Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

Контрольна робота

з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»

Лубни 2008 рік

1. Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору. Умови реєстрації суб’єкта малого підприємництва

Діяльність громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та самостійно обрали спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом придбання патенту, до набрання чинності спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності регулюється IV розділом Декрету з урахуванням положень п. 9.12 ст. 9 Закону N 889.

Платником фіксованого податку відповідно до статті 14 Декрету є фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках, сплачуючи згідно з чинним законодавством ринковий збір, і самостійно обрала відповідний спосіб оподаткування доходів від здійснення діяльності при додержанні певних умов, а саме: кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником фіксованого податку, не перевищує п'яти; валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119000 грн.).

Для того щоб отримати патент, платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка обов'язково має містити: інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності, оскільки розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі (ринку); перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, та їхні ідентифікаційні номери; інформацію про доходи суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів. Подається також документ, що засвідчує сплату фіксованого податку в розмірі, встановленому відповідною місцевою радою для самостійного здійснення діяльності, або в розмірі, збільшеному на 50 % за кожну особу, зазначену у заяві, у разі залучення до підприємницької діяльності найманих працівників чи членів сім'ї.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у заяві, несе платник податку відповідно до законодавства України. Для зазначення в заяві розміру одержаного валового доходу такий платник податку повинен вести особистий облік доходів у зручній для нього формі.

Патент про сплату фіксованого податку податковий орган зобов'язаний видати протягом трьох робочих днів.

На підставі цієї заяви у порядку та за формою, затвердженими наказом ДПА України «Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення» від 25.03.98 р. № 137 (зареєстровано в Мін'юсті України 25.03.98 р. за № 196/2636, зі змінами та доповненнями), заповнюється патент, в якому зазначаються сума фіксованої плати та місце здійснення підприємницької діяльності фізичною особою. Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі продовження терміну дії патенту на зворотному боці оригіналу патенту за підписом керівника, а в разі його відсутності – заступника керівника державної податкової інспекції, що видала патент, робиться відповідна відмітка на підставі документа про сплату фіксованого податку.

Розмір фіксованого податку, який встановлює відповідна місцева рада залежно від територіального розташування місця торгівлі, не може бути меншим ніж 20 грн. та більшим ніж 100 грн. за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

У разі коли платник фіксованого податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням праці найманих осіб або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку, встановлений місцевою радою для самостійного здійснення ним підприємницької діяльності, збільшується для такого платника податку на 50 % за кожну особу, оскільки наймані працівники розширюють базу оподаткування такого платника податку.

Громадянин за бажанням може придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України. Для одержання такого патенту фіксований податок встановлено в розмірі 100 грн. на місяць.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Платникам фіксованого податку, особливо тим, які придбають патенти щомісяця, слід пам'ятати, що заяву (із зазначенням, зокрема, доходу платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців, що передують місяцю придбання (продовження) патенту) для своєчасного отримання патенту або продовження терміну його дії, а також документ про сплату фіксованого податку необхідно подати податковому органу завчасно, оскільки здійснення підприємницької діяльності без патенту тягне за собою адміністративну відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення терміну його дії, якщо:

- за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесено до патенту. У цьому випадку громадянин-підприємець позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесено до патенту;

- платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку громадянин-підприємець притягається до відповідальності згідно із законодавством України.

2. Розрахункова частина

ТОВ «Базис» інд. код 19468038, юридична адреса м. Харків, вул. Пушкінська, 12. Податкова адміністрація Київського району.

Підприємство займається виробничою й торговельною діяльністю, є платником єдиного податку по ставці 6%.

Середня чисельність працюючих за календарний рік складає 15 осіб.

Для забезпечення необхідної деталізації, виходячи із призначення рахунків , на даному умовному підприємстві необхідно до спрощеного плану рахунків ввести субрахунки із зазначенням їхнього коду або умовної позначки.

Код рахунку

Найменування рахунку

Найменування субрахунку

Дебет

Кредит

10

Основні засоби


31200


13

Знос необоротних активів6500

20

Виробничі запаси

Сировина і матеріали

5200
МШП23

Виробництво


8450


26

Готова продукція

Готова продукція

Товари30

Каса


1300


31

Рахунки в банках


19500


40

Власний капітал45500

64

Розрахунки за податками і платежами

Розрахунки по ПДВ


650Податкові зобов’язання

по ПДВ

Податковий кредит по ПДВ

Розрахунки єдиного податку

Розрахунки податку з доходів фізичних осіб


260Розрахунки пенсійного забезпечення


120Розрахунки зі страхування щодо тимчасової втрати працездатності


110Розрахунки зі страхування на випадок безробіття


100

66

Розрахунки з оплати праці2010

44

Нерозподілені прибутки10400


Баланс


65650

65650

Перелік господарських операцій за січень 2008 р.

Дата

Зміст операції

Сума, грн.

Регістри обліку

Кореспонденція рахунків

Книга доходів

дебет

кредит

графа

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

08.01

Оприбутковано матеріали від постачальника

2000


20

6808.01

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ64/ПДВ

6809.01

Оплачено отримані матеріали68

31111.01

Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

500


84

2011.01

Списано до складу витрат на виробництво вартість матеріалів

500


23

8412.01

Оприбутковано на склад готову продукцію

2300


26

2313.01

Відображено реалізацію офісних меблів (основних засобів)

3200


37

7013.01

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ у складі вартості реалізованих офісних меблів70

6413.01

Списано залишкову вартість реалізованих офісних меблів до складу витрат періоду

1100


85

1013.01

Віднесено залишкову вартість офісних меблів на фінансові результати діяльності79

8513.01

Списано суму нарахованого зносу реалізованих основних засобів

8000


13

1013.01

Списано дохід від реалізації офісних меблів70

7914.01

Отримано оплату за реалізовані офісні меблі31

3715.01

Оприбутковано МШП

120


20

6815.01

Відпущено МШП зі складу для виробництва

120


84

2015.01

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ у складі вартості отриманих МШП64

6815.01

Списано вартість використаних МШП до складу витрат на виробництво

120


23

8417.01

Сплачено за придбані МШП68

3118.01

Оприбутковано від постачальника комп’ютер

4500


15

6818.01

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ64

681

2

3

4

5

6

7

8

18.01

19.01

Зараховано комп’ютер до складу основних засобів10

15
Оплачено придбаний об’єкт основних засобів68

3121.01

Оприбутковано товар від постачальника

10000


26

6821.01

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ у складі вартості отриманого товару64

6822.01

Перераховано кошти за товар68

3123.01

Отримано попередню оплату за товари

12500


31

3723.01

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ у складі отриманої попередньої оплати за товари64/643

64/ПДВ24.01

Реалізовано товари покупцю на всю суму передоплати37

7024.01

Списано суму податкового зобов’язання по ПДВ70

64/64324.01

Списано облікову вартість реалізованого товару

10000


84

79

26

8424.01

Списано дохід від реалізації товару70

7925.01

Реалізовано готову продукцію покупцю

4600


37

7025.01

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ у складі вартості відвантаженої готової продукції70

6426.01

Отримано оплату за відвантажену готову продукцію

4600


31

3726.01

Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції

2300


79

2626.01

Списано дохід від реалізації готової продукції70

7927.01

Оприбутковано товар для реалізації за договором посередництва

9300


02428.01

Отримано попередню оплату від покупця за товар за договором доручення

9300


31

3728.01

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ у складі отриманої попередньої оплати64/643

64/ПДВ29.01

Відвантажено товар за договором доручення покупцю

9300


37

7029.01

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань по ПДВ у складі вартості відвантаженого товару70

64/64329.01

Списана з обліку вартість реалізованого покупцю товару за договором доручення02429.01

Відображено заборгованість перед продавцем за реалізований товар за договором доручення

7750


70

6829.01

Відображено право на податковий кредит по ПДВ у складі вартості реалізованого товару64

6829.01

Перераховано кошти продавцю від реалізації товару за договором доручення68

3129.01

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ у складі вартості реалізованого товару за договором доручення64

64429.01

Відображено реалізацію послуг за договором доручення (5% від суми договору)37

7029.01

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ у складі вартості реалізованих послуг70

6430.01

Отримано винагороду за виконання посередницьких послуг31

3730.01

Списано доход від реалізації послуг за договором доручення70

7930.01

Отримано аудиторські послуги

500


84

6830.01

Списано вартість аудиторських послуг на фінансові результати діяльності

500


79

8430.01

Відображено суму податкового кредиту у складі вартості аудиторських послуг64

6830.01

Перераховано кошти за аудиторські послуги68

3131.01

Відображено нарахування заробітної плати працівникам підприємства

7800


84

66
31.01

Списано до складу витрат на виробництво витрати на оплату праці виробничих робітників

6500


23

8431.01

Списано на фінансові результати витрати на оплату праці адміністративно-упралінського персоналу

1300


79

8431.01

Нараховано на фонд оплати праці збори до Пенсійного фонду (33,2%)84

64/ПДВ31.01

Нараховано на фонд оплати праці збори до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,5%)84

6431.01

Нараховано на фонд оплати праці збори до Фонду сприяння зайнятості населення (1,3%)84

6431.01

Нараховано на фонд оплати праці збори до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (1,0%)84

6431.01

Утримано із заробітної плати суму податку з доходів фізичних осіб

1015


66

6431.01

Утримано із заробітної плати суму внесків до Пенсійного фонду (2%)

1560


66

6431.01

Утримано із заробітної плати суму внесків до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1%)

780


66

6431.01

Утримано із заробітної плати суму внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (0,5%)

390


66

6431.01

Отримано кошти в банку на виплату заробітної плати30

3131.01

Виплачено заробітну плату66

3031.01

Перераховано податок з доходів фізичних осіб64

3131.01


Перераховано внески до Пенсійного фонду64

3131.01

Перераховано внески до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності64

3131.01

Перераховано внески до Фонду сприяння зайнятості населення64

3131.01

Перераховано внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві64

3131.01

Нараховано суму амортизації основних засобів і нематеріальних активів

250


84

1331.01

Нараховано єдиний податок за звітний місяць84

79

64

8431.01

Сплачено єдиний податок авансом за лютий 2008 р.64

3131.01

Списано фінансовий результат за звітний місяць79

44Використана література

 1. Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу. - К.: Знання, 2007.

 2. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. - К.: Центр учбової літератури, 2008.

 3. Актуальні питання формування облікової політики малих підприємствах //Бухгалтерський облік і аудит № 11, 2008, с. 10-14.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
  104.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Податок на промисел спеціальний торговий патент фіксований сільськогосподарський податок
  Єдиний податок фіксований податок
  Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян які займаються підприємницькою діяльністю
  Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян які займаються підприємницькою діяльністю
  Порушення патенту Економічні наслідки порушення патенту
  Митний контроль над обчисленням і сплатою митних платежів
  Контроль податкових служб за обчисленням і сплатою податків з фізичних осіб
  Оцінка доцільності отримання патенту
  Договір про передачу патенту
© Усі права захищені
написати до нас