Фінансово економічний стан будівельної організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності будівельної організації, як об'єкт аналізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1. Предмет, завдання і метод економічного аналізу будівельної організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.3. Аналіз прибутку та його використання будівельної організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.4. Аналіз балансу будівельної організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2. Інженерно-організаційна частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2.1. Характеристика монтується будівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
2.2. Область застосування технологічної карти ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2.3. Організація і технологія будівельного процесу ... ... ... ... ... ... 29
2.4. Організація робіт з монтажу каркасу типового поверху ... ... ... ... 35
3. Рекомендації щодо поліпшення фінансово-економічного стану будівельної організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
3.1. Розробка та обгрунтування методики оцінки, прогнозування та оптимального ведення фінансово-господарської діяльності будівельної організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
3.2. Введення обліку "Імпульс: Будівництво 2.0" ... ... ... ... ... ... ... 53

4. Захід з техніки безпеки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60

4.1. Охорона праці при будівництві 7 - поверхового житлового будинку ... ... ... 62
5. Зведення будівель з Легких Металевих Конструкцій підрядними будівельними організаціями (ЛМК) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .76
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78
ДОДАТОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .87

Введення
Аналіз в буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішньо властиві цьому об'єкту складові (уявні чи реальні).
Аналіз виступає в діалектичній, суперечливій єдності з поняттям "синтез" - з'єднання раніше розчленованих елементів досліджуваного об'єкта в єдине ціле.
Аналіз - синтез, розуміється як синонім усякого наукового дослідження. У будь-якій галузі наукових знань, у будь-якій сфері людської діяльності (політичної, соціальної, культурно-побутової та ін) обійтися без аналізу-синтезу неможливо.
Особливе значення аналіз і синтез придбали економіки, що є, як відомо, основою всього сущого на планеті; забуття економічних проблем, невирішеність економічних завдань (внутрішніх і зовнішніх) прирікають на невдачу у всіх інших сферах.
Аналіз - синтез як суть, як зміст і форма людського мислення Комплексно вивчається у множині вимірі та багатьма науками. Але аналіз економіки, аналіз господарської діяльності і її кінцевих результатів (у всіх галузях, у всіх проявах) - область виключно економічного аналізу (у широкому і вузькопрофесійному сенсі).
Аналізом в більш широкому сенсі займається теорія економічного аналізу; в професійному - економічний аналіз господарсько - фінансової діяльності у відповідних галузях; у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, громадському харчуванні і сфері соціально - побутових послуг та ін
Ми ж розглянемо аналіз господарської діяльності в будівництві.
У першому розділі розглянемо теорію аналізу господарської діяльності в
Будівельної організації, як об'єкт. У цьому розділі розглянемо такі питання:
предмет, завдання і метод економічного аналізу будівельної організації;
аналіз фінансового стану будівельної організації;
аналіз прибутків і її використання будівельної організації;
аналіз балансу будівельної організації.
У другому розділі розглянемо фінансово-господарську діяльність будівельної організації ТОВ "ДачнийДом".
У третьому розділі надано пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарського стану будівельного підприємства.
Також у дипломі присутній опис БЖД при будівництві дачних будиночків.

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності будівельної організації, як об'єкт аналізу.
1.1 Предмет, завдання і метод економічного аналізу будівельної організації.
Економічний аналіз допомагає працівникам будівельної організації своєчасно забезпечити виконання планових завдань по будівельних об'єктах та їх якості;
організувати ритмічну роботу протягом усього місяця; підвищувати економічну ефективність, систематично знижуючи собівартість продукції; здійснювати режим економії.
Для успішного здійснення цих завдань необхідно ширше розвивати і підтримувати творчу ініціативу і активність робітників, інженерів і техніків у вишукуванні нових резервів, домагатися найбільш повного їх використання, наполегливо впроваджувати нову техніку, комплексну механізацію та автоматизацію будівництва, проводити модернізацію устаткування, спеціалізацію і на цій основі безперервно підвищувати продуктивність праці.
У цих умовах необхідно систематичне проведення аналізу виконання плану за обсягом будівництва, введення в дію річних обсягів, прибутку, рентабельності, здійснення технічного прогресу і модернізації устаткування, підвищенню продуктивності праці, зниження собівартості, прискоренню оборотності засобів.
Предметом економічного аналізу є господарська діяльність будівельної організації та її результати, досліджувані за даними обліку і звітності з метою правильної оцінки роботи та виявлення невикористаних внутрішніх резервів.
Для правильної оцінки роботи та встановлення наявних резервів необхідно мати надійну для аналізу базу. Зазвичай при аналізі зіставляються звітні (фактичні) показники з плановими (кошторисними). Отже, в першу чергу необхідно переконатися в обгрунтованості плану, його відповідність передовим техніко-економічним
нормам і взаємоузгодження окремих частин (будинків по будівництву з чисельністю робочої сили, із собівартістю продукції, з нормативами оборотних коштів та іншими фінансовими показниками). Звичайно, виконання і перевиконання занижених планів не можна вважати
досягненнями в роботі будівельних організацій.
До основних завдань аналізу належить виявлення внутрішніх резервів, сприяє технічному прогресу, модернізації обладнання, кращому використанню потужностей, поліпшення спеціалізації і кооперування, зниження собівартості продукції, здійснення господарського розрахунку, проведенню режиму економії, підвищенню рентабельності.
Відповідно до цих завдань при економічному аналізі вивчаються:
Використання наявних основних і оборотних засобів (фондів), робочої сили і фондів заробітної плати, матеріального стимулювання; виконання плану за обсягом будівництва та вводу річних об'єктів в експлуатацію, прибутку, зниження собівартості продукції і на цій основі підвищення рентабельності; виконання зобов'язань організацій по відношенню до своїх замовникам, постачальникам, субпідрядникам, банківським, фінансовим органам; стан обліку, попереднього, поточного та наступного контролю.
В аналізі господарської діяльності особливе значення набуває вивчення економічної ефективності технічного прогресу, спеціалізації і кооперування, вдосконалення форм і методів господарювання, організації та управління.
При економічному аналізі застосовуються певні способи і прийоми
вивчення та узагальнення роботи; всі господарські операції і процеси розглядаються у взаємозв'язку.
Щоб встановити загальні положення, характерні для досліджуваної організації, необхідно розглянути всю сукупність господарських операцій у взаємозв'язку.
Основними прийомами (методами) економічного аналізу є: порівняння звітних показників з плановими (кошторисними), створеними за минулі періоди (динамічні ряди), з проектними і нормативними показниками, з показниками роботи інших будівельних організацій як свого, так і інших економічних районів. Широко застосовуються при аналізі економічні угруповання господарських операцій в розрізах, що дозволяють розгляд показників у взаємозв'язку і взаємному впливі, абсолютні та відносні показники (середні величини, відсотки, коефіцієнти, індекси і т.д.).
Іноді в економічному аналізі застосовуються вибіркові спостереження,
Додаткові економічні угруповання і узагальнюючі показники. Для наочного зображення в аналітичній роботі використовуються схеми, діаграми, плакати.
При деталізації загальних (синтетичних) показників складу їх розглядається за окремими частинами будівельної організації, за часом виникнення і т. д., тобто аналіз проводиться в зворотному порядку з урахуванням, при якому відбувається утворення аналізованих показників шляхом синтетичних накопичувальних угруповань господарських операцій з встановленням їх взаємозв'язку (кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку). Дані аналізу в свою чергу синтезуються в порядку їх взаємопов'язаних узагальнень. Економічний аналіз роботи будівельної організації безпосередньо пов'язаний з бухгалтерським обліком і контролем господарської діяльності і являє собою частину цієї єдності.
На основі даних економічного аналізу вносяться конкретні пропозиції щодо усунення встановлених недоліків і подальшого поліпшення роботи аналізованих будівельних організацій. Результати аналізу оформляються висновками, пояснювальними записками, постановами або рішеннями.

Завдання обліку витрат будівельної продукції

[1] Бухгалтерський облік в будівельних організаціях забезпечує виявлення і мобілізацію наявних резервів, що спрямовуються на виконання планів обсягу і введення в дію нових виробничих потужностей та об'єктів будiвництва, для систематичного зниження витрат на виробництво будівельних і монтажних робіт та продукції підсобних і допоміжних виробництв.
Бухгалтерський облік базується на єдності методологічних, організаційних і технічних положень, дотримання яких забезпечує уніфікацію, достовірність, об'єктивність і повноту облікових даних.
Предметом бухгалтерського обліку в будівництві є господарська діяльність забудовника, а також господарська діяльність організацій та господарств, які обслуговують основну діяльність будівельних організацій.
Господарська діяльність підрядних будівельних організацій охоплює виробництво будівельних і монтажних робіт і здійснюється на підставі договору із замовником, затверджених кошторисів та кошторисно-фінансових розрахунків, річного титульного списку.
Основне завдання підрядних будівельних організацій полягає у виконанні всіх будівельних і монтажних робіт і забезпечення введення в дію об'єктів і потужностей у встановлені терміни. Необхідно на підставі бухгалтерського обліку постійно вивчати господарську діяльність будівельних організацій, проводити систематичний економічний аналіз її роботи в частині виконання плану будівельно-монтажних робіт за обсягом, структурі, замовникам, окремих об'єктів і здачі будівельної продукції і виробничих потужностей в дію, отримання прибутку і зниження собівартості будівельно-монтажних робіт і продуктивності праці в будівництві.
[2] Виробнича та господарсько-фінансова діяльність будівельних організацій аналізується на підставі даних бухгалтерського, статистичного і оперативно-технічного обліку. Але з урахуванням ринкових потреб будівельних організацій за доцільне виділити три основні потоку інформації, які повинні створити основу банку даних будівельної організації:
1. Нормативна та методична інформація, що формує умови функціонування і регламентує інвестиційну діяльність (закони і рішення Уряду Росії, директивні вказівки центральних економічних відомств, інструктивні та нормативні вказівки Держбуду РФ); вся нормативна інформація (вимоги) за якістю будівництва, техніці безпеки та інше.
Якщо говорити узагальнено, цей потік має відбивати зовнішні по відношенню до організації суспільні умови і вимоги ("правила гри"), без яких взагалі неможлива ніяка продуктивна діяльність.
2. Другий потік повинен містити інформацію, що характеризує об'єктивні результати діяльності самої організації: динаміку показників діяльності, результати взаємини з партнерами (замовниками, субпідрядниками, проектними організаціями, банками, страховими установами, податковими органами тощо). Цей потік інформації включає дані про зак чення контрактах і випливають з них зобов'язань будівельної організації, програмою робіт і фізичних обсягах виконуваних робіт, дані про хід виконання договірних зобов'язань, стан організації (наявність та використанні ресурсів, наявність, стан і використання техніки, кадровому потенціалі і його використанні, фінансовий стан і інші сторони діяльності організації та всіх її підрозділів).
Необхідно особливо відзначити, що в основі всього обліку і всієї організації інформації про діяльність будівельної організації повинні лежати дані (договірні, планові, фактичні) про об'єкт будівництва (укладеному контракті). Саме вони мають вирішальне значення і вирішальну цінність для організації внутрішньофірмового госпрозрахунку і планування, оцінки діяльності, систем стимулювання. Тут же повинні концентруватися аналітичні матеріали, результати взаємодії з консультативними та інжиніринговими фірмами, обстежень, соціологічних опитувань.
Головна особливість цього потоку інформації полягає в тому, що він повинен давати об'єктивне уявлення про найважливіші сторони відтворювального процесу шляхом порівняння натуральних (фізичних) і вартісних (економічних) показників. При цьому слід заповнити ряд інформаційних прогалин: в області наскрізного обліку тривалості будівництва і його динаміки; рівнях і динаміку ефективності функціонування будівельної організації; інтенсивності використання виробничих ресурсів; надійності функціонування; дані про виробничої потужності будівельної організації та рівнях її використання та багато інших, про не враховуються до цих пір витратах (на страхування, на маркетинг та інше). На основі даних цього потоку формується і звітність органам статистики, фінансовим і податковим органам.
3. Третій потік відображає порівняно новий потік інформації, який поки випадковий і не організований. Це - ситуаційна, ринкова, поведінкова інформація, без якої не можна вести справу в умовах ринкової економіки. Склад цієї інформації неоднорідний, тому має сенс структуризувати потоки інформації всередині цього потоку. Зокрема, можна виділити інформацію про:
- Прогнозованих змінах економічної динаміки, загальному розвитку країни, регіону, і зони дії будівельної організації;
- Основних конкурентів будівельної організації та умови їх діяльності;
- Інвестиційні наміри потенційних замовників, їх фінансовий стан, виробничі вимоги;
- Ринкових, біржових цінах на споживані ресурси і ціни на будівельну продукцію;
- Індекси цін, рівень інфляції, ціною "інвестиційного рубля";
- Стан справ у кредитно-банківській сфері (вартість короткострокових і довгострокових кредитів, вартість страхування);
- Ціни на різні інжинірингові та консультативні послуги.
Правильна організація обліку і контролю в будівництві є одним з найважливіших умов успішного розвитку будівельної галузі. Необхідно, щоб бухгалтерський облік охоплював всі господарські операції будівельних організацій.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити:
ü отримання зведених даних про виробничу діяльність будівельних організацій, введенні в дію об'єктів і виробничих потужностей, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт і продуктивності праці в будівництві, отриманні прибутку;
ü контроль за рухом матеріальних цінностей: надходження, зберігання і витрачання їх залежно від виконаного обсягу робіт будівельною організацією в цілому, а також кожною матеріально-відповідальною особою окремо; подання у встановлені строки звітності про залишки матеріальних цінностей з фактичним їх наявністю;
ü угруповання матеріальних витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт будівельною організацією в цілому і окремих об'єктах обліку за статтями витрат з метою здійснення контролю за дотриманням норм витрат праці, матеріальних, грошових коштів і виявлення резервів зниження собівартості будівельних і монтажних робіт;
ü угруповання фактичних витрат окремих закінчених об'єктів (етапів) у розрізі калькульованих об'єктів будівництва;
ü повноту списання витрат на виробництво і послуг допоміжних господарств.
1.2. Аналіз фінансового стану будівельних організацій.
[3] Фінансовий стан - це комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, структуру і динаміку майна (активів) будівельної організації, фінансову стійкість, ліквідність і платоспроможність. В умовах ринку значення фінансового стан перетворюється з формального моменту у визначальний діяльність будівельної організації.
Аналіз фінансового стану дозволяє встановити розмір оборотних коштів будівельної організації, прибутків і збитків, стан розрахункової і платіжної дисципліни.
Завданнями аналізу є:
визначення виконання плану прибутку та його рентабельності;
встановлення наявності власних оборотних коштів та джерел їх покриття з встановленням чинників, в результаті яких відбулися зміни;
визначення складу і забезпеченості будівельної організації власними оборотними засобами та їх використання;
встановлення правильності і своєчасності розрахункових взаємовідносин із замовниками та субпідрядниками;
встановлення правильності і своєчасності розрахунків з постачальниками матеріально-технічного постачання та іншими дебіторами і кредиторами;
визначення правильності освіти і використання спеціальних фондів та коштів цільового фінансування і цільових надходжень;
встановлення оборотності як нормованих, так і всіх оборотних коштів та визначення шляхів її прискорення.
Стійкість фінансового стану - необхідна умова діяльності будівельної організації в умовах
Основними джерелами аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс і ті звітні форми (поточної і річної звітності), в яких міститися дані, що доповнюють показники балансу. У будівельних організаціях можна розглянути кожну зі статей балансу щодо її змісту та факторів зміни. Така можливість відкривається прямий зв'язком балансу з рахунками бухгалтерського обліку. Кожен показник, що міститься в балансі, може бути розглянутий до первинних документів включно, тобто за господарськими операціями, з яких він склався.
Аналіз фінансового стану закінчується формулюванням висновків і пропозицій щодо поліпшення господарської діяльності будівельної організації. На основі аналізу розробляються конкретні заходи щодо використання виявлених резервів, усунення недоліків в роботі і прискоренню господарського розрахунку.
 
 
1.3. Аналіз прибутку та його використання будівельної організації.
Безпосередньо перед тим, як приступити до розгляду сутності
прибутку, необхідно визначити ряд вихідних економічних категорій, реально існують в умовах ринкової економіки, з яких логічно виникає поняття "прибуток".
З точки зору нової економічної науки - російського фінансового
менеджменту - вартість товару виявляється не тільки на стадії виробництва і розподілу, а й на стадії реалізації (обміну) і споживання. При цьому вартість товару включає в себе вартість минулого уречевленої праці і вартість новоствореного додаткового продукту (живої праці).
Новостворена вартість розпадається на дві частини: заробітну плату працівників, яка з точки зору підприємця є частиною витрат виробництва, і маржинальний дохід, який утворюється тільки в результаті реалізації будівельної продукції, що означає суспільне визнання її корисності.
Будівельна продукція являє собою договірну вартість або фактичний обсяг будівельно-монтажних робіт по закінчених будівництвом і зданих замовнику об'єктів, технологічних етапів і комплексам робіт, або договірну вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних за минулий місяць.
Маржинальний дохід підприємства визначається як різниця між
вартістю виробленої будівельної продукції, яка приймає форму виручки від реалізації, та вартістю спожитих факторів виробництва (матеріальних, трудових і фінансових), які в сукупності утворюють змінні витрати підприємства. Змінні (або пропорційні) витрати зростають, або зменшуються пропорційно обсягу виробництва.
На відміну від змінних витрат, постійні (або фіксовані) витрати не пов'язані безпосередньо з технологічною стороною процесу виробництва і тому не йдуть за динамікою обсягу виробництва.
Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку спожитих у процесі виробництва матеріальних, трудових та інших ресурсів. Собівартість може визначатися як сума змінних і постійних витрат підприємства.
[4] Фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) є
основним показником що характеризує рівень ефективності виробництва і визначається шляхом зіставлення собівартості продукції (робіт, послуг) і виручки від її реалізації (без податку на додану вартість). В умовах ринкової економіки фінансовий результат може визначатися як різниця між маржинальним доходом і постійними витратами.
В сфері капітального будівництва порядок визначення виручки від реалізації будівельної продукції є важливим елементом облікової політики підрядної будівельної організації, а також договорів підряду. При цьому виручка від реалізації будівельної продукції визначається на основі договірних цін або договірної вартості будівництва.
У договірну вартість будівництва включаються:
кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів (коефіцієнтів подорожчання);
витрати на будівництво тимчасових будівель і споруд;
резерв на непередбачені роботи і витрати;
витрати, що не знайшли відображення в державних нормах і цінах або витрати, що компенсуються замовником понад кошторисної вартості будівництва (компенсації).
Таким чином, фінансовий результат господарської діяльності підрядних будівельних організацій визначається як різниця між договірною вартістю будівельно-монтажних робіт і їх собівартістю, і являє собою суму нормативного прибутку (планових накопичень) та економії від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт.
Фінансовий результат господарської діяльності будівельної організації може приймати позитивне чи негативне значення і, як правило, виступає у формі прибутку (збитків). В окремому випадку, коли собівартість дорівнює виручці від реалізації, фінансовий результат дорівнює нулю. Тепер докладно розглянемо зміст поняття "прибуток".
Прибуток доцільно розглядати в наступних аспектах:
1. Прибуток як економічна категорія;
2. Прибуток як фінансовий результат;
3. Прибуток як форма грошових накопичень.
Прибуток як економічна категорія являє собою сукупність економічних, розподільних, фінансових відносин, що складаються з приводу утворення, розподілу і використання частини знову створеної вартості, яка виступає як приріст суми коштів, авансованих на здійснення господарської діяльності, або як надлишок над понесеними у ході цієї діяльності і пов'язаними з нею витратами виробництва.
Сутність прибутку, як економічної категорії, проявляється в її
функціях.
По-перше, прибуток виконує функцію оцінки підсумків роботи підприємства, оскільки в ній відбиваються всі сторони його діяльності як у сфері виробництва, так і в сфері обігу.
Друга функція прибутку - розподільна. Прибуток використовується як знаряддя розподілу додаткового продукту та її грошової форми - чистого доходу (в частині відповідного прибутку) між підприємством і державою, підприємством і його працівниками, між сферою матеріального виробництва і невиробничою сферою підприємства. Ця функція реалізується через утворення фондів грошових коштів підприємства (фондів накопичення та фондів споживання).
Третя функція пов'язана з процесом економічного стимулювання
підприємства і його працівників. Прибуток використовується як джерело і умова формування заохочувальних фондів, а також як джерела фінансових ресурсів для здійснення процесу розширеного відтворення.
Розглядаючи прибуток як економічну категорію ми говоримо про неї абстрактно. Однак, при плануванні та оцінці фінансово-господарської діяльності підприємства, формуванні та розподілі прибутку використовуються конкретні показники прибутку. Показники прибутку дуже різноманітні.
Узагальнено ці показники представлені у звіті про фінансові результати (форма № 2), який входить до складу річного та квартального бухгалтерського звіту підприємства.
Прибуток, як фінансовий результат, являє собою виражений у грошовій формі економічний підсумок господарської діяльності підприємства. У даній якості прибуток виступає як один з основних узагальнюючих якісних показників фінансово-господарської діяльності підприємства, як інструмент для вимірювання ефективності виробництва, який наіболееполно характеризує всі сторони господарської діяльності підприємства.
Проте, значення прибутку як узагальнюючого якісного показника не слід перебільшувати, так як її величина визначається багато в чому не залежними від діяльності даного підприємства факторами (політика цін, зміна ставок податків, структурні зрушення в економіці і так далі).
І, нарешті, прибуток як форма грошових накопичень підприємства
представляє собою джерело фінансових ресурсів, що спрямовуються на
споживання і накопичення.
Прагнення до одержання прибутку орієнтує підприємства на збільшення обсягу виробництва і зниження витрат. В умовах ринкової економіки цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб.
Підприємство завжди визначає в якості своєї головної стратегічної
мети отримання максимального прибутку і формує відповідно до цього критерію фінансову стратегію, пакет замовлень, виробничу програму, облікову політику, перспективні, річні та оперативні плани.
При цьому не слід забувати, що для підрядних будівельних
організацій Міністерства оборони РФ, все ж таки головним критерієм оптимізації виробничої програми є безумовне виконання державного оборонного замовлення (в окремих випадках - максимальне завантаження
виробничих потужностей).
Іноді, з метою збереження кваліфікованих кадрів, підприємство
спрямовує значні кошти у фонд оплати праці, тим самим збільшуючи витрати виробництва і, відповідно, зменшуючи масу прибутку. Але всі подібні кроки носять усе ж тактичний характер і, в кінцевому рахунку, підпорядковані рішенню головної стратегічної задачі - одержання можливо більшого прибутку.
Таким чином, значення прибутку полягає в тому, що вона є метою
і кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підрядної будівельної організації; найважливішим показником ефективності; джерелом для здійснення розширеного відтворення, а також для задоволення матеріальних потреб і соціальних потреб трудового колективу. Крім того, за рахунок прибутку виконуються фінансові зобов'язання перед бюджетом.
[5] Для того, щоб детальніше дослідити процеси формування і розподілу прибутку, необхідно розглянути суть і структуру механізму формування та розподілу фінансових результатів підрядної будівельної організації.
При аналізі прибутку, перш за все, вивчається рентабельність зданих замовником робіт. Розрахунки між підрядною будівельною організацією і замовниками ведуться в договірних цінах, що складаються з двох доданків: кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт і компенсацій за подорожчання. Різниця між договірною вартістю зданих і прийнятих замовниками робіт і фактичною собівартістю показує суму прибутку (або збитку) від реалізації продукції будівельно-монтажної організації.
Прибуток будівельно-монтажної організації від реалізації продукції (здача замовникам будівельно-монтажних робіт) відображається у звіті про прибутки та збитки. Сума прибутку за даними цього звіту має відповідати показникам звіту про собівартість будівельних і монтажних робіт.
При аналізі прибутку за зданими (реалізованою) будівельно-монтажних роботах розглядаються дані по кожному будівельно-монтажному об'єкту. Встановлюються показники собівартості, договірних цін і прибутку. Вивчення показника собівартості дає можливість визначити резерви подальшого поліпшення роботи будівельної організації.
При аналізі прибутків і збитків від реалізації матеріалів вивчаються дані по кожному виду операцій, як з погляду кількості, так і реалізованих цін і собівартості реалізованих матеріалів та послуг підсобних виробництв. У будівельно-монтажних організаціях такий аналіз у багатьох випадках доводиться до розгляду первинних документів, що оформляють відповідні операції.
Прибутки та збитки від здачі замовникам будівельно-монтажних робіт
і від реалізації матеріалів і послуг підсобних виробництв і обслуговуючих господарств є реалізаційними результатами будівельно-монтажних організацій.
Крім реалізаційних результатів, є і позареалізаційні (прибуток (збиток) від експлуатації житлово-комунального господарства, надходження від орендних статей, списаних безнадійних боргів, проценти, отримані будівельною організацією, пеня, штрафи і т.д.). Аналіз позареалізаційних результатів роботи ведеться по кожній зі статей рахунка прибутків і збитків.
За іншими статтями прибутків і збитків суми розглядаються по конкретних причин їх утворення, для чого використовуються первинні документи і облікові записки по рахунку прибутків і збитків.
Наведені у звітності показники є відправними при аналізі господарської діяльності. Бухгалтерська звітність складається на основі облікових угруповань і розробок первинних документів, що оформляють господарські операції. Таким чином, при
аналізі господарської діяльності забезпечується можливість розгляду зведених показників у зворотному порядку до господарських первинних операцій, взаємозв'язок і взаємозумовленість показників бухгалтерського балансу, довідок та додатків до нього дозволяють розглянути показники прибутків і рентабельності роботи будівельних організацій за факторами утворення і використання, а також проаналізувати фактичні показники за звітний період в зіставленні з плановими завданнями і з показниками за минулі звітні періоди.
Аналіз прибутків і збитків включає в себе також питання розподілу прибутків та визначення правильності утворення фондів матеріального стимулювання та перерахування з прибутків будівельних організацій фінансовим органам.
1.4. Аналіз балансу будівельної організації.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану
служить баланс підприємства.
Баланс підприємства - система показників характеризує надходження
і коштів шляхом їх порівняння.
Бухгалтерський баланс - зведена відомість, що відбиває в грошовій формі кошти підприємства по їх стану, розміщення, використання та джерелами утворення. Складається з активу і пасиву.
При аналізі балансу підприємства, аналізується наявність власних оборотних коштів і їх джерел, забезпеченість оборотними засобами та їх використання, також аналізуються грошові кошти підприємства, розрахунок та інших активів і пасивів, короткострокові позики банку, спеціальні фонди і кошти цільового фінансування і цільові надходження, оборотність оборотних коштів
Аналіз наявності власних оборотних коштів та їх джерел проводиться зіставленням окремих статей активу і пасиву балансу, як між собою, так і в динаміці, а також із завданням за фінансовим планом. Таке зіставлення показано в схемі.
Схема взаємозв'язку статей активу і пасиву балансу будівельної організації.
| Статті активу балансу | Статті пасиву |
| | Балансу |
| Оборотні активи | Довгострокові пасиви |
| Збитки | Короткострокові пасиви |
Аналіз забезпеченості оборотними засобами та їх використання повинен сприяти відома оборотних коштів до мінімального розміру. Так як загальний розмір необхідних матеріальних запасів визначається обсягом виробництва, тривалістю будівництва, нормами витрат матеріалів і умовами постачання, аналіз повинен розкрити резерви, наявні у будівельної організації по кожному з цих факторів, виділити зайві і невикористовувані матеріали, наднормативні запаси і з'ясувати причини їх утворення.
Розглянемо методику аналізу, стану і зміни власних оборотних і прирівняних до них коштів. При аналізі в першу чергу встановлюється відповідність фактичної наявності власних оборотних і прирівняних до них засобів їх нормативу. Таке зіставлення дозволяє перевірити, покриваються чи нормативні запаси сумами фактичних залишків власних і прирівняних до них коштів. Потім встановлюється сума власних оборотних і прирівняних до них коштів, фактично вкладених в нормовані оборотні кошти як в цілому по будівельній організації, так і про окремих статтях активу балансу. Для цього з фактичних залишків нормованих оборотних коштів на початок або кінець звітного періоду виключаються суми зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та суми, вкладених в залишки нормованих оборотних коштів короткострокових позик банку, а також суми авансів замовників і їх платежів за конструкції і деталі заборгованості постачальникам. Одночасно визначається, куди поміщений (за статтями балансу) фактичний залишок власних оборотних і залучених до них коштів, які не використовуються на придбання нормованих оборотних коштів.
[6] За даними бухгалтерського обліку встановлюється заборгованість будівельної організації за кредитами банку під нормовані товароматеріальних цінності і заборгованість постачальникам за видами нормованих оборотних коштів.
Далі аналізується використання власних оборотних коштів. Аналіз забезпеченості підприємства нормованими засобами ведеться в безпосередньому зв'язку з аналізом матеріально-технічного постачання і виконання будівельного плану. Аналіз руху грошових коштів по розрахункових (поточних) рахунках проводиться шляхом розгляду грошових операцій, оцінки їх правильності і своєчасності, забезпеченості грошовими коштами для своєчасної виплати заробітної плати робітникам і службовцям, перерахувань грошей органам соціального страхування, своєчасних платежів субпідрядникам, постачальникам і підрядникам і т. д. Встановлюється забезпеченість коштами, можливість використання спеціальних фондів для матеріального стимулювання працівників, витрат на капітальний ремонт основних фондів, своєчасне проведення цільових заходів і на інші потреби. Аналіз забезпеченості розрахунків з постачальниками безпосередньо пов'язаний з аналізом матеріально-технічного постачання, а аналіз своєчасності отримання грошей від замовників і по товарах відвантажених і виконаними роботами-з аналізом виконання будівельної програми та реалізації надлишкових матеріалів. При аналізі балансу також проводиться аналіз розрахунків та інших активів і пасивів. Складається аналітична таблиця за розділами активу і пасиву на початок і кінець аналізованого періоду і на підставі цієї таблиці поводится аналіз.
Так само проводиться аналіз короткострокових позик. Розглядаю статті пасиву балансу. При аналізі встановлюються наявність наднормативних залишків, їх величина, причини утворення, своєчасність отримання позики і її погашення. Особлива увага звертається на випадки несплати позичок у встановлені терміни та застосування кредитних і фінансових санкцій.
Спеціальні фонди будівельної організації відображаються в пасиві балансу, а відрахування по них - в активі. При аналізі особливу увагу звертається на вивчення, наскільки використання кожного з фондів стимулювало поліпшення роботи будівельної організації.
[7] Цільове фінансування і цільові надходження відображаються у відповідній статті пасиву балансу і враховуються за їх призначенням у розрізі джерел надходження. Показники для аналізу міститися у звітності будівельних організацій, в якій по кожному виду цільового фінансування та цільових надходжень наводиться угруповання надходжень за джерелами, використання та залишки, які переходять на наступний рік.
[8] Швидкість обороту оборотних коштів є одним з важливих якісних показників роботи будівельної організації. Цей показник характеризує взаємозв'язок розміру оборотних коштів, обсягу будівництва та його тривалості. При аналізі оборотності оборотних коштів звичайно використовують показники: коефіцієнт оборотності і оборотність в днях.
Коефіцієнт оборотності (КО) - кількість оборотів, які здійснюють оборотні кошти протягом року або кварталу. Визначається шляхом ділення суми реалізації, яка складається з вартості закінченого будівництва, зданого замовнику за звітний період, та інших робіт, що входять до складу реалізації підрядної будівельної організації (Р), на середній залишок оборотних коштів (СО).
КВ = Р
СО
Кількість днів, протягом яких оборотні кошти здійснюють повний кругообіг, складають оборотність в днях (ОД). Вона визначається шляхом множення середнього залишку оборотних коштів (СО) на число днів в аналізованому періоді і ділення на вартість реалізації за звітний період (Р).
Формула обчислення оборотності в днях (по відношенню до річного періоду):
ОД = З х 360
Р
Сума реалізації будівельної продукції на один карбованець оборотних коштів за аналізований період обчислюється за тією ж формулою, що і коефіцієнт оборотності оборотних коштів, з тією лише різницею, що результат не кількість обертів, а кількість рублів. Завданням аналізу Оборотності оборотних коштів є встановлення факторів, які впливали на прискорення чи уповільнення оборотності і на цій основі виявлення шляхів подальшого прискорення оборотності коштів при нормальному забезпеченні роботи будівельної організації. Аналіз оборотності оборотних коштів завершується перевіркою сум вивільнення коштів з оборотів будівельних організацій та правильності використання їх. Для цього оборотність оборотних коштів за звітний період зіставляється з показниками минулого періоду і плану. Далі аналізується як були використані кошти, вивільнені з обороту в результаті прискорення оборотності.
Аналіз фінансового стану закінчується формулюванням висновків і пропозицій щодо поліпшення господарської діяльності будівельної організації. На основі аналізу розробляються конкретні заходи щодо використання виявлених резервів, усунення недоліків в роботі і прискоренню господарського розрахунку.
 
 
2. Інженерно-організаційна частина
2.1. Характеристика монтується будівлі
Будівля житлове, середньої поверховості призначене для постійного проживання людей, за функціональним призначенням належить до квартирних житлових будинків. Вхід до квартири здійснюється із загального комунікаційного вузла, тобто сходи (будинок секційного типу).
Секційні житлові будинки, найбільш поширені в житловому будівництві, складаються з житлових секцій, кожна з яких містить групу поповерхово повторюваних квартир, що об'єднуються однією сходовою кліткою.
Будівля 3-х секційне, складається з 2-х торцевих (крайніх) і однієї рядовий (середньої) секції. У кожній секції на одному поверсі розташовані дві 2-х і дві 3-х кімнатні квартири.
До складу квартири входять житлові приміщення (загальна кімната і спальні), підсобні приміщення (передня, кухня, ванна, вбиральня, господарська комора), літні приміщення (лоджії, еркери). У 3-х кімнатних квартирах передбачено два санітарні вузли: при кухні - вбиральня з умивальником, при спальні - ванна з умивальником та унітазом.
Мансардний поверх має таке ж число і розташування кімнат, що й на пересічних поверхах. Основною відмінною рисою служать стіни і вікна мансарди.
Будівля семиповерхова з мансардним і підвальними поверхами. Має складну конфігурацію сітки колон: у поперечному напрямку крок колон 1,8 м; 4,2 м; 5,3 м; в поздовжньому напрямку -3,6 м; 5,0 м і 7,2 м. Висота всіх поверхів -3 , 3 м.
Будівля запроектовано каркасного типу з самонесучими зовнішніми стінами і навісним зовнішнім шаром з облицювальної цегли.

Каркасна конструктивна схема являє собою систему зовнішніх і внутрішніх несучих вертикальних опор-колон (стійок каркаса), горизонтальних ригелів (прогонів), на які спираються плити перекриття і діафрагми жорсткості. Каркасна конструктивна схема - з повним каркасом і поздовжніми ригелями, що розташовуються уздовж будинку.
Просторова жорсткість забезпечується в поперечному напрямку наявністю поперечних стін і жорстким диском плит перекриття. У поздовжньому напрямку стійкість будівлі забезпечується залізобетонними ригелями і діафрагмами жорсткості. Все це забезпечують каркасу будівлі геометричну незмінність і жорсткість.
2.2. Область застосування технологічної карти
Технологічна карта розроблена на монтаж залізобетонного каркасу типового поверху при зведенні семиповерхового житлового будинку з мансардним поверхом.
Колони перерізом 400х400мм, висотою на 1 поверх треба укладати в штабелі висотою не більше 2м. Дерев'яні підкладки і прокладки розміщувати від торців колон на відстані 50см.
Ригелі треба складувати в штабелях висотою не більше 2м з прокладками.
Багатопустотні плити треба укладати в штабель заввишки в 10-12 рядів, але не більше 2,5 м. Дерев'яні підкладки і прокладки слід укладати перпендикулярно пустотам на відстані не більше 25см від кінців плит.
Балконні плити слід складати в штабель висотою до 8 рядів у горизонтальному положенні монтажними петлями вгору. Дерев'яні підкладки і прокладки слід розташовувати близько монтажних петель; товщина брусків повинна бути більше висоти монтажних петель.

Сходові площадки і марші слід укладати в штабель заввишки в 4-6 рядів. Підкладки і прокладки між складуються деталями повинні бути розташовані на відстані не більше 30 см від торців.
2.3. Організація і технологія будівельного процесу

Колони

До встановлення колон треба приступати після монтажу перекриття, сходових маршів і майданчиків нижчого поверху.
Всі відкриті отвори (отвори) в перекритті слід закрити дерев'яними щитами.
Розмітка. На встановлені колони слід нанести осьові ризики нижчого поверху; за допомогою теодоліта треба перенести на колони положення зовнішніх і міжсекційних осей будівлі і зафіксувати їх ризиками на бетоні біля опорних пластин оголовків колон, виділяючи кожну ризику з обох сторін яскравою фарбою.
Стропування і підйом колон краном. Колону, що лежить в штабелі, треба застроповать двовіткових стропом і в горизонтальному положенні перенести краном на майданчик для кантування, де вкласти на дерев'яні підкладки перетином 10х1Осм і закріпити на колоні монтажну сходи (якщо вона необхідна для подальшого зняття стропів.
Підготовка місця встановлення. При установці колони на перекриття або в склянку треба влаштувати ночівля із твердого розчину, розрівнявши його кельмою.
Установка з вивірянням. Колону, що подається краном, треба зупинити над склянкою на висоті 10-20 см, розгорнути в необхідному напрямку, після цього повільно опустити на місце, поєднуючи ризики.

Зняття тимчасових кріплень. З-під колон, що встановлюються у склянки треба вийняти клини, після того як розчин придбає 50% міцності; з колон, що встановлюються на оголовки, тимчасові кріплення знімають після замонолічування колон зварюванням.
Ригелі
До монтажу ригелів треба приступати після зведення стін, встановлення і закріплення колон (для будинків із залізобетонним каркасом).
Розмітка місць установки. Для розмітки положення ригеля в плані при установці ригеля на колони каркаса за допомогою метра треба визначити середину опорної площадки консолі і зафіксувати її рискою. Потім потрібно відміряти від осьової ризики відстань, рівну половині ширини ригеля, і на опорній майданчику завдати допоміжну ризику.
Стропування. Ригелі стропу двовіткових стропом. При установці спарених ригелів малої ваги, якщо монтажники мають достатній досвід, допускається підйом і установка одночасно обох рігелей.в цьому випадку строповать ригель треба чотиригілковий стропом.
Пристрій розчинної постелі. Розчинну постіль (якщо вона передбачена проектом) влаштовують, розрівнюючи розчин кельмою. Верх ліжку повинен бути розташований трохи вище опорної площини ригелів. Площа ліжку повинна бути такою, щоб після опускання ригеля розчин не видавлювався назовні.
Установка прогонів з вивірянням. Ригелі в каркасних будинках і будинках з неповним каркасом треба встановлювати, починаючи з маякових по міжсекційних осях. Вивіряти ці ригелі слід особливо ретельно.

Встановлення тимчасових кріплень. Після вивірки ригелів треба закріплювати ригелі, що встановлюються на колони електропріхваткой.
Плити перекриттів
До монтажу плит перекриттів слід приступати після зведення стін і укладання ригелів на захватці. Починати монтаж потрібно від торцевих стін.
Розмітка. За допомогою нівеліра або гнучкого рівня треба перевірити позначки опорної площини верху стін або ригелів. У разі потреби їх положення потрібно вирівняти шаром цементного розчину. Для цього по периметру верху стіни або ригеля в стики між панелями або блоками треба забити дерев'яні клини, за допомогою гнучкого рівня нанести на дерев'яні клини ризики, відповідні позначки стелі. По нанесеним ризиків слід натягнути причалку (шнур) і укласти вирівнюючий шар розчину, попередньо очистивши поверхню. До укладання багатопустотних плит круглі порожнечі в їх торцях потрібно закласти бетонними вкладишами (якщо вони не закладені на заводі).
Стропування плит. Плити стропу чотиригілковий стропом або універсальної траверс. Конфіденційність''на кімнату''обов'язково потрібно строповать за всі монтажні петлі. Якщо плити зберігалися у вертикальному положенні, то перед стропування їх слід перевести в горизонтальне положення на кантувач. Універсальний строп дозволяє кантувати панель без кантувача.
Пристрій розчинної постелі. Якщо проектом передбачена укладання плит на розчин, то необхідно влаштувати постіль з пластичного розчину товщиною 2-3 мм.
Розстропування. Расстроповивать плити можна після закінчення вивірки, але до установки постійних кріплень. Знімні монтажні петлі потрібно знімати за допомогою

коловорот. Установку постійних кріплень виконують з деяким відставанням від монтажу, але не залишаючи конструкції незакріпленими на тривалий час.
Закладення стиків. Стики зашпаровують також з деяким відставанням від монтажу. Перед закладенням стик слід очистити від сміття, снігу і т.п. при закладенні стику плити з чвертю панелі зовнішньої стіни надходять таким чином. У очищений стик закладають згорнуту навпіл смугу руберойду. Проміжок між руберойдом і стінкою стику законопачують теплоізоляційним матеріалом, ущільнюючи його у випадку необхідності карбуванням.
Балконні плити
Розмітка. Для балконів на другому поверсі за допомогою метра треба розмітити середину панелі, на якій встановлюється балкон, а потім від неї відміряти і зафіксувати ризиками положення балклнной плити. На подальших поверхах положення плит определеют по балкону нижчого поверху, користуючись для цього схилом. Після установки маякових плит треба натягнути дротяну причалку по їх зовнішньому верхньому ребру на довжину всієї захватки.
Стропування. Плити стропу чотиригілковий стропом.
Пристрій розчинної пастелі. Розчинову пастель влаштовують розрівнюючи її кельмойі не доводячи постіль на 2-Зсм по лінії стіни.
Вивірка. Правильність укладання плити слід перевіряти за ризиками і причалюванню, а також візуванням на маякові і раніше встановлені плити. Відхилення усувають, переміщаючи плиту за допомогою монтажного брухту.
Сходові площадки і марші
До монтажу сходових майданчиків слід приступати після зведення стін сходової клітини до рівня сходових майданчиків і виробляти його по ходу зведення стін.

Сходовий марш треба монтувати відразу після укладання розчину (до схоплювання) під майданчиком.
Стропування. Стропи майданчик чотиригілковий стропом або універсальної траверсою і подають до місця укладання в горизонтальному положенні.
Сходовий марш слід строповать спеціальним стропом і подавати до місця укладання в положенні, близькому до проектного з невеликим (до 10см) перевищеннями верхнього кінця маршу, забезпечуючи цим спочатку обпирання нижнього кінця маршу, а потім верхнього.
Пристрій розчинної пастелі. Розчинову пастель влаштовують, подаючи розчин ковшем - лопатою і розрівнюючи кельмою. Поверхня ліжку повинна бути на 3 - 5 мм вище проектного рівня низу майданчика.
Замонолічування стиків. Після вивірки другий монтажник повинен замонолічуватися марш розчином, спочатку ретельно очистивши шов від сміття. За допомогою ковша - лопати слід укласти по довжині стику грядку розчину і ретельно ущільнити її подштопкой або кельмою. Тимчасові огорожі слід встановлювати відразу після монтажу.
Вибір монтажного крана
При виборі крана за технічними показниками вихідними даними є:
-Габарити і об'ємно - планувальні рішення споруджуваного споруди;
-Вага і розміри елементів, які монтує, їх робоче положення в споруді з урахуванням монтажних пристосувань;
-Прийняті методи монтажу конструкцій;
-Способи установки елементів конструкцій в проектне положення.

За цими даними визначаються технічні параметри монтажних кранів:
-Необхідна вантажопідйомність (qk);
-Максимальна висота підйому гака (Нк);
-Найбільший виліт стріли крана (lk).
Виходячи з умов, що висота 7-ти поверхового будинку (ho) дорівнює 30м, ширина 19,3 м в осях; найважча деталь (конструкція) масою 4,35 т (плита перекриття), висота найбільшою деталі при установці (Ье) дорівнює 3 , 3м; маса строп 500кг, висота строп (he) дорівнює 1,5 м знаходимо Нк за формулою:
HK> = ho + h3 + he + hc Нк = 30 +0,5 +3,3 +1,5 = 35, Зм
Знаючи, що ширина підкранової колії (в) дорівнює 6м, відстань до найближчої горизонтальної проекції будівлі від проекції крана (з) дорівнює 1,9 м, ширина будівлі в осях (d) дорівнює 19,3 м, знайдемо lk за формулою:
LK> = B / 2 + c + d Ьк = 3 +1,9 +19,3 = 24,2 м.
Вантажопідйомність (qk) знайдемо, склавши масу найважчого з елементів, які монтує з масою стропувальних пристроїв:
Ок = 4,3 +0,5 = 4,8 т.
За певними даними підбираємо найбільш підходящий баштовий кран КБ-401, який має такі характеристики:
КБ-401 Qk-5 Lk = 25 Hk = 46, l

2.4. Організація робіт з монтажу каркасу типового поверху
Роботи виконуються у дві зміни.
Перша зміна. Машиніст (6р-1), монтажники конструкцій (5р-1, 4р-1, Зр-2, 2р-1): ведуть монтаж ж / б елементів монтажем на себе. Послідовність установки див. на графіку виконання робіт.
Ланка зварників (4р-2): паралельно з монтажем колон і ригелів ведуть зварювання плит перекриття.
Ланка зварників (4р-2): працюють у другу зміну, також ведуть зварювання плит перекриття.
Ланка монтажники конструкцій (4р-1, Зр-1): працюють у другу зміну, виробляють закладення стиків бетоном.

Контроль якості починають з моменту приймання доставлених збірних конструкцій. Якість елементів перевіряють кілька разів - на складі, під час установки, закладення стиків і після остаточного закріплення. Після закінчення монтажу конструкцій роботи приймають по акту, в якому вказують, змонтовані вони відповідно до проекту визначають якість монтажних робіт і роблять висновок про готовність будівлі для виробництва наступних будівельно-монтажних робіт.
Головним критерієм оцінки якості монтажних робіт є ретельність зварювання та закладення стиків і точність установки конструкцій відповідно до проекту. Відхилення в якості стиків не повинні перевищувати зазначених у СНіП.
На всі вузли і конструкції, які в подальшому закриваються іншими конструкціями, складають акти на приховані роботи.
Вантажопідіймальні крани і пристосування допускаються до експлуатації тільки після їх реєстрації та технічного осведетельствованія, що проводяться згідно з правилами технагляду.
Маса вантажу, що піднімається з урахуванням такелажних пристосувань і тари не повинна перевищувати максимальної (паспортної) вантажопідйомності крана при даному вильоті стріли.
При горизонтальному переміщенні вантаж повинен бути піднятий не менш ніж на 0,5 м вище що зустрічаються на шляху. Переносити вантаж над людьми, а також використовувати вантажні підйомники й крани для переміщення людей забороняється.
Робота кранів при вітрі силою понад 6 балів (10 - 12 м / с) заборонена.
Стропи перед використанням треба випробувати навантаженням у два рази перевищує робочу.

Ліси, підмости й огородження для монтажних робіт повинні бути інвентарними.
Конструкції перед підйомом повинні бути очищені від бруду, полою й іржі.
Конструкції, переміщувані краном, треба утримувати від розгойдування розтяжками з прядив'яного каната.
Забороняється пересувати конструкції та інші елементи після їх установки і зняття тимчасових кріплень.
таблиця № 11. Відомість потреби в конструкціях.
Найменування
Обсяг
Маса
Кількість
Загальний
Загальна
одного
одного
обсяг
маса
елемента, марка
ЕЛ-ТОВ, ШТ
ел-та м
ел-та, т
ЕЛ-ТОВ, М
ЕЛ-ТОВ, Т
1. Ж / Б колона
0,53
1,27
96
50,88
121,92
40х40см, h = 330см
2. Ж / Б ригель
0,91
2,19
6
5,48
13,14
h = 45cm, I = 652cm
3. Ж / Б ригель
0,62
1,49
12
7,45
17,82
h = 45cm, 1 = 442cm
4. Ж / Б ригель
0,42
1,01
72
30,3
73.06
h = 45cm, 1 = 302cm
5. Багатопустотна
плита перекриття
1,1
2,64
69
76,5
182,16
8 = 220мм 1200 х 4200 мм
6. Те ж 1800х4200
1,66
2,57
6
9,98
15,42
7. Те ж 1200х5300
1,40
2,16
72
100,74
155,69
8. Те ж 1800х7100
2,81
4,35
48
134,96
208,57
9. Сходовий марш
1,2
2,88
6
7,2
17,28
10. Сходовий
0,5
1,2
6
3,0
7,2
проліт
11. Об'ємний блок
1,17
2,8
3
3,5
8,4
ліфтової шахти
12. Плита балконна
0,6
1,44
84
50,04
120,96

ТАБЛИЦЯ № 12. Відомість потреби в матеріалах і напівфабрикатах.
Найменування
Одиниці виміру
Кількість
1. Розчин цементний
м 3
50,25
2.електроди
кг
570
3. Сталь арматурна 0 8мм
кг
1460
4. Бруски дерев'яні 5 * 5см.
шт
100
таблиця № 13. Відомість потреб у механізмах, устаткуванні, інструменті, інвентарі і пристроях.
Найменування
Кількість
1. кельма
2
2. ківш - лопата
1
3. брухт монтажний
2
4. метр сталевий
2
5. рулетка сталева
1
6. рейка - схил
2
7.скарпель і зубило
1
8. Кулачок - молоток
1
9. щітка сталева
2
10. електромешалка
1
11. петля монтажна
1
12-рівень гнучкий
1
13. рівень металевий
1
14.венік
2
15. траверса
1
16. приставні сходи
2
17. ящик - контейнер
2
18. шаблон
2
19. касета або піраміда
4
20.кондуктор
10
21.кіянка
2
22. карбування
2
23. каска захисна
7
24. пояс запобіжний
5

Техніці - економічні показники:
- Трудомісткість при монтажі каркаса типового поверху, чел.-дн.
- 89,6;
- Трудомісткість при бетонуванні стиків, чел.-дн. - 26;
тривалість робіт при монтажі каркаса типового поверху, змін - 22;
- Тривалість робіт при бетонуванні стиків, змін
- 13;
- Витрати робіт баштового крана, маш.-зм. - 22.
таблиця № 14. Відомість обсягів робіт.
Найменування робіт
Од.
Обсяг робіт
Склад бригад
Використовувані механізми
1
2
3
6
7
1. Установка з / б колон
шт
96
Машиніст 6р-1 Монтажник конструк-й 5р-1 4р-1 Зр-2 2р-1
КБ-401
2. Установка з / б ригелів масою до 1т.
шт
72
3. Те ж до 2т.
шт
12
4. Теж до Зт.
шт
6
5. Установка з / б плит перекриття площею до
2
шт
69
6. Теж до 10 м 2
шт
78
7.Тоже до 15 м
шт
48
8. Уст-ка балконних плит
шт
84
10. Установка сходових маршів і укладання плит сходових майданчиків
шт
12
9. Зварювання плит перекриття і балконних плит
м
87,4
Зварювальник 4р-2
-
11. Зварювання стиків колон і ригелів
м
38,8
12. Закладення бетоном стиків колон ригелів і плит перекриття
Вузол 100м
96 8,58
Монтажник 4р-1 Зр-1
-

ТАБЛИЦЯ № 15. Калькуляція витрат праці та машинного часу на зведення залізобетонного каркасу типового поверху.
п / п
§ ЕНіР
Найменування робіт
Од. ізм.
Обсяг робіт
Норми брешемо. на од. ізм. люд.-год
Витрати праці на весь обсяг люд.-год
Рас-ки на од. ізм. руб.
Стоїмо. на весь обсяг руб.
маш.-год
маш.-год
1
2
3
4
5
б
7
8
9
1
Е 4-1-4
Установка з / б колон
шт
96
3,9 0,78
374,4 74,88
2-92
280-32
2
Е 4-1-6
Установка з / б ригелів масою до 1т.
шт
72
1,0 0,2
72 14,4
0-74,8
53-86
3
Е4-1-6
Те ж до 2т.
шт
12
1,4 0,28
16,8 3,36
1-05
12-60
4
Е4-1-6
Теж до Зт.
шт
6
1,9 0,38
11,4 2,28
1-42
8-52
Установка з / б
5
Е4-1-7
плит перекриття площею до
2
шт
69
0,56 0,14
38,64 9,66
0-39,6
27-32
6
Е4-1-7
Теж до Юм 2
шт
78
0,72 0,18
56,16 14,04
0-50,9
39-70
7
Е 4-1-7
Теж до 15 м 2
шт
48
0,88 0,22
42,24 10,56
0-62,3
29-90
8
Е 4-1-12
Установка балконних плит
шт
84
2 0,5
168
42
1-46
122-64
Установка
сходових
9
Е 4-1-10
маршів і укладання плит
шт
12
1,4 0,35
16,8
4,2
1-02
12-24
сходових
майданчиків
10
Е 4-2-7
Зварювання плит перекриття і балконних плит
м
262,2
0,38
99,64
0-56
146,83
11
Е 4-2-7
Зварювання стиків колон і
м
116,4
0,54
62,86
0-68
79,15
ригелів
Закладення бетоном
12
Е 4-1-8
стиків колон, ригелів і плит
вузол 100м
96 8,58
1,95 / -
4,3 / -
187,2 / -36,89 / -
0-47 3-41
45,12 29,26
перекриття
3. Рекомендації щодо поліпшення фінансово-економічного стану будівельної організації
3.1. Розробка та обгрунтування методики оцінки, прогнозування та оптимального ведення фінансово-господарської діяльності будівельної організації.
Основні напрями вдосконалення механізму формування та розподілу фінансово-господарських результатів доцільно об'єднати в кілька груп, виходячи зі структури даного механізму, а також з урахуванням його внутрішніх і зовнішніх зв'язків у рамках фінансово-господарського механізму і системи управління фінансами будівельної організації.
Основні напрями вдосконалення механізму формування фінансово-господарських результатів включають:
оптимізацію облікової політики будівельних організацій;
комплекс заходів, що забезпечують законне і правильне визначення обсягу виручки від реалізації будівельної продукції, суми податку на додану вартість, сум податків відносяться на фінансові результати, а також розмірів витрат виробництва, що впливає на точність і достовірність визначення фінансово-господарських результатів.
Основні напрямки вдосконалення механізму розподілу фінансово-господарських результатів включають:
оптимізацію системи оподаткування прибутку; розробку такої системи ставок і пільг податку на прибуток, яка буде стимулювати використання чистого прибутку будівельних організацій, перш за все, на розвиток і вдосконалення власної виробничої бази;
изжитие непродуктивних витрат і втрат; розробку і реалізацію
заходів, спрямованих на подолання кризи неплатежів з метою поступового зниження сум пені і штрафів, що сплачуються до бюджету і позабюджетних фондів;
оптимізацію розподілу чистого прибутку, що залишається в розпорядженні будівельної організації, на фонди споживання і фонди нагромадження;
комплекс заходів, що забезпечують доцільне й ефективне використання коштів фондів споживання і накопичення.
Група напрямків вдосконалення методів управління формуванням і розподілом прибутку включає розробку і впровадження перспективних методів оцінки, аналізу, прогнозування та планування фінансово-господарських результатів, а також методів оперативного контролю за ходом виконання плану по прибутку, в тому числі і в умовах автоматизації.
Заходи щодо вдосконалення фінансово-господарського механізму будівельних організацій необхідно відобразити в керівних документах, так як перетворення у функціональному ланці фінансово-господарського механізму обов'язково повинні супроводжуватися розвитком нормативно-правової бази фінансів підрядних будівельних організацій.
Позначивши групи напрямів вдосконалення механізму формування та розподілу фінансово-господарських результатів, розглянемо окремі напрямки більш докладно.
Важливим резервом зростання фінансово-господарських ресурсів підрядних будівельних організацій є вдосконалення їх облікової політики. Давно назріла необхідність перейти до обліку реалізації готової будівельної продукції за фактом її фактичної оплати, а не за фактом пред'явлення рахунку замовнику, так як в даний час продовжується практика розорення оборотних активів будівельних організацій шляхом вилучення до бюджету реальних коштів виходячи з "фіктивних" розмірів отриманого прибутку , яка фактично "заморожена" дебіторської заборгованості замовників і відсутній на розрахункових рахунках підрядних будівельних організацій.
[9] Стабілізація фінансово-господарського становища будівельних організацій можлива лише на основі реконструкції і технічного переозброєння власної виробничої бази, а також на основі скорочення тривалості будівництва. На жаль, в даний час будівельні організації не в змозі направляти в створювані для цієї мети фонди накопичення значні фінансові ресурси. Проведення модернізації власної виробничої бази потребує великих асигнувань, що неможливо без зниження навантаження на фінанси будівельних організацій.
З цією метою необхідно ввести деякі податкові пільги: звільнення від податків тієї частини прибутку, що спрямовується на виплату відсотків за кредит, призначений для модернізації власної виробничої бази; а також залік тимчасових збитків, пов'язаних з реконструкцією, у оподатковуваного прибутку наступних років.
З метою виходу з важкого фінансово-господарського становища та забезпечення беззбиткової роботи, у кожній будівельній організації необхідно провести комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності. При цьому головним фінансовим показником варто вважати прибуток. Щоб управляти масою і динамікою прибутку, слід постійно тримати в центрі уваги як виробничі показники, які є основними факторами зростання прибутку, так і комерційну сторону роботи, тобто процес реалізації готової будівельної продукції замовникам, в той час як в багатьох будівельних організаціях стиль і методи роботи фінансово-планових органів серйозно застаріли. Разом з тим, питання управління фінансовими результатами підприємства в сучасних умовах є одним з найважливіших об'єктів дослідження російського фінансово-господарського менеджменту. Застосування у практиці фінансово-планових органів сучасних методів управління фінансами сприятиме підвищенню якості фінансово-господарського планування та обгрунтованості прийнятих керівництвом управлінських рішень.
Таким чином, у відповідності з метою та основними завданнями дипломної роботи, в цьому розділі основну увагу буде приділено розробці методики оцінки, прогнозування та оптимального розподілу прибутку з урахуванням діючих правил організації та ведення бухгалтерського обліку. Дана методика повинна забезпечити об'єктивну оцінку фінансово-господарських результатів у звітному періоді, оцінку показників фінансово-господарського ризику, прогноз фінансово-господарських результатів у планованому періоді, перевірку обгрунтованості плану по прибутку і оперативний контроль за ходом його виконання, а також розрахунок оптимальної норми споживання чистої прибутку виходячи з плану за обсягом будівельно-монтажних робіт.
Метою розробки методики є створення універсального інструмента управління процесом формування та розподілу фінансово-господарських результатів для керівників та фінансово-планових органів підрядних будівельних організацій.
Методика оцінки, прогнозування та оптимального розподілу прибутку повинна включати наступні розділи:
1. Методику збору та систематизації вихідних даних.
2. Методику оцінки фінансово-господарських результатів.
3. Методику прогнозування і оптимального розподілу фінансово-господарських результатів у планованому періоді.
Таким чином, дана методика повинна з'єднати досягнення нової
економічної науки - фінансово-господарського менеджменту з діючою системою організації і ведення бухгалтерського обліку.
Основною проблемою, яка перешкоджає широкому застосуванню на практиці методів фінансово-господарського менеджменту, є необхідність ведення обліку витрат на виробництво будівельної продукції за системою "direct-costi № g" з поділом всіх витрат на постійні та змінні. Російська система бухгалтерського обліку не зобов'язує будівельні організації вести облік постійних і змінних витрат. Для того, щоб виділити із загальної суми витрат постійні та змінні витрати, необхідно вести додатковий облік. Наприклад, кожної бухгалтерської проводці в дебет рахунків, призначених для обліку витрат можна привласнити додаткову аналітичну ознаку - "вид витрат по відношенню до зміни обсягу виробництва", який буде приймати два можливих значення: "постійні" або "змінні". Такий спосіб розподілу витрат повинен знайти своє відображення в обліковій політиці будівельної організації. При розподілі витрат на постійні та змінні використання методів фінансово-господарського менеджменту істотно полегшується. Однак, у більшості будівельних організацій в даний час не застосовується такий спосіб класифікації витрат, тому в рамках методики збору вихідних даних необхідно розробити і обгрунтувати порядок розрахунку суми постійних і змінних витрат.
Ця проблема вже неодноразово обговорювалася в економічній літературі. Існує кілька способів розрахунку суми постійних витрат, заснованих на класифікації витрат за економічними елементами і статтями калькуляції.
Автор дипломної роботи вважає, що для підрядних будівельних організацій найбільш прийнятним є методологічний підхід до даної проблеми, викладений у навчальному посібнику А.Ф. Гуліса "Бухгалтерський облік і аналіз в капітальному будівництві Міністерства оборони" на с. 291, де визначено склад умовно-постійної та умовно-змінної частини накладних витрат.
Таким чином, суму постійних витрат доцільно розрахувати шляхом складання умовно-постійної частини накладних витрат і суми нарахованої амортизації основних засобів (див. додаток 10), а суму змінних витрат - шляхом виключення постійних витрат із загальної суми витрат на виробництво будівельної продукції. Отримані значення постійних і змінних витрат використовуються в якості вихідних даних для оцінки і прогнозування фінансово-господарських результатів.
[10] Методика збору вихідних даних передбачає також систематизацію у вигляді таблиці основних показників фінансово-господарської діяльності будівельної організації, які не можуть бути отримані розрахунковим шляхом.
Значення проміжних показників обчислюються в рамках методики оцінки фінансово-господарських результатів. Таблиця збору та систематизації вихідних даних містить інформацію про найменування фінансово-господарських показників, про джерела даних, а також про фактичних значеннях фінансово-господарських показників. Джерелами інформації служать регістри бухгалтерського обліку та звітності.
Для розробки методики оцінки фінансово-господарських результатів у звітному періоді, а також методики прогнозування фінансово-господарських результатів у планованому періоді використані формули і приклади розв'язання задач, викладені в додатках.
Методика оцінки фінансово-господарських результатів включає ряд етапів: розрахунок показників рентабельності та фінансово-господарського ризику, аналіз динаміки основних фінансово-господарських показників, а також факторний аналіз балансового прибутку.
Оцінюючи фінансові результати, доцільно простежити динаміку балансового і чистого прибутку, а також динаміку впливають на них факторів.
Приріст (зменшення) суми балансового прибутку є наслідком впливу екстенсивного фактора - обсягу виручки від реалізації будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами, без урахування податку на додану вартість; а також інтенсивного фактора - рентабельності виробництва.
[11] Для проведення поглибленого аналізу фінансово-господарських результатів, екстенсивний фактор доцільно розкласти ще на два фактори: суму оборотних і необоротних активів, а також оборотність активів (кількість оборотів за аналізований період). Такий спосіб факторного аналізу прибутку описується так званої формулою Дюпона.
Фактор рентабельності виробництва також доцільно розкласти на два фактори: перший - вплив ефекту виробничого важеля, другий - вплив ефекту, отриманого від фактичного проведення організаційно-технічних заходів, передбачених стройфінпланом. На практиці приріст суми балансового прибутку, викликаний впливом ефекту виробничого важеля, як правило, приписувався неіснуючим організаційно-технічним заходам, або заходам, які були заплановані, але фактично проводилися не в повному обсязі. Це пов'язано з механізмом впливу ефекту виробничого важеля на основні фінансові показники: темп приросту балансового прибутку як би "автоматично" випереджає темп приросту обсягу виручки від реалізації будівельної продукції, що впливає на зростання рентабельності виробництва.
Результати аналізу фінансово-господарських результатів доцільно узагальнити у вигляді таблиць, які автор дипломної роботи пропонує включити в матеріали балансових комісій за підсумками діяльності будівельної організації в минулому році чи кварталі. В даний час перелік питань, обговорюваних на балансових комісіях, а також форми аналітичних таблиць, що включаються до матеріали балансових комісій, визначає вищестояща організація.
Отримавши вказівки про порядок проведення балансових комісій, керівник будівельної організації призначає посадових осіб,
відповідальних за підготовку вихідних даних для проведення аналізу
господарської діяльності і заповнення аналітичних таблиць. Таблиці аналізу фінансово-господарських результатів повинні заповнюватися фінансовим відділом у взаємодії з планово-економічним відділом будівельної організації.
Сполучною ланкою між аналізом і прогнозуванням фінансово-господарських результатів є розрахунок показників фінансово-господарського ризику:
Ефекту виробничого важеля, ефекту фінансово-господарського важеля та рівня сполученого ефекту виробничого і фінансово-господарського важелів.
Методика прогнозування фінансово-господарських результатів включає розрахунок прогнозованих показників прибутку і рентабельності в залежності від запланованого приросту (зниження) обсягу будівельно-монтажних робіт і рівня ефективності будівельного виробництва, а також перевірку обгрунтованості плану по прибутку.
Сутність перевірки обгрунтованості плану по прибутку полягає в розрахунку суми оборотних і необоротних активів, яка зможе забезпечити заплановане зростання обсягу будівельного виробництва з урахуванням планованого зміни показників ефективності.
Проблема поповнення відносного браку власних коштах може бути вирішена двома способами: шляхом зменшення плану по зростанню обсягу виробництва та шляхом залучення додаткових позикових коштів. У другому випадку, залучення короткострокових банківських кредитів приведе до зростання суми відсотків за кредит і зниження маси балансового прибутку.
Таким чином, методика прогнозування фінансово-господарських результатів дозволяє моделювати різні економічні ситуації і, в кінцевому рахунку, знайти оптимальний варіант плану по прибутку, обгрунтований достовірними економічними розрахунками.
Перевірка обгрунтованості плану по прибутку завершується розрахунком
максимальної норми споживання чистого прибутку. У разі перевищення граничної норми споживання чистого прибутку може виникнути ситуація, коли є в наявності активів виявиться недостатньо для забезпечення запланованого приросту обсягу будівельно-монтажних робіт та суми балансового прибутку в умовах прогнозованого рівня ефективності будівельного виробництва. В окремих випадках керівництво будівельної організації може прийняти рішення про зміну нормативів відрахувань у фонди споживання і накопичення, що вимагатиме перегляду деяких положень облікової політики будівельної організації. Якщо отримані результати не задовольняють керівника та фінансово-планові органи будівельної організації, то слід продовжити роботу в рамках даної методики способом моделювання і, в кінцевому рахунку, знайти оптимальне рішення.
Результати прогнозування фінансово-господарських результатів і аналізу майбутнього стану фінансово-господарської діяльності будівельної організації доцільно узагальнити у вигляді таблиць і включити в матеріали балансових комісій за підсумками діяльності будівельної організації за минулий рік або квартал.
Результати аналізу і прогнозування фінансово-господарських результатів рекомендується узагальнити у формі таблиць і графіків, які можуть служити додатками до доповіді про стан фінансово-господарської діяльності, регулярно акредитуючій керівнику будівельної організації для прийняття рішення.
[12] Поєднання методики оцінки та методики прогнозування фінансово-господарських результатів за відносно короткі періоди часу (місяць, декада, тиждень) істотно підвищує точність прогнозу, а також глибину і якість аналізу отриманих фінансово-господарських результатів, що повинно послужити основою для посилення оперативного контролю за станом фінансово-господарської діяльності будівельної організації.
Разом з тим, практичне використання методики оцінки,
прогнозування та оптимального ведення фінансово-господарської діяльності зажадає від фінансово-планових органів проведення трудомістких розрахунків, тому дану методику необхідно автоматизувати. Успішному вирішенню цього завдання повинна сприяти детальна формалізація методики, а також конкретне і однозначне опис порядку і послідовності дій фінансово-планових працівників при використанні даної методики.
Таким чином, в наступному параграфі дипломної роботи буде викладена інформація про програму, що дозволяє багаторазово полегшити ведення обліку на підприємстві будівництва: "Імпульс: Будівництво 2.0".
3.2. Введення обліку "Імпульс: Будівництво 2.0"
Фінансово-господарська діяльність будівельної організації має значні особливості, які зумовлені як потребами управління, так і вимог законодавчих актів. Особливий порядок обліку і аналізу формування собівартості, наявність субпідрядних робіт, велика кількість місць зберігання, різноманітна номенклатура виробничих запасів, складні взаєморозрахункових операції, некапітальні роботи, допоміжні виробництва, особливості філіальної структури, широке використання будівельних машин і автотранспорту, - ось лише деякі особливості, що виділяють управління будівельною організацією в окремий процес.

Фірмою "Імпульс-ІВЦ" на базі програми 1С: Бухгалтерія розроблена галузева конфігурація "Імпульс: Будівництво 2.0", далі конфігурація, яка має більше 400 зареєстрованих користувачів в Російській Федерації, що дозволяє автоматизувати процес управління будівельною фірмою. Конфігурація може використовуватися в роботі бухгалтерії, фінансового, частково планового і кошторисного відділів.

Усі матеріальні цінності будівельної організації: матеріали, МШП, основні засоби (ОС) враховуються за місцями зберігання та матеріально-відповідальних осіб (МВО). Значна номенклатура матеріалів і МШП, постійне внутрішнє переміщення ТМЦ, в тому числі ОС, необхідність проведення інвентаризацій, роблять матеріальної ділянку бухгалтерії найбільш трудомістким при ручному ведення обліку. У конфігурації аналітичний облік по рахунках обліку ТМЦ (01, 02, 08, 10, 12, 13) ведеться за видами ТМЦ, по місцях зберігання (МВО), конфігурація дозволяє враховувати витрати з транспортування ТМЦ згідно ПБУ 5 / 98 в умовах, коли не можна точно визначити з перевезенням яких матеріалів конкретно були пов'язані транспортні витрати. Конфігурація дозволяє повною мірою здійснювати облік руху матеріальних цінностей з формуванням регламентованих друкарських форм первинних документів (форми NN М-11, М-15, М-4, М-29, МБ-7, МБ-8 та інші). Матеріальні звіти виконробів, присутні в конфігурації, дозволяють оперативно відслідковувати стан складських запасів, стежити за станом виробничих запасів будівельної організації, здійснювати контроль за рухом ТМЦ.

Конфігурація містить механізми по автоматичній обробці даних, формованих кошторисних відділом за допомогою різних кошторисних програм. Дана функція дозволяє не дублювати технологічні операції з введення інформації за фактичним і планового списання матеріалів, (наприклад форма М-29), що подається кошторисних відділом в Бухгалтерію на паперових носіях.

[13] Стан ОС відображає звіт "Інвентарна книга", що формується за групами ОС, за місцями зберігання (МВО), по філіям або одночасно по всіх розділах аналітики. Його показники дозволяють отримувати оперативну управлінську інформацію про стан основного коштів. Процес надходження, вибуття, списання та внутрішнього переміщення основних засобів і нематеріальних активів між місцями зберігання (МВО) здійснюється за допомогою електронних документів з формуванням друкованих форм установленої форми (форми NNОС-1, ОС-4, ОЗ-6 та інші).

Будівельна організація для виконання різних завдань може мати на балансі автомобільний транспорт. У конфігурації передбачено віднесення ОС до категорії автотранспорту з особливим механізмом нарахування амортизації - пропорційно пробігу.

Проведення щорічної інвентаризації виробничих запасів, основних засобів є обов'язковим заходом перед складанням річного звіту, а також у ряді інших випадків, передбачених керівними документами. Для оформлення результатів інвентаризації в конфігурації є Інвентаризаційна опису Ф.Ф. N інв-1, N інв-3 за матеріалами і МБП.

Основна діяльність будівельної фірми - проведення будівельно-монтажних робіт (БМР), основне джерело доходу - виручка від здачі виконаних БМР. Конфігурація дозволяє вести облік БМР за будь-якого методу (дохід у міру готовності робіт або дохід за вартістю об'єкта будівництва) з допомогою документа "Акт прийому-передачі робіт", що формує операції з оприбуткування послуг, субпідрядних робіт та операцій з реалізації СМР, що має друковану форму Довідки про вартість виконаних робіт (ф. N КС-3). Якщо за договором роботи здаються по етапах, які мають самостійне значення, вартість прийнятих СМР відображається на рахунку 36 "Виконані етапи по незавершених роботах". При проведенні документа в системі проводиться аналіз стану взаєморозрахунків із замовником, при необхідності здійснюється залік, а також сторно ПДВ з авансів.

Субпідрядні роботи необхідно враховувати відокремлено, від формування собівартості до здачі виконаних робіт, що пов'язано з особливим порядком оподаткування. Документ "Акт прийому-передачі" автоматично формує проводки з урахуванням поділу робіт на власні та субпідрядні. Реалізація СМР також проводиться з поділом власних і субпідрядних робіт, таким чином, є можливість автоматичного формування податкових декларацій з відповідним непрямих податків (податок на користувачів автодоріг). У конфігурації можливе відображення послуг замовника (охорона, телефонні послуги і т.д.) у відсотках від обсягу СМР або у твердій сумі з формуванням відповідних проводок у генпідрядника (якщо він виступав у ролі замовника) і у субпідрядника.

[14] В даний час економічна ситуація диктує необхідність проведення великої кількості взаємозалікових операцій. Для обліку таких господарських операцій передбачений документ "Акт взаємозаліку", по ньому проводяться залікові операції, причому відстеження стану взаєморозрахунків знову ж таки здійснюється автоматично. На друк з даного акту можна вивести готову форму Акта заліку взаємних вимог, у тому числі і тристоронньої. Бухгалтера знайдуть у нашій конфігурації звичні для себе форми звітів: журнал-ордер No6, відомість No5-с, які розгорнуто відображають кредиторську і дебіторську заборгованість, дозволяють ефективно заповнювати Книгу покупок і Книгу продажів. У конфігурації передбачений звіт "Акт звірки", що дозволяє відслідковувати склад розрахункових відносин по конкретному контрагенту за період і виводити кінцеве сальдо розрахунків, формуючий друковану форму документа.

Конфігурація дозволяє вести повноцінний облік внутрішньогосподарських розрахунків для будівельних організацій, що мають у своєму складі кілька філій, а також Управління механізації (УМ), Управління виробничо-технологічної комплектації (УПТК) та інші виділені підрозділи. Для цих цілей служать документи "Авізо на матеріали", "Авізо на основні засоби", "Авізо універсальне" дозволяють відображати різні міжфіліальні обороти. Конфігурація дозволяє формувати акт звірки між філіями, а також вести податковий облік з урахуванням філіальної структури організацій.

У блоці УМ реалізовано облік роботи автотранспорту і будівельних машин будівельної організації з формуванням друкованих первинних документів на роботу автотранспорту (ф.ф.NN 3, 3спец, 4с, 4п, 6, 6спец) і будівельних машин (ф.ф.NN ЕСМ 1, 2, 3, 4), виписки первинних документів на реалізацію послуг за формою ЕСМ 7 (АКТ), виписки первинних документів на перевезення ТМЦ за ф.N ТТН 1. Є можливість складання звітів по витраті ПММ на роботу техніки, експлуатаційних показників роботи техніки, заробітної плати водіїв, за сумами наданих послуг стороннім організаціям.

[15] Використовуючи документ Подорожній лист (ЕСМ), в систему вводяться первинні документи на роботу автотранспорту, СМ та М з можливістю формування друкованої форми і проводок по списанню ПММ і нарахування зарплати, проводиться розрахунок витрати пального за методикою Міністерства транспорту РФ від 18.02.1997 м. На суми наданих послуг від реалізації стороннім організаціям можливе формування документа ЕСМ 7 або Акту виконаних робіт.

Для забезпечення обліку собівартості БМР у відповідності до Типових методичних рекомендацій (N БЕ-11-260 / 7) бухгалтеру не доведеться заводити перелік накладних витрат, витрат по основному виробництву вручну - ці переліки заповнені, а в разі необхідності можлива їх зміна і доповнення користувачем. Розподіл накладних витрат може здійснюватися одним із способів: пропорційно прямим витратам, витратам на оплату праці, виручці за власними робіт, безпосередньо на рахунок реалізації продукції. Облік витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів (ЕСМіМ) ведеться на рахунку 25 у розрізі підрозділів та статей ЕСМіМ, такі витрати розподіляються на рахунок 20.1 "Власні роботи" пропорційно прямим витратам, витратам на оплату праці, а також розподіляються пропорційно часу, відпрацьованому БМіМ на конкретному об'єкті.

Будівельні організації можуть мати у своєму складі різні допоміжні виробництва: розчино-бетонні вузли (РБУ), ремонтно-механічні майстерні (РММ), столярні цехи. Такі підрозділи виконують послуги для внутрішніх виробничих цілей (обслуговування основного виробництва), послуги (інші роботи) на продаж, виготовляють різну продукцію: будівельні, допоміжні матеріали, МШП, основні засоби, які згодом можуть споживатися як для власних потреб, так і реалізовуватися на сторону . Документ "Акт по допоміжних виробництв" автоматично формує проводки по оприбуткуванню матеріалів від допоміжних виробництв, списанню витрат допоміжних виробництв або реалізації матеріалів на сторону.

Фінансовий результат від виконання СМР визначається в розрізі власних і субпідрядних обсягів, по кожному об'єкту будівництва окремо, що дозволяє відстежувати рентабельність того чи іншого будівельного замовлення. При наявності незакінчених будівельних робіт, в кінці місяця за рахунком 20 "Основне виробництво" присутній залишок. Для автоматичного формування незавершеного виробництва (НЗВ) в Будівельній конфігурації є документ "Незавершене виробництво", що дозволяє обчислювати НЗВ в цілому по відсотку або по кожній статті витрат, окремо по власних і субпідрядним роботам.

Конфігурація дозволяє формувати бухгалтерську і податкову звітність за встановленими формами в повному обсязі, а також велику кількість стандартних звітів, що дають повну оперативну інформацію про стан фінансово-господарської діяльності.

Для роботи фінансового відділу передбачено блок "План і аналіз", який дозволяє реєструвати графіки платежів по замовниках і постачальникам за договорами, формувати звіти "План грошових надходжень" і "План грошових виплат" по центрах фінансової відповідальності в організації. За результатами виконаних БМР на підставі даних, введених до системи, формуються звіти, аналізують показники діяльності організації: "Порівняльний аналіз будівельних об'єктів: виконання будівельно-монтажних робіт, собівартість, рентабельність", "Аналіз динаміки показників виручки, собівартості, рентабельності будівельного об'єкта по базисному або попереднього періоду ".

4. Захід з техніки безпеки

1. На ділянках (захватках) де ведуться монтажні роботи не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб.
2. При зведенні будинків і споруд забороняється виконання робіт, пов'язаних з перебуванням людей в одній секції (захватці), на поверсі (ярусі), над якими здійснюється переміщення, установка і тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій або обладнання.
3. Способи стропування елементів конструкцій та обладнання повинні забезпечувати їх подачу до місця установки в положення, близькому до проектного.
4. Елементи конструкцій, що монтуються під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками.
5. Не допускається перебування людей на елементах конструкцій під час їх підйому і переміщення.
6. Для переходу монтажників з одної конструкції на іншу слід застосовувати інвентарні драбини, перехідні містки та трапи, що мають огородження.
7. Встановлені в проектне положення елементи конструкцій повинні бути закріплені так, щоб забезпечити їх стійкість і геометричну незмінність.
8. Не допускається виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м / с і більше і більше, при ожеледиці, грозі або тумані.
9. До виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну умовними сигналами. Усі сигнали подаються тільки однією особою - бригадиром.
10. Монтаж конструкцій кожного наступного ділянки будинку слід робити тільки після надійного закріплення всіх елементів попереднього ярусу.

11. Навісні монтажні майданчики, сходи та інші пристосування, необхідні для роботи монтажників, слід встановлювати і закріплювати на монтуються конструкціях до їх підйому.
12. Під час перерв у роботі не допускається залишати елементи конструкцій та обладнання на вазі.
13. При монтажі каркасних будинків встановлювати наступний ярус каркаса допускається тільки після установки огороджувальних конструкцій або тимчасових огорож на попередньому ярусі.
4.1. Охорона праці при будівництві 7 - поверхового житлового будинку
Опис споруджуваного об'єкта.
Майданчик будівництва розташована на південній околиці міста Ювілейного Московської області. Будівельний майданчик прямокутної форми, розмірами 100х55м. Середньорічна температура становить +3,8 ° С, при середній самого жаркого місяця липня +17,8 ° С, і середньої найхолоднішого місяця січня -10,3 ° С. Абсолютна мінімальна температура повітря -42 ° С, максимальна +35 ° С.
Будівля каркасне, семиповерхова з мансардним і підвальними поверхами. Має складну конфігурацію сітки колон: у поперечному напрямку крок колон 1,8 м; 4,2 м;
5,3 м; в поздовжньому напрямку -3,6 м; 5,0 м і 7,2 м. Висота всіх поверхів - 3,3 м.
Фундамент. Фундамент виконаний: під стіни - стрічкового типу (зі збірного залізобетону) розташовується по всьому периметру будівлі під стінами, будучи їх продовженням з розширеною нижньою частиною (подушкою); під колони стаканного типу, з нижнього монолітною частиною січ. 2,1 х2, 1 м;
глибина склянки 1,2 м.
Колони - збірні залізобетонні, площа перетину О, 4х0, 4 м.
Стіни. Зовнішні огороджувальні стіни прийняті тришаровими. Внутрішній шар виконаний з шлакоблоків товщиною 200 мм, середній шар - з утеплювача (пінополістирол ТУ 6-05-11-78 щільністю 100 кг / м), зовнішній шар - з облицювальної цегли (ГОСТ 530-80) на цементно-піщаному розчині.
Ригелі - збірні залізобетонні; висота ригеля 0,45 м. Ригелі прольотом 3,6 м; 5,0 м; і 7,2 м виконані без попереднього напруження.
Плити перекриття - збірні, залізобетонні, багатопустотні, попередньо напружені. Ширина плит -1,2 ми 1,8 м.
Покриття. Конструкція покриття являє збій складну конструкцію і складається з ригелів довжиною 3,6 м; 5,0 м; і 7.2 ми плит покриття розміром 1,2 х4, 2 м; 1,2 х5, 3 м;
1,2 х7, 1 м і 1,8 х7, 1 м, а також з крокв (дерев'яний брус перерізом 60х180мм).
Покрівля прийнята тришарова, скатна рулонна, яка влаштовується по дерев'яному настилу товщиною 30 мм. Гідроізоляційний килим влаштовують шляхом склеювання між собою шарів рулонного покрівельного матеріалу гарячим бітумними мастиками.
Сходові марші - прийняті збірні залізобетонні, що складаються з косоуров та окремих ступенів. Шахта сходової клітини не порушує просторової стійкості каркасу, вбудовуючись між елементами рам - колонами, ригелями і міжколонного плитами перекриття. Сходова клітина примикає до зовнішньої стіни. За сходовою кліткою розміщується шахта для ліфта.
Аналіз небезпечних і шкідливих факторів на будівельному майданчику.
Заходи з організації безпеки земляних робіт.
Основною причиною травматизму при виконанні земляних робіт є обвалення грунту в процесі його розробки і при подальших роботах нульового циклу в траншеях і котлованах, яке може відбуватися внаслідок:
- Перевищення нормативної глибини розробки виїмок без кріплень;
- Неправильного пристрою або недостатньої стійкості та міцності кріплень стінок траншей і котлованів;
- Порушення правил їх розробки;
- Розробки котлованів і траншей з недостатньо стійкими косяками;
- Виникнення неврахованих додаткових навантажень (статичних і динамічних) від будівельних матеріалів, конструкцій, механізмів;
- Порушення встановленої технології земляних робіт;
- Відсутності водовідведення або його пристрою без урахування геологічних умов будівельного майданчика.
При виробництві земляних робіт травми і аварії можуть статися в результаті відсутності або неправильного пристрою в необхідних місцях захисних огороджень і сигналізують пристроїв, недотримання правил ведення робіт поблизу небезпечних підземних комунікацій. Вони можуть також відбуватися з причин недостатньої кваліфікації робітників, керуючих машинами, мимовільного переміщення землерийних машин, втрати машинами стійкості.
Під час риття котлованів і траншей на місцях руху людей і транспорту навколо місця проведення робіт встановлюють суцільну огорожу заввишки 1,2 м з системою освітлення. У межах призми обвалення грунту при пристрої траншей і котлованів без кріплень забороняється складування матеріалів і обладнання, установка і рух машин і механізмів, прокладка рейкових шляхів, розміщення лебідок, установка стовпів для лінії електропередачі або зв'язку.
До початку розробки грунту необхідно виконати всі заходи щодо відведення поверхневих та грунтових вод.
У місцях переходів робітників через траншеї глибиною понад 1 м необхідно влаштовувати перехідні містки шириною не менше 0,6 м з поручнями на висоті 1,1 м. Для спуску в траншеї і котловани встановлюють драбини шириною 0,6 м з поручнями або приставні сходи.
Грунт, виймаємо з траншеї або котловану, слід розміщувати на відстань не менше 0,5 м від бровки. У зоні дії установок, що генерують вібрацію, вживають заходів проти обвалення укосів траншей і котлованів.
Безпечну глибину розробки котлованів і траншей з вертикальними стінками без кріплень в залежності від виду грунту встановлює СНиП III-4-80. За відсутності інвентарних і типових деталей для кріплення грунтів природної вологості використовують дошки товщиною не менше 4 см. Всі елементи неінвентарних кріплень підлягають спеціальним розрахунком.
У якості профілактичних заходів для боротьби зі зсувами, обвалами і обваленнями грунту, крім викладеного вище, ведуться наступні роботи:
- Зміцнення підошви відкосів палями;
- Пристрій підпірних стінок; навмисне обвалення нависають козирків засобами механізації або за допомогою вибухів;
- Зменшення кута укосу шляхом зачистки механізмами або розподіл укосу на уступи з улаштуванням проміжних берм.
Для розробки грунтів широко застосовуються гідромеханізовані способи. При гідромоніторним способом розробці грунту тиск струменя досягає значень, небезпечних для людини. З метою безпечної розробки грунту гідромоніторами виділяють спеціальних людей з обслуговування і нагляду як за електричним і механічним обладнанням, так і за станом естакад і трубопроводу.
До основних причин травматизму в процесі виробництва робіт при розробці грунту закритими способами відносять:
- Порушення технології проведення робіт і безпечної організації, передбаченої в технічній документації;
- Відсутність у проектно-технічної документації інженерних рішень з безпеки праці;
Безпека при проведенні монтажних робіт.
Аналіз причин травматизму при монтажі будівельних конструкцій показав, що більша частина нещасних випадків з людьми викликана:
- Обваленням (падінням) конструкцій, що монтуються;
- Падінням робітників з висоти;
- Недосконалістю та помилками при виборі монтажного оснащення (такелажні роботи);
- Недосконалістю чи несправним станом механізмів і машин, а також електроустановок;
- Іншими факторами (недостатньою освітленістю, незадовільною послідовністю виконання робочих операцій і т.п.)
Падіння монтажників-верхолазів з висоти відбувається за наводкою, встановлення та закріплення елементів збірних конструкцій при розстропуванню, остаточному оформленні вузлів і особливо при переміщенні на нове робоче місце.
Монтаж сталевих та залізобетонних конструкцій будівель і споруд слід починати тільки після завершення всіх будівельних по нульовому циклу на монтажному майданчику. Присутність на майданчику будівельних робочих, її забрудненість, наявність неогороджених котлованів і т.п. підвищують небезпеку монтажних робіт.
Для забезпечення безпеки руху транспортних засобів по будівельному майданчику на окремих ділянках доріг (проїздів) встановлюють гранично допустимі швидкості їх рух.
Монтажна оснастка повинна задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.012-75 та технічним умовам на конкретні монтажні пристосування. Конструкція монтажних пристосувань повинно забезпечувати:
- Швидке і вільне виконання операцій, пов'язаних з їх встановленням або зняттям та вивірянням елементів конструкцій будівель і споруд;
- Стійкість елементів конструкцій будівель і споруд до їх закріплення у відповідність з проектом; ремонтопридатність і взаємозамінність вузлів і деталей.
Важливе значення для забезпечення безпеки монтажних робіт має вибір такелажних пристосувань, засобів, вантажозахоплювальних пристроїв і пристосувань для підйому будівельних конструкцій, їх вивірення і тимчасового закріплення. Стропування будівельних конструкцій виконуються за заздалегідь розробленими схемами. Для стропування конструкцій доцільно застосовувати інвентарні стропи, захвати або спеціальні траверси. Конструкції стропів повинні забезпечувати безпеку та зручність робіт, а також можливість швидкої стропування і розстропування вантажів.
Одним з найбільш вирішальних факторів профілактики травматизму є стійкість конструкцій, що монтуються в процесі монтажу, тому при розробці ППР, а також на монтажі питань забезпечення міцності і стійкості конструкцій має бути приділена особлива увага. Способи монтажу будівельних конструкцій повинні вибиратися з урахуванням забезпечення міцності, стійкості і незмінності форми конструкцій на всіх стадіях монтажу.
Нещасні випадки під час монтажу конструкцій мають місце в результаті падіння людей у ​​процесі підйому їх на висоту і спуску.
Організація безпечного підйому робітників на висоту залежить від виду монтується споруди. Широке застосування знайшли навісні або приставні сходи, а також скоби, встановлені під кутом більше 75 градусів до горизонту і розташовані на висоті або глибині більше 5м, які повинні мати дугові огородження, або бути обладнані канатами з уловлювачами для закріплення карабіна запобіжного пояса. Ці засоби індивідуального захисту забезпечують достатню безпеку працюючих. Умови їх застосування повинні бути визначені ППР.
Важливим чинником безпечного ведення монтажних робіт є правильна організація робочих місць, включаючи систему заходів щодо оснащення робочого місця необхідними технічними засобами: риштованням, колисками, монтажними столиками, вежами, сходами, перехідними містками, а також засобами індивідуального та колективного захисту. Організація робочого місця повинна забезпечувати безпеку праці, а також безпечний і зручний доступ до робочих місць. Безпека працюють на висоті в процесі підходу до робочих місць, при прийманні, установці, вивірки і проектному закріплення конструкцій забезпечують, як правило, застосуванням засобів колективного захисту.
При монтажі будівельних конструкцій як колективного захисту застосовують в основному засоби підмощування, сходи, перехідні містки, страхувальні канати, огорожі і настили, захисні синтетичні сітки.
Основне призначення засобів підмощування - забезпечення безпеки праці, тобто організація безпечних робочих місць на висоті при прийманні, установці, вивірки і проектному закріплення конструкцій, а також при остаточному оформленні вузлів і обробці поверхонь. Загальні технічні вимоги до засобів підмощування наведені в ГОСТ24258-80.
Одним з основних засобів індивідуального захисту працюючих при падінні з висоти є запобіжні пояси: безлямочние і лямочние.
- Зміна стану грунту в результаті збільшення або зменшення вологості;
- Несподіване вплив грунтових вод;
- Монтаж і демонтаж щитів у шахтному стволі без належної монтажної оснастки;
- Несправний стан експлуатаційних машин і технологічного устаткування.
Одним з вирішальних факторів зниження рівня травматизму та аварій при розробці грунту закритим способом є розробка інженерних рішень щодо безпечної організації виробництва підземних робіт.
Механізована розробка грунту здійснюється за умови забезпечення безпечного і раціонального використання машин, механізмів та обладнання. Машини, які використовуються для розробки траншей і котлованів, необхідно обладнати звуковою сигналізацією, значення якої повинні знати всі, хто працює на даній ділянці. При установці, монтажі, ремонті та переміщенні землерийних машин повинні бути вжиті заходи, що попереджають їх перекидання. Розробка і переміщення грунту екскаваторами бульдозерами скреперами та іншими машинами при русі на підйом або під ухил з кутом нахилу більше зазначеного в паспорті, забороняється. Якщо в процесі пересування зустрічаються ділянки зі слабким грунтом, їх підсилюють щитами або настилом з дощок, брусів, шпал. Відстань між поворотною платформою екскаватора і виступаючими частинами будинків повинна становити не менше 1м. При роботі екскаватора забороняється проводити будь-які інші роботи з боку забою і перебувати людям у радіусі дії стріли плюс 5м. У неробочому стані екскаватор повинен знаходитися від краю виїмки на відстані не менше 2м з опущеним ковшем. Транспортні засоби, призначені для вантаження грунту, повинні перебувати за межами небезпечної зони екскаватора.
5. Зведення будівель з Легких Металевих Конструкцій підрядними будівельними організаціями (ЛМК)
Будівельні компанії в своїй діяльності все ширше застосовують легкі металеві конструкції, які дозволяють знизити витрати, скоротити терміни зведення об'єктів і спростити роботу інженерів і робітників. Проте компанії, що будують будівлі з металу, зараз переживають не найкращі часи - зростання цін на металопрокат знижує їх доходи.
Залізні плюси
Перші споруди з легких металевих конструкцій (ЛМК) стали з'являтися ще 25-30 років тому, проте вибуховими темпами попит на них став рости тільки на початку XXI століття. На місці стихійних ринків під відкритим небом, наметів і яток біля станцій метро і вокзалів почалося масштабне будівництво сучасних павільйонів, під дахом яких розмістилися магазини, кафе, зали ігрових автоматів і аптеки. На околицях Москви і в найближчому Підмосков'ї як гриби стали рости великі торгово-розважальні і складські комплекси.
За словами Петра Чайрева, керівника відділу по роботі з замовниками компанії Steeline, область застосування ЛМК у будівництві зараз весь час розширюється. Зводяться не тільки магазини та склади, а й спортивні споруди, промислові будівлі. Одним з перспективних напрямків використання ЛМК у Москві стає зведення багатоповерхових паркінгів, попит на які зараз перевищує пропозицію.
Такі споруди мають цілу низку переваг, як при будівництві, так і в експлуатації. Витрати на будівництво будівлі з ЛМК приблизно на 30-40% нижче, ніж на зведення його залізобетонного або цегельного аналога. Це, звичайно, стосується тільки порівнянних за якістю об'єктів. Сам процес будівництва швидкомонтованих будинків, як випливає з назви, займає небагато часу. На зведення залізобетонного споруди, наприклад магазину, площею 100 кв. м. потрібно мінімум три місяці. Будівля з металоконструкцій тій же площі буде побудовано в півтора рази швидше - за 50-60 днів. При створенні великого торгово-розважального або складського комплексу економія часу і коштів може бути ще більшим, що часом принципово важливо як для самих будівельників, так і для замовника споруди. Ще одним значним перевагою ЛМК є відсутність на будівельному майданчику "мокрих" процесів. Простіше кажучи, будівельникам, що мають справу з металоконструкціями, немає потреби гріти бетон на морозі або чекати, поки встановиться більш тепла погода.
Зараз все частіше ЛМК використовують при будівництві тих споруд, де необхідна присутність великих вільних прольотів, без додаткових несучих стін і колон. Це дозволяє використовувати приміщення як єдиний простір, наприклад для спортивного майданчика, або розбити його на свій розсуд на блоки в будь-якій конфігурації.
Однак існують певні обмеження на будівництво споруд з металоконструкцій. Там не можуть розміщуватись об'єкти з підвищеними вимогами до міцності стін і перекриттів. Житло в спорудах з ЛМК, як правило, тимчасове. Такі будинки після часу легко демонтувати і навіть можна перенести на нове місце, але термін їх експлуатації невеликий - всього 25-30 років, що пов'язано з неминучою корозією. Багатоповерхове житлове будівництво (понад чотирьох-п'яти поверхів) з використанням ЛМК через фізичних властивостей металу також не представляється можливим. Вогнестійкість швидкомонтованих споруд нижче, ніж традиційних. При високих температурах метал, на відміну від цегли або бетону, може деформуватися. Ще однією проблемою є необхідність дуже пильно стежити за кліматичним режимом в спорудах з ЛМК. Якщо не приділити особливої ​​уваги системам вентиляції і теплоізоляції, то взимку в них буде сиро і холодно, а влітку - жарко і душно. Але ці обмеження лише в незначній мірі стримують ажіотажний попит на швидкобудуюємі будівлі.


Швидкомонтовані гроші

Будівельні компанії відчули всі переваги використання ЛМК і активно просувають цю технологію. Незважаючи на те що чи не кожен місяць на ринку швидкомонтованих споруд з'являються все нові гравці, продажу компаній не падають. Причина тому - величезний дефіцит торговельних і складських приміщень, особливо в Московському регіоні. Еліна Заніна, заступник директора департаменту комерційної нерухомості компанії "Міель", констатує: "Будівництво великих торгово-розважальних комплексів та складських приміщень, особливо поблизу МКАД, йде дуже високими темпами. Попит на такі споруди залишається стабільно високим, так що в доступному для огляду майбутньому чекати спаду на цьому ринку не доводиться ".
У Москві та інших великих містах ударними темпами зводяться невеликі і середні магазини, автосервіси, аптеки тощо Ці споруди збираються в найкоротші терміни, не вимагають великих вкладень і можуть бути легко демонтовані. Термін окупності невеликого магазину або залу ігрових автоматів з металоконструкцій не більше року. Для споруд побільше - півтора-два роки. Найчастіше інвестор бере в оренду невеликий порожній ділянку землі терміном на три-п'ять років, за короткий час споруджує і обладнає магазин і після закінчення терміну оренди, отримавши прибуток, ліквідує своє підприємство або переносить його на нове місце.
Важливим напрямком в роботі компаній, що займаються будівництвом швидкомонтованих споруд, є задоволення попиту на складські та торгові приміщення. Використання ЛМК дозволяє зводити споруди хорошої якості в стислі терміни і при порівняно невеликих витратах. Еліна Заніна каже, що орендарю, як правило, все одно, яким способом був зведений склад або магазин. Головне, щоб пропоновані умови в повній мірі відповідали його вимогам. Питання про матеріали і технології набагато більше турбує будівельників, які прагнуть до зниження витрат і скорочення термінів робіт.
Однак самим будівельникам стає все складніше утримувати високий рівень рентабельності. Петро Чайрев відзначає, що однією з головних проблем компаній, що займаються будівництвом ЛМК, стає швидке зростання ціни на металопрокат. Металургійні підприємства чуйно зреагували на підвищений попит і почали роздувати ціну на свою продукцію. Однак фахівці вважають, що попит на швидкобудуюємі споруди поки ще дуже далекий від повного насичення. З Москви і Московської області активність компаній, що зводять недорогі і досить якісні споруди, швидше за все, переміститься в інші регіони країни. Вже зараз багато компаній починають освоювати це безмежне поле для діяльності. Так, наприклад, великий інтерес до споруд і тимчасовим будинкам з ЛМК виявляють нафтовики і газовики. Багато сільськогосподарські споруди, заводські цехи, ангари дешевше і практичніше зводити саме з використанням металоконструкцій.
Поки ж масована експансія в регіони компаній, що займаються будівництвом швидкомонтованих будинків, стримується високою рентабельністю роботи у столиці і недоліком платоспроможного попиту в провінції.
Як будують ЛМК
Основа швидкомонтованих споруд - сталевий каркас з металевих профілів. Зараз найбільше поширення отримали споруди із зварних і прокатних профілів. Проте все більшу популярність завойовують будівлі, споруджені з використанням холодногнутих сталевих профілів, чиї характеристики дозволяють значно розширити сферу застосування ЛМК. Каркас кріпиться до фундаменту, за допомогою системи розтяжок йому надається розрахункова міцність. Потім встановлюються стінові та покрівельні прогони, а також задаються обрамлення під вікна та двері, після чого залишається лише зробити облицювання будівлі, причому використовувати можна найрізноманітніші матеріали - залізобетон, цегла, "сендвіч-панелі", а також їх будь-які комбінації. Після внутрішньої обробки приміщення готове. Панелі типу "сендвіч" складаються з двох аркушів оцинкованого заліза з утеплювачем з пінополіуретану або мінеральної вати всередині. Така конструкція не містить внутрішнього каркаса. Її міцність досягається за рахунок певної орієнтації волокон утеплювача і використання спеціального клею.
Сьогодні на ринку існують фірми, що пропонують швидке зведення будівель з ЛМК як на традиційному фундаменті, так і на асфальтовому підставі, не використовуй фундамент, досягаючи таким чином рекордної швидкості збирання і демонтажу. Звісно, ​​спірне питання, чи підходить ця технологія до наших російських умов, але факт залишається фактом - питання мобільності та маневреності ставиться першочерговим. Область застосування швидкомонтованих металоконструкцій дуже широка. Простіше сказати в яких областях застосування таких металоконструкцій недоцільно. Наприклад, металоконструкції не використовуються при будівництві будівель, в яких будуть розміщуватися ядерні реактори, або банківські сховища, тобто там, де стінові та покрівельні конструкції повинні володіти підвищеними ізолюючими властивостями. Не прийнято їх використовувати і при будівництві житла.
З великим успіхом швидкобудуюємі металоконструкції зайняли позиції серед промислових о6'ектов, складських приміщень, спортивних комплексів. Виникаючі останнім часом на будівельному ринку новинки в галузі оздоблювальних матеріалів робить ЛМК вельми привабливими в області зведення торговельних споруд. Хочеться особливо відзначити, що активно застосовуються в сьогоднішньому будівництві сендвіч-панелі - прекрасний стіновий матеріал для збірки об'єктів з ЛМК. Технологія полистовой складання сендвіч-панелей виключає наявність міжпанельних швів, підвищуючи при цьому герметичність і ізоляційні властивості будівель.
Фінансові переваги швидкомонтованих металоконструкцій очевидні - витрати на 30-40% менше, ніж на будівництво аналогічного будинку з використанням традиційних матеріалів. Природно, це висловлювання коректно тільки за умови певної ідентичності якості зовнішньої і внутрішньої обробки. Наприклад, будинок, побудований із самого дешевого цегли без додаткової зовнішньої обробки, буде дешевше споруди з легких металевих конструкцій, оброблених тонованим склом. Істотна економія при будівництві будівель на базі металоконструкцій досягається і за рахунок зниження витрат нульового циклу приблизно на 50%.
Дуже важливою відмінністю швидкомонтованих металоконструкцій є високий ступінь заводської готовності будівельного об'єкта. На практиці це здійснюється наступним чином. Всі деталі, що доставляються на будівельний майданчик, виробляються на заводі з обов'язковим випробуванням їх міцності. Деталі обов'язково мають габаритні розміри, що забезпечують можливість їх транспортування будь-якими традиційними видами транспорту. На будмайданчику всі елементи конструкцій збираються виключно за допомогою болтових з'єднань, З метою виключення можливих проблем під час монтажу, на заводі виготовляється контрольне збирання кожної конструкції, у ході якої всі деталі ідеально підганяються один до одного. Всі зазначені вище заходи спрямовані в першу чергу на досягнення високої якості і надійності будівельної конструкції. Пошук бригади, яка виконає необхідні роботи з монтажу швидко конструкцій, не складе великої праці - з цим завданням без проблем впорається будь-яка монтажна організація, що має стандартну будівельну ліцензію.

Застосування технологій

    Описані технології мають широкий спектр застосування:
Мансардне будівництво в нових або вже існуючих будівлях. Мансарди дозволяють істотно розширити площі будинку, а при виконанні з ЛМК вони виходять недорогими, стійкими до біологічних дій, і при цьому додаткові навантаження на стіни і фундамент мінімальні. Неможливо переоцінити плюси ЛМК при реконструкції будівель в центрі міста. Вузькі вулиці і відсутність простору для кранової техніки часто зупиняли проведення робіт, тепер же можна обійтися і без важкої спецтехніки, для підйому профілів на дах вистачає звичайної лебідки. Варто згадати про те, що технологія дозволяє відбудовувати мансарди прямо над старою покрівлею, тобто практично без занепокоєння проживають в будинку.
• Нескладно охарактеризувати і переваги зведення з ЛМК ангарів і одноповерхових цехів. Основний плюс - висока швидкість монтажу і демонтажу. Це якість надає названим спорудам високу мобільність і мінімізацію втрат від демонтажу (вдруге можна використовувати більше 90% матеріалів). Ціна квадратного метра будівлі з ЛМК набагато нижче за аналогічний будівлі з чорного металу, завдяки меншій металоємності і меншою трудомісткості збірки.
• Застосовуються ЛМК і при малоповерховому котеджному будівництві. Правда, ціна металевого каркаса трохи перевищує вартість дерев'яного, але при цьому дерево необхідно обов'язково просочувати антисептиками (проти біологічних впливів) і антипіретиками (для захисту від загоряння), і не варто забувати - метал міцніше за дерево.
Природно, з ЛМК можна будувати торгові павільйони, малоповерхові офісні будівлі, автомийки та подібні споруди. Ця область застосування легких профілів існує вже давно, тому неодноразово довела свої переваги.
• Про обробку фасадів, покрівельні роботи й спорудження огорож з металу докладно сказано в розділі виробництво, на сторінках, що описують конкретну продукцію заводу.

Основні переваги ЛМК

• Можливість ведення монтажних робіт в будь-який час року
• Негорючість
• Відсутність грибків, цвілі на відміну від дерев'яних конструкцій.
• Захист від корозії завдяки гарячого оцинкування поверхні металу
• Зниження металоємності конструкцій у порівнянні з каркасами з чорного металу без зниження міцності.
• Низька трудомісткість складання металлокаркаса
• Мінімальна потреба у спецтехніці
• Простота різання профілів і можливість кріплення за допомогою болтів, витяжних заклепок, саморізів і зварювання.
• Можливість будівництва будівель в сейсмічно неспокійних зонах і в районах з високою вітрової навантаженням.
• Легкість конструкції, що дозволяє модернізувати існуючі будівлі без посилення навантаження на фундамент.
• Стійки каркаса одночасно є напрямними для стінових панелей
• Профіль використовується при виготовленні балок, крокв, перекриттів, ферм і т.д.
• Металлокаркас легко утеплюється фасадними утеплювачами
• Повна водонепроникність конструкції за рахунок прихованого кріплення фасадних панелей і покрівельного покриття.
• Високі естетичні характеристики, завдяки широкому вибору кольорів і покриттів та відсутності на поверхні покриттів деталей кріпильних елементів.
• Економічність будівництва завдяки різанні в розмір прямо на заводі, а значить відсутності зайвих відходів на будмайданчику.
Екологічна чистота будівництва

Висновок
У даній дипломній роботі були розглянуті таке поняття як "фінансово-господарська діяльність будівельної організації", а також повністю проаналізовано фінансово-господарська діяльність будівельної організації ТОВ «Дачний Дім».
Також були розглянуті різні питання, пов'язані з фінансово-господарської діяльності будівельних підприємств, дані рекомендації щодо поліпшення. Важливим резервом зростання фінансово-господарських ресурсів підрядних будівельних організацій є вдосконалення їх облікової політики. Давно назріла необхідність перейти до обліку реалізації готової будівельної продукції за фактом її фактичної оплати, а не за фактом пред'явлення рахунку замовнику.
Тажке було встановлено, що:
Основні напрями вдосконалення механізму формування фінансово-господарських результатів включають:
оптимізацію облікової політики будівельних організацій;
комплекс заходів, що забезпечують законне і правильне визначення обсягу виручки від реалізації будівельної продукції, суми податку на додану вартість, сум податків відносяться на фінансові результати, а також розмірів витрат виробництва, що впливає на точність і достовірність визначення фінансово-господарських результатів.
Основні напрямки вдосконалення механізму розподілу фінансово-господарських результатів включають:
оптимізацію системи оподаткування прибутку; розробку такої системи ставок і пільг податку на прибуток, яка буде стимулювати використання чистого прибутку будівельних організацій, перш за все, на розвиток і вдосконалення власної виробничої бази;
изжитие непродуктивних витрат і втрат; розробку і реалізацію
заходів, спрямованих на подолання кризи неплатежів з метою поступового зниження сум пені і штрафів, що сплачуються до бюджету і позабюджетних фондів;
оптимізацію розподілу чистого прибутку, що залишається в розпорядженні будівельної організації, на фонди споживання і фонди нагромадження;
комплекс заходів, що забезпечують доцільне й ефективне використання коштів фондів споживання і накопичення.
Група напрямків вдосконалення методів управління формуванням і розподілом прибутку включає розробку і впровадження перспективних методів оцінки, аналізу, прогнозування та планування фінансово-господарських результатів, а також методів оперативного контролю за ходом виконання плану по прибутку, в тому числі і в умовах автоматизації.

Список використаної літератури
1. Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства: Частина 1. - М.: АКДИ «Економіка і життя», 2004. - 95 с.
2. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами: Пер. з англ. / Гол. ред. Д.В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 800 с.
3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Складання та аналіз річної бухгалтерської звітності. - М.: ІКЦ «ДІС», 2003. - 144 с.
4. Строков В.А. Економічний механізм підприємницької діяльності. - М.: АТ «Солід», 2001. - 144 с.
5. Хелферт Е. Техніка фінансового аналізу: Пер. з англ. / Под ред. П.П. Білих. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003. - 663 с.
6. Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства: Пер. з нім. / Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 512 с.
7. Алборов Р.А. Вибір облікової політики підприємства: Принципи і практичні рекомендації. М.: 2002р.
8. Бакаєв О.С., Шнейдман Л.З. Фінансово-господарська діяльність підприємства. / М.: «Бухгалтерський облік» 2004р.
9. Козлова Е.П. Бухгалтерський облік та відображення в обліковій політиці витрат на виробництво. / Головбух № 8 2002р.
10. Монахова Т.М., Єрьоміна М.В. Облікова політика в будівельних організаціях. / Податковий вісник № 6 2003р. стор.152
11. Настільна книга бухгалтера Т.1. Укладач Прудніков В.М. / М.: Інформ-М 2005р. стор.46.
12. Огляд нормативних актів, опублікованих у першій половині серпня 2004р. / Головбух № 16 2002р.
13. Основи фінансово-господарського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 2005р.
14. Економіка будівельного підприємства. Під ред. Королева С. А., Крикунова О.В. \ \ М.: 2006 р.
15. Рибчак Є.В. Облікова політика будівельної організації / Податковий вісник № 7 2002р. стор.152.
ДОДАТОК

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2003 | 12 | 31
Організація
ТОВ «ДачнийДом»
за ЄДРПОУ
03286282
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
7708015430 \ 770801001
Вид діяльності
Будівництво і виробництво будматеріалів
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма
форма власності
по ОКОПФ / ОКФО
42
Державне унітарне п0 0К0Пф, 0КфС
підприємство
приватна
Одиниця виміру
тис. руб.
по ОКЕІ
384
Місцезнаходження (адреса)
АКТИВ
Код показника
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Основні засоби
120
39874
37526
Довгострокові фінансові вкладення
140
10
10
Відкладені податкові активи
145
5701
5765
Разом у розділі I
190
45585
43301
II.Оборотние активи
Запаси
210
6141
9823
в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності
211
3959
6031
готова продукція і товари для перепродажу
214
454
1294
витрати майбутніх періодів
216
1728
2498
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
481
492
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
3424
1422
в тому числі:
покупці і замовники
241
535
767
Грошові кошти
260
5305
5046
Інші оборотні активи
270
3002
Разом по розділу II
290
15351
19785
БАЛАНС
300
60936
63086

Форма 0710001 с.2
ПАСИВ
Код
рядки
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
9
500
Додатковий капітал
420
50504
50476
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
185
2420
Разом у розділі III
490
50698
53396
IV. Довгострокові зобов'язання
Відкладені податкові зобов'язання
515
5742
5751
Разом у розділі IV
590
5742
5751
V. Короткострокові зобов'язання
Кредиторська заборгованість
620
4496
3939
в тому числі: постачальники і підрядчики
621
2061
2183
заборгованість перед персоналом організації
622
1059
-
заборгованість з податків і зборів
624
609
662
інші кредитори
625
767
1094
Разом у розділі V
690
4496
3939
БАЛАНС
700
60936
63086
Керівник
Головний бухгалтер
(Підпис) (розшифровка підпису)
(Підпис) (розшифровка підпису)

ДОДАТОК 2

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710002
Дата (рік, місяць, число)
2003
12
31
Організація
ТОВ «ДачнийДом»
за ЄДРПОУ
03286282
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
7708015430 \ 770801001
Вид діяльності
Будівництво і виробництво будматеріалів
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма
форма власності
по ОКОПФ / ОКФО
42
Державне унітарне п0 0К0Пф, 0КфС
підприємство
приватна
Одиниця виміру
тис. руб.
по ОКЕІ
384
Місцезнаходження (адреса)
Показник
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
найменування
код
1
2
3
4
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
141348
112055
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
(111307)
(92887)
Валовий прибуток
029
30041
19168
Комерційні витрати
030
(17757)
(968)
Прибуток (збиток) від продажу
050
12284
18200
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
2
2
Інші операційні доходи
090
323
50
Інші операційні витрати
100
(1195)
(1039)
Позареалізаційні доходи
120
240
139
Позареалізаційні витрати
130
(5252)
(319)
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
6402
17033
Відкладені податкові активи
141
63
-
Відкладені податкові зобов'язання
142
(9)
-
Поточний податок на прибуток
150
(3240)
(4819)
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
1S0
3216
12214
ДОВІДКОВО:
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
1687
-
Керівник
Головний бухгалтер
(Підпис) (розшифровка підпису)
(Підпис) (розшифровка підпису)


[1] Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства: Частина 1. - М.: АКДИ «Економіка і життя», 2004. - 95 з
[2] Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства: Пер. з нім. / Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 512 с.
[3] Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства: Пер. з нім. / Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 512 с.
[4] Основи фінансово-господарського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 2005р.
[5] Основи фінансово-господарського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 2005р.
[6] Основи фінансово-господарського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 2005р.
[7] Основи фінансово-господарського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 2005р.
[8] Козлова Е.П. Бухгалтерський облік та відображення в обліковій політиці витрат на виробництво. / Головбух № 8 2002р.
[9] Настільна книга бухгалтера Т.1. Укладач Прудніков В.М. / М.: Інформ-М 2005р.
[10] Настільна книга бухгалтера Т.1. Укладач Прудніков В.М. / М.: Інформ-М 2005р.
[11] Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства: Частина 1. - М.: АКДИ «Економіка і життя», 2004. - 95 з
[12] Настільна книга бухгалтера Т.1. Укладач Прудніков В.М. / М.: Інформ-М 2005р. стор.46.
[13] Економіка будівельного підприємства. Під ред. Королева С. А., Крикунова О.В. \ \ М.: 2006 р.
[14] Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства: Частина 1. - М.: АКДИ «Економіка і життя», 2004. - 95 з
[15] Економіка будівельного підприємства. Під ред. Королева С. А., Крикунова О.В. \ \ М.: 2006 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Диплом
539.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансово-економічний стан будівельної організації
Фінансовий стан будівельної фірми ТОВ Будівельники
Облік будівельної організації
Облік матеріалів будівельної організації
Планування собівартості продукції будівельної організації
Особливості формування облікової політики будівельної організації
Фінансові механізми управління формуванням та використанням прибутку будівельної організації
Вивчення основних технологічних процесів складу і структури фондів будівельної організації
Фінансово-економічний аналіз підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru