Інспекційний контроль за сертифікованою продукцією

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Установа освіти
Білоруський державний університет
ІНФОРМАТИКИ І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Кафедра метрології та стандартизації
РЕФЕРАТ
на тему:
«Інспекційний контроль за сертифікованою продукцією»
МІНСЬК, 2008

За продукцією, сертифікованої за схемами 2 і 3А, періодичність контролю встановлюється в угоді, але не може бути рідше 1-го разу на рік.
Інспекційний контроль проводиться за програмою розробленою ОС.
У програмі зазначається обсяг ІК.
Критеріями для визначення періодичності і обсягу ІК є:
- Ступінь небезпеки продукції;
- Стабільність виробництва;
- Наявність СМЯ.
Крім планового може здійснюватися позаплановий ІК, який проводиться у зв'язку з претензіями про якість продукції, що надійшли від споживачів, торгових організацій або органів держконтролю.
У разі наявності на підприємстві сертифікованої СУЯ, інспекційний контроль здійснюється шляхом контролю за вказівками СУЯ.
ІК включає наступні етапи:
1) створення комісії;
2) розробка програми ІК;
3) аналіз представленої заявником інформації про проводилися перевірки якості продукції;
4) аналіз протоколів періодичності випробувань, а при необхідності і розробку програми випробувань сертифікованої продукції;
5) аналіз претензій споживачів;
6) відбір зразків та їх випробування;
7) контроль над станом виробництва;
8) аналіз результатів проведених робіт;
9) оформлення акта за результатами перевірки;
10) прийняття рішення.
ІК за станом виробництва передбачає перевірку:
1) стан технічної документації;
2) компетентність персоналу;
3) взаємодія зі споживачем;
4) ідентифікація продукції та простежуваність;
5) перевірка технічного обслуговування та ремонту обладнання;
6) дотримання технології виробництва;
7) перевірка вхідного контролю сировини матеріалів і комплектуючих;
8) перевірка контролю та випробувань;
9) перевірка контрольного, вимірювального та випробувального обладнання;
10) перевірка коригувальних і попереджуючих дій;
11) перевірка вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання, пакування, маркування, зберігання та постачання;
12) управління реєстрації даних про якість;
13 маркування і нанесення знака відповідності (с.м. ТКП 5.1.08);
14) перевірка інформації про якість продукції від незалежних джерел (реклами).
Результати ІК протягом тижня після його закінчення оформляються актом, в якому наводиться оцінка всіх результатів контролю, і дається висновок про можливість підтвердження якості.
Акт підтверджується підписом керівника і печаткою органу сертифікації. Копії акта надсилаються заявнику, а при неплановому ІК і в державні органи контролю якості.
Призупинення або скасування дії сертифіката та угоди з сертифікації
Призупинення або скасування можуть бути у випадках:
- Негативні результати ІК;
- Зміни ТНПА на продукцію або методи випробувань;
- Зміна конструкції, складу або комплектності продукції;
- Зміна організації й (або) технології виробництва, якщо ці зміни можуть викликати невідповідності вимогам, контрольованим при сертифікації;
- Відмова від оплати ІК.
Рішення про призупинення дії сертифіката та угоди з сертифікації приймаються в тому випадку, якщо, шляхом внормовують заходів заявник може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити без повторних випробувань відповідність продукції.
Якщо існує небезпека застосування неякісної продукції, а також у разі невиконання заявником координуючих заходів у встановлений термін.
Рішення про можливість реалізації залишку продукції після скасування дії сертифіката приймає ОС.
Інформація про скасування або призупинення дії сертифіката у письмовій формі повідомляється заявнику із зазначенням причини, а також у національний орган оцінки відповідності, в державні органи контролю якості, вноситься до реєстру і доводиться до відома всіх зацікавлених сторін.
Для реалізації прийнятого рішення орган з сертифікації:
- Призупиняє сертифікацію і забороняє застосовувати знак відповідності;
- Інформує зацікавлених учасників даної сертифікації;
- Встановлює терміни виконання координуючих заходів та контролює їх виконання виробником.
Для реалізації прийнятого рішення виробник (продавець), він же заявник:
- Визначає масштаб невідповідності (кількість продукції з невідповідностями);
- Розробляє заходи щодо усунення невідповідностей та узгоджує їх з ОС;
- Забезпечує виконання коригувальних заходів;
- Повідомляє споживачів, громадськість та інших зацікавлених сторін про небезпеку застосування невідповідної продукції, про порядок усунення виявлених невідповідностей або обміну продукції.
Визнання сертифікатів виданих в інших системах оцінки відповідності
Процедура визнання сертифікатів виданих в інших системах ОС включає наступні етапи:
1) подача заявки на визнання і документів, які додаються до неї;
2) аналіз отриманих матеріалів;
3) ідентифікація продукції;
4) прийняття рішень про можливість визнання іноземного сертифіката або обгрунтування відмови і виклад пропонованих процедур сертифікації.
Для визнання сертифіката, що видається в системі відповідності інших держав необхідно, щоб було заборонено угоду про взаємне визнання сертифіката.
До заяви, визначеним за формою, встановленою ТКП 6.1.022, додаються:
- Оригінал або копія сертифіката відповідності;
- При необхідності застосовуються ТНПА на відповідність, яким проводилася сертифікація;
- Протоколи результатів випробувань (якщо передбачено угоду про взаємне визнання цих патентів);
- Експлуатаційна і супроводжуюча документація.
Якщо ці документи видані іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися адаптивним перекладом.
Конкретний склад і зміст додаються до заяви документів встановлюються в порядку сертифікації конкретної продукції.
На розгляд заяви та документів дається термін до 5 днів.
Аналіз поданих документів проводиться, в першу чергу, достатність обмеження вимог до безпеки продукції та інших вимог, передбачених законодавством РБ.
Враховуються також результати ідентифікації продукції. Для продукції серійного і масового виробництва заяву на визнання іноземного суб'єкта може подавати тільки виробник цієї продукції.
Сертифікат РБ видається на термін, що відповідає терміну дії визнаного сертифіката.
Такий визнаний сертифікат реєструється тільки на продукцію за прямими договорами розповсюджувача продукції, або з офіційними розповсюджувачами в РБ.
У разі виявлення невідповідностей дію сертифіката, що видається за процедурою визнання іноземного сертифіката може бути припинена (скасована) з причин, раніше розглянутим, з повідомленням виробника або його офіційного представника.
Термін дії сертифіката може бути продовжений за процедурою, передбаченою ТКП 5.1.02. Вона передбачає:
1) заявник не менше ніж 1,5 місяці до закінчення терміну дії сертифіката на серійну продукцію, направляє до ОС письмово про продовження терміну дії сертифіката.
До листа додаються:
- Протоколи останніх періодичних випробувань, які містять всі показники, контрольовані при сертифікації;
- Довідка, підписана керівником про наявність претензій і рекламацій за попередній період, про їх причини та вжиті заходи;
- Акт перевірок якості та безпеки продукції, її виробництва уповноваженими на це органами.
2) ОС розглядає і аналізує отримані матеріали, акти інспекційного контролю і приймає рішення про продовження терміну дії сертифіката, або про рішення проведення позачергового інспекційного контролю, про що письмово повідомляє заявнику не пізніше 10 днів з дня отримання заявки про продовження терміну дії сертифіката.
При негативному результаті ОС приймає рішення про зупинення строку дії сертифіката та інформує заявника.
У випадку, якщо до закінчення терміну дії сертифіката виробник не може усунути виявлені недоліки, то заявник повинен за новою подати заявку на сертифікат.
Для продовження терміну дії сертифіката відповідності виданого на партію продукції, не реалізованої у встановлений термін, то заявник (продавець) не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення терміну направляє заяву на продовження терміну дії сертифіката, із зазначенням точного числа кількості нереалізованої продукції та її терміну придатності .
Після перевірки отриманих матеріалів ОС приймає рішення про можливість продовження.
У разі продовження терміну дії сертифіката на партію відповідний запис проводиться ОС на оригіналі сертифіката. Вона засвідчується печаткою та підписом керівника.
Декларування відповідності продукції
Порядок встановлено ТКП 5.1.03.
Таке декларування здійснюється заявником одним з таких способів:
1) шляхом прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів;
2) шляхом прийняття декларації на підставі власних доказів та документів отриманих за участю ОС і (або) аил.
Декларування відповідності здійснюється на відповідність показникам безпеки та ін, встановленим законодавством РБ.
Декларування здійснюється за кількома схемами, якими встановлюються процедури такого декларування. До числа конкретних показників відносяться:
- Встановлені в ТР;
- За їх відсутності на ТНПА, затверджується Держстандарт РБ.
Схема декларування, встановлюється заявником, з урахуванням забезпечення необхідного рівня доказовості.
При цьому заявник, що є виробником, може прийняти декларацію про відповідність на серійно випущену продукцію, групу або партію, а продавець може прийняти декларацію тільки на партію.
Прийнята декларація підлягає обов'язковій реєстрації у відповідному органі і вноситься до реєстру за ОС.
Акти щодо реєстрації декларації виписуються ОС на основі договору заявником і включають в себе наступні види актів:
1) оформлення заявником КД, підтверджує відповідність продукції. У число таких документів входять і протоколи випробувань, проведені заявником;
2) випробування зразків продукції в аил (якщо це, передбачено схемою сертифікації);
3) подання заявником заявки в ОС і (за потреби) сертифіката якості (системи менеджменту якості);
4) прийняття заявником декларації про відповідність;
5) подає до ОС заявку на реєстрацію декларації;
6) перевірка органом з сертифікації заявки на реєстрацію декларацію на предмет повноти представлених документів, а також правильності;
7) реєстрація декларації про відповідність (ДС);
8) інформування про результати проведення декларування відповідності: інформується заявник, а при позитивних результатах дається інформація в офіційні видання держстандарту РБ про таку реєстрацію;
9) інспекційний контроль оригіналу з сертифікації системи менеджменту якості, якщо вона, сертифікується;
10) контроль за продукцією, відповідність якої підтверджується даної декларацією.
Для підтвердження відповідності можуть бути використовуватися наступні документи при дотриманні нижче перелічених умов. Конструкторська і технологічна документація, при наявності в ній вимог, що забезпечують безпеку і якість продукції. Протоколи випробувань, якщо в них зазначені значення характеристик продукції, що підтверджують відповідність продукції. Документи, передбачені для даної продукції законодавчими актами РБ та актами державного управління за умови, що вони видані в установленому порядку і діють на момент подачі на реєстрацію декларації.
Сертифікат на систему менеджменту якості (СМЯ) і договір з сертифікації цієї системи. Крім того, додатково можуть використовуватися документи прямо або побічно підтверджують відповідність продукції:
- Іноземні сертифікати відповідності та (або) протоколи випробувань продукції при наявності в них підтвердження відповідності вимогам не суперечить встановленим у ТНПА РБ;
- Сертифікати відповідності, видані в рамках іншої системи ОС, з якою укладено угоду про взаємне визнання сертифіката;
- Сертифікати відповідності або протоколи випробувань на сировину, матеріали, комплектуючі, складові частини виробу;
- Декларація про відповідність заявника продукції.
Сертифікація шляхом декларування здійснюється по 1-ої з наступних схем таких схем 5 (порядковий номер + "Д").
Схема 1Д відповідає європейському модулю A. Заявник надає докази відповідності шляхом надання підтверджуючих документів про відповідність та прийняття ДС. ОС реєструє рекламації.
Схема 2Д відповідає модулю B і (відноситься до аил) C заявник і ОС виконують ті ж дії, що і за схемою 1Д, але при цій схемі повинні бути проведені випробування типового зразка продукції в аил.
Схема 3Д на додаток до схеми 2Д орган з сертифікації СУЯ сертифікує цю систему і проводить інспекційний контроль над її функціонуванням. Інші позиції ті ж. Відповідає модулю D.
Схема 4Д відповідає модулю E. Доповнення до схеми 3Д заявник повинен надати протоколи випробувань тип зразка продукції.
Схема 5Д відповідає модулю H. Відповідно до неї заявник подає докази, проводить випробування типового зразка, застосовує декларацію про відповідність. ОС системи якості сертифікує цю систему і проводить інспекційний контроль ОС реєструє ДС.
Підставою для прийняття ДС в залежності від схеми декларування може бути вище перераховані документи відповідності, а також документи, що підтверджують правомочність заявником застосувати декларацію про відповідність. Документами, що підтверджують правомочність заявника, є:
- Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи або приватного підприємства в РБ;
- Ліцензія на право діяльності (при необхідності її отримання) для ліцензованих видів діяльності;
- Договір, контракт, накладна та інші товаросупровідні документи в разі декларування відповідності продавцем продукції.
Умовою застосування всіх перерахованих документів є їх оформлення та видача у встановленому порядку.
Декларація про відповідність на серійно випускається продукцію встановлюється на строк, встановлений заявником виходячи з планованого терміну випуску даної продукції, а також терміну її зберігання або придатності; але не більше, ніж на три роки.
На партію продукції декларація про відповідність встановлюється аналогічним чином, але не більше ніж на один рік.
При внесенні змін у конструкцію або специфікацію продукції, що впливають на її безпеку, а також у разі зміни вимог ТНПА заявник зобов'язаний надати додаткові докази відповідності продукції без переоформлення декларації відповідності. При неможливості надання таких доказів заявник зобов'язаний подати в ОС заяву про скасування дій декларації та повторно пройти процедуру декларації відповідності.
Реєстраційний номер декларації відповідності може вказуватися як в документації на цю продукцію, так і на найменуванні на споживчій упаковці.
Контроль над продукцією, відповідність якої підтверджено декларацією здійснюється в рамках нагляду за такою продукцією. У разі виявлення при такому контролі невідповідності продукції заявник зобов'язаний:
1 призупинити реалізацію продукції;
2 повідомити споживачів і всіх зацікавлених організацій про можливі небезпеки застосування невідповідної продукції;
3 усунути, якщо це можливо, невідповідність продукції шляхом її повернення на доопрацювання або заміни на доброякісну продукцію. У 2-ух денний термін, після прийняття контролюючим органом рішення про невідповідність продукції, подати в довільній формі заяву про призупинення або скасування дії даної декларації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Архипенко А.Г., Білошицький А.П., Лялько СВ. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Учеб. посібник. У 3 ч. / За редакцією А.Г. Архипенка, Ч.2. Основи стандартизації. - Мн.: БДУІР, 2005.
2. Архипенко А.Г. та ін Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: Текст лекцій. Під загальною редакцією А.С. Єлізарова. - Мн.: МРТІ, 2005.
3. Крилова Г.Д. Основи стандартизації, сертифікації, метрології: Підручник для вузів. - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
4. Закон Республіки Білорусь «Про технічне нормування та стандартизації» від 5 січня 2004 р . № 262-3
5. ТКП 1.0-2004 Система технічного нормування та стандартизації Республіки Білорусь. Правила розробки технічних регламентів
6. ТКП 1.1-2004 Система технічного нормування та стандартизації Республіки Білорусь. Правила розробки технічних кодексів усталеної практики.
7. ТКП 1.2-2004 Система технічного нормування та стандартизації Республіки Білорусь. Правила розробки державних стандартів.
8. ТКП 1.3-2004 Система технічного нормування та стандартизації Республіки Білорусь. Правила розробки технічних умов.
9. ТКП 5.1.01-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь. Основні положення.
10. ТКП 5.1.02-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь. Порядок сертифікації продукції. Основні положення.
11. ТКП 5.1.03-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь. Порядок декларування відповідності продукції. Основні положення.
12. ТКП 5.1.05-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь. Порядок сертифікації систем менеджменту якості. Основні положення.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Реферат
34.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління готовою продукцією
Аналіз комерційної діяльність підприємства оптової торгівлі текстильної та швейної продукцією ТОВ
Спеціальний контроль авіаційної безпеки і технологія роботи в аеропорту Пулково-2 Спеціальний контроль
Фінансовий контроль 2 Контроль як
Фінансовий контроль 2 Фінансовий контроль
Контроль і контролінг
Контроль якості
Муніципальний контроль
Фінансовий контроль 2 Фінансовий контроль
© Усі права захищені
написати до нас