публічної влади, що залишаються "традиційними" органами, які здійснюють захист прав і свобод людини і громадянина в Україну, максимально наблизити стан забезпеченості прав і свобод людини до міжнародно-правових стандартів, зокрема до Загальної декларації прав людини.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Тези
10.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Інститут омбудсмена - захисника прав і свобод людини в історико-правовому аспекті
Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
Конституційні гарантії основних прав і свобод людини і громадянина в РФ
Гарантії дотримання прав і свобод людини і громадянина при здійсненні
Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчо
Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади
Поняття і класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина в Російській Федерації
Повноваження прокурора у сфері нагляду за дотриманням прав і свобод людини і громадянина
© Усі права захищені
написати до нас