Інвестиційна політика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання № 1
Представлено розподіл інвестиційних вкладень по роках реалізації проекту. Вибрати кращий варіант з урахуванням фактору часу при реальній нормі прибутковості інвестицій 10% на рік.
№ варіанту.
Варіант будівництва
Роки будівництва
Сума будівництва
в тис. руб.
1
2
3
4
5
1
А
120
140
160
180
200
800
2
Б
200
180
160
140
120
800
QUOTE
FV = QUOTE
FV = QUOTE
097
FPV = FV-IC
А. 1047-800 = 247
Б. 1097-800 = 297
Відповідь; вигідний варіант Б оскільки приносить більший дохід.
Завдання № 2
Вивчаються три варіанти вкладення коштів у деякі трирічні інвестиційні проекти, в яких передбачається:
1 варіант.
початкові вкладення - 75,6 млн. руб.
отримуваний дохід за перший рік -27 млн. руб.
за другий рік - 30 млн. крб.
за третій рік - 50 млн. крб.
2 варіант.
початкові вкладення - 81 млн. крб.
отримуваний дохід за перший рік - 48,6 млн. руб.
за другий рік - 41 млн. крб.
за третій рік - 23,76 млн. руб.
3 варіант.
початкові вкладення - 86,4 млн. руб.
отримуваний дохід за перший рік - 66,9 млн. руб.
за другий рік -31,3 млн. руб.
за третій рік - 37,8 млн. руб.
Надходження доходів відбуваються в кінці відповідного року, а норма прибутковості прогнозується на перший рік - 10%, на другій - 15%, на третій - 20%.
Який з досліджуваних варіантів інвестування є вигідним.
NPV = Σ Pn * 1 / (1 ​​+ r) ^ n - IC
NPV - чистий дисконтний дохід
Pn - Валовий грошовий дохід на період n
r - Процентна ставка (дисконтування)
IC - Інвестиційні витрати
NPV1 = 27 * 1/1.1 +32.4 * 1 / (1.1 QUOTE 4.87
NPV2 = 48.6 * 1/1.1 +41 * 1 / QUOTE 8.05
NPV3 = 66.9 * 1/1.1 +31.3 * 1 / (QUOTE 20.09
Коефіцієнт рентабельності інвестицій.
1. k = 4.87/75.6 * 100 = 6%
2. k = 8.05/81 * 100 = 9%
3. k = 20.09/86.4 * 100 = 23%
Відповідь: Інвестування є більш вигідними в 3 варіанті, тому що на кожну вкладену гривню ми отримуємо 16,38 коп, прибутку.
Завдання № 3
Визначити номінальну норму дисконтування з урахуванням поправки на ризик для оцінки ефективності інвестиційного проекту (ІП).
Вихідні дані.
1. Ризик країни - 6% на рік.
2. Ризик ненадійності учасників проекту - 4% на рік.
3. Величина поправок на ризик - 3-5%.
4. Річна номінальна процентна ставка за кредитами банків 1 категорії - 26%.
5. Річні темпи інфляції - 12%.
6. Тип оцінки ефективності ІП - комерційний.
7. Передбачається іноземну участь.
(1 +? N) = (1 +? P) * (1 + i)
(1 +? N) = (1 +0,26) * (1 +0,06) * (1 +0,04) * (1 +0,04) * (1 +0,12) = 1,8
(1 +0,26) - величина поправки процентної ставки за кредитами банків
(1 +0,06) - величина поправки на ризик країни
(1 +0,04) - величина поправки на ризик ненадійності учасників проекту
(1 +0,04) - величина поправки на ризик
(1 +0,12) - величина поправки на темпи інфляції
(1 +? N) = 1,6? N = 0.6 r = 60%
Висновок. Ми повинні закласти номінальну норму дисконтування 60% з урахуванням поправки на ризик для того, щоб окупити інвестиційний проект.

Завдання № 4
Підприємство володіє машиною, яка була повністю амортизована і може бути продана за ринковою вартістю 320 тис. руб. Є можливість купити нову машину за 2000 тис. руб. для заміни старої. У цьому випадку річна сума скорочення витрат виробництва від використання нової машини очікується 300 тис. руб. Збільшення випуску товарної продукції не передбачається. Термін використання нової машини 10 років.
Чи вигідна покупка нової машини, якщо підприємство вимагає 10%-ную річну реальну норму доходу на інвестиції?
NPV = ΣPn * 1 / (1 + r) ^ n-IC
NPV = 300 +300 / (1 + r) +300 / (1 + r) ^ 2 +300 / (1 + r) ^ 3 +300 / (1 + r) ^ 4 +300 / (1 + r) ^ 5 + +300 / (1 + r) ^ 6 +300 / (1 + r) ^ 7 +300 / (1 + r) ^ 8 +300 / (1 + r) ^ 9 +300 / (1 + r) ^ 10-2000 = 170тис. руб.
Висновок. Купівля нової машини вигідна, тому що в цьому разі зменшуються витрати виробництва на 170 тис. руб.
Завдання № 5
Визначити потребу у фінансуванні оборотного капіталу для п'яти років реалізації інвестиційного проекту
Показники
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Поточні активи, тис. руб.
7800
7800
7930
9620
9490
Поточні пасиви, тис. руб.
5200
4940
5070
6500
6500
Потреба фінансування оборотного капіталу, тис. руб.
2600
2860
2860
3120
2990

Висновок. Для реалізації інвестиційного проекту потреба у фінансуванні оборотного капіталу
в перший рік становить -2600 тис. крб.,
у другий рік - 2860 тис. руб.,
у третій рік - 2860 тис. руб.,
в четвертий рік - 3120 тис.руб.,
а в п'ятий рік -2990 тис. руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
24.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Антикризова інвестиційна політика
Інвестиції. Інвестиційна політика
Інвестиційна політика підприємства 2
Інвестиційна політика держави
Інвестиційна політика підприємства
Інвестиційна політика банків
Інвестиційна політика України
Державна інвестиційна політика
Інвестиційна політика банку
© Усі права захищені
написати до нас