додати матеріал


приховати рекламу

Що таке допомога з тимчасової непрацездатності і в яких випадках воно призначається Як визначається

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Що таке допомога з тимчасової непрацездатності і в яких випадках воно призначається? Як визначається розмір допомоги з тимчасової непрацездатності?

Допомога з тимчасової непрацездатності - це грошова сума, що виплачується за рахунок коштів соціального страхування особам, визнаним у встановленому порядку тимчасово непрацездатними, з метою компенсації втраченого заробітку.

Відповідно до Положення про порядок забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності призначається в таких випадках:

* При захворюванні (травмі), пов'язаному з втратою працездатності.

* При санаторно-курортному лікуванні.

* При хворобі члена сім'ї у разі необхідності догляду за ним.

* При карантині.

* При тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв'язку із захворюванням туберкульозом або професійним захворюванням.

* При протезуванні з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства.

Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є листок непрацездатності. У разі втрати листка непрацездатності допомога може бути видано по дублікату.

Допомога з тимчасової непрацездатності видається з першого дня втрати працездатності і до її відновлення або до встановлення інвалідності, навіть якщо в цей час працівник був звільнений.

При настанні тимчасової непрацездатності в період спору про правильність звільнення допомога по тимчасовій непрацездатності видається в разі поновлення на роботі з дня винесення рішення про поновлення на роботі.

Особам, які закінчили вищу або середню спеціальну навчальний заклад, аспірантуру або професійно-технічний навчальний заклад і направленим на роботу в установленому порядку, у разі настання тимчасової непрацездатності до початку роботи допомога видається, починаючи з дня, призначеного для явки на роботу.

При побутовій травмі допомога по тимчасовій непрацездатності видається, починаючи з шостого для непрацездатності. Якщо травма стала результатом стихійного лиха, або анатомічного дефекту потерпілого, допомога по тимчасовій непрацездатності видається за весь період непрацездатності за загальними правилами.

При настанні тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання (травми) під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога по тимчасовій непрацездатності видається за всі дні звільнення від роботи, засвідчені листком непрацездатності. Якщо тимчасова непрацездатність настала під час відпустки без збереження заробітної плати або відпустки по догляду за дитиною, допомога по тимчасовій непрацездатності не видається. При продовженні тимчасової непрацездатності і після закінчення відпустки без збереження заробітної плати або частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною допомога по тимчасовій непрацездатності видається з того дня, коли працівник повинен був приступити до роботи.

Допомога з тимчасової непрацездатності при санаторно-курортному лікуванні видається, якщо чергової та додаткової відпусток працівника недостатньо для лікування і проїзду в санаторій і назад і якщо путівка видана за рахунок коштів соціального страхування, а працівникам, хворим на туберкульоз, працюючим інвалідам Великої Вітчизняної війни 1 і 2 груп та іншим інвалідам 1 та 2 груп, прирівняним до них у відношенні пільг,-незалежно від того, за чий рахунок видана путівка.

Допомога з тимчасової непрацездатності видається за весь термін санаторно-курортного лікування з додатком щорічної відпустки працівника (і в тому випадку, якщо відпустка основний і додатковий був використаний до від'їзду в санаторій). У цьому випадку на відсутню час роботодавець надає працівнику відпустку без збереження заробітної плати.

Одному з працюючих батьків (опікуну, піклувальнику), який виховує дитину-інваліда віком до 18 років, допомогу з тимчасової непрацездатності видається на весь період санаторного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторію і назад) за наявності медичного висновку про необхідність індивідуального догляду за ним.

При відпустці для догляду за хворим членом родини допомога з тимчасової непрацездатності видається, якщо відсутність догляду загрожує небезпекою для життя чи здоров'я хворого і якщо при наявності показань неможливо помістити його в лікарню, а серед членів сім'ї немає іншої особи, яка може доглядати за хворим. Матері при захворюванні дитини у віці до двох років допомога по тимчасовій непрацездатності видається незалежно від того, чи є інший член сім'ї, здатний доглядати за хворою дитиною.

Допомога з тимчасової непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї видається не більше ніж на три календарні дні. Продовження терміну видачі посібники понад трьох календарних днів провадиться лише у виняткових випадках залежно від тяжкості захворювання члена сім'ї та побутової обстановки і не більше ніж до семи календарних днів, у загальній складності.

Допомога з тимчасової непрацездатності по догляду за дитиною до 7 років при амбулаторному лікуванні видається на весь період гострого або до настання ремісії при загостренні хронічного захворювання; за дитиною у віці від 7до 15 років-на термін до 15 днів, якщо за медичним висновком не потрібно більшого строку. При стаціонарному лікуванні допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за дитиною до 7 років виплачується за весь період лікування, а старше 7 років-після укладення клініко-експертної комісії про необхідність здійснення догляду за ним.

Працівникові, що знаходиться в черговому чи додатковій відпустці, у відпустці по догляду за дитиною або у відпустці без збереження заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім'ї не видається.

Допомога з тимчасової непрацездатності при карантині видається в тому випадку, якщо працівник був відсторонений від роботи органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання осіб, що оточували його.

Якщо працівник внаслідок захворювання на туберкульоз або професійного захворювання тимчасово непрацездатний на своїй роботі, він може без порушення нормального ходу лікування виконувати іншу роботу, то за висновком клініко-експертної комісії, а якщо така комісії не створена за висновком лікуючого лікаря, затвердженим головним лікарем лікувального закладу, він тимчасово переводиться на цю роботу.

Якщо нова робота, на яку працівник був тимчасово переведений, оплачується нижче, ніж його попередня робота, то видається допомога з тимчасової непрацездатності за весь час переведення, але не більш ніж за два місяці.

При протезуванні з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства допомога по тимчасовій непрацездатності видається за весь час перебування в стаціонарі і за час проїзду до стаціонару і назад.

Допомога з тимчасової непрацездатності не видається в наступних випадках:

* За час проведення періодичного медичного огляду працівників у встановлених законодавством випадках, а також при призові на військову службу, в тому числі і з приміщенням в стаціонар лікувальної установи;

* У разі настання непрацездатності у період тимчасового припинення роботи; під час військового, навчального або перевірного збору; під час додаткової відпустки, наданої у зв'язку з навчанням у навчальних закладах без відриву від виробництва; в період коли працівник не працював внаслідок відсторонення від роботи з призупиненням виплати заробітної плати;

* Працівникам, навмисне заподіяла шкоду своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків, або вдавав хворого;

* При тимчасовій непрацездатності від захворювань і травм, що настали внаслідок сп'яніння або дій, пов'язаних із сп'янінням, а також внаслідок зловживання алкоголем; під час проведення працівником злочину;

* За час примусового лікування за ухвалою суду (крім психічних хворих); за час перебування під арештом і за час судово-медичної експертизи.

Працівники можуть бути позбавлені допомоги з тимчасової непрацездатності * у разі:

* Вчинення прогулу без поважних причин безпосередньо * перед настанням тимчасової непрацездатності;

* Порушення режиму, встановленого для них лікарем;

* Неявка без поважних причин у призначений термін на лікарський * огляд або огляд у медико-соціальну експертну комісію.

Допомога призначається, якщо звернення за ним пішло не пізніше 6 місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки по вагітності та пологах. При цьому допомогу з тимчасової непрацездатності за минулий час видається не більше ніж за 12 місяців до дня звернення за допомогою.

Допомога виплачується за рахунок коштів державного соціального страхування, утворених з внесків роботодавців шляхом сплати єдиного соціального податку. Несплата роботодавцем внесків не позбавляє працівників права на забезпечення посібниками по державному соціальному страхуванню.

Відповідно до Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається у відсотках від заробітку залежно від тривалості безперервного трудового стажу, причин тимчасової непрацездатності та інших обставин.

Допомога з тимчасової непрацездатності і травмах виплачується в такому розмірі:

А) у розмірі 100% заробітку:

* При тимчасовій непрацездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання;

* Працівникам, які мають безперервний трудовий стаж 8 і більше років;

працівникам, які мають на своєму утриманні трьох або більше дітей, які не досягли 16 (учнів-18) років;

* Працівникам, у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання отриманих при виконанні інтернаціонального обов'язку;

* Працівникам, тимчасова непрацездатність яких пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС;

* Працюючим інвалідам Великої Вітчизняної війни та іншим інвалідам, прирівняним щодо пільг до інвалідів Великої Вітчизняної війни;

* Особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях;

б) у розмірі 80% заробітку:

* Працівникам, які мають безперервний стаж роботи від 5 до 8 років;

* Працівникам з числа круглих сиріт, які не досягли 21 року і * мають безперервний стаж до 5 років;

в) у розмірі 60% заробітку:

* Працівникам, які мають безперервний трудовий стаж до 5 років.

Допомога по догляду за дитиною, яка не досягла 15 років, за період з 8 до 15 календарних днів, а одиноким матерям, вдовам (вдівцям), розведеним жінкам (чоловікам) та дружинам військовослужбовців строкової служби з 11 до 15 календарний день видається в розмірі 50% заробітку незалежно від тривалості безперервного трудового стажу.

У будь-якому випадку розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності не може бути менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законодавством.

Допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється із середнього заробітку працівника за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання непрацездатності. Обчислення середнього заробітку здійснюється у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації відповідно до статті 139 Трудового кодексу РФ.

Що таке трудова пенсія по інвалідності? Яким чином обчислюється трудова пенсія по інвалідності?

Відповідно до статті 8 Закону про трудові пенсії, трудова пенсія по інвалідності встановлюється у разі настання інвалідності за наявності обмеження здатності до трудової діяльності 111, 11 і 1 ступеня, обумовленою за медичними показаннями. При цьому необхідно мати на увазі, що до 1 січня 2004р. при встановленні пенсій, належних особам, які мають обмеження здатності до трудової діяльності 111 ступеня, враховується наявність 1 групи інвалідності, 11 щаблі - 11 групи, 1 ступеня-111 групи інвалідності.

Трудова пенсія по інвалідності встановлюється незалежно від причини інвалідності (за загальним правилом), тривалості страхового стажу застрахованої особи, продовження інвалідом трудової діяльності, а також від того, коли настала інвалідність у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

Трудова пенсія по інвалідності може бути призначена лише за наявності факту обов'язкового пенсійного страхування, що мав місце до і після настання інвалідності. При повній відсутності у інваліда страхового стажу, а також у разі настання інвалідності внаслідок вчинення ним умисного кримінального караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров'ю, які встановлені в судовому порядку, встановлюється соціальна пенсія по інвалідності відповідно до Федерального закону «Про державне пенсійне забезпечення в Російської Федерації ».

Розмір трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

П = БЧ + СЧ + НЧ, де

П-розмір трудової пенсії по інвалідності;

БЧ-базова частина трудової пенсії по інвалідності;

СЧ-страхова частина трудової пенсії по інвалідності;

НЧ-накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності.

Розмір базової частини пенсії по інвалідності встановлюється у твердій сумі в залежності від ступеня обмеження здатності до трудової діяльності (групи інвалідності) і наявності утриманців.

Розмір страхової частини трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

СЧ = ПК / (Т х К),

Де СЧ-страхова частина трудової пенсії;

ПК-сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого йому призначається страхова частина трудової пенсії;

Т-кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості;

До-ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців.

Таким чином, щоб підрахувати страхову частину, необхідно врахувати три показники:

* Суму розрахункового пенсійного капіталу (ПК) за станом на день, з якого починається СЧ;

* Кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості - Т (відповідно до п.1 статті 32 Закону про трудові пенсії з 1 січня 2002 р. по 1 січня 2003р. Т = 144 міс.);

* Відношення нормативної тривалості страхового стажу інваліда в місяцях до 180 місяців (К). Нормативна тривалість страхового стажу залежить від віку інваліда на день, з якого йому призначається СЧ. Для осіб, які не досягли 18-річного віку, нормативна тривалість страхового стажу дорівнює 1 року (12 міс.). Цей показник збільшується за кожний повний рік віку, починаючи з 19 років, на 4 міс., Але не більше ніж до 15 років (180 міс.).

Сума базової частини і страхової частини трудової пенсії по інвалідності не може бути менше 660 рублів на місяць.

Ті інваліди, які були застраховані до 1 січня 2002р., Придбали пенсійні права, конвертовані в ПК за правилами ст.30 Закону про трудові пенсії: ПК = (РП-БЧ) х Т. Щоб визначити цю частину ПК при інвалідності 1 і 11 групи , підраховується, в якому розмірі могла б бути встановлена ​​даній особі пенсія по старості, якщо б він мав на неї право за станом на 1 січня 2002р. При цьому пред'являються ті ж вимоги до трудового стажу і заробітку, які були встановлені Федеральним законом «Про порядок обчислення і збільшення державних пенсій» для обчислення пенсії з застосуванням індивідуального коефіцієнта пенсіонера.

При наявності 20-річного трудового стажу у жінок і 25-річного у чоловіків покладається повна розрахункова пенсія (РП).

РП = СКхЗР / ЗП х СЗП,

Де СК-стажі вий коефіцієнт, який для застрахованих осіб, крім інвалідів 111 групи, дорівнює 0,55 і підвищується на 0,01 за кожний повний рік загального трудового стажу понад 20-25 річного, але не більше ніж на 0,75. Для інвалідів 111 групи СК становить 0,30. У загальному трудовому стажі враховуються в календарному порядку періоди діяльності, названі в пункті 4 статті 30 Закону про трудові пенсії;

ЗР-це середньомісячний заробіток застрахованого за 2000-201г.г. за відомостями індивідуального (персоніфікованого) обліку в Пенсійному фонді або за будь-які 60 місяців підряд;

ЗП-середньомісячна заробітна плата в країні за той же період, за який враховується ЗР. Ставлення ЗР / ЗП обліковується за загальним правилом у розмірі не понад 1,2 а для мешканців півночі-залежно від районного коефіцієнта але в межах від 1,4 до 1,9;

СЗП-це середньомісячна заробітна плата в Російській Федерації за період з 1 липня по 30 вересня 2001р., Для обчислення і збільшення пенсій, яка була визначена Постановою Уряду Російської Федерації в розмірі 1671 рубль на місяць.

Коли пенсія призначається інваліду 111 групи, у наведену вище формулу визначення збережених пенсійних прав (ПК) за станом на 1 січня 2001р., Підставляється СК, рівний 0,30. Якщо згодом інвалідність утяжеляется або інвалід досягає пенсійного віку, ПК перераховується з заміною СК на більш високий.

Розмір накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

НЧ = ПН / Т,

Де НЧ-накопичувальна частина трудової пенсії;

ПН-сума пенсійних накопичень застрахованої особи, врахованих у спеціальній частині його індивідуального особового рахунку за станом на день, з якого зазначеній особі призначається накопичувальна частина трудової пенсії;

Т-кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості.

При наявності пенсійних накопичень, врахованих у спеціальній частині індивідуального особового рахунка застрахованої особи, визнаного інвалідом, накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється цій застрахованій особі не раніше досягнення нею загальновстановленого пенсійного віку (60 років для чоловіків і 55 років для жінок), а інвалідам з дитинства, які мають обмеження здатності до трудової діяльності 111 і 11 ступеня - незалежно від віку, особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), диспропорційні карликам і інвалідам по зору, які мають обмеження здатності до трудової діяльності 111 ступеня, - не раніше досягнення ними віку, з якого їм може бути призначена трудова пенсія за віком.

Література.

Г.В. Сулейманова Право соціального забезпечення Підручник для вузів Ростов-на-Дону 2004.

М.І. Лєпіхов Право і соціальний захист населення (соціальне право) М., 2000.

Є.Є. Мачульская Право соціального забезпечення. Перспективи розвитку. М. 2000.

Г.В. Сулейманова Соціальне забезпечення та соціальне страхування. М.1998.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Контрольна робота
44.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Що таке допомога з тимчасової непрацездатності і в яких випадках
Допомога з тимчасової непрацездатності та безробіття
Експертиза тимчасової непрацездатності
Особливості розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності
Порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності
Медико економічна ефективність експертизи тимчасової непрацездатності
Порядок розрахунку та виплати допомог з тимчасової непрацездатності роботодавцями застосовують спеціальні
Перша медична допомога при травмах та нещасних випадках
Перша допомога у випадку пошкодження м яких тканин
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru