Форми управління фінансовими справами підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Виробнича управлінсько-економічна практика є, безсумнівно, найважливішою формою навчання студентів. Саме вона дає можливість студенту закріпити отримані теоретичні знання на виробництві, ознайомитися з діяльністю оздоровчо-лікувального центру «Північний».
Базою практики в моїм випадку є оздоровчо-лікувальний центр «Північний» - це база відпочинку, розташована в одному з наймальовничіших куточків південно-західного Криму.
Метою практики є ознайомлення з керуванням оздоровчо-лікувального центру «Північний», розташованого в м. Євпаторія під керуванням Леоніда Миколайовича Раєнко. При проходженні практики були поставлені наступні завдання:
· Закріплення теоретичних знань в області менеджменту, маркетингу та низки економічних дисциплін, що вивчаються в теоретичному курсі;
· Ознайомлення з організаційною структурою оздоровчо-лікувального центру «Північний»;
· Ознайомлення з реалізацією основних функцій управління оздоровчо-лікувального центру «Північний»;
· Ознайомлення з основними аспектами фінансової та економічної діяльності оздоровчо-лікувального центру «Північний»;
· Ознайомлення з основними видами звітності оздоровчо-лікувального центру «Північний».

Загальна характеристика оздоровчо-лікувального центру «Північний».
Оздоровчо-лікувальний центр «Північний» створений в 1992 році відповідно до Законів України «Про власність», «Про підприємства», «Про підприємництво».
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в банках, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмовий і товарний знаки, інші реквізити.
Підприємство може від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права і нести відповідальність згідно з чинним законодавством за результати своєї діяльності, бути позивачем і відповідачем в арбітражному суді і Суді.
Підприємство здійснює свою діяльність на основі повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування, спираючись на чинне законодавство України і Республіки Крим.
1 Підприємство має право найму робочої сили на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм.
Оздоровчо-лікувальний центр «Північний» - це приватна база відпочинку, розташована в одному з наймальовничіших куточків південно-західного Криму.
Оточення ялівцевої гаї, гірське повітря, невисока вологість повітря дають можливість легше переносити спеку і успішно використовуються у кліматолікуванні. Так як Кримський півострів забезпечений великою кількістю тепла не лише влітку, оздоровчо-лікувальний центр «Північний» пропонує цілорічні туристичні програми та маршрути.
Кожна пора року вносить свої корективи у відпочинок. Звичайно ж, літо - самий благодатний сезон для цього. Щороку під час літніх канікул на турбазі «Привал» відпочивають діти з різних міст України, Росії, Молдови, Білорусії з туристичним програмами, розробленими для кожної групи індивідуально. Крім дитячого відпочинку «Привал» пропонує цікаві тури і для дорослих. Багато хто приїжджає, щоб відпочити самостійно. Ось вже кілька років оздоровчо-лікувальний центр «Північний» плідно співпрацює з чудовими Бахчисарайським тренерами з кік-боксингу Григор'євим. І кожен рік всі учасники турніру «Бахчисарайський фонтан» зупиняються в затишних номерах туротеля.
Кіностудія Довженка знімала в Бахчисараї «Татарський триптих» за мотивами твору Коцюбинського, а студія «1 +1» вибрала це незвичайне по красі місце для зйомок барвистого мюзиклу «Алі-Баба і сорок розбійників».
Не раз відзначали всі гості оздоровчо-лікувального центру «Північний», що є присутнім там незвичайна атмосфера. Сприяє цьому краса природи, велич Кримських гір, чистота повітря, затишок і привітність співробітників. Багатьох приваблює різноманітність екскурсійних маршрутів, радіус яких становить від 500 м - це прогулянка тінистими вуличками до знаменитого Ханського палацу, до 100 км-автобусна екскурсія по «Золотому кільцю» Криму з відвідуванням палаців і парків південного берега і таємничих печер величного Чатир-Дага. Все це можна побачити круглий рік, приїхавши до т / о «Привал».
Крим - це, перш за все відпочинок і туризм. Туристичний готель «Привал» - гідний представник цієї галузі, шукає і знаходить все нові і нові способи зробити відпочинок комфортним, цікавим і доступним для кожного.
Предмет та цілі діяльності підприємства.
Підприємство створене з метою насичення ринку товарами (роботами, послугами) народного споживання, розширення сфери прикладання праці, створення додаткових робочих місць, задоволення матеріальних і духовних потреб клієнтів.
Підприємство самостійно розробляє і затверджує цільову програму та плани виробничо-господарської діяльності.
Основними видами діяльності підприємства є:
· Здійснення організації відпочинку, туризму, санаторно-курортного лікування;
· Забезпечення санаторно-курортного і туристичного сервісу в повному обсязі;
· Надання послуг нетрадиційної медицини, лікування, діагностика, профілактика захворювань;
· Організація громадського харчування;
· Транспортне обслуговування;
· Торгово-закупівельна та посередницька діяльність з розвитком торгової мережі;
· Виробництво будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт;
· Рекламна діяльність;
· Закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, операції з цінними паперами;
· Торгівля нафтопродуктами;
· Виробництво сувенірів і товарів народного споживання;
· Надання побутових і комунальних послуг.
Підприємство має право здійснювати інші інші види діяльності, не законодавством України та Автономної Республіки Крим і відповідають статутним завданням підприємства.
Рекламна діяльність підприємства розвинена на досить високому рівні: видаються різні листівки з турами по Криму, календарі, розміщується реклама в засобах масової інформації, на бігбордах, у спеціалізованих виданнях з туризму.
Права та обов'язки підприємства. Підприємство для виконання своїх завдань має право:
· Вступати в договірні відносини з державними, колективними, індивідуальними, приватними та іншими
· Організаціями та підприємствами, а також громадянами і бути посередником між ними у зв'язку з виконанням
· Робіт, які належать до предмету діяльності підприємства;
· Наймати і звільняти працівників на умовах контракту на інших умовах, встановлених законодавством;
· Самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праця й інші види доходів осіб, які працюють за
· Наймом;
· Отримувати будь-який дохід, необмежений за розмірами;
· Продавати і передавати іншим підприємствам, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику, в
· Безкоштовне користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші
· Матеріальні цінності;
· Передавати на договірних засадах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, громадянам, які виконують для підприємства роботи і послуги;
· Використовувати у своїй діяльності автотранспорт та інше майно засновника і найманих працівників підприємства з відповідним відшкодуванням власникам витрат стосовно такого використання; -. організовувати тимчасові творчі колективи з числа працівників підприємства та інших громадян для виконання конкретних робіт на основі договору підряду;
· Створювати в установленому порядку спільні підприємства з юридичними і фізичними особами, відкривати філії, вступати в асоціації та інші добровільні господарські об'єднання, діяльність яких відповідає статутним завданням підприємства;
Підприємство веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому державними органами і несе відповідальність за її достовірність. Для ведення обліку своєї виробничо-господарської діяльності підприємство наймає головного бухгалтера.
Майно, кошти та прибуток підприємства. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, розмір яких відображається в самостійному балансі підприємства.
Засновник наділяє підприємство статутним фондом за рахунок власних коштів.
Статутний фонд на момент створення підприємства (16 квітня 1996 рік) складав 10 (десять) мільйонів карбованців у грошовому вираженні.
Майно підприємства утворюється за рахунок:
· Грошових і матеріальних внесків засновника;
· Доходів, отриманих від реалізації продукції, робіт, послуг, видів господарської діяльності; доходів, отриманих від придбаних акцій, облігацій, інших цінних паперів і участі в діяльності інших підприємств, товариств, спільних та інших підприємств; доходів від продажу цінних паперів підприємства;
· Добровільних внесків організацій, підприємств, кооперативів, громадян; надходжень від здачі майна в оренду; кредитів банків;
· Доходів від зовнішньоекономічної діяльності;
· Інших джерел і майна, придбаного за іншими підставами, не заборонених законодавством України.
Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів надходить у розпорядження засновника.
Засновник створює резервний (страховий) фонд за рахунок відрахувань від прибутку, який призначений на покриття непередбачених витрат, збитків, а також на сплату боргів підприємства при його ліквідації. На підприємстві також можуть утворюватися й інші фонди, виходячи з цілей і завдань його діяльності. Розмір і порядок утворення фондів, та їх використання визначається засновником підприємства.
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всіма належними йому коштами і майном. Засновник ж, у свою чергу, несе повну відповідальність за боргами підприємства всім своїм майном, за винятком того майна, на яке відповідно до чинного законодавства не може бути звернено стягнення.
При передачі підприємства, як власності іншій особі, до нього переходять усі права та обов'язки, що належать засновнику, який відступив її повністю. У разі смерті засновника. Правонаступники (спадкоємці) можуть вступити у володіння підприємством у встановленому законодавством порядку.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Оздоровчо-лікувальний центр «Північний» має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства:
- Створювати на території України та за кордоном з участю іноземних громадян і юридичних осіб спільні підприємства, відкривати їх філії, представництва, відділення, товариства, фонди;
- У встановленому законодавством порядку самостійно здійснювати операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), на основі валютної самоокупності та самофінансування;
- Відкривати валютні рахунки;
- Використовувати валютні кошти, отримані в результаті експортно-імпортних операцій, за вирахуванням відрахувань, на імпорт обладнання, сировини, матеріалів, інших товарів і послуг, необхідних для розвитку виробництва, на зміцнення матеріально-технологічної бази, соціально-культурної сфери та інші потреби;
- Відряджати своїх працівників за кордон для проведення робіт, надання послуг, підвищення рівня ділової кваліфікації, участі в ділових зустрічах, а також для відпочинку та лікування.
Управління підприємством. Органами управління підприємством є: засновник, директор ..
Засновник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо, будучи одночасно директором підприємства, в такому випадку всі питання діяльності підприємства він вирішує одноосібно. До виключної компетенції засновника відносяться: прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації підприємства, його підрозділів, представництв і філій, затвердження положень про них, входження в асоціації, створення спільних підприємств з зарубіжними партнерами;
затвердження статуту підприємства та внесення до нього змін і доповнень; затвердження порядку ціноутворення та оплати праці посадових осіб і працівників підприємства;
визначення основних напрямків господарської діяльності та фінансової політики підприємства;
затвердження порядку розподілу прибутку та формування фондів.
Засновник призначає чи приймає за контрактом директора підприємства, його заступників і головного бухгалтера.
Директор вирішує всі питання діяльності підприємства, крім віднесених до виключної компетенції власника підприємстві - забезпечує виконання поточних і перспективних ідей підприємства; розпоряджається коштами і майном в межах, визначених засновником; - укладає без довіреності договори, контракти, угоди від імені підприємства і забезпечує їх виконання; приймає на роботу і звільняє працівників підприємства, забезпечує дотримання трудового законодавства, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку підприємства:
представляє підприємство без довіреності у відносинах з організаціями, підприємствами, державними, громадськими органами країни та інших країн, а також громадянами в межах компетенції, визначеної статутом підприємства;
призначає керівників підрозділів підприємства з наступним затвердженням засновника підприємства; несе відповідальність за забезпечення виконання Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про цивільну оборону», за виконання заходів з охорони навколишнього середовища. ^ Підприємство забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці і відповідає за завдану шкоду здоров'ю працівників з вини підприємства.
Головний бухгалтер несе відповідальність за стан обліку і звітності за результати виробничо-господарської діяльності підприємства, користується правами, встановленими чинним законодавством для головних бухгалтерів, підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
Для здійснення контролю за діяльністю підприємства, засновник призначає ревізора (ревізійну комісію) або запрошує для аудиторської перевірки компетентну особу або укладає договір з організацією з перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства; періодичність перевірок і ревізій встановлює засновник. Ревізор або ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статуту підприємства, збереження майна, законності договорів і господарських операцій. Акти ревізій підлягають розгляду та затвердження засновником підприємства. Контроль за діяльністю підприємства здійснюють також державні органи в межах їх компетенції. Нижче наведена структура апарату управління оздоровчо-лікувальний центр "Північний".
V Трудовий колектив і його самоврядування.
Трудовий колектив підприємства становлять громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту, а також інших форм, що регламентують трудові відносини на Україну. Трудовий колектив уповноважений:
- Розглядати і затверджувати колективний договір із засновником;
- Спільно із засновником визначити перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- Свої повноваження трудовий колектив реалізує на загальних зборах або через обраний ним профспілковий комітет або інший громадський орган.
Засновник підприємства забезпечує фажданам, праця яких використовується на підприємстві, соціальні, економічні гарантії та права, передбачені законодавством.
Вартість послуг в оздоровчо-лікувальний центр "Північний".
У вартість проживання у всіх номерах входить сніданок. За окрему плату туристи можуть скористатися і іншими послугами такими, як
- Користування «Пікнік на привалі» (самостійне приготування і приймання їжі у відкритому павільйоні на природі);
- Літнім душем;
- Оздоровчо-розважальним комплексом «Райський куточок» (басейн, «джакузі»)
- Стоянкою автотранспорту.
Харчування в кафе-їдальні оздоровчо-лікувальний центр «Північний» {пансіон, напівпансіон)
У вартість номерів без душу входить користування душем в павільйоні.
У вартість проживання в котеджах з 26.04 по 10.09 входить користування басейном - 1 година.
Користування «Пікнік на привалі»: (самостійне приготування і приймання їжі у відкритому павільйоні на природі) 2 години - 3 грн / чол; дрова - 3 грн за одну в'язку; дереви, вугілля - 5грн/кг Послуги душа: режим роботи на замовлення з 8.00 до 22.00
в павільйоні - 3 грн / чол; літній душ - 2 грн / чол
Оздоровчо-розважальний комплекс «Райський куточок»: Басейн, «джакузі» -10 грн / год. / особа
Стоянка автотранспорту:
Легкові -5грн/суткі мікроавтобуси (до 15 місць) -10 грн / добу автобуси (понад 15 місць) -15 грн / добу вантажні - 20 грн / добу
Особливі умови туристичного обслуговування.
У туротеля «Привал» передбачаються особливі умови туристичного обслуговування. До них відносяться:
- Розрахунковий час - 12.00;
прийом туристів здійснюється за путівкою або оформленої броні, при наявності паспорта, списку групи;
бронювання місць і заявки на екскурсійне обслуговування приймаються письмово не пізніше 5 днів до заїзду по
тел / факс (06554) 4-72-35,4-78-46;
керівникові туристичних груп, чисельністю від 20 осіб надається безкоштовне проживання та харчування зі
знижкою 50%;
місце вважається заброньованим при передоплаті 25%;
при укладанні договорів з тур операторами і тур агентами базова вартість послуг обговорюється в кожному випадку
індивідуально, даються знижки на групові заїзди.
У ході проходження виробничої управлінсько-економічної практики, я, як студент-практикант Міжнародного Слов'янського університету, ознайомилася з керуванням та фінансово-господарською діяльністю малого приватного підприємства туристичного готелю «Привал», розташованого в м. Бахчисарай.
У процесі ознайомлення з діяльністю підприємства були закріплені теоретичні знання в області менеджменту, маркетингу та низки економічних наук.
До закінчення виробничої управлінсько-економічної практики в оздоровчо-лікувальний центр "Північний" мною були освоєні:
основні аспекти діяльності; організаційна структура; особливості екскурсійної діяльності; реалізація основних функцій управління; основні аспекти фінансової та економічної діяльності; основні види звітності; / типові договори;
основні екскурсійні маршрути.
На закінчення, зазначу, що виробнича практика є найважливішою складовою частиною навчального процесу в житті кожного зі студентів. Саме з їй допомогою закріплюється теоретичний курс дисциплін, що вивчаються. І наостанок: без практики, немає і тактики.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
40кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовими результатами на прикладі державного унітарного підприємства Головного управління
Управління фінансовими потоками підприємства
Управління фінансовими ресурсами підприємства 2
Управління фінансовими ресурсами підприємства
Управління фінансовими ресурсами підприємства
Управління фінансовими ресурсами підприємства 2 Поняття і
Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства
Управління фінансовими потоками на прикладі підприємства РосСібСтрой
Аналіз ефективності управління фінансовими результатами підприємства і виявлення шляхів їх оптимізації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru