Фінансове оздоровлення ВАТ Дальсвязь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота

з дисципліни: «Теорія і практика фінансового оздоровлення»

на тему: «Фінансове оздоровлення ВАТ« Дальсвязь »»

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ЧАСТИНА. ПРАВОВЕ І Наун-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Обраний напрямок ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Аналіз показників фінансово-господарської діяльності

2.3 Аналіз коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність підприємства

2.4 Аналіз зовнішніх умов діяльності

2.5 Аналіз внутрішніх умов діяльності

2.6 Аналіз ринків, на яких здійснюється діяльність боржника

2.7 Аналіз активів підприємства

2.8 Аналіз пасивів підприємства

2.9 Визначення ознак навмисно або фіктивного банкрутства

3 РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Розрахунок розміру боргу, що підлягає до сплати до кінця строку фінансового оздоровлення

3.2 Аналіз можливості беззбиткової діяльності підприємства за рахунок реалізації втрачених можливостей в операційній діяльності

проведення антикризових заходів

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ВСТУП

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерського балансу, пасиву і активу, їх взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.д.

У зв'язку з цим, особливо актуальною стає проблема пошуку шляхів фінансового оздоровлення підприємства в умовах Російської економіки.

Мета курсової роботи: оцінка доцільності запровадження процедури фінансового оздоровлення і розробка заходів з відновлення платоспроможності.

Об'єктом дослідження курсової роботи є Відкрите акціонерне товариство «Далекосхідна компанія електрозв'язку».

Головним завданням курсової роботи є здійснення діагностики економічного стану підприємства, яке включає в себе проведення аналізу та оцінки майнового стану, ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, обгрунтування антикризових заходів, а також розробка фінансового плану і графіка погашення заборгованості.

Для розрахунків використовувалися дані бухгалтерського обліку: бухгалтерські баланси та звіти про прибутки та збитки за 2008-2009 рр.. Дані по бухгалтерській звітності наведені поквартально.

Структура роботи: робота складається з 3 частин. Перша частина теоретична. Друга - аналіз фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства. Третя частина включає в себе розробку та обгрунтування заходів з відновлення платоспроможності підприємства. Так само в структуру входять вступ, висновок, список використаних джерел та додатку.

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ПРАВОВЕ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Обраний напрямок ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий аналіз в судових процедурах банкрутства регламентується постановою Уряду Російської Федерації від 25.07.2003 року № 367 "Про затвердження правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу". Для проведення фінансового аналізу підприємства, необхідно зробити розрахунок показників, коефіцієнтів їх динаміку в аналізований період і виявити причини неплатоспроможності. Потім проводиться аналіз активів і пасивів, щоб виявити резерви підприємства для розрахунків з кредиторами.

Для проведення подальшої роботи арбітражному керуючому необхідно проаналізувати коефіцієнти платоспроможності підприємства-боржника, з метою виявлення ознак навмисного та фіктивного банкрутства. Дані ознаки регламентуються статтею 24 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" від 26.10.2002 № 127-ФЗ. Для виявлення ознак фіктивного банкрутства необхідно визначити чи мав боржник можливість у повному обсязі погасити свій борг на дату подання заяви до арбітражного суду. Або ознак навмисного банкрутства - створення неплатоспроможності керівництвом. Для того щоб виявити наявність або відсутність цих ознак необхідно керуватися Постановою Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2004 р. № 855 "Про затвердження Тимчасових правил перевірки арбітражним керуючим наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства". Перевірка проводиться у два етапи. На першому проводиться аналіз показників в період, що передує судовому розгляду, що становить не менше двох років. Другий етап - це виявлення кварталів, в яких стан підприємства погіршувався. За виявленими кварталах проводиться аналіз угод.

Платоспроможність боржника вважається відновленою у відповідності зі статтею 106 «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002 № 127-ФЗ вважається відновленою, якщо ліквідовані ознаки банкрутства, встановлені 3 статті ФЗ (тобто підприємство не має зобов'язань перед кредиторами), тобто підприємству -боржникові необхідно до кінця реабілітаційної процедури накопичити дохід у сумі, що дозволяє розрахуватися з кредиторами. При проведенні даної процедури необхідно управляти грошовими потоками. Для цієї мети планується діяльність підприємства на 6 майбутніх кварталів. Грошові потоки формуються по 3 основним групам: потоки від операційної діяльності, потоки від інвестиційної діяльності, потоки від фінансової діяльності.

На підсумкові суми накладаються антикризові заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства. Якщо підсумкові грошові потоки з урахуванням антикризових заходів позитивні, то відносно підприємства доцільно ввести фінансове оздоровлення. Якщо ж потоки негативні, то підприємство можна визнати банкрутом, відкрити процедуру конкурсного провадження відносно нього.

2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Коротка характеристика підприємства

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Далекосхідна компанія електрозв'язку». Скорочене найменування: ВАТ «Дальсвязь».

Товариство розташоване в Пріморскійе краї.

Поштова адреса суспільства: 690091 Росія, Приморський край, Светланская 57.

Телефон: (4232) 222-864. факс: (4232) 222-864. e-mail: dsv@dsv.ru web-сайт: www.dsv.ru.

Основний державний реєстраційний номер: 1022501276159.

Дата внесення запису: 06.09.2002.

Керівником товариства є Генеральний директор - Балаценко Андрій Володимирович;

Кількість співробітників: 12192.

Основною метою створення компанії є отримання прибутку від надання населенню та юридичним особам послуг місцевого, міжміського, міжнародного телефонного та телеграфного зв'язку, послуг передачі даних, телематичних послуг та інших видів діяльності.

Органами управління ВАТ «Дальсвязь» є:

- Загальні збори акціонерів

- Рада Директорів (Спостережна Рада)

- Одноосібний виконавчий орган

- Колегіальний виконавчий орган

Найбільшими акціонерами ВАТ «Дальсвязь» є:

 • Відкрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія зв'язку» - 38,13%

 • Спеціалізоване Державне Установа При Уряді Російської Федерації "Російський Фонд Федерального Майна" - 25,00%

 • Відкрите акціонерне товариство «Комстар - Об'єднані телесистеми» - 17,31%

 • АТ МГТС ФІНАНС (MGTS FINANCE SA SOCIETE ANONYME) - 7,69%

  ВАТ «Дальсвязь" має такі дочірні і залежні суспільства:

  • ВАТ «Бездротові Інформаційні Технології» - 100,00%

  • ВАТ «Сахателеком» - 100,00%

  • ЗАТ «Інтердальтелеком» - 100,00%

  • ТОВ «Шахтерсксвязь» - 100,00%

  • ЗАТ «Акос» - 94,45%

  • Російсько-американське Товариство з Обмеженою Відповідальністю «СП Магаляском» - 50,00%

  • ТОВ «Камаляском» - 50,00%

  • ЗАТ Компанія «Транксіком» - 25,00%

  • ВАТ «Імперіал» - 19,60%

  • ТОВ «Центр Юридичної допомоги" - 14,28%

  • ЗАТ Російська Документальна Електрозв'язок «Ростелеграф» - 13,70%

  • «Биробиджанский Торгова Компанія» - 10,00%

  • ВАТ «Телекомунікації СЕЗ Знахідка» - 8,47%

  У ФПГ та асоціаціях не бере участь.

   1. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності.

  Для визначення причин виникнення неплатоспроможності арбітражний керуючий проводить аналіз показників фінансово-господарської діяльності. Аналіз показників проводиться відповідно до Постанови Уряду РФ від 25.06.2003 року № 367 «Про затвердження правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу». Згідно з цією методикою аналіз проводиться за сімнадцяти показниками.

  Таблиця 2.2.1 - Показники фінансово-господарської діяльності підприємства

  п / п

  Найменування показників

  Характеристика показників

  Формула

  А

  1

  2

  3

  1

  Сукупні активи (пасиви)

  Баланс активів (пасивів).

  ст.300-145

  2

  Скориговані необоротні активи

  Сума вартості нематеріальних активів (без ділової репутації та організаційних витрат), основних засобів (без капітальних витрат на орендовані основні засоби), незавершених капітальних вкладень (без незавершених капітальних витрат на орендовані основні засоби), дохідних вкладень у матеріальні цінності, довгострокових фінансових вкладень, інших необоротних активів

  ст.110 +120 +130 +135 + 140 +150- S1-S2-A1

  3

  Оборотні активи

  Сума вартості запасів (без вартості відвантажених товарів), довгострокової дебіторської заборгованості, ліквідних активів, податку на додану вартість по придбаним цінностям, заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу, власних акцій, викуплених у акціонерів.

  ст.290

  4

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати

  ст.230

  5

  Ліквідні активи

  Сума вартості найбільш ліквідних оборотних активів, короткострокової дебіторської заборгованості, інших оборотних активів.

  ст.215 +240 +250 +260 +270- А2

  6

  Найбільш ліквідні оборотні активи

  Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (без вартості власних акцій, викуплених у акціонерів).

  ст.250 +260

  7

  Короткострокова дебіторська заборгованість

  Сума вартості відвантажених товарів, дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати (без заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу).

  ст.215 +240- А2

  8

  Потенційні оборотні активи до повернення

  Списана у збиток сума дебіторської заборгованості та сума виданих гарантій та поручительств.

  ст.940 +960

  9

  Власні кошти

  Сума капіталу і резервів, доходів майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат за вирахуванням капітальних витрат по орендованому майну, заборгованості акціонерів (учасників) за внесками до статутного капіталу та вартості власних акцій, викуплених у акціонерів.

  ст.145 +490 +512 +640 +650- S1-S2-A2

  10

  Зобов'язання боржника

  Сума поточних зобов'язань та довгострокових зобов'язань боржника.

  ст.610 +620 +630 +660 +510 +520

  11

  Довгострокові зобов'язання боржника

  Сума позик і кредитів, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати, та інших довгострокових зобов'язань.

  ст.510 +520

  12

  Поточні зобов'язання боржника

  Сума позик і кредитів, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати, кредиторської заборгованості, заборгованості учасникам (засновникам) по виплаті доходів та інших короткострокових зобов'язань.

  ст.610 +620 +630 +660

  13

  Прострочена кредиторська задолжность


  L

  14

  Виручка нетто

  Виручка від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів та інших аналогічних обов'язкових платежів.

  ст.010

  15

  Валова виручка

  Виручка від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг без відрахувань.

  V

  16

  Середньомісячна виручка

  Відношення величини валової виручки, отриманої за певний період як у грошовій формі, так і у формі взаємозаліків, до кількості місяців у періоді.

  V / T

  17

  Середньомісячна виручка

  Чистий нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду, що залишилася після сплати податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів.

  ст. 190

  Таблиця 2.2.2 - Розрахунок показників фінансово-господарської діяльності підприємства, млн. руб.

  п / п

  Найменування показника

  Величина

  Коментар  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  А

  У

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Сукупні активи (пасиви)

  14 764

  15 471

  15 581

  15 615

  16 118

  16 653

  17 320

  17 781

  Спостерігається динаміка зміни вартості майна підприємства. Даний показник зростає

  2

  Скориговані необоротні активи

  12 614

  12 647

  12 833

  12 880

  13 410

  14 248

  14 679

  15 177

  Спостерігається приріст вартості активів, що підлягає можливої ​​реалізації.

  3

  Оборотні активи

  2,150

  2,824

  2,747

  2,735

  2,708

  2,404

  2,640

  2,609

  Вартість оборотних активів збільшується в кожному наступним кварталі в порівнянні з першим кварталом і залишається приблизно на одному рівні.

  4

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  27,557

  21,979

  13,727

  8,625

  6,608

  4,955

  3,006

  2,572

  Довгострокова дебіторська заборгованість знижується

  5

  Ліквідні активи

  1 393

  2 168

  2 210

  2 142

  2 075

  1 834

  1 905

  1 871

  Величина ліквідних активів нестабільна: спостерігається то збільшення, то зниження.

  6

  Найбільш ліквідні оборотні активи

  228,5

  956,9

  919,2

  673,5

  374,5

  311,9

  118,1

  249,4

  Величина найбільш ліквідних оборотних активів коливається, але має тенденцію до зниження

  7

  Короткострокова дебіторська заборгованість

  1 164

  1 210

  1 291

  1 467

  1 700

  1 521

  1 785

  1 621

  Розмір короткострокової заборгованості незначно збільшується до 5 кварталу, а потім знижується

  8

  Потенційні оборотні активи до повернення

  1 189

  3 070

  3 573

  2 602

  2 636

  2 446

  2 489

  2 324

  Величина потенційних оборотних активів до повернення збільшується до 3 кварталу, а потім спостерігається тенденція до її зниження

  9

  Власні кошти

  9 289

  9 469

  9 220

  9 388

  9 775

  10 106

  9 553

  10 000

  Розмір величини власних коштів практично не змінюється

  10

  Зобов'язання боржника

  7 844

  8 533

  8 111

  7 552

  7 686

  7 793

  7 924

  7 947

  Динаміка зміни показника нестабільна, спостерігається зниження в порівнянні з 2 і 3 кварталом, але в порівнянні з 1 - зростання.

  11

  Довгострокові зобов'язання боржника

  4 029

  5 411

  4 710

  4 456

  3 728

  3 205

  2 852

  3 138

  Спостерігається зниження суми довгострокових зобов'язань боржника до 7 кварталу, а потім знову зростання.

  12

  Поточні зобов'язання боржника

  3 814

  3 121

  3 400

  3 096

  3 958

  4 588

  5 071

  4 809

  Величина поточних зобов'язань росте в порівнянні з 1 кварталом.

  13

  Прострочена кредиторська заборгованість

  101,09

  150,46

  146

  170,98

  181,26

  180,56

  190,45

  197,04

  Розмір заборгованість незначно зростає від кварталу кварталу, але в 8 кварталі практично в 2 рази більше, ніж у 1 кварталі.

  14

  Виручка нетто

  3 009

  3 203

  3 290

  1 241

  1 110

  1 600

  1 086

  954

  Виручка зростає до 3 кварталу, потім спостерігається зниження.

  15

  Валова виручка

  3 838

  3 686

  3 560

  1 305

  1 207

  1 815

  1 291

  1 126

  Спостерігається загальне зниження величини виручки.

  16

  Середньомісячна виручка

  1279

  1228

  1186

  435

  402

  605

  430

  375

  У 6 кварталі при постійному зниженні величина виручки зросла, але в наступних періодах зниження продовжилося.

  17

  Чистий прибуток (збиток)

  89,008

  -441,39

  717,27

  -237,31

  -303,41

  -534,63

  -492,35

  -1 665

  Починаючи з 2 кварталу, спостерігається збиток, який від кварталу до варталу зростає.

  2.3 Аналіз коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність

  Аналіз коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність підприємства, проводиться відповідно до Постанови Уряду РФ від 25.06.2003 року № 367 «Про затвердження правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу». Згідно з цією методикою аналіз проводиться за трьома групами коефіцієнтів.

  Таблиця 2.3.1 - Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність підприємства

  п / п

  Найменування показників

  Характеристика показників

  Формула

  А

  У

  З

  D

  1

  Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність боржника

  1.1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, і розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних активів до поточних зобов'язань боржника.

  п.6/п.12

  1.2

  Коефіцієнт поточної ліквідності.

  Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує забезпеченість організації оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення зобов'язань і визначається як відношення ліквідних активів до поточних зобов'язань боржника.

  п.5/п.12

  1.3

  Показник забезпеченості зобов'язань боржника його активами.


  Показник забезпеченості зобов'язань боржника його активами характеризує величину активів боржника, що припадають на одиницю боргу, і визначається як відношення суми ліквідних і скоригованих необоротних активів до зобов'язань боржника.

  п.5 + п.2/п.10

  1.4

  Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями.

  Визначає поточну платоспроможність організації, обсяги її короткострокових позикових коштів і період можливого погашення поточної заборгованості перед кредиторами за рахунок виручки.

  п.12/п.16

  Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість боржника

  2.1

  Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності).

  Коефіцієнт автономії показує частку активів боржника, які забезпечуються власними засобами, і визначається як відношення власних коштів до сукупних активів.

  п.9/п.1

  2.2

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами визначає ступінь забезпеченості організації власними оборотними засобами, необхідними для її фінансової стійкості, і розраховується як відношення різниці власних коштів і скоригованих необоротних активів до величини оборотних активів.

  п.9-п.2/п.3

  2.3

  Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах.

  Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах характеризує наявність простроченої кредиторської заборгованості та її питома вага у сукупних пасивах організації і визначається у відсотках як відношення простроченої кредиторської заборгованості до сукупних пасивів.

  п.13/п.1

  2.4

  Показник відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів.

  Показник відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів визначається як відношення суми довгострокової дебіторської заборгованості, короткострокової дебіторської заборгованості і потенційних оборотних активів, що підлягають поверненню, до сукупних активів організації.

  п.4 + п.7 + п.8/п.1

  Коефіцієнти, що характеризують ділову активність боржника

  3.1

  Рентабельність активів.

  Рентабельність активів характеризує ступінь ефективності використання майна організації, професійну кваліфікацію менеджменту підприємства і визначається у відсотках як відношення чистого прибутку (збитку) до сукупних активів організації.

  п.17/п.1

  3.2

  Норма чистого прибутку.

  Норма чистого прибутку характеризує рівень прибутковості господарської діяльності організації.

  п.17/п.14

  Таблиця 2.3.2 - Розрахунок коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність підприємства

  п / п

  Найменування показника

  Величина

  Коментарі  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  А

  У

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність боржника

  1.1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

  0,060

  0,307

  0,270

  0,218

  0,095

  0,068

  0,023

  0,052

  Значення коефіцієнта невисока і з 2 кварталу спостерігається зниження - це негативна тенденція, тому що невелика частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.

  1.2

  Коефіцієнт поточної ліквідності.

  0,365

  0,695

  0,650

  0,692

  0,524

  0,400

  0,376

  0,389

  Починаючи з 4 кварталу, спостерігається зниження значення даного коефіцієнта, тобто зменшується забезпеченість організації оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення зобов'язань.

  1.3

  Показник забезпеченості зобов'язань боржника його активами.

  1,786

  1,736

  1,855

  1,989

  2,014

  2,063

  2,093

  2,145

  Значення коефіцієнта зростає.

  1.4

  Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями.

  4,032

  3,486

  4,321

  7,118

  9,836

  7,584

  11,786

  12,807

  Значення коефіцієнта Значно зростає, знижуючись у другому кварталі. Це негативна тенденція, тому що збільшується термін за розрахунками з кредиторами.

  2

  Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість боржника

  2.1

  Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності).

  0,629

  0,612

  0,592

  0,601

  0,607

  0,607

  0,552

  0,562

  Спостерігається зниження коефіцієнта, тобто знижується частка активів забез-их собст-ими засобами.

  2.2

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

  -1,546

  -1,125

  -1,315

  -1,276

  -1,342

  -1,723

  -1,941

  -1,984

  Значення коефіцієнта негативне, починаючи з 1 кварталу,, тобто організація не забезпечена в потрібній мірі власними оборотними засобами. Це є негативною динамікою.

  2.3

  Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах.

  0,007

  0,010

  0,009

  0,011

  0,011

  0,011

  0,011

  0,011

  Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах незначна і, починаючи з 4 кварталу, не змінюється.

  2.4

  Показник відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів.

  0,161

  0,278

  0,313

  0,261

  0,269

  0,239

  0,247

  0,222

  Значення коефіцієнта незначно коливається, спостерігається тенденція до Ніжен. У цілому дебіторська заборгованість становить 1 / 8 в сукупних активах.

  3

  Коефіцієнти, що характеризують ділову активність боржника

  3.1

  Рентабельність активів.

  0,006

  -0,029

  0,046

  -0,015

  -0,019

  -0,032

  -0,028

  -0,094

  У 1 і 3 періодах рентабельність позитивна, але в інших періодах вона стає негативною, тому що підприємство зазнає збитків ..

  3.2

  Норма чистого прибутку.

  0,030

  -0,138

  0,218

  -0,191

  -0,273

  -0,334

  -0,453

  -1,745

  У 1 і 3 періодах рентабельність позитивна, але в інших періодах вона стає негативною, тому що підприємство приносить збитки.

   1. Аналіз зовнішніх умов діяльності

  п / п

  Фактори

  Коментар

  1

  Державна грошово-кредитна політика

  Підприємство мало залежно від зовнішніх джерел фінансування. Сума власних грошових коштів мала.

  2

  Особливості державного регулювання галузі

  Федеральна служба з тарифів - регулює тарифи головною телекомунікаційної компанії в Росії - Ростелеком на послуги міжміського телефонного зв'язку по всій Російській Федерації, на послуги місцевого й внутрізонового телефонного зв'язку, а міжоператорські тарифи, включаючи тарифи на ініціювання, завершення виклику, а також транзит трафіку для суттєвих операторів - Федеральне агентство зв'язку Россвязь, керуючись Адміністративним регламентом, затвердженим Наказом Міністерства інформаційних технологій і зв'язку РФ № 9 від 30 січня 2008 року.

  3

  Сезонні фактори

  Ні

  4

  Виконання державного оборонного замовлення

  Ні

  5

  Наявність мобілізаційних потужностей

  Ні

  6

  Наявність майна обмеженого обороту

  Ні

  7

  Необхідність здійснення дорогих природоохоронних заходів

  Ні

  8

  Географічне положення, економічні умови регіону, податкові умови регіону

  Вигідне географічне положення, зростання промислового виробництва, розвиток туризму та зв'язку, розвинена регіональна мережа

  9

  Торговельні обмеження, фінансове стимулювання

  Велика кількість ліцензій, частина обладнання орендована

  2.5 Аналіз внутрішніх умов діяльності

  п / п

  Фактори

  Коментар

  А

  У

  З

  1

  Основні напрямки діяльності

  Надання послуг телефонного та мобільного зв'язку, в т.ч. Інтернет; інтерактивне телебачення; побудова корпоративних мереж

  3

  Завантаження потужностей

  Завантаження потужності становить 94%

  4

  Об'єкти невиробничої сфери, витрати на їх утримання

  Ні

  5

  Основні об'єкти, не завершені будівництвом

  Ні

  6

  Перелік структурних підрозділів, схема структури управління

  Загальні збори акціонерів

  - Рада Директорів (Спостережна Рада)

  - Одноосібний виконавчий орган

  - Колегіальний виконавчий орган


  7

  Чисельність працівників, ФОП, середня заробітна плата

  Загальна чисельність працівників становила - у 2008 році 11987 осіб, у 2009 році 12192 осіб. ФОП склав в 2008 році - 130838 тис.руб., А в 2009 році - 118 356 тис.руб .. Середня заробітна плата: у 2008 році - 10915 рублів, а 2009 році - 9707 рублів

  8

  Дочірні та залежні суспільства

  Є: ТОВ «Магаляском», ТОВ «Шахтерсксвязь», ВАТ «Сахателеком», ЗАТ «АКОС» та інші

  9

  Характеристика облікової політики


  10

  Характеристика документообігу

  Надання послуг телефонного та мобільного зв'язку, в т.ч. Інтернет. Діяльність диверсифікована.

  2.6 Аналіз ринків, на яких здійснюється діяльність боржника

  Основним ринком надання послуг є територія 7 регіонів Далекого Сходу: Приморського краю, Хабаровського краю, Сахалінської області, Амурської області, Камчатської області, Магаданської області та Єврейської Автономної області.

  Споживачів, на оборот з якими доводиться не менше ніж 10% загальної виручки від продажу продукції (робіт, послуг) емітента, немає.

  За останні кілька років спостерігається стійка тенденція перевищення темпів зростання обсягу телекомунікаційного ринку ДВФО над темпами росту ВРП далекосхідних регіонів. Аналіз тенденцій та перспектив розвитку загальноросійського ринку телекомунікацій свідчить про значні можливості для розвитку телекомунікацій на Далекому Сході.

  В даний час площа ДФО (округи, найбільш віддаленого від економічного центру країни) становить 36% території Росії. У регіоні живе близько 6,5 млн. осіб або 4.6% загальної чисельності населення РФ. Далекий Схід історично переважно розвивався на основі пріоритетів геостратегічного та ресурсного характеру. в регіоні бракує половини власних (економічно доступних) енергетичних ресурсів і продовольства, що робить їх більш дорогими, ніж у середньому по Росії. Складні природні умови диктують необхідність застосування особливих технологій побудови телекомунікаційних мереж, радіорелейних ліній та супутникових систем.

  В даний час віддаленість від основних промислових центрів, а отже, істотно підвищені транспортні витрати на доставку вантажів, дефіцит палива і продовольства, несприятливі фізико-географічні умови, додаткові витрати на виробництво продукції і відтворення робочої сили об'єктивно визначають низьку конкурентоспроможність виробництва на Далекому Сході.
  Рівень життя населення території характеризується високою вартістю основних життєво важливих товарів і низьким рівнем доходу.

  Деякі регіони, в яких здійснює свою діяльність підприємство, схильні до підвищеного ризику виникнення природних стихійних лих, таких як землетруси, виверження вулканів, цунамі (Камчатка, Курильські острови, о. Сахалін), що також може чинити негативний вплив на стан основних фондів. Через низької щільності населення і відсутністю в ряді регіонів гарною транспортної інфраструктури існують ризики припинення сполучення з деякими населеними пунктами. У той же час з-за дії зазначеного фактора значущість послуг зв'язку багаторазово зростає.

  Загальний обсяг послуг зв'язку в 2009 р. склав 17417,4 млн. рублів, у тому числі населенню - 11077400000 рублів. У порівнянні з 2008 р. загальний обсяг послуг зв'язку збільшився на 2,3%, у тому числі населенню - на 3,8%.

  Частка доходів «Дальсвязи» на телекомунікаційному ринку Далекого Сходу становить 59,5%. Компанія займає 72% ринку Інтернет Далекого Сходу, 87% ринку місцевого зв'язку, 81% ринку міжміського та міжнародного зв'язку Далекого Сходу, 4% ринку стільникового зв'язку.

  На території Далекого Сходу діють 17 операторів стільникового зв'язку (включаючи їх філії), зареєстровано більше 50 операторів місцевого зв'язку, 38 провайдерів доступу в Інтернет, близько десятка компаній транкового радіозв'язку. З усіх сегментів сфери телекомунікацій на Далекому Сході найбільшу динаміку зростання показує стільниковий зв'язок та Інтернет.

  Ринок доступу до мережі Інтернет - приклад ринку з технологічної конкуренцією. З сегмента, де присутні значні бар'єри (комутований доступ, ШПД з організацією по DSL), оператори зв'язку переходять до надання послуг з використанням інших технологій, які для певного кола користувачів (юридичні особи, житлові освіти з високою щільністю споживачів) можуть бути взаємозамінними за ціною .

  Таблиця 2.6.1-Структура доходів від послуг зв'язку,%


  Послуги зв'язку, всього

  У тому числі населенню


  2008

  2009

  2008

  2009

  А

  1

  2

  3

  4

  Зв'язок, всього

  100

  100

  100

  100

  У тому числі

  поштова

  5.9

  7 .3

  3.6

  4 .3

  документальна

  7.6

  12.4

  5.7

  10.7

  міжміський та міжнародний телефонний

  9.2

  7.9

  8.1

  6.1

  міська і сільська телефонна

  11.9

  11.3

  12.3

  11.8

  проводове мовлення

  0.5

  0.3

  0.6

  0.4

  радіозв'язок, радіомовлення, телебачення і супутниковий зв'язок

  2.7

  3.5

  0.2

  0.2

  рухома електрозв'язок

  55.0

  48.9

  69.5

  66.5

  приєднання і пропуск трафіку

  7.0

  8.4

  -

  -

  Таблиця 2.6.2 - Обсяг послуг зв'язку в січні-лютому 2010 року


  Всього,

  млн.

  рублів

  Січень-лютий 2010 у% до січня-лютого 2009

  в тому числі

  населенню
  млн.

  рублів

  січень-лютий 2010 у% до

  січня-лютого 2009

  Надано послуг зв'язку, всього

  2991.7

  110.6

  1911.7

  113.5

  в тому числі електричної та радіозв'язку

  2781.2

  111.8

  1822.2

  114.2

  поштового зв'язку

  210.5

  95.7

  89.5

  1 00.3

  2.7 Аналіз активів

  Активи, які можуть бути реалізовані для відновлення платоспроможності

  Балансова вартість, млн. руб.

  Ринкова вартість, млн. руб.

  Термін експозиції, міс.

  1 Нематеріальні активи, що не беруть участі у виробничому процесі:
  Об'єкти невиробничої сфери

  -

  -

  -

  Ліквідовані основні засоби

  -

  -

  -

  Незавершене будівництво

  -

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  2573,5

  2573,5

  5

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  -

  -

  -

  2 Запаси:
  Наднормативні запаси сировини і матеріалів

  -

  -

  -

  Готова продукція і товари для перепродажу

  -

  -

  -

  Товари відвантажені

  -

  -

  -

  Дебіторська заборгованість
  -Короткострокова

  1621,9

  1621,9

  9

  -Довгострокова

  2,5

  2,5

  14

  Короткострокові фінансові вкладення

  112,4

  112,4

  6

  Разом

  4310,3

  4310,3

  34

  Грошові потоки від можливої ​​реалізації наявних активів

  Показник

  Період фінансового оздоровлення

  Разом


  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Приплив за поточними активами, в т.ч. від їх реалізації:
  - Незавершене будівництво
  - Довгострокові фінансові вкладення

  1273,5

  1300

   

   

   

   

  2573,5

  - Готова продукція для перепродажу

   

   

   

   

   

   

   

  - Дебіторська заборгованість

  924

  233

  233

  233

  2,5

   

  1625,5

  - Короткострокові фінансові вкладення

   

   

  112,4

   

   

   

  112,4

  Разом

  2197,5

  1533

  345,4

  233

  2,5

  0

  4311,4

  Приплив грошових коштів за поточними активами склав 4311,4 млн. рублів.

  2.8 Аналіз пасивів

  Аналіз пасивів проводиться з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення відновлення платоспроможності, виявлення зобов'язань, які можуть бути оскаржені або припинені, виявлення можливості проведення реструктуризації термінів виконання зобов'язань.

  Таблиця 2.8.1 - Аналіз пасивів, що відображає поділ на основний борг і пасиви

  Прострочена заборгованість

  Основний борг, млн. руб.

  Штрафи, пені, млн. руб.

  Разом

  А

  1

  2

  3

  1 черга

   

   

   

  2 черга

  106,57

  2,38

  108,95

  3 черга

   

   

   

  в т.ч. вимоги за зобов'язаннями, забезпечені заставою майна боржника

  4087,97

  43,7

  4131,67

  вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями по обов'язкових платежах

  3147,85

  1

  3148,86

  вимоги кредиторів щодо відшкодування збитків у формі упущеної вигоди, стягнення неустойки

   

   

  0

  Разом

  7342,38

  47,15

  7389,48

  Підприємство має кредиторів другої та третьої черги. Сума основного боргу становить 7342,38 млн. крб., Сума штрафів - 47,15 млн. руб. Сума основного боргу становить 7389,48 млн. крб.

  Таблиця 2.8.2 - Грошові відтоки за наявними зобов'язаннями на дату введення ФО

  Показник

  Період фінансового оздоровлення

  Разом


  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Відтік за наявними зобов'язаннями на дату введення ФО:

   

   

   

   

   

   

   

  Довгострокові зобов'язання:

   

   

   

   

   

   

   

  - Позики і кредити

   

   

   

  566,7

  1009,4

  1800,7

  3125,6

  Короткострокові зобов'язання:

   

   

   

   

   

   

   

  - Позики і кредити

  910

  918,28

  973,65

   

   

   

  2801,93

  Кредиторська заборгованість, у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

  постачальники та підрядники

  754

  208,37

   

   

   

   

  962,37

  заборгованість перед персоналом організації

  98,5

  8,07

   

   

   

   

  106,57

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  39,95

   

   

   

   

   

  39,95

  заборгованість з податків і зборів

  280,6

  72460

   

   

   

   

  353,1

  Разом

  2083,05

  1207,18

  973,65

  566,7

  1009,4

  1800,7

  7389,48

  Відтік грошових коштів за наявними на дату введення фінансового оздоровлення зобов'язаннями склав 7389,48 млн. рублів.

  2.9 Визначення ознак фіктивного банкрутства

  Назва показника

  Квартал

  Середній темп змін


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  1 До абсолютної ліквідності

  0,060

  0,307

  0,270

  0,218

  0,095

  0,068

  0,023

  0,052

   

  Темп зміни


  5,12

  0,88

  0,8

  0,43

  0,72

  0,34

  2,23

  0,976
  х

  х

  х

  х

  х


   

  2 До поточної ліквідності

  0,365

  0,695

  0,650

  0,692

  0,524

  0,400

  0,376

  0,389

   

  Темп зміни


  1,9

  0,91

  1,06

  0,76

  0,76

  0,94

  1,04

   

     х


  х

  х

  х

  х

  1,005

  3 До забезпеченості зобов'язань боржника його активами

  1,786

  1,736

  1,855

  1,989

  2,014

  2,063

  2,093

  2,145

   

  Темп зміни


  0,97

  1,07

  1,07

  1,01

  1,02

  1,01

  1,02

  1,024

   


  х  х

  х

  х

  х

   

  4 Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями

  4,032

  3,486

  4,321

  7,118

  9,836

  7,584

  11,786

  12,807

   

  Темп зміни


  0,86

  1,24

  1,65

  1,38

  0,77

  1,55

  1,09

  1,179

     х

  х

  х


  х


   
  v

  v

  v

  v

  v

  v


  (Х) відзначені ті періоди часу, в яких відбувалося погіршення більш інтенсивно, ніж у середньому по всьому анализируемому періоду. У кварталах, починаючи з третього, спостерігається погіршення по всіх аналізованих показниками. За дані періоди необхідно проаналізувати угоди боржника та дії органів управління боржника, які могли б бути причиною погіршення неплатоспроможності.

  3 РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

  3.1 Розрахунок розміру боргу, що підлягає погашенню до кінця строку фінансового оздоровлення

  Таблиця 3.1 - Розрахунок розміру боргу

  Прострочена заборгованість

  Основний борг, млн. руб.

  Штрафи, пені, млн. руб.

  Терміни задоволення, міс.

  Сума нарахованих відсотків, млн.руб.

  Разом

  1 черга

   

   

  -

  -

  -

  2 черга

  106,568

  2,3824

  6

  4,47

  113,42

  3 черга

   

   

   

   

   

  в т.ч. вимоги за зобов'язаннями, забезпечені заставою майна боржника

  4087,97

  43,7009

  за 1 до закінчення ФО

  142,80

  4274,47

  вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями по обов'язкових платежах

  3147,85

  1,00912

  за 1 до закінчення ФО

  109,96

  3258,82

  вимоги кредиторів щодо відшкодування збитків у формі упущеної вигоди, стягнення неустойки

   

   

  за 1 до закінчення ФО

   

   

  Разом

  7342,38

  47,0924

  -

  257,23

  7646,71

  Сума заборгованості з урахуванням відсотків становить 7646,71 млн. крб.

  3.2 Аналіз можливості беззбиткової діяльності за рахунок реалізації втрачених можливостей і резервів в операційній діяльності

  Таблиця 3.2.1 - Структура собівартості продукції ВАТ «Дальсвязь»

  п / п

  Статті витрат

  Значення показника, руб / руб.

  А

  1

  2

  1

  Сировина і матеріали

  0,058

  2

  Оплата праці основних робітників

  0,310

  3

  Електроенергія

  0,038

  4

  Разом виробнича собівартість

  0,406

  5

  Загальновиробничі витрати:

  0,300

  5.1

  постійні

  0,209

  5.2

  змінні

  0,091

  6

  Загальногосподарські витрати:

  0,294

  6.1

  постійні

  0,202

  6.2

  змінні

  0,092

  7

  Разом повна виробнича собівартість

  1,00

  8

  Комерційні витрати:

  0

  9

  Управлінські витрати:

  0

  10

  РАЗОМ повна собівартість на виробництво і реалізацію продукції

  1,00

  10.1

  Постійні

  0,411

  10.2

  Змінні

  0,589

  Змінні витрати підприємства становлять 1131,25 млн. рублів, постійні 789,38 млн. рублів.

  Проведемо аналіз беззбитковості підприємства. Для цього скористаємося формулами:

  (1)

  де ВМ - валова маржа,

  Вр - виручка нетто або виручка від реалізації продукції,

  - Змінні витрати

  , (2)

  де КВМ - коефіцієнт валової маржі

  , (3)

  де Пр - поріг рентабельності або точка беззбитковості,

  FV - постійні витрати

  У випадку з досліджуваним підприємством виручка становить 954,3 млн. руб., Що менше величини змінних витрат, тому крапку беззбитковості знайти неможливо. Звідси - валова маржа негативна. При сформованому положенні справ беззбиткова діяльність ВАТ «Дальсвязь» неможлива.

  Таблиця 3.3 - Прогноз обсягу продажів, млн. руб.

  Показник

  Квартал

  РАЗОМ


  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  5

  квартал

  6 квартал

  7 квартал

  8 квартал


  Виручка від реалізації, млн. руб.

  4936,23

  5133,68

  5339,03

  5552,59

  5774,69

  6005,68

  6245,91

  6495,74

  45483,54

  в тому числі ПДВ

  752,98

  783,10

  814,43

  847,00

  880,89

  916,12

  952,77

  990,88

  6938,17

  Виручка-нетто

  4183,25

  4350,58

  4524,60

  4705,58

  4893,81

  5089,56

  5293,14

  5504,87

  38545,37

  Заборгованість покупця на початок періоду


   

   

   

   

   

   

   


  Приплив грошових коштів від продажу по кварталах, руб.

  в 1-м

  4442,61

  493,62

   

   

   

   

   

   

  4936,23

  у 2-му

   

  4620,31

  513,37

   

   

   

   

   

  5133,68

  в 3-м

   

   

  4805,12

  533,90

   

   

   

   

  5339,03

  в-4-м

   

   

   

  4997,33

  555,26

   

   

   

  5552,59

  у 5-му

   

   

   

   

  5197,22

  577,47

   

   

  5774,69

  в 6-м

   

   

   

   

   

  5405,11

  600,57

   

  6005,68

  в 7-м

   

   

   

   

   

   

  5621,32

  624,59

  6245,91

  у 8-му

   

   

   

   

   

   

   

  6495,74

  6495,74

  Разом надходження грошових коштів

  4442,61

  5113,93

  5318,49

  5531,23

  5752,48

  5982,58

  6221,88

  7120,33

  45483,54

  в тому числі ПДВ

  677,69

  780,09

  811,30

  843,75

  877,50

  912,60

  949,10

  1086,15

  6938,17

  Підприємство здійснює реалізацію продукції за 90% у поточному періоді і 10% у наступному періоді. Крім того, очікується приплив від одержання дебіторської заборгованості. Всього очікується приплив у розмірі 45483,54 млн. рублів.

  Розраховуємо бюджет необхідних витрат на основні матеріали та енергію.

  Таблиця 3.4 - Бюджет витрат на основні матеріали

  Показники

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  5 квартал

  6 квартал

  7 квартал

  8 квартал

  Разом

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Прогнозна виручка

  4936,23

  5133,68

  5339,03

  5552,59

  5774,69

  6005,68

  6245,91

  6495,74

  45483,54

  Вартість сировини і матеріалів, руб / руб

  0,058

  0,058

  0,058

  0,058

  0,058

  0,058

  0,058

  0,058

   

  Вартість сировини і матеріалів на 1 руб. без ПДВ

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Сумарна вартість сировини і матеріалів, млн. руб.

  286,30

  297,75

  309,66

  322,05

  334,93

  348,33

  362,26

  376,75

  2638,05

  Технологічний запас на початок кварталу (5% від вартості на поточний квартал), млн. руб.

  586,00

  14,89

  15,48

  16,10

  16,75

  17,42

  18,11

  18,84

  703,59

  Технічний запас на кінець кварталу (5% від вартості на наступний квартал), млн. руб.

  14,89

  15,48

  16,10

  16,75

  17,42

  18,11

  18,84

  19,40

  136,99

  Вартість електроенергії на 1 руб.

  0,038

  0,038

  0,038

  0,038

  0,038

  0,038

  0,038

  0,038

   

  Сумарна вартість електроенергії, млн. руб.

  187,58

  195,08

  202,88

  211,00

  219,44

  228,22

  237,34

  246,84

   

  Необхідні витрати на сировину й матеріали та, млн. руб.

  97,23

  493,43

  513,17

  533,69

  555,04

  577,24

  600,33

  624,16

  2071,45

  в т.ч. ПДВ, тис. руб

  14,83

  75,27

  78,28

  81,41

  84,67

  88,05

  91,58

  95,21

  315,98

  Необхідні витрати на сировину і матеріали без ПДВ, тис. руб.

  82,40

  418,16

  434,89

  452,28

  470,37

  489,19

  508,76

  528,95

  1755,46

  Необхідні витрати на сировину і матеріали розраховуються наступним чином: сумарна вартість сировини і матеріалів на виробництво зменшується на вартість запасів на початок кварталу і збільшується на вартість необхідного запасу на кінець кварталу. Всього витрати складуть 1755,46 млн. крб. без урахування ПДВ.

  Таблиця 3.6 - Графік грошових виплат постачальникам

  Показник

  Квартал

  Разом:


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  Заборгованість постачальникам на початок періоду


  Оплата за матеріали по кварталах:

  Перший

  48,62

  48,62

   

   

   

   

   

   

  -97,23

  Друга

   

  246,71

  246,71

   

   

   

   

   

  493,43

  Третя

   

   

  256,58

  256,58

   

   

   

   

  513,17

  Четвертий

   

   

   

  266,85

  266,85

   

   

   

  533,69

  П'ятому

   

   

   

   

  277,52

  277,52

   

   

  555,04

  Друга

   

   

   

   

   

  288,62

  288,62

   

  577,24

  Сьома

   

   

   

   

   

   

  300,17

  300,17

  600,33

  Восьмий

   

   

   

   

   

   

   

  624,16

  624,16

  Усього виплат постачальникам

  48,62

  198,10

  503,30

  523,43

  544,37

  566,14

  588,79

  924,32

  3799,82

  в т.ч. ПДВ

  7,42

  30,22

  76,77

  79,85

  83,04

  86,36

  89,81

  141,00

  579,63

  Підприємство здійснює розрахунок з постачальниками - 50% у поточному періоді і 50% у наступному періоді. Загальний обсяг виплат постачальникам за сировину, матеріали та електроенергію складе взаверешеніі фінансового оздоровлення 3799,82 млн. крб.

  Таблиця 3.7 - Бюджет витрат на оплату праці основних робітників і загальновиробничих витрат

  Показники

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  5 квартал

  6 квартал

  7 квартал

  8 квартал

  Разом

  1 Прогнозна виручка

  4936,23

  5133,68

  5339,03

  5552,59

  5774,69

  6005,68

  6245,91

  6495,74

  45483,54

  2 Норматив витрат на оплату праці на 1 руб.

  0,31

  0,31

  0,31

  0,31

  0,31

  0,31

  0,31

  0,31

   

  3 Оплата праці виробничого персоналу (1 * 2)

  1530,23

  1591,44

  1655,10

  1721,30

  1790,15

  1861,76

  1936,23

  2013,68

  14099,90

  4 Норматив змінних загальновиробничих витрат на од.

  0,09100

  0,09100

  0,09100

  0,09100

  0,09100

  0,09100

  0,09100

  0,09100

   

  5 Змінні загальновиробничі витрати (1 * 4)

  449,20

  467,16

  485,85

  505,29

  525,50

  546,52

  568,38

  591,11

  4139,00

  6 Норматив постійних загальновиробничих витрат на од.

  0,21

  0,21

  0,21

  0,21

  0,21

  0,21

  0,21

  0,21

   

  7 Постійні загальновиробничі витрати (1 * 6)

  1031,67

  1072,94

  1115,86

  1160,49

  1206,91

  1255,19

  1305,39

  1357,61

  9506,06

  8 Сумарні загальновиробничі витрати (5 +7)

  1480,87

  1540,10

  1601,71

  1665,78

  1732,41

  1801,70

  1873,77

  1948,72

  13645,06

  9 Амортизація (квартальна)

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  2400

  10 Оплата загальновиробничих витрат (8-9)

  1180,87

  1240,10

  1301,71

  1365,78

  1432,41

  1501,70

  1573,77

  1648,72

  11245,06

  З таблиці випливає, що за час фінансового оздоровлення загальновиробничі витрати складуть 11245,06 млн. рублів.

  Таблиця 3.8 - Розрахунок прибутку та податку на прибуток

  Показник

  Величина

  1

  Виручка від реалізації без ПДВ за весь період ФО.

  38545,37

  2

  Сумарні витрат на оплату праці за весь період.

  14099,9

  3

  Загальні виробничі витрати за весь період (без амортизації)

  13645,06

  4

  Витрати на придбання сировини та матеріалів без ПДВ

  1755,46

  5

  Собівартість продукції за весь період (2 +3 +4)

  29500,42

  6

  Валовий прибуток (1-5)

  9044,95

  7

  Комерційні та адміністративні витрати

  0

  8

  Прибуток до оподаткування (6-7)

  9044,95

  9

  Податок на прибуток (20%), (в т.ч. щоквартальні виплати)

  1808,99

  10

  Прибуток після оподаткування (ПП)

  7235,96

  Після оподаткування прибуток підприємства складе 7235,96 млн. крб.

  Таблиця 3.9 - Бюджет грошових надходжень і витрат, млн. руб

  Показники

  квартал


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  РАЗОМ

  Грошові кошти на початок періоду, млн. руб.

  136,98

  705,83

  1514,07

  2111,77

  2742,42

  3407,34

  4107,90

  4845,54


  Надходження грошових коштів - всього, млн. руб.

  4442,61

  5113,93

  5318,49

  5531,23

  5752,48

  5982,58

  6221,88

  7120,33

  45483,54

  в тому числі:

  0

  - Від споживачів продукції, млн. руб.

  4442,61

  5113,93

  5318,49

  5531,23

  5752,48

  5982,58

  6221,88

  7120,33

  45483,54

  Витрачання коштів - все, млнс. руб.

  3873,76

  4305,69

  4720,80

  4900,58

  5087,56

  5282,02

  5484,25

  6058,05

  39712,71

  в тому числі:


  - Основні матеріали, млн. руб.

  48,62

  198,10

  503,30

  523,43

  544,37

  566,14

  588,79

  924,32

  3799,82

  - Оплата праці основного персоналу і загальновиробничі витрати, млн. руб.

  3011,10

  3131,54

  3256,81

  3387,08

  3522,56

  3663,46

  3810,00

  3962,40

  27744,96

  - ПДВ, млн. руб.

  685,10

  749,87

  734,52

  763,90

  794,46

  826,24

  859,29

  945,15

  6358,53

  - Податок на прибуток, млн. руб.

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  1808,99

  Залишок, дефіцит грошових коштів, тис. руб.

  705,83

  1514,07

  2111,77

  2742,42

  3407,34

  4107,90

  4845,54

  5907,82

  5907,82

  За даними таблиці 3.9 видно, що в результаті виконання виробничої програми підприємством може бути накопичено 5907,82 млн. крб. для розрахунку за боргами. До кінця проведення фінансового аналізу необхідно покрити борг з урахуванням відсотків у сумі 7646,71 млн. руб. Накопичених коштів явно недостатньо. Підприємству не вистачає 1738,89 млн. крб. У ВАТ «Дальсвязь» є акції дочірніх і залежних підприємств. Так як підприємство може надалі вести свою діяльність на ринку, їй необхідно розплатитися за всіма боргами. Пропонується варіант продажу акцій дочірніх підприємств і залежних підприємств. Сума від продажу і покриє борг, що залишився.

  Таблиця 3.10 - Продаж дочірніх підприємств і акцій залежних товариств, млн. руб.

  Назва компанії

  Частка в статутному капіталі,%

  Ціна продажу

  Термін реалізації, міс.

  Ринкова вартість на дату продажу

  Витрати на реалізацію

  Разом ден. коштів від продажу

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ТОВ "Бездротові Інформаційні Технології"

  100

  430,569

  6

  430,569

  0,20

  430,369

  ТОВ "Шахтерсксвязь"

  100

  467,560

  7

  467,56

  0,28

  467,280

  ТОВ "Інтердальтелеком"

  100

  420,890

  4

  420,89

  0,27

  420,620

  ТОВ "Сахателеком"

  100

  650,870

  7

  650,87

  0,27

  650,600

  ЗАТ "Акос"

  94,45

  375,456

  5

  375,46

  0,15

  375,306

  Російсько-американське Товариство з Обмеженою Відповідальністю "сп Магаляском"

  50

  9,009

  3

  9,009

  0,09

  8,919

  ТОВ "Камаляском"

  50

  9,231

  3

  9,231

  0,095

  9,136

  ЗАТ "Транксіком"

  25

  6,679

  3

  6,679

  0,06

  6,619

  ВАТ "Імперіал"

  19,6

  5,461

  2

  5,461

  0,05

  5,411

  ТОВ "Центр Юридичної Допомоги"

  14,28

  4,200

  2

  4,2

  0,054

  4,146

  ЗАТ Російська Документальна Електрозв'язок "Ростелеграф"

  13,7

  2,900

  2

  2,900

  0,04

  2,860

  "Биробиджанский Торгова Компанія"

  10

  1,930

  2

  1,930

  0,046

  1,884

  ВАТ "Телекомунікації СЕЗ Знахідка"

  8,47

  1,800

  2

  1,800

  0,046

  1,754

  Разом:

   

  2386,554

  -

  2386,554

  1,651

  2384,903

  Таблиця 3.11 - Притоки грошових коштів від продажу активів

  Назва компанії

  1

  2

  3

  4

  Разом ден. коштів від продажу

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  ТОВ "Бездротові Інформаційні Технології"  430,369


  430,369

  ТОВ "Шахтерсксвязь"
  467,280

  467,280

  ТОВ "Інтердальтелеком"


  420,620  420,620

  ТОВ "Сахателеком"
  650,600

  650,600

  ЗАТ "Акос"  375,306


  375,306

  Російсько-американське Товариство з Обмеженою Відповідальністю "сп Магаляском"


  8,919  8,919

  ТОВ "Камаляском"


  9,136  9,136

  ЗАТ "Транксіком"


  6,619  6,619

  ВАТ "Імперіал"

  5,411
  5,411

  ТОВ "Центр Юридичної Допомоги"

  4,146
  4,146

  ЗАТ Російська Документальна Електрозв'язок "Ростелеграф"

  2,860
  2,860

  "Биробиджанский Торгова Компанія"

  1,884
  1,884

  ВАТ "Телекомунікації СЕЗ Знахідка"

  1,754
  1,754

  Разом:

  16,05489

  445,29367

  1272,9549

  1117,88

  2384,903

  Тепер на ці суми скорегуємо бюджету грошових надходжень і витрат, так як планується, що гроші від продажу надійдуть вчасно.

  Таблиця 3.12 - Скоригований бюджету грошових надходжень і витрат, млн. руб.

  Показники

  квартал


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  РАЗОМ

  Грошові кошти на початок періоду, млн. руб.

  136,98

  705,83

  1514,07

  2111,77

  2742,42

  3407,34

  4107,90

  4845,54


  Надходження грошових коштів - всього, млн. руб.

  4459,13

  5560,26

  6592,71

  6650,21

  5752,48

  5982,58

  6221,88

  7120,33

  45483,54

  в тому числі:

  0

  - Від споживачів продукції, млн. руб.

  4442,61

  5113,93

  5318,49

  5531,23

  5752,48

  5982,58

  6221,88

  7120,33

  45483,54

  від реалізації акцій

  16,05

  445,29

  1272,95

  1117,88


  Витрачання коштів - все, млнс. руб.

  3873,76

  4305,69

  4720,80

  4900,58

  5087,56

  5282,02

  5484,25

  6058,05

  39712,71

  в тому числі:


  - Основні матеріали, млн. руб.

  48,62

  198,10

  503,30

  523,43

  544,37

  566,14

  588,79

  924,32

  3799,82

  - Оплата праці основного персоналу і загальновиробничі витрати, млн. руб.

  3011,10

  3131,54

  3256,81

  3387,08

  3522,56

  3663,46

  3810,00

  3962,40

  27744,96

  - ПДВ, млн. руб.

  685,10

  749,87

  734,52

  763,90

  794,46

  826,24

  859,29

  945,15

  6358,53

  - Податок на прибуток, млн. руб.

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  226,12

  1808,99

  Судові витрати, млн. руб

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  0,4

  Залишок, дефіцит грошових коштів, тис. руб.

  721,88

  1975,42

  3846,07

  5594,60

  6259,52

  6960,08

  7697,72

  8760,00

  8760,00

  Таким чином, з урахуванням реалізованих акцій дочірніх і залежних підприємств отримали 8760 млн. руб., І ця сума покриває борги підприємства. При цьому у ВАТ «Дальсвязь» залишаються грошові кошти після завершення фінансового оздоровлення в розмірі 1113,3 млн. руб.

  Таблиця 3.10 - Графік погашення заборгованості, млн. руб.

  Черга кредиторів

  квартал


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  Разом

  Перший


  Друга

  113,42
  113,42

  3.1


  2583,89

  1690,58


  4274,47

  3.2  2155,49

  1103,33

  3258,82

  3.3


  РАЗОМ

  113,42

  2583,89

  3846,07

  1103,33

  7646,7 0

  Судячи з графіком, підприємство розрахується з заборгованістю кредиторам другої черги в перший квартал, із заборгованістю кредиторам третьої черги розрахується протягом наступних трьох кварталів. За даними розрахунків підтвердилася доцільність введення процедури фінансового оздоровлення на підприємстві.

  ВИСНОВОК

  Фінансове оздоровлення є оздоровчою процедурою, яка застосовується до боржника, має можливість протягом певного часу задовольнити вимоги кредиторів самостійно, без втручання сторонніх арбітражних керуючих.

  Строк фінансового оздоровлення - не більше двох років.

  Питання про введення фінансового оздоровлення вирішується на першому засіданні Арбітражного суду у справі про банкрутство, що проводиться після закінчення спостереження.

  У ВАТ «Дальсвязь» вдалося відновити платоспроможність і розрахуватися по боргах за допомогою операційної діяльності та залучення грошових коштів від продажу акцій дочірніх і залежних підприємств.

  За підсумками аналізу можна зробити висновок, що причин неплатоспроможності стали негативна чистий прибуток, велика заборгованість перед кредиторами другої та третьої черги до вимог за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів, з вимогами по обов'язкових платежах у формі упущеної вигоди в розмірі 7342,38 млн. крб. , з них 49, 07 млн. руб. становлять штрафи.

  У результаті цього підприємством може бути накопичено 5907,82 млн. крб. для розрахунку за боргами. До кінця проведення фінансового аналізу необхідно покрити борг з урахуванням відсотків у сумі 7646,71 млн. крб. Це означає, що підприємству не вдається відновити платоспроможність тільки за допомогою операційної діяльності. Тому було визнано доцільним продати частки в статутних капіталах дочірніх підприємств, акцій залежних підприємств. У результаті ВАТ «Дальсвязь» не тільки розплатиться з боргами, а й зможе надалі функціонувати на ринку.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Кован С.Є., Мерзлова В.В. Практикум з фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств / - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 208 с.

  2. Методичні рекомендації щодо складання плану фінансового оздоровлення № 57/134 від 25.04.2007г.

  3. Постанова Уряду Російської Федерації від 25.07.2003 року № 367 «Про затвердження правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу».

  4. Постанова Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2004 р. № 855 «Про затвердження Тимчасових правил перевірки арбітражним керуючим наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства».

  5. Савицька Л. А. Аналіз господарської діяльності підприємств. / 4 изд.-М.: Фінанси і статистика, 1999.-708 с.

  6. Чернікова, Ю.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика / Ю.В. Чернікова, Б.Г. Юн, В.В. Григор'єв. - М.: Справа, 2005. - 616с.

  7. Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство)" від 26.10.2002 № 127-ФЗ.

  Додаток А

  Бухгалтерський баланс (млн. крб.)

  Групи статей балансу

  Звітні періоди


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  I. Необоротні активи Нематеріальні активи

  65

  119

  104

  104

  96

  93

  87

  84

  Основні засоби

  8 324 258

  7 905 128

  8 300 166

  7 810 578

  7 658 278

  9 141 129

  9 058 554

  9 075 942

  Капітальні вкладення

  496 898

  887 653

  712 599

  1 108 837

  1 497 869

  950 257

  1 177 544

  1 595 347

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  1 189

  1 075

   

   

   

   

   

   

  Довгострокові фінансові вкладення

  370 019

  2 606 540

  2 571 014

  2 571 719

  2 571 729

  2 572 624

  2 573 508

  2 573 508

  в тому числі: інвестиції в дочірні суспільства

  252 698

  2 552 541

  2 564 460

  2 565 165

  2 565 175

  2 566 075

  2 566 959

  2 566 959

  інвестиції в залежні суспільства

  369

  78

  39

  39

  39

  39

  39

  39

  інвестиції в інші організації

  53 827

  53 827

  6 421

  6 421

  6 413

  6 416

  6 416

  6 416

  інші довгострокові фінансові вкладення

  63 125

  94

  94

  94

  102

  94

  94

  94

  Відкладені податкові активи

  115 837

  89 105

  160 951

  141 953

  128 537

  129 392

  86 967

  86 967

  Інші необоротні активи

  3 421 510

  1 246 056

  1 249 093

  1 388 981

  1 681 816

  1 584 294

  1 869 828

  1 932 345

  Разом у розділі I

  12 729 776

  12 735 676

  12 993 927

  13 022 172

  13 538 325

  14 377 789

  14 766 488

  15 258 798

  II.ОБОРОТНИЕ АКТИВИ Запаси

  412 683

  410 241

  375 600

  457 580

  509 627

  436 036

  656 324

  676 975

  в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

  351 868

  360 872

  334 690

  430 515

  481 617

  406 070

  561 142

  585 995

  витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)

  3 735

  92

   

   

   

   

  4 327

   

  готова продукція і товари для перепродажу

  6 668

  7 462

  3 103

  2 395

  2 327

  2 228

  2 001

  1 876

  витрати майбутніх періодів

  49 733

  40 845

  36 730

  24 670

  25 683

  27 738

  88 854

  89 104

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  317 149

  224 205

  148 409

  126 077

  116 832

  129 447

  76 092

  57 853

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  27 557

  21 979

  13 727

  8 625

  6 608

  4 955

  3 006

  2 572

  аванси видані

   

   

   

   

   

   

   

   

  інші дебітори

  27 274

  21 893

  13 684

  8 597

  6 588

  4 942

  3 006

  3 006

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  1 164 100

  1 209 583

  1 290 106

  1 467 895

  1 700 314

  1 521 827

  1 785 220

  1 621 932

  в тому числі: покупці та замовники

  941 970

  923 606

  958 524

  1 053 686

  1 206 702

  1 100 704

  1 269 820

  1 206 346

  аванси видані

  110 341

  185 179

  84 613

  192 054

  293 468

  143 554

  275 790

  275 790

  інші дебітори

  111 789

  100 798

  246 969

  222 155

  200 144

  277 569

  239 610

  239 610

  Короткострокові фінансові вкладення

  55 262

  775 541

  774 596

  34 828

  34 828

  34 828

  34 828

  112 428

  Грошові кошти

  173 287

  181 381

  144 650

  638 722

  339 699

  277 113

  83 270

  136 982

  Разом по розділу II

  2 150 253

  2 824 360

  2 747 493

  2 735 146

  2 708 291

  2 404 609

  2 640 468

  2 609 164

  БАЛАНС (сума рядків 190 +290)

  14 880 029

  15 560 036

  15 741 420

  15 757 318

  16 246 616

  16 782 398

  17 406 956

  17 867 962

  III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ Статутний капітал

  2 535 006

  2 535 006

  2 535 006

  2 535 006

  2 535 006

  2 535 006

  2 535 006

  2 535 006

  Додатковий капітал

  628 637

  625 148

  611 128

  602 372

  600 345

  582 654

  579 374

  579 168

  Резервний капітал

  126 751

  126 751

  126 751

  126 751

  126 751

  126 751

  126 751

  126 751

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

  1 763 621

  2 378 066

  2 392 081

  3 100 332

  3 102 360

  3 120 050

  4 471 750

  6 098 908

  Нерозподілений прибуток (збиток) звітного року

  760 734

  691 486

  873 672

  862 482

  1 300 612

  1 735 605

  1 071 720

  1 071 720

  Разом у розділі III

  5 814 749

  6 356 457

  6 538 638

  7 226 943

  7 665 074

  8 100 066

  8 784 601

  9 339 833

  IV. Довгострокові зобов'язання Кредити і позики

  3 200 000

  4 855 000

  4 405 000

  4 292 083

  3 629 167

  3 166 250

  2 831 719

  3 125 597

  в тому числі: кредити

   

  1 955 000

  1 955 000

  2 292 083

  1 629 167

  1 466 250

  2 300 793

  2 300 793

  позики

  3 200 000

  2 900 000

  2 450 000

  2 000 000

  2 000 000

  1 700 000

  530 926

  530 926

  Відкладені податкові зобов'язання

  289 880

  346 671

  344 288

  349 257

  338 265

  392 661

  346 109

  353 142

  Інші довгострокові зобов'язання

  829 975

  556 947

  305 748

  164 057

  98 884

  39 057

  20 566

  12 663

  Разом у розділі IV

  4 319 855

  5 758 618

  5 055 036

  4 805 397

  4 066 316

  3 597 968

  3 198 394

  3 491 402

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кредити і позики

  2 278 919

  1 393 671

  1 782 424

  1 083 138

  1 810 179

  2 509 331

  2 666 535

  2 754 838

  в тому числі: кредити

   

  772 712

  1 011 696

  164 319

  827 235

  1 440 620

  652 955

  652 955

  позики

  2 278 919

  620 959

  770 728

  918 819

  982 944

  1 068 711

  2 013 580

  2 013 580

  Кредиторська заборгованість,

  1 511 544

  1 554 127

  1 583 491

  1 805 214

  2 053 267

  2 028 074

  1 932 730

  1 848 802

  в тому числі: постачальники і підрядчики

  975 688

  883 048

  935 486

  921 619

  1 162 244

  1 159 798

  1 000 462

  962 370

  аванси отримані

  283 590

  201 594

  261 052

  230 714

  198 174

  240 163

  220 436

  209 139

  заборгованість перед персоналом організації

  63 376

  77 670

  44 825

  95 222

  94 237

  65 524

  118 356

  106 568

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  30 221

  38 486

  29 067

  48 796

  45 539

  41 462

  46 905

  39 951

  заборгованість з податків і зборів

  78 712

  69 047

  99 809

  283 518

  328 230

  277 078

  365 223

  353 060

  інші кредитори

  79 957

  284 282

  213 252

  225 345

  224 843

  244 049

  181 348

  181 348

  Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

  24 088

  173 933

  34 879

  208 314

  95 426

  51 141

  472 701

  205 698

  Доходи майбутніх періодів

  59 349

  58 078

  55 952

  55 766

  53 189

  52 058

  51 041

  49 540

  Резерви майбутніх витрат

  331 459

  244 423

  336 516

  248 065

  186 219

  383 655

  274 367

  167 265

  Інші короткострокові зобов'язання

  540 066

  20 729

  354 484

  324 481

  316 946

  60 105

  26 587

  10 584

  Разом у розділі V

  4 745 425

  3 444 961

  4 147 746

  3 724 978

  4 515 226

  5 084 364

  5 423 961

  5 036 727

  БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)

  14 880 029

  15 560 036

  15 741 420

  15 757 318

  16 246 616

  16 782 398

  17 406 956

  17 406 956

  Додаток Б

  Звіт про прибутки та збитки (млн. крб.)

  Показник

  Звітні періоди


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  2 009 218

  2 203 165

  2 090 802

  1241660

  1110408

  1 600 850

  1 086 585

  954 295

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  -2 838 422

  -2 299 113

  -1 707 640

  -1002363

  -1050653

  -1 907 746

  -1 293 456

  -1 920 626

  Прибуток (збиток) від продажу

  -829 204

  -95 948

  383 162

  239 297

  59 755

  -306 896

  -206 871

  -966 331

  II. ІНШІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ Відсотки до отримання

  73 673

  75 649

  89 489

  9237

  68078

  6 088

  59 017

  25 887

  Відсотки до сплати

  -492 055

  -509 342

  -369 143  -258 109

  -262 578

  -242 486

  Доходи від участі в інших організаціях

  28 964

  1 931

  719

  54167

  28964


  82

  1 931

  Інші доходи

  726 540

  406 035

  179 855  208 066

  145 377

  144 491

  Інші витрати

  -696 658

  -1 430 061

  -1 287 494

  -599341

  -536064

  -317 445

  -350 469

  -1 044 896

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  -1 188 740

  -1 551 736

  -1 003 412

  -296 640

  -379 267

  -668 296

  -615 442

  -2 081 404

  Витрати з податку на прибуток

  -237 748

  -310 347

  -200 682

  -59 328

  -75 853

  -133 659

  -123 088

  -416 281

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  -950 992

  -1 241 389

  -802 730

  -237 312

  -303 414

  -534 637

  -492 354

  -1 665 123


  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  370.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Фінансове оздоровлення підприємства на прикладі ВАТ У УППО
  Аналіз та оцінка керівництва ВАТ Дальсвязь у м Райчихінськ
  Банкрутство та фінансове оздоровлення організації
  Реструктуризація та фінансове оздоровлення підприємств
  Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на прикладі ВАТ Дальсвязь
  Фінансове оздоровлення як пасивна оздоровча процедура
  Фінансове планування у ВАТ Белкард
  Фінансове бізнес планування на підприємстві ВАТ Уралеластотехніка
  Фінансове бізнес планування на підприємстві ВАТ Уралеластотехніка
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru