приховати рекламу

Форми митного контролю в системі переміщення вантажів на прикладі Махачкалінського митного поста

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Відповідно до Митного Кодексу Російської Федерації, митна справа в Російській Федерації становить митна політика Російської Федерації, а також порядок і умови переміщення через митний кордон Російської Федерації товарів і транспортних засобів, стягнення митних платежів, митний контроль та інші засоби проведення митної політики в життя.
Однією з цілей митної політики є забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю.
Перетворення, що відбулися в соціально-економічному ладі країни, внесли зміни в митне справа, зокрема, до митного контролю. Митний контроль став розвиватися у зв'язку зі збільшенням обсягу діяльності в митній сфері, товаро-і пассажирообмена, розширення зовнішньоекономічних зв'язків Росії.
Актуальність даної роботи в тому, що б розглянути методи, основні положення про митний контролі, кошти для проведення митного контролю. А так само дати характеристику спеціальних засобів і техніки контролю, які використовуються на Мачкалінском митному пості, що входить до складу Дагестанської митниці, Південного Митного управління. Особливе місце в роботі буде відведено виявлення, виявлення та запобігання ввезення наркотичних та інших заборонених до провезення коштів. На територію Російської Федерації. Раніше митний контроль здійснювався на митному кордоні, але з виходом виробників на зовнішній ринок, виникла необхідність перенести основну роботу з контролю і огляду вантажів на внутрішні митниці.
Метою даної роботи є, розгляд таких питань як:
1. Форми митного контролю.
2. Перевірка документів та відомостей, необхідних для митних цілей.
3.Таможенний огляд товарів і транспортних засобів.
4. Облік товарів і транспортних засобів.
5. Інші форми митного контролю.
6. Документи, які застосовуються як митних декларацій.
7.Ответственность за порушення правил митного контролю.
Огляд використаної літератури
У роботі були використані різні джерела, правові акти, накази, кодекс РФ про адміністративні правопорушення, Митний кодекс РФ, Конституція РФ. Так само використовувалася навчальна література:

1.Гуев О.М. Постатейний коментар до Митного кодексу Російської Федерації. - "Дело", 2004 р . (Система "Гарант"). Викладена інформація дає краще розуміння статей Митного Кодексу.

2. Кормаком Г.А. Митний контроль після випуску товарів і транспортних засобів / / "Правосуддя в Поволжя". - 2003., Вересень-жовтень. № 3. (Система "Гарант"). Детальна інформація про проходження митного контролю товарів. Форми, сутність, правила проведення, необхідна документація необхідна для проведення контролю.

3.Тімошенко І.В. Митне право: Довідник для студентів вузів. М., - 2004. С.242 .. Довідник для студентів правових факультетів. Той, хто дає інформацію не тільки про проведення контролю, але і про права та обов'язки як обличчях провозять вантаж через кордон РФ, так і про права, про обов'язки службовців митних органів.

4.Трошкіна Т.М., Митний кодекс Російської Федерації в питаннях і відповідях. - Система ГАРАНТ, 2004 р .

Використовується й інша література при написанні цієї роботи, яка буде так само розглядатися у вигляді виносок

Форми митного контролю
Митний контроль проводиться в певних формах, зазначених у митному кодексі РФ.
Використовуються такі форми, як:
1. Перевірка документів та відомостей, необхідних для митних цілей.
2. Митний огляд, огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд, повторний огляд.
3. Облік товарів і транспортних засобів.
4. Усне опитування фізичних осіб і посадових осіб.
5. Перевірка системи обліку і звітності.
6. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів та інших місць, де можуть перебувати товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.
7.Іние форми, передбачені Митним кодексом та іншими актами законодавства РФ у митній справі, або не суперечать законодавчим актам РФ.
Розглянемо кожну форму в окремо:
1. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для митних цілей.
Цілі при митному контролі визначаються по тим документам і відомостями, які передає особа, що переміщує товар або транспортний засіб через митний кордон посадовій особі митного органу, що здійснює митний контроль.
Зазначені документи повинні містити відомості, що дозволяють ідентифікувати товари та транспортні засоби. Такими відомостями можуть бути: найменування російського одержувача товарів, найменування перевізника, короткі відомості про транспортний засіб, такі як: вид, назва, номер і інше. До відомостей також відносять узагальнене комплектування товарів і його якість.
Розглянуті відомості необхідно пред'являти в разі, якщо особа переміщує свій товар для ведення зовнішньоекономічної діяльності в тих режимах, які передбачені Митним кодексом.
2. Найбільш важливою і часто використовуваною формою контролю є митний огляд. Митний огляд проводиться на підставі Митного кодексу РФ, наказів ГТК РФ № 203 від 04.04.96 р., № 21 від 18.01.94г., Наказу ПТУ № 150 від 27.06.96 р. Митний огляд ділиться на обов'язковий, який встановлюється нормативними актами ГТК і на догляд, вироблений на розсуд начальників митниці та начальників митних постів. Митний огляд - це адміністративне дія, що полягає у фактичній перевірці товарів і транспортних засобів, з метою встановлення законності їх переміщення через митний кордон, відповідність перевіряються товарів даними, заявленим у митній декларації, відповідність товарів нормам, встановленим відповідними регламентуючими переліками і списками, виявлення прихованих від митного контролю, або переміщуються без дозвільних документів предметів, а також предметів, що є контрабандою, визначення найменування та коду за ТНЗЕД товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, визначення вартості, кількості та якості. Для цього використовуються документи: Доручення на догляд, Акт огляду, Додатковий лист до Акту митного огляду (см.пріл.)

3. Облік товарів і транспортних засобів.
Формою митного контролю є також облік товарів і транс-кравців коштів. Так, товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон РФ, як при ввезенні, так і при вивозі, поміщаються на склад тимчасового зберігання (СТЗ) або в митний склад (ТЗ). Товари та транспортні засоби підлягають обов'язковому обліку. Формами обліку є книги обліку та митний документ обліку (див. дод.). Власник СТЗ та ТЗ зобов'язаний вести "Книгу обліку товарів і транспортних засобів" відповідно до Положення про тимчасове зберіганні та Положенням про митному складі (див. дод.). Книга ведеться за календарним рокам. Книга повинна бути попередньо прошита, пронумерована, зброшурована та скріплена підписом начальника митниці, або особи, яка його заміщає і печаткою митниці. Митний документ обліку товарів і транспортних засобів ведеться митницею. В якості такого документа використовується коротка декларація. Вантажна митна декларація, документи, складені з використанням бланка ВМД, транспортні товаросупровідні документи, що вручаються митниці при наданні товарів і транспортних засобів. На митному документі обліку проставляється два відбитка штампа, в якому вказана напис "Товар прийняв - Товар видав".
4 Перевірка системи обліку і звітності.
Як форма митного контролю застосовується також перевірка системи обліку та звітності.
Товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон РФ, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, а також заявлені в режимі митного складу і які знаходяться там, підлягають суворому обліку і звітності з боку митних органів.
На підставі Митного кодексу РФ, власники складів зобов'язані вести облік та подавати митному органу РФ звітність про що зберігаються товари і транспортні засоби.
5. Огляд територій та приміщень, складів тимчасового зберігання, митних складів.
Наступною формою митного контролю є огляд територій і приміщень складів, вільних митних зон, транспортних засобів та інших місць, де перебуває або можуть перебувати товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю. Підставою для проведення митного контролю є Митний кодекс РФ, а також накази та вказівки ГТК РФ. Під митним оглядом розуміється дія митного органу, що полягає у перевірці приміщень та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, дослідження зовнішнього виду транспортного засобу або вантажних приміщень, тари, або пакування вантажу на предмет встановлення законності їх переміщення через кордон і виконання митних формальностей. У місцях митного оформлення митні органи проводять огляд транспортних засобів як безпосередньо перед вивантаженням товарів та проведенням огляду, так і після вивантаження.
Метою огляду є контроль за належним обладнанням транспортного засобу, виявлення зовнішніх ознак наявності прихованих схованок, визначення способу здійснення огляду, збереження засобів ідентифікації і т.п. Огляд передбачає перевірку, огляд зовнішнього вигляду вантажів, предметів, транспортних засобів без розкриття упаковки, тари, без порушення цілісності товарів.

6. Інші форми митного контролю.
До інших форм митного контролю належать контрольована поставка, організація та проведення якої регламентується Митним кодексом РФ, статтями 227, 228, 229, Законом про оперативно-розшукової діяльності в РФ.
Розглянувши питання про форми митного контролю, можна сказати, що перераховані форми дозволяють найбільш повно і точно виконати покладені на митні органи функції і задачі по захисту економічної безпеки Росії і щодо дотримання встановленого порядку переміщення товарів і транспортних засобів через кордон Російської Федерації. Посадові особи митного органу можуть використовувати як одну форму контролю, так і декілька, виходячи з доцільності їх проведення. Перераховані форми контролю є такий юридичної заходом впливу, як примус.
2. Документи, які застосовуються як митних декларацій.
До числа таких документів відносяться митні декларації. Основною формою митної декларації при декларуванні товарів, що переміщуються учасниками зовнішньоекономічної діяльності, є вантажна митна декларація, заповнена на бланках основного аркуша форми МД-1 (див. додаток) і бланках додаткового аркуша формату МД-2 (див. додаток). Замість додаткових аркушів, в окремих випадках, можуть використовуватися опису товарів у вигляді специфікацій, пакувальних аркушів і списків. Вони використовуються при декларуванні окремих видів товарів, щодо яких не стягуються мита і податки, а також, до яких не застосовуються заходи економічної політики, при декларуванні товарів, що ввозяться в якості гуманітарної і технічної допомоги, при декларуванні товарів, що походять з держав - учасниць СНД і ввозяться в Російську Федерацію відповідно до митного режиму випуску для вільного обігу, при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації відповідно до програми забезпечення житлом звільнених у запас або відставку російських військовослужбовців за рахунок безоплатних субсидій, представлених Урядом США.
Також, одночасно з наданням митному органу вантажної митної декларації, подаються документи, що є невід'ємною частиною, письмові заяви особи, що переміщує товари і транспортні засоби, при декларуванні кіно-і відеофільмів, створених в країнах, що не входять в СНД, при вивезенні на митну територію РФ , при декларуванні товарів, що ввозяться з РФ для забезпечення виробничої діяльності російських підприємств, пов'язаних з видобутком мінеральних ресурсів на земельних ділянках території іноземної держави, які знаходяться у відповідності з РФ, суднова вантажна декларація, при декларуванні не в порту, а в інших місцях продукції морського промислу, довідка, при декларуванні алкогольної та тютюнової продукції іноземного виробництва, картка транспортного засобу або шасі транспортного засобу при декларуванні ввозяться авто-мототранспортних засобів, причепів до них, що підлягають реєстрації в державній автомобільній інспекції МВС Росії і шасі транспортного засобу, що належить юридичним особам і індивідуальним підприємцям.

Відповідальність за порушення
правил митного контролю.
Юридична відповідальність - це важливий захід захисту інтересів особи, суспільства і держави. Вона настає в результаті порушення розпорядження правових норм і проявляється у формі застосування до правопорушника заходів державного примусу.
Як правило, митні правопорушення виявляються при здійсненні митного оформлення і проведення митного контролю. Перш за все з ними стикаються митні пости. Заходи стягнення, які накладають митні органи за порушення митних правил, належить до заходів державного примусу. Наприклад, порушення порядку митного контролю тягне за собою попередження, або накладення штрафу (стаття 256 Митного кодексу).
Залежно від характеру вчинених правопорушень у сфері митного контролю розрізняють дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність. Найбільш жорсткими заходами впливу визначається кримінальна відповідальність, яка застосовується в судовому порядку до особи, винної у скоєнні злочину.
Митний кодекс сформулював три склади правопорушень, які за ступенем суспільної небезпеки повинні бути віднесені до злочинів:
¨ контрабанда, стаття 219 Митного кодексу РФ;
¨ ухилення від сплати митних платежів, стаття 220 Митного кодексу РФ;
¨ незаконні валютні операції й інші дії з валютними цінностями, стаття 221 Митного кодексу РФ.
Одним з найбільш небезпечних злочинів у сфері митної справи, віднесеного до митного контролю, є контрабанда, за вчинення якої особи притягуються до кримінальної відповідальності.
Адміністративна відповідальність.
Адміністративна відповідальність виявляється у застосуванні органами виконавчої влади, у нашому випадку митними органами, заходів адміністративного впливу до винних осіб.
Митні правопорушення належать до адміністративних правопорушень. До прийняття Митного Кодексу РФ розглядалися за правилами, встановленими Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП). Цим же Кодексом визначалися склади порушень митних правил. Митний Кодекс РФ значно розширив перелік складів порушень митних правил, визначив процедуру їх розгляду і заклав основи митно-правової відповідальності, які включають положення різних галузей права, але в той же час істотно від них відрізняються.
Таким чином, з поняття ідуть чотири основні групи порушень митних правил:
1. порушення, пов'язані з порядком переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;
2. порушення, пов'язані з порядком митного контролю та митного оформлення;
3. порушення, пов'язані з податками митними платежами та його сплатою;
4. порушення, пов'язані з наданням митних пільг і користуванням ними, за які Кодексом передбачено відповідальність.
Порушення митних правил включає сорок складів правопорушень. Розгляд їх і накладення стягнень здійснюють митні органи.
Розглянемо порушення митних правил, пов'язані з митним контролем. До них відносяться
¨ порушення режиму зони митного контролю (ст.249 ТК РФ):
¨ видача без дозволу митного органу, втрата або недоставлення у митний орган товарів, транспортних засобів та документів на них (ст. 254 ТК РФ);
¨ переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РФ крім митного контролю (ст. 276 ТК РФ).
Застосування спеціальної техніки для митного контролю на Махачкалінському посаді.
Розглянемо застосування спеціальної техніки митного контролю, на прикладі Махачкалінського митного поста, який входить до складу Дагестанської митниці Південного Митного Управління
Важливе місце серед широкого різноманіття спеціальних засобів контролю належить пошуково-оглядової техніці і криміналістичному обладнання, до найбільш інформативним з яких відносяться засоби, засновані на методах інтроскопії та неруйнівного контролю (НК).
Высокая информативность методов интроскопии обусловлена использованием практически всего частотного диапазона электромагнитного спектра, акустических волн, электростатического поля и корпускулярного излучения, что позволяет создавать поисковые аппаратурные средства, обеспечивающие "видение" внутренней структуры практически любого объекта контроля в прошедших, отраженных или рассеянных лучах с заданным коэффициентом трансформации размеров изображения.
Применение таких поисковых средств является одной из эффективных форм решения задач противодействия угрозам государственной, социальной, экономической, личной и имущественной безопасности, защиты и сохранения конфиденциальной информации, обеспечения безопасности различных объектов.
Контроль багажа и почтовых отправлений, различных контейнеров и транспортных средств, продуктов питания и сыпучих грузов, строительных конструкций, мебели и предметов обихода; судебно-медицинская экспертиза и анализ подлинности произведений искусства, ценных бумаг, банкнот и документов, осуществляемые в настоящее время с помощью поисковых средств интроскопии, обеспечивают решение задач поиска и выявления взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов; пресечение попыток нелегального провоза запрещенных предметов, контрабанды и наркотиков; выявление систем подслушивания и передачи информации; обнаружение подделок, фальшивок; предотвращение террористических актов и т.п.
Поисково-досмотровая техника, обеспечивает возможность осуществления эффективных мер по предотвращению провоза контрабанды, информационной защите и преступлений в экономической сфере, а также решение задач техногенной и экологической безопасности.
Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым распространенным способом доставки контрабанды и других запрещенных средств. Наиболее часто этот канал используется для доставки огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные, достаточно специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Однако их маскировка и камуфлирование могут вызвать затруднения при выявлении.
Наиболее эффективный контроль людей и ручной клади может быть осуществлен путем комплексного подхода, включающего оптимальные сочетания различных типов технических средств с организационными мероприятиями.
Существует широкий арсенал технических средств, реализующих различные методы и обеспечивающих эффективный контроль. Если эффективность гласного контроля может быть весьма высока, то возможности аппаратурных средств для негласного контроля в значительной степени ограничены.
Основным средством контроля людей являются стационарные и ручные металлоискатели. В последние годы новые технологии и технологические решения позволили создать радиационные системы для контроля человека. Такие системы, использующие обратнорассеянное рентгеновское излучение, позволяют выявлять скрытые на теле человека оружие, взрывчатку и наркотики. Следует отметить, что суммарная дозовая нагрузка за контроль в несколько сотен раз ниже, чем необходимая дозовая нагрузка при медицинском обследовании (например, флюорографии) человека.
В качестве основного наиболее информативного и эффективного инструмента для досмотра ручной клади и багажа используются различного типа рентгеновские или рентгенотелевизионные установки (РТУ) - интроскопы. Рентгенотелевизионные установки позволяют в режиме реального времени рассмотреть внутреннюю структуру контролируемого объекта, идентифицировать инородные включения или дефекты. Возможности рентгенотелевизионных систем позволяют обнаружить отдельные элементы оружия и взрывных устройств, контейнеры с опасными вложениями и другие запрещенные к провозу предметы.
Рентгенотелевизионные установки делятся на стационарные и мобильные (портативные). Стационарные системы в свою очередь подразделяются на конвейерные (сканирующие) и флюороскопические, выполненные в виде рентгенозащитных камер. Конвейерные установки более распространены и имеют высокие характеристики по скорости и качеству контроля. Скорость конвейерных лент достигает 20-25,5 см/сек, что обеспечивает контроль значительного количества людей в потоке. Основным потребителем таких систем являются аэропорты, международные морские и речные порты, а также пункты контроля почтовых отправлений. Флюороскопические системы могут эффективно использоваться для решения задач обеспечения безопасности офисов, а мобильная аппаратура предназначена в основном для оснащения временных постов контроля и решения антитеррористических задач.
Применяются три основных типа рентгенотелевизионных системы:
-Моноэнергетические установки прямого (трансмиссионного) просвечивания;
-Аппаратура на основе технологии двойного уровня энергии зондирующего излучения;
-Система контроля на основе обратнорассеянного (альбедного) излучения.
Установки первого типа наиболее распространены. Известные производители досмотровой рентгенотелевизионной техники выпускают оборудование с весьма близкими эксплуатационно-техническими характеристиками. В основу рентгенотелевизионных систем заложена модульная конструкция, что позволяет без особых сложностей производить широкий спектр оборудования - от простейших мобильных средств до сложных компьютеризированных комплексов. В типовой ряд рентгенотелевизионных систем входит оборудование, предназначенное для проверки содержимого предметов, начиная с небольших (почтовая корреспонденция, ручная кладь, багаж авиапассажиров) и заканчивая системами для проверки крупногабаритных грузов, морских контейнеров, автомобильных фургонов. Такие системы получили название офисных, пассажирских, грузовых, автоматизированных и контейнерных соответственно.
Основным недостатком рентгенотелевизионных систем первого типа является так называемый "эффект тени", т.е. наложение теневых изображений предметов, находящихся один за другим на оси зондирующего излучения, что затрудняет, а иногда исключает возможность выявления незаконных вложений.
Последние разработки систем первого типа лишены отмеченного недостатка за счет формирования и псевдообъемного рентгенооптического изображения (3D System). Такое изображение формируется либо за счет специальной конструкции детектора, либо путем формирования стереоизображения . Рентгенотелевизионные системы с двумя и более уровнями энергии ионизирующего излучения (мультиэнергетические), относящиеся ко второму типу РТУ, помимо классической визуализации внутренней структуры объектов контроля позволяют различить органические и неорганические материалы. В современных мультиэнергетических системах реализована технология Hi-MAT, позволяющая с удовлетворительной точностью определить состав материалов по виду - органика, неорганика или композиты.
К третьему типу рентгеновских систем контроля относятся устройства, в которых в качестве основного или дополнительного каналов получения информации об объекте контроля используется альбедное излучение. Системы контроля такого типа могут быть одноканальными, т.е. использующими в качестве информационного только альбедное излучение, и двухканальными. В двухканальных системах информацию об объекте контроля получают путем комбинации результатов обследования альбедного на основе традиционного ("теневого") метода и нового - на основе обратнорассеянного излучения. Такое сочетание обеспечивает получение максимального эффекта при контроле широкой номенклатуры объектов. Следует отметить, что, несмотря на то, что такие системы представляют собой весьма сложные компьютеризированные устройства, время контроля единичного объекта составляет десятые секунды, а дозовые нагрузки на объект контроля сравнимы с уровнем естественного фона. В прил.1 в качестве примера приведены рентгенотелевизионные изображения ручной клади, полученные традиционным ("теневым") методом (а) и на основе альбедного излучения (б) и (в).
РТУ третьего типа используются как для контроля багажа, ручной клади, контейнеров и транспортных средств, так и для выявления контрабанды и средств терроризма, скрытых под одеждой человека. Установки типа BODYSEARCH, использующие обратно-рассеянное рентгеновское излучение, позволяют выявлять широкий спектр объектов, скрытно размещенных под одеждой человека. При этом на единичное сканирование в полный рост требуется всего 8 секунд.
Следует отметить высокую эффективность РТУ третьего типа для безопасного контроля легковых автомобилей, автомобильных трейлеров, морских контейнеров в целях выявления такого вида контрабанды, как незаконный перевоз людей, в том числе нелегальных иммигрантов.
В прил.2 в качестве примера приведен результат контроля человека на установке третьего типа. Рентгенотелевизионное изображение человека с размещенными на теле (под одеждой) различными запрещенными для провоза предметами
Пример, демонстрирующий возможности систем третьего поколения по контролю крупногабаритных объектов, приведен в прил.№3, где показано рентгенотелевизионное изображение автомобильного контейнера с нелегально провозимыми людьми.
Флюороскопические системы производятся в виде стационарных и мобильных (портативных) устройств. В состав оборудования могут входить различные излучатели и разного размера преобразователи. Применение в флюороскопических системах микрофокусных излучателей резко расширяет их функциональные возможности, позволяет значительно увеличить контрастность получаемых изображений и реализовать режим геометрического увеличения теневого изображения в 5-20 раз. Флюороскопические мобильные рентгенотелевизионные системы, оснащенные процессорными или компьютерными модулями, позволяют осуществлять детальный контроль не только малогабаритных предметов, но и контролировать отдельные узлы и зоны крупногабаритных объектов (например, дверей, бензобаков, днища, баллонов автомобиля).
Металлоискатели (металлообнаружители (МО), металлодетекторы), как уже указывалось, предназначены для поиска металлосодержащих предметов, скрытых в одежде, обуви или на теле человека. По способу проведения досмотра металлообнаружители подразделяются на стационарные (проходные) и ручные.
Стационарные МО конструктивно выполняются, как правило, в виде П-образной арки, в стойках которой располагаются генераторная и приемная антенны.
Современные МО имеют чувствительность, достаточную для регистрации металлических предметов массой порядка 10 г , а уникальные устройства, предназначенные для решения специальных задач, способны регистрировать массу металла менее 1 г .
Ручные металлоискатели используются для поиска металлических предметов, скрытых на теле человека, в багаже, корреспонденции и т.п. Ручные МО эффективно применяются со стационарными для допроверки и уточнения наличия предметов поиска.
Последние результаты в области разработки методов и создания новых технических средств для контроля ПК, основанных, например, на ядерном квадрупольном резонансе, позволяют надеяться на создание в ближайшее время эффективных технических средств, кардинальным образом решающих задачу контроля ПК. Первые образцы систем контроля на основе метода квадрупольного резонанса, условно названные "QED''-детекторами, успешно зарекомендовали себя при опытной эксплуатации. Внешний вид "QED''-детектора представлен в прил.4
Такая аппаратура определяет наличие наркотиков внутри упакованных предметов на фоне других органических соединений. Причем вероятность обнаружения достигает примерно 0,99 при очень низкой вероятности ошибки.
В настоящее время специалистами ведутся работы по созданию технических средств, способных обнаруживать, а в отдельных случаях и уничтожать, компонент химического и бактериологического оружия, а также ядовитых и сильнодействующих препаратов, в том числе и психотропных.
В задачу контроля транспортных средств входит поиск нелегально провозимых людей и грузов, а также других предметов, провоз которых запрещен или строго регламентирован.
Для скрытого незаконного провоза различных грузов и людей в транспортном средстве изготавливаются специальные тайники или используются конструктивные полости. Опыт показывает, что тайники могут изготавливаться в дверных полостях и днище автомобиля. Излюбленным способом является встраивание дополнительных емкостей в баках для горючего или цистернах, полостях рамы и стенках кузова. Известны случаи провоза незаконных вложений в покрышках и даже в картере двигателя.
Для контроля транспортных средств организуются временные или стационарные посты контроля, в основную задачу которых входят:
-досмотр автомобилей и грузов;
-проверка документов.
Результативность досмотра зависит как от субъективных факторов - внимательности и опыта работы специалиста, так и от уровня оснащенности поста поисково-досмотровыми техническими средствами. Высокая эффективность контроля достигается за счет комплексного использования аппаратурных средств, действие которых основано на разных физических принципах. К основным техническим средствам, оснащених постов контроля, можно отнести следующие, начиная с простейших.
Щупы - основное предназначение: поиск незаконных вложений в сыпучих грузах или тюках. Однако они могут использоваться для поиска и обнаружения различных вложений в труднодоступных местах транспортных средств. В прил. .№ 5 представлено несколько вариантов щупов, предлагаемых на российском рынке.
Досмотровые зеркала - служат для визуального обследования труднодоступных мест, зон и полостей в автомобилях, транспортных грузовых контейнерах, ограждающих конструкциях зданий и других объектов. Прил. № 6
Для быстрого просмотра протяженных днищ больших транспортных средств выпускаются широкоформатные панорамные зеркала, смонтированные на небольших шарнирных колесах. Выпуклое зеркало и длинная телескопическая рукоятка на шарнире обеспечивают большой угол обзора и возможность осмотреть самые удаленные участки днища фургона или трейлера. Основное назначение таких зеркал – выявление на днище транспортных средств посторонних предметов.
Досмотровые фонари-прожекторы должны входить в комплект поста контроля для обеспечения досмотра в условиях плохой видимости. Мощность фонаря должна составлять 8-12 ВА, что в совокупности с хорошей оптикой обеспечивает мощный пучок света. В прил.№7 приведены варианты изготовления профессиональных досмотровых фонарей-прожекторов.
Эндоскопы обеспечивают решение многочисленных задач визуального контроля внутренних плоскостей различных полостей, ниш, осмотра труднодоступных мест, доступ к которым возможен через небольшие отверстия.
Различные типы эндоскопов имеют собственные названия. Бороскоп - эндоскоп с жесткой рабочей частью, фиброскоп - гибкий эндоскоп. Основной отличительной особенностью эндоскопов является большое отношение длины рабочей части эндоскопа к ее диаметру, что дает возможность контролировать различные полости и ниши без разборки и демонтажа исследуемых объектов.
Эндоскопы подразделяются на следующие группы: жесткие эндоскопы, гибкие волоконно-оптические эндоскопы и видеоэндоскопы. Поскольку, как правило, освещенность в местах проведения контроля крайне низка, в состав эндоскопа включается осветительный блок. В прил. .№ 8 представлены различные типы эндоскопов.
Наборы инструментов, необходимые для организации досмотра, когда требуется провести демонтаж досматриваемого объекта или поверхности.
Существует много вариантов набора инструментов, транспортируемых в различных укладках. В прил. № 9 представлен один из вариантов набора инструментов для организации досмотра транспортных средств.
Эффективным досмотровым средством является телевизионная камера, размещенная на телескопической штанге. Такая система обладает возможностями досмотровых зеркал, расширенными за счет комфортного наблюдения по телевизионному каналу. В комплекте с телевизионной камерой используется малогабаритный (как правило, ЖКИ) монитор. Камера и монитор объединены электронным модулем, обеспечивающим визуализацию процесса контроля, запись необходимых кадров в блок памяти или трансляцию изображения контролируемых объектов на необходимое расстояние. В прил.№10 представлена досмотровая телевизионная система.
Детектор контрабанды - аппаратура, которая не выявляет непосредственно ВВ, ВУ или наркотики, но обеспечивает возможность обнаруживать скрытые полости и определять наличие в них незаконных вложений.
Принцип действия детектора контрабанды основан на определении разности плотности контролируемого объекта. В качестве зондирующего излучения в детекторах контрабанды используется гамма или рентгеновское излучение. Путем сканирования поверхности объекта контроля определяют положение конструктивных или искусственных полостей и определяют наличие в них посторонних вложений. Внешний вид детектора контрабанды на основе рентгеновского излучателя приведен в Прил.№11
Наиболее универсальным и информативным средством для досмотра автомобилей являются радиационные интроскопы или рентгенотелевизионные системы.
Для досмотра транспортных средств, а также крупногабаритных контейнеров и грузов используют высокоэнергетические излучатели, обеспечивающие зондирование объектов эквивалентной толщины до 200-З00 мм стали.
Системы контроля транспортных средств (СКТС), крупногабаритных контейнеров и грузов изготавливаются в стационарном и мобильном вариантах .
Как и в случае с аппаратурой для контроля багажа и ручной клади, СКТС изготавливаются в варианте однорежимном, т.е. прямого просмотра, а также в двухрежимном исполнении. Такие установки, используя изображения внутренней структуры объекта контроля, полученные в режиме прямого просвечивания и при регистрации обратно-рассеянного излучения, значительно повышают вероятность обнаружения незаконных вложений.
Радиационные СКТС позволяют обследовать большегрузные трейлеры длиной до 19,5 м , шириной - 2,4 м , высотой до 4,2 м . При этом масса этих транспортных средств может достигать 35-40 тонн.
Помимо стационарных и мобильных СКТС при досмотре транспортных средств могут эффективно использоваться портативные или носимые рентгенотелевизионные установки флюороскопического типа. Такие системы наиболее полезны при детальном контроле дверных полостей, баков с горючим, покрышек и других узлов транспортных средств.
Обобщая опыт работы рентгеновских систем контроля, необходимо отметить, что такая техника находит все более широкое применение при оснащении различных пунктов контроля. Ее использование приносит максимальный эффект при выявлении наркотиков, контрабанды и, прежде всего, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проведення митного контролю покликане забезпечити:
- Створення умов, що сприяють прискоренню зовнішньоекономічного обороту;
- Дозвільний порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;
- ведение борьбы с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства, а также пресечение незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предметов художественного, исторического и археологического достояния народов;
- своевременное и полное взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей;
- ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики России;
- осуществление в пределах компетенции таможенных органов валютного контроля;
- Ведення Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та ін


Висновок

В настоящее время одной из первоочередных задач, стоящих перед Россией, является выработка рациональной внешнеэкономической политики, благоприятных условия для продвижения российских товаров на внешние рынки, развития сотрудничества в сфере международной торговли. Переживая серьёзные трудности, остро нуждаясь в поддержке отечественных экспертов, страна стоит перед необходимостью защиты национальных интересов, из которых первоочередные – экономические.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ (п. 19 ст. 11 ТК РФ). Під сукупністю здійснюваних митними органами заходів розуміються форми і способи виробництва митного контролю. Митний контроль проводиться виключно митними органами відповідно до ТК РФ. З метою проведення митного контролю у формах митного огляду товарів і транспортних засобів, їх зберігання та переміщення під митним наглядом створюються зони митного контролю.
На основе всего изложенного в работе можно сделать следующее предложение : для лучшего проведения таможенного контроля, необходимо полное оснащение таможенных пропускных пунктов наилучшим оборудованием. Для того, что бы не допустить проникновения запрещенных средств, а так же для обеспечения безопасности границ Российской Федерации.

Список використаної літератури

Нормативно-правовые акты:

· Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г .)

· Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г . N 61-ФЗ

· Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г . N 195-ФЗ

· Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2003 г . N 747 "Об утверждении порядка использования морских (речных) судов таможенных органов Российской Федерации для целей таможенного контроля" // Российская газета. - 2003. - 19 грудня.

· Приказ ГТК России от 20 октября 2003 г . N 1165. Про затвердження форми акта проведення особистого огляду.

· Приказ ГТК России от 23 октября 2003 г . N 1220. Про затвердження переліку та порядку застосування технічних засобів.

· Приказ ГТК России от 24 ноября 2003 г . N 1323. Про затвердження форми документа.

· Приказ ГТК России от 21 октября 2003 г . N 1175. Про затвердження порядку організації та проведення митної ревізії

· Приказ ГТК России от 16 сентября 2003 г . N 1023. Об утверждении форм документов, используемых при проведении таможенной ревизии и осмотра помещений и территорий.

· Типовая форма поручения на проведение таможенного досмотра, а также Инструкция о порядке заполнения, регистрации, хранения и учета поручений на досмотр объявлены распоряжением ГТК России от 18 декабря 2003 г . N 689-р (Приложение 3-4)

· Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г . N 5221-1


Спеціальна література:

2. Гуев О.М. Постатейний коментар до Митного кодексу Російської Федерації. - "Дело", 2004 г . (Система "Гарант").

3. Кормаком Г.А. Митний контроль після випуску товарів і транспортних засобів / / "Правосуддя в Поволжя". - 2003., сентябрь-октябрь. № 3. (Система "Гарант").

4. Новіков А.Б. Митний контроль в системі адміністративних процедур митного справи / / "Законодавство і економіка". - 2005. - N 12. (Система "Гарант").

5. Корбани В.Г. Правове забезпечення митного контролю / / "Право і економіка". - 2005. - N 12. (Система "Гарант").

6. Митне право: підручник для вузів / За заг. ред. Андріашіна Х.А.). - ЗАО "Юстицинформ", 2006 р . (Система "Гарант").

7. Тимошенко І.В. Митне право: Довідник для студентів вузів. М., - 2004. С.242.

8. Трошкіна Т.М., Митний кодекс Російської Федерації в питаннях і відповідях. - Система ГАРАНТ, 2004 г .


Додаток № 1


Додаток № 2


Приложение №3


Приложение №5


Приложение №6


Приложение №7


Приложение №8Приложение №9


Приложение №10


Приложение №11

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Курсова
87.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Правила митного контролю та оформлення транспортних засобів переміщення їх через митний
Проблеми ідентифікації митного контролю митного оформлення ввезених з РФ лісоматеріалів
Форми митного контролю
Форми митного контролю в Російській Федерації
Основні функції інспектора платіжного відділу митного поста
Вимоги митного органу до складу тимчасового зберігання СТЗ та порядок здійснення митного
Загальна характеристика митного контролю
Механізм проведення митного контролю
Документальний контроль як форма митного контролю

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас