Ідеологічний тиск на соціальну психологію в 70 80 роки XX століття

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
БПГУ ім. В.М. Шукшина
Реферат
"Ідеологічний тиск на соціальну психологію в 70-80-ті роки XX століття"

Зміст
1. Що таке ідеологія?
2. Становлення соціальної психології
3. Вплив соціальної теорії Маркса на роботу А.В. Петровського
4. Психологи, які внесли свій внесок у розвиток соціальну психологію
5. Уроки і перспективи
Література

1. Що таке ідеологія?
Що таке ідеологія і в чому її необхідність? У багатьох напевно склалася думка про те, що ідеологія, це засіб тиску державних органів на різні прошарки населення, з метою створення якогось тоталітарної держави, для промивання мізків і так далі. Але що являє собою ідеологія в своєму справжньому світлі?
Ідеологія - це шлях, яким слід одна людина, група людей чи все світове співтовариство. Вона необов'язково повинна бути нав'язана кимось зі сторони. Це може бути вільний вибір людини, слідуючи якому він вибирає той чи інший шлях. Ідеологія служить орієнтиром для людини, визначає сторону руху його думки. Адже у кожного є своя точка зору. Для нього, - це його ідеологія. Якщо точки зору збігаються, збігається прагнення до єдиної мети, то ми говоримо вже про суспільну ідеології, яка рухає загальну масу людей на досягнення тієї чи іншої мети.
Сьогодні людське суспільство знаходиться в глухому куті. Причиною цього є його вже застаріла ідеологія. Вона вже поступово зживає себе, і людству тепер настав час запропонувати щось нове. Ідеологія - це світогляд. У кожної людини світогляд, звичайно, відрізняється від інших, але в принципі, вони схожі. Тому, дії абсолютно різних людей в тій чи іншій ситуації виявляються максимально схожими, а частіше і зовсім однаковими. Адже всі ми живемо в одному світі і в одну епоху. Нинішня ідеологія вже не відповідає вимогам новітнього часу побудови сучасного гуманного суспільства. Тому багато хто й каже, що все це утопія, і що побудувати таке суспільство неможливо. Однак все від людини залежить!
Ми починаємо надавати проект нової ідеології певним зацікавленим групам людей, для подальшої її можливої ​​доопрацювання та надання на суд громадськості.

2. Становлення соціальної психології
Специфіка становлення радянської соціальної психології обумовлена ​​двома обставинами: по-перше, статусом цієї дисципліни як прикордонної між соціологією та психологією (що дає підстави розглянути її розвиток всередині кожної з названих наук) і, по-друге, породженої цим статусом можливістю досить специфічного рішення проблеми про «взаєминах» соціальної психології з марксизмом.
Що стосується першого обставини, то воно характерно не тільки для долі соціальної психології в СРСР і Росії, - воно взагалі супроводжує її розвиток на світовій арені. Найголовнішим чинником при цьому є тенденція розвитку соціальної психології одночасно як у руслі соціології, так і в руслі психології. Підсумком двох можливих варіантів написання історії соціальної психології є, як відомо, різне позначення її місця в системі наукового знання: те, як частини соціології, то, як частини психології, то на їх перетині. У ряді спеціальних робіт проблема двоїстого статусу соціальної психології розроблена ще більш детально, що дозволяє говорити про «саморефлексії та маргінальності» цієї дисципліни.
Сучасне становище соціальної психології в Росії відповідає цій ситуації, хоча в її історії справа не завжди йшла таким чином, що і необхідно більш детально з'ясувати і обгрунтувати. Протягом тривалого часу соціальна психологія в СРСР розвивалася в руслі психологічної традиції, що, мабуть, було пов'язане з відносно більшої її незалежністю від марксистської ідеології і тим самим - більшої «захищеністю» від ідеологічної критики. Останнє зробить зрозумілим той акцент, який присутній у викладі історії соціальної психології в нашій країні: до недавнього часу це переважно її історія в руслі психологічної науки, а звідси й ретельна опрацювання питання про її кордонах із загальною психологією, про адаптацію загальнометодологічних принципів не стільки соціологічного , скільки загальпсихологічним знання.
70-80-і рр.. - Це період дуже бурхливого розвитку соціальної психології в СРСР. Її інституціоналізація до цього часу завершена, і основна форма подальшого розвитку - екстенсивний («вшир») та інтенсивне («вглиб») розгортання двох типів досліджень. Останнє відноситься перш за все, до вдосконалення методичного та методологічного арсеналу науки. І в тому, і в іншому випадку велику роль зіграло розширення сфери міжнародних контактів радянських соціальних психологів - від участі у міжнародних конгресах і конференціях, міжнародних організаціях (у 1975 р. були обрані членами Європейської асоціації експериментальної соціальної психології перші чотири радянських вчених: Г.М . Андрєєва, І. С. Кон, О. М. Леонтьєв і В. А. Ядов) до участі у спільних дослідженнях і публікацій у міжнародних журналах.
Позначаються досить чітко дві сфери соціальної психології і відповідно два типи досліджень: фундаментальні та прикладні. Останні отримують широкий розвиток в таких галузях суспільного життя, як промислове виробництво (з спробами створення тут соціально-психологічної служби), діяльність ЗМІ, школа (з твердженням посади «шкільного психолога», що виконує переважно соціально-психологічну роботу), армія, «служба сім'ї »та ін Доля цієї галузі соціальної психології в подальшому значно змінюється, почасти у зв'язку з подальшою спеціалізацією та відбрунькування так званої практичної соціальної психології (експертиза, консультування, тренінг), почасти у зв'язку з радикальними соціальними перетвореннями після 1985 р.
Що ж стосується «академічної» гілки соціальної психології, що реалізується в системі фундаментальних досліджень, то тут отримують широкий розвиток практично всі основні проблеми науки. Залишивши позаду обговорення принципових проблем існування і статусу соціальної психології, дослідники зосереджуються саме на вивченні конкретних проблем.
3. Вплив соціальної теорії Маркса на роботу А.В. Петровського
У радянський період ідеологічний тиск на соціальну психологію було досить вагомим. Адже все впиралося на людей чиї книги стояли на багатьох полицях, маючи на увазі Маркса, Енгельса, Леніна. Це гальмує інноваційні ідеї радянських психологів. Психологічна теорія колективу представлена ​​найбільш повно в роботах А.В. Петровського. На тлі широкого спектру досліджень малих груп вивчення колективу зайняло особливе місце, чому сприяв ряд обставин. По-перше, саме тут виявилося найбільш сильним вплив соціальної теорії Маркса, бо в ній позначена позиція щодо ролі колективу у різних типах суспільств. У Маркса колектив як тип групи можливий лише в умовах соціалістичного суспільства, в той час як при капіталізмі існують лише «сурогати колективності». Отже, необхідно вивчення цієї специфічної форми об'єднання людей. По-друге, поняття «колектив» було широко поширене в повсякденній промові в радянському суспільстві («колектив трудівників такого-то заводу, району, установи» і т.д.) і починаючи з 20-х рр.. традиційно досліджувалося у всьому комплексі суспільних наук. Нарешті, по-третє, є і специфічно психологічна традиція його вивчення в контексті проблеми розвитку групи. Психологічна теорія колективу зосереджена переважно в цьому, третьому пункті.
Суть концепції А.В. Петровського - доказ того, що група лише за певних умов стає колективом, а саме: коли завдяки розвитку спільної діяльності досягає такої стадії, на якій цілі групи розділені всіма її членами, так само як і її цінності. Спільна діяльність, таким чином, виступає не просто як інтегратор згуртованості групи, але в значній мірі опосередковує собою всі групові процеси, традиційно вивчаються в груповій динаміці. Звідси інша назва психологічної теорії колективу А.В. Петровського - «теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин у групі». У численних роботах, виконаних в рамках даної концепції, були досліджені окремі сторони процесу коллективообразования і емпірично перевірялася основна гіпотеза. Особлива увага приділялася створенню методики визначення рівнів розвитку групи на її шляху до колективу, хоча не можна сказати, що ця робота отримала повне завершення. Незважаючи на популярність підходу, особливо в 70-і рр.., Концепція А.В. Петровського не була прийнята однозначно, зокрема, в даному питанні позначилося відмінність «московської» і «ленінградської» шкіл, оскільки концепція в значно більшою мірою спиралася на варіант теорії діяльності, запропонованої О.М. Леонтьєвим. Тим не менше, сама проблема колективу розроблялася досить активно.
Найбільший розвиток одержали дослідження, присвячені перцептивної сторону спілкування. Початі на кафедрі соціальної психології ЛДУ А.А. Бодалева, дослідження ці згодом проводилися практично у всіх соціально-психологічних центрах і в самих різноманітних розрізах (наприклад, виділення сильного блоку невербальних засобів, що вивчаються В. А. Лабунської в Ростові-на-Дону). На кафедрі соціальної психології МДУ була запропонована схема дослідження соціально-перцептивних процесів з точки зору діяльнісного підходу. У цьому ключі виявлялися специфічні особливості сприйняття іншої людини у реальній соціальній групі в процесі її розвитку. Особливий акцент був зроблений на вивченні в тому ж контексті атрибутивних процесів, атракції і т.д. Так, було показано, що в міру розвитку кооперативних зв'язків у спільної групової діяльності відбуваються суттєві зміни як у змісті міжособистісного сприйняття членів групи, так і в розставляються в ньому акцентах. В умовах спільної діяльності було продовжено і традиційне вивчення атрибутивних процесів в ситуації успіху і невдачі. Так само, як і в інших випадках, розробка цього напрямку здійснювалася у різноманітних теоретичних традиціях, хоча спроби систематизації досліджень переважно характерні для послідовників діяльнісного підходу. Названі приклади не вичерпують усього різноманіття соціально-психологічних досліджень, що розгорнулися після остаточного становлення цієї дисципліни. Перерахувати докладно всі сфери практично немає можливості, так само як і назвати всі публікації. Можна лише з упевненістю сказати, що міра представленості основних проблем цілком порівнянна з обсягом їхнього дослідження в інших країнах.
4. Психологи, які внесли свій внесок у розвиток соціальну психологію
Природно, що чітко позначилися магістральні напрямки: психологія спілкування (О. В. Соловйова, Ю. С. Крижанская, В. П. Третьяков), психологія малих груп (В. Б. Ольшанський, Я. Л. Коломінський, Р.Л. Кричевський, Ю. П. Волков), психологія міжгрупових відносин (В. С. Агеєв), психологія конфлікту (А. І. Донцов, Ю. М. Бородкін, Н. В. Гришин), етнопсихологія (Т. Г. Стефаненко) , соціалізація (Н. В. Андрєєнкова, Є. М. Дубовська, Є. П. Белінська), соціально-психологічні проблеми особистості (К. А. Абульханова-Славська, В. А. Петровський), вперше систематично вивчається психологія соціального пізнання ( Г. М. Андрєєва) та ін Настільки ж широке розповсюдження отримали прикладні дослідження майже у всіх сферах суспільного життя: управління (А. Л. Свєнціцький, А. Л. Журавльов), засобів масової інформації (А. А. Леонтьєв, Н. Н. Богомолова, Ю. А. Шерковін), науки (М. Г. Ярошевський - автор концепції «програмно-рольового підходу», М. А. Іванов, А. В. Юревич), організації та бізнесу (Ю. М. Жуков , Т. Ю. Базаров, Є. М. Ємельянов), політики (Л. Я. Гозман, Е. Б. Шестопал, Г. Г. Ділігенскій).
В останні роки заявило про себе особливий напрямок - практична соціальна психологія, яка частково як і раніше зосереджена у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах, але значною мірою реалізує себе у спеціальних організаціях типу консультаційних центрів, рекламних бюро і т.п. В області практичної соціальної психології виконано ряд узагальнюючих праць методологічного характеру. Так, отримала широке поширення практиці соціально-психологічного тренінгу передували роботи Л.А. Петровської, Ю.М. Ємельянова. Досвід численних досліджень викладено в колективній монографії «Введення в практичну соціальну психологію». Психологи-практики об'єднані в кілька товариств та асоціацій, серед яких можна назвати Асоціацію практичної психології, Асоціацію психотерапії (де помітне ланка - групова психотерапія) і ін Предметом дискусії залишається питання про взаємини академічної соціальної психології та різних видів її практичного втілення. На жаль, спеціальних установ для підготовки кадрів у цій області не існує, і університетські курси змушені виконувати не властиві їм функції.
Що ж до соціально-психологічної освіти в цілому, статус його зараз досить міцний. Раніше за все таке утворення було зосереджено на психологічних факультетах і відділеннях університетів, де у ряді випадків були створені спеціальні кафедри соціальної психології (крім Москви і Санкт-Петербурга - в Ярославлі, Ростові-на-Дону, а також в університетах Києва та Тбілісі). На виникли пізніше соціологічних факультетах спеціальних кафедр немає, але курси соціальної психології читаються всюди. Більше того, такі курси з недавніх пір введені і в усіх педагогічних університетах та інститутах, а також і в деяких вищих технічних навчальних закладах. Епізодично курси соціальної психології читаються на низці «суміжних» факультетів в університетах: юридичному, економічному, журналістики та ін Як вже зазначалося, спеціальність «соціальна психологія» присутній в переліку спеціальностей державної атестаційної системи.
5. Уроки і перспективи
З таким багажем радянська соціальна психологія прийшла до моменту початку радикальних соціальних перетворень, які отримали імпульс разом з «перебудовою»: подібно до того, як в історії цієї науки на Заході суспільні потрясіння 1968 дали підстави для її глибокої рефлексії, соціальні зміни в СРСР не могли не змусити радянську соціальну психологію також переосмислити і шлях свого розвитку, і свої реальні можливості, причини успіхів і слабкостей. Корінні перетворення в економічній структурі суспільства, характері політичної влади, у взаємовідносинах суспільства і особистості позначилися на зміни у самому предметі і повинні були бути осмисленими в термінах науки. Ще рано говорити про справжнє осмисленні соціальної психологією нової реальності, але деякі висновки можна зробити і в цьому зв'язку змалювати деякі перспективи.
Як зазначалося, накопичений радянської соціальної психологією досвід, її теоретичні та експериментальні розробки, незважаючи на те, що створювалися в марксистській парадигмі, не виводили вітчизняну соціальну психологію з русла розвитку світової науки. У всякому разі, одна спільна риса, безсумнівно, присутній: соціальна психологія будь-якої школи на будь-якому відрізку її історії завжди апелювала до стабільного суспільства. Власне, така мінлива, як «стабільність - нестабільність», практично не фігурувала в дослідженнях У цьому сенсі соціальна психологія значно відрізняється від соціології, де проблема соціальних змін давно включена в загальний контекст науки У соціальній психології - багато в чому за рахунок того, що еталони їй на міжнародній арені задавала американська традиція з її позитивистски-емпіричним креном - ця проблема явно виникає лише в останні роки в рамках зародження європейської «опозиції» американським зразком. Так, в роботах А. Тешфела було гостро поставлено питання про неприпустимість ігнорування в соціально-психологічних дослідженнях соціальних змін, що відбуваються в суспільстві. У радянській традиції ця ідея була присутня в кращому разі на рівні декларацій, у дослідницькій же практиці вона виявилася беззбройною перед обличчям глобальних суспільних трансформацій, і одна з причин цього - домінування не соціологічної, а психологічною версії предмета. Апарат соціально-психологічного дослідження, його кошти не адаптовані до вивчення феноменів світу, що змінюється. Тому, якщо соціальної психології доводиться існувати в цьому світі, її перше завдання - усвідомити характер відбуваються перетворень, побудувати власну програму трансформування сформованих підходів у зв'язку з новими об'єктами досліджень, новими типами відносин у суспільстві, новою ситуацією.
Радикалізм перетворень, здійснюваних в Росії, настільки глибока, що багато хто з їхніх проявів просто не можуть бути «схоплені» у рамках розроблених соціально-психологічних схем: найістотніша риса сучасного російського суспільства - нестабільність - виключає його аналіз методами і засобами, пристосованими для аналізу стабільних ситуацій. Міркування про те, що соціальна психологія вивчає «наскрізні» проблеми людських взаємин, їх загальні, універсальні механізми, не може поправити справу. Хоча ідея включення в соціально-психологічні дослідження соціального контексту принципово давно прийнята наукою, тепер в нашій країні «контекст» цей настільки складний, що потребує спеціального осмислення. Вже сьогодні можна позначити ті процеси, з якими стикається масову свідомість у ситуації нестабільності і які вимагають пильної уваги соціальних психологів.
До них можна віднести глобальну ломку соціальних стереотипів, які мали глибокої специфікою в нашому суспільстві: виняткова «тривалість» їх затвердження (практично протягом усього періоду існування радянського суспільства), широта їх поширеності (впровадження в свідомість самих різноманітних соціальних груп, хоча і з різним ступенем інтенсивності), нарешті, підтримка їх не тільки силою панівної ідеології, а й інститутами держави.
Зміна системи цінностей - другий блок соціально-психологічних феноменів, які вимагають уваги дослідників. Це стосується співвідношення групових (насамперед класових) і загальнолюдських цінностей. Вплив ідеологічних нормативів було настільки велике, що ідея пріоритету класових цінностей приймалася в масовій свідомості як сама собою зрозуміла, і навпаки, загальнолюдські цінності трактувалися як прояви «абстрактного гуманізму». Неготовність до їх прийняття обернулася в нових умовах виникненням вакууму, коли старі цінності виявилися відкинутими, а нові - не сприйнятими.
З цим пов'язаний і третій блок проблем, пов'язаних з кризою ідентичності. Інструмент формування соціальної ідентичності - процес категоризації - значною мірою модифікується в нестабільному суспільстві: категорії, що фіксують у свідомості людей усталене, є породження стабільного миру. Коли ж цей світ руйнується, руйнуються і соціальні категорії, зокрема, ті, які позначають соціальні чи етнічні групи (як бути сьогодні, наприклад, з такою категорією, як «радянська людина»?). Наслідки цього для багатьох людей досить драматичні.
Перелік такого роду проблем може бути продовжений, проте висновок вже напрошується: соціальна психологія стикається з новою соціальною реальністю і повинна її осмислити. Мало просто оновити проблематику (наприклад, виключити тему «психологічні проблеми соціалістичного змагання»); недостатньо також просто зафіксувати зміни в психології великих і малих соціальних груп і особистостей (в тій, наприклад, області, як вони будують образ соціального світу в умовах його нестабільності) , хоча і це треба зробити, причому деякі кроки в цьому напрямку вже робляться, наприклад, в дослідженнях ломки стереотипів, кризи ідентичності та ін Разом з тим необхідний пошук принципово нових підходів до аналізу соціально-психологічних явищ у світі, що змінюється, нової стратегії соціально-психологічного дослідження.
Можливо, вони приведуть до абсолютно нової постановки питання про громадські функції соціальної психології. Хоча в принципі такі функції визначені та вивчені, їх зміст може істотно змінюватися, якщо соціальна психологія зуміє позбутися від нормативного характеру, який був притаманний їй у попередній період, тобто у меншому ступені буде вважати своєю функцією припис належного і, навпаки, більшою мірою надавати людині інформацію, що залишає за ним право на самостійний вибір рішення. Все це робить абсолютно ясною ту істину, що традиційні форми соціально-психологічного дослідження і «втручання» у суспільне життя стають недостатніми і вимагають збагачення. Формування іншого статусу цієї дисципліни в суспільстві - справа майбутнього.

Література
1. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. М.: МГУ, 1980; МДУ, 1988; Наука, 1994; Аспект-Пресс, 1966.
2. Андрєєва Г.М. Психологія соціального пізнання. М.: Аспект-прес. 1997.
3. Артемов В.О. Введення в соціальну психологію. М., 1927.
4. Блонський П.П. Нарис наукової психології. М. 1926.
5. Введення в практичну соціальну психологію / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровської, О. Соловйової. М., 1994.
6. Войтоловський Л. Нариси колективної психології у двох частинах. М-Л / Госиздат, 1925.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
44.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Ідеологічний тиск на соціальну психологію в 70-80 роки XX століття
Росія в роки ліберальних реформ 60 90 ті роки XIX століття
Росія в роки ліберальних реформ 60-90-ті роки XIX століття
Історія Росії 80 роки 19 століття - кінець 20 століття
Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції
Міжнародні відносини в 80 90 і роки XX століття
Калінінградська область у 90-ті роки XX століття
Розвиток автомобілів в 20 30-і роки ХХ століття
Енергетика Татарстану в 90 ті роки ХХ століття
© Усі права захищені
написати до нас