Формування конкурсної маси підприємства розрахунок заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Московський університет економіки, статистики та інформатики (МЕСІ)
Бєлгородський філія

Кафедра менеджменту і маркетингу

Контрольна робота

з дисципліни «Теорія антикризового управління підприємством»

Варіант № 4.
Виконала Студентка гр. Змм -41
Білгород -2008

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ
1.Дать складання останнього звітного бухгалтерського балансу - 1 квітня поточного року.
2.Дати рішення арбітражного суду про визнання підприємства банкрутом вказана в таблиці 1.
3.Дати проведення інвентаризації майна та зобов'язань представлена ​​в таблиці 1.
4.Ставка податку на прибуток наведена в таблиці 1. По інших податках і відрахуваннях у позабюджетні фонди ставки відповідають рівню на момент виконання курсової роботи.
5.Індекс інфляції, застосовуваний для індексації вартості основних фондів та іншого майна при їх реалізації з метою визначення оподатковуваного прибутку, встановлений на дату проведення інвентаризації, зазначений в таблиці 1.

Таблиця 1

Варіант
Витрати на проведення конкурсного виробництва
Середня ставка прибуткового податку
Дата звільнення персоналу
Індекс інфляції,%
Ставка податку на прибуток,%
Дата інвентаризації
Дата рішення суду
4
350
5
1.06
105
35
01.06
18.05
Активи підприємства
Таблиця 2 Склад активів, встановлений в процесі інвентаризації

пп
Найменування активів
Кількість
Первонач.ст-ть одиниці, тис.руб
Знос
Ринково.
ст-ть одиниці, тис.руб
Прим.
1
2
3
4
5
6
7
1
Нематеріальні активи
1.1
Патент
1
400
10
1.2
Ліцензія
2
600
50
1.3
Товарний знак
1
1200
80
2
Основні фонди
2.1
Земельна ділянка
-
4300
-
4300
Оренда
2.1
1
14000
15
25000
2.3
Будівля адміністрації
1
8600
20
3000
2.4
1
1200
80
800
2.5
Будівля цеху 1
1
1500
100
800
2.6
Будівля цеху 2
1
960
20
220
2.7
Будівля цеху 3
1
27500
5
40000
2.8
Склад-ангар
1
9760
36
3000
Обс.гор.
2.9
Житловий будинок
2.10
Котельня
2.11
Очисні споруди
1
6300
20
-
Обс.гор.
2.12
Верстати металорізальні
181
42
41
26
2.13
Ковальсько-прес. обладнання.
32
562,5
30
125,0
2.14
Автомобіль вантажний
6
370
28
150
2.15
Автомобіль легковий
2
300
16
150
3
Вироб. запаси
3.1
Сировина А
2950
2000
3.2
Матеріал Б
700
300
3.3
Матеріал У
880
120
3.4
Матеріал Г
200
600
3.5
Готова продукція
3600
500
4
Інші
4.1
ПДВ по придбаних цінностях
1950
-
4.2
Грошові кошти
60
60
4.3
Цінні папери
330
300
У процесі інвентаризації встановлено, що 17 травня поточного року приватному підприємству "Фантом" у погашення кредиторської заборгованості в сумі 5000 тис. руб. за маркетингові дослідження передано будівлю торгового центру, що раніше належав підприємству-банкруту, балансовою вартістю 4000 тис. крб., ринковою вартістю 20000 тис. руб., зносом 5%.

Таблиця 3 Дебіторська заборгованість по продукції відвантаженої
№ пп
Дебітор
Собівартість відвантаженої продукції, тис. руб.
Виручка від реалізації, тис. крб.
1
2
3
4
1
Підприємство «Бета»
40000
3000
2
Підприємство «Гамма»
2000
4800
3
Підприємство «Дельта»
8600
-
4
Підприємство «Епсілон»
4900
-
5
Підприємство «Омега»
3200
4500
6
Підприємство «Альфа»
900
-
Продукція підприємства-банкрута обкладається податком на додану вартість. Інших непрямих податків немає.
Пасиви підприємства
Таблиця 4 Капітал і резерви
Акціонери підприємства
Юридичні особи
Фізичні особи
ВАТ «Глобус»
ТОВ «Бізон»
Іванов
Сидоров
Петров
Варіант
4
8 000
600
-
300
2 000
Номінальна вартість однієї акції - 1000 руб. Весь статутний капітал сплачений.
Зобов'язання підприємства
Таблиця 5 Дані про чисельність і середню зарплату на дату звільнення персоналу
Показник
Варіант
4
1. Чисельність персоналу, чол.
315
2. Середньомісячна зарплата працівника, крб.
2600

Заборгованість по оплаті праці на дату складання балансу відсутня. З цієї дати заробітна плата персоналу не виплачувалася.
Таблиця 6 Заборгованість за банківським кредитом
Умови кредитних договорів
Варіант
4
Договір К1 з кім. банком «Ікс»
1.1Сумма кредиту, тис. руб.
4000
1.2 Відсотки за кредит,% річних при своєчасному погашенні
30
За прострочений кредит
140
1.3 Дата надання кредиту
02.01
1.4 Дата погашення за планом
01.03
1.5 Забезпечення кредиту
немає
Договір К2 з кім. банком «Ігрек»
1.1 Сума кредиту, тис. руб.
3000
1.2 Відсотки за кредит,% річних при своєчасному погашенні
40
За прострочений кредит
100
1.3 Дата надання кредиту
01.05
1.4 Дата погашення за планом
11.07
1.5 Забезпечення кредиту
Будівля цеху 1
На дату інвентаризації підприємство має дві кредитні договору. Ніяких платежів в погашення кредиту підприємство не виробляло.
Таблиця 7 Заборгованість перед іншими кредиторам »на дату складання останнього квартального балансу
Кредитор / заборгованість
Варіант
4
1 ВАТ «Бірюза» (поставки сировини)
1.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
1300
1.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
300
1.3 Штрафні санкції, тис. руб.
немає
2 НДІ «Алмаз» (за виконану НДР)
2.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
160
2.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
160
2.3 Штрафні санкції, тис. руб.
немає
3 Пенсійного фонду
3.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
1900
3.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
-
3.3 Штрафні санкції, тис. руб.
-
4 Фонд соціального страхування
4.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
30
4.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
380
4.3 Штрафні санкції, тис. руб.
400
5 Фонд обов'язкового медичного страхування
5.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
500
5.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
300
5.3 Штрафні санкції, тис. руб.
800
6 Фонд зайнятості
6.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
720
6.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
720
6.3 Штрафні санкції, тис. руб.
900
6.4 Перераховано фонду після 01.04, тис. руб.
1300
6.5 Дата перерахування
05.04
7 Бюджет (ПДВ)
7.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
370
7.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
-
7.3 Штрафні санкції, тис. руб.
-
8 Бюджет (податок на прибуток)
8.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
400
8.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
110
8.3 Штрафні санкції, тис. руб.
910
9 Комунальні платежі (е / енергія)
9.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
300
9.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
210
9.3 Штрафні санкції, тис. руб.
420
10 Комунальні платежі (вода)
10.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
160
10.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
130
10.3 Штрафні санкції, тис. руб.
340
11 Комунальні платежі (каналізація)
11.1 Сума заборгованості по платежах, тис. руб.
150
11.2 У тому числі прострочена, тис. руб.
100
11.3 Штрафні санкції, тис. руб.
200

Таблиця 8 Граничні терміни перерахування платежів підприємства
Кредитор / заборгованість
Граничний термін
1. Позабюджетні фонди
День виплати зарплати, але не пізніше 1 5-го числа наступного місяця
2. Бюджет (ПДВ)
20-е число першого за звітним кварталом місяця
3. Бюджет (інші податки)
4-е число другого за звітним кварталом місяця
4. Мосенерго (е / енергія)
3 квітня
5. Мосводоканал (вода)
15 квітня
6. Мосводоканал (каналізація)
12 квітня
7. Контрагенти по іншим господарським договорами
Не встановлено
Таблиця 9 Штрафні санкції
Вид заборгованості
Пені,% за день прострочення платежу
1. Податки
0,3
2. Відрахування до Пенс, фонду РФ
0,3
3. Відрахування до Фонду ОМС
0,3
4. Відрахування до Фонду зайнятості
0,3
5. Платежі Мосенерго
0,5
6. Платежі Мосводоканалу
0,5
7. Відрахування до Фонду соцстрахування
0,3

РІШЕННЯ
1) Формування конкурсної маси.
Склад конкурсної маси - активи, все майно банкрута, а саме:
а) основні засоби і вкладення;
б) запаси й витрати;
в) грошові кошти;
г) інші фінансові активи.
2) Формування конкурсної маси і розрахунок виручки від її реалізації.
Ринкова вартість майна - виручка від реалізації конкурсної маси.
Ринкова вартість конкурсної маси:
25 000 +3 000 +800 +800 +220 +40 000 +26 +125 +150 +150 +2 000 +300 +120 +600 +500 +60 +300 = 74 151 тис. руб.
Дебіторська заборгованість становить:
3 000 +4 800 +4 500 = 12 300 тис. руб.
З урахуванням індексу інфляції ринкова вартість конкурсної маси: 74151 * 105% / 100 = 77 858,55 тис. руб.
Але 17 травня приватному підприємству «Фантом» у погашення кредиторської заборгованості за маркетингові дослідження передано будівлю торгового центру, яке раніше належало підприємству-банкруту, ринкової вартістю 20 000 тис. руб.
Отже, ринкова вартість конкурсної маси складе: 77 858,55 - 20 000 = 57 858,55 тис. руб.
Разом ринкова вартість конкурсної маси:
57 858,55 + 12 300 = 70 158,55 тис. руб.
3) Зобов'язання перед персоналом з виплати заробітної плати та вихідної допомоги.
Чисельність - 315 осіб.
Середньомісячна заробітна плата працівника 2 600 руб.
Заборгованість по оплаті праці на 1 квітня відсутня.
Дата звільнення персоналу 1 червня.
Зарплата за квітень і травень становить:
(2 600 +2 600) * 315 = 1 638 тис. руб.
Вихідна допомога і зарплата при звільненні:
(2 600 * 3) * 315 = 2 457 тис. руб. - Заробітна плата;
2 600 * 315 = 819 тис. руб. - Вихідну допомогу.
Вихідна допомога і зарплата при звільненні (зберігається на період працевлаштування) відносяться до виплат соціального характеру і в сукупний річний дохід не включаються, а, отже, не обкладаються прибутковим податком, і внески до Пенсійного фонду не нараховуються.
Фонд заробітної плати (ФЗП):
Зарплата персоналу повинна була виплачуватися з січня по 1 червня, але так як по 1 квітня все було сплачено, то в ФЗП буде включено тільки два місяці: квітень і травень.
Внесок до Пенсійного фонду (ПФ):
1638 * 1% = 16,38 тис. руб.
Прибутковий податок (ставка 5%):
1638 * 5% = 81,9 тис. руб.
Разом по зобов'язаннях перед персоналом:
1 638 +2 457 +819 +16,38 +81,9 = 5 012,28 тис. руб.
Залишок коштів:
70 158,55 - 5 012,28 = 65 146,27 тис. руб.
4) Розрахунок заборгованості перед банками за кредитними договорами.
П К = К * i * n / 100 - плата за кредит,
де
К - сума кредиту, тис. руб.
i - ставка плати за кредит,% річних
n - термін використання кредиту, роки.
Ш = З * i * t / 100 - штрафні санкції за кредитом,
де:
З - сума простроченої кредиторської заборгованості, тис. руб.
i - пеня за прострочення платежу,% в день.
t - період існування простроченої кредиторської заборгованості, дні.
Договір К1 з комерційним банком «Ікс».
Сума кредиту 4 000 тис. руб.
Відсотки за кредит,% річних при своєчасному погашенні 30.
За прострочений кредит 140% річних.
Дата надання кредиту 02.01.
Дата погашення за планом 01.03.
До = 4 000 тис. руб.
i = 30%
n = 59 днів або 0,1589 року
Плата за кредит з 02.01 до 1.03 становить:
П К = 4 000 * 30 * 0,1616 / 100 = 193,9726 тис. руб.
Тоді загальна сума боргу складе:
4 000 + 193,9726 = 4 193,9726 тис. руб.
Дата рішення суду 18 травня, значить за підвищеною ставкою з 1 березня по 18 травня:
Тоді n = 79 днів
Ш = 4 193,9726 * (140 / 365) * 79 / 100 = 1 270,83 тис. руб. - Сума простроченої кредиторської заборгованості.
Разом за договором К1:
4 000 + 193,9726 + 1 270,83 = 5 464,8038 тис. руб.
Договір К2 з комерційним банком «Ігрек».
К = 3000 тис. руб.
i = 40%
n = 72 дні або 0,19726 року
П К = 3 000 * 40 * 0,19726 / 100 = 236,71233 тис. руб. - Сума відсотків за весь термін кредиту.
Потрібно розрахувати з 1 травня по 18 травня:
Тоді n = 18 днів або 0,049315 року
П К = 3 000 * 40 * 0,049315 / 100 = 59,178 тис. руб.
Разом за договором К2:
59,178 + 3 000 = 3 059,178 тис. руб.
Разом заборгованість перед банками:
5 464,8038 + 3 059,178 = 8 523,9818 тис. руб.
Залишок коштів: 65 146,27 - 8 523,9818 = 56 622,2882 тис. руб.
5) Заборгованість перед кредиторами - постачальниками продукції, робіт, послуг.
а) ВАТ «Бірюза» (поставки сировини):
1300 + 300 = 1 600 тис. руб.
б) НДІ «Алмаз» (за виконану НДР):
160 + 160 = 320 тис. руб.
в) ПП «Фантом» (маркетингові дослідження):
4000 * 5% = 200 тис. руб. - Сума зносу.
4 000 - 200 = 3800 тис. руб. - Вартість.
3800 * 5% = 190 тис. руб. - Сума переоцінки відповідно до індексу інфляції.
3800 + 190 = 3 990 тис. руб. - Вартість торгового центру.
5 000 - 3990 = 1 010 тис. руб. - Борг.
Разом заборгованість перед кредиторами:
1 600 + 320 + 1 010 = 2 930 тис. руб.
Залишок коштів: 56 622,2882 - 2 930 = 53 692,2882 тис. руб.
6) Заборгованість по комунальних платежах.
Нараховані штрафні санкції (Ш) - сума простроченої заборгованості * кількість днів прострочення * розмір штрафних санкцій у відсотках / 100.
Загальна заборгованість = сума основного боргу + пеня за період прострочення.
Граничні терміни перерахування платежів:
Мосенерго (електроенергія) - 3 квітня.
Мосводоканал (вода) - 15 квітня.
Мосводоканал (каналізація) - 12 квітня.
Штрафні санкції:
Платежі Мосенерго - 0,5% за день прострочення.
Платежі Мосводоканалу - 0,5% за день прострочення.
Нарахування пені:
З початку платіжного періоду до настання граничного строку платежу пені нараховуються тільки на прострочену заборгованість, а після настання - на всю суму заборгованості.
Дата звільнення персоналу - 1 червня.
Мосенерго (електроенергія):
Кількість днів прострочення - 60.
Пеня з 1 квітня по 3 квітня (на прострочену заборгованість):
3 дні * 210 * 0,5 / 100 = 3,15 тис. руб.
Сума боргу дорівнює:
300 +210 +420 +3,15 = 933,15 тис. руб.
Штрафні санкції від 3 квітня до 1 червня:
933,15 * 60 днів * 0,5 / 100 = 279,945 тис. руб.
Загальна заборгованість:
933,15 + 279,945 = 1 213,095 тис. руб.
Мосводоканал (вода):
Кількість днів прострочення - 48.
Пеня з 1 квітня по 15 квітня:
15 днів * 130 * 0,5 / 100 = 9,75 тис. руб.
Сума боргу дорівнює:
160 +130 +340 +9,75 = 639,75 тис. руб.
Штрафні санкції з 15 квітня по 1 червня:
639,75 * 48 днів * 0,5 / 100 = 153,54 тис. руб.
Загальна заборгованість:
639,75 + 153,54 = 793,29 тис. руб.
Мосводоканал (каналізація):
Кількість днів прострочення - 51.
Пеня з 1 квітня по 12 квітня:
12 днів * 100 * 0,5 / 100 = 6 тис. руб.
Сума боргу дорівнює:
150 + 100 + 200 + 6 = 456 тис. руб.
Штрафні санкції з 12 квітня до 1 червня:
456 * 51 день * 0,5 / 100 = 116,28 тис. руб.
Загальна заборгованість:
456 +116,28 = 572,28 тис. руб.
Разом заборгованість по комунальних платежах:
1 213,095 + 793,29 + 572,28 = 2 578,665 тис. руб.
Залишок коштів:
53 692,2882 - 2 578,665 = 51 113,6232 тис. руб.
1) Зобов'язання перед державними позабюджетними фондами.
Роботодавці роблять відрахування в державні позабюджетні фонди щомісяця в день фактичного отримання у банку готівкових коштів на виплату заробітної плати за минулий місяць, але не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем, за який обчислені внески.
Пенсійний фонд: з роботодавців 28% від фонду оплати праці, нарахованого за всі підставах.
Фонд соціального страхування: 5,4% від фонду оплати праці.
Фонд обов'язкового медичного страхування: 3,6% від фонду оплати праці, у тому числі 3,4% в територіальний фонд, а 0,2% - до федерального.
Фонд зайнятості: 2% від фонду оплати праці.
При порушенні встановлених строків сплати внесків невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені. Пеня за внесками роботодавців нараховується з сум недоїмки в розмірі встановленого відсотка за кожний день прострочення. Повна сума заборгованості по обов'язкових платежах у державні позабюджетні фонди включає в себе суму основного боргу і штрафні санкції, нараховані на прострочену заборгованість.
Граничні терміни перерахування платежів:
Позабюджетні фонди: день виплата заробітної плати, але не пізніше 15-го числа наступного місяця.
Бюджет (ПДВ) - 20-е число першого за звітним кварталом місяця.
Бюджет (інші податки) - 4-е число другого за звітним кварталом місяця.
Пенсійний фонд:
1638 * 28% / 100 = 458,64 тис. руб.
Сума боргу:
1900 + 458,64 = 2 358,64 тис. руб.
Пеня та 15 травня - немає.
Штрафні санкції з 15 травня до 1 червня:
2 358,64 * 17 днів * 0,3 / 100 = 120,291 тис. руб.
Загальна заборгованість:
2 358,64 + 120,291 = 2 478,931 тис. руб.
Фонд соціального страхування:
1638 * 5,4% / 100 = 88,452 тис. руб.
Сума боргу:
30 +380 +400 +88,452 = 898,452 тис. руб.
Пеня з 1 квітня до 15 травня:
380 * 45 днів * 0,3 / 100 = 51,3 тис. руб.
Тоді сума боргу до 15 травня:
898,452 +51,3 = 949,752 тис. руб.
Штрафні санкції з 15 травня до 1 червня:
949,752 * 17 * 0,3 / 100 = 48,4374 тис. руб.
Загальна заборгованість:
949,752 +48,4374 = 998,1894 тис. руб.
Фонд обов'язкового медичного страхування:
1638 * 3,6% / 100 = 58,968 тис. руб.
Сума боргу:
500 +300 +800 +58,968 = 1 658,968 тис. руб.
У тому числі:
Територіальний фонд: 1 638 * 3,4 / 100 = 55,692 тис. руб.
Федеральний фонд: 1638 * 0,2 / 100 = 3,276 тис. руб.
Пеня з 1 квітня по 15 травня:
300 * 45 днів * 0,3 / 100 = 40,5 тис. руб.
Тоді сума боргу до 15 травня:
40,5 + 1 658,968 = 1 699,468 тис. руб.
Штрафні санкції з 15 травня по 1 червня:
1 699,468 * 17 днів * 0,3 / 100 = 86,6729 тис. руб.
Загальна заборгованість:
1 699,468 + 86,6729 = 1 786,141 тис. руб.
Фонд зайнятості:
1638 * 2 / 100 = 32,76 тис. руб.
Сума боргу:
720 + 720 + 900 + 32,76 = 2 372,76 тис. руб.
Пеня з 1 квітня по 15 травня:
720 * 45 днів * 0,3 / 100 = 97,2 тис. руб.
Тоді сума боргу:
2 372,76 + 97,2 = 2 469,96 тис. руб.
5.04 фонду було перераховано 1300 тис. руб.
За умовами платежів за рахунок перерахованих коштів спочатку погашаються штрафні санкції, а потім основний борг. Отже, борг становитиме:
2 469,96 -1 300 = 1 169,96 тис. руб.
Штрафні санкції з 15 травня по 1 червня:
1 169,96 * 17 днів * 0,3 / 100 = 59,67 тис. руб.
Загальна заборгованість:
1 169,96 + 59,67 = 1 229,628 тис. руб.
Разом загальна заборгованість з позабюджетних фондів:
2 478,931 +998,1894 +1 786,141 +1 229,628 = 6492,8894 тис. руб.
Бюджет (ПДВ):
Пеня до 20 квітня - ні.
Сума боргу 370 тис. руб.
Штрафні санкції з 20 квітня по 1 червня:
370 * 42 дні * 0,3 / 100 = 46,62 тис. руб.
Загальна заборгованість:
370 + 46,62 = 416,62 тис. руб.
Дебіторська заборгованість = 12300 тис. руб.
ПДВ - 18%.
Тоді 12 300 * 18 / 100 = 2 214 тис. руб.
Загальна заборгованість з ПДВ:
2 214 + 416,62 = 2 630,62 тис. руб.
Бюджет (податок на прибуток):
Пеня з 1 квітня по 4 травня:
110 * 34 дні * 0,3 / 100 = 11,22 тис. руб.
Сума боргу:
400 + 110 + 910 + 11,22 = 1 431,22 тис. руб.
Штрафні санкції з 4 травня по 1 червня:
1 431,22 * 28 днів * 0,3 / 100 = 120,223 тис. руб.
Загальна заборгованість:
1 431,22 + 120,223 = 1 551,4425 тис. руб.
Податок на прибуток з реалізації конкурсної маси:
70 158 * 35 / 100 = 24 555,3 тис. руб.
Загальна заборгованість з податків на прибуток:
1 551,4425 + 24 555,3 = 26 106,7425 тис. руб.
Разом зобов'язання перед державними позабюджетними фондами:
6 492,8894 + 2 630,62 + 2 6106,7425 = 35 230,2519 тис. руб.
Залишок коштів:
51113,6232 - 35 230,2519 = 15 883,3713 тис. руб.
8) Розрахунок з власниками підприємства.
ВАТ «Глобус» = 8000 * 1 000 = 8 000 тис. руб.
ТОВ «Бізон» = 600 * 1 000 = 600 тис. руб.
Сидоров = 300 * 1 000 = 300 тис. руб.
Петров = 2 000 * 1 000 = 2 000 тис. руб.
Витрати на ведення конкурсного виробництва = 350 тис. руб.
Разом:
8 000 +600 +300 +2 000 +350 = 11 250 тис. руб.
Залишок коштів:
15 883,3713 - 11 250 = 4 633,372 тис. руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
171.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок заробітної плати
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
Розрахунок заробітної плати на підприємстві
АРМ Розрахунок заробітної плати
Розрахунок середньорічної заробітної плати
Розрахунок заробітної плати Нарахування зарплати
Формування заробітної плати
Формування фонду заробітної плати в організації
Аналіз формування і використання фонду заробітної плати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru