Штучні мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Загальновідомо, що "мова - це система словесного вираження думок, що володіє певним звуковим і граматичним ладом, та служить засобом спілкування людей" (Словник російської мови в 4-х томах. - М.. АНСССР, 1988). Кількість "живих", тобто нині діючих мов на планеті, лежить в межах трьох тисяч. Але для полегшення міжнародних контактів в останні два століття людство прагнути створити єдиний, універсальний штучна мова.

Перша така спроба була здійснена І. М. Шлейхером в 1880 р. передбачалося видозміненим словами європейських мов надати виняткове милозвучна. Штучна мова, що знайшов розповсюдження в Європі кінця XIX ст., Називався волапюк (від англ. World - "світ" і speak - "говориш").

Але найбільш загальновизнаним і популярною мовою цього періоду аж до нашого часу став есперанто (від латин. Sperare - "сподіватися"), створений польським лікарем-окулістом (і поліглотом!) Людвігом Заменгофом (1859-1917) з метою встановити взаєморозуміння всіх народів світу.

Заменгоф сконструював мова, яка має всього 16 правил граматики і тільки два відмінка - називний і знахідний. У правил немає виключень; наголос завжди падає на передостанній склад. Словниковий склад есперанто переважно інтернаціональний: patro ("батько"), ideo ("ідея"), telegrafo, revolucio, masino. Мова відкритий для неологізмів, запозичень; він розвиває свою систему переносних значень, синонімів, термінології, фразеології, є знаряддям художньої творчості. Есперантисти створили збірники оригінальної поезії і прози, складають свої пісні, переводять на есперанто багато творів світової художньої літератури - від "Гамлета" Шекспіра до "Ревізора" Гоголя, мають свій спеціальний журнал "Paco" ("Світ").

Лексичне єдність мови контролює особлива Академія есперанто.

C ^ u Vi ekinteresig ^ is pri Esperanto?

(C ^ = ч, g ^ = дж) - "Зацікавилися Ви есперанто?"

Vivu interlingvistiko! - "Хай живе інтерлінгвістіка!"

Mi dankas Vin. - "Дякую Вас".

Ще на початку XX ст. французькі лінгвісти удосконалили і назвали нову мову ідо (есперантідо - нащадок есперанто). Ось зразок тексту на мови ідо:

En la konfero on konstatis ke nun uriente ni mustus fortigar nia movado ed acelerar la progreso di ido.

(На конференції було констатовано, що зараз ми повинні негайно посилити наш рух і прискорити прогрес ідо).

Штучно створені допоміжні мови новіаль, окціденталь, інтерлінгва (в основі - латинь без флексій) виявилися менш популярними.

Історія знає і ще одну невдалу спробу створення штучної мови, здійснену Лейбніцем (1646-1716).

Його пасіграфія (алфавіт для усіх мов) не вийшла за стіни кабінету вченого.

А. Раскосова, Міжнародний Слов'янський університет

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Доповідь
5.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні штучні мови
Штучні водосховища
Цукор і штучні підсолоджувачі
Штучні та синтетичні волокна
Стандартні штучні порцелянові зуби
Стан повітряного середовища та її основні природні та штучні забруднювачі
Питання розвитку мови і навчання рідної мови в педагогічній системі К Д Ушинського
Питання розвитку мови і навчання рідної мови в педагогічній системі КД Ушинського
Інтерферуючі вплив рідної мови при сприйнятті звуків англійської мови
© Усі права захищені
написати до нас