Ігрові методи як засіб активізації пізнавальної активності на уроках англійської мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Ø Запровадження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .2

Ø Глава 1. Проблема використання ігрових методів як засіб стимулювання пізнавальної активності в науковій літературі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ . 4
1.1. Основи технології ігрових форм навчання ... ... ... ... ... .. ... ... .... 4
1.2. Особливості когнітивної сфери підлітків пов'язана з активізацією пізнавальної активності ... ... ... ... ... ... ... ... .... 15
Ø Глава 2. Використання ігрових методів на уроках англійської мови як засіб стимулювання пізнавальної активності підлітків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.1. Способи стимулювання пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
2.2. Результати дослідно-експериментальної роботи ... ... ... ... ... ... ... .. 27
Ø Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 березня
Ø Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 32
Ø Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
Введення
It 's more than a game. It 's an institution.
Thomas Hughes (1822-1896)
Про навчальних можливостях ігор відомо давно. Багато видатні педагоги справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор у процесі навчання. У грі проявляються особливо повно і часом несподівано здібності людини, дитини особливо.
Гра - особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних та розумових сил. Гра завжди передбачає прийняття рішення - як діяти, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність граючих. А якщо підліток при цьому говорить іноземною мовою, це відкриває багаті навчальні можливості. Діти над цим не замислюються. Для них гра перш за все - захоплююче заняття. Цим вона і приваблює вчителів, в тому числі і вчителів іноземної мови. У грі всі рівні. Вона посильна навіть слабким учням. Більш того, слабкий з мовної підготовки учень може стати першим у грі: винахідливість і кмітливість тут виявляються часом більш важливими, ніж знання предмета. Почуття рівності, атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань - вівсі це дає можливість хлопцям подолати сором'язливість, що заважає вільно вживати в мові слова чужої мови, і благотворно позначається на результатах навчання. Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом з цим виникає почуття задоволення - «виявляється, я вже можу говорити нарівні зі всіма».
Гру так само розглядають як ситуативно-варіативної вправу, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених до реального мовного спілкування з властивими йому ознаками - емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу.
Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:
§ Створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування;
§ Забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;
§ Тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мовлення взагалі.
Мета - проаналізувати можливості використання ігрових методів як засобу активізації пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови.
Завдання:
1. Вивчити літературу з проблеми використання ігрових методів як засобу стимулювання пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови.
2. Проаналізувати різні підходи до класифікації ігрових методів.
3. Виділити особливості використання ігрових методів у навчанні підлітків англійській мові.
Об'єкт: Ігрові методи навчання англійській мові.
Предмет: використання ігрових методів як засіб стимулювання пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови.
Методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; вивчення психолого-педагогічного досвіду в аспекті питання, що вивчається; педагогічне спостереження, бесіда, анкетування.
Глава 1. Проблема використання ігрових методів як засіб стимулювання пізнавальної активності в науковій літературі.
1.1. Основи технології ігрових форм навчання.

У школі особливе місце займають такі форми занять, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної праці. Ці завдання можна успішно вирішувати через технологію ігрових форм навчання. В.П. Беспалько в книзі «Складові педагогічної технології» дає визначення педагогічної технології, як систематичне втілення на практиці заздалегідь спроектованого навчально-виховного процесу. Гра має велике значення в житті дитини, має те ж значення, яке в дорослого діяльність, робота, служба. Гра тільки зовні здається безтурботним і легким. А насправді вона владно вимагає, щоб грає віддав їй максимум своєї енергії, розуму, витримки, самостійності.

Ігрові форми навчання дозволяють використовувати всі рівні засвоєння знань: від відтворюючої діяльності через перетворює до головної мети - творчо-пошукової діяльності. Творчо-пошукова діяльність виявляється ефективнішою, якщо їй передує відтворююча і перетворююча діяльність, в ході якої учні засвоюють прийоми навчання.

Є велика формула «дідуся космонавтики» К.Е. Ціолковського, підіймає завісу над таємницею народження творчого розуму: «Спочатку я відкривав істини, відомі багатьом, і, нарешті, став відкривати істини, нікому ще не відомі». Мабуть, це і є шлях становлення творчої сторони інтелекту, дослідницького таланту. І одним з ефективних засобів цього є гра. В.П. Беспалько зазначає, що велику роль у технології відіграє суспільно-державне замовлення.

Виходячи з цього, можна сказати, що технологія ігрових форм навчання націлена на те, щоб навчити учнів усвідомлювати мотиви свого вчення, своєї поведінки в грі і в житті, тобто формувати цілі і програми власної самостійної діяльності та передбачити її найближчі результати.

Загальні положення поняття гри.

Психологічна теорія діяльності в рамках теоретичних поглядів Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва виділяє три основні види людської діяльності - трудову, ігрову та навчальну. Всі види тісно взаємопов'язані. Аналіз психолого-педагогічної літератури з теорії виникнення гри в цілому дозволяє представити спектр її призначень для розвитку і самореалізації дітей. Німецький психолог К. Гросс, першим в кінці 19в. зробив спробу систематичного вивчення гри, називає гри початкової школою поведінки. Для нього, хоч би зовнішніми чи внутрішніми факторами гри не мотивувалися, сенс їх саме в тому, щоб стати для дітей школою життя. Гра об'єктивно - первинна стихійна школа, що здається хаос якої надає дитині можливість ознайомлення з традиціями поведінки людей, що його оточують.

Блискучий дослідник ігри Д. Б. Ельконін вважає, що гра соціальна за своєю природою і безпосередньому насиченню і спроектована на відображення світу дорослих. Називаючи гру «арифметикою соціальних відносин», Ельконін трактує гру як діяльність, що виникає на певному етапі, як одну з провідних форм розвитку психічних функцій і способів пізнання дитиною світу дорослих.

Вітчизняні психологи та педагоги процес розвитку розуміли як засвоєння загальнолюдського досвіду, загальнолюдських цінностей. Про це писав Л.С. Виготський: «Не існує вихідної незалежності індивіда від суспільства, як немає і подальшої соціалізації».

Отже, гра відтворює стабільне і новационное в життєвій практиці і, значить, є діяльністю, в якій стабільне відображають саме правила й умовності гри - у них закладено стійкі традиції і норми, а повторюваність правил гри створює тренінгову основу розвитку дитини. Новационное ж йде від установки гри, яка сприяє тому, щоб дитина вірив або не вірив у все, що відбувається в сюжеті гри. У багатьох іграх «функція реального» присутній чи то у вигляді зрізовий умов, чи то у вигляді предметів - аксесуарів, чи то в самій інтризі гри. О.М. Леонтьєв довів, що дитина опановує більш широким, безпосередньо недоступним йому колом дійсності, тільки у грі. Бавлячись і граючи, дитина знаходить себе і усвідомлює себе особистістю. Для школярів гра - сфера їх соціальної творчості, полігон його громадського і творчого самовираження. Гра надзвичайно інформативна і багато що «розповідає самій дитині про нього. Гра - шлях пошуку дитиною себе в колективах товаришів, в цілому в суспільстві, людство, у Всесвіті, вихід на соціальний досвід, культуру минулого, сьогодення і майбутнього, повторення соціальної практики, доступної розумінню. Гра - унікальний феномен загальнолюдської культури, її витік і вершина. Ні в яких видах діяльності людина не демонструє такого самозабуття, оголення своїх психофізіологічних, інтелектуальних здібностей, як у грі. Гра - регулятор всіх життєвих позицій дитини. Школа гри така, що в ній дитина - і учень, і вчитель одночасно.

Багато дослідників пишуть, що закономірності формування розумових дій на матеріалі шкільного навчання виявляється в ігровій діяльності дітей. У ній своєрідними шляхами здійснюється формування психічних процесів: сенсорних процесів, абстракції і узагальнення довільного запам'ятовування і т.д. Ігрове навчання не може бути єдиним в освітній роботі з дітьми. Воно не формує здібності вчитися, але, безумовно, розвиває пізнавальну активність школярів.

Класифікація ігор.

Існує кілька груп ігор, розвивають інтелект, пізнавальну активність дитини.

I група - предметні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами. Через іграшки - предмети - діти пізнають форму, колір, об'єм, матеріал, світ тварин, світ людей і т.п.

II група - ігри творчі, сюжетно-рольові, в яких сюжет - форма інтелектуальної діяльності.

Інтелектуальні ігри типу «Щасливий випадок», «Що? Де? Коли? »І т.д. Дані - важлива складова частина навчальної, але, перш за все, позанавчальної роботи пізнавального характеру.

Творчі сюжетно-рольові ігри в навчанні - не просто розважальний прийом або спосіб організації пізнавального матеріалу. Гра володіє величезним магічними і переконливим потенціалом, вона розводить те, що за «видимості були одно», і зближує те, що у вченні і в житті чинить опір співставлення і врівноважування. Наукове передбачення, вгадування майбутнього можна пояснити «здатністю ігрового уяви уявити як системи цілісності, які, з точки зору науки чи здорового глузду системами не є».

Ігри подорожі. Всі вони відбуваються школярами в уявних умовах, де всі дії і переживання визначаються ігровими ролями. Учні пишуть щоденники, пишуть листи «з місць», збирають різноманітний матеріал пізнавального характеру. Відмінна риса цих ігор - активність уяви, створює своєрідність цієї форми діяльності. Такі ігри можна назвати практичною діяльністю уяви, оскільки в них воно здійснюється в зовнішньому дії і безпосередньо входить у дію. Стало бути, у результаті гри у дітей народжується теоретична діяльність творчої уяви, створює проект чого-небудь і реалізує цей проект шляхом зовнішніх дій. Відбувається співіснування ігрової, навчальної і трудової діяльності. Учні багато і наполегливо працюють, вивчаючи по темі книги, карти, довідники і т.д.

III група ігор, яка використовується як засіб розвитку пізнавальної активності дітей - це ігри з готовими правилами, які звичайно і звані дидактичними.

Як правило, вони вимагають від школяра вміння розшифровувати, розплутувати, розгадувати, а головне - знати предмет. Чим вправнішим складається дидактична гра, тим найбільш вміло прихована дидактична мета. Оперувати вкладеними в гру знаннями школяр вчиться ненавмисно, мимоволі, граючи.

IV група ігор - будівельні, трудові, технічні, конструкторські. Ці ігри відображають професійну діяльність дорослих. У цих іграх учні освоюють процес творення, вони вчаться планувати свою роботу, підбирати необхідний матеріал, критично оцінювати результати своєї і чужої діяльності, проявляти кмітливість у вирішенні творчих завдань. Трудова активність викликає активність пізнавальну.

V група ігор, інтелектуальних ігор - ігри-вправи, ігри-тренінги, які впливають на психічну сферу. Засновані на змаганні, вони шляхом порівняння показують граючим школярам рівень їх підготовленості, тренованості, підказують шляхи самовдосконалення, а значить, спонукають їх пізнавальну активність.

Учитель, використовуючи у своїй роботі всі 5 видів ігрової діяльності, має величезний арсенал способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Кращі дидактичні ігри складені за принципом самонавчання, тобто так, що вони самі направляють учнів на оволодіння знаннями й уміннями. Навчання, як правило, включають два компоненти: збір потрібної інформації і прийняття правильного рішення. Ці компоненти і забезпечують дидактичний досвід учнів. Але придбання досвіду вимагає великого часу. Збільшити «придбання такого досвіду» учнів, навчити їх самостійно тренувати це вміння. Сюди слід віднести розвиваючі ігри психологічного характеру: кросворди, вікторини, головоломки, ребуси, шаради, криптограми і т.д. Дидактичні ігри викликають у школяра живий інтерес до предмета, дозволяє розвивати індивідуальні здібності кожного учня, виховує пізнавальну активність. Цінність дидактичної гри визначається не по тому, яку реакцію вона викличе з боку дітей, а по ефективності у вирішенні того чи іншого завдання стосовно до кожного учня.

Результативність дидактичних ігор залежить, по-перше, від систематичного їх використання, по-друге, від цілеспрямованості програми ігор у поєднанні із звичайними дидактичними вправами. Наприклад, у вирішенні проблеми розвитку пізнавальної активності необхідно вважати основним завданням розвиток самостійного мислення учня. Значить, необхідні групи ігор і вправи, що формують уміння виділяти основні, характерні ознаки предметів, порівнювати, складати їх, груп ігор на узагальнення предметів за певними ознаками, вміння відрізняти реальні явища від нереальних, виховують вміння володіти собою і т.д. Складання програм таких ігор - турбота кожного вчителя. «Ігрові колізії викликають у школяра прагнення аналізувати, зіставляти, досліджувати приховані причини явищ. Це - творчість! Це те, що і становить явище пізнавальної активності. Власне гра викликає найважливіша властивість навчання - потреба вчитися, знати ». [1]

Мета застосування технології ігрових форм навчання - розвиток сталого пізнавального інтересу в учнів через різноманітні ігрові форми навчання.

Завдання:

I. Освітні:

1. Сприяти міцному засвоєнню учнями навчального матеріалу.

2. Сприяти розширенню кругозору учнів через використання додаткових історичних джерел.

II. Розвиваючі:

1. Розвивати в учнів творче мислення.

2. Сприяти практичного застосування умінь і навичок, отриманих на уроці.

III. Виховні:

1. Виховувати моральні погляди і переконання.

2. Виробляти історична самосвідомість - усвідомлену причетність до минулих подій.

3. Сприяти вихованню саморозвивається і самореалізується особистості.

Особливості відбору змісту навчального матеріалу.

При відборі змісту необхідно, щоб навчальний матеріал був емоційно насичений, запам'ятовувався. У матеріал уроків слід включати чіткі, конкретні образи. Якщо учні не бачать картин суспільного життя, культур, країн, людей, то засвоюють лише словесні формулювання, позбавлені життєвого змісту, які швидко забуваються. У роботі з учнями крім тексту навчального посібника і вчителя є багата можливість використовувати тексти художніх творів.

У подальшому такий підхід у відборі змісту навчального матеріалу допомагає учням при роботі над канвою рольової заготовки. Вони використовують ті ж джерела, що і вчитель. Зворотній зв'язок - вчитель показав, як він збирає інформацію, по крупицях, як це дозволяє оживити, зробити цікавим, емоційно насиченим свій урок - учні, у свою чергу, використовують ті ж засоби у своїй самостійної вже роботі.

Засоби навчання.

У роботі з технології ігрових форм навчання використовується різноманітний спектр засобів навчання:

a) Робота з підручником.

b) Використання апарату підручника.

c) Ілюстрації навчального посібника.

d) Географічні карти.

e) Навчальні картини.

f) Навчальні фільми, діафільми, діапозитиви, художні альбоми та листівки.

g) Тексти художніх творів.

h) Творчі роботи самих учнів - малюнки, саморобки, ліплення, історичні мініатюри.

Організація навчально-пізнавальної діяльності учня.

Управління багатьма іграми необхідно для активації процесу самовиховання дитини. До педагогічних підходів організації дитячих ігор, з нашої точки зору, необхідно віднести ряд таких моментів.

Вибір гри.

Вибір гри в першу чергу залежить від того, який дитина, що йому необхідно, які виховні завдання вимагають свого вирішення. Якщо гра колективна, необхідно добре знати, який склад граючих, їх інтелектуальний розвиток, фізична підготовленість, особливості віку, інтереси, рівні спілкування та сумісності тощо Вибір гри залежить від часу її проведення, природно-кліматичних умов, протяжності часу, світлового дня й місяця її проведення, від наявності ігрових аксесуарів, залежить від конкретної ситуації, що склалася в дитячому колективі. Мета гри знаходиться за межами ігрової ситуації, і результат гри може виражатися у вигляді зовнішніх предметів і всіляких виробів (моделі, макети, іграшки, конструктори, ляльки та ін), «продуктів» художньої творчості, нових знань та ін У грі підміна мотивів природна; діти діють в іграх з бажання отримати задоволення, а результат може бути конструктивним. Гра здатна виступати засобом отримання чогось, хоча джерелом її активності є завдання, добровільно взяті на себе особистістю, ігрове творчість і дух змагання. В іграх дитиною здійснюються цілі декількох рівнів, взаємопов'язаних між собою.

Перша мета - задоволення від самого процесу гри. У даної мети відображена установка, що визначає готовність до будь-якої активності, якщо вона приносить радість.

Мета другого рівня - функціональна, вона пов'язана з виконанням правил гри, розігруванням сюжетів, ролей.

Мета третього рівня відбиває творчі завдання гри - розгадати, вгадати, розплутати, домогтися результатів і т.п.

Пропозиція гри дітям.

Головне завдання у пропозиції гри полягає в порушенні інтересу до неї, у такій постановці питання, коли збігаються цілі вихователя і бажання дитини. Ігрові прийоми пропозиції можуть бути усного та письмового характеру. Інтерес викликають іграшки, або предмети для гри, збуджують бажання пограти, ігрові афіші, ігрові радіо оголошення і т.п. В пропозиції гри входить пояснення її правил, і техніки дій. Пояснення гри є моментом дуже відповідальним. Гру слід пояснювати стисло і точно безпосередньо перед її початком. У пояснення входить назва гри, розповідь про її зміст, і пояснення основних і другорядних правил, у тому числі розрізнення граючих, пояснення значення ігрових аксесуарів і т.д.

Розбивка на команди, групи, розподіл ролей у грі.

Ігровим зазвичай називають колектив дітей, створений для проведення ігор. Як відомо, існують ігри, які не потребують поділу на групи, і ігри командні. Розбиття на колектив вимагає дотримання етики, обліку уподобань, симпатій, антипатій. Ігрова практика дітей нагромадила чимало демократичних игротехнических прикладів поділу на мікроколективі граючих, зокрема й такі: жеребкування, лічилки і т.п.

Один з відповідальних моментів у дитячих іграх - розподіл ролей. Вони можуть бути активними і пасивними, головними та другорядними. Розподіл дітей на ролі у грі - справа важка. І педантичне. Розподіл не повинен залежати від статі дитини, віку, фізичних особливостей. Багато ігор побудовані на засадах рівноправності ролей. Для деяких ігор потрібні капітани, водячи, тобто командні ролі по сюжету гри. Враховуючи, яка роль особливо корисна дитині, вихователь використовує такі прийоми:

1) Призначення на роль безпосередньо дорослим.

2) Призначення на роль через старшого (капітана, ведучого).

3) Вибір на роль за підсумками ігрових конкурсів (кращий проект, костюм, сценарій).

4) Добровільне прийняття ролі дитиною, за його бажанням.

5) Черговість виконання ролі в грі і т.д.

При розподілі командних ролей варто робити так, щоб роль допомагала неавторитетних зміцнити авторитет, неактивним - виявити активність, недисциплінованим - стати організованими, дітям, чимось себе скомпрометували - повернути втрачений авторитет, новачкам, хлопцям, стороняться дитячого колективу - проявити себе, здружитися з усіма.

У грі необхідно стежити за тим, щоб не з'являлося зазнайство, не з'являлося перевищення влади командних ролей над другорядними. Непокора в грі може зруйнувати гру. Необхідно стежити за тим, щоб у ролі була дія, роль без дії мертва, дитина вийде з гри, якщо йому нема чого робити. Не можна використовувати в грі негативні ролі, вони прийнятні тільки в гумористичних ситуаціях.

Основні принципи організації гри:

1. Відсутність примусу будь-якої форми при залученні дітей у гру.

2. Принципи розвитку ігрової динаміки.

3. Принципи підтримки ігрової атмосфери (підтримка реальних почуттів учнів).

4. Принципи взаємозв'язку ігрової та неігровий діяльності. Для педагогів важливий перенесення основного сенсу ігрових дій в реальний життєвий досвід дітей.

5. Принципи переходу від найпростіших ігор до складних ігрових форм. Логіка переходу від простих ігор до складних пов'язана з поступовим поглибленням різноманітного змісту ігрових завдань та правил - від ігрового стану до ігрових ситуацій, від наслідування до ігрової ініціативи, від локальних ігор - до ігор-комплексам, від вікових ігор - до безвозрастним, «вічним» .

За відповідних методах педагогічного керівництва в дидактичних цілях цей процес може бути впорядкований. У підліткових класах деякі види ігор повністю переносяться в розумовий план, з'являється ідеальна гра уяви (творчі, сюжетно-рольові ігри).

Ігрове уява створює у дітей план наочних уявлень про дійсність, формує здатність ними оперувати.

Організація ігрових форм навчання проходить у двох напрямках:

1. Використання ігрових елементів на уроці.

Мета: ввести в урок творчі завдання ігрового характеру.

Завдання:

1. Емоційний настрій на отримання знань.

2. Уміння будувати діалог.

3. Створення образного уявлення про досліджуваному предметі.

4. Отримання конкретних знань через особисте відчуття.

2. Урок - гра (сюжетно-рольові ігри)

Мета: через різноманітність ігрових ролей, ігрових положень дати можливість виходу самоактуалізації, можливості самоконтролю, самоорганізація-нізації, самооцінки учнів.

Завдання:

1. Вміння працювати зі словником.

2. Уміння орієнтуватися в знаннях, з метою підібрати потрібні слова, що ілюструють певний момент або факт.

3. Уміння та навички роботи в бібліотеці

4. Уміння захищати і відстоювати (аргументовано) свою позицію, точку зору.

5. Брати участь у дискусії, вести діалог по-діловому і в конкретній формі.

6. Формувати артистичні здібності учнів, їхнє вміння зацікавити слухачів тією або іншою проблемою, яку вони викладають.

7. Уміння грамотно, лаконічно і ясно поставити запитання.

Урок, що проводиться в ігровій формі, вимагає

певних правил:

1. Попередньої підготовки. Треба обговорити коло питань і форму проведення. Повинні бути заздалегідь розподілені ролі. Це стимулює пізнавальну діяльність.

2. Обов'язкові атрибути гри: оформлення, карта міста, корона для короля, відповідна перестановка меблів, що створює новизну, ефект несподіванки і буде сприяти підвищенню емоційного фону уроку.

3. Обов'язкова констатація результату гри.

4. Компетентне журі.

5. Обов'язкові ігрові моменти не навчального характеру (заспівати серенаду, проскакати на коні і т.д.) для перемикання уваги і зняття напруги.

Головне - повага до особистості учня, не вбити інтересу до роботи, а навпаки прагнути розвивати його, не залишаючи почуття тривоги і невпевненості в своїх силах.

Конфуцій писав: «Учитель і учень ростуть разом». Ігрові форми уроків дозволяють рости як учням, так і вчителю.

1.2. Особливості когнітивної сфери підлітків пов'язана з активізацією пізнавальної активності.
Існують різні підходи до поняття пізнавальної активності учнів. Б. П. Єсіпов вважає, що активізація пізнавальної діяльності - свідоме, цілеспрямоване виконання розумової чи фізичної роботи, необхідної для оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Г. М. Лебедєв вказує, що "пізнавальна активність - це ініціативне, дієве ставлення учнів до засвоєння знань, а також прояв інтересу, самостійності і вольових зусиль у навчанні". У перовому випадку йде мова про самостійної діяльності вчителя та учнів, а в другому - про діяльність учнів. У другому випадку в поняття пізнавальної активності автор включає інтерес, самостійність і вольові зусилля школярів.
У навчанні активну роль відіграють навчальні проблеми, сутність яких полягає в подоланні практичних і теоретичних перешкод у свідомості таких ситуацій у процесі навчальної діяльності, які приводять учнів до індивідуальної пошуково-дослідницької діяльності.
Ефект діяльності для формування пізнавальної активності підлітків залежить від педагогічно правильній її організації, використання її об'єктивних умов і внутрішніх можливостей особистості учня.
Особливе значення для виховання зрілих форм навчально-пізнавальних інтересів у підлітковому віці мають самостійні форми навчальної діяльності, розгортання форм самоконтролю і самооцінки. Резервами є стійкі інтереси до виявлення узагальнених закономірностей у навчальному предметі і до способів добування знань, інтерес до спільної колективної навчальної роботи і інтерес школярів до використання їх у соціально - значущих видах діяльності.
Особливість розумової діяльності підлітків.
Підлітковий вік - це вік від 10 -11 до 15 років, що відповідає віку учнів 6-8 класів.
Підлітковий вік називають перехідним віком, тому що протягом цього періоду відбувається своєрідний перехід (від дитячого до дорослого стану, від незрілості до зрілості). У цьому сенсі підліток - полуребенок і напівдорослий: дитинство вже пішло, але зрілість ще не настала. Перехід до дорослості пронизує всі сторони розвитку підлітка: і його анатомо-фізіологічне, і інтелектуальне, і моральний розвиток - і усі види його діяльності.
У підлітковому віці серйозно змінюються умови життя і діяльності школяра, що призводить до перебудови психіки, руйнування старих сформованих форм взаємин з людьми. У 5 класі школярі переходять до систематичного вивчення наук. А це вимагає від їх психічної діяльності більш високого рівня: глибоких узагальнень і доказів, розуміння більш складних абстрактних відносин між об'єктами, формування абстрактних понять. Учень починає грати значно, більшу роль у школі, сім'ї, йому починають пред'являти серйозні вимоги з боку суспільства і колективу, з боку дорослих.
Істотні зміни відбуваються в емоційній сфері підлітка. Емоції підлітка відрізняються великою силою і труднощами в їх управлінні. Підлітки відрізняються великою пристрастю в їх прояві і запальністю. З цим пов'язане невміння стримувати себе, слабкістю самоконтролю, різкість у поведінці.
Підліткам властиве бурхливий вияв своїх почуттів. Якщо вони відчувають найменшу несправедливість до себе, вони можуть вибухнути, хоча потім можуть шкодувати про це.
Емоційні переживання підлітків набувають велику стійкість.
Нерідко почуття підлітка бувають суперечливі. Дуже важливо, щоб ці протиріччя вирішувалися на користь позитивних, суспільно значущих почуттів.
Вчення для підлітка є головним видом діяльності. І від того, як навчається підліток, багато в чому залежить його психічний розвиток, становлення його як громадянина.
У підлітковому віці істотно перебудовується характер навчальної діяльності. Причому не тільки ускладнюється сама навчальна діяльність: збільшується кількість навчальних предметів, замість одного вчителя з класом працюють 5-6 вчителів, які мають різні вимоги, різний стиль ведення уроку, різне ставлення до учнів. Головне, поступово наростаюча дорослість підлітка робить неприйнятними для нього звичні молодшому школяреві старі форми і методи навчання. Якщо учень ще недавно охоче слухав докладні пояснення вчителя, то тепер подібна форма знайомства з новим матеріалом часто викликає учня нудьгу, байдужість, явно обтяжує його. Схильний раніше до дослівного відтворення навчального матеріалу, він прагне тепер викладати матеріал своїми словами, і протестує, коли вчитель вимагає точного відтворення.
Розширення зв'язків з навколишнім світом, широке всепоглинаюче спілкування з однолітками, особисті інтереси та інтереси також часто знижують безпосередній інтерес підлітків до навчання. Свідомо - позитивне ставлення хлопців до навчання виникає тоді, коли вчення задовольняє їхні пізнавальні потреби, завдяки чому знання набувають для них певний сенс, як необхідну і важливу умова підготовки до майбутнього самостійного життя. Але тут часом спостерігається розбіжність: прагнення до придбання знань може поєднуватися з байдужим і навіть негативним ставленням до шкільного навчання. Це може бути своєрідною реакцією на ті чи інші невдачі в навчанні, на конфлікт з учителем. Підліток зазвичай гостро переживає до цих невдач: робить вигляд, що до успіхів у навчанні він цілком байдужий. Найбільш істотну роль у формуванні позитивного ставлення підлітків до навчання, як показали дослідження (Берулава), грають змістовність навчального матеріалу, його зв'язок з життям і практикою, проблемний і емоційний характер викладу, організація пошукової, пізнавальної діяльності, дає учням можливість переживати радість самостійних відкриттів, озброєння підлітків раціональними прийомами навчальної роботи, навичками самовиховання, є неодмінною передумовою для досягнення успіху.
Розвиток мислення. У процесі навчання є дуже помітно вдосконалюється мислення підлітка. Зміст і логіка досліджуваних у школі предметів, зміна характеру і форм навчальної діяльності формують і розвивають в нього здатність активно, самостійно мислити, міркувати, порівнювати, робити глибокі узагальнення і висновки. Довіра вчителя до розумовою можливостям підлітка як можна більше відповідає віковим особливостям особистості.
Основна особливість розумової діяльності підлітка - наростаюча з кожним роком здатність до абстрактного мислення, зміна співвідношення між конкретно-образним та абстрактним мисленням на користь останнього. Конкретно-образні (наочні) компоненти мислення не зникають, а зберігаються і розвиваються, продовжуючи грати суттєву роль у загальній структурі мислення (наприклад, розвивається здатність до конкретизації, ілюстрування, розкриття змісту поняття в конкретних образах і уявленнях). Тому, за одноманітності, однобічності або обмеженості наочного досвіду гальмується обчислення абстрактних істотних ознак об'єкта.
Значення конкретно - образних компонентів мислення позначається на те, що в ряді випадків вплив безпосередніх чуттєвих вражень виявляється сильніше впливу слів (тексту підручника, пояснення вчителя). У результаті відбувається неправомірне звуження або розширення того мул іншого поняття, як до його складу привноситься яскраві, але несуттєві ознаки. Випадково запечатлевшиеся ілюстрації в підручнику, наочному посібнику, кадри навчального кінофільму.
Деякі молодші підлітки відчувають труднощі при необхідності абстрагуватися від наочного значення слів і орієнтуватися лише на їх граматичну форму. На цій підставі вони відносять іменники біг, ходьба до дієслів, іменники товстун, краса - до прикметників, а слова стояти, спати, мовчати і навіть лінуватися відмовляються вважати дієсловами, оскільки «тут немає ніякої дії», тобто школярі орієнтуються на наочне значення слова, а не його граматичну форму.
Розвиток спостережливості, пам'яті, уваги. У процесі навчання підліток набуває здатності до складного аналітико-синтетичному сприйняттю (спостереженню) предметів і явищ. Сприйняття стає плановим, послідовним і всебічним. Підліток сприймає не тільки те, що лежить на поверхні явищ, хоча тут багато що залежить від його відношення до приймається матеріалу - і учень вражає поверховістю, легковесностью свого сприйняття.
Підліток може дивитися і слухати, але сприйняття його буде випадковим.
Істотні зміни в підлітковому віці зазнають пам'ять і увагу. Розвиток йде шляхом посилення їх довільності. Наростає уміння організовувати і контролювати свою увагу, процеси пам'яті, керувати ними. Пам'ять і увага поступово набувають характеру організованих, регульованих і керованих процесів.
У підлітковому віці помічається значний прогрес у запоінаніі словесного й абстрактного матеріалу. Уміння організовувати розумову роботу з запам'ятовування визначеного матеріалу, уміння використовувати спеціальні способи запам'ятовування розвинене у підлітків у набагато більшому ступені, ніж у молодших школярів.
Розвиток уваги відрізняється відомою суперечливістю: з одного боку, в такому віці формується стійкий, довільну увагу. З іншого - безліч вражень, переживань, бурхлива активність і імпульсивність підлітка часто призводить до нестійкості уваги, і його швидкої отвлекаемости. Неуважний і розсіяний на оном уроці («нелюбимому»), учень може зібрано, зосереджено, не відволікаючись. Працювати на іншому («любимого») уроці.
Кращий спосіб організувати увагу підлітка пов'язаний не з застосуванням учителем як - небудь особливих прийомів, а з умінням так організувати навчальну діяльність, щоб в учня не було ні часу, ні бажання, ні можливості відволікатися на тривалий час. Цікаво, цікавий урок здатні захопити підлітка, і він з захопленням працює дуже тривалий час, не відволікаючись. Активна пізнавальна діяльність - ось що робить урок цікавим для підлітка, ось що саме по собі сприяє організації його уваги.
У підлітковому віці відбуваються істотні зрушення в розвитку розумової діяльності учнів, головним чином у процесі навчання. Досягнута ступінь розвитку мислення молодшого школяра дозволяє в такому віці приступити до систематичного вивчення основ наук. Зміст і логіка досліджуваних предметів, характер засвоєння знань у підлітків вимагають опори на здатність самостійно мислити, порівнювати, робити висновки і узагальнення.
Всі навчальні предмети, що вивчаються підлітком, перш за все, стимулюють розвиток у нього абстрактного мислення. Природно, що основною особливістю розумової діяльності підлітка є наростаюча з кожним роком здатність до абстрактного мислення, зміна співвідношення між конкретно-образним та абстрактним мисленням на користь абстрактного мислення. Звичайно, не повинна мати місця спрощене трактування вікових змін у мисленні, згідно з якою молодший школяр мислить конкретно, а в підлітковому віці він переходить до абстрактного мислення. З переходом до підліткового віку істотно змінюються, збагачують як абстрактно узагальнюючі, так і образні компоненти розумової діяльності (зокрема, розвивається здатність до конкретизації, ілюстрування, розкриття зміст поняття в конкретних образах і уявленнях). Але загальний напрям розвитку мислення відбувається в плані поступового переходу від переважання наочно-образного мислення (у молодших школярів) до переваги відстороненого мислення в поняттях (у старших підлітків).
Поступово, під впливом шкільного навчання розвивається аналітико-синтетична діяльність, підлітки починають цікавитися не тільки конкретними фактами, а й їх аналізом, зміцнюється тенденція до причинному поясненню, учні прагнуть виділити головне, істотне в матеріалі, оволодівають вмінням обгрунтовувати, доводити певні положення, робити широкі узагальнення.
Зрозуміло, в межах підліткового віку мають місце вікові відмінності: одна справа-мислення школяра 11-12 років, інша справа-мислення 15 років.
Підлітків дуже приваблює можливість розширити, збагатити свої знання, проникнути в сутність досліджуваних явищ, встановити причинно-наслідкові зв'язки.
Підлітки відчувають велике емоційне задоволення від дослідницької діяльності. Їм подобається мислити, робити самостійні відкриття.
Поряд з пізнавальними інтересами істотне значення при позитивному ставленні підлітків до навчання має розуміння значимості знань. Для підлітка дуже важливо усвідомити, осмислити життєве значення знань і, перш за все їх значення, для розвитку особистості. Це пов'язано з посиленим ростом самосвідомості сучасного підлітка.
Багато навчальні предмети подобаються підліткам тому, що вони відповідають його потребам не тільки багато знати, а й уміти, бути культурним, всебічно розвиненою людиною. Треба підтримувати переконання підлітків в тому, що тільки освічена людина може бути по-справжньому корисним членом суспільства. Переконання та інтереси, зливаючись воєдино, створюють у підлітків підвищений емоційний тонус і визначають їхнє ставлення до навчання.
Якщо ж підліток бачить життєвого значення знань, то в нього можуть сформуватися негативні переконання і негативне ставлення до існуючих навчальних предметів. Істотне значення при негативному відношенні підлітків до навчання має усвідомлення і переживання ними неуспіху в оволодінні тими чи іншими навчальними предметами.
Неуспіх, як правило, викликає у підлітків бурхливі, негативні емоції і небажання виконувати важке закріплюється негативне ставлення до предмета.
Навпаки, сприятливою ситуацією вчення для підлітків є ситуація успіху, яка забезпечує їм емоційне благополуччя.
Емоційне благополуччя багато в чому залежить від оцінки його навчальної діяльності дорослими.
Для емоційного благополуччя підлітка дуже важливо, щоб оцінка і самооцінка збігалися. Тільки за цієї умови вони можуть виступати як мотив, які в одному напрямку і посилюють одне одного. В іншому випадку виникає внутрішній, а іноді і зовнішній конфлікт.
Вчителю необхідно знати не тільки мотиви навчання, а й умови їх формування. Дослідження показують, що ставлення підлітків до навчання обумовлено, перш за все, якістю роботи вчителя та його ставленням до студентів.
У підлітковому і юнацтвом віці активно йде процес пізнавального розвитку. У цей час воно відбувається в основному у формах, мало помітних як для самої дитини, так і для зовнішнього спостерігача.
Підлітки можуть вже мислити логічно, займатися теоретичними роздумами та самоаналізом. Найважливіше, інтелектуальне придбання підліткового віку - це вміння оперувати гіпотезами.
Особливо помітним у цьому віці стає зростання свідомості та самосвідомість дітей, являє собою істотне розширення сфери усвідомлюваного і поглиблення знань про себе, про людей, про навколишній світ. Розвиток самосвідомості дитини знаходить своє вираження у вимірі мотивації основних видів діяльності: навчання, спілкування і праці.
У підлітковому віці активно вдосконалюється самоконтроль діяльності, будучи на початку контролем за результатом чи заданому образу, а потім - процесуальним контролем, тобто здатністю вибирати і вибірково контролювати будь-який момент чи крок у діяльності.
У підлітковому і юнацькому віці активний розвиток отримує читання, монологічна і письмова мова. Особливу лінію у мовному розвитку утворює та, яка пов'язана з з'єднанням і взаємопроникненням мислення й мови. У вченні формується загальні інтелектуальні здібності, особливо зрозуміле теоретичне мислення. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, вдосконалення користуватися ними, міркувати логічно і абстрактно. Значний приріст предметних знань створює хорошу базу для подальшого розвитку умінь і навичок у тих видах діяльності, де ці знання практично необхідні.
У спілкуванні формуються і розвиваються комунікативні здібності учнів, які включають уміння вступати в контакт з незнайомими людьми, домагатися їх розташування і взаєморозуміння, досягати поставлених цілей. У праці йде активний процес становлення тих практичних умінь і навичок, які в майбутньому можуть знадобитися для вдосконалення професійних здібностей.
Характерною особливістю підліткового віку є готовність і здатність з багатьох видів навчання, причому як в практичному плані, так і в теоретичному. Ще однією рисою, яка вперше повністю розкривається саме в підлітковому віці, є схильність до експериментування, що виявляється, зокрема, в небажанні все приймати на віру. Підлітки виявляють широкі пізнавальні інтереси, пов'язані з прагненням все самостійно перевірити ще раз, особисто переконається в істинності.
Підлітковий вік відрізняється підвищеною інтелектуальною активністю, яка стимулюється не тільки природної вікової допитливістю підлітка, а й бажанням розвинути, продемонструвати оточуючим свої здібності, отримати високу оцінку з їхнього боку.
Дітей даного віку відрізняє підвищена пізнавальна і творча активність, вони прагнуть дізнатися, що - те нове, чого - або навчиться, причому робити все по - справжньому, професійно як дорослі. Це викликано підлітків до виходу за межі шкільної програми у розвитку своїх знань, умінь і навичок. Потреба у всьому, що для цього необхідно підліток задовольняє сам, шляхом самоосвіти і самообслуговування, нерідко з допомогою своїх друзів, які захоплені таким же, як і він, справою.
Діти в цьому віці вже помітно і досить відрізняються один від одного по інтересу до навчання, за рівнем інтелектуального розвитку та по кругозору, за обсягом і міцності знань, за рівнем особистісного розвитку. Цими відмінностями визначаються їх диференційованого ставлення до навчання. Вказана обставина визначає виборчий характер ставлення до шкільних предметів. Одні з них стають більш потрібними і тому улюбленими підлітками, інтерес до інших знижується.
Нерідко ставлення підлітка до того чи іншого навчального предмету визначається ставленням до вчителя, викладає даний предмет. Підліткам зазвичай подобаються ті предмети, які викладають їх улюблені вчителі. Успішність багатьох дітей середніх класів у школі тимчасово падає через те, що за межами школи в них з'являються сильні, що конкурують з вченням інтереси. У підлітковому віці з'являються нові мотиви навчання, пов'язані з розширенням знань, з формуванням потрібних умінь і навичок, що дозволяють займатися цікавою роботою, самостійною творчою працею. Вчення доповнюється самоосвітою, набуваючи більш глибокий особистісний сенс. Знання, вміння і навички стають у цьому віці критерієм цінності для підлітка оточуючих його людей, а також підставою для прояву інтересу і підтримки ім.
Відбувається формування системи особистісних цінностей, які визначають зміст діяльності підлітка, сферу його спілкування, вибірковість ставлення до людей, оцінки цих людей і самооцінку.
У цьому віці створюються не погані умови для формування організаторських здібностей, діловитості, підприємливості, багатьох інших корисних особистісних якостей, пов'язаних із взаємовідносинами людей, в тому числі вміння налагоджувати ділові контакти, домовлятися про спільні справи, розподіляти між собою обов'язки, і т.п.
Глава 2. Використання ігрових методів на уроках англійської мови як засіб стимулювання пізнавальної активності підлітків.
2.1. Способи стимулювання пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови.
При вивченні нової лексики по темі можна застосовувати такі ігрові методи як кросворд, складання історії по картинці.
Наприклад, гра «Word-search grid» (додаток 1).
Дається сітка 14Ч14 клітин, в кожній клітині написана буква алфавіту. Серед набору букв приховані слова на тему «гроші». Учням необхідно знайти слова знаходяться в списку, перевести їх і знайти слово якого немає в сітці.
Інструкція:
Слова можуть бути записані вперед, назад, по вертикалі, по горизонталі, або по діагоналі. Слова всі пов'язані з темою «гроші».
Ви повинні шукати такі слова, відзначати їх на сітці і писати переклад осторонь так, щоб Ви зрозуміли їх значення. Одне слово в Списку знаходиться в сітці - що це за слово?
Кросворд може використовуватися не тільки як індивідуальна діяльність дитини, але і як колективна.
Наприклад гра «Half a cross word: Adjectives to describe people» (додаток 2).
Клас ділиться на 2 групи (А і В). Складається кросворд з використанням слів по темі, потім всі слова кросворду діляться порівну, робиться 2 порожніх бланка, один з них заповнюється однією частиною слів, інший - другий, так щоб вони доповнювали один одного. Один бланк дається групі А, інший - групі В. Для заповнення кросворду необхідна участь обох груп: група А пояснює групі В значення тих слів, які є в її бланку, потім групи міняються.
Інструкція:
Робота в групах A і B. Ви група А.
Деякі з слів в цьому кросворді відсутні. Група B знає, які вони. Група B також має деякі слова, які відсутні у їх кросворді.
Використовуйте це по черзі, щоб запитати один в одного значення відсутнього слова.
Використання такого ігрового методу як складання історії з картинок також використовується для вивчення нової лексики. Цей метод розвиває уяву учнів, а також дає можливість учням показати свій знання, отримані на інших уроках або з особистого досвіду. (Додаток 3).
Для підлітків дуже важливий зв'язок навчальної діяльності з реальною життєвою ситуацією. Цей зв'язок легко простежується у грі «Communication» (додаток 4).
У цій грі необхідно допомогти своєму другові. Ваш друг хоче купити такі вироби: шмат хліба, пляшка вина, цукерок, газети. Використовуючи автобус і автобусну станцію як відправну точку, потрібно пояснити, як він може купити ті вироби, які йому потрібні, використовуючи найкоротший маршрут. У вашого друга проблема, тому що його окуляри зламані, і він не може прочитати нічого без них. Не забувайте пояснювати, де входи до будівлі.
Хлопці вчаться пояснювати і питати дорогу на англійській мові.
Важливо розвивати творчі здібності учнів і самим продуктивним способом є використання поезії. Можна запропонувати учням зробити художній переклад вірша чи написати своє (додатки 5,6).
2.2. Результати дослідно-експериментальної роботи.

Діагностика відношення до предмету, результатів навчання, виховання і розвитку.

1. Діагностика виявляє ставлення до предмета.

Учням були запропоновані анкети з метою виявлення ставлення до англійської мови.

Питання: які предмети тобі подобаються вивчати, а які не подобається?

Позитивна відповідь щодо англійської мови дали 86% учнів.

Анкети дозволяють зробити висновок про наявність комфортної ситуації на уроках англійської мови і про інтерес до цього предмету для більшості учнів.

Друга анкета була спрямована на виявлення кращих форм роботи.

Питання: які форми роботи на уроці тобі подобаються?

Результати показують, що гра є улюбленою формою роботи учнів на уроці.

2. Діагностика результатів навчання

Діагностика результатів навчання показала, що на паралелі класів, де регулярно проводяться уроки з грою, вище успішність учнів. Після закінчення вивчення тем проводилися зрізових робіт, тестування з метою з'ясування рівня засвоєння матеріалу. Результати показали, що діти значно краще засвоювали ті теми, в яких використовувалися гри.

Показники за темами, вивченим традиційним шляхом, виявилися значно нижче:

- Учні складають кросворди, і клас їх розгадує на уроках, або проводяться конкурси любителів кросвордів за темами.

- Учні пишуть цікаві твори, в яких використовуються придбані знання, роблять малюнки до своїх відповідей.

- Опановують умінням створювати тексти в публіцистичному стилі на суспільно-політичні, морально-етичні теми.

- Вміють слухати і чути, вміють відстоювати свої погляди, переконання.

- Відбувається розширення кругозору, інтелектуальне взаємозбагачення, розвиток естетичного смаку.

- Творчо підходять до вирішення тієї чи іншої проблеми. \

3. Діагностика результатів розвитку учнів:

a) У процесі ігрової діяльності учні мають можливість практичного застосування умінь і навичок, отриманих на уроках.

- Хлопці чіткіше формулюють питання для з'ясування істотних ознак предмета, або явища.

- Вчаться пояснювати свою точку зору, намагаються відстоювати її.

- Уміння вести діалог.

- Уміння слухати опонента.

- Давати рецензію на відповідь.

- Творчі роботи учнів.

b) У процесі підготовки і проведення сюжетно-рольових ігор учнів:

- Розвивають уміння фантазувати, чути інших, контактувати з ними.

- Навчає підключати весь свій життєвий досвід.

- Синтезують вміння та навички в єдиному акті дії.

- Навчає осягати особливості мислення англомовних людей.

Умови відтворення розробленої автором педагогічної технології.

«Людина - найвища цінність життя»

Технологія ігрових форм навчання легко сприймається і її можна застосовувати будь-яким вчителям-предметникам.

У кожної науки, навчального предмета є своя цікава сторона, є велика кількість ігор та ігрових форм. Є ігри літературні, лінгвістичні, математичні. Є ігри з історії, зоології, фізики, хімії, ботаніки, географії. Є ігри, що включають пізнавальні елементи кількох навчальних предметів (міжпредметні зв'язки). Як правило, вони вимагають від школярів уміння розшифровувати, розплутувати, розгадувати, про головне - знати сам предмет.

Технологія універсальна. Будь-яка з розглянутих організаційних форм легко відтворена. Наприклад, величезна популярність народжених на телебаченні інтелектуальних ігор типу: «Що? Де? Коли? »,« Поле Чудес »,« Брейн-ринг »,« Колесо історії »,« Щасливий випадок »може бути перенесена в навчальний клас. Ця форма, яку вчитель-предметник може наповнити своїм змістом, використовуючи для розумових вправ учнів, їх самоперевірки, творчого інтелектуального розвитку. Творчість у навчанні починається з руйнування стереотипів.

При роботі в даному напрямку можна використовувати принципову схему функціональної системи гри В. П. Беспалько [2]

КЗ ЕКЗ ТЗ БУК ІК ПНК ОПІ + ТР

КЗ - конкретні знання

ЕКЗ - елементи конкретного знання

ТЗ - таблиця знань

ОПІ - основні правила гри

БУК - блок навчальних карт

ІК - ігрова конструкція

ПНК - отриманий набір карт

ТР - таблиця результатів

- Зворотній зв'язок

Ця схема дозволяє будь-якому вчителеві-предметники скласти навчальну гру на будь-яку з перерахованих форм. Автор використовує дану схему для роботи зі старшокласниками. Було дано завдання - скласти свої ігрові завдання. Досвід показав, що учні справляються з цим завданням. Будь-який вчитель може з допомогою своїх помічників-учнів отримати хороший комплект ігрового матеріалу з предмета, який завжди можна використовувати як у навчальній, так і в позанавчальній діяльності.

Що стосується сюжетних, рольових ігор, то, використовуючи способи і принципи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та правила підготовки таких уроків, описані раніше, учитель здатний відтворити і їх.

  Висновок
Підводячи результати роботи, можна зробити наступні висновки:
1. У педагогічній та психологічній літературі добре вивчена проблема використання ігрових методів як засобу стимулювання пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови. Вивченням цієї проблеми займалися: Беспалько В.П., Виготський Л.С., Леонтьєв О.М., Гросс К., та ін
2. Існує кілька груп ігор, розвивають інтелект, пізнавальну активність дитини: I група - предметні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами; II група - ігри творчі, сюжетно-рольові, в яких сюжет - форма інтелектуальної діяльності; III група - ігри з готовими правилами , зазвичай і звані дидактичними; IV група ігор - будівельні, трудові, технічні, конструкторські. Ці ігри відображають професійну діяльність дорослих; V група ігор, інтелектуальних ігор - ігри-вправи, ігри-тренінги, які впливають на психічну сферу.
3. При використанні ігрових методів у навчанні підлітків необхідний зв'язок гри з життям і практикою, проблемний і емоційний характер викладу, організація пошукової, пізнавальної діяльності, дає учням можливість переживати радість самостійних відкриттів, озброєння підлітків раціональними прийомами навчальної роботи, навичками самовиховання, є неодмінною передумовою для досягнення успіху.

Список літератури.

1. Бабанський «Методичні засади оптимізації навчально-виховного процесу» 1982р.

2. Беспалько В.П. «Складові педагогічної технології». М. Педагогіка, 1989р.

3. «Вікова і педагогічна психологія» / / Под ред. М.В. Гамезо. М., Освіта, 1984.

4. Водзінський Д.І. «Виховання інтересу до знань у підлітків». М., Просвітництво, 1963.

5. Виготський Л.С. «Уява і творчість у дитячому віці» - М. Освіта, 1991р.

6. Давидов В. «Проблеми розвивається навчання», 1986р.

7. Дроздовський В.П., Спадарщ В.І., Данильченко Н.І. «Подолати прірву», М - Освіта, 1989р.

8. Завгородня О.Д. «Нестандартність: її шляху, набуття та пастки» М. - 1987р.

9. Каплан С.Д. «Я роблю уроки». Мінськ, 1998р

10. Оконь В. «Введення в загальну дидактику» Пер. С. Кольського. - М. Вища школа, 1990р.

11. Підкасистий П.І. «Технологія гри в навчанні» - М. Освіта, 1992р.

12. Психологічний словник. / / За ред. А.В. Петровського. М., 1990.

13. Фрідман Л.М., Кулагін І.Ю. «Психологічний довідник учителя». М., Освіта, 1991.

14. Щукіна Г.І. «Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі». М., Просвітництво.

ДОДАТОК 1
Word-search grid
Below is word-search grid. The words might be spelt forwards, backwards, up down, across, or diagonally. The words are all associated with money.
C
U
R
R
E
N
C
Y
R
B
Q
U
A
S
A
X
S
D
N
U
F
N
I
A
U
B
C
F
S
I
L
V
E
R
H
N
C
N
I
O
C
E
H
O
F
U
N
D
S
E
H
K
P
T
O
E
G
C
H
A
N
G
E
P
U
R
S
E
U
R
C
H
E
Q
U
E
Y
M
S
K
R
W
N
I
E
R
A
M
D
I
N
T
E
R
E
S
T
A
N
S
D
O
U
P
Z
A
T
A
R
H
F
N
U
E
V
A
S
S
K
X
O
M
U
O
F
O
T
H
A
M
D
N
E
Y
N
F
S
P
O
I
R
E
S
N
P
R
I
C
E
Y
A
P
L
L
O
S
U
P
L
S
P
E
N
D
E
I
L
L
F
O
W
E
A
L
T
H
A
U
R
N
E
I
P
T
N
E
M
E
T
A
T
S
T
G
W
M
You should look up the following words, mark them of on the grid and write the translation at the side so that you understand their meanings. One word on the List is not in the Grid - what is it?
_______cash___________________mark____________________save________________tax____________________currency_________________pay_________________pound_________________notes____________________change______________gold___________________coin____________________fortune_______________silver__________________treasure_________________well-off ______ _______spend__________________funds___________________wealth_______________rich___________________statement________________price_________________money_________________interest__________________purse________________shopping_______________account__________________bank________________cheque_________________fee_________________________________________millionaire______________penny________________________________
ДОДАТОК 2
Half a cross word: Adjectives to describe people
Group A
Working in groups A and B. You are A.
Some of the words in the following crossword are missing. Group B know what they are. Group B also have some words that are missing from their crossword. They are the words at the bottom of the page.
Take it in turns to ask each other for a missing word. You can ask: What's (3) Across? What's (2) Down? Etc.
J
C
E
R
A
B
U
S
E
L
F
I
S
H
O
E
O
S
L
U
W
S
S
I
Y
M
T
E
T
A
L
A
Z
Y
H
A
N
D
S
O
M
E
N
S
E
P
U
N
C
T
U
A
L
N
S
I
R
R
E
S
P
O
N
S
I
B
L
E
R
E
L
I
A
B
L
E
T
P
I
O
V
L
E
I
T
F
R
I
E
N
D
L
Y
M
O
D
E
S
T
Here are the words you will have to explain for Group B.
bossy handsome lazy polite selfish
cruel irresponsible mean punctual sensitive
friendly jealous modest reliable witty
Half a cross word: Adjectives to describe people
Group B
Working in groups A and B. You are B.
Some of the words in the following crossword are missing. Group A know what they are. Group A also have some words that are missing from their crossword. They are the words at the bottom of the page.
Take it in turns to ask each other for a missing word. You can ask: What's (7) Across? What's (1) Down? Etc.
S
A
F
F
E
C
T
I
O
N
A
T
E
P
O
C
S
I
H
H
O
N
E
S
T
E
L
E
N
T
E
S
R
I
F
I
B
R
A
V
E
U
M
L
L
A
E
G
I
S
P
S
Y
M
P
A
T
H
E
T
I
C
N
T
A
A
U
T
G
T
B
I
E
I
B
E
N
V
O
N
P
R
E
J
U
D
I
C
E
D
E
E
R
T
R
N
M
O
O
D
Y
S
O
C
I
A
B
L
E
U
S
R
U
D
E
Here are the words you will have to explain for Group A.
affectionate generous moody rude spoilt
brave honest patient sensible stubborn
cheerful imaginative divjudiced sociable sympathetic
ДОДАТОК 3
Telling a Story
The sketches below show a bank robbery.
If you are in class -
Make up a story where each student introduces one step of the story using a suitable phrase from the list.
If you are working alone - write out the story in such a way that it could be read on the radio.
Some additional vocabulary is given at the bottom of the page. If you are unsure of the meaning of a word, check in a dictionary.                 


Additional vocabulary
Nouns: robbers, hoods, balaclavas, van, bag, gun, manager, bank clerk, counter, bundles, notes, alarm, closed-circuit television
Verbs: park, rush, threaten, hold, fill, count, terrify, lie, hand over, make a getaway, run, start the engine
ДОДАТОК 4
Communicating
Look at the map. Work with a partner and find out how you can get to each place. Take it in turns to ask for and give directions. Denotes entrances to buildings. Roundabouts
Imagine your friend has only been here for one day. He wants to buy the following items: a loaf of bread, a bottle of wine, some chocolates, a newspaper and some salad items. Using the bus and coach station as a starting point and using the vocabulary in the box, explain how he can buy those items listed using the shortest possible route. Oh, yes, your friend has a problem because his spectacles are broken and he cannot read anything without them. Is there anything he can do? Don't forget to explain where the entrances to the buildings are.
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОДАТОК 5

Citу
What are you able to build with your blocks?
Castles and palaces, temples and docks,
Raia may keep raining, and others go roam,
But lcan be happy and building at home,
Let the sofa be mountains, the carpet be sea,
There I'll establish a city for me:
A kirk and a mill and a palace beside,
And a harbour as well where my vessels may ride.
Great is the palace with pillar and wall,
A sort of a tower on top of it all.
And steps coming down in an orderly way
To where my toy vessels He safe in the bay.
This one is sailing and that one is moored:
Hark to the song of the sailors on board!
And see on the steps of my palace, the kings
Coming and going with divsents and things!
Now I have done with it, down let it go!
All in a moment the town is laid tow.
Block upon block lying scattered and free,
What is there left of my town by the sea?
Yet as I saw it, I see it again,
The kirk and the palace, the ships and the men,
And as long as I live, and where I may be,
I'll always remember my town by the sea.
РОМАНИ
Treasure Island (1883)
Prince Otto: A Romance (1885)
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886)
Kidnapped, Being Memoirs of the Adventures of
David Balfour in the Year 1751 (1886) The Black Arrow: A Tale of the Two Roses (1888)
Місто з деревинок
Бери деревинки і лад містечко:
Будинки та театри, музеї і док;
Нехай дощик проллється і хлине знову:
Нам весело будинку палаци творити!
Диван - це гори, а море - килим.
Ми місто побудуємо поблизу моря, у гір.
Ось - млин, школа, тут - вежі, а там
Велика гавань - стояти кораблям.
Палац на пагорбі і красивий і високий;
З терасою, колоною, він сам - містечко.
Полога сходи зверху веде
До моря, де в бухті зібрався наш флот.
Йдуть кораблі з невідомих країн;
Матроси співають про сивий океан
І у вікна дивляться, як по залах палацу
Заморські речі несуть без кінця.
Але час покінчити! Всьому є свій термін.
У хвилину дозволений наш все містечко.
Лежать деревинки як кинутий сміття.
Де ж місто, наше місто біля моря, у гір?
Але був він! Я бачу його перед собою:
Будинки, кораблі і палаци з натовпом!
І буду все життя я любити з цих пір
Той місто, наше місто біля моря, у гір.
(Пер. В. Я Брюсова)
Острів скарбів (1886)
Бел. Вострау скарбау (1938) Принц Отто: Повість (1889) Незвичайна історія доктора Джекіля і містера
Хайда (1888) Викрадений (1901)
Чорна стріла. Історичний роман (1889) / Чорна стріла: Повість для юнацтва часів війни Червоної і Білої троянди (1890) Чорна стріла: Повість про двох трояндах (1940)
[1] С. А. Шмаль «Ігри учнів - феномен культури». М. Нова школа, 1994р., Стор 117.
[2] В. П. Беспалько «Складові педагогічної технології» М. Педагогіка 1989р., Стр.169.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
374.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Ігрові методи навчання при вивченні органічної хімії як засіб підвищення пізнавальної активності
Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках
Ігрові методи навчання лексиці англійської мови
Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови 2
Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
Мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Заняття як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку
© Усі права захищені
написати до нас