Фонд соціального страхування та його завдання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст


Введення
1. Джерела формування Фонду соціального страхування в сучасних економічних умовах та шляхи спрямування коштів (статті видатків)
2. Лікувально-профілактичні установи як постачальники послуг у медичному страхуванні
Висновок
Список літератури
Програми

Введення

Страхування являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). Страхування є самостійною ланкою фінансової системи Російської Федерації. Воно виступає в двох відокремлених формах: у формі соціального страхування і власне страхування, пов'язаного з непередбаченими надзвичайними подіями.
У процесі написання контрольної роботи будуть вирішені наступні завдання: розглянуто джерела формування фонду соціального страхування в сучасних економічних умовах та шляхи спрямування коштів, а також - охарактеризовано лікувально-профілактичні установи як постачальники послуг у медичному страхуванні.
Фонд соціального страхування є спеціалізованим фінансово-кредитною установою при Уряді Російської Федерації. Грошові кошти Фонду є державною власністю, не входять до складу бюджетів відповідних рівнів.
Основним завданням фонду соціального страхування є забезпечення гарантованих державних допомог з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років, на поховання, санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників та членів їх сімей.
Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я, що має своєю метою гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансувати профілактичні заходи.
Медичне страхування здійснюється у двох видах: обов'язковому і добровільному. Обов'язкове страхування є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам країни рівні можливості в отриманні медичної допомоги, що надається за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування здійснюється на основі відповідних державних програм і забезпечує громадянам отримання додаткових медичних та інших послуг понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхування. Воно може бути колективним та індивідуальним.
Постачальниками медичних послуг в системі медичного страхування є медичні установи.

1. Джерела формування фонду соціального страхування в сучасних економічних умовах та шляхи спрямування коштів (статті видатків)

Соціальне страхування - це особлива організаційно-правова форма соціального захисту громадян. Використовується як автономний і самостійний механізм для акумуляції грошових коштів (наприклад, для пенсійного забезпечення), а також для виконання інших функцій соціального захисту. Це:
§ створення соціально-оздоровчої та реабілітаційної інфраструктури (страхування від нещасних випадків на виробництві);
§ організація оздоровлення трудящих (медичне страхування);
§ створення нових робочих місць (страхування по безробіттю);
§ проведення заходів з попередження страхових випадків.
Страхові внески до соціальних фондів (Пенсійного фонду, фонд зайнятості, фонд соціального страхування, фонд ОМС) - це платежі, які не є податками, не підлягають знеособлення в державному та регіональних бюджетах. Вони використовуються виключно на цілі захисту громадян від певних соціальних ризиків і фактично є нічим іншим, як «перетвореної формою» заробітної плати при настанні таких ризиків (безробіття, хвороба, старість, вагітність і пологи, нещасний випадок і ін.)
Кошти обов'язкового соціального страхування формуються за рахунок:
· Єдиного соціального податку, що зараховуються до Фонду;
· Єдиного сільськогосподарського податку, єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, єдиного податку, що сплачується організаціями та індивідуальними підприємцями, що застосовують спрощену систему оподаткування, що зараховуються до Фонду;
· Страхових внесків, добровільно сплачуваних до Фонду окремими категоріями страхувальників відповідно до Федерального закону від 31 грудня 2002 р. N 190-ФЗ «Про забезпечення допомога з обов'язкового соціального страхування громадян, що працюють в організаціях і у індивідуальних підприємців, які застосовують спеціальні податкові режими, і деяких інших категорій громадян »[1] та Порядком добровільної сплати до Фонду соціального страхування Російської Федерації окремими категоріями страхувальників страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 5 березня 2003 р. N 144 [2];
· Надходжень інших фінансових коштів, не заборонених законодавством Російської Федерації (далі - кошти обов'язкового соціального страхування).
Витрачання коштів обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснюється відповідно до Федерального закону від 24 липня 1998 р. N 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» [3], Правилами нарахування, обліку та витрачання коштів на здійснення обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженими Постановою Уряду Російської Федерації від 2 березня 2000 р. N 184 [4], іншими нормативними правовими актами з питань обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Витрати на оплату пільг і компенсацій по обов'язковому соціальному страхуванню особам, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, внаслідок аварії на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні, а також особам, що одержали або перенесли променеву хворобу або стали інвалідами внаслідок радіаційних аварій (крім аварії на
Чорнобильської АЕС), особам з підрозділів особливого ризику, яким відповідно до законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації надані пільги і компенсації по обов'язковому соціальному страхуванню (допомога по обов'язковому соціальному страхуванню у розмірах, що перевищують встановлені нормативними правовими актами Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування , санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників та їхніх дітей, виплата грошової компенсації у разі неможливості надання путівки), здійснюються за рахунок коштів федерального бюджету в установленому порядку.
Витрачання коштів обов'язкового соціального страхування здійснюється Фондом, відділеннями Фонду та їх філіями, а також страхувальниками відповідно до федеральних законів, у тому числі федеральними законами про бюджет Фонду на відповідний фінансовий рік, та іншими нормативними правовими актами щодо витрачання коштів обов'язкового соціального страхування.
Кошти Фонду витрачаються виключно за цільовим призначенням.
За рахунок коштів обов'язкового соціального страхування страховики, які виступають в якості роботодавців, здійснюють витрати на: виплату працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при усиновленні дитини, одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності, одноразової допомоги при народженні дитини, щомісячної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років, соціальної допомоги на поховання або відшкодування вартості гарантованого переліку послуг з поховання спеціалізовану службу з питань похоронної справи, оплату додаткових вихідних днів по догляду за дитиною-інвалідом або інвалідом з дитинства у віці до 18 років; оплату путівок на оздоровлення дітей працівників. Страхувальники можуть здійснювати інші витрати, передбачені федеральним законом про бюджет Фонду на черговий фінансовий рік.
Відділення (філії відділень) Фонду здійснюють витрачання коштів обов'язкового соціального страхування на: виділення коштів страхувальникам-роботодавцям на здійснення (відшкодування) витрат по обов'язковому соціальному страхуванню; виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при усиновленні дитини, одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності, одноразової допомоги при народженні дитини, щомісячної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років адвокатам, індивідуальним підприємцям, фізичним особам, які не визнаються індивідуальними підприємцями, членам родових, сімейних громад нечисленних народів Півночі, добровільно вступили у відносини з обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством і сплачують за себе страхові внески до Фонду протягом 6 місяців; виплату допомоги по обов'язковому соціальному страхуванню окремим категоріям працівників у випадках, передбачених у пункті 3.5 Інструкції про порядок обліку та витрачання коштів обов'язкового соціального страхування; перерахування органам соціального захисту населення коштів на виплату одноразової допомоги при народженні дитини непрацюючим громадянам, допомоги по вагітності та пологах, одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності, жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією підприємств, установ та інших організацій протягом дванадцяти місяців, які передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними, щомісячної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років жінкам, звільненим у період вагітності, відпустки по вагітності і пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років у зв'язку з ліквідацією підприємств, установ та інших організацій, включаючи витрати, пов'язані з їх доставкою і пересилкою; оплату путівок, що надаються працівникам на доліковування в санаторно-курортних установах, розташованих на території РФ, за переліком захворювань і в порядку, визначеному Положенням про придбання, розподіл, видачу путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників та членів їх сімей, затвердженого Постановою Уряду Російської Федерації від 21 квітня 2001 р. N 309 [5]; оздоровлення дітей працівників; здійснення поточної діяльності відділення Фонду і утримання апарату відділення (філії відділення) Фонду, а також на інші цілі передбачені федеральним законом про бюджет Фонду на черговий фінансовий рік.
Структуру доходів і витрат бюджету фонду соціального страхування РФ на 2006року див. у додатку 1, додатку 2.

2. Лікувально-профілактичні установи як постачальники послуг у медичному страхуванні

При захворюванні, втраті працездатності та в інших випадках громадяни мають право на медико-санітарну допомогу, яка включає профілактичну, лікувально-діагностичну, реабілітаційну, протезно-ортопедичну та зубопротезну допомогу, а також заходи соціального характеру по догляду за хворими, непрацездатними та інвалідами, включаючи виплату допомоги з тимчасової непрацездатності.
Медичну допомогу в системі медичного страхування надають медичні установи з будь-якою формою власності, акредитовані в установленому порядку. Вони є самостійно господарюючими суб'єктами і будують свою діяльність на основі договорів зі страховими медичними організаціями.
Медичними установами в системі медичного страхування є мають ліцензії лікувально - профілактичні установи, науково - дослідні і медичні інститути, інші установи, які надають медичну допомогу, а також особи, які здійснюють медичну діяльність як індивідуально, так і колективно.
Медична допомога - комплекс заходів, що включає медичні послуги, організаційно-технічні заходи, пов'язані з наданням медичної допомоги, профілактичні заходи, лікарське забезпечення, спрямовані на задоволення потреб населення у підтримці і відновленні здоров'я.
Медична послуга - заходи або комплекс заходів, спрямованих на профілактику захворювань, їх діагностику та лікування, що мають самостійне закінчене значення і певну вартість.
Гарантований перелік видів медичної допомоги, тобто базова програма обов'язкового медичного страхування, включає: швидку медичну допомогу при травмах та гострих захворюваннях, що загрожують життю; лікування в амбулаторних умовах; діагностику і лікування вдома; здійснення профілактичних (щеплення, диспансеризація тощо); стоматологічну допомогу; лікарську та стаціонарну допомогу.
Всі види швидкої медичної допомоги, а також стаціонарна допомога хворим з гострими захворюваннями надається незалежно від місця проживання і прописки безкоштовно за рахунок коштів бюджетів відповідних територій.
За ліцензіями медичні установи реалізують програми добровільного медичного страхування без шкоди для програм обов'язкового медичного страхування.
Медичні установи, які виконують програми медичного страхування, мають право надавати медичну допомогу і поза системою медичного страхування.
Медична організація в системі обов'язкового медичного страхування має право:
· Укладати договори про надання медичної допомоги за обов'язковим медичним страхуванням одночасно з кількома страховиками в рамках територіальної програми обов'язкового медичного страхування;
· Одержувати від страховиків відшкодування витрат на надання медичної допомоги відповідно до умов договору про надання медичної допомоги в рамках територіальної програми обов'язкового медичного страхування;
· Одержувати від територіального фонду обов'язкового медичного страхування відшкодування витрат на надання медичної допомоги при невідкладних станах, передбаченої базовою програмою обов'язкового медичного страхування, особам, які постійно проживають за межами суб'єкта Російської Федерації, де надана медична допомога;
· Одержувати від територіального фонду обов'язкового медичного страхування відшкодування витрат на надання медичної допомоги особам, застрахованим в організаціях обов'язкового медичного страхування, з якими дана медична організація не має договірних відносин, у випадках знаходження застрахованих осіб поза місцем знаходження медичних організацій, які перебувають у договірних відносинах з обраної ними організацією обов'язкового медичного страхування, і при відсутності, з урахуванням всіх обставин, можливості звернутися в ці медичні організації;
· Вимагати від страховика своєчасного перерахування оплати в повному обсязі за надану за договором медичну допомогу;
· Оскаржувати в установленому порядку висновки експертів страховика з оцінки якості та обгрунтованості надання медичних послуг.
При відсутності у застрахованої особи поліса обов'язкового медичного страхування (листа реєстрацію встановленого зразка) і неможливості ідентифікації застрахованої особи при зверненні за медичною допомогою медична організація має право відмовити йому в наданні безкоштовної медичної допомоги, передбаченої територіальної програмою обов'язкового медичного страхування, за винятком випадків надання невідкладної медичної допомоги і медичної допомоги, передбаченої Програмою державних гарантій забезпечення громадян Російської Федерації безкоштовною медичною допомогою, а також фінансується за рахунок коштів федерального і територіального бюджетів.
Не допускаються будь-які дії органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, спрямовані на обмеження кола медичних організацій, з якими страховиками можуть бути укладені договори про надання медичної допомоги за обов'язковим медичним страхуванням.
Медична організація зобов'язана:
· Надавати застрахованим особам медичну допомогу відповідно до договорів про надання медичної допомоги за обов'язковим медичним страхуванням і вести її персоніфікований облік за видами, обсягами та вартості;
· При відсутності у застрахованої особи поліса обов'язкового медичного страхування (листа реєстрацію встановленого зразка) вживати всіх заходів щодо ідентифікації застрахованої особи;
· Встановлювати вартість послуг з обов'язкового медичного страхування не вище базових тарифів;
· Надавати медичну допомогу при невідкладних станах, передбачену базовою програмою обов'язкового медичного страхування, незалежно від наявності страхового поліса обов'язкового медичного страхування;
· Надавати застрахованій особі на її вимогу інформацію про види, обсяги та вартість наданих йому медичних послуг;
· Надавати територіальному фонду обов'язкового медичного страхування і організаціям обов'язкового медичного страхування відомості за формами звітності, затвердженим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державне управління охороною здоров'я за погодженням з Федеральним фондом обов'язкового медичного страхування та Пенсійним фондом Російської Федерації.
Медичні заклади в системі медичного страхування мають право на видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність застрахованих.
Ліцензування - це видача державного дозволу медичній установі на здійснення ним певних видів діяльності та послуг за програмами обов'язкового і добровільного медичного страхування. Ліцензуванню підлягають всі медичні установи незалежно від форм власності.
Ліцензування проводять ліцензійні комісії, що створюються при органах державного управління, міської та районної місцевої адміністрації з представників органів управління охороною здоров'я, професійних медичних асоціацій, медичних установ, громадських організацій (об'єднань).
Постановою Уряду РФ від 25.03.1996 № 350 затверджено Положення про ліцензування медичної діяльності. Наказом Міністерства охорони здоров'я РФ від 29.04.1998 № 142 затверджено Перелік видів медичної діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Акредитація медичних закладів - визначення їх відповідності встановленим професійним стандартам. Акредитації підлягають усі медичні установи незалежно від форм власності.
Акредитацію медичних установ здійснюють акредитаційні комісії, що створюються з представників органів управління охороною здоров'я, професійних медичних асоціацій, страхових медичних організацій.
Акредитованого медичному закладу Ради Міністрів республік у складі Російської Федерації, органи державного управління автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт - Петербурга, місцева адміністрація видають сертифікат.
Базову програму обов'язкового медичного страхування розробляє Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації і затверджує Рада Міністрів Російської Федерації. На основі базової програми Ради Міністрів республік у складі Російської Федерації, органи державного управління автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт - Петербурга, місцева адміністрація стверджують територіальні програми обов'язкового медичного страхування.
Обсяг і умови надання медичної допомоги, передбачені територіальними програмами, не можуть бути нижчими за встановлені в базовій програмі.
Договір про надання лікувально - профілактичної допомоги (медичних послуг) - це угода, за якою медична установа зобов'язується надавати застрахованій контингенту медичну допомогу певного обсягу та якості в конкретні терміни в рамках програм медичного страхування.
Взаємовідносини сторін визначаються умовами договору. Договір повинен містити:
- Найменування сторін;
- Чисельність застрахованих;
- Види лікувально - профілактичної допомоги (медичних послуг);
- Вартість робіт і порядок розрахунків;
- Порядок контролю якості медичної допомоги та використання страхових коштів;
- Відповідальність сторін і інші не суперечать законодавству Російської Федерації умови.
Тарифи на медичні послуги при обов'язковому медичному страхуванні визначаються угодою між страховими медичними організаціями, Радами Міністрів союзних республік у складі Російської Федерації, органами державного управління автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт - Петербурга, місцевою адміністрацією та професійними медичними асоціаціями.
Тарифи повинні забезпечувати рентабельність медичних установ і сучасний рівень медичної допомоги.
Тарифи на медичні та інші послуги при добровільному медичному страхуванні встановлюються за угодою між страховою медичною організацією і підприємством, організацією, установою або особою, яка надає ці послуги.
Доходи від діяльності медичних установ при виконанні програм обов'язкового медичного страхування не оподатковуються.

Висновок

У процесі написання контрольної роботи було розглянуто питання про утворення та витрачання коштів фонду соціального страхування.
Кошти Фонду утворюються за рахунок страхових внесків роботодавців (адміністрацій підприємств, організацій, установ, та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форм власності), страхових внесків громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.
Кошти Фонду спрямовуються на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років, на поховання, санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників та членів їх сімей.
Також при написанні роботи була дана характеристика лікувально-профілактичних установ як постачальників послуг у медичному страхуванні.
Лікувально - профілактичні установи - медичні установи в системі медичного страхування, які мають ліцензії, акредитовані в установленому порядку і надають медичної допомоги.
Медична допомога являє собою комплекс заходів, що включає медичні послуги, організаційно-технічні заходи, пов'язані з наданням медичної допомоги, профілактичні заходи, лікарське забезпечення, спрямовані на задоволення потреб населення у підтримці і відновленні здоров'я.
Акредитація медичних закладів - визначення їх відповідності встановленим професійним стандартам.
Ліцензування - це видача державного дозволу медичній установі на здійснення ним певних видів діяльності та послуг за програмами обов'язкового і добровільного медичного страхування.

Список літератури

1. Закон РФ від 29 червня 1991 року № 1499-1 «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації» (з наступними змінами та доповненнями)
2. ФЗ «Про бюджет фонду соціального страхування РФ на 2006року» Прийнято Державної Думою 9 грудня 2005 Схвалений Радою Федерації 14 грудня 2005
3. Постанова «Про затвердження інструкції про порядок обліку та витрачання коштів обов'язкового соціального страхування» від 9 березня 2004 р. N 22
4. Відомості Верховної Ради України, 1998, N 31, ст. 3803
5. Відомості Верховної Ради України, 2000, N 11, ст. 1181
6. Відомості Верховної Ради України, 2001, N 18, ст. 1853
7. Відомості Верховної Ради України, 2003, N 1, ст. 5
8. Відомості Верховної Ради України, 2003, N 10, ст. 906
9. Страхова справа. Підручник / За ред. Рейтмана Л.І. - М.: «Справа», 1992. - 339с.

Додаток 1

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА 2006 РІК
Найменування доходу
Сума доходу (тис. крб.)
168 646 022,7
133 152 441,3
Єдиний соціальний податок, що зараховується до Фонду соціального страхування РФ
133 152 441,3
Страхові внески
35 493 581,4
Страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
35 493 581,4
Податки на сукупний дохід
3 939 027,9
Єдиний податок, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування
2 180 216,4
Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності
1 696 811,5
62 000,0
Заборгованість і перерахунки за скасованими податках, зборах та інших обов'язкових платежах
590 000,0
Недоїмка, пені та штрафи по страхових внесках
590 000,0
Недоїмка, пені та штрафи по внесках до Фонду соціального страхування Російської Федерації
590 000,0
Доходи від використання майна, що перебуває у державній та муніципальній власності
135 000,0
Доходи від розміщення коштів бюджетів
135 000,0
Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування РФ
135 000,0
Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування РФ, сформованих за рахунок надходження єдиного соціального податку
0,0
Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування РФ, сформованих за рахунок надходження страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
135 000,0
Доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів
1 250,0
Доходи від реалізації майна, що перебуває у державній та муніципальній власності
1 250,0
Доходи від реалізації майна, що перебуває в оперативному управлінні Фонду соціального страхування РФ (у частині реалізації основних засобів за вказаною майну)
1 250,0
Штрафи, санкції, відшкодування збитку
20 000,0
Грошові стягнення (штрафи) за порушення законодавства РФ про державних позабюджетних фондах і про конкретні види обов'язкового соціального страхування, бюджетного законодавства (у частині бюджетів державних позабюджетних фондів)
20 000,0
Грошові стягнення (штрафи) за порушення законодавства РФ про державних позабюджетних фондах і про конкретні види обов'язкового соціального страхування, бюджетного законодавства (у частині бюджетів державних позабюджетних фондів), що зараховуються до Фонду соціального страхування РФ
20 000,0
1 740 130,0
Надходження капіталізованих платежів підприємств
1 300 000,0
Інші неподаткові надходження в бюджети державних позабюджетних фондів
440 130,0
Інші неподаткові надходження до Фонду соціального страхування РФ
440 130,0
Безоплатні надходження
31 965 775,0
Безоплатні надходження від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації
31 965 775,0
Субвенції від інших бюджетів бюджетної системи РФ
31 965 775,0
Субвенції Фонду соціального страхування РФ
31 965 775,0
Кошти федерального бюджету, що передаються Фонду соціального страхування РФ на виплату допомог громадянам, які зазнали впливу радіації внаслідок радіаційних аварій та ядерних випробувань
164 400,0
Кошти федерального бюджету, що передаються Фонду соціального страхування РФ на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян із санаторно-курортного лікування, включаючи проїзд до місця лікування і назад
9 321 581,0
Кошти федерального бюджету, що передаються Фонду соціального страхування РФ на забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, включаючи виготовлення і ремонт протезно-ортопедичних виробів
4 979 794,0
Кошти Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, що передаються Фонду соціального страхування РФ, на оплату диспансеризації працюючих громадян та надання їм первинної медико-санітарної допомоги, а також на оплату медичної допомоги жінкам у період вагітності і пологів
17 500 000,0
Усього доходів
207 037 205,6

Додаток 2
СТРУКТУРА ВИТРАТ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА 2006 РІК
Найменування
Сума витрат (тис. крб.)
212 987 313,2
Загальнодержавні питання
3 700,0
Міжнародні відносини і міжнародне співробітництво
3 700,0
Міжнародне співробітництво
3 700,0
Внески до міжнародних організацій
3 700,0
Освіта
13 864 931,9
Перепідготовка та підвищення кваліфікації
424 152,7
Навчальні заклади і курси з перепідготовки кадрів
424 152,7
Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів
424 152,7
Молодіжна політика та оздоровлення дітей
13 440 779,2
Соціальне страхування
13 440 779,2
Оздоровлення дітей
13 440 779,2
199 118 681,3
4 979 794,0
Заходи соціальної підтримки громадян
4 979 794,0
Забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, включаючи виготовлення і ремонт протезно-ортопедичних виробів
4 979 794,0
166 270 327,3
Керівництво та управління у сфері встановлених функцій
9 963 613,0
Апарати органів управління державних позабюджетних фондів
9 963 613,0
620 000,0
Будівництво об'єктів загальногромадянського призначення
620 000,0
Соціальне страхування
155 686 714,3
Допомоги по тимчасовій непрацездатності по обов'язковому соціальному страхуванню
82 026 000,0
Допомоги по тимчасовій непрацездатності по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
1 657
Допомоги по вагітності та пологах
15 870 000,0
Допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років
8 624 000,0
Допомога при народженні дитини
11 440 000,0
Інші допомога та компенсації
784 507,7
Одноразові страхові виплати
590 995,4
Щомісячні страхові виплати
22582350,
Доставка і пересилання страхових виплат
389 312,2
Медична, соціальна та професійна реабілітація потерпілих, забезпечення запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань
8 421 931,5
Оплата путівок на санаторно-курортне лікування працівників
3 300 000,0
Прикладні наукові дослідження в галузі соціальної політики
72 392,0
Прикладні наукові дослідження і розробки
72 392,0
Виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за державними контрактами
72 392,0
Інші питання в галузі соціальної політики
27 796 168,0
Реалізація державних функцій у сфері соціальної політики
27 796 168,0
Заходи соціальної підтримки громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок радіаційних аварій та ядерних випробувань
164 400,0
Заходи в галузі соціальної політики
810 187,0
Реалізація заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян із санаторно-курортного лікування, включаючи проїзд до місця лікування і назад
9 321 581,0
Оплата диспансеризації працюючих громадян та надання їм первинної медико-санітарної допомоги, а також оплата медичної допомоги жінкам у період вагітності і пологів
17 500 000,0
Всього витрат
212 987 313,2


[1] Відомості Верховної Ради України, 2003, N 1, ст. 5
[2] Відомості Верховної Ради України, 2003, N 10, ст. 906
[3] Відомості Верховної Ради України, 1998, N 31, ст. 3803
[4] Відомості Верховної Ради України, 2000, N 11, ст. 1181
[5] Відомості Верховної Ради України, 2001, N 18, ст. 1853
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
117.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фонд соціального страхування
Фонд соціального страхування РФ 2
Фонд соціального страхування РФ
Фонд соціального страхування Аналіз за видатками
Фонд соціального страхування Російської Федерації 2
Фонд соціального страхування Російської Федерації
Фонд соціального страхування Російської Федерації 2 лютого
Завдання соціального страхування
Фонд соціального захисту населення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru