1С Торгівля склад

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство шляхів сполучення


Московський державний університет шляхів сполучення


Інститут Кафедра

Економіки та Інформаційних

Фінансів Систем в

Економіці


Курсова робота


Дисципліна: «Інформаційні системи в економіці»


Тема: «1С: Торгівля + склад»


Перевірив: Виноградов Д.К.


Москва 2003


Зміст:


Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3


 1. Програма 1С, короткий опис, можливості 1С «Торгівля + склад» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4


 1. Введення первинної інформації (створення каталогу товарів, надходження товарів) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6


 1. Виведення інформації та оформлення документації (витрата товарів та супровідна документація) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9


 1. Алгарітм розрахунків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16


 1. Технологічні засоби 1С ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19


 1. Форми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21


Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24


Введення


1С: Підприємство є системою програм для автоматизації різних галузей економічної діяльності. У конкретний програмний продукт, що входить у систему програм 1С: Підприємство, включаються ті функції і можливості, які відповідають призначенню цього продукту.


Усі складові системи програм 1С: Підприємство можна розділити на Технологічну платформу і Конфігурації. Технологічна платформа являє собою набір різних механізмів, використовуваних для автоматизації економічної діяльності і не залежать від конкретного законодавства та методології обліку. Конфігурації є власне прикладними рішеннями. Кожна конфігурація орієнтована на автоматизацію певної сфери економічної діяльності і, зрозуміло, відповідає прийнятому законодавству.


Система 1С має кілька Конфігурацій, за допомогою яких можливо вести всі ділянки бухгалтерії в різних сферах бізнесу і економіки.


 1. Програма 1С, короткий опис, можливості 1С «Торгівля + склад»


1С: Підприємство 7.7 ". Комплексна поставка" Бухгалтерія; Зарплата і Кадри; Виробництво та Послуги; Торговий і складський облік "

Система програм "1С: Підприємство" надає широкі можливості ведення автоматизованого обліку на підприємствах, в організаціях і установах, незалежно від їх виду діяльності та форми власності, з різним рівнем складності обліку.

"1С: Підприємство" дозволяє організувати ефективний бухгалтерський, кадровий, оперативний торговий, складський і виробничий облік, а також розрахунок заробітної плати.


У комплексне постачання входять основні компоненти системи програм "1С: Підприємство":

- "Бухгалтерський облік",

- "Оперативний облік",

- "Розрахунок",


а також основні конфігурації:

- "Бухгалтерський облік"

- "Торгівля + Склад"

- "Зарплата + Кадри"

- "Виробництво + Послуги + Бухгалтерія"

- "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри"


Користувачі можуть застосовувати конфігурації, що входять в нову комплексну поставку, як окремо, так і спільно, підібравши для себе відповідний варіант роботи з системою. Вибір конфігурації залежить, перш за все, від розв'язуваних завдань, від типу діяльності і структури конкретного підприємства, рівня складності ведення обліку і інших умов.

Користувачі можуть вести облік в комплексній конфігурації або вирішувати різні завдання обліку в окремих конфігураціях, користуючись засобами обміну даних, або ж почати з автоматизації одного з напрямків обліку, використовуючи окрему конфігурацію.


Типова конфігурація 1С: ТОРГІВЛЯ І СКЛАД 7.7 (Компонента «Оперативний облік»)

"1С: Торгівля і склад" призначена для обліку будь-яких видів торгових операцій. Завдяки гнучкості і настроюваності, система здатна виконувати всі функції обліку - від ведення довідників і введення первинних документів до отримання різних відомостей і аналітичних звітів.

"1С: Торгівля і склад" автоматизує роботу на всіх етапах діяльності підприємства і дозволяє:

 • вести роздільний управлінський і фінансовий облік

 • вести облік від імені декількох юридичних осіб

 • вести партійний облік товарного запасу з можливістю вибору методу списання собівартості (FIFO, LIFO, по середній)

 • вести роздільний облік власних товарів і товарів, узятих на реалізацію

 • оформляти закупівлю і продаж товарів

 • проводити автоматичне початкове заповнення документів на основі раніше введених даних

 • вести облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками, деталізувати взаєморозрахунки за окремими договорами

 • формувати необхідні первинні документи (товарні видаткові накладні, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові касові ордери і т.д.)

 • автоматично будувати книгу продажів і книгу покупок, вести кількісний облік у розрізі номерів ГТД

 • виконувати резервування товарів і контроль оплати

 • вести облік грошових коштів на розрахункових рахунках і в касі

 • вести облік товарних кредитів і контроль їх погашення

 • вести облік переданих на реалізацію товарів, їх повернення і оплату

У "1С: Торгівля і склад" ви можете:

 • задати для кожного товару необхідна кількість цін різного типу, зберігати ціни постачальників, автоматично контролювати і оперативно змінювати рівень цін

 • працювати з взаємозв'язаними документами

 • виконувати автоматичний розрахунок цін списання товарів

 • швидко вносити зміни за допомогою групових обробок довідників і документів

 • вести облік товарів у різних одиницях виміру,

 • а грошових коштів - у різних валютах

 • отримувати найрізноманітнішу звітну і аналітичну інформацію про рух товарів і грошей

 • автоматично формувати бухгалтерські проводки для 1С: Бухгалтерії.

Надійність і безпека

"1С: Торгівля і склад" містить засоби забезпечення збереження і несуперечності інформації:

 • можливість заборони користувачам "прямого" видалення інформації

 • спеціальний режим видалення даних з контролем перехресних посилань

 • можливість заборони користувачам редагувати дані за минулі звітні періоди

 • встановлення заборони на редагування друкарських форм документів

 • "Замикання" системи користувачем при тимчасовому припиненні роботи.


2. Введення первинної інформації (створення каталогу товарів, надходження товарів і їх введення в базу)


Для ведення складського обліку необхідно не так вже й багато:

 1. Введення товарів на склади - це здійснюється шляхом введення в базу прибуткових накладних.

 2. При видачі товарів необхідно керуватися видатковими накладними.

Якщо ви вводите коректні дані, то за допомогою звітів, які також продумані в цій версії «Торгівля + склад», Ви можете отримати дані про наявність товарів на складах, а також про кількість проданих товарів або відданих на реалізацію і т.д.

Почнемо по порядку:

 1. Для того щоб вивести товар на склад вам необхідно ввести сам товар (найменування товару) у каталог товарів. Що являє собою каталог товарів: по-перше, спочатку кожен може формувати даний каталог по своєму, але є всього лише два способи:

- У вигляді списку, в якому всі товари йдуть за алфавітом

- У вигляді ієрархічної системи папок.

У
нас на складі різного роду товари, як ми знаємо будь-який товар можна розподілити за деякими групами, наприклад, по фірмі виробника.

Рис.1

Як Ви бачите на перший погляд, даний каталог схожий на одну з програм ком'ютера «Провідник»

Заходимо в покажчик «Операції» (на нашій картинці третій за рахунком від «Файл»), знаходимо в товари, і ось перед нами каталог товарів.

Для створення будь-якого нового документа або введення інформації в будь-який з каталогів програми є одна кнопка на всіх активних вікнах (див. по стрілці).

Якщо ми натиснемо на клавішу, не виділивши перед цим ту чи іншу папку, то товар міститься в самому низу за списком після папок.

А якщо нам необхідно внести нове найменування у вже існуючу папку, то необхідно «клацкнуть» два рази в папці, і папка відкриється, і ввести нове найменування. При введенні найменування нам необхідно вказати багато характеристик, такі як: закупівельна ціна, країна виробник, номер ВМД (якщо потрібно) і т.д.

Як створити нову папку? Немає нічого простішого. Наступна кнопка на активному вікні (правіше) папка, натиснувши на неї, ми можемо створити нову папку, залишилося тільки ввести назву папки. Для того щоб створити папку в папці, відкрийте папку, в якій вам необхідно створити папку і сміливо натискайте на значок «тека» і т.д. (Читай вище).

Тепер ми з Вами готові ввести товари на наш склад, робиться за допомогою використання документа «прибуткова накладна»

Журнал прибуткові накладание

На засланні «Журнали» зберігаються всі журнали документів (див. Рис2)

У журналі зберігаються і редагуються прибуткові накладні. У заголовку вікна журналу видається інтервал видимості документів, який можна змінити під час роботи з журналом. Інтервал видимості документів відразу у всіх журналах можна встановити в пункті меню "Сервіс", пункт "Параметри", закладка "Журнали".

Найлівіша графа журналу - службова. У ній різними значками позначається стан документа. За значеннями реквізитів, які виводяться в графах журналу, можна здійснювати довільний пошук.

У нижній частині журналу відображається вміст поля "Коментар" виділеного документа.

У журналі є кнопка "Дії". При натисканні цієї кнопки поруч відкривається меню: "Структура підпорядкованості", "Руху документа" і "Ввести на основании" (див. "Дії по документу" в документації до конфігурації). Всі вироблені у цій кнопці дії будуть ставитися до того документу в журналі, на якому знаходиться виділення.

Докладніше про роботу з журналами можна прочитати у Посібнику користувача по 1С: Підприємству.

Прибуткова накладна

Прибуткові накладні призначені для оформлення операцій, пов'язаних з оприбуткуванням товарів, одержуваних від контрагентів в порядку звичайної торговельної діяльності, пов'язаної із закупівлею товарів. За допомогою цих документів оформляються також операції з повернення товару покупцем. Операція повернення може оформлятися на підставі документа, за допомогою якого була оформлена відвантаження товару (видаткова накладна). Повернення позначається в заголовку форми накладної і в самій формі.

Прибуткові накладні створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Прибуткові накладні". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Прибуткові" / "Приходная накладная".

Товар Кількість Ціна Сума
Товар 1 5 60 300
Товар 2 5 600 3000
Разом 3300

Σ товара1 = к-ть Товару 1 * Ціна Товару 1


Σ товара2 = к-ть Товару 2 * Ціна Товару 2


Σ Всього = Σтовара1 + Σтовара2


На підставі прибуткової накладної можна виписати наступні підлеглі документи:

- "Видатковий касовий ордер" - для готівкової оплати

отриманого товару. Безготівкова оплата фіксується

документом "Рух грошових коштів".

- "Видаткова накладна" - для оформлення повернення

відвантаженого постачальнику товару.

- "Реєстрація рахунки-фактури" - для того, щоб

зареєструвати одержуваний рахунок-фактуру.

- "Доручення" - для отримання товару.

- "Коригування залишків за ВМД" - обліку залишків за ВМД.

Підставою для виписки прибуткової накладної на повернення може бути документ "Видаткова накладна" для оформлення операції повернення товару від покупця. - При цьому якщо прибуткова накладна оформляється за видатковою накладною (повернення від покупця), її товарний склад копіюється (оскільки, якщо повертається не весь товар, легше потім видалити зайві рядки або зменшити кількість товару, ніж заповнювати наново).

- Якщо прибуткова накладна оформляється як поворотна, але не за видатковою накладною, а як самостійний документ, вона розглядається програмою як прибуткова накладна при купівлі товару у покупця (проводиться по регістру "Взаєморозрахунки з покупцями"). Початкового заповнення складу не проводиться.


3. Виведення інформації та оформлення документації (витрата товарів і супровідна документація)


І так ми з вами ввели товар на склад, і тепер нам необхідно відпустити зі складу продукцію для покупця. Для цього нам необхідно оформити видаткову накладну і інші документи для укладення угоди, такі як:

- Видаткова накладна (форма ТОРГ-12, Додаток 1)

- Рахунок-фактура

- Касовий ордер.

Р
ис. 2

Заходимо на заслання «Документи» натискаємо і за допомогою мишки виділяємо потрібний нам документ, в нашому випадку видаткова накладна і натискаємо і отримуємо порожній документ. Нумерація документів автоматична, у порядку оформлення присвоюється номер і дата, причому дату документа можна міняти, а номер документа залишається унікальним. Форми всіх документів, які оформляються за допомогою 1С, відповідають формам, що затверджені відповідними органами.

Починаємо оформляти:

Перша графа, яку нам необхідно заповнити «Фірма» - ця графа вказує фірму, яка продає даний товар.

Друга графа - ціни. Тут Ви вибираєте валюту розрахунку.

Третя графа - покупець. Ми можемо вибрати з каталогу «Покупці», який ми так само формуємо самостійно. (Див. як створити каталог «Товари»).

Наступні графи - товар. Обираємо товар з каталогу, далі ставимо кількість, ціну. Для вибору наступного товару натискаємо кнопку на клавіатурі "Insert" або кнопку ввести новий рядок, вона у всіх папках і документах однакова (див. рис1.)

Наочно як виглядає Видаткова накладна можна подивитися на Рис.3, а також як формується журнал видаткові накладні.


Р
іс.3

Журнал видаткові накладні

У журналі зберігаються і редагуються видаткові накладні та витратні роздрібні.

Крім виклику з меню "Журнали", цей журнал можна викликати спеціальною кнопкою на панелі "Інструменти Адміністратора".

У заголовку вікна журналу видається інтервал видимості документів, який можна змінити під час роботи з журналом. Інтервал видимості документів відразу у всіх журналах можна встановити в пункті меню "Сервіс", пункт "Параметри", закладка "Журнали".

Найлівіша графа журналу - службова. У ній різними значками позначається стан документа.

За значеннями реквізитів, які виводяться в графах журналу, можна здійснювати довільний пошук.

У нижній частині журналу відображається вміст поля "Коментар" виділеного документа.

У журналі є кнопка "Дії". При натисканні цієї кнопки поруч відкривається меню: "Структура підпорядкованості", "Руху документа" і "Ввести на основании" (див. "Дії по документу" в документації до конфігурації). Всі вироблені у цій кнопці дії будуть ставитися до того документу в журналі , на якому знаходиться виділення.

Докладніше про роботу з журналами можна прочитати у Посібнику користувача по 1С: Підприємству.

Видаткова накладна (додаток 1)

Документи "Видаткова накладна" призначені для оформлення операцій, пов'язаних з відпуском товарів зі складу оптом при оформленні торговельної діяльності, пов'язаної з продажем товарів. За допомогою цих документів оформляються також операції з повернення товару постачальнику.

Видаткові накладні створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Витратні накладні" разом з документами "Видаткова роздрібна" (див. нижче). Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Витратні" / "Видаткова накладна" або за допомогою кнопки на панелі "Інструменти Адміністратора". Для виклику самого журналу видаткових накладних на тій же панелі інструментів також є кнопка.

Формування суми у видатковій накладній:


Товар Кількість Ціна Сума
Товар 1 5 60 300
Товар 2 5 600 3000
Разом 3300

Σ товара1 = к-ть Товару 1 * Ціна Товару 1


Σ товара2 = к-ть Товару 2 * Ціна Товару 2


Σ Всього = Σтовара1 + Σтовара2


У формі «ТОРГ-12» (Додаток 1) видаткової накладної Сума розраховується без урахування податків, тобто податки розраховуються окремо:

Товар Кількість Ціна безНДС Сума Без ПДВ Сума ПДВ Сума з ПДВ
Товар 1 5 50 250 50 300
Товар 2 5 500 2500 500 3000
Разом 102750 550 3300

Дана форма заповнюється програмою автоматично, за формулами:


За рядками

Ціна без ПДВ = (Ціна / 6) - Ціна


Σ без ПДВ = ((Ціна / 6) - Ціна * Кількість


Σ ПДВ = (Ціна / 6) * Кількість


Σ з ПДВ = Σ без ПДВ + Σ ПДВ


За стовпцями

Σ кол-во = Кількість Товару 1 + Кількість Товару 2

Всі інші суми розраховуються відповідно.


Видаткові накладні можуть мати ознаку "Повернення" (вказується в заголовку форми накладної і в самій формі). Ознака "Повернення" автоматично встановлюється при введенні нового документа на підставі прибуткової накладної. Якщо видаткова накладна на повернення виписується на підставі прибуткової накладної, її інтерфейс наближений до інтерфейсу прибуткової накладної: у складі такого документа показуються (і редагуються) ставки та суми податків.

Нова видаткова накладна на повернення може бути викликана з меню "Документи" / "Прибуткові" / "Видаткова накладна (повернення)".

У формі видаткової накладної є додаткова кнопка "Попередньо" для попереднього проведення документа (див. у документації "Режим попереднього проведення видаткових накладних").

Наявність колонки "НП" (сума податку з продажів) і облік цього податку у видатковій накладній залежить від встановлення прапорів "З урахуванням податку з продажів" і "Заборонити сторнувати облік НП" у додатковому вікні "Завдання інформації про ціни в документі". Колонка " НП "і підрахунок суми НП з'являється у видатковій накладній при установці першого з них, а при установці другого в друкованій формі документа сума НП включається в підсумкову суму по документу. Якщо на цій закладці встановлено прапор "Сума включає НП", то податок з продажів обчислюється від суми і вказується в колонці "в т.ч НП".

На підставі видаткової накладної можна виписати наступні

підлеглі документи:

- "Прибутковий касовий ордер" - для готівкової оплати відвантаженого товару. Безготівкова оплата фіксується документом "Рух грошових коштів".

- "Приходная накладна (повернення)" - для оформлення повернення відвантаженого покупцеві товару.

- "Рахунок-фактура" - для оформлення рахунку-фактури та видачі його покупцеві. (Див. Рис3)

Підставою для виписки видаткової накладної може бути один з наступних документів (на рис 3 видно у правому верхньому кутку кнопочка «на підставі»):

- "Приходная накладная" - для оформлення операції повернення

товару постачальнику.

- "Введення партій товарів" - для оформлення операції повернення товару постачальнику у випадку, коли документ (прибуткова накладна) вже видалений і замінений документом "Введення партій" при виконанні процедури "Завершення періоду" .- "Рахунок на оплату" - якщо призначені до продажу товари були зарезервовані за допомогою рахунку. Початкове заповнення складу видаткової накладної передбачено, по-перше, в тому випадку, якщо вона виписується на підставі рахунку. Тоді її складу заповнюється усіма зарезервованими по рахунку, але ще не відвантаженими товарами. Далі в самій накладній, можна редагувати склад і кількість товарів. Таким чином, на підставі рахунку може бути виписано декілька накладних, якщо, наприклад, клієнт вирішив отримувати товар кількома партіями, або якщо накладні виписуються з різних складів.

Початкове заповнення складу видаткової накладної не залежить від того, до якого договором вона відноситься, підставою для початкового заповнення в будь-якому випадку будуть товари, виписані в рахунку. При проведенні видаткової накладної автоматично знімається резерв з відвантажених за рахунком товарах. Іншим випадком автоматичного заповнення складу видаткової накладної є випадок повернення купленого товару постачальнику. - Якщо видаткова накладна на повернення оформлюється за прибутковою накладною, її товарний склад копіюється (оскільки, якщо повертається не весь товар, легше потім видалити зайві рядки або зменшити кількість товару, ніж заповнювати наново).

- Якщо видаткова накладна оформляється як поворотна, але не за прибутковою накладною, а як самостійний документ, вона розглядається програмою як накладна на відпустку при продажу товару постачальнику (проводиться по регістру "Взаєморозрахунки з постачальниками"). Початкового заповнення складу не проводиться.

Рахунок фактура (додаток 2).

Документ "Рахунок-фактура" призначений для виписки рахунків-фактур покупцям (ця операція пов'язана з відвантаженням товарів і розрахунками за відвантажені товари).

Товар Кількість Ціна безНДС Сума Без ПДВ Сума ПДВ Сума з ПДВ
Товар 1 5 50 250 50 300
Товар 2 5 500 2500 500 3000
Разом 10
2750 550 3300

Дана форма заповнюється програмою автоматично, за формулами:


За рядками

Ціна без ПДВ = (Ціна / 6) - Ціна


Σ без ПДВ = ((Ціна / 6) - Ціна * Кількість


Σ ПДВ = (Ціна / 6) * Кількість


Σ з ПДВ = Σ без ПДВ + Σ ПДВ


За стовпцями

Σ кол-во = Кількість Товару 1 + Кількість Товару 2

Всі інші суми розраховуються відповідно.


Він має додаткові колонки специфікації: "Номер ВМД" (номер вантажної митної декларації, оформленої на ввезення товару) і "Країна походження" (країна, з якої ввезений товар). Значення в них програма заповнює автоматично (див. "Кількісний облік залишків імпортних товарів у розрізі номерів ВМД" в документації). Введення нового документа "Рахунок-фактура" слід робити тільки в режимі "Введення на підставі", вибравши попередньо документ одного з наступних видів :

- "Видаткова накладна" - для звітності, а також оформлення "паперового" рахунки-фактури та видачі його покупцеві.

- "Видаткова роздрібна", "Звіт касової зміни" - для звітності (роздрібному покупцеві видається чек).

- "Видаткова реалізатора" - у разі, якщо товари віддавалися на реалізацію, рахунок-фактура реалізатору видається в момент відвантаження товарів. До книги продажів дані по цьому рахунку-фактурі потраплять тільки після продажу товарів реалізатором (що оформляється документом "Звіт реалізатора" або "Інвентаризація реалізатора") або оплати товарів (залежно від облікової політики фірми).

- "Прибутковий ордер", "Руху за розрахунковим рахунком" - для введення рахунків-фактур на авансові проплати. При введенні рахунки-фактури на підставі платіжних документів за авансами (предоплатам) до специфікації записується товар, значення якого береться з константи "Авансовий платіж".

- "Введення залишків кредиту" - у разі, коли документом оформлений залишок боргу контрагента компанії (число в полі "Борг за кредитом" більше нуля).

- "Введення залишків реалізації" - якщо статус оформлених цим документом товарів "віддано на реалізацію куплений" або "віддано на реалізацію прийнятий на реалізацію".

- "Звіт касової зміни" - для занесення до книги продажів результатів роздрібної торгівлі.


УВАГА! Введення рахунків-фактур на авансові виплати вручну робити не рекомендується, оскільки це може призвести до неточного обліку, тому що частка коштів, що надійшла в якості авансової виплати, а не оплати за раніше відвантажені товари, обчислюється системою автоматично. Рахунки-фактури за авансовими виплатами автоматично формуються самою системою в момент формування книги продажів.

Документ "Рахунок-фактура" не має коштів редагування специфікації, окрім установки значення ставки ПДВ.

Документи "Рахунок-фактура" зберігаються в спеціальному журналі видаються рахунків-фактур. Можна редагувати їх у цьому журналі, однак не прямо, змінюючи реквізити викликаного з журналу документа, а наступним непрямим чином. Потрібно з форми рахунка-фактури за допомогою кнопки "Підстава" викликати вікно "Завдання підстави документа". З нього по кнопці "..." документа-підстави викликати форму документа-підстави. Провести в ній необхідну редагування. Повернутися в рахунок-фактуру із збереженням зроблених змін ("ОК" або "Закрити" і "Так" у відповідь на питання про збереження змін). Натиснути у формі рахунку-фактури кнопку "Заповнити" для відображення проведених змін в рахунку-фактурі.

Автоматичне переоформлення рахунків-фактур:

Якщо відредагувати документ, що є підставою рахунки-фактури, то при проведенні відредагованого документапрограмма запитає, внести відповідні зміни в рахунок-фактуру.

Рахунок-фактуру можна переоформити у відповідності зі зробленими змінами, натиснувши кнопку "Так" у вікні цього запиту

З тією ж метою можна згодом, після змін в документі-підставі, натиснути кнопку "Заповнити" у формі самого рахунку-фактури.

Документи "Рахунок-фактура" зберігаються в спеціальному журналі видаються рахунків-фактур. Але їх не можна редагувати в цьому журналі, прямо змінюючи реквізити викликаного з журналу документа.

Можна сказати про те, що за допомогою всіх перерахованих вище документів, можливо створити будь-які види звітів, які може видавати дана версія програми. Рис. 4


Рис. 4

4. Алгарітм розрахунків.

Поняття конфігурації в системі програм 1С: Підприємство

Функціонування системи поділяється на два процеси - конфігурування (опис моделі предметної області засобами систем) і виконання (обробку даних предметної області).

Результатом конфігурування є Конфігурація, яка представляє собою модель предметної області.

Конфігурацією в системі 1С: Підприємство називається сукупність трьох взаємопов'язаних складових частин:


Метаданими в системі 1С: Підприємство називається сукупність об'єктів метаданих, налаштованих на зберігання і обробку інформації про господарську діяльність конкретного підприємства.


Під об'єктами метаданих розуміється формальний опис групи понять предметної область з подібними характеристиками і однаковим призначенням.


Розглянемо об'єкти метаданих:

Призначені для роботи з постійною і умовно-постійною інформацією

Призначені для роботи з постійною і умовна постійною інформацією. Зазвичай довідниками є списки матеріалів, товарів, організацій, валют, співробітників та ін Довідники можуть бути багаторівневими

Перерахування використовуються для опису постійних наборів значень, не змінних для конкретної конфігурації. На етапі конфігурування можна описати практично необмежену кількість видів перерахувань. На відміну від довідника, значення перерахувань задаються на етапі конфігурування, і не можуть бути змінені на етапі виконання.

Типовими прикладами перерахувань є види оплати (готівкова, безготівкова, бартер), статусу клієнта (постійний, разовий).

Документи призначені для зберігання основної інформації про всі події, що відбуваються на підприємстві, і, зрозуміло, мають сенс з точки зору економіки. За допомогою документів відбиваються і платежі з розрахункового рахунку, і операції по касі, і кадрові переміщення, і руху по складу, інші подібні події. Прикладами документів можуть бути такі документи як «Платіжне доручення», «Витратна накладна», «Прибутково-касовий ордер» і т.д.

Журнали документів призначені для перегляду документів. Кожен вид документа може бути віднесений до певного журналу. Сам журнал документів не додає нових даних у систему, а служить тільки як засіб перегляду списку документів одного або декількох видів.

Для опису звітів і процедур довільної обробки на етапі конфігурування може бути створено необмежену кількість форм звітів. Кожна форма має свій діалог налаштування, який дозволяє визначити набір параметрів формування звітів. Наприклад, для видачі складської довідки - вибрати конкретний склад.

Призначені для зберігання планів рахунків бухгалтерського обліку, тобто об'єктів синтетичного обліку коштів підприємства. Суть даних об'єктів цілком відповідає загальноприйнятій розуміння бухгалтерських рахунків. Може одночасно підтримуватися кілька планів рахунків, кожен з яких може мати специфічні властивості.

Це спеціальні об'єкти, для ведення аналітичного обліку за рахунками бухгалтерського обліку. У ролі субконто можуть виступати основні коштів, організації, товари та інші набори об'єктів, як реально існуючих, так і абстрактних. Наприклад, субконто можуть бути види бюджетів - федеральний, територіальний, місцевий.

Відображення рухів засобів у бухгалтерському обліку записується у вигляді операцій і проводок. Операція є повним відображенням у бухгалтерському обліку господарської операції, що сталася на підприємстві. Операція може містити кілька проводок. Проведення не існують окремо від операцій. Кожна проводка належить одній і тільки однієї операції. Операція в свою чергу, завжди належить документу, причому у документа може бути тільки одна операція. Формування операції і проводок відбувається при проведенні документа.

Призначені для аналізу залишків і рухів коштів в системі 1С: Підприємство.

Регістр є багатовимірну систему зберігання залишків або оборотів. Кожен регістр на етапі конфігурації описується набором вимірювань і ресурсів.

Під вимірюванням розуміється набір значень, які деталізують руху коштів, і в розрізі яких зберігаються залишки; під ресурсом - числова величина, яка є кількісним або сумовим значенням, що відображають розмір рух (залишку).

Журнал розрахунків призначений для зберігання даних складних періодичних розрахунків, підтримуваних компонентою «Розрахунок», і їх передісторії. Основною властивістю журналу розрахунків є їх належність того чи іншого довідника системи. Такий довідник називається довідником об'єктів розрахунку. Фактично довідник визначає вид об'єктів, за якими ведеться розрахунок. Наприклад, це може бути: журнал розрахунків зарплати, причому списком об'єктів розрахунку буде виступати довідник співробітників.

Використовуються для опису алгоритмів, за якими виконуються ті чи інші обчислення.

Служать для того, щоб при тих чи інших розрахунках можна було оперувати не тільки результатами розрахунків по конкретних видах, але і результатами за кількома видами розрахунків, об'єднаних за певним принципом.

Для ведення робочого графіка підприємства або сторонніх організацій, для обліку робочого часу співробітників різних категорій служать календарі.


Під призначеним для користувача інтерфейсом в сістеме1С: Підприємство розуміється сукупність команд головного меню і панелей інструментів, налаштованих на роботу з конкретними об'єктами даних - документами, довідниками, журналами і т.д. Як правило, призначений для користувача інтерфейс створюється для конкретної категорії користувачів. Мета створення інтерфейсу - забезпечити швидкий доступ користувачів до тієї інформації, яка необхідна їм відповідно до їхніх обов'язків.


Під набором прав у сістеме1С: Підприємство розуміється визначення повноважень користувачів на роботу з інформацією, яка обробляється в системі.


Більшість об'єктів метаданих в сістеме1С: Підприємство можуть мати візуальне уявлення. У самому кращому випадку візуальне уявлення складається з наступних частин:


 1. Технологічні засоби 1С.


Вбудований програмну мову

Необхідність наявності вбудованої мови визначена концепцією настроюваності системи. Синтаксис вбудованої мови цілком відповідає стандартам високорівневих мов.

Мова є предметно-ореіентірованним. Він підтримує спеціалізовані типи даних предметної області, що визначаються конфігурацією системи. Робота з цими типами даних в мові організована з використанням об'єктної техніки. Мова орієнтований на користувачів різної кваліфікації. Зокрема, його відрізняє м'яка типізація даних (забезпечує швидке написання програмних модулів) і жорсткий контроль синтаксичних конструкцій, що зменшує ймовірність помилок.

Оскільки система поєднує в собі візуальні та мовні засоби конфігурування, використання вбудованого мови в системі має подієво-залежну орієнтацію, тобто мовні модулі використовуються в конкретних місцях для відпрацювання окремих алгоритмів, що настроюються в процесі конфігурації. Так, наприклад, для документа можна описати алгоритм автоматичного заповнення реквізитів при введенні нового документа. Ця процедура буде викликана системою в потрібний момент.


Механізм запитів

Для отримання довільних звітів складної структури в системі передбачений предметно-орієнтований механізм запитів. Даний засіб спирається на існуючу умовно-змінну структуру інформаційної бази системи, що дозволяє порівняно просто описувати досить складні запити.


Вбудований текстовий редактор

Використовується системою для створення програмних модулів на вбудованому ящику і для редагування документів у текстовому вигляді.

Однією з особливостей редактора є можливість контекстного виділення кольором синтаксичних конструкцій вбудованої мови.


Вбудований редактор діалогів

Використовується для довільної настройки форм введення і редагування інформації. Дозволяє оформити більшість вікон, які використовуються в системі для введення і перегляду наочної інформації.


Вбудований редактор табличних документів

Для всіх вихідних документів (первинних документів і звітів) у системі передбачено єдиний формат - формат табличних документів. Це потужний засіб, що поєднує в собі оформлювальні можливості табличної структури і векторної графіки. Таким чином, він може бути використаний як для створення невеликих документів з дуже складною структурою ліній, так і для об'ємних відомостей, журналів і інших подібних документів.


Конструктори

Конструктори - допоміжні інструменти, що полегшують розробку стандартних елементів системи 1С: Підприємство. У системі є конструктори довідника, документа, журналу документів, звіту і виду субконто. Ще п'ять конструкторів полегшують розробку програмних модулів у стандартних випадках.


Система налаштування користувацьких інтерфейсів

Для того щоб інтерфейс конкретної конфігурації системи повністю відбивав налаштовані структури даних і алгоритми, в системі 1С: Підприємство, крім редактора діалогових форм і табличних документів, передбачена можливість настройки загальних інтерфейсних компонент системи: меню, панелей інструментів, комбінацій клавіш. На етапі конфігурування може бути створено кілька користувальницьких інтерфейсів для різних категорій користувачів (керівників, менеджерів, комірників і ін)


Система налаштування прав користувачів та авторизації доступу

Дана система дозволяє описувати набори прав, відповідні посади користувачів. Структура прав визначається конкретною конфігурацією системи. Наприклад, можуть бути введені такі набори прав, як «Головний бухгалтер», «Комірник», «Менеджер» і т.д.


Відладчик

Для зручності розробки конфігурації у системі передбачено відладчик. Відладчик дозволяє простежувати виконання програмних модулів конфігурації, заміряти порівняльне час виконання, переглядати вміст змінних.


Адміністрування роботи користувачів

Для відстеження поточного стану роботи системи використовується монітор користувачів. Він дозволяє переглянути, хто з користувачів зараз працює з конкретною інформаційною базою, і в якому режимі.


Журнал реєстрації змін

Журнал ведеться системою автоматично. У ньому відображаються всі факти змін даних користувачами.


 1. Форми


Як я вже говорила, що всі форми документів, які можна роздрукувати після оформлення в програмі відповідають всім стандартам, які задають і стверджують державні організації. При виведенні документа для перегляду перед друком можна редагувати. Причому дана редакція буде видно тільки на друкованому документі, а електронному вигляді в базі даних не зміниться. Всі документи після попереднього перегляду для друку можна зберегти як документ у форматі «Excel». Після чого його можна буде правити вже у програмі «Excel», зберігати і пересилати електронною поштою і т.д. Загалом всі операції, які можна виконувати з будь-яким документом «Excel».

У додатках № 1 видаткова накладна форма «ТОРГ-12» та № 2 «Рахунок-фактура».


Список використаних джерел.


 1. Леонтьєв В.П. ПК: універсальний довідник користувача Москва 2000.


 1. Фігурне В.Е. IBM PC для користувача. ізд.5-е С.-Перетбург, АТ «Коруна» 1994.


 1. Каталог «Весь комп'ютерний світ» грудень 1995.


 1. Прейскурант «Телеком Ростов» Ростов на Дону, вересень 2001.


 1. Журнал «Домашній комп'ютер» серпень 2001р.


 1. "КОНФИГУРИРОВАНИЕ І РОБОТА В ПРОГРАМІ 1С: БУХГАЛТЕРІЯ"


 1. Журнал «Бухгалтер і комп'ютер», Москва січня 2003.


 1. А.В. Байдаков, А. Борунов, Б. Федоров «1С», Москва, фірма «1С» 2000 р

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
78.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Практичне застосування програми 1С Торгівля і склад 77
Практичне застосування програми 1С Торгівля і склад 7 липня
Склад злочину передбаченного ст149 кримінального кодексу України - торгівля людьми
Торгівля
Оптова торгівля 2
Торгівля на Форекс 2
Світова торгівля
Зовнішня торгівля
Караванна торгівля
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru