Нажми чтобы узнать.
попередні | наступні
Фінанси грошовий обіг і кредит Механізм ринкової рівноваги основні елементи та їх зміст процес функціонування. Макроекономічна рівновага мер класична і кейнсіанська моделі. Меркантилізм. Крива Лаффера і вдосконалення оподаткування в РФ.
Екологічна функція права Екологічна функція держави. Нормування в області охорони навколишнього середовища. Право громадян на здорове і сприятливе навколишнє середовище. Користування тваринним світом. Оцінка впливу на навколишнє середовище.
Гроші кредит банки 2 Поняття передумови та значення появи грошей. Грошовий обіг поняття структура. Закон паперово грошового обігу. Поняття емісія грошей. Основна мета емісії. Конвертованість валюти її типи. Основні форми кредиту.
Мікроекономіка 7 Класифікація ринкових структур. Досконала та недосконала конкуренція. Умови досконалої конкуренції. Критерій доцільності виробництва фірми досконалої конкуренції в короткостроковий період з економічного за географічним за галузевим за характером продажів за ступенем обмеження конкуренції.
Війна за іспанську спадщину Війна за австрійську спадщину Семирічна війна Визнавалося право. Філіпа V на іспанський престол при відмові від французької. Аахенський світ остаточно віддав. Сілезію в руки. Фрідріха II. Повна гегемонія. Англії на морях. Пруссія робить кроки до гегемонії в Німеччині.
Засоби розміщення в сфері туризму Класифікація готелів. Організація харчування в туризмі. Технологічна система забезпечення харчування туристів. Державне регулювання туризму в Узбекистані. Поняття та види діяльності і турагентства.
Аналіз хозяственной діяльності в промисловості Аналіз обсягу і асортименту продукції. Аналіз продуктивності праці. Аналіз фондовіддачі ОПВ. Аналіз структури продукції. Аналіз втрат робочого часу. Аналіз МТО підприємства сировиною і матеріалами.
Історія книжкової справи Поняття книга і книжкова справа. Книги і бібліотеки античності. Книга в епоху середньовіччя. Типографи і видавці. Ельзевір. Книга на Русі в XI XVI ст. Роль М. І. Новикова у розвитку російської книги в другій половині XVIII ст.
Шпора з фізики 11 клас Механічне рух. Відносність руху. Взаємодія тіл. Сила. Другий закон. Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу в природі і техніці. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла.
Екологічне право як галузь права наука і навчальна дисципліна Джерела екологічного права. Екологічні правовідносини. Екологічні права громадян. Право власності на природні ресурси. Правові основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища.
Теорії перекладу англійської мови Поняття перекладацького еквівалента. Граматичні трансформації при перекладі. Лексичні трансформації при перекладі. Основні типи замін при лексичних трансформаціях. Транскрипція зі збереженням деяких елементів транслітерації.
Лексика англійської мови Поняття системності словника структурні типи слів семантична та стилістична диференціація лексики. Шляхи розвитку та поповнення словникового складу мови. Вільні словосполучення та фразеологічні одиниці.
Організація страхової справи Страхування майна фізичних осіб. Страхування майна юридичних осіб. Особисте страхування. Страхування відповідальності. Перестрахування. Медичне страхування. Облік у страхових організаціях. Облік бланків суворої відповідальності.
Філософія як наука 2 Світогляд його історичний характер. Типи світогляду міфологічне релігійне філософське. Предмет і функції філософії. Місце філософії в системі культури. Історичні форми філософствування.
Джерела і галузі російського права Дія нормативно-правових актів у часі і в просторі. Основні галузі російського права. Конституція Російської Федерації основний закон держави. Система органів державної влади в Російській Федерації.
Соціологія в системі гуманітарних наук Функції соціології. Структура соціологічного знання. Походження соціології. Конт і Спенсер. Історія соціології в Західній Європі і в США. Соціологія в СРСР. Сучасна російська соціологія. Види і етапи соціологічного дослідження.
Соціальна робота як знання діяльність і спеціальність Сутність і принципи соціальної держави. Сущноть основні категорії та принципи соціальної політики. Основні пріоритети соціальної політики в сучасній. Росії і за кордоном. Взаємозв`язок соціальної політики та соціальної роботи.
Економіка підприємства 7 Види підприємництва. Форми організації підприємницької діяльності. Мотивація праці. Оцінка основних фондів. Аналіз використання оборотних коштів. Склад персоналу підприємства. Елементи виробничої структури.
Предмет зоопсихологии Предмет і завдання. Історія розвитку. Методи дослідження. Потреби і мотивації. Еволюція сенсорних систем. Безумовний рефлекс. Інстинкти їх характеристика і видові особливості. Пластичність інстинктивної поведінки.
Національна економіка результати та їх вимір Національна економіка. Инвестиционной активність і чинники її визначають. Фіаско ринку і функції держави. Макроекономічна нестабільність. Принципи та форми оподаткування. Попит на гроші. Інфляція її сутність і причини.
Поняття про сучасній російській літературній мові Короткі відомості з історії російської писемності. Поняття про лексику сучасної російської мови. Зображально виразні засоби мови. Лексика російської мови. Фразеологія сучасної російської мови.
Менеджмент організації 5 Умови і чинники якості управлінських рішень. Принципи управління персоналом. Формальні і неформальні групи. Процесуальні теорії мотивації. Сутність менеджменту. Мотивація і результативність.
Маркетинг 4 Аналіз розвитку і розміщення народного господарства. Товар в маркетинговій діяльності. Процес прийняття рішення про покупку на споживчому ринку. Генерування та відбір ідей щодо нового товару.
Товарознавство 4 Дати характеристику асортименту пряжі і ниток. Дати характеристику асортименту вовняних тканин. Назвати способи маркування упаковки транспортування і зберігання тканин. Дати характеристику асортименту верхнього трикотажу.
Біржова діяльність Сутність брокерської діяльності на товарній і фондовій біржі. Функції клірингу та сутність біржових розрахунків. Принципи організації та органи управління товарною біржею. Опціони і ф`ючерси. Економічна історія розвитку біржової справи.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru