Єдиний сільськогосподарський податок

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Єдиний СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
Організації, які є платниками податків єдиного сільськогосподарського податку, звільняються від обов'язку зі сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій, єдиного соціального податку. Організації, які є платниками податків єдиного сільськогосподарського податку, не визнаються платниками податків податку на додану вартість.
Платниками податків єдиного сільськогосподарського податку (далі в цій главі - платники податків) визнаються організації та індивідуальні підприємці, які є сільськогосподарськими товаровиробниками.
З метою цієї глави сільськогосподарськими товаровиробниками визнаються організації та індивідуальні підприємці, які виробляють сільськогосподарську продукцію, здійснюють її первинну і наступну (промислову) переробку (у тому числі на орендованих основних засобах) і реалізують цю продукцію, за умови, що в загальному доході від реалізації товарів ( робіт, послуг) таких організацій і індивідуальних підприємців частка доходу від реалізації виробленої ними сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію її первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70 відсотків, а також сільськогосподарські споживчі кооперативи (переробні, збутові (торгові) , постачальницькі, садівничі, городницькі, тваринницькі), які визнаються такими відповідно до Федерального закону "Про сільськогосподарську кооперацію", у яких частка доходів від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва членів даних кооперативів, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену даними кооперативами із сільськогосподарської сировини власного виробництва членів цих кооперативів, а також від виконаних робіт (послуг) для членів даних кооперативів становить у загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) не менше 70 відсотків.
Чи не має право переходити на сплату єдиного сільськогосподарського податку:
1) організації, що мають філії і (або) представництва;
2) організації та індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів;
3) організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері грального бізнесу;
4) бюджетні установи
Стаття 346.4. Об'єкт оподаткування
Об'єктом оподаткування визнаються доходи, зменшені на величину витрат.
Стаття 346.5. Порядок визначення та визнання доходів і витрат
1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі доходи:
· Доходи від реалізації, що визначаються відповідно до статті 249 цього Кодексу;
· Позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до статті 250 цього Кодексу.
При визначенні об'єкта оподаткування не враховуються доходи, зазначені в статті 251 цього Кодексу, а також доходи у вигляді отриманих дивідендів, оподаткування яких здійснюється податковим агентом.
При визначенні об'єкта оподаткування платники податків зменшують отримані ними доходи на такі витрати:
1) витрати на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів, а також на добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння основних засобів (з урахуванням положень пункту 4 та абзацу шостого підпункту 2 пункту 5 цієї статті);
2) витрати на придбання нематеріальних активів, створення нематеріальних активів самим платником податку (з урахуванням положень пункту 4 та абзацу шостого підпункту 2 пункту 5 цієї статті);
3) витрати на ремонт основних засобів (у тому числі орендованих);
4) орендні (в тому числі лізингові) платежі за орендоване (у тому числі прийняте у лізинг) майно;
5) матеріальні витрати, включаючи витрати на придбання насіння, розсади, саджанців та іншого посадкового матеріалу, добрив, кормів, медикаментів, біопрепаратів і засобів захисту рослин;
6) витрати на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до законодавства Російської Федерації;
7) витрати на обов'язкове і добровільне страхування, які включають страхові внески за всіма видами обов'язкового страхування, а також за наступними видами добровільного страхування:
· Добровільному страхуванню засобів транспорту (у тому числі орендованого);
· Добровільному страхуванню вантажів;
8) суми податку на додану вартість по придбаних і сплаченого платником податку товарів (робіт, послуг), витрати на придбання (оплату) яких підлягають включенню до складу витрат згідно з цією статтею;
9) суми відсотків, що сплачуються за надання в користування грошових коштів (кредитів, позик), а також витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями, в тому числі пов'язані з продажем іноземної валюти при стягненні податку, збору, пені та штрафу в порядку
11) суми митних платежів, що сплачуються при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації і не підлягають поверненню платникам податків відповідно до митного законодавства Російської Федерації;
13) витрати на відрядження
4. Витрати на придбання (спорудження, виготовлення, добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння) основних засобів, а також витрати на придбання (створення самим платником податків) нематеріальних активів приймаються в наступному порядку:
1) щодо витрат на придбання (спорудження, виготовлення) в період застосування єдиного сільськогосподарського податку основних засобів, а також витрат на добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння основних засобів, вироблених в зазначеному періоді, - з моменту введення цих основних засобів в експлуатацію;
4.1. Витрати на придбання майнових прав на земельні ділянки обліковуються у складі витрат рівномірно протягом терміну, визначеного платником податків, але не менше семи років. Суми витрат враховуються рівними частками за звітний і податковий періоди.
5. Визнання доходів і витрат платника податку здійснюється у такому порядку:
1) з метою цієї глави датою отримання доходів визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав, а також погашення заборгованості іншим способом (касовий метод).
Стаття 346.6. Податкова база
5. Платники податків вправі зменшити податкову базу за податковий період на суму збитку, отриманого за підсумками попередніх податкових періодів. При цьому під збитками в цілях цієї глави розуміється перевищення витрат над доходами, визначеними відповідно до статті 346.5 цього Кодексу.
Вказаний в цьому пункті збиток не може зменшувати податкову базу за податковий період більше ніж на 30 відсотків. При цьому сума збитку, що перевищує зазначене обмеження, може бути перенесена на наступні податкові періоди, але не більше ніж на 10 податкових періодів.
Стаття 346.7. Податковий період. Звітний період
1. Податковим періодом визнається календарний рік.
2. Звітним періодом визнається півріччя.
Стаття 346.8. Податкова ставка
Податкова ставка встановлюється в розмірі 6 відсотків.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Стаття
14.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Єдиний сільськогосподарський податок ЕСХН
Податок на промисел спеціальний торговий патент фіксований сільськогосподарський податок
Єдиний податок на поставлений дохід 2 Єдиний податок
Єдиний податок фіксований податок
Єдиний соціальний податок 10
Єдиний соціальний податок 12
Єдиний соціальний податок 11
Єдиний соціальний податок 2
Єдиний соціальний податок 5
© Усі права захищені
написати до нас