додати матеріал


Шкідливі виробничі фактори

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ І

ВСТУП

Важливим моментом у комплексі заходів спрямованих на вдосконалення умов праці є заходи з охорони праці. Цим питанням з кожним роком приділяється все більша увага, тому що турбота про здоров'я людини стала не тільки справою державної ваги, але й елементом конкуренції роботодавців у питанні залучення кадрів. Для успішного втілення в життя всіх заходів по охороні праці необхідні знання в галузі фізіології праці, які дозволяють правильно організувати процес трудової діяльності людини.

У даному розділі дипломного проекту висвітлюються основні питання техніки безпеки та екології праці. Як приклад оптимального робочого місця програміста наводиться аналіз характеристик приміщення і розрахунок штучного освітлення на прикладі відділу інформаційних технологій корпорації "УНО".

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ

Наявний в даний час комплекс розроблених організаційних заходів та технічних засобів захисту, накопичений досвід роботи ряду обчислювальних центрів (далі ВЦ) показує, що є можливість домогтися значно більших успіхів у справі усунення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Небезпечним називається виробничий фактор, вплив якого на працюючого людини в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я. Якщо ж виробничий фактор призводить до захворювання або зниження працездатності, то його вважають шкідливим. Залежно від рівня і тривалості впливу шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. Небезпечні і шкідливі виробничий фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізичні.

Стан умов праці працівників ПЦ та його безпеки, на сьогоднішній день, ще не задовольняють сучасним вимогам. Працівники ВЦ стикаються з впливом таких фізично небезпечних і шкідливих виробничих факторів, як підвищений рівень шуму, підвищена температура зовнішнього середовища, відсутність або недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика і інші.

Багато співробітників ПЦ пов'язані з впливом таких психофізичних факторів, як розумова перенапруга, перенапруження зорових і слухових аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження. Вплив зазначених несприятливих факторів призводить до зниження працездатності, викликане розвиваються втомою. Поява і розвиток втоми пов'язане зі змінами, які виникають під час роботи в центральній нервовій системі, з гальмівними процесами в корі головного мозку.

Медичні обстеження працівників ВЦ показали, що крім зниження продуктивності праці високі рівні шуму призводять до погіршення слуху. Тривале перебування людини в зоні комбінованого впливу різних несприятливих факторів може призвести до професійного захворювання. Аналіз травматизму серед працівників ВЦ показує, що в основному нещасні випадки відбуваються від впливу фізично небезпечних виробничих факторів при виконанні співробітниками невластивих їм робіт. На другому місці випадки, пов'язані з дією електричного струму.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

Електричний струм являє собою прихований тип небезпеки, бо його важко визначити в токо-та неструмоведучих частинах устаткування, які є хорошими провідниками електрики. Смертельно небезпечним для життя людини вважають струм, величина якого перевищує 0,05 А, струм менше 0,05 А - безпечний (до 1000 В). З метою попередження уражень електричним струмом до роботи повинні допускатися тільки особи, що добре вивчили основні правила з техніки безпеки.

Відповідно до правил електробезпеки в службовому приміщенні повинен здійснюватись постійний контроль стану електропроводки, запобіжних щитів, шнурів, за допомогою яких включаються в електромережу комп'ютери, освітлювальні прилади, інші електроприлади.

Електричні установки, до яких відноситься практично все обладнання ЕОМ, представляють для людини велику потенційну небезпеку, тому що в процесі експлуатації або проведенні профілактичних робіт людина може торкнутися частин, що знаходяться під напругою. Специфічна небезпека електроустановок - струмоведучі провідники, корпуси стійок ЕОМ і іншого устаткування, яка під напругою в результаті пошкодження (пробою) ізоляції, не подають будь-яких сигналів, які попереджають людину про небезпеку. Реакція людини на електричний струм виникає лише при протіканні останнього через тіло людини. Виключно важливе значення для запобігання електротравмотізма має правильна організація обслуговування діючих електроустановок ВЦ, проведення ремонтних, монтажних і профілактичних робіт.

Залежно від категорії приміщення необхідно вжити певних заходів, що забезпечують достатню електробезпеку при експлуатації та ремонті електроустаткування.

У ВЦ розрядні струми статичної електрики частіше за все виникають при дотику до будь-якого з елементів ЕОМ. Такі розряди небезпеки для людини не представляють, але крім неприємних відчуттів вони можуть привести до виходу з ладу ЕОМ. Для зниження величини виникаючих зарядів статичної електрики в ОЦ покриття технологічних статей слід виконувати з одношарового полівінілхлоридного антистатичного лінолеуму. Іншим методом захисту є нейтралізація заряду статичної електрики іонізованим газом. У промисловості широко застосовуються радіоактивні нітралізатори. До загальних заходів захисту від статичної електрики в ОЦ можна віднести загальні та місцеве зволоження повітря.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-гігієнічні вимоги до приміщень ВЦ І робочого місця програміста

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

Приміщення ПЦ, їх розміри (площа, об'єм) повинні в першу чергу відповідати кількості працюючих і размещаемому в них комплекту технічних засобів. У них передбачаються відповідні параметри температури, освітлення, чистоти повітря, забезпечують ізоляцію, від виробничих шумів і т.п. Для забезпечення нормальних умов праці санітарні норми СН 245-71 встановлюють на одного працюючого, обсяг виробничого приміщення не менше 15 м3, площа приміщення вигороджених стінами або глухими перегородками не менше 4,5 м3.

Для експлуатації ЕОМ слід передбачати такі приміщення:

машинний зал, приміщення для розміщення сервісної та периферійної апаратури, приміщення для зберігання запасних деталей, інструментів, приладів (ЗІП);

приміщення для розміщення припливно-витяжних вентиляторів;

приміщення для персоналу;

приміщення для прийому-видачі інформації.

Основні приміщення ВЦ розташовуються в безпосередній близькості один від одного. Їх обладнають загальнообмінною вентиляцією і штучним освітленням. До приміщення машинного залу і зберігання магнітних носіїв інформації пред'являються особливі вимоги. Площа машинного залу повинна відповідати площі необхідної за заводськими технічним умовам даного типу ЕОМ.

Висота залу над технологічним підлогою до підвісного стелі повинна бути 33,5 м. Відстань підвісним і основним стелями при цьому має бути 0,5-0,8 м. Висоту підпільного простору приймають рівною 0,2-0,6 м.

У ВЦ, як правило, застосовується бічне природне освітлення. Робочі кімнати і кабінети повинні мати природне освітлення. В інших приміщеннях допускається штучне освітлення.

У тих випадках, коли одного природного освітлення не вистачає, встановлюється суміщене освітлення. При цьому додаткове штучне освітлення застосовується не тільки в темний, але і в світлий час доби.

Штучне освітлення по характеру виконуваних завдань ділиться на робоче, аварійне, евакуаційне.

Раціональне колірне оформлення приміщення направлено на поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, підвищення його продуктивності і безпеки. Забарвлення приміщень ПЦ впливає на нервову систему людини, його настрій і в кінцевому рахунку на продуктивність праці. Основні виробничі приміщення доцільно фарбувати відповідно до кольору технічних засобів. Освітлення приміщення і устаткування повинне бути м'яким, без блиску.

Зниження шуму, створюваного на робочих місцях ВЦ внутрішніми джерелами, а також шуму проникаючого ззовні, є дуже важливим завданням. Зниження шуму в джерелі випромінювання можна забезпечити застосуванням пружних прокладок між підставою машини, приладу і опорною поверхнею. Як прокладок використовуються гума, повсть, пробка, різної конструкції амортизатори. Під настільні шумливі апарати можна підкладати м'які килимки з синтетичних матеріалів, а під ніжки столів, на які вони встановлені, - прокладки з м'якої гуми, повсті, завтовшки 6-8 мм. Кріплення прокладок можливо шляхом приклеювання їх до опорних частин.

Можливо також застосування звукоізолюючих кожухів, які не заважають технологічного процесу. Не менш важливим для зниження шуму в процесі експлуатації є питання правильної та своєчасної регулювання, змащування і заміни механічних вузлів шумливого обладнання.

Раціональне планування приміщення, розміщення обладнання в ПЦ є важливим фактором, що дозволяє знизити шум при існуючому устаткуванні ЕОМ. При плануванні ВЦ машинний зал і приміщення для сервісної апаратури необхідно розташовувати в дали від шумливого і вібруючого устаткування.

Зниження рівня шуму, що проникає у виробниче приміщення ззовні, може бути досягнуто збільшенням звукоізоляції огороджувальних конструкцій, ущільненням по периметрі притворів вікон, дверей.

Таким чином для зниження шуму створюваного на робочих місцях внутрішніми джерелами, а також шуму, проникаючого з поза слід:

послабити шум самих джерел (застосування екранів, звукоізолюючих кожухів);

знизити ефект сумарної дії відбитих звукових хвиль (звукопоглинальні поверхні конструкцій);

застосовувати раціональне розташування обладнання;

використовувати архітектурно-планувальні та технологічні рішення ізоляцій джерел шуму.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛАДНАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ З ПЕОМ

Вимоги до організації та обладнанням робочого місця співробітника ВЦ наведені в ГОСТ 12.2.032-78. Висота робочої поверхні столу для користувачів повинна регулюватися в межах 680-800 мм, при відсутності такої можливості висота робочої поверхні столу повинна бути 725 мм.

Модульними розмірами робочої поверхні столу для ПЕОМ, на підставі яких повинні розраховуватися конструктивні розміри, слід вважати: ширину 800, 1200, 1400 мм, глибину 800 і 1000 мм при нерегульованої висоті, що дорівнює 725 мм.

Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною - не менше 500 мм, глибиною на рівні колін - не менше 450 мм і на рівні простягнутої ноги - не менше 650 мм.

Робочий стілець (крісло) повинен бути підйомно-поворотним і регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також - відстані спинки до переднього краю сидіння.

Робоче місце необхідно обладнати підставкою для ніг, має ширину не менше 300 мм, глибину не менше 400 мм, регулювання по висоті в межах до 150 мм і по куту нахилу опорної поверхні підставки до 20 градусів. Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик по передньому краю заввишки 10 мм.

Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю, зверненого до користувача, або на спеціальній регульованій по висоті робочої поверхні, відокремленої від основної стільниці.

ВИМОГИ ДО ВИСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ І РОБОЧИХ МІСЦЬ З ПЕОМ

Дані вимоги описані в санітарних нормах і правилах (СанПіН) для працівників обчислювальних центрів від 22-05-95.

Штучне освітлення в приміщеннях експлуатації ПЕОМ здійснюється системою загального рівномірного освітлення.

У виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, дозволено застосування системи комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково встановлюються світильники місцевого освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів).

Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документу повинна бути 300-500 лк, також допускається встановлення світильників місцевого освітлення для підсвічування документів, але з такою умовою, щоб воно не створювало відблисків на поверхні екрану і не збільшувало освітленість екрана більш ніж на 300 лк.

В якості джерел світла при штучному освітленні повинні застосовуватися переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. При влаштуванні відбитого освітлення в адміністративно-громадських приміщеннях допускається застосування металогалогенних ламп потужністю до 250 Вт. Допускається застосування ламп розжарювання у світильниках місцевого освітлення.

Загальне освітлення слід виконувати у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників, розташованих збоку від робочих місць, паралельно лінії зору користувача при рядном розташуванні ПЕОМ. При периметральном розташуванні комп'ютерів лінії світильників повинні розташовуватися локалізовано над робочим столом, ближче до його переднього краю, зверненого до оператора.

Для забезпечення нормованих значень освітленості в приміщеннях використання ПЕОМ слід проводити чистку стекол віконних рам і світильників не рідше двох разів на рік і проводити своєчасну заміну перегорілих ламп.

ПРОТИПОЖЕЖНА ЗАХИСТ

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а в разі його виникнення запобігається вплив на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

Пожежна безпека забезпечується системою запобігання пожежі і системою пожежного захисту. У всіх службових приміщеннях обов'язково повинен бути "План евакуації людей при пожежі", що регламентує дії персоналу у разі виникнення вогнища загоряння і в якому зазначено місця розташування пожежної техніки.

Пожежі у ВЦ становлять особливу небезпеку, тому що пов'язані з великими матеріальними втратами. Характерна особливість ВЦ - невеликі площі приміщень. Як відомо пожежа може виникнути при взаємодії горючих речовин, окислення і джерел запалювання. У приміщеннях ОЦ присутні всі три основні чинника, необхідні для виникнення пожежі.

Горючими компонентами на ОЦ є: будівельні матеріали для акустичної і естетичної обробки приміщень, перегородки, двері, підлоги, перфокарти і перфострічки, ізоляція кабелів і ін

Протипожежний захист - це комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також на створення умов для успішного гасіння пожежі.

Джерелами запалювання у ВЦ можуть бути електронні схеми від ЕОМ, прилади, застосовувані для технічного обслуговування, пристрої електроживлення, кондиціонування повітря, де внаслідок різних порушень утворюються перегріті елементи, електричні іскри та дуги, здатні викликати загоряння горючих матеріалів.

У сучасних ЕОМ дуже висока щільність розміщення елементів електронних схем. У безпосередній близькості один від одного розташовуються сполучні дроти, кабелі. При протіканні по них електричного струму виділяється значна кількість теплоти. При цьому можливо оплавлення ізоляції. Для відведення надлишкової теплоти від ЕОМ служать системи вентиляції та кондиціонування повітря. При постійному дії ці системи представляють собою додаткову пожежну небезпеку.

Енергопостачання ВЦ здійснюється від трансформаторної станції і двигун-генераторних агрегатів. На трансформаторних підстанціях особливу небезпеку представляють трансформатори з масляним охолодженням. У зв'язку з цим перевагу слід віддавати сухим трансформатором.

Пожежна небезпека двигун-генераторних агрегатів обумовлена ​​можливістю коротких замикань, перевантаження, електричного іскріння. Для безпечної роботи необхідний правильний розрахунок і вибір апаратів захисту. При поведінці обслуговуючих, ремонтних і профілактичних робіт використовуються різні мастильні речовини, легкозаймисті рідини, прокладаються тимчасові електропровідниками, ведуть пайку та чистку окремих вузлів. Виникає додаткова пожежна небезпека, яка потребує додаткових заходів пожежного захисту. Зокрема, при роботі з паяльником слід використовувати неспалену підставку з нескладними пристроями для зменшення споживаної потужності в неробочому стані.

Для більшості приміщень ПЦ встановлена ​​категорія пожежної небезпеки В.

Однією з найбільш важливих завдань пожежної захисту є захист будівельних приміщень від руйнувань та забезпечення їх достатньої міцності в умовах впливу високих температур при пожежі. З огляду на високу вартість електронного устаткування ВЦ, а також категорію його пожежної небезпеки, будинки для ВЦ і частини будинку іншого призначення, в яких передбачено розміщення ЕОМ повинні бути 1 і 2 ступеня вогнестійкості.

Для виготовлення будівельних конструкцій використовуються, як правило, цегла, залізобетон, скло, метал та інші негорючі матеріали. Застосування дерева повинна бути обмежено, а в разі використання необхідно просочувати його вогнезахисними складами. У ВЦ протипожежні перешкоди у вигляді перегородок з негорючих матеріалів встановлюють між машинними залами.

До засобів гасіння пожежі, призначених для локалізації невеликих загорянь, відносяться пожежні стовбури, внутрішні пожежні водопроводи, вогнегасники, сухий пісок, азбестові ковдри і т. п.

У будинках ВЦ пожежні крани встановлюються в коридорах, на майданчиках сходових клітин та входів. Вода використовується для гасіння пожеж у приміщеннях програмістів, бібліотеках, допоміжних і службових приміщеннях. Застосування води в машинних залах ЕОМ, сховищах носіїв інформації, приміщеннях контрольно-вимірювальних приладів, зважаючи на небезпеку пошкодження або повного виходу з ладу дорогого устаткування можливо у виняткових випадках, коли пожежа приймає загрозливо великі розміри. При цьому кількість води повинна бути мінімальною, а пристрої ЕОМ необхідно захистити від попадання води, накриваючи їх брезентом або полотном.

Для гасіння пожеж на початкових стадіях широко застосовуються вогнегасники. По виду використовуваного вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на такі основні групи.

Пінні вогнегасники, застосовуються для гасіння палаючих рідин, різних матеріалів, конструктивних елементів і устаткування, крім електрообладнання, що знаходиться під напругою.

Газові вогнегасники застосовуються для гасіння рідких і твердих речовин, а також електроустановок, що знаходяться під напругою.

У виробничих приміщеннях ВЦ застосовуються головним чином вуглекислотні вогнегасники, гідністю якого є висока ефективність гасіння пожежі, схоронність електронного устаткування, діелектричні властивості вуглекислого газу, що дозволяє використовувати ці вогнегасники навіть у тому випадку, коли не вдається знеструмити електроустановку відразу.

Об'єкти ПЦ крім АПС необхідно обладнати установками стаціонарного автоматичного пожежогасіння. Найбільш доцільно застосовувати в ОЦ установки газового гасіння пожежі, дія яких грунтується на швидкому заповненні приміщення вогнегасною речовиною газовим з різким зріджування вмісту у повітрі кисню.

ОПТИМАЛЬНИЙ РОБОЧЕ МІСЦЕ ПРОГРАМІСТА

Як наочний приклад розглядається приміщення приміщення відділу інформаційних технологій корпорації "УНО".

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕННЯ

Даний об'єкт: приміщення відділу інформаційних технологій корпорації "УНО"

Розміри приміщення складають: довжина 9 м, ширина 8 м, висота 3 м. Загальна площа дорівнює 72 кв.м. У приміщенні працюють 12 співробітників, тобто на кожного припадає по 18 м3, що відповідає санітарним нормам (не менше 15 м3).

Стан мікроклімату в приміщенні з ЕОМ

Таблиця 1

Оптимальні норми мікроклімату для приміщень з ЕОМ

Період року

Категорія робіт

Температура повітря, С

Відносить. вологість повітря,%

Швидкість руху повітря, м / с

Холодний

Легка - 1

22-24

40-60

0,1

Холодний

Легка - 1

21-23

40-60

0,1

Теплий

Легка - 1

23-25

40-60

0,1

Теплий

Легка - 1

22-24

40-60

0,2

У приміщенні протягом усього року підтримуються нормальні значення температури, вологості повітря, і швидкості руху повітря, завдяки встановленому кондиціонеру. Оптимальні норми мікроклімату приведені в Таблицях 1 та 2.

Таблиця 2

Рівні іонізації повітря приміщень при роботі з ПЕОМ

Рівні іонізації

Число іонів на 1 куб. см повітря

n +

n -

Мінімально необхідне

400

600

Оптимальне

1500-3000

30000-50000

Максимально допустимий

50000

50000

Забезпечення вимог технічної естетики

Забарвлення стін світло-коричнева, стелі - біла, підлога - паркетна, світло-коричневий. Кольорове оформлення виконане з урахуванням рекомендацій СН-181-70: кольори стін, стелі, підлоги гармоніюють між собою. З точки зору кольоротерапії, жовтий і світло-коричневий кольори покращують настрій, позитивно впливають на нервову систему і внутрішні органи.

Стан освітленості приміщення з ЕОМ

Джерело світла в приміщенні - люмінесцентні лампи, висота підвіски світильників 2,9 м, відстань між світильниками 1 м. У розглянутому приміщенні якість висвітлення відповідає нормативним даними, наведеними в Таблиці 3.

Таблиця 13

Оптимальні параметри освітленості приміщень з ЕОМ

Характеристика зорової роботи

Розряд та подразряд

Контраст об'єкта з фоном

Характеристика фону

Штучне освітлення, лк

При комбінованому освітленні

При загальному

Середньої точності 0,5-1,0

IV ст

великий

світлий

400

200

Забезпечення візуальних ергономічних параметрів ЕОМ

Візуальні ергономічні параметри ЕОМ забезпечуються шляхом придбання високоякісних ЕОМ і їх тривалим попереднім тестуванням, з метою виявити можливі дефекти. Граничні значення параметрів наведені в Таблиці 4.

Таблиця 4

Візуальні ергономічні параметри ЕОМ

Найменування параметра

Граничне значення параметра

мінімальне значення параметра

максимальне значення параметра

Яскравість знака (кд/м2)

35

120

Зовнішнє освітлення (лк)

100

250

Кутовий розмір знака (кут / хв)

16

60

Забезпечення ергономічних параметрів робочого місця

Відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 у корпорації "УНО" використовуються робочі столи з висотою робочої поверхні 725 мм, а також робочі крісла з підйомно-поворотним пристроєм. Конструкція крісел забезпечує регулювання висоти опорної поверхні сидіння в межах 400-500 мм і кутів нахилу вперед до 15 градусів і назад до 5 градусів. Кожне крісло обладнане підлокітниками, що зводить до мінімуму несприятливий вплив на кистьові суглоби рук.

Забезпечення електробезпеки

У розглянутому приміщенні знаходяться застосовуються в роботі комп'ютери, принтери, сканери, безперебійні джерела живлення а також побутової музичний центр, які можуть бути причиною ураження людей електричним струмом. Хоча у всіх цих приладах застосовані сучасні заходи захисту, все ж таки проводиться постійний контроль з боку електровідділу щодо стану електропроводки, вимикачів, штепсельних розеток і шнурів, за допомогою яких включаються в мережу електроприлади.

Забезпечення пожежної безпеки

Пожежна безпека забезпечується системою запобігання пожежі і системою пожежного захисту. У службових приміщеннях вивішені "Плани евакуації людей при пожежі", що регламентують дії персоналу у разі виникнення вогнища загоряння і в якому зазначено місця розташування пожежної техніки.

У необхідних місцях розміщені ручні вогнегасники (вуглекислотні ОУ-8 у кількості 2шт).

Засобами виявлення та оповіщення про пожежу є автоматичні датчики-сигналізатори про пожежу типу ДТП, що реагують на підвищення температури. Засобом оповіщення співробітників про пожежу служить внутріфірмове радіо.

ВИСНОВКИ

Відповідно до прийнятих норм у відділі інформаційних технологій корпорації "УНО" забезпечується необхідний мікроклімат, мінімальний рівень шуму, створені зручні і правильні з точки зору ергономіки робочі місця, дотримані вимоги технічної естетики і вимоги до ЕОМ.

Для співробітників відділу в процесі роботи одним з найважливіших факторів, що впливають на продуктивність праці при тривалій зоровій роботі, є достатнє освітлення робочого місця. Це досягається правильним вибором і розташуванням освітлювальних приладів.

Спеціальні заходи забезпечують електробезпеку та пожежобезпечність співробітників.

У цілому умови праці у фінансовому відділі інформаційних технологій корпорації "УНО" відповідають загальноприйнятим нормам, співробітникам забезпечені комфорт і сприятливі умови праці.

ВИСНОВОК

У даній роботі розглядалися питання пов'язані з тим, що працівники ПЦ: оператори ЕОМ, оператори з підготовки даних, програмісти, як і раніше піддаються впливу фізично небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Таких, як підвищений рівень шумів, підвищена температура зовнішнього середовища, відсутність або нестача природного світла, недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика і ін Визначалися шляхи вирішення цих проблем, щоб забезпечити безпечні умови праці для працівників ОЦ.

Особливу увагу потрібно приділяти пожежної безпеки, оскільки пожежі у ВЦ пов'язані з небезпекою для людського життя і великими матеріальними втратами.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
53.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори діють на машиніста крана трубоукладача Komatsu
Небезпечні і шкідливі виробничі чинники та заходи захисту від них
Шкідливі фактори виробничого середовища
Небезпечні і шкідливі фактори їх класифікація
Небезпечні і шкідливі фактори та їх вплив на людину
Небезпечні і шкідливі фактори природного та антропогенного походження
Небезпечні і шкідливі фактори природного та антропогенного происхожд
Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища Небезпека та шкідливі фактори на виробництві Дайте
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru